Analiza stanja psihosocialnih tveganj na delovnih mestih v mikro, malih in srednje velikih podjetjih

Basic Study Information

ADP - IDNo: PSTVEG11
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PSTVEG11_V1
Main author(s):
  • Kralj, Ana
  • Simčič, Blaž
Data file producer:
CRJM UP ZRS - Center za raziskovanje javnega mnenja, Znanstveno-raziskovano središče Koper, Univerza na Primorskem (Koper, Slovenija; 2011)

Funding agency:

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča

Project number:

no information

Study Content

Keywords:

mikro, mala in srednje velika podjetja, psihosocialna tveganja, zaposlitev, delovni čas, stres, odnosi med zaposlenimi, možnosti napredovanja, skrb zaradi izgube zaposlitve, menjava službe, iskanje dela, bolniška odsotnost, usklajevanje delovnega in družinskega življenja, invalidnost

Keywords ELSST:
PODJETJE, PODJETJE, DELOVNE RAZMERE, USKLAJEVANJE POKLICNEGA IN ZASEBNEGA ŽIVLJENJA, DELOVNA SILA, DELOVNA SILA, DELOVNO MESTO

Topic Classification CESSDA
DELO IN ZAPOSLOVANJE - delovne razmere
Topic Classification CERIF
Sociologija dela, sociologija podjetij
Topic Classification ADP
stres na delovnem mestu
izgorelost
usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
absentizem
prezentizem
fluktuacija
ranljive skupine


Abstract:

Raziskava predstavlja kvantitaven del metodološkega pristopa večje raziskovalne študije v okviru katere so se izvajale tudi fokusne skupine in poglobljeni intervjuji. Poglavitni namen študije je opraviti celovito analizo dejavnikov psihosocialnih tveganj na delovnih mestih v mikro, malih in srednje velikih podjetjih. Študija se osredotoča na šest problemskih osi: stres, izgorelost, prezentizem, absentizem, fluktuacija in problematika usklajevanja poklicnega in družinskega življenja. Izhodiščna predpostavka študije je, da je navedena področja smiselno obravnavati celostno in v medsebojni povezavi, saj se medsebojno tesno povezujejo in dopolnjujejo.

Methodology


Collection date: oktober 2010 - december 2010
Date of production: 2011
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Polnoletne osebe, zaposlene v mikro, malih in srednje velikih podjetjih.

Excluded: no information
Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja, Znanstveno-raziskovano središče Koper

Sampling procedure:

Namensko vzorčenje. Anketirani so bili zaposleni v 400 izbranih mikro, malih in srednje velikih podjetjih. Naročnik raziskave je omogočil kontakte s 400 podjetji, vključenimi v Konfederacijo novih sindikatov Slovenije - Neodvisnost (KNSS) in v Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije (ZDOPS).

Mode of data collection:

Samoizpolnjevalna anketa. Podjetjem so bili anketni vprašalniki, vloženi v naslovljene kuverte, izročeni osebno ali po pošti ter nadalje distribuirani vsem zaposlenim. Del anketiranja je potekal tudi preko spletne ankete.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika. Podatki in dokumentacija so na voljo pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 2.5 Slovenija.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: PSTVEG11 - Analiza stanja psihosocialnih tveganj na delovnih mestih v mikro, malih in srednje velikih podjetjih [datoteka podatkov], 2011

File ID: ccby

Format: *.sav - SPSS WIN 7. 0

  • number of variables: 119
  • number of units: 976

Version: april 2012

Title of Data file: PSTVEG11 - Odprti odgovori za spremenljivko v231_1 [datoteka podatkov], 2012

Format: *.xlsx - TABELE

Variable list

v1 Število zaposlenih v podjetju:

Število zaposlenih v podjetju:

Value 13 Frequency
1 Do 10 225
2 10 – 19 118
3 20 – 49 135
4 50 – 199 207
5 200 – 499 271
6 ne vem, brez odgovora 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
956 20

Valid range from 1 to 5

v2 Regija, v kateri se nahaja podjetje:

Regija, v kateri se nahaja podjetje:

Value 22 Frequency
1 Osrednjeslovenska 309
2 Obalno-kraška 68
3 Goriška 18
4 Notranjsko-kraška 41
5 Gorenjska 109
6 Jugovzhodna Slovenija 67
7 Spodnjeposavska 18
8 Zasavska 24
9 Savinjska 129
10 Podravska 100
11 Pomurska 51
12 Koroška 28
13 Ne vem, brez odgovora 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
962 14

Valid range from 1 to 12

v3 Kakšno dejavnost opravljate v vašem podjetju?

Kakšno dejavnost opravljate v vašem podjetju?

Value 31 Frequency
1 industrija 306
2 obrt ali obrti podobna 155
3 storitvena 225
4 trgovina 86
5 turizem 52
7 drugo 147
6 ne vem, brez odgovora 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
971 5

Valid range from 1 to 7

v1 Število zaposlenih v podjetju:

Število zaposlenih v podjetju:

Value 1119 Frequency
1 Do 10 225
2 10 – 19 118
3 20 – 49 135
4 50 – 199 207
5 200 – 499 271
6 ne vem, brez odgovora 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
956 20

Valid range from 1 to 5

v2 Regija, v kateri se nahaja podjetje:

Regija, v kateri se nahaja podjetje:

Value 2118 Frequency
1 Osrednjeslovenska 309
2 Obalno-kraška 68
3 Goriška 18
4 Notranjsko-kraška 41
5 Gorenjska 109
6 Jugovzhodna Slovenija 67
7 Spodnjeposavska 18
8 Zasavska 24
9 Savinjska 129
10 Podravska 100
11 Pomurska 51
12 Koroška 28
13 Ne vem, brez odgovora 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
962 14

Valid range from 1 to 12

v3 Kakšno dejavnost opravljate v vašem podjetju?

Kakšno dejavnost opravljate v vašem podjetju?

Value 3117 Frequency
1 industrija 306
2 obrt ali obrti podobna 155
3 storitvena 225
4 trgovina 86
5 turizem 52
7 drugo 147
6 ne vem, brez odgovora 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
971 5

Valid range from 1 to 7

v3_dr Drugo

Kakšno dejavnost opravljate v vašem podjetju?

Value 4116 Frequency
1 drugo+storitvena 1
2 elektromontaža 1
3 gradbena 1
4 industrija + storitvena 1
5 industrija + trgovina 1
6 industrija, trgovina 1
7 industrija, trgovina, storitvena 1
8 javna uprava 2
9 javni zavod 1
10 komunala 1
11 Kontrola Letenja 1
12 kontrola zračnega prometa Slovenije 1
13 obrt + storitvena 4
14 obrt + turizem 1
15 računovodsko 1
16 razvoj 1
17 storitvena + trgovina 2
18 storitvena + turizem 2
19 storitvena, trgovina 3
20 trgovina + storitvena 1
21 trgovina in storitvena 1
22 trgovina, obrt ali obrti podobna 1
23 trgovina, obrt ali obrti podobna, storitvena 2
24 trgovina, storitvena 2
25 trgovina+obrt+storitvena 1
26 turizem in kmetijstvo 1
27 vrtec 1
28 založništvo 1
29 zavarovalništvo 1
30 b.o. 937
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
39 937

Valid range from 1 to 29

v4 Kakšen je vaš položaj na delovnem mestu?

Kakšen je vaš položaj na delovnem mestu?

