Slovensko javno mnenje 2009/2: Raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti

Basic Study Information

ADP - IDNo: SJM092
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM092_V1
Main author(s):
 • Malešič, Marjan
 • Malnar, Brina
 • Jelušič, Ljubica
 • Grizold, Anton
 • Vegič, Vinko
 • Hafner Fink, Mitja
 • Uhan, Samo
 • Kurdija, Slavko
Co-workers:
 • Garb, Maja
 • Prebilič, Vladimir
 • Prezelj, Iztok
 • Svete, Uroš
 • Grošelj, Klemen
 • Juvan, Jelena
 • Kopač, Erik
 • Zupančič, Rok
 • Vuga, Janja
 • Goričar, Judita
 • Toš, Niko
 • Bernik, Ivan
 • Miheljak, Vlado
 • Kovačič, Matej
 • Falle, Rebeka
 • Broder, Živa
 • Vovk, Tina
 • Kecman, Ivi
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani ( Ljubljana, Slovenija ; 2009)

Funding agency:

Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Project number:

no information

Series:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

 • CSES/Mednarodna raziskava volilnih sistemov = Comparative Study of Electoral Systems

  Mednarodna raziskava volilnih sistemov (CSES) je zasnovana s ciljem pridobiti primerjalne podatke primerne za analizo razumevanja volitev, družbenih delitev ki vplivajo na volilne preference, odnosa do demokratičnih inštitucij in procesov v pogojih različnih inštutucionalnih ureditev volilnih sistemov v že utrjenih in na novo nastalih demokracijah. (http://www.umich.edu/~cses/).

Study Content

Keywords:

občutek varnosti, dejavniki ogrožanja varnosti, brezposelnost, življenjski standard, državljanska vzgoja, uporaba vojaške sile, zaupanje, mnenje o reševanje vlade odprtih vprašanj s Hrvaško, naloge vojske, ocena delovanja slovenskega sistema zaščite, reševanja in pomoči, mnenje o aferi Patria, Slovenija v mednarodnih mirovnih misijah, poklicni vojaki, prednostne naloge slovenske vojske, zaupanje evropskim institucijam, članstvo v EU, članstvo v NATO, vojaško posredovanje EU, podpora širitvi NATO, podpora širitvi EU, varnost zračnega prostora, teroristična ogroženost Slovenije, dejavnost Slovenije v boju proti mednarodnemu terorizmu, seznanjenost z delovanjem Slovenske vojske, vojaški poklic, stališče do žensk v vojski, vrednote v vojski, primerjava življenjskih razmer danes in pred 5 leti, odgovornost države, materialni položaj gospodinjstva, sreča, lastnosti kapitalistične in socialistične družbe, partizanstvo, domobranstvo, volitve v državni zbor, ocena dela vlade pod dosedanjim vodstvom Janeza Janše, strankarske preference, naklonjenost politikom, uvrstitev strank glede na levo-desno politično orientacijo, uvrstitev predsednikov strank glede na levo-desno politično orientacijo, levo-desna politična orientacija, zadovoljstvo z delovanjem demokracije v Sloveniji, udeležba na volitvah, družbena kriza

Keywords ELSST:
MIROVNE SILE, DRŽAVNA VARNOST, VOLITVE , DEMOKRACIJA, MEDNARODNA POLITIKA, MIR, VARNOSTNA IN OBRAMBNA POLITIKA DRŽAVE

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - spori, varnost in mir
POLITIKA - mednarodna politika in organizacije
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
OGROŽANJE VARNOSTI
VARNOSTNA KULTURA
VARNOSTNI SISTEM SLOVENIJE
MEDNARODNE OPERACIJE IN MISIJE
VARNOSTNE INTEGRACIJE V EVROPI
MEDNARODNI TERORIZEM
VOJAŠKI POKLIC
OCENE DRUŽBENIH RAZMER IN VREDNOTE
SVETOVNA POVOLILNA RAZISKAVA
POGLEDI NA DRUŽBENO KRIZO
DEMOGRAFIJA


Abstract:

Raziskava SJM092 - Raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti vsebuje tudi sklop vprašanj, ki so del Mednarodne raziskave volilnih sistemov (CSES 2009) in se nanašajo na odnos do volitev in politični strank. Ostala vprašanja se nanašajo na poglede na nacionalno in mednarodno varnost, NATO ter poglede na vojaški poklic. Primerjalne raziskave: SJM033, SJM052, SJM07.

Methodology


Collection date: marec 2009 - maj 2009
Date of production: 2009
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot vzorčni okvir so uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije. Izbor je bil slučajni, kjer je imela na končni stopnji vsaka oseba iz populacije enako verjetnost vključitve v vzorec. Izbor je bil opravljen dvostopenjsko. Izbor PSU na prvi stopnji je bil narejen slučajno z verjetnostjo sorazmerno velikosti CEA (Clusters of Enumeration Areas) glede na definicijo populacije, ter predhodno stratificirano po 12 regijah*6 tipov naselij. Na drugi stopnji je bilo znotraj vsakega od izbranih CEA po postopku enostavnega slučajnega izbora izbrano fiksno število oseb z imeni in priimki ter naslovi. Raziskava je bila izvedena na reprezentativnem vzorcu (N=1594) polnoletnih državljanov Republike Slovenije. Realiziran vzorec N=1055.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: SJM092 - Slovensko javno mnenje 2009/2 [datoteka podatkov]

File ID: SJM092_P1_SL_V1_R2

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 443
 • number of units: 1055

Variable list

V101 Če razmišljate o trenutnem družbenem in političnem položaju, ali se na splošno počutite varno ali ogroženo?

V1_01 Če razmišljate o trenutnem družbenem in političnem položaju, ali se na splošno počutite varno ali ogroženo?

Value 13 Frequency
1 varno 760
2 ogroženo 181
9 ne vem, ne morem oceniti, b.o. 114
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
941 114

Valid range from 1 to 2

V102a uničevanje okolja Koliko po vašem mnenju naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije?

V1_02a uničevanje okolja

Value 22 Frequency
1 sploh ne 20
2 malo 180
3 srednje 496
4 zelo močno 347
9 ne vem, b.o. 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1043 12

Valid range from 1 to 4

V102b naravne in tehnološke nesreče

V1_02b naravne in tehnološke nesreče

Value 31 Frequency
1 sploh ne 46
2 malo 294
3 srednje 487
4 zelo močno 208
9 ne vem, b.o. 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1035 20

Valid range from 1 to 4

V101 Če razmišljate o trenutnem družbenem in političnem položaju, ali se na splošno počutite varno ali ogroženo?

V1_01 Če razmišljate o trenutnem družbenem in političnem položaju, ali se na splošno počutite varno ali ogroženo?

Value 1443 Frequency
1 varno 760
2 ogroženo 181
9 ne vem, ne morem oceniti, b.o. 114
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
941 114

Valid range from 1 to 2

V102a uničevanje okolja Koliko po vašem mnenju naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije?

V1_02a uničevanje okolja

Value 2442 Frequency
1 sploh ne 20
2 malo 180
3 srednje 496
4 zelo močno 347
9 ne vem, b.o. 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1043 12

Valid range from 1 to 4

V102b naravne in tehnološke nesreče

V1_02b naravne in tehnološke nesreče

Value 3441 Frequency
1 sploh ne 46
2 malo 294
3 srednje 487
4 zelo močno 208
9 ne vem, b.o. 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1035 20

Valid range from 1 to 4

V102c vojaške grožnje s strani drugih držav

V1_02c vojaške grožnje s strani drugih držav

Value 4440 Frequency
1 sploh ne 518
2 malo 347
3 srednje 109
4 zelo močno 40
9 ne vem, b.o. 41
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1014 41

Valid range from 1 to 4

V102d zaostajanje na področju znanosti in tehnologije

V1_02d zaostajanje na področju znanosti in tehnologije

Value 5439 Frequency
1 sploh ne 167
2 malo 366
3 srednje 352
4 zelo močno 95
9 ne vem, b.o. 75
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
980 75

Valid range from 1 to 4

V102e razprodaja državnega premoženja

V1_02e razprodaja državnega premoženja

Value 6438 Frequency
1 sploh ne 57
2 malo 157
3 srednje 326
4 zelo močno 459
9 ne vem, b.o. 56
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
999 56

Valid range from 1 to 4

V102f prometne nesreče

V1_02f prometne nesreče

Value 7437 Frequency
1 sploh ne 42
2 malo 141
3 srednje 407
4 zelo močno 453
9 ne vem, b.o. 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1043 12

Valid range from 1 to 4

V102g kriminal

V1_02g kriminal

Value 8436 Frequency
1 sploh ne 24
2 malo 156
3 srednje 468
4 zelo močno 392
9 ne vem, b.o. 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1040 15

Valid range from 1 to 4

V102h mamila, narkotiki

V1_02h mamila, narkotiki

Value 9435 Frequency
1 sploh ne 40
2 malo 186
3 srednje 412
4 zelo močno 390
9 ne vem, b.o. 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1028 27

Valid range from 1 to 4

V102i begunci in ilegalni priseljenci

V1_02i begunci in ilegalni priseljenci

Value 10434 Frequency
1 sploh ne 144
2 malo 405
3 srednje 322
4 zelo močno 149
9 ne vem, b.o. 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1020 35

Valid range from 1 to 4

V102j spori s sosednjimi državami

V1_02j spori s sosednjimi državami

Value 11433 Frequency
1 sploh ne 138
2 malo 437
3 srednje 332
4 zelo močno 117
9 ne vem, b.o. 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1024 31

Valid range from 1 to 4

V103a gospodarski problemi In sedaj ocenite še, koliko naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije?

