Slovensko javno mnenje 2002/1: Stališča Slovencev o pridruževanju Evropski Uniji in NATO

Basic Study Information

ADP - IDNo: SJM021
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM021_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Miheljak, Vlado
 • Sicherl, Pavle
 • Malnar, Brina
 • Hafner-Fink, Mitja
 • Štebe, Janez
 • Uhan, Samo
 • Kurdija, Slavko
 • Švara, Sergio
 • Falle, Rebeka
 • Filej, Živa
 • Kovačič, Matej
 • Kecman, Ivana
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; 2002)

Funding agency:

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Project number:

no information

Series:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

Study Content

Keywords:

ali bi izbral Slovenjo, občutek sreče, primerjava življenja v Sloveniji sedaj in pred petimi leti, najbolj pereči problemi v Sloveniji, zadovoljstvo z življenjem, zadovoljstvo z delovanjem demokracije, zadovoljstvo z materialnim standardom, finančni položaj družine, varčevanje, ocena finančnega položaja v naslednjem letu, ocena gospodarskih razmer, odnos do naštetih družbenih pojavov, zaupanje institucijam, odnos do družbenih skupin, odnos do svobode, odnos do enakosti, odnos do varnosti, pripadonst kraju, pripadnost regiji, pripravljenost se preseliti v drug kraj, potovanja v inozemstvo, nacionalni ponos, obveščenost o EU, zanimanje za EU, članstvo v EU, posledice članstva v EU, trditve v zvezi z odnosom med Slovenijo in EU, ali bi Slovenije svoje probleme bolje reševala sama, odnos do Eura, sprejetje Eura, prihodnost EU, finančna situacija družine po vključitvi v EU, referendum o EU, kako bi glasoval/a na referendumu, ocena delovanja državnih organov, ocena razširjenosti korupcije, samoopredelitev: levo-desno, katero stranko je volil leta 2000, nedeljsko vprašanje, strankarske preference, (ne)ugledni politiki, obveščenost o NATO, stališča o NATO, dejavniki ogrožanja Slovenije, izdatki za vojsko, odprava splošne vojaške obveznosti, sodelovanje SV v mednarodnih operacijah, trditve o NATO, referendum o NATO, spremljanje informativnih oddaj po TV in radiu, branje časopisov in revij, demografija

Keywords ELSST:
DRUŽBENA STALIŠČA, JAVNO MNENJE, MEDNARODNA POLITIKA, EVROPSKA UNIJA, NATO , POLITIKA, POLITIČNA STRANKA, STRANKARSKA PRIPADNOST, MNOŽIČNI MEDIJI

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - mednarodna politika in organizacije
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
ogledalo javnega mnenja
vrednote in zaupanje
evropske opredelitve
ocena delovanja državnih organov
strankarsko opredeljevanje
stališča o NATO
mediji
demografija


Abstract:

Namen raziskave je ugotoviti dejavnike odnosa do povezovanja z Evropsko unijo in NATO. Gre za tretjo ponovitev raziskave na to temo. Vprašalnik sestavlja osem sklopov vprašanj. Prvi sklop vsebuje vprašanja o splošnih življenjskih razmerah v Sloveniji, meterialnem položaju gospodinstev in njihovi finančni situaciji ter glede gospodarskih razmer sedaj in v bližnji prihodnosti. V drugem sklopu se nahajajo vprašanja, ki zadevajo vrednote oziroma odnos do posameznih družbenih pojavov in družbenih skupin ter zaupanje v institucije. V ta sklop spadajo tudi vprašanja, glede odnosa do svobode, enakosti in varnosti. Tretji sklop je namenjen vprašanjem glede vključevanja v Evropsko unijo; obveščenosti o procesu širitve, zanimanju za EU, posledicah vključevanja v EU in odnosom med Slovenijo in EU. Četrti sklop je namenjen vprašanjem v zvezi z oceno delovanja državnih organov. Peti blok zadeva odnos do političnih strank in strankarske preference anketiranih oseb. šesti blok je namenjen vključevanju v NATO; obveščenosti o NATO in procesu širitve, odnos do NATO, ali je za vključitev v NATO potrebno razpisati referendum, ogroženosti Slovenije kot članice NATO in odnos do NATO na splošno. V sedmem sklopu so vprašanja spemljanju informativnih oddaj na TV in radiu ter pogostosti branja časopisov oziroma revij. Osmi sklop pa vsebuje demografska vprašanja.

Methodology


Collection date: 23 maj 2002 - 26 junij 2002
Date of production: 2002
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot vzorčni okvir so uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije. Izbor je bil slučajni, kjer je imela na končni stopnji vsaka oseba iz populacije enako verjetnost vključitve v vzorec. Izbor je bil opravljen dvostopenjsko. Izbor PSU na prvi stopnji je bil narejen slučajno z verjetnostjo sorazmerno velikosti CEA (Clusters of Enumeration Areas) glede na definicijo populacije, ter predhodno stratificirano po 12 regijah*6 tipov naselij. Na drugi stopnji je bilo znotraj vsakega od izbranih CEA po postopku enostavnega slučajnega izbora izbrano fiksno število oseb z imeni in priimki ter naslovi. Vzorec je razpolovljen za dve vzporedni anketi SJM.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: SJM021 - DATOTEKA S PODATKI [datoteka podatkov], 2002

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 338
 • number of units: 1123

Additional information:

Podatkovna datoteka je šla skozi ustaljeni postopek urejanja v ADP. Podatki so pregledani, vrednosti odgovorov izven obsega predvidenih oznak so poenoteno označene kot izločilne (ne vem, brez odgovora).

Variable list

KEYSTRNG

KEYSTRING

Value 13 Frequency
1 1
2 1
3 1
1559 1
1560 1
1561 1
1562 1

Valid range from 1 to 1562

KLJUC kljuc

KLJUČ

Value 22 Frequency
1 1
2 1
3 1
1559 1
1560 1
1561 1
1562 1

Valid range from 1 to 1562

ID ZAPST

ID

Value 31 Frequency
1 1
2 1
3 1
1119 1
1120 1
1121 1
1122 1

Valid range from 1 to 1122

KEYSTRNG

KEYSTRING

Value 1338 Frequency
1 1
2 1
3 1
1559 1
1560 1
1561 1
1562 1

Valid range from 1 to 1562

KLJUC kljuc

KLJUČ

Value 2337 Frequency
1 1
2 1
3 1
1559 1
1560 1
1561 1
1562 1

Valid range from 1 to 1562

ID ZAPST

ID

Value 3336 Frequency
1 1
2 1
3 1
1119 1
1120 1
1121 1
1122 1

Valid range from 1 to 1122

URA1 zacetek - ura

URA1 Začetek intervjuja ob uri

Value 4335 Frequency
7 3
8 16
9 44
10 63
11 62
12 37
13 49
14 82
15 110
16 144
17 162
18 159
19 96
20 35
21 3
" " 58

Valid range from 7 to 21

MIN1 zacetek - minuta

MIN1 in minut

Value 5334 Frequency
0 221
2 4
3 1
57 3
58 3
59 1
" " 58

Valid range from 0 to 59

V101 CE BI IMELI MOZNOST IZBRATI DEZELO... V1.00 OGLEDALO JAVNEGA MNENJA

V1.01 ČE BI IMELI MOŽNOST IZBRATI DEŽELO, V KATERI BI ŽELELI ŽIVETI, ALI BI SI IZBRALI SLOVENIJO?

Value 6333 Frequency
1 zanesljivo bi izbral Slovenijo 766
2 verjetno bi izbral Slovenijo 232
3 verjetno ne bi izbral Slovenije 49
4 zanesljivo ne bi izbral Slovenije 39
9 ne vem, b. o. 37

Valid range from 1 to 4

V102 CE OCENJUJETE V CELOTI, ALI STE...

V1.02 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ...

Value 7332 Frequency
1 zelo srečni 155
2 precej srečni 673
3 ne preveč srečni 226
4 sploh niste srečni 33
9 ne vem 36

Valid range from 1 to 4

V103A kako zivijo ljudje V1.03 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS - V SLOVENIJI - DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI (OKROG LETA 1996), ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES DOSTI BOLJŠE, BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, SLABŠE, ALI DOSTI SLABŠE?

a) kako živijo ljudje

Value 8331 Frequency
5 danes dosti boljše 16
4 danes boljše 194
3 približno enake 323
2 danes slabše 480
1 danes dosti slabše 89
9 ne vem, b. o. 0
" " 21

Valid range from 1 to 5

V103B demokraticnost odlocanja V1.03 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS - V SLOVENIJI - DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI (OKROG LETA 1996), ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES DOSTI BOLJŠE, BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, SLABŠE, ALI DOSTI SLABŠE?

b) demokratičnost odločanja

Value 9330 Frequency
5 danes dosti boljše 20
4 danes boljše 238
3 približno enake 482
2 danes slabše 236
1 danes dosti slabše 45
9 ne vem, b. o. 0
" " 102

Valid range from 1 to 5

V103C spostovanje clovekovih pravic V1.03 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS - V SLOVENIJI - DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI (OKROG LETA 1996), ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES DOSTI BOLJŠE, BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, SLABŠE, ALI DOSTI SLABŠE?

c) spoštovanje človekovih pravic in svoboščin

Value 10329 Frequency
5 danes dosti boljše 20
4 danes boljše 243
3 približno enake 435
2 danes slabše 277
1 danes dosti slabše 83
9 ne vem, b. o. 0
" " 65

Valid range from 1 to 5

V103D spostovanje dela V1.03 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS - V SLOVENIJI - DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI (OKROG LETA 1996), ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES DOSTI BOLJŠE, BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, SLABŠE, ALI DOSTI SLABŠE?

d) spoštovanje dela

Value 11328 Frequency
5 danes dosti boljše 22
4 danes boljše 143
3 približno enake 328
2 danes slabše 452
1 danes dosti slabše 131
9 ne vem, b. o. 0
" " 47

Valid range from 1 to 5

V103E moznost dobiti stanovanje V1.03 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS - V SLOVENIJI - DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI (OKROG LETA 1996), ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES DOSTI BOLJŠE, BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, SLABŠE, ALI DOSTI SLABŠE?

e) možnost dobiti stanovanje

Value 12327 Frequency
5 danes dosti boljše 4
4 danes boljše 67
3 približno enake 205
2 danes slabše 530
1 danes dosti slabše 228
9 ne vem, b. o. 0
" " 89

Valid range from 1 to 5

V103F moznost dobiti zaposlitev V1.03 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS - V SLOVENIJI - DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI (OKROG LETA 1996), ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES DOSTI BOLJŠE, BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, SLABŠE, ALI DOSTI SLABŠE?

f) možnost dobiti zaposlitev

Value 13326 Frequency
5 danes dosti boljše 4
4 danes boljše 44
3 približno enake 173
2 danes slabše 522
1 danes dosti slabše 341
9 ne vem, b. o. 0
" " 39

Valid range from 1 to 5

V103G zakonitost V1.03 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS - V SLOVENIJI - DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI (OKROG LETA 1996), ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES DOSTI BOLJŠE, BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, SLABŠE, ALI DOSTI SLABŠE?

g) zakonitost

Value 14325 Frequency
5 danes dosti boljše 11
4 danes boljše 149
3 približno enake 500
2 danes slabše 282
1 danes dosti slabše 75
9 ne vem, b. o. 0
" " 106

Valid range from 1 to 5

V103H moznost izobrazevanja V1.03 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS - V SLOVENIJI - DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI (OKROG LETA 1996), ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES DOSTI BOLJŠE, BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, SLABŠE, ALI DOSTI SLABŠE?

h) možnost izobraže- vanja

Value 15324 Frequency
5 danes dosti boljše 89
4 danes boljše 401
3 približno enake 370
2 danes slabše 184
1 danes dosti slabše 29
9 ne vem, b. o. 0
" " 50

Valid range from 1 to 5

V103I kulturno zivljenje V1.03 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS - V SLOVENIJI - DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI (OKROG LETA 1996), ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES DOSTI BOLJŠE, BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, SLABŠE, ALI DOSTI SLABŠE?

i) kulturno življenje

Value 16323 Frequency
5 danes dosti boljše 64
4 danes boljše 430
3 približno enake 415
2 danes slabše 116
1 danes dosti slabše 20
9 ne vem, b. o. 0
" " 78

Valid range from 1 to 5

V103J moznost imeti otroke V1.03 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS - V SLOVENIJI - DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI (OKROG LETA 1996), ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES DOSTI BOLJŠE, BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, SLABŠE, ALI DOSTI SLABŠE?

j) možnost imeti, preživljati otroke

Value 17322 Frequency
5 danes dosti boljše 4
4 danes boljše 101
3 približno enake 306
2 danes slabše 538
1 danes dosti slabše 134
9 ne vem, b. o. 0
" " 40

Valid range from 1 to 5

V103K zdravstveno varstvo V1.03 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS - V SLOVENIJI - DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI (OKROG LETA 1996), ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES DOSTI BOLJŠE, BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, SLABŠE, ALI DOSTI SLABŠE?

k) zdravstveno varstvo

Value 18321 Frequency
5 danes dosti boljše 21
4 danes boljše 182
3 približno enake 401
2 danes slabše 384
1 danes dosti slabše 93
9 ne vem, b. o. 0
" " 42

