Migracije v novinarskem poročanju, 2020

Basic Study Information

ADP - IDNo: MIGNOV20
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_MIGNOV20_V1
Main author(s):
 • Pajnik, Mojca
 • Sauer, Brigit
 • Thiele, Daniel
Co-workers:
 • Ribać, Marko
 • Fabijan, Emanuela
 • Šori, Iztok
Data file producer:
Inštitut za sodobne družbene in politične študije, Mirovni inštitut (Ljubljana, Slovenija; 2020)

Funding agency:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Project number:

J5-9445 (ARRS)

Study Content

Keywords ADP: migracije, populizem, mediji, časopisi, politika, analiza okvirjanja, afekt

Keywords ELSST:
NOVINARSTVO, POLITIČNA IDEOLOGIJA, NOVINAR

Topic Classification CESSDA
Množični mediji
Politična ideologija
Topic Classification CERIF
Tisk in komunikacijske vede
Topic Classification ADP
POPULIZEM SKOZI MEDIJE
POPULIZEM S STRANI MEDIJEV
PROTI-ELITIZEM
OSREDIŠČENOST NA LJUDSTVO
DRUGOST
POPULIZEM KOT FENOMEN
POPULISTIČNI AKTER_KA


Abstract:

Raziskava preučuje pojavnost in reprodukcijo populističnega ter afektivnega komuniciranja v interpretativnem žanru časopisnega komentarja (tj. kritične objave) dveh izbranih dnevnih časopisov, Dela in Slovenskih novic, v obdobju sprememb migracijske in begunske zakonodaje v Sloveniji (ki zajema obdobje med 2015 in 2019; časopisni prispevki (komentarji), ki so uporabljeni za analizo, se nanašajo na obdobje med 2015 in 2017). Raziskovalna skupina je s pomočjo metode okvirjanja časopisnim komentarjem v izbranih dveh časopisih določila okvirje, s katerimi novinarji_ke v besedilih definirajo fenomene kot družbene probleme in znotraj katerih implicitno ali eksplicitno vključujejo oziroma ponujajo tudi rešitve. Končni vzorec analize je zamejen zgolj na tiste časopisne komentarje, ki v svoji argumentaciji vsebujejo strukturiran in pomensko relevanten par: eksplicitno definicijo problema in eksplicitno predlagano rešitev definiranega problema. Strukturirani okvirji, ki vsebujejo par problem (diagnoza) – rešitev (prognoza), ki jih je raziskovalna skupina prepoznala v besedilih, tako predstavljajo temeljne enote analize. Analiza okvirjanja znotraj komunikativnega procesa okvirjanja predpostavlja in v analiziranih besedilih omogoča zaznavanje določene nelingvistične ali nekognitivne lastnosti okvirjenih problemov in rešitev. Tako je raziskovalna skupina v besedilih vsem okvirjem, tj. vsem parom, določila tudi afekte, ki se naključno ali namensko vpenjajo ter prepletajo s pomeni in stališči v besedilih, tako okvirje kot afekte pa so v besedilih povezovali s tremi populističnimi antagonizmi, ki okvirjajo migracijsko tematiko: proti-elitizem, osrediščenost na ljudstvo, drugost. Zaradi specifičnega načina razširjanja populističnih antagonizmov v medijih je medijski populizem v vsakem paru (problem-rešitev) kodiran na dveh ravneh, (1) kot populizem skozi medije in (2) kot populizem s strani medijev. Populizem skozi medije zaznamuje prisotnost treh populističnih antagonizmov, ki jih izrekajo zunanji glasovi (npr. politiki), na katere se novinarji opirajo, zato pojav dimenzionirajo tri spremenljivke: proti-elitizem, osrediščenost na ljudstvo, drugost. Populizem s strani medijev označuje novinarje kot akterje, ki aktivno poustvarjajo populistično komuniciranje, kot tiste akterje, ki populizem zgolj tematsko obravnavajo ali kot akterje, ki etiketirajo druge kot populiste. Pojav s tremi dimenzijami operacionalizirajo s pomočjo petih spremenljivk: proti-elitizem, osrediščenost na ljudstvo, drugost, populizem kot fenomen, populistični akter_ka.

Methodology


Collection date: marec 2020 - julij 2020
Date of production: 2020
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Slovenija

Unit of analysis:

Dogodek/proces/dejavnost

Besedilna enota

Universe:

Vsebinsko in tematsko ustrezni časopisni komentarji, ki so bili objavljeni v obdobju razprav sprejemanja zakonov, ki neposredno zadevajo ali vplivajo na pravice, položaj in/ali obravnavo migrantov_k in beguncev_k v državi (v analizo vključeni časopisni komentarji oz. kritične objave se nanašajo na obdobje med 2015 in 2017), in ki v svoji argumentaciji vsebujejo strukturiran in pomensko relevanten par: eksplicitno definicijo problema in eksplicitno predlagano rešitev definiranega problema.

