Stališča poslancev o delovanju Državnega zbora, 1998

Basic Study Information

ADP - IDNo: DZRS98
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_DZRS98_V1
Main author(s):
  • Zajc, Drago
Co-workers:
  • Deželan, Tomaž
  • Fink Hafner, Danica
Data file producer:
CPR - Center za politološke raziskave, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 1998)

Funding agency:

Del mednarodnega projekta o uveljavljanju parlamentarizma v srednji Evropi.

Project number:

no information

Series:
  • DZRS/Državni zbor Republike Slovenije

    Raziskave iz serije Državni zbor Republike Slovenije zavzemajo pregled stališč poslancev o delovanju Skupščine RS in kasneje Državnega zbora RS. V skupini raziskav je na voljo še pregled predstavništva interesov, delovanja parlamenta, opazovanje interakcije Državnega zbora RS s političnim sistemom ter političnimi akterji, pregled dinamike in značilnosti poslanskega dela, vpogled v ocenjevanje delovanja Državnega zbora RS v danem mandatu, opazovanje vloge in delovanje Državnega zbora RS v pogojih članstva Slovenije v EU ter možnosti na vplivanje politke na ravni EU.

Study Content

Keywords:

parlament, državni zbor, poslanci, parlamentarizem, predstavljanje interesov, poslanske skupine, koalicija, opozicija

Keywords ELSST:
POSLANEC, KANDIDAT NA DRŽAVNOZBORSKIH VOLITVAH, EVROPSKI PARLAMENT, POLITIČNA KOALICIJA, POLITIČNA OPOZICIJA, EVROPSKA UNIJA

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - vlada, politični sistemi in organizacije
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
Volitve, predstavljanje interesov
Delovanje Državnega zbora in delovnih teles
Odnos Državni zbor-vlada
Odnos Državni zbor-Državni svet
Vloga poslanskih skupin
Vprašanja o koaliciji in opoziciji
Interesne skupine
Stiki, informacije
Okoliščine, pomembne za poslansko delo


Abstract:

Raziskava o stališčih poslancev o delovanju Državnega zbora RS daje vpogled v stališča poslancev glede nekaterih temeljnih elementov parlamentarizma v sodobnih liberalnih demokracijah. Na ta način se podrobneje opazuje percepcijo predstavništva interesov, ki predstavlja eno od temeljnih komponent poslanskega mandata, prav tako pa se opazuje celoten ustroj delovanja parlamenta z delovanjem delovnih teles na čelu. Raziskava postavlja v središče tudi medinstitucionalno ravnotežje ter odnose Državnega zbora z nekaterimi temeljnimi institucijami slovenskega političnega sistema, prav tako pa se osredotoča na notranjo dinamiko poslanskega združevanja in sodelovanja ter infrastrukture značilnosti poslanskega dela. Raziskava tudi obravnava interakcijo poslancev z različnimi družbeni skupinami ter političnimi akterji.

Methodology


Collection date: september 1998 - november 1998
Date of production: 1998
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

Poslanec Državnega zbora RS.

Universe:

Poslanci Državnega zbora RS 1996-2000 sklica.

Excluded: no information
Data collected by:

Center za politološke raziskave

Sampling procedure:

Brez vzorčenja, zajeta celotna populacija.

Mode of data collection:

Samoizpolnjevana anketa.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: DZRS98 - Stališča poslancev o delovanju Državnega zbora, 1998 [datoteka podatkov], 1998

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 186
  • number of units: 52

Additional information:

Za vprašanja odprtega tipa podatkov ni.

Variable list

ID Identifikator vprašalnika

Value 13 Frequency
0198 1
0298 1
0398 1
0498 1
0598 1
0698 1
0798 1
0898 1
0998 1
1098 1
1198 1
1298 1
1398 1
1498 1
1598 1
1698 1
1798 1
1898 1
1998 1
2098 1
2198 1
2298 1
2398 1
2498 1
2598 1
2698 1
2798 1
2898 1
2998 1
3098 1
3198 1
3298 1
3398 1
3498 1
3598 1
3698 1
3798 1
3898 1
3998 1
4098 1
4198 1
4298 1
4398 1
4498 1
4598 1
4698 1
4798 1
4898 1
4998 1
5098 1
5198 1
5298 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 0

VA_1 Ali nam lahko poveste, kako ste postali kandidat na preteklih volitvah?

Value 22 Frequency
1 sam sem se predlagal 3
2 bil sem aktiven v stranki in me je zato predlagala 32
3 nisem bil aktiven v stranki, vendar me je ta povabila naj ka 12
4 povabila me je družbena oz. poklicna skupina 2
5 kaj drugega 1
999 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
50 2

Valid range from 1 to 5

VA_1_A Kaj drugega (kaj)

Value 31 Frequency
1 Ni podatka 1
997 1
998 48
999 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1 51

Valid range from 1 to 1

ID Identifikator vprašalnika

Value 1186 Frequency
0198 1
0298 1
0398 1
0498 1
0598 1
0698 1
0798 1
0898 1
0998 1
1098 1
1198 1
1298 1
1398 1
1498 1
1598 1
1698 1
1798 1
1898 1
1998 1
2098 1
2198 1
2298 1
2398 1
2498 1
2598 1
2698 1
2798 1
2898 1
2998 1
3098 1
3198 1
3298 1
3398 1
3498 1
3598 1
3698 1
3798 1
3898 1
3998 1
4098 1
4198 1
4298 1
4398 1
4498 1
4598 1
4698 1
4798 1
4898 1
4998 1
5098 1
5198 1
5298 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 0

VA_1 Ali nam lahko poveste, kako ste postali kandidat na preteklih volitvah?

Value 2185 Frequency
1 sam sem se predlagal 3
2 bil sem aktiven v stranki in me je zato predlagala 32
3 nisem bil aktiven v stranki, vendar me je ta povabila naj ka 12
4 povabila me je družbena oz. poklicna skupina 2
5 kaj drugega 1
999 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
50 2

Valid range from 1 to 5

VA_1_A Kaj drugega (kaj)

Value 3184 Frequency
1 Ni podatka 1
997 1
998 48
999 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1 51

Valid range from 1 to 1

VA_2 In kako ste dobili mandat?

Value 4183 Frequency
1 na osnovi neposredne delitve mandatov 31
2 na osnovi delitve na državni ravni (delitev ostanka glasov) 14
3 na podlagi nacionalne liste 5
999 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
50 2

Valid range from 1 to 3

VA_3 Kateri mandat je po vašem mnenju bolj zavezujoč?

Value 5182 Frequency
1 mandat dobljen na osnovi strankarske liste 0
2 mandat dobljen na osnovi neposredne izvolitve 30
3 oba enako 20
999 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
50 2

Valid range from 1 to 3

VA_4_1 Kot poslanec predstavljate konkretne interese. Kako pomembno je za vas predstavljati naslednje skupine interesov...? Interesi vseh volivcev v volilni enoti

Value 6181 Frequency
1 zelo nepomembno 1
2 2
3 2
4 2
5 8
6 9
7 zelo pomembno 21
997 1
999 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
45 7

Valid range from 1 to 7

VA_4_2 Kot poslanec predstavljate konkretne interese. Kako pomembno je za vas predstavljati naslednje skupine interesov...? Interesi vseh volivcev v državi, ki so glasovali za vašo stranko

Value 7180 Frequency
1 zelo nepomembno 2
2 1
3 1
4 4
5 8
6 11
7 zelo pomembno 17
999 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
44 8

Valid range from 1 to 7

VA_4_3 Kot poslanec predstavljate konkretne interese. Kako pomembno je za vas predstavljati naslednje skupine interesov...? Interesi vseh državljanov

Value 8179 Frequency
1 zelo nepomembno 1
3 1
4 4
5 4
6 8
7 zelo pomembno 31
999 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
49 3

Valid range from 1 to 7

VA_4_4 Kot poslanec predstavljate konkretne interese. Kako pomembno je za vas predstavljati naslednje skupine interesov...? Interesi socialne ali poklicne skupine

Value 9178 Frequency
1 zelo nepomembno 5
2 2
3 6
4 11
5 7
6 6
7 zelo pomembno 3
999 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
40 12

Valid range from 1 to 7

VA_5 Delež žensk med poslanci je majhen. Ali sodite, da to vpliva na odločanje v državnem zboru?

