Stališča poslancev o delovanju Državnega zbora, 1998

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: DZRS98
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_DZRS98_V1
Glavni avtor(ji):
  • Zajc, Drago
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Deželan, Tomaž
  • Fink Hafner, Danica
Izdelal datoteko podatkov:
CPR - Center za politološke raziskave, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 1998)

Finančna podpora:

Del mednarodnega projekta o uveljavljanju parlamentarizma v srednji Evropi.

Serija:
  • DZRS/Državni zbor Republike Slovenije

    Raziskave iz serije Državni zbor Republike Slovenije zavzemajo pregled stališč poslancev o delovanju Skupščine RS in kasneje Državnega zbora RS. V skupini raziskav je na voljo še pregled predstavništva interesov, delovanja parlamenta, opazovanje interakcije Državnega zbora RS s političnim sistemom ter političnimi akterji, pregled dinamike in značilnosti poslanskega dela, vpogled v ocenjevanje delovanja Državnega zbora RS v danem mandatu, opazovanje vloge in delovanje Državnega zbora RS v pogojih članstva Slovenije v EU ter možnosti na vplivanje politke na ravni EU.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

parlament, državni zbor, poslanci, parlamentarizem, predstavljanje interesov, poslanske skupine, koalicija, opozicija

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - vlada, politični sistemi in organizacije
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
Volitve, predstavljanje interesov
Delovanje Državnega zbora in delovnih teles
Odnos Državni zbor-vlada
Odnos Državni zbor-Državni svet
Vloga poslanskih skupin
Vprašanja o koaliciji in opoziciji
Interesne skupine
Stiki, informacije
Okoliščine, pomembne za poslansko delo


Povzetek:

Raziskava o stališčih poslancev o delovanju Državnega zbora RS daje vpogled v stališča poslancev glede nekaterih temeljnih elementov parlamentarizma v sodobnih liberalnih demokracijah. Na ta način se podrobneje opazuje percepcijo predstavništva interesov, ki predstavlja eno od temeljnih komponent poslanskega mandata, prav tako pa se opazuje celoten ustroj delovanja parlamenta z delovanjem delovnih teles na čelu. Raziskava postavlja v središče tudi medinstitucionalno ravnotežje ter odnose Državnega zbora z nekaterimi temeljnimi institucijami slovenskega političnega sistema, prav tako pa se osredotoča na notranjo dinamiko poslanskega združevanja in sodelovanja ter infrastrukture značilnosti poslanskega dela. Raziskava tudi obravnava interakcijo poslancev z različnimi družbeni skupinami ter političnimi akterji.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: september 1998 - november 1998
Čas izdelave: 1998
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

Poslanec Državnega zbora RS.

Populacija:

Poslanci Državnega zbora RS 1996-2000 sklica.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Center za politološke raziskave

Tip vzorca:

Brez vzorčenja, zajeta celotna populacija.

Način zbiranja podatkov:

Samoizpolnjevana anketa.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: DZRS98 - Stališča poslancev o delovanju Državnega zbora, 1998 [datoteka podatkov], 1998

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • število spremenljivk: 186
  • število enot: 52

Dodatna pojasnila:

Za vprašanja odprtega tipa podatkov ni.

Spremenljivke

ID Identifikator vprašalnika

Vrednost 13 Frekvenca
0198 1
0298 1
0398 1
0498 1
0598 1
0698 1
0798 1
0898 1
0998 1
1098 1
1198 1
1298 1
1398 1
1498 1
1598 1
1698 1
1798 1
1898 1
1998 1
2098 1
2198 1
2298 1
2398 1
2498 1
2598 1
2698 1
2798 1
2898 1
2998 1
3098 1
3198 1
3298 1
3398 1
3498 1
3598 1
3698 1
3798 1
3898 1
3998 1
4098 1
4198 1
4298 1
4398 1
4498 1
4598 1
4698 1
4798 1
4898 1
4998 1
5098 1
5198 1
5298 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 0

VA_1 Ali nam lahko poveste, kako ste postali kandidat na preteklih volitvah?

Vrednost 22 Frekvenca
1 sam sem se predlagal 3
2 bil sem aktiven v stranki in me je zato predlagala 32
3 nisem bil aktiven v stranki, vendar me je ta povabila naj ka 12
4 povabila me je družbena oz. poklicna skupina 2
5 kaj drugega 1
999 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
50 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

VA_1_A Kaj drugega (kaj)

Vrednost 31 Frekvenca
1 Ni podatka 1
997 1
998 48
999 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1 51

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

ID Identifikator vprašalnika

Vrednost 1186 Frekvenca
0198 1
0298 1
0398 1
0498 1
0598 1
0698 1
0798 1
0898 1
0998 1
1098 1
1198 1
1298 1
1398 1
1498 1
1598 1
1698 1
1798 1
1898 1
1998 1
2098 1
2198 1
2298 1
2398 1
2498 1
2598 1
2698 1
2798 1
2898 1
2998 1
3098 1
3198 1
3298 1
3398 1
3498 1
3598 1
3698 1
3798 1
3898 1
3998 1
4098 1
4198 1
4298 1
4398 1
4498 1
4598 1
4698 1
4798 1
4898 1
4998 1
5098 1
5198 1
5298 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 0

VA_1 Ali nam lahko poveste, kako ste postali kandidat na preteklih volitvah?

Vrednost 2185 Frekvenca
1 sam sem se predlagal 3
2 bil sem aktiven v stranki in me je zato predlagala 32
3 nisem bil aktiven v stranki, vendar me je ta povabila naj ka 12
4 povabila me je družbena oz. poklicna skupina 2
5 kaj drugega 1
999 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
50 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

VA_1_A Kaj drugega (kaj)

Vrednost 3184 Frekvenca
1 Ni podatka 1
997 1
998 48
999 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1 51

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

VA_2 In kako ste dobili mandat?

Vrednost 4183 Frekvenca
1 na osnovi neposredne delitve mandatov 31
2 na osnovi delitve na državni ravni (delitev ostanka glasov) 14
3 na podlagi nacionalne liste 5
999 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
50 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VA_3 Kateri mandat je po vašem mnenju bolj zavezujoč?

Vrednost 5182 Frekvenca
1 mandat dobljen na osnovi strankarske liste 0
2 mandat dobljen na osnovi neposredne izvolitve 30
3 oba enako 20
999 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
50 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VA_4_1 Kot poslanec predstavljate konkretne interese. Kako pomembno je za vas predstavljati naslednje skupine interesov...? Interesi vseh volivcev v volilni enoti

Vrednost 6181 Frekvenca
1 zelo nepomembno 1
2 2
3 2
4 2
5 8
6 9
7 zelo pomembno 21
997 1
999 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
45 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

VA_4_2 Kot poslanec predstavljate konkretne interese. Kako pomembno je za vas predstavljati naslednje skupine interesov...? Interesi vseh volivcev v državi, ki so glasovali za vašo stranko

Vrednost 7180 Frekvenca
1 zelo nepomembno 2
2 1
3 1
4 4
5 8
6 11
7 zelo pomembno 17
999 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
44 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

VA_4_3 Kot poslanec predstavljate konkretne interese. Kako pomembno je za vas predstavljati naslednje skupine interesov...? Interesi vseh državljanov

Vrednost 8179 Frekvenca
1 zelo nepomembno 1
3 1
4 4
5 4
6 8
7 zelo pomembno 31
999 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
49 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

VA_4_4 Kot poslanec predstavljate konkretne interese. Kako pomembno je za vas predstavljati naslednje skupine interesov...? Interesi socialne ali poklicne skupine

Vrednost 9178 Frekvenca
1 zelo nepomembno 5
2 2
3 6
4 11
5 7
6 6
7 zelo pomembno 3
999 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

VA_5 Delež žensk med poslanci je majhen. Ali sodite, da to vpliva na odločanje v državnem zboru?

Vrednost 10177 Frekvenca
1 ne 21
2 deloma 16
3 da 13
999 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
50 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VA_5_A (Če da, deloma) Kako se to kaže? Navedite prosim

Vrednost 11176 Frekvenca
1 Ni podatka 14
998 21
999 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14 38

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

VA_6 Ali ste pred izvolitvijo pričakovali obremenitve in napore s katerimi se srečujete pri poslanskem delu?

