PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

Basic Study Information

ADP - IDNo: PBSI0005
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0005_V1
Main author(s):
  • Toš, Niko
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; 2000)

Funding agency:

Urad vlade za informiranje Republike Slovenije

Project number:

no information

Series:
  • PB/Politbarometer

    Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Study Content

Keywords:

Ne-zadovoljstvo z demokracijo, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, splošne ocene razmer v slovenskem gospodarstvu, skrb pred izgubo zaposlitve, ocene uspešnosti delovanja posameznih institucij in nosilcev funkcij, ocena delovanja ministrstev, zaupanje v institucije, evropske orientacije, strankarske preference, mandatarske kompetence politikov, podpora kandidaturi Andreja Bajuka za predsednika vlade, NATO, pogledi na spreminjanje volilnega sistema

Keywords ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
kazalci splošnega zadovoljstva
ocena delovanja državnih organov
politično opredeljevanje in odnos do političnih strank
evropske opredelitve
aktualna vprašanja


Abstract:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava vključuje tudi ocenjevanje podpore vstopu v Evropsko unijo in NATO. Aktualne teme meseca so bile pogledi na spreminjanje volilnega sistema in ocenjevanje kandidature Andreja Bajuka za predsednika vlade.

Methodology


Collection date: 23. maj 2000 - 25. maj 2000
Date of production: 2000
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: PBSI0005 - Politbarometer 5/2000 [datoteka podatkov], 2000

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 95
  • number of units: 928

Variable list

KEY

ZAPST ZAPST

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
928 5 1996 992.782 560.325

Valid range from 5 to 1996

IZBOR1 //DOBER DAN, IME MI JE ............., SE

//DOBER DAN, IME MI JE ............., SEM ANKETAR-/KA CENTRA ZA RAZISKOVANJE JAVNEGA MNENJA Z UNIVERZE V LJUBLJANI. DELAMO KRATKO RAZISKAVO O AKTUALNIH TEMAH V SLOVENIJI. MED 1000 TELEFONSKIMI NAROČNIKI, JE RAČUNALNIK NAKLJUČNO IZBRAL TUDI VAŠO TELEFONSKO ŠTEVILKO. POMEMBNO JE, DA NA ANKETO ODGOVARJA PRAV OSEBA, DOLOČENA PO SLEDEČEM POSTOPKU.// NAJPREJ POVEJTE, KOLIKO OSEB STAREJŠIH OD 18 LET ŽIVI V VAŠEM GOSPODINJSTVU, VKLJUČNO Z VAMI?

Valid range from 1 to 9

KEY

ZAPST ZAPST

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
928 5 1996 992.782 560.325

Valid range from 5 to 1996

IZBOR1 //DOBER DAN, IME MI JE ............., SE

//DOBER DAN, IME MI JE ............., SEM ANKETAR-/KA CENTRA ZA RAZISKOVANJE JAVNEGA MNENJA Z UNIVERZE V LJUBLJANI. DELAMO KRATKO RAZISKAVO O AKTUALNIH TEMAH V SLOVENIJI. MED 1000 TELEFONSKIMI NAROČNIKI, JE RAČUNALNIK NAKLJUČNO IZBRAL TUDI VAŠO TELEFONSKO ŠTEVILKO. POMEMBNO JE, DA NA ANKETO ODGOVARJA PRAV OSEBA, DOLOČENA PO SLEDEČEM POSTOPKU.// NAJPREJ POVEJTE, KOLIKO OSEB STAREJŠIH OD 18 LET ŽIVI V VAŠEM GOSPODINJSTVU, VKLJUČNO Z VAMI?

Valid range from 1 to 9

IZBOR2 //IN KATERA OD TEH OSEB JE ZADNJA!! PRAZ

//IN KATERA OD TEH OSEB JE ZADNJA!! PRAZNOVALA ROJSTNI DAN?//

Value 493 Frequency
1 odgovarja 1. oseba
2 odgovarjala bo 2. oseba

Valid range from 1 to 2

NAGOVOR1 //DOBER DAN, IME MI JE ............., SE

//DOBER DAN, IME MI JE ............., SEM ANKETAR-/KA CENTRA ZA RAZISKOVANJE JAVNEGA MNENJA Z UNIVERZE V LJUBLJANI. DELAMO KRATKO RAZISKAVO O AKTUALNIH TEMAH V SLOVENIJI. POMEMBNO JE, DA NA ANKETO ODGOVARJA TOČNO DOLOČENA OSEBA. ZA TO ANKETO STE BILI PO NAKLJUČJU IZBRANI PRAV VI. // //...anketar: za nadaljevanje pritisni ...