Value 5115 Frequency
1 Vodstveni delavec-delavka 255
2 Strokovni delavec-delavka (zaposleni v kadrovski službi, koo 146
3 Zaposlen-a 544
4 Ne vem, brez odgovora 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
945 31

Valid range from 1 to 3

v5_1 Dolžina zaposlitve na trenutnem delovnem mestu (v letih):

Dolžina zaposlitve na trenutnem delovnem mestu (v letih):

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
957 19 0 42 11.691 9.418

Valid range from 0 to 42

v6_1 Dolžina celotne delovne dobe (v letih):

Dolžina celotne delovne dobe (v letih):

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
962 14 0 46 19.731 10.527

Valid range from 0 to 46

v7 Zaposleni ste za:

Zaposleni ste za:

Value 8112 Frequency
1 nedoločen čas (polni delovni čas) 785
2 nedoločen čas (krajši delovni čas) 33
3 določen čas (polni delovni čas) 81
4 določen čas (krajši delovni čas) 19
5 drugo (npr. študentsko delo, avtorska pogodba, podjemna pogo 46
6 ne vem, brez odgovora 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
964 12

Valid range from 1 to 5

v8 Kako pogosto se dogaja, da morate zaradi povečanega obsega dela delati dlje od predvidenega delovnega časa?

Kako pogosto se dogaja, da morate zaradi povečanega obsega dela delati dlje od predvidenega delovnega časa?

Value 9111 Frequency
1 Nikoli 99
2 Nekajkrat letno 327
3 Nekajkrat mesečno 318
4 Vsak teden 228
5 Ne vem, brez odgovora 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
972 4

Valid range from 1 to 4

v9 Ali imate možnost prilagoditve delovnega časa (npr. pridete kasneje, samoorganizacija delovnega časa, delo od doma ....)

Ali imate možnost prilagoditve delovnega časa (npr. pridete kasneje, samoorganizacija delovnega časa, delo od doma ....)

Value 10110 Frequency
1 da 300
2 ne 439
3 deloma 228
4 ne vem, brez odgovora 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
967 9

Valid range from 1 to 3

v10 Ali so v vašem podjetju zaposleni tudi invalidi?

Ali so v vašem podjetju zaposleni tudi invalidi?

Value 11109 Frequency
1 da 358
2 ne 494
3 ne vem 119
4 brez odgovora 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
852 124

Valid range from 1 to 2

v11 Prosimo, ocenite, kako stresno je delo, ki ga opravljate.

Prosimo, ocenite, kako stresno je delo, ki ga opravljate.

Value 12108 Frequency
1 zelo je stresno 174
2 stresno je 435
3 niti stresno niti nestresno 231
4 ni stresno 86
5 sploh ni stresno 43
6 ne vem, brez odgovora 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
969 7

Valid range from 1 to 5

v12 Imate občutek, da ste na delovnem mestu pod stresom:

Imate občutek, da ste na delovnem mestu pod stresom:

Value 13107 Frequency
1 ves čas 72
2 pogosto 476
3 redko 355
4 nikoli 67
5 ne vem, brez odgovora 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
970 6

Valid range from 1 to 4

v13 Menim, da naše podjetje namenja dovolj pozornosti problematiki stresa na delovnem mestu.

Menim, da naše podjetje namenja dovolj pozornosti problematiki stresa na delovnem mestu.

Value 14106 Frequency
1 Da 192
2 Ne 534
3 Ne vem 240
4 Brez odgovora 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
726 250

Valid range from 1 to 2

v141_1 odgovornost

Kateri od naštetih dejavnikov vam povzročajo največ stresa pri delu?

Value 15105 Frequency
0 ni označil 462
1 označil 514
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
976 0

Valid range from 0 to 1

v141_2 pomanjkljivo znanje za opravljanje dela

Kateri od naštetih dejavnikov vam povzročajo največ stresa pri delu?

Value 16104 Frequency
0 ni označil 901
1 označil 75
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
976 0

Valid range from 0 to 1

v141_3 ne vidim rezultatov svojega dela

Kateri od naštetih dejavnikov vam povzročajo največ stresa pri delu?

Value 17103 Frequency
0 ni označil 868
1 označil 108
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
976 0

Valid range from 0 to 1

v141_4 ne morem vplivati na svoje delo

Kateri od naštetih dejavnikov vam povzročajo največ stresa pri delu?

Value 18102 Frequency
0 ni označil 777
1 označil 199
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
976 0

Valid range from 0 to 1

v141_5 ne morem odločati o svojem delu

Kateri od naštetih dejavnikov vam povzročajo največ stresa pri delu?

Value 19101 Frequency
0 ni označil 729
1 označil 247
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
976 0

Valid range from 0 to 1

v141_6 strah pred izgubo zaposlitve

Kateri od naštetih dejavnikov vam povzročajo največ stresa pri delu?

Value 20100 Frequency
0 ni označil 781
1 označil 195
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
976 0

Valid range from 0 to 1

v141_7 pomanjkanje razumevanja in podpore v delovnem okolju

Kateri od naštetih dejavnikov vam povzročajo največ stresa pri delu?

Value 2199 Frequency
0 ni označil 668
1 označil 308
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
976 0

Valid range from 0 to 1

v141_8 invalidnost

Kateri od naštetih dejavnikov vam povzročajo največ stresa pri delu?

Value 2298 Frequency
0 ni označil 941
1 označil 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
976 0

Valid range from 0 to 1

v141_9 starost

Kateri od naštetih dejavnikov vam povzročajo največ stresa pri delu?

Value 2397 Frequency
0 ni označil 900
1 označil 76
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
976 0

Valid range from 0 to 1

v141_10 spol

Kateri od naštetih dejavnikov vam povzročajo največ stresa pri delu?

Value 2496 Frequency
0 ni označil 956
1 označil 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
976 0

Valid range from 0 to 1

v141_11 zdravstveno stanje (bolezni, poškodbe)

Kateri od naštetih dejavnikov vam povzročajo največ stresa pri delu?

Value 2595 Frequency
0 ni označil 881
1 označil 95
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
976 0

Valid range from 0 to 1

v141_12 vpliv na moje zasebno in družabno življenje

Kateri od naštetih dejavnikov vam povzročajo največ stresa pri delu?

Value 2694 Frequency
0 ni označil 793
1 označil 183
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
976 0

Valid range from 0 to 1

v141_13 ne vem, brez odgovora

Kateri od naštetih dejavnikov vam povzročajo največ stresa pri delu?

Value 2793 Frequency
0 ni označil 930
1 označil 46
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
976 0

Valid range from 0 to 1

v142_1 pretirana delovna obremenitev (preveč dela)

Kateri od naštetih dejavnikov vam povzročajo največ stresa pri delu?

Value 2892 Frequency
0 ni označil 530
1 označil 446
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
976 0

Valid range from 0 to 1

v142_2 premajhna delovna obremenitev (premalo dela)

Kateri od naštetih dejavnikov vam povzročajo največ stresa pri delu?

Value 2991 Frequency
0 ni označil 939
1 označil 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
976 0

Valid range from 0 to 1

v142_3 delovni čas (izmensko ali nočno delo, delo ob vikendih...)

Kateri od naštetih dejavnikov vam povzročajo največ stresa pri delu?

Value 3090 Frequency
0 ni označil 825
1 označil 151
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
976 0

Valid range from 0 to 1

v142_4 nejasno opredeljene naloge

Kateri od naštetih dejavnikov vam povzročajo največ stresa pri delu?

Value 3189 Frequency
0 ni označil 800
1 označil 176
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
976 0

Valid range from 0 to 1

v142_5 premalo priznanja za opravljeno delo

Kateri od naštetih dejavnikov vam povzročajo največ stresa pri delu?

Value 3288 Frequency
0 ni označil 682
1 označil 294
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
976 0

Valid range from 0 to 1

v142_6 premajhen zaslužek

Kateri od naštetih dejavnikov vam povzročajo največ stresa pri delu?

Value 3387 Frequency
0 ni označil 554
1 označil 422
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
976 0

Valid range from 0 to 1

v142_7 ne vem, kdaj in če bom dobil-a plačilo za opravljeno delo

Kateri od naštetih dejavnikov vam povzročajo največ stresa pri delu?

