Mariborsko javno mnenje, 1989: Stališča občanov mariborskih občin o vprašanjih razvoja in spremembah razdelitve mesta na občine

Basic Study Information

ADP - IDNo: MBJM89
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_MBJM89_V1
Main author(s):
  • Toš, Niko
Co-workers:
  • Gantar, Pavle
  • Šešerko, Leo
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 1989)

Funding agency:

Skupščina mesta Maribor

Project number:

no information

Series:
  • MB/Mariborska raziskava

Study Content

Keywords:

mnenje o razdelitvi Maribora na šest občin, razprave o reorganizaciji mariborskih občin, ocena razvoja mesta, pogled na prihodnost, ekološki problemi, odlaganje radioaktivnih odpadkov, zadovoljstvo s stanovanjskimi razmerami, obiskovanje kulturnih programov, regionalni TV program, zadovoljstvo z materialnimi razmerami

Keywords ELSST:
LOKALNA UPRAVA, LOKALNA POLITIKA, SODELOVANJE, ZADOVOLJSTVO, UPRAVNA REFORMA , RADIOAKTIVNI ODPADKI, KULTURNI RAZVOJ, STANOVANJSKE RAZMERE

Topic Classification CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - lokalna skupnost, mestno in podeželsko življenje
Topic Classification CERIF
Družbene spremembe, teorija socialnega dela
Topic Classification ADP
PROBLEM ZDRUŽEVANJA OBČIN
RAZVOJNI PROBLEMI MESTA
EKOLOŠKI PROBLEMI
PRIPADNOST MESTU
UMETNOST IN KULTURA
DEMOGRAFIJA


Abstract:

Namen raziskave je raziskati stališča občanov mariborskih občin o delovanju in možni preureditvi organiziranosti občin v mariborskem družbenem prostoru. Raziskava stališč je usmerjena predvsem na: stališča občanov do razdelitve Maribora na šest občin v letu 1982; percepcija ravni odločanja o osnovnih vprašanjih, ki zadevajo občane; stališča o ponovni preureditvi oz. združitvi mariborskih občin; stališča o razvojnih problemih Maribora; pogledi na razvojne perspektive Maribora; vključenost občanov v obstoječ sistem komunalne samouprave; vključenost občanov v kulturno življenje mesta ter stališča občanov o ekologiji.

Methodology


Collection date: 24. marec 1989 - 2. april 1989
Date of production: 1989
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Maribor (šest občin).

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Ciljna populacija so prebivalci šestih mariborskih občin, starejši od 18 let.

Excluded: no information
Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so izbrane tri skupinice po pet oseb. Načrt vzorca je izdelal Blejec (1970). (140×3×5; ciljna velikost N=2100). Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 80 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so sistematično s slučajnim izhodiščem izbrane tri skupinice po pet oseb (80x3x5; N=1200; realiziran vzorec N=1184). Vzorčni okvir predstavlja register prebivalstva. V kolikor ankete ni mogoče opraviti, je po petih poskusih dovoljena uporaba rezerv. Rezerve so vnaprej določene znotraj skupinic iz vzorčnega seznama.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: Mariborsko javno mnenje, 1989 [datoteka podatkov]

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 146
  • number of units: 1184

Variable list

id

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1184 0 1 2246 591.644 344.475

Valid range from 1 to 2246

s1a vpliv občanov oz. demokratičnost odločanja

Value 22 Frequency
1 boljše (več) 151
2 enako 525
3 manjše (manj) 421
9 ne vem 87
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1097 87

Valid range from 1 to 3

s1b učinkovitost reševanja problemov mesta

Value 31 Frequency
1 boljše (več) 178
2 enako 500
3 manjše (manj) 419
9 ne vem 87
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1097 87

Valid range from 1 to 3

id

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1184 0 1 2246 591.644 344.475

Valid range from 1 to 2246

s1a vpliv občanov oz. demokratičnost odločanja

Value 2145 Frequency
1 boljše (več) 151
2 enako 525
3 manjše (manj) 421
9 ne vem 87
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1097 87

Valid range from 1 to 3

s1b učinkovitost reševanja problemov mesta

Value 3144 Frequency
1 boljše (več) 178
2 enako 500
3 manjše (manj) 419
9 ne vem 87
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1097 87

Valid range from 1 to 3

s1c število zaposlenih uradnikov v upravi

Value 4143 Frequency
1 boljše (več) 677
2 enako 142
3 manjše (manj) 285
9 ne vem 80
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1104 80

Valid range from 1 to 3

s1d dostopnost uprave občanom

Value 5142 Frequency
1 boljše (več) 245
2 enako 553
3 manjše (manj) 308
9 ne vem 78
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1106 78

Valid range from 1 to 3

s1e enotnost razvojne politike mesta

Value 6141 Frequency
1 boljše (več) 150
2 enako 436
3 manjše (manj) 447
9 ne vem 151
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1033 151

Valid range from 1 to 3

s2 Ali se je za vas osebno spremenilo kaj na bolje ali na slabše, odkar je Maribor razdeljen na šest občin?

Value 7140 Frequency
1 spremenilo se je na bolje 120
2 nič se ni spremenilo 745
3 spremenilo se je na slabše 254
9 ne vem, neodločen 65
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1119 65

Valid range from 1 to 3

s3 Ali ste se tedaj - leta 1982 - strinjali s tem, da se Maribor razdeli na več občin, ali ne?

Value 8139 Frequency
1 ne, bil sem za razdelitev 357
2 ne, bil sem proti 416
3 bil sem neopredeljen, vseeno mi je bilo 207
9 bil sem premlad, drugo 204
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
980 204

Valid range from 1 to 3

s4 Kaj mislite, zakaj je leta 1982 prišlo do delitve na šest občin?

