Mariborsko javno mnenje, 1989: Stališča občanov mariborskih občin o vprašanjih razvoja in spremembah razdelitve mesta na občine

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: MBJM89
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_MBJM89_V1
Glavni avtor(ji):
  • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Gantar, Pavle
  • Šešerko, Leo
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 1989)

Finančna podpora:

Skupščina mesta Maribor

Serija:
  • MB/Mariborska raziskava

Vsebina raziskave

Ključne besede:

mnenje o razdelitvi Maribora na šest občin, razprave o reorganizaciji mariborskih občin, ocena razvoja mesta, pogled na prihodnost, ekološki problemi, odlaganje radioaktivnih odpadkov, zadovoljstvo s stanovanjskimi razmerami, obiskovanje kulturnih programov, regionalni TV program, zadovoljstvo z materialnimi razmerami

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - lokalna skupnost, mestno in podeželsko življenje
Vsebinsko področja CERIF
Družbene spremembe, teorija socialnega dela
Vsebinska področja ADP
PROBLEM ZDRUŽEVANJA OBČIN
RAZVOJNI PROBLEMI MESTA
EKOLOŠKI PROBLEMI
PRIPADNOST MESTU
UMETNOST IN KULTURA
DEMOGRAFIJA


Povzetek:

Namen raziskave je raziskati stališča občanov mariborskih občin o delovanju in možni preureditvi organiziranosti občin v mariborskem družbenem prostoru. Raziskava stališč je usmerjena predvsem na: stališča občanov do razdelitve Maribora na šest občin v letu 1982; percepcija ravni odločanja o osnovnih vprašanjih, ki zadevajo občane; stališča o ponovni preureditvi oz. združitvi mariborskih občin; stališča o razvojnih problemih Maribora; pogledi na razvojne perspektive Maribora; vključenost občanov v obstoječ sistem komunalne samouprave; vključenost občanov v kulturno življenje mesta ter stališča občanov o ekologiji.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 24. marec 1989 - 2. april 1989
Čas izdelave: 1989
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

Maribor (šest občin).

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Ciljna populacija so prebivalci šestih mariborskih občin, starejši od 18 let.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so izbrane tri skupinice po pet oseb. Načrt vzorca je izdelal Blejec (1970). (140×3×5; ciljna velikost N=2100). Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 80 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so sistematično s slučajnim izhodiščem izbrane tri skupinice po pet oseb (80x3x5; N=1200; realiziran vzorec N=1184). Vzorčni okvir predstavlja register prebivalstva. V kolikor ankete ni mogoče opraviti, je po petih poskusih dovoljena uporaba rezerv. Rezerve so vnaprej določene znotraj skupinic iz vzorčnega seznama.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: Mariborsko javno mnenje, 1989 [datoteka podatkov]

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • število spremenljivk: 146
  • število enot: 1184

Spremenljivke

id

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1184 0 1 2246 591.644 344.475

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2246

s1a vpliv občanov oz. demokratičnost odločanja

Vrednost 22 Frekvenca
1 boljše (več) 151
2 enako 525
3 manjše (manj) 421
9 ne vem 87
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1097 87

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

s1b učinkovitost reševanja problemov mesta

Vrednost 31 Frekvenca
1 boljše (več) 178
2 enako 500
3 manjše (manj) 419
9 ne vem 87
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1097 87

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

id

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1184 0 1 2246 591.644 344.475

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2246

s1a vpliv občanov oz. demokratičnost odločanja

Vrednost 2145 Frekvenca
1 boljše (več) 151
2 enako 525
3 manjše (manj) 421
9 ne vem 87
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1097 87

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

s1b učinkovitost reševanja problemov mesta

Vrednost 3144 Frekvenca
1 boljše (več) 178
2 enako 500
3 manjše (manj) 419
9 ne vem 87
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1097 87

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

s1c število zaposlenih uradnikov v upravi

Vrednost 4143 Frekvenca
1 boljše (več) 677
2 enako 142
3 manjše (manj) 285
9 ne vem 80
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1104 80

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

s1d dostopnost uprave občanom

Vrednost 5142 Frekvenca
1 boljše (več) 245
2 enako 553
3 manjše (manj) 308
9 ne vem 78
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1106 78

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

s1e enotnost razvojne politike mesta

Vrednost 6141 Frekvenca
1 boljše (več) 150
2 enako 436
3 manjše (manj) 447
9 ne vem 151
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1033 151

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

s2 Ali se je za vas osebno spremenilo kaj na bolje ali na slabše, odkar je Maribor razdeljen na šest občin?

Vrednost 7140 Frekvenca
1 spremenilo se je na bolje 120
2 nič se ni spremenilo 745
3 spremenilo se je na slabše 254
9 ne vem, neodločen 65
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1119 65

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

s3 Ali ste se tedaj - leta 1982 - strinjali s tem, da se Maribor razdeli na več občin, ali ne?

Vrednost 8139 Frekvenca
1 ne, bil sem za razdelitev 357
2 ne, bil sem proti 416
3 bil sem neopredeljen, vseeno mi je bilo 207
9 bil sem premlad, drugo 204
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
980 204

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

s4 Kaj mislite, zakaj je leta 1982 prišlo do delitve na šest občin?

Vrednost 9138 Frekvenca
1 ker so strokovne razprave pokazale, da je bilo to najbolj sm 148
2 ker je bilo to v interesu politike in politikov 617
3 ker so ljudje tako hoteli 85
4 ker je gospodarstvo tako hotelo 155
9 ne vem 179
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1005 179

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

s5 Kakšen vpliv je imela na takratno odločitev "republiška politika"?