Value 3486 Frequency
0 ni označil 893
1 označil 83
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
976 0

Valid range from 0 to 1

v142_8 slabi odnosi v delovnem kolektivu

Kateri od naštetih dejavnikov vam povzročajo največ stresa pri delu?

Value 3585 Frequency
0 ni označil 825
1 označil 151
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
976 0

Valid range from 0 to 1

v142_9 ne dosegam rezultatov, ki jih pričakujejo od mene

Kateri od naštetih dejavnikov vam povzročajo največ stresa pri delu?

Value 3684 Frequency
0 ni označil 950
1 označil 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
976 0

Valid range from 0 to 1

v142_10 pomanjkanje posvetovanja in komunikacije

Kateri od naštetih dejavnikov vam povzročajo največ stresa pri delu?

Value 3783 Frequency
0 ni označil 787
1 označil 189
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
976 0

Valid range from 0 to 1

v142_11 neustrezno delovno okolje (prostor, oprema)

Kateri od naštetih dejavnikov vam povzročajo največ stresa pri delu?

Value 3882 Frequency
0 ni označil 909
1 označil 67
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
976 0

Valid range from 0 to 1

v142_12 nezdravo delovno okolje (hrup, vlaga, tema, prah, prepih, temperatura...)

Kateri od naštetih dejavnikov vam povzročajo največ stresa pri delu?

Value 3981 Frequency
0 ni označil 837
1 označil 139
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
976 0

Valid range from 0 to 1

v142_13 ne vem, brez odgovora

Kateri od naštetih dejavnikov vam povzročajo največ stresa pri delu?

Value 4080 Frequency
0 ni označil 911
1 označil 65
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
976 0

Valid range from 0 to 1

v15_1 Za moje zdravje in dobro počutje na delovnem mestu je dobro poskrbljeno

Prosimo, ocenite, v kolikšni meri za vas osebno veljajo spodaj navedene trditve.

Value 4179 Frequency
1 Sploh ne drži 85
2 Ne drži 160
3 Niti drži niti ne drži 313
4 Drži 287
5 Povsem drži 116
6 Ne vem, brez odgovora 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
961 15

Valid range from 1 to 5

v15_2 Po končanem delu nimam več energije zase in-ali za svojo družino

Prosimo, ocenite, v kolikšni meri za vas osebno veljajo spodaj navedene trditve.

Value 4278 Frequency
1 Sploh ne drži 87
2 Ne drži 239
3 Niti drži niti ne drži 327
4 Drži 214
5 Povsem drži 91
6 Ne vem, brez odgovora 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
958 18

Valid range from 1 to 5

v15_3 Na delovnem mestu sem pogosto razdražljiv-a in vzkipljiv-a

Prosimo, ocenite, v kolikšni meri za vas osebno veljajo spodaj navedene trditve.

Value 4377 Frequency
1 Sploh ne drži 130
2 Ne drži 370
3 Niti drži niti ne drži 269
4 Drži 140
5 Povsem drži 51
6 Ne vem, brez odgovora 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
960 16

Valid range from 1 to 5

v15_4 Pri delu, ki ga opravljam, je prisotnih veliko motečih dejavnikov (hrup, vlaga, prah...)

Prosimo, ocenite, v kolikšni meri za vas osebno veljajo spodaj navedene trditve.

Value 4476 Frequency
1 Sploh ne drži 221
2 Ne drži 258
3 Niti drži niti ne drži 159
4 Drži 213
5 Povsem drži 104
6 Ne vem, brez odgovora 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
955 21

Valid range from 1 to 5

v15_5 Z delom, ki ga opravljam, sem zadovoljen-zadovoljna

Prosimo, ocenite, v kolikšni meri za vas osebno veljajo spodaj navedene trditve.

Value 4575 Frequency
1 Sploh ne drži 36
2 Ne drži 84
3 Niti drži niti ne drži 251
4 Drži 431
5 Povsem drži 147
6 Ne vem, brez odgovora 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
949 27

Valid range from 1 to 5

v15_6 Pogosto opravljam naloge, za katere nisem usposobljen-a

Prosimo, ocenite, v kolikšni meri za vas osebno veljajo spodaj navedene trditve.

Value 4674 Frequency
1 Sploh ne drži 173
2 Ne drži 346
3 Niti drži niti ne drži 238
4 Drži 143
5 Povsem drži 54
6 Ne vem, brez odgovora 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 22

Valid range from 1 to 5

v15_7 Pogosto opravljam več različnih nalog, ki si med seboj nasprotujejo

Prosimo, ocenite, v kolikšni meri za vas osebno veljajo spodaj navedene trditve.

Value 4773 Frequency
1 Sploh ne drži 120
2 Ne drži 270
3 Niti drži niti ne drži 235
4 Drži 227
5 Povsem drži 104
6 Ne vem, brez odgovora 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
956 20

Valid range from 1 to 5

v15_8 Menim, da moja znanja in sposobnosti niso dovolj izkoriščene

Prosimo, ocenite, v kolikšni meri za vas osebno veljajo spodaj navedene trditve.

Value 4872 Frequency
1 Sploh ne drži 82
2 Ne drži 196
3 Niti drži niti ne drži 319
4 Drži 256
5 Povsem drži 93
6 Ne vem, brez odgovora 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
946 30

Valid range from 1 to 5

v15_9 Moja mnenja, potrebe ali želje na delovnem mestu so večinoma upoštevane

Prosimo, ocenite, v kolikšni meri za vas osebno veljajo spodaj navedene trditve.

Value 4971 Frequency
1 Sploh ne drži 81
2 Ne drži 188
3 Niti drži niti ne drži 342
4 Drži 256
5 Povsem drži 79
6 Ne vem, brez odgovora 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
946 30

Valid range from 1 to 5

v15_10 V našem podjetju so odgovornosti ustrezno razporejene

Prosimo, ocenite, v kolikšni meri za vas osebno veljajo spodaj navedene trditve.

Value 5070 Frequency
1 Sploh ne drži 123
2 Ne drži 210
3 Niti drži niti ne drži 285
4 Drži 246
5 Povsem drži 77
6 Ne vem, brez odgovora 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
941 35

Valid range from 1 to 5

v15_11 Mislim, da delam preveč

Prosimo, ocenite, v kolikšni meri za vas osebno veljajo spodaj navedene trditve.

Value 5169 Frequency
1 Sploh ne drži 43
2 Ne drži 145
3 Niti drži niti ne drži 318
4 Drži 289
5 Povsem drži 154
6 Ne vem, brez odgovora 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
949 27

Valid range from 1 to 5

v15_12 Zadovoljen-zadovoljna sem s svojo plačo

Prosimo, ocenite, v kolikšni meri za vas osebno veljajo spodaj navedene trditve.

Value 5268 Frequency
1 Sploh ne drži 223
2 Ne drži 271
3 Niti drži niti ne drži 258
4 Drži 151
5 Povsem drži 49
6 Ne vem, brez odgovora 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
952 24

Valid range from 1 to 5

v15_13 Pri delu vedno dam vse od sebe

Prosimo, ocenite, v kolikšni meri za vas osebno veljajo spodaj navedene trditve.

Value 5367 Frequency
1 Sploh ne drži 16
2 Ne drži 24
3 Niti drži niti ne drži 127
4 Drži 468
5 Povsem drži 323
6 Ne vem, brez odgovora 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
958 18

Valid range from 1 to 5

v16 Na koga se obrnete ali bi se obrnili po nasvet ali pomoč, v primeru prevelikega stresa na delovnem mestu? Prosimo, obkrožite zgolj en odgovor.

Na koga se obrnete ali bi se obrnili po nasvet ali pomoč, v primeru prevelikega stresa na delovnem mestu?

