PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: PBSI0005
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0005_V1
Glavni avtor(ji):
  • Toš, Niko
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; 2000)

Finančna podpora:

Urad vlade za informiranje Republike Slovenije

Serija:
  • PB/Politbarometer

    Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

Ne-zadovoljstvo z demokracijo, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, splošne ocene razmer v slovenskem gospodarstvu, skrb pred izgubo zaposlitve, ocene uspešnosti delovanja posameznih institucij in nosilcev funkcij, ocena delovanja ministrstev, zaupanje v institucije, evropske orientacije, strankarske preference, mandatarske kompetence politikov, podpora kandidaturi Andreja Bajuka za predsednika vlade, NATO, pogledi na spreminjanje volilnega sistema

Ključne besede ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
kazalci splošnega zadovoljstva
ocena delovanja državnih organov
politično opredeljevanje in odnos do političnih strank
evropske opredelitve
aktualna vprašanja


Povzetek:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava vključuje tudi ocenjevanje podpore vstopu v Evropsko unijo in NATO. Aktualne teme meseca so bile pogledi na spreminjanje volilnega sistema in ocenjevanje kandidature Andreja Bajuka za predsednika vlade.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 23. maj 2000 - 25. maj 2000
Čas izdelave: 2000
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: PBSI0005 - Politbarometer 5/2000 [datoteka podatkov], 2000

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • število spremenljivk: 95
  • število enot: 928

Spremenljivke

KEY

ZAPST ZAPST

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
928 5 1996 992.782 560.325

Vrednosti spremenljivk od 5 do 1996

IZBOR1 //DOBER DAN, IME MI JE ............., SE

//DOBER DAN, IME MI JE ............., SEM ANKETAR-/KA CENTRA ZA RAZISKOVANJE JAVNEGA MNENJA Z UNIVERZE V LJUBLJANI. DELAMO KRATKO RAZISKAVO O AKTUALNIH TEMAH V SLOVENIJI. MED 1000 TELEFONSKIMI NAROČNIKI, JE RAČUNALNIK NAKLJUČNO IZBRAL TUDI VAŠO TELEFONSKO ŠTEVILKO. POMEMBNO JE, DA NA ANKETO ODGOVARJA PRAV OSEBA, DOLOČENA PO SLEDEČEM POSTOPKU.// NAJPREJ POVEJTE, KOLIKO OSEB STAREJŠIH OD 18 LET ŽIVI V VAŠEM GOSPODINJSTVU, VKLJUČNO Z VAMI?

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

KEY

ZAPST ZAPST

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
928 5 1996 992.782 560.325

Vrednosti spremenljivk od 5 do 1996

IZBOR1 //DOBER DAN, IME MI JE ............., SE

//DOBER DAN, IME MI JE ............., SEM ANKETAR-/KA CENTRA ZA RAZISKOVANJE JAVNEGA MNENJA Z UNIVERZE V LJUBLJANI. DELAMO KRATKO RAZISKAVO O AKTUALNIH TEMAH V SLOVENIJI. MED 1000 TELEFONSKIMI NAROČNIKI, JE RAČUNALNIK NAKLJUČNO IZBRAL TUDI VAŠO TELEFONSKO ŠTEVILKO. POMEMBNO JE, DA NA ANKETO ODGOVARJA PRAV OSEBA, DOLOČENA PO SLEDEČEM POSTOPKU.// NAJPREJ POVEJTE, KOLIKO OSEB STAREJŠIH OD 18 LET ŽIVI V VAŠEM GOSPODINJSTVU, VKLJUČNO Z VAMI?

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

IZBOR2 //IN KATERA OD TEH OSEB JE ZADNJA!! PRAZ

//IN KATERA OD TEH OSEB JE ZADNJA!! PRAZNOVALA ROJSTNI DAN?//

Vrednost 493 Frekvenca
1 odgovarja 1. oseba
2 odgovarjala bo 2. oseba

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

NAGOVOR1 //DOBER DAN, IME MI JE ............., SE

//DOBER DAN, IME MI JE ............., SEM ANKETAR-/KA CENTRA ZA RAZISKOVANJE JAVNEGA MNENJA Z UNIVERZE V LJUBLJANI. DELAMO KRATKO RAZISKAVO O AKTUALNIH TEMAH V SLOVENIJI. POMEMBNO JE, DA NA ANKETO ODGOVARJA TOČNO DOLOČENA OSEBA. ZA TO ANKETO STE BILI PO NAKLJUČJU IZBRANI PRAV VI. // //...anketar: za nadaljevanje pritisni ...

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

KONEC2 //TO BI BILO VSE. ZA SODELOVANJE SE VAM

//TO BI BILO VSE. ZA SODELOVANJE SE VAM NAJLEPŠE ZAHVALJUJEMO. LEP POZDRAV.//// //(CJMMK, Kardeljeva pl. 5, tel: 18-93-800)// // ...anketar: za nadaljevanje pritisni ...