V1_03a gospodarski problemi

Value 12432 Frequency
1 sploh ne 29
2 malo 184
3 srednje 425
4 zelo močno 391
9 ne vem, b.o. 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1029 26

Valid range from 1 to 4

V103b terorizem

V1_03b terorizem

Value 13431 Frequency
1 sploh ne 444
2 malo 395
3 srednje 134
4 zelo močno 48
9 ne vem, b.o. 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1021 34 1

Valid range from 1 to 4

V103c skrajni nacionalizem

V1_03c skrajni nacionalizem

Value 14430 Frequency
1 sploh ne 224
2 malo 439
3 srednje 234
4 zelo močno 60
9 ne vem, b.o. 98
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
957 98

Valid range from 1 to 4

V103d notranjepolitična nestabilnost

V1_03d notranjepolitična nestabilnost

Value 15429 Frequency
1 sploh ne 108
2 malo 338
3 srednje 375
4 zelo močno 170
9 ne vem, b.o. 64
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
991 64

Valid range from 1 to 4

V103e konflikti na ozemlju nekdanje Jugoslavije

V1_03e konflikti na ozemlju nekdanje Jugoslavije

Value 16428 Frequency
1 sploh ne 230
2 malo 393
3 srednje 291
4 zelo močno 99
9 ne vem, b.o. 42
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1013 42

Valid range from 1 to 4

V103f brezposelnost

V1_03f brezposelnost

Value 17427 Frequency
1 sploh ne 21
2 malo 86
3 srednje 324
4 zelo močno 613
9 ne vem, b.o. 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1044 11

Valid range from 1 to 4

V103g nalezljive bolezni – AIDS ipd.

V1_03g nalezljive bolezni - AIDS ipd.

Value 18426 Frequency
1 sploh ne 189
2 malo 479
3 srednje 264
4 zelo močno 78
9 ne vem, b.o. 45
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1010 45

Valid range from 1 to 4

V103h samomori

V1_03h samomori

Value 19425 Frequency
1 sploh ne 110
2 malo 275
3 srednje 417
4 zelo močno 228
9 ne vem, b.o. 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1030 25

Valid range from 1 to 4

V103i revščina

V1_03i revščina

Value 20424 Frequency
1 sploh ne 26
2 malo 141
3 srednje 420
4 zelo močno 453
9 ne vem, b.o. 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1040 15

Valid range from 1 to 4

V103j zmanjševanje števila rojstev

V1_03j zmanjševanje števila rojstev

Value 21423 Frequency
1 sploh ne 135
2 malo 302
3 srednje 426
4 zelo močno 160
9 ne vem, b.o. 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1023 32

Valid range from 1 to 4

V103k energetska odvisnost od tujine

V1_03k energetska odvisnost od tujine

Value 22422 Frequency
1 sploh ne 106
2 malo 303
3 srednje 445
4 zelo močno 137
9 ne vem, b.o. 64
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
991 64

Valid range from 1 to 4

V104 Ali vas skrbi, da bi spremembe v okolju, ki so posledica človekovega ravnanja v prihodnje odločilno vplivale na varnost

V1_04 Ali vas skrbi, da bi spremembe v okolju, ki so posledica človekovega ravnanja (podnebne spremembe, izčrpavanje naravnih virov, industrijska rast, rast prebivalstva ipd.) v prihodnje odločilno vplivale na varnost ljudi, ali ne?

Value 23421 Frequency
1 da 859
2 ne 139
9 ne vem, b.o. 57
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
998 57

Valid range from 1 to 2

V105 Ali pričakujete, da se bo v naslednjih letih problem brezposelnosti v Sloveniji povečal, zmanjšal, ali bo ostal enak?

V1_05 Ali pričakujete, da se bo v naslednjih letih problem brezposelnosti v Sloveniji povečal, zmanjšal, ali bo ostal enak?

Value 24420 Frequency
1 povečal se bo 698
2 ostal bo enak 176
3 zmanjšal se bo 128
9 ne vem, b.o. 53
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1002 53

Valid range from 1 to 3

V106 Ali pričakujete, da se bo v naslednjih letih življenjski standard v Sloveniji povišal, znižal, ali bo ostal enak?

V1_06 Ali pričakujete, da se bo v naslednjih letih življenjski standard v Sloveniji povišal, znižal, ali bo ostal enak?

Value 25419 Frequency
1 povišal se bo 165
2 ostal bo enak 278
3 znižal se bo 554
9 ne vem, b.o. 58
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
997 58

Valid range from 1 to 3

V201_1 enakost med spoloma Za katere od naštetih stvari je po vašem mnenju vredno tvegati in tudi nekaj žrtvovati?

V2_01_1 enakost med spoloma

Value 26418 Frequency
1 ne izbere 781
3 izbere 246
9 nič od tega, neodločen 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1027 28

Valid range from 1 to 3

V201_2 zaščita okolja

V2_01_2 zaščita okolja

Value 27417 Frequency
1 ne izbere 402
2 1
3 izbere 624
9 nič od tega, neodločen 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1027 28

Valid range from 1 to 3

V201_3 svetovni mir

V2_01_3 svetovni mir

Value 28416 Frequency
1 ne izbere 393
3 izbere 634
9 nič od tega, neodločen 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1027 28

Valid range from 1 to 3

V201_4 boj proti rasizmu

V2_01_4 boj proti rasizmu

Value 29415 Frequency
1 ne izbere 775
3 izbere 252
9 nič od tega, neodločen 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1027 28

Valid range from 1 to 3

V201_5 obramba Slovenije

V2_01_5 obrambma Slovenije

Value 30414 Frequency
1 ne izbere 710
3 izbere 317
9 nič od tega, neodločen 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1027 28

Valid range from 1 to 3

V201_6 versko prepričanje

V2_01_6 versko prepričanje

Value 31413 Frequency
1 ne izbere 946
3 izbere 81
9 nič od tega, neodločen 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1027 28

Valid range from 1 to 3

V201_7 združevanje Evrope

V2_01_7 združevanje Evrope

Value 32412 Frequency
1 ne izbere 903
3 izbere 124
9 nič od tega, neodločen 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1027 28

Valid range from 1 to 3

V201_8 boj proti revščini

V2_01_8 boj proti revščini

Value 33411 Frequency
1 ne izbere 328
3 izbere 699
9 nič od tega, neodločen 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1027 28

Valid range from 1 to 3

V201_9 svoboda posameznika

V2_01_9 svoboda posameznika

Value 34410 Frequency
1 ne izbere 608
3 izbere 419
9 nič od tega, neodločen 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1027 28

Valid range from 1 to 3

V201_10 človekove pravice

V2_01_10 človekove pravice

Value 35409 Frequency
1 ne izbere 324
3 izbere 703
9 nič od tega, neodločen 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1027 28

Valid range from 1 to 3

V202 Kako bi se vi osebno vedli v primeru oborožene agresije na Slovenijo?

V2_02 Kako bi se vi osebno vedli v primeru oborožene agresije na Slovenijo?

Value 36408 Frequency
1 boril bi se z orožjem 237
2 boril in upiral bi se na kak drug način 443
3 ne bi se niti boril, niti upiral 205
9 ne vem, b.o. 170
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
885 170

Valid range from 1 to 3

V203 Kako bi se odzvali, če bi v vaši neposredni okolici želeli zgraditi nov vojaški objekt?

