Stanovanjska anketa 2005: Razvojno-raziskovalni projekt

Basic Study Information

ADP - IDNo: STAN05
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_STAN05_V1
Main author(s):
  • Mandič, Srna
Co-workers:
  • Hlebec, Valentina
  • Cirman, Andreja
  • Dimitrovska Andrews, Kaliopa
  • Filipovič, Maša
  • Kos, Drago
  • Sendi, Richard
Data file producer:
CDB - Center za družbeno blaginjo, Fakulteta za družbene vede (Ljubljana, Slovenija; 2005)

Funding agency:

Stanovanjski sklad RS

Project number:

no information

Study Content

Keywords:

stanovanje, zadovoljstvo z življenjem, kakovost življenja, stanovanjske razmere, stanovanjski viri, stanovanjske strategije, prenova stanovanja, selitev

Keywords ELSST:
STANOVANJSKE RAZMERE, STANOVANJE, STANOVANJE, STANOVANJSKA POLITIKA, BIVALNA OSKRBA, STANOVANJSKO OBMOČJE, SOCIALNO-EKONOMSKI POLOŽAJ

Topic Classification CESSDA
BIVALNE RAZMERE IN NAČRTOVANJE RABE PROSTORA - bivalne razmere
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
Stanovanje
Stavba in upravljanje, prenova
Stanovanjski okoliš
Načrti in pričakovanja glede stanovanja


Abstract:

Stanovanjska anketa 2005 daje posnetek stanja in trendov na področju stanovanjske oskrbe gospodinjstev v Sloveniji. Skuša artikulirati ključna sodobna razvojna vprašanja stanovanjske oskrbe ter identificirati probleme in razvojne potenciale na tem področju - kako ljudje danes shajajo v svojih stanovanjih in stanovanjskih okoljih, v razmerah prevladujoče stanovanjskega trga; pri čem in s čim bi jih lahko stanovanjska politika učinkovito podpirala; kje se danes izrisuje 'kakovostni napredek' stanovanjske oskrbe. Raziskava poda celovit posnetek virov, potreb, preferenc in ravnanj gospodinjstev na področju stanovanjske oskrbe in to s sociološkega, ekonomskega in urbanistično-arhitekturnega vidika.

Methodology


Collection date: april 2005 - maj 2005
Date of production: 2005
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

gospodinjstvo

Universe:

Na anketo so odgovarjale osebe, ki so v gospodinjstvu najbolje seznanjene z zadevami povezanimi s stanovanjem.

Excluded: no information
Data collected by:

CATI, Trženjske, Medijske, Družbene raziskave in Svetovanje, d.o.o.

Sampling procedure:

Slučajno vzorčenje. Vzorec je bil narejen na podlagi seznama vseh fiksnih telefonskih številk (iz telefonskega imenika). Vzorčni okvir je strukturiran glede na regionalno sestavo po dvanajstih statističnih regijah.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Podatki so uteženi glede na število gospodinjstev v posameznih statističnih regijah, gospodinjstva po številu članov/tipu naselja, stanovanja po številu sob, stanovanja po letu zgraditve stavbe. Uteženi vzorec se ujema s populacijo slovenskih gospodinjstev.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: STAN05 - Stanovanjska anketa 2005 [datoteka podatkov], 2005

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 207
  • number of units: 4009

Variable list

moj_ID ID

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4009 0 1 4009 2005 1157.443

Valid range from 1 to 4009

q1_1a Ali nam lahko najprej poveste z oceno od 1 do 5, kako zadovoljni ste z naslednjimi stvarmi v svojem življenju? sedanja življenjska raven Začeli bomo z nekaj splošnimi vprašanji:

1.1. Ali nam lahko poveste z oceno od 1 do 5, kako zadovoljni ste z naslednjimi stvarmi v svojem življenju? a. sedanja življenjska raven

Value 22 Frequency
1 povsem nezadovoljen 123
2 nezadovoljen 347
3 niti niti 1678
4 zadovoljen 1425
5 povsem zadovoljen 435
97 ni primerno 0
98 zavrnil / brez odgovora 1
99 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4008 1 1 5

Valid range from 1 to 5

q1_1b sedanje stanovanje Začeli bomo z nekaj splošnimi vprašanji:

1.1. Ali nam lahko poveste z oceno od 1 do 5, kako zadovoljni ste z naslednjimi stvarmi v svojem življenju? b. sedanje stanovanje

Value 31 Frequency
1 povsem nezadovoljen 76
2 nezadovoljen 165
3 niti niti 823
4 zadovoljen 1431
5 povsem zadovoljen 1511
97 ni primerno 1
98 zavrnil / brez odgovora 0
99 ne vem 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4006 3 1 5

Valid range from 1 to 5

moj_ID ID

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4009 0 1 4009 2005 1157.443

Valid range from 1 to 4009

q1_1a Ali nam lahko najprej poveste z oceno od 1 do 5, kako zadovoljni ste z naslednjimi stvarmi v svojem življenju? sedanja življenjska raven Začeli bomo z nekaj splošnimi vprašanji:

1.1. Ali nam lahko poveste z oceno od 1 do 5, kako zadovoljni ste z naslednjimi stvarmi v svojem življenju? a. sedanja življenjska raven

Value 2206 Frequency
1 povsem nezadovoljen 123
2 nezadovoljen 347
3 niti niti 1678
4 zadovoljen 1425
5 povsem zadovoljen 435
97 ni primerno 0
98 zavrnil / brez odgovora 1
99 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4008 1 1 5

Valid range from 1 to 5

q1_1b sedanje stanovanje Začeli bomo z nekaj splošnimi vprašanji:

1.1. Ali nam lahko poveste z oceno od 1 do 5, kako zadovoljni ste z naslednjimi stvarmi v svojem življenju? b. sedanje stanovanje

Value 3205 Frequency
1 povsem nezadovoljen 76
2 nezadovoljen 165
3 niti niti 823
4 zadovoljen 1431
5 povsem zadovoljen 1511
97 ni primerno 1
98 zavrnil / brez odgovora 0
99 ne vem 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4006 3 1 5

Valid range from 1 to 5

q1_1c sedanje družinsko življenje Začeli bomo z nekaj splošnimi vprašanji:

1.1. Ali nam lahko poveste z oceno od 1 do 5, kako zadovoljni ste z naslednjimi stvarmi v svojem življenju? c. sedanje družinsko življenje

Value 4204 Frequency
1 povsem nezadovoljen 95
2 nezadovoljen 171
3 niti niti 588
4 zadovoljen 1428
5 povsem zadovoljen 1696
97 ni primerno 21
98 zavrnil / brez odgovora 3
99 ne vem 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3978 31 1 5

Valid range from 1 to 5

q1_1d vaše zdravje Začeli bomo z nekaj splošnimi vprašanji:

1.1. Ali nam lahko poveste z oceno od 1 do 5, kako zadovoljni ste z naslednjimi stvarmi v svojem življenju? d. vaše zdravje

Value 5203 Frequency
1 povsem nezadovoljen 152
2 nezadovoljen 339
3 niti niti 995
4 zadovoljen 1356
5 povsem zadovoljen 1166
97 ni primerno 1
98 zavrnil / brez odgovora 0
99 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4008 1 1 5

Valid range from 1 to 5

q1_1e sedanja zaposlitev Začeli bomo z nekaj splošnimi vprašanji:

1.1. Ali nam lahko poveste z oceno od 1 do 5, kako zadovoljni ste z naslednjimi stvarmi v svojem življenju? e. sedanja zaposlitev

Value 6202 Frequency
1 povsem nezadovoljen 298
2 nezadovoljen 232
3 niti niti 802
4 zadovoljen 1173
5 povsem zadovoljen 1096
97 ni primerno 383
98 zavrnil / brez odgovora 3
99 ne vem 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3601 408 1 5

Valid range from 1 to 5

q1_2 Ocenite, kako srečni ste, glede na vse našteto skupaj. 1 pomeni, da ste zelo nesrečni, 5 da ste zelo srečni.