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, D

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?////

Vrednost 790 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI
2 NEZADOVOLJNI
3 ne vem, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?////

Vrednost 889 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI
2 NEZADOVOLJNI
3 ne vem, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q4 ALI SE PO VAŠEM MNENJU RAZMERE V SLOVENS

ALI SE PO VAŠEM MNENJU RAZMERE V SLOVENSKEM GOSPODARSTVU://

Vrednost 988 Frekvenca
1 IZBOLJŠUJEJO
2 POSLABŠUJEJO
3 OSTAJAJO ISTE
4 ne vem, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

W DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?////

Vrednost 1087 Frekvenca
1 da
2 ne
3 ne vem, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

W2 IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? (anketar

IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? (anketar: ...ne beri strank)

Vrednost 1186 Frekvenca
1 /1/DS-demokratsko stranko Slovenije
2 /2/DESUS-demokratsko stranko upokojencev Slovenije
3 /3/LDS-liberalno demokracijo Slovenije
4 /5/SNS-slovensko nacionalno stranko
5 /6/SDS-socialno demokracijo Slovenije
6 /8/ZLSD-zdruŽeno listo socialnih demokratov
7 /9/ZS-zelene Slovenije
8 /10/SLS+SKD-slovenska ljudska stranka
9 /11/drugo
10 /12/ne ve, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

W3 NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO

NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO POVESTE, KATERA STRANKA VAM JE NAJBLIŽJA? (anketar: ...ne beri strank)

Vrednost 1285 Frekvenca
1 /1/DS-demokratska stranka Slovenije
2 /2/DESUS-demokratska stranka upokojencev Slovenije
3 /3/LDS-liberalna demokracija Slovenije
4 /5/SNS-slovenska nacionalna stranka
5 /6/SDS-socialna demokracija Slovenije
6 /8/ZLSD-zdruŽena lista socialnih demokratov
7 /9/ZS-zeleni Slovenije
8 /10/SLS+SKD-slovenska ljudska stranka
9 /11/drugo
10 /12/ne ve, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V1 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV

NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV, VI PA OCENITE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5. PRI ČEMER 1 - POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 - ZELO USPEŠNO, 3 - PA JE NEKJE VMES. //// NAJPREJ, KAKO OCENJUJETE DELO DOSEDANJE SLOVENSKE VLADE?//

Vrednost 1384 Frekvenca
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V2 IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA DRNOVŠKA

IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA DRNOVŠKA KOT DOSEDANJEGA PREDSEDNIKA VLADE?//

Vrednost 1483 Frekvenca
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽ

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR//

Vrednost 1582 Frekvenca
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V4 IN DRŽAVNI SVET//

IN DRŽAVNI SVET//

Vrednost 1681 Frekvenca
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLI

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE MILANA KUČANA?//

Vrednost 1780 Frekvenca
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V6A IN KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČ

IN KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA SLOVENIJE?//

Vrednost 1879 Frekvenca
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V7 KAKO OCENJUJETE DELO MARJANA PODOBNIKA K

KAKO OCENJUJETE DELO MARJANA PODOBNIKA KOT DOSEDANJEGA PODPREDSEDNIKA VLADE?//

Vrednost 1978 Frekvenca
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V8 IN ŠE, KAKO OCENJUJETE DELO GENERALNE DR

IN ŠE, KAKO OCENJUJETE DELO GENERALNE DRŽAVNE TOŽILKE ZDENKE CERAR?//

Vrednost 2077 Frekvenca
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M1 IN ZDAJ Z ISTIMI OCENAMI, OD 1 DO 5, OCE

IN ZDAJ Z ISTIMI OCENAMI, OD 1 DO 5, OCENITE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTRSTEV IN NJIHOVIH MINISTROV GLEDE NA NJIHOVO DOSEDANJE DELO, IN SICER NAJPREJ//// M. ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE, MINISTER TONE ROP

Vrednost 2176 Frekvenca
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M2 M. ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ, MINIST

M. ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ, MINISTER MARJAN SENJUR

Vrednost 2275 Frekvenca
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M3 M. ZA FINANCE, MINISTER MITJA GASPARI

M. ZA FINANCE, MINISTER MITJA GASPARI

Vrednost 2374 Frekvenca
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M4 M. ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI, MINISTRICA

M. ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI, MINISTRICA TEA PETRIN

Vrednost 2473 Frekvenca
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M5 M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, MINISTER CIRIL SMRKOLJ

Vrednost 2572 Frekvenca
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M6 NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI///

NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI//// M. ZA KULTURO, MINISTER JOŽEF ŠKOLČ

Vrednost 2671 Frekvenca
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M7 M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER BORUT ŠU

M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER BORUT ŠUKLJE

Vrednost 2770 Frekvenca
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M8 M. ZA OBRAMBO, MINISTER FRANCI DEMŠAR