Value 9138 Frequency
1 ker so strokovne razprave pokazale, da je bilo to najbolj sm 148
2 ker je bilo to v interesu politike in politikov 617
3 ker so ljudje tako hoteli 85
4 ker je gospodarstvo tako hotelo 155
9 ne vem 179
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1005 179

Valid range from 1 to 4

s5 Kakšen vpliv je imela na takratno odločitev "republiška politika"?

Value 10137 Frequency
1 zelo velik 209
2 118
3 256
4 92
5 zelo majhen 98
9 ne ve, neodločen 411
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
773 411

Valid range from 1 to 5

s6a Ocenite, v kolikšni meri je razdelitev na šest občin Mariboru koristila oz. škodovala: gospodarstvu

Value 11136 Frequency
1 zelo koristila 33
2 122
3 441
4 283
5 zelo škodovala 186
9 ne ve, nima mnenja 119
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1065 119

Valid range from 1 to 5

s6b družbenim dejavnostim (šolstvu, zdravstvu, kulturi,...)

Value 12135 Frequency
1 zelo koristila 67
2 168
3 464
4 236
5 zelo škodovala 110
9 ne ve, nima mnenja 139
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1045 139

Valid range from 1 to 5

s6c lokalnim politikom

Value 13134 Frequency
1 zelo koristila 371
2 320
3 256
4 54
5 zelo škodovala 38
9 ne ve, nima mnenja 145
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1039 145

Valid range from 1 to 5

s6d prebivalcem ožjega mestnega območja

Value 14133 Frequency
1 zelo koristila 70
2 186
3 527
4 175
5 zelo škodovala 81
9 ne ve, nima mnenja 145
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1039 145

Valid range from 1 to 5

s6e prebivalcem okoliških, primestnih krajev

Value 15132 Frequency
1 zelo koristila 91
2 211
3 435
4 217
5 zelo škodovala 105
9 ne ve, nima mnenja 125
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1059 125

Valid range from 1 to 5

s6f razvoju celotne regije

Value 16131 Frequency
1 zelo koristila 50
2 140
3 490
4 230
5 zelo škodovala 143
9 ne ve, nima mnenja 131
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1053 131

Valid range from 1 to 5

s6g prebivalcem moje občine

Value 17130 Frequency
1 zelo koristila 83
2 156
3 495
4 203
5 zelo škodovala 121
9 ne ve, nima mnenja 126
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1058 126

Valid range from 1 to 5

s7 Kaj pa danes, ali menite, da je bila tedanja odločitev ustrezna?

Value 18129 Frequency
1 da, ustrezna 173
2 ne, neustrezna 815
9 ne vem, neodločen 196
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
988 196

Valid range from 1 to 2

s8a Kdo bi moral biti po vašem mnenju predvsem odgovoren za reševanje naštetih problemov? reševanje stanovanjskih problemov

Value 19128 Frequency
1 podjetje 460
2 krajevna skupnost 162
3 občina 341
4 raven mesta 113
5 republika, zveza 45
9 ne vem 63
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1121 63

Valid range from 1 to 5

s8b javni prevoz, prometne razmere

Value 20127 Frequency
1 podjetje 108
2 krajevna skupnost 172
3 občina 485
4 raven mesta 306
5 republika, zveza 49
9 ne vem 64
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1120 64

Valid range from 1 to 5

s8c razvoj zdravstva

Value 21126 Frequency
1 podjetje 41
2 krajevna skupnost 88
3 občina 425
4 raven mesta 249
5 republika, zveza 306
9 ne vem 75
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1109 75

Valid range from 1 to 5

s8d razvoj trgovine, mreža trgovin

Value 22125 Frequency
1 podjetje 115
2 krajevna skupnost 258
3 občina 433
4 raven mesta 226
5 republika, zveza 97
9 ne vem 55
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1129 55

Valid range from 1 to 5

s8e otroško varstvo, vrtci

Value 23124 Frequency
1 podjetje 33
2 krajevna skupnost 317
3 občina 485
4 raven mesta 217
5 republika, zveza 82
9 ne vem 50
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1134 50

Valid range from 1 to 5

s8f socialna pomoč

Value 24123 Frequency
1 podjetje 60
2 krajevna skupnost 248
3 občina 503
4 raven mesta 189
5 republika, zveza 125
9 ne vem 59
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1125 59

Valid range from 1 to 5

s8g gospodarski razvoj

Value 25122 Frequency
1 podjetje 137
2 krajevna skupnost 48
3 občina 429
4 raven mesta 211
5 republika, zveza 279
9 ne vem 80
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1104 80

Valid range from 1 to 5

s8h izdaja gradbenih dovoljenj

Value 26121 Frequency
1 podjetje 11
2 krajevna skupnost 113
3 občina 730
4 raven mesta 245
5 republika, zveza 28
9 ne vem 57
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1127 57

Valid range from 1 to 5

s8i zaposlovanje mladine

Value 27120 Frequency
1 podjetje 123
2 krajevna skupnost 56
3 občina 462
4 raven mesta 270
5 republika, zveza 202
9 ne vem 71
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1113 71

Valid range from 1 to 5

s8j obrambne in varnostne zadeve

Value 28119 Frequency
1 podjetje 14
2 krajevna skupnost 127
3 občina 373
4 raven mesta 167
5 republika, zveza 413
9 ne vem 90
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1094 90

Valid range from 1 to 5

s8k izobraževanje, šolstvo

Value 29118 Frequency
1 podjetje 28
2 krajevna skupnost 46
3 občina 391
4 raven mesta 223
5 republika, zveza 429
9 ne vem 67
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1117 67

Valid range from 1 to 5

s8l ekologija, skrb za okolje

Value 30117 Frequency
1 podjetje 44
2 krajevna skupnost 345
3 občina 306
4 raven mesta 198
5 republika, zveza 231
9 ne vem 60
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1124 60

Valid range from 1 to 5

s8m izdaja obrtnih dovoljenj

Value 31116 Frequency
1 podjetje 7
2 krajevna skupnost 127
3 občina 779
4 raven mesta 182
5 republika, zveza 34
9 ne vem 55
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1129 55