1.2. Ocenite, kako srečni ste, glede na vse našteto skupaj.

Value 7201 Frequency
1 zelo nesrečen 31
2 nesrečen 111
3 niti niti 1181
4 srečen 1980
5 zelo srečen 702
97 ni primerno 0
98 zavrnil / brez odgovora 1
99 ne vem 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4005 4 1 5

Valid range from 1 to 5

q1_3a Kako pomembno je za vas naslednje, kar vam bom naštel-a. lasten vrt ali atrij Ljudje imamo različne možnosti in pričakovanja, kaj naj stanovanje nudi.

1.3. Kako pomembno je za vas naslednje z oceno od 1 do 5. : a. lasten vrt ali atrij

Value 8200 Frequency
1 ni pomembno 231
2 bolj ni pomembno 194
3 niti niti 653
4 bolj je pomembno 934
5 zelo je pomembno 1994
97 ni primerno 0
98 zavrnil / brez odgovora 0
99 ne vem 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4006 3 1 5

Valid range from 1 to 5

q1_3b zagotovljeno parkirišče Ljudje imamo različne možnosti in pričakovanja, kaj naj stanovanje nudi.

1.3. Kako pomembno je za vas naslednje z oceno od 1 do 5. : b. zagotovljeno parkirišče

Value 9199 Frequency
1 ni pomembno 164
2 bolj ni pomembno 96
3 niti niti 326
4 bolj je pomembno 836
5 zelo je pomembno 2580
97 ni primerno 2
98 zavrnil / brez odgovora 1
99 ne vem 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4002 7 1 5

Valid range from 1 to 5

q1_3c neodvisnost od drugih gospodinjstev oziroma družin Ljudje imamo različne možnosti in pričakovanja, kaj naj stanovanje nudi.

1.3. Kako pomembno je za vas naslednje z oceno od 1 do 5. : c. neodvisnost od drugih gospodinjstev oz. družin

Value 10198 Frequency
1 ni pomembno 63
2 bolj ni pomembno 52
3 niti niti 314
4 bolj je pomembno 738
5 zelo je pomembno 2830
97 ni primerno 2
98 zavrnil / brez odgovora 2
99 ne vem 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3997 12 1 5

Valid range from 1 to 5

q1_3d dobri odnosi s sosedi Ljudje imamo različne možnosti in pričakovanja, kaj naj stanovanje nudi.

1.3. Kako pomembno je za vas naslednje z oceno od 1 do 5. : d. dobri odnosi s sosedi

Value 11197 Frequency
1 ni pomembno 25
2 bolj ni pomembno 35
3 niti niti 245
4 bolj je pomembno 932
5 zelo je pomembno 2770
97 ni primerno 0
98 zavrnil / brez odgovora 1
99 ne vem 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4007 2 1 5

Valid range from 1 to 5

q1_3e vgrajeni ekološki in zdravju primerni materiali Ljudje imamo različne možnosti in pričakovanja, kaj naj stanovanje nudi.

1.3. Kako pomembno je za vas naslednje z oceno od 1 do 5. : e. vgrajeni ekološki in zdravju primerni materiali

Value 12196 Frequency
1 ni pomembno 30
2 bolj ni pomembno 58
3 niti niti 445
4 bolj je pomembno 1180
5 zelo je pomembno 2280
97 ni primerno 0
98 zavrnil / brez odgovora 1
99 ne vem 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3993 16 1 5

Valid range from 1 to 5

q1_3f mirna in zelena okolica Ljudje imamo različne možnosti in pričakovanja, kaj naj stanovanje nudi.

1.3. Kako pomembno je za vas naslednje z oceno od 1 do 5. : f. mirna in zelena okolica

Value 13195 Frequency
1 ni pomembno 11
2 bolj ni pomembno 21
3 niti niti 183
4 bolj je pomembno 778
5 zelo je pomembno 3016
97 ni primerno 0
98 zavrnil / brez odgovora 0
99 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4009 0 1 5

Valid range from 1 to 5

q1_3g da je stanovanje dobra naložba denarja Ljudje imamo različne možnosti in pričakovanja, kaj naj stanovanje nudi.

1.3. Kako pomembno je za vas naslednje z oceno od 1 do 5. : g. da je stanovanje dobra naložba denarja

Value 14194 Frequency
1 ni pomembno 65
2 bolj ni pomembno 110
3 niti niti 608
4 bolj je pomembno 1195
5 zelo je pomembno 2012
97 ni primerno 4
98 zavrnil / brez odgovora 1
99 ne vem 13
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3990 19 1 5

Valid range from 1 to 5

q1_3h da stanovanje kaže, kaj je nekdo v življenju dosegel Ljudje imamo različne možnosti in pričakovanja, kaj naj stanovanje nudi.

1.3. Kako pomembno je za vas naslednje z oceno od 1 do 5. : h. da stanovanje kaže, kaj je nekdo v življenju dosegel

Value 15193 Frequency
1 ni pomembno 427
2 bolj ni pomembno 479
3 niti niti 1183
4 bolj je pomembno 939
5 zelo je pomembno 960
97 ni primerno 2
98 zavrnil / brez odgovora 1
99 ne vem 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3988 21 1 5

Valid range from 1 to 5

q1_3i da je blizu zdravstvene oskrbe Ljudje imamo različne možnosti in pričakovanja, kaj naj stanovanje nudi.

1.3. Kako pomembno je za vas naslednje z oceno od 1 do 5. : i. da je blizu zdravstvene oskrbe

Value 16192 Frequency
1 ni pomembno 80
2 bolj ni pomembno 169
3 niti niti 882
4 bolj je pomembno 1275
5 zelo je pomembno 1602
97 ni primerno 0
98 zavrnil / brez odgovora 0
99 ne vem 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4008 1 1 5

Valid range from 1 to 5

q1_3j da je blizu rekreacijskih površin Ljudje imamo različne možnosti in pričakovanja, kaj naj stanovanje nudi.

1.3. Kako pomembno je za vas naslednje z oceno od 1 do 5. : j. da je blizu rekreacijskih površin

Value 17191 Frequency
1 ni pomembno 251
2 bolj ni pomembno 352
3 niti niti 1266
4 bolj je pomembno 1195
5 zelo je pomembno 942
97 ni primerno 1
98 zavrnil / brez odgovora 1
99 ne vem 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4006 3 1 5

Valid range from 1 to 5

q1_3k da je blizu avtocestnega priključka Ljudje imamo različne možnosti in pričakovanja, kaj naj stanovanje nudi.

1.3. Kako pomembno je za vas naslednje z oceno od 1 do 5. : k. da je blizu avtocestnega priključka

Value 18190 Frequency
1 ni pomembno 771
2 bolj ni pomembno 689
3 niti niti 1229
4 bolj je pomembno 731
5 zelo je pomembno 586
97 ni primerno 1
98 zavrnil / brez odgovora 1
99 ne vem 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4006 3 1 5

Valid range from 1 to 5

q2_1 Sledi nekaj vprašanj o vas osebno... Sledi nekaj vprašanj o vas osebno:

2.1 Spol

Value 19189 Frequency
1 moški 1362
2 ženska 2647
97 ni primerno 0
98 zavrnil / brez odgovora 0
99 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4009 0 1 2

Valid range from 1 to 2

q2_2 Katerega leta ste bili rojeni?

a. 2.2. Katerega leta ste bili rojeni:

Value 20188 Frequency
1900 zavrnil / brez odgovora 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3989 20 1912 1991 1956.427 14.962

Valid range from 1912 to 1991

q2_4 Kakšna je vaša delovna aktivnost? Ste zaposleni ali kaj drugega?

2.4 Kakšna je vaša delovna aktivnost? Ste zaposleni ali kaj drugega?

Value 21187 Frequency
1 polno zaposleni (35 in več ur na teden),tudi kmetje in samoz 2157
2 zaposlen za skrajšan delovni čas 46
3 brezposeln, prejemate nadomestilo, podporo 115
4 brezposeln, ne prejemate nadomestila, podpore 120
5 vajenec 0
6 študent, učenec 224
7 pomagajoči družinski član 3
8 upokojenec/ka z dodatno zaposlitvijo 75
9 upokojenec/ka brez dodatne zaposlitve 1160
10 gospodinja, hišna opravila 76
11 trajno delovno nezmožen 14
12 ostali delovno neaktivni 2
13 drugo: 10
97 ni primerno 3
98 zavrnil / brez odgovora 3
99 ne vem 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4002 7 1 13

Valid range from 1 to 13

q2_4_1 Ste zaposleni za določen ali nedoločen čas?