Vrednost 12175 Frekvenca
1 da 23
2 deloma 20
3 ne 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VA_6_A (Če da, deloma) Česa predvsem niste pričakovali?

Vrednost 13174 Frekvenca
1 Ni podatka 15
997 1
998 8
999 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

V7 Koliko ur ima vaš povprečen poslanski delovni dan?

Vrednost 14173 Frekvenca
5 1
9 2
10 18
11 8
12 10
13 3
14 6
16 1
997 1
999 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
49 3

Vrednosti spremenljivk od 5 do 16

VB_1 V koliko rednih delovnih telesih ste član? Število delovnih teles

Vrednost 15172 Frekvenca
0 Zakrita vrednost 52
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

VB_2 Ali lahko delu v vseh delovnih telesih posvetite enako pozornost?

Vrednost 16171 Frekvenca
1 lahko posvetim enako pozornost 17
2 ne, ne morem 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

VB_2_A (Če ne) Opišite, prosim, zakaj ne

Vrednost 17170 Frekvenca
1 Ni podatka 30
997 1
998 16
999 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

VB_3 Koliko vpliva na oblikovanje politik na teh področjih imajo delovna telesa?

Vrednost 18169 Frekvenca
1 nič 1
2 malo 13
3 srednje 26
4 precej 9
5 zelo veliko 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

VB_4 Ali je delo v delovnih telesih za vas bolj pomembno kot delo na skupnih zasedanjih?

Vrednost 19168 Frekvenca
1 da 18
2 kakor kdaj 26
3 ne 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VB_5 Ali menite, da bi glede na obrememnitve 90 poslancev s članstvom v delovnih telesih kazalo število delovnih teles zmanjšati?

Vrednost 20167 Frekvenca
1 da 25
2 deloma 16
3 ne 9
4 ne vem, ne morem se opredeliti 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

VB_6 Ali bi se strinjali s predlogom, da bi delovna telesa imela stalno število mest?

Vrednost 21166 Frekvenca
1 da 31
2 ne 9
3 ne vem, ne morem oceniti 9
999 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
49 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VB_7_1 Ali sodite, da bi morali vlogo delovnih teles okrepiti? Ali bi se strinjali s predlogi, da bi delovna telesa imela možnost zavrniti preslabo pripravljen predlog zakona?

Vrednost 22165 Frekvenca
1 ne 3
2 deloma 6
3 da 43
9 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

VB_7_2 Ali sodite, da bi morali vlogo delovnih teles okrepiti? Ali bi se strinjali s predlogi, da bi delovna telesa sama opravila prvo obravnavo predloga zakona?

Vrednost 23164 Frekvenca
1 ne 13
2 deloma 2
3 da 35
9 ne vem 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
50 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VB_7_3 Ali sodite, da bi morali vlogo delovnih teles okrepiti? Ali bi se strinjali s predlogi, da bi delovna telesa dokončno odločila o ustanovitvi javnih zavodov, imenovanjih in volitvah?

Vrednost 24163 Frekvenca
1 ne 29
2 deloma 10
3 da 11
9 ne vem 1
999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
50 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VB_7_4 Ali sodite, da bi morali vlogo delovnih teles okrepiti? Ali bi se strinjali s predlogi, da bi delovna telesa dobila možnost zakonodajne iniciative?

Vrednost 25162 Frekvenca
1 ne 14
2 deloma 6
3 da 29
9 ne vem 2
999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
49 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VB_8 Ali sodite, na osnovi izkušenj, da naj bi...

Vrednost 26161 Frekvenca
1 seje delovnih teles ostale odprte za javnost 34
2 seje delovnih teles zaprli za javnost 16
3 ne vem, ne morem odgovoriti 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VB_9_1 Do kolikšne mere naslednje širše okoliščine vplivajo na delovanje državnega zbora? Vprašanja polpretekle zgodovine

Vrednost 27160 Frekvenca
1 okoliščine sploh ne vplivajo 0
3 4
4 6
5 14
6 16
7 odločilno vplivajo 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

VB_9_2 Do kolikšne mere naslednje širše okoliščine vplivajo na delovanje državnega zbora? Pomanjkanje konceptualne razvojne vizije Slovenije

Vrednost 28159 Frekvenca
1 okoliščine sploh ne vplivajo 0
2 2
3 7
4 7
5 10
6 17
7 odločilno vplivajo 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

VB_9_3 Do kolikšne mere naslednje širše okoliščine vplivajo na delovanje državnega zbora? Časovni pritisk - nujnost hitrega spreminjanja zakonodaje

Vrednost 29158 Frekvenca
1 okoliščine sploh ne vplivajo 0
2 2
3 2
4 4
5 6
6 10
7 odločilno vplivajo 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

VB_9_4 Do kolikšne mere naslednje širše okoliščine vplivajo na delovanje državnega zbora? Težnje po prepodrobnem zakonodajnem urejanju

Vrednost 30157 Frekvenca
1 okoliščine sploh ne vplivajo 2
2 7
3 5
4 9
5 11
6 12
7 odločilno vplivajo 5
999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
51 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

VB_9_5 Do kolikšne mere naslednje širše okoliščine vplivajo na delovanje državnega zbora? Povečane zahteve ljudi, raznih skupin, združenj in organizacij nasproti državi

Vrednost 31156 Frekvenca
1 okoliščine sploh ne vplivajo 0
2 6
3 3
4 12
5 13
6 11
7 odločilno vplivajo 4
999 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
49 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

VB_10 Ali sodite, da sta vlada in vodstvo državnega zbora dobro usklajena, ko gre za priprvo okvirnega programa dela državnega zbora?

Vrednost 32155 Frekvenca
1 da 9
2 deloma 14
3 ne 29
9 ne vem, ne morem oceniti 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

VB_10_A (Če deloma ali ne) V čem sta neusklajena?

Vrednost 33154 Frekvenca
1 Ni podatka 23
998 7
999 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

VB_11_1 Zadnje čase je govora o težavah pri pripravi zasedanj. Kaj v zvezi s tem opažate vi sami? Težave pri pripravi in izvedbi okvirnega in terminskih načrtov dela

Vrednost 34153 Frekvenca
0 ne 24
1 da 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

VB_11_2 Zadnje čase je govora o težavah pri pripravi zasedanj. Kaj v zvezi s tem opažate vi sami? Vlada pošilja predloge v časovni stiski, zahteva izredne seje

Vrednost 35152 Frekvenca
0 ne 5
1 da 47
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

VB_11_3 Zadnje čase je govora o težavah pri pripravi zasedanj. Kaj v zvezi s tem opažate vi sami? Premalo se upošteva poslovnik

Vrednost 36151 Frekvenca
0 ne 33
1 da 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

VB_11_4 Zadnje čase je govora o težavah pri pripravi zasedanj. Kaj v zvezi s tem opažate vi sami? Kolegij je premalo selektiven in odločen pri uvrščanju zadev na dnevne rede

Vrednost 37150 Frekvenca
0 ne 28
1 da 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

VB_11_5 Zadnje čase je govora o težavah pri pripravi zasedanj. Kaj v zvezi s tem opažate vi sami? Prihaja do prelaganja zadev na naslednje seje oz. odlaganja

Vrednost 38149 Frekvenca
0 ne 16
1 da 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

VB_11_6 Zadnje čase je govora o težavah pri pripravi zasedanj. Kaj v zvezi s tem opažate vi sami? Delovna telesa ne opravijo svojega dela - vprašanja se prelagajo na plenum

Vrednost 39148 Frekvenca
0 ne 39
1 da 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

VB_11_7 Zadnje čase je govora o težavah pri pripravi zasedanj. Kaj v zvezi s tem opažate vi sami? V tretji obravnavi se ponovno odpirajo vprašanja, ki so bila rešena v drugi

Vrednost 40147 Frekvenca
0 ne 30
1 da 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

VB_11_8 Zadnje čase je govora o težavah pri pripravi zasedanj. Kaj v zvezi s tem opažate vi sami? Strankarski prvaki tekmujejo kdo bo dal več predlogov za obravnavo zaradi pridobivanja naklonjenosti volivcev

Vrednost 41146 Frekvenca
0 ne 22
1 da 30
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

VB_11_9 Zadnje čase je govora o težavah pri pripravi zasedanj. Kaj v zvezi s tem opažate vi sami? Kaj drugega

Vrednost 42145 Frekvenca
0 ne 45
1 da 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

VB_11_9_A Kaj drugega (kaj)

Vrednost 43144 Frekvenca
1 Ni podatka 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7 45 1 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

VB_12 Ali se strinjate, da bi odpravili možnost vračanja predloga zakona, ki je v postopku, predlagatelju (državni zbor bi postal z vložitvijo predloga lastnik zakona)?