V2_03 Kako bi se odzvali, če bi v vaši neposredni okolici želeli zgraditi nov vojaški objekt?

Value 37407 Frequency
1 nasprotoval bi 559
2 vseeno bi mi bilo 162
3 ne bi nasprotoval 213
9 ne vem, b.o. 121
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
934 121

Valid range from 1 to 3

V204 Če bi imeli možnost uvesti v srednje šole nek predmet, za katerega od ponujenih bi se najprej odločili?

V2_04 Če bi imeli možnost uvesti v srednje šole nek predmet, za katerega od ponujenih bi se najprej odločili?

Value 38406 Frequency
1 mirovna vzgoja 76
2 obrambna vzgoja 39
3 vojaška vzgoja 20
4 zaščita in reševanje 143
5 verska vzgoja/verouk 29
6 človekoljubje 122
7 kultura miru in nenasilja 329
8 ekologija 253
9 ne vem, b.o. 44
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1011 44

Valid range from 1 to 8

V205 Ali bi po vašem mnenju morala slovenska vlada uvesti v šole obvezen predmet državljanska vzgoja, ali ne?

V2_05 Ali bi po vašem mnenju morala slovenska vlada uvesti v šole obvezen predmet državljanska vzgoja, ali ne?

Value 39405 Frequency
1 da 520
2 ne 383
9 ne vem, b.o. 152
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 152

Valid range from 1 to 2

V206_1 zaščita ekonomskih interesov Kateri od navedenih razlogov lahko po vašem mnenju upravičijo uporabo vojaške sile?

V2_06_1 zaščita ekonomskih interesov

Value 40404 Frequency
1 ne izbere 652
3 izbere 101
8 uporaba vojaške sile ni upravičena v nobenem od teh primerov 239
9 ne vem, b.o. 63
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
992 63

Valid range from 1 to 8

V206_2 zaščita mednarodnega prava in reda

V2_06_2 zaščita mednarodnega prava in reda

Value 41403 Frequency
1 ne izbere 606
3 izbere 147
8 uporaba vojaške sile ni upravičena v nobenem od teh primerov 239
9 ne vem, b.o. 63
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
992 63

Valid range from 1 to 8

V206_3 zaščita človekovih pravic in svoboščin

V2_06_3 zaščita človekovih pravic in svoboščin

Value 42402 Frequency
1 ne izbere 304
3 izbere 449
8 uporaba vojaške sile ni upravičena v nobenem od teh primerov 239
9 ne vem, b.o. 63
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
992 63

Valid range from 1 to 8

V206_4 zaščita pred terorističnimi napadi

V2_06_4 zaščita pred terorističnimi napadi

Value 43401 Frequency
1 ne izbere 272
3 izbere 481
8 uporaba vojaške sile ni upravičena v nobenem od teh primerov 239
9 ne vem, b.o. 63
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
992 63

Valid range from 1 to 8

V206_5 zagotovitev nacionalne neodvisnosti

V2_06_5 zagotovitev nacionalne neodvisnosti

Value 44400 Frequency
1 ne izbere 459
3 izbere 294
8 uporaba vojaške sile ni upravičena v nobenem od teh primerov 239
9 ne vem, b.o. 63
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
992 63

Valid range from 1 to 8

V206_6 zagotovitev svobode veroizpovedi

V2_06_6 zagotovitev svobodne veroizpovedi

Value 45399 Frequency
1 ne izbere 678
3 izbere 75
8 uporaba vojaške sile ni upravičena v nobenem od teh primerov 239
9 ne vem, b.o. 63
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
992 63

Valid range from 1 to 8

V207a družini in sorodnikom Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim:

V2_07a družini in sorodnikom

Value 46398 Frequency
1 sploh nič 13
2 le malo 40
3 precej 228
4 v celoti 769
9 ne vem, b.o. 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1050 5

Valid range from 1 to 4

V207b cerkvi in duhovnikom

V2_07b cerkvi in duhovnikom

Value 47397 Frequency
1 sploh nič 419
2 le malo 394
3 precej 179
4 v celoti 34
9 ne vem, b.o. 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1026 29

Valid range from 1 to 4

V207c televiziji, časopisom, radiu

V2_07c televiziji, časopisom, radiu

Value 48396 Frequency
1 sploh nič 165
2 le malo 606
3 precej 252
4 v celoti 17
9 ne vem, b.o. 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1040 15

Valid range from 1 to 4

V207d šolam, izobraževalnim ustanovam

V2_07d šolam, izobraževalnim ustanovam

Value 49395 Frequency
1 sploh nič 29
2 le malo 184
3 precej 677
4 v celoti 135
9 ne vem, b.o. 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1025 30

Valid range from 1 to 4

V207e Državnemu zboru

V2_07e Državnemu zboru

Value 50394 Frequency
1 sploh nič 284
2 le malo 539
3 precej 171
4 v celoti 19
9 ne vem, b.o. 42
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1013 42

Valid range from 1 to 4

V207f Predsedniku republike

V2_07f predsedniku republike

Value 51393 Frequency
1 sploh nič 182
2 le malo 418
3 precej 326
4 v celoti 99
9 ne vem, b.o. 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1025 30

Valid range from 1 to 4

V207g Vladi Republike Slovenije

V2_07g Vladi Republike Slovenije

Value 52392 Frequency
1 sploh nič 202
2 le malo 512
3 precej 263
4 v celoti 45
9 ne vem, b.o. 33
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1022 33

Valid range from 1 to 4

V207h Slovenski vojski

V2_07h Slovenski vojski

Value 53391 Frequency
1 sploh nič 115
2 le malo 376
3 precej 408
4 v celoti 103
9 ne vem, b.o. 53
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1002 53

Valid range from 1 to 4

V207i sodiščem

V2_07i sodiščem

Value 54390 Frequency
1 sploh nič 223
2 le malo 481
3 precej 251
4 v celoti 54
9 ne vem, b.o. 46
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1009 46

Valid range from 1 to 4

V207j policiji

V2_07j policiji

Value 55389 Frequency
1 sploh nič 130
2 le malo 416
3 precej 423
4 v celoti 65
9 ne vem, b.o. 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1034 21

Valid range from 1 to 4

V207k evropski valuti Evru

V2_07k evropski valuti Evru

Value 56388 Frequency
1 sploh nič 80
2 le malo 300
3 precej 500
4 v celoti 140
9 ne vem, b.o. 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1020 35

Valid range from 1 to 4

V207l Humanitarnim organizacijam

V2_07l humanitarnim organizacijam (Rdeči križ, Karitas, Unicef...)

Value 57387 Frequency
1 sploh nič 134
2 le malo 399
3 precej 393
4 v celoti 101
9 ne vem, b.o. 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1027 28

Valid range from 1 to 4

V207m Varuhu človekovih pravic

V2_07m varuhu človekovih pravic

Value 58386 Frequency
1 sploh nič 96
2 le malo 367
3 precej 451
4 v celoti 86
9 ne vem, b.o. 55
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 55

Valid range from 1 to 4

V207n Slovenski obveščevalno varnostni agenciji (SOVA)

V2_07n slovenski obveščevalno varnostni agenciji (SOVA)

Value 59385 Frequency
1 sploh nič 277
2 le malo 439
3 precej 123
4 v celoti 17
9 ne vem, b.o. 199
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
856 199

Valid range from 1 to 4

V207o sindikatom

V2_07o sindikatom

Value 60384 Frequency
1 sploh nič 174
2 le malo 487
3 precej 270
4 v celoti 38
9 ne vem, b.o. 86
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
969 86

Valid range from 1 to 4

V208 Kako ustrezno sedanja Slovenska vlada rešuje odprta vprašanja s Hrvaško?

V2_08 Kako ustrezno sedanja Slovenska vlada rešuje odprta vprašanja s Hrvaško?

Value 61383 Frequency
1 povsem neustrezno 112
2 neustrezno 259
3 delno neustrezno, delno ustrezno 443
4 ustrezno 123
5 povsem ustrezno 31
9 ne vem, b.o. 87
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
968 87 1 5 2.692

Valid range from 1 to 5

V301 Kdo od naštetih ima po vaši oceni odločilno vlogo pri ohranjanju suverenosti in neodvisnosti Slovenije?

V3_01 Kdo od naštetih ima po vaši oceni odločilno vlogo pri ohranjanju suverenosti in neodvisnosti Slovenije?

