Učna analitika kombiniranega učenja v visokem šolstvu, 2019

Basic Study Information

ADP - IDNo: AKU19
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_AKU19_V1
Main author(s):
  • Keržič, Damijana
Data file producer:
Keržič, Damijana (Ljubljana, Slovenija; 2019)

Funding agency:

Financiranje iz lastnih sredstev.

Project number:

/ (None)

Study Content

Keywords ADP: kombinirano učenje, uspešnost, učna uspešnost, učna analitika

Keywords ELSST:
RAČUNALNIŠKA PISMENOST, UČENJE, UČENJE NA DALJAVO, DOSEŽEK, RAČUNALNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Topic Classification CESSDA
Izobraževanje
Topic Classification CERIF
Pedagogika in didaktika


Abstract:

Kombinirano učenje, ki predstavlja preplet tradicionalnega poučevanja v predavalnici z izvedbo v spletnem okolju, postaja vse prisotno tudi v visokem šolstvu. Sistemi za upravljanje učenja, v katerem se odvija e-učenje, shranjujejo vsako interakcijo študenta s sistemom v dnevniških datotekah. Hkrati s temi podatki se o študentu vodijo različne zbirke izobraževalnih podatkov v elektronski obliki in tudi ankete so vse pogosteje implementirane v spletnem okolju. Analiziranje in rudarjenje izobraževalnih podatkov zbranih v različnih podatkovnih zbirkah z namenom razumeti proces učenja in izluščiti informacije, ki bi pomagale pri tehtnih odločitvah za izboljšanje izobraževalnega procesa, predstavlja znanstveno področje poimenovano učna analitika. Namen raziskave na področju izobraževalnih podatkov je bilo izboljšati razumevanje procesa učenja v kombiniranem učenju v visokošolskem izobraževanju s ciljem opredeliti faktorje, ki pomembno vplivajo na delo študenta v spletni učilnici, in med aktivnostmi določiti tiste, ki jih lahko povežemo s končno uspešnostjo. V empiričnem delu sta predstavljena dva pogosta pristopa učne analitike opravljena s prosto dostopnimi programskimi orodji, pri čemer izračuni temeljijo na raznovrstnih podatkovnih zbirkah študentov Fakultete za upravo. Z rudarjenjem izobraževalnih podatkov smo raziskali napovedno uspešnost različnih modelov napovedovanja končne uspešnosti študenta na osnovi njegove aktivnosti v spletni učilnici ter predispozicij (učni pristop, predhodna uspešnost).

Methodology


Collection date: 1. oktober 2018 - 18. januar 2019 1a) dnevniški podatki iz prvega semestra v študijskem letu 2018/19., 18. februar 2019 - 31. maj 2019 1b) dnevniški podatki iz drugega semestra v študijskem letu 2018/19., 2. oktober 2018 - 5. oktober 2018 2) vprašalnik: računalniške veščine, 8. januar 2019 - 28. februar 2019 3) vprašalnik: R-SPQ-2F, 14. januar 2019 - 27. april 2019 4) vprašalnik za učitelje
Date of production: 2019
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Slovenija

Unit of analysis:

Drugo

predmet-učenec; predmet-učitelj

Universe:

Vsi študentje 1. letnikov in učitelji predmetov v 1. letniku Fakultete za upravo v študijskem letu 2018/19, ki so prostovoljno sodelovali pri izpolnjevanju vprašalnikov.

Excluded:

/

Data collected by:

Keržič, Damijana

Sampling procedure:

Zajeta celotna populacija

K izpolnjevanju so bili prek foruma v spletni učilnici povabljeni vsi študentje 1. letnika in učitelji predmetov v 1. letniku FU, UL v študijskem letu 2018/19.

Mode of data collection:

Vprašalnik za samoizpolnjevanje: spletni

Računalniško podprto opazovanje

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Arhiv družboslovnih poda tkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: Učna analitika kombiniranega učenja v visokem šolstvu, 2019 [Podatkovna datoteka]

File ID: F1

Author of Data file: Arhiv družboslovnih podatkov

Format: *.xml - TEKST

  • number of variables: 74
  • number of units: 1543

License: ccbync

Version: 12. maj 2022

Additional information:

Podatkovna datoteka dostopna na zahtevo. = Data File available upon request.

Variable list

ID_ucen ID učenca

ID

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1543 0 1 1543 772 445.57

Valid range from 1 to 1543

S Študijska smer Demografija

Študijska smer

Value 22 Frequency
1 VS 1116
2 UN 427
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1543 0

Valid range from 1 to 2

P Predmet Demografija

Predmet

Value 31 Frequency
1 178
2 186
3 179
4 191
5 167
6 148
7 148
8 152
9 96
10 98
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1543 0

Valid range from 1 to 10

ID_ucen ID učenca

ID

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1543 0 1 1543 772 445.57

Valid range from 1 to 1543

S Študijska smer Demografija

Študijska smer

Value 273 Frequency
1 VS 1116
2 UN 427
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1543 0

Valid range from 1 to 2

P Predmet Demografija

Predmet

Value 372 Frequency
1 178
2 186
3 179
4 191
5 167
6 148
7 148
8 152
9 96
10 98
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1543 0

Valid range from 1 to 10

G Spol Demografija

Spol

Value 471 Frequency
1 moški 384
2 ženska 1159
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1543 0

Valid range from 1 to 2

TM Točke mature (dosežene točke na maturi) Uspešnost na maturi - ŠIS

Value 570 Frequency
9 35
10 26
11 97
12 181
13 253
14 187
15 108
16 161
17 186
18 114
19 81
20 73
21 26
23 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1543 0

Valid range from 9 to 23

TpM Tip mature (opravljena poklicna oz. splošna matura) Uspešnost na maturi - ŠIS

Value 669 Frequency
1 splošna 530
2 poklicna 919
Sysmiss 94
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1449 94

Valid range from 1 to 2

U1 Uspešnost na izpitu: opravil (6 – 10), ni opravil (5) izpita (ločimo študente, ki jih še ni bilo na izpitu) Uspešnost - ŠIS

Uspešnost na izpitu: opravil (6 - 10), ni opravil (5)

Value 768 Frequency
0 ni opravil 354
1 opravil 995
-1 ni bil na izpitu 194
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1349 194 0 1

Valid range from 0 to 1

U2 Zaključna ocena izpita (ločimo študente, ki jih še ni bilo na izpitu) Uspešnost - ŠIS

Zaključna ocena izpita (ločimo študente, ki jih še ni bilo na izpitu)

Value 867 Frequency
-1 ni bil na izpitu 0
5 354
6 316
7 307
8 206
9 116
10 50
0 ni bil na izpitu 194
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1349 194

Valid range from -1 to 10

NN Število pristopov na izpit Uspešnost - ŠIS

Število pristopov na izpit

Value 966 Frequency
0 188
1 851
2 315
3 179
4 4
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1537 6

Valid range from 0 to 4

n_Q Število kvizov (število oddanih kvizov) Dnevniški zapisi e-učilnice

Število kvizov (število oddanih kvizov)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1543 0 0 26 8.456 7.456

Valid range from 0 to 26

o_Q Ocena kvizi (povprečna ocena dosežena na vseh oddanih kvizih) Dnevniški zapisi e-učilnice

Ocena kvizi (povprečna ocena dosežena na vseh oddanih kvizih)

Value 1164 Frequency
0.000000 325
0.160000 1
0.230000 1
0.560000 1
0.640000 2
0.650000 1
0.700000 1
0.720000 3
0.780000 1
0.800000 1
0.870000 1
0.880000 2
0.890000 1
0.960000 6
0.990000 1
1.000000 2
1.020000 1
1.040000 1
1.090000 2
1.120000 2
1.180000 1
1.340000 1
1.360000 1
1.380000 1
1.430000 1
1.450000 1
1.470000 3
1.480000 1
1.490000 1
1.500000 2
1.520000 1
1.550000 1
1.580000 1
1.600000 1
1.620000 1
1.630000 1
1.690000 1
1.740000 1
1.780000 2
1.790000 1
1.800000 1
1.830000 1
1.840000 1
1.850000 1
1.860000 1
1.890000 2
1.910000 2
1.920000 1
1.950000 2
1.970000 1
1.980000 1
1.990000 1
10.000000 41
10.040000 1
10.040588 1
10.062500 1
10.073200 1
10.083333 1
10.123200 1
10.128000 1
10.142857 1
10.154500 1
10.166667 1
10.181818 1
10.192308 1
10.200000 1
10.224286 1
10.230500 1
10.269231 2
10.276154 1
10.296400 1
10.321429 1
10.333333 2
10.340000 1
10.348333 1
10.390476 1
10.393571 1
10.400476 1
10.407895 1
10.416667 2
10.423077 1
10.424000 1
10.430667 1
10.439286 1
10.440000 1
10.441000 1
10.454545 1
10.456250 1
10.490667 1
10.572632 1
10.573043 1
10.588235 1
10.596500 1
10.615385 1
10.618077 1
10.621923 1
10.622083 1
10.625000 1
10.630952 1
10.631538 1
10.647826 1
10.667826 1
10.700000 1
10.704737 1
10.712857 1
10.714231 1
10.741905 1
10.750000 1
10.770833 1
10.782609 1
10.795714 1
10.799524 1
10.800000 2
10.804231 1
10.805769 1
10.866316 1
10.875000 1
10.885000 1
10.904762 1
10.916667 1
10.920000 1
10.931000 1
10.946000 1
10.968000 1
10.975238 1
100.000000 1
11.001111 1
11.020833 1
11.061429 1
11.067500 1
11.071429 1
11.072500 1
11.105769 1
11.108462 1
11.142857 2
11.145000 1
11.172381 1
11.192308 1
11.194667 1
11.205714 1
11.211818 1
11.240385 1
11.328125 1
11.333333 2
11.389167 1
11.442609 1
11.500000 1
11.595238 1
12.020714 1
12.184211 1
14.400000 1
16.665000 1
19.375000 1
2.000000 1
2.030000 1
2.040000 1
2.050000 1
2.060000 1
2.070000 1
2.140000 1
2.150000 1
2.160000 4
2.180000 2
2.200000 1
2.220000 1
2.240000 2
2.250000 1
2.260000 1
2.280000 1
2.285714 1
2.290000 2
2.300000 1
2.310000 1
2.330000 2
2.350000 1
2.360000 2
2.380000 1
2.410000 2
2.420000 1
2.440000 1
2.500000 3
2.520000 1
2.540000 2
2.560000 1
2.570000 1
2.583333 1
2.590000 1
2.610000 2
2.620000 2
2.640000 1
2.650000 2
2.690000 2
2.700000 1
2.710000 1
2.730000 1
2.750000 2
2.810000 1
2.840000 1
2.847500 1
2.889600 1
2.890000 1
2.940000 1
2.950000 1
20.000000 1
24.722000 1
29.720000 1
3.000000 4
3.010000 2
3.036000 1
3.040000 1
3.080000 1
3.090000 1
3.100000 1
3.112500 1
3.121250 1
3.190000 1
3.220000 1
3.248182 1
3.285714 1
3.320000 1
3.333333 1
3.350000 1
3.354167 1
3.370000 1
3.380000 1
3.410000 2
3.416667 1
3.480000 1
3.500000 2
3.535500 1
3.541667 1
3.549167 1
3.550000 1
3.575000 1
3.612500 1
3.615000 1
3.620000 1
3.636364 1
3.640000 1
3.650000 1
3.660000 1
3.670000 1
3.680000 1
3.708333 1
3.720000 1
3.729167 1
3.750000 1
3.806400 1
3.820000 1
3.850000 3
3.854167 1
3.860000 1
3.880000 1
3.885789 1
3.887500 1
3.900000 1
3.920833 1
3.930833 1
3.942857 1
3.958333 4
3.960000 1
3.966667 1
3.970000 1
3.991667 1
30.000000 1
32.500000 1
35.000000 1
35.520000 1
37.500000 1
37.871111 1
38.722667 1
4.000000 3
4.012500 1
4.020000 1
4.023200 1
4.040000 1
4.041667 2
4.062500 1
4.095000 1
4.110000 2
4.145833 1
4.166667 2
4.180000 1
4.201667 1
4.220000 1
4.242727 1
4.276667 1
4.290000 1
4.291667 1
4.312500 1
4.330000 1
4.333333 2
4.350000 2
4.352500 1
4.360000 1
4.368333 1
4.389167 1
4.437500 2
4.440000 1
4.479167 2
4.500000 3
4.505000 1
4.510417 1
4.514167 1
4.527500 1
4.550000 1
4.551429 1
4.560833 1
4.580000 1
4.620000 3
4.630000 1
4.650000 1
4.671875 1
4.720000 1
4.727500 1
4.740000 1
4.750000 1
4.790000 1
4.800000 2
4.810000 1
4.830000 1
4.860833 1
4.893684 1
4.896667 1
4.908333 1
4.960000 1
4.970000 1
4.985000 1
41.875000 2
46.670000 1
48.335000 1
5.000000 4
5.013333 1
5.074444 1
5.092083 1
5.095000 1
5.169474 1
5.181818 1
5.236667 1
5.260000 1
5.301053 1
5.360000 1
5.380000 2
5.416667 1
5.426667 1
5.477500 1
5.500000 1
5.510000 1
5.552000 1
5.554167 1
5.558750 1
5.570000 1
5.688000 1
5.721667 1
5.724000 1
5.730000 1
5.750000 1
5.756667 1
5.784000 1
5.800000 1
5.810000 1
5.823636 1
5.830000 3
5.850000 1
5.880000 1
5.886800 1
5.890000 1
5.893333 1
5.930455 1
5.938000 1
5.941429 1
5.963636 1
50.750000 1
53.334000 1
53.777500 1
53.930000 1
54.015455 1
56.180833 1
57.917500 1
59.028000 1
59.694167 1
6.000000 3
6.015000 1
6.041667 1
6.056667 1
6.070000 1
6.082500 1
6.098182 1
6.133333 1
6.150000 2
6.155000 1
6.165000 1
6.173333 1
6.220000 1
6.228000 1
6.250000 1
6.333333 2
6.373500 1
6.390000 1
6.395000 1
6.411667 1
6.416667 1
6.441600 1
6.460000 1
6.460800 1
6.462000 1
6.476667 1
6.490000 1
6.494500 1
6.500000 2
6.514286 1
6.522500 1
6.523200 1
6.534000 1
6.543846 1
6.544286 1
6.568000 1
6.570000 1
6.585000 1
6.588182 1
6.598889 1
6.605000 1
6.620455 1
6.622500 1
6.630000 1
6.633333 1
6.634000 1
6.644167 1
6.666667 1
6.676000 1
6.681429 1
6.701250 1
6.706667 1
6.750000 2
6.766250 1
6.766842 1
6.768571 1
6.770400 1
6.770455 1
6.775000 1
6.776667 1
6.791250 1
6.800000 1
6.817778 1
6.833333 1
6.852000 1
6.864000 1
6.876250 1
6.916667 1
6.920000 1
6.931200 1
6.940000 1
6.945000 1
6.968000 1
6.972222 1
6.979524 1
6.980000 1
6.988000 1
6.991429 1
61.353750 1
61.945000 1
63.000000 1
63.444167 1
65.278333 1
66.283000 1
67.041667 1
67.136364 1
68.708333 1
69.139167 1
7.000000 5
7.003333 1
7.018800 1
7.022857 1
7.047143 1
7.080000 1
7.100000 1
7.115000 1
7.144167 1
7.144286 1
7.155000 1
7.157500 2
7.163333 1
7.166667 3
7.181818 1
7.184000 1
7.190000 1
7.192667 1
7.193750 1
7.203333 1
7.207500 1
7.210000 1
7.213750 1
7.220000 1
7.223333 1
7.225263 1
7.230000 1
7.234000 1
7.242500 1
7.250000 4
7.272500 1
7.273333 1
7.277143 1
7.285833 1
7.287143 1
7.306667 1
7.317000 1
7.320000 3
7.333333 1
7.333636 1
7.366000 1
7.367000 1
7.370435 1
7.372222 1
7.378235 1
7.380000 1
7.382857 1
7.403333 1
7.407600 1
7.407778 1
7.416667 3
7.417500 1
7.432400 1
7.440000 1
7.443333 2
7.463333 1
7.466000 1
7.472857 1
7.477778 1
7.483333 1
7.492727 1
7.500000 9
7.501429 1
7.503333 1
7.520000 1
7.525417 1
7.530909 1
7.550000 1
7.567500 1
7.580952 1
7.581200 1
7.583333 3
7.584167 2
7.590000 1
7.600000 1
7.604800 1
7.605556 1
7.638667 1
7.640000 1
7.643333 1
7.648889 1
7.650833 1
7.652308 1
7.655000 1
7.657500 1
7.660400 1
7.666667 2
7.667000 1
7.668182 1
7.680400 1
7.700000 1
7.704167 1
7.708333 1
7.710000 1
7.714286 1
7.727273 3
7.741765 1
7.750000 6
7.754167 1
7.756000 1
7.760000 1
7.761111 1
7.772727 1
7.792273 1
7.792500 1
7.793333 1
7.797500 1
7.805714 1
7.814167 1
7.818182 2
7.833333 3
7.834286 1
7.859000 1
7.870000 1
7.872500 1
7.882800 1
7.888571 1
7.893636 1
7.901000 1
7.909091 1
7.910800 1
7.915000 1
7.916667 4
7.917000 1
7.921250 1
7.922500 1
7.924000 1
7.931250 1
7.943333 1
7.945556 1
7.959474 1
7.977500 1
7.982500 1
7.992105 1
7.995714 1
7.996800 1
71.195000 1
73.819167 1
73.916667 1
74.722500 1
75.875000 1
76.375000 1
76.402500 1
76.569167 1
77.500000 1
8.000000 8
8.001667 1
8.013333 1
8.026667 1
8.026800 1
8.028333 1
8.034000 1
8.035000 1
8.055000 1
8.070000 1
8.075000 1
8.083333 4
8.083636 1
8.084444 1
8.085000 1
8.086000 1
8.092727 1
8.103333 1
8.103750 1
8.110833 1
8.111111 1
8.119167 1
8.130000 2
8.132000 1
8.133000 1
8.138000 1
8.165000 1
8.166667 4
8.182500 1
8.188400 1
8.198000 1
8.198750 1
8.205833 1
8.208400 1
8.214167 1
8.214286 1
8.228400 1
8.235789 1
8.242222 1
8.242857 1
8.245714 1
8.250000 5
8.261000 1
8.281250 1
8.283333 1
8.290000 1
8.290833 1
8.300000 2
8.305000 1
8.318182 1
8.320833 1
8.333333 4
8.334583 1
8.340714 1
8.353333 1
8.383000 2
8.384400 1
8.390000 1
8.391429 1
8.416667 5
8.418000 1
8.424167 1
8.438333 1
8.440909 1
8.454545 2
8.455714 1
8.460000 1
8.461818 1
8.470000 1
8.479545 1
8.490833 1
8.493600 1
8.500000 2
8.514444 1
8.515200 1
8.518889 1
8.523333 1
8.541667 1
8.542500 1
8.544545 1
8.549167 1
8.556364 1
8.564167 1
8.583333 6
8.584800 1
8.599167 1
8.608333 1
8.610833 1
8.616800 1
8.624545 1
8.625833 1
8.626667 1
8.632500 1
8.636364 1
8.637273 1
8.646250 1
8.646667 1
8.648889 1
8.650000 1
8.651818 1
8.656667 1
8.666400 1
8.666667 3
8.667500 2
8.673333 1
8.684000 1
8.690000 1
8.690417 1
8.715833 1
8.722917 1
8.746667 1
8.747500 1
8.750000 5
8.750400 1
8.752000 1
8.755000 1
8.781200 1
8.798400 1
8.800000 1
8.808667 1
8.810000 1
8.824545 1
8.832727 1
8.834167 1
8.866667 1
8.870000 1
8.888333 1
8.900000 1
8.907727 1
8.909091 1
8.916250 1
8.916667 3
8.917500 1
8.935833 1
8.948889 1
8.951200 1
8.957917 1
8.960000 1
8.962778 1
8.969600 1
8.984545 1
8.990435 1
8.999200 1
80.000000 1
80.000667 1
80.305333 1
80.527500 1
81.222500 1
81.444167 1
81.666667 1
82.375000 1
82.500000 1
82.653333 1
82.708333 1
82.750000 2
83.666667 1
83.735833 1
83.750000 1
83.889167 1
84.110833 1
84.416667 1
84.430833 1
84.485833 1
84.750000 1
85.000000 2
85.235833 1
85.625000 1
86.110833 1
86.142857 1
86.319167 1
86.514167 1
86.527500 1
87.083333 2
87.166667 1
87.375000 1
87.583333 1
87.902500 1
88.472500 1
89.458333 1
89.625000 1
89.819167 1
9.000000 12
9.018333 1
9.021111 1
9.031667 1
9.036667 1
9.048571 1
9.050000 1
9.051538 1
9.057500 1
9.073333 1
9.074400 1
9.083200 1
9.083333 3
9.086957 1
9.088000 1
9.094545 1
9.096667 1
9.100000 2
9.108333 1
9.110000 1
9.110833 1
9.111667 1
9.114800 1
9.129167 1
9.130000 2
9.131176 1
9.150000 1
9.152000 1
9.154545 1
9.156400 1
9.158333 1
9.166667 3
9.172941 1
9.181667 1
9.216667 1
9.216800 1
9.230000 2
9.240417 1
9.250000 3
9.252400 1
9.254167 1
9.264167 1
9.275000 1
9.276667 1
9.289130 1
9.290000 1
9.311600 1
9.312500 1
9.325200 1
9.327333 1
9.332174 1
9.333333 1
9.340000 2
9.345833 1
9.349167 2
9.350000 1
9.364583 1
9.379091 1
9.388333 1
9.388889 1
9.416667 1
9.418400 1
9.420000 1
9.444167 1
9.451667 1
9.456190 1
9.458333 1
9.460833 1
9.482800 1
9.485833 1
9.490000 1
9.497273 1
9.500000 3
9.506250 1
9.507143 1
9.509200 1
9.522917 1
9.530800 1
9.560000 1
9.564615 1
9.566667 1
9.569333 1
9.574444 1
9.580400 1
9.583333 5
9.593889 1
9.608000 1
9.615000 4
9.619600 1
9.622500 1
9.623333 1
9.625000 1
9.630000 2
9.636000 1
9.650769 1
9.656800 1
9.660000 1
9.661667 1
9.666667 5
9.675600 1
9.681667 1
9.686800 1
9.709091 1
9.720000 1
9.726667 1
9.727500 1
9.731600 1
9.732500 1
9.739167 1
9.742000 1
9.750000 1
9.755455 1
9.762857 1
9.768000 1
9.772727 1
9.790000 1
9.807500 2
9.811250 1
9.819167 1
9.820833 1
9.832500 1
9.833333 1
9.838750 1
9.857143 1
9.857500 1
9.860833 1
9.862800 1
9.871200 1
9.871364 1
9.888000 1
9.900000 2
9.911333 1
9.915200 1
9.916667 2
9.960833 1
9.980769 1
9.982500 1
9.990833 1
9.992500 1
90.097500 1
90.333333 1
90.458333 1
90.708333 1
90.875000 1
91.319167 1
91.430833 1
92.000000 1
92.375000 1
92.458333 1
92.514167 1
92.625000 1
92.847500 1
92.928571 1
93.000000 1
93.045455 1
93.166667 1
93.208333 1
93.458333 1
93.750000 1
94.000000 1
94.583333 1
94.625000 1
95.180833 1
95.208333 1
95.319167 1
95.458333 1
95.583333 1
96.250000 1
96.666667 1
96.750000 1
97.208333 1
97.291667 1
98.208333 1
98.375000 1
98.541667 1
98.569167 1
99.555833 1
99.610833 1
99.708333 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1543 0

n_A Oddane naloge (število oddanih nalog) Dnevniški zapisi e-učilnice

Oddane naloge (število oddanih nalog)

Value 1263 Frequency
0 460
1 298
2 410
3 308
4 33
5 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1543 0

Valid range from 0 to 5

o_A Ocena naloge (število pozitivno ocenjenih nalog) Dnevniški zapisi e-učilnice

Ocena naloge (število pozitivno ocenjenih nalog)

Value 1362 Frequency
0 574
1 299
2 375
3 248
4 14
5 2
20 1
40 1
45 1
53 1
60 2
70 6
80 7
90 5
100 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1543 0

Valid range from 0 to 100

n_P Število vstopov (število vstopov v učilnico v razmiku vsaj 2 ur) Dnevniški zapisi e-učilnice

Število vstopov (število vstopov v učilnico v razmiku vsaj 2 ur)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1543 0 2 171 35.801 26.227

Valid range from 2 to 171

n_V Ogled učni vir (število ogledov različnih učnih virov) Dnevniški zapisi e-učilnice

Ogled učni vir (število ogledov različnih učnih virov)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1543 0 0 279 32.831 37.534

Valid range from 0 to 279

n_F Ogled forum (število aktivnosti (ogled, prispevek) na forumu Dnevniški zapisi e-učilnice

Ogled forum (število aktivnosti (ogled, prispevek) na forumu

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1543 0 0 120 2.697 5.666

Valid range from 0 to 120

VP Ocena predmeta Ocena izvedbe predmeta - ŠIS

Ocena predmeta

Value 1758 Frequency
3.14 101
3.87 127
3.92 96
4 136
4.02 52
4.16 93
4.21 55
4.24 55
4.27 176
4.34 52
4.36 51
4.37 96
4.44 112
4.53 55
4.55 98
4.58 134
4.75 54
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1543 0

VU Ocena učitelja Ocena izvedbe predmeta - ŠIS

Ocena učitelja

Value 1857 Frequency
3.84 127
3.95 52
3.97 53
4.07 191
4.15 96
4.32 147
4.37 93
4.4 52
4.41 98
4.46 101
4.59 123
4.63 55
4.64 112
4.66 134
4.75 55
4.84 54
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1543 0

VA Ocena asistenta Ocena izvedbe predmeta - ŠIS

Ocena asistenta

Value 1956 Frequency
3.84 127
4.07 136
4.2 53
4.27 96
4.29 96
4.32 51
4.4 93
4.46 153
4.51 123
4.54 134
4.56 55
4.59 52
4.62 55
4.64 112
4.66 54
4.69 55
4.79 98
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1543 0

PO1 Znam… povezati različne naprave (npr. telefon in računalnik). Sklop: Programska oprema (PO)

Znam … povezati različne naprave (npr. telefon in računalnik).

Value 2055 Frequency
1 ne znam 8
2 delno znam - deloma ne znam 103
3 znam 1250
Sysmiss 182
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1361 182

Valid range from 1 to 3

PO2 Znam … namestiti novo aplikacij/programsko opremo. Sklop: Programska oprema (PO)

Znam … namestiti novo aplikacij/programsko opremo.

Value 2154 Frequency
1 ne znam 90
2 delno znam - deloma ne znam 340
3 znam 931
Sysmiss 182
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1361 182

Valid range from 1 to 3

PO3 Znam … spreminjati ali preveriti nastavitve parametrov programske opreme. Sklop: Programska oprema (PO)

Znam … spreminjati ali preveriti nastavitve parametrov programske opreme.

Value 2253 Frequency
1 ne znam 482
2 delno znam - deloma ne znam 456
3 znam 423
Sysmiss 182
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1361 182

Valid range from 1 to 3

PO4 Znam … poiskati pomoč za spremembo nastavitve programske opreme (npr. sprememba jezika). Sklop: Programska oprema (PO)

Znam … poiskati pomoč za spremembo nastavitve programske opreme (npr. sprememba jezika).

Value 2352 Frequency
1 ne znam 74
2 delno znam - deloma ne znam 309
3 znam 978
Sysmiss 182
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1361 182

Valid range from 1 to 3

IN1 Znam … se povezati v WiFi omrežje. Sklop: Internet (IN)

Znam … se povezati v WiFi omrežje.

Value 2451 Frequency
1 ne znam 0
2 delno znam - deloma ne znam 18
3 znam 1343
Sysmiss 182
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1361 182

Valid range from 1 to 3

IN2 Znam … osvežiti spletno stran. Sklop: Internet (IN)

Znam … osvežiti spletno stran.

Value 2550 Frequency
1 ne znam 0
2 delno znam - deloma ne znam 10
3 znam 1351
Sysmiss 182
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1361 182

Valid range from 1 to 3

IN3 Znam … se vrniti na stran obiskano pred npr. 3 dnevi. Sklop: Internet (IN)

Znam … se vrniti na stran obiskano pred npr. 3 dnevi.

Value 2649 Frequency
1 ne znam 29
2 delno znam - deloma ne znam 78
3 znam 1254
Sysmiss 182
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1361 182

Valid range from 1 to 3

IN4 Znam … uporabiti različne načine iskanja po spletu (orodja v brskalniku). Sklop: Internet (IN)

Znam … uporabiti različne načine iskanja po spletu (orodja v brskalniku).

Value 2748 Frequency
1 ne znam 36
2 delno znam - deloma ne znam 316
3 znam 1009
Sysmiss 182
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1361 182

Valid range from 1 to 3

IN5 Znam … poiskati točno določene informacije povezane z načrtovanim potovanjem/urediti rezervacijo/zdravstveni storitvi. Sklop: Internet (IN)

Znam … poiskati točno določene informacije povezane z načrtovanim potovanjem/urediti rezervacijo/zdravstveni storitvi.

Value 2847 Frequency
1 ne znam 18
2 delno znam - deloma ne znam 211
3 znam 1132
Sysmiss 182
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1361 182

Valid range from 1 to 3

IN6 Znam … shraniti sliko/podatke s spletne strani na točno določeno mesto. Sklop: Internet (IN)

Znam … shraniti sliko/podatke s spletne strani na točno določeno mesto.

Value 2946 Frequency
1 ne znam 18
2 delno znam - deloma ne znam 54
3 znam 1289
Sysmiss 182
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1361 182

Valid range from 1 to 3

IN7 Znam … organizirati/kopirati/premikati datoteke ali mape. Sklop: Internet (IN)

Znam … organizirati/kopirati/premikati datoteke ali mape.

Value 3045 Frequency
1 ne znam 0
2 delno znam - deloma ne znam 82
3 znam 1279
Sysmiss 182
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1361 182

Valid range from 1 to 3

DAT1 Znam … organizirati/kopirati/premikati datoteke ali mape. Sklop: Datoteke (DAT)

Znam … organizirati/kopirati/premikati datoteke ali mape.

Value 3144 Frequency
1 ne znam 4
2 delno znam - deloma ne znam 125
3 znam 1232
Sysmiss 182
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1361 182

Valid range from 1 to 3

DAT2 Znam … uporabiti orodje za kopiranje in prenašanje podatkov med različnimi datotekami. Sklop: Datoteke (DAT)

Znam … uporabiti orodje za kopiranje in prenašanje podatkov med različnimi datotekami.

Value 3243 Frequency
1 ne znam 22
2 delno znam - deloma ne znam 194
3 znam 1145
Sysmiss 182
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1361 182

Valid range from 1 to 3

DAT3 Znam … poslati e-poštno sporočilo s priponko. Sklop: Datoteke (DAT)

Znam … poslati e-poštno sporočilo s priponko.

Value 3342 Frequency
1 ne znam 12
2 delno znam - deloma ne znam 65
3 znam 1284
Sysmiss 182
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1361 182

Valid range from 1 to 3

DAT4 Znam … shraniti priponko e-poštnega sporočila v datotečni sistem računalnika. Sklop: Datoteke (DAT)

Znam … shraniti priponko e-poštnega sporočila v datotečni sistem računalnika.

Value 3441 Frequency
1 ne znam 66
2 delno znam - deloma ne znam 190
3 znam 1105
Sysmiss 182
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1361 182

Valid range from 1 to 3

DM1 Občasno mi študij daje občutek (osebnega) zadovoljstva.

Občasno mi študij daje občutek (osebnega) zadovoljstva.

Value 3540 Frequency
1 sploh se ne strinjam 79
2 218
3 540
4 381
5 se popolnoma strinjam 57
Sysmiss 268
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1275 268

Valid range from 1 to 5

DS2 Ugotavljam, da moram vložiti veliko dela v študij teme, da lahko oblikujem svoje lastne zaključke, s katerimi sem zadovoljen.

Ugotavljam, da moram vložiti veliko dela v študij teme, da lahko oblikujem svoje lastne zaključke, s katerimi sem zadovoljen.

Value 3639 Frequency
1 sploh se ne strinjam 15
2 194
3 531
4 454
5 se popolnoma strinjam 81
Sysmiss 268
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1275 268

Valid range from 1 to 5

SM3 Predmet želim opraviti s čim manj vloženega dela.

Spoznal sem, da lahko večino nalog (preizkusov znanj) opravim tako, da si zapomnim ključne stvari, ne da bi jih razumel.

Value 3738 Frequency
1 sploh se ne strinjam 180
2 317
3 347
4 292
5 se popolnoma strinjam 139
Sysmiss 268
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1275 268

Valid range from 1 to 5

SS4 Resno študiram samo tisto snov, ki je bila podana na predavanjih oz. v pripravljenih povzetkih predmeta.

Resno študiram samo tisto snov, ki je bila podana na predavanjih oz. v pripravljenih povzetkih predmeta.

Value 3837 Frequency
1 sploh se ne strinjam 96
2 250
3 394
4 467
5 se popolnoma strinjam 68
Sysmiss 268
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1275 268

Valid range from 1 to 5

DM5 Mislim, da je lahko praktično vsaka vsebina (zelo) zanimiva, če se enkrat poglobim vanjo.

Mislim, da je lahko praktično vsaka vsebina (zelo) zanimiva, če se enkrat poglobim vanjo.

Value 3936 Frequency
1 sploh se ne strinjam 107
2 272
3 339
4 461
5 se popolnoma strinjam 96
Sysmiss 268
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1275 268

Valid range from 1 to 5

DS6 Večina novih vsebin mi je zanimivih in pogosto poiščem dodatne informacije o njih.

Večina novih vsebin mi je zanimivih in pogosto poiščem dodatne informacije o njih.

Value 4035 Frequency
1 sploh se ne strinjam 274
2 500
3 369
4 124
5 se popolnoma strinjam 8
Sysmiss 268
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1275 268

Valid range from 1 to 5

SM7 Študijska snov se mi ne zdi zanimiva, zato v študij vložim minimalno količino dela.

Študijska snov se mi ne zdi zanimiva, zato v študij vložim minimalno količino dela.

Value 4134 Frequency
1 sploh se ne strinjam 385
2 402
3 410
4 64
5 se popolnoma strinjam 14
Sysmiss 268
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1275 268

Valid range from 1 to 5

SS8 Nekatere vsebine se učim samo s ponavljanjem, dokler jih ne znam na pamet, čeprav jih ne razumem.

Nekatere vsebine se učim samo s ponavljanjem, dokler jih ne znam na pamet, čeprav jih ne razumem.

Value 4233 Frequency
1 sploh se ne strinjam 232
2 391
3 348
4 221
5 se popolnoma strinjam 83
Sysmiss 268
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1275 268

Valid range from 1 to 5

DM9 Ugotavljam, da je študij strokovnih (akademskih) tem lahko včasih prav tako vznemirljiv kot dober film ali knjiga.

Ugotavljam, da je študij strokovnih (akademskih) tem lahko včasih prav tako vznemirljiv kot dober film ali knjiga.

Value 4332 Frequency
1 sploh se ne strinjam 373
2 379
3 320
4 178
5 se popolnoma strinjam 25
Sysmiss 268
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1275 268

Valid range from 1 to 5

DS10 Znanje pomembnejših vsebin večkrat preverim, vse dokler jih popolnoma ne razumem.

Znanje pomembnejših vsebin večkrat preverim, vse dokler jih popolnoma ne razumem.

Value 4431 Frequency
1 sploh se ne strinjam 21
2 266
3 300
4 552
5 se popolnoma strinjam 136
Sysmiss 268
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1275 268

Valid range from 1 to 5

SM11 Spoznal sem, da lahko večino nalog (preizkusov znanj) opravim tako, da si zapomnim ključne stvari, ne da bi jih razumel.

Spoznal sem, da lahko večino nalog (preizkusov znanj) opravim tako, da si zapomnim ključne stvari, ne da bi jih razumel.

Value 4530 Frequency
1 sploh se ne strinjam 224
2 510
3 315
4 218
5 se popolnoma strinjam 8
Sysmiss 268
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1275 268

Valid range from 1 to 5

SS12 Na splošno svoj študij omejim le na tisto, kar je bilo posebej izpostavljeno, saj menim, da je nepotrebno storiti kaj več.

Na splošno svoj študij omejim le na tisto, kar je bilo posebej izpostavljeno, saj menim, da je nepotrebno storiti kaj več.

Value 4629 Frequency
1 sploh se ne strinjam 280
2 474
3 387
4 134
5 se popolnoma strinjam 0
Sysmiss 268
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1275 268

Valid range from 1 to 5

DM13 Poglobljeno študiram, saj mi je študijska snov zanimiva.

Poglobljeno študiram, saj mi je študijska snov zanimiva.

Value 4728 Frequency
1 sploh se ne strinjam 135
2 386
3 540
4 204
5 se popolnoma strinjam 10
Sysmiss 268
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1275 268

Valid range from 1 to 5

DS14 V prostem času dodatno raziskujem zanimive študijske teme, o katerih smo razpravljali pri različnih predmetih.

V prostem času dodatno raziskujem zanimive študijske teme, o katerih smo razpravljali pri različnih predmetih.

Value 4827 Frequency
1 sploh se ne strinjam 485
2 518
3 210
4 52
5 se popolnoma strinjam 10
Sysmiss 268
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1275 268

Valid range from 1 to 5

SM15 Spoznal sem, da poglobljen študij vsebin ni koristen, saj pomeni le izgubo časa in zmedo, če pa je potrebno le površno poznavanje vsebin.

Spoznal sem, da poglobljen študij vsebin ni koristen, saj pomeni le izgubo časa in zmedo, če pa je potrebno le površno poznavanje vsebin.

Value 4926 Frequency
1 sploh se ne strinjam 471
2 515
3 234
4 41
5 se popolnoma strinjam 14
Sysmiss 268
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1275 268

Valid range from 1 to 5

SS16 Menim da predavatelj ne sme pričakovati, da bodo študentje velik del svojega časa posvetili študiju snovi, za katero vsi vedo, da je ne bo na izpitu.

Menim da predavatelj ne sme pričakovati, da bodo študentje velik del svojega časa posvetili študiju snovi, za katero vsi vedo, da je ne bo na izpitu.

Value 5025 Frequency
1 sploh se ne strinjam 83
2 232
3 413
4 360
5 se popolnoma strinjam 187
Sysmiss 268
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1275 268

Valid range from 1 to 5

DM17 Od predavanj pričakujem, da bom dobil razlago ter odgovore na vprašanja, ki se mi porajajo.

Od predavanj pričakujem, da bom dobil razlago ter odgovore na vprašanja, ki se mi porajajo.

Value 5124 Frequency
1 sploh se ne strinjam 9
2 24
3 174
4 480
5 se popolnoma strinjam 588
Sysmiss 268
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1275 268

Valid range from 1 to 5

DS18 Pogledam si skoraj vsa priporočena dodatna gradiva, ki so povezana s snovjo predavanj.

Pogledam si skoraj vsa priporočena dodatna gradiva, ki so povezana s snovjo predavanj.

Value 5223 Frequency
1 sploh se ne strinjam 82
2 329
3 444
4 328
5 se popolnoma strinjam 92
Sysmiss 268
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1275 268

Valid range from 1 to 5

SM19 Ne vidim nobenega smisla v učenju snovi, za katero je malo možnosti, da bo na izpitu.

Ne vidim nobenega smisla v učenju snovi, za katero je malo možnosti, da bo na izpitu.

Value 5322 Frequency
1 sploh se ne strinjam 70
2 438
3 457
4 259
5 se popolnoma strinjam 51
Sysmiss 268
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1275 268

Valid range from 1 to 5

SS20 Ugotavljam, da je izpit najlažje opraviti tako, da si poskušam zapomniti odgovore na najverjetnejša vprašanja na izpitu.

Ugotavljam, da je izpit najlažje opraviti tako, da si poskušam zapomniti odgovore na najverjetnejša vprašanja na izpitu.

Value 5421 Frequency
1 sploh se ne strinjam 152
2 420
3 358
4 277
5 se popolnoma strinjam 68
Sysmiss 268
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1275 268

Valid range from 1 to 5

ID_prof ID profesorja

ID profesorja

Value 5520 Frequency
1 112
2 93
3 96
4 123
5 98
6 137
7 95
8 235
9 127
10 55
11 52
12 52
13 54
14 55
15 108
16 51
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1543 0

Valid range from 1 to 16

KU1 Z mojega vidika je bila uvedba e-učilnice in kombiniranega učenja dobra zamisel.

Z mojega vidika je bila uvedba e-učilnice in kombiniranega učenja dobra zamisel.

Value 5619 Frequency
2.00 230
4.00 95
5.00 208
5.50 325
6.00 299
6.50 96
7.00 290
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1543 0

KU2 Rad/-a razvijam in oblikujem e-učilnico (tudi ob pomoči kolega ali informatika).

Rad/-a razvijam in oblikujem e-učilnico (tudi ob pomoči kolega ali informatika).

Value 5718 Frequency
1.00 230
3.00 95
4.00 582
5.00 293
6.00 51
6.50 239
7.00 53
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1543 0

KU3 Delo v e-učilnici mi je zanimivo.

Delo v e-učilnici mi je zanimivo.

Value 5817 Frequency
1.00 230
3.00 95
4.00 298
5.00 389
6.00 188
7.00 343
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1543 0

KU4 Odločitev, kateri del učnega procesa bom prenesel/-a v e-učilnico, mi ni delala težav.

Odločitev, kateri del učnega procesa bom prenesel/-a v e-učilnico, mi ni delala težav.

Value 5916 Frequency
2.50 96
3.00 52
4.00 323
5.00 95
5.50 137
6.00 395
6.50 445
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1543 0

KU5 Priprava in oblikovanje vsebin e-učilnice ter z njimi povezane nastavitve mi ne povzročajo težav.

Priprava in oblikovanje vsebin e-učilnice ter z njimi povezane nastavitve mi ne povzročajo težav.

Value 6015 Frequency
2.00 230
3.00 52
4.50 436
5.00 396
6.00 376
6.50 53
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1543 0

KU6 Z lahkoto samostojno odkrijem in popravim napako, ki se pojavi v e-učilnici.

Z lahkoto samostojno odkrijem in popravim napako, ki se pojavi v e-učilnici.

Value 6114 Frequency
2.00 438
3.00 96
4.00 297
5.00 334
6.00 325
6.50 53
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1543 0

F1 Za osebno komunikacijo s študentom so uporabna sporočila poslana iz e-učilnice.

Za osebno komunikacijo s študentom so uporabna sporočila poslana iz e-učilnice.

Value 6213 Frequency
3.00 52
3.50 153
4.00 347
4.50 188
5.00 230
6.00 281
6.50 292
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1543 0

F2 Forum omogoča učinkovito razpravo s študenti.

Forum omogoča učinkovito razpravo s študenti.

Value 6312 Frequency
3.00 188
4.00 563
4.50 153
5.00 156
5.50 387
6.50 96
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1543 0

F3 Z e-učilnico izboljšam izvedbo poučevanja.

Z e-učilnico izboljšam izvedbo poučevanja.

Value 6411 Frequency
2.00 230
4.00 52
4.50 232
5.00 281
5.50 153
6.00 356
6.50 239
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1543 0

F4 E-učilnica pomaga izboljšati študentov učni dosežek.

E-učilnica pomaga izboljšati študentov učni dosežek.

Value 6510 Frequency
2.00 230
3.50 95
4.00 145
4.50 325
5.50 206
6.00 303
6.50 239
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1543 0

F5 V splošnem lahko ugotovim, da so funkcionalnosti Moodla uporabne pri mojem poučevanju.

V splošnem lahko ugotovim, da so funkcionalnosti Moodla uporabne pri mojem poučevanju.

Value 669 Frequency
2.00 230
3.50 95
5.00 52
5.50 137
6.00 402
6.50 96
7.00 531
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1543 0

KP1 Kombinirano poučevanje je učinkovitejše kot poučevanje na tradicionalen način.

Kombinirano poučevanje je učinkovitejše kot poučevanje na tradicionalen način.

Value 678 Frequency
2.00 230
3.00 95
4.00 246
5.00 52
5.50 233
6.00 448
6.50 239
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1543 0

KP2 Kombinirano učenje se mi zdi koristno za študenta.

Kombinirano učenje se mi zdi koristno za študenta.

Value 687 Frequency
3.00 230
3.50 95
4.00 93
4.50 188
5.00 189
5.50 153
6.00 260
6.50 335
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1543 0

V1 V e-učilnici objavim predstavitve predavanj (pptx).

V e-učilnici objavim predstavitve predavanj (pptx).

Value 696 Frequency
1.00 427
2.00 304
2.50 188
3.00 624
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1543 0

V2 V e-učilnici so objavljeni članki.

V e-učilnici so objavljeni članki.

Value 705 Frequency
1.00 230
2.00 595
2.50 392
3.00 326
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1543 0

V3 V e-učilnico so vključene zunanje povezave z vsebinami (spletne strani).

V e-učilnico so vključene zunanje povezave z vsebinami (spletne strani).

Value 714 Frequency
1.00 93
2.00 388
2.50 206
3.00 856
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1543 0

V4 V e-učilnico so vključeni videoposnetki z zunanjih spletnih mest (npr. YouTube).

V e-učilnico so vključeni videoposnetki z zunanjih spletnih mest (npr. YouTube).

Value 723 Frequency
1.00 93
1.50 285
2.00 492
2.50 153
3.00 520
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1543 0

V5 V e-učilnico so vključeni lastni videoposnetki (npr. razlaga snovi).

V e-učilnico so vključeni lastni videoposnetki (npr. razlaga snovi).

Value 732 Frequency
1.00 581
1.50 325
2.00 242
2.50 239
3.00 156
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1543 0

V6 V e-učilnici objavim izpitna vprašanja.

V e-učilnici objavim izpitna vprašanja.

Value 741 Frequency
1.00 393
1.50 233
2.00 437
2.50 292
3.00 188
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1543 0

Materials of the Study

  1. Keržič, Damijana (2019). AKU19 - Združen vprašalnik za učence in učitelje [Vprašalnik].

Study Results Materials

No associated materials!

Related Publications

There is no information about publications related to this study!

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

NOTE: Podatkovna datoteka dostopna na zahtevo. = Data File available upon request.

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

6 - raziskave z omejenim problemskim ali teoretskim okvirom in ožjo uporabnostjo za več praktičnih problemov, metodološko in vsebinsko izpopolnjene

  How to CITE this study?

Keržič, D. (2022). Učna analitika kombiniranega učenja v visokem šolstvu, 2019 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: AKU19. https://doi.org/10.17898/ADP_AKU19_V1

COBISS.SI
Publication date: 2022
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si