Valid range from 0 to 0

KONEC2 //TO BI BILO VSE. ZA SODELOVANJE SE VAM

//TO BI BILO VSE. ZA SODELOVANJE SE VAM NAJLEPŠE ZAHVALJUJEMO. LEP POZDRAV.//// //(CJMMK, Kardeljeva pl. 5, tel: 18-93-800)// // ...anketar: za nadaljevanje pritisni ...

Valid range from 0 to 0

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, D

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?////

Value 790 Frequency
1 ZADOVOLJNI
2 NEZADOVOLJNI
3 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?////

Value 889 Frequency
1 ZADOVOLJNI
2 NEZADOVOLJNI
3 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 3

Q4 ALI SE PO VAŠEM MNENJU RAZMERE V SLOVENS

ALI SE PO VAŠEM MNENJU RAZMERE V SLOVENSKEM GOSPODARSTVU://

Value 988 Frequency
1 IZBOLJŠUJEJO
2 POSLABŠUJEJO
3 OSTAJAJO ISTE
4 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 4

W DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?////

Value 1087 Frequency
1 da
2 ne
3 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 3

W2 IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? (anketar

IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? (anketar: ...ne beri strank)

Value 1186 Frequency
1 /1/DS-demokratsko stranko Slovenije
2 /2/DESUS-demokratsko stranko upokojencev Slovenije
3 /3/LDS-liberalno demokracijo Slovenije
4 /5/SNS-slovensko nacionalno stranko
5 /6/SDS-socialno demokracijo Slovenije
6 /8/ZLSD-zdruŽeno listo socialnih demokratov
7 /9/ZS-zelene Slovenije
8 /10/SLS+SKD-slovenska ljudska stranka
9 /11/drugo
10 /12/ne ve, b.o.

Valid range from 1 to 10

W3 NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO

NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO POVESTE, KATERA STRANKA VAM JE NAJBLIŽJA? (anketar: ...ne beri strank)

Value 1285 Frequency
1 /1/DS-demokratska stranka Slovenije
2 /2/DESUS-demokratska stranka upokojencev Slovenije
3 /3/LDS-liberalna demokracija Slovenije
4 /5/SNS-slovenska nacionalna stranka
5 /6/SDS-socialna demokracija Slovenije
6 /8/ZLSD-zdruŽena lista socialnih demokratov
7 /9/ZS-zeleni Slovenije
8 /10/SLS+SKD-slovenska ljudska stranka
9 /11/drugo
10 /12/ne ve, b.o.

Valid range from 1 to 10

V1 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV

NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV, VI PA OCENITE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5. PRI ČEMER 1 - POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 - ZELO USPEŠNO, 3 - PA JE NEKJE VMES. //// NAJPREJ, KAKO OCENJUJETE DELO DOSEDANJE SLOVENSKE VLADE?//

Value 1384 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

V2 IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA DRNOVŠKA

IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA DRNOVŠKA KOT DOSEDANJEGA PREDSEDNIKA VLADE?//

Value 1483 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

V3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽ

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR//

Value 1582 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

V4 IN DRŽAVNI SVET//

IN DRŽAVNI SVET//

Value 1681 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

V5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLI

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE MILANA KUČANA?//

Value 1780 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

V6A IN KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČ

IN KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA SLOVENIJE?//

Value 1879 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

V7 KAKO OCENJUJETE DELO MARJANA PODOBNIKA K

KAKO OCENJUJETE DELO MARJANA PODOBNIKA KOT DOSEDANJEGA PODPREDSEDNIKA VLADE?//

Value 1978 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

V8 IN ŠE, KAKO OCENJUJETE DELO GENERALNE DR

IN ŠE, KAKO OCENJUJETE DELO GENERALNE DRŽAVNE TOŽILKE ZDENKE CERAR?//

Value 2077 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

M1 IN ZDAJ Z ISTIMI OCENAMI, OD 1 DO 5, OCE

IN ZDAJ Z ISTIMI OCENAMI, OD 1 DO 5, OCENITE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTRSTEV IN NJIHOVIH MINISTROV GLEDE NA NJIHOVO DOSEDANJE DELO, IN SICER NAJPREJ//// M. ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE, MINISTER TONE ROP