Value 10177 Frequency
1 ne 21
2 deloma 16
3 da 13
999 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
50 2

Valid range from 1 to 3

VA_5_A (Če da, deloma) Kako se to kaže? Navedite prosim

Value 11176 Frequency
1 Ni podatka 14
998 21
999 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14 38

Valid range from 1 to 1

VA_6 Ali ste pred izvolitvijo pričakovali obremenitve in napore s katerimi se srečujete pri poslanskem delu?

Value 12175 Frequency
1 da 23
2 deloma 20
3 ne 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 0

Valid range from 1 to 3

VA_6_A (Če da, deloma) Česa predvsem niste pričakovali?

Value 13174 Frequency
1 Ni podatka 15
997 1
998 8
999 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15 37

Valid range from 1 to 1

V7 Koliko ur ima vaš povprečen poslanski delovni dan?

Value 14173 Frequency
5 1
9 2
10 18
11 8
12 10
13 3
14 6
16 1
997 1
999 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
49 3

Valid range from 5 to 16

VB_1 V koliko rednih delovnih telesih ste član? Število delovnih teles

Value 15172 Frequency
0 Zakrita vrednost 52
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 0

Valid range from 0 to 0

VB_2 Ali lahko delu v vseh delovnih telesih posvetite enako pozornost?

Value 16171 Frequency
1 lahko posvetim enako pozornost 17
2 ne, ne morem 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 0

Valid range from 1 to 2

VB_2_A (Če ne) Opišite, prosim, zakaj ne

Value 17170 Frequency
1 Ni podatka 30
997 1
998 16
999 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30 22

Valid range from 1 to 1

VB_3 Koliko vpliva na oblikovanje politik na teh področjih imajo delovna telesa?

Value 18169 Frequency
1 nič 1
2 malo 13
3 srednje 26
4 precej 9
5 zelo veliko 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 0

Valid range from 1 to 5

VB_4 Ali je delo v delovnih telesih za vas bolj pomembno kot delo na skupnih zasedanjih?

Value 19168 Frequency
1 da 18
2 kakor kdaj 26
3 ne 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 0

Valid range from 1 to 3

VB_5 Ali menite, da bi glede na obrememnitve 90 poslancev s članstvom v delovnih telesih kazalo število delovnih teles zmanjšati?

Value 20167 Frequency
1 da 25
2 deloma 16
3 ne 9
4 ne vem, ne morem se opredeliti 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 0

Valid range from 1 to 4

VB_6 Ali bi se strinjali s predlogom, da bi delovna telesa imela stalno število mest?

Value 21166 Frequency
1 da 31
2 ne 9
3 ne vem, ne morem oceniti 9
999 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
49 3

Valid range from 1 to 3

VB_7_1 Ali sodite, da bi morali vlogo delovnih teles okrepiti? Ali bi se strinjali s predlogi, da bi delovna telesa imela možnost zavrniti preslabo pripravljen predlog zakona?

Value 22165 Frequency
1 ne 3
2 deloma 6
3 da 43
9 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 0

Valid range from 1 to 9

VB_7_2 Ali sodite, da bi morali vlogo delovnih teles okrepiti? Ali bi se strinjali s predlogi, da bi delovna telesa sama opravila prvo obravnavo predloga zakona?

Value 23164 Frequency
1 ne 13
2 deloma 2
3 da 35
9 ne vem 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
50 2

Valid range from 1 to 3

VB_7_3 Ali sodite, da bi morali vlogo delovnih teles okrepiti? Ali bi se strinjali s predlogi, da bi delovna telesa dokončno odločila o ustanovitvi javnih zavodov, imenovanjih in volitvah?

Value 24163 Frequency
1 ne 29
2 deloma 10
3 da 11
9 ne vem 1
999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
50 2

Valid range from 1 to 3

VB_7_4 Ali sodite, da bi morali vlogo delovnih teles okrepiti? Ali bi se strinjali s predlogi, da bi delovna telesa dobila možnost zakonodajne iniciative?

Value 25162 Frequency
1 ne 14
2 deloma 6
3 da 29
9 ne vem 2
999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
49 3

Valid range from 1 to 3

VB_8 Ali sodite, na osnovi izkušenj, da naj bi...

Value 26161 Frequency
1 seje delovnih teles ostale odprte za javnost 34
2 seje delovnih teles zaprli za javnost 16
3 ne vem, ne morem odgovoriti 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 0

Valid range from 1 to 3

VB_9_1 Do kolikšne mere naslednje širše okoliščine vplivajo na delovanje državnega zbora? Vprašanja polpretekle zgodovine

Value 27160 Frequency
1 okoliščine sploh ne vplivajo 0
3 4
4 6
5 14
6 16
7 odločilno vplivajo 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 0

Valid range from 1 to 7

VB_9_2 Do kolikšne mere naslednje širše okoliščine vplivajo na delovanje državnega zbora? Pomanjkanje konceptualne razvojne vizije Slovenije

Value 28159 Frequency
1 okoliščine sploh ne vplivajo 0
2 2
3 7
4 7
5 10
6 17
7 odločilno vplivajo 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 0

Valid range from 1 to 7

VB_9_3 Do kolikšne mere naslednje širše okoliščine vplivajo na delovanje državnega zbora? Časovni pritisk - nujnost hitrega spreminjanja zakonodaje

Value 29158 Frequency
1 okoliščine sploh ne vplivajo 0
2 2
3 2
4 4
5 6
6 10
7 odločilno vplivajo 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 0

Valid range from 1 to 7

VB_9_4 Do kolikšne mere naslednje širše okoliščine vplivajo na delovanje državnega zbora? Težnje po prepodrobnem zakonodajnem urejanju

Value 30157 Frequency
1 okoliščine sploh ne vplivajo 2
2 7
3 5
4 9
5 11
6 12
7 odločilno vplivajo 5
999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
51 1

Valid range from 1 to 7

VB_9_5 Do kolikšne mere naslednje širše okoliščine vplivajo na delovanje državnega zbora? Povečane zahteve ljudi, raznih skupin, združenj in organizacij nasproti državi

Value 31156 Frequency
1 okoliščine sploh ne vplivajo 0
2 6
3 3
4 12
5 13
6 11
7 odločilno vplivajo 4
999 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
49 3

Valid range from 1 to 7

VB_10 Ali sodite, da sta vlada in vodstvo državnega zbora dobro usklajena, ko gre za priprvo okvirnega programa dela državnega zbora?

Value 32155 Frequency
1 da 9
2 deloma 14
3 ne 29
9 ne vem, ne morem oceniti 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 0

Valid range from 1 to 9

VB_10_A (Če deloma ali ne) V čem sta neusklajena?

Value 33154 Frequency
1 Ni podatka 23
998 7
999 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23 29

Valid range from 1 to 1

VB_11_1 Zadnje čase je govora o težavah pri pripravi zasedanj. Kaj v zvezi s tem opažate vi sami? Težave pri pripravi in izvedbi okvirnega in terminskih načrtov dela

Value 34153 Frequency
0 ne 24
1 da 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 0

Valid range from 0 to 1

VB_11_2 Zadnje čase je govora o težavah pri pripravi zasedanj. Kaj v zvezi s tem opažate vi sami? Vlada pošilja predloge v časovni stiski, zahteva izredne seje

Value 35152 Frequency
0 ne 5
1 da 47
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 0

Valid range from 0 to 1

VB_11_3 Zadnje čase je govora o težavah pri pripravi zasedanj. Kaj v zvezi s tem opažate vi sami? Premalo se upošteva poslovnik

Value 36151 Frequency
0 ne 33
1 da 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 0

Valid range from 0 to 1

VB_11_4 Zadnje čase je govora o težavah pri pripravi zasedanj. Kaj v zvezi s tem opažate vi sami? Kolegij je premalo selektiven in odločen pri uvrščanju zadev na dnevne rede

Value 37150 Frequency
0 ne 28
1 da 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 0

Valid range from 0 to 1

VB_11_5 Zadnje čase je govora o težavah pri pripravi zasedanj. Kaj v zvezi s tem opažate vi sami? Prihaja do prelaganja zadev na naslednje seje oz. odlaganja

Value 38149 Frequency
0 ne 16
1 da 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 0

Valid range from 0 to 1

VB_11_6 Zadnje čase je govora o težavah pri pripravi zasedanj. Kaj v zvezi s tem opažate vi sami? Delovna telesa ne opravijo svojega dela - vprašanja se prelagajo na plenum

Value 39148 Frequency
0 ne 39
1 da 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 0