2.4.1. Ste zaposleni za določen ali nedoločen čas?

Value 22186 Frequency
1 za določen čas 221
2 za nedoločen čas 1935
97 ni primerno 0
98 zavrnil / brez odgovora 0
99 ne vem 1
Sysmiss 1852
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2156 1853 1 2

Valid range from 1 to 2

q2_5 Katera je vaša dosežena stopnja izobrazbe?

2.5 Katera je vaša dosežena stopnja izobrazbe?

Value 23185 Frequency
1 nedokončana osnovna šola 68
2 dokončana osnovna šola 463
3 dokončana 2-3 letna strokovna šola 674
4 dokončana 4 letna srednja šola 1663
5 2-letna višja (strokovna) šola 378
6 dokončana visoka šola, fakulteta, akademija 697
7 magisterij, doktorat 63
97 ni primerno 0
98 zavrnil / brez odgovora 3
99 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4006 3 1 7

Valid range from 1 to 7

q3_1 Koliko članov šteje vaše gospodinjstvo vključno z vami? Nadaljujemo z vprašanji o gospodinjstvu

3.1. Koliko članov šteje vaše gospodinjstvo vključno z vami?

Value 24184 Frequency
1 1 447
2 2 920
3 3 899
4 4 1166
5 5 378
6 6 132
7 7 43
8 8 11
9 9 9
10 10 ali več 3
97 ni primerno 0
98 zavrnil / brez odgovora 1
99 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4008 1 1 10

Valid range from 1 to 10

q3_2a Kdo še živi z vami v gospodinjstvu? vaši otroci (posvojenci)

Kdo še živi z vami v gospodinjstvu? a) vaši otroci / posvojenci

Value 25183 Frequency
1 da 2389
2 ne 1168
97 ni primerno 3
98 zavrnil / brez odgovora 2
99 ne vem 0
Sysmiss 447
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3557 452 1 2

Valid range from 1 to 2

q3_2b vaš partner (partnerka)

Kdo še živi z vami v gospodinjstvu? b) vaš partner (partnerka)

Value 26182 Frequency
1 da 2818
2 ne 740
97 ni primerno 2
98 zavrnil / brez odgovora 2
99 ne vem 0
Sysmiss 447
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3558 451 1 2

Valid range from 1 to 2

q3_2c vaši ali partnerjevi starši

Kdo še živi z vami v gospodinjstvu? c) vaši ali partnerjevi starši

Value 27181 Frequency
1 da 683
2 ne 2874
97 ni primerno 3
98 zavrnil / brez odgovora 2
99 ne vem 0
Sysmiss 447
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3557 452 1 2

Valid range from 1 to 2

q3_2d drugi sorodniki

Kdo še živi z vami v gospodinjstvu? d) drugi sorodniki

Value 28180 Frequency
1 da 341
2 ne 3219
97 ni primerno 0
98 zavrnil / brez odgovora 2
99 ne vem 0
Sysmiss 447
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3560 449 1 2

Valid range from 1 to 2

q3_2e druge osebe, ki niso sorodniki

Kdo še živi z vami v gospodinjstvu? e) druge osebe, ki niso sorodniki

Value 29179 Frequency
1 da 87
2 ne 3473
97 ni primerno 0
98 zavrnil / brez odgovora 2
99 ne vem 0
Sysmiss 447
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3560 449 1 2

Valid range from 1 to 2

q3_2_1 Ali so v gospodinjstvu otroci, stari do 18 let?

3.2.1. Ali so med njimi tudi otroci do 18 let?

Value 30178 Frequency
0 ni otrok do 18. leta 192
1 1 otrok 89
2 2 otroka 50
3 3 otroci 8
4 4 otroci 2
5 5 otrok 0
6 6 otrok 0
7 7 otrok in več 0
97 ni primerno 0
98 zavrnil / brez odgovora 0
99 ne vem 0
Sysmiss 3668
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
341 3668 0 4

Valid range from 0 to 7

q3_2_2a Koliko so stari otroci: (prvi) otrok

3.2.2. Koliko so otroci stari? a) prvi otrok

Value 31177 Frequency
98 zavrnil / brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2452 1557 0 64 19.114 9.941

Valid range from 0 to 64

q3_2_2b drugi otrok

3.2.2. Koliko so otroci stari? b) drugi otrok

Value 32176 Frequency
98 zavrnil / brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1543 2466 0 63 16.814 8.841

Valid range from 0 to 63

q3_2_2c tretji otrok

3.2.2. Koliko so otroci stari? c) tretji otrok

Value 33175 Frequency
98 zavrnil / brez odgovora
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
311 3698 0 52 13.913 8.731

Valid range from 0 to 52

q3_2_2d četrti otrok

3.2.2. Koliko so otroci stari? d) četrti otrok

Value 34174 Frequency
98 zavrnil / brez odgovora
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
54 3955 1 57 16.185 10.394

Valid range from 1 to 57

q3_2_2e peti otrok

3.2.2. Koliko so otroci stari? e) peti otrok

Value 35173 Frequency
98 zavrnil / brez odgovora
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12 3997 3 47 17.333 11.412

Valid range from 3 to 47

q3_2_2f šesti otrok

3.2.2. Koliko so otroci stari? f) šesti otrok

Value 36172 Frequency
98 zavrnil / brez odgovora
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3 4006 10 19 15.333 4.726

Valid range from 10 to 19

q3_2_2g sedmi otrok

3.2.2. Koliko so otroci stari? g) sedmi otrok

Value 37171 Frequency
98 zavrnil / brez odgovora
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2 4007 8 22 15 9.899

Valid range from 8 to 22

q3_3 Od katerega leta je vaše gospodinjstvo v tem stanovanju?

3.3. Od katerega leta je vaše gospodinjstvo v tem stanovanju?

Value 38170 Frequency
1900 od leta 1900 ali prej 2
1910 1
1915 1
1916 1
1918 2
1925 2
1929 2
1930 4
1931 3
1932 1
1933 2
1934 3
1935 1
1936 3
1937 1
1938 1
1939 3
1940 5
1941 2
1942 3
1943 2
1944 1
1945 5
1946 4
1947 7
1948 5
1949 5
1950 21
1951 4
1952 7
1953 6
1954 12
1955 23
1956 18
1957 8
1958 17
1959 10
1960 29
1961 11
1962 25
1963 39
1964 24
1965 57
1966 32
1967 26
1968 48
1969 47
1970 96
1971 51
1972 58
1973 61
1974 78
1975 144
1976 84
1977 65
1978 86
1979 65
1980 225
1981 78
1982 96
1983 107
1984 100
1985 179
1986 96
1987 84
1988 87
1989 94
1990 169
1991 101
1992 86
1993 77
1994 75
1995 169
1996 78
1997 87
1998 93
1999 110
2000 128
2001 66
2002 76
2003 87
2004 76
2005 32
9999 ne vem / brez odgovora 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3980 29 1900 2005

Valid range from 1900 to 2005

q3_4 Ali živi v stanovanju tudi kakšna oseba, ki ni član vašega gospodinjstva? Koliko oseb?

3.4. Ali živi v stanovanju tudi kakšna oseba, ki ni član vašega gospodinjstva in koliko jih je?

Value 39169 Frequency
0 ni takih oseb 3838
1 102
2 41
3 14
4 13
5 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4009 0 0 5

Valid range from 0 to 5

q4_1 V kakšne vrste stanovanju živite? Je to: Zdaj nas zanima stanovanje v katerem živi vaše gospodinjstvo.