Vrednost 44143 Frekvenca
1 da 22
2 ne 19
3 ne vem, ne morem se izjasniti 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VB_13 V tem mandatu državnega zbora je izredno veliko predlogov sprejemanja zakonov po hitrem postopku. Ali se vam zdi, da...

Vrednost 45142 Frekvenca
1 gre za pretirano uporabo hitrih postopkov 21
2 gre za zlorabo hitrih postopkov 16
3 niti eno, niti drugo, gre za posebne okoliščine, ki to oprav 12
997 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
49 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VB_14 Ali se vam zdijo predlogi zakonov, ki prihajajo v državni zbor, dovolj izdelani?

Vrednost 46141 Frekvenca
1 da, vedno 0
2 večinoma 5
3 kakor kdaj 25
4 le malokrat 20
5 redko, nikoli 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

VB_15 Ali bi se strinjali s predlogom, da bi časovno omejili razprave poslancev tako, da bi v naprej določili celoten čas, ki je na razpolago za razpravljanje o posamezni točki?

Vrednost 47140 Frekvenca
1 ne, se ne strinjam 6
2 deloma, odvisno od okoliščin 13
3 da, strinjam se 33
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VB_16_1 Povejte prosim, do kolikšne mere predednik državnega zbora opravlja naslednje naloge? Skuša usklajevati različne interese

Vrednost 48139 Frekvenca
1 sploh ne 1
2 6
3 11
4 5
5 4
6 15
7 vedno, v celoti 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

VB_16_2 Povejte prosim, do kolikšne mere predednik državnega zbora opravlja naslednje naloge? Upošteva mnenja kolegija

Vrednost 49138 Frekvenca
1 sploh ne 1
2 3
3 11
4 7
5 9
6 13
7 vedno, v celoti 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

VB_16_3 Povejte prosim, do kolikšne mere predednik državnega zbora opravlja naslednje naloge? Skrbi za spoštovanje poslovnika

Vrednost 50137 Frekvenca
1 sploh ne 4
2 3
3 6
4 7
5 2
6 17
7 vedno, v celoti 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

VB_16_4 Povejte prosim, do kolikšne mere predednik državnega zbora opravlja naslednje naloge? Vodi seje nevtralno

Vrednost 51136 Frekvenca
1 sploh ne 2
2 5
3 11
4 6
5 1
6 13
7 vedno, v celoti 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

VB_16_5 Povejte prosim, do kolikšne mere predednik državnega zbora opravlja naslednje naloge? Omogoča manjšini enakopravno sodelovanje

Vrednost 52135 Frekvenca
1 sploh ne 3
2 2
3 6
4 6
5 4
6 12
7 vedno, v celoti 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

VB_16_6 Povejte prosim, do kolikšne mere predednik državnega zbora opravlja naslednje naloge? Upošteva časovne in strokovne zmogljivosti državnega zbora

Vrednost 53134 Frekvenca
1 sploh ne 7
2 7
3 7
4 10
5 8
6 8
7 vedno, v celoti 4
999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
51 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

VB_17 Ali sodite, da bi zaradi boljše organizacije dela morali pristojnosti kolegija povečati?

Vrednost 54133 Frekvenca
1 da 16
2 deloma 13
3 ne 22
999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
51 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VB_17_A (Če da ali deloma) Kako naj bi povečali njegove pristojnosti?

Vrednost 55132 Frekvenca
1 Ni podatka 14
997 1
998 21
999 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14 38

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

VB_18 V zadnjem času se pojavljajo kritike zakonodajnega postopka. Kaj bi morali po vašem mnenju storiti?

Vrednost 56131 Frekvenca
1 nič ni treba storiti 1
2 potrebni so le manjši popravki 11
3 potrebni so večji popravki 23
4 poslovnik je treba spremeniti v celoti 15
5 ne vem, ne morem oceniti 1
997 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
51 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

VB_19 Državni zbor je letos obravnaval strateški dokument o vključevanju Slovenije v evropsko zvezo. Ali se vam zdijo cilji vključevanja v dokumentu dovolj dobro definirani?

Vrednost 57130 Frekvenca
1 da 23
2 deloma 21
3 ne 6
997 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
50 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VB_19_A (Če deloma ali ne) Kaj se vam zdi pomanjkljivo?

Vrednost 58129 Frekvenca
1 Ni podatka 14
998 23
999 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14 38

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

VB_19_B (Če deloma ali da) Kaj se vam zdi dobro?

Vrednost 59128 Frekvenca
1 Ni podatka 13
997 3
998 4
999 32
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13 39

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

VB_20_1 V bližnji prihodnosti bo treba slovensko zakonodajo pospešeno prilagajati zakonodaji in standardom evropske zveze. Ali bi bilo treba zaradi obremenjenosti zakonodajnega dela kaj spremeniti? Nič ni treba spremeniti

Vrednost 60127 Frekvenca
0 ne 51
1 da 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

VB_20_2 V bližnji prihodnosti bo treba slovensko zakonodajo pospešeno prilagajati zakonodaji in standardom evropske zveze. Ali bi bilo treba zaradi obremenjenosti zakonodajnega dela kaj spremeniti? Da, povečati strokovno podporo poslanskim skupinam

Vrednost 61126 Frekvenca
0 ne 13
1 da 39
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

VB_20_3 V bližnji prihodnosti bo treba slovensko zakonodajo pospešeno prilagajati zakonodaji in standardom evropske zveze. Ali bi bilo treba zaradi obremenjenosti zakonodajnega dela kaj spremeniti? Da, povečati strokovno podporo delovnim telesom

Vrednost 62125 Frekvenca
0 ne 27
1 da 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

VB_20_4 V bližnji prihodnosti bo treba slovensko zakonodajo pospešeno prilagajati zakonodaji in standardom evropske zveze. Ali bi bilo treba zaradi obremenjenosti zakonodajnega dela kaj spremeniti? Da, okrepiti strokovno službo KEZ

Vrednost 63124 Frekvenca
0 ne 46
1 da 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

VB_20_5 V bližnji prihodnosti bo treba slovensko zakonodajo pospešeno prilagajati zakonodaji in standardom evropske zveze. Ali bi bilo treba zaradi obremenjenosti zakonodajnega dela kaj spremeniti? Da, okrepiti kadrovsko zasedbo v Sekretariatu za zakonodajo in pr

Vrednost 64123 Frekvenca
0 ne 34
1 da 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

VB_20_6 V bližnji prihodnosti bo treba slovensko zakonodajo pospešeno prilagajati zakonodaji in standardom evropske zveze. Ali bi bilo treba zaradi obremenjenosti zakonodajnega dela kaj spremeniti? Da, usposobiti raziskovalno-dokumenslužbo

Vrednost 65122 Frekvenca
0 ne 44
1 da 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

VB_20_7 V bližnji prihodnosti bo treba slovensko zakonodajo pospešeno prilagajati zakonodaji in standardom evropske zveze. Ali bi bilo treba zaradi obremenjenosti zakonodajnega dela kaj spremeniti? Da, zagotoviti boljše programiranje dela v državnem zboru

Vrednost 66121 Frekvenca
0 ne 20
1 da 32
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

VB_20_8 V bližnji prihodnosti bo treba slovensko zakonodajo pospešeno prilagajati zakonodaji in standardom evropske zveze. Ali bi bilo treba zaradi obremenjenosti zakonodajnega dela kaj spremeniti? Da, poenostaviti zakonodajni postopek (možnost združevanja posame

Vrednost 67120 Frekvenca
0 ne 17
1 da 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

VB_20_9 V bližnji prihodnosti bo treba slovensko zakonodajo pospešeno prilagajati zakonodaji in standardom evropske zveze. Ali bi bilo treba zaradi obremenjenosti zakonodajnega dela kaj spremeniti? Da, kaj drugega

Vrednost 68119 Frekvenca
0 ne 49
1 da 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

VB_20_9_A Kaj drugega (kaj)

Vrednost 69118 Frekvenca
1 Ni podatka 2
998 49
999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2 50

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

VB_21 Za prilagajanje zakonodaje je potreben tudi širši politični konsenz. Kaj sodite na osnovi izkušenj, ali bodo pri oblikovanju konsenza v državnem zboru kakšne težave zaradi katerih lahko pride do zamud?