Value 5466 Frequency
1 posvetoval-a bi se z nadrejeno osebo 244
2 posvetoval-a bi se s sodelavci in sodelavkami 110
3 posvetoval-a bi se s strokovnim osebjem v službi (kadrovsko 41
4 poiskal-a bi nasvet zdravnika 132
5 posvetoval-a bi se s prijatelji-prijateljicami izven službe 81
6 posvetoval-a bi se s partnerjem-partnerko ali družinskimi čl 182
7 na nikogar se ne bi obrnil-a, sam-a bi poskušala rešiti prob 137
8 ne vem, brez odgovora 49
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
927 49

Valid range from 1 to 7

v17_1 Z odnosom, ki ga imam z nadrejenimi, sem zadovoljen-a.

V nadaljevanju je navedenih nekaj trditev, ki se nanašajo na medosebne odnose v delovnem kolektivu.

Value 5565 Frequency
1 Sploh ne drži 46
2 Ne drži 92
3 Niti drži niti ne drži 258
4 Drži 300
5 Povsem drži 154
6 Nimam nadrejenih oz. podrejenih 80
7 Sem edini-a zaposlen-a v podjetju 27
8 Ne vem, brez odgovora 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
957 19

Valid range from 1 to 7

v17_2 Z odnosom, ki ga imam s podrejenimi, sem zadovoljen-a.

V nadaljevanju je navedenih nekaj trditev, ki se nanašajo na medosebne odnose v delovnem kolektivu.

Value 5664 Frequency
1 Sploh ne drži 17
2 Ne drži 39
3 Niti drži niti ne drži 170
4 Drži 371
5 Povsem drži 132
6 Nimam nadrejenih oz. podrejenih 195
7 Sem edini-a zaposlen-a v podjetju 29
8 Ne vem, brez odgovora 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
953 23

Valid range from 1 to 7

v17_3 Pri sodelavcih-kah pogosto čutim pomanjkanje razumevanja in podpore.

V nadaljevanju je navedenih nekaj trditev, ki se nanašajo na medosebne odnose v delovnem kolektivu.

Value 5763 Frequency
1 Sploh ne drži 82
2 Ne drži 278
3 Niti drži niti ne drži 290
4 Drži 210
5 Povsem drži 73
6 Nimam nadrejenih oz. podrejenih 3
7 Sem edini-a zaposlen-a v podjetju 27
8 Ne vem, brez odgovora 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
963 13

Valid range from 1 to 7

v17_4 S sodelavkami in sodelavci pogosto zaidem v spore.

V nadaljevanju je navedenih nekaj trditev, ki se nanašajo na medosebne odnose v delovnem kolektivu.

Value 5862 Frequency
1 Sploh ne drži 223
2 Ne drži 449
3 Niti drži niti ne drži 160
4 Drži 68
5 Povsem drži 34
6 Nimam nadrejenih oz. podrejenih 4
7 Sem edini-a zaposlen-a v podjetju 27
8 Ne vem, brez odgovora 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
965 11

Valid range from 1 to 7

v21_1 Podjetje mi omogoča možnosti napredovanja

Prosimo, ocenite, v kolikšni meri za vas osebno veljajo spodaj navedene trditve.

Value 5961 Frequency
1 Sploh ne drži 168
2 Ne drži 235
3 Niti drži niti ne drži 213
4 Drži 201
5 Povsem drži 66
6 Ne vem, ne morem oceniti 93
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
883 93

Valid range from 1 to 5

v21_2 Podjetje mi omogoča usposabljanje in izobraževanje

Prosimo, ocenite, v kolikšni meri za vas osebno veljajo spodaj navedene trditve.

Value 6060 Frequency
1 Sploh ne drži 104
2 Ne drži 189
3 Niti drži niti ne drži 198
4 Drži 280
5 Povsem drži 121
6 Ne vem, ne morem oceniti 84
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
892 84

Valid range from 1 to 5

v21_3 Podjetje mi omogoča napredovanje v skladu z mojimi znanji in sposobnostmi

Prosimo, ocenite, v kolikšni meri za vas osebno veljajo spodaj navedene trditve.

Value 6159 Frequency
1 Sploh ne drži 134
2 Ne drži 243
3 Niti drži niti ne drži 225
4 Drži 186
5 Povsem drži 80
6 Ne vem, ne morem oceniti 108
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
868 108

Valid range from 1 to 5

v21_4 Strah me je, da bom izgubil-a zaposlitev

Prosimo, ocenite, v kolikšni meri za vas osebno veljajo spodaj navedene trditve.

Value 6258 Frequency
1 Sploh ne drži 159
2 Ne drži 267
3 Niti drži niti ne drži 202
4 Drži 157
5 Povsem drži 84
6 Ne vem, ne morem oceniti 107
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
869 107

Valid range from 1 to 5

v22_1 Zaradi službe večkrat občutim negotovost in strah

Prosimo, ocenite, v kolikšni meri se strinjate z njimi, pri čemer ocena 1 pomeni, da trditev sploh ne drži, ocena 5 pa, da trditev povsem drži.

Value 6357 Frequency
1 Sploh ne drži 137
2 Ne drži 306
3 Niti drži niti ne drži 254
4 Drži 195
5 Povsem drži 61
6 Ne vem, ne morem oceniti 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
953 23

Valid range from 1 to 5

v22_2 Pogosto z mislimi nisem pri delu

Prosimo, ocenite, v kolikšni meri se strinjate z njimi, pri čemer ocena 1 pomeni, da trditev sploh ne drži, ocena 5 pa, da trditev povsem drži.

Value 6456 Frequency
1 Sploh ne drži 203
2 Ne drži 461
3 Niti drži niti ne drži 177
4 Drži 86
5 Povsem drži 22
6 Ne vem, ne morem oceniti 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
949 27

Valid range from 1 to 5

v22_3 Delo opravljam manj kakovostno, kot bi ga lahko

Prosimo, ocenite, v kolikšni meri se strinjate z njimi, pri čemer ocena 1 pomeni, da trditev sploh ne drži, ocena 5 pa, da trditev povsem drži.

Value 6555 Frequency
1 Sploh ne drži 252
2 Ne drži 443
3 Niti drži niti ne drži 151
4 Drži 70
5 Povsem drži 24
6 Ne vem, ne morem oceniti 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
940 36

Valid range from 1 to 5

v22_4 V službo hodim le zaradi plače

Prosimo, ocenite, v kolikšni meri se strinjate z njimi, pri čemer ocena 1 pomeni, da trditev sploh ne drži, ocena 5 pa, da trditev povsem drži.

Value 6654 Frequency
1 Sploh ne drži 267
2 Ne drži 337
3 Niti drži niti ne drži 159
4 Drži 85
5 Povsem drži 77
6 Ne vem, ne morem oceniti 51
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
925 51

Valid range from 1 to 5

v22_5 Doma pogosto razmišljam o težavah na delovnem mestu

Prosimo, ocenite, v kolikšni meri se strinjate z njimi, pri čemer ocena 1 pomeni, da trditev sploh ne drži, ocena 5 pa, da trditev povsem drži.

Value 6753 Frequency
1 Sploh ne drži 100
2 Ne drži 190
3 Niti drži niti ne drži 239
4 Drži 281
5 Povsem drži 136
6 Ne vem, ne morem oceniti 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
946 30

Valid range from 1 to 5

v22_6 V mojem življenju zaseda delo najpomembnejšo vlogo

Prosimo, ocenite, v kolikšni meri se strinjate z njimi, pri čemer ocena 1 pomeni, da trditev sploh ne drži, ocena 5 pa, da trditev povsem drži.

Value 6852 Frequency
1 Sploh ne drži 91
2 Ne drži 266
3 Niti drži niti ne drži 316
4 Drži 208
5 Povsem drži 65
6 Ne vem, ne morem oceniti 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
946 30

Valid range from 1 to 5

v22_7 Če sem uspešen-uspešna pri svojem delu, občutim zadovoljstvo

Prosimo, ocenite, v kolikšni meri se strinjate z njimi, pri čemer ocena 1 pomeni, da trditev sploh ne drži, ocena 5 pa, da trditev povsem drži.