Valid range from 0 to 1

VB_11_7 Zadnje čase je govora o težavah pri pripravi zasedanj. Kaj v zvezi s tem opažate vi sami? V tretji obravnavi se ponovno odpirajo vprašanja, ki so bila rešena v drugi

Value 40147 Frequency
0 ne 30
1 da 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 0

Valid range from 0 to 1

VB_11_8 Zadnje čase je govora o težavah pri pripravi zasedanj. Kaj v zvezi s tem opažate vi sami? Strankarski prvaki tekmujejo kdo bo dal več predlogov za obravnavo zaradi pridobivanja naklonjenosti volivcev

Value 41146 Frequency
0 ne 22
1 da 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 0

Valid range from 0 to 1

VB_11_9 Zadnje čase je govora o težavah pri pripravi zasedanj. Kaj v zvezi s tem opažate vi sami? Kaj drugega

Value 42145 Frequency
0 ne 45
1 da 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 0

Valid range from 0 to 1

VB_11_9_A Kaj drugega (kaj)

Value 43144 Frequency
1 Ni podatka 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7 45 1 1

Valid range from 1 to 1

VB_12 Ali se strinjate, da bi odpravili možnost vračanja predloga zakona, ki je v postopku, predlagatelju (državni zbor bi postal z vložitvijo predloga lastnik zakona)?

Value 44143 Frequency
1 da 22
2 ne 19
3 ne vem, ne morem se izjasniti 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 0

Valid range from 1 to 3

VB_13 V tem mandatu državnega zbora je izredno veliko predlogov sprejemanja zakonov po hitrem postopku. Ali se vam zdi, da...

Value 45142 Frequency
1 gre za pretirano uporabo hitrih postopkov 21
2 gre za zlorabo hitrih postopkov 16
3 niti eno, niti drugo, gre za posebne okoliščine, ki to oprav 12
997 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
49 3

Valid range from 1 to 3

VB_14 Ali se vam zdijo predlogi zakonov, ki prihajajo v državni zbor, dovolj izdelani?

Value 46141 Frequency
1 da, vedno 0
2 večinoma 5
3 kakor kdaj 25
4 le malokrat 20
5 redko, nikoli 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 0

Valid range from 1 to 5

VB_15 Ali bi se strinjali s predlogom, da bi časovno omejili razprave poslancev tako, da bi v naprej določili celoten čas, ki je na razpolago za razpravljanje o posamezni točki?

Value 47140 Frequency
1 ne, se ne strinjam 6
2 deloma, odvisno od okoliščin 13
3 da, strinjam se 33
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 0

Valid range from 1 to 3

VB_16_1 Povejte prosim, do kolikšne mere predednik državnega zbora opravlja naslednje naloge? Skuša usklajevati različne interese

Value 48139 Frequency
1 sploh ne 1
2 6
3 11
4 5
5 4
6 15
7 vedno, v celoti 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 0

Valid range from 1 to 7

VB_16_2 Povejte prosim, do kolikšne mere predednik državnega zbora opravlja naslednje naloge? Upošteva mnenja kolegija

Value 49138 Frequency
1 sploh ne 1
2 3
3 11
4 7
5 9
6 13
7 vedno, v celoti 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 0

Valid range from 1 to 7

VB_16_3 Povejte prosim, do kolikšne mere predednik državnega zbora opravlja naslednje naloge? Skrbi za spoštovanje poslovnika

Value 50137 Frequency
1 sploh ne 4
2 3
3 6
4 7
5 2
6 17
7 vedno, v celoti 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 0

Valid range from 1 to 7

VB_16_4 Povejte prosim, do kolikšne mere predednik državnega zbora opravlja naslednje naloge? Vodi seje nevtralno

Value 51136 Frequency
1 sploh ne 2
2 5
3 11
4 6
5 1
6 13
7 vedno, v celoti 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 0

Valid range from 1 to 7

VB_16_5 Povejte prosim, do kolikšne mere predednik državnega zbora opravlja naslednje naloge? Omogoča manjšini enakopravno sodelovanje

Value 52135 Frequency
1 sploh ne 3
2 2
3 6
4 6
5 4
6 12
7 vedno, v celoti 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 0

Valid range from 1 to 7

VB_16_6 Povejte prosim, do kolikšne mere predednik državnega zbora opravlja naslednje naloge? Upošteva časovne in strokovne zmogljivosti državnega zbora

Value 53134 Frequency
1 sploh ne 7
2 7
3 7
4 10
5 8
6 8
7 vedno, v celoti 4
999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
51 1

Valid range from 1 to 7

VB_17 Ali sodite, da bi zaradi boljše organizacije dela morali pristojnosti kolegija povečati?

Value 54133 Frequency
1 da 16
2 deloma 13
3 ne 22
999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
51 1

Valid range from 1 to 3

VB_17_A (Če da ali deloma) Kako naj bi povečali njegove pristojnosti?

Value 55132 Frequency
1 Ni podatka 14
997 1
998 21
999 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14 38

Valid range from 1 to 1

VB_18 V zadnjem času se pojavljajo kritike zakonodajnega postopka. Kaj bi morali po vašem mnenju storiti?

Value 56131 Frequency
1 nič ni treba storiti 1
2 potrebni so le manjši popravki 11
3 potrebni so večji popravki 23
4 poslovnik je treba spremeniti v celoti 15
5 ne vem, ne morem oceniti 1
997 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
51 1

Valid range from 1 to 5

VB_19 Državni zbor je letos obravnaval strateški dokument o vključevanju Slovenije v evropsko zvezo. Ali se vam zdijo cilji vključevanja v dokumentu dovolj dobro definirani?

Value 57130 Frequency
1 da 23
2 deloma 21
3 ne 6
997 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
50 2

Valid range from 1 to 3

VB_19_A (Če deloma ali ne) Kaj se vam zdi pomanjkljivo?

Value 58129 Frequency
1 Ni podatka 14
998 23
999 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14 38

Valid range from 1 to 1

VB_19_B (Če deloma ali da) Kaj se vam zdi dobro?

Value 59128 Frequency
1 Ni podatka 13
997 3
998 4
999 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13 39

Valid range from 1 to 1

VB_20_1 V bližnji prihodnosti bo treba slovensko zakonodajo pospešeno prilagajati zakonodaji in standardom evropske zveze. Ali bi bilo treba zaradi obremenjenosti zakonodajnega dela kaj spremeniti? Nič ni treba spremeniti

Value 60127 Frequency
0 ne 51
1 da 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 0

Valid range from 0 to 1

VB_20_2 V bližnji prihodnosti bo treba slovensko zakonodajo pospešeno prilagajati zakonodaji in standardom evropske zveze. Ali bi bilo treba zaradi obremenjenosti zakonodajnega dela kaj spremeniti? Da, povečati strokovno podporo poslanskim skupinam

Value 61126 Frequency
0 ne 13
1 da 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 0

Valid range from 0 to 1

VB_20_3 V bližnji prihodnosti bo treba slovensko zakonodajo pospešeno prilagajati zakonodaji in standardom evropske zveze. Ali bi bilo treba zaradi obremenjenosti zakonodajnega dela kaj spremeniti? Da, povečati strokovno podporo delovnim telesom

Value 62125 Frequency
0 ne 27
1 da 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 0

Valid range from 0 to 1

VB_20_4 V bližnji prihodnosti bo treba slovensko zakonodajo pospešeno prilagajati zakonodaji in standardom evropske zveze. Ali bi bilo treba zaradi obremenjenosti zakonodajnega dela kaj spremeniti? Da, okrepiti strokovno službo KEZ

Value 63124 Frequency
0 ne 46
1 da 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 0

Valid range from 0 to 1

VB_20_5 V bližnji prihodnosti bo treba slovensko zakonodajo pospešeno prilagajati zakonodaji in standardom evropske zveze. Ali bi bilo treba zaradi obremenjenosti zakonodajnega dela kaj spremeniti? Da, okrepiti kadrovsko zasedbo v Sekretariatu za zakonodajo in pr

Value 64123 Frequency
0 ne 34
1 da 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 0

Valid range from 0 to 1

VB_20_6 V bližnji prihodnosti bo treba slovensko zakonodajo pospešeno prilagajati zakonodaji in standardom evropske zveze. Ali bi bilo treba zaradi obremenjenosti zakonodajnega dela kaj spremeniti? Da, usposobiti raziskovalno-dokumenslužbo