Excluded:

Izločili so časopisne komentarje (oz. kritične objave), ki niso so bili objavljeni v obdobju razprav sprejemanja sedmih zakonov v Državnem zboru in ki so preširoko obravnavali vprašanja migracij, beguncev, azila, meje in integracije. Končni vzorec prav tako ne vsebuje komentarjev, ki so imeli en sam element para: zgolj problem ali zgolj rešitev.

Data collected by:

Inštitut za sodobne družbene in politične študije

Sampling procedure:

Neverjetnostno: namensko

Izbor vzorca je bil zamejen na obdobje, ko so v Sloveniji potekale razprave in sprejem zakonov, ki neposredno zadevajo ali vplivajo na pravice, položaj in/ali obravnavo migrantov_k in beguncev_k v državi. Vsi zakoni so bili predlagani v obdobju, ko se je povečalo število migracij z Bližnjega vzhoda in ostalih vojnih območij na t. i. Balkanski poti, tj. od leta 2015 dalje (med marcem 2015 in majem 2019 je bilo v DZ sprejetih 7 s tem povezanih zakonov, analizirani časopisni komentarji oz. kritične objave pa zajemajo obdobje od 2015 do 2017). Pri izboru vzorca se je raiskovalna skupina najprej omejila le na tiste tematsko ustrezne časopisne komentarje Dela in Slovenskih novic, ki so bili objavljeni en teden pred in dva tedna po končni parlamentarni razpravi. V naslednjem koraku so koderji vzorec analize zamejili le na tiste časopisne komentarje, ki v svoji argumentaciji vsebujejo strukturiran in pomensko relevanten par: eksplicitno definicijo problema in eksplicitno predlagano rešitev definiranega problema. Končni vzorec analiziranih novinarskih prispevkov tako obsega 45 časopisnih komentarjev in 70 enot analize (diskurzivnih parov problem-rešitev).

Mode of data collection:

Drugo

Kodiranje vsebine.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: Migracije v novinarskem poročanju, 2020 [Podatkovna datoteka]

File ID: F1

Author of Data file: Pajnik, Mojca; Sauer, Brigit; Thiele, Daniel

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 46
 • number of units: 70

License: ccbync

Version: 24. januar 2022

Variable list

ID Identifier as provided in the material registry.

Please code the identifier as provided in the material registry, comprising of:

Value 13 Frequency
SI_20170119_DL_0601_PS1 1
SI_20170119_DL_0601_PS2 1
SI_20170121_DL_0602_PS1 1
SI_20170126_DL_0602_PS1 1
SI_20170128_DL_0603_PS1 1
SI_20170128_DL_0604_PS1 1
SI_20170128_DL_0606_PS1 1
SI_20170130_SN_0606_PS1 1
SI_20170130_SN_0606_PS2 1
SI_20170130_SN_0606_PS3 1
SI_20170202_DL_0604_PS1 1
SI_20170202_DL_0605_PS2 1
SI_20170203_DL_0608_PS1 1
SI_20170206_SN_0609_PS1 1
SI_20171027_DL_0701_PS1 1
SLO_20151017_DE_0205_PS01 1
SLO_20151017_DE_0205_PS02 1
SLO_20151019_SN_0201_PS01 1
SLO_20151019_SN_0202_PS01 1
SLO_20151019_SN_0203_PS01 1
SLO_20151019_SN_0203_PS02 1
SLO_20151021_DE_0206_PS01 1
SLO_20151021_DE_0207_PS01 1
SLO_20151021_DE_0207_PS02 1
SLO_20151022_DE_0208_PS01 1
SLO_20151022_DE_0208_PS02 1
SLO_20151024_DE_0209_PS01 1
SLO_20151024_DE_0209_PS02 1
SLO_20151024_DE_0210_PS01 1
SLO_20151026_DE_0211_PS01 1
SLO_20151026_DE_0211_PS02 1
SLO_20151026_DE_0211_PS03 1
SLO_20151026_DE_0212_PS01 1
SLO_20151028_DE_0213_PS01 1
SLO_20151029_DE_0214_PS01 1
SLO_20151029_DE_0214_PS02 1
SLO_20151102_SN_0204_PS01 1
SLO_20151109_SN_0301_PS01 1
SLO_20151110_DE_0303_PS01 1
SLO_20151110_DE_0303_PS02 1
SLO_20151113_DE_0304_PS01 1
SLO_20151114_DE_0305_PS01 1
SLO_20151114_DE_0305_PS02 1
SLO_20151114_DE_0306_PS01 1
SLO_20151114_DE_0306_PS02 1
SLO_20151114_DE_0306_PS03 1
SLO_20151116_DE_0307_PS01 1
SLO_20151116_DE_0307_PS02 1
SLO_20151116_DE_0308_PS01 1
SLO_20151116_SN_0302_PS01 1
SLO_20151116_SN_0302_PS02 1
SLO_20151117_DE_0309_PS01 1
SLO_20151117_DE_0309_PS02 1
SLO_20151117_DE_0309_PS03 1
SL_20160226_DE_0404_PS01 1
SL_20160226_DE_0404_PS02 1
SL_20160301_DE_0409_PS01 1
SL_20160301_DE_0409_PS02 1
SL_20160301_DE_0410_PS01 1
SL_20160302_SN_0403_PS01 1
SL_20160305_DE_0402_PS01 1
SL_20160305_DE_0405_PS01 1
SL_20160305_DE_0405_PS02 1
SL_20160309_DE_0406_PS01 1
SL_20160310_DE_0408_PS01 1
SL_20160310_DE_0408_PS02 1
SL_20160312_DE_0401_PS01 1
SL_20160314_DE_0407_PS01 1
SL_20160314_DE_0407_PS02 1
SL_20160314_DE_0411_PS01 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
70 0

