Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji

Basic Study Information

ADP - IDNo: SUTR1003
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1003_V1
Main author(s):
 • Makarovič, Matej
Co-workers:
 • Rončević, Borut
 • Tomšič, Matevž
 • Besednjak Valič, Tamara
Data file producer:
FUDŠ - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici, (Ljubljana, Slovenija; 2010)

Funding agency:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Project number:

no information

Series:
 • SUTR/Slovenski utrip

  Slovenski utrip je serija krajših anketnih raziskav, ki jih od leta 2009 dalje izvaja Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Izvajajo se v obliki telefonskih anket, vsakič na reprezentativnem nacionalnem vzorcu najmanj 900 anketirancev. Letno se izvede do 10 raziskav, ki analizirajo odnos javnega mnenja do znanja, identitete, demokracije, materialne blaginje, Evrope, političnih orientacij, množičnih medijev, medkulturnih stikov, iger na srečo in družbenega razvoja. Analiza vključuje tudi strankarsko-politične preference in odnos do izbranih aktualnih tem. Ponavljanje osnovnih vprašanj znotraj nosilnih tematskih področij omogoča primerljivost na medletni ravni.

Study Content

Keywords:

demokracija v državi, zaupanje v državne organe, podpora vladi, strankarske preference, podpora Borutu Pahorju kot predsedniku vlade, ocena delovanja ministrov, afera bulmastifi

Keywords ELSST:
ZAUPANJE, DEMOKRACIJA, POLITIČNO STALIŠČE, POLITIČNA STRANKA, POLITIČNA PODPORA

Topic Classification CESSDA
POLITIKA
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
demokracija v Sloveniji


Abstract:

Raziskava je namenjena ugotavljanju odnosa do demokracije, ocen delovanja demokracije v Sloveniji in zaupanja v državne institucije. Vključene so strankarsko-politične preference in odnos do nekaterih drugih aktualnih vprašanj.

Methodology


Collection date: 22. februar 2010 - 26. februar 2010
Date of production: 2010
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Sampling procedure:

Dvostopenjsko enostavno slučajno vzorčenje.

V prvi fazi slučajno vzorčenje na podlagi elektronsko dostopne baze telefonskih številk, nato naključen izbor v okviru gospodinjstva (metoda zadnjega rojstnega dne) z dopustnimi kvotnimi korekcijami.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Podatki so uteženi po izobrazbi, tipu naselja in spolu. Utež je oblikovana s postopkom večkratnih iteracij po raking metodi.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šestmesečnim zamikom od izvedbe raziskave.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: SUTR1003 - Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji [datoteka podatkov]

File ID: F1

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 903
 • number of units: 43

Version: februar 2014

Variable list

sif_kraj Šifra kraja

Value 13 Frequency
0 Zakrita vrednost 903
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 0 0 0

Valid range from 0 to 0

tip_kraj Naselje

Value 22 Frequency
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 321
2 vas (500-1999 prebivalcev) 180
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 140
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 262
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 0

Valid range from 1 to 4

sif_obc Šifra občine

Value 31 Frequency
0 Zakrita vrednost 903
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 0 0 0

Valid range from 0 to 0

sif_kraj Šifra kraja

Value 143 Frequency
0 Zakrita vrednost 903
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 0 0 0

Valid range from 0 to 0

tip_kraj Naselje

Value 242 Frequency
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 321
2 vas (500-1999 prebivalcev) 180
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 140
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 262
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 0

Valid range from 1 to 4

sif_obc Šifra občine

Value 341 Frequency
0 Zakrita vrednost 903
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 0 0 0

Valid range from 0 to 0

urb_rur Urbano/ruralno okolje

Value 440 Frequency
1 Urbano 436
2 Ruralno 467
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 0

Valid range from 1 to 2

stat_reg Statistična regija

Value 539 Frequency
1 Pomurska 57
2 Podravska 145
3 Koroška 41
4 Savinjska 119
5 Zasavska 20
6 Spodnjeposavska 35
7 Dolenjska 64
8 Osrednjeslovenska 199
9 Gorenjska 92
10 Notranjsko-Kraška 25
11 Goriška 56
12 Obalno-kraška 50
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 0

Valid range from 1 to 12

q1_1 Slovenija danes demokratična?

1. Za začetek vas prosim, da z oceno od 1 do 5 ocenite, v kolikšni meri se vam zdi Slovenija danes demokratična, pri čemer 1 pomeni, da je zelo nedemokratična, 5 pa da je zelo demokratična!

Value 638 Frequency
1 sploh se ne strinjam 154
2 195
3 398
4 124
5 popolna se strinjam 28
6 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
899 4

Valid range from 1 to 5

q2_1 Materialna blaginja je pomembnejša od demokracije.

2. Z ocenami od 1 do 5 ocenite stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami, ki se nanašajo na različne vidike, povezane z demokracijo, pri čemer ocena 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, 5 pa, da se popolnoma strinjate!

Value 737 Frequency
1 sploh se ne strinjam 166
2 151
3 280
4 132
5 popolna se strinjam 160
6 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
889 14

Valid range from 1 to 5

q2_2 Varnost je pomembnejša od svobode.

2. Z ocenami od 1 do 5 ocenite stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami, ki se nanašajo na različne vidike, povezane z demokracijo, pri čemer ocena 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, 5 pa, da se popolnoma strinjate!

Value 836 Frequency
1 sploh se ne strinjam 117
2 119
3 279
4 182
5 popolna se strinjam 182
6 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
879 24

Valid range from 1 to 5

q2_3 Demokracija sicer ima pomanjkljivosti, vendar je vseeno boljša od vseh ostalih oblik vladavine

2. Z ocenami od 1 do 5 ocenite stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami, ki se nanašajo na različne vidike, povezane z demokracijo, pri čemer ocena 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, 5 pa, da se popolnoma strinjate!

Value 935 Frequency
1 sploh se ne strinjam 74
2 87
3 243
4 232
5 popolna se strinjam 251
6 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
887 16

Valid range from 1 to 5

q2_4 Demokracija bi bila najboljša oblika vladanja za vse države na svetu.

2. Z ocenami od 1 do 5 ocenite stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami, ki se nanašajo na različne vidike, povezane z demokracijo, pri čemer ocena 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, 5 pa, da se popolnoma strinjate!

Value 1034 Frequency
1 sploh se ne strinjam 79
2 92
3 203
4 207
5 popolna se strinjam 309
6 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
890 13

Valid range from 1 to 5

q2_5 Demokracija prispeva h gospodarskemu razvoju.

2. Z ocenami od 1 do 5 ocenite stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami, ki se nanašajo na različne vidike, povezane z demokracijo, pri čemer ocena 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, 5 pa, da se popolnoma strinjate!

Value 1133 Frequency
1 sploh se ne strinjam 87
2 124
3 266
4 218
5 popolna se strinjam 193
6 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
888 15

Valid range from 1 to 5

q2_6 Sistem, ki je v Sloveniji obstajal pred letom 1990, je bil dober

2. Z ocenami od 1 do 5 ocenite stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami, ki se nanašajo na različne vidike, povezane z demokracijo, pri čemer ocena 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, 5 pa, da se popolnoma strinjate!

Value 1232 Frequency
1 sploh se ne strinjam 138
2 127
3 208
4 208
5 popolna se strinjam 206
6 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
887 16

Valid range from 1 to 5

q2_7 Demokracija v Sloveniji dobro deluje.

2. Z ocenami od 1 do 5 ocenite stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami, ki se nanašajo na različne vidike, povezane z demokracijo, pri čemer ocena 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, 5 pa, da se popolnoma strinjate!

Value 1331 Frequency
1 sploh se ne strinjam 213
2 252
3 332
4 80
5 popolna se strinjam 21
6 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
898 5

Valid range from 1 to 5

q2_8 Slovenija je bila demokratična že pred letom 1990.

2. Z ocenami od 1 do 5 ocenite stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami, ki se nanašajo na različne vidike, povezane z demokracijo, pri čemer ocena 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, 5 pa, da se popolnoma strinjate!

Value 1430 Frequency
1 sploh se ne strinjam 204
2 181
3 255
4 149
5 popolna se strinjam 83
6 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
872 31

Valid range from 1 to 5

q2_9 Demokratični postopki ovirajo učinkovito reševanje problemov

2. Z ocenami od 1 do 5 ocenite stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami, ki se nanašajo na različne vidike, povezane z demokracijo, pri čemer ocena 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, 5 pa, da se popolnoma strinjate!

Value 1529 Frequency
1 sploh se ne strinjam 118
2 159
3 332
4 156
5 popolna se strinjam 107
6 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
872 31

Valid range from 1 to 5

q2_10 Namesto demokratično izvoljenih predstavnikov potrebujemo močnega voditelja, ki bo učinkovito odločal o stvareh

2. Z ocenami od 1 do 5 ocenite stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami, ki se nanašajo na različne vidike, povezane z demokracijo, pri čemer ocena 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, 5 pa, da se popolnoma strinjate!

Value 1628 Frequency
1 sploh se ne strinjam 179
2 111
3 114
4 182
5 popolna se strinjam 306
6 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
892 11

Valid range from 1 to 5

q2_11 Namesto demokratično izvoljenih predstavnikov naj slovensko družbo raje vodijo strokovnjaki

2. Z ocenami od 1 do 5 ocenite stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami, ki se nanašajo na različne vidike, povezane z demokracijo, pri čemer ocena 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, 5 pa, da se popolnoma strinjate!

Value 1727 Frequency
1 sploh se ne strinjam 99
2 89
3 168
4 209
5 popolna se strinjam 317
6 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
882 21

Valid range from 1 to 5

q3_1 Parlament

3. Z ocenami od 1 do 5 ocenite, v kolikšni meri zaupate vsaki od naslednjih institucij, pri čemer pomeni ocena 1, da ji sploh ne zaupate, ocena 5 pa, da ji popolnoma zaupate:

Value 1826 Frequency
1 sploh ne zaupam 206
2 256
3 329
4 88
5 popolna zaupam 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 0

Valid range from 1 to 5

q3_2 Vlada

3. Z ocenami od 1 do 5 ocenite, v kolikšni meri zaupate vsaki od naslednjih institucij, pri čemer pomeni ocena 1, da ji sploh ne zaupate, ocena 5 pa, da ji popolnoma zaupate:

Value 1925 Frequency
1 sploh ne zaupam 242
2 237
3 266
4 126
5 popolna zaupam 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 0

Valid range from 1 to 5

q3_3 Predsednik republike

3. Z ocenami od 1 do 5 ocenite, v kolikšni meri zaupate vsaki od naslednjih institucij, pri čemer pomeni ocena 1, da ji sploh ne zaupate, ocena 5 pa, da ji popolnoma zaupate:

Value 2024 Frequency
1 sploh ne zaupam 185
2 149
3 200
4 231
5 popolna zaupam 136
6 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
901 2

Valid range from 1 to 5

q3_4 Politične stranke

3. Z ocenami od 1 do 5 ocenite, v kolikšni meri zaupate vsaki od naslednjih institucij, pri čemer pomeni ocena 1, da ji sploh ne zaupate, ocena 5 pa, da ji popolnoma zaupate:

Value 2123 Frequency
1 sploh ne zaupam 244
2 273
3 312
4 43
5 popolna zaupam 11
6 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
883 20

Valid range from 1 to 5

q3_5 Sodstvo

3. Z ocenami od 1 do 5 ocenite, v kolikšni meri zaupate vsaki od naslednjih institucij, pri čemer pomeni ocena 1, da ji sploh ne zaupate, ocena 5 pa, da ji popolnoma zaupate:

Value 2222 Frequency
1 sploh ne zaupam 247
2 251
3 269
4 100
5 popolna zaupam 27
6 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
894 9

Valid range from 1 to 5

q3_6 Vojska

3. Z ocenami od 1 do 5 ocenite, v kolikšni meri zaupate vsaki od naslednjih institucij, pri čemer pomeni ocena 1, da ji sploh ne zaupate, ocena 5 pa, da ji popolnoma zaupate:

Value 2321 Frequency
1 sploh ne zaupam 95
2 143
3 348
4 216
5 popolna zaupam 73
6 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
875 28

Valid range from 1 to 5

q3_7 Državna uprava

3. Z ocenami od 1 do 5 ocenite, v kolikšni meri zaupate vsaki od naslednjih institucij, pri čemer pomeni ocena 1, da ji sploh ne zaupate, ocena 5 pa, da ji popolnoma zaupate:

Value 2420 Frequency
1 sploh ne zaupam 112
2 224
3 370
4 157
5 popolna zaupam 25
6 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
888 15

Valid range from 1 to 5

q4 Ali podpirate sedanjo vlado?

4. Ali podpirate sedanjo vlado?

Value 2519 Frequency
1 Da 354
2 Ne 506
3 Ne vem 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
860 43

Valid range from 1 to 2

q5 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

5. Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

Value 2618 Frequency
1 SD 138
2 SDS 186
3 LDS 48
4 ZARES 24
5 SLS 19
6 NSI 22
7 DESUS 31
8 SNS 56
9 drugo 20
11 nobene 171
99 ne bi šel na volitve 42
10 ne vem 146
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
757 146

Valid range from 1 to 99

q6 Ali menite, da bi bile potrebne predčasne volitve?

6. Ali menite, da bi bile potrebne predčasne volitve?

Value 2717 Frequency
1 Da 346
2 Ne 518
3 Ne vem 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
864 39

Valid range from 1 to 2

q7 Ali menite, da bi bilo treba zamenjati predsednika vlade Boruta Pahorja?

7. Ali menite, da bi bilo treba zamenjati predsednika vlade Boruta Pahorja?

Value 2816 Frequency
1 Da 367
2 Ne 483
3 Ne vem 53
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
850 53

Valid range from 1 to 2

q8_1 Milan Pogačnik V zadnjem času so bilo v zvezi z nekaterimi ministri izražene zahteve po njihovem odstopu ali razrešitvi.

8. Prosim vas, da za vsakega poveste, ali bi bilo po vašem mnenju za Slovenijo bolje, da ostane na svojem položaju ali ne?

Value 2915 Frequency
1 Bolje, da ostane 393
2 Bolje, da gre 409
3 ne vem 101
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
802 101

Valid range from 1 to 2

q8_2 Aleš Zalar V zadnjem času so bilo v zvezi z nekaterimi ministri izražene zahteve po njihovem odstopu ali razrešitvi.

8. Prosim vas, da za vsakega poveste, ali bi bilo po vašem mnenju za Slovenijo bolje, da ostane na svojem položaju ali ne?

Value 3014 Frequency
1 Bolje, da ostane 502
2 Bolje, da gre 298
3 ne vem 103
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
800 103

Valid range from 1 to 2

q8_3 Katarina Kresal V zadnjem času so bilo v zvezi z nekaterimi ministri izražene zahteve po njihovem odstopu ali razrešitvi.

8. Prosim vas, da za vsakega poveste, ali bi bilo po vašem mnenju za Slovenijo bolje, da ostane na svojem položaju ali ne?

Value 3113 Frequency
1 Bolje, da ostane 438
2 Bolje, da gre 421
3 ne vem 44
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
859 44

Valid range from 1 to 2

q9 Primer, povezan z vrnitvijo treh psov pasme Bulmastif njihovemu lastniku Saši Baričeviču, in kasnejšim napadom teh psov na lastnika, ki se je končal z njegovo smrtjo, je v zadnjih tednih močno odmeval. S katero od naslednjih dveh trditev se bolj strinjate Primer, povezan z vrnitvijo treh psov pasme bulmastif njihovemu lastniku Saši Baričeviču, in kasnejšim napadom teh psov na lastnika, ki se je končal z njegovo smrtjo, je v zadnjih tednih močno odmeval.

9. S katero od naslednjih dveh trditev se bolj strinjate:

Value 3212 Frequency
1 Vsi postopki, povezani z vračanjem omenjenih psov lastniku, 63
2 Pri vrnitvi omenjenih psov lastniku je šlo za izigravanje pr 759
3 ne vem 81
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
822 81

Valid range from 1 to 2

q10 Tudi v zvezi z odločitvijo ministrice Kresalove, da za potrebe Nacionalnega preiskovalnega urada najame stavbo od Ram Investa, se v javnosti pojavljajo različne razlage. S katero od naslednjih dveh trditev se bolj strinjate? Tudi v zvezi z odločitvijo ministrice Kresalove, da za potrebe Nacionalnega preiskovalnega urada najame stavbo od Ram Investa, se v javnosti pojavljajo različne razlage.

10. S katero od naslednjih dveh trditev se bolj strinjate?

Value 3311 Frequency
1 Kresalova je ravnala pošteno in je izbrala za državo najugod 222
2 Kresalova se je za najem odločila zaradi svoje povezanosti z 519
3 ne vem 162
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
741 162

Valid range from 1 to 2

spol Spol?

11. spol

Value 3410 Frequency
1 M 365
2 Ž 538
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 0

Valid range from 1 to 2

iz Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

12. Stopnja izobrazbe

Value 359 Frequency
1 Osnovna ali manj 85
2 Poklicna 118
3 Srednja 411
4 Višja, visoka ali več 285
9 Brez odgovora 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
899 4

Valid range from 1 to 4

q13_1 ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

13. ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 0 1925 9999 2028.71 754.098

Valid range from 1925 to 9999

q14 Kakšen je vaš zaposlitveni položaj? Ste...

14. Kakšen je vaš zaposlitveni položaj? Ste...

Value 377 Frequency
1 Zaposlen v zasebnem sektorju (tudi samozaposleni in kmetje) 177
2 Zaposlen v javnem sektorju 228
3 Gospodinja 31
4 Upokojenec 377
5 Študent, dijak 48
6 Brezposeln 37
7 Drugo 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 0

Valid range from 1 to 7

q15 Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

15. Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

Value 386 Frequency
1 Pod 500 eur 177
2 od 500 do 1000 405
3 Nad 1000 do 2000 174
4 Nad 2000 eur 22
5 Nima dohodkov 76
9 brez odgovora 49
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
854 49

Valid range from 1 to 5

starost Starost

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
894 9 17 84 51.578 14.444

Valid range from 17 to 84

kstarost Starostne kategorije

Value 404 Frequency
1 do 34 122
2 35-54 346
3 55 in več 426
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
894 9 1 3

Valid range from 1 to 3

utez Utež po spolu, starosti, izobrazbi in tipu naselja

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 0 0.131 21.547 1 1.346

Valid range from 0.131458464409989 to 21.5472063731692

korutez Korigirana utež po spolu, izobrazbi, naselju in starosti

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 0 0.148 3.368 1 0.927

Valid range from 0.147577345601944 to 3.36784731810842

Goriska Goriška regija

Value 431 Frequency
1 Goriška 56
2 Drugo 847
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 0 1 2

Valid range from 1 to 2

Materials of the Study

 1. Makarovič, Matej (2010). SUTR1003 - Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji [Vprašalnik].

Study Results Materials

 1. (). Slovenski utrip [ostalo gradivo].

Related Publications

There is no information about publications related to this study!

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  How to CITE this study?

Makarovič, M. (2010). Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: SUTR1003. https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1003_V1

COBISS.SI
Publication date: 2014

SIMILAR STUDIES

SUTR0904 - Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost

SUTR0905 - Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope

SUTR0906 - Slovenski utrip 6/2009: Politični pluralizem

SUTR0909 - Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji

SUTR0910 - Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi

SUTR0911 - Slovenski utrip 11/2009: Igre na srečo

SUTR0912 - Slovenski utrip 12/2009: Razvoj in delo

SUTR1001 - Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja

SUTR1002 - Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta

SUTR1004 - Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1005 - Slovenski utrip 5/2010: Odnos do Evrope

SUTR1006 - Slovenski utrip 6/2010: Politične usmeritve na Slovenskem

SUTR1009 - Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve

SUTR1010 - Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi 2010

SUTR1011 - Slovenski utrip 11/2010: Razvoj in delo

SUTR1012 - Slovenski utrip 12/2010: Igre na srečo in aktualni dogodki

SUTR1101 - Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja

SUTR1102 - Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta

SUTR1103 - Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji

SUTR1104 - Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1105 - Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope

SUTR1106 - Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije

SUTR1109 - Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo

SUTR1110 - Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi

SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference

SUTR1112 - Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve

SUTR1201 - Slovenski utrip 1/2012: Družba znanja

SUTR1202 - Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta

SUTR1203 - Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji

SUTR1204 - Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1205 - Slovenski utrip 5/2012: Odnos do Evrope

SUTR1206 - Slovenski utrip 6/2012: Politične orientacije

SUTR1209 - Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji

SUTR1210 - Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi

SUTR1211 - Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve

SUTR1212 - Slovenski utrip 12/2012: Igre na srečo

SUTR1301 - Slovenski utrip 1/2013: Družba znanja

SUTR1302 - Slovenski utrip 2/2013: Slovenska identiteta

SUTR1303 - Slovenski utrip 3/2013: Demokracija v Sloveniji

SUTR1304 - Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1305 - Slovenski utrip 5/2013: Odnos do Evrope

SUTR1306 - Slovenski utrip 6/2013: Politične orientacije

SUTR1309 - Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji

SUTR1310 - Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi

SUTR1311 - Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo

SUTR1312 - Slovenski utrip 12/2013: Igre na srečo

SUTR1401 - Slovenski utrip 1/2014: Družba znanja

SUTR1402 - Slovenski utrip 2/2014: Slovenska identiteta

SUTR1403 - Slovenski utrip 3/2014: Demokracija v Sloveniji

SUTR1404 - Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1405 - Slovenski utrip 5/2014: Odnos do Evrope

SUTR1406 - Slovenski utrip 6/2014: Politične orientacije

SUTR1407 - Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji

SUTR1410 - Slovenski utrip 10/2014: Medkulturni odnosi

SUTR1411 - Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo

SUTR1412 - Slovenski utrip 12/2014: Igre na srečo

SUTR1501 - Slovenski utrip 1/2015: Družba znanja

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si