Vpliv organizacijskega učenja in procesne usmerjenosti na uspešnost poslovanja v malezijskih podjetjih 2005

Basic Study Information

ADP - IDNo: PROCMA05
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PROCMA05_V1
Main author(s):
 • Škerlavaj, Miha
Co-workers:
 • Kimman, Mok
Data file producer:
EF - Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2005)

Funding agency:

Ekonomska fakulteta

Project number:

no information

Series:
 • ORGU/Organizacijsko učenje

  Serija ORGU preučuje organizacijsko učenje v podjetjih. Zajema Slovenijo, Hrvaško, Južno Korejo in Španijo. Teme, ki so zajete v seriji so: organizacijsko učenje, uspešnost poslovanja podjetij, uspešnost poslovanja in organizacijska kultura. Prva raziskava iz te serije je bila narejena leta 2003 v Sloveniji in se je ponovila leta 2004. Preučevala je vpliv informacijsko komunikacijskih tehnologij na organizacijsko učenje in uspešnost poslovanja. Leto kasneje sta bili izvedeni dve raziskavi, na Hrvaškem in v Maleziji, ki sta proučevali vpliv organizacijskega učenja in procesne usmerjenosti na uspešnost poslovanja v podjetjih. Zadnji dve raziskavi iz te serije sta bili narejeni leta 2008 v Južni Koreji in Španiji, ukvarjali pa sta se z vplivom organizacijskega učenja in inovacij na uspešnost podjetij.

Study Content

Keywords:

pridobivanje informacij, kakovost informacij, podajanje informacij, vedenjske spremembe, kognitivne spremembe, procesna usmerjenost, ocena uspešnosti poslovanja

Keywords ELSST:
UPRAVA PODJETJA, UPRAVA PODJETJA, PODJETJE, PODJETJE, USPEŠNOST DELOVANJA, UČENJE, KAZALEC USPEŠNOSTI

Topic Classification CESSDA
GOSPODARSTVO
IZOBRAŽEVANJE
Topic Classification CERIF
Vodenje podjetij
Topic Classification ADP
organizacijsko učenje
organizacijska kultura
uspešnost poslovanja


Abstract:

Namen raziskave je bil raziskati proces organizacijskega učenja (OU) in njegovo povezavo z uspešnostjo poslovanja (UP) ter ugotoviti, kateri indikatorji uspešnosti poslovanja so najbolj pomembni. V ta namen so bili pridobljeni podatki 300-tih malezijskih podjetij, ki zaposlujejo več kot 100 ljudi.

Methodology


Collection date: september 2005 - oktober 2005
Date of production: 2005-09
Country: Malezija
Geographic coverage:

ozemlje Malezije

Unit of analysis:

podjetje

Universe:

Malezijska podjetja, ki zaposlujejo več kot 100 ljudi.

Excluded: no information
Data collected by:

Škerlavaj, Miha

Kimman, Mok

Sampling procedure:

Slučajno vzorčenje. Zajet je bil slučajni vzorec 744 podjetij v Maleziji, ki zaposlujejo več kot 100 ljudi.

Mode of data collection:

Samoizpolnjevalna anketa poslana po pošti.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: PROCMA05 - Vpliv organizacijskega učenja in procesne usmerjenosti na uspešnost poslovanja v malezijskih podjetjih 2005 [datoteka podatkov], 2005

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 93
 • number of units: 300

Variable list

infacq1 1. Employees in our organization are an extremely important source of information. A:Please estimate to what extent the following statements related to organizational learning apply to your organization: Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best. Please circle one choice for each of the following statements.

1. Employees in our organization are an extremely important source of information.

Value 13 Frequency
1 strongly disagree 22
2 disagree 26
3 nor disagree nor agree 42
4 agree 132
5 strongly agree 78
9 do not know 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
300 0 1 5

Valid range from 1 to 5

infacq2 2. Previous decisions are a very useful source of information for current decisions. A:Please estimate to what extent the following statements related to organizational learning apply to your organization: Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best. Please circle one choice for each of the following statements.

2. Previous decisions are a very useful source of information for current decisions.

Value 22 Frequency
1 strongly disagree 32
2 disagree 54
3 nor disagree nor agree 53
4 agree 128
5 strongly agree 33
9 do not know 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
300 0 1 5

Valid range from 1 to 5

infacq3 3. New business methods and services are always worth trying even if they may prove risky. A:Please estimate to what extent the following statements related to organizational learning apply to your organization: Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best. Please circle one choice for each of the following statements.

3. New business methods and services are always worth trying even if they may prove risky.

Value 31 Frequency
1 strongly disagree 21
2 disagree 23
3 nor disagree nor agree 104
4 agree 114
5 strongly agree 38
9 do not know 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
300 0 1 5

Valid range from 1 to 5

infacq1 1. Employees in our organization are an extremely important source of information. A:Please estimate to what extent the following statements related to organizational learning apply to your organization: Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best. Please circle one choice for each of the following statements.

1. Employees in our organization are an extremely important source of information.

Value 193 Frequency
1 strongly disagree 22
2 disagree 26
3 nor disagree nor agree 42
4 agree 132
5 strongly agree 78
9 do not know 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
300 0 1 5

Valid range from 1 to 5

infacq2 2. Previous decisions are a very useful source of information for current decisions. A:Please estimate to what extent the following statements related to organizational learning apply to your organization: Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best. Please circle one choice for each of the following statements.

2. Previous decisions are a very useful source of information for current decisions.

Value 292 Frequency
1 strongly disagree 32
2 disagree 54
3 nor disagree nor agree 53
4 agree 128
5 strongly agree 33
9 do not know 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
300 0 1 5

Valid range from 1 to 5

infacq3 3. New business methods and services are always worth trying even if they may prove risky. A:Please estimate to what extent the following statements related to organizational learning apply to your organization: Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best. Please circle one choice for each of the following statements.

3. New business methods and services are always worth trying even if they may prove risky.

Value 391 Frequency
1 strongly disagree 21
2 disagree 23
3 nor disagree nor agree 104
4 agree 114
5 strongly agree 38
9 do not know 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
300 0 1 5

Valid range from 1 to 5

infacq4 4. Reports prepared by external experts are an extremely important source of information. A:Please estimate to what extent the following statements related to organizational learning apply to your organization: Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best. Please circle one choice for each of the following statements.

4. Reports prepared by external experts are an extremely important source of information.

Value 490 Frequency
1 strongly disagree 14
2 disagree 19
3 nor disagree nor agree 106
4 agree 119
5 strongly agree 42
9 do not know 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
300 0 1 5

Valid range from 1 to 5

infacq5 5. Our organization uses clipping service - regular collection of papers and articles to our interest. A:Please estimate to what extent the following statements related to organizational learning apply to your organization: Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best. Please circle one choice for each of the following statements.