media Media name where the article was published.

Please code the name of the media.

Value 22 Frequency
Delo 57
Slovenske novice 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
70 0

page Page number in the newspaper.

Please code the page in the newspaper (2 digits)

Value 31 Frequency
1 17
4 17
5 19
6 15
7 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
70 0

Valid range from 1 to 7

ID Identifier as provided in the material registry.

Please code the identifier as provided in the material registry, comprising of:

Value 146 Frequency
SI_20170119_DL_0601_PS1 1
SI_20170119_DL_0601_PS2 1
SI_20170121_DL_0602_PS1 1
SI_20170126_DL_0602_PS1 1
SI_20170128_DL_0603_PS1 1
SI_20170128_DL_0604_PS1 1
SI_20170128_DL_0606_PS1 1
SI_20170130_SN_0606_PS1 1
SI_20170130_SN_0606_PS2 1
SI_20170130_SN_0606_PS3 1
SI_20170202_DL_0604_PS1 1
SI_20170202_DL_0605_PS2 1
SI_20170203_DL_0608_PS1 1
SI_20170206_SN_0609_PS1 1
SI_20171027_DL_0701_PS1 1
SLO_20151017_DE_0205_PS01 1
SLO_20151017_DE_0205_PS02 1
SLO_20151019_SN_0201_PS01 1
SLO_20151019_SN_0202_PS01 1
SLO_20151019_SN_0203_PS01 1
SLO_20151019_SN_0203_PS02 1
SLO_20151021_DE_0206_PS01 1
SLO_20151021_DE_0207_PS01 1
SLO_20151021_DE_0207_PS02 1
SLO_20151022_DE_0208_PS01 1
SLO_20151022_DE_0208_PS02 1
SLO_20151024_DE_0209_PS01 1
SLO_20151024_DE_0209_PS02 1
SLO_20151024_DE_0210_PS01 1
SLO_20151026_DE_0211_PS01 1
SLO_20151026_DE_0211_PS02 1
SLO_20151026_DE_0211_PS03 1
SLO_20151026_DE_0212_PS01 1
SLO_20151028_DE_0213_PS01 1
SLO_20151029_DE_0214_PS01 1
SLO_20151029_DE_0214_PS02 1
SLO_20151102_SN_0204_PS01 1
SLO_20151109_SN_0301_PS01 1
SLO_20151110_DE_0303_PS01 1
SLO_20151110_DE_0303_PS02 1
SLO_20151113_DE_0304_PS01 1
SLO_20151114_DE_0305_PS01 1
SLO_20151114_DE_0305_PS02 1
SLO_20151114_DE_0306_PS01 1
SLO_20151114_DE_0306_PS02 1
SLO_20151114_DE_0306_PS03 1
SLO_20151116_DE_0307_PS01 1
SLO_20151116_DE_0307_PS02 1
SLO_20151116_DE_0308_PS01 1
SLO_20151116_SN_0302_PS01 1
SLO_20151116_SN_0302_PS02 1
SLO_20151117_DE_0309_PS01 1
SLO_20151117_DE_0309_PS02 1
SLO_20151117_DE_0309_PS03 1
SL_20160226_DE_0404_PS01 1
SL_20160226_DE_0404_PS02 1
SL_20160301_DE_0409_PS01 1
SL_20160301_DE_0409_PS02 1
SL_20160301_DE_0410_PS01 1
SL_20160302_SN_0403_PS01 1
SL_20160305_DE_0402_PS01 1
SL_20160305_DE_0405_PS01 1
SL_20160305_DE_0405_PS02 1
SL_20160309_DE_0406_PS01 1
SL_20160310_DE_0408_PS01 1
SL_20160310_DE_0408_PS02 1
SL_20160312_DE_0401_PS01 1
SL_20160314_DE_0407_PS01 1
SL_20160314_DE_0407_PS02 1
SL_20160314_DE_0411_PS01 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
70 0

media Media name where the article was published.