Valid range from 1 to 5

s8n urejanje sosesk, asfaltiranje

Value 32115 Frequency
1 podjetje 24
2 krajevna skupnost 519
3 občina 420
4 raven mesta 151
5 republika, zveza 34
9 ne vem 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1148 36

Valid range from 1 to 5

s8o urbano-prostorski razvoj mesta

Value 33114 Frequency
1 podjetje 20
2 krajevna skupnost 80
3 občina 444
4 raven mesta 534
5 republika, zveza 48
9 ne vem 58
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1126 58

Valid range from 1 to 5

s8p odmerjanje davkov in prispevkov občanom in obrtnikom

Value 34113 Frequency
1 podjetje 6
2 krajevna skupnost 65
3 občina 712
4 raven mesta 195
5 republika, zveza 154
9 ne vem 52
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1132 52

Valid range from 1 to 5

s8r izdajanje osebnih dokumentov (potni list, osebna izkaznica)

Value 35112 Frequency
1 podjetje 8
2 krajevna skupnost 190
3 občina 778
4 raven mesta 168
5 republika, zveza 15
9 ne vem 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1159 25

Valid range from 1 to 5

s9 V zadnjem času ponovno potekajo razprave o reorganizaciji mariborskih občin. Ali ste kaj obveščeni o tem?

Value 36111 Frequency
1 dobro sem obveščen 240
2 nekaj sem slišal, ne vem pa natančno, za kaj gre 688
9 nič ne vem o tem 256
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
928 256

Valid range from 1 to 2

s10 Kje ste dobili informacije?

Value 37110 Frequency
1 od prijateljev, sosedov, doma 94
2 v časopisih, radiu, TV 583
3 na delovnem mestu, v podjetju 193
4 na krajevni skupnosti, SDZL 54
9 nič ne ve 260
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
924 260

Valid range from 1 to 4

s11 Ali ste v zadnjem času sodelovali v kakšni razpravi o reorganizaciji občin?

Value 38109 Frequency
1 da 118
2 ne 853
9 nič ne ve 213
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
971 213

Valid range from 1 to 2

s12 Navedli vam bomo nekaj variant preoblikovanja mariborskih občin, vi pa nam povejte, za katero bi se vi odločili?

Value 39108 Frequency
1 odpraviti bi bilo potrebno vseh šest občin in jih ponovno zd 377
2 mestne občine naj se združijo v eno, občini Ruše in Pesnica 263
3 mariborske občine naj se združijo v eno, občini Ruše in Pesn 307
4 vse občine naj ostanejo, več pristojnosti pa naj se prenese 49
5 občine naj se popolnoma osamosvojijo 41
6 ostane naj tako kot je 65
9 ne vem, neodločen 82
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1102 82

Valid range from 1 to 6

s13 In kako ocenjujete razpoloženje večine ljudi v vaši občini? Kaj mislite, da bi bilo potrebno storiti?

Value 40107 Frequency
1 odpraviti bi bilo potrebno vseh šest občin in jih ponovno zd 430
2 mestne občine naj se združijo v eno, občini Ruše in Pesnica 184
3 mariborske občine naj se združijo v eno, občini Ruše in Pesn 192
4 vse občine naj ostanejo, več pristojnosti pa naj se prenese 21
5 občine naj se popolnoma osamosvojijo 27
6 ostane naj tako kot je 30
9 ne vem, neodločen 300
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
884 300

Valid range from 1 to 6

s14 Kako ocenjujete odnos uslužbencev občinske oz. mestne uprave do strank?

Value 41106 Frequency
1 prisrčen, neformalen 92
2 vljuden, toda formalno hladen 780
3 nevljuden, osoren 178
9 ne vem, ne morem ocenjevati 134
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1050 134

Valid range from 1 to 3

s15 Kako ocenjujete organizacijo dela služb občinske oz. mestne uprave?

Value 42105 Frequency
1 zelo dobra organizacija dela 37
2 zadovoljiva organizacija dela 571
3 slaba organizacija dela 338
9 ne vem, ne morem soditi 238
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
946 238

Valid range from 1 to 3

s16 Koliko ljudi je po vašem zaposlenih na vaši občini?

Value 43104 Frequency
1 do 10 61
2 od 11 - 20 173
3 od 21 - 30 271
4 od 31 - 40 194
5 od 41 - 50 132
6 od 51 - 60 87
7 61 in več 134
9 132
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1052 132

Valid range from 1 to 7

s17 Ali menite, da je to število:

Value 44103 Frequency
1 ustrezno (optimalno), ravno pravo 185
2 preveliko 688
3 premajhno 33
9 ne vem, ne morem soditi 278
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 278

Valid range from 1 to 3

s18a1 Navedli vam bomo nekaj problemov, vi pa nam povejte, kako pomembno je njihovo reševanje v vašem bivalnem okolju: premalo kulturnih prireditev

Value 45102 Frequency
1 ni pomembno 170
2 je pomembno 714
3 je zelo pomembno 293
9 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1177 7

Valid range from 1 to 3

s18a2 premalo zabave, rekreacije

Value 46101 Frequency
1 ni pomembno 217
2 je pomembno 656
3 je zelo pomembno 303
9 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1176 8

Valid range from 1 to 3

s18a3 prenova starega dela Maribora

Value 47100 Frequency
1 ni pomembno 94
2 je pomembno 623
3 je zelo pomembno 459
9 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1176 8

Valid range from 1 to 3

s18a4 kriminal

Value 4899 Frequency
1 ni pomembno 146
2 je pomembno 408
3 je zelo pomembno 621
9 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1175 9

Valid range from 1 to 3

s18a5 preveliko priseljevanje

Value 4998 Frequency
1 ni pomembno 255
2 je pomembno 492
3 je zelo pomembno 427
9 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1174 10