Vrednost 10137 Frekvenca
1 zelo velik 209
2 118
3 256
4 92
5 zelo majhen 98
9 ne ve, neodločen 411
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
773 411

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

s6a Ocenite, v kolikšni meri je razdelitev na šest občin Mariboru koristila oz. škodovala: gospodarstvu

Vrednost 11136 Frekvenca
1 zelo koristila 33
2 122
3 441
4 283
5 zelo škodovala 186
9 ne ve, nima mnenja 119
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1065 119

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

s6b družbenim dejavnostim (šolstvu, zdravstvu, kulturi,...)

Vrednost 12135 Frekvenca
1 zelo koristila 67
2 168
3 464
4 236
5 zelo škodovala 110
9 ne ve, nima mnenja 139
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1045 139

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

s6c lokalnim politikom

Vrednost 13134 Frekvenca
1 zelo koristila 371
2 320
3 256
4 54
5 zelo škodovala 38
9 ne ve, nima mnenja 145
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1039 145

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

s6d prebivalcem ožjega mestnega območja

Vrednost 14133 Frekvenca
1 zelo koristila 70
2 186
3 527
4 175
5 zelo škodovala 81
9 ne ve, nima mnenja 145
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1039 145

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

s6e prebivalcem okoliških, primestnih krajev

Vrednost 15132 Frekvenca
1 zelo koristila 91
2 211
3 435
4 217
5 zelo škodovala 105
9 ne ve, nima mnenja 125
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1059 125

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

s6f razvoju celotne regije

Vrednost 16131 Frekvenca
1 zelo koristila 50
2 140
3 490
4 230
5 zelo škodovala 143
9 ne ve, nima mnenja 131
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1053 131

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

s6g prebivalcem moje občine

Vrednost 17130 Frekvenca
1 zelo koristila 83
2 156
3 495
4 203
5 zelo škodovala 121
9 ne ve, nima mnenja 126
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1058 126

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

s7 Kaj pa danes, ali menite, da je bila tedanja odločitev ustrezna?

Vrednost 18129 Frekvenca
1 da, ustrezna 173
2 ne, neustrezna 815
9 ne vem, neodločen 196
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
988 196

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

s8a Kdo bi moral biti po vašem mnenju predvsem odgovoren za reševanje naštetih problemov? reševanje stanovanjskih problemov

Vrednost 19128 Frekvenca
1 podjetje 460
2 krajevna skupnost 162
3 občina 341
4 raven mesta 113
5 republika, zveza 45
9 ne vem 63
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1121 63

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

s8b javni prevoz, prometne razmere

Vrednost 20127 Frekvenca
1 podjetje 108
2 krajevna skupnost 172
3 občina 485
4 raven mesta 306
5 republika, zveza 49
9 ne vem 64
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1120 64

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

s8c razvoj zdravstva

Vrednost 21126 Frekvenca
1 podjetje 41
2 krajevna skupnost 88
3 občina 425
4 raven mesta 249
5 republika, zveza 306
9 ne vem 75
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1109 75

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

s8d razvoj trgovine, mreža trgovin

Vrednost 22125 Frekvenca
1 podjetje 115
2 krajevna skupnost 258
3 občina 433
4 raven mesta 226
5 republika, zveza 97
9 ne vem 55
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1129 55

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

s8e otroško varstvo, vrtci

Vrednost 23124 Frekvenca
1 podjetje 33
2 krajevna skupnost 317
3 občina 485
4 raven mesta 217
5 republika, zveza 82
9 ne vem 50
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1134 50

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

s8f socialna pomoč

Vrednost 24123 Frekvenca
1 podjetje 60
2 krajevna skupnost 248
3 občina 503
4 raven mesta 189
5 republika, zveza 125
9 ne vem 59
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1125 59

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

s8g gospodarski razvoj

Vrednost 25122 Frekvenca
1 podjetje 137
2 krajevna skupnost 48
3 občina 429
4 raven mesta 211
5 republika, zveza 279
9 ne vem 80
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1104 80

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

s8h izdaja gradbenih dovoljenj

Vrednost 26121 Frekvenca
1 podjetje 11
2 krajevna skupnost 113
3 občina 730
4 raven mesta 245
5 republika, zveza 28
9 ne vem 57
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1127 57

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

s8i zaposlovanje mladine

Vrednost 27120 Frekvenca
1 podjetje 123
2 krajevna skupnost 56
3 občina 462
4 raven mesta 270
5 republika, zveza 202
9 ne vem 71
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1113 71

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

s8j obrambne in varnostne zadeve

Vrednost 28119 Frekvenca
1 podjetje 14
2 krajevna skupnost 127
3 občina 373
4 raven mesta 167
5 republika, zveza 413
9 ne vem 90
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1094 90

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

s8k izobraževanje, šolstvo

Vrednost 29118 Frekvenca
1 podjetje 28
2 krajevna skupnost 46
3 občina 391
4 raven mesta 223
5 republika, zveza 429
9 ne vem 67
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1117 67

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

s8l ekologija, skrb za okolje

Vrednost 30117 Frekvenca
1 podjetje 44
2 krajevna skupnost 345
3 občina 306
4 raven mesta 198
5 republika, zveza 231
9 ne vem 60
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1124 60

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

s8m izdaja obrtnih dovoljenj

Vrednost 31116 Frekvenca
1 podjetje 7
2 krajevna skupnost 127
3 občina 779
4 raven mesta 182
5 republika, zveza 34
9 ne vem 55
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1129 55