Value 65122 Frequency
0 ne 44
1 da 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 0

Valid range from 0 to 1

VB_20_7 V bližnji prihodnosti bo treba slovensko zakonodajo pospešeno prilagajati zakonodaji in standardom evropske zveze. Ali bi bilo treba zaradi obremenjenosti zakonodajnega dela kaj spremeniti? Da, zagotoviti boljše programiranje dela v državnem zboru

Value 66121 Frequency
0 ne 20
1 da 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 0

Valid range from 0 to 1

VB_20_8 V bližnji prihodnosti bo treba slovensko zakonodajo pospešeno prilagajati zakonodaji in standardom evropske zveze. Ali bi bilo treba zaradi obremenjenosti zakonodajnega dela kaj spremeniti? Da, poenostaviti zakonodajni postopek (možnost združevanja posame

Value 67120 Frequency
0 ne 17
1 da 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 0

Valid range from 0 to 1

VB_20_9 V bližnji prihodnosti bo treba slovensko zakonodajo pospešeno prilagajati zakonodaji in standardom evropske zveze. Ali bi bilo treba zaradi obremenjenosti zakonodajnega dela kaj spremeniti? Da, kaj drugega

Value 68119 Frequency
0 ne 49
1 da 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 0

Valid range from 0 to 1

VB_20_9_A Kaj drugega (kaj)

Value 69118 Frequency
1 Ni podatka 2
998 49
999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2 50

Valid range from 1 to 1

VB_21 Za prilagajanje zakonodaje je potreben tudi širši politični konsenz. Kaj sodite na osnovi izkušenj, ali bodo pri oblikovanju konsenza v državnem zboru kakšne težave zaradi katerih lahko pride do zamud?

Value 70117 Frequency
1 zelo velike težave 9
2 precejšnje težave 27
3 kakor kdaj 11
4 ne bo posebnih težav 5
5 sploh ne bo težav 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 0

Valid range from 1 to 5

VB_22_1 Kako bi morala po vašem mestu delovati komisija za evropske zadeve? Opravljati koordinativno vlogo med delovnimi telesi v državnem zboru

Value 71116 Frequency
0 ne 22
1 da 29
999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
51 1

Valid range from 0 to 1

VB_22_2 Kako bi morala po vašem mestu delovati komisija za evropske zadeve? Zagotavljati redno (tedensko, mesečno) sodelovanje med državnim zborom in vlado

Value 72115 Frequency
0 ne 34
1 da 17
999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
51 1

Valid range from 0 to 1

VB_22_3 Kako bi morala po vašem mestu delovati komisija za evropske zadeve? Informirati poslance in strokovne delavce o integracijskih procesih

Value 73114 Frequency
0 ne 18
1 da 33
999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
51 1

Valid range from 0 to 1

VB_22_4 Kako bi morala po vašem mestu delovati komisija za evropske zadeve? Vplivati na programiranje dela v državnem zboru

Value 74113 Frequency
0 ne 38
1 da 13
999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
51 1

Valid range from 0 to 1

VB_22_5 Kako bi morala po vašem mestu delovati komisija za evropske zadeve? Opravljati nadzor koliko vlada upošteva evropske standarde pri pripravi zakonov

Value 75112 Frequency
0 ne 27
1 da 24
999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
51 1

Valid range from 0 to 1

VB_22_6 Kako bi morala po vašem mestu delovati komisija za evropske zadeve? Pritegovati k sodelovanju čim več institucij civilne družbe

Value 76111 Frequency
0 ne 32
1 da 19
999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
51 1

Valid range from 0 to 1

VB_22_7 Kako bi morala po vašem mestu delovati komisija za evropske zadeve? Kaj drugega

Value 77110 Frequency
0 ne 49
1 da 2
999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
51 1

Valid range from 0 to 1

VB_22_7_A Kaj drugega (kaj)

Value 78109 Frequency
1 Ni podatka 2
998 49
999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2 50

Valid range from 1 to 1

VB_23 Kako pogosto naj bi - poleg odločanja v državnem zboru - zakone sprejemali z referendumom?

Value 79108 Frequency
1 nikoli 2
2 redko 36
3 včasih 11
4 pogosto 0
5 kar najbolj pogosto 0
997 1
999 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
49 3

Valid range from 1 to 5

VC_1 V zadnjem času se pojavljajo ocene, da je državni zbor v podrejenem položaju nasproti vladi - ali se s takimi ocenami strinjate?

Value 80107 Frequency
1 da, v celoti 19
2 deloma, kakor kdaj 22
3 ne strinjam se 10
999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
51 1

Valid range from 1 to 3

VC_2 Po nekaterih mnenjih pa je vlada izrazito nesamostojna v primerjavi z drugimi vladami v parlamentarnih sistemih (DZ posega v vladno delovanje). Ali ste tudi vi takega mnenja?

Value 81106 Frequency
1 da, v celoti 6
2 deloma 22
3 ne, nisem 23
999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
51 1

Valid range from 1 to 3

VC_3 Ali sodite, da bi bilo potrebno razmerja med državnim zborom in vlado urediti tako, da bi bila vlada in državni zbor bolj samostojna (dosledno izvedena delitev oblasti)?

Value 82105 Frequency
1 da 31
2 deloma 14
3 ne vem, ne morem presoditi 6
999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
51 1

Valid range from 1 to 3

VC_4 Ali se strinjate s stališčem, da bi sprejemanje zakonov po hitrem postopku lahko predlagala samo vlada?

Value 83104 Frequency
1 da 15
2 ne 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 0

Valid range from 1 to 2

VC_5 Vlada pogosto vlaga amandmaje na svoje predloge zakonov. Ali bi po vašem mnenju kazalo omejiti možnost (vlada bi lahko vlagala amandmaje samo v zvezi z amandmaji drugih udeležencev)?

Value 84103 Frequency
1 ne, to ne bi bilo dobro 9
2 bilo bi smotrno, vendar je treba upoštevati okoliščine 30
3 da, v vsakem primeru 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 0

Valid range from 1 to 3

VD_1 Kako ocenjujete delo državnega sveta?

Value 85102 Frequency
1 deloval je konstruktivno 15
2 deloval je mimo Državnega zbora 23
3 deloval je destruktivno 10
999 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
48 4

Valid range from 1 to 3

VD_2 Ali je po vašem mnenju treba funkcije državnega sveta...

Value 86101 Frequency
1 razširiti 4
2 ohraniti v sedanji obliki 13
3 državni svet je treba ukiniti, ker je nepotreben 32
997 1
999 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
49 3

Valid range from 1 to 3

VD_3 Ali naj bi imel državni zbor po vetu državnega sveta možnost zakon tudi spremeniti z amandmaji?

Value 87100 Frequency
1 da 32
2 ne 17
3 ne vem, ne morem presoditi 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 0

Valid range from 1 to 3

VE_1 Ali ste zadovoljni s podporo, ki jo dobiva vaša poslanska skupina (sredstva, strokovni sodelavci)?

Value 8899 Frequency
1 da 12
2 deloma 26
3 nisem 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 0

Valid range from 1 to 3

VE_1_A (Če deloma ali ne) S čem niste zadovoljni - opišite

Value 8998 Frequency
1 Ni podatka 21
998 12
999 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
21 31

Valid range from 1 to 1

VE_2 V poslanskih skupinah naj bi poslanci usklajevali mnenja in stališča - kako so ta stališča usklajena v vaši skupini...

Value 9097 Frequency
1 zelo slabo 0
2 slabo 2
3 srednje 21
4 dobro 23
5 zelo dobro 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 0

Valid range from 1 to 5

VE_3 Ali se kot poslanec ravnate disciplinirano (ravnate v skladu s pravili in stališči poslanske skupine)?

Value 9196 Frequency
1 da 18
2 kakor kdaj 29
3 redko 0
4 nikoli, ravnam le po svoji vesti 2
997 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
49 3

Valid range from 1 to 4

VE_4 Če vaša poslanska skupina sprejme neko stališče - kdo ga dejansko sprejme?

Value 9295 Frequency
1 vsi člani poslanske skupine 38
2 vodstvo poslanske skupine 3
3 strankini strokovnjaki v DZ 1
4 kdo drug 7
999 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
49 3

Valid range from 1 to 4

VE_4_A Kdo drug (kdo)

Value 9394 Frequency
1 Ni podatka 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7 45 1 1

Valid range from 1 to 1

VE_5 Ali se dogaja, da vodstvo vaše stranke daje navodila vodstvu vaše poslanske skupine?