Valid range from 1 to 3

s18a6 premalo otroških vrtcev

Value 5097 Frequency
1 ni pomembno 249
2 je pomembno 545
3 je zelo pomembno 383
9 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1177 7

Valid range from 1 to 3

s18a7 premajhna skrb za ostarele

Value 5196 Frequency
1 ni pomembno 87
2 je pomembno 582
3 je zelo pomembno 498
9 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1167 17

Valid range from 1 to 3

s18a8 nezaposlenost

Value 5295 Frequency
1 ni pomembno 64
2 je pomembno 353
3 je zelo pomembno 759
9 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1176 8

Valid range from 1 to 3

s18a9 zastarela industrija

Value 5394 Frequency
1 ni pomembno 84
2 je pomembno 356
3 je zelo pomembno 736
9 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1176 8

Valid range from 1 to 3

s18b1 slabe ceste

Value 5493 Frequency
1 ni pomembno 26
2 je pomembno 300
3 je zelo pomembno 851
9 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1177 7

Valid range from 1 to 3

s18b2 pomanjkanje stanovanj

Value 5592 Frequency
1 ni pomembno 57
2 je pomembno 341
3 je zelo pomembno 776
9 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1174 10

Valid range from 1 to 3

s18b3 oskrba s pitno vodo

Value 5691 Frequency
1 ni pomembno 156
2 je pomembno 398
3 je zelo pomembno 622
9 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1176 8

Valid range from 1 to 3

s18b4 premajhna skrb za lepoto (podobo) mesta

Value 5790 Frequency
1 ni pomembno 93
2 je pomembno 673
3 je zelo pomembno 409
9 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1175 9

Valid range from 1 to 3

s18b5 premajhna skrb za čistost mesta

Value 5889 Frequency
1 ni pomembno 65
2 je pomembno 583
3 je zelo pomembno 528
9 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1176 8

Valid range from 1 to 3

s18b6 skladišče gudrona ob reki Pesnici

Value 5988 Frequency
1 ni pomembno 93
2 je pomembno 436
3 je zelo pomembno 620
9 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1149 35

Valid range from 1 to 3

s18b7 onesnažen zrak

Value 6087 Frequency
1 ni pomembno 69
2 je pomembno 346
3 je zelo pomembno 762
9 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1177 7

Valid range from 1 to 3

s18b8 varovanje naravne dediščine (Mariborski otok ipd.)

Value 6186 Frequency
1 ni pomembno 68
2 je pomembno 562
3 je zelo pomembno 544
9 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1174 10

Valid range from 1 to 3

s18b9 hrup iz tovarn in od prometa

Value 6285 Frequency
1 ni pomembno 169
2 je pomembno 514
3 je zelo pomembno 494
9 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1177 7

Valid range from 1 to 3

s18c1 slaba oskrba podeželskih krajev

Value 6384 Frequency
1 ni pomembno 148
2 je pomembno 580
3 je zelo pomembno 437
9 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1165 19

Valid range from 1 to 3

s18c2 preveč betona in zazidanih površin

Value 6483 Frequency
1 ni pomembno 215
2 je pomembno 565
3 je zelo pomembno 391
9 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1171 13

Valid range from 1 to 3

s18c3 neurejen mestni promet

Value 6582 Frequency
1 ni pomembno 168
2 je pomembno 495
3 je zelo pomembno 511
9 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1174 10

Valid range from 1 to 3

s18c4 slaba zdravstvena oskrba

Value 6681 Frequency
1 ni pomembno 141
2 je pomembno 461
3 je zelo pomembno 573
9 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1175 9

Valid range from 1 to 3

s18c5 odtujenost med ljudmi

Value 6780 Frequency
1 ni pomembno 167
2 je pomembno 558
3 je zelo pomembno 450
9 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1175 9

Valid range from 1 to 3

s18c6 slaba ponudba v trgovinah in pri storitvah

Value 6879 Frequency
1 ni pomembno 173
2 je pomembno 603
3 je zelo pomembno 400
9 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1176 8

Valid range from 1 to 3

s18c8 socialne razlike in neenakost

Value 6978 Frequency
1 ni pomembno 125
2 je pomembno 515
3 je zelo pomembno 531
9 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1171 13

Valid range from 1 to 3

s18c9 neupoštevanje strokovnega znanja

Value 7077 Frequency
1 ni pomembno 103
2 je pomembno 510
3 je zelo pomembno 555
9 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1168 16

Valid range from 1 to 3

s19a Kakšen vpliv imate na reševanje problemov v: vaši krajevni skupnosti

Value 7176 Frequency
1 zelo velik vpliv 19
2 velik vpliv 17
3 srednje velik vpliv 154
4 majhen vpliv 294
5 nimam vpliva 700
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1184 0

Valid range from 1 to 5

a19b vaši občini

Value 7275 Frequency
1 zelo velik vpliv 12
2 velik vpliv 13
3 srednje velik vpliv 79
4 majhen vpliv 180
5 nimam vpliva 900
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1184 0

Valid range from 1 to 5

s19c mestu (Mariboru)

Value 7374 Frequency
1 zelo velik vpliv 8
2 velik vpliv 14
3 srednje velik vpliv 53
4 majhen vpliv 118
5 nimam vpliva 991
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1184 0

Valid range from 1 to 5

s19d republiki, v Sloveniji

Value 7473 Frequency
1 zelo velik vpliv 7
2 velik vpliv 11
3 srednje velik vpliv 37
4 majhen vpliv 79
5 nimam vpliva 1050
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1184 0

Valid range from 1 to 5

s20 Kaj bi bilo potrebno po vašem mnenju storiti s podjetji, ki so v izgubi?

Value 7572 Frequency
1 moramo biti solidarni in jim pomagati za vsako ceno, prej ko 375
2 če res ni druge možnosti, podjetje zapreti in poskrbeti za n 662
3 takšna podjetja bi morali zapreti, tudi za ceno nezaposlenos 126
9 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 21

Valid range from 1 to 3

s21a1 V kateri smeri bi se moral Maribor predvsem razvijati?