Valid range from 1 to 5

V103L vpliv stroke na vladne odlocitve V1.03 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS - V SLOVENIJI - DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI (OKROG LETA 1996), ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES DOSTI BOLJŠE, BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, SLABŠE, ALI DOSTI SLABŠE?

l) vpliv stroke na vladne odločitve

Value 19320 Frequency
5 danes dosti boljše 4
4 danes boljše 118
3 približno enake 385
2 danes slabše 278
1 danes dosti slabše 114
9 ne vem, b. o. 0
" " 224

Valid range from 1 to 5

V104A prvi problem V1.04 ALI LAHKO NAVEDETE DVA PROBLEMA, KI SE VAM OSEBNO ZDITA V TEM TRENUTKU ZA SLOVENIJO NAJBOLJ PEREČA:

1. problem

Value 20319 Frequency
1 begunci, tujci, pribežniki, nestrpnost 6
2 brezposelnost 303
3 cerkev-država, Vatikan, verouk 4
4 ceste, avtoceste 6
5 draginja, revščina, cene 6
6 droge, alkohol 6
7 finance, proračun 35
8 EU 56
9 gospodarski problemi, stečaji, inflacija 50
10 kmetijstvo 18
11 kriminal 4
12 mladi, mlade družine 8
13 kriminal v podjetjih, korupcija 13
14 nataliteta 6
15 NATO 50
16 nizek standard, kvaliteta življenja 9
17 nizke plače, razlike v dohodkih 37
18 pokojnine 2
19 politična kriza, nedemokratičnost, vlada 57
20 politične stranke 4
21 poprava krivic, sprava, povojni grobovi 3
22 pravice delavcev, spoštovanje dela 15
23 privatizacija, denacionalizacija 22
24 stanovanjski problemi 20
25 šolstvo, izobraževanje 7
26 zakonodaja, sodstvo, pravna država 26
27 zavarovanje 1
28 zdravstvo, sociala 38
29 zunanja politika, meje 48
30 nore krave, bolezni 0
31 referendumu 0
32 poklicna vojska 2
33 slovenski karakter 8
34 osebni problemi 3
35 krajevni in lokalni problemi 6
36 prodaja tujcem, razprodaja slovenskega premoženja 6
66 drugo 34
98 ni problemov 20
99 ne ve 181
" " 3

Valid range from 1 to 66

V104B drugi problem V1.04 ALI LAHKO NAVEDETE DVA PROBLEMA, KI SE VAM OSEBNO ZDITA V TEM TRENUTKU ZA SLOVENIJO NAJBOLJ PEREČA:

2. problem

Value 21318 Frequency
1 begunci, tujci, pribežniki, nestrpnost 2
2 brezposelnost 78
3 cerkev-država, Vatikan, verouk 5
4 ceste, avtoceste 9
5 draginja, revščina, cene 28
6 droge, alkohol 11
7 finance, proračun 19
8 EU 36
9 gospodarski problemi, stečaji, inflacija 31
10 kmetijstvo 5
11 kriminal 9
12 mladi, mlade družine 20
13 kriminal v podjetjih, korupcija 13
14 nataliteta 2
15 NATO 40
16 nizek standard, kvaliteta življenja 16
17 nizke plače, razlike v dohodkih 63
18 pokojnine 3
19 politična kriza, nedemokratičnost, vlada 45
20 politične stranke 9
21 poprava krivic, sprava, povojni grobovi 2
22 pravice delavcev, spoštovanje dela 16
23 privatizacija, denacionalizacija 12
24 stanovanjski problemi 47
25 šolstvo, izobraževanje 13
26 zakonodaja, sodstvo, pravna država 30
27 zavarovanje 2
28 zdravstvo, sociala 50
29 zunanja politika, meje 30
30 nore krave, bolezni 0
31 referendumu 1
32 poklicna vojska 4
33 slovenski karakter 16
34 osebni problemi 9
35 krajevni in lokalni problemi 5
36 prodaja tujcem, razprodaja slovenskega premoženja 0
66 drugo 39
98 ni problemov 56
99 ne ve 328
" " 19

Valid range from 1 to 66

V105 KAKO ZADOVOLJNI STE Z ZIVLJENJEM NA SPLO

V1.05 OCENITE, KAKO ZADOVOLJNI STE Z ŽIVLJENJEM NA SPLOH?

Value 22317 Frequency
1 zadovoljen 371
2 dokaj zadovoljen 571
3 ne kaj dosti zadovoljen 137
4 sploh nisem zadovoljen 26
9 b.o. 18

Valid range from 1 to 4

V106 KAKO ZADOVOLJNI STE Z DELOVANJEM DEMOKRA

V1.06 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, KAKO STE ZADOVOLJNI Z DELOVANJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI? ALI STE...

Value 23316 Frequency
1 zadovoljni 97
2 dokaj zadovoljni 370
3 ne kaj dosti zadovoljni 421
4 sploh niste zadovoljni 143
9 ne ve 91
" " 1

Valid range from 1 to 4

V107 ZADOVOLJSTVO Z MATERIALNIMI RAZMERAMI

V1.07 KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA? OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 10, PRI ČEMER 1 POMENI NAJSLABŠO, 10 PA NAJBOLJŠO OCENO. V KOLIKŠNI MERI STE TOREJ ZADOVOLJNI OZ. NEZADOVOLJNI Z MATERIALNIMI RAZMERAMI V VAŠI DRUŽINI?

Value 24315 Frequency
1 01-zelo nezadovoljen 29
2 02 21
3 03 63
4 04 56
5 05 257
6 06 254
7 07 175
8 08 173
9 09 37
10 10-zelo zadovoljen 35
99 ne vem, b. o. 23

Valid range from 1 to 10

V108 ALI JE VASA DRUZINA V ZADNJEM LETU LAHKO

V1.08 ALI JE VAŠA DRUŽINA V ZADNJEM LETU LAHKO...

Value 25314 Frequency
1 prihranila kaj denarja 257
2 denarja je bilo ravno dovolj, da smo se prebili 596
3 morali smo porabiti prihranjeni denar 155
4 morali smo si izposoditi denar 56
5 prihranke smo porabili in si denar še izposodili 39
9 ne vem, b.o. 20

Valid range from 1 to 5

V109 VAS REDNI DOHODEK ZADOSTUJE ZA PREZIVLJA

V1.09 ALI VAŠ REDNI DOHODEK ZADOSTUJE ZA PREŽIVLJANJE VAS IN VAŠE DRUŽINE, ALI NE ZADOSTUJE?

Value 26313 Frequency
1 v celoti zadostuje 270
2 v precejšni meri zadostuje 287
3 le v manjši meri zadostuje 289
4 sploh ne zadostuje 165
8 ni zaposlen, ne prejema rednih dohodkov 100
9 ne vem, b. o. 11
" " 1

Valid range from 1 to 4

V110 ALI BI ZASE IN ZA SVOJO DRUZINO LAHKO RE

V1.10 ALI BI ZASE IN ZA SVOJO DRUŽINO LAHKO REKLI:

Value 27312 Frequency
1 da vam ničesar posebej ne primanjkuje, da se posebej ne omejujete 177
2 da ste bolj varčni, da se omejujete v manj pomembnih stvareh, manj luksuza, ipd. 477
3 da morate zelo skrbno gospodariti, da spravite konec s koncem, da se omejujete pri nakupih opreme, obleke, ipd. 401
4 da se močno omejujete, tudi pri nakupu hrane 36
5 da živite v pomanjkanju osnovnih dobrin 12
6 da živite v revščini 6
9 ne vem, b. o. 14

Valid range from 1 to 6

V111 IMATE KOGA, DA BI SI LAHKO SPOSODILI 1/4 PLACE

V1.11 ČE BI BILO VAŠE GOSPODINJSTVO ZELO NA TESNEM Z DENARJEM, ALI IMATE KAKŠNEGA PRIJATELJA ALI SORODNIKA, OD KATEREGA BI SI LAHKO SPOSODILI TOLIKO, KOLIKOR ZNAŠA PRIBLIŽNO 1/4 VAŠE MESEČNE PLAČE ALI POKOJNINE...?

Value 28311 Frequency
1 zagotovo da 402
2 verjetno da 306
3 verjetno ne 141
4 zagotovo ne 221
9 ne vem, b.o. 53

Valid range from 1 to 4

V112 FINANCNA SITUACIJA VASEGA GOSPODINJSTVA V 1 LETU

V1.12 KAKŠNA BO PO VAŠEM MNENJU FINANČNA SITUACIJA VAŠEGA GOSPODINJSTVA OZ. DRUŽINE V NASLEDNJIH 12 MESECIH? ALI BO...

Value 29310 Frequency
1 dosti boljša kot je sedaj 23
2 nekoliko boljša 93
3 približno enaka 759
4 nekoliko slabša 129
5 dosti slabša kot je sedaj 34
9 ne ve 85

Valid range from 1 to 5

V113 FINANCNA SITUACIJA VASEGA GOSPODINJSTVA CEZ 5 LET

V1.13 IN KAKŠNA BO - PO VAŠI OCENI - FINANČNA SITUACIJA VAŠEGA GOSPODINJSTVA ČEZ PET LET?

Value 30309 Frequency
1 dosti boljša kot je sedaj 55
2 nekoliko boljša 185
3 približno enaka 347
4 nekoliko slabša 152
5 dosti slabša kot je sedaj 42
9 ne vem, b.o. 342

Valid range from 1 to 5

V114 STANJE GOSPODARSTVA V TEH DNEH V SLOVENI

V1.14 KAKO OCENJUJETE STANJE GOSPODARSTVA V TEH DNEH V SLOVENIJI? ALI BI REKLI, DA JE TO STANJE ...

Value 31308 Frequency
1 zelo dobro 3
2 dobro 112
3 niti dobro, niti slabo 517
4 slabo 352
5 zelo slabo 88
9 ne vem 51

Valid range from 1 to 5

V115 V PRETEKLIH 12 MESECIH SE JE STANJE GOSP

V1.15 ALI BI VI REKLI, DA SE JE V PRETEKLIH DVANAJSTIH MESECIH STANJE GOSPODARSTVA V SLOVENIJI...

Value 32307 Frequency
1 zelo izboljšalo 1
2 izboljšalo 78
3 ostalo približno enako 497
4 poslabšalo 419
5 zelo poslabšalo 41
9 ne vem 87

Valid range from 1 to 5

V116 V NASL. 12 MESECIH SE BO STANJE GOSPODAR

V1.16 IN KAJ MENITE, KAKO SE BO RAZVIJALO STANJE V GOSPODARSTVU V NASLEDNJIH DVANAJSTIH MESECIH? ALI SE BO...

Value 33306 Frequency
1 bistveno izboljšalo 6
2 nekoliko izboljšalo 155
3 ostalo približno enako 490
4 nekoliko poslabšalo 237
5 bistveno se bo poslabšalo 36
9 ne ve 199

Valid range from 1 to 5

V117 RAZLIKE V OSEBNIH DOHODKIH V SLOVENIJI..

V1.17 ALI MISLITE, DA BI BILO POTREBNO RAZLIKE V OSEBNIH DOHODKIH V SLOVENIJI POVEČATI, ZMANJŠATI ALI ODPRAVITI, ALI PA SO TAKE RAZLIKE, KAKRŠNE SO SEDAJ, PRIMERNE?

Value 34305 Frequency
1 razlike naj se povečajo 76
2 sedanje razlike so primerne 77
3 razlike naj se zmanjšajo 855
4 vsi dohodki bi morali biti enaki 65
9 ne vem, b. o. 50

Valid range from 1 to 4

V118 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI DEL. MESTO

(samo za zaposlene!) V1.18 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Value 35304 Frequency
1 da, zelo me skrbi 105
2 da, do neke mere me skrbi 208
3 ne, to me ne skrbi 272
8 nisem zaposlen/a 431
9 ne vem, b. o. 19
0 88

Valid range from 1 to 3

V201A narod V2.00 VREDNOTE IN ZAUPANJE

a) narod

Value 36303 Frequency
1 zelo negativen 15
2 negativen 42
3 niti pozitiven, niti negativen 272
4 pozitiven 630
5 zelo pozitiven 121
9 ne vem, b. o. 0
" " 43

Valid range from 1 to 5

V201B socializem V2.00 VREDNOTE IN ZAUPANJE

b) socializem

Value 37302 Frequency
1 zelo negativen 46
2 negativen 188
3 niti pozitiven, niti negativen 410
4 pozitiven 320
5 zelo pozitiven 49
9 ne vem, b. o. 0
" " 110

Valid range from 1 to 5

V201C ukinitev smrtne kazni V2.00 VREDNOTE IN ZAUPANJE

c) ukinitev smrtne kazni

Value 38301 Frequency
1 zelo negativen 81
2 negativen 215
3 niti pozitiven, niti negativen 233
4 pozitiven 325
5 zelo pozitiven 193
9 ne vem, b. o. 0
" " 76

Valid range from 1 to 5

V201D globalizacija V2.00 VREDNOTE IN ZAUPANJE

d) globalizacija

Value 39300 Frequency
1 zelo negativen 61
2 negativen 266
3 niti pozitiven, niti negativen 382
4 pozitiven 159
5 zelo pozitiven 23
9 ne vem, b. o. 0
" " 232