5. Our organization uses clipping service - regular collection of papers and articles to our interest.

Value 589 Frequency
1 strongly disagree 6
2 disagree 27
3 nor disagree nor agree 102
4 agree 129
5 strongly agree 36
9 do not know 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
300 0 1 5

Valid range from 1 to 5

infacq6 6. Our competitors are an extremely important source for learning new methods and services. A:Please estimate to what extent the following statements related to organizational learning apply to your organization: Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best. Please circle one choice for each of the following statements.

6. Our competitors are an extremely important source for learning new methods and services.

Value 688 Frequency
1 strongly disagree 5
2 disagree 7
3 nor disagree nor agree 53
4 agree 164
5 strongly agree 71
9 do not know 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
300 0 1 5

Valid range from 1 to 5

infacq7 7. Expertise on the industry, products, and services is an extremely important criterion for hiring a new employee. A:Please estimate to what extent the following statements related to organizational learning apply to your organization: Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best. Please circle one choice for each of the following statements.

7. Expertise on the industry, products, and services is an extremely important criterion for hiring a new employee.

Value 787 Frequency
1 strongly disagree 1
2 disagree 5
3 nor disagree nor agree 77
4 agree 146
5 strongly agree 71
9 do not know 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
300 0 1 5

Valid range from 1 to 5

infacq8 8. Joint tasks and mergers contribute a great deal of knowledge about industry and economic environment, new methods and services/products. A:Please estimate to what extent the following statements related to organizational learning apply to your organization: Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best. Please circle one choice for each of the following statements.

8. Joint tasks and mergers contribute a great deal of knowledge about industry and economic environment, new methods and services/products.

Value 886 Frequency
1 strongly disagree 3
2 disagree 5
3 nor disagree nor agree 73
4 agree 146
5 strongly agree 73
9 do not know 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
300 0 1 5

Valid range from 1 to 5

infacq9 9. Top managers in any important decision seek information or advice from the board of directors or owners (in general). A:Please estimate to what extent the following statements related to organizational learning apply to your organization: Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best. Please circle one choice for each of the following statements.

9. Top managers in any important decision seek information or advice from the board of directors or owners (in general).

Value 985 Frequency
1 strongly disagree 2
2 disagree 5
3 nor disagree nor agree 63
4 agree 154
5 strongly agree 76
9 do not know 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
300 0 1 5

Valid range from 1 to 5

infacq10 10. Top managers in any important decision seek information or advice from sources outside the company (hiring experts, contacting top managers of other companies, etc). A:Please estimate to what extent the following statements related to organizational learning apply to your organization: Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best. Please circle one choice for each of the following statements.

10. Top managers in any important decision seek information or advice from sources outside the company (hiring experts, contacting top managers of other companies, etc).

Value 1084 Frequency
1 strongly disagree 2
2 disagree 6
3 nor disagree nor agree 49
4 agree 163
5 strongly agree 80
9 do not know 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
300 0 1 5

Valid range from 1 to 5

infacq11 11. Our organization has employees whose job is related to searching for external information. A:Please estimate to what extent the following statements related to organizational learning apply to your organization: Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best. Please circle one choice for each of the following statements.

11. Our organization has employees whose job is related to searching for external information.

Value 1183 Frequency
1 strongly disagree 5
2 disagree 6
3 nor disagree nor agree 59
4 agree 154
5 strongly agree 76
9 do not know 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
300 0 1 5

Valid range from 1 to 5

infacq12 12. External sources (reports, consultants, newsletters, etc.) are extremely important for the operations of our organization. A:Please estimate to what extent the following statements related to organizational learning apply to your organization: Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best. Please circle one choice for each of the following statements.

12. External sources (reports, consultants, newsletters, etc.) are extremely important for the operations of our organization.

Value 1282 Frequency
1 strongly disagree 8
2 disagree 7
3 nor disagree nor agree 79
4 agree 123
5 strongly agree 83
9 do not know 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
300 0 1 5

Valid range from 1 to 5

infacq13 13. In our organization we explicitly reward employees that are a source of quality information. A:Please estimate to what extent the following statements related to organizational learning apply to your organization: Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best. Please circle one choice for each of the following statements.

13. In our organization we explicitly reward employees that are a source of quality information.

Value 1381 Frequency
1 strongly disagree 3
2 disagree 3
3 nor disagree nor agree 74
4 agree 142
5 strongly agree 78
9 do not know 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
300 0 1 5

Valid range from 1 to 5

qualin1 1. … comprehensive (all that we need). A:Please estimate to what extent the following statements related to organizational learning apply to your organization: Information that are available in our company are …

1. … comprehensive (all that we need).

Value 1480 Frequency
1 strongly disagree 2
2 disagree 4
3 nor disagree nor agree 69
4 agree 139
5 strongly agree 86
9 do not know 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
300 0 1 5

Valid range from 1 to 5

qualin2 2. … accurate (close enough to actual situation). A:Please estimate to what extent the following statements related to organizational learning apply to your organization: Information that are available in our company are …

2. … accurate (close enough to actual situation).

Value 1579 Frequency
1 strongly disagree 1
2 disagree 3
3 nor disagree nor agree 63
4 agree 152
5 strongly agree 81
9 do not know 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
300 0 1 5

Valid range from 1 to 5

qualin3 3. … clear (allow for simple interpretation). A:Please estimate to what extent the following statements related to organizational learning apply to your organization: Information that are available in our company are …

3. … clear (allow for simple interpretation).

Value 1678 Frequency
1 strongly disagree 2
2 disagree 5
3 nor disagree nor agree 70
4 agree 159
5 strongly agree 64
9 do not know 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
300 0 1 5

Valid range from 1 to 5

qualin4 4. … applicable (serve certain intent e.g. decision-taking). A:Please estimate to what extent the following statements related to organizational learning apply to your organization: Information that are available in our company are …

4. … applicable (serve certain intent e.g. decision-taking).

Value 1777 Frequency
1 strongly disagree 7
2 disagree 5
3 nor disagree nor agree 77
4 agree 148
5 strongly agree 63
9 do not know 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
300 0 1 5

Valid range from 1 to 5

qualin5 5. … concise (there is no information overload). A:Please estimate to what extent the following statements related to organizational learning apply to your organization: Information that are available in our company are …

5. … concise (there's no information overload).