Value 62382 Frequency
1 Predsednik republike 146
2 policija 19
3 vojska 37
4 Vlada 268
5 parlament 135
6 državljani Slovenije 317
9 ne vem, b.o. 133
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
922 133

Valid range from 1 to 6

V302a Vojska naj varuje državo pred morebitnim zunanjim napadalcem. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi opredelitvami nalog vojske v družbi?

V3_02a Vojska naj varuje državo pred morebitnim zunanjim napadalcem.

Value 63381 Frequency
1 sploh se ne strinjam 14
2 ne strinjam se 20
3 niti - niti 78
4 strinjam se 421
5 v celoti se strinjam 507
9 ne vem, b.o. 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1040 15 1 5 4.334

Valid range from 1 to 5

V302b Vojska naj sodeluje pri gradnji cest, spravilu pridelkov in drugih javnih delih.

V3_02b Vojska naj sodeluje pri gradnji cest, spravilu pridelkov in drugih javnih delih.

Value 64380 Frequency
1 sploh se ne strinjam 158
2 ne strinjam se 246
3 niti - niti 196
4 strinjam se 234
5 v celoti se strinjam 195
9 ne vem, b.o. 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1029 26 1 5 3.06

Valid range from 1 to 5

V302c Vojska naj vzgaja mladino v domoljubnem duhu.

V3_02c Vojska naj vzgaja mladino v domoljubnem duhu.

Value 65379 Frequency
1 sploh se ne strinjam 120
2 ne strinjam se 160
3 niti - niti 198
4 strinjam se 325
5 v celoti se strinjam 210
9 ne vem, b.o. 42
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1013 42 1 5 3.341

Valid range from 1 to 5

V302d Vojska naj pomaga v primeru naravnih, ekoloških in drugih nesreč.

V3_02d Vojska naj pomaga v primeru naravnih, ekoloških in drugih nesreč.

Value 66378 Frequency
1 sploh se ne strinjam 7
2 ne strinjam se 21
3 niti - niti 53
4 strinjam se 330
5 v celoti se strinjam 631
9 ne vem, b.o. 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1042 13 1 5 4.494

Valid range from 1 to 5

V302e Če se zdi to potrebno, naj vojska prevzame državno oblast v svoje roke.

V3_02e Če se zdi to potrebno, naj vojska prevzame državno oblast v svoje roke.

Value 67377 Frequency
1 sploh se ne strinjam 508
2 ne strinjam se 254
3 niti - niti 131
4 strinjam se 72
5 v celoti se strinjam 41
9 ne vem, b.o. 49
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1006 49 1 5 1.891

Valid range from 1 to 5

V302f Vojska naj skrbi za vojaško usposobljenost.

V3_02f Vojska naj skrbi za vojaško usposobljenost.

Value 68376 Frequency
1 sploh se ne strinjam 4
2 ne strinjam se 14
3 niti - niti 53
4 strinjam se 466
5 v celoti se strinjam 503
9 ne vem, b.o. 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1040 15 1 5 4.394

Valid range from 1 to 5

V302g Vojska naj sodeluje v mednarodnih mirovnih in humanitarnih operacijah.

V3_02g Vojska naj sodeluje v mednarodnih mirovnih in humanitarnih operacijah.

Value 69375 Frequency
1 sploh se ne strinjam 34
2 ne strinjam se 72
3 niti - niti 164
4 strinjam se 425
5 v celoti se strinjam 325
9 ne vem, b.o. 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1020 35 1 5 3.917

Valid range from 1 to 5

V302h Vojska naj v času večjih stavk nadomešča stavkajoče delavce.

V3_02h Vojska naj v času večjih stavk nadomešča stavkajoče delavce.

Value 70374 Frequency
1 sploh se ne strinjam 486
2 ne strinjam se 298
3 niti - niti 103
4 strinjam se 72
5 v celoti se strinjam 39
9 ne vem, b.o. 57
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
998 57 1 5 1.878

Valid range from 1 to 5

V302i Vojska naj pomaga policiji pri zagotavljanju reda in varnosti.

V3_02i Vojska naj pomaga policiji pri zagotavljanju reda in varnosti.

Value 71373 Frequency
1 sploh se ne strinjam 113
2 ne strinjam se 151
3 niti - niti 189
4 strinjam se 387
5 v celoti se strinjam 189
9 ne vem, b.o. 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1029 26 1 5 3.377

Valid range from 1 to 5

V302j Vojska naj pomaga policiji pri varovanju meje pred prehodi ilegalcev.

V3_02j Vojska naj pomaga policiji pri varovanju meje pred prehodi ilegalcev.

Value 72372 Frequency
1 sploh se ne strinjam 68
2 ne strinjam se 99
3 niti - niti 147
4 strinjam se 452
5 v celoti se strinjam 258
9 ne vem, b.o. 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1024 31 1 5 3.716

Valid range from 1 to 5

V302k Vojska naj se bori proti terorizmu.

V3_02k Vojska naj se bori proti terorizmu.

Value 73371 Frequency
1 sploh se ne strinjam 32
2 ne strinjam se 69
3 niti - niti 111
4 strinjam se 393
5 v celoti se strinjam 411
9 ne vem, b.o. 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1016 39 1 5 4.065

Valid range from 1 to 5

V303 Kakšni so po vašem mnenju odnosi med Slovensko vojsko in civilnim okoljem v Sloveniji?

V3_03 Kakšni so po vašem mnenju odnosi med Slovensko vojsko in civilnim okoljem v Sloveniji?

Value 74370 Frequency
1 zelo dobri 101
2 dobri 699
3 slabi 73
4 zelo slabi 6
9 ne poznam, b.o. 176
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
879 176

Valid range from 1 to 4

V304 Kakšen je po vašem mnenju nadzor Državnega zbora nad Slovensko vojsko?

V3_04 Kakšen je po vašem mnenju nadzor Državnega zbora nad Slovensko vojsko?

Value 75369 Frequency
1 zelo dober 29
2 dober 468
3 slab 238
4 zelo slab 30
9 ne poznam, b.o. 290
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
765 290

Valid range from 1 to 4

V305 Koliko verjetno je, da bo Slovenija v prihodnosti še potrebovala vojsko?

V3_05 Koliko verjetno je, da bo Slovenija v prihodnosti še potrebovala vojsko?

Value 76368 Frequency
1 zelo verjetno 129
2 verjetno 408
3 malo verjetno 401
4 sploh ni verjetno 50
9 ne vem, b.o. 67
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
988 67

Valid range from 1 to 4

V306 Ali naj Slovenska vojska v primeru večje naravne nesreče...:

V3_06 Ali naj Slovenska vojska v primeru večje naravne nesreče...:

Value 77367 Frequency
1 sama takoj priskoči na pomoč 730
2 počaka na poziv civilnih oblasti 276
3 ostane ob strani in reševanje prepusti civilni zaščiti 27
9 ne vem, b.o. 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1033 22

Valid range from 1 to 3

V307a poletne ujme v letu 2008 Kako bi ocenili delovanje slovenskega sistema zaščite, reševanja in pomoči ob naslednjih nedavnih dogodkih:

V3_07a poletne ujme v letu 2008

Value 78366 Frequency
1 zelo neuspešno 14
2 neuspešno 50
3 niti-niti 231
4 uspešno 540
5 zelo uspešno 131
9 ne vem, b.o. 89
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
966 89 1 5 3.749

Valid range from 1 to 5

V307b zemeljski plazovi v letu 2008

V3_07b zemeljski plazovi v letu 2008

Value 79365 Frequency
1 zelo neuspešno 17
2 neuspešno 82
3 niti-niti 260
4 uspešno 480
5 zelo uspešno 85
9 ne vem, b.o. 131
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
924 131 1 5 3.578

Valid range from 1 to 5

V307c nesreča s kanuji na reki Savi, pri HE Blanca v letu 2008

V3_07c nesreča s kanuji na reki Savi pri HE Blanca v letu 2008

Value 80364 Frequency
1 zelo neuspešno 27
2 neuspešno 78
3 niti-niti 221
4 uspešno 429
5 zelo uspešno 133
9 ne vem, b.o. 167
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
888 167 1 5 3.634

Valid range from 1 to 5

V308a vlada Ocenite kako uspešni so bili spodaj navedeni pri odpravljanju posledic nesreč v zadnjem obdobju.