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

s8n urejanje sosesk, asfaltiranje

Vrednost 32115 Frekvenca
1 podjetje 24
2 krajevna skupnost 519
3 občina 420
4 raven mesta 151
5 republika, zveza 34
9 ne vem 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1148 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

s8o urbano-prostorski razvoj mesta

Vrednost 33114 Frekvenca
1 podjetje 20
2 krajevna skupnost 80
3 občina 444
4 raven mesta 534
5 republika, zveza 48
9 ne vem 58
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1126 58

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

s8p odmerjanje davkov in prispevkov občanom in obrtnikom

Vrednost 34113 Frekvenca
1 podjetje 6
2 krajevna skupnost 65
3 občina 712
4 raven mesta 195
5 republika, zveza 154
9 ne vem 52
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1132 52

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

s8r izdajanje osebnih dokumentov (potni list, osebna izkaznica)

Vrednost 35112 Frekvenca
1 podjetje 8
2 krajevna skupnost 190
3 občina 778
4 raven mesta 168
5 republika, zveza 15
9 ne vem 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1159 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

s9 V zadnjem času ponovno potekajo razprave o reorganizaciji mariborskih občin. Ali ste kaj obveščeni o tem?

Vrednost 36111 Frekvenca
1 dobro sem obveščen 240
2 nekaj sem slišal, ne vem pa natančno, za kaj gre 688
9 nič ne vem o tem 256
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
928 256

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

s10 Kje ste dobili informacije?

Vrednost 37110 Frekvenca
1 od prijateljev, sosedov, doma 94
2 v časopisih, radiu, TV 583
3 na delovnem mestu, v podjetju 193
4 na krajevni skupnosti, SDZL 54
9 nič ne ve 260
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
924 260

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

s11 Ali ste v zadnjem času sodelovali v kakšni razpravi o reorganizaciji občin?

Vrednost 38109 Frekvenca
1 da 118
2 ne 853
9 nič ne ve 213
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
971 213

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

s12 Navedli vam bomo nekaj variant preoblikovanja mariborskih občin, vi pa nam povejte, za katero bi se vi odločili?

Vrednost 39108 Frekvenca
1 odpraviti bi bilo potrebno vseh šest občin in jih ponovno zd 377
2 mestne občine naj se združijo v eno, občini Ruše in Pesnica 263
3 mariborske občine naj se združijo v eno, občini Ruše in Pesn 307
4 vse občine naj ostanejo, več pristojnosti pa naj se prenese 49
5 občine naj se popolnoma osamosvojijo 41
6 ostane naj tako kot je 65
9 ne vem, neodločen 82
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1102 82

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

s13 In kako ocenjujete razpoloženje večine ljudi v vaši občini? Kaj mislite, da bi bilo potrebno storiti?

Vrednost 40107 Frekvenca
1 odpraviti bi bilo potrebno vseh šest občin in jih ponovno zd 430
2 mestne občine naj se združijo v eno, občini Ruše in Pesnica 184
3 mariborske občine naj se združijo v eno, občini Ruše in Pesn 192
4 vse občine naj ostanejo, več pristojnosti pa naj se prenese 21
5 občine naj se popolnoma osamosvojijo 27
6 ostane naj tako kot je 30
9 ne vem, neodločen 300
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
884 300

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

s14 Kako ocenjujete odnos uslužbencev občinske oz. mestne uprave do strank?

Vrednost 41106 Frekvenca
1 prisrčen, neformalen 92
2 vljuden, toda formalno hladen 780
3 nevljuden, osoren 178
9 ne vem, ne morem ocenjevati 134
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1050 134

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

s15 Kako ocenjujete organizacijo dela služb občinske oz. mestne uprave?

Vrednost 42105 Frekvenca
1 zelo dobra organizacija dela 37
2 zadovoljiva organizacija dela 571
3 slaba organizacija dela 338
9 ne vem, ne morem soditi 238
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
946 238

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

s16 Koliko ljudi je po vašem zaposlenih na vaši občini?

Vrednost 43104 Frekvenca
1 do 10 61
2 od 11 - 20 173
3 od 21 - 30 271
4 od 31 - 40 194
5 od 41 - 50 132
6 od 51 - 60 87
7 61 in več 134
9 132
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1052 132

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

s17 Ali menite, da je to število:

Vrednost 44103 Frekvenca
1 ustrezno (optimalno), ravno pravo 185
2 preveliko 688
3 premajhno 33
9 ne vem, ne morem soditi 278
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 278

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

s18a1 Navedli vam bomo nekaj problemov, vi pa nam povejte, kako pomembno je njihovo reševanje v vašem bivalnem okolju: premalo kulturnih prireditev

Vrednost 45102 Frekvenca
1 ni pomembno 170
2 je pomembno 714
3 je zelo pomembno 293
9 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1177 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

s18a2 premalo zabave, rekreacije

Vrednost 46101 Frekvenca
1 ni pomembno 217
2 je pomembno 656
3 je zelo pomembno 303
9 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1176 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

s18a3 prenova starega dela Maribora

Vrednost 47100 Frekvenca
1 ni pomembno 94
2 je pomembno 623
3 je zelo pomembno 459
9 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1176 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

s18a4 kriminal

Vrednost 4899 Frekvenca
1 ni pomembno 146
2 je pomembno 408
3 je zelo pomembno 621
9 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1175 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

s18a5 preveliko priseljevanje

Vrednost 4998 Frekvenca
1 ni pomembno 255
2 je pomembno 492
3 je zelo pomembno 427
9 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1174 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