M. ZA OBRAMBO, MINISTER FRANCI DEMŠAR

Vrednost 2869 Frekvenca
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M9 M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER PAVLE

M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER PAVLE GANTAR

Vrednost 2968 Frekvenca
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M10 M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER TOMAŽ MARUŠI

M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER TOMAŽ MARUŠIČ

Vrednost 3067 Frekvenca
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M11 IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE//

IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE//// M. ZA PROMET IN ZVEZE, MINISTER ANTON BERGAUER

Vrednost 3166 Frekvenca
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M12 M. ZA ŠOLSTVO IN SPORT, MINISTER PAVLE Z

M. ZA ŠOLSTVO IN SPORT, MINISTER PAVLE ZGAGA

Vrednost 3265 Frekvenca
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M13 M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER MARJAN JEREB

M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER MARJAN JEREB

Vrednost 3364 Frekvenca
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M14 M. ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO, MINISTER L

M. ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO, MINISTER LOJZE MARINČEK

Vrednost 3463 Frekvenca
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M15 M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ

M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ RUPEL

Vrednost 3562 Frekvenca
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M16 M. ZA MALO GOSPODARSTVO IN TURIZEM, MINI

M. ZA MALO GOSPODARSTVO IN TURIZEM, MINISTER JANKO RAZGORŠEK

Vrednost 3661 Frekvenca
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M17 M. ZA EVROPSKE ZADEVE, MINISTER IGOR BAV

M. ZA EVROPSKE ZADEVE, MINISTER IGOR BAVČAR

Vrednost 3760 Frekvenca
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

EB1 ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTI

ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTILO, ALI JI NE BI KORISTILO, ČE BI POSTALA POLNOPRAVNA ČLANICA EVROPSKE UNIJE?//

Vrednost 3859 Frekvenca
1 koristilo bi ji
2 ne bi ji koristilo
3 ne vem, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

EBREF ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO R

ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REFERENDUMA O POLNOPRAVNEM ČLANSTVU SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO, KAKO BI VI GLASOVALI? ZA VSTOP ALI PROTI VSTOPU V EVROPSKO UNIJO?//

Vrednost 3958 Frekvenca
1 glasoval bi za vstop
2 glasoval bi proti vstopu
3 ne ve, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

NATO1 ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE S

ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE S PRIZADEVANJI, DA BI SLOVENIJA POSTALA ČLANICA NATA?//

Vrednost 4057 Frekvenca
1 strinja se
2 ne strinja se
3 neopredeljen, ne ve, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

I1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE ZOPET Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA.//KAKO TOREJ ZAUPATE...://// DOSEDANJI SLOVENSKI VLADI?//

Vrednost 4156 Frekvenca
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I2 DOSEDANJEMU PREDSEDNIKU VLADE?//

DOSEDANJEMU PREDSEDNIKU VLADE?//

Vrednost 4255 Frekvenca
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I3 DRŽAVNEMU ZBORU?//

DRŽAVNEMU ZBORU?//

Vrednost 4354 Frekvenca
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?//

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?//

Vrednost 4453 Frekvenca
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I5 POLITIČNIM STRANKAM?//

POLITIČNIM STRANKAM?//

Vrednost 4552 Frekvenca
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I6 SODIŠČEM?//

SODIŠČEM?//

Vrednost 4651 Frekvenca
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I7 POLICIJI?//

POLICIJI?//

Vrednost 4750 Frekvenca
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I8 VOJSKI?//

VOJSKI?//

Vrednost 4849 Frekvenca
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?//

CERKVI IN DUHOVŠČINI?//

Vrednost 4948 Frekvenca
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I10 BANKI SLOVENIJE?//

BANKI SLOVENIJE?//

Vrednost 5047 Frekvenca
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I11 SLOVENSKEMU TOLARJU?//

SLOVENSKEMU TOLARJU?//

Vrednost 5146 Frekvenca
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I12 USTAVNEMU SODIŠČU?//

USTAVNEMU SODIŠČU?//

Vrednost 5245 Frekvenca
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I13 SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?//

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?//

Vrednost 5344 Frekvenca
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I14 SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?//

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?//

Vrednost 5443 Frekvenca
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

LD MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH S

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?////

Vrednost 5542 Frekvenca
1 prej levo
2 v sredino
3 prej desno
4 b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q210 ČE BI NA NASLEDNJIH PARLAMENTARNIH VOLI

ČE BI NA NASLEDNJIH PARLAMENTARNIH VOLITVAH NASTOPILA LE KANDIDATA LEVO-SREDINSKE IN DESNO-SREDINSKE KOALICIJE, KOMU BI VI PREJ DALI SVOJ GLAS?////