Value 9493 Frequency
1 da, pogosto 9
2 da, včasih 35
3 ne dogaja se 5
4 ne vem 1
999 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
49 3

Valid range from 1 to 3

VE_6 Ali ste kdaj razmišljajo, da bi izstopili iz poslanske skupine oz. spremenili stranko?

Value 9592 Frequency
1 da, ker sem se jaz spremenil 1
2 da, ker se je spremenila stranka 3
3 ne 46
997 1
999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
50 2

Valid range from 1 to 3

VE_7 Ali boste ponovno kandidirali na naslednjih volitvah?

Value 9691 Frequency
1 da 18
2 ne 8
3 se še nisem odločil 25
999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
51 1

Valid range from 1 to 3

VE_7_A (Če ne) Zakaj ne?

Value 9790 Frequency
1 Ni podatka 4
997 3
998 40
999 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4 48

Valid range from 1 to 1

VE_8_1 Glede na različne možne kriterije razlikovanja med strankami, so si gledano v celoti nekatere stranke bolj blizu kot druge. Kako bi ocenili bližino spodaj navedenih parov strank v slovenskem političnem prostoru? SKD-ZLSD

Value 9889 Frequency
-3 stranki sta zelo oddaljeni 35
-2 stranki sta precej oddaljeni 9
-1 stranki sta oddaljeni 3
0 stranki nista niti oddaljeni niti blizu, ampak vmes 2
1 stranki sta blizu 0
2 stranki sta precej blizu 1
3 stranki sta si zelo blizu 0
999 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
50 2

Valid range from -3 to 3

VE_8_2 Glede na različne možne kriterije razlikovanja med strankami, so si gledano v celoti nekatere stranke bolj blizu kot druge. Kako bi ocenili bližino spodaj navedenih parov strank v slovenskem političnem prostoru? SKD-SDS

Value 9988 Frequency
-3 stranki sta zelo oddaljeni 1
-2 stranki sta precej oddaljeni 3
-1 stranki sta oddaljeni 2
0 stranki nista niti oddaljeni niti blizu, ampak vmes 4
1 stranki sta blizu 15
2 stranki sta precej blizu 12
3 stranki sta si zelo blizu 13
999 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
50 2

Valid range from -3 to 3

VE_8_3 Glede na različne možne kriterije razlikovanja med strankami, so si gledano v celoti nekatere stranke bolj blizu kot druge. Kako bi ocenili bližino spodaj navedenih parov strank v slovenskem političnem prostoru? SKD-LDS

Value 10087 Frequency
-3 stranki sta zelo oddaljeni 13
-2 stranki sta precej oddaljeni 13
-1 stranki sta oddaljeni 8
0 stranki nista niti oddaljeni niti blizu, ampak vmes 11
1 stranki sta blizu 3
2 stranki sta precej blizu 2
3 stranki sta si zelo blizu 0
999 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
50 2

Valid range from -3 to 3

VE_8_4 Glede na različne možne kriterije razlikovanja med strankami, so si gledano v celoti nekatere stranke bolj blizu kot druge. Kako bi ocenili bližino spodaj navedenih parov strank v slovenskem političnem prostoru? SKD-DESUS

Value 10186 Frequency
-3 stranki sta zelo oddaljeni 21
-2 stranki sta precej oddaljeni 17
-1 stranki sta oddaljeni 7
0 stranki nista niti oddaljeni niti blizu, ampak vmes 3
1 stranki sta blizu 1
2 stranki sta precej blizu 1
3 stranki sta si zelo blizu 0
999 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
50 2

Valid range from -3 to 3

VE_8_5 Glede na različne možne kriterije razlikovanja med strankami, so si gledano v celoti nekatere stranke bolj blizu kot druge. Kako bi ocenili bližino spodaj navedenih parov strank v slovenskem političnem prostoru? SKD-SLS

Value 10285 Frequency
-3 stranki sta zelo oddaljeni 0
-2 stranki sta precej oddaljeni 1
-1 stranki sta oddaljeni 3
0 stranki nista niti oddaljeni niti blizu, ampak vmes 7
1 stranki sta blizu 10
2 stranki sta precej blizu 20
3 stranki sta si zelo blizu 9
999 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
50 2

Valid range from -3 to 3

VE_8_6 Glede na različne možne kriterije razlikovanja med strankami, so si gledano v celoti nekatere stranke bolj blizu kot druge. Kako bi ocenili bližino spodaj navedenih parov strank v slovenskem političnem prostoru? SKD-SNS

Value 10384 Frequency
-3 stranki sta zelo oddaljeni 41
-2 stranki sta precej oddaljeni 5
-1 stranki sta oddaljeni 3
0 stranki nista niti oddaljeni niti blizu, ampak vmes 1
1 stranki sta blizu 0
2 stranki sta precej blizu 0
3 stranki sta si zelo blizu 0
999 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
50 2

Valid range from -3 to 3

VE_8_7 Glede na različne možne kriterije razlikovanja med strankami, so si gledano v celoti nekatere stranke bolj blizu kot druge. Kako bi ocenili bližino spodaj navedenih parov strank v slovenskem političnem prostoru? ZLSD-SDS

Value 10483 Frequency
-3 stranki sta zelo oddaljeni 17
-2 stranki sta precej oddaljeni 15
-1 stranki sta oddaljeni 3
0 stranki nista niti oddaljeni niti blizu, ampak vmes 4
1 stranki sta blizu 6
2 stranki sta precej blizu 3
3 stranki sta si zelo blizu 2
999 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
50 2

Valid range from -3 to 3

VE_8_8 Glede na različne možne kriterije razlikovanja med strankami, so si gledano v celoti nekatere stranke bolj blizu kot druge. Kako bi ocenili bližino spodaj navedenih parov strank v slovenskem političnem prostoru? ZLSD-LDS

Value 10582 Frequency
-3 stranki sta zelo oddaljeni 1
-2 stranki sta precej oddaljeni 3
-1 stranki sta oddaljeni 5
0 stranki nista niti oddaljeni niti blizu, ampak vmes 6
1 stranki sta blizu 15
2 stranki sta precej blizu 12
3 stranki sta si zelo blizu 8
999 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
50 2

Valid range from -3 to 3

VE_8_9 Glede na različne možne kriterije razlikovanja med strankami, so si gledano v celoti nekatere stranke bolj blizu kot druge. Kako bi ocenili bližino spodaj navedenih parov strank v slovenskem političnem prostoru? ZLSD-DESUS

Value 10681 Frequency
-3 stranki sta zelo oddaljeni 2
-2 stranki sta precej oddaljeni 0
-1 stranki sta oddaljeni 1
0 stranki nista niti oddaljeni niti blizu, ampak vmes 8
1 stranki sta blizu 14
2 stranki sta precej blizu 4
3 stranki sta si zelo blizu 21
999 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
50 2

Valid range from -3 to 3

VE_8_10 Glede na različne možne kriterije razlikovanja med strankami, so si gledano v celoti nekatere stranke bolj blizu kot druge. Kako bi ocenili bližino spodaj navedenih parov strank v slovenskem političnem prostoru? ZLDS-SLS

Value 10780 Frequency
-3 stranki sta zelo oddaljeni 10
-2 stranki sta precej oddaljeni 22
-1 stranki sta oddaljeni 10
0 stranki nista niti oddaljeni niti blizu, ampak vmes 5
1 stranki sta blizu 2
2 stranki sta precej blizu 1
3 stranki sta si zelo blizu 0
999 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
50 2

Valid range from -3 to 3

VE_8_11 Glede na različne možne kriterije razlikovanja med strankami, so si gledano v celoti nekatere stranke bolj blizu kot druge. Kako bi ocenili bližino spodaj navedenih parov strank v slovenskem političnem prostoru? ZLSD-SNS

Value 10879 Frequency
-3 stranki sta zelo oddaljeni 2
-2 stranki sta precej oddaljeni 5
-1 stranki sta oddaljeni 3
0 stranki nista niti oddaljeni niti blizu, ampak vmes 10
1 stranki sta blizu 13
2 stranki sta precej blizu 7
3 stranki sta si zelo blizu 10
999 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
50 2

Valid range from -3 to 3

VE_8_12 Glede na različne možne kriterije razlikovanja med strankami, so si gledano v celoti nekatere stranke bolj blizu kot druge. Kako bi ocenili bližino spodaj navedenih parov strank v slovenskem političnem prostoru? SDS-LDS