Vrednost 70117 Frekvenca
1 zelo velike težave 9
2 precejšnje težave 27
3 kakor kdaj 11
4 ne bo posebnih težav 5
5 sploh ne bo težav 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

VB_22_1 Kako bi morala po vašem mestu delovati komisija za evropske zadeve? Opravljati koordinativno vlogo med delovnimi telesi v državnem zboru

Vrednost 71116 Frekvenca
0 ne 22
1 da 29
999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
51 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

VB_22_2 Kako bi morala po vašem mestu delovati komisija za evropske zadeve? Zagotavljati redno (tedensko, mesečno) sodelovanje med državnim zborom in vlado

Vrednost 72115 Frekvenca
0 ne 34
1 da 17
999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
51 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

VB_22_3 Kako bi morala po vašem mestu delovati komisija za evropske zadeve? Informirati poslance in strokovne delavce o integracijskih procesih

Vrednost 73114 Frekvenca
0 ne 18
1 da 33
999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
51 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

VB_22_4 Kako bi morala po vašem mestu delovati komisija za evropske zadeve? Vplivati na programiranje dela v državnem zboru

Vrednost 74113 Frekvenca
0 ne 38
1 da 13
999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
51 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

VB_22_5 Kako bi morala po vašem mestu delovati komisija za evropske zadeve? Opravljati nadzor koliko vlada upošteva evropske standarde pri pripravi zakonov

Vrednost 75112 Frekvenca
0 ne 27
1 da 24
999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
51 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

VB_22_6 Kako bi morala po vašem mestu delovati komisija za evropske zadeve? Pritegovati k sodelovanju čim več institucij civilne družbe

Vrednost 76111 Frekvenca
0 ne 32
1 da 19
999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
51 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

VB_22_7 Kako bi morala po vašem mestu delovati komisija za evropske zadeve? Kaj drugega

Vrednost 77110 Frekvenca
0 ne 49
1 da 2
999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
51 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

VB_22_7_A Kaj drugega (kaj)

Vrednost 78109 Frekvenca
1 Ni podatka 2
998 49
999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2 50

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

VB_23 Kako pogosto naj bi - poleg odločanja v državnem zboru - zakone sprejemali z referendumom?

Vrednost 79108 Frekvenca
1 nikoli 2
2 redko 36
3 včasih 11
4 pogosto 0
5 kar najbolj pogosto 0
997 1
999 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
49 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

VC_1 V zadnjem času se pojavljajo ocene, da je državni zbor v podrejenem položaju nasproti vladi - ali se s takimi ocenami strinjate?

Vrednost 80107 Frekvenca
1 da, v celoti 19
2 deloma, kakor kdaj 22
3 ne strinjam se 10
999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
51 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VC_2 Po nekaterih mnenjih pa je vlada izrazito nesamostojna v primerjavi z drugimi vladami v parlamentarnih sistemih (DZ posega v vladno delovanje). Ali ste tudi vi takega mnenja?

Vrednost 81106 Frekvenca
1 da, v celoti 6
2 deloma 22
3 ne, nisem 23
999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
51 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VC_3 Ali sodite, da bi bilo potrebno razmerja med državnim zborom in vlado urediti tako, da bi bila vlada in državni zbor bolj samostojna (dosledno izvedena delitev oblasti)?

Vrednost 82105 Frekvenca
1 da 31
2 deloma 14
3 ne vem, ne morem presoditi 6
999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
51 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VC_4 Ali se strinjate s stališčem, da bi sprejemanje zakonov po hitrem postopku lahko predlagala samo vlada?

Vrednost 83104 Frekvenca
1 da 15
2 ne 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

VC_5 Vlada pogosto vlaga amandmaje na svoje predloge zakonov. Ali bi po vašem mnenju kazalo omejiti možnost (vlada bi lahko vlagala amandmaje samo v zvezi z amandmaji drugih udeležencev)?

Vrednost 84103 Frekvenca
1 ne, to ne bi bilo dobro 9
2 bilo bi smotrno, vendar je treba upoštevati okoliščine 30
3 da, v vsakem primeru 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VD_1 Kako ocenjujete delo državnega sveta?

Vrednost 85102 Frekvenca
1 deloval je konstruktivno 15
2 deloval je mimo Državnega zbora 23
3 deloval je destruktivno 10
999 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
48 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VD_2 Ali je po vašem mnenju treba funkcije državnega sveta...

Vrednost 86101 Frekvenca
1 razširiti 4
2 ohraniti v sedanji obliki 13
3 državni svet je treba ukiniti, ker je nepotreben 32
997 1
999 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
49 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VD_3 Ali naj bi imel državni zbor po vetu državnega sveta možnost zakon tudi spremeniti z amandmaji?

Vrednost 87100 Frekvenca
1 da 32
2 ne 17
3 ne vem, ne morem presoditi 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VE_1 Ali ste zadovoljni s podporo, ki jo dobiva vaša poslanska skupina (sredstva, strokovni sodelavci)?

Vrednost 8899 Frekvenca
1 da 12
2 deloma 26
3 nisem 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VE_1_A (Če deloma ali ne) S čem niste zadovoljni - opišite

Vrednost 8998 Frekvenca
1 Ni podatka 21
998 12
999 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
21 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

VE_2 V poslanskih skupinah naj bi poslanci usklajevali mnenja in stališča - kako so ta stališča usklajena v vaši skupini...

Vrednost 9097 Frekvenca
1 zelo slabo 0
2 slabo 2
3 srednje 21
4 dobro 23
5 zelo dobro 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

VE_3 Ali se kot poslanec ravnate disciplinirano (ravnate v skladu s pravili in stališči poslanske skupine)?

Vrednost 9196 Frekvenca
1 da 18
2 kakor kdaj 29
3 redko 0
4 nikoli, ravnam le po svoji vesti 2
997 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
49 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

VE_4 Če vaša poslanska skupina sprejme neko stališče - kdo ga dejansko sprejme?

Vrednost 9295 Frekvenca
1 vsi člani poslanske skupine 38
2 vodstvo poslanske skupine 3
3 strankini strokovnjaki v DZ 1
4 kdo drug 7
999 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
49 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

VE_4_A Kdo drug (kdo)

Vrednost 9394 Frekvenca
1 Ni podatka 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7 45 1 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

VE_5 Ali se dogaja, da vodstvo vaše stranke daje navodila vodstvu vaše poslanske skupine?

Vrednost 9493 Frekvenca
1 da, pogosto 9
2 da, včasih 35
3 ne dogaja se 5
4 ne vem 1
999 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
49 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VE_6 Ali ste kdaj razmišljajo, da bi izstopili iz poslanske skupine oz. spremenili stranko?

Vrednost 9592 Frekvenca
1 da, ker sem se jaz spremenil 1
2 da, ker se je spremenila stranka 3
3 ne 46
997 1
999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
50 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VE_7 Ali boste ponovno kandidirali na naslednjih volitvah?

Vrednost 9691 Frekvenca
1 da 18
2 ne 8
3 se še nisem odločil 25
999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
51 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VE_7_A (Če ne) Zakaj ne?