Vrednost 5641 Frekvenca
1 KANDIDATU LEVO-SREDINSKE KOALICIJE
2 KANDIDATU DESNO-SREDINSKE KOALICIJE
3 ne bi šel na volitve
4 ne vem, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q420 TRENUTNE RAZMERE MED STRANKAMI NAKAZUJEJ

TRENUTNE RAZMERE MED STRANKAMI NAKAZUJEJO, DA OBSTAJA VERJETNOST, DA BODO NA VOLITVAH NASTOPILE NASLEDNJE TRI PREVLADUJOČE POLITIČNE OPCIJE. PRVA JE KOALICIJA SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA TER SLS+SKD SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA; DRUGO PREDSTAVLJA SAMOSTOJNA LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE. TRETJA PA JE ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV IN DESUS. KATERO OD TEH TREH MOŽNOSTI BI VI NAJPREJ PODPRLI?//

Vrednost 5740 Frekvenca
1 sds ter sls+skd slovenska ljudska stranka
2 lds
3 zlsd in desus
4 ne vem, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q421B ALI LAHKO NAVEDETE OSEBO, KI JE PO VAŠEM

ALI LAHKO NAVEDETE OSEBO, KI JE PO VAŠEM MNENJU NAJPRIMERNEJŠA ZA VODENJE SLOVENSKE VLADE PO VOLITVAH//

Vrednost 5839 Frekvenca
1 drnovšek
2 janša
3 peterle
4 podobnik m.
5 podobnik j.
6 pahor
7 arhar
8 kučan
9 voljč
10 rop
11 bajuk
12 drugo
13 ne vem, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

Q422A SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI IMENA NEKATERIH P

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI IMENA NEKATERIH POLITIKOV, VI PA NA LESTVICI OD 1 DO 5 OCENITE NJIHOVO SPOSOBNOST ZA VODENJE SLOVENSKE VLADE, PRI ČEMER 1 POMENI DA SPLOH NISO SPOSOBNI, 5 DA SO ZELO SPOSOBNI ZA VODENJE SLOVENSKE VLADE, 3 PA JE NEKJE VMES.// OCENITE NAJPREJ KAKO SPOSOBEN ZA VODENJE SLOVENSKE VLADE SE VAM ZDI JANEZ DRNOVŠEK//

Vrednost 5938 Frekvenca
1 najslabša ocena
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najboljša ocena
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q422B NADALJE, JANEZ JANŠA//

NADALJE, JANEZ JANŠA//

Vrednost 6037 Frekvenca
1 najslabša ocena
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najboljša ocena
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q422C LOJZE PETERLE//

LOJZE PETERLE//

Vrednost 6136 Frekvenca
1 najslabša ocena
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najboljša ocena
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q422D KAJ PA MARJAN PODOBNIK//

KAJ PA MARJAN PODOBNIK//

Vrednost 6235 Frekvenca
1 najslabša ocena
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najboljša ocena
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q422E JANEZ PODOBNIK//

JANEZ PODOBNIK//

Vrednost 6334 Frekvenca
1 najslabša ocena
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najboljša ocena
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q422F BORUT PAHOR//

BORUT PAHOR//

Vrednost 6433 Frekvenca
1 najslabša ocena
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najboljša ocena
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q422G FRANCE ARHAR//

FRANCE ARHAR//

Vrednost 6532 Frekvenca
1 najslabša ocena
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najboljša ocena
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q422H MARKO VOLJČ//

MARKO VOLJČ//

Vrednost 6631 Frekvenca
1 najslabša ocena
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najboljša ocena
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q422I ANTON ROP//

ANTON ROP//

Vrednost 6730 Frekvenca
1 najslabša ocena
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najboljša ocena
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q422J ANDREJ BAJUK//

ANDREJ BAJUK//

Vrednost 6829 Frekvenca
1 najslabša ocena
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najboljša ocena
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q422P MILAN KUČAN//

MILAN KUČAN//

Vrednost 6928 Frekvenca
1 najslabša ocena
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najboljša ocena
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q422R FRANC ZAGOŽEN//

FRANC ZAGOŽEN//

Vrednost 7027 Frekvenca
1 najslabša ocena
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najboljša ocena
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q471 V TEH DNEH POSLANCI ODLOČAJO O POTRDITV

V TEH DNEH POSLANCI ODLOČAJO O POTRDITVI ALI ZAVRNITVI VLADE, KI JO PREDLAGA MANDATAR ANDREJ BAJUK.////NAJPREJ NAS ZANIMA, ALI PODPIRATE ANDREJA BAJUKA KOT MANDATARJA OZ. PREDSEDNIKA NOVE SLOVENSKE VLADE ALI NE?//

Vrednost 7126 Frekvenca
1 da, podpiram
2 ne, ne podpiram
3 ne vem, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q471A GLEDE NA NAPOVEDI, BO ANDREJ BAJUK VERJE