Value 1876 Frequency
1 strongly disagree 7
2 disagree 4
3 nor disagree nor agree 58
4 agree 167
5 strongly agree 64
9 do not know 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
300 0 1 5

Valid range from 1 to 5

qualin6 6. … consistent (not in contradiction according to different sources). A:Please estimate to what extent the following statements related to organizational learning apply to your organization: Information that are available in our company are …

6. … consistent (not in contradiction according to different sources).

Value 1975 Frequency
1 strongly disagree 5
2 disagree 6
3 nor disagree nor agree 67
4 agree 157
5 strongly agree 65
9 do not know 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
300 0 1 5

Valid range from 1 to 5

qualin7 7. … correct (true). A:Please estimate to what extent the following statements related to organizational learning apply to your organization: Information that are available in our company are …

7. … correct (true).

Value 2074 Frequency
1 strongly disagree 4
2 disagree 8
3 nor disagree nor agree 90
4 agree 134
5 strongly agree 64
9 do not know 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
300 0 1 5

Valid range from 1 to 5

qualin8 8. … current (quickly available). A:Please estimate to what extent the following statements related to organizational learning apply to your organization: Information that are available in our company are …

8. … current (quickly available).

Value 2173 Frequency
1 strongly disagree 11
2 disagree 5
3 nor disagree nor agree 65
4 agree 161
5 strongly agree 58
9 do not know 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
300 0 1 5

Valid range from 1 to 5

qualin9 9. Access to the information is simple. A:Please estimate to what extent the following statements related to organizational learning apply to your organization: Information that are available in our company are …

9. Access to the information is simple.

Value 2272 Frequency
1 strongly disagree 4
2 disagree 5
3 nor disagree nor agree 77
4 agree 147
5 strongly agree 67
9 do not know 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
300 0 1 5

Valid range from 1 to 5

qualin10 10. Information users in our company can self-adjust format and content of reports. A:Please estimate to what extent the following statements related to organizational learning apply to your organization: Information that are available in our company are …

10. Information users in our company can self-adjust format and content of reports.

Value 2371 Frequency
1 strongly disagree 3
2 disagree 7
3 nor disagree nor agree 77
4 agree 153
5 strongly agree 60
9 do not know 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
300 0 1 5

Valid range from 1 to 5

infint1 1. Personal contacts A:Please estimate to what extent the following statements related to organizational learning apply to your organization: Indicate the degree of importance of the following statements about the vehicles for communication between management and the other employees in your organization. For information interpretation following things are important:

1. Personal contacts

Value 2470 Frequency
1 strongly disagree 5
2 disagree 7
3 nor disagree nor agree 84
4 agree 139
5 strongly agree 65
9 do not know 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
300 0 1 5

Valid range from 1 to 5

infint2 2. Team meetings A:Please estimate to what extent the following statements related to organizational learning apply to your organization: Indicate the degree of importance of the following statements about the vehicles for communication between management and the other employees in your organization. For information interpretation following things are important:

2. Team meetings

Value 2569 Frequency
1 strongly disagree 6
2 disagree 3
3 nor disagree nor agree 96
4 agree 136
5 strongly agree 59
9 do not know 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
300 0 1 5

Valid range from 1 to 5

infint3 3. Committees as decision-makers A:Please estimate to what extent the following statements related to organizational learning apply to your organization: Indicate the degree of importance of the following statements about the vehicles for communication between management and the other employees in your organization. For information interpretation following things are important:

3. Committees as decision-makers

Value 2668 Frequency
1 strongly disagree 5
2 disagree 9
3 nor disagree nor agree 72
4 agree 155
5 strongly agree 59
9 do not know 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
300 0 1 5

Valid range from 1 to 5

infint4 4. Telephone contacts A:Please estimate to what extent the following statements related to organizational learning apply to your organization: Indicate the degree of importance of the following statements about the vehicles for communication between management and the other employees in your organization. For information interpretation following things are important:

4. Telephone contacts

Value 2767 Frequency
1 strongly disagree 6
2 disagree 1
3 nor disagree nor agree 76
4 agree 151
5 strongly agree 66
9 do not know 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
300 0 1 5

Valid range from 1 to 5

infint5 5. Written memos, notes, letters… A:Please estimate to what extent the following statements related to organizational learning apply to your organization: Indicate the degree of importance of the following statements about the vehicles for communication between management and the other employees in your organization. For information interpretation following things are important:

5. Written memos, notes, letters…

Value 2866 Frequency
1 strongly disagree 5
2 disagree 5
3 nor disagree nor agree 69
4 agree 163
5 strongly agree 58
9 do not know 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
300 0 1 5

Valid range from 1 to 5

infint6 6. Special reports A:Please estimate to what extent the following statements related to organizational learning apply to your organization: Indicate the degree of importance of the following statements about the vehicles for communication between management and the other employees in your organization. For information interpretation following things are important:

6. Special reports

Value 2965 Frequency
1 strongly disagree 6
2 disagree 10
3 nor disagree nor agree 79
4 agree 152
5 strongly agree 53
9 do not know 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
300 0 1 5

Valid range from 1 to 5

infint7 7. Formal chain of command reporting A:Please estimate to what extent the following statements related to organizational learning apply to your organization: Indicate the degree of importance of the following statements about the vehicles for communication between management and the other employees in your organization. For information interpretation following things are important:

7. Formal chain of command reporting

Value 3064 Frequency
1 strongly disagree 37
2 disagree 13
3 nor disagree nor agree 76
4 agree 130
5 strongly agree 44
9 do not know 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
300 0 1 5

Valid range from 1 to 5

infint8 8. Companies intranet as a mean of information interpretation A:Please estimate to what extent the following statements related to organizational learning apply to your organization: Indicate the degree of importance of the following statements about the vehicles for communication between management and the other employees in your organization. For information interpretation following things are important:

8. Companies intranet as a mean of information interpretation

Value 3163 Frequency
1 strongly disagree 36
2 disagree 14
3 nor disagree nor agree 82
4 agree 117
5 strongly agree 51
9 do not know 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
300 0 1 5

Valid range from 1 to 5

infint9 9. Forums (e-chat, e-debates) A:Please estimate to what extent the following statements related to organizational learning apply to your organization: Indicate the degree of importance of the following statements about the vehicles for communication between management and the other employees in your organization. For information interpretation following things are important:

9. Forums (e-chat, e-debates)

Value 3262 Frequency
1 strongly disagree 38
2 disagree 11
3 nor disagree nor agree 61
4 agree 142
5 strongly agree 48
9 do not know 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
300 0 1 5

Valid range from 1 to 5

infint10 10. The more information the subordinate has the better he/she will perform. A:Please estimate to what extent the following statements related to organizational learning apply to your organization: What is your attitude (as a manger) about informing the subordinates in your organization?