s18a6 premalo otroških vrtcev

Vrednost 5097 Frekvenca
1 ni pomembno 249
2 je pomembno 545
3 je zelo pomembno 383
9 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1177 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

s18a7 premajhna skrb za ostarele

Vrednost 5196 Frekvenca
1 ni pomembno 87
2 je pomembno 582
3 je zelo pomembno 498
9 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1167 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

s18a8 nezaposlenost

Vrednost 5295 Frekvenca
1 ni pomembno 64
2 je pomembno 353
3 je zelo pomembno 759
9 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1176 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

s18a9 zastarela industrija

Vrednost 5394 Frekvenca
1 ni pomembno 84
2 je pomembno 356
3 je zelo pomembno 736
9 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1176 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

s18b1 slabe ceste

Vrednost 5493 Frekvenca
1 ni pomembno 26
2 je pomembno 300
3 je zelo pomembno 851
9 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1177 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

s18b2 pomanjkanje stanovanj

Vrednost 5592 Frekvenca
1 ni pomembno 57
2 je pomembno 341
3 je zelo pomembno 776
9 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1174 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

s18b3 oskrba s pitno vodo

Vrednost 5691 Frekvenca
1 ni pomembno 156
2 je pomembno 398
3 je zelo pomembno 622
9 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1176 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

s18b4 premajhna skrb za lepoto (podobo) mesta

Vrednost 5790 Frekvenca
1 ni pomembno 93
2 je pomembno 673
3 je zelo pomembno 409
9 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1175 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

s18b5 premajhna skrb za čistost mesta

Vrednost 5889 Frekvenca
1 ni pomembno 65
2 je pomembno 583
3 je zelo pomembno 528
9 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1176 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

s18b6 skladišče gudrona ob reki Pesnici

Vrednost 5988 Frekvenca
1 ni pomembno 93
2 je pomembno 436
3 je zelo pomembno 620
9 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1149 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

s18b7 onesnažen zrak

Vrednost 6087 Frekvenca
1 ni pomembno 69
2 je pomembno 346
3 je zelo pomembno 762
9 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1177 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

s18b8 varovanje naravne dediščine (Mariborski otok ipd.)

Vrednost 6186 Frekvenca
1 ni pomembno 68
2 je pomembno 562
3 je zelo pomembno 544
9 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1174 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

s18b9 hrup iz tovarn in od prometa

Vrednost 6285 Frekvenca
1 ni pomembno 169
2 je pomembno 514
3 je zelo pomembno 494
9 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1177 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

s18c1 slaba oskrba podeželskih krajev

Vrednost 6384 Frekvenca
1 ni pomembno 148
2 je pomembno 580
3 je zelo pomembno 437
9 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1165 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

s18c2 preveč betona in zazidanih površin

Vrednost 6483 Frekvenca
1 ni pomembno 215
2 je pomembno 565
3 je zelo pomembno 391
9 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1171 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

s18c3 neurejen mestni promet

Vrednost 6582 Frekvenca
1 ni pomembno 168
2 je pomembno 495
3 je zelo pomembno 511
9 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1174 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

s18c4 slaba zdravstvena oskrba

Vrednost 6681 Frekvenca
1 ni pomembno 141
2 je pomembno 461
3 je zelo pomembno 573
9 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1175 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

s18c5 odtujenost med ljudmi

Vrednost 6780 Frekvenca
1 ni pomembno 167
2 je pomembno 558
3 je zelo pomembno 450
9 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1175 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

s18c6 slaba ponudba v trgovinah in pri storitvah

Vrednost 6879 Frekvenca
1 ni pomembno 173
2 je pomembno 603
3 je zelo pomembno 400
9 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1176 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

s18c8 socialne razlike in neenakost

Vrednost 6978 Frekvenca
1 ni pomembno 125
2 je pomembno 515
3 je zelo pomembno 531
9 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1171 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

s18c9 neupoštevanje strokovnega znanja

Vrednost 7077 Frekvenca
1 ni pomembno 103
2 je pomembno 510
3 je zelo pomembno 555
9 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1168 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

s19a Kakšen vpliv imate na reševanje problemov v: vaši krajevni skupnosti

Vrednost 7176 Frekvenca
1 zelo velik vpliv 19
2 velik vpliv 17
3 srednje velik vpliv 154
4 majhen vpliv 294
5 nimam vpliva 700
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1184 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

a19b vaši občini

Vrednost 7275 Frekvenca
1 zelo velik vpliv 12
2 velik vpliv 13
3 srednje velik vpliv 79
4 majhen vpliv 180
5 nimam vpliva 900
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1184 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

s19c mestu (Mariboru)

Vrednost 7374 Frekvenca
1 zelo velik vpliv 8
2 velik vpliv 14
3 srednje velik vpliv 53
4 majhen vpliv 118
5 nimam vpliva 991
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1184 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

s19d republiki, v Sloveniji

Vrednost 7473 Frekvenca
1 zelo velik vpliv 7
2 velik vpliv 11
3 srednje velik vpliv 37
4 majhen vpliv 79
5 nimam vpliva 1050
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1184 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

s20 Kaj bi bilo potrebno po vašem mnenju storiti s podjetji, ki so v izgubi?

Vrednost 7572 Frekvenca
1 moramo biti solidarni in jim pomagati za vsako ceno, prej ko 375
2 če res ni druge možnosti, podjetje zapreti in poskrbeti za n 662
3 takšna podjetja bi morali zapreti, tudi za ceno nezaposlenos 126
9 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1163 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

s21a1 V kateri smeri bi se moral Maribor predvsem razvijati?