Value 6951 Frequency
1 Sploh ne drži 14
2 Ne drži 48
3 Niti drži niti ne drži 108
4 Drži 461
5 Povsem drži 320
6 Ne vem, ne morem oceniti 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
951 25

Valid range from 1 to 5

v22_8 Sem zelo motiviran-a, delam hitro, zanesljivo in dobro

Prosimo, ocenite, v kolikšni meri se strinjate z njimi, pri čemer ocena 1 pomeni, da trditev sploh ne drži, ocena 5 pa, da trditev povsem drži.

Value 7050 Frequency
1 Sploh ne drži 26
2 Ne drži 57
3 Niti drži niti ne drži 200
4 Drži 470
5 Povsem drži 202
6 Ne vem, ne morem oceniti 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
955 21

Valid range from 1 to 5

v22_9 Ponosen-ponosna sem, da sem zaposlen-a v našem podjetju

Prosimo, ocenite, v kolikšni meri se strinjate z njimi, pri čemer ocena 1 pomeni, da trditev sploh ne drži, ocena 5 pa, da trditev povsem drži.

Value 7149 Frequency
1 Sploh ne drži 64
2 Ne drži 93
3 Niti drži niti ne drži 276
4 Drži 334
5 Povsem drži 187
6 Ne vem, ne morem oceniti 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 22

Valid range from 1 to 5

v22_10 Pomembno je, da me sodelavci in sodelavke cenijo zaradi moje delavnosti in strokovnosti

Prosimo, ocenite, v kolikšni meri se strinjate z njimi, pri čemer ocena 1 pomeni, da trditev sploh ne drži, ocena 5 pa, da trditev povsem drži.

Value 7248 Frequency
1 Sploh ne drži 31
2 Ne drži 70
3 Niti drži niti ne drži 199
4 Drži 476
5 Povsem drži 169
6 Ne vem, ne morem oceniti 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
945 31

Valid range from 1 to 5

v22_11 Čisto vseeno je, koliko naredim ali kako dobro, življenje in delo tečeta dalje

Prosimo, ocenite, v kolikšni meri se strinjate z njimi, pri čemer ocena 1 pomeni, da trditev sploh ne drži, ocena 5 pa, da trditev povsem drži.

Value 7347 Frequency
1 Sploh ne drži 307
2 Ne drži 341
3 Niti drži niti ne drži 160
4 Drži 92
5 Povsem drži 48
6 Ne vem, ne morem oceniti 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
948 28

Valid range from 1 to 5

v23 Ali razmišljate o menjavi zaposlitve?

Ali razmišljate o menjavi zaposlitve?

Value 7446 Frequency
1 da 267
2 ne 662
3 ne vem, brez odgovora 47
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
929 47

Valid range from 1 to 2

v231_1 Zakaj? Ali razmišljate o menjavi zaposlitve?

Zakaj?