Value 2176 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

M2 M. ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ, MINIST

M. ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ, MINISTER MARJAN SENJUR

Value 2275 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

M3 M. ZA FINANCE, MINISTER MITJA GASPARI

M. ZA FINANCE, MINISTER MITJA GASPARI

Value 2374 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

M4 M. ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI, MINISTRICA

M. ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI, MINISTRICA TEA PETRIN

Value 2473 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

M5 M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, MINISTER CIRIL SMRKOLJ

Value 2572 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

M6 NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI///

NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI//// M. ZA KULTURO, MINISTER JOŽEF ŠKOLČ

Value 2671 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

M7 M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER BORUT ŠU

M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER BORUT ŠUKLJE

Value 2770 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

M8 M. ZA OBRAMBO, MINISTER FRANCI DEMŠAR

M. ZA OBRAMBO, MINISTER FRANCI DEMŠAR

Value 2869 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

M9 M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER PAVLE

M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER PAVLE GANTAR

Value 2968 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

M10 M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER TOMAŽ MARUŠI

M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER TOMAŽ MARUŠIČ

Value 3067 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

M11 IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE//

IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE//// M. ZA PROMET IN ZVEZE, MINISTER ANTON BERGAUER

Value 3166 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

M12 M. ZA ŠOLSTVO IN SPORT, MINISTER PAVLE Z

M. ZA ŠOLSTVO IN SPORT, MINISTER PAVLE ZGAGA

Value 3265 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

M13 M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER MARJAN JEREB

M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER MARJAN JEREB

Value 3364 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

M14 M. ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO, MINISTER L

M. ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO, MINISTER LOJZE MARINČEK

Value 3463 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

M15 M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ

M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ RUPEL

Value 3562 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

M16 M. ZA MALO GOSPODARSTVO IN TURIZEM, MINI

M. ZA MALO GOSPODARSTVO IN TURIZEM, MINISTER JANKO RAZGORŠEK

Value 3661 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

M17 M. ZA EVROPSKE ZADEVE, MINISTER IGOR BAV

M. ZA EVROPSKE ZADEVE, MINISTER IGOR BAVČAR

Value 3760 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

EB1 ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTI

ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTILO, ALI JI NE BI KORISTILO, ČE BI POSTALA POLNOPRAVNA ČLANICA EVROPSKE UNIJE?//

Value 3859 Frequency
1 koristilo bi ji
2 ne bi ji koristilo
3 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 3

EBREF ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO R

ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REFERENDUMA O POLNOPRAVNEM ČLANSTVU SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO, KAKO BI VI GLASOVALI? ZA VSTOP ALI PROTI VSTOPU V EVROPSKO UNIJO?//

Value 3958 Frequency
1 glasoval bi za vstop
2 glasoval bi proti vstopu
3 ne ve, b.o.

Valid range from 1 to 3

NATO1 ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE S

ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE S PRIZADEVANJI, DA BI SLOVENIJA POSTALA ČLANICA NATA?//

Value 4057 Frequency
1 strinja se
2 ne strinja se
3 neopredeljen, ne ve, b.o.