Valid range from 1 to 5

V201E pravica do splava V2.00 VREDNOTE IN ZAUPANJE

e) pravica do splava

Value 40299 Frequency
1 zelo negativen 57
2 negativen 95
3 niti pozitiven, niti negativen 145
4 pozitiven 476
5 zelo pozitiven 303
9 ne vem, b. o. 0
" " 47

Valid range from 1 to 5

V201F internet V2.00 VREDNOTE IN ZAUPANJE

f) internet

Value 41298 Frequency
1 zelo negativen 3
2 negativen 45
3 niti pozitiven, niti negativen 147
4 pozitiven 467
5 zelo pozitiven 339
9 ne vem, b. o. 0
" " 122

Valid range from 1 to 5

V201G slovensko domobranstvo V2.00 VREDNOTE IN ZAUPANJE

g) slovensko domobranstvo

Value 42297 Frequency
1 zelo negativen 195
2 negativen 264
3 niti pozitiven, niti negativen 365
4 pozitiven 136
5 zelo pozitiven 29
9 ne vem, b. o. 0
" " 134

Valid range from 1 to 5

V201H verouk v solah V2.00 VREDNOTE IN ZAUPANJE

h) verouk v šolah

Value 43296 Frequency
1 zelo negativen 299
2 negativen 307
3 niti pozitiven, niti negativen 240
4 pozitiven 182
5 zelo pozitiven 49
9 ne vem, b. o. 0
" " 46

Valid range from 1 to 5

V201I sindikalne pravice delavcev V2.00 VREDNOTE IN ZAUPANJE

i) sindikalne pravice delavcev

Value 44295 Frequency
1 zelo negativen 34
2 negativen 92
3 niti pozitiven, niti negativen 192
4 pozitiven 489
5 zelo pozitiven 259
9 ne vem, b. o. 0
" " 57

Valid range from 1 to 5

V201J slovenski partizani V2.00 VREDNOTE IN ZAUPANJE

j) slovenski partizani

Value 45294 Frequency
1 zelo negativen 24
2 negativen 89
3 niti pozitiven, niti negativen 363
4 pozitiven 413
5 zelo pozitiven 141
9 ne vem, b. o. 0
" " 93

Valid range from 1 to 5

V201K enakost med spoloma V2.00 VREDNOTE IN ZAUPANJE

k) enakost med spoloma

Value 46293 Frequency
1 zelo negativen 8
2 negativen 38
3 niti pozitiven, niti negativen 142
4 pozitiven 509
5 zelo pozitiven 388
9 ne vem, b. o. 0
" " 38

Valid range from 1 to 5

V201L majhne socialne razlike V2.00 VREDNOTE IN ZAUPANJE

l) majhne socialne razlike

Value 47292 Frequency
1 zelo negativen 19
2 negativen 65
3 niti pozitiven, niti negativen 172
4 pozitiven 521
5 zelo pozitiven 294
9 ne vem, b. o. 0
" " 52

Valid range from 1 to 5

V201M kapitalizem V2.00 VREDNOTE IN ZAUPANJE

m) kapitalizem

Value 48291 Frequency
1 zelo negativen 117
2 negativen 288
3 niti pozitiven, niti negativen 432
4 pozitiven 143
5 zelo pozitiven 17
9 ne vem, b. o. 0
" " 126

Valid range from 1 to 5

V201N liberalizem V2.00 VREDNOTE IN ZAUPANJE

n) liberalizem

Value 49290 Frequency
1 zelo negativen 58
2 negativen 167
3 niti pozitiven, niti negativen 434
4 pozitiven 221
5 zelo pozitiven 54
9 ne vem, b. o. 0
" " 189

Valid range from 1 to 5

V201O vracanje premozenja V2.00 VREDNOTE IN ZAUPANJE

o) vračanje premoženja

Value 50289 Frequency
1 zelo negativen 118
2 negativen 232
3 niti pozitiven, niti negativen 328
4 pozitiven 278
5 zelo pozitiven 90
9 ne vem, b. o. 0
" " 77

Valid range from 1 to 5

V201P Evropa V2.00 VREDNOTE IN ZAUPANJE

p) Evropa

Value 51288 Frequency
1 zelo negativen 48
2 negativen 112
3 niti pozitiven, niti negativen 324
4 pozitiven 419
5 zelo pozitiven 138
9 ne vem, b. o. 0
" " 82

Valid range from 1 to 5

V202A Pretirano izenacevanje pravic obeh spolo V2.02 PREBRAL VAM BOM ŠE NEKAJ IZJAV IN TRDITEV O RAZLIČNIH VSEBINAH, VI PA S POMOČJO LESTVICE OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI, DA SE V CELOTI STRINJATE, 5 PA, DA SE SPLOH NE STRINJATE, POVEJTE, KAKO MOČNO SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE STRINJATE.

a) Pretirano izenačevanje pravic obeh spolov ponavadi ni dobro.

Value 52287 Frequency
1 v celoti se strinjam 109
2 strinjam se 266
3 niti se strinjam niti ne strinjam 261
4 ne strinjam se 308
5 sploh se ne strinjam 132
9 ne vem, b. o. 0
" " 47

Valid range from 1 to 5

V202B Homoseksualnim osebam bi morali prepoved V2.02 PREBRAL VAM BOM ŠE NEKAJ IZJAV IN TRDITEV O RAZLIČNIH VSEBINAH, VI PA S POMOČJO LESTVICE OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI, DA SE V CELOTI STRINJATE, 5 PA, DA SE SPLOH NE STRINJATE, POVEJTE, KAKO MOČNO SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE STRINJATE.

b) Homoseksualnim osebam bi morali prepovedati javno izražanje njihove spolne usmeritve.

Value 53286 Frequency
1 v celoti se strinjam 166
2 strinjam se 176
3 niti se strinjam niti ne strinjam 211
4 ne strinjam se 336
5 sploh se ne strinjam 184
9 ne vem, b. o. 0
" " 50

Valid range from 1 to 5

V202C Spadam med tiste ljudi, ki so vedno... V2.02 PREBRAL VAM BOM ŠE NEKAJ IZJAV IN TRDITEV O RAZLIČNIH VSEBINAH, VI PA S POMOČJO LESTVICE OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI, DA SE V CELOTI STRINJATE, 5 PA, DA SE SPLOH NE STRINJATE, POVEJTE, KAKO MOČNO SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE STRINJATE.

c) Spadam med tiste ljudi, ki so vedno pripravljeni podpreti nove stvari.

Value 54285 Frequency
1 v celoti se strinjam 271
2 strinjam se 439
3 niti se strinjam niti ne strinjam 244
4 ne strinjam se 105
5 sploh se ne strinjam 30
9 ne vem, b. o. 0
" " 34

Valid range from 1 to 5

V202D Usoda je tista, ki doloca, kaksno... V2.02 PREBRAL VAM BOM ŠE NEKAJ IZJAV IN TRDITEV O RAZLIČNIH VSEBINAH, VI PA S POMOČJO LESTVICE OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI, DA SE V CELOTI STRINJATE, 5 PA, DA SE SPLOH NE STRINJATE, POVEJTE, KAKO MOČNO SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE STRINJATE.

d) Usoda je tista, ki določa, kakšno bo življenje človeka.

Value 55284 Frequency
1 v celoti se strinjam 137
2 strinjam se 297
3 niti se strinjam niti ne strinjam 282
4 ne strinjam se 233
5 sploh se ne strinjam 130
9 ne vem, b. o. 0
" " 44

Valid range from 1 to 5

V202E Na splosno bo otroku v kasnejsem zivljenju... V2.02 PREBRAL VAM BOM ŠE NEKAJ IZJAV IN TRDITEV O RAZLIČNIH VSEBINAH, VI PA S POMOČJO LESTVICE OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI, DA SE V CELOTI STRINJATE, 5 PA, DA SE SPLOH NE STRINJATE, POVEJTE, KAKO MOČNO SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE STRINJATE.

e) Na splošno bo otroku v kasnejšem življenju le koristilo, če se bo prilagodil mišljenju svojih staršev.

Value 56283 Frequency
1 v celoti se strinjam 90
2 strinjam se 247
3 niti se strinjam niti ne strinjam 263
4 ne strinjam se 334
5 sploh se ne strinjam 156
9 ne vem, b. o. 0
" " 33

Valid range from 1 to 5

V203A druzini in sorodnikom V2.03 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM:

a) družini in sorodnikom

Value 57282 Frequency
1 sploh nič 17
2 le malo 110
3 precej 387
4 v celoti 602
9 ne vem, b. o. 0
" " 7

Valid range from 1 to 4

V203B cerkvi in duhovnikom V2.03 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM:

b) cerkvi in duhovnikom

Value 58281 Frequency
1 sploh nič 436
2 le malo 413
3 precej 175
4 v celoti 65
9 ne vem, b. o. 0
" " 34

Valid range from 1 to 4

V203C sosedom V2.03 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM:

c) sosedom

Value 59280 Frequency
1 sploh nič 169
2 le malo 453
3 precej 406
4 v celoti 79
9 ne vem, b. o. 0
" " 16

Valid range from 1 to 4

V203D TV, casopisom, radiu V2.03 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM:

d) televiziji, časopisom, radiu

Value 60279 Frequency
1 sploh nič 111
2 le malo 588
3 precej 369
4 v celoti 36
9 ne vem, b. o. 0
" " 19

Valid range from 1 to 4

V203E solam V2.03 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM:

e) šolam, izobraževalnim ustanovam

Value 61278 Frequency
1 sploh nič 23
2 le malo 195
3 precej 635
4 v celoti 233
9 ne vem, b. o. 0
" " 37

Valid range from 1 to 4

V203F sindikatom V2.03 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM:

f) sindikatom

Value 62277 Frequency
1 sploh nič 137
2 le malo 440
3 precej 392
4 v celoti 64
9 ne vem, b. o. 0
" " 90

Valid range from 1 to 4

V203G bogu V2.03 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM:

g) bogu

Value 63276 Frequency
1 sploh nič 359
2 le malo 317
3 precej 211
4 v celoti 169
9 ne vem, b. o. 0
" " 67

Valid range from 1 to 4

V203H politicnim strankam V2.03 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM:

h) političnim strankam

Value 64275 Frequency
1 sploh nič 525
2 le malo 493
3 precej 60
4 v celoti 11
9 ne vem, b. o. 0
" " 34

Valid range from 1 to 4

V203I drzavnemu zboru V2.03 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM:

i) Državnemu zboru

Value 65274 Frequency
1 sploh nič 368
2 le malo 543
3 precej 147
4 v celoti 17
9 ne vem, b. o. 0
" " 48

Valid range from 1 to 4

V203J predsedniku rep. V2.03 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM:

j) predsedniku republike

Value 66273 Frequency
1 sploh nič 174
2 le malo 396
3 precej 393
4 v celoti 122
9 ne vem, b. o. 0
" " 38

Valid range from 1 to 4

V203K vladi V2.03 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM:

k) Vladi Republike Slovenije

Value 67272 Frequency
1 sploh nič 244
2 le malo 504
3 precej 281
4 v celoti 53
9 ne vem, b. o. 0
" " 41

Valid range from 1 to 4

V203L predsedniku vlade V2.03 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM:

l) predsedniku vlade

Value 68271 Frequency
1 sploh nič 223
2 le malo 452
3 precej 329
4 v celoti 78
9 ne vem, b. o. 0
" " 41

Valid range from 1 to 4

V203M vojski V2.03 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM:

m) vojski

Value 69270 Frequency
1 sploh nič 177
2 le malo 462
3 precej 357
4 v celoti 80
9 ne vem, b. o. 0
" " 47

Valid range from 1 to 4

V203N sodiscem V2.03 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM:

n) sodiščem

Value 70269 Frequency
1 sploh nič 178
2 le malo 496
3 precej 349
4 v celoti 50
9 ne vem, b. o. 0
" " 50

Valid range from 1 to 4

V203O policiji V2.03 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM:

o) policiji

Value 71268 Frequency
1 sploh nič 162
2 le malo 474
3 precej 389
4 v celoti 61
9 ne vem, b. o. 0
" " 37

Valid range from 1 to 4

V203P bankam V2.03 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM:

p) bankam

Value 72267 Frequency
1 sploh nič 67
2 le malo 371
3 precej 532
4 v celoti 119
9 ne vem, b. o. 0
" " 34

Valid range from 1 to 4

V203R gospodarstvu V2.03 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM:

r) gospodarstvu, podjetjem

Value 73266 Frequency
1 sploh nič 97
2 le malo 498
3 precej 424
4 v celoti 52
9 ne vem, b. o. 0
" " 52

Valid range from 1 to 4

V203S tolarju V2.03 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM:

s) slovenskemu tolarju

Value 74265 Frequency
1 sploh nič 39
2 le malo 320
3 precej 575
4 v celoti 150
9 ne vem, b. o. 0
" " 39

Valid range from 1 to 4

V203T banki Slo V2.03 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM:

t) Banki Slovenije

Value 75264 Frequency
1 sploh nič 57
2 le malo 337
3 precej 542
4 v celoti 131
9 ne vem, b. o. 0
" " 56

Valid range from 1 to 4

V203U Natu V2.03 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM:

u) organizaciji NATO

Value 76263 Frequency
1 sploh nič 225
2 le malo 438
3 precej 280
4 v celoti 74
9 ne vem, b. o. 0
" " 106

Valid range from 1 to 4

V203V EU V2.03 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM:

v) Evropski uniji (EU)