10. The more information the subordinate has the better he/she will perform.

Value 3361 Frequency
1 strongly disagree 36
2 disagree 16
3 nor disagree nor agree 67
4 agree 144
5 strongly agree 37
9 do not know 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
300 0 1 5

Valid range from 1 to 5

infint11 11. Information to a subordinate must always be simple and concise. A:Please estimate to what extent the following statements related to organizational learning apply to your organization: What is your attitude (as a manger) about informing the subordinates in your organization?

11. Information to a subordinate must always be simple and concise.

Value 3460 Frequency
1 strongly disagree 36
2 disagree 16
3 nor disagree nor agree 70
4 agree 125
5 strongly agree 53
9 do not know 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
300 0 1 5

Valid range from 1 to 5

bcc1 1. Adaptability to environmental pressures A: Please estimate to what extent the following statements related to organizational learning apply to your organization: What has happened to the following in last three years?

1. Adaptability to environmental pressures

Value 3559 Frequency
1 substantial decline/decrease 33
2 moderate decline/decrease 8
3 no change 79
4 moderate improvement/increase 127
5 substantial improvement/increase 53
9 do not know 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
300 0 1 5

Valid range from 1 to 5

bcc2 2. Quality of products / services A: Please estimate to what extent the following statements related to organizational learning apply to your organization: What has happened to the following in last three years?

2. Quality of products / services

Value 3658 Frequency
1 substantial decline/decrease 33
2 moderate decline/decrease 14
3 no change 73
4 moderate improvement/increase 131
5 substantial improvement/increase 49
9 do not know 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
300 0 1 5

Valid range from 1 to 5

bcc3 3. Number of products / services offered A: Please estimate to what extent the following statements related to organizational learning apply to your organization: What has happened to the following in last three years?

3. Number of products / services offered

Value 3757 Frequency
1 substantial decline/decrease 32
2 moderate decline/decrease 15
3 no change 71
4 moderate improvement/increase 131
5 substantial improvement/increase 51
9 do not know 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
300 0 1 5

Valid range from 1 to 5

bcc4 4. Technology of operation A: Please estimate to what extent the following statements related to organizational learning apply to your organization: What has happened to the following in last three years?

4. Technology of operation

Value 3856 Frequency
1 substantial decline/decrease 33
2 moderate decline/decrease 15
3 no change 75
4 moderate improvement/increase 131
5 substantial improvement/increase 46
9 do not know 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
300 0 1 5

Valid range from 1 to 5

bcc5 5. Speed of operations A: Please estimate to what extent the following statements related to organizational learning apply to your organization: What has happened to the following in last three years?

5. Speed of operations

Value 3955 Frequency
1 substantial decline/decrease 34
2 moderate decline/decrease 13
3 no change 76
4 moderate improvement/increase 128
5 substantial improvement/increase 49
9 do not know 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
300 0 1 5

Valid range from 1 to 5

bcc6 6. Introduction of new marketing approaches A: Please estimate to what extent the following statements related to organizational learning apply to your organization: What has happened to the following in last three years?

6. Introduction of new marketing approaches

Value 4054 Frequency
1 substantial decline/decrease 34
2 moderate decline/decrease 13
3 no change 75
4 moderate improvement/increase 123
5 substantial improvement/increase 55
9 do not know 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
300 0 1 5

Valid range from 1 to 5

bcc7 7. Average productivity of employees A: Please estimate to what extent the following statements related to organizational learning apply to your organization: What has happened to the following in last three years?

7. Average productivity of employees

Value 4153 Frequency
1 substantial decline/decrease 35
2 moderate decline/decrease 12
3 no change 82
4 moderate improvement/increase 125
5 substantial improvement/increase 46
9 do not know 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
300 0 1 5

Valid range from 1 to 5

bcc8 8. Satisfaction of employees A: Please estimate to what extent the following statements related to organizational learning apply to your organization: What has happened to the following in last three years?

8. Satisfaction of employees

Value 4252 Frequency
1 substantial decline/decrease 36
2 moderate decline/decrease 12
3 no change 79
4 moderate improvement/increase 128
5 substantial improvement/increase 45
9 do not know 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
300 0 1 5

Valid range from 1 to 5

bcc9 9. Overall atmosphere A: Please estimate to what extent the following statements related to organizational learning apply to your organization: What has happened to the following in last three years?

9. Overall atmosphere

Value 4351 Frequency
1 substantial decline/decrease 35
2 moderate decline/decrease 15
3 no change 76
4 moderate improvement/increase 129
5 substantial improvement/increase 45
9 do not know 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
300 0 1 5

Valid range from 1 to 5

bcc10 10. Personal communication between top managers and employees A: Please estimate to what extent the following statements related to organizational learning apply to your organization: What has happened to the following in last three years?

10. Personal communication between top managers and employees

Value 4450 Frequency
1 substantial decline/decrease 36
2 moderate decline/decrease 11
3 no change 66
4 moderate improvement/increase 139
5 substantial improvement/increase 48
9 do not know 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
300 0 1 5

Valid range from 1 to 5

bcc11 11. Team meetings A: Please estimate to what extent the following statements related to organizational learning apply to your organization: What has happened to the following in last three years?

11. Team meetings' efficiency

Value 4549 Frequency
1 substantial decline/decrease 32
2 moderate decline/decrease 16
3 no change 69
4 moderate improvement/increase 133
5 substantial improvement/increase 50
9 do not know 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
300 0 1 5

Valid range from 1 to 5

bcc12 12. Employees A: Please estimate to what extent the following statements related to organizational learning apply to your organization: What has happened to the following in last three years?

12. Employees' level of understanding of company's strategic orientation

Value 4648 Frequency
1 substantial decline/decrease 34
2 moderate decline/decrease 11
3 no change 71
4 moderate improvement/increase 121
5 substantial improvement/increase 63
9 do not know 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
300 0 1 5

Valid range from 1 to 5

bcc13 13. Employee A: Please estimate to what extent the following statements related to organizational learning apply to your organization: What has happened to the following in last three years?

13. Employee's level of understanding of major problems in the company

Value 4747 Frequency
1 substantial decline/decrease 33
2 moderate decline/decrease 13
3 no change 69
4 moderate improvement/increase 139
5 substantial improvement/increase 46
9 do not know 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
300 0 1 5

Valid range from 1 to 5

bcc14 14. Efficiency of information systems within the company A: Please estimate to what extent the following statements related to organizational learning apply to your organization: What has happened to the following in last three years?

