Nas želite opozoriti na zanimivo raziskavo?

Izpolnite obrazec!

Kontakt

 

Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za družbene vede,
Arhiv družboslovnih podatkov
Kardeljeva ploščad 5
1000 Ljubljana  arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si
  (01) 5805 292, (01) 5805 293
fax: (01) 5805 294

ID številka za DDV: SI47607807
Janez Štebe
Vodja arhiva
  janez.stebe@fdv.uni-lj.si
  01 5805 292
soba: C 233
Osebna bibliografija

 

Irena Vipavc Brvar
Direktor administracije
  irena.vipavc@fdv.uni-lj.si
  01 5805 293
soba: C 232
Osebna bibliografija

 

Sonja Bezjak
Vodja pridobivanja, prevzema gradiv
Vodja usposabljanja in promocije

  sonja.bezjak@fdv.uni-lj.si
  01 5805 209
soba: DS 10
Osebna bibliografija

 

Brigita Bočkaj
Vodja dostopa in uporabe
Podatkovni arhivist

  brigita.bockaj@fdv.uni-lj.si
  01 5805 277
soba: C 232

 

Irena Bolko
Podatkovni arhivist
  irena.bolko@fdv.uni-lj.si
  01 5805 211
soba: DS 10
Osebna bibliografija

 

Maja Dolinar
Vodja digitalne hrambe
  maja.dolinar@fdv.uni-lj.si
  01 5805 211
soba: DS 10
Osebna bibliografija

 

Sergeja Masten
Podatkovni arhivist
  sergeja.masten@fdv.uni-lj.si
  01 5805 277
soba: C 232

 

Ana Pavlišič
Sistemski administrator
  ana.pavlisic@fdv.uni-lj.si
  01 5805 277
soba: C 232

 

Občasni sodelavci:
May Doušak
Matjaž Kragelj

 

  Kako citiram to stran?

Arhiv družboslovnih podatkov. LETO. Kontakt. Dostopano prek: http://adp.fdv.uni-lj.si/kontakt/ (DD. mesec leto).

  V ADP HRANIMO TUDI

Politbarometer PB10/05, Slovenija, Oktober 2005, UVI

UNI-FDV'CESSDA coretrust_logo

ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si