Vrednost 9790 Frekvenca
1 Ni podatka 4
997 3
998 40
999 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4 48

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

VE_8_1 Glede na različne možne kriterije razlikovanja med strankami, so si gledano v celoti nekatere stranke bolj blizu kot druge. Kako bi ocenili bližino spodaj navedenih parov strank v slovenskem političnem prostoru? SKD-ZLSD

Vrednost 9889 Frekvenca
-3 stranki sta zelo oddaljeni 35
-2 stranki sta precej oddaljeni 9
-1 stranki sta oddaljeni 3
0 stranki nista niti oddaljeni niti blizu, ampak vmes 2
1 stranki sta blizu 0
2 stranki sta precej blizu 1
3 stranki sta si zelo blizu 0
999 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
50 2

Vrednosti spremenljivk od -3 do 3

VE_8_2 Glede na različne možne kriterije razlikovanja med strankami, so si gledano v celoti nekatere stranke bolj blizu kot druge. Kako bi ocenili bližino spodaj navedenih parov strank v slovenskem političnem prostoru? SKD-SDS

Vrednost 9988 Frekvenca
-3 stranki sta zelo oddaljeni 1
-2 stranki sta precej oddaljeni 3
-1 stranki sta oddaljeni 2
0 stranki nista niti oddaljeni niti blizu, ampak vmes 4
1 stranki sta blizu 15
2 stranki sta precej blizu 12
3 stranki sta si zelo blizu 13
999 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
50 2

Vrednosti spremenljivk od -3 do 3

VE_8_3 Glede na različne možne kriterije razlikovanja med strankami, so si gledano v celoti nekatere stranke bolj blizu kot druge. Kako bi ocenili bližino spodaj navedenih parov strank v slovenskem političnem prostoru? SKD-LDS

Vrednost 10087 Frekvenca
-3 stranki sta zelo oddaljeni 13
-2 stranki sta precej oddaljeni 13
-1 stranki sta oddaljeni 8
0 stranki nista niti oddaljeni niti blizu, ampak vmes 11
1 stranki sta blizu 3
2 stranki sta precej blizu 2
3 stranki sta si zelo blizu 0
999 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
50 2

Vrednosti spremenljivk od -3 do 3

VE_8_4 Glede na različne možne kriterije razlikovanja med strankami, so si gledano v celoti nekatere stranke bolj blizu kot druge. Kako bi ocenili bližino spodaj navedenih parov strank v slovenskem političnem prostoru? SKD-DESUS

Vrednost 10186 Frekvenca
-3 stranki sta zelo oddaljeni 21
-2 stranki sta precej oddaljeni 17
-1 stranki sta oddaljeni 7
0 stranki nista niti oddaljeni niti blizu, ampak vmes 3
1 stranki sta blizu 1
2 stranki sta precej blizu 1
3 stranki sta si zelo blizu 0
999 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
50 2

Vrednosti spremenljivk od -3 do 3

VE_8_5 Glede na različne možne kriterije razlikovanja med strankami, so si gledano v celoti nekatere stranke bolj blizu kot druge. Kako bi ocenili bližino spodaj navedenih parov strank v slovenskem političnem prostoru? SKD-SLS

Vrednost 10285 Frekvenca
-3 stranki sta zelo oddaljeni 0
-2 stranki sta precej oddaljeni 1
-1 stranki sta oddaljeni 3
0 stranki nista niti oddaljeni niti blizu, ampak vmes 7
1 stranki sta blizu 10
2 stranki sta precej blizu 20
3 stranki sta si zelo blizu 9
999 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
50 2

Vrednosti spremenljivk od -3 do 3

VE_8_6 Glede na različne možne kriterije razlikovanja med strankami, so si gledano v celoti nekatere stranke bolj blizu kot druge. Kako bi ocenili bližino spodaj navedenih parov strank v slovenskem političnem prostoru? SKD-SNS

Vrednost 10384 Frekvenca
-3 stranki sta zelo oddaljeni 41
-2 stranki sta precej oddaljeni 5
-1 stranki sta oddaljeni 3
0 stranki nista niti oddaljeni niti blizu, ampak vmes 1
1 stranki sta blizu 0
2 stranki sta precej blizu 0
3 stranki sta si zelo blizu 0
999 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
50 2

Vrednosti spremenljivk od -3 do 3

VE_8_7 Glede na različne možne kriterije razlikovanja med strankami, so si gledano v celoti nekatere stranke bolj blizu kot druge. Kako bi ocenili bližino spodaj navedenih parov strank v slovenskem političnem prostoru? ZLSD-SDS

Vrednost 10483 Frekvenca
-3 stranki sta zelo oddaljeni 17
-2 stranki sta precej oddaljeni 15
-1 stranki sta oddaljeni 3
0 stranki nista niti oddaljeni niti blizu, ampak vmes 4
1 stranki sta blizu 6
2 stranki sta precej blizu 3
3 stranki sta si zelo blizu 2
999 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
50 2

Vrednosti spremenljivk od -3 do 3

VE_8_8 Glede na različne možne kriterije razlikovanja med strankami, so si gledano v celoti nekatere stranke bolj blizu kot druge. Kako bi ocenili bližino spodaj navedenih parov strank v slovenskem političnem prostoru? ZLSD-LDS

Vrednost 10582 Frekvenca
-3 stranki sta zelo oddaljeni 1
-2 stranki sta precej oddaljeni 3
-1 stranki sta oddaljeni 5
0 stranki nista niti oddaljeni niti blizu, ampak vmes 6
1 stranki sta blizu 15
2 stranki sta precej blizu 12
3 stranki sta si zelo blizu 8
999 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
50 2

Vrednosti spremenljivk od -3 do 3

VE_8_9 Glede na različne možne kriterije razlikovanja med strankami, so si gledano v celoti nekatere stranke bolj blizu kot druge. Kako bi ocenili bližino spodaj navedenih parov strank v slovenskem političnem prostoru? ZLSD-DESUS

Vrednost 10681 Frekvenca
-3 stranki sta zelo oddaljeni 2
-2 stranki sta precej oddaljeni 0
-1 stranki sta oddaljeni 1
0 stranki nista niti oddaljeni niti blizu, ampak vmes 8
1 stranki sta blizu 14
2 stranki sta precej blizu 4
3 stranki sta si zelo blizu 21
999 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
50 2

Vrednosti spremenljivk od -3 do 3

VE_8_10 Glede na različne možne kriterije razlikovanja med strankami, so si gledano v celoti nekatere stranke bolj blizu kot druge. Kako bi ocenili bližino spodaj navedenih parov strank v slovenskem političnem prostoru? ZLDS-SLS

Vrednost 10780 Frekvenca
-3 stranki sta zelo oddaljeni 10
-2 stranki sta precej oddaljeni 22
-1 stranki sta oddaljeni 10
0 stranki nista niti oddaljeni niti blizu, ampak vmes 5
1 stranki sta blizu 2
2 stranki sta precej blizu 1
3 stranki sta si zelo blizu 0
999 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
50 2

Vrednosti spremenljivk od -3 do 3

VE_8_11 Glede na različne možne kriterije razlikovanja med strankami, so si gledano v celoti nekatere stranke bolj blizu kot druge. Kako bi ocenili bližino spodaj navedenih parov strank v slovenskem političnem prostoru? ZLSD-SNS

Vrednost 10879 Frekvenca
-3 stranki sta zelo oddaljeni 2
-2 stranki sta precej oddaljeni 5
-1 stranki sta oddaljeni 3
0 stranki nista niti oddaljeni niti blizu, ampak vmes 10
1 stranki sta blizu 13
2 stranki sta precej blizu 7
3 stranki sta si zelo blizu 10
999 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
50 2

Vrednosti spremenljivk od -3 do 3

VE_8_12 Glede na različne možne kriterije razlikovanja med strankami, so si gledano v celoti nekatere stranke bolj blizu kot druge. Kako bi ocenili bližino spodaj navedenih parov strank v slovenskem političnem prostoru? SDS-LDS