14. Efficiency of information systems within the company

Value 4846 Frequency
1 substantial decline/decrease 34
2 moderate decline/decrease 11
3 no change 74
4 moderate improvement/increase 132
5 substantial improvement/increase 49
9 do not know 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
300 0 1 5

Valid range from 1 to 5

procv1 1. The average employee views the business as a series of linked processes. B: Please estimate to what extent the following statements related to process orienatation apply to your organization: Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best. Please circle one choice for each of the following statements.Process view:

1. The average employee views the business as a series of linked processes.

Value 4945 Frequency
1 strongly disagree 34
2 disagree 15
3 nor disagree nor agree 68
4 agree 135
5 strongly agree 48
9 do not know 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
300 0 1 5

Valid range from 1 to 5

procv2 2. Process terms such as input, output, process, and process owners are used in conversation in the organization. B: Please estimate to what extent the following statements related to process orienatation apply to your organization: Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best. Please circle one choice for each of the following statements.Process view:

2. Process terms such as input, output, process, and process owners are used in conversation in the organization.

Value 5044 Frequency
1 strongly disagree 35
2 disagree 8
3 nor disagree nor agree 88
4 agree 119
5 strongly agree 50
9 do not know 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
300 0 1 5

Valid range from 1 to 5

procv3 3. Processes within the organization are defined and documented using inputs and outputs to and from our customers. B: Please estimate to what extent the following statements related to process orienatation apply to your organization: Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best. Please circle one choice for each of the following statements.Process view:

3. Processes within the organization are defined and documented using inputs and outputs to and from our customers.

Value 5143 Frequency
1 strongly disagree 21
2 disagree 30
3 nor disagree nor agree 95
4 agree 119
5 strongly agree 35
9 do not know 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
300 0 1 5

Valid range from 1 to 5

procv4 4. The business processes are sufficiently defined so that most people in the organization know how they work. B: Please estimate to what extent the following statements related to process orienatation apply to your organization: Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best. Please circle one choice for each of the following statements.Process view:

4. The business processes are sufficiently defined so that most people in the organization know how they work.

Value 5242 Frequency
1 strongly disagree 15
2 disagree 23
3 nor disagree nor agree 110
4 agree 120
5 strongly agree 32
9 do not know 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
300 0 1 5

Valid range from 1 to 5

procv5 5. Business informatization is based on processes (not business functions). B: Please estimate to what extent the following statements related to process orienatation apply to your organization: Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best. Please circle one choice for each of the following statements.Process view:

5. Business informatization is based on processes (not business functions).

Value 5341 Frequency
1 strongly disagree 8
2 disagree 31
3 nor disagree nor agree 116
4 agree 108
5 strongly agree 37
9 do not know 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
300 0 1 5

Valid range from 1 to 5

procj1 1. Jobs are usually multidimensional and not just simple tasks. B: Please estimate to what extent the following statements related to process orienatation apply to your organization: Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best. Please circle one choice for each of the following statements.Process jobs:

1. Jobs are usually multidimensional and not just simple tasks.

Value 5440 Frequency
1 strongly disagree 2
2 disagree 11
3 nor disagree nor agree 56
4 agree 154
5 strongly agree 77
9 do not know 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
300 0 1 5

Valid range from 1 to 5

procj2 2. Employees have enough authority for job related problem-solving. B: Please estimate to what extent the following statements related to process orienatation apply to your organization: Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best. Please circle one choice for each of the following statements.Process jobs:

2. Employees have enough authority for job related problem-solving.

Value 5539 Frequency
1 strongly disagree 4
2 disagree 6
3 nor disagree nor agree 77
4 agree 134
5 strongly agree 79
9 do not know 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
300 0 1 5

Valid range from 1 to 5

procj3 3. Due to constant changes in processes our employees learn constantly. B: Please estimate to what extent the following statements related to process orienatation apply to your organization: Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best. Please circle one choice for each of the following statements.Process jobs:

3. Due to constant changes in processes our employees learn constantly.

Value 5638 Frequency
1 strongly disagree 4
2 disagree 7
3 nor disagree nor agree 82
4 agree 134
5 strongly agree 73
9 do not know 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
300 0 1 5

Valid range from 1 to 5

mmproc1 1. Process performance is measured in the organization. B: Please estimate to what extent the following statements related to process orienatation apply to your organization: Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best. Please circle one choice for each of the following statements.Process management and measurement system:

1. Process performance is measured in the organization.

Value 5737 Frequency
1 strongly disagree 1
2 disagree 9
3 nor disagree nor agree 77
4 agree 144
5 strongly agree 69
9 do not know 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
300 0 1 5

Valid range from 1 to 5

mmproc2 2. Process measurements are defined. B: Please estimate to what extent the following statements related to process orienatation apply to your organization: Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best. Please circle one choice for each of the following statements.Process management and measurement system:

2. Process measurements are defined.

Value 5836 Frequency
1 strongly disagree 5
2 disagree 9
3 nor disagree nor agree 62
4 agree 168
5 strongly agree 56
9 do not know 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
300 0 1 5

Valid range from 1 to 5

mmproc3 3. Resources are allocated based on process. B: Please estimate to what extent the following statements related to process orienatation apply to your organization: Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best. Please circle one choice for each of the following statements.Process management and measurement system:

3. Resources are allocated based on process.

Value 5935 Frequency
1 strongly disagree 6
2 disagree 13
3 nor disagree nor agree 62
4 agree 147
5 strongly agree 72
9 do not know 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
300 0 1 5

Valid range from 1 to 5

mmproc4 4. Specific process performance goals are in place. B: Please estimate to what extent the following statements related to process orienatation apply to your organization: Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best. Please circle one choice for each of the following statements.Process management and measurement system:

4. Specific process performance goals are in place.

Value 6034 Frequency
1 strongly disagree 8
2 disagree 8
3 nor disagree nor agree 67
4 agree 160
5 strongly agree 57
9 do not know 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
300 0 1 5

Valid range from 1 to 5

mmproc5 5. Process outcomes are measured B: Please estimate to what extent the following statements related to process orienatation apply to your organization: Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best. Please circle one choice for each of the following statements.Process management and measurement system:

5. Process outcomes are measured

Value 6133 Frequency
1 strongly disagree 3
2 disagree 8
3 nor disagree nor agree 87
4 agree 134
5 strongly agree 68
9 do not know 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
300 0 1 5

Valid range from 1 to 5

mmproc6 6. Quality of process data is monitored and controlled. B: Please estimate to what extent the following statements related to process orienatation apply to your organization: Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best. Please circle one choice for each of the following statements.Process management and measurement system:

6. Quality of process data is monitored and controlled.

Value 6232 Frequency
1 strongly disagree 3
2 disagree 8
3 nor disagree nor agree 81
4 agree 143
5 strongly agree 65
9 do not know 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
300 0 1 5

Valid range from 1 to 5

mmproc7 7. Information flows and is shared throughout business processes. B: Please estimate to what extent the following statements related to process orienatation apply to your organization: Indicate the degree of agreement or disagreement that fits the situation in your company best. Please circle one choice for each of the following statements.Process management and measurement system:

7. Information flows and is shared throughout business processes.

Value 6331 Frequency
1 strongly disagree 4
2 disagree 7
3 nor disagree nor agree 65
4 agree 150
5 strongly agree 73
9 do not know 0
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
299 1 1 5

Valid range from 1 to 5

fin1 ROA C: Please evaluate organizational performance in last three years using following bi-polar scales:

1. Statment 1: Return on assets (ROA, %) in our company is well below the industry average. Statment 2: Return on assets (ROA, %) in our company is well above the industry average.