Value 7671 Frequency
1 nasloniti se na obstoječo industrijo in jo modernizirati 552
2 bolj bi se morali opreti na kmetijsko zalednje Maribora 256
3 razvijati bi morali trgovino in turizem in izkoristiti predn 190
4 nasloniti se na Univerzo, znanje in nove tehnologije 85
5 razvijati predvsem drobno gospodarstvo 53
9 brez odgovora, ne ve 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1136 48

Valid range from 1 to 5

s21a2 V kateri smeri bi se moral Maribor predvsem razvijati?

Value 7770 Frequency
1 nasloniti se na obstoječo industrijo in jo modernizirati 165
2 bolj bi se morali opreti na kmetijsko zalednje Maribora 208
3 razvijati bi morali trgovino in turizem in izkoristiti predn 312
4 nasloniti se na Univerzo, znanje in nove tehnologije 162
5 razvijati predvsem drobno gospodarstvo 256
9 brez odgovora, ne ve 81
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1103 81

Valid range from 1 to 5

s22 Maribor je drugo največje mesto v Sloveniji. Ali mislite, da je njegov vpliv na razvoj republike temu ustrezen, ali ne?

Value 7869 Frequency
1 mislim, da je vpliv Maribora ustrezen 343
2 mislim, da vpliv Maribora ni ustrezen 563
3 ne vem, ne morem se odločiti 278
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 278

Valid range from 1 to 2

s23 Kaj menite, ali bi bile razvojne možnosti Maribora kaj drugačne, če ne bi bil razdeljen na šest občin?

Value 7968 Frequency
1 bilo bi večje 554
2 razdeljenost na občine pri tem ni pomembna 345
3 bilo bi manjše 83
9 ne vem, ne poznam 202
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
982 202

Valid range from 1 to 3

s24 Predpostavimo, da ostane komunalna organiziranost Mariborskih občin nespremenjena, kakšne razvojne možnosti pripisujete vaši občini?

Value 8067 Frequency
1 zelo velike 66
2 81
3 578
4 226
5 zelo majhne 215
9 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1166 18

Valid range from 1 to 5

s25 Kakšen je nasploh vaš odnos do prihodnosti?

Value 8166 Frequency
1 po svojih močeh skušam vplivati na nadaljnji razvoj 283
2 z zanimanjem spremljam razvojne tokove 564
3 bo kar bo, to prepuščam usodi in drugim 250
9 ne vem, neopredeljen 87
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1097 87

Valid range from 1 to 3

s26 Kaj bi rekli, kako vi gledate na prihodnost?

Value 8265 Frequency
1 z optimizmom, pričakujem, da bo v prihodnje dobro 603
2 s pesimizmom, nič dobrega ne pričakujem od prihodnosti 473
9 ne vem, neopredeljen 108
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1076 108

Valid range from 1 to 2

s27 Ali sedaj, v času krize, ali več razmišljate o prihodnosti kot prej?

Value 8364 Frequency
1 več 942
2 manj 41
3 enako kot prej 201
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1184 0

Valid range from 1 to 3

s28 Ali bi nam lahko zaupali, če ste verni (religiozni), ali niste in ali obiskujete verske obrede?

Value 8463 Frequency
1 sem veren in redno, vsako nedeljo obiskujem verske obrede 70
2 sem veren in pogosto, vsaj enkrat mesečno obiskujem verske o 88
3 sem veren in le včasih, ob velikih praznikih in posebnih pri 352
4 sem veren in ne obiskujem verskih obredov 118
5 ne morem reči, ali sem veren ali ne, čeprav obiskujem verske 65
6 ne morem reči, ali sem veren ali ne, čeprav ne obiskujem ver 94
7 nisem veren, vendar obiskujem verske obrede 58
8 nisem veren in ne obiskujem verskih obredov 301
9 ne vem, ne morem odgovoriti 38
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1146 38

Valid range from 1 to 8

s29 Ali je po vašem mnenju bolje, če si prizadevamo:

Value 8562 Frequency
1 zagotoviti čim hitrejše povečanje proizvodnje, četudi se pri 580
2 zagotoviti čim več enakosti med ljudmi, četudi bi to pomenil 381
3 ne vem, neodločen 223
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
961 223

Valid range from 1 to 2

s30a Kako pomembni se vam zdijo naslednji problemi: pozidava obdelovalne kmetijske zemlje

Value 8661 Frequency
1 zelo pomembni 827
2 kar pomembni 204
3 srednje pomembni 98
4 malo pomembni 21
5 čisto nepomembni 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1184 0

Valid range from 1 to 5

s30b pretiran hrup industrije in prometa

Value 8760 Frequency
1 zelo pomembni 474
2 kar pomembni 373
3 srednje pomembni 232
4 malo pomembni 75
5 čisto nepomembni 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1184 0

Valid range from 1 to 5

s30c industrijsko onesnaževanje podtalnice in vodotokov

Value 8859 Frequency
1 zelo pomembni 897
2 kar pomembni 172
3 srednje pomembni 70
4 malo pomembni 27
5 čisto nepomembni 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1184 0

Valid range from 1 to 5

s30d onesnaženost zraka s tovarniškimi in avtomobilskimi izpušnimi plini

Value 8958 Frequency
1 zelo pomembni 877
2 kar pomembni 190
3 srednje pomembni 75
4 malo pomembni 24
5 čisto nepomembni 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1184 0

Valid range from 1 to 5

s30e neurejena odlagališča smeti in odpadkov

Value 9057 Frequency
1 zelo pomembni 845
2 kar pomembni 222
3 srednje pomembni 73
4 malo pomembni 30
5 čisto nepomembni 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1184 0