Value 10978 Frequency
-3 stranki sta zelo oddaljeni 27
-2 stranki sta precej oddaljeni 13
-1 stranki sta oddaljeni 5
0 stranki nista niti oddaljeni niti blizu, ampak vmes 2
1 stranki sta blizu 1
2 stranki sta precej blizu 1
3 stranki sta si zelo blizu 0
999 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
49 3

Valid range from -3 to 3

VE_8_13 Glede na različne možne kriterije razlikovanja med strankami, so si gledano v celoti nekatere stranke bolj blizu kot druge. Kako bi ocenili bližino spodaj navedenih parov strank v slovenskem političnem prostoru? SDS-DESUS

Value 11077 Frequency
-3 stranki sta zelo oddaljeni 27
-2 stranki sta precej oddaljeni 13
-1 stranki sta oddaljeni 5
0 stranki nista niti oddaljeni niti blizu, ampak vmes 2
1 stranki sta blizu 2
2 stranki sta precej blizu 1
3 stranki sta si zelo blizu 0
999 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
50 2

Valid range from -3 to 3

VE_8_14 Glede na različne možne kriterije razlikovanja med strankami, so si gledano v celoti nekatere stranke bolj blizu kot druge. Kako bi ocenili bližino spodaj navedenih parov strank v slovenskem političnem prostoru? SDS-SLS

Value 11176 Frequency
-3 stranki sta zelo oddaljeni 1
-2 stranki sta precej oddaljeni 2
-1 stranki sta oddaljeni 9
0 stranki nista niti oddaljeni niti blizu, ampak vmes 16
1 stranki sta blizu 13
2 stranki sta precej blizu 9
3 stranki sta si zelo blizu 0
999 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
50 2

Valid range from -3 to 3

VE_8_15 Glede na različne možne kriterije razlikovanja med strankami, so si gledano v celoti nekatere stranke bolj blizu kot druge. Kako bi ocenili bližino spodaj navedenih parov strank v slovenskem političnem prostoru? SDS-SNS

Value 11275 Frequency
-3 stranki sta zelo oddaljeni 31
-2 stranki sta precej oddaljeni 11
-1 stranki sta oddaljeni 3
0 stranki nista niti oddaljeni niti blizu, ampak vmes 4
1 stranki sta blizu 1
2 stranki sta precej blizu 0
3 stranki sta si zelo blizu 0
999 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
50 2

Valid range from -3 to 3

VE_8_16 Glede na različne možne kriterije razlikovanja med strankami, so si gledano v celoti nekatere stranke bolj blizu kot druge. Kako bi ocenili bližino spodaj navedenih parov strank v slovenskem političnem prostoru? LDS-DESUS

Value 11374 Frequency
-3 stranki sta zelo oddaljeni 0
-2 stranki sta precej oddaljeni 0
-1 stranki sta oddaljeni 3
0 stranki nista niti oddaljeni niti blizu, ampak vmes 5
1 stranki sta blizu 9
2 stranki sta precej blizu 23
3 stranki sta si zelo blizu 10
999 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
50 2

Valid range from -3 to 3

VE_8_17 Glede na različne možne kriterije razlikovanja med strankami, so si gledano v celoti nekatere stranke bolj blizu kot druge. Kako bi ocenili bližino spodaj navedenih parov strank v slovenskem političnem prostoru? LDS-SLS

Value 11473 Frequency
-3 stranki sta zelo oddaljeni 2
-2 stranki sta precej oddaljeni 5
-1 stranki sta oddaljeni 7
0 stranki nista niti oddaljeni niti blizu, ampak vmes 19
1 stranki sta blizu 12
2 stranki sta precej blizu 5
3 stranki sta si zelo blizu 0
999 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
50 2

Valid range from -3 to 3

VE_8_18 Glede na različne možne kriterije razlikovanja med strankami, so si gledano v celoti nekatere stranke bolj blizu kot druge. Kako bi ocenili bližino spodaj navedenih parov strank v slovenskem političnem prostoru? LDS-SNS

Value 11572 Frequency
-3 stranki sta zelo oddaljeni 2
-2 stranki sta precej oddaljeni 3
-1 stranki sta oddaljeni 7
0 stranki nista niti oddaljeni niti blizu, ampak vmes 10
1 stranki sta blizu 14
2 stranki sta precej blizu 12
3 stranki sta si zelo blizu 2
999 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
50 2

Valid range from -3 to 3

VE_8_19 Glede na različne možne kriterije razlikovanja med strankami, so si gledano v celoti nekatere stranke bolj blizu kot druge. Kako bi ocenili bližino spodaj navedenih parov strank v slovenskem političnem prostoru? DESUS-SLS

Value 11671 Frequency
-3 stranki sta zelo oddaljeni 6
-2 stranki sta precej oddaljeni 11
-1 stranki sta oddaljeni 16
0 stranki nista niti oddaljeni niti blizu, ampak vmes 11
1 stranki sta blizu 5
2 stranki sta precej blizu 1
3 stranki sta si zelo blizu 0
999 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
50 2

Valid range from -3 to 3

VE_8_20 Glede na različne možne kriterije razlikovanja med strankami, so si gledano v celoti nekatere stranke bolj blizu kot druge. Kako bi ocenili bližino spodaj navedenih parov strank v slovenskem političnem prostoru? DESUS-SNS

Value 11770 Frequency
-3 stranki sta zelo oddaljeni 0
-2 stranki sta precej oddaljeni 6
-1 stranki sta oddaljeni 9
0 stranki nista niti oddaljeni niti blizu, ampak vmes 14
1 stranki sta blizu 10
2 stranki sta precej blizu 10
3 stranki sta si zelo blizu 1
999 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
50 2

Valid range from -3 to 3

VE_8_21 Glede na različne možne kriterije razlikovanja med strankami, so si gledano v celoti nekatere stranke bolj blizu kot druge. Kako bi ocenili bližino spodaj navedenih parov strank v slovenskem političnem prostoru? SLS-SNS

Value 11869 Frequency
-3 stranki sta zelo oddaljeni 16
-2 stranki sta precej oddaljeni 15
-1 stranki sta oddaljeni 14
0 stranki nista niti oddaljeni niti blizu, ampak vmes 3
1 stranki sta blizu 1
2 stranki sta precej blizu 0
3 stranki sta si zelo blizu 1
999 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
50 2

Valid range from -3 to 3

VE_9 Ali se vodstvo vaše poslanske skupine oz. vodstvo vaše stranke pri oblikovanju posameznih politik (zakonov) kdaj posvetuje s sorodnimi evropskimi strankami glede rešitev na sorodnih področjih v njihovih državah?

Value 11968 Frequency
1 da, vedno 0
2 da, pogosto 7
3 da, občasno 22
4 da, redko 13
5 nikoli 5
9 ne vem, ne morem oceniti 3
999 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
50 2

Valid range from 1 to 9

VE_9_A (Če da) S katerimi političnimi strankami v državah evropske zveze se povezujete?

Value 12067 Frequency
1 Ni podatka 16
997 1
998 7
999 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
16 36

Valid range from 1 to 1

VE_10_1 Kakšno podporo pri delovanju vaše stranke v parlamentu vam nudijo politične stranke držav evropske zveze s katerimi sodelujete? Pomagajo seznaniti se z zakonodajo njihovih držav

Value 12166 Frequency
0 ne 26
1 da 21
999 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
47 5

Valid range from 0 to 1

VE_10_2 Kakšno podporo pri delovanju vaše stranke v parlamentu vam nudijo politične stranke držav evropske zveze s katerimi sodelujete? Dajejo nam na razpolago svoje informacije, analize

Value 12265 Frequency
0 ne 28
1 da 19
999 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
47 5

Valid range from 0 to 1

VE_10_3 Kakšno podporo pri delovanju vaše stranke v parlamentu vam nudijo politične stranke držav evropske zveze s katerimi sodelujete? Nudijo strokovno pomoč

Value 12364 Frequency
0 ne 42
1 da 5
999 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
47 5

Valid range from 0 to 1

VE_10_4 Kakšno podporo pri delovanju vaše stranke v parlamentu vam nudijo politične stranke držav evropske zveze s katerimi sodelujete? Njihovi funkcionarji se ob obiskih v Sloveniji pogovarjajo s slovenskimi funkcionarji

Value 12463 Frequency
0 ne 24
1 da 23
999 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
47 5