Value 6430 Frequency
1 strongly below industry average 4
2 slightly below industry averagge 8
3 close to industry average 72
4 slightly above industry average 164
5 strongly above industry average 52
9 do not know 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
300 0 1 5

Valid range from 1 to 5

fin2 valu added per employee C: Please evaluate organizational performance in last three years using following bi-polar scales:

2. Statment 1: Value added per employee in our company is well below the industry average. Statment 2: Value added per employee in our company is well above the industry average.

Value 6529 Frequency
1 strongly below industry average 4
2 slightly below industry averagge 8
3 close to industry average 87
4 slightly above industry average 136
5 strongly above industry average 65
9 do not know 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
300 0 1 5

Valid range from 1 to 5

nefsup1 relationships with suppliers C: Please evaluate organizational performance in last three years using following bi-polar scales:

3. Statment 1: Relations with suppliers are very poor and unstable and usually short-term. Statment 2: We consider our relations with suppliers to be excellent because we maintain genuine partnerships with them.

Value 6628 Frequency
1 very unstable and short-term 8
2 relativelly unstable and short-term 8
3 average 90
4 good 143
5 excellent 51
9 do not know 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
300 0 1 5

Valid range from 1 to 5

nefemp1 net fluctuation of employees C: Please evaluate organizational performance in last three years using following bi-polar scales:

4. Statment 1: The net fluctuation of employees (number of staff replaced due to dissatisfaction with pay, relationships in the workplace and chances for career advances etc - internal reasons) is very high within our company. Statment 2: There are no cases in our company of people leaving for internal reasons.

Value 6727 Frequency
1 very high net fluctuation 7
2 high 6
3 average 89
4 low 138
5 very low 60
9 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
300 0 1 5

Valid range from 1 to 5

nefemp2 work productivity of employees C: Please evaluate organizational performance in last three years using following bi-polar scales:

5. Statment 1: Productivity of employees is much lower than industry average. Statment 2: Productivity of employees is much higher than industry average.

Value 6826 Frequency
1 very bad 4
2 bad 12
3 average 82
4 good 143
5 very good 59
9 do not know 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
300 0 1 5

Valid range from 1 to 5

nefemp3 trust into leadership C: Please evaluate organizational performance in last three years using following bi-polar scales:

6. Statment 1: Employees' trust into leadership is low. Statment 2: Employees' trust into leadership is high.

Value 6925 Frequency
1 very bad 7
2 bad 10
3 average 79
4 good 149
5 very good 54
9 do not know 0
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
299 1 1 5

Valid range from 1 to 5

nefemp4 employees mutual trust C: Please evaluate organizational performance in last three years using following bi-polar scales:

7. Statment 1: Trust among employees themselves is weak. Statment 2: Trust among employees is strong.

Value 7024 Frequency
1 very bad 8
2 bad 9
3 average 71
4 good 155
5 very good 57
9 do not know 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
300 0 1 5

Valid range from 1 to 5

nefemp5 work organization of employees C: Please evaluate organizational performance in last three years using following bi-polar scales:

8. Statment 1: Work organization is inefficient. Statment 2: Work organization is efficient.

Value 7123 Frequency
1 very bad 9
2 bad 12
3 average 88
4 good 133
5 very good 58
9 do not know 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
300 0 1 5

Valid range from 1 to 5

nefemp6 committment of employees C: Please evaluate organizational performance in last three years using following bi-polar scales:

9. Statment 1: Employees do not feel special commitment to the organization. Statment 2: Employees feel very committed to the organization.

Value 7222 Frequency
1 very bad 9
2 bad 12
3 average 89
4 good 134
5 very good 56
9 do not know 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
300 0 1 5

Valid range from 1 to 5

nefemp7 employees prepared to go extra mile C: Please evaluate organizational performance in last three years using following bi-polar scales:

10. Statment 1: Employees are not prepared to go an extra mile for the company. Statment 2: Employees are prepared to go an extra mile for the company.

Value 7321 Frequency
1 very bad 8
2 bad 14
3 average 89
4 good 136
5 very good 53
9 do not know 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
300 0 1 5

Valid range from 1 to 5

nefemp8 costs of work C: Please evaluate organizational performance in last three years using following bi-polar scales:

11. Statment 1: Work costs per employee are well above the industry average. Statment 2: Work costs per employee are well below the industry average.

Value 7420 Frequency
1 very bad 10
2 bad 10
3 average 86
4 good 155
5 very good 39
9 do not know 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
300 0 1 5

Valid range from 1 to 5

nefemp9 absenteeism C: Please evaluate organizational performance in last three years using following bi-polar scales:

12. Statment 1: Absenteeism is in our company (relative to competition) very high. Statment 2: Absenteeism is in our company (relative to competition) very low.

Value 7519 Frequency
1 very bad 9
2 bad 18
3 average 84
4 good 136
5 very good 53
9 do not know 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
300 0 1 5

Valid range from 1 to 5

nefemp10 satisfaction with work conditions C: Please evaluate organizational performance in last three years using following bi-polar scales:

13. Statment 1: Employees are very dissatisfied with the situation within the company. Statment 2: Employees are very satisfied with the situation within the company.

Value 7618 Frequency
1 very bad 9
2 bad 13
3 average 80
4 good 149
5 very good 49
9 do not know 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
300 0 1 5

Valid range from 1 to 5

nefemp11 learning ability and adaptability C: Please evaluate organizational performance in last three years using following bi-polar scales:

14. Statment 1: Learning ability and adaptability of employees is low (in comparison to competition). Statment 2: Learning ability and adaptability of employees is high (in comparison to competition).