Valid range from 1 to 3

I1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE ZOPET Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA.//KAKO TOREJ ZAUPATE...://// DOSEDANJI SLOVENSKI VLADI?//

Value 4156 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I2 DOSEDANJEMU PREDSEDNIKU VLADE?//

DOSEDANJEMU PREDSEDNIKU VLADE?//

Value 4255 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I3 DRŽAVNEMU ZBORU?//

DRŽAVNEMU ZBORU?//

Value 4354 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?//

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?//

Value 4453 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I5 POLITIČNIM STRANKAM?//

POLITIČNIM STRANKAM?//

Value 4552 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I6 SODIŠČEM?//

SODIŠČEM?//

Value 4651 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I7 POLICIJI?//

POLICIJI?//

Value 4750 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I8 VOJSKI?//

VOJSKI?//

Value 4849 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?//

CERKVI IN DUHOVŠČINI?//

Value 4948 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I10 BANKI SLOVENIJE?//

BANKI SLOVENIJE?//

Value 5047 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I11 SLOVENSKEMU TOLARJU?//

SLOVENSKEMU TOLARJU?//

Value 5146 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I12 USTAVNEMU SODIŠČU?//

USTAVNEMU SODIŠČU?//

Value 5245 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I13 SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?//

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?//

Value 5344 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I14 SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?//

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?//

Value 5443 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

LD MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH S

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?////

Value 5542 Frequency
1 prej levo
2 v sredino
3 prej desno
4 b.o.

Valid range from 1 to 4

Q210 ČE BI NA NASLEDNJIH PARLAMENTARNIH VOLI

ČE BI NA NASLEDNJIH PARLAMENTARNIH VOLITVAH NASTOPILA LE KANDIDATA LEVO-SREDINSKE IN DESNO-SREDINSKE KOALICIJE, KOMU BI VI PREJ DALI SVOJ GLAS?////

Value 5641 Frequency
1 KANDIDATU LEVO-SREDINSKE KOALICIJE
2 KANDIDATU DESNO-SREDINSKE KOALICIJE
3 ne bi šel na volitve
4 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 4

Q420 TRENUTNE RAZMERE MED STRANKAMI NAKAZUJEJ

TRENUTNE RAZMERE MED STRANKAMI NAKAZUJEJO, DA OBSTAJA VERJETNOST, DA BODO NA VOLITVAH NASTOPILE NASLEDNJE TRI PREVLADUJOČE POLITIČNE OPCIJE. PRVA JE KOALICIJA SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA TER SLS+SKD SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA; DRUGO PREDSTAVLJA SAMOSTOJNA LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE. TRETJA PA JE ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV IN DESUS. KATERO OD TEH TREH MOŽNOSTI BI VI NAJPREJ PODPRLI?//

Value 5740 Frequency
1 sds ter sls+skd slovenska ljudska stranka
2 lds
3 zlsd in desus
4 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 4

Q421B ALI LAHKO NAVEDETE OSEBO, KI JE PO VAŠEM

ALI LAHKO NAVEDETE OSEBO, KI JE PO VAŠEM MNENJU NAJPRIMERNEJŠA ZA VODENJE SLOVENSKE VLADE PO VOLITVAH//

Value 5839 Frequency
1 drnovšek
2 janša
3 peterle
4 podobnik m.
5 podobnik j.
6 pahor
7 arhar
8 kučan
9 voljč
10 rop
11 bajuk
12 drugo
13 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 13

Q422A SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI IMENA NEKATERIH P

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI IMENA NEKATERIH POLITIKOV, VI PA NA LESTVICI OD 1 DO 5 OCENITE NJIHOVO SPOSOBNOST ZA VODENJE SLOVENSKE VLADE, PRI ČEMER 1 POMENI DA SPLOH NISO SPOSOBNI, 5 DA SO ZELO SPOSOBNI ZA VODENJE SLOVENSKE VLADE, 3 PA JE NEKJE VMES.// OCENITE NAJPREJ KAKO SPOSOBEN ZA VODENJE SLOVENSKE VLADE SE VAM ZDI JANEZ DRNOVŠEK//

Value 5938 Frequency
1 najslabša ocena
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najboljša ocena
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

Q422B NADALJE, JANEZ JANŠA//

NADALJE, JANEZ JANŠA//

Value 6037 Frequency
1 najslabša ocena
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najboljša ocena
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

Q422C LOJZE PETERLE//

LOJZE PETERLE//

Value 6136 Frequency
1 najslabša ocena
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najboljša ocena
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

Q422D KAJ PA MARJAN PODOBNIK//

KAJ PA MARJAN PODOBNIK//

Value 6235 Frequency
1 najslabša ocena
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najboljša ocena
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

Q422E JANEZ PODOBNIK//

JANEZ PODOBNIK//

Value 6334 Frequency
1 najslabša ocena
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najboljša ocena
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