Valid range from 0 to 1

VE_10_5 Kakšno podporo pri delovanju vaše stranke v parlamentu vam nudijo politične stranke držav evropske zveze s katerimi sodelujete? Njihovi predstavniki ob obiskih v Sloveniji dajejo izjave za slovenske množične medije in krepijo vpliv in ugled naše stranke

Value 12562 Frequency
0 ne 42
1 da 5
999 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
47 5

Valid range from 0 to 1

VE_10_6 Kakšno podporo pri delovanju vaše stranke v parlamentu vam nudijo politične stranke držav evropske zveze s katerimi sodelujete? Nudijo materialno pomoč

Value 12661 Frequency
0 ne 47
1 da 0
999 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
47 5

Valid range from 0 to 1

VE_10_7 Kakšno podporo pri delovanju vaše stranke v parlamentu vam nudijo politične stranke držav evropske zveze s katerimi sodelujete? Kaj drugega

Value 12760 Frequency
0 ne 47
1 da 0
999 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
47 5

Valid range from 0 to 1

VE_10_7_A Kaj drugega (navedite)

Value 12859 Frequency
1 Ni podatka
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 52

Valid range from 1 to 1

VE_10_8 Kakšno podporo pri delovanju vaše stranke v parlamentu vam nudijo politične stranke držav evropske zveze s katerimi sodelujete? Ne vem, ne morem oceniti

Value 12958 Frequency
0 ne 39
1 da 8
999 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
47 5

Valid range from 0 to 1

VE_10_9 Kakšno podporo pri delovanju vaše stranke v parlamentu vam nudijo politične stranke držav evropske zveze s katerimi sodelujete? Ne povezujemo se s političnimi strankami iz držav Evropske zveze

Value 13057 Frequency
0 ne 43
1 da 4
999 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
47 5

Valid range from 0 to 1

VE_11 Od katerih sorodnih političnih strank v tujini pridobivate največ pomoči za delo vaših poslancev v državnem zboru?

Value 13156 Frequency
1 od strank organiziranih na ravni Evropske zveze 9
2 od strank iz posameznih držav članic 14
3 od mednarodnih federacij, ki niso zgolj evropske 1
4 od drugih (navedite 1
8 ne vem, ne morem oceniti 10
9 ne povezujemo se s političnimi strankami v tujini 6
997 5
999 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
41 11

Valid range from 1 to 9

VE_11_A Od drugih (navedite katerih)

Value 13255 Frequency
1 Ni podatka 1
998 40
999 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1 51

Valid range from 1 to 1

VE_12 Ali je kdo iz vaše poslanske skupine sodeloval kot opazovalec dela katere od političnih grupacij v evropskem parlamentu?

Value 13354 Frequency
1 da 35
2 ne 11
3 ravno sedaj se dogovarjamo o tej možnosti 2
999 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
48 4

Valid range from 1 to 3

VF_1 V sodobnih parlamentarnih demokracijah je pomembno, da tako vladajoča koalicija kot opozicija dobro opravljata svoje funkcije ... kaj sodite, katera v sedanjem državnem zboru bolje opravlja svoje funkcije?

Value 13453 Frequency
1 vladajoča koalicija jih bolje opravlja 10
2 opozicija jih bolje opravlja 5
3 obe jih opravljata enako dobro 7
4 obe jih opravljata enako slabo 29
999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
51 1

Valid range from 1 to 4

VF_2_1 Kakšne so po vašem mnenju razlike v interesih, pogledih v državnem zboru med koalicijo in opozicijo?

Value 13552 Frequency
1 izredno majhne 2
2 1
3 13
4 22
5 izredno velike 13
999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
51 1

Valid range from 1 to 5

VF_2_2 Kakšne so po vašem mnenju razlike v interesih, pogledih v državnem zboru med strankami koalicije?

Value 13651 Frequency
1 izredno majhne 2
2 5
3 25
4 13
5 izredno velike 6
999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
51 1

Valid range from 1 to 5

VF_2_3 Kakšne so po vašem mnenju razlike v interesih, pogledih v državnem zboru med strankami opozicije?

Value 13750 Frequency
1 izredno majhne 4
2 9
3 9
4 19
5 izredno velike 10
999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
51 1

Valid range from 1 to 5

VF_3 Ali imajo v državnem zboru oz. v delovnih telesih predstavniki opozicije dovolj možnosti uveljaviti svoja stališča?

Value 13849 Frequency
1 sploh nimajo možnosti 3
2 imajo le malo možnosti 20
3 imajo dovolj možnosti 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 0

Valid range from 1 to 3

VF_4 Ali bi se strinjali s predlogom, da bi na nekaj vprašanj, ki bi jih zastavile stranke opozicije (vsaka stranka po eno) odgovarjal v državnem zboru predsednik vlade?

Value 13948 Frequency
1 ne, to ni potrebno 1
2 deloma , toda odvisno od okoliščin 17
3 da, strinjam se 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 0

Valid range from 1 to 3

VG_1_1_A Navedite prosim do tri interesne skupine (organizacije, društva, združenja, skupine, podjetja), ki so posebej pomembna za oblikovanje politik na področjih, ki vas najbolj zanimajo?

Value 14047 Frequency
1 Ni podatka 36
999 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
36 16

Valid range from 1 to 1

VG_1_2_A Navedite prosim do tri interesne skupine (organizacije, društva, združenja, skupine, podjetja), ki so posebej pomembna za oblikovanje politik na področjih, ki vas najbolj zanimajo?

Value 14146 Frequency
1 Ni podatka 31
999 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31 21

Valid range from 1 to 1

VG_1_3_A Navedite prosim do tri interesne skupine (organizacije, društva, združenja, skupine, podjetja), ki so posebej pomembna za oblikovanje politik na področjih, ki vas najbolj zanimajo?

Value 14245 Frequency
1 Ni podatka 25
999 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25 27

Valid range from 1 to 1

VG_2 Ali bi lahko rekli glede na vaše izkušnje, da se število organizacij, združenj, društev, skupin, ki želijo vplivati na oblikovanje politik v Sloveniji, povečuje?

Value 14344 Frequency
1 da 38
2 ne 11
3 ne vem, premalo poznam 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 0

Valid range from 1 to 3

VG_3 Ali vas skrbi, da bi vplivi raznih organizacij, združenj in skupin lahko ogrozili demokratično oblikovanje politik v državnem zboru?

Value 14443 Frequency
1 da 15
2 ne 36
3 ne vem, premalo poznam 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 0

Valid range from 1 to 3

VG_4 Ali mislite, da bi bilo treba delovanje (vplivanje) interesnih skupin urediti z zakonom?

Value 14542 Frequency
1 da 30
2 ne 13
3 ne vem, ne morem se opredeliti 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 0

Valid range from 1 to 3

VG_5 Ali je vas osebno kdaj kakšna organizacija, združenje, skupina prosila, da oblikujete pobudo za sprejem ali spremembo kakšnega zakona oz. za vaše mnenje o možnostih sprejema kakšnega zakona?

Value 14641 Frequency
1 da 51
2 ne 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 0

Valid range from 1 to 2

VG_6 Z vključevanjem Slovenije v evropske integracije se pojavlja potreba po večji in stalnejši prisotnosti slovenskih interesov v in okrog evropskih institucij ... ali menite, da lahko stalna državna predstavništva opravijo to nalogo dovolj učinkovito?