Vrednost 7671 Frekvenca
1 nasloniti se na obstoječo industrijo in jo modernizirati 552
2 bolj bi se morali opreti na kmetijsko zalednje Maribora 256
3 razvijati bi morali trgovino in turizem in izkoristiti predn 190
4 nasloniti se na Univerzo, znanje in nove tehnologije 85
5 razvijati predvsem drobno gospodarstvo 53
9 brez odgovora, ne ve 48
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1136 48

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

s21a2 V kateri smeri bi se moral Maribor predvsem razvijati?

Vrednost 7770 Frekvenca
1 nasloniti se na obstoječo industrijo in jo modernizirati 165
2 bolj bi se morali opreti na kmetijsko zalednje Maribora 208
3 razvijati bi morali trgovino in turizem in izkoristiti predn 312
4 nasloniti se na Univerzo, znanje in nove tehnologije 162
5 razvijati predvsem drobno gospodarstvo 256
9 brez odgovora, ne ve 81
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1103 81

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

s22 Maribor je drugo največje mesto v Sloveniji. Ali mislite, da je njegov vpliv na razvoj republike temu ustrezen, ali ne?

Vrednost 7869 Frekvenca
1 mislim, da je vpliv Maribora ustrezen 343
2 mislim, da vpliv Maribora ni ustrezen 563
3 ne vem, ne morem se odločiti 278
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 278

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

s23 Kaj menite, ali bi bile razvojne možnosti Maribora kaj drugačne, če ne bi bil razdeljen na šest občin?

Vrednost 7968 Frekvenca
1 bilo bi večje 554
2 razdeljenost na občine pri tem ni pomembna 345
3 bilo bi manjše 83
9 ne vem, ne poznam 202
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
982 202

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

s24 Predpostavimo, da ostane komunalna organiziranost Mariborskih občin nespremenjena, kakšne razvojne možnosti pripisujete vaši občini?

Vrednost 8067 Frekvenca
1 zelo velike 66
2 81
3 578
4 226
5 zelo majhne 215
9 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1166 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

s25 Kakšen je nasploh vaš odnos do prihodnosti?

Vrednost 8166 Frekvenca
1 po svojih močeh skušam vplivati na nadaljnji razvoj 283
2 z zanimanjem spremljam razvojne tokove 564
3 bo kar bo, to prepuščam usodi in drugim 250
9 ne vem, neopredeljen 87
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1097 87

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

s26 Kaj bi rekli, kako vi gledate na prihodnost?

Vrednost 8265 Frekvenca
1 z optimizmom, pričakujem, da bo v prihodnje dobro 603
2 s pesimizmom, nič dobrega ne pričakujem od prihodnosti 473
9 ne vem, neopredeljen 108
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1076 108

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

s27 Ali sedaj, v času krize, ali več razmišljate o prihodnosti kot prej?

Vrednost 8364 Frekvenca
1 več 942
2 manj 41
3 enako kot prej 201
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1184 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

s28 Ali bi nam lahko zaupali, če ste verni (religiozni), ali niste in ali obiskujete verske obrede?

Vrednost 8463 Frekvenca
1 sem veren in redno, vsako nedeljo obiskujem verske obrede 70
2 sem veren in pogosto, vsaj enkrat mesečno obiskujem verske o 88
3 sem veren in le včasih, ob velikih praznikih in posebnih pri 352
4 sem veren in ne obiskujem verskih obredov 118
5 ne morem reči, ali sem veren ali ne, čeprav obiskujem verske 65
6 ne morem reči, ali sem veren ali ne, čeprav ne obiskujem ver 94
7 nisem veren, vendar obiskujem verske obrede 58
8 nisem veren in ne obiskujem verskih obredov 301
9 ne vem, ne morem odgovoriti 38
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1146 38

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

s29 Ali je po vašem mnenju bolje, če si prizadevamo:

Vrednost 8562 Frekvenca
1 zagotoviti čim hitrejše povečanje proizvodnje, četudi se pri 580
2 zagotoviti čim več enakosti med ljudmi, četudi bi to pomenil 381
3 ne vem, neodločen 223
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
961 223

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

s30a Kako pomembni se vam zdijo naslednji problemi: pozidava obdelovalne kmetijske zemlje

Vrednost 8661 Frekvenca
1 zelo pomembni 827
2 kar pomembni 204
3 srednje pomembni 98
4 malo pomembni 21
5 čisto nepomembni 34
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1184 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

s30b pretiran hrup industrije in prometa

Vrednost 8760 Frekvenca
1 zelo pomembni 474
2 kar pomembni 373
3 srednje pomembni 232
4 malo pomembni 75
5 čisto nepomembni 30
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1184 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

s30c industrijsko onesnaževanje podtalnice in vodotokov

Vrednost 8859 Frekvenca
1 zelo pomembni 897
2 kar pomembni 172
3 srednje pomembni 70
4 malo pomembni 27
5 čisto nepomembni 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1184 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

s30d onesnaženost zraka s tovarniškimi in avtomobilskimi izpušnimi plini

Vrednost 8958 Frekvenca
1 zelo pomembni 877
2 kar pomembni 190
3 srednje pomembni 75
4 malo pomembni 24
5 čisto nepomembni 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1184 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

s30e neurejena odlagališča smeti in odpadkov

Vrednost 9057 Frekvenca
1 zelo pomembni 845
2 kar pomembni 222
3 srednje pomembni 73
4 malo pomembni 30
5 čisto nepomembni 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1184 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