Q422F BORUT PAHOR//

BORUT PAHOR//

Value 6433 Frequency
1 najslabša ocena
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najboljša ocena
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

Q422G FRANCE ARHAR//

FRANCE ARHAR//

Value 6532 Frequency
1 najslabša ocena
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najboljša ocena
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

Q422H MARKO VOLJČ//

MARKO VOLJČ//

Value 6631 Frequency
1 najslabša ocena
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najboljša ocena
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

Q422I ANTON ROP//

ANTON ROP//

Value 6730 Frequency
1 najslabša ocena
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najboljša ocena
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

Q422J ANDREJ BAJUK//

ANDREJ BAJUK//

Value 6829 Frequency
1 najslabša ocena
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najboljša ocena
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

Q422P MILAN KUČAN//

MILAN KUČAN//

Value 6928 Frequency
1 najslabša ocena
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najboljša ocena
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

Q422R FRANC ZAGOŽEN//

FRANC ZAGOŽEN//

Value 7027 Frequency
1 najslabša ocena
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najboljša ocena
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

Q471 V TEH DNEH POSLANCI ODLOČAJO O POTRDITV

V TEH DNEH POSLANCI ODLOČAJO O POTRDITVI ALI ZAVRNITVI VLADE, KI JO PREDLAGA MANDATAR ANDREJ BAJUK.////NAJPREJ NAS ZANIMA, ALI PODPIRATE ANDREJA BAJUKA KOT MANDATARJA OZ. PREDSEDNIKA NOVE SLOVENSKE VLADE ALI NE?//

Value 7126 Frequency
1 da, podpiram
2 ne, ne podpiram
3 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 3

Q471A GLEDE NA NAPOVEDI, BO ANDREJ BAJUK VERJE

GLEDE NA NAPOVEDI, BO ANDREJ BAJUK VERJETNO PONOVNO PREDLAGAL SVOJO LISTO MINISTROV V IMENOVANJE DRŽAVNEMU ZBORU. ALI JE TO PO VAŠEM MNENJU ZA RAZREŠITEV NASTALE POLITIČNE SITUACIJE SMISELNO ALI NI SMISELNO?//

Value 7225 Frequency
1 da, podpiram
2 ne, ne podpiram
3 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 3

Q471B GLEDE NA NAPOVEDI, BO ANDREJ BAJUK VERJE

GLEDE NA NAPOVEDI, BO ANDREJ BAJUK VERJETNO PONOVNO PREDLAGAL SVOJO LISTO MINISTROV V IMENOVANJE DRŽAVNEMU ZBORU. ALI JE TO PO VAŠEM MNENJU ZA RAZREŠITEV NASTALE POLITIČNE SITUACIJE SMISELNO ALI NI SMISELNO?//

Value 7324 Frequency
1 /4/da, je smiselno
2 /5/ne, ni smiselno
3 /6/ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 3

Q472 ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z ODLOČI

ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z ODLOČITVIJO DRŽAVNEGA ZBORA, KI JE ZAVRNIL PREDLOG VLADE ANDREJA BAJUKA?//

Value 7423 Frequency
1 da, soglašam
2 ne, ne soglašam
3 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 3

Q272C GLEDE NA POTEK RAZPRAVE O NOVEM VOLILNEM

GLEDE NA POTEK RAZPRAVE O NOVEM VOLILNEM ZAKONU SO NAČELOMA ŠE VEDNO ODPRTE TRI MOŽNOSTI - KOMBINIRANI SISTEM, DVOKROŽNI VEČINSKI ALI OHRANITEV OBSTOJEČEGA VOLINEGA SISTEMA S POPRAVKI. ZA KATEREGA SE VI BOLJ ZAVZEMATE?//

Value 7522 Frequency
1 kombinirani t.i. nemški
2 dvokroŽni večinski
3 naj ostane obstoječi s popravki
4 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 4