Value 7717 Frequency
1 very bad 9
2 bad 12
3 average 86
4 good 146
5 very good 47
9 do not know 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
300 0 1 5

Valid range from 1 to 5

nefemp12 risk taking C: Please evaluate organizational performance in last three years using following bi-polar scales:

15. Statment 1: Risk-taking within the company is worse than it is by our competitors. Statment 2: Risk-taking within the company is better than it is by our competitors.

Value 7816 Frequency
1 very bad 11
2 bad 8
3 average 82
4 good 154
5 very good 44
9 do not know 0
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
299 1 1 5

Valid range from 1 to 5

nefcust1 custumers complaints number C: Please evaluate organizational performance in last three years using following bi-polar scales:

16. Statment 1: The number of customer complaints within the last period has increased strongly. Statment 2: The number of customer complaints within the last period has decreased strongly.

Value 7915 Frequency
1 very bad 11
2 bad 8
3 average 87
4 good 134
5 very good 59
9 do not know 0
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
299 1 1 5

Valid range from 1 to 5

nefcust2 customper complaints speed of solving C: Please evaluate organizational performance in last three years using following bi-polar scales:

17. Statment 1: Speed of dealing with customer complaints (comparatively to competition) is low. Statment 2: We deal with customer complaints faster than our competition.

Value 8014 Frequency
1 very bad 9
2 bad 8
3 average 94
4 good 129
5 very good 60
9 do not know 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
300 0 1 5

Valid range from 1 to 5

nefcust3 loosing/retaining clients C: Please evaluate organizational performance in last three years using following bi-polar scales:

18. Statment 1: We loose existing clients and do not manage to attract new-ones. Statment 2: We retain existing clients and manage to attract new-ones.

Value 8113 Frequency
1 very bad 9
2 bad 8
3 average 71
4 good 161
5 very good 51
9 do not know 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
300 0 1 5

Valid range from 1 to 5

nefcust4 reputation of company in customers eyes C: Please evaluate organizational performance in last three years using following bi-polar scales:

19. Statment 1: Reputation of our company in eyes of the customers has declined. Statment 2: Reputation of our company in eyes of the customers has improved.

Value 8212 Frequency
1 very bad 8
2 bad 9
3 average 80
4 good 144
5 very good 59
9 do not know 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
300 0 1 5

Valid range from 1 to 5

company Company name

Name of the company:

Value 8311 Frequency
0 300
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
300 0

typeindu typeindustry

Main industry (circle adequate letter according to SIC):

Value 8410 Frequency
1 agricultural product&machinery 6
2 automotive&company part 8
3 building material&related product 15
4 cement&concrete product 4
5 ceramic&tiles 8
6 chemical&adhesive product 14
7 electrical&electronic product 28
8 environment&waste managemt product 15
9 food&beverage 49
10 furniture&wood related product 17
11 giftware&jewellery 11
12 household&appliances 19
13 industrial&engineering product 26
14 iron&steel product 10
15 laboratory equipmt 5
16 packaging, labelling&printing 8
17 pharmaceutical, medical equipmt&cosmetics 10
18 plastic product&resins 9
19 playground equipmt 7
20 rubber product 6
21 shopping product&services 6
22 stationery 8
23 financial institution 3
24 insurance 2
25 inspection, certification & consultancy service 2
26 manufacturing solution 2
27 1
36 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
298 2 1 26

Valid range from 1 to 26

numbemp average number of employees in 2004

Average number of employees in year 2004:

Value 859 Frequency
1 1-49 0
2 50-249 0
3 250-499 0
4 500-999 0
5 1000 in več 0
29 1
31 2
32 2
34 2
35 1
36 4
37 1
38 2
40 2
41 1
42 6
43 4
44 2
45 1
46 2
48 5
50 1
51 2
52 1
54 1
55 1
56 3
58 1
63 1
67 1
68 1
71 1
75 2
76 2
78 3
79 1
89 6
126 2
128 2
129 1
130 1
132 1
133 1
134 3
137 3
139 2
141 2
142 1
143 1
145 3
147 1
148 2
152 1
158 1
163 1
167 1
187 1
213 1
219 1
226 1
230 1
231 1
234 1
235 2
236 3
237 1
238 1
241 1
255 1
256 1
321 2
328 1
340 1
341 1
342 3
348 1
367 1
389 1
390 1
421 2
431 2
432 1
435 1
445 1
452 1
453 1
458 1
459 1
462 1
476 1
512 1
516 2
531 1
534 2
541 2
542 3
543 1
546 1
549 1
552 1
560 1
561 3
564 2
568 1
569 5
578 1
590 1
598 1
617 1
632 1
634 1
641 2
643 1
645 1
647 1
652 1
667 1
670 2
672 3
673 2
678 1
679 1
681 1
683 1
721 1
734 1
741 1
742 1
743 1
749 1
752 1
753 1
754 1
761 1
763 1
765 3
768 1
780 1
781 1
782 4
783 3
784 1
785 2
786 2
792 1
798 1
819 1
821 1
831 1
832 2
842 1
843 1
853 1
861 1
863 1
864 1
867 1
872 1
877 1
878 1
881 1
886 2
890 4
892 2
893 2
894 2
895 2
896 2
897 1
900 1
902 1
908 1
936 1
943 1
956 1
965 2
980 2
1006 1
1035 1
1072 1
1076 1
1078 1
1087 1
1134 1
1143 1
1185 1
1224 1
1278 1
1290 1
1299 1
1324 1
1339 1
1542 1
1564 1
1589 1
1653 1
1789 1
1890 1
1903 1
1980 1
1984 1
2138 1
2313 1
2348 1
2378 1
2467 1
2780 1
3007 1
3421 2
3429 1
3487 1
3560 1
3621 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
300 0

Valid range from 1 to 3621

anureven revenues in 2004

Revenues in 2004:

Value 868 Frequency
1 RM 0-RM500,000 0
2 RM500,000- RM 1,000,000 0
3 RM 1,000,000 and above 0
3160 1
4000 3
4093 1
4500 1
4700 1
4940 1
5172.8 1
5308 1
5600 1
5620 1
6075 1
8500 1
8860 1
9500 1
16000 1
19600 1
20000 1
20400 1
20600 1
21000 1
21118.4 1
21300 1
22000 1
22300 1
22943.6 1
23000 1
24000 1
24800 1
25000 1
25300 1
26000 1
26630 1
27000 1
27200 1
28000 1
28560 1
29730.2 1
29800 1
30000 1
34000 1
35000 1
35060 1
36000 1
37780 1
38000 1
39600 1
40000 1
43510.6 1
43720 1
44000 1
44042 1
44300 1
44920 1
45000 2
45100 1
46000 4
46060 1
47820 1
48000 1
48800 1
49750 1
50000 3
51260 1
51567.8 1
52064 1
52250 1
53020 1
54000 1
55500 1
57000 1
57800 1
58000 1
59300 1
60000 1
62000 1
62580 1
65000 1
66000 1
70000 1
84271 1
85872 1
86643 1
89321 1
92742 1
94875 1
100000 1
101000 2
102000 1
104000 1
105000 1
106000 1
106200 1
108000 2
110000 2
111600 1
112000 1
113600 1
114000 1
115000 2
120000 2
121000 1
130000 1
131000 1
131800 1
135000 1
136000 1
143000 1
148000 1
152000 1
156000 1
159000 1
164600 1
172200 1
174000 1
174200 1
178000 1
180000 1
197000 1
198000 1
200000 3
200500 1
205000 1
210000 4
210500 1
210941 1
211300 1
211600 1
215080 1
216000 1
220000 2
220872 1
224000 1
225600 1
226000 1
226200 1
236000 1
240500 1
268000 1
272000 1
273000 1
280692 1
282400 1
300000 2
320000 3
325000 1
342216.4 1
342927 1
350000 2
368000 1
400872 1
401435.8 1
424000 1
437623 1
441936 1
450000 1
454321 1
480000 1
492000 1
500000 9
502000 1
510000 1
514000 1
520000 1
524079 1
550000 1
551800 1
560000 1
572000 1
573241 1
583306.8 1
588400 1
600000 2
617462.6 1
630000 1
632000 1
639800 1
650000 1
674000 1
700000 2
762200 1
768645.8 1
772743 1
814624 1
841283.8 1
843325 1
846334 1
858100.2 1
863472 1
863743 1
872074 1
915890.4 1
926000 1
1000000 1
1200000 1
1204936 1
1243676 1
1280000 1
1346712 1
1365928.2 1
1425000 2
1500000 2
1580000 2
1587000 1
1605000 1
1676200 1
1684600 1
1700000 1
1742000 1
1743600 1
1744000 1
1745000 1
1747400 1
1750000 1
1755000 1
1759000 1
1780900 1
1785000 2
1806000 1
1880400 1
1885000 1
1895000 1
1902513 1
1904000 1
1945000 1
1950000 1
1951800 1
1984000 1
2000000 1
2026180 1
2104000 1
2280313 1
2312000 1
2482800 1
2684052.2 1
2741000 1
3245000 1
3310000 1
3362600 1
3890614 1
3900000 1
3941000 1
3987024 1
4001000 1
4060723 1
4072000 2
4090868 1
4168000 1
4894200 1
4962697.8 1
5485947 1
5720000 1
5941000 1
6741000 1
7509147 1
7644688.6 1
8081000 1
12964539.6 1
13000130 1
13028142 1
58685534 1
66555001.4 1
95682680 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
300 0

Valid range from 1 to 95682680

pwteduc average work time per education and training

Portion of working time, that employees on average use for education and training:

Value 877 Frequency
1 do pod 1 uro na teden 46
2 od 1 do pod 2 uri na teden 73
3 od 2 do pod 3 ure na teden 79
4 od 3 do pod 4 ure na teden 57
5 nad 4 ure tedensko 27
6 nimamo tega podatka 17
7 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
282 18 1 5

Valid range from 1 to 5

surname surname of respondent In case that we would need some additional information we would appreciate the data on the person who filled-in this questionnaire.

Your surname:

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

name name of respondent In case that we would need some additional information we would appreciate the data on the person who filled-in this questionnaire.

Your name:

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

function function of respondent within organization In case that we would need some additional information we would appreciate the data on the person who filled-in this questionnaire.

Your function within the organization:

Value 904 Frequency
Accountant 1
Accounts Executive 1
Administration Manager 2
Administrator 2
Assistant Manager 1
Business Development Director 1
Business Development Manager 4
Director 44
Division Manager 1
Engineer 1
Excecutive Director 1
Executive 1
Executive Director 9
Executive Officer 1
Export Director 1
Export Executive 3
Export Manager 1
Finance Director 3
Finance Manager 7
Financial Controller 1
Financial Director 1
General Manager 61
General Mannager 1
General Sales Manager 1
Human Resource Manager 5
Manager 11
Manager Director 1
Managing Director 60
Marketing Director 1
Marketing Executive 2
Marketing Manager 24
Marketing director 1
Operating Officer 4
Operations Director 1
Operations Manager 1
Product Manager 1
Production Engineer 1
Production Manager 1
Production Supervisor 1
Program Manager 1
Purchasing Manager 1
Purchasing Officer 1
Quality Control Manager 1
Quality Director 1
Quality Manager 1
Sales Co-ordinator 1
Sales Executive 1
Sales Manager 22
Technical & QA Manager 1
Trading Manager 1
director 2
jitsin@po.jaring.my 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
300 0

funccode coded function of resondent In case that we would need some additional information we would appreciate the data on the person who filled-in this questionnaire.

Value 913 Frequency
FA dir 1
FAdir director of finace and/or accounting 12
HRMdir director of HRM/personell 5
director CEO or director of company 203
infodir director of informatics, CIO 1
marktdir marketing director 58
marktidr 1
other other: lower levels in hierararchy 9
quadir 1
qualdir director of quality 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
300 0

email e-mail of respondent In case that we would need some additional information we would appreciate the data on the person who filled-in this questionnaire.

Your e-mail

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

mail respondent postal code In case that we would need some additional information we would appreciate the data on the person who filled-in this questionnaire.

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Materials of the Study

 1. Škerlavaj, Miha (2005). PROCMA05 - Vpliv organizacijskega učenja in procesne usmerjenosti na uspešnost poslovanja v malezijskih podjetjih 2005 [Vprašalnik].

Study Results Materials

No associated materials!

Related Publications

 1. Mok Kim Man, Mandy, Dimovski, Vlado in Škerlavaj, Miha (2007). The organizational learning in Malysian companies.
 2. Dimovski, Vlado et al. (2006). Proces organizacijskega učenja v slovenskih, hrvaških in malezijskih podjetjih.
 3. Dimovski, Vlado et al. (2008). Comparative analysis of the organisational learning process in Slovenia, Croatia, and Malaysia.

Access to data and documentation - Nesstar


DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  How to CITE this study?

Škerlavaj, M. (2010). Vpliv organizacijskega učenja in procesne usmerjenosti na uspešnost poslovanja v malezijskih podjetjih 2005 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: PROCMA05. https://doi.org/10.17898/ADP_PROCMA05_V1

COBISS.SI
Publication date: 2010
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si