s30f zakonsko dopuščanje industrijske proizvodnje, ki onesnažuje

Vrednost 9156 Frekvenca
1 zelo pomembni 814
2 kar pomembni 255
3 srednje pomembni 78
4 malo pomembni 23
5 čisto nepomembni 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1184 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

s30g kajenje in odmetavanje smeti po ulicah

Vrednost 9255 Frekvenca
1 zelo pomembni 684
2 kar pomembni 323
3 srednje pomembni 100
4 malo pomembni 51
5 čisto nepomembni 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1184 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

s30h uničevanje gozdov

Vrednost 9354 Frekvenca
1 zelo pomembni 984
2 kar pomembni 134
3 srednje pomembni 44
4 malo pomembni 7
5 čisto nepomembni 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1184 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

s30i pretirana uporaba umetnih gnojil

Vrednost 9453 Frekvenca
1 zelo pomembni 621
2 kar pomembni 354
3 srednje pomembni 158
4 malo pomembni 33
5 čisto nepomembni 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1184 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

s31 Kakšen je po vašem mnenju glavni razlog za takšno stanje okolja na širšem mariborskem območju?

Vrednost 9552 Frekvenca
1 ni ustreznih predpisov in zakonov za varstvo okolja 123
2 inšpekcijska služba ne deluje, kršilci niso kaznovani 477
3 mariborska javnost je premalo zainteresirana za varovanje ok 486
9 ne ve, ne pozna 98
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1086 98

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

s32 V Sloveniji iščejo lokacijo za nizko in srednje radioaktivne odpadke. Kako bi vi reagirali, če bi strokovnjaki predlagali, da je ta lokacija v bližini Maribora?

Vrednost 9651 Frekvenca
1 ne bi nasprotoval, ker je tako skladišče v Sloveniji potrebn 64
2 ne bi niti nasprotoval, niti podpiral takšne odločitve 61
3 ne bi se strinjal, vendar se ne bi upiral 147
4 nasprotoval bi in uprl bi se taki odločitvi 867
9 ne vem 45
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1139 45

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

s33 Kateri od navedenih investicijskih posegov naj bi imel prednost?

Vrednost 9750 Frekvenca
1 predvsem je treba investirati v industrijo, investicije za v 110
2 tovarne v Mariboru morajo najprej zgraditi čistilne naprave 714
3 Maribor naj najprej zgradi skupno komunalno čistilno napravo 205
4 Maribor naj zgradi skupno toplarno, da se bo izboljšal zrak 115
5 latniki družinskih hiš naj predvsem uredijo kurišča in zavar 27
9 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1171 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

s34 Kakšno je vaše mnenje glede prihodnosti mariborskega letališča?

Vrednost 9849 Frekvenca
1 Maribor potrebuje svoje letališče, tudi če ni rentabilno 290
2 letališče naj ostane, če se lahko samo vzdržuje 656
3 letališče je nepotrebno in zaradi treninga pilotov s hrupom 135
9 ne vem, neodločen 103
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1081 103

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

s35a Ali bi lahko rekli, da ste zadovoljni s svojim: stanovanjem

Vrednost 9948 Frekvenca
1 zelo zadovoljen 391
2 kar zadovoljen 542
3 ne morem reči 72
4 nisem zadovoljen 115
5 zelo nezadovoljen 64
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1184 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

s35b stanovanjskim okoljem

Vrednost 10047 Frekvenca
1 zelo zadovoljen 308
2 kar zadovoljen 584
3 ne morem reči 93
4 nisem zadovoljen 148
5 zelo nezadovoljen 51
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1184 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

s35c mestom kot celoto

Vrednost 10146 Frekvenca
1 zelo zadovoljen 157
2 kar zadovoljen 686
3 ne morem reči 172
4 nisem zadovoljen 146
5 zelo nezadovoljen 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1184 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

s36 Kaj menite, ali naj Maribor:

Vrednost 10245 Frekvenca
1 umirjeno raste 777
2 naj čim hitreje postane še večje mesto 114
3 naj ostane takšno, kot je 213
4 ne vem 80
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1104 80

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

s37 Ali se počutite predvsem prebivalec svojega kraja (naselja), občine ali mesta Maribor?

Vrednost 10344 Frekvenca
1 sem predvsem krajan, prebivalec določenega predela mesta 560
2 počutim se prebivalca občine 149
3 sem predvsem Mariborčan 444
4 drugo 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1184 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

s38a Katere od spodaj navedenih kulturnih programov in ustanov obiskujete in kako pogost? vesela jesen

Vrednost 10443 Frekvenca
1 redno 283
2 pogosto 131
3 včasih 572
4 nikoli 198
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1184 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

s38b umetnostne galerije

Vrednost 10542 Frekvenca
1 redno 16
2 pogosto 46
3 včasih 424
4 nikoli 698
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1184 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

s38c muzeje in arhive

Vrednost 10641 Frekvenca
1 redno 12
2 pogosto 47
3 včasih 498
4 nikoli 627
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1184 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

s38d univerzitetne in druge knjižnice

Vrednost 10740 Frekvenca
1 redno 84
2 pogosto 115
3 včasih 329
4 nikoli 656
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1184 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

s38e prireditve na Lentu

Vrednost 10839 Frekvenca
1 redno 63
2 pogosto 119
3 včasih 399
4 nikoli 603
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1184 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

s38f gledališke in operne predstave (SNG Maribor)

Vrednost 10938 Frekvenca
1 redno 46
2 pogosto 67
3 včasih 441
4 nikoli 630
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1184 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

s38g kino predstave

Vrednost 11037 Frekvenca
1 redno 20
2 pogosto 118
3 včasih 584
4 nikoli 462
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1184 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

s38h študentske umetniške prireditve (ŠTUK)