Please code the name of the media.

Value 245 Frequency
Delo 57
Slovenske novice 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
70 0

page Page number in the newspaper.

Please code the page in the newspaper (2 digits)

Value 344 Frequency
1 17
4 17
5 19
6 15
7 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
70 0

Valid range from 1 to 7

length Length of the article in number of words.

Please code the length of the article in number of words.

Value 443 Frequency
291 1
325 1
332 3
472 1
487 2
493 1
496 1
503 1
511 1
531 1
542 2
NA 55
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
70 0

author_r Author of the article (name, first name).

Please code the author of the article (name, first name).

Value 542 Frequency
1 Bandur, Simona 1
2 Videmšek, Boštjan 5
3 Slabe, Damijan 11
4 Karba, Dejan 2
5 Markeš, Janez 5
6 Zore, Janoš 4
7 KramĹľar, Barbara 2
8 Lahovnik, Matej 10
11 Merljak, Sonja 3
12 Žerjavič, Peter 14
13 PetroviÄŤ, Danica 2
14 PotiÄŤ, Zoran 7
15 Vidmajer, Saša 1
16 Fajfar, Simona 2
19 Vatovec, Jadran 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
70 0

Valid range from 1 to 19

title Title of the article.

Please code the title of the article.

Value 641 Frequency
Avstralska "rešitev" (Australian solution) 1
Beg ni pobeg (Escape is not flight) 1
Brez alternativ (No alternatives) 1
Dobrodošla pomoč policiji (Welcoming help for police) 2
Država na preizkušnji (State being tested) 2
Erdoganov ÄŤistilni servis (Erdogan's cleaning service) 1
Evropa na razpotju (Europe on crossroads) 1
Frontna ÄŤrta ÄŤloveÄŤnosti (Frontline of humanity) 2
Govorica ograj (Newspeak of fences) 2
Hipokrat za uÄŤitelje (Hippocrates for teachers) 2
Invalidna Evropa (Paraplegic Europe) 1
Ko pade Pariz (When Paris falls) 2
Komu se "kisa" (Who is "soured") 2
Kosobrinove didaskalije (Kosobrin's didactics) 1
Merklova za zgodovino (Merkel for history) 2
Ne begunci, problem je EU (Not refugees, problem is EU) 2
NemoÄŤ (Powerlessness) 1
Nerazumno (Unreasonable) 2
Nova Avstro-Ogrska (New Austria-Hungary) 2
Oj, vlada, joj (Hoy, government, oh my) 1
OmogoÄŤimo mir! (Enable peace!) 1
Pariz (Paris) 2
Pol leta za poraz (Half a year for defeat) 2
PolitiÄŤni azil in zdrava pamet (Political asylum and common sense) 3
Poplava migrantov (Flood of migrants) 1
Porozni schengen (Porous Schengen) 1
Prekletstvo zidov (Curse of walls) 1
Rendez-vous s krizo (Meeting with crisis) 1
Reševanje človeške časti (Salvaging human honour) 1
Reševanje človeške časti (Salvaging human's honour) 1
Sezuti ali obuti (Wearing or not wearing shoes) 1
Simptomi (Symptoms) 3
Slovenija na prvem mestu (Slovenia first) 1
SoÄŤutni pogum (Empathetic courage) 3
Strašljivo (Horrific) 1
Strošek integracije (Expense of integration) 1
Trgovina s TurÄŤijo (Deal with Turkey) 1
V leru (Idle runing) 2
Varnost za milijarde (Safety for billions) 1
Vihar v kozarcu vode (A storm in a glass of water) 1
Wireless in bodeÄŤe Ĺľice (Wireless and wires) 2
Z Angelo v isti pasti (With Angela in the same trapp) 1
Zavezništvo humanizma (Alliance of humanism) 2
Zdaj pa v obÄŤine z levimi Ĺľupani? (And now to municipalities with left-wing mayors?) 1
Že videno (Already seen) 1
Žica nezaupanja (Wire of distrust) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
70 0

coder Coder of the article (name, first name).

Please code the name of the coder (name, first name).

Value 740 Frequency
Emanuela Fabijan 16
Ribać, Marko 39
Ĺ ori, Iztok 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
70 0

date_co The date that the article was coded (YYYY-MM-DD).