Q470 V ZVEZI S SPREMEMBO VOLILNEGA SISTEMA JE

V ZVEZI S SPREMEMBO VOLILNEGA SISTEMA JE NAJVERJETNEJE, DA BO DRŽAVNI ZBOR SPREJEL SPREMEMBO USTAVE, KI BO UTEMELJILA PROPORCIONALNI VOLILNI SISTEM Z NEKATERIMI POPRAVKI, IN TO DAL V POTRDITEV NA REFERENDUM. ALI BI SE TAKŠNEGA REFERENDUMA UDELEŽILI ALI NE?//

Value 7621 Frequency
1 da
2 ne
3 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 3

Q470A ALI BI NA REFERENDUMU PODPRLI SPREMEMBO

ALI BI NA REFERENDUMU PODPRLI SPREMEMBO USTAVE, KI BI UZAKONILA PROPORCIONALNI VOLILINI SISTEM Z NEKATERIMI POPRAVKI ALI NE?//

Value 7720 Frequency
1 da
2 ne
3 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 3

LROJ POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Valid range from 0 to 82

IZOB KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Value 7918 Frequency
1 OSNOVNA
2 KONČANA POKLICNA
3 KONČANA SREDNJA
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA

Valid range from 1 to 4

TIPK ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Value 8017 Frequency
1 NA PODEŽELJU
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU
3 V VEČJEM MESTU
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU?

Valid range from 1 to 4

ZAP ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE//

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE//

Value 8116 Frequency
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU
3 SAMOZAPOSLEN
4 KMET
5 GOSPODINJA
6 UPOKOJENEC
7 ŠTUDENT, DIJAK
8 BREZPOSELN
9 DRUGO...

Valid range from 1 to 9

ZAP2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?//

Value 8215 Frequency
1 DA, ZELO ME SKRBI
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI
3 NE, TO ME NE SKRBI
4 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 4

REG1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, AL

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Value 8314 Frequency
1 sem veren
2 nisem veren
3 nekaj vmes...
4 zavrnil odg.,b.o.

Valid range from 1 to 4

SPOL SPOL

SPOL

Value 8413 Frequency
1 moški
2 Ženska

Valid range from 1 to 2

QI ANKETAR: kako bi ocenil koncani intervju

ANKETAR: kako bi ocenil koncani intervju://

Value 8512 Frequency
1 dobro, potekal je običajno, normalno hitro ...
2 slabo, potekal je neobičajno počasi, ni bilo zanimanja za odg., ...

Valid range from 1 to 2

VZROK ZAKAJ NE BO ODGOVARJAL/A

ZAKAJ NE BO ODGOVARJAL/A

Value 8611 Frequency
1 v gospodinjstvu odloŽili slušalko takoj po prvem kontaktu
2 neustrezna številka (podjetje, trgovina, banka, itd.)
3 izbrana oseba kljub pojasnilom noče sodelovati
4 izbrana oseba začasno odsotna v času trajanja ankete
5 izbrane osebe kljub zmenku nikoli ni doma
6 nezmoŽnost sodelovanja ... (bolezen, neznanje jezika, itd.)
7 izrecno zvrnil sodelovanje sredi ankete
8 drugo,...?

Valid range from 1 to 8

RSTAR STAROST

Value 8710 Frequency
30 ->30 241
45 30 - 45 270
60 46 - 60 233
99 61 -> 182
SYSMISS 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
926 30 99 55.4838 24.0626

Valid range from 30 to 99

WSKUP STR. PREFERENCE

Value 889 Frequency
1 DS 4
2 DESUS 4
3 LDS 274
5 SNS 10
6 SDS 74
8 ZLSD 69
9 ZS 0
10 SLS+SKD 89
11 drugo 21
12 ne ve 383
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
928 1 12 8.18642 3.91616