GLEDE NA NAPOVEDI, BO ANDREJ BAJUK VERJETNO PONOVNO PREDLAGAL SVOJO LISTO MINISTROV V IMENOVANJE DRŽAVNEMU ZBORU. ALI JE TO PO VAŠEM MNENJU ZA RAZREŠITEV NASTALE POLITIČNE SITUACIJE SMISELNO ALI NI SMISELNO?//

Vrednost 7225 Frekvenca
1 da, podpiram
2 ne, ne podpiram
3 ne vem, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q471B GLEDE NA NAPOVEDI, BO ANDREJ BAJUK VERJE

GLEDE NA NAPOVEDI, BO ANDREJ BAJUK VERJETNO PONOVNO PREDLAGAL SVOJO LISTO MINISTROV V IMENOVANJE DRŽAVNEMU ZBORU. ALI JE TO PO VAŠEM MNENJU ZA RAZREŠITEV NASTALE POLITIČNE SITUACIJE SMISELNO ALI NI SMISELNO?//

Vrednost 7324 Frekvenca
1 /4/da, je smiselno
2 /5/ne, ni smiselno
3 /6/ne vem, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q472 ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z ODLOČI

ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z ODLOČITVIJO DRŽAVNEGA ZBORA, KI JE ZAVRNIL PREDLOG VLADE ANDREJA BAJUKA?//

Vrednost 7423 Frekvenca
1 da, soglašam
2 ne, ne soglašam
3 ne vem, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q272C GLEDE NA POTEK RAZPRAVE O NOVEM VOLILNEM

GLEDE NA POTEK RAZPRAVE O NOVEM VOLILNEM ZAKONU SO NAČELOMA ŠE VEDNO ODPRTE TRI MOŽNOSTI - KOMBINIRANI SISTEM, DVOKROŽNI VEČINSKI ALI OHRANITEV OBSTOJEČEGA VOLINEGA SISTEMA S POPRAVKI. ZA KATEREGA SE VI BOLJ ZAVZEMATE?//

Vrednost 7522 Frekvenca
1 kombinirani t.i. nemški
2 dvokroŽni večinski
3 naj ostane obstoječi s popravki
4 ne vem, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q470 V ZVEZI S SPREMEMBO VOLILNEGA SISTEMA JE

V ZVEZI S SPREMEMBO VOLILNEGA SISTEMA JE NAJVERJETNEJE, DA BO DRŽAVNI ZBOR SPREJEL SPREMEMBO USTAVE, KI BO UTEMELJILA PROPORCIONALNI VOLILNI SISTEM Z NEKATERIMI POPRAVKI, IN TO DAL V POTRDITEV NA REFERENDUM. ALI BI SE TAKŠNEGA REFERENDUMA UDELEŽILI ALI NE?//

Vrednost 7621 Frekvenca
1 da
2 ne
3 ne vem, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q470A ALI BI NA REFERENDUMU PODPRLI SPREMEMBO

ALI BI NA REFERENDUMU PODPRLI SPREMEMBO USTAVE, KI BI UZAKONILA PROPORCIONALNI VOLILINI SISTEM Z NEKATERIMI POPRAVKI ALI NE?//

Vrednost 7720 Frekvenca
1 da
2 ne
3 ne vem, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

LROJ POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Vrednosti spremenljivk od 0 do 82

IZOB KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Vrednost 7918 Frekvenca
1 OSNOVNA
2 KONČANA POKLICNA
3 KONČANA SREDNJA
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

TIPK ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Vrednost 8017 Frekvenca
1 NA PODEŽELJU
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU
3 V VEČJEM MESTU
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU?

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

ZAP ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE//

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE//

Vrednost 8116 Frekvenca
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU
3 SAMOZAPOSLEN
4 KMET
5 GOSPODINJA
6 UPOKOJENEC
7 ŠTUDENT, DIJAK
8 BREZPOSELN
9 DRUGO...

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

ZAP2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?//

Vrednost 8215 Frekvenca
1 DA, ZELO ME SKRBI
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI
3 NE, TO ME NE SKRBI
4 ne vem, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

REG1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, AL

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Vrednost 8314 Frekvenca
1 sem veren
2 nisem veren
3 nekaj vmes...
4 zavrnil odg.,b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

SPOL SPOL

SPOL

Vrednost 8413 Frekvenca
1 moški
2 Ženska

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

QI ANKETAR: kako bi ocenil koncani intervju

ANKETAR: kako bi ocenil koncani intervju://

Vrednost 8512 Frekvenca
1 dobro, potekal je običajno, normalno hitro ...
2 slabo, potekal je neobičajno počasi, ni bilo zanimanja za odg., ...