Please code the date coded (YYYY-MM-DD).

Value 839 Frequency
2020-03-03 1
2020-03-04 1
2020-03-06 4
2020-03-07 4
2020-03-09 1
2020-03-10 2
2020-03-11 2
2020-03-12 2
2020-03-13 4
2020-03-15 2
2020-03-16 1
2020-03-17 1
2020-03-18 4
2020-03-19 1
2020-03-20 3
2020-03-23 2
2020-03-24 2
2020-03-25 4
2020-03-26 5
2020-03-27 6
2020-03-28 7
2020-03-30 4
2020-03-31 6
2020-05-19 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
70 2020-03-03 2020-05-19

problem Brief description of the problem defined by the author.

Brief description of the problem defined by the author.

Value 938 Frequency
podatki dostopni v excelovi datoteki 70
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
70 0

pFrame Short framework of the problem (as identified in frame analysis in Module 1).

Please code which of the following frames characterizes the problem defined by the journalist best:

Value 1037 Frequency
10 27
11 3
12 1
13 1
15 4
17 2
19 1
20 2
21 5
22 6
23 2
27 4
28 (EU is ageing) 1
28 (Lack of empathy and solidarity in the sciety) 1
28 (Refugees walk scared, tired and poor) 1
28 (terrorist attacks in Paris as a consequence of globalization and our way of life) 1
5 3
6 1
7 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
70 0

pAff_r2 Specific affects underpinning the problem-definition offered by the journalist/commentator.

Please code, whether the journalist/commentator expresses one of the following affects when discussing the coded problem or uses rhetoric that evokes or tries to evoke one of the following affects:

Value 1136 Frequency
1 Anger 8
2 Disgust 2
3 Shame 7
4 Envy 0
5 Fear 11
6 Distrust 18
7 Trust 2
8 Empathy 0
9 Hope 0
10 Love 0
11 Other 1
12 No affect 21
99 System missing 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
70 0

Valid range from 1 to 12

pAffect2 Explanation and/or quote of the specific affect.

Brief illustration and/or quote of the voiced affect(s). If “other” affect was coded, please first specify the affect using a single word + add illustrating quotes.

Value 1235 Frequency
podatki dostopni v excelovi datoteki 70
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
70 0

pDir_r2 One of the following actor categories that the affect is directed towards.

Please code, whether the affect that underpins the journalist's problem definition is directed towards one of the following actor categories. If you have coded more than one affect in the previous variable, please use the open text field to specify which affect refers to which actor:

Value 1334 Frequency
1 Elites 29
2 The people 1
3 Migrants 11
4 Populist actors 1
5 Other actors 5
6 No identifiable actor 15
7 Many EU member states 1
98 NA 7
99 System missing 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
63 7

Valid range from 1 to 7

actor The actor of the article.

The actor of the article.

Value 1433 Frequency
Angela Merkel and EU 1
Brussels, european bureaucracy 1
EU 2
EU member states that do not except refugees 1
EU political elites 3
Europe, Austrian and Balkan politicians 1
Europe, Brussels 1
European countries and EU 1
European politicians and politics 1
European politicians, Angela Merkel 1
European politicians, internal ministers of EU countries 1
Greek authorities 1
Many EU member states, including Slovenia 1
Migrants from Arab countries 1
NA 26
Orban, European politicians and politics 1
PM Miro Cerar 1
Prime Minister Miro Cerar 1
SDS 1
Slovenian army 1
Slovenian government 1
State 1
US and Russian president 2
anti-terrorist coalition 1
citizens 1
european politics 1
government 2
millions of people, large masses, islamic fanatics 1
parliamentary opposition 1
policemen, soldiers, members of Administration for civil protection 1
political (Slovenian government and interior minister) 1
political: EU + Greek 1
prime minister Miro Cerar 1
refugee children 1
refugees 3
refugees and migrants 1
states involved and EU as a whole 1
unknown, possible economic and political, also media 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
70 0

pV1 Anti-Elitism: Does the author voice any anti-elitist antagonisms? Please code, whether the journalist/commentator voices one or more of the following populist antagonisms - independently from references to populist political actors - when discussing the coded problem. If possible, please identify one prevailing antagonism, if not, you may code multiple antagonisms as present.

Anti-Elitism: Does the author voice any anti-elitist antagonisms?

Value 1532 Frequency
0 No 60
1 Yes 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
70 0

Valid range from 0 to 1

pV2 People-Centrism: Does the author voice any people-centric antagonisms? Please code, whether the journalist/commentator voices one or more of the following populist antagonisms - independently from references to populist political actors - when discussing the coded problem. If possible, please identify one prevailing antagonism, if not, you may code multiple antagonisms as present.

People-Centrism: Does the author voice any people-centric antagonisms?