Vrednost 10978 Frekvenca
-3 stranki sta zelo oddaljeni 27
-2 stranki sta precej oddaljeni 13
-1 stranki sta oddaljeni 5
0 stranki nista niti oddaljeni niti blizu, ampak vmes 2
1 stranki sta blizu 1
2 stranki sta precej blizu 1
3 stranki sta si zelo blizu 0
999 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
49 3

Vrednosti spremenljivk od -3 do 3

VE_8_13 Glede na različne možne kriterije razlikovanja med strankami, so si gledano v celoti nekatere stranke bolj blizu kot druge. Kako bi ocenili bližino spodaj navedenih parov strank v slovenskem političnem prostoru? SDS-DESUS

Vrednost 11077 Frekvenca
-3 stranki sta zelo oddaljeni 27
-2 stranki sta precej oddaljeni 13
-1 stranki sta oddaljeni 5
0 stranki nista niti oddaljeni niti blizu, ampak vmes 2
1 stranki sta blizu 2
2 stranki sta precej blizu 1
3 stranki sta si zelo blizu 0
999 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
50 2

Vrednosti spremenljivk od -3 do 3

VE_8_14 Glede na različne možne kriterije razlikovanja med strankami, so si gledano v celoti nekatere stranke bolj blizu kot druge. Kako bi ocenili bližino spodaj navedenih parov strank v slovenskem političnem prostoru? SDS-SLS

Vrednost 11176 Frekvenca
-3 stranki sta zelo oddaljeni 1
-2 stranki sta precej oddaljeni 2
-1 stranki sta oddaljeni 9
0 stranki nista niti oddaljeni niti blizu, ampak vmes 16
1 stranki sta blizu 13
2 stranki sta precej blizu 9
3 stranki sta si zelo blizu 0
999 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
50 2

Vrednosti spremenljivk od -3 do 3

VE_8_15 Glede na različne možne kriterije razlikovanja med strankami, so si gledano v celoti nekatere stranke bolj blizu kot druge. Kako bi ocenili bližino spodaj navedenih parov strank v slovenskem političnem prostoru? SDS-SNS

Vrednost 11275 Frekvenca
-3 stranki sta zelo oddaljeni 31
-2 stranki sta precej oddaljeni 11
-1 stranki sta oddaljeni 3
0 stranki nista niti oddaljeni niti blizu, ampak vmes 4
1 stranki sta blizu 1
2 stranki sta precej blizu 0
3 stranki sta si zelo blizu 0
999 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
50 2

Vrednosti spremenljivk od -3 do 3

VE_8_16 Glede na različne možne kriterije razlikovanja med strankami, so si gledano v celoti nekatere stranke bolj blizu kot druge. Kako bi ocenili bližino spodaj navedenih parov strank v slovenskem političnem prostoru? LDS-DESUS

Vrednost 11374 Frekvenca
-3 stranki sta zelo oddaljeni 0
-2 stranki sta precej oddaljeni 0
-1 stranki sta oddaljeni 3
0 stranki nista niti oddaljeni niti blizu, ampak vmes 5
1 stranki sta blizu 9
2 stranki sta precej blizu 23
3 stranki sta si zelo blizu 10
999 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
50 2

Vrednosti spremenljivk od -3 do 3

VE_8_17 Glede na različne možne kriterije razlikovanja med strankami, so si gledano v celoti nekatere stranke bolj blizu kot druge. Kako bi ocenili bližino spodaj navedenih parov strank v slovenskem političnem prostoru? LDS-SLS

Vrednost 11473 Frekvenca
-3 stranki sta zelo oddaljeni 2
-2 stranki sta precej oddaljeni 5
-1 stranki sta oddaljeni 7
0 stranki nista niti oddaljeni niti blizu, ampak vmes 19
1 stranki sta blizu 12
2 stranki sta precej blizu 5
3 stranki sta si zelo blizu 0
999 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
50 2

Vrednosti spremenljivk od -3 do 3

VE_8_18 Glede na različne možne kriterije razlikovanja med strankami, so si gledano v celoti nekatere stranke bolj blizu kot druge. Kako bi ocenili bližino spodaj navedenih parov strank v slovenskem političnem prostoru? LDS-SNS

Vrednost 11572 Frekvenca
-3 stranki sta zelo oddaljeni 2
-2 stranki sta precej oddaljeni 3
-1 stranki sta oddaljeni 7
0 stranki nista niti oddaljeni niti blizu, ampak vmes 10
1 stranki sta blizu 14
2 stranki sta precej blizu 12
3 stranki sta si zelo blizu 2
999 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
50 2

Vrednosti spremenljivk od -3 do 3

VE_8_19 Glede na različne možne kriterije razlikovanja med strankami, so si gledano v celoti nekatere stranke bolj blizu kot druge. Kako bi ocenili bližino spodaj navedenih parov strank v slovenskem političnem prostoru? DESUS-SLS

Vrednost 11671 Frekvenca
-3 stranki sta zelo oddaljeni 6
-2 stranki sta precej oddaljeni 11
-1 stranki sta oddaljeni 16
0 stranki nista niti oddaljeni niti blizu, ampak vmes 11
1 stranki sta blizu 5
2 stranki sta precej blizu 1
3 stranki sta si zelo blizu 0
999 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
50 2

Vrednosti spremenljivk od -3 do 3

VE_8_20 Glede na različne možne kriterije razlikovanja med strankami, so si gledano v celoti nekatere stranke bolj blizu kot druge. Kako bi ocenili bližino spodaj navedenih parov strank v slovenskem političnem prostoru? DESUS-SNS

Vrednost 11770 Frekvenca
-3 stranki sta zelo oddaljeni 0
-2 stranki sta precej oddaljeni 6
-1 stranki sta oddaljeni 9
0 stranki nista niti oddaljeni niti blizu, ampak vmes 14
1 stranki sta blizu 10
2 stranki sta precej blizu 10
3 stranki sta si zelo blizu 1
999 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
50 2

Vrednosti spremenljivk od -3 do 3

VE_8_21 Glede na različne možne kriterije razlikovanja med strankami, so si gledano v celoti nekatere stranke bolj blizu kot druge. Kako bi ocenili bližino spodaj navedenih parov strank v slovenskem političnem prostoru? SLS-SNS

Vrednost 11869 Frekvenca
-3 stranki sta zelo oddaljeni 16
-2 stranki sta precej oddaljeni 15
-1 stranki sta oddaljeni 14
0 stranki nista niti oddaljeni niti blizu, ampak vmes 3
1 stranki sta blizu 1
2 stranki sta precej blizu 0
3 stranki sta si zelo blizu 1
999 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
50 2

Vrednosti spremenljivk od -3 do 3

VE_9 Ali se vodstvo vaše poslanske skupine oz. vodstvo vaše stranke pri oblikovanju posameznih politik (zakonov) kdaj posvetuje s sorodnimi evropskimi strankami glede rešitev na sorodnih področjih v njihovih državah?

Vrednost 11968 Frekvenca
1 da, vedno 0
2 da, pogosto 7
3 da, občasno 22
4 da, redko 13
5 nikoli 5
9 ne vem, ne morem oceniti 3
999 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
50 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

VE_9_A (Če da) S katerimi političnimi strankami v državah evropske zveze se povezujete?