Value 77262 Frequency
1 sploh nič 138
2 le malo 413
3 precej 372
4 v celoti 102
9 ne vem, b. o. 0
" " 98

Valid range from 1 to 4

V203Z OZN V2.03 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM:

z) Organizaciji združenih narodov (OZN)

Value 78261 Frequency
1 sploh nič 107
2 le malo 421
3 precej 365
4 v celoti 102
9 ne vem, b. o. 128

Valid range from 1 to 4

V203X zdravstvu V2.03 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM:

x) zdravstvu

Value 79260 Frequency
1 sploh nič 48
2 le malo 290
3 precej 607
4 v celoti 155
9 ne vem, b. o. 0
" " 23

Valid range from 1 to 4

V203Y varuhu cl.pravic V2.03 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM:

y) varuh človekovih pravic

Value 80259 Frequency
1 sploh nič 86
2 le malo 382
3 precej 456
4 v celoti 121
9 ne vem, b. o. 0
" " 78

Valid range from 1 to 4

V203W nevladne organizacije V2.03 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM:

w) nevladne organizacije (npr. Amnesty International)

Value 81258 Frequency
1 sploh nič 114
2 le malo 420
3 precej 358
4 v celoti 66
9 ne vem, b. o. 0
" " 165

Valid range from 1 to 4

V204A sodno kaznovani V2.04 NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIM VAS, DA MI POVESTE, ALI KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE.

a) ljudje, ki so bili sodno kaznovani

Value 82257 Frequency
1 ne bi želel za sosede 463
0 drugo 658
" " 2

Valid range from 0 to 1

V204B ljudje druge rase V2.04 NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIM VAS, DA MI POVESTE, ALI KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE.

b) ljudje druge rase

Value 83256 Frequency
1 ne bi želel za sosede 181
0 drugo 940
" " 2

Valid range from 0 to 1

V204C levi skrajnezi V2.04 NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIM VAS, DA MI POVESTE, ALI KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE.

c) levi skrajneži

Value 84255 Frequency
1 ne bi želel za sosede 492
0 drugo 629
" " 2

Valid range from 0 to 1

V204D pijanci V2.04 NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIM VAS, DA MI POVESTE, ALI KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE.

d) pijanci

Value 85254 Frequency
1 ne bi želel za sosede 792
0 drugo 329
" " 2

Valid range from 0 to 1

V204E desni skrajnezi V2.04 NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIM VAS, DA MI POVESTE, ALI KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE.

e) desni skrajneži

Value 86253 Frequency
1 ne bi želel za sosede 557
0 drugo 564
" " 2

Valid range from 0 to 1

V204F velike druzine V2.04 NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIM VAS, DA MI POVESTE, ALI KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE.

f) ljudje z velikimi družinami

Value 87252 Frequency
1 ne bi želel za sosede 100
0 drugo 1021
" " 2

Valid range from 0 to 1

V204G custveno nestabilni V2.04 NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIM VAS, DA MI POVESTE, ALI KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE.

g) čustveno nestabilni ljudje

Value 88251 Frequency
1 ne bi želel za sosede 451
0 drugo 670
" " 2

Valid range from 0 to 1

V204H Muslimani V2.04 NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIM VAS, DA MI POVESTE, ALI KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE.

h) Muslimani

Value 89250 Frequency
1 ne bi želel za sosede 297
0 drugo 824
" " 2

Valid range from 0 to 1

V204I priseljenci V2.04 NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIM VAS, DA MI POVESTE, ALI KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE.

i) priseljenci, tuji delavci

Value 90249 Frequency
1 ne bi želel za sosede 254
0 drugo 867
" " 2

Valid range from 0 to 1

V204J ljudje z AIDS-om V2.04 NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIM VAS, DA MI POVESTE, ALI KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE.

j) ljudje z AIDS-om

Value 91248 Frequency
1 ne bi želel za sosede 458
0 drugo 663
" " 2

Valid range from 0 to 1

V204K narkomani V2.04 NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIM VAS, DA MI POVESTE, ALI KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE.

k) narkomani

Value 92247 Frequency
1 ne bi želel za sosede 831
0 drugo 290
" " 2

Valid range from 0 to 1

V204L homoseksualci V2.04 NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIM VAS, DA MI POVESTE, ALI KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE.

l) homoseksualci

Value 93246 Frequency
1 ne bi želel za sosede 569
0 drugo 552
" " 2

Valid range from 0 to 1

V204M Zidje V2.04 NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIM VAS, DA MI POVESTE, ALI KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE.

m) Židje

Value 94245 Frequency
1 ne bi želel za sosede 243
0 drugo 878
" " 2

Valid range from 0 to 1

V204N Romi V2.04 NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIM VAS, DA MI POVESTE, ALI KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE.

n) Romi

Value 95244 Frequency
1 ne bi želel za sosede 483
0 drugo 637
" " 3

Valid range from 0 to 1

V204O antiglobalisti V2.04 NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIM VAS, DA MI POVESTE, ALI KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE.

o) antiglobalisti

Value 96243 Frequency
1 ne bi želel za sosede 365
0 drugo 756
" " 2

Valid range from 0 to 1

V204P pedofili V2.04 NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIM VAS, DA MI POVESTE, ALI KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE.

p) pedofili

Value 97242 Frequency
1 ne bi želel za sosede 963
0 drugo 158
" " 2

Valid range from 0 to 1

V205 KATERA OD DVEH NASLEDNJIH TRDITEV JE BLI

V2.05 KATERA OD DVEH NASLEDNJIH TRDITEV JE BLIŽE VAŠEMU MNENJU? Pomembni sta tako svoboda kot enakost. Toda če bi moral izbrati eno ali drugo...

Value 98241 Frequency
1 bi ocenil, da je osebna svoboda pomembnejša, to je, da lahko živiš v svobodi in se razvijaš brez ovir. ali 546
2 bi ocenil, da je enakost pomembnejša, to je, da nihče ni zapostavljen in da razlike med socialnimi razredi niso prevelike. 456
3 ne soglašam ne z eno, ne z drugo trditvijo 52
9 ne vem, b. o. 68
" " 1

Valid range from 1 to 3

V206 IN KATERA OD DVEH NASLEDNJIH TRDITEV JE

V2.06 IN KATERA OD DVEH NASLEDNJIH TRDITEV JE BLIŽE VAŠEMU MNENJU? Pomembni sta tako svoboda kot varnost. Toda če bi moral izbrati eno ali drugo...

Value 99240 Frequency
1 bi ocenil, da je osebna svoboda pomembnejša, to je, da lahko živiš v svobodi in se razvijaš brez ovir, ali 360
2 bi ocenil, da je varnost pomembnejša, to je, da moje življenje ni ogroženo in se počutim varnega. 642
3 ne soglašam ne z eno, ne z drugo trditvijo 51
9 ne vem, b. o. 69
" " 1

Valid range from 1 to 3

V301A 1. GEOGRAFSKA SKUPINA V3.00 EVROPSKE OPREDELITVE

V3.01A ZA KATERO OD NASLEDNJIH GEOGRAFSKIH SKUPIN BI REKLI, DA JI PREDVSEM PRIPADATE?

Value 100239 Frequency
1 kraj ali mesto, kjer živite 473
2 regija, kjer živite 118
3 Slovenija kot država 390
4 Evropa 38
5 svet kot celota 60
9 ne vem 41
" " 3

Valid range from 1 to 5

V301B 2. GEOGRAFSKA SKUPINA V3.00 EVROPSKE OPREDELITVE

V3.01B IN KATERA JE NASLEDNJA SKUPINA?

Value 101238 Frequency
1 kraj ali mesto, kjer živite 152
2 regija, kjer živite 254
3 Slovenija kot država 398
4 Evropa 158
5 svet kot celota 70
9 ne vem 88
" " 3

Valid range from 1 to 5

V302A preseliti se v isti regiji V3.02 ČE BI SI S TEM LAHKO IZBOLJŠALI SVOJE DELOVNE ALI ŽIVLJENJSKE POGOJE, ALI BI BILI PRIPRAVLJENI ALI NE BI BILI PRIPRAVLJENI

a) preseliti se v drug kraj ali mesto v isti regiji

Value 102237 Frequency
1 bi bil pripravljen 678
2 ne bi bil pripravljen 419
9 ne vem, b. o. 26

Valid range from 1 to 2

V302B preseliti se v drugo regijo V3.02 ČE BI SI S TEM LAHKO IZBOLJŠALI SVOJE DELOVNE ALI ŽIVLJENJSKE POGOJE, ALI BI BILI PRIPRAVLJENI ALI NE BI BILI PRIPRAVLJENI

b) preseliti se v drugo regijo

Value 103236 Frequency
1 bi bil pripravljen 576
2 ne bi bil pripravljen 514
9 ne vem, b. o. 33

Valid range from 1 to 2

V302C preseliti se v drugo evro drzavo V3.02 ČE BI SI S TEM LAHKO IZBOLJŠALI SVOJE DELOVNE ALI ŽIVLJENJSKE POGOJE, ALI BI BILI PRIPRAVLJENI ALI NE BI BILI PRIPRAVLJENI

c) preseliti se v drugo evropsko državo

Value 104235 Frequency
1 bi bil pripravljen 358
2 ne bi bil pripravljen 735
9 ne vem, b. o. 30

Valid range from 1 to 2

V302D preseliti se izven Evrope V3.02 ČE BI SI S TEM LAHKO IZBOLJŠALI SVOJE DELOVNE ALI ŽIVLJENJSKE POGOJE, ALI BI BILI PRIPRAVLJENI ALI NE BI BILI PRIPRAVLJENI

d) preseliti se izven Evrope

Value 105234 Frequency
1 bi bil pripravljen 248
2 ne bi bil pripravljen 840
9 ne vem, b. o. 35

Valid range from 1 to 2

V303 BIL V 12 MES V EVROPSKI DRZAVI 3 DNI?

V3.03 ALI STE BILI V ZADNJIH DVANAJSTIH MESECIH V KAKŠNI EVROPSKI DRŽAVI VSAJ TRI DNI SKUPAJ?

Value 106233 Frequency
1 da 430
2 ne 684
" " 9

Valid range from 1 to 2

V304A Na vrstitve SLO sportnikov sem ponosen V3.04 V KAKŠNI MERI SE STRINJATE ALI NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (En odgovor za vsako trditev)

a) Kadar slovenski športniki dosežejo dobro uvrstitev na mednarodnih tekmova- njih, me to navda s ponosom

Value 107232 Frequency
1 v celoti se strinjam 616
2 strinjam se 369
3 niti se strinjam niti ne strinjam 88
4 ne strinjam se 26
5 sploh se ne strinjam 7
9 ne vem, b. o. 0
" " 17

Valid range from 1 to 5

V304B SLO bi morala omejiti uvoz tujih proizvo V3.04 V KAKŠNI MERI SE STRINJATE ALI NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (En odgovor za vsako trditev)

b) Slovenija bi morala omejiti uvoz tujih proizvodov, da bi zaščitila lastno gospodarstvo

Value 108231 Frequency
1 v celoti se strinjam 336
2 strinjam se 288
3 niti se strinjam niti ne strinjam 226
4 ne strinjam se 193
5 sploh se ne strinjam 41
9 ne vem, b. o. 0
" " 39

Valid range from 1 to 5

V304C Tujcem ne dovoliti nakupa zemlje v SLO V3.04 V KAKŠNI MERI SE STRINJATE ALI NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (En odgovor za vsako trditev)

c) Tujcem ne bi smeli dovoliti nakupa zemlje v Sloveniji

Value 109230 Frequency
1 v celoti se strinjam 298
2 strinjam se 299
3 niti se strinjam niti ne strinjam 242
4 ne strinjam se 200
5 sploh se ne strinjam 38
9 ne vem, b. o. 0
" " 46

Valid range from 1 to 5

V304D SLO TV dajati prednost SLO oddajam V3.04 V KAKŠNI MERI SE STRINJATE ALI NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (En odgovor za vsako trditev)

d) Slovenske televizijske postaje bi morale dajati prednost slovenskim filmom in oddajam

Value 110229 Frequency
1 v celoti se strinjam 201
2 strinjam se 270
3 niti se strinjam niti ne strinjam 305
4 ne strinjam se 262
5 sploh se ne strinjam 55
9 ne vem, b. o. 0
" " 30

Valid range from 1 to 5

V304E SLO narod vseskozi posten in klen V3.04 V KAKŠNI MERI SE STRINJATE ALI NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (En odgovor za vsako trditev)

e) Slovenski narod je bil vseskozi pošten in klen

Value 111228 Frequency
1 v celoti se strinjam 268
2 strinjam se 362
3 niti se strinjam niti ne strinjam 300
4 ne strinjam se 127
5 sploh se ne strinjam 31
9 ne vem, b. o. 0
" " 35

Valid range from 1 to 5

V304F Slovenci od nekdaj prispevali k evro.kul V3.04 V KAKŠNI MERI SE STRINJATE ALI NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (En odgovor za vsako trditev)

f) Slovenci so že od nekdaj enakovredno prispevali k razvoju evropske kulture

Value 112227 Frequency
1 v celoti se strinjam 279
2 strinjam se 477
3 niti se strinjam niti ne strinjam 220
4 ne strinjam se 69
5 sploh se ne strinjam 10
9 ne vem, b. o. 0
" " 68

Valid range from 1 to 5

V304G Priseljenci povecujejo st. kaznivih deja V3.04 V KAKŠNI MERI SE STRINJATE ALI NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (En odgovor za vsako trditev)

g) Zaradi priseljencev se povečuje število kaznivih dejanj

Value 113226 Frequency
1 v celoti se strinjam 253
2 strinjam se 360
3 niti se strinjam niti ne strinjam 217
4 ne strinjam se 186
5 sploh se ne strinjam 44
9 ne vem, b. o. 0
" " 63

Valid range from 1 to 5

V304H Neslovenci ne bi smeli opravljati javnih V3.04 V KAKŠNI MERI SE STRINJATE ALI NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (En odgovor za vsako trditev)

h) Ljudje, ki niso slovenske narodnosti, ne bi smeli opravljati javnih funkcij

Value 114225 Frequency
1 v celoti se strinjam 166
2 strinjam se 216
3 niti se strinjam niti ne strinjam 219
4 ne strinjam se 374
5 sploh se ne strinjam 97
9 ne vem, b. o. 0
" " 51

Valid range from 1 to 5

V304I Stiki s tujci so me vedno privlacili V3.04 V KAKŠNI MERI SE STRINJATE ALI NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (En odgovor za vsako trditev)

i) Stiki s tujci, ljudmi drugih nacionalnosti, ver, kultur in ras so me vedno privlačili

Value 115224 Frequency
1 v celoti se strinjam 92
2 strinjam se 273
3 niti se strinjam niti ne strinjam 319
4 ne strinjam se 303
5 sploh se ne strinjam 92
9 ne vem, b. o. 0
" " 44

Valid range from 1 to 5

V304J Mesanje ljudi prinasa samo tezave V3.04 V KAKŠNI MERI SE STRINJATE ALI NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? (En odgovor za vsako trditev)

j) Mešanje ljudi, ki pripadajo različnim narodom in kulturam, prinaša samo težave.