Valid range from 1 to 5

s30f zakonsko dopuščanje industrijske proizvodnje, ki onesnažuje

Value 9156 Frequency
1 zelo pomembni 814
2 kar pomembni 255
3 srednje pomembni 78
4 malo pomembni 23
5 čisto nepomembni 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1184 0

Valid range from 1 to 5

s30g kajenje in odmetavanje smeti po ulicah

Value 9255 Frequency
1 zelo pomembni 684
2 kar pomembni 323
3 srednje pomembni 100
4 malo pomembni 51
5 čisto nepomembni 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1184 0

Valid range from 1 to 5

s30h uničevanje gozdov

Value 9354 Frequency
1 zelo pomembni 984
2 kar pomembni 134
3 srednje pomembni 44
4 malo pomembni 7
5 čisto nepomembni 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1184 0

Valid range from 1 to 5

s30i pretirana uporaba umetnih gnojil

Value 9453 Frequency
1 zelo pomembni 621
2 kar pomembni 354
3 srednje pomembni 158
4 malo pomembni 33
5 čisto nepomembni 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1184 0

Valid range from 1 to 5

s31 Kakšen je po vašem mnenju glavni razlog za takšno stanje okolja na širšem mariborskem območju?

Value 9552 Frequency
1 ni ustreznih predpisov in zakonov za varstvo okolja 123
2 inšpekcijska služba ne deluje, kršilci niso kaznovani 477
3 mariborska javnost je premalo zainteresirana za varovanje ok 486
9 ne ve, ne pozna 98
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1086 98

Valid range from 1 to 3

s32 V Sloveniji iščejo lokacijo za nizko in srednje radioaktivne odpadke. Kako bi vi reagirali, če bi strokovnjaki predlagali, da je ta lokacija v bližini Maribora?

Value 9651 Frequency
1 ne bi nasprotoval, ker je tako skladišče v Sloveniji potrebn 64
2 ne bi niti nasprotoval, niti podpiral takšne odločitve 61
3 ne bi se strinjal, vendar se ne bi upiral 147
4 nasprotoval bi in uprl bi se taki odločitvi 867
9 ne vem 45
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1139 45

Valid range from 1 to 4

s33 Kateri od navedenih investicijskih posegov naj bi imel prednost?

Value 9750 Frequency
1 predvsem je treba investirati v industrijo, investicije za v 110
2 tovarne v Mariboru morajo najprej zgraditi čistilne naprave 714
3 Maribor naj najprej zgradi skupno komunalno čistilno napravo 205
4 Maribor naj zgradi skupno toplarno, da se bo izboljšal zrak 115
5 latniki družinskih hiš naj predvsem uredijo kurišča in zavar 27
9 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1171 13

Valid range from 1 to 5

s34 Kakšno je vaše mnenje glede prihodnosti mariborskega letališča?

Value 9849 Frequency
1 Maribor potrebuje svoje letališče, tudi če ni rentabilno 290
2 letališče naj ostane, če se lahko samo vzdržuje 656
3 letališče je nepotrebno in zaradi treninga pilotov s hrupom 135
9 ne vem, neodločen 103
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1081 103

Valid range from 1 to 3

s35a Ali bi lahko rekli, da ste zadovoljni s svojim: stanovanjem

Value 9948 Frequency
1 zelo zadovoljen 391
2 kar zadovoljen 542
3 ne morem reči 72
4 nisem zadovoljen 115
5 zelo nezadovoljen 64
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1184 0

Valid range from 1 to 5

s35b stanovanjskim okoljem

Value 10047 Frequency
1 zelo zadovoljen 308
2 kar zadovoljen 584
3 ne morem reči 93
4 nisem zadovoljen 148
5 zelo nezadovoljen 51
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1184 0

Valid range from 1 to 5

s35c mestom kot celoto

Value 10146 Frequency
1 zelo zadovoljen 157
2 kar zadovoljen 686
3 ne morem reči 172
4 nisem zadovoljen 146
5 zelo nezadovoljen 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1184 0

Valid range from 1 to 5

s36 Kaj menite, ali naj Maribor:

Value 10245 Frequency
1 umirjeno raste 777
2 naj čim hitreje postane še večje mesto 114
3 naj ostane takšno, kot je 213
4 ne vem 80
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1104 80

Valid range from 1 to 3

s37 Ali se počutite predvsem prebivalec svojega kraja (naselja), občine ali mesta Maribor?

Value 10344 Frequency
1 sem predvsem krajan, prebivalec določenega predela mesta 560
2 počutim se prebivalca občine 149
3 sem predvsem Mariborčan 444
4 drugo 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1184 0

Valid range from 1 to 4

s38a Katere od spodaj navedenih kulturnih programov in ustanov obiskujete in kako pogost? vesela jesen

Value 10443 Frequency
1 redno 283
2 pogosto 131
3 včasih 572
4 nikoli 198
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1184 0

Valid range from 1 to 4

s38b umetnostne galerije

Value 10542 Frequency
1 redno 16
2 pogosto 46
3 včasih 424
4 nikoli 698
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1184 0

Valid range from 1 to 4

s38c muzeje in arhive

Value 10641 Frequency
1 redno 12
2 pogosto 47
3 včasih 498
4 nikoli 627
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1184 0

Valid range from 1 to 4

s38d univerzitetne in druge knjižnice

Value 10740 Frequency
1 redno 84
2 pogosto 115
3 včasih 329
4 nikoli 656
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1184 0

Valid range from 1 to 4

s38e prireditve na Lentu

Value 10839 Frequency
1 redno 63
2 pogosto 119
3 včasih 399
4 nikoli 603
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1184 0

Valid range from 1 to 4

s38f gledališke in operne predstave (SNG Maribor)

Value 10938 Frequency
1 redno 46
2 pogosto 67
3 včasih 441
4 nikoli 630
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1184 0

Valid range from 1 to 4

s38g kino predstave

Value 11037 Frequency
1 redno 20
2 pogosto 118
3 včasih 584
4 nikoli 462
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1184 0