Vrednost 12067 Frekvenca
1 Ni podatka 16
997 1
998 7
999 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
16 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

VE_10_1 Kakšno podporo pri delovanju vaše stranke v parlamentu vam nudijo politične stranke držav evropske zveze s katerimi sodelujete? Pomagajo seznaniti se z zakonodajo njihovih držav

Vrednost 12166 Frekvenca
0 ne 26
1 da 21
999 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
47 5

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

VE_10_2 Kakšno podporo pri delovanju vaše stranke v parlamentu vam nudijo politične stranke držav evropske zveze s katerimi sodelujete? Dajejo nam na razpolago svoje informacije, analize

Vrednost 12265 Frekvenca
0 ne 28
1 da 19
999 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
47 5

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

VE_10_3 Kakšno podporo pri delovanju vaše stranke v parlamentu vam nudijo politične stranke držav evropske zveze s katerimi sodelujete? Nudijo strokovno pomoč

Vrednost 12364 Frekvenca
0 ne 42
1 da 5
999 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
47 5

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

VE_10_4 Kakšno podporo pri delovanju vaše stranke v parlamentu vam nudijo politične stranke držav evropske zveze s katerimi sodelujete? Njihovi funkcionarji se ob obiskih v Sloveniji pogovarjajo s slovenskimi funkcionarji

Vrednost 12463 Frekvenca
0 ne 24
1 da 23
999 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
47 5

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

VE_10_5 Kakšno podporo pri delovanju vaše stranke v parlamentu vam nudijo politične stranke držav evropske zveze s katerimi sodelujete? Njihovi predstavniki ob obiskih v Sloveniji dajejo izjave za slovenske množične medije in krepijo vpliv in ugled naše stranke

Vrednost 12562 Frekvenca
0 ne 42
1 da 5
999 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
47 5

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

VE_10_6 Kakšno podporo pri delovanju vaše stranke v parlamentu vam nudijo politične stranke držav evropske zveze s katerimi sodelujete? Nudijo materialno pomoč

Vrednost 12661 Frekvenca
0 ne 47
1 da 0
999 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
47 5

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

VE_10_7 Kakšno podporo pri delovanju vaše stranke v parlamentu vam nudijo politične stranke držav evropske zveze s katerimi sodelujete? Kaj drugega

Vrednost 12760 Frekvenca
0 ne 47
1 da 0
999 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
47 5

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

VE_10_7_A Kaj drugega (navedite)

Vrednost 12859 Frekvenca
1 Ni podatka
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 52

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

VE_10_8 Kakšno podporo pri delovanju vaše stranke v parlamentu vam nudijo politične stranke držav evropske zveze s katerimi sodelujete? Ne vem, ne morem oceniti

Vrednost 12958 Frekvenca
0 ne 39
1 da 8
999 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
47 5

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

VE_10_9 Kakšno podporo pri delovanju vaše stranke v parlamentu vam nudijo politične stranke držav evropske zveze s katerimi sodelujete? Ne povezujemo se s političnimi strankami iz držav Evropske zveze

Vrednost 13057 Frekvenca
0 ne 43
1 da 4
999 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
47 5

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

VE_11 Od katerih sorodnih političnih strank v tujini pridobivate največ pomoči za delo vaših poslancev v državnem zboru?

Vrednost 13156 Frekvenca
1 od strank organiziranih na ravni Evropske zveze 9
2 od strank iz posameznih držav članic 14
3 od mednarodnih federacij, ki niso zgolj evropske 1
4 od drugih (navedite 1
8 ne vem, ne morem oceniti 10
9 ne povezujemo se s političnimi strankami v tujini 6
997 5
999 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
41 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

VE_11_A Od drugih (navedite katerih)

Vrednost 13255 Frekvenca
1 Ni podatka 1
998 40
999 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1 51

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

VE_12 Ali je kdo iz vaše poslanske skupine sodeloval kot opazovalec dela katere od političnih grupacij v evropskem parlamentu?

Vrednost 13354 Frekvenca
1 da 35
2 ne 11
3 ravno sedaj se dogovarjamo o tej možnosti 2
999 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
48 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VF_1 V sodobnih parlamentarnih demokracijah je pomembno, da tako vladajoča koalicija kot opozicija dobro opravljata svoje funkcije ... kaj sodite, katera v sedanjem državnem zboru bolje opravlja svoje funkcije?

Vrednost 13453 Frekvenca
1 vladajoča koalicija jih bolje opravlja 10
2 opozicija jih bolje opravlja 5
3 obe jih opravljata enako dobro 7
4 obe jih opravljata enako slabo 29
999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
51 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

VF_2_1 Kakšne so po vašem mnenju razlike v interesih, pogledih v državnem zboru med koalicijo in opozicijo?

Vrednost 13552 Frekvenca
1 izredno majhne 2
2 1
3 13
4 22
5 izredno velike 13
999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
51 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

VF_2_2 Kakšne so po vašem mnenju razlike v interesih, pogledih v državnem zboru med strankami koalicije?

Vrednost 13651 Frekvenca
1 izredno majhne 2
2 5
3 25
4 13
5 izredno velike 6
999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
51 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

VF_2_3 Kakšne so po vašem mnenju razlike v interesih, pogledih v državnem zboru med strankami opozicije?

Vrednost 13750 Frekvenca
1 izredno majhne 4
2 9
3 9
4 19
5 izredno velike 10
999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
51 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

VF_3 Ali imajo v državnem zboru oz. v delovnih telesih predstavniki opozicije dovolj možnosti uveljaviti svoja stališča?

Vrednost 13849 Frekvenca
1 sploh nimajo možnosti 3
2 imajo le malo možnosti 20
3 imajo dovolj možnosti 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VF_4 Ali bi se strinjali s predlogom, da bi na nekaj vprašanj, ki bi jih zastavile stranke opozicije (vsaka stranka po eno) odgovarjal v državnem zboru predsednik vlade?

Vrednost 13948 Frekvenca
1 ne, to ni potrebno 1
2 deloma , toda odvisno od okoliščin 17
3 da, strinjam se 34
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VG_1_1_A Navedite prosim do tri interesne skupine (organizacije, društva, združenja, skupine, podjetja), ki so posebej pomembna za oblikovanje politik na področjih, ki vas najbolj zanimajo?

Vrednost 14047 Frekvenca
1 Ni podatka 36
999 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
36 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

VG_1_2_A Navedite prosim do tri interesne skupine (organizacije, društva, združenja, skupine, podjetja), ki so posebej pomembna za oblikovanje politik na področjih, ki vas najbolj zanimajo?

Vrednost 14146 Frekvenca
1 Ni podatka 31
999 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

VG_1_3_A Navedite prosim do tri interesne skupine (organizacije, društva, združenja, skupine, podjetja), ki so posebej pomembna za oblikovanje politik na področjih, ki vas najbolj zanimajo?

Vrednost 14245 Frekvenca
1 Ni podatka 25
999 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

VG_2 Ali bi lahko rekli glede na vaše izkušnje, da se število organizacij, združenj, društev, skupin, ki želijo vplivati na oblikovanje politik v Sloveniji, povečuje?

Vrednost 14344 Frekvenca
1 da 38
2 ne 11
3 ne vem, premalo poznam 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VG_3 Ali vas skrbi, da bi vplivi raznih organizacij, združenj in skupin lahko ogrozili demokratično oblikovanje politik v državnem zboru?

Vrednost 14443 Frekvenca
1 da 15
2 ne 36
3 ne vem, premalo poznam 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VG_4 Ali mislite, da bi bilo treba delovanje (vplivanje) interesnih skupin urediti z zakonom?

Vrednost 14542 Frekvenca
1 da 30
2 ne 13
3 ne vem, ne morem se opredeliti 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VG_5 Ali je vas osebno kdaj kakšna organizacija, združenje, skupina prosila, da oblikujete pobudo za sprejem ali spremembo kakšnega zakona oz. za vaše mnenje o možnostih sprejema kakšnega zakona?

Vrednost 14641 Frekvenca
1 da 51
2 ne 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

VG_6 Z vključevanjem Slovenije v evropske integracije se pojavlja potreba po večji in stalnejši prisotnosti slovenskih interesov v in okrog evropskih institucij ... ali menite, da lahko stalna državna predstavništva opravijo to nalogo dovolj učinkovito?