Value 116223 Frequency
1 v celoti se strinjam 108
2 strinjam se 217
3 niti se strinjam niti ne strinjam 296
4 ne strinjam se 353
5 sploh se ne strinjam 105
9 ne vem, b. o. 0
" " 44

Valid range from 1 to 5

V305 STE V 3 MES ZASLEDILI INF. O EU?

V3.05 ALI STE V ZADNJIH TREH MESECIH KARKOLI SLIŠALI, BRALI ALI ZASLEDILI KATERO OD INFORMACIJ O EVROPSKI UNIJI?

Value 117222 Frequency
1 da 870
2 ne 152
9 ne vem, se ne spomnim 101

Valid range from 1 to 2

V306 O POVEZOVANJU SLO-EU SE PRECEJ GOVORI. S

V3.06 O POVEZOVANJU SLOVENIJE Z EVROPSKO UNIJO SE V ZADNJEM ČASU PRECEJ GOVORI. ALI MENITE, DA STE O TEM DOVOLJ ALI PREMALO OBVEŠČENI?

Value 118221 Frequency
1 zelo dobro sem obveščen 68
2 dobro sem obveščen 522
3 slabo sem obveščen 299
4 zelo slabo sem obveščen 113
9 ne morem oceniti, b. o. 121

Valid range from 1 to 4

V307 KAKO MOCNO SE ZANIMATE ZA EU?

V3.07 KAKO MOČNO SE ZANIMATE ZA EVROPSKO UNIJO OZ. ZA ZADEVE, POVEZANE Z EVROPSKO UNIJO? OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA SE SPLOH NE ZANIMATE IN 5, DA SE ZELO ZANIMATE.

Value 119220 Frequency
1 1-sploh se ne zanimam 207
2 2 177
3 3 359
4 4 212
5 5-zelo se zanimam 134
9 ne vem 34

Valid range from 1 to 5

V308 KATERA DRZAVA POLEG SLO SE POGAJA ZA EU

V3.08 ALI LAHKO NAVEDETE ŠE KATERO OD DRŽAV, S KATERIMI SE - POLEG SLOVENIJE EVROPSKA KOMISIJA POGAJA O ČLANSTVU V EU?

Value 120219 Frequency
1 Albanija 0
2 Andora 0
3 Avstrija 4
4 Belgija 1
5 Belorusija 0
6 Bolgarija 4
7 Bosna in Hercegovina 0
8 Ciper 9
9 Češka republika 208
10 Danska 0
11 Estonija 9
12 Finska 0
13 Francija 2
14 Grčija 0
15 Hrvaška 102
16 Italija 4
17 Irska 0
18 Islandija 0
19 Jugoslavija 0
20 Latvija 8
21 Litva 20
22 Luksenburg 1
23 Madžarska 143
24 Makedonija 3
25 Malta 0
26 Moldovija 0
27 Nemčija 3
28 Nizozemska 0
29 Norveška 0
30 Poljska 116
31 Portugalska 1
32 Romunija 32
33 Rusija 1
34 Slovaška 35
35 Španija 0
36 Švedska 0
37 Švica 3
38 Turčija 2
39 Ukrajina 0
40 Velika Britanija 0
41 Liechtenstein 0
98 druga država 6
99 ni navedel države 399
" " 7

Valid range from 1 to 98

V309 BI SLO KORISTILO CE BI POSTALA CLANICA EU

V3.09 ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTILO, ALI JI NE BI KORISTILO, ČE BI POSTALA ČLANICA EVROPSKE UNIJE?

Value 121218 Frequency
1 koristilo bi ji 546
2 ne bi ji koristilo 219
9 ne vem, b.o 358

Valid range from 1 to 2

V310 SO SE VASA STALISCA GLEDE VKLJUCEVANJA V EU

V3.10 ALI SO SE VAŠA STALIŠČA GLEDE VKLJUČEVANJA SLOVENIJE V EU V ZADNJEM LETU KAJ SPREMENILA?

Value 122217 Frequency
1 niso se spremenila 697
2 sedaj manj podpiram vstop Slovenije v EU 104
3 sedaj bolj podpiram vstop Slovenije v EU 65
4 postal sem neodločen 145
9 ne vem, b.o. 112

Valid range from 1 to 4

V311 VKLJUCEVANJE SLO V EU NE USPE-BI VAM BILO ZAL

V3.11 ČE BI SE IZKAZALO, DA PROJEKT VKLJUČEVANJA SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO IZ KAKRŠNIHKOLI RAZLOGOV NE BI USPEL, ALI BI VAM OSEBNO BILO ŽAL, ALI VAM NE BI BILO ŽAL?

Value 123216 Frequency
1 bilo bi mi žal 378
2 ne bi mi bilo žal 441
3 vseeno mi je 297
" " 7

Valid range from 1 to 3

V312A standard druzin V3.12 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ PODROČIJ VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA, VI PA OCENITE, ALI BI SE RAZMERE NA NAŠTETIH PODROČJIH IZBOLJŠALE ALI POSLABŠALE, ČE BI SLOVENIJA POSTALA ČLANICA EU?

a) materialni standard družin

Value 124215 Frequency
1 bile bi dosti slabše 25
2 bile bi slabše 200
3 približno enake 460
4 bile bi boljše 275
5 bile bi dosti boljše 17
9 ne vem, b. o. 0
" " 146

Valid range from 1 to 5

V312B pravna varnost V3.12 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ PODROČIJ VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA, VI PA OCENITE, ALI BI SE RAZMERE NA NAŠTETIH PODROČJIH IZBOLJŠALE ALI POSLABŠALE, ČE BI SLOVENIJA POSTALA ČLANICA EU?

b) pravna varnost (zaščita pravic posameznika)

Value 125214 Frequency
1 bile bi dosti slabše 15
2 bile bi slabše 107
3 približno enake 413
4 bile bi boljše 400
5 bile bi dosti boljše 43
9 ne vem, b. o. 0
" " 145

Valid range from 1 to 5

V312C moznost dobiti stanovanje V3.12 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ PODROČIJ VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA, VI PA OCENITE, ALI BI SE RAZMERE NA NAŠTETIH PODROČJIH IZBOLJŠALE ALI POSLABŠALE, ČE BI SLOVENIJA POSTALA ČLANICA EU?

c) možnost dobiti stanovanje

Value 126213 Frequency
1 bile bi dosti slabše 29
2 bile bi slabše 200
3 približno enake 517
4 bile bi boljše 207
5 bile bi dosti boljše 15
9 ne vem, b. o. 0
" " 155

Valid range from 1 to 5

V312D moznost dobiti zaposlitev V3.12 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ PODROČIJ VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA, VI PA OCENITE, ALI BI SE RAZMERE NA NAŠTETIH PODROČJIH IZBOLJŠALE ALI POSLABŠALE, ČE BI SLOVENIJA POSTALA ČLANICA EU?

d) možnost dobiti zaposlitev

Value 127212 Frequency
1 bile bi dosti slabše 33
2 bile bi slabše 202
3 približno enake 362
4 bile bi boljše 359
5 bile bi dosti boljše 33
9 ne vem, b. o. 0
" " 134

Valid range from 1 to 5

V312E varnost zaposlitve V3.12 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ PODROČIJ VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA, VI PA OCENITE, ALI BI SE RAZMERE NA NAŠTETIH PODROČJIH IZBOLJŠALE ALI POSLABŠALE, ČE BI SLOVENIJA POSTALA ČLANICA EU?

e) varnost zaposlitve, (obdržati zaposlitev)

Value 128211 Frequency
1 bile bi dosti slabše 37
2 bile bi slabše 287
3 približno enake 411
4 bile bi boljše 209
5 bile bi dosti boljše 23
9 ne vem, b. o. 0
" " 156

Valid range from 1 to 5

V312F moznost solanja V3.12 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ PODROČIJ VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA, VI PA OCENITE, ALI BI SE RAZMERE NA NAŠTETIH PODROČJIH IZBOLJŠALE ALI POSLABŠALE, ČE BI SLOVENIJA POSTALA ČLANICA EU?

f) možnost šolanja

Value 129210 Frequency
1 bile bi dosti slabše 18
2 bile bi slabše 81
3 približno enake 387
4 bile bi boljše 426
5 bile bi dosti boljše 75
9 ne vem, b. o. 0
" " 136

Valid range from 1 to 5

V312G socialna varnost V3.12 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ PODROČIJ VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA, VI PA OCENITE, ALI BI SE RAZMERE NA NAŠTETIH PODROČJIH IZBOLJŠALE ALI POSLABŠALE, ČE BI SLOVENIJA POSTALA ČLANICA EU?

g) socialna varnost

Value 130209 Frequency
1 bile bi dosti slabše 25
2 bile bi slabše 168
3 približno enake 497
4 bile bi boljše 264
5 bile bi dosti boljše 28
9 ne vem, b. o. 0
" " 141

Valid range from 1 to 5

V312H zascita potrosnikov V3.12 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ PODROČIJ VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA, VI PA OCENITE, ALI BI SE RAZMERE NA NAŠTETIH PODROČJIH IZBOLJŠALE ALI POSLABŠALE, ČE BI SLOVENIJA POSTALA ČLANICA EU?

h) zaščita potrošnikov

Value 131208 Frequency
1 bile bi dosti slabše 19
2 bile bi slabše 110
3 približno enake 429
4 bile bi boljše 361
5 bile bi dosti boljše 40
9 ne vem, b. o. 0
" " 164

Valid range from 1 to 5

V312I osebna varnost V3.12 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ PODROČIJ VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA, VI PA OCENITE, ALI BI SE RAZMERE NA NAŠTETIH PODROČJIH IZBOLJŠALE ALI POSLABŠALE, ČE BI SLOVENIJA POSTALA ČLANICA EU?

i) osebna varnost

Value 132207 Frequency
1 bile bi dosti slabše 18
2 bile bi slabše 171
3 približno enake 547
4 bile bi boljše 215
5 bile bi dosti boljše 31
9 ne vem, b. o. 0
" " 141

Valid range from 1 to 5

V312J varovanje okolja V3.12 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ PODROČIJ VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA, VI PA OCENITE, ALI BI SE RAZMERE NA NAŠTETIH PODROČJIH IZBOLJŠALE ALI POSLABŠALE, ČE BI SLOVENIJA POSTALA ČLANICA EU?

j) varovanje okolja

Value 133206 Frequency
1 bile bi dosti slabše 19
2 bile bi slabše 95
3 približno enake 352
4 bile bi boljše 447
5 bile bi dosti boljše 76
9 ne vem, b. o. 0
" " 134

Valid range from 1 to 5

V312K cene zivljenjskih dobrin V3.12 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ PODROČIJ VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA, VI PA OCENITE, ALI BI SE RAZMERE NA NAŠTETIH PODROČJIH IZBOLJŠALE ALI POSLABŠALE, ČE BI SLOVENIJA POSTALA ČLANICA EU?

k) cene življenjskih dobrin

Value 134205 Frequency
1 bile bi dosti slabše 30
2 bile bi slabše 252
3 približno enake 366
4 bile bi boljše 297
5 bile bi dosti boljše 34
9 ne vem, b. o. 0
" " 144

Valid range from 1 to 5

V312L lazje prehajanje meje V3.12 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ PODROČIJ VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA, VI PA OCENITE, ALI BI SE RAZMERE NA NAŠTETIH PODROČJIH IZBOLJŠALE ALI POSLABŠALE, ČE BI SLOVENIJA POSTALA ČLANICA EU?