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

VZROK ZAKAJ NE BO ODGOVARJAL/A

ZAKAJ NE BO ODGOVARJAL/A

Vrednost 8611 Frekvenca
1 v gospodinjstvu odloŽili slušalko takoj po prvem kontaktu
2 neustrezna številka (podjetje, trgovina, banka, itd.)
3 izbrana oseba kljub pojasnilom noče sodelovati
4 izbrana oseba začasno odsotna v času trajanja ankete
5 izbrane osebe kljub zmenku nikoli ni doma
6 nezmoŽnost sodelovanja ... (bolezen, neznanje jezika, itd.)
7 izrecno zvrnil sodelovanje sredi ankete
8 drugo,...?

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

RSTAR STAROST

Vrednost 8710 Frekvenca
30 ->30 241
45 30 - 45 270
60 46 - 60 233
99 61 -> 182
SYSMISS 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
926 30 99 55.4838 24.0626

Vrednosti spremenljivk od 30 do 99

WSKUP STR. PREFERENCE

Vrednost 889 Frekvenca
1 DS 4
2 DESUS 4
3 LDS 274
5 SNS 10
6 SDS 74
8 ZLSD 69
9 ZS 0
10 SLS+SKD 89
11 drugo 21
12 ne ve 383
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
928 1 12 8.18642 3.91616

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

OBCINA

Vrednost 898 Frekvenca
1 AJDOVŠČINA 8
2 BREŽICE 9
3 CELJE 50
4 CERKNICA 3
5 ČRNOMELJ 11
6 DOMŽALE 10
7 DRAVOGRAD 1
8 GOR. RADGONA 6
9 GROSUPLJE 10
10 HRASTNIK 0
11 IDRIJA 6
12 ILIR. BISTRICA 5
13 IZOLA 8
14 JESENICE 13
15 KAMNIK 14
16 KOČEVJE 10
17 KOPER 19
18 KRANJ 33
19 KRŠKO 10
20 LAŠKO 5
21 LENART 5
22 LENDAVA 7
23 LITIJA 6
24 LJ-BEŽIGRAD 203
25 LJ-CENTER 0
26 LJ-MOSTE 0
27 LJ-ŠIŠKA 0
28 LJ-VIČ 0
29 LJUTOMER 5
30 LOGATEC 7
34 METLIKA 2
35 MOZIRJE 10
36 MUR. SOBOTA 28
37 NOVA GOR. 23
38 NOVO MESTO 23
39 ORMOŽ 7
40 PIRAN 8
41 POSTOJNA 9
42 PTUJ 29
43 RADLJE 5
44 RADOVLJICA 19
45 RAVNE NA K. 14
46 RIBNICA 2
47 SEVNICA 9
48 SEŽANA 14
49 SLOV. GRADEC 4
50 SLOV. BISTRICA 16
51 SLOV. KONJICE 12
52 ŠENTJUR 7
53 ŠK. LOKA 19
54 ŠMARJE 18
55 TOLMIN 7
56 TRBOVLJE 0
57 TREBNJE 8
58 TRŽIČ 7
59 VELENJE 27
60 VRHNIKA 5
61 ZAGORJE 0
62 ŽALEC 28
64 MARIBOR 71
65 PESNICA 10
68 RUŠE 7
SYSMISS 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
912 1 68 33.7248 19.0786

Vrednosti spremenljivk od 1 do 68

REGIJA REGIJA

Vrednost 907 Frekvenca
1 LJ/MESTO 157
2 SV.SLO. 223
3 CELJSKA 157
4 GORENJSKA 95
5 PRIMORSKA 110
6 LJ/PERIFERIJA 114
7 DOLENJSKA 72
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
928 1 7 3.43966 1.9108