Value 1631 Frequency
0 No 66
1 Yes 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
70 0

Valid range from 0 to 1

pV3 Othering: Does the author voice Othering antagonisms? Please code, whether the journalist/commentator voices one or more of the following populist antagonisms - independently from references to populist political actors - when discussing the coded problem. If possible, please identify one prevailing antagonism, if not, you may code multiple antagonisms as present.

Othering: Does the author voice Othering antagonisms?

Value 1730 Frequency
0 No 64
1 Yes 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
70 0

Valid range from 0 to 1

pV4 No Antagonism: If all three categories above were coded 0, this was coded as 1. Please code, whether the journalist/commentator voices one or more of the following populist antagonisms - independently from references to populist political actors - when discussing the coded problem. If possible, please identify one prevailing antagonism, if not, you may code multiple antagonisms as present.

No Antagonism: If all three categories above were coded 0, please code this 1.

Value 1829 Frequency
0 No 17
1 Yes 53
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
70 0

Valid range from 0 to 1

pAnt Antagonism and brief illustration and/or quote of the voiced antagonism(s). If possible, provide a remarkable quote or illustrate how the journalist voices the coded antagonism(s):

Antagonism + Brief illustration and/or quote of the voiced antagonism(s).

Value 1928 Frequency
podatki dostopni v excelovi datoteki 70
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
70 0

pV5 Whether the journalist's problem definition refers to any statement or position voiced by external voices that contains anti-elitism.

Please code, whether the journalist's problem definition refers to any statement or position voiced by external voices that contains anti-elitism.

Value 2027 Frequency
0 No 69
1 Yes 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
70 0

Valid range from 0 to 1

pV6 Whether the journalist's problem definition refers to any statement or position voiced by external voices that contains people-centrism.

Please code, whether the journalist's problem definition refers to any statement or position voiced by external voices that contains people-centrism.

Value 2126 Frequency
0 No 68
1 Yes 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
70 0

Valid range from 0 to 1

pV7 Whether the journalist's problem definition refers to any statement or position voiced by external voices that contains Othering.

Please code, whether the journalist's problem definition refers to any statement or position voiced by external voices that contains Othering.

Value 2225 Frequency
0 No 63
1 Yes 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
70 0

Valid range from 0 to 1

pV8 Whether the journalist's problem definition refers to populism as a phenomenon in politics more generally, without identifying specific actor as populist.

Please code, whether the journalist's problem definition refers to populism as a phenomenon in politics more generally, without identifying specific actor as “populist”.

Value 2324 Frequency
0 No 64
1 Yes 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
70 0

Valid range from 0 to 1

pV9 Whether the journalist's problem definition refers to a specific actor as populist (or similar, e.g. a demagogue).

Please code, whether the journalist's problem definition refers to a specific actor as “populist” (or similar, e.g. “demagogue”).

Value 2423 Frequency
0 No 66
1 Yes 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
70 0

Valid range from 0 to 1

pV10 Whether the journalist's problem definition refers to none of the above.

Please code, whether the journalist's problem definition refers to none of the above.

Value 2522 Frequency
0 No 16
1 Yes 54
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
70 0

Valid range from 0 to 1

pPop Brief illustration and/or quote of populism by externals present in the journalist's/commentator's sketch of the problem. If possible, provide a brief illustration or remarkable quote how the journalist/commentator refers to the coded presence of populism by external voices. If the journalist/commentator identifies a specific actor as populist, please name that actor:

Brief illustration and/or quote of populism by externals present in the journalist's/commentator's sketch of the problem.

Value 2621 Frequency
podatki dostopni v excelovi datoteki 70
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
70 0

pEval How the journalist/commentator evaluated the populist phenomena coded in the article.

Please code, how the journalist/commentator evaluates the populist phenomena coded present in the article in the previous variables:

Value 2720 Frequency
0 Unable to decide 1
1 Affirmative or accommodative 4
2 Critical or confrontational 11
99 NA 54
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
16 54

solution Brief description of which explicit or implicit solution does the article propose for the problem coded above. Please briefly describe, which explicit or implicit solution does the article propose for the problem coded above?

Brief description of the problem defined by the journalist/commentator.

Value 2819 Frequency
podatki dostopni v excelovi datoteki 70
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
70 0

sFrame Short framework of the solution (as identified in frame analysis).