4.1 V kakšne vrste stanovanju živite?

Value 40168 Frequency
1 družinska hiša 2584
2 stanovanje 1376
3 garsonjera 42
4 posebna soba 1
5 zasilno naseljen prostor 1
6 ali kaj drugega? 5
97 ni primerno 0
98 zavrnil / brez odgovora 0
99 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4009 0 1 6

Valid range from 1 to 6

q4_2 Kako veliko je vaše stanovanje brez odprtih teras, balkonov, garaž, kleti, podstrešij in drugih nebivalnih prostorov?

4.2 Kako veliko je vaše stanovanje brez odprtih teras, balkonov, garaž, kleti, podstrešij in drugih nebivalnih prostorov?

Value 41167 Frequency
9999 ne vem / brez odgovora 157
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3851 158 17 450 93.525 48.596

Valid range from 17 to 450

q4_3 Koliko sob ima stanovanje? Kuhinjo prištejte le, če je velika bivalna kuhinja.

4.3 Koliko sob ima stanovanje? Kuhinjo prištejte le, če je velika bivalna kuhinja.

Value 42166 Frequency
99 ne vem / brez odgovora 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3999 10 0 15 3.682 1.84

Valid range from 0 to 15

q4_4a Ali ima stanovanje: lastno stranišče na izpiranje

4.4. Ali ima stanovanje a. lastno stranišče na izpiranje?

Value 43165 Frequency
1 da 3964
2 ne 45
97 ni primerno 0
98 zavrnil / brez odgovora 0
99 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4009 0 1 2

Valid range from 1 to 2

q4_4b balkon ali teraso

4.4. Ali ima stanovanje b. balkon ali teraso

Value 44164 Frequency
1 da 3423
2 ne 586
97 ni primerno 0
98 zavrnil / brez odgovora 0
99 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4009 0 1 2

Valid range from 1 to 2

q4_4c atrij ali vrt

4.4. Ali ima stanovanje c. atrij ali vrt

Value 45163 Frequency
1 da 2648
2 ne 1361
97 ni primerno 0
98 zavrnil / brez odgovora 0
99 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4009 0 1 2

Valid range from 1 to 2

q4_4d kabinet ali sobo za delo

4.4. Ali ima stanovanje d. kabinet ali sobo za delo

Value 46162 Frequency
1 da 1867
2 ne 2142
97 ni primerno 0
98 zavrnil / brez odgovora 0
99 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4009 0 1 2

Valid range from 1 to 2

q4_6a Ali je v stanovanju dovolj prostora za: zasebnost odraslih članov

4.6. Ali je v stanovanju dovolj prostora za a. zasebnost odraslih članov

Value 47161 Frequency
1 da 3613
2 ne 391
97 ni primerno 2
98 zavrnil / brez odgovora 0
99 ne vem 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4004 5 1 2

Valid range from 1 to 2

q4_6b za druženje s prijatelji, sorodniki

4.6. Ali je v stanovanju dovolj prostora za b. za druženje s prijatelji, sorodniki

Value 48160 Frequency
1 da 3602
2 ne 404
97 ni primerno 2
98 zavrnil / brez odgovora 0
99 ne vem 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4006 3 1 2

Valid range from 1 to 2

q4_6c za zasebnost odraščajočih

4.6. Ali je v stanovanju dovolj prostora za c. za zasebnost odraščajočih

Value 49159 Frequency
1 da 2096
2 ne 362
97 ni primerno 9
98 zavrnil / brez odgovora 0
99 ne vem 5
Sysmiss 1537
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2458 1551 1 2

Valid range from 1 to 2

q4_6d za učenje in študij otrok

4.6. Ali je v stanovanju dovolj prostora za d. ČE OTROCI: za učenje in študij otrok

Value 50158 Frequency
1 da 2194
2 ne 248
97 ni primerno 25
98 zavrnil / brez odgovora 0
99 ne vem 4
Sysmiss 1538
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2442 1567 1 2

Valid range from 1 to 2

q4_7a Ali imate v zvezi s stanovanjem naslednje težave in kako hude so? Premalo prostora

4.7. Ali imate v zvezi s stanovanjem naslednje težave in kako hude so? a. Premalo prostora

Value 51157 Frequency
1 1 te težave nimam 2837
2 2 333
3 3 493
4 4 184
5 5 ta težava je zame zelo huda 162
97 ni primerno 0
98 zavrnil / brez odgovora 0
99 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4009 0 1 5

Valid range from 1 to 5

q4_7b Vlaga

4.7. Ali imate v zvezi s stanovanjem naslednje težave in kako hude so? b. Vlaga

Value 52156 Frequency
1 1 te težave nimam 3182
2 2 310
3 3 284
4 4 137
5 5 ta težava je zame zelo huda 95
97 ni primerno 0
98 zavrnil / brez odgovora 0
99 ne vem 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4008 1 1 5

Valid range from 1 to 5

q4_7c Premalo dnevne svetlobe

4.7. Ali imate v zvezi s stanovanjem naslednje težave in kako hude so? c. Premalo dnevne svetlobe

Value 53155 Frequency
1 1 te težave nimam 3361
2 2 268
3 3 213
4 4 100
5 5 ta težava je zame zelo huda 67
97 ni primerno 0
98 zavrnil / brez odgovora 0
99 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4009 0 1 5

Valid range from 1 to 5

q4_7d Pomanjkljive ali dotrajane napeljave

4.7. Ali imate v zvezi s stanovanjem naslednje težave in kako hude so? d. Pomanjkljive ali dotrajane napeljave

Value 54154 Frequency
1 1 te težave nimam 2759
2 2 427
3 3 527
4 4 191
5 5 ta težava je zame zelo huda 96
97 ni primerno 0
98 zavrnil / brez odgovora 1
99 ne vem 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4000 9 1 5

Valid range from 1 to 5

q4_7e Previsoka najemnina ali obroki stanovanjskega posojila

4.7. Ali imate v zvezi s stanovanjem naslednje težave in kako hude so? e. Previsoka najemnina ali obroki stanovanjskega posojila

Value 55153 Frequency
1 1 te težave nimam 3388
2 2 135
3 3 204
4 4 122
5 5 ta težava je zame zelo huda 133
97 ni primerno 18
98 zavrnil / brez odgovora 0
99 ne vem 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3982 27 1 5

Valid range from 1 to 5

q4_7f Previsoki tekoči obratovalni stroški

4.7. Ali imate v zvezi s stanovanjem naslednje težave in kako hude so? f. Previsoki tekoči obratovalni stroški

Value 56152 Frequency
1 1 te težave nimam 1174
2 2 522
3 3 1205
4 4 662
5 5 ta težava je zame zelo huda 437
97 ni primerno 0
98 zavrnil / brez odgovora 0
99 ne vem 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4000 9 1 5

Valid range from 1 to 5

q4_7g Negotovost, da ostanete brez stanovanja

4.7. Ali imate v zvezi s stanovanjem naslednje težave in kako hude so? g. Negotovost, da ostanete brez stanovanja

Value 57151 Frequency
1 1 te težave nimam 3633
2 2 135
3 3 118
4 4 50
5 5 ta težava je zame zelo huda 64
97 ni primerno 0
98 zavrnil / brez odgovora 0
99 ne vem 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4000 9 1 5

Valid range from 1 to 5

q4_7h Hrup sosedov

4.7. Ali imate v zvezi s stanovanjem naslednje težave in kako hude so? h. Hrup sosedov

Value 58150 Frequency
1 1 te težave nimam 3038
2 2 408
3 3 332
4 4 125
5 5 ta težava je zame zelo huda 105
97 ni primerno 0
98 zavrnil / brez odgovora 0
99 ne vem 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4008 1 1 5

Valid range from 1 to 5

q4_7i Preglasni otroci ali mladina pred hišo

4.7. Ali imate v zvezi s stanovanjem naslednje težave in kako hude so? i. Preglasni otroci ali mladina pred hišo

Value 59149 Frequency
1 1 te težave nimam 3213
2 2 379
3 3 249
4 4 95
5 5 ta težava je zame zelo huda 72
97 ni primerno 0
98 zavrnil / brez odgovora 0
99 ne vem 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4008 1 1 5