Valid range from 1 to 4

s38h študentske umetniške prireditve (ŠTUK)

Value 11136 Frequency
1 redno 8
2 pogosto 40
3 včasih 162
4 nikoli 974
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1184 0

Valid range from 1 to 4

s38i mladinski kulturni center (Galerija 38, Gusta)

Value 11235 Frequency
1 redno 8
2 pogosto 26
3 včasih 96
4 nikoli 1054
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1184 0

Valid range from 1 to 4

s38j dramske in pevske prireditve krajevnih društev

Value 11334 Frequency
1 redno 72
2 pogosto 114
3 včasih 472
4 nikoli 526
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1184 0

Valid range from 1 to 4

s38k različne okrogle mize in javne tribune

Value 11433 Frequency
1 redno 11
2 pogosto 33
3 včasih 227
4 nikoli 913
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1184 0

Valid range from 1 to 4

s39 Ali podpirate širjenje slišanosti oz. oblikovanje celovitega mariborskega radia Študent (M.A.R.Š.)?

Value 11532 Frequency
1 zelo podpiram 165
2 podpiram 558
3 mi je vseeno 393
4 ne podpiram 55
5 zelo nasprotujem 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1184 0

Valid range from 1 to 5

s40 Ali bi podprli možnost uvedbe lokalnih TV programov, ki bi jih urejali občani sami?

Value 11631 Frequency
1 podprl bi 751
2 niti podprl, niti nasprotoval 271
3 nasprotoval bi 44
4 ne vem, neodločen 118
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1066 118

Valid range from 1 to 3

s41 Ali podpirate načrte mariborskega TV studia za razvoj celovitega regionalnega TV programa?

Value 11730 Frequency
1 podpiram 852
2 niti ne podpiram, niti ne nasprotujem 251
3 nasprotujem 25
9 ne vem, neodločen 56
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1128 56

Valid range from 1 to 3

s42 Ali menite, da so bile zahteve delavcev na štrajku junija lani, v glavne upravičene, ali bolj neupravičene?

Value 11829 Frequency
1 zahteve so bile v glavnem upravičene 634
2 nekatere da, druge ne 410
3 zahteve večinoma niso bile upravičene 47
4 ne vem, ne poznam 93
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1091 93

Valid range from 1 to 3

s43 Kaj mislite o možnosti, da bi Šolević in drugi organizatorji solidarnostnih mitingov s Srbi in Črnogorci tak miting organizirali tudi v Mariboru?

Value 11928 Frequency
1 podpiram in bi se ga tudi udeležil 10
2 podpiram, vendar se ga ne bi udeležil 10
3 ne podpiram in tudi ne nasprotujem 138
4 nasprotujem takemu mitingu 547
5 odločno nasprotujem, udeležil bi se prireditve proti takšnem 470
9 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1175 9

Valid range from 1 to 5

s44 Kako ste zadovoljni s svojim dohodkom/materialnimi razmerami?

Value 12027 Frequency
1 zelo sem zadovoljen 24
2 sem zadovoljen 408
3 ne morem reči, ali sem zadovoljen, ali ne 317
4 nisem zadovoljen 360
5 zelo sem nezadovoljen 75
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1184 0

Valid range from 1 to 5

s45 Ali bi zase in za svojo družino rekli:

Value 12126 Frequency
1 da vam ničesar posebej ne primanjkuje, da se posebej ne omej 79
2 da ste bolj varčni, da se omejujete v manj pomembnih stvareh 425
3 da morate zelo skrbno gospodariti, z denarjem se omejujete p 595
4 da se močno omejujete tudi pri nakupu hrane 39
5 da živite v pomanjkanju osnovnih dobrin 16
6 da živite v revščini 12
9 ne vem, neodločen 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1166 18

Valid range from 1 to 6

s46 Katerega leta ste rojeni?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1184 0 7 71 47.671 13.931

Valid range from 7 to 71

s47 Spol

Value 12324 Frequency
1 moški 560
2 ženski 624
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1184 0

Valid range from 1 to 2

s48 Kakšne narodnosti ste?

Value 12423 Frequency
1 Slovenec 1092
2 druge narodnosti 92
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1184 0

Valid range from 1 to 2

s49 Vir rednih dohodkov gospodinjstva:

Value 12522 Frequency
1 izključno kmetijstvo 55
2 kmetijska in nekmetijska dejavnost 126
3 izključno nekmetijska dejavnost 996
9 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1177 7

Valid range from 1 to 3

s50 Kakšen je vaš položaj na delovnem mestu?

Value 12621 Frequency
1 imam vodstveni položaj na ravni delovne enote v okviru TOZD, 56
2 imam vodilni položaj na ravni TOZD, DO 55
3 sem zaposlen, a nimam vodilnega ali vodstvenega položaja 716
4 nisem zaposlen 338
9 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1165 19

Valid range from 1 to 4

s51 Kakšen je vaš sedanji poklic/priznana kvalifikacija?

Value 12720 Frequency
1 NK (nekvalificiran) delavec 84
2 PK (priučen ali polkvalificiran) delavec 115
3 KV (kvalificiran) delavec 247
4 VKV (visokokvalificiran) delavec 53
5 pomožni uslužbenec 3
6 uslužbenec z nižjo izobrazbo 25
7 uslužbenec s srednjo izobrazbo 215
8 uslužbenec z visoko ali višjo izobrazbo 103
9 samostojni obrtnik - delodajalec 7
10 samostojni obrtnik brez tuje delovne sile 14
11 svobodni poklici 6
12 kmet 16
13 kmečka gospodinja 27
14 pomagajoči člen v gospodinjstvu 2
15 učenec, dijak, vajenec 13
16 študent 26
17 upokojenec 147
18 gospodinja, ni v kmetijstvu 41
19 druge vzdrževane osebe 11
20 drugo 18
99 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1173 11

Valid range from 1 to 20

s52 Navedite zadnjo šolo, ki ste jo končali bodisi redno ali izredno:

Value 12819 Frequency
1 4 razrede osnovne šole ali manj 42
2 nad 4 do 8 razredov osnovne šole, 1 do 4 razrede nižje gimna 341
3 nedokončana 2 ali 3-letna strokovna šola (industrijska, pokl 94
4 končana 2 ali 3-letna strokovna šola, absolventi 3-letnega u 242
5 nedokončana srednja šola 21
6 dokončana srednja šola, absolventi 4-letnega usmerjenega izo 292
7 nedokončana višja ali visoka šola 34
8 dokončana višja šola 71
9 dokončana visoka šola 47
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1184 0

Valid range from 1 to 9

s53 V kateri panogi dejavnosti delate, ste delali, oziroma dela oseba, ki vas vzdržuje?