Valid range from 1 to 12

OBCINA

Value 898 Frequency
1 AJDOVŠČINA 8
2 BREŽICE 9
3 CELJE 50
4 CERKNICA 3
5 ČRNOMELJ 11
6 DOMŽALE 10
7 DRAVOGRAD 1
8 GOR. RADGONA 6
9 GROSUPLJE 10
10 HRASTNIK 0
11 IDRIJA 6
12 ILIR. BISTRICA 5
13 IZOLA 8
14 JESENICE 13
15 KAMNIK 14
16 KOČEVJE 10
17 KOPER 19
18 KRANJ 33
19 KRŠKO 10
20 LAŠKO 5
21 LENART 5
22 LENDAVA 7
23 LITIJA 6
24 LJ-BEŽIGRAD 203
25 LJ-CENTER 0
26 LJ-MOSTE 0
27 LJ-ŠIŠKA 0
28 LJ-VIČ 0
29 LJUTOMER 5
30 LOGATEC 7
34 METLIKA 2
35 MOZIRJE 10
36 MUR. SOBOTA 28
37 NOVA GOR. 23
38 NOVO MESTO 23
39 ORMOŽ 7
40 PIRAN 8
41 POSTOJNA 9
42 PTUJ 29
43 RADLJE 5
44 RADOVLJICA 19
45 RAVNE NA K. 14
46 RIBNICA 2
47 SEVNICA 9
48 SEŽANA 14
49 SLOV. GRADEC 4
50 SLOV. BISTRICA 16
51 SLOV. KONJICE 12
52 ŠENTJUR 7
53 ŠK. LOKA 19
54 ŠMARJE 18
55 TOLMIN 7
56 TRBOVLJE 0
57 TREBNJE 8
58 TRŽIČ 7
59 VELENJE 27
60 VRHNIKA 5
61 ZAGORJE 0
62 ŽALEC 28
64 MARIBOR 71
65 PESNICA 10
68 RUŠE 7
SYSMISS 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
912 1 68 33.7248 19.0786

Valid range from 1 to 68

REGIJA REGIJA

Value 907 Frequency
1 LJ/MESTO 157
2 SV.SLO. 223
3 CELJSKA 157
4 GORENJSKA 95
5 PRIMORSKA 110
6 LJ/PERIFERIJA 114
7 DOLENJSKA 72
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
928 1 7 3.43966 1.9108

Valid range from 1 to 7

NOVAOBC

Value 916 Frequency
1 Žalec 26
2 Železniki 2
3 Žiri 2
4 Ajdovščina 6
5 Beltinci 4
6 Bled 7
7 Bohinj 2
8 Borovnica 1
9 Bovec 0
10 Brda 2
11 Brežice 9
12 Brezovica 3
13 Cankova-Tišina 1
14 Celje 43
15 Cerklje na Gorenjskem 1
16 Cerknica 2
17 Cerkno 3
18 Destrnik-Trnovska vas 3
19 Divača 5
20 Dobrepolje 0
21 Dobrova-Horjul-Polhov Gradec 5
22 Dobrova-Horjul-Polhov Gradec in Medvo 0
23 Dol pri Ljubljani 0
24 Domžale 9
25 Dornava 2
26 Dravograd 1
27 Duplek 4
28 Gorenja vas-Poljane 4
29 Gorišnica 3
30 Gornja Radgona 2
31 Gornji Grad 0
32 Gornji Petrovci 0
33 Grosuplje 6
34 Herpelje-Kozina 0
35 Hodoš-Šalovci 1
36 Hrastnik 0
37 Hrpelje-Kozina 1
38 Idrija 3
39 Ig 2
40 Ilirska Bistrica 5
41 Ivančna Gorica 4
42 Izola/Isola 8
43 Jesenice 13
44 Juršinci 0
45 Kamnik 14
46 Kanal 1
47 Kidričevo 3
48 Kobarid 3
49 Kobilje 0
50 Komen 3
51 Koper/Capodistria 19
52 Kozje 1
53 Kočevje 10
54 Kranj 27
55 Kranjska Gora 0
56 Krško 10
57 Kungota 1
58 Kuzma 2
59 Laško 5
60 Lenart 5
61 Lendava/Lendva 4
62 Litija 6
63 Ljubljana 186
64 Ljubno 1
65 Ljutomer 5
66 Logatec 7
67 Loška dolina 1
68 Loški Potok 0
69 Lukovica 0
70 Luče 0
71 Majšperk 1
72 Maribor 59
73 Mežica 4
74 Medvode 4
75 Mengeš 1
76 Metlika 2
77 Miren-Kostanjevica 3
78 Mislinja 0
79 Moravske Toplice 3
80 Moravče 0
81 Mozirje 7
82 Mozirje in Nazarje 0
83 Murska Sobota 12
84 Muta 2
85 Naklo 1
86 Nazarje 2
87 Nova Gorica 17
88 Novo mesto 20
89 Odranci 0
90 Ormož 7
91 Osilnica 0
92 Pesnica 7
93 Piran/Pirano 8
94 Pivka 2
95 Podvelka-Ribnica 1
96 Podčetrtek 1
97 Postojna 7
98 Preddvor 0
99 Ptuj 16
100 Puconci 4
101 Radenci 4
102 Radeče 0
103 Radlje ob Dravi 2
104 Radovljica 10
105 Ravne-Prevalje 7
106 Rače-Fram 4
107 Ribnica 2
108 Rogatec 1
109 Rogaševci 1
110 Rogaška Slatina 8
111 Ruše 7
112 Sežana 5
113 Semič 4
114 Sevnica 9
115 Slovenj Gradec 4
116 Slovenska Bistrica 16
117 Slovenske Konjice 5
118 Starše 2
119 Sveti Jurij 0
120 Tolmin 4
121 Tržič 7
122 Trbovlje 0
123 Trebnje 8
124 Turnišče 2
125 Velenje 22
126 Velike Lašče 0
127 Videm 1
128 Vipava 2
129 Vitanje 3
130 Vodice 1
131 Vojnik 5
132 Vrhnika 4
133 Vuzenica 0
134 Zagorje ob Savi 0
135 Zavrč 0
136 Zreče 4
137 Šentilj 4
138 Šentjernej 3
139 Šentjur pri Celju 7
140 Šenčur 4
141 Škocjan 0
142 Škofja Loka 11
143 Škofljica 2
144 Šmarje pri Jelšah 7
145 Šmartno ob Paki 4
146 Šoštanj 3
147 Štore 2
148 Črenšovci 1
149 Črna na Koroškem 3
150 Črnomelj 7
SYSMISS 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
912 1 150 70.7796 37.8884