Value 7545 Frequency
1 (včasih) 1
2 1. zaradi nadrejenih 2. zaradi premajhnega plačila za opravl 1
3 1.) plača 2.) vrsta dela 3.) pogoji dela 1
4 banda na položajih (kradejo) vsi po vrsti v SLO od VLADE nap 1
5 beri prejšnje odgovore. 1
6 bližina službe 1
7 boljša plača 1
8 boljša plača in delovni čas 1
9 boljši delovni pogoji, kolektiv in PLAČA na meji preživetja! 1
10 delo ne ustreza moji izobrazbi 1
11 delovni čas, plača 1
12 denar 1
13 določen čas 1
14 določen čas, preveč stresa 1
15 Dost mam te mafije - e drugje ni nič bolje - za na svoje sem 1
16 firma bo verjetno odpuščala 1
17 fizično delo 1
18 izguba dela, neplačevanje 1
19 Iztek pogodbe o zaposlitvi. 1
20 katastrofalna organizacija 1
21 ker bi bilo dobro delati še kaj drugega in spoznati nove lju 1
22 ker bi rada opravljala moj poklic 1
23 ker imam končano višjo šolo, opravljam pa poklicno delo - na 1
24 Ker imam občutek, da to kar delam nima nobenega smisla. 1
25 Ker imam sklenjeno pogodbo za določen čas (1 leto) in vsakič 1
26 ker je delo stresno in vpliva na moje zdravje 1
27 ker je preveč rutine 1
28 Ker je preveliko razmerje (80:20) ženskih in moških. Poleg t 1
29 Ker MDDSZ obljublja stimuliranje delodajalcev za odpiranje d 1
30 Ker mi bo potekla pogodba (nadomeščanje delavke na porodnišk 1
31 ker morajo otroci jesti... 1
32 ker ne opravljam dela (z veseljem), ki me veseli 1
33 Ker organizacija v kateri delam, ne ceni mojih sposobnosti, 1
34 Ker si želim boljše plače, boljših medosebnih odnosov in man 1
35 ker so invalidska podjetja samo lari fari 1
36 ker stagniram, s svojim znanjem nimamo moči na višji nivo 1
37 ker želim v življenju poskusiti delati na več različnih podr 1
38 kriza panoge 1
39 Malo spremembe ne škodi 1
40 me ne izpopolnjuje 1
41 možnost napredovanja, višja plača 1
42 nabiranje novih izkušenj 1
43 največ zaradi premajhne plače 1
44 ne vem 1
45 nedoločen čas iščem 1
46 negotova prihodnost 1
47 negotovost zaposlitve 1
48 negotovost zaposlitve, nezaupanje v delovnem kolektivu 1
49 negotovost zaposlitve, slabi medosebni odnosi v kolektivu 1
50 negotovost zaposlitve, strah pred odpuščanjem 1
51 Negotovosti. 1
52 neplačilo nam obrtnikom 1
53 nerazporeditev delovnih obremenitev, plača, odnosi med zapos 1
54 nezadovoljstvo 2
55 Nezadovoljstvo z vodstvom podjetja. 1
56 ni mi všeč 1
57 ni mi všeč, delam na silo 1
58 ni motivacije, premalo samostojnosti pri delu 1
59 Ni možnosti napredovanja ter zaposlitev po avtorski pogodbi. 1
60 Ni možnosti za napredovanje, ker nisem v sorodu z direktorje 1
61 Ni navedel razloga. 2
62 Ni navedla razloga. 1
63 Ni podal razloga. 1
64 Ni podala razloga. 1
65 ni pravega dela zame, stagniram 1
66 Nobene napredne razlike ne vidim, niti ne, da se bo sploh ka 1
67 nov izziv, možnost napredovanja, višja plača 1
68 novi izzivi 3
69 Novi izzivi, izkoriščenost potencialov 1
70 novi izzivi, nova področja znanja, novo delovno okolje 1
71 oddaljenost 1
72 odnosi 1
73 odnosi, plačilo ... 1
74 omejen obseg dela- vprašljivo nadaljnje preživetje podjetja 1
75 omejenost, negotovost 1
76 plača 10
77 Plača 1
78 PLAČA - včasih ni dela in ni plače 1
79 plača, 3-izmensko delo 1
80 Plača, delovno okolje. 1
81 plača, neupoštevanje mojih predlogov 1
82 plača, odnosi 1
83 Plača, odnosi, možnost napredovanja. 1
84 plača, odnosi, nezmožnost kredita, plača!!! 1
85 plača, okolje, kjer lahko napreduješ, se izkažeš 1
86 plača, organizacija 1
87 PLAČA, pogosto zahtevajo preveč dela. Država je kriva (vlada 1
88 plače 3
89 plačilo, izobraževanje 1
90 podjetje odpušča delavce 1
91 pogodba za določen čas, slaba plača 1
92 pomanjkanje izzivov 1
93 postati samostojen 1
94 potrebujem spremembo, nekaj novega 1
95 potrebujem spremembo, plačilo ... 1
96 Predolgo sem že v tem podjetju, želim si novih izzivov, pred 1
97 premajhen zaslužek, negotovost zaposlitve 1
98 premajhna plača 3
99 premajhna plača, podjetju grozi zaprtje 1
100 Premala plača za to delo napram ostalim na določenih delovni 1
101 premalo časa in energije za ostale stvari 1
102 premalo dela, stagnacija, premajhna plača 1
103 premalo prepoznam delo, ki je zelo raznoliko in izven delovn 1
104 Prenaporno, prestresno (terensko delo - voznik) 1
105 prenizka plača gledena zahtevano delo 1
106 preobremenjenost 1
107 preveč enolično delo 1
108 Preveč monotono delo, potrebujem nov izziv, večja plača. 1
109 preveč naporno delo 1
110 preveč stresa 1
111 PREVEČ STRESNO DELO 1
112 prevelik napor 1
113 Prevelika negotovost, odvisnost od zunanjih dejavnikov, na k 1
114 preveliki pritiski 1
115 prevoz na delo 1
116 prijaznejše delovno okolje 1
117 rad bi našel bolj trajno zaposlitev 1
118 reden vir dohodka 1
119 slab posel 1
120 slab šef 1
121 slaba plača, 4-izmensko delo me moti zelo 1
122 slaba plača, slabi delovni pogoji, strupeno delovno okolje 1
123 slaba plača, slabi medsebojni odnosi, nimam motivacije, da b 1
124 slabi medosebni odnosi, nezaupanje v kolektivu 1
125 slabi medsebojni odnosi 1
126 slabi odnosi 1
127 slabi odnosi v kolektivu 1
128 slabi odnosi vodstvo-zaposleni, plača 1
129 slabi pogoji (neredna plača) 1
130 slabi pogoji, slaba plača 1
131 sprememba na bolje 1
132 sprememba področja dela 1
133 sprememba, nov izziv... 1
134 stanje družbe 1
135 stanje v državi 1
136 stres 2
137 Takoj 1
138 težavnost dela (prah, ropot, vročina), majhna plača navkljub 1
139 To kar delam je dolgočasno. 1
140 Trenutna zaposlitev ne odgovarja moji izobrazbi. 1
141 Trenutno iščem službo z večjim dobičkom - večjo mesečno pla 1
142 Tukaj ne vidim prihodnosti v SLO (vsi kradejo, delavci nezad 1
143 Upad naročil. 1
144 Včasih ja, ideja pa še ni dozorela! 1
145 Več služb več izkušenj. 1
146 večja neodvisnost 1
147 Večje plače. 1
148 Večji zaslužek, možnost napredovanja. 1
149 vem, da zmorem več 1
150 Vse več sporov s sodelavci, negotovost. 1
151 vsega po malo 1
152 za delo, ki ga opravljam sedaj, se nisem odločila prostovolj 1
153 zagotovitve varnosti preživetja 1
154 zaposlitev za določen čas 1
155 zaradi prehudega stresa in neupoštevanja strokovnega mnenj 1
156 zaradi boljše plače 1
157 zaradi boljših odnosov, pogojev dela in plačila 1
158 Zaradi boljših pogojev za delo. 1
159 zaradi delovnega okolja 1
160 zaradi dohodka in delovnega časa 1
161 zaradi izkoriščanja, pogojev dela in odnosa vodstva do delav 1
162 zaradi možnosti napredovanja, pokazati želim čim več znanja 1
163 Zaradi nejasne situacije na firmi. 1
164 zaradi neorganiziranosti 1
165 Zaradi nerazumevanja mojih želja po izboljšanju na delovnem 1
166 zaradi novih izzivov 2
167 Zaradi obsežnosti dela in potrebne strokovnosti za to delo v 1
168 zaradi odnosov, nestrinjanja z odločitvami vodstva 1
169 zaradi otroka 1
170 zaradi plače 3
171 Zaradi plače in bližine doma. 1
172 zaradi plače in več izzivov 1
173 zaradi plače in vodstva 1
174 zaradi plače, zdravja 1
175 Zaradi plače. 1
176 zaradi plačila 1
177 zaradi pogodbe za določen čas 2
178 Zaradi pogostega neskladja z najvišjim vodstvom 1
179 zaradi pomanjkanja dela na trgu teh storitev 1
180 zaradi povečanega obsega dela za manjšo plačo 1
181 Zaradi premajhne plače oziroma za delo, ki ga opravljam. 1
182 zaradi premale plače 1
183 zaradi preobilice dela in dnevnega dela preko polnega delovn 1
184 zaradi preobremenjenosti na delovnem mestu 1
185 zaradi pretirane obremenitve, slabih medosebnih odnosov 1
186 zaradi pretiranega dela 1
187 Zaradi preveč enoličnega dela. 1
188 Zaradi prevelikega delovnega obsega in s tem povzročenega st 1
189 zaradi psihe 1
190 zaradi različnih vzrokov 1
191 zaradi slabe plače 1
192 zaradi slabe plače in ker šef ne zna biti šef 1
193 zaradi slabe plačne politike; že od začetka imam isto plačo 1
194 Zaradi slabih medsebojnih odnosov in slabe palače. 1
195 zaradi slabih odnosov v kolektivu 1
196 zaradi splošnega nezadovoljstva 1
197 zaradi spremembe, zaradi pridobitve novih znanj 1
198 zaradi stresa in ker pod takim načinom del ane moreš delat v 1
199 Zaradi stresa in premalo cenjen. 1
200 zaradi svojih izkušenj, ki niso vrednotene bi odšla na samoz 1
201 zaradi šikaniranja 1
202 zaradi večjega dohodka 1
203 Zaradi vodstva - pisarna, šef enostavno ne prisluhne težavam 1
204 zaradi vsesplošnega neplačevanja strank 1
205 zato ker zmorem več 1
206 Zato, ker si želim imeti bolj zanesljivo zaposlitev, ne le z 1
207 znotraj podjetja -> dobila sem možnost, kjer sem bil zaposle 1
208 že nekaj časa nisem zadovoljen na delu. 1
209 želim se zaposliti v svojem poklicu in opravljati delo, ki p 1
999 manjkajoča vrednost 745
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
231 745

Valid range from 1 to 209

v24 Ali že aktivno iščete novo zaposlitev?

Ali že aktivno iščete novo zaposlitev?

Value 7644 Frequency
1 da 131
2 ne 822
3 brez odgovora 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
953 23

Valid range from 1 to 2

v25 Mislim, da sem na splošno zdrav-a. Prosimo, označite, v kolikšni meri trditve veljajo za vas.

Mislim, da sem na splošno zdrav-a.

Value 7743 Frequency
1 povsem drži 240
2 drži 436
3 niti drži niti ne drži 185
4 ne drži 82
5 sploh ne drži 21
6 brez odgovora 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
964 12

Valid range from 1 to 5

v26_1 se mi je zmanjšala odpornost proti boleznim

Prosimo, ocenite, v kolikšni meri se strinjate s spodaj navedenimi trditvami. Opažam, da:

Value 7842 Frequency
1 Sploh ne drži 137
2 Ne drži 305
3 Niti drži niti ne drži 261
4 Drži 194
5 Povsem drži 52
6 Ne vem, brez odgovora 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
949 27

Valid range from 1 to 5

v26_2 se po počitku še vedno počutim utrujenega

Prosimo, ocenite, v kolikšni meri se strinjate s spodaj navedenimi trditvami. Opažam, da:

Value 7941 Frequency
1 Sploh ne drži 107
2 Ne drži 294
3 Niti drži niti ne drži 248
4 Drži 237
5 Povsem drži 64
6 Ne vem, brez odgovora 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
950 26

Valid range from 1 to 5

v26_3 se lahko resnično odpočijem šele na bolniški

Prosimo, ocenite, v kolikšni meri se strinjate s spodaj navedenimi trditvami. Opažam, da:

Value 8040 Frequency
1 Sploh ne drži 313
2 Ne drži 351
3 Niti drži niti ne drži 148
4 Drži 82
5 Povsem drži 39
6 Ne vem, brez odgovora 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
933 43

Valid range from 1 to 5

v26_4 se po napornem delu težko umirim

Prosimo, ocenite, v kolikšni meri se strinjate s spodaj navedenimi trditvami. Opažam, da:

Value 8139 Frequency
1 Sploh ne drži 108
2 Ne drži 288
3 Niti drži niti ne drži 258
4 Drži 215
5 Povsem drži 74
6 Ne vem, brez odgovora 33
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
943 33

Valid range from 1 to 5

v26_5 se mi pojavljajo motnje spomina in koncentracije

Prosimo, ocenite, v kolikšni meri se strinjate s spodaj navedenimi trditvami. Opažam, da:

Value 8238 Frequency
1 Sploh ne drži 147
2 Ne drži 350
3 Niti drži niti ne drži 218
4 Drži 168
5 Povsem drži 56
6 Ne vem, brez odgovora 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
939 37

Valid range from 1 to 5

v26_6 imam pogosto občutke dolgočasja in otopelosti

Prosimo, ocenite, v kolikšni meri se strinjate s spodaj navedenimi trditvami. Opažam, da:

Value 8337 Frequency
1 Sploh ne drži 207
2 Ne drži 417
3 Niti drži niti ne drži 183
4 Drži 105
5 Povsem drži 29
6 Ne vem, brez odgovora 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
941 35

Valid range from 1 to 5

v26_7 pri opravljanju dela ne čutim več veselja

Prosimo, ocenite, v kolikšni meri se strinjate s spodaj navedenimi trditvami. Opažam, da:

Value 8436 Frequency
1 Sploh ne drži 164
2 Ne drži 348
3 Niti drži niti ne drži 257
4 Drži 127
5 Povsem drži 53
6 Ne vem, brez odgovora 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
949 27

Valid range from 1 to 5

v26_8 nimam nadzora nad svojim življenjem

Prosimo, ocenite, v kolikšni meri se strinjate s spodaj navedenimi trditvami. Opažam, da:

Value 8535 Frequency
1 Sploh ne drži 252
2 Ne drži 382
3 Niti drži niti ne drži 213
4 Drži 65
5 Povsem drži 28
6 Ne vem, brez odgovora 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
940 36

Valid range from 1 to 5

v26_9 težko zaspim ali se pogosto zbujam

Prosimo, ocenite, v kolikšni meri se strinjate s spodaj navedenimi trditvami. Opažam, da:

Value 8634 Frequency
1 Sploh ne drži 180
2 Ne drži 300
3 Niti drži niti ne drži 234
4 Drži 166
5 Povsem drži 62
6 Ne vem, brez odgovora 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
942 34

Valid range from 1 to 5

v26_10 če bi bil-a na delovnem mestu bolj zadovoljen-a, bi bil-a manj bolniško odsoten-a

Prosimo, ocenite, v kolikšni meri se strinjate s spodaj navedenimi trditvami. Opažam, da:

Value 8733 Frequency
1 Sploh ne drži 357
2 Ne drži 271
3 Niti drži niti ne drži 146
4 Drži 90
5 Povsem drži 58
6 Ne vem, brez odgovora 54
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
922 54

Valid range from 1 to 5

v26_11 v času odsotnosti v podjetju nimamo težav z nadomeščanjem

Prosimo, ocenite, v kolikšni meri se strinjate s spodaj navedenimi trditvami. Opažam, da:

Value 8832 Frequency
1 Sploh ne drži 171
2 Ne drži 200
3 Niti drži niti ne drži 251
4 Drži 216
5 Povsem drži 97
6 Ne vem, brez odgovora 41
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
935 41

Valid range from 1 to 5

v27 V zadnjem letu sem bil-a zaradi bolniške odsoten-a:

V zadnjem letu sem bil-a zaradi bolniške odsoten-a:

Value 8931 Frequency
1 nikoli 517
2 do 14 dni 285
3 med 14 dni in 1 mesecem 88
4 1 do 2 meseca 38
5 več kot 2 meseca 25
6 ne vem, brez odgovora 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
953 23

Valid range from 1 to 5

v28_1 v zadnjem letu nisem bil-a bolniško odsoten-a

Odsoten-a sem bil-a zaradi (možnih je več odgovorov):

Value 9030 Frequency
0 ni označil 538
1 označil 438
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
976 0

Valid range from 0 to 1

v28_2 poškodbe pri delu

Odsoten-a sem bil-a zaradi (možnih je več odgovorov):

Value 9129 Frequency
0 ni označil 881
1 označil 95
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
976 0

Valid range from 0 to 1

v28_3 poškodbe izven dela

Odsoten-a sem bil-a zaradi (možnih je več odgovorov):

Value 9228 Frequency
0 ni označil 891
1 označil 85
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
976 0

Valid range from 0 to 1

v28_4 bolezni dihal (gripa, viroza, angina ...)

Odsoten-a sem bil-a zaradi (možnih je več odgovorov):

Value 9327 Frequency
0 ni označil 776
1 označil 200
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
976 0

Valid range from 0 to 1

v28_5 bolezni okostja, kosti (revma, bolečin v hrbrtu, rokah...)

Odsoten-a sem bil-a zaradi (možnih je več odgovorov):

Value 9426 Frequency
0 ni označil 888
1 označil 88
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
976 0

Valid range from 0 to 1

v28_6 kožnih bolezni (luskavica, dermatitis, ekcem...)

Odsoten-a sem bil-a zaradi (možnih je več odgovorov):

Value 9525 Frequency
0 ni označil 965
1 označil 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
976 0

Valid range from 0 to 1

v28_7 srčno-žilne bolezni

Odsoten-a sem bil-a zaradi (možnih je več odgovorov):

Value 9624 Frequency
0 ni označil 937
1 označil 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
976 0

Valid range from 0 to 1

v28_8 duševne in vedenjske motnje

Odsoten-a sem bil-a zaradi (možnih je več odgovorov):

Value 9723 Frequency
0 ni označil 958
1 označil 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
976 0

Valid range from 0 to 1

v28_9 bolezni živčevja

Odsoten-a sem bil-a zaradi (možnih je več odgovorov):

Value 9822 Frequency
0 ni označil 952
1 označil 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
976 0

Valid range from 0 to 1

v28_10 nega družinskega člana

Odsoten-a sem bil-a zaradi (možnih je več odgovorov):

Value 9921 Frequency
0 ni označil 895
1 označil 81
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
976 0

Valid range from 0 to 1

v28_11 ne vem, brez odgovora

Odsoten-a sem bil-a zaradi (možnih je več odgovorov):

Value 10020 Frequency
0 ni označil 912
1 označil 64
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
976 0

Valid range from 0 to 1

v28_12 drugo

Odsoten-a sem bil-a zaradi (možnih je več odgovorov):

Value 10119 Frequency
0 ni označil 926
1 označil 50
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
976 0

Valid range from 0 to 1

v28_dr1 Drugo

Odsoten-a sem bil-a zaradi (možnih je več odgovorov):

Value 10218 Frequency
1 avtoimunsko obolenje 1
2 bolečina v ušesih 1
3 bolečine v hrbtenici brez bolniške 1
4 bolezen 1
5 bolezni ledvic 1
6 bolezni prebavil 1
7 bolezni sečil 1
8 depresija 2
9 diabetes tip 1 1
10 ginekološke stvari 1
11 ginekološko 1
12 gleženj 1
13 invalidnost kot posledica poškodbe pri delu 1
14 kolaps po injekciji proti tetanusu 1
15 ledvični kamni 1
16 migrena 1
17 mononukleoza 1
18 nič mi ni manjkalo 1
19 nikoli 1
20 nisem bil 1
21 operacija 1
22 operacija kile 1
23 operacije karbunkla-tur 1
24 operativni poseg 3
25 pljučnica 1
26 poplav 1
27 porodniška 1
28 posegi totalna abdominalna histerektomija z obojnim adneksi 1
29 potreboval sem počitek 1
30 pregledi pri specialistih 1
31 rak 1
32 rak debelega črevesja 1
33 rizična nosečnost 2
34 spontani splav 1
35 šen 1
36 šikaniranje 1
37 vnetja mehurja (pogosto) 1
38 zaradi otrok 1
39 zdravniški pregled 1
40 zobozdravljenje 1
41 želodčne težave 1
99 manjkajoča vrednost 931
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
45 931

Valid range from 1 to 41

v29 Trenutni delovni čas mi popolnoma ustreza.