l) lažje prehajanje meje

Value 135204 Frequency
1 bile bi dosti slabše 9
2 bile bi slabše 18
3 približno enake 156
4 bile bi boljše 481
5 bile bi dosti boljše 349
9 ne vem, b. o. 0
" " 110

Valid range from 1 to 5

V313A Majhne drzave v EU ne bodo enakopravne V3.13 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV V ZVEZI Z EVROPSKO UNIJO, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE STRINJATE?

a) Majhne države, kot je Slovenija, tudi v bodoči združeni Evropi ne bodo nikoli povsem enakopravne z velikimi

Value 136203 Frequency
1 v celoti se strinjam 326
2 strinjam se 480
3 niti strinjam niti ne strinjam 134
4 ne strinjam se 99
5 sploh se ne strinjam 15
9 ne vem, b. o. 0
" " 69

Valid range from 1 to 5

V313B Vkljucitev v EU je za SLO gospodarstvo... V3.13 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV V ZVEZI Z EVROPSKO UNIJO, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE STRINJATE?

b) Vključitev v Evropsko unijo je za slovensko gospodarstvo edina rešitev

Value 137202 Frequency
1 v celoti se strinjam 81
2 strinjam se 268
3 niti strinjam niti ne strinjam 318
4 ne strinjam se 282
5 sploh se ne strinjam 62
9 ne vem, b. o. 0
" " 112

Valid range from 1 to 5

V313C SLO bi z vstopom v EU izgubila neodvisno V3.13 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV V ZVEZI Z EVROPSKO UNIJO, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE STRINJATE?

c) Slovenija bi z vstopom v Evropsko unijo izgubila težko pridobljeno samostojnost in neodvisnost

Value 138201 Frequency
1 v celoti se strinjam 100
2 strinjam se 267
3 niti strinjam niti ne strinjam 265
4 ne strinjam se 325
5 sploh se ne strinjam 57
9 ne vem, b. o. 0
" " 109

Valid range from 1 to 5

V313D Vkljucevanje SLO v EU je v interesu poli V3.13 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV V ZVEZI Z EVROPSKO UNIJO, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE STRINJATE?

d) Vključevanje Slovenije v EU je predvsem v interesu politikov, ki bodo imeli od tega veliko več- jo korist, kot običajni ljudje

Value 139200 Frequency
1 v celoti se strinjam 193
2 strinjam se 354
3 niti strinjam niti ne strinjam 216
4 ne strinjam se 231
5 sploh se ne strinjam 35
9 ne vem, b. o. 0
" " 94

Valid range from 1 to 5

V313E SLO naj denar za prilagajanje EU trgu da V3.13 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV V ZVEZI Z EVROPSKO UNIJO, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE STRINJATE?

e) Bilo bi pametneje, če bi Slovenija denar, ki je namenjen za prilagajanje evropskemu tr- gu, uporabila za zaščito slovenskega gospodarstva in kmetijstva

Value 140199 Frequency
1 v celoti se strinjam 240
2 strinjam se 309
3 niti strinjam niti ne strinjam 223
4 ne strinjam se 223
5 sploh se ne strinjam 31
9 ne vem, b. o. 0
" " 97

Valid range from 1 to 5

V313F Clanstvo v EU bi SLO omogocilo razvoj in V3.13 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV V ZVEZI Z EVROPSKO UNIJO, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE STRINJATE?

f) Članstvo v Evropski uniji bi Sloveniji omogočilo vsestran- ski razvoj in napredek

Value 141198 Frequency
1 v celoti se strinjam 104
2 strinjam se 375
3 niti strinjam niti ne strinjam 337
4 ne strinjam se 166
5 sploh se ne strinjam 16
9 ne vem, b. o. 0
" " 125

Valid range from 1 to 5

V313G SLO je ekonomsko dovolj razvita, da prez V3.13 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV V ZVEZI Z EVROPSKO UNIJO, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE STRINJATE?

g) Slovenija je ekonomsko dovolj razvita, da lahko preživi tudi zunaj EU

Value 142197 Frequency
1 v celoti se strinjam 117
2 strinjam se 341
3 niti strinjam niti ne strinjam 276
4 ne strinjam se 244
5 sploh se ne strinjam 38
9 ne vem, b. o. 0
" " 107

Valid range from 1 to 5

V313H Z vstopom SLO v EU bosta ogrozena jezik V3.13 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV V ZVEZI Z EVROPSKO UNIJO, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE STRINJATE?

h) Z vstopom Slovenije v EU bosta ogrožena slovenski jezik in kultura

Value 143196 Frequency
1 v celoti se strinjam 124
2 strinjam se 268
3 niti strinjam niti ne strinjam 227
4 ne strinjam se 360
5 sploh se ne strinjam 53
9 ne vem, b. o. 0
" " 91

Valid range from 1 to 5

V313I Z vstopom v EU bi SLO lazje razresila vp V3.13 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV V ZVEZI Z EVROPSKO UNIJO, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE STRINJATE?

i) Z vstopom v EU bi Slovenija lažje razrešila odprta vprašanja s sosednjimi državami, Hrvaško, Italijo

Value 144195 Frequency
1 v celoti se strinjam 97
2 strinjam se 374
3 niti strinjam niti ne strinjam 309
4 ne strinjam se 177
5 sploh se ne strinjam 36
9 ne vem, b. o. 0
" " 130

Valid range from 1 to 5

V313J Vstop v EU bi izboljsal polozaj SLO manj V3.13 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV V ZVEZI Z EVROPSKO UNIJO, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE STRINJATE?

j) Vstop v Evropsko unijo bi vplival na izboljšanje položaja slovenskih manjšin v Italiji in Avstriji

Value 145194 Frequency
1 v celoti se strinjam 79
2 strinjam se 372
3 niti strinjam niti ne strinjam 308
4 ne strinjam se 166
5 sploh se ne strinjam 28
9 ne vem, b. o. 0
" " 170

Valid range from 1 to 5

V313K SLO bi z vstopom v EU utrdila demokratic V3.13 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV V ZVEZI Z EVROPSKO UNIJO, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE STRINJATE?

k) Slovenija bi si z vstopom v EU utrdila demokratični sistem in dvignila raven politične kulture

Value 146193 Frequency
1 v celoti se strinjam 79
2 strinjam se 382
3 niti strinjam niti ne strinjam 306
4 ne strinjam se 166
5 sploh se ne strinjam 16
9 ne vem, b. o. 0
" " 174

Valid range from 1 to 5

V313L Nevkljucevanje v EU nas lahko potisne na V3.13 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV V ZVEZI Z EVROPSKO UNIJO, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE STRINJATE?

l) Nevključevanje v EU nas lahko potisne nazaj na Balkan

Value 147192 Frequency
1 v celoti se strinjam 94
2 strinjam se 263
3 niti strinjam niti ne strinjam 222
4 ne strinjam se 325
5 sploh se ne strinjam 95
9 ne vem, b. o. 0
" " 124

Valid range from 1 to 5

V314A slovenski jezik,kultura V3.14 ZA VSAKO OD PODROČIJ, KI VAM JIH BOMO NAŠTELI, POVEJTE, ALI BI BILO ČLANSTVO SLOVENIJE V EVROPSKI UNIJI ZA TO PODROČJE KORISTNO ALI ŠKODLJIVO?

a) slovenski jezik in kultura

Value 148191 Frequency
1 koristno 400
2 škodljivo 467
9 ne vem, b. o. 255
" " 1

Valid range from 1 to 2

V314B polozaj kmetijstva V3.14 ZA VSAKO OD PODROČIJ, KI VAM JIH BOMO NAŠTELI, POVEJTE, ALI BI BILO ČLANSTVO SLOVENIJE V EVROPSKI UNIJI ZA TO PODROČJE KORISTNO ALI ŠKODLJIVO?

b) položaj kmetijstva

Value 149190 Frequency
1 koristno 295
2 škodljivo 676
9 ne vem, b. o. 151
" " 1

Valid range from 1 to 2

V314C polozaj gospodarstva V3.14 ZA VSAKO OD PODROČIJ, KI VAM JIH BOMO NAŠTELI, POVEJTE, ALI BI BILO ČLANSTVO SLOVENIJE V EVROPSKI UNIJI ZA TO PODROČJE KORISTNO ALI ŠKODLJIVO?

c) položaj gospodarstva in industrije

Value 150189 Frequency
1 koristno 628
2 škodljivo 306
9 ne vem, b. o. 188
" " 1

Valid range from 1 to 2

V314D suverenost slovenske drzave V3.14 ZA VSAKO OD PODROČIJ, KI VAM JIH BOMO NAŠTELI, POVEJTE, ALI BI BILO ČLANSTVO SLOVENIJE V EVROPSKI UNIJI ZA TO PODROČJE KORISTNO ALI ŠKODLJIVO?

d) suverenost slovenske države

Value 151188 Frequency
1 koristno 447
2 škodljivo 406
9 ne vem, b. o. 269
" " 1

Valid range from 1 to 2

V314E razvoj demokracije V3.14 ZA VSAKO OD PODROČIJ, KI VAM JIH BOMO NAŠTELI, POVEJTE, ALI BI BILO ČLANSTVO SLOVENIJE V EVROPSKI UNIJI ZA TO PODROČJE KORISTNO ALI ŠKODLJIVO?

e) razvoj demokracije

Value 152187 Frequency
1 koristno 671
2 škodljivo 205
9 ne vem, b. o. 246
" " 1

Valid range from 1 to 2

V314F vojaska varnost V3.14 ZA VSAKO OD PODROČIJ, KI VAM JIH BOMO NAŠTELI, POVEJTE, ALI BI BILO ČLANSTVO SLOVENIJE V EVROPSKI UNIJI ZA TO PODROČJE KORISTNO ALI ŠKODLJIVO?

f) vojaška varnost

Value 153186 Frequency
1 koristno 753
2 škodljivo 140
9 ne vem, b. o. 229
" " 1

Valid range from 1 to 2

V315A denarna politika V3.15 ZA VSAKEGA OD NAŠTETIH PROBLEMOV PROSIMO, DA OCENITE, ALI BI GA SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU V PRIHODNJE BOLJE UREJALA SAMA, ALI BOLJE V OKVIRU EVROPSKE UNIJE?

a) denarna politika

Value 154185 Frequency
1 bolje sama 366
2 bolje v EU 555
9 ne vem, b. o. 0
" " 202

Valid range from 1 to 2

V315B regionalni razvoj V3.15 ZA VSAKEGA OD NAŠTETIH PROBLEMOV PROSIMO, DA OCENITE, ALI BI GA SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU V PRIHODNJE BOLJE UREJALA SAMA, ALI BOLJE V OKVIRU EVROPSKE UNIJE?

b) regionalni razvoj, razvoj manj razvitih področij

Value 155184 Frequency
1 bolje sama 504
2 bolje v EU 438
9 ne vem, b. o. 0
" " 181

Valid range from 1 to 2

V315C kontrola cen V3.15 ZA VSAKEGA OD NAŠTETIH PROBLEMOV PROSIMO, DA OCENITE, ALI BI GA SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU V PRIHODNJE BOLJE UREJALA SAMA, ALI BOLJE V OKVIRU EVROPSKE UNIJE?

c) kontrola cen

Value 156183 Frequency
1 bolje sama 345
2 bolje v EU 604
9 ne vem, b. o. 0
" " 174

Valid range from 1 to 2

V315D socialna varnost V3.15 ZA VSAKEGA OD NAŠTETIH PROBLEMOV PROSIMO, DA OCENITE, ALI BI GA SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU V PRIHODNJE BOLJE UREJALA SAMA, ALI BOLJE V OKVIRU EVROPSKE UNIJE?

d) zagotavljanje socialne varnosti (pokojnine, zaposlovanje)

Value 157182 Frequency
1 bolje sama 466
2 bolje v EU 456
9 ne vem, b. o. 0
" " 201

Valid range from 1 to 2

V315E energetska oskrba V3.15 ZA VSAKEGA OD NAŠTETIH PROBLEMOV PROSIMO, DA OCENITE, ALI BI GA SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU V PRIHODNJE BOLJE UREJALA SAMA, ALI BOLJE V OKVIRU EVROPSKE UNIJE?

e) zagotavljanje energetske oskrbe

Value 158181 Frequency
1 bolje sama 362
2 bolje v EU 575
9 ne vem, b. o. 0
" " 186

Valid range from 1 to 2

V315F izgradnja in modernizacija cest V3.15 ZA VSAKEGA OD NAŠTETIH PROBLEMOV PROSIMO, DA OCENITE, ALI BI GA SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU V PRIHODNJE BOLJE UREJALA SAMA, ALI BOLJE V OKVIRU EVROPSKE UNIJE?

f) izgradnja in modernizacija cest, železnic, telefonije itd.