V3_08a vlada

Value 81363 Frequency
1 zelo neuspešna-i 49
2 neuspešna-i 198
3 niti-niti 410
4 uspešna-i 258
5 zelo uspešna-i 21
9 ne vem, b.o. 119
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
936 119 1 5 3.004

Valid range from 1 to 5

V308b Slovenska vojska

V3_08b Slovenska vojska

Value 82362 Frequency
1 zelo neuspešna-i 12
2 neuspešna-i 74
3 niti-niti 258
4 uspešna-i 470
5 zelo uspešna-i 84
9 ne vem, b.o. 157
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
898 157 1 5 3.601

Valid range from 1 to 5

V308c slovenska policija

V3_08c slovenska policija

Value 83361 Frequency
1 zelo neuspešna-i 15
2 neuspešna-i 89
3 niti-niti 314
4 uspešna-i 419
5 zelo uspešna-i 62
9 ne vem, b.o. 156
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
899 156 1 5 3.472

Valid range from 1 to 5

V308d civilna zaščita in gasilci

V3_08d civilna zaščita in gasilci

Value 84360 Frequency
1 zelo neuspešna-i 3
2 neuspešna-i 8
3 niti-niti 63
4 uspešna-i 499
5 zelo uspešna-i 414
9 ne vem, b.o. 68
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
987 68 1 5 4.33

Valid range from 1 to 5

V308e prostovoljci

V3_08e prostovoljci

Value 85359 Frequency
1 zelo neuspešna-i 3
2 neuspešna-i 9
3 niti-niti 74
4 uspešna-i 440
5 zelo uspešna-i 447
9 ne vem, b.o. 82
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
973 82 1 5 4.356

Valid range from 1 to 5

V308f humanitarne organizacije

V3_08f humanitarne organizacije

Value 86358 Frequency
1 zelo neuspešna-i 9
2 neuspešna-i 35
3 niti-niti 202
4 uspešna-i 483
5 zelo uspešna-i 209
9 ne vem, b.o. 117
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
938 117 1 5 3.904

Valid range from 1 to 5

V309 Ocenite, ali so prej navedeni akterji pri opravljanju posledic nesreč v zadnjem obdobju delovali usklajeno ali ne?

V3_09 Ocenite, ali so prej navedeni akterji (vpr. 3.08) pri opravljanju posledic nesreč v zadnjem obdobju delovali usklajeno ali ne?

Value 87357 Frequency
1 da 533
2 ne 237
9 ne vem, b.o. 285
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
770 285

Valid range from 1 to 2

V310 Ali naj bi bili obrambni izdatki v Sloveniji v prihodnje po vašem mnenju:

V3_10 Ali naj bi bili obrambni izdatki v Sloveniji v prihodnje po vašem mnenju:

Value 88356 Frequency
1 večji kot doslej 85
2 enaki kot doslej 344
3 manjši kot doslej 550
9 ne vem, b.o. 76
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
979 76

Valid range from 1 to 3

V311a Sredstva iz obrambnega proračuna za nakupe oborožitve in opreme so porabljena racionalno. Koliko se strinjate s spodaj navedenimi trditvami?

V3_11a Sredstva iz obrambnega proračuna za nakupe oborožitve in opreme so porabljena racionalno.

Value 89355 Frequency
1 sploh se ne strinjam 371
2 v glavnem se ne strinjam 392
3 v glavnem se strinjam 141
4 povsem se strinjam 24
9 ne vem, b.o. 127
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
928 127

Valid range from 1 to 4

V311b Pri nakupih za Slovensko vojsko prihaja tudi do zlorab in osebnega okoriščanja.

V3_11b Pri nakupih za Slovensko vojsko prihaja tudi do zlorab in osebnega okoriščanja.

Value 90354 Frequency
1 sploh se ne strinjam 46
2 v glavnem se ne strinjam 103
3 v glavnem se strinjam 364
4 povsem se strinjam 418
9 ne vem, b.o. 124
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
931 124

Valid range from 1 to 4

V311c Oborožitev in oprema, kupljena za Slovensko vojsko, je skladna z obrambnimi potrebami države.

V3_11b Oborožitev in oprema, kupljena za Slovensko vojsko, je skladna z obrambnimi potrebami države.

Value 91353 Frequency
1 sploh se ne strinjam 249
2 v glavnem se ne strinjam 355
3 v glavnem se strinjam 239
4 povsem se strinjam 45
9 ne vem, b.o. 167
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
888 167

Valid range from 1 to 4

V311d Postopki nakupov oborožitve in opreme za Slovensko vojsko so dovolj pregledni.

V3_11d Postopki nakupov oborožitve in opreme za Slovensko vojsko so dovolj pregledni.

Value 92352 Frequency
1 sploh se ne strinjam 324
2 v glavnem se ne strinjam 393
3 v glavnem se strinjam 146
4 povsem se strinjam 27
9 ne vem, b.o. 165
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
890 165

Valid range from 1 to 4

V311e Odločitve glede nakupa oborožitve in opreme za Slovensko vojsko se sprejemajo odgovorno.

V3_11e Odločitve glede nakupa oborožitve in opreme za Slovensko vojsko se sprejemajo odgovorno.

Value 93351 Frequency
1 sploh se ne strinjam 293
2 v glavnem se ne strinjam 415
3 v glavnem se strinjam 164
4 povsem se strinjam 32
9 ne vem, b.o. 151
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
904 151

Valid range from 1 to 4

V311f Nadzor nad nakupi za Slovensko vojsko je zadosten.

V3_11f Nadzor nad nakupi za Slovensko vojsko je zadosten.

Value 94350 Frequency
1 sploh se ne strinjam 335
2 v glavnem se ne strinjam 374
3 v glavnem se strinjam 151
4 povsem se strinjam 47
9 ne vem, b.o. 148
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 148

Valid range from 1 to 4

V311g Pri izbiri dobaviteljev oborožitve in opreme za Slovensko vojsko se ne upoštevajo dovolj koristi za domače gospodarstvo.

V3_11g Pri izbiri dobaviteljev oborožitve in opreme za Slovensko vojsko se ne upoštevajo dovolj koristi za domače gospodarstvo.

Value 95349 Frequency
1 sploh se ne strinjam 62
2 v glavnem se ne strinjam 173
3 v glavnem se strinjam 380
4 povsem se strinjam 268
9 ne vem, b.o. 172
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
883 172

Valid range from 1 to 4

V311h Pri nakupih oborožitve in opreme za Slovensko vojsko se pristojni pretirano opirajo na posrednike.

V3_11h Pri nakupih oborožitve in opreme za Slovensko vojsko se pristojni pretirano opirajo na posrednike.

Value 96348 Frequency
1 sploh se ne strinjam 27
2 v glavnem se ne strinjam 119
3 v glavnem se strinjam 368
4 povsem se strinjam 336
9 ne vem, b.o. 205
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
850 205

Valid range from 1 to 4

V312a Zaradi afere Patria se je zmanjšal ugled Slovenske vojske. Koliko se strinjate s spodaj navedenimi trditvami glede tako imenovane afere Patria?

V3_12a Zaradi »afere Patria« se je zmanjšal ugled Slovenske vojske.

Value 97347 Frequency
1 sploh se ne strinjam 48
2 ne strinjam se 112
3 niti-niti 155
4 strinjam se 403
5 povsem se strinjam 267
9 ne vem, b.o. 70
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
985 70 1 5 3.74

Valid range from 1 to 5

V312b Zaradi afere Patria se je zmanjšal ugled slovenske policije in tožilstva.

V3_12b Zaradi »afere Patria« se je zmanjšal ugled slovenske policije in tožilstva.

Value 98346 Frequency
1 sploh se ne strinjam 40
2 ne strinjam se 127
3 niti-niti 229
4 strinjam se 359
5 povsem se strinjam 211
9 ne vem, b.o. 89
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
966 89 1 5 3.594

Valid range from 1 to 5

V312c Zaradi afere Patria se je zmanjšal ugled Ministrstva za obrambo RS.

V3_12c Zaradi »afere Patria« se je zmanjšal ugled Ministrstva za obrambo RS

Value 99345 Frequency
1 sploh se ne strinjam 19
2 ne strinjam se 76
3 niti-niti 129
4 strinjam se 446
5 povsem se strinjam 298
9 ne vem, b.o. 87
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
968 87 1 5 3.959

Valid range from 1 to 5

V312d Zaradi afere Patria se je zmanjšal ugled Slovenije v tujini.