Valid range from 1 to 5

q4_7j Moteče domače živali

4.7. Ali imate v zvezi s stanovanjem naslednje težave in kako hude so? j. Moteče domače živali

Value 60148 Frequency
1 1 te težave nimam 3479
2 2 222
3 3 173
4 4 69
5 5 ta težava je zame zelo huda 66
97 ni primerno 0
98 zavrnil / brez odgovora 0
99 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4009 0 1 5

Valid range from 1 to 5

q4_7k Slabi odnosi s sosedi

4.7. Ali imate v zvezi s stanovanjem naslednje težave in kako hude so? k. Slabi odnosi s sosedi

Value 61147 Frequency
1 1 te težave nimam 3325
2 2 301
3 3 253
4 4 73
5 5 ta težava je zame zelo huda 57
97 ni primerno 0
98 zavrnil / brez odgovora 0
99 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4009 0 1 5

Valid range from 1 to 5

q4_7l Težave s parkiranjem

4.7. Ali imate v zvezi s stanovanjem naslednje težave in kako hude so? l. Težave s parkiranjem

Value 62146 Frequency
1 1 te težave nimam 3116
2 2 197
3 3 272
4 4 183
5 5 ta težava je zame zelo huda 237
97 ni primerno 4
98 zavrnil / brez odgovora 0
99 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4005 4 1 5

Valid range from 1 to 5

q4_7m Gospodinjstvo nima dovolj zasebnosti

4.7. Ali imate v zvezi s stanovanjem naslednje težave in kako hude so? m. Gospodinjstvo nima dovolj zasebnosti

Value 63145 Frequency
1 1 te težave nimam 3519
2 2 194
3 3 185
4 4 61
5 5 ta težava je zame zelo huda 46
97 ni primerno 0
98 zavrnil / brez odgovora 1
99 ne vem 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4005 4 1 5

Valid range from 1 to 5

q4_7n Gospodinjstvo je preveč omejeno pri tem, kako sme stanovanje uporabljati

4.7. Ali imate v zvezi s stanovanjem naslednje težave in kako hude so? n. Gospodinjstvo je preveč omejeno pri tem, kako sme stanovanje uporabljati

Value 64144 Frequency
1 1 te težave nimam 3574
2 2 207
3 3 142
4 4 52
5 5 ta težava je zame zelo huda 28
97 ni primerno 0
98 zavrnil / brez odgovora 1
99 ne vem 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4003 6 1 5

Valid range from 1 to 5

q4_8 Ali vas katera od naštetih težav večkrat spravlja v slabo voljo? Katera najbolj?

4.8. Ali vas katera od naštetih težav večkrat spravlja v slabo voljo? Katera najbolj?

Value 65143 Frequency
0 nobena 2932
1 Premalo prostora 91
2 Vlaga 47
3 Premalo dnevne svetlobe 12
4 Pomanjkljive ali dotrajane napeljave 26
5 Previsoka najemnina ali obroki stanovanjskega posojila 53
6 Previsoki tekoči obratovalni stroški 186
7 Negotovost, da ostanete brez stanovanja 5
8 Hrup sosedov 137
9 Preglasni otroci ali mladina pred hišo 67
10 Moteče domače živali 67
11 Slabi odnosi s sosedi 82
12 Težave s parkiranjem 238
13 Gospodinjstvo nima dovolj zasebnosti 30
14 Gospodinjstvo je preveč omejeno pri tem, kako sme stanovanje 23
97 ni primerno 3
98 zavrnil / brez odgovora 3
99 ne vem 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3996 13 0 14

Valid range from 0 to 14

q4_9_a Ali ste se o rešitvi te težave že pogovarjali s kom? S kom vse ste se o tem pogovarjali? 1. mesto

4.9. Ali ste se o rešitvi te težave že pogovarjali s kom?

Value 66142 Frequency
0 ne, se ni pogovarjal 363
1 z družino 304
2 prijatelji in znanci 32
3 sodelavci 3
4 strokovnjaki 44
5 z najbližjimi sosedi 117
6 posamično z drugimi stanovalci v hiši 14
7 na sestanku stanovalcev 49
8 z upravnikom 55
9 z uradniki na pristojnih organih 62
10 z odvetnikom 4
11 s kom drugim 26
97 ni primerno 3
98 zavrnil / brez odgovora 0
99 ne vem 1
Sysmiss 2932
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1073 2936 0 11

Valid range from 0 to 11

q4_9_b 2. mesto

4.9. Ali ste se o rešitvi te težave že pogovarjali s kom?

Value 67141 Frequency
0 ne, se ni pogovarjal 0
1 z družino 20
2 prijatelji in znanci 69
3 sodelavci 3
4 strokovnjaki 15
5 z najbližjimi sosedi 19
6 posamično z drugimi stanovalci v hiši 10
7 na sestanku stanovalcev 12
8 z upravnikom 14
9 z uradniki na pristojnih organih 19
10 z odvetnikom 3
11 s kom drugim 12
97 ni primerno 0
98 zavrnil / brez odgovora 0
99 ne vem 0
Sysmiss 3813
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
196 3813 1 11

Valid range from 0 to 11

q4_9_c 3. mesto

4.9. Ali ste se o rešitvi te težave že pogovarjali s kom?

Value 68140 Frequency
0 ne, se ni pogovarjal 0
1 z družino 4
2 prijatelji in znanci 7
3 sodelavci 11
4 strokovnjaki 9
5 z najbližjimi sosedi 10
6 posamično z drugimi stanovalci v hiši 1
7 na sestanku stanovalcev 9
8 z upravnikom 4
9 z uradniki na pristojnih organih 3
10 z odvetnikom 2
11 s kom drugim 0
97 ni primerno 0
98 zavrnil / brez odgovora 0
99 ne vem 0
Sysmiss 3949
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
60 3949 1 10

Valid range from 0 to 11

q4_9_d 4. mesto

4.9. Ali ste se o rešitvi te težave že pogovarjali s kom?

Value 69139 Frequency
0 ne, se ni pogovarjal 0
1 z družino 1
2 prijatelji in znanci 0
3 sodelavci 3
4 strokovnjaki 3
5 z najbližjimi sosedi 6
6 posamično z drugimi stanovalci v hiši 0
7 na sestanku stanovalcev 1
8 z upravnikom 1
9 z uradniki na pristojnih organih 1
10 z odvetnikom 0
11 s kom drugim 2
97 ni primerno 0
98 zavrnil / brez odgovora 0
99 ne vem 0
Sysmiss 3991
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
18 3991 1 11

Valid range from 0 to 11

q4_9_e 5. mesto

4.9. Ali ste se o rešitvi te težave že pogovarjali s kom?

Value 70138 Frequency
0 ne, se ni pogovarjal 0
1 z družino 0
2 prijatelji in znanci 0
3 sodelavci 0
4 strokovnjaki 0
5 z najbližjimi sosedi 0
6 posamično z drugimi stanovalci v hiši 1
7 na sestanku stanovalcev 0
8 z upravnikom 0
9 z uradniki na pristojnih organih 3
10 z odvetnikom 0
11 s kom drugim 1
97 ni primerno 0
98 zavrnil / brez odgovora 0
99 ne vem 0
Sysmiss 4004
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5 4004 6 11

Valid range from 0 to 11

q4_9_f 6. mesto

4.9. Ali ste se o rešitvi te težave že pogovarjali s kom?

Value 71137 Frequency
0 ne, se ni pogovarjal 0
1 z družino 0
2 prijatelji in znanci 0
3 sodelavci 0
4 strokovnjaki 1
5 z najbližjimi sosedi 0
6 posamično z drugimi stanovalci v hiši 0
7 na sestanku stanovalcev 0
8 z upravnikom 0
9 z uradniki na pristojnih organih 0
10 z odvetnikom 0
11 s kom drugim 0
97 ni primerno 0
98 zavrnil / brez odgovora 0
99 ne vem 0
Sysmiss 4008
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1 4008 4 4