Please code which of the following frame names best characterizes the solution offered (explicitly or implicitly) by the journalist/commentator:

Value 2918 Frequency
1 Our people first 0
2 Protection of our country 2
3 Protection of our culture 0
4 Protection of our people 0
5 Protection of the border (militarization) 1
6 Protection of the border (securitization and militarization) 3
7 Protection of the border (securitization) 4
8 Stop migrations 3
9 Legal change for less rights 1
10 Reduce migration 2
11 Selection of migrants 2
12 Strict execution of the law 0
13 Strengthening the police 0
14 Strengthening the police and army 2
15 Actions against NGOs 0
16 Action at the EU level 20
17 International action to fight causes of flight 3
18 Actions in the countries of origin 1
19 Moderation and pragmatism 0
20 Compensation for the landowners 0
21 Improve administrative procedures 0
22 Improve integration measures 6
23 Comprehensive reform of asylum legislation 0
24 Social reforms 0
25 Humanitarianism 8
26 Protection of human rights, rule of law and democracy 6
27 Protection of refugees 3
28 Protection of refugees and migrants 1
29 Other 0
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
68 2

Valid range from 1 to 29

sAff_r2 Whether the journalist expresses any affects or uses rhetoric that evokes or tries to evoke one of the following affects.

Please code, whether the journalist expresses one of the following affects when discussing the coded solution or uses rhetoric that evokes or tries to evoke one of the following affects:

Value 3017 Frequency
1 Anger 3
2 Disgust 1
3 Shame 0
4 Envy 0
5 Fear 4
6 Distrust 7
7 Trust 4
8 Empathy 18
9 Hope 2
10 Love 0
11 Other 1
12 No affect 30
99 System missing 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
70 0

Valid range from 1 to 12

sAffect2 Longer explanation of the affect triggered by the solution described in the article. If possible, provide a remarkable quote or illustrate how the journalist voices the coded affect. If you coded s_affect as “other”, please specify the affect with preferably one word and add some illustrating information if possible.

Brief illustration and/or quote of the voiced affect(s). If “other” affect was coded, please first specify the affect using a single word + add illustrating quotes.

Value 3116 Frequency
podatki dostopni v excelovi datoteki 70
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
70 0

sDir_r2 Whether the affect that underpins the journalist's/commentator's solution definition is directed towards one of the following actor categories.

Please code, whether the affect that underpins the journalist's/commentator's solution definition is directed towards one of the following actor categories. If you have coded more than one affect in the previous variable, please use the open text field to specify which affect refers to which actor:

Value 3215 Frequency
1 Elites 4
2 The people 0
3 Migrants 19
4 Populist actors 0
5 Other actors 12
6 No identifiable actor 15
7 people; migrants 1
8 migrants, Greece 1
9 "Political loudmouths, horse-dealers and know-it-all" 1
10 Angela Merkel 1
98 NA 16
99 System missing 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
54 16

Valid range from 1 to 10

actor2_r Actors that are voiced by the journalists, editors or other commentators.

Actors that are voiced by the journalists, editors or other commentators.

Value 3314 Frequency
1 (political) elite 1
2 activists 2
3 activists and NGOs 1
4 Angela Merkel 1
5 army 2
6 EU 1
7 EU member states that do not except refugees 1
8 EU political elites 1
9 government 1
10 ISIS radicals 1
11 migrant children 1
12 migrants 1
13 migrants, Greece 1
14 PM Miro Cerar 2
15 refugee children 2
16 refugees 7
17 Slovenia 1
18 The state (and its repressive apparatus) 1
19 the West; migrants 1
20 western centers of power 1
99 NA 40
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30 40

Valid range from 1 to 20

sV1 Anti-Elitism: Does the journalist/commentator voice any anti-elitist antagonisms when discussing the coded solution? Please code, whether the journalist/commentator voices one or more of the following populist antagonisms - independently from references to populist political actors - when discussing the coded solution. If possible, please identify one prevailing antagonism, if not, you may code multiple antagonisms as present.

Anti-Elitism: Does the author voice any anti-elitist antagonisms?

Value 3413 Frequency
0 No 67
1 Yes 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
70 0

Valid range from 0 to 1

sV2 People-Centrism: Does the journalist/commentator voice any people-centric antagonisms when discussing the coded solution? Please code, whether the journalist/commentator voices one or more of the following populist antagonisms - independently from references to populist political actors - when discussing the coded solution. If possible, please identify one prevailing antagonism, if not, you may code multiple antagonisms as present.

People-Centrism: Does the author voice any people-centric antagonisms?

Value 3512 Frequency
0 No 67
1 Yes 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
70 0

Valid range from 0 to 1

sV3 Othering: Does the journalist/commentator voice Othering antagonisms when discussing the coded solution? Please code, whether the journalist/commentator voices one or more of the following populist antagonisms - independently from references to populist political actors - when discussing the coded solution. If possible, please identify one prevailing antagonism, if not, you may code multiple antagonisms as present.

Othering: Does the author voice Othering antagonisms?