V3_12d Zaradi »afere Patria« se je zmanjšal ugled Slovenije v tujini

Value 100344 Frequency
1 sploh se ne strinjam 34
2 ne strinjam se 106
3 niti-niti 199
4 strinjam se 400
5 povsem se strinjam 218
9 ne vem, b.o. 98
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
957 98 1 5 3.692

Valid range from 1 to 5

V313 Ali menite, da ima javnost možnost vplivanja na oblikovanje varnostne politike Slovenije?

V3_13 Ali menite, da ima javnost možnost vplivanja na oblikovanje varnostne politike Slovenije?

Value 101343 Frequency
1 da, v veliki meri 61
2 da, v manjši meri 348
3 v glavnem ne 388
4 sploh ne 173
9 ne vem, b.o. 85
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
970 85

Valid range from 1 to 4

V401 Koliko po vašem mnenju Slovenija pripomore k preprečevanju konfliktov po svetu?

V4_01 Koliko po vašem mnenju Slovenija pripomore k preprečevanju konfliktov po svetu?

Value 102342 Frequency
1 sploh ne pripomore 109
2 ne pripomore 208
3 niti pripomore, niti ne pripomore 371
4 pripomore 287
5 zelo pripomore 12
9 ne vem, b.o. 68
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
987 68 1 5 2.883

Valid range from 1 to 5

V402_1 s sodelovanjem v mednarodnih operacijah in misijah Kako bi lahko Slovenija pripomogla k preprečevanju konfliktov po svetu?

V4_02_1 s sodelovanjem v mednarodnih operacijah in misijah

Value 103341 Frequency
1 ne izbere 488
3 izbere 331
8 Slovenija ne more pripomoči k preprečevanju konfliktov po sv 145
9 ne vem, b.o. 91
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
964 91

Valid range from 1 to 8

V402_2 z diplomatsko aktivnostjo (preventivna diplomacija)

V4_02_2 z diplomatsko aktivnostjo (preventivna diplomacija)

Value 104340 Frequency
1 ne izbere 346
3 izbere 473
8 Slovenija ne more pripomoči k preprečevanju konfliktov po sv 145
9 ne vem, b.o. 91
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
964 91

Valid range from 1 to 8

V402_3 z gospodarskim vlaganjem na potencialna krizna žarišča

V4_02_3 z gospodarskim vlaganjem na potencialna krizna žarišča

Value 105339 Frequency
1 ne izbere 679
3 izbere 140
8 Slovenija ne more pripomoči k preprečevanju konfliktov po sv 145
9 ne vem, b.o. 91
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
964 91

Valid range from 1 to 8

V402_4 s pošiljanjem humanitarne in razvojne pomoči

V4_02_4 s pošiljanjem humanitarne in razvojne pomoči

Value 106338 Frequency
1 ne izbere 344
3 izbere 475
8 Slovenija ne more pripomoči k preprečevanju konfliktov po sv 145
9 ne vem, b.o. 91
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
964 91

Valid range from 1 to 8

V402_5 drugače

V4_02_5 drugače

Value 107337 Frequency
1 ne izbere 755
3 izbere 63
8 Slovenija ne more pripomoči k preprečevanju konfliktov po sv 145
9 ne vem, b.o. 92
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
963 92

Valid range from 1 to 8

V403 Kdo bi po vašem mnenju moral odločati o napotitvi slovenskih vojakov v tujino?

V4_03 Kdo bi po vašem mnenju moral odločati o napotitvi slovenskih vojakov v tujino?

Value 108336 Frequency
1 Slovenska Vlada 355
2 Državni zbor 410
9 ne vem, b.o. 290
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
765 290

Valid range from 1 to 2

V404 Ali podpirate sodelovanje slovenske države v mednarodnih mirovnih operacijah ali ne?

V4_04 Ali podpirate sodelovanje slovenske države v mednarodnih mirovnih operacijah ali ne?

Value 109335 Frequency
1 da, podpiram 558
2 ne, ne podpiram 385
9 ne vem, b.o. 112
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
943 112

Valid range from 1 to 2

V405a s poklicnimi vojaki Kako naj bi po vašem mnenju Slovenija sodelovala v mednarodnih mirovnih operacijah?

V4_05a s poklicnimi vojaki

Value 110334 Frequency
1 da 512
2 ne 35
9 ne vem, b.o. 11
Sysmiss 497
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
547 508

Valid range from 1 to 2

V405b s civilnim osebjem (uradniki, mirovni nadzorniki, opazovalci ipd.)

V4_05b s civilnim osebjem (uradniki, mirovni nadzorniki, opazovalci ipd.)

Value 111333 Frequency
1 da 331
2 ne 204
9 ne vem, b.o. 23
Sysmiss 497
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
535 520

Valid range from 1 to 2

V405c z vojaki, ki prostovoljno služijo vojaški rok

V4_05c z vojaki, ki prostovoljno služijo vojaški rok

Value 112332 Frequency
1 da 271
2 ne 260
9 ne vem, b.o. 27
Sysmiss 497
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
531 524

Valid range from 1 to 2

V405d s prostovoljci izmed vojakov v rezervni sestavi (rezervisti)

V4_05d s prostovoljci izmed vojakov v rezervni sestavi (rezervisti)

Value 113331 Frequency
1 da 252
2 ne 276
9 ne vem, b.o. 30
Sysmiss 497
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
528 527

Valid range from 1 to 2

V405e finančno oziroma materialno

V4_05e finančno oz. materialno

Value 114330 Frequency
1 da 260
2 ne 264
9 ne vem, b.o. 34
Sysmiss 497
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
524 531

Valid range from 1 to 2

V405f z zagotavljanjem prehoda mirovnim silam preko slovenskega ozemlja in zračnega prostora

V4_05f z zagotavljanjem prehoda mirovnim silam preko slovenskega ozemlja in zračnega prostora

Value 115329 Frequency
1 da 352
2 ne 170
9 ne vem, b.o. 36
Sysmiss 497
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
522 533

Valid range from 1 to 2

V405g s policisti

V4_05g s policisti

Value 116328 Frequency
1 da 264
2 ne 274
9 ne vem, b.o. 20
Sysmiss 497
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
538 517 1

Valid range from 1 to 2

V405h z gasilci

V4_05h z gasilci

Value 117327 Frequency
1 da 251
2 ne 282
9 ne vem, b.o. 25
Sysmiss 497
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
533 522

Valid range from 1 to 2

V405i s pripadniki nevladnih organizacij

V4_05i s pripadniki nevladnih organizacij

Value 118326 Frequency
1 da 276
2 ne 238
9 ne vem, b.o. 44
Sysmiss 497
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
514 541

Valid range from 1 to 2

V405j z zdravstvenim osebjem

V4_05j z zdravstvenim osebjem

Value 119325 Frequency
1 da 453
2 ne 88
9 ne vem, b.o. 17
Sysmiss 497
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
541 514

Valid range from 1 to 2

V405k z urjenjem tujih vojakov ali policistov na svojih tleh

V4_05k z urjenjem tujih vojakov ali policistov na svojih tleh

Value 120324 Frequency
1 da 267
2 ne 254
9 ne vem, b.o. 37
Sysmiss 497
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
521 534

Valid range from 1 to 2

V406_1 v države na ozemlju bivše Jugoslavije Kaj menite, v katere predele sveta naj bi slovenska država pošiljala vojake in policiste v mirovne operacije?

V4_06_1 v države na ozemlju bivše Jugoslavije

Value 121323 Frequency
1 ne izbere 64
3 izbere 387
9 ne vem, b.o. 107
Sysmiss 497
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
451 604

Valid range from 1 to 3

V406_2 v Afganistan

V4_06_2 v Afganistan

Value 122322 Frequency
1 ne izbere 336
3 izbere 115
9 ne vem, b.o. 107
Sysmiss 497
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
451 604

Valid range from 1 to 3

V406_3 v afriške države (npr. Čad, Sudan)

V4_06_3 v afriške države (npr. Čad, Sudan)

Value 123321 Frequency
1 ne izbere 322
3 izbere 129
9 ne vem, b.o. 107
Sysmiss 497
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
451 604

Valid range from 1 to 3

V406_4 na bližnjme vzhodu (npr. Libanon, Palestinska ozemlja - Zadodni breg, Gaza)

V4_06_4 na bližjem vzhodu (npr. Libanon, Palestinska ozemlja – Zahodni breg, Gaza) )

Value 124320 Frequency
1 ne izbere 335
3 izbere 116
9 ne vem, b.o. 107
Sysmiss 497
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
451 604

Valid range from 1 to 3

V407a v humanitarnih operacijah in operacijah po – konfliktne obnove, brez uporabe orožja Ali soglašate ali ne soglašate s tem, da Slovenska vojska sodeluje v naslednjih nalogah izven Slovenije?

