Nacionalno in mednarodno delovanje

Datum objave: 08. 04. 2017    Datum zadnjega pregleda: 08. 04. 2017

ADP je aktivno vpet v širšo nacionalno in mednarodno raziskovalno infrastrukturo. Kot ponudnik podatkovnih storitev aktivno spremlja mednarodne razvojne pobude s svojega področja (OECD, akademska združenja, raziskovalne politike razvitih držav EU in ZDA ter Avstralije) in si jih prizadeva smiselno uvajati/posredovati v nacionalno okolje. Sodelavci ADP kot zunanji eksperti sodelujejo v delovnih skupinah, ki pripravlja predloge ali svetuje pri oblikovanju strateških dokumentov in usmeritev na nacionalni in mednarodni ravni. Pobude, smernice in zahteve domačih in mednarodnih organizacij in financerjev znanosti promovira v domači raziskovalni skupnosti, in sicer tako da organizira delavnice, okrogle mize, seminarje, ki so namenjeni različnim deležnikom raziskovalne skupnosti (raziskovalcem, vodjem institucij, založbam, knjižnicam, itd.).

Na nacionalni ravni se ADP povezuje z drugimi nacionalnimi področnimi infrastrukturami, ki se ukvarjajo s problematiko ravnanja z raziskovalnimi podatki in so prav tako vključene v mednarodne organizacije. ADP največ sodeluje z nacionalnimi predstavniki Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities – DARIAH (Inštitut za novejšo zgodovino – SiStory in s povezano podatkovno infrastrukturo ZRC SAZU) in Common Language Resources and Technology Infrastructure - CLARIN (Institut Jožef Stefan). Gre za izmenjavo izkušenj, dobrih praks, meddisciplinarno izmenjavo podatkov in možnosti razvoja povezanih infrastrukturnih storitev na nacionalni ravni. 

V ospredju mednarodnega sodelovanja ADP je vpetost v aktivnosti pan-evropske raziskovalne infrastrukture – CESSDA (Consortium of European Social Science Data Archives) (glej O Združenju CESSDA).

Poleg omenjenega, ADP sodeluje tudi pri različnih mednarodnih iniciativah objavljanja in citiranja raziskovalnih podatkov. Med skupinami, s katerimi ima ADP strokovne stike ali organizirane izmenjave podatkov, so Interuniversity Consortium for Political and Social Research (ICPSR), Research Data Alliance (RDA), Knowledge Exchange, International Federation of Data Organisations (IFDO), Committee on Data for Science and Technology (CODATA), ipd.

 

  Kako citiram to stran?

Arhiv družboslovnih podatkov. LETO. Nacionalno in mednarodno delovanje. Dostopano prek: http://adp.fdv.uni-lj.si/spoznaj/adp/delovanje/ (DD. mesec leto).

  V ADP HRANIMO TUDI

Upravljanje človeških virov, Slovenija 2001, Mednarodna primerjalna študija, CPO

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si