Valid range from 0 to 11

q4_9_g 7. mesto

4.9. Ali ste se o rešitvi te težave že pogovarjali s kom?

Value 72136 Frequency
0 ne, se ni pogovarjal 0
1 z družino 0
2 prijatelji in znanci 0
3 sodelavci 0
4 strokovnjaki 0
5 z najbližjimi sosedi 0
6 posamično z drugimi stanovalci v hiši 0
7 na sestanku stanovalcev 0
8 z upravnikom 0
9 z uradniki na pristojnih organih 0
10 z odvetnikom 0
11 s kom drugim 0
97 ni primerno 0
98 zavrnil / brez odgovora 0
99 ne vem 0
Sysmiss 4009
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 4009

Valid range from 0 to 11

q4_9_h 8. mesto

4.9. Ali ste se o rešitvi te težave že pogovarjali s kom?

Value 73135 Frequency
0 ne, se ni pogovarjal 0
1 z družino 0
2 prijatelji in znanci 0
3 sodelavci 0
4 strokovnjaki 0
5 z najbližjimi sosedi 0
6 posamično z drugimi stanovalci v hiši 0
7 na sestanku stanovalcev 0
8 z upravnikom 0
9 z uradniki na pristojnih organih 0
10 z odvetnikom 0
11 s kom drugim 0
97 ni primerno 0
98 zavrnil / brez odgovora 0
99 ne vem 0
Sysmiss 4009
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 4009

Valid range from 0 to 11

q4_9_i 9. mesto

4.9. Ali ste se o rešitvi te težave že pogovarjali s kom?

Value 74134 Frequency
0 ne, se ni pogovarjal 0
1 z družino 0
2 prijatelji in znanci 0
3 sodelavci 0
4 strokovnjaki 0
5 z najbližjimi sosedi 0
6 posamično z drugimi stanovalci v hiši 0
7 na sestanku stanovalcev 0
8 z upravnikom 0
9 z uradniki na pristojnih organih 0
10 z odvetnikom 0
11 s kom drugim 0
97 ni primerno 0
98 zavrnil / brez odgovora 0
99 ne vem 0
Sysmiss 4009
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 4009

Valid range from 0 to 11

q4_9_j 10. mesto

4.9. Ali ste se o rešitvi te težave že pogovarjali s kom?

Value 75133 Frequency
0 ne, se ni pogovarjal 0
1 z družino 0
2 prijatelji in znanci 0
3 sodelavci 0
4 strokovnjaki 0
5 z najbližjimi sosedi 0
6 posamično z drugimi stanovalci v hiši 0
7 na sestanku stanovalcev 0
8 z upravnikom 0
9 z uradniki na pristojnih organih 0
10 z odvetnikom 0
11 s kom drugim 0
97 ni primerno 0
98 zavrnil / brez odgovora 0
99 ne vem 0
Sysmiss 4009
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 4009

Valid range from 0 to 11

q5_1 Kakšen položaj ima vaše gospodinjstvo v tem stanovanju? Sledijo vprašanja o tem, na kakšen način je vaše gospodinjstvo prišlo do sedanjega stanovanja.

5.1. Kakšen položaj ima vaše gospodinjstvo v tem stanovanju?

Value 76132 Frequency
1 lastnik, solastnik 3466
2 najemnik ali podnajemnik 241
3 ste v stanovanju sorodnikov,samo uporabnik,ki ne plačuje naj 279
4 drugo 21
97 ni primerno 0
98 zavrnil / brez odgovora 2
99 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4007 2 1 4

Valid range from 1 to 4

q5_2 Je to...

5.2. Ali je to

Value 77131 Frequency
1 neprofitno / socialno stanovanje 127
2 službeno / kadrovsko stanovanje 31
3 profitno 78
97 ni primerno 1
98 zavrnil / brez odgovora 0
99 ne vem 4
Sysmiss 3768
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
236 3773 1 3

Valid range from 1 to 3

q5_3 Kdo je lastnik tega stanovanja?

5.3. Kdo je lastnik tega stanovanja?

Value 78130 Frequency
1 fizična oseba 357
2 občina, stanovanjski sklad 90
3 neprofitna stanovanjska organizacija 13
4 NSPIZ 4
5 drugo javno podjetje, javni zavod, država 29
6 zasebna družba, druga organizacija 10
7 stanovanje je v postopku denacionalizacije 3
8 drugo 11
97 ni primerno 1
98 zavrnil / brez odgovora 0
99 ne vem 2
Sysmiss 3489
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
517 3492 1 8

Valid range from 1 to 8

q5_4 Ali je to denacionalizacijski upravičenec ali kdo drug?

5.4. Ali je to denacionalizacijski upravičenec ali kdo drug?

Value 79129 Frequency
1 denacionalizacijski upravičenec 24
2 kdo drug 297
97 ni primerno 4
98 zavrnil / brez odgovora 0
99 ne vem 32
Sysmiss 3652
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
321 3688 1 2

Valid range from 1 to 2

q5_5 Ali imate sklenjeno najemno pogodbo?

5.5. Ali imate sklenjeno najemno pogodbo?

Value 80128 Frequency
1 da 213
2 ne 26
97 ni primerno 0
98 zavrnil / brez odgovora 0
99 ne vem 2
Sysmiss 3768
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
239 3770 1 2

Valid range from 1 to 2

q5_6 Ali je registrirana?

5.6. Ali je registrirana?

Value 81127 Frequency
1 da 193
2 ne 7
97 ni primerno 0
98 zavrnil / brez odgovora 0
99 ne vem 13
Sysmiss 3796
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
200 3809 1 2

Valid range from 1 to 2

q5_7 Koliko znaša mesečna najemnina za stanovanje?

5.7. Koliko znaša mesečna najemnina za stanovanje

Value 82126 Frequency
999999 ne vem / brez odgovora 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
225 3784 4000 144000 38708.649 21971.781

Valid range from 4000 to 144000

q5_9 Kako ste postali lastnik stanovanja?

5.9. Kako ste postali lastnik stanovanja?

Value 83125 Frequency
1 Z nakupom 1257
2 Z dedovanjem, kot darilo 861
3 Z novo gradnjo 1146
4 Z nadgradnjo, dozidavo drugega objekta 107
5 S prenovo obstoječega objekta 69
6 ali pa na kak drug način? 23
97 ni primerno 0
98 zavrnil / brez odgovora 1
99 ne vem 2
Sysmiss 543
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3463 546 1 6

Valid range from 1 to 6

q5_10 Ali ste morda člani gospodinjstva to ali prejšnje stanovanje kupili po t.i. Jazbinškovem zakonu?

5.10. Ali ste morda člani gospodinjstva to ali prejšnje stanovanje kupili po t.i. Jazbinškovem zakonu?

Value 84124 Frequency
1 da 590
2 ne 610
97 ni primerno 0
98 zavrnil / brez odgovora 0
99 ne vem 57
Sysmiss 2752
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1200 2809 1 2

Valid range from 1 to 2

q5_11a Katera sredstva ste uporabili za pridobitev stanovanja: lastna sredstva (vključno s kupnino prejšnjega stanovanja?)

5.11. Katera sredstva ste uporabili za pridobitev stanovanja: a. lastna sredstva (vključno s kupnino prejšnjega stanovanja?)