V4_07a v humanitarnih operacijah in operacijah po – konfliktne obnove, brez uporabe orožja

Value 125319 Frequency
1 da 905
2 ne 112
9 ne vem, b.o. 38
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1017 38

Valid range from 1 to 2

V407b v operacijah za vzdrževanje miru, kjer se orožje lahko uporabi samo v samoobrambi

V4_07b v operacijah za vzdrževanje miru, kjer se orožje lahko uporabi samo v samoobrambi

Value 126318 Frequency
1 da 766
2 ne 235
9 ne vem, b.o. 54
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1001 54

Valid range from 1 to 2

V407c v bojnih operacijah za vzpostavitev miru

V4_07c v bojnih operacijah za vzpostavitev miru

Value 127317 Frequency
1 da 323
2 ne 664
9 ne vem, b.o. 68
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
987 68

Valid range from 1 to 2

V408a Na vojaških operacijah v tujini sodeluje preveč slovenskih vojakov. Koliko se strinjate z naslednjimi trditvami?

V4_08a Na vojaških operacijah v tujini sodeluje preveč slovenskih vojakov.

Value 128316 Frequency
1 sploh se ne strinjam 69
2 ne strinjam se 225
3 niti - niti 297
4 strinjam se 222
5 v celoti se strinjam 97
9 ne vem, b.o. 145
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
910 145 1 5 3.058

Valid range from 1 to 5

V408b Delovanje slovenskih vojakov v tujini je koristno za prepoznavnost Slovenije v svetu.

V4_08b Delovanje slovenskih vojakov v tujini je koristno za prepoznavnost Slovenije v svetu.

Value 129315 Frequency
1 sploh se ne strinjam 123
2 ne strinjam se 194
3 niti - niti 251
4 strinjam se 364
5 v celoti se strinjam 69
9 ne vem, b.o. 54
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1001 54 1 5 3.062

Valid range from 1 to 5

V408c Vojaške operacije v tujini so preveč nevarne za slovenske vojake.

V4_08c Vojaške operacije v tujini so preveč nevarne za slovenske vojake.

Value 130314 Frequency
1 sploh se ne strinjam 50
2 ne strinjam se 185
3 niti - niti 276
4 strinjam se 346
5 v celoti se strinjam 147
9 ne vem, b.o. 51
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1004 51 1 5 3.354

Valid range from 1 to 5

V408d Delovanje slovenskih vojakov v tujini prispeva k miru in stabilnosti na območjih, kjer delujejo.

V4_08d Delovanje slovenskih vojakov v tujini prispeva k miru in stabilnosti na območjih, kjer delujejo.

Value 131313 Frequency
1 sploh se ne strinjam 60
2 ne strinjam se 128
3 niti - niti 290
4 strinjam se 416
5 v celoti se strinjam 71
9 ne vem, b.o. 90
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
965 90 1 5 3.321

Valid range from 1 to 5

V408e Delovanje slovenskih vojakov v tujini je povezano z gospodarskim interesom Slovenije na širšem območju operacije.

V4_08e Delovanje slovenskih vojakov v tujini je povezano z gospodarskim interesom Slovenije na širšem območju operacije.

Value 132312 Frequency
1 sploh se ne strinjam 93
2 ne strinjam se 226
3 niti - niti 260
4 strinjam se 291
5 v celoti se strinjam 51
9 ne vem, b.o. 134
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
921 134 1 5 2.979

Valid range from 1 to 5

V408f Mednarodne operacije in misije v tujini so predvsem priložnost za dober zaslužek udeležencev.

V4_08f Mednarodne operacije in misije v tujini so predvsem priložnost za dober zaslužek udeležencev

Value 133311 Frequency
1 sploh se ne strinjam 58
2 ne strinjam se 147
3 niti - niti 230
4 strinjam se 391
5 v celoti se strinjam 131
9 ne vem, b.o. 98
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
957 98 1 5 3.408

Valid range from 1 to 5

V408g Mednarodne operacije in misije v tujini dajejo smisel vojaškemu poklicu.

V4_08g Mednarodne operacije in misije v tujini dajejo smisel vojaškemu poklicu.

Value 134310 Frequency
1 sploh se ne strinjam 81
2 ne strinjam se 169
3 niti - niti 281
4 strinjam se 366
5 v celoti se strinjam 62
9 ne vem, b.o. 96
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
959 96 1 5 3.166

Valid range from 1 to 5

V409 Kaj menite, ali so poklicni vojaki Slovenske vojske dolžni – ali niso dolžni – sodelovati v vojaških operacijah v tujini

V4_09 Kaj menite, ali so poklicni vojaki Slovenske vojske dolžni - ali niso dolžni - sodelovati v vojaških operacijah v tujini?

Value 135309 Frequency
1 so dolžni, če oblasti tako odločijo 399
2 če se ne strinjajo, lahko sodelovanje v vojaških operacijah 586
9 ne vem, b.o. 70
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
985 70

Valid range from 1 to 2

V410 Ali bi morale imeti družine vojakov, medtem ko so ti na misijah v tujini, določene ugodnosti?

V4_10 Ali bi morale imeti družine vojakov, medtem ko so ti na misijah v tujini, določene ugodnosti (centri za pomoč družini, posebej organizirani vrtci ipd.)?

Value 136308 Frequency
1 da 633
2 ne 319
9 ne vem, b.o. 103
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
952 103

Valid range from 1 to 2

V411 Ali bi po vašem mnenju Slovenija morala umakniti svoje pripadnike mirovnih sil iz operacije v tujini, če bi med njimi pr

V4_11 Ali bi po vašem mnenju Slovenija morala umakniti svoje pripadnike mirovnih sil iz operacije v tujini, če bi med njimi prišlo do žrtev?

Value 137307 Frequency
1 da 713
2 ne 252
9 ne vem, b.o. 90
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
965 90

Valid range from 1 to 2

V412 Kaj menite, ali se Slovenija preveč, ravno prav ali premalo vključuje v reševanje varnostnih problemov v državah na obmo

V4_12 Kaj menite, ali se Slovenija preveč, ravno prav ali premalo vključuje v reševanje varnostnih problemov v državah na območju nekdanje Jugoslavije?

Value 138306 Frequency
1 preveč 130
2 ravno prav 601
3 premalo 135
9 ne vem, b.o. 189
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
866 189

Valid range from 1 to 3

V413 Kaj je po vašem mnenju prednostna naloga Slovenske vojske, za katero bi moralo biti namenjenega največ denarja, material

V4_13 Kaj je po vašem mnenju prednostna naloga Slovenske vojske, za katero bi moralo biti namenjenega največ denarja, materialnih sredstev in kadrov?

Value 139305 Frequency
1 zagotavljanje vojaške obrambe Slovenije 263
2 izpolnjevanje mednarodnih obrambnih in vojaških obveznosti 42
3 sodelovanje v nalogah zaščite in reševanja v Sloveniji 365
4 vojaško izobraževanje in usposabljanje 63
5 sodelovanje s policijo pri varovanju državne meje 26
8 vse naloge so enako pomembne 201
9 ne vem, b.o. 95
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
960 95

Valid range from 1 to 8

V414 Sedaj velja, da kdor poklicno opravlja vojaško službo v slovenski vojski, ne sme biti član političnih strank. Ali to pre

V4_14 Sedaj velja, da kdor poklicno opravlja vojaško službo v slovenski vojski, ne sme biti član političnih strank. Ali to prepoved odobravate, ali ne odobravate?

Value 140304 Frequency
1 da, odobravam 611
2 ne, ne odobravam 263
9 ne vem, b.o. 181
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
874 181

Valid range from 1 to 2

V415 Ali menite, da Slovenija potrebuje transportno letalo za prevoz pripadnikov Slovenske vojske in njihove opreme na območj

V4_15 Ali menite, da Slovenija potrebuje transportno letalo za prevoz pripadnikov Slovenske vojske in njihove opreme na območje mednarodnih operacij in misij, ali ne?

Value 141303 Frequency
1 da 312
2 ne 620
9 ne vem, b.o. 123
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
932 123

Valid range from 1 to 2

V501a Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi Povejte, ali poznate in koliko zaupate naslednjim institucijam?