Trenutni delovni čas mi popolnoma ustreza.

Value 10317 Frequency
1 povsem drži 259
2 drži 378
3 niti drži niti ne drži 207
4 ne drži 78
5 sploh ne drži 40
6 ne vem, brez odgovora 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
962 14

Valid range from 1 to 5

v30 Sam-a lahko odločim, kdaj grem na dopust.

Sam-a lahko odločim, kdaj grem na dopust.

Value 10416 Frequency
1 da 372
2 ne 168
3 deloma 427
4 ne vem, brez odgovora 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
967 9

Valid range from 1 to 3

v31 Imate občutek, da težko usklajujete delo in družinsko življenje?

Imate občutek, da težko usklajujete delo in družinsko življenje?

Value 10515 Frequency
1 da 125
2 ne 357
3 deloma 385
4 nimam družine, živim sam-a 96
5 ne vem, brez odgovora 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
963 13

Valid range from 1 to 4

v32 Ali lahko koristite bolniško odsotnost zaradi nege otroka ali drugega družinskega člana?

Ali lahko koristite bolniško odsotnost zaradi nege otroka ali drugega družinskega člana?

Value 10614 Frequency
1 lahko 459
2 težko 172
3 zelo težko 98
4 nimam družine 174
5 ne vem, brez odgovora 73
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 73

Valid range from 1 to 4

v33 Če nepredvidoma potrebujem prost dan, mi je to ponavadi odobreno.

Če nepredvidoma potrebujem prost dan, mi je to ponavadi odobreno.

Value 10713 Frequency
1 povsem drži 304
2 drži 424
3 niti drži niti ne drži 152
4 ne drži 40
5 sploh ne drži 22
6 sem edini-a zaposlen-a 17
7 ne vem, brez odgovora 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
959 17

Valid range from 1 to 6

v34 Po daljši odsotnosti z delovnega mesta (npr. zaradi bolniške, porodniške, starševskega dopusta) sem imel-a težave s ponovnim vključevanjem v delovni proces:

Po daljši odsotnosti z delovnega mesta (npr. zaradi bolniške, porodniške, starševskega dopusta) sem imel-a težave s ponovnim vključevanjem v delovni proces:

Value 10812 Frequency
1 povsem drži 63
2 drži 78
3 niti drži niti ne drži 97
4 ne drži 236
5 sploh ne drži 82
6 nisem še bil-a dlje časa odsoten-a 387
7 ne vem, brez odgovora 33
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
943 33

Valid range from 1 to 6

v35 Delovno okolje v našem podjetju je ustrezno prilagojeno invalidom (dostop, prostor…).

Delovno okolje v našem podjetju je ustrezno prilagojeno invalidom (dostop, prostor…).

Value 10911 Frequency
1 Da 177
2 Deloma 242
3 Ne 191
4 V našem podjetju ni zaposlenih invalidov 310
5 Ne vem, brez odgovora 56
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
920 56

Valid range from 1 to 4

v36_1 Občutek imam, da zaradi invalidnosti ne morem zadovoljivo opravljati svojega dela.

Prosimo, ocenite, v kolikšni meri soglašate z navedenimi trditvami.

Value 11010 Frequency
1 Sploh ne drži 45
2 Ne drži 43
3 Niti drži niti ne drži 21
4 Drži 13
5 Povsem drži 6
6 Nimam invalidnosti 825
7 Ne vem, brez odgovora 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
128 848

Valid range from 1 to 5

v36_2 Sodelavci razumejo moje težave in posebnosti ter mi pomagajo in me podpirajo.

Prosimo, ocenite, v kolikšni meri soglašate z navedenimi trditvami.

Value 1119 Frequency
1 Sploh ne drži 12
2 Ne drži 29
3 Niti drži niti ne drži 30
4 Drži 41
5 Povsem drži 16
6 Nimam invalidnosti 821
7 Ne vem, brez odgovora 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
128 848

Valid range from 1 to 5

v36_3 Vodilni razumejo moje težave in posebnosti ter mi pomagajo in me podpirajo

Prosimo, ocenite, v kolikšni meri soglašate z navedenimi trditvami.

Value 1128 Frequency
1 Sploh ne drži 15
2 Ne drži 22
3 Niti drži niti ne drži 37
4 Drži 43
5 Povsem drži 15
6 Nimam invalidnosti 821
7 Ne vem, brez odgovora 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
132 844

Valid range from 1 to 5

v36_4 Zaradi invalidnosti sem nenehno v strahu, da bom izgubil-a zaposlitev.

Prosimo, ocenite, v kolikšni meri soglašate z navedenimi trditvami.

Value 1137 Frequency
1 Sploh ne drži 42
2 Ne drži 35
3 Niti drži niti ne drži 25
4 Drži 14
5 Povsem drži 9
6 Nimam invalidnosti 825
7 Ne vem, brez odgovora 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
125 851

Valid range from 1 to 5

v36_5 Pogoji dela ustrezajo moji invalidnosti.

Prosimo, ocenite, v kolikšni meri soglašate z navedenimi trditvami.

Value 1146 Frequency
1 Sploh ne drži 18
2 Ne drži 17
3 Niti drži niti ne drži 25
4 Drži 35
5 Povsem drži 25
6 Nimam invalidnosti 826
7 Ne vem, brez odgovora 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
120 856

Valid range from 1 to 5

v37 Spol Na koncu vas prosimo, da nam zaupate še nekaj vaših demografskih podatkov.

Spol:

Value 1155 Frequency
1 moški 540
2 ženski 436
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
976 0

Valid range from 1 to 2

v38_1 Letnica rojstva

Letnica rojstva

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
955 21 1940 1992 1968.68 10.058

Valid range from 1940 to 1992

v39 Stopnja dosežene izobrazbe

Stopnja dosežene izobrazbe

Value 1173 Frequency
1 osnovna šola ali manj 82
2 srednja strokovna ali poklicna šola (2 ali 3- letna) 265
3 srednja šola (4 letna) 293
4 višja šola 113
5 visoka šola, fakulteta, akademija 177
6 magisterij, doktorat 36
7 brez odgovora 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
966 10

Valid range from 1 to 6

v40 Zakonski status

Zakonski status

Value 1182 Frequency
1 samski-a 193
2 poročen-a ali izvenzakonska skupnost 692
3 ločenec-ka 70
4 vdovec-a 13
5 brez odgovora 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
968 8

Valid range from 1 to 4

v41 Tip krajevne skupnosti

Tip krajevne skupnosti, v kateri živite:

Value 1191 Frequency
1 vas 362
2 primestje 221
3 mesto 392
4 brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
975 1

Valid range from 1 to 3

Access to data and documentation - Nesstar


DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

7 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, omejene na manj splošno populacijo, manj vplivne

  How to CITE this study?

Kralj, A. and Simčič, B. (2012). Analiza stanja psihosocialnih tveganj na delovnih mestih v mikro, malih in srednje velikih podjetjih [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: PSTVEG11. https://doi.org/10.17898/ADP_PSTVEG11_V1

COBISS.SI
Publication date: 2012
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si