Value 159180 Frequency
1 bolje sama 221
2 bolje v EU 746
9 ne vem, b. o. 0
" " 156

Valid range from 1 to 2

V315G posodobitev kmetijstva V3.15 ZA VSAKEGA OD NAŠTETIH PROBLEMOV PROSIMO, DA OCENITE, ALI BI GA SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU V PRIHODNJE BOLJE UREJALA SAMA, ALI BOLJE V OKVIRU EVROPSKE UNIJE?

g) posodobitev kmetijstva

Value 160179 Frequency
1 bolje sama 376
2 bolje v EU 558
9 ne vem, b. o. 0
" " 189

Valid range from 1 to 2

V315H razvoj znanosti V3.15 ZA VSAKEGA OD NAŠTETIH PROBLEMOV PROSIMO, DA OCENITE, ALI BI GA SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU V PRIHODNJE BOLJE UREJALA SAMA, ALI BOLJE V OKVIRU EVROPSKE UNIJE?

h) razvoj znanosti

Value 161178 Frequency
1 bolje sama 179
2 bolje v EU 775
9 ne vem, b. o. 0
" " 169

Valid range from 1 to 2

V315I varovanje okolja V3.15 ZA VSAKEGA OD NAŠTETIH PROBLEMOV PROSIMO, DA OCENITE, ALI BI GA SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU V PRIHODNJE BOLJE UREJALA SAMA, ALI BOLJE V OKVIRU EVROPSKE UNIJE?

i) varovanje okolja, ekologija

Value 162177 Frequency
1 bolje sama 292
2 bolje v EU 667
9 ne vem, b. o. 0
" " 164

Valid range from 1 to 2

V315J pravice potrosnikov V3.15 ZA VSAKEGA OD NAŠTETIH PROBLEMOV PROSIMO, DA OCENITE, ALI BI GA SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU V PRIHODNJE BOLJE UREJALA SAMA, ALI BOLJE V OKVIRU EVROPSKE UNIJE?

j) zaščita pravic potrošnikov

Value 163176 Frequency
1 bolje sama 359
2 bolje v EU 557
9 ne vem, b. o. 0
" " 207

Valid range from 1 to 2

V315K utrjevanje suverenosti V3.15 ZA VSAKEGA OD NAŠTETIH PROBLEMOV PROSIMO, DA OCENITE, ALI BI GA SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU V PRIHODNJE BOLJE UREJALA SAMA, ALI BOLJE V OKVIRU EVROPSKE UNIJE?

k) utrjevanje suverenosti države

Value 164175 Frequency
1 bolje sama 576
2 bolje v EU 316
9 ne vem, b. o. 0
" " 231

Valid range from 1 to 2

V315L kulturna politika V3.15 ZA VSAKEGA OD NAŠTETIH PROBLEMOV PROSIMO, DA OCENITE, ALI BI GA SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU V PRIHODNJE BOLJE UREJALA SAMA, ALI BOLJE V OKVIRU EVROPSKE UNIJE?

l) kulturna politika

Value 165174 Frequency
1 bolje sama 549
2 bolje v EU 348
9 ne vem, b. o. 0
" " 226

Valid range from 1 to 2

V315M zascita pravic delavcev V3.15 ZA VSAKEGA OD NAŠTETIH PROBLEMOV PROSIMO, DA OCENITE, ALI BI GA SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU V PRIHODNJE BOLJE UREJALA SAMA, ALI BOLJE V OKVIRU EVROPSKE UNIJE?

m) zaščita pravic delavcev

Value 166173 Frequency
1 bolje sama 446
2 bolje v EU 474
9 ne vem, b. o. 0
" " 203

Valid range from 1 to 2

V315N utrjevanje demokracije V3.15 ZA VSAKEGA OD NAŠTETIH PROBLEMOV PROSIMO, DA OCENITE, ALI BI GA SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU V PRIHODNJE BOLJE UREJALA SAMA, ALI BOLJE V OKVIRU EVROPSKE UNIJE?

n) utrjevanje demokracije

Value 167172 Frequency
1 bolje sama 337
2 bolje v EU 560
9 ne vem, b. o. 0
" " 226

Valid range from 1 to 2

V315O razvoj industrije V3.15 ZA VSAKEGA OD NAŠTETIH PROBLEMOV PROSIMO, DA OCENITE, ALI BI GA SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU V PRIHODNJE BOLJE UREJALA SAMA, ALI BOLJE V OKVIRU EVROPSKE UNIJE?

o) razvoj industrije

Value 168171 Frequency
1 bolje sama 260
2 bolje v EU 688
9 ne vem, b. o. 0
" " 175

Valid range from 1 to 2

V315P krepitev konkurencnosti V3.15 ZA VSAKEGA OD NAŠTETIH PROBLEMOV PROSIMO, DA OCENITE, ALI BI GA SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU V PRIHODNJE BOLJE UREJALA SAMA, ALI BOLJE V OKVIRU EVROPSKE UNIJE?

p) krepitev konkurenčnosti in učinkovitosti gospodarstva

Value 169170 Frequency
1 bolje sama 249
2 bolje v EU 680
9 ne vem, b. o. 0
" " 194

Valid range from 1 to 2

V316 BI SLO CE BI POSTALA CLANICA EU OBDRZALA

V3.16 ALI MENITE, DA BI MORALA SLOVENIJA, ČE BI POSTALA ČLANICA EU, OBDRŽATI TOLAR, ALI SPREJETI EURO KOT NOVI EVROPSKI DENAR?

Value 170169 Frequency
1 obdržati bi morala tolar 172
2 sprejeti bi morala Euro 832
9 ne vem 119

Valid range from 1 to 2

V317 FINANCNA SITUACIJA GOSPODINJSTVA PO VSTO

V3.17 KAKŠNA BO PO VAŠI OCENI FINANČNA SITUACIJA VAŠEGA GOSPODINJSTVA PO VSTOPU V EVROPSKO UNIJO?

Value 171168 Frequency
1 dosti boljša kot je sedaj 13
2 nekoliko boljša 144
3 približno enaka 592
4 nekoliko slabša 141
5 dosti slabša kot je sedaj 41
9 ne vem, b. o. 191
" " 1

Valid range from 1 to 5

V318 SOGLASANJE S TRDITVAMI

V3.18 IN S KATERO OD NASLEDNJIH DVEH TRDITEV BOLJ SOGLAŠATE?

Value 172167 Frequency
1 Mešanje kultur in kulturnih vplivov v EU bo obogatilo slovensko kulturo in omogočilo uveljavitev v evropskem kulturnem prostoru 308
2 V EU bo prevladoval močan vpliv velikih kultur kot so nemška, francoska in angleška, kar bo sčasoma ogrozilo obstoj manjših, med njimi tudi slovenske kulture 575
9 drugo, ne vem, b. o. 238
" " 2

Valid range from 1 to 2

V319 SOGLASANJE S TRDITVAMI

V3.19 POVEJTE ŠE ZA NASLEDNJI TRDITVI:

Value 173166 Frequency
1 Tuje naložbe v slovensko gospodarstvo so koristne, ker z njimi ohranjamo in odpiramo nova delovna mesta 478
2 Tuje naložbe v slovensko gospodarstvo so škodljive, ker dobiček za razvoj odteka v tujino 387
9 drugo, ne vem, b. o. 257
" " 1

Valid range from 1 to 2

V320 KAKSNA JE PO VASEM MNENJU PRIHODNOST EU?

V3.20 KAKŠNA BO PO VAŠEM MNENJU PRIHODNOST EU?

Value 174165 Frequency
1 prišlo bo do konfliktov med članicami in bo razpadla 127
2 ohranila se bo, vendar bodo odnosi med članicami konfliktni 408
3 uspešno se bo razvijala 293
9 drugo, ne vem, b. o. 293
" " 2

Valid range from 1 to 3

V321 NAJ O EU ODLOCI PARLAMENT ALI NA REFEREN

V3.21 ALI MENITE, DA NAJ O VPRAŠANJU PRIDRUŽITVE SLOVENIJE K EVROPSKI UNIJI ODLOČI PARLAMENT, ALI NAJ O TEM ODLOČIMO VSI DRŽAVLJANI NA REFERENDUMU?

Value 175164 Frequency
1 odloči naj parlament 164
2 odločimo naj vsi na referendumu 860
9 ne vem, b.o. 98
" " 1

Valid range from 1 to 2

V322 KAKO BI VI GLASOVALI NA REF. O EU?

V3.22 ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REFERENDUMA O PRISTOPU SLOVENIJE K EVROPSKI UNIJI, KAKO BI VI GLASOVALI?

Value 176163 Frequency
1 zanesljivo za pristop 318
2 verjetno za pristop 314
3 verjetno proti pristopu 141
4 zanesljivo proti pristopu 111
9 ne vem, b.o. 238
" " 1

Valid range from 1 to 4

V401A Drzavni zbor V4.00 OCENA DELOVANJA DRŽAVNIH ORGANOV

a) Državni zbor

Value 177162 Frequency
5 zelo uspešno 14
4 uspešno 166
3 deloma, deloma 565
2 neuspešno 239
1 zelo neuspešno 66
9 nr vem, b. o. 0
" " 73

Valid range from 1 to 5

V401B Drzavni svet V4.00 OCENA DELOVANJA DRŽAVNIH ORGANOV

b) Državni svet

Value 178161 Frequency
5 zelo uspešno 12
4 uspešno 136
3 deloma, deloma 548
2 neuspešno 235
1 zelo neuspešno 78
9 nr vem, b. o. 0
" " 114

Valid range from 1 to 5

V401C Vlada Republike Slovenije V4.00 OCENA DELOVANJA DRŽAVNIH ORGANOV

c) Vlada Republike Slovenije

Value 179160 Frequency
5 zelo uspešno 28
4 uspešno 205
3 deloma, deloma 530
2 neuspešno 221
1 zelo neuspešno 65
9 nr vem, b. o. 0
" " 74

Valid range from 1 to 5

V401D predsednik Vlade V4.00 OCENA DELOVANJA DRŽAVNIH ORGANOV

d) predsednik Vlade dr. Janez Drnovšek

Value 180159 Frequency
5 zelo uspešno 78
4 uspešno 348
3 deloma, deloma 416
2 neuspešno 154
1 zelo neuspešno 56
9 nr vem, b. o. 0
" " 71

Valid range from 1 to 5

V401E Predsednik Republike V4.00 OCENA DELOVANJA DRŽAVNIH ORGANOV

e) Predsednik Republike Milan Kučan

Value 181158 Frequency
5 zelo uspešno 176
4 uspešno 418
3 deloma, deloma 329
2 neuspešno 93
1 zelo neuspešno 43
9 nr vem, b. o. 0
" " 64

Valid range from 1 to 5

V401F Ustavno sodisce V4.00 OCENA DELOVANJA DRŽAVNIH ORGANOV

f) Ustavno sodišče

Value 182157 Frequency
5 zelo uspešno 28
4 uspešno 214
3 deloma, deloma 481
2 neuspešno 231
1 zelo neuspešno 54
9 nr vem, b. o. 0
" " 115

Valid range from 1 to 5

V401G redna sodisca V4.00 OCENA DELOVANJA DRŽAVNIH ORGANOV

g) redna sodišča

Value 183156 Frequency
5 zelo uspešno 16
4 uspešno 136
3 deloma, deloma 447
2 neuspešno 324
1 zelo neuspešno 83
9 nr vem, b. o. 0
" " 117

Valid range from 1 to 5

V401H javno tozilstvo V4.00 OCENA DELOVANJA DRŽAVNIH ORGANOV

h) javno tožilstvo

Value 184155 Frequency
5 zelo uspešno 20
4 uspešno 141
3 deloma, deloma 450
2 neuspešno 296
1 zelo neuspešno 89
9 nr vem, b. o. 0
" " 127

Valid range from 1 to 5

V401I Zupan v vasi obcini V4.00 OCENA DELOVANJA DRŽAVNIH ORGANOV

i) župan v vaši občini

Value 185154 Frequency
5 zelo uspešno 101
4 uspešno 318
3 deloma, deloma 398
2 neuspešno 160
1 zelo neuspešno 82
9 nr vem, b. o. 0
" " 64

Valid range from 1 to 5

V401J vasa upravna enota V4.00 OCENA DELOVANJA DRŽAVNIH ORGANOV

j) vaša upravna enota, občinska uprava

Value 186153 Frequency
5 zelo uspešno 54
4 uspešno 307
3 deloma, deloma 470
2 neuspešno 140
1 zelo neuspešno 58
9 nr vem, b. o. 0
" " 94

Valid range from 1 to 5

V402 KAKO RAZSIRJENA JE PO VASI OCENI V SLO K

V4.02 KAKO RAZŠIRJENA STA PO VAŠI OCENI V SLOVENIJI POJAVA KORUPCIJE IN SPREJEMANJA PODKUPNIN V JAVNIH SLUŽBAH?

Value 187152 Frequency
1 skoraj noben javni uslužbenec ne počne tega 19
2 to počne nekaj javnih uslužbencev 536
3 to počne večina javnih uslužbencev 298
4 to počnejo skoraj vsi javni uslužbenci 144
9 ne vem, b.o. 126

Valid range from 1 to 4

V501 SAMOOPREDELITEV LEVO-DESNO V5.00 STRANKARSKO OPREDELJEVANJE

V5.01 V POLITIKI LJUDJE VČASIH GOVORIJO O LEVICI IN DESNICI. KAM BI VI UVRSTILI SAMI SEBE NA LESTVICI OD 0 DO 10, KJER POMENI NIČ LEVICO IN 10 DESNICO?

Value 188151 Frequency
0 00-LEVICA 36
1 01 8
2 02 45
3 03 59
4 04 83
5 05 344
6 06 30
7 07 39
8 08 37
9 09 4
10 10-DESNICA 21
98 ne poznam 136
99 ne vem, b. o. 278
" " 3

Valid range from 0 to 10

V502 LETA 2000 je volil...