V5_01a Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi

Value 142302 Frequency
1 sploh nič 65
2 le malo 317
3 precej 279
4 v celoti 39
8 ne poznam 298
9 ne vem, b.o. 57
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
998 57

Valid range from 1 to 8

V501b Evropska unija

V5_01b Evropska unija

Value 143301 Frequency
1 sploh nič 39
2 le malo 348
3 precej 497
4 v celoti 100
8 ne poznam 30
9 ne vem, b.o. 41
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1014 41

Valid range from 1 to 8

V501c Zveza Nato

V5_01c Zveza Nato

Value 144300 Frequency
1 sploh nič 90
2 le malo 381
3 precej 404
4 v celoti 92
8 ne poznam 35
9 ne vem, b.o. 53
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1002 53

Valid range from 1 to 8

V501d Organizacija združenih narodov (OZN)

V5_01d Organizacija združenih narodov (OZN)

Value 145299 Frequency
1 sploh nič 64
2 le malo 339
3 precej 408
4 v celoti 121
8 ne poznam 65
9 ne vem, b.o. 58
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
997 58

Valid range from 1 to 8

V501e Svet Evrope

V5_01e Svet Evrope

Value 146298 Frequency
1 sploh nič 61
2 le malo 337
3 precej 337
4 v celoti 84
8 ne poznam 163
9 ne vem, b.o. 73
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
982 73

Valid range from 1 to 8

V502 Kaj menite, ali je za Slovenijo članstvo v EU ...

V5_02 Kaj menite, ali je za Slovenijo članstvo v EU ...

Value 147297 Frequency
1 koristno 785
2 ni koristno 144
9 ne vem, b.o. 126
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
929 126

Valid range from 1 to 2

V503 Kaj menite, ali je za Slovenijo članstvo v Nato ...

V5_03 Kaj menite, ali je za Slovenijo članstvo v Nato ...

Value 148296 Frequency
1 koristno 638
2 ni koristno 260
9 ne vem, b.o. 157
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
898 157

Valid range from 1 to 2

V504 Kdo naj bi po vašem mnenju sprejemal odločitve glede evropske obrambe?

V5_04 Kdo naj bi po vašem mnenju sprejemal odločitve glede evropske obrambe?

Value 149295 Frequency
1 vlade držav članic EU 413
2 Nato 136
3 Evropska unija 334
4 drugi 20
9 ne vem, b.o. 152
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 152

Valid range from 1 to 4

V505 Evropska unija v zadnjih letih razvija skupno varnostno in obrambno politiko ter vojaške sile za posredovanje v krizah.

V5_05 Evropska unija v zadnjih letih razvija skupno varnostno in obrambno politiko ter vojaške sile za posredovanje v krizah. Koliko ste s tem seznanjeni?

Value 150294 Frequency
1 sploh nisem seznanjen 329
2 v glavnem nisem seznanjen 433
3 v glavnem sem seznanjen 249
4 v celoti sem seznanjen 14
9 b.o. 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1025 30

Valid range from 1 to 4

V506 Ali vi osebno podpirate razvoj takšne evropske politike in vojaških sil za posredovanje?

V5_06 Ali vi osebno podpirate razvoj takšne evropske politike in vojaških sil za posredovanje?

Value 151293 Frequency
1 podpiram 457
2 ne podpiram 261
9 ne vem, b.o. 337
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
718 337

Valid range from 1 to 2

V507 Kakšno je vaše mnenje v zvezi z odločanjem glede uporabe sil za posredovaje, s katerimi razpolaga Evropska unija?

V5_07 Kakšno je vaše mnenje v zvezi z odločanjem glede uporabe sil za posredovaje, s katerimi razpolaga Evropska unija?

Value 152292 Frequency
1 EU naj posreduje samo, če se s tem strinjajo vse članice 496
2 EU naj posreduje, če se s tem strinja večina članic 393
9 ne vem, b.o. 166
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
889 166

Valid range from 1 to 2

V508 Ali menite, da naj v primeru, če se EU odloči za vojaško posredovanje ...

V5_08 Ali menite, da naj v primeru, če se EU odloči za vojaško posredovanje ...

Value 153291 Frequency
1 pri tem sodelujejo vse države članice, ali naj 368
2 pri tem sodelujejo samo tiste države članice, ki se tako odl 574
9 ne vem, b.o. 113
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
942 113

Valid range from 1 to 2

V509 Kje naj EU s svojimi vojaškimi silami posreduje?

V5_09 Kje naj EU s svojimi vojaškimi silami posreduje?

Value 154290 Frequency
1 samo v konfliktih v neposredni bližini meja EU 613
2 v sosednjih regijah (npr. Aziji, Afriki...) 44
3 kjerkoli v svetu 262
9 ne vem, b.o. 136
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
919 136

Valid range from 1 to 3

V510 Katera od navedenih možnosti se vam zdi za Evropsko unijo najbolj sprejemljiva?

V5_10 Katera od navedenih možnosti se vam zdi za Evropsko unijo najbolj sprejemljiva?

Value 155289 Frequency
1 skupna evropska vojska, ki bi nadomestila vojske držav člani 279
2 stalne evropske sile za posredovanje in vojske držav članic 172
3 evropske sile za posredovanje, ki bi jih sestavili samo po p 245
4 samo vojske držav članic brez evropske vojske 116
9 ne vem, b.o. 243
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
812 243

Valid range from 1 to 4

V511a vloga Evropske unije Kako ocenjujete vlogo naštetih mednarodnih akterjev v zagotavljanju svetovnega miru?

V5_11a vloga Evropske Unije

Value 156288 Frequency
1 pozitivna 558
2 niti-niti 359
3 negativna 42
9 ne vem, b.o. 96
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
959 96 1 3 1.462

Valid range from 1 to 3

V511b vloga ZDA

V5_11b vloga ZDA

Value 157287 Frequency
1 pozitivna 192
2 niti-niti 346
3 negativna 403
9 ne vem, b.o. 114
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
941 114 1 3 2.224

Valid range from 1 to 3

V511c vloga Rusije

V5_11c vloga Rusije

Value 158286 Frequency
1 pozitivna 72
2 niti-niti 398
3 negativna 419
9 ne vem, b.o. 166
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
889 166 1 3 2.39

Valid range from 1 to 3

V511d vloga Kitajske

V5_11d vloga Kitajske

Value 159285 Frequency
1 pozitivna 69
2 niti-niti 352
3 negativna 429
9 ne vem, b.o. 205
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
850 205 1 3 2.424

Valid range from 1 to 3

V512 Kdaj naj Slovenija s svojimi vojaki sodeluje v vojaških operacijah EU?

V5_12 Kdaj naj Slovenija s svojimi vojaki sodeluje v vojaških operacijah EU?

Value 160284 Frequency
1 vedno, kadar se za to odloči EU 194
2 samo kadar Slovenija oceni, da je to v njenem interesu 638
3 nikoli naj ne sodeluje 107
9 ne vem, b.o. 116
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
939 116 1 3

Valid range from 1 to 3

V513a Povečal se je ugled Slovenije v mednarodni skupnosti. Navedli vam bomo nekaj trditev o vključitvi Slovenije v Nato?

V5_13a Povečal se je ugled Slovenije v mednarodni skupnosti.

Value 161283 Frequency
1 sploh se ne strinjam 58
2 ne strinjam se 231
3 strinjam se 580
4 povsem se strinjam 91
9 ne vem, b.o. 95
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
960 95

Valid range from 1 to 4

V513b S članstvom v Nato je omejena suverenost Slovenije.

V5_13b S članstvom v Nato je omejena suverenost Slovenije.

Value 162282 Frequency
1 sploh se ne strinjam 78
2 ne strinjam se 388
3 strinjam se 374
4 povsem se strinjam 55
9 ne vem, b.o. 160
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
895 160

Valid range from 1 to 4

V513c Slovenske oborožene sile imajo lažji dostop do sodobnejšega orožja.

V5_13c Slovenske oborožene sile imajo lažji dostop do sodobnejšega orožja.

Value 163281 Frequency
1 sploh se ne strinjam 55
2 ne strinjam se 186
3 strinjam se 574
4 povsem se strinjam 106
9 ne vem, b.o. 134
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
921 134

Valid range from 1 to 4

V513d Članstvo olajšuje delovanje Slovenije v EU.

V5_13d Članstvo olajšuje delovanje Slovenije v EU.