Value 85123 Frequency
1 da 2431
2 ne 140
97 ni primerno 0
98 zavrnil / brez odgovora 0
99 ne vem 8
Sysmiss 1430
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2571 1438 1 2

Valid range from 1 to 2

q5_11b posojilo

5.11. Katera sredstva ste uporabili za pridobitev stanovanja: b. posojilo

Value 86122 Frequency
1 da 1628
2 ne 931
97 ni primerno 0
98 zavrnil / brez odgovora 0
99 ne vem 20
Sysmiss 1430
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2559 1450 1 2

Valid range from 1 to 2

q5_11c finančna pomoč sorodnikov

5.11. Katera sredstva ste uporabili za pridobitev stanovanja: c. finančna pomoč sorodnikov

Value 87121 Frequency
1 da 666
2 ne 1898
97 ni primerno 0
98 zavrnil / brez odgovora 0
99 ne vem 15
Sysmiss 1430
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2564 1445 1 2

Valid range from 1 to 2

q5_11d zemljišče ali stavbo za nadzidavo od sorodstva

5.11. Katera sredstva ste uporabili za pridobitev stanovanja: d. (samo, če gradil/dogradil/prenavljal) zemljišče ali stavbo za nadzidavo od sorodstva

Value 88120 Frequency
1 da 565
2 ne 749
97 ni primerno 1
98 zavrnil / brez odgovora 0
99 ne vem 7
Sysmiss 2687
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1314 2695 1 2

Valid range from 1 to 2

q5_12a Ali je bilo to: posojilo nekdanjih delovnih organizacij ali stanovanjskih skupnosti

5.12. Ali je bilo to: a. posojilo nekdanjih delovnih organizacij ali stanovanjskih skupnosti

Value 89119 Frequency
1 da 849
2 ne 754
97 ni primerno 0
98 zavrnil / brez odgovora 0
99 ne vem 25
Sysmiss 2381
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1603 2406 1 2

Valid range from 1 to 2

q5_12b posojilo republiškega ali občinskega stanovanjskega sklada

5.12. Ali je bilo to: b. posojilo republiškega ali občinskega stanovanjskega sklada

Value 90118 Frequency
1 da 228
2 ne 1364
97 ni primerno 0
98 zavrnil / brez odgovora 0
99 ne vem 36
Sysmiss 2381
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1592 2417 1 2

Valid range from 1 to 2

q5_12c posojilo iz Nacionalne stanovanjske varčevalne sheme

5.12. Ali je bilo to: c. posojilo iz Nacionalne stanovanjske varčevalne sheme

Value 91117 Frequency
1 da 42
2 ne 1558
97 ni primerno 0
98 zavrnil / brez odgovora 0
99 ne vem 28
Sysmiss 2381
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1600 2409 1 2

Valid range from 1 to 2

q5_12d drugo posojilo pri banki

5.12. Ali je bilo to: d. drugo posojilo pri banki

Value 92116 Frequency
1 da 1055
2 ne 561
97 ni primerno 0
98 zavrnil / brez odgovora 0
99 ne vem 12
Sysmiss 2381
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1616 2393 1 2

Valid range from 1 to 2

q6_1 Katerega leta je bila stavba zgrajena? Zdaj sledi nekaj vprašanj o stavbi v kateri je vaše sedanje stanovanje.

6.1. Katerega leta je bila stavba zgrajena?

Value 93115 Frequency
1800 1800 ali prej 40
1805 6
1807 1
1810 1
1814 1
1824 1
1825 1
1833 1
1836 1
1837 1
1840 2
1842 2
1845 1
1850 13
1855 5
1857 1
1859 1
1860 2
1861 1
1866 1
1870 6
1873 1
1876 1
1877 1
1880 3
1882 1
1885 6
1886 2
1890 11
1891 1
1892 4
1895 5
1897 1
1898 3
1899 1
1900 57
1901 3
1903 1
1904 1
1905 47
1906 2
1907 2
1908 1
1909 2
1910 18
1911 2
1912 3
1913 1
1914 2
1915 4
1916 1
1917 1
1918 2
1919 1
1920 16
1921 2
1922 7
1923 2
1924 5
1925 8
1926 2
1927 5
1928 5
1929 4
1930 34
1931 5
1932 4
1933 4
1934 6
1935 7
1936 13
1937 6
1938 16
1939 12
1940 34
1941 4
1942 3
1943 3
1944 3
1945 24
1946 7
1947 7
1948 15
1949 9
1950 85
1951 5
1952 13
1953 11
1954 20
1955 40
1956 22
1957 16
1958 20
1959 17
1960 111
1961 23
1962 43
1963 52
1964 50
1965 108
1966 42
1967 49
1968 71
1969 46
1970 176
1971 48
1972 105
1973 55
1974 81
1975 206
1976 87
1977 69
1978 103
1979 71
1980 239
1981 74
1982 92
1983 67
1984 67
1985 149
1986 72
1987 72
1988 48
1989 60
1990 113
1991 36
1992 33
1993 18
1994 34
1995 56
1996 23
1997 25
1998 34
1999 33
2000 30
2001 15
2002 13
2003 10
2004 9
2005 3
9999 ne vem / brez odgovora 186
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3823 186 1800 2005

Valid range from 1800 to 2005

q6_2 Kakšna je stavba, v kateri je vaše stanovanje?

6.2. Kakšna je stavba v kateri je vaše stanovanje?

Value 94114 Frequency
1 stolpnica ali blok s 5 in več nadstropji 487
2 blok ali stolpič z do 4 nadstropji 698
3 družinska hiša 2619
4 drugačna večstanovanjska hiša 194
5 nestanovanjski objekt 11
97 ni primerno 0
98 zavrnil / brez odgovora 0
99 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4009 0 1 5

Valid range from 1 to 5

q6_3 Koliko stanovanj je v stavbi? Če ne veste točnega števila, vsaj približno ocenite.

6.3. Koliko stanovanj je v stavbi?

Value 95113 Frequency
999 ne vem / brez odgovora 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3993 16 1 270 12.603 25.714

Valid range from 1 to 270

q6_4a Ali ima stavba....dvigalo

6.4. Ali ima stavba : a. dvigalo

Value 96112 Frequency
1 da 403
2 ne 987
97 ni primerno 0
98 zavrnil / brez odgovora 0
99 ne vem 0
Sysmiss 2619
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1390 2619 1 2

Valid range from 1 to 2

q6_4b kolesarnico

6.4. Ali ima stavba : b. kolesarnico

Value 97111 Frequency
1 da 1028
2 ne 361
97 ni primerno 0
98 zavrnil / brez odgovora 0
99 ne vem 1
Sysmiss 2619
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1389 2620 1 2

Valid range from 1 to 2

q6_4c sušilnico

6.4. Ali ima stavba : c. sušilnico

Value 98110 Frequency
1 da 728
2 ne 645
97 ni primerno 0
98 zavrnil / brez odgovora 0
99 ne vem 17
Sysmiss 2619
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1373 2636 1 2

Valid range from 1 to 2

q6_5 Ali dvigalo pogrešate?

6.5. Ali dvigalo pogrešate?

Value 99109 Frequency
1 da 205
2 ne 780
97 ni primerno 2
98 zavrnil / brez odgovora 0
99 ne vem 0
Sysmiss 3022
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
985 3024 1 2

Valid range from 1 to 2

q6_7 Ali imate upravnika?

6.7. Ali imate upravnika?

Value 100108 Frequency
1 da 1119
2 ne 262
97 ni primerno 0
98 zavrnil / brez odgovora 0
99 ne vem 9
Sysmiss 2619
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1381 2628 1 2

Valid range from 1 to 2

q6_8 Ali vplačujete v rezervni sklad?

6.8. Ali vplačujete v rezervni sklad

Value 101107 Frequency
1 da 1017
2 ne 345
97 ni primerno 2
98 zavrnil / brez odgovora 1
99 ne vem 25
Sysmiss 2619
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1362 2647 1 2

Valid range from 1 to 2

q6_9 Ali se vam zdi to potrebno?

6.9. Ali se vam zdi to potrebno?

Value 102106 Frequency
1 da 1005
2 ne 323
97 ni primerno 2
98 zavrnil / brez odgovora 3
99 ne vem 57
Sysmiss 2619
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1328 2681 1 2

Valid range from 1 to 2

q6_10 Ali ste v zadnjih petih letih na vaši hiši kaj večjega popravljali ali zamenjali zaradi dotrajanosti?