V5.02 KAKO STE RAVNALI OB ZADNJIH VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR OKTOBRA 2000? ALI STE VOLILI? (Če da) ZA KATERO STRANKO OZ. KANDIDATA KATERE STRANKE STE VOLILI?

Value 189150 Frequency
1 Demokratična stranka upokojencev Slovenije (DESUS) 29
2 Liberalna demokracija Slovenije (LDS) 308
3 SLS+SKD - Slovenska ljudska stranka (SLS) 58
4 Slovenska nacionalna stranka (SNS) 18
5 Socialdemokratska stranka Slovenije (SDS) 83
6 Nova Slovenija - krščanska ljudska stranka (NSI) 29
7 Združena lista socialnih demokratov (ZLSD) 60
8 Stranka mladih Slovenije (SMS) 40
96 drugo stranko 9
97 ne vem, se ne spomnim 195
98 nisem volil, volila 201
99 b. o. 92
" " 1

Valid range from 1 to 96

V503 NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DZ. ZA KATER

V5.03 DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO ZOPET VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ZA KATERO STRANKO PA BI ZDAJ VOLILI?

Value 190149 Frequency
1 Demokratična stranka upokojencev Slovenije (DESUS) 27
2 Liberalna demokracija Slovenije (LDS) 215
3 Slovenska ljudska stranka (SLS) 35
4 Slovenska nacionalna stranka (SNS) 31
5 Socialdemokratska stranka Slovenije (SDS) 77
6 Nova Slovenija - krščanska ljudska stranka (NSI) 34
7 Združena lista socialnih demokratov (ZLSD) 59
8 Stranka mladih Slovenije (SMS) 48
96 drugo stranko 21
97 ne vem, koga bi volil 328
98 ne bi šel na volitve 154
99 b. o. 94

Valid range from 1 to 96

V504 KATERA IZMED NAVEDENIH STRANK VAM JE NAJ

(Če ni navedel stranke) V5.04 KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO POVESTE, KATERA IZMED NAVEDENIH STRANK VAM JE NAJBLIŽJA? (Možen je en odgovor!)

Value 191148 Frequency
1 Demokratična stranka upokojencev Slovenije (DESUS) 21
2 Liberalna demokracija Slovenije (LDS) 63
3 Slovenska ljudska stranka (SLS) 21
4 Slovenska nacionalna stranka (SNS) 11
5 Socialdemokratska stranka Slovenije (SDS) 31
6 Nova Slovenija - krščanska ljudska stranka (NSI) 11
7 Združena lista socialnih demokratov (ZLSD) 27
8 Stranka mladih Slovenije (SMS) 38
96 druga 17
97 ne vem 271
98 je navedel stranko 429
99 b. o. 149
" " 34

Valid range from 1 to 96

V505A 1. najuglednejsi politik V5.05 ALI NAM LAHKO NAVEDETE DVE OSEBI IZ POLITIČNEGA ŽIVLJENJA SLOVENIJE, SLOVENCA, KI IMATA SEDAJ MED LJUDMI NAJVEČJI UGLED?

a) 1. oseba:

Value 192147 Frequency
1 Milan Kučan 537
2 Janez Drnovšek 254
3 Janez Janša 16
4 Borut Pahor 25
5 Andrej Bajuk 8
6 Franc Zagožen 0
7 Zmago Jelinčič 10
8 Dominik S. Černjak 1
9 Lojze Peterle 7
10 Janez Podobnik 1
11 Marjan Podobnik 1
12 France Arhar 37
13 Igor Bavčar 2
14 Ivo Bizjak 1
15 France Bučar 2
16 Mitja Gaspari 1
17 Ivo Hvalica 1
18 Jelko Kacin 3
19 Jože Mencinger 1
20 Miran Potrč 1
21 Anton Rop 4
22 Dimitrij Rupel 3
23 Pavel Rupar 0
24 France PukšIč 1
25 Franci But 5
26 Janez Kopač 0
27 Jožef Školjč 0
28 Slavko Gaber 0
29 Zoran Thaler 0
30 Sašo Peče 1
31 Tone Anderlič 0
32 Tone Partljič 0
33 Marija Pozsonec 0
34 Rudolf Moge 1
35 Danica Simšič 0
36 Tea Petrin 0
37 Pavel Gantar 0
38 Gregor Golobič 0
39 Ciril Smrkolj 0
40 Miha Brejc 0
41 Tone Jerovšek 0
42 Ciril Ribičič 0
43 Roberto Batteli 0
44 Franc Rode 1
45 Janko Razgoršek 0
46 Matjaž Hanžek 1
47 Viktorija Potočnik 0
48 Licija Čok 0
49 Dušan Keber 0
50 Janez Potočnik 1
51 Mirko Bandelj 0
52 Barbara Brezigar 0
53 Jože Bernik 0
54 Franc Cukljati 0
55 Anton Grizold 0
56 Zdenka Cerar 0
57 Anton Rous 0
58 Iztok Podbregar 0
68 lokalno ime 4
96 drugo 4
98 nihče, ga ni 3
99 ne vem, b. o. 147
" " 38

Valid range from 1 to 96

V505B 2. najuglednejsi politik V5.05 ALI NAM LAHKO NAVEDETE DVE OSEBI IZ POLITIČNEGA ŽIVLJENJA SLOVENIJE, SLOVENCA, KI IMATA SEDAJ MED LJUDMI NAJVEČJI UGLED?

b) 2. oseba:

Value 193146 Frequency
1 Milan Kučan 191
2 Janez Drnovšek 366
3 Janez Janša 40
4 Borut Pahor 61
5 Andrej Bajuk 9
6 Franc Zagožen 0
7 Zmago Jelinčič 13
8 Dominik S. Černjak 3
9 Lojze Peterle 12
10 Janez Podobnik 2
11 Marjan Podobnik 2
12 France Arhar 33
13 Igor Bavčar 0
14 Ivo Bizjak 3
15 France Bučar 3
16 Mitja Gaspari 0
17 Ivo Hvalica 1
18 Jelko Kacin 1
19 Jože Mencinger 13
20 Miran Potrč 1
21 Anton Rop 19
22 Dimitrij Rupel 9
23 Pavel Rupar 0
24 France PukšIč 1
25 Franci But 3
26 Janez Kopač 0
27 Jožef Školjč 0
28 Slavko Gaber 0
29 Zoran Thaler 1
30 Sašo Peče 4
31 Tone Anderlič 0
32 Tone Partljič 0
33 Marija Pozsonec 0
34 Rudolf Moge 0
35 Danica Simšič 0
36 Tea Petrin 1
37 Pavel Gantar 0
38 Gregor Golobič 0
39 Ciril Smrkolj 0
40 Miha Brejc 0
41 Tone Jerovšek 0
42 Ciril Ribičič 0
43 Roberto Batteli 0
44 Franc Rode 1
45 Janko Razgoršek 0
46 Matjaž Hanžek 4
47 Viktorija Potočnik 2
48 Licija Čok 1
49 Dušan Keber 0
50 Janez Potočnik 6
51 Mirko Bandelj 0
52 Barbara Brezigar 1
53 Jože Bernik 0
54 Franc Cukljati 0
55 Anton Grizold 0
56 Zdenka Cerar 1
57 Anton Rous 0
58 Iztok Podbregar 0
68 lokalno ime 2
96 drugo 13
98 nihče, ga ni 4
99 ne vem, b. o. 248
" " 48

Valid range from 1 to 96

V506A 3. najuglednejsi politik V5.06 ALI LAHKO NAVEDETE ŠE TRETJEGA IN ČETRTEGA?

a) 3. oseba:

Value 194145 Frequency
1 Milan Kučan 28
2 Janez Drnovšek 54
3 Janez Janša 48
4 Borut Pahor 116
5 Andrej Bajuk 9
6 Franc Zagožen 0
7 Zmago Jelinčič 17
8 Dominik S. Černjak 3
9 Lojze Peterle 17
10 Janez Podobnik 6
11 Marjan Podobnik 8
12 France Arhar 55
13 Igor Bavčar 4
14 Ivo Bizjak 2
15 France Bučar 5
16 Mitja Gaspari 1
17 Ivo Hvalica 1
18 Jelko Kacin 5
19 Jože Mencinger 6
20 Miran Potrč 1
21 Anton Rop 28
22 Dimitrij Rupel 33
23 Pavel Rupar 0
24 France PukšIč 0
25 Franci But 4
26 Janez Kopač 0
27 Jožef Školjč 0
28 Slavko Gaber 1
29 Zoran Thaler 0
30 Sašo Peče 3
31 Tone Anderlič 2
32 Tone Partljič 0
33 Marija Pozsonec 0
34 Rudolf Moge 0
35 Danica Simšič 1
36 Tea Petrin 0
37 Pavel Gantar 0
38 Gregor Golobič 3
39 Ciril Smrkolj 0
40 Miha Brejc 0
41 Tone Jerovšek 0
42 Ciril Ribičič 0
43 Roberto Batteli 0
44 Franc Rode 3
45 Janko Razgoršek 0
46 Matjaž Hanžek 2
47 Viktorija Potočnik 4
48 Licija Čok 0
49 Dušan Keber 2
50 Janez Potočnik 2
51 Mirko Bandelj 0
52 Barbara Brezigar 3
53 Jože Bernik 0
54 Franc Cukljati 0
55 Anton Grizold 0
56 Zdenka Cerar 3
57 Anton Rous 1
58 Iztok Podbregar 0
68 lokalno ime 3
96 drugo 6
98 nihče, ga ni 9
99 ne vem, b. o. 533
" " 91

Valid range from 1 to 96

V506B 4. najuglednejsi politik V5.06 ALI LAHKO NAVEDETE ŠE TRETJEGA IN ČETRTEGA?

b) 4. oseba:

Value 195144 Frequency
1 Milan Kučan 11
2 Janez Drnovšek 10
3 Janez Janša 43
4 Borut Pahor 43
5 Andrej Bajuk 14
6 Franc Zagožen 0
7 Zmago Jelinčič 28
8 Dominik S. Černjak 2
9 Lojze Peterle 9
10 Janez Podobnik 4
11 Marjan Podobnik 2
12 France Arhar 19
13 Igor Bavčar 5
14 Ivo Bizjak 2
15 France Bučar 6
16 Mitja Gaspari 3
17 Ivo Hvalica 1
18 Jelko Kacin 14
19 Jože Mencinger 5
20 Miran Potrč 2
21 Anton Rop 19
22 Dimitrij Rupel 21
23 Pavel Rupar 0
24 France PukšIč 0
25 Franci But 10
26 Janez Kopač 0
27 Jožef Školjč 0
28 Slavko Gaber 0
29 Zoran Thaler 0
30 Sašo Peče 9
31 Tone Anderlič 1
32 Tone Partljič 3
33 Marija Pozsonec 0
34 Rudolf Moge 1
35 Danica Simšič 1
36 Tea Petrin 0
37 Pavel Gantar 0
38 Gregor Golobič 4
39 Ciril Smrkolj 0
40 Miha Brejc 0
41 Tone Jerovšek 0
42 Ciril Ribičič 0
43 Roberto Batteli 0
44 Franc Rode 2
45 Janko Razgoršek 0
46 Matjaž Hanžek 2
47 Viktorija Potočnik 3
48 Licija Čok 0
49 Dušan Keber 1
50 Janez Potočnik 2
51 Mirko Bandelj 0
52 Barbara Brezigar 2
53 Jože Bernik 2
54 Franc Cukljati 0
55 Anton Grizold 1
56 Zdenka Cerar 1
57 Anton Rous 1
58 Iztok Podbregar 0
68 lokalno ime 4
96 drugo 8
98 nihče, ga ni 12
99 ne vem, b. o. 688
82 1
97 1
" " 100

Valid range from 1 to 55

V507 osebno najuglednejsi politik

5.07 IN KATERI POLITIK JE ZA VAS OSEBNO NAJBOLJ UGLEDEN?

Value 196143 Frequency
1 Milan Kučan 360
2 Janez Drnovšek 209
3 Janez Janša 33
4 Borut Pahor 49
5 Andrej Bajuk 15
6 Franc Zagožen 0
7 Zmago Jelinčič 15
8 Dominik S. Černjak 2
9 Lojze Peterle 13
10 Janez Podobnik 3
11 Marjan Podobnik 2
12 France Arhar 36
13 Igor Bavčar 1
14 Ivo Bizjak 0
15 France Bučar 4
16 Mitja Gaspari 0
17 Ivo Hvalica 5
18 Jelko Kacin 3
19 Jože Mencinger 8
20 Miran Potrč 0
21 Anton Rop 5
22 Dimitrij Rupel 6
23 Pavel Rupar 1
24 France PukšIč 1
25 Franci But 3
26 Janez Kopač 1
27 Jožef Školjč 0
28 Slavko Gaber 0
29 Zoran Thaler 0
30 Sašo Peče 2
31 Tone Anderlič 0
32 Tone Partljič 0
33 Marija Pozsonec 0
34 Rudolf Moge 0
35 Danica Simšič 0
36 Tea Petrin 0
37 Pavel Gantar 0
38 Gregor Golobič 2
39 Ciril Smrkolj 0
40 Miha Brejc 0
41 Tone Jerovšek 0
42 Ciril Ribičič 0
43