Valid range from 1 to 150

VELNAS Velikost naselja

Value 925 Frequency
1 hisa na samem, zaselek ali manjsa vas z do 500 prebivalcev 254
2 vas, kraj, trg z nad 500 do 2000 prebivalci 139
3 kraj z nad 2000 do 4000 prebivalci 52
4 kraj z nad 4000 do 10.000 prebivalci 103
5 kraj z nad 10.000 do 50.000 prebivalcev 151
6 kraj z nad 50.000 prebivalci (Ljubljana, Maribor) 229
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
928 1 6 3.47953 2.00043

Valid range from 1 to 6

WUTEZ Poststratifikacijska utez

Value 934 Frequency
0.473978 28
0.481415 41
0.501427 81
0.509295 67
0.560341 21
0.571566 17
0.587385 18
0.592792 55
0.596601 34
0.604667 47
0.621402 53
0.631152 42
0.694412 12
0.708323 14
0.734628 44
0.749344 42
0.989453 1
1.20212 2
1.29325 15
1.31354 10
1.52889 20
1.55952 15
1.60268 25
1.62782 10
1.65198 23
1.6779 18
1.8947 35
1.93266 21
1.95299 47
1.99211 25
2.04724 11
2.07937 7
2.42027 18
2.46876 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
928 0.473978 2.46876 1.00042 0.60729

Valid range from 0.473978 to 2.46876

MESEC

Value 943 Frequency
5 maj 928
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
928 5 5 5 0

Valid range from 5 to 5

LETO

Value 952 Frequency
2000 2000 928
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
928 2000 2000 2000 0

Valid range from 2000 to 2000

ANKETA

Value 961 Frequency
200005 maj 00 928
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
928 200005 200005 200005 0

Valid range from 200005 to 200005

Materials of the Study

  1. Toš, Niko (2000). PBSI0005 - Vprašalnik PBSI0005 [vprašalnik].

Study Results Materials

  1. Toš, Niko (2000). PBSI0005 - POLITBAROMETER 5/00 Poročilo o meritvi, ki je bila opravljena od 23. do 25. maja 2000 [ostali dokumenti].

Related Publications

There is no information about publications related to this study!

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Toš, N. (2001). PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: PBSI0005. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0005_V1

COBISS.SI
Publication date: 2001

SIMILAR STUDIES

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si