6.10. Ali ste v zadnjih petih letih vaši hiši kaj večjega popravljali ali zamenjali zaradi dotrajanosti?

Value 103105 Frequency
1 da 2255
2 ne 1730
97 ni primerno 4
98 zavrnil / brez odgovora 0
99 ne vem 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3985 24 1 2

Valid range from 1 to 2

q6_11a Ali ste popravljali ali zamenjali: streho

6.11 Ali ste popravljali ali zamenjali a. streho

Value 104104 Frequency
1 da 1413
2 ne 838
97 ni primerno 1
98 zavrnil / brez odgovora 0
99 ne vem 3
Sysmiss 1754
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2251 1758 1 2

Valid range from 1 to 2

q6_11b fasado

6.11 Ali ste popravljali ali zamenjali b. fasado

Value 105103 Frequency
1 da 714
2 ne 1539
97 ni primerno 0
98 zavrnil / brez odgovora 0
99 ne vem 2
Sysmiss 1754
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2253 1756 1 2

Valid range from 1 to 2

q6_11c dvigalo

6.11 Ali ste popravljali ali zamenjali c. (če dvigalo imajo) dvigalo

Value 106102 Frequency
1 da 220
2 ne 49
97 ni primerno 0
98 zavrnil / brez odgovora 0
99 ne vem 2
Sysmiss 3738
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
269 3740 1 2

Valid range from 1 to 2

q6_11d inštalacije

6.11 Ali ste popravljali ali zamenjali d. inštalacije

Value 107101 Frequency
1 da 993
2 ne 1250
97 ni primerno 0
98 zavrnil / brez odgovora 0
99 ne vem 12
Sysmiss 1754
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2243 1766 1 2

Valid range from 1 to 2

q6_12a Ali bi kaj od tega bilo nujno popraviti v prihodnje: streho

6.12 Ali bi kaj od tega bilo nujno popraviti v prihodnje? 1. streho

Value 108100 Frequency
1 da 1293
2 ne 2670
97 ni primerno 10
98 zavrnil / brez odgovora 0
99 ne vem 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3963 46 1 2

Valid range from 1 to 2

q6_12b fasado

6.12 Ali bi kaj od tega bilo nujno popraviti v prihodnje? 2. fasado

Value 10999 Frequency
1 da 1265
2 ne 2718
97 ni primerno 8
98 zavrnil / brez odgovora 0
99 ne vem 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3983 26 1 2

Valid range from 1 to 2

q6_12c dvigalo

6.12 Ali bi kaj od tega bilo nujno popraviti v prihodnje? 3. (če dvigalo imajo) dvigalo

Value 11098 Frequency
1 da 96
2 ne 304
97 ni primerno 1
98 zavrnil / brez odgovora 0
99 ne vem 2
Sysmiss 3606
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
400 3609 1 2

Valid range from 1 to 2

q6_12d inštalacije

6.12 Ali bi kaj od tega bilo nujno popraviti v prihodnje? 4. inštalacijo

Value 11197 Frequency
1 da 949
2 ne 2988
97 ni primerno 5
98 zavrnil / brez odgovora 1
99 ne vem 66
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3937 72 1 2

Valid range from 1 to 2

q6_14 Ali ste pripravljeni nameniti denar za prenovo ali večja popravila?

6.14. Ali ste pripravljeni nameniti denar za prenovo ali večja popravila?

Value 11296 Frequency
1 da 1885
2 ne 376
3 ni potrebno 19
97 ni primerno 6
98 zavrnil / brez odgovora 3
99 ne vem 21
Sysmiss 1699
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2280 1729 1 3

Valid range from 1 to 3

q6_15a Kakšno pomoč bi stanovalci potrebovali pri prenovi s strani Stanovanjskega sklada RS? svetovanje pri ugotavljanju potrebnih popravil

6.15. Kakšno pomoč bi stanovalci potrebovali pri prenovi s strani Stanovanjskega sklada RS? a. svetovanje pri ugotavljanju potrebnih popravil

Value 11395 Frequency
1 da 1177
2 ne 1068
3 (prenova ni potrebna) 25
97 ni primerno 3
98 zavrnil / brez odgovora 0
99 ne vem 37
Sysmiss 1699
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2270 1739 1 3

Valid range from 1 to 3

q6_15b svetovanje glede načina izvedbe popravil

6.15. Kakšno pomoč bi stanovalci potrebovali pri prenovi s strani Stanovanjskega sklada RS? b. svetovanje glede načina izvedbe popravil

Value 11494 Frequency
1 da 1315
2 ne 930
3 (prenova ni potrebna) 18
97 ni primerno 3
98 zavrnil / brez odgovora 0
99 ne vem 44
Sysmiss 1699
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2263 1746 1 3

Valid range from 1 to 3

q6_15c svetovanje pri izbiri izvajalcev popravil

6.15. Kakšno pomoč bi stanovalci potrebovali pri prenovi s strani Stanovanjskega sklada RS? c. svetovanje pri izbiri izvajalcev popravil

Value 11593 Frequency
1 da 1197
2 ne 1063
3 (prenova ni potrebna) 20
97 ni primerno 3
98 zavrnil / brez odgovora 0
99 ne vem 27
Sysmiss 1699
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2280 1729 1 3

Valid range from 1 to 3

q6_15d ugodna posojila

6.15. Kakšno pomoč bi stanovalci potrebovali pri prenovi s strani Stanovanjskega sklada RS? d. ugodna posojila

Value 11692 Frequency
1 da 1841
2 ne 419
3 (prenova ni potrebna) 12
97 ni primerno 3
98 zavrnil / brez odgovora 2
99 ne vem 33
Sysmiss 1699
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2272 1737 1 3

Valid range from 1 to 3

q6_16 Kako se v vaši hiši o potrebni prenovi običajno dogovorite?

6.16. Kako se v vaši hiši o potrebni prenovi običajno dogovorite?

Value 11791 Frequency
1 lahko 649
2 težko 517
3 se ne dogovorimo 65
4 prenova ni potrebna 120
97 ni primerno 10
98 zavrnil / brez odgovora 1
99 ne vem 28
Sysmiss 2619
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1351 2658 1 4

Valid range from 1 to 4

q6_17 Kaj od naštetega je po vašem mnenju glavna ovira za učinkovito prenovo ali obnavljanje v vaši stavbi?

6.17. Kaj od naštetega je po vašem mnenju glavna ovira za učinkovito prenovo ali obnavljanje v vaši stavbi?

Value 11890 Frequency
1 previsoko zahtevano soglasje lastnikov stanovanj 78
2 pomanjkanje finančnih sredstev 487
3 brezbrižnost do skupne lastnine 129
4 nezmožnost dogovarjanja med lastniki 213
5 slab upravnik 82
6 nič od tega 249
97 ni primerno 4
98 zavrnil / brez odgovora 1
99 ne vem 27
Sysmiss 2739
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1238 2771 1 6

Valid range from 1 to 6

q6_18 Pri večjih prenovitvenih delih zakon zahteva 100% soglasje vseh lastnikov. Kaj pa menite vi, najmanj kolikšen odstotek bi bil primeren?

6.18. Pri večjih prenovitvenih delih zakon zahteva 100% soglasje vseh lastnikov. Kaj pa menite vi, najmanj kolikšen odstotek bi bil primeren?

Value 11989 Frequency
999 ne vem / brez odgovora 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1359 2650 0 100 72.135 21.196

Valid range from 0 to 100

q6_19 Ali v vaši hiši kak stanovalec dlje časa ni prispeval k stroškom za obratovanje ali vzdrževanje?

6.19. Ali v vaši hiši kak stanovalec dlje časa ni prispeval k stroškom za obratovanje ali vzdrževanje?

Value 12088 Frequency
1 da 434
2 ne 590
97 ni primerno 8
98 zavrnil / brez odgovora 5
99 ne vem 353
Sysmiss 2619
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1024 2985 1 2

Valid range from 1 to 2

q6_20 Si je kdo od stanovalcev svojevoljno prilastil kak skupni prostor v hiši?

6.20. Si je kdo od stanovalcev svojevoljno prilastil kak skupni prostor v hiši?

Value 12187 Frequency
1 da 286
2 ne 1033
97 ni primerno 6
98 zavrnil / brez odgovora 2
99 ne vem 63
Sysmiss 2619
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1319 2690 1 2

Valid range from 1 to 2

q6_21 Ali je zaradi neplačevanja ali prisvajanja prostorov prišlo v hiši do:

6.21. Ali je zaradi neplačevanja ali prisvajanja prostorov prišlo v hiši do

Value 12286 Frequency
1 hujših konfliktov 55
2 manjših konfliktov 198
3 ali pa ni bilo konfliktov 319
97 ni primerno 1
98 zavrnil / brez odgovora 1
99 ne vem 15
Sysmiss 3420
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation