Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SUTR1003
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1003_V1
Glavni avtor(ji):
 • Makarovič, Matej
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Rončević, Borut
 • Tomšič, Matevž
 • Besednjak Valič, Tamara
Izdelal datoteko podatkov:
FUDŠ - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici, (Ljubljana, Slovenija; 2010)

Finančna podpora:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Serija:
 • SUTR/Slovenski utrip

  Slovenski utrip je serija krajših anketnih raziskav, ki jih od leta 2009 dalje izvaja Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Izvajajo se v obliki telefonskih anket, vsakič na reprezentativnem nacionalnem vzorcu najmanj 900 anketirancev. Letno se izvede do 10 raziskav, ki analizirajo odnos javnega mnenja do znanja, identitete, demokracije, materialne blaginje, Evrope, političnih orientacij, množičnih medijev, medkulturnih stikov, iger na srečo in družbenega razvoja. Analiza vključuje tudi strankarsko-politične preference in odnos do izbranih aktualnih tem. Ponavljanje osnovnih vprašanj znotraj nosilnih tematskih področij omogoča primerljivost na medletni ravni.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

demokracija v državi, zaupanje v državne organe, podpora vladi, strankarske preference, podpora Borutu Pahorju kot predsedniku vlade, ocena delovanja ministrov, afera bulmastifi

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
demokracija v Sloveniji


Povzetek:

Raziskava je namenjena ugotavljanju odnosa do demokracije, ocen delovanja demokracije v Sloveniji in zaupanja v državne institucije. Vključene so strankarsko-politične preference in odnos do nekaterih drugih aktualnih vprašanj.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 22. februar 2010 - 26. februar 2010
Čas izdelave: 2010
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Tip vzorca:

Dvostopenjsko enostavno slučajno vzorčenje.

V prvi fazi slučajno vzorčenje na podlagi elektronsko dostopne baze telefonskih številk, nato naključen izbor v okviru gospodinjstva (metoda zadnjega rojstnega dne) z dopustnimi kvotnimi korekcijami.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Podatki so uteženi po izobrazbi, tipu naselja in spolu. Utež je oblikovana s postopkom večkratnih iteracij po raking metodi.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šestmesečnim zamikom od izvedbe raziskave.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: SUTR1003 - Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji [datoteka podatkov]

ID datoteke: F1

Format: *.txt - TEKST

 • število spremenljivk: 903
 • število enot: 43

Verzija: februar 2014

Spremenljivke

sif_kraj Šifra kraja

Vrednost 13 Frekvenca
0 Zakrita vrednost 903
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 0 0 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

tip_kraj Naselje

Vrednost 22 Frekvenca
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 321
2 vas (500-1999 prebivalcev) 180
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 140
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 262
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

sif_obc Šifra občine

Vrednost 31 Frekvenca
0 Zakrita vrednost 903
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 0 0 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

sif_kraj Šifra kraja

Vrednost 143 Frekvenca
0 Zakrita vrednost 903
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 0 0 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

tip_kraj Naselje

Vrednost 242 Frekvenca
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 321
2 vas (500-1999 prebivalcev) 180
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 140
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 262
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

sif_obc Šifra občine

Vrednost 341 Frekvenca
0 Zakrita vrednost 903
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 0 0 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

urb_rur Urbano/ruralno okolje

Vrednost 440 Frekvenca
1 Urbano 436
2 Ruralno 467
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

stat_reg Statistična regija

Vrednost 539 Frekvenca
1 Pomurska 57
2 Podravska 145
3 Koroška 41
4 Savinjska 119
5 Zasavska 20
6 Spodnjeposavska 35
7 Dolenjska 64
8 Osrednjeslovenska 199
9 Gorenjska 92
10 Notranjsko-Kraška 25
11 Goriška 56
12 Obalno-kraška 50
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

q1_1 Slovenija danes demokratična?

1. Za začetek vas prosim, da z oceno od 1 do 5 ocenite, v kolikšni meri se vam zdi Slovenija danes demokratična, pri čemer 1 pomeni, da je zelo nedemokratična, 5 pa da je zelo demokratična!

Vrednost 638 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 154
2 195
3 398
4 124
5 popolna se strinjam 28
6 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
899 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2_1 Materialna blaginja je pomembnejša od demokracije.

2. Z ocenami od 1 do 5 ocenite stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami, ki se nanašajo na različne vidike, povezane z demokracijo, pri čemer ocena 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, 5 pa, da se popolnoma strinjate!

Vrednost 737 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 166
2 151
3 280
4 132
5 popolna se strinjam 160
6 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
889 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2_2 Varnost je pomembnejša od svobode.

2. Z ocenami od 1 do 5 ocenite stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami, ki se nanašajo na različne vidike, povezane z demokracijo, pri čemer ocena 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, 5 pa, da se popolnoma strinjate!

Vrednost 836 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 117
2 119
3 279
4 182
5 popolna se strinjam 182
6 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
879 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2_3 Demokracija sicer ima pomanjkljivosti, vendar je vseeno boljša od vseh ostalih oblik vladavine

2. Z ocenami od 1 do 5 ocenite stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami, ki se nanašajo na različne vidike, povezane z demokracijo, pri čemer ocena 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, 5 pa, da se popolnoma strinjate!

Vrednost 935 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 74
2 87
3 243
4 232
5 popolna se strinjam 251
6 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
887 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2_4 Demokracija bi bila najboljša oblika vladanja za vse države na svetu.

2. Z ocenami od 1 do 5 ocenite stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami, ki se nanašajo na različne vidike, povezane z demokracijo, pri čemer ocena 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, 5 pa, da se popolnoma strinjate!

Vrednost 1034 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 79
2 92
3 203
4 207
5 popolna se strinjam 309
6 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
890 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2_5 Demokracija prispeva h gospodarskemu razvoju.

2. Z ocenami od 1 do 5 ocenite stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami, ki se nanašajo na različne vidike, povezane z demokracijo, pri čemer ocena 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, 5 pa, da se popolnoma strinjate!

Vrednost 1133 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 87
2 124
3 266
4 218
5 popolna se strinjam 193
6 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
888 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2_6 Sistem, ki je v Sloveniji obstajal pred letom 1990, je bil dober

2. Z ocenami od 1 do 5 ocenite stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami, ki se nanašajo na različne vidike, povezane z demokracijo, pri čemer ocena 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, 5 pa, da se popolnoma strinjate!

Vrednost 1232 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 138
2 127
3 208
4 208
5 popolna se strinjam 206
6 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
887 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2_7 Demokracija v Sloveniji dobro deluje.

2. Z ocenami od 1 do 5 ocenite stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami, ki se nanašajo na različne vidike, povezane z demokracijo, pri čemer ocena 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, 5 pa, da se popolnoma strinjate!

Vrednost 1331 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 213
2 252
3 332
4 80
5 popolna se strinjam 21
6 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
898 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2_8 Slovenija je bila demokratična že pred letom 1990.

2. Z ocenami od 1 do 5 ocenite stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami, ki se nanašajo na različne vidike, povezane z demokracijo, pri čemer ocena 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, 5 pa, da se popolnoma strinjate!

Vrednost 1430 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 204
2 181
3 255
4 149
5 popolna se strinjam 83
6 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
872 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2_9 Demokratični postopki ovirajo učinkovito reševanje problemov

2. Z ocenami od 1 do 5 ocenite stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami, ki se nanašajo na različne vidike, povezane z demokracijo, pri čemer ocena 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, 5 pa, da se popolnoma strinjate!

Vrednost 1529 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 118
2 159
3 332
4 156
5 popolna se strinjam 107
6 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
872 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2_10 Namesto demokratično izvoljenih predstavnikov potrebujemo močnega voditelja, ki bo učinkovito odločal o stvareh

2. Z ocenami od 1 do 5 ocenite stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami, ki se nanašajo na različne vidike, povezane z demokracijo, pri čemer ocena 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, 5 pa, da se popolnoma strinjate!

Vrednost 1628 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 179
2 111
3 114
4 182
5 popolna se strinjam 306
6 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
892 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2_11 Namesto demokratično izvoljenih predstavnikov naj slovensko družbo raje vodijo strokovnjaki

2. Z ocenami od 1 do 5 ocenite stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami, ki se nanašajo na različne vidike, povezane z demokracijo, pri čemer ocena 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, 5 pa, da se popolnoma strinjate!

Vrednost 1727 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 99
2 89
3 168
4 209
5 popolna se strinjam 317
6 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
882 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q3_1 Parlament

3. Z ocenami od 1 do 5 ocenite, v kolikšni meri zaupate vsaki od naslednjih institucij, pri čemer pomeni ocena 1, da ji sploh ne zaupate, ocena 5 pa, da ji popolnoma zaupate:

Vrednost 1826 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 206
2 256
3 329
4 88
5 popolna zaupam 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q3_2 Vlada

3. Z ocenami od 1 do 5 ocenite, v kolikšni meri zaupate vsaki od naslednjih institucij, pri čemer pomeni ocena 1, da ji sploh ne zaupate, ocena 5 pa, da ji popolnoma zaupate:

Vrednost 1925 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 242
2 237
3 266
4 126
5 popolna zaupam 32
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q3_3 Predsednik republike

3. Z ocenami od 1 do 5 ocenite, v kolikšni meri zaupate vsaki od naslednjih institucij, pri čemer pomeni ocena 1, da ji sploh ne zaupate, ocena 5 pa, da ji popolnoma zaupate:

Vrednost 2024 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 185
2 149
3 200
4 231
5 popolna zaupam 136
6 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
901 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q3_4 Politične stranke

3. Z ocenami od 1 do 5 ocenite, v kolikšni meri zaupate vsaki od naslednjih institucij, pri čemer pomeni ocena 1, da ji sploh ne zaupate, ocena 5 pa, da ji popolnoma zaupate:

Vrednost 2123 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 244
2 273
3 312
4 43
5 popolna zaupam 11
6 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
883 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q3_5 Sodstvo

3. Z ocenami od 1 do 5 ocenite, v kolikšni meri zaupate vsaki od naslednjih institucij, pri čemer pomeni ocena 1, da ji sploh ne zaupate, ocena 5 pa, da ji popolnoma zaupate:

Vrednost 2222 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 247
2 251
3 269
4 100
5 popolna zaupam 27
6 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
894 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q3_6 Vojska

3. Z ocenami od 1 do 5 ocenite, v kolikšni meri zaupate vsaki od naslednjih institucij, pri čemer pomeni ocena 1, da ji sploh ne zaupate, ocena 5 pa, da ji popolnoma zaupate:

Vrednost 2321 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 95
2 143
3 348
4 216
5 popolna zaupam 73
6 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
875 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q3_7 Državna uprava

3. Z ocenami od 1 do 5 ocenite, v kolikšni meri zaupate vsaki od naslednjih institucij, pri čemer pomeni ocena 1, da ji sploh ne zaupate, ocena 5 pa, da ji popolnoma zaupate:

Vrednost 2420 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 112
2 224
3 370
4 157
5 popolna zaupam 25
6 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
888 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q4 Ali podpirate sedanjo vlado?

4. Ali podpirate sedanjo vlado?

Vrednost 2519 Frekvenca
1 Da 354
2 Ne 506
3 Ne vem 43
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
860 43

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q5 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

5. Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

Vrednost 2618 Frekvenca
1 SD 138
2 SDS 186
3 LDS 48
4 ZARES 24
5 SLS 19
6 NSI 22
7 DESUS 31
8 SNS 56
9 drugo 20
11 nobene 171
99 ne bi šel na volitve 42
10 ne vem 146
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
757 146

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

q6 Ali menite, da bi bile potrebne predčasne volitve?

6. Ali menite, da bi bile potrebne predčasne volitve?

Vrednost 2717 Frekvenca
1 Da 346
2 Ne 518
3 Ne vem 39
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
864 39

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q7 Ali menite, da bi bilo treba zamenjati predsednika vlade Boruta Pahorja?

7. Ali menite, da bi bilo treba zamenjati predsednika vlade Boruta Pahorja?

Vrednost 2816 Frekvenca
1 Da 367
2 Ne 483
3 Ne vem 53
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
850 53

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q8_1 Milan Pogačnik V zadnjem času so bilo v zvezi z nekaterimi ministri izražene zahteve po njihovem odstopu ali razrešitvi.

8. Prosim vas, da za vsakega poveste, ali bi bilo po vašem mnenju za Slovenijo bolje, da ostane na svojem položaju ali ne?

Vrednost 2915 Frekvenca
1 Bolje, da ostane 393
2 Bolje, da gre 409
3 ne vem 101
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
802 101

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q8_2 Aleš Zalar V zadnjem času so bilo v zvezi z nekaterimi ministri izražene zahteve po njihovem odstopu ali razrešitvi.

8. Prosim vas, da za vsakega poveste, ali bi bilo po vašem mnenju za Slovenijo bolje, da ostane na svojem položaju ali ne?

Vrednost 3014 Frekvenca
1 Bolje, da ostane 502
2 Bolje, da gre 298
3 ne vem 103
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
800 103

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q8_3 Katarina Kresal V zadnjem času so bilo v zvezi z nekaterimi ministri izražene zahteve po njihovem odstopu ali razrešitvi.

8. Prosim vas, da za vsakega poveste, ali bi bilo po vašem mnenju za Slovenijo bolje, da ostane na svojem položaju ali ne?

Vrednost 3113 Frekvenca
1 Bolje, da ostane 438
2 Bolje, da gre 421
3 ne vem 44
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
859 44

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q9 Primer, povezan z vrnitvijo treh psov pasme Bulmastif njihovemu lastniku Saši Baričeviču, in kasnejšim napadom teh psov na lastnika, ki se je končal z njegovo smrtjo, je v zadnjih tednih močno odmeval. S katero od naslednjih dveh trditev se bolj strinjate Primer, povezan z vrnitvijo treh psov pasme bulmastif njihovemu lastniku Saši Baričeviču, in kasnejšim napadom teh psov na lastnika, ki se je končal z njegovo smrtjo, je v zadnjih tednih močno odmeval.

9. S katero od naslednjih dveh trditev se bolj strinjate:

Vrednost 3212 Frekvenca
1 Vsi postopki, povezani z vračanjem omenjenih psov lastniku, 63
2 Pri vrnitvi omenjenih psov lastniku je šlo za izigravanje pr 759
3 ne vem 81
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
822 81

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q10 Tudi v zvezi z odločitvijo ministrice Kresalove, da za potrebe Nacionalnega preiskovalnega urada najame stavbo od Ram Investa, se v javnosti pojavljajo različne razlage. S katero od naslednjih dveh trditev se bolj strinjate? Tudi v zvezi z odločitvijo ministrice Kresalove, da za potrebe Nacionalnega preiskovalnega urada najame stavbo od Ram Investa, se v javnosti pojavljajo različne razlage.

10. S katero od naslednjih dveh trditev se bolj strinjate?

Vrednost 3311 Frekvenca
1 Kresalova je ravnala pošteno in je izbrala za državo najugod 222
2 Kresalova se je za najem odločila zaradi svoje povezanosti z 519
3 ne vem 162
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
741 162

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

spol Spol?

11. spol

Vrednost 3410 Frekvenca
1 M 365
2 Ž 538
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

iz Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

12. Stopnja izobrazbe

Vrednost 359 Frekvenca
1 Osnovna ali manj 85
2 Poklicna 118
3 Srednja 411
4 Višja, visoka ali več 285
9 Brez odgovora 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
899 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q13_1 ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

13. ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 0 1925 9999 2028.71 754.098

Vrednosti spremenljivk od 1925 do 9999

q14 Kakšen je vaš zaposlitveni položaj? Ste...

14. Kakšen je vaš zaposlitveni položaj? Ste...

Vrednost 377 Frekvenca
1 Zaposlen v zasebnem sektorju (tudi samozaposleni in kmetje) 177
2 Zaposlen v javnem sektorju 228
3 Gospodinja 31
4 Upokojenec 377
5 Študent, dijak 48
6 Brezposeln 37
7 Drugo 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

q15 Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

15. Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

Vrednost 386 Frekvenca
1 Pod 500 eur 177
2 od 500 do 1000 405
3 Nad 1000 do 2000 174
4 Nad 2000 eur 22
5 Nima dohodkov 76
9 brez odgovora 49
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
854 49

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

starost Starost

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
894 9 17 84 51.578 14.444

Vrednosti spremenljivk od 17 do 84

kstarost Starostne kategorije

Vrednost 404 Frekvenca
1 do 34 122
2 35-54 346
3 55 in več 426
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
894 9 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

utez Utež po spolu, starosti, izobrazbi in tipu naselja

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 0 0.131 21.547 1 1.346

Vrednosti spremenljivk od 0.131458464409989 do 21.5472063731692

korutez Korigirana utež po spolu, izobrazbi, naselju in starosti

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 0 0.148 3.368 1 0.927

Vrednosti spremenljivk od 0.147577345601944 do 3.36784731810842

Goriska Goriška regija

Vrednost 431 Frekvenca
1 Goriška 56
2 Drugo 847
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 0 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Makarovič, Matej (2010). SUTR1003 - Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

 1. (). Slovenski utrip [ostalo gradivo].

Povezane objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Makarovič, M. (2010). Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: SUTR1003. https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1003_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2014

SORODNE RAZISKAVE

SUTR1501 - Slovenski utrip 1/2015: Družba znanja

SUTR1412 - Slovenski utrip 12/2014: Igre na srečo

SUTR1411 - Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo

SUTR1410 - Slovenski utrip 10/2014: Medkulturni odnosi

SUTR1407 - Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji

SUTR1406 - Slovenski utrip 6/2014: Politične orientacije

SUTR1405 - Slovenski utrip 5/2014: Odnos do Evrope

SUTR1404 - Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1403 - Slovenski utrip 3/2014: Demokracija v Sloveniji

SUTR1402 - Slovenski utrip 2/2014: Slovenska identiteta

SUTR1401 - Slovenski utrip 1/2014: Družba znanja

SUTR1312 - Slovenski utrip 12/2013: Igre na srečo

SUTR1311 - Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo

SUTR1310 - Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi

SUTR1309 - Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji

SUTR1306 - Slovenski utrip 6/2013: Politične orientacije

SUTR1305 - Slovenski utrip 5/2013: Odnos do Evrope

SUTR1304 - Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1303 - Slovenski utrip 3/2013: Demokracija v Sloveniji

SUTR1302 - Slovenski utrip 2/2013: Slovenska identiteta

SUTR1301 - Slovenski utrip 1/2013: Družba znanja

SUTR1212 - Slovenski utrip 12/2012: Igre na srečo

SUTR1211 - Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve

SUTR1210 - Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi

SUTR1209 - Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji

SUTR1206 - Slovenski utrip 6/2012: Politične orientacije

SUTR1205 - Slovenski utrip 5/2012: Odnos do Evrope

SUTR1204 - Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1203 - Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji

SUTR1202 - Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta

SUTR1201 - Slovenski utrip 1/2012: Družba znanja

SUTR1112 - Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve

SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference

SUTR1110 - Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi

SUTR1109 - Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo

SUTR1106 - Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije

SUTR1105 - Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope

SUTR1104 - Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1103 - Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji

SUTR1102 - Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta

SUTR1101 - Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja

SUTR1012 - Slovenski utrip 12/2010: Igre na srečo in aktualni dogodki

SUTR1011 - Slovenski utrip 11/2010: Razvoj in delo

SUTR1010 - Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi 2010

SUTR1009 - Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve

SUTR1006 - Slovenski utrip 6/2010: Politične usmeritve na Slovenskem

SUTR1005 - Slovenski utrip 5/2010: Odnos do Evrope

SUTR1004 - Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1002 - Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta

SUTR1001 - Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja

SUTR0912 - Slovenski utrip 12/2009: Razvoj in delo

SUTR0911 - Slovenski utrip 11/2009: Igre na srečo

SUTR0910 - Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi

SUTR0909 - Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji

SUTR0906 - Slovenski utrip 6/2009: Politični pluralizem

SUTR0905 - Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope

SUTR0904 - Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si