Kontakt

  Nas želite opozoriti na zanimivo raziskavo?

Izpolnite obrazec!

 

Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za družbene vede,
Arhiv družboslovnih podatkov
Kardeljeva ploščad 5
1000 Ljubljana  arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si
  (01) 5805 292, (01) 5805 293
fax: (01) 5805 294

ID številka za DDV: SI47607807
Janez Štebe
Vodja arhiva
zaposlitev za polni delovni čas

  janez.stebe@fdv.uni-lj.si
  01 5805 292
soba: C 233
Osebna bibliografija
Irena Vipavc Brvar
Direktorica administracije
zaposlitev za polni delovni čas

  irena.vipavc@fdv.uni-lj.si
  01 5805 293
soba: C 232
Osebna bibliografija
Sonja Bezjak
Vodja usposabljanja in promocije
Vodja pridobivanja, prevzema gradiv
zaposlitev za krajši delovni čas

  sonja.bezjak@fdv.uni-lj.si
  01 5805 209
soba: DS 10
Osebna bibliografija
Brigita Bočkaj
Vodja dostopa in uporabe
Podatkovna arhivistka
zaposlitev za polni delovni čas

  brigita.bockaj@fdv.uni-lj.si
  01 5805 277
soba: C 232
Osebna bibliografija
Maja Dolinar
Vodja digitalne hrambe
zaposlitev za polni delovni čas

  maja.dolinar@fdv.uni-lj.si
  01 5805 211
soba: DS 10
Osebna bibliografija
Sergeja Masten
Podatkovna arhivistka
zaposlitev za polni delovni čas

  sergeja.masten@fdv.uni-lj.si
  01 5805 277
soba: C 232
Osebna bibliografija
Jaroslava Zver
Podatkovna arhivistka
zaposlitev za polni delovni čas

  jaroslava.zver@fdv.uni-lj.si
  01 5805 209
soba: DS 10
Osebna bibliografija
Gregor Žibert
Podatkovni arhivist
zaposlitev za polni delovni čas

  gregor.zibert@fdv.uni-lj.si
  01 5805 211
soba: DS 10
Osebna bibliografija
Občasni sodelavci:
May Doušak
Matjaž Kragelj
Ana Pavlišič

  Kako citiram to stran?

Arhiv družboslovnih podatkov. LETO. Kontakt. Dostopano prek: http://adp.fdv.uni-lj.si/kontakt/ (DD. mesec leto).

  V ADP HRANIMO TUDI

Anketa med poslanci Državnega Zbora, CPR

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si