Value 3611 Frequency
0 No 55
1 Yes 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
70 0

Valid range from 0 to 1

sV4 No Antagonism: If all three categories above were coded 0, this was coded as 1. Please code, whether the journalist/commentator voices one or more of the following populist antagonisms - independently from references to populist political actors - when discussing the coded solution. If possible, please identify one prevailing antagonism, if not, you may code multiple antagonisms as present.

No Antagonism: If all three categories above were coded 0, please code this 1.

Value 3710 Frequency
0 No 19
1 Yes 51
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
70 0

Valid range from 0 to 1

sAnt Antagonism and brief illustration and/or quote of the voiced antagonism(s). If possible, provide a remarkable quote or illustrate how the journalist voices the coded antagonism(s):

Antagonism + Brief illustration and/or quote of the voiced antagonism(s).

Value 389 Frequency
podatki dostopni v excelovi datoteki 70
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
70 0

sV5 Whether the journalist's/commentator's solution definition refers to any statement or position voiced by external voices that contains anti-elitism.

Please code, whether the journalist's/commentator's solution definition refers to any statement or position voiced by external voices that contains anti-elitism.

Value 398 Frequency
0 No 70
1 Yes 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
70 0

Valid range from 0 to 1

sV6 Whether the journalist's/commentator's solution definition refers to any statement or position voiced by external voices that contains people-centrism.

Please code, whether the journalist's/commentator's solution definition refers to any statement or position voiced by external voices that contains people-centrism.

Value 407 Frequency
0 No 70
1 Yes 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
70 0

Valid range from 0 to 1

sV7 Whether the journalist's/commentator's solution definition refers to any statement or position voiced by external voices that contains Othering.

Please code, whether the journalist's/commentator's solution definition refers to any statement or position voiced by external voices that contains Othering.

Value 416 Frequency
0 No 66
1 Yes 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
70 0

Valid range from 0 to 1

sV8 Whether the journalist's/commentator's solution definition refers to populism as a phenomenon in politics more generally, without identifying specific actor as populist.

Please code, whether the journalist's/commentator's solution definition refers to populism as a phenomenon in politics more generally, without identifying specific actor as “populist”

Value 425 Frequency
0 No 67
1 Yes 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
70 0

Valid range from 0 to 1

sV9 Whether the journalist's/commentator's solution definition refers to a specific actor as populist (or similar, e.g. demagogue).

Please code, whether the journalist's/commentator's solution definition refers to a specific actor as “populist” (or similar, e.g. “demagogue”).

Value 434 Frequency
0 No 67
1 Yes 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
70 0

Valid range from 0 to 1

sV10 Whether the journalist's/commentator's solution definition refers to none of the above.

Please code, whether the journalist's/commentator's solution definition refers to none of the above.

Value 443 Frequency
0 No 10
1 Yes 60
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
70 0

Valid range from 0 to 1

sPop Brief illustration and/or quote of populism by externals present in the journalist's sketch of the solution. If possible, provide a brief illustration or remarkable quote how the journalist refers to the coded presence of populism by external voices. If the journalist identifies a specific actor as populist, please name that actor:

Brief illustration and/or quote of populism by externals present in the journalist's sketch of the solution.

Value 452 Frequency
podatki dostopni v excelovi datoteki 70
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
70 0

sEval How the journalist/commentator evaluates the populist phenomena coded present in the article.

Please code, how the journalist/commentator evaluates the populist phenomena coded present in the article in the previous variables:

Value 461 Frequency
0 Unable to decide 1
1 Affirmative or accommodative 2
2 Critical or confrontational 7
99 NA 60
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10 60

Materials of the Study

 1. Arhiv družboslovnih podatkov (2021). MIGNOV20 - Migracije v novinarskem poročanju, 2020. Odprta vprašanja Problem, pAffect2, pAnt, pPop, solution, sAffect2, sAnt, sPop [Ostalo gradivo].
 2. Pajnik, Mojca, Sauer, Brigit in Thiele, Daniel (2020). MIGNOV20 - POP-MED Project, Module 2, Manual for media populism frame analysis, Data collection [Vprašalnik].
 3. Arhiv družboslovnih podatkov (2021). MIGNOV20 - Povezave do analiziranih člankov [Ostalo gradivo].

Study Results Materials

No associated materials!

Related Publications

 1. Pajnik, Mojca in Ribać, Marko (2021). Medijski populizem in afektivno novinarstvo: časopisni komentar o »begunski krizi«.

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

7 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, omejene na manj splošno populacijo, manj vplivne

  How to CITE this study?

Pajnik, M., Sauer, B. and Thiele, D. (2021). Migracije v novinarskem poročanju, 2020 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: MIGNOV20. https://doi.org/10.17898/ADP_MIGNOV20_V1

COBISS.SI
Publication date: 2021
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si