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

NOVAOBC

Vrednost 916 Frekvenca
1 Žalec 26
2 Železniki 2
3 Žiri 2
4 Ajdovščina 6
5 Beltinci 4
6 Bled 7
7 Bohinj 2
8 Borovnica 1
9 Bovec 0
10 Brda 2
11 Brežice 9
12 Brezovica 3
13 Cankova-Tišina 1
14 Celje 43
15 Cerklje na Gorenjskem 1
16 Cerknica 2
17 Cerkno 3
18 Destrnik-Trnovska vas 3
19 Divača 5
20 Dobrepolje 0
21 Dobrova-Horjul-Polhov Gradec 5
22 Dobrova-Horjul-Polhov Gradec in Medvo 0
23 Dol pri Ljubljani 0
24 Domžale 9
25 Dornava 2
26 Dravograd 1
27 Duplek 4
28 Gorenja vas-Poljane 4
29 Gorišnica 3
30 Gornja Radgona 2
31 Gornji Grad 0
32 Gornji Petrovci 0
33 Grosuplje 6
34 Herpelje-Kozina 0
35 Hodoš-Šalovci 1
36 Hrastnik 0
37 Hrpelje-Kozina 1
38 Idrija 3
39 Ig 2
40 Ilirska Bistrica 5
41 Ivančna Gorica 4
42 Izola/Isola 8
43 Jesenice 13
44 Juršinci 0
45 Kamnik 14
46 Kanal 1
47 Kidričevo 3
48 Kobarid 3
49 Kobilje 0
50 Komen 3
51 Koper/Capodistria 19
52 Kozje 1
53 Kočevje 10
54 Kranj 27
55 Kranjska Gora 0
56 Krško 10
57 Kungota 1
58 Kuzma 2
59 Laško 5
60 Lenart 5
61 Lendava/Lendva 4
62 Litija 6
63 Ljubljana 186
64 Ljubno 1
65 Ljutomer 5
66 Logatec 7
67 Loška dolina 1
68 Loški Potok 0
69 Lukovica 0
70 Luče 0
71 Majšperk 1
72 Maribor 59
73 Mežica 4
74 Medvode 4
75 Mengeš 1
76 Metlika 2
77 Miren-Kostanjevica 3
78 Mislinja 0
79 Moravske Toplice 3
80 Moravče 0
81 Mozirje 7
82 Mozirje in Nazarje 0
83 Murska Sobota 12
84 Muta 2
85 Naklo 1
86 Nazarje 2
87 Nova Gorica 17
88 Novo mesto 20
89 Odranci 0
90 Ormož 7
91 Osilnica 0
92 Pesnica 7
93 Piran/Pirano 8
94 Pivka 2
95 Podvelka-Ribnica 1
96 Podčetrtek 1
97 Postojna 7
98 Preddvor 0
99 Ptuj 16
100 Puconci 4
101 Radenci 4
102 Radeče 0
103 Radlje ob Dravi 2
104 Radovljica 10
105 Ravne-Prevalje 7
106 Rače-Fram 4
107 Ribnica 2
108 Rogatec 1
109 Rogaševci 1
110 Rogaška Slatina 8
111 Ruše 7
112 Sežana 5
113 Semič 4
114 Sevnica 9
115 Slovenj Gradec 4
116 Slovenska Bistrica 16
117 Slovenske Konjice 5
118 Starše 2
119 Sveti Jurij 0
120 Tolmin 4
121 Tržič 7
122 Trbovlje 0
123 Trebnje 8
124 Turnišče 2
125 Velenje 22
126 Velike Lašče 0
127 Videm 1
128 Vipava 2
129 Vitanje 3
130 Vodice 1
131 Vojnik 5
132 Vrhnika 4
133 Vuzenica 0
134 Zagorje ob Savi 0
135 Zavrč 0
136 Zreče 4
137 Šentilj 4
138 Šentjernej 3
139 Šentjur pri Celju 7
140 Šenčur 4
141 Škocjan 0
142 Škofja Loka 11
143 Škofljica 2
144 Šmarje pri Jelšah 7
145 Šmartno ob Paki 4
146 Šoštanj 3
147 Štore 2
148 Črenšovci 1
149 Črna na Koroškem 3
150 Črnomelj 7
SYSMISS 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
912 1 150 70.7796 37.8884

Vrednosti spremenljivk od 1 do 150

VELNAS Velikost naselja

Vrednost 925 Frekvenca
1 hisa na samem, zaselek ali manjsa vas z do 500 prebivalcev 254
2 vas, kraj, trg z nad 500 do 2000 prebivalci 139
3 kraj z nad 2000 do 4000 prebivalci 52
4 kraj z nad 4000 do 10.000 prebivalci 103
5 kraj z nad 10.000 do 50.000 prebivalcev 151
6 kraj z nad 50.000 prebivalci (Ljubljana, Maribor) 229
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
928 1 6 3.47953 2.00043

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

WUTEZ Poststratifikacijska utez

Vrednost 934 Frekvenca
0.473978 28
0.481415 41
0.501427 81
0.509295 67
0.560341 21
0.571566 17
0.587385 18
0.592792 55
0.596601 34
0.604667 47
0.621402 53
0.631152 42
0.694412 12
0.708323 14
0.734628 44
0.749344 42
0.989453 1
1.20212 2
1.29325 15
1.31354 10
1.52889 20
1.55952 15
1.60268 25
1.62782 10
1.65198 23
1.6779 18
1.8947 35
1.93266 21
1.95299 47
1.99211 25
2.04724 11
2.07937 7
2.42027 18
2.46876 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
928 0.473978 2.46876 1.00042 0.60729

Vrednosti spremenljivk od 0.473978 do 2.46876

MESEC

Vrednost 943 Frekvenca
5 maj 928
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
928 5 5 5 0

Vrednosti spremenljivk od 5 do 5

LETO

Vrednost 952 Frekvenca
2000 2000 928
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
928 2000 2000 2000 0

Vrednosti spremenljivk od 2000 do 2000

ANKETA

Vrednost 961 Frekvenca
200005 maj 00 928
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
928 200005 200005 200005 0

Vrednosti spremenljivk od 200005 do 200005

Gradiva o izvedbi raziskave

  1. Toš, Niko (2000). PBSI0005 - Vprašalnik PBSI0005 [vprašalnik].

Rezultati raziskave

  1. Toš, Niko (2000). PBSI0005 - POLITBAROMETER 5/00 Poročilo o meritvi, ki je bila opravljena od 23. do 25. maja 2000 [ostali dokumenti].