Vrednost 14740 Frekvenca
1 da 23
2 ne 13
3 ne vem 14
997 1
999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
50 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VG_7_1 Kako drugače bi po vašem mnenju lahko prišli bližje k informacijskim virom in odločevalcem v evropski uniji glede na dane ekonomske možnosti doma? Preko neposrednih zastopništev velikih podjetij

Vrednost 14839 Frekvenca
0 ne 26
1 da 25
999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
51 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

VG_7_2 Kako drugače bi po vašem mnenju lahko prišli bližje k informacijskim virom in odločevalcem v evropski uniji glede na dane ekonomske možnosti doma? Preko povezovanja slovenskih interesnih združenj (nacionalnih povezav sorodnih organizacij) s sorodnimi orga

Vrednost 14938 Frekvenca
0 ne 15
1 da 36
999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
51 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

VG_7_3 Kako drugače bi po vašem mnenju lahko prišli bližje k informacijskim virom in odločevalcem v evropski uniji glede na dane ekonomske možnosti doma? Preko najemanja poklicnih zastopnikov (poklicnih agencij za lobiranje) v Bruslju

Vrednost 15037 Frekvenca
0 ne 39
1 da 12
999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
51 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

VG_7_4 Kako drugače bi po vašem mnenju lahko prišli bližje k informacijskim virom in odločevalcem v evropski uniji glede na dane ekonomske možnosti doma? Preko usposabljanja slovenskih poklicih lobistov v Bruslju

Vrednost 15136 Frekvenca
0 ne 22
1 da 29
999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
51 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

VG_7_5 Kako drugače bi po vašem mnenju lahko prišli bližje k informacijskim virom in odločevalcem v evropski uniji glede na dane ekonomske možnosti doma? Kako drugače

Vrednost 15235 Frekvenca
0 ne 49
1 da 2
999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
51 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

VG_7_5_A Kako drugače (kako)

Vrednost 15334 Frekvenca
1 Ni podatka 2
998 49
999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2 50

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

VH_1_1 Kako koristini so naslednji viri pri zagotavljanju informacij za vaše poslansko delo? Pisma volivcev

Vrednost 15433 Frekvenca
1 Sploh ne 5
2 9
3 12
4 9
5 10
6 3
7 Izredno koristni 3
999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
51 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

VH_1_2 Kako koristini so naslednji viri pri zagotavljanju informacij za vaše poslansko delo? Srečanja z volilci

Vrednost 15532 Frekvenca
1 Sploh ne 1
2 3
3 4
4 7
5 16
6 12
7 Izredno koristni 8
999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
51 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

VH_1_3 Kako koristini so naslednji viri pri zagotavljanju informacij za vaše poslansko delo? Srečanja z vplivnimi osebnostmi

Vrednost 15631 Frekvenca
1 Sploh ne 0
2 1
3 9
4 12
5 13
6 12
7 Izredno koristni 4
999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
51 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

VH_1_4 Kako koristini so naslednji viri pri zagotavljanju informacij za vaše poslansko delo? Množični mediji

Vrednost 15730 Frekvenca
1 Sploh ne 2
2 2
3 10
4 13
5 14
6 9
7 Izredno koristni 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

VH_1_5 Kako koristini so naslednji viri pri zagotavljanju informacij za vaše poslansko delo? Strokovna sredstva obveščanja

Vrednost 15829 Frekvenca
1 Sploh ne 1
3 3
4 10
5 14
6 15
7 Izredno koristni 8
999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
51 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

VH_1_6 Kako koristini so naslednji viri pri zagotavljanju informacij za vaše poslansko delo? Stiki z gospodarstveniki

Vrednost 15928 Frekvenca
1 Sploh ne 0
3 4
4 8
5 9
6 24
7 Izredno koristni 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

VH_1_7 Kako koristini so naslednji viri pri zagotavljanju informacij za vaše poslansko delo? Družina, prijatelji

Vrednost 16027 Frekvenca
1 Sploh ne 3
2 6
3 10
4 7
5 6
6 11
7 Izredno koristni 8
999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
51 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

VH_1_8 Kako koristini so naslednji viri pri zagotavljanju informacij za vaše poslansko delo? Mnenja svetovalcev

Vrednost 16126 Frekvenca
1 Sploh ne 1
3 2
5 19
6 16
7 Izredno koristni 13
999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
51 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

VH_1_9 Kako koristini so naslednji viri pri zagotavljanju informacij za vaše poslansko delo? Parlamentarna gradiva

Vrednost 16225 Frekvenca
1 Sploh ne 1
3 1
4 5
5 13
6 23
7 Izredno koristni 8
999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
51 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

VH_1_10 Kako koristini so naslednji viri pri zagotavljanju informacij za vaše poslansko delo? Neodvisne raziskave

Vrednost 16324 Frekvenca
1 Sploh ne 1
2 1
3 3
4 11
5 7
6 17
7 Izredno koristni 10
999 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
50 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

VH_2 Kako pogosto imate stike z interesnimi skupinami (organizacijami, društvi, združenji, skupinami, podjetji)?

Vrednost 16423 Frekvenca
1 dnevno 6
2 tedensko 31
3 mesečno 9
4 redkeje kot mesečno 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

VI_1 Kaj menite o vaših poslanskih dohodkih?

Vrednost 16522 Frekvenca
1 so več kot zadovoljivi (so veliki) 2
2 so zadovoljivi 19
3 so še sprejemljivi 18
4 niso sprejemljivi 9
5 sploh niso sprejemljivi (so majhni) 3
997 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
51 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

VI_2 In kakšno mnenje imate o pomoči s strani strokovnih služb v državnem zboru?

Vrednost 16621 Frekvenca
1 strokovna pomoč je zelo slaba 4
2 strokovna pomoč je slaba 13
3 obseg in kvaliteta strokovne pomoči se spreminja (odvisno od 24
4 strokovna pomoč je dobra 11
5 strokovna pomoč je zelo dobra 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

VI_3 Kako je po vašem mnenju ovrednosteno delo strokovnih služb oz. strokovnih delavcev v državnem zboru?

Vrednost 16720 Frekvenca
1 izrazito podvrednoteno 0
2 podvrednoteno 18
3 ustrezno ovrednoteno 18
4 njihovo delo je prevrednoteno 3
9 ne vem, premalo poznam 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

VV_1 Spol

Vrednost 16819 Frekvenca
0 Zakrita vrednost 51
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
51 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

VV_2 Rojen(a) v letih

Vrednost 16918 Frekvenca
0 Zakrita vrednost 49
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
49 3

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

VV_3 Izobrazba

Vrednost 17017 Frekvenca
0 Zakrita vrednost 52
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

VV_4 Stopnja očetove izobrazbe

Vrednost 17116 Frekvenca
1 končana osnovna šola 15
2 nedokončana srednja ali strokovna šola 14
3 dokončana srednja šola, nedokončana višja, visoka šola 15
4 dokončana višja šola 1
5 dokončana visoka šola 3
6 0
997 1
999 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
48 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

VV_5 Ali ste imeli kakšne politične izkušnje preden ste bili izvoljeni v državni zbor?

Vrednost 17215 Frekvenca
1 da 48
2 ne 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

VV_5_1_1 (Če da) Na kateri ravni? Lokalni

Vrednost 17314 Frekvenca
0 ne 10
1 da 36
998 4
999 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
46 6

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

VV_5_1_2 (Če da) Na kateri ravni? Regionalni

Vrednost 17413 Frekvenca
0 ne 38
1 da 8
998 4
999 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
46 6

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

VV_5_1_3 (Če da) Na kateri ravni? Državni

Vrednost 17512 Frekvenca
0 ne 33
1 da 13
998 4
999 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
46 6

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

VV_5_2_1 (Če da) Kje ste dobili te izkušnje? V politični organizaciji

Vrednost 17611 Frekvenca
0 ne 19
1 da 29
997 1
998 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
48 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

VV_5_2_2 (Če da) Kje ste dobili te izkušnje? V združenju, društvu

Vrednost 17710 Frekvenca
0 ne 25
1 da 23
998 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
48 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

VV_5_2_3 (Če da) Kje ste dobili te izkušnje? V interesni organizaciji

Vrednost 1789 Frekvenca
0 ne 37
1 da 11
997 1
998 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
48 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

VV_5_2_4 (Če da) Kje ste dobili te izkušnje? V upravi

Vrednost 1798 Frekvenca
0 ne 37
1 da 11
998 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
48 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

VV_5_2_5 (Če da) Kje ste dobili te izkušnje? V prejšnjem DZ (1992-1996)

Vrednost 1807 Frekvenca
0 ne 38
1 da 10
998 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
48 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

VV_5_2_6 (Če da) Kje ste dobili te izkušnje? V prejšnji skupščini (1990-1992)

Vrednost 1816 Frekvenca
0