Value 12918 Frequency
1 strojna, kovinska industrija 251
2 tekstilna industrija 113
3 kemična industrija 65
4 ostala industrija 183
5 ostalo gospodarstvo 243
6 šolstvo, zdravstvo, kultura, znanost 132
7 uprava, DPO, SIS-i, sodstvo, milica, JLA... 54
8 drugo 143
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1184 0

Valid range from 1 to 8

s54a Ali ste vključeni, ste delegat: v KS, občini

Value 13017 Frequency
1 da 137
2 ne 1047
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1184 0

Valid range from 1 to 2

s54b v delovni organizaciji, TOZD

Value 13116 Frequency
1 da 200
2 ne 984
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1184 0

Valid range from 1 to 2

s54c v samoupravni interesni skupnosti

Value 13215 Frequency
1 da 70
2 ne 1114
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1184 0

Valid range from 1 to 2

s55a Ali ste član, ali imate funkcijo v: Socialistični zvezi (SZDL)

Value 13314 Frequency
1 ni član 480
2 član, nima funkcije 667
3 član, ima funkcijo 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1184 0

Valid range from 1 to 3

s55b Zvezi komunistov (ZK)

Value 13413 Frequency
1 ni član 1088
2 član, nima funkcije 73
3 član, ima funkcijo 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1184 0

Valid range from 1 to 3

s55c Zvezi sindikatov

Value 13512 Frequency
1 ni član 609
2 član, nima funkcije 521
3 član, ima funkcijo 54
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1184 0

Valid range from 1 to 3

s55d Zveze socialistične mladine (ZSM)

Value 13611 Frequency
1 ni član 995
2 član, nima funkcije 174
3 član, ima funkcijo 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1184 0

Valid range from 1 to 3

s56 Ali podpirate novoustanovljena združenja in zveze (kmečka zveza, SDZ, ...)?

Value 13710 Frequency
1 ne, ne podpiram 108
2 podpiram, vendar nisem član 767
3 podpiram in sem tudi član 16
4 ne poznam 293
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1184 0

Valid range from 1 to 4

s57 Koliko let živite v kraju sedanjega bivališča?

Value 1389 Frequency
99 od rojstva 372
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1184 0 1 99

Valid range from 1 to 99

s58 Od kod ste se priselili?

Value 1398 Frequency
1 iz drugega kraja (predela) iste občine 186
2 iz druge mariborske občine 253
3 iz druge bližnje občine 131
4 od drugod iz Slovenije 122
5 iz druge republike 68
6 iz tujine 5
9 ni se preselil 419
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
765 419

Valid range from 1 to 6

obcina

Value 1407 Frequency
1 PESNICA 211
2 POBREZJE 164
3 ROTOVZ 196
4 RUSE 178
5 TABOR 243
6 TEZNO 192
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1184 0

Valid range from 1 to 6

tipks Tip krajevne skupnosti

Value 1416 Frequency
1 mestna 507
2 primestna 236
3 vaška 412
Sysmiss 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1155 29

Valid range from 1 to 3

poklic

Value 1425 Frequency
1 NKPK 199
2 KV 247
3 VKV 53
4 NIZJI USLUZB 28
5 VISJI USLUZBENEC 318
6 OBRTNIK 27
7 KMET 45
8 UPOKOJENEC 147
9 GOSPODINJA 41
10 OSTALO 68
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1173 11

Valid range from 1 to 10

vodilni

Value 1434 Frequency
1 DA 111
2 NE 716
3 NI ZAPOSLEN 338
Sysmiss 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1165 19

Valid range from 1 to 3

izob

Value 1443 Frequency
1 OSNOVNA 477
2 POKLICNA 263
3 SREDNJA 326
4 VIŠJA, VISOKA 118
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1184 0

Valid range from 1 to 4

starost

Value 1452 Frequency
1 DO 25 161
2 26-35 294
3 36-45 304
4 46-55 198
5 56 IN VEC 227
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1184 0

Valid range from 1 to 5

cas BIVANJA V NA SEDANJEM MESTU

Value 1461 Frequency
1 DO 5 125
2 6-10 156
3 11-15 109
4 16 IN VEC 422
5 OD ROJSTVA 372
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1184 0

Valid range from 1 to 5

Materials of the Study

  1. Toš, Niko (1989). MBJM89 - Mariborsko javno mnenje 89; Stališča občanov maribostkih občin o vprašanjih razvoja in spremembah razdelitve mesta na občine [Vprašalnik].

Study Results Materials

No associated materials!

Related Publications

There is no information about publications related to this study!

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Data and materials are licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Slovenia

DOCUMENTATION STATUS

3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke.

CLASS OF THE STUDY

7 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, omejene na manj splošno populacijo, manj vplivne

  How to CITE this study?

Toš, N. (1997). Mariborsko javno mnenje, 1989: Stališča občanov mariborskih občin o vprašanjih razvoja in spremembah razdelitve mesta na občine [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: MBJM89. https://doi.org/10.17898/ADP_MBJM89_V1

COBISS.SI
Publication date: 2010
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si