Vrednost 11136 Frekvenca
1 redno 8
2 pogosto 40
3 včasih 162
4 nikoli 974
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1184 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

s38i mladinski kulturni center (Galerija 38, Gusta)

Vrednost 11235 Frekvenca
1 redno 8
2 pogosto 26
3 včasih 96
4 nikoli 1054
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1184 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

s38j dramske in pevske prireditve krajevnih društev

Vrednost 11334 Frekvenca
1 redno 72
2 pogosto 114
3 včasih 472
4 nikoli 526
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1184 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

s38k različne okrogle mize in javne tribune

Vrednost 11433 Frekvenca
1 redno 11
2 pogosto 33
3 včasih 227
4 nikoli 913
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1184 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

s39 Ali podpirate širjenje slišanosti oz. oblikovanje celovitega mariborskega radia Študent (M.A.R.Š.)?

Vrednost 11532 Frekvenca
1 zelo podpiram 165
2 podpiram 558
3 mi je vseeno 393
4 ne podpiram 55
5 zelo nasprotujem 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1184 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

s40 Ali bi podprli možnost uvedbe lokalnih TV programov, ki bi jih urejali občani sami?

Vrednost 11631 Frekvenca
1 podprl bi 751
2 niti podprl, niti nasprotoval 271
3 nasprotoval bi 44
4 ne vem, neodločen 118
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1066 118

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

s41 Ali podpirate načrte mariborskega TV studia za razvoj celovitega regionalnega TV programa?

Vrednost 11730 Frekvenca
1 podpiram 852
2 niti ne podpiram, niti ne nasprotujem 251
3 nasprotujem 25
9 ne vem, neodločen 56
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1128 56

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

s42 Ali menite, da so bile zahteve delavcev na štrajku junija lani, v glavne upravičene, ali bolj neupravičene?

Vrednost 11829 Frekvenca
1 zahteve so bile v glavnem upravičene 634
2 nekatere da, druge ne 410
3 zahteve večinoma niso bile upravičene 47
4 ne vem, ne poznam 93
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1091 93

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

s43 Kaj mislite o možnosti, da bi Šolević in drugi organizatorji solidarnostnih mitingov s Srbi in Črnogorci tak miting organizirali tudi v Mariboru?

Vrednost 11928 Frekvenca
1 podpiram in bi se ga tudi udeležil 10
2 podpiram, vendar se ga ne bi udeležil 10
3 ne podpiram in tudi ne nasprotujem 138
4 nasprotujem takemu mitingu 547
5 odločno nasprotujem, udeležil bi se prireditve proti takšnem 470
9 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1175 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

s44 Kako ste zadovoljni s svojim dohodkom/materialnimi razmerami?

Vrednost 12027 Frekvenca
1 zelo sem zadovoljen 24
2 sem zadovoljen 408
3 ne morem reči, ali sem zadovoljen, ali ne 317
4 nisem zadovoljen 360
5 zelo sem nezadovoljen 75
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1184 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

s45 Ali bi zase in za svojo družino rekli:

Vrednost 12126 Frekvenca
1 da vam ničesar posebej ne primanjkuje, da se posebej ne omej 79
2 da ste bolj varčni, da se omejujete v manj pomembnih stvareh 425
3 da morate zelo skrbno gospodariti, z denarjem se omejujete p 595
4 da se močno omejujete tudi pri nakupu hrane 39
5 da živite v pomanjkanju osnovnih dobrin 16
6 da živite v revščini 12
9 ne vem, neodločen 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1166 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

s46 Katerega leta ste rojeni?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1184 0 7 71 47.671 13.931

Vrednosti spremenljivk od 7 do 71

s47 Spol

Vrednost 12324 Frekvenca
1 moški 560
2 ženski 624
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1184 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

s48 Kakšne narodnosti ste?

Vrednost 12423 Frekvenca
1 Slovenec 1092
2 druge narodnosti 92
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1184 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

s49 Vir rednih dohodkov gospodinjstva:

Vrednost 12522 Frekvenca
1 izključno kmetijstvo 55
2 kmetijska in nekmetijska dejavnost 126
3 izključno nekmetijska dejavnost 996
9 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1177 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

s50 Kakšen je vaš položaj na delovnem mestu?

Vrednost 12621 Frekvenca
1 imam vodstveni položaj na ravni delovne enote v okviru TOZD, 56
2 imam vodilni položaj na ravni TOZD, DO 55
3 sem zaposlen, a nimam vodilnega ali vodstvenega položaja 716
4 nisem zaposlen 338
9 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1165 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

s51 Kakšen je vaš sedanji poklic/priznana kvalifikacija?

Vrednost 12720 Frekvenca
1 NK (nekvalificiran) delavec 84
2 PK (priučen ali polkvalificiran) delavec 115
3 KV (kvalificiran) delavec 247
4 VKV (visokokvalificiran) delavec 53
5 pomožni uslužbenec 3
6 uslužbenec z nižjo izobrazbo 25
7 uslužbenec s srednjo izobrazbo 215
8 uslužbenec z visoko ali višjo izobrazbo 103
9 samostojni obrtnik - delodajalec 7
10 samostojni obrtnik brez tuje delovne sile 14
11 svobodni poklici 6
12 kmet 16
13 kmečka gospodinja 27
14 pomagajoči člen v gospodinjstvu 2
15 učenec, dijak, vajenec 13
16 študent 26
17 upokojenec 147
18 gospodinja, ni v kmetijstvu 41
19 druge vzdrževane osebe 11
20 drugo 18
99 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1173 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 20

s52 Navedite zadnjo šolo, ki ste jo končali bodisi redno ali izredno:

Vrednost 12819 Frekvenca
1 4 razrede osnovne šole ali manj 42
2 nad 4 do 8 razredov osnovne šole, 1 do 4 razrede nižje gimna 341
3 nedokončana 2 ali 3-letna strokovna šola (industrijska, pokl 94
4 končana 2 ali 3-letna strokovna šola, absolventi 3-letnega u 242
5 nedokončana srednja šola 21
6 dokončana srednja šola, absolventi 4-letnega usmerjenega izo 292
7 nedokončana višja ali visoka šola 34
8 dokončana višja šola 71
9 dokončana visoka šola 47
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1184 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

s53 V kateri panogi dejavnosti delate, ste delali, oziroma dela oseba, ki vas vzdržuje?

Vrednost 12918 Frekvenca
1 strojna, kovinska industrija 251
2 tekstilna industrija 113
3 kemična industrija 65
4 ostala industrija 183
5 ostalo gospodarstvo 243
6 šolstvo, zdravstvo, kultura, znanost 132
7 uprava, DPO, SIS-i, sodstvo, milica, JLA... 54
8 drugo 143
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1184 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

s54a Ali ste vključeni, ste delegat: v KS, občini

Vrednost 13017 Frekvenca
1 da 137
2 ne 1047
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1184 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

s54b v delovni organizaciji, TOZD

Vrednost 13116 Frekvenca
1 da 200
2 ne 984
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1184 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

s54c v samoupravni interesni skupnosti

Vrednost 13215 Frekvenca
1 da 70
2 ne 1114
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1184 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

s55a Ali ste član, ali imate funkcijo v: Socialistični zvezi (SZDL)

Vrednost 13314 Frekvenca
1 ni član 480
2 član, nima funkcije 667
3 član, ima funkcijo 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1184 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

s55b Zvezi komunistov (ZK)

Vrednost 13413 Frekvenca
1 ni član 1088
2 član, nima funkcije 73
3 član, ima funkcijo 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1184 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

s55c Zvezi sindikatov

Vrednost 13512 Frekvenca
1 ni član 609
2 član, nima funkcije 521
3 član, ima funkcijo 54
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1184 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

s55d Zveze socialistične mladine (ZSM)

Vrednost 13611 Frekvenca
1 ni član 995
2 član, nima funkcije 174
3 član, ima funkcijo 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1184 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

s56 Ali podpirate novoustanovljena združenja in zveze (kmečka zveza, SDZ, ...)?

Vrednost 13710 Frekvenca
1 ne, ne podpiram 108
2 podpiram, vendar nisem član 767
3 podpiram in sem tudi član 16
4 ne poznam 293
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1184 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

s57 Koliko let živite v kraju sedanjega bivališča?

Vrednost 1389 Frekvenca
99 od rojstva 372
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1184 0 1 99

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

s58 Od kod ste se priselili?

Vrednost 1398 Frekvenca
1 iz drugega kraja (predela) iste občine 186
2 iz druge mariborske občine 253
3 iz druge bližnje občine 131
4 od drugod iz Slovenije 122
5 iz druge republike 68
6 iz tujine 5
9 ni se preselil 419
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
765 419

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

obcina

Vrednost 1407 Frekvenca
1 PESNICA 211
2 POBREZJE 164
3 ROTOVZ 196
4 RUSE 178
5 TABOR 243
6 TEZNO 192
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1184 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

tipks Tip krajevne skupnosti

Vrednost 1416 Frekvenca
1 mestna 507
2 primestna 236
3 vaška 412
Sysmiss 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1155 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

poklic

Vrednost 1425 Frekvenca
1 NKPK 199
2 KV 247
3 VKV 53
4 NIZJI USLUZB 28
5 VISJI USLUZBENEC 318
6 OBRTNIK 27
7 KMET 45
8 UPOKOJENEC 147
9 GOSPODINJA 41
10 OSTALO 68
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1173 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

vodilni

Vrednost 1434 Frekvenca
1 DA 111
2 NE 716
3 NI ZAPOSLEN 338
Sysmiss 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1165 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

izob

Vrednost 1443 Frekvenca
1 OSNOVNA 477
2 POKLICNA 263
3 SREDNJA 326
4 VIŠJA, VISOKA 118
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1184 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

starost

Vrednost 1452 Frekvenca
1 DO 25 161
2 26-35 294
3 36-45 304
4 46-55 198
5 56 IN VEC 227
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1184 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

cas BIVANJA V NA SEDANJEM MESTU

Vrednost 1461 Frekvenca
1 DO 5 125
2 6-10 156
3 11-15 109
4 16 IN VEC 422
5 OD ROJSTVA 372
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1184 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Gradiva o izvedbi raziskave

  1. Toš, Niko (1989). MBJM89 - Mariborsko javno mnenje 89; Stališča občanov maribostkih občin o vprašanjih razvoja in spremembah razdelitve mesta na občine [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

Ni gradiv povezanih z rezultati raziskave!

Povezane objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva

STATUS RAZISKAVE

3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke.

KATEGORIJA RAZISKAVE

7 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, omejene na manj splošno populacijo, manj vplivne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Toš, N. (1997). Mariborsko javno mnenje, 1989: Stališča občanov mariborskih občin o vprašanjih razvoja in spremembah razdelitve mesta na občine [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: MBJM89. https://doi.org/10.17898/ADP_MBJM89_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2010
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si