Povezane objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Toš, N. (2001). PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: PBSI0005. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0005_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2001

SORODNE RAZISKAVE

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI9912 - Politbarometer PB12/99, Slovenija: December 1999

PBSI9911 - Politbarometer PB11/99, Slovenija: November 1999

PBSI9910 - Politbarometer PB10/99, Slovenija: Oktober 1999

PBSI9909 - Politbarometer PB9/99, Slovenija: September 1999

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI9906 - Politbarometer PB6/99, Slovenija: Junij 1999

PBSI9905 - Politbarometer PB5/99, Slovenija: Maj 1999

PBSI9904 - Politbarometer PB4/99, Slovenija: April 1999

PBSI9903 - Politbarometer PB3/99, Slovenija: Marec 1999

PBSI9902 - Politbarometer PB2/99, Slovenija: Februar 1999

PBSI9901 - Politbarometer PB1/99, Slovenija: Januar 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

PBSI9812 - Politbarometer PB12/98, Slovenija: December 1998

PBSI9811 - Politbarometer PB11/98, Slovenija: November 1998

PBSI9810 - Politbarometer PB10/98, Slovenija: Oktober 1998

PBSI9809 - Politbarometer PB9/98, Slovenija: September 1998

PBSI9807 - Politbarometer PB7/98, Slovenija: Julij 1998

PBSI9806 - Politbarometer PB6/98, Slovenija: Junij 1998

PBSI9805 - Politbarometer PB5/98, Slovenija: Maj 1998

PBSI9804 - Politbarometer PB4/98, Slovenija: April 1998

PBSI9803 - Politbarometer PB3/98, Slovenija: Marec 1998

PBSI9802 - Politbarometer PB2/98, Slovenija: Februar 1998

PBSI9801 - Politbarometer PB1/98, Slovenija: Januar 1998

PBSI9712 - Politbarometer PB12/97, Slovenija: December 1997

PBSI9711 - Politbarometer PB11/97, Slovenija: November 1997

PBSI9710 - Politbarometer PB10/97, Slovenija: Oktober 1997

PBSI9709 - Politbarometer PB09/97, Slovenija: September 1997

PBSI9707 - Politbarometer PB07/97, Slovenija: Julij 1997

PBSI9706 - Politbarometer PB06/97, Slovenija: Junij 1997

PBSI9705 - Politbarometer PB05/97, Slovenija: Maj 1997

PBSI9704 - Politbarometer PB04/97, Slovenija: April 1997

PBSI9703 - Politbarometer PB03/97, Slovenija: Marec 1997

PBSI9702 - Politbarometer PB02/97, Slovenija: Februar 1997

PBSI9701 - Politbarometer PB01/97, Slovenija: Januar 1997

PBSI9612 - Politbarometer PB12/96., Slovenija: December 1996

PBSI9611 - Politbarometer PB11/96, Slovenija: November 1996

PBSI9610 - Politbarometer PB10/96, Slovenija: Oktober 1996

PBSI9609 - Politbarometer PB09/96, Slovenija: September 1996

PBSI9607 - Politbarometer PB07/96, Slovenija: Julij 1996

PBSI9606 - Politbarometer PB06/96, Slovenija: Junij 1996

PBSI9605 - Politbarometer PB05/96, Slovenija: Maj 1996

PBSI9604 - Politbarometer PB04/96, Slovenija: April 1996

PBSI9603 - Politbarometer PB03/96, Slovenija: Marec 1996

PBSI9602 - Politbarometer PB02/96, Slovenija: Februar 1996

PBSI9601 - Politbarometer PB01/96, Slovenija: Januar 1996

PBSI9512 - Politbarometer PB12/95, Slovenija: December 1995

PBSI9511 - Politbarometer PB11/95, Slovenija: November 1995

PBSI9510 - Politbarometer PB10/95, Slovenija: Oktober 1995

PBSI9509 - Politbarometer PB9/95, Slovenija: September 1995

PBSI9507 - Politbarometer PB7/95, Slovenija: Julij 1995

PBSI9506 - Politbarometer PB6/95, Slovenija: Junij 1995

PBSI9505 - Politbarometer PB5/95, Slovenija: Maj 1995

PBSI9504 - Politbarometer PB4/95, Slovenija: April 1995

PBSI9503 - Politbarometer PB3/95, Slovenija: Marec 1995

PBSI9502 - Politbarometer PB2/95, Slovenija: Februar 1995

PBSI9501 - Politbarometer PB1/95, Slovenija: Januar 1995

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si