Value 14740 Frequency
1 da 23
2 ne 13
3 ne vem 14
997 1
999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
50 2

Valid range from 1 to 3

VG_7_1 Kako drugače bi po vašem mnenju lahko prišli bližje k informacijskim virom in odločevalcem v evropski uniji glede na dane ekonomske možnosti doma? Preko neposrednih zastopništev velikih podjetij

Value 14839 Frequency
0 ne 26
1 da 25
999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
51 1

Valid range from 0 to 1

VG_7_2 Kako drugače bi po vašem mnenju lahko prišli bližje k informacijskim virom in odločevalcem v evropski uniji glede na dane ekonomske možnosti doma? Preko povezovanja slovenskih interesnih združenj (nacionalnih povezav sorodnih organizacij) s sorodnimi orga

Value 14938 Frequency
0 ne 15
1 da 36
999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
51 1

Valid range from 0 to 1

VG_7_3 Kako drugače bi po vašem mnenju lahko prišli bližje k informacijskim virom in odločevalcem v evropski uniji glede na dane ekonomske možnosti doma? Preko najemanja poklicnih zastopnikov (poklicnih agencij za lobiranje) v Bruslju

Value 15037 Frequency
0 ne 39
1 da 12
999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
51 1

Valid range from 0 to 1

VG_7_4 Kako drugače bi po vašem mnenju lahko prišli bližje k informacijskim virom in odločevalcem v evropski uniji glede na dane ekonomske možnosti doma? Preko usposabljanja slovenskih poklicih lobistov v Bruslju

Value 15136 Frequency
0 ne 22
1 da 29
999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
51 1

Valid range from 0 to 1

VG_7_5 Kako drugače bi po vašem mnenju lahko prišli bližje k informacijskim virom in odločevalcem v evropski uniji glede na dane ekonomske možnosti doma? Kako drugače

Value 15235 Frequency
0 ne 49
1 da 2
999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
51 1

Valid range from 0 to 1

VG_7_5_A Kako drugače (kako)

Value 15334 Frequency
1 Ni podatka 2
998 49
999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2 50

Valid range from 1 to 1

VH_1_1 Kako koristini so naslednji viri pri zagotavljanju informacij za vaše poslansko delo? Pisma volivcev

Value 15433 Frequency
1 Sploh ne 5
2 9
3 12
4 9
5 10
6 3
7 Izredno koristni 3
999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
51 1

Valid range from 1 to 7

VH_1_2 Kako koristini so naslednji viri pri zagotavljanju informacij za vaše poslansko delo? Srečanja z volilci

Value 15532 Frequency
1 Sploh ne 1
2 3
3 4
4 7
5 16
6 12
7 Izredno koristni 8
999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
51 1

Valid range from 1 to 7

VH_1_3 Kako koristini so naslednji viri pri zagotavljanju informacij za vaše poslansko delo? Srečanja z vplivnimi osebnostmi

Value 15631 Frequency
1 Sploh ne 0
2 1
3 9
4 12
5 13
6 12
7 Izredno koristni 4
999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
51 1

Valid range from 1 to 7

VH_1_4 Kako koristini so naslednji viri pri zagotavljanju informacij za vaše poslansko delo? Množični mediji

Value 15730 Frequency
1 Sploh ne 2
2 2
3 10
4 13
5 14
6 9
7 Izredno koristni 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 0

Valid range from 1 to 7

VH_1_5 Kako koristini so naslednji viri pri zagotavljanju informacij za vaše poslansko delo? Strokovna sredstva obveščanja

Value 15829 Frequency
1 Sploh ne 1
3 3
4 10
5 14
6 15
7 Izredno koristni 8
999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
51 1

Valid range from 1 to 7

VH_1_6 Kako koristini so naslednji viri pri zagotavljanju informacij za vaše poslansko delo? Stiki z gospodarstveniki

Value 15928 Frequency
1 Sploh ne 0
3 4
4 8
5 9
6 24
7 Izredno koristni 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 0

Valid range from 1 to 7

VH_1_7 Kako koristini so naslednji viri pri zagotavljanju informacij za vaše poslansko delo? Družina, prijatelji

Value 16027 Frequency
1 Sploh ne 3
2 6
3 10
4 7
5 6
6 11
7 Izredno koristni 8
999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
51 1

Valid range from 1 to 7

VH_1_8 Kako koristini so naslednji viri pri zagotavljanju informacij za vaše poslansko delo? Mnenja svetovalcev

Value 16126 Frequency
1 Sploh ne 1
3 2
5 19
6 16
7 Izredno koristni 13
999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
51 1

Valid range from 1 to 7

VH_1_9 Kako koristini so naslednji viri pri zagotavljanju informacij za vaše poslansko delo? Parlamentarna gradiva

Value 16225 Frequency
1 Sploh ne 1
3 1
4 5
5 13
6 23
7 Izredno koristni 8
999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
51 1

Valid range from 1 to 7

VH_1_10 Kako koristini so naslednji viri pri zagotavljanju informacij za vaše poslansko delo? Neodvisne raziskave

Value 16324 Frequency
1 Sploh ne 1
2 1
3 3
4 11
5 7
6 17
7 Izredno koristni 10
999 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
50 2

Valid range from 1 to 7

VH_2 Kako pogosto imate stike z interesnimi skupinami (organizacijami, društvi, združenji, skupinami, podjetji)?

Value 16423 Frequency
1 dnevno 6
2 tedensko 31
3 mesečno 9
4 redkeje kot mesečno 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 0

Valid range from 1 to 4

VI_1 Kaj menite o vaših poslanskih dohodkih?

Value 16522 Frequency
1 so več kot zadovoljivi (so veliki) 2
2 so zadovoljivi 19
3 so še sprejemljivi 18
4 niso sprejemljivi 9
5 sploh niso sprejemljivi (so majhni) 3
997 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
51 1

Valid range from 1 to 5

VI_2 In kakšno mnenje imate o pomoči s strani strokovnih služb v državnem zboru?

Value 16621 Frequency
1 strokovna pomoč je zelo slaba 4
2 strokovna pomoč je slaba 13
3 obseg in kvaliteta strokovne pomoči se spreminja (odvisno od 24
4 strokovna pomoč je dobra 11
5 strokovna pomoč je zelo dobra 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 0

Valid range from 1 to 5

VI_3 Kako je po vašem mnenju ovrednosteno delo strokovnih služb oz. strokovnih delavcev v državnem zboru?

Value 16720 Frequency
1 izrazito podvrednoteno 0
2 podvrednoteno 18
3 ustrezno ovrednoteno 18
4 njihovo delo je prevrednoteno 3
9 ne vem, premalo poznam 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 0

Valid range from 1 to 9

VV_1 Spol

Value 16819 Frequency
0 Zakrita vrednost 51
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
51 1

Valid range from 0 to 0

VV_2 Rojen(a) v letih

Value 16918 Frequency
0 Zakrita vrednost 49
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
49 3

Valid range from 0 to 0

VV_3 Izobrazba

Value 17017 Frequency
0 Zakrita vrednost 52
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 0

Valid range from 0 to 0

VV_4 Stopnja očetove izobrazbe

Value 17116 Frequency
1 končana osnovna šola 15
2 nedokončana srednja ali strokovna šola 14
3 dokončana srednja šola, nedokončana višja, visoka šola 15
4 dokončana višja šola 1
5 dokončana visoka šola 3
6 0
997 1
999 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
48 4

Valid range from 1 to 6

VV_5 Ali ste imeli kakšne politične izkušnje preden ste bili izvoljeni v državni zbor?

Value 17215 Frequency
1 da 48
2 ne 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 0

Valid range from 1 to 2

VV_5_1_1 (Če da) Na kateri ravni? Lokalni

Value 17314 Frequency
0 ne 10
1 da 36
998 4
999 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
46 6

Valid range from 0 to 1

VV_5_1_2 (Če da) Na kateri ravni? Regionalni

Value 17413 Frequency
0 ne 38
1 da 8
998 4
999 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
46 6

Valid range from 0 to 1

VV_5_1_3 (Če da) Na kateri ravni? Državni

Value 17512 Frequency
0 ne 33
1 da 13
998 4
999 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
46 6

Valid range from 0 to 1

VV_5_2_1 (Če da) Kje ste dobili te izkušnje? V politični organizaciji

Value 17611 Frequency
0 ne 19
1 da 29
997 1
998 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
48 4

Valid range from 0 to 1

VV_5_2_2 (Če da) Kje ste dobili te izkušnje? V združenju, društvu

Value 17710 Frequency
0 ne 25
1 da 23
998 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
48 4

Valid range from 0 to 1

VV_5_2_3 (Če da) Kje ste dobili te izkušnje? V interesni organizaciji

Value 1789 Frequency
0 ne 37
1 da 11
997 1
998 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
48 4

Valid range from 0 to 1

VV_5_2_4 (Če da) Kje ste dobili te izkušnje? V upravi

Value 1798 Frequency
0 ne 37
1 da 11
998 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
48 4

Valid range from 0 to 1

VV_5_2_5 (Če da) Kje ste dobili te izkušnje? V prejšnjem DZ (1992-1996)

Value 1807 Frequency
0 ne 38
1 da 10
998 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
48 4

Valid range from 0 to 1

VV_5_2_6 (Če da) Kje ste dobili te izkušnje? V prejšnji skupščini (1990-1992)

Value 1816 Frequency
0 ne 38
1 da 10
998 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation