Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

Basic Study Information

ADP - IDNo: PBSI1103
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI1103_V1
Main author(s):
 • Kurdija, Slavko
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Broder, Živa
 • Falle, Rebeka
 • Vovk, Tina
 • Kecman, Ivi
Data file producer:
CJM - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij , Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2011)

Funding agency:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Project number:

no information

Series:
 • PB/Politbarometer, Slovenija

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Study Content

Keywords:

zadovoljstvo z razvojem demokracije, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, podpora vladi, podpora Borutu Pahorju kot predsedniku vlade, zaupanje v institucije, udeležba na volitvah, strankarske preference, levo-desna politična orientacija, podpora o zamenjavi vodstva strank, referendum o malem delu, referendum o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

Keywords ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE


Abstract:

Raziskava sodi v sklop kontinuiranih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom državnih organov in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi stopnjo zaupanja v ključne institucije sistema ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok med drugim vključuje vprašanja o potrebi reform v Sloveniji, vprašanja ob referendumu o Zakonu o malem delu in poglede na pokojninsko reformo.

Methodology


Collection date: 21. marec 2011 - 23. marec 2011
Date of production: 2011
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec raziskave je oblikovan s pomočjo naključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov fizičnih oseb v RS. Ciljna oseba znotraj gospodinjstva je izbrana s pomočjo pravila zadnjega rojstnega dne.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Uteži so oblikovane s poststratifikacijskim usklajevanjem na spol, starost, izobrazbo in velikost naselja (do 500 p., 500-4000 p., 4000-50000 p., nad 50000 p.).

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 2.5 Slovenija. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: PBSI1103 - Politbarometer PB03/11, Slovenija [datoteka podatkov]

Format: *.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN

 • number of variables: 69
 • number of units: 926

Version: februar 2013

Variable list

anketa Datum izvedbe raziskave

Value 13 Frequency
2011-03-15 926
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
926 2011-03-15 2011-03-15

qa KAKO SREČNI STE?

V CELOTI GLEDANO, KAKO SREČNI BI REKLI, DA STE? IZBERITE ODGOVOR NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA SPLOH NISTE SREČNI, 5 PA, DA STE ZELO SREČNI.

Value 22 Frequency
1 sploh nisem srečen 32
2 . 59
3 nekaj vmes 315
4 . 361
5 zelo sem srečen 156
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
923 3

Valid range from 1 to 5

qb ZADOVOLJSTVO Z ŽIVLJENJEM

V CELOTI GLEDANO, KAKO ZADOVOLJNI STE SEDAJ S SVOJIM ŽIVLJENJEM? IZBERITE ODGOVOR NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA SPLOH NISTE ZADOVOLJNI, 5 PA, DA STE ZELO ZADOVOLJNI.

Value 31 Frequency
1 sploh nisem zadovoljen 24
2 . 58
3 nekaj vmes 305
4 . 375
5 zelo sem zadovoljen 160
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
922 4

Valid range from 1 to 5

anketa Datum izvedbe raziskave

Value 169 Frequency
2011-03-15 926
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
926 2011-03-15 2011-03-15

qa KAKO SREČNI STE?

V CELOTI GLEDANO, KAKO SREČNI BI REKLI, DA STE? IZBERITE ODGOVOR NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA SPLOH NISTE SREČNI, 5 PA, DA STE ZELO SREČNI.

Value 268 Frequency
1 sploh nisem srečen 32
2 . 59
3 nekaj vmes 315
4 . 361
5 zelo sem srečen 156
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
923 3

Valid range from 1 to 5

qb ZADOVOLJSTVO Z ŽIVLJENJEM

V CELOTI GLEDANO, KAKO ZADOVOLJNI STE SEDAJ S SVOJIM ŽIVLJENJEM? IZBERITE ODGOVOR NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA SPLOH NISTE ZADOVOLJNI, 5 PA, DA STE ZELO ZADOVOLJNI.

Value 367 Frequency
1 sploh nisem zadovoljen 24
2 . 58
3 nekaj vmes 305
4 . 375
5 zelo sem zadovoljen 160
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
922 4

Valid range from 1 to 5

q1 ZADOVOLJSTVO Z DEMOKRACIJO

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Value 466 Frequency
1 zadovoljen 116
2 ni zadovoljen 776
3 ne vem, b.o. 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
892 34

Valid range from 1 to 2

q2 ZADOVOLJSTVO Z MATERIALNIMI RAZMERAMI

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 565 Frequency
1 zadovoljen 616
2 ni zadovoljen 280
3 ne vem, b.o. 29
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
896 30

Valid range from 1 to 2

q481d PODPIRA VLADO BORUTA PAHORJA

ALI PODPIRATE VLADO BORUTA PAHORJA, ALI NE?

Value 664 Frequency
1 da, podpiram 217
2 ne, ne podpiram 639
3 ne vem, b.o. 69
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
856 70

Valid range from 1 to 2

v1 VLADA

ČE UPOŠTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? VZEMIMO, DA OCENJUJETE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 ZELO USPEŠNO, 3 PA JE NEKJE VMES. KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE

Value 763 Frequency
1 zelo neuspešno 280
2 . 307
3 nekje vmes 292
4 . 25
5 zelo uspešno 9
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
913 13

Valid range from 1 to 5

v2 BORUT PAHOR

IN KAKO OCENJUJETE DELO BORUTA PAHORJA KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Value 862 Frequency
1 zelo neuspešno 284
2 . 262
3 nekje vmes 266
4 . 76
5 zelo uspešno 16
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
904 22

Valid range from 1 to 5

v3 DRŽAVNI ZBOR

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Value 961 Frequency
1 zelo neuspešno 221
2 . 347
3 nekje vmes 279
4 . 27
5 zelo uspešno 1
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 51
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
875 51

Valid range from 1 to 5

v5 DANILO TÜRK

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE DANILA TÜRK-A?

Value 1060 Frequency
1 zelo neuspešno 107
2 . 126
3 nekje vmes 251
4 . 283
5 zelo uspešno 128
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 30
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
895 31

Valid range from 1 to 5

i1 VLADA

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: VLADI V CELOTI?

Value 1159 Frequency
1 najmanj zaupa 268
2 . 274
3 nekaj vmes 305
4 . 56
5 najbolj zaupa 8
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 13
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
911 15

Valid range from 1 to 5

i2 PREDSEDNIK VLADE

PREDSEDNIKU VLADE BORUTU PAHORJU?

Value 1258 Frequency
1 najmanj zaupa 299
2 . 244
3 nekaj vmes 256
4 . 89
5 najbolj zaupa 21
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 16
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
909 17

Valid range from 1 to 5

i3 DRŽAVNI ZBOR

DRŽAVNEMU ZBORU?

Value 1357 Frequency
1 najmanj zaupa 224
2 . 332
3 nekaj vmes 283
4 . 46
5 najbolj zaupa 5
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 35
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
890 36

Valid range from 1 to 5

i4 PREDSEDNIK REP.

PREDSEDNIKU REPUBLIKE DANILU TÜRKU?

Value 1456 Frequency
1 najmanj zaupa 125
2 . 140
3 nekaj vmes 251
4 . 261
5 najbolj zaupa 127
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 21
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
904 22

Valid range from 1 to 5

i5 POLITIČNE STRANKE

POLITIČNIM STRANKAM?

Value 1555 Frequency
1 najmanj zaupa 299
2 . 322
3 nekaj vmes 248
4 . 20
5 najbolj zaupa 0
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 35
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
889 37

Valid range from 1 to 5

i6 SODIŠČA

SODIŠČEM?

Value 1654 Frequency
1 najmanj zaupa 263
2 . 287
3 nekaj vmes 227
4 . 94
5 najbolj zaupa 19
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 35
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
890 36

Valid range from 1 to 5

i7 POLICIJA

POLICIJI?

Value 1753 Frequency
1 najmanj zaupa 123
2 . 155
3 nekaj vmes 361
4 . 230
5 najbolj zaupa 39
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 16
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
908 18

Valid range from 1 to 5

i8 VOJSKA

VOJSKI?

Value 1852 Frequency
1 najmanj zaupa 52
2 . 85
3 nekaj vmes 308
4 . 301
5 najbolj zaupa 90
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 88
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
836 90

Valid range from 1 to 5

i9 CERKEV,DUHOVŠČINA

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Value 1951 Frequency
1 najmanj zaupa 348
2 . 213
3 nekaj vmes 240
4 . 77
5 najbolj zaupa 29
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 16
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 19

Valid range from 1 to 5

i10 BANKA SLOVENIJE

BANKI SLOVENIJE?

Value 2050 Frequency
1 najmanj zaupa 135
2 . 193
3 nekaj vmes 352
4 . 180
5 najbolj zaupa 27
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 37
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
887 39

Valid range from 1 to 5

i13 ŠOLSTVO

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Value 2149 Frequency
1 najmanj zaupa 36
2 . 106
3 nekaj vmes 403
4 . 283
5 najbolj zaupa 56
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 40
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
884 42

Valid range from 1 to 5

i14 ZDRAVSTVO

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Value 2248 Frequency
1 najmanj zaupa 61
2 . 145
3 nekaj vmes 385
4 . 276
5 najbolj zaupa 56
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 1
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
923 3

Valid range from 1 to 5

i23 EU

EVROPSKI UNIJI?

Value 2347 Frequency
1 najmanj zaupa 79
2 . 163
3 nekaj vmes 407
4 . 178
5 najbolj zaupa 32
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 64
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
859 67

Valid range from 1 to 5

i21 NATO

NATU?

Value 2446 Frequency
1 najmanj zaupa 123
2 . 196
3 nekaj vmes 313
4 . 147
5 najbolj zaupa 30
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 111
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
809 117

Valid range from 1 to 5

i12 USTAVNO SODIŠČE

USTAVNEMU SODIŠČU?

Value 2545 Frequency
1 najmanj zaupa 95
2 . 172
3 nekaj vmes 313
4 . 222
5 najbolj zaupa 44
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 77
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
846 80

Valid range from 1 to 5

i15 MEDIJI

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Value 2644 Frequency
1 najmanj zaupa 57
2 . 157
3 nekaj vmes 396
4 . 258
5 najbolj zaupa 46
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 10
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
914 12

Valid range from 1 to 5

i24 DRŽAVNA UPRAVA

DRŽAVNI UPRAVI?

Value 2743 Frequency
1 najmanj zaupa 97
2 . 187
3 nekaj vmes 450
4 . 119
5 najbolj zaupa 16
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 55
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
869 57

Valid range from 1 to 5

i25 EVRO

EVROPSKI VALUTI EVRU?

Value 2842 Frequency
1 najmanj zaupa 61
2 . 126
3 nekaj vmes 351
4 . 302
5 najbolj zaupa 67
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 17
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 19

Valid range from 1 to 5

i28 SINDIKATI

SINDIKATOM?

Value 2941 Frequency
1 najmanj zaupa 172
2 . 260
3 nekaj vmes 301
4 . 132
5 najbolj zaupa 23
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 35
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
888 38

Valid range from 1 to 5

i36 GASILCI

SLOVENSKIM GASILCEM?

Value 3040 Frequency
1 najmanj zaupa 2
2 . 3
3 nekaj vmes 33
4 . 264
5 najbolj zaupa 618
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 3
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
920 6

Valid range from 1 to 5

i16 VARUHINJA ČL.PRAVIC

VARUHINJI ČLOVEKOVIH PRAVIC ZDENKI ČEBAŠEK TRAVNIK?

Value 3139 Frequency
1 najmanj zaupa 50
2 . 107
3 nekaj vmes 291
4 . 301
5 najbolj zaupa 102
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 71
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
851 75

Valid range from 1 to 5

i27 KOMISIJA ZA PREPREČ.KORUPCIJE

KOMISIJI ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE IN GORANU KLEMENČIČU?

Value 3238 Frequency
1 najmanj zaupa 70
2 . 120
3 nekaj vmes 292
4 . 276
5 najbolj zaupa 71
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 93
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
829 97

Valid range from 1 to 5

i30 INFOR.POOBLAŠČENKA

INFORMACIJSKI POOBLAŠČENKI NATAŠI PIRC MUSAR?

Value 3337 Frequency
1 najmanj zaupa 38
2 . 72
3 nekaj vmes 240
4 . 297
5 najbolj zaupa 200
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 75
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
847 79

Valid range from 1 to 5

i33 BARBARA BREZIGAR

GENERALNI DRŽAVNI TOŽILKI BARBARI BREZIGAR?

Value 3436 Frequency
1 najmanj zaupa 151
2 . 186
3 nekaj vmes 288
4 . 178
5 najbolj zaupa 66
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 53
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
869 57

Valid range from 1 to 5

i34 JANKO GORŠEK

GENERALNEMU DIREKTORJU POLICIJE JANKU GORŠKU?

Value 3535 Frequency
1 najmanj zaupa 85
2 . 162
3 nekaj vmes 355
4 . 200
5 najbolj zaupa 37
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 81
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
839 87

Valid range from 1 to 5

w20b VOLIL 2008

SEPTEMBRA 2008 SO BILE VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. POVEJTE, ALI STE IN ZA KATERO STRANKO STE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Value 3634 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 29
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 27
3 NSI - krscanska ljudska stranka 10
4 SDS - slovenska demokratska stranka 147
5 SLS - slovenska ljudska stranka 21
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 12
7 SD - socialni demokrati 213
8 ZARES - nova stranka 30
9 drugo stranko 18
99 ni volil 223
0 ne vem, b.o. 192
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
730 196

Valid range from 1 to 99

w BI ŠLI NA VOLITVE?

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Value 3733 Frequency
1 da 574
2 ne 264
3 ne vem, b.o. 84
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
838 88

Valid range from 1 to 2

w2 VOLIL BI...

IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Value 3832 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 29
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 15
3 NSI - krscanska ljudska stranka 12
4 SDS - slovenska demokratska stranka 120
5 SLS - slovenska ljudska stranka 25
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 8
7 SD - socialni demokrati 92
8 ZARES - nova stranka 10
9 drugo stranko 33
0 ne vem, b.o. 229
Sysmiss 353
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
344 582

Valid range from 1 to 9

w3 SIMPATIJE

PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE? (anketar: ne beri strank!!!)

Value 3931 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 27
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 6
3 NSI - krscanska ljudska stranka 1
4 SDS - slovenska demokratska stranka 26
5 SLS - slovenska ljudska stranka 21
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 11
7 SD - socialni demokrati 49
8 ZARES - nova stranka 8
9 drugo stranko 12
0 ne vem, b.o. 408
Sysmiss 357
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
161 765

Valid range from 1 to 9

ld ORIENTACIJA

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Value 4030 Frequency
1 prej levo 286
2 v sredino 236
3 prej desno 164
4 b.o. 233
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
686 240

Valid range from 1 to 3

q935 NADALJNJE DELOVANJE VLADE

V ZVEZI Z NADALJNIM DELOVANJEM VLADE SE OBLIKUJEJO RAZLIČNA STALIŠČA. KATERO OD TEH JE ZA VAS NAJBOLJ SPREJEMLJIVO?

Value 4129 Frequency
1 VLADA NAJ BOLJ ODGOVORNO OPRAVLJA DELO DO KONCA SVOJEGA MANDATA 530
2 PREDSEDNIK VLADE BORUT PAHOR NAJ ODSTOPI IN OBLIKUJE NAJ SE NOVA VLADA 133
3 DRŽAVNI ZBOR NAJ SE RAZPUSTI IN RAZPIŠEJO NAJ SE PREDČASNE VOLITVE 200
4 ne vem, b.o. 56
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
863 63

Valid range from 1 to 3

q945_a ZAMENJAVA VODSTVA - DESUS

RAZISKAVE KAŽEJO VELIKO NEZADOVOLJSTVO IN NEZAUPANJE V POLITIKE IN POLITIČNE STRANKE V SLOVENIJI. ALI PODPIRATE ZAMISEL O ZAMENJAVAH PREDSEDNIKOV IN VODSTEV V NASLEDNJIH STRANKAH? POVEJTE NAJPREJ ZA STRANKO DESUS (Karel Erjavec)

Value 4228 Frequency
1 da, podpiram 297
2 ne, ne podpiram 507
3 ne vem, b.o. 114
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
804 122

Valid range from 1 to 2

q945_b ZAMENJAVA VODSTVA - LDS

LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE - LDS (Katarina Kresal)

Value 4327 Frequency
1 da, podpiram 478
2 ne, ne podpiram 326
3 ne vem, b.o. 114
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
804 122

Valid range from 1 to 2

q945_c ZAMENJAVA VODSTVA - SDS

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS (Janez Janša)

Value 4426 Frequency
1 da, podpiram 448
2 ne, ne podpiram 349
3 ne vem, b.o. 121
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
797 129

Valid range from 1 to 2

q945_d ZAMENJAVA VODSTVA - SLS

SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA - SLS (Radovan Žerjav)

Value 4525 Frequency
1 da, podpiram 190
2 ne, ne podpiram 594
3 ne vem, b.o. 129
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
784 142

Valid range from 1 to 2

q945_e ZAMENJAVA VODSTVA - SNS

SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SMS (Zmago Jelinčič)

Value 4624 Frequency
1 da, podpiram 346
2 ne, ne podpiram 458
3 ne vem, b.o. 111
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
804 122

Valid range from 1 to 2

q945_f ZAMENJAVA VODSTVA - SD

STRANKA SOCIALNIH DEMOKRATOV - SD (Borut Pahor)

Value 4723 Frequency
1 da, podpiram 450
2 ne, ne podpiram 355
3 ne vem, b.o. 113
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
805 121

Valid range from 1 to 2

q945_g ZAMENJAVA VODSTVA - ZARES

STRANKA ZARES (Gregor Golobič)

Value 4822 Frequency
1 da, podpiram 573
2 ne, ne podpiram 228
3 ne vem, b.o. 115
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
801 125

Valid range from 1 to 2

md1 SO V SLOVENIJI POTREBNE REFORME?

ALI MENITE, DA SO V SLOVENIJI POTREBNE VEČJE STRUKTURNE SPREMEMBE ALI REFORME?

Value 4921 Frequency
1 DA 822
2 NE 52
3 ne vem, b.o. 44
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
874 52

Valid range from 1 to 2

q946 SE BOSTE UDELEŽILI REF. O MALEM DELU?

V NEDELJO, 10. APRILA 2011 BO REFERENDUM O ZAKONU O MALEM DELU. ALI SE GA BOSTE UDELEŽILI, ALI NE?

Value 5020 Frequency
1 DA, ZAGOTOVO 403
2 DA, VERJETNO 134
3 ŠE NE VEM 139
4 VERJETNO NE 66
5 ZAGOTOVO NE 166
6 b.o. 11
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
908 18

Valid range from 1 to 5

q947 BOSTE NA REFERENDUMU PODPRLI ZAKON O MALEM DELU?

ALI BOSTE NA REFERENDUMU PODPRLI ZAKON O MALEM DELU, ALI NE?

Value 5119 Frequency
1 DA 301
2 NE 298
3 ne vem, b.o. 314
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
599 327

Valid range from 1 to 2

q947_a KAKO TRDNA JE VAŠA ODLOČITEV?

KAKO TRDNA JE VAŠA ODLOČITEV?

Value 5218 Frequency
1 ZAGOTOVO BOM TAKO RAVNAL 408
2 VERJETNO BOM TAKO RAVNAL 91
3 NISEM ŠE POVSEM ODLOČEN 76
4 b.o. 23
Sysmiss 328
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
575 351

Valid range from 1 to 3

q948 STE V ZADNJEM MESECU SPREMENILI SVOJE MNENJE O ZAKONU O MALE

ALI STE V ZADNJEM MESECU SPREMENILI SVOJE MNENJE O ZAKONU O MALEM DELU (ODLOČITEV O TEM, KAKO BI GLASOVALI NA REFERENDUMU)?

Value 5317 Frequency
1 DA, V SMERI PODPORE ZAKONA 27
2 DA, PROTI ZAKONU 24
3 NISEM SPREMENIL MNENJA 635
4 ne vem, kako bi glasoval, b.o. 228
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
686 240

Valid range from 1 to 3

q948_a KAJ JE VPLIVALO NA SPREMEMBO VAŠEGA MNENJA? ARGUMENTI...

KAJ JE PREDVSEM VPLIVALO NA SPREMEMBO VAŠEGA MNENJA? PREDVSEM ARGUMENTI...

Value 5416 Frequency
1 ... VLADNIH PREDSTAVNIKOV 8
2 ... PREDSTAVNIKOV POLITIČNIH STRANK 4
3 ... PREDSTAVNIKOV SINDIKATOV 5
4 ... ŠTUDENTSKIH ORGANIZACIJ 13
5 drugo 16
6 ne vem, b.o. 5
Sysmiss 875
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
46 880

Valid range from 1 to 5

zp6 KAKO BI GLASOVALI NA REF. O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVA

DENIMO DA BI BIL NASLEDNJO NEDELJO REFERENDUM O ZAKONU O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU, ALI BI NA NJEM GLASOVALI:...

Value 5515 Frequency
1 ZA NOVI POKOJNINSKI ZAKON 345
2 PROTI NOVEMU ZAKONU 322
4 ne bi šel na referendum 59
3 ne vem, b.o. 193
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
726 200

Valid range from 1 to 4

md_ref KAKO POGOSTO SE SICER UDELEŽUJETE REFERENDUMOV?

KAJ BI DEJALI, KAKO POGOSTO SE SICER UDELEŽUJETE REFERENDUMOV?

Value 5614 Frequency
1 REDNO 507
2 OBČASNO 327
3 NIKOLI 76
4 ne vem, b.o. 9
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
910 16

Valid range from 1 to 3

lroj LETO ROJSTVA

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
923 3 15 93 56.544 16.774

Valid range from 15 to 93

izob IZOBRAZBA

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Value 5812 Frequency
1 OSNOVNA 123
2 KONČANA POKLICNA 128
3 KONČANA SREDNJA 382
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 287
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
920 6

Valid range from 1 to 4

tipk KRAJ BIVANJA

ALI PREBIVATE:

Value 5911 Frequency
1 NA PODEŽELJU 360
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 299
3 V VEČJEM MESTU 132
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 131
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
922 4

Valid range from 1 to 4

zap ZAPOSLENOST

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Value 6010 Frequency
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 171
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 146
3 SAMOZAPOSLEN 30
4 KMET 6
5 GOSPODINJA 13
6 UPOKOJENEC 421
7 ŠTUDENT, DIJAK 66
8 BREZPOSELN 62
9 DRUGO... 7
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
922 4

Valid range from 1 to 9

zap2 SKRB ZA ZAPOSLITEV

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Value 619 Frequency
1 DA, ZELO ME SKRBI 46
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI 84
3 NE, TO ME NE SKRBI 186
4 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 609
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
316 610

Valid range from 1 to 3

reg1 VERNOST

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Value 628 Frequency
1 sem veren 419
2 nisem veren 334
3 nekaj vmes... 161
4 zavrnil odg.,b.o. 7
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
914 12

Valid range from 1 to 3

spol SPOL

SPOL

Value 637 Frequency
1 moški 321
2 ženska 605
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
926 0

Valid range from 1 to 2

kraj Kraj

Value 646 Frequency
Zakrita vrednost 926
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
926 0

regija Regija

Regija

Value 655 Frequency
1 POMURSKA 51
2 PODRAVSKA 128
3 KOROŠKA 35
4 SAVINJSKA 106
5 GORENJSKA 100
6 ZASAVSKA 22
7 OSREDNJA 255
8 SPOD. POSAVSKA 20
9 DOLENJSKA 63
10 GORIŠKA 71
11 OBALNO-KRAŠKA 31
12 KRAŠKA 28
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
910 16

Valid range from 1 to 12

veln2 Velikost naselja

Veln2

Value 664 Frequency
0 miss 0
1 ->500 341
2 500-4000 218
3 4000-50000 207
4 NAD 50000 160
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
926 0

Valid range from 0 to 4

rstar STAROST

Value 673 Frequency
30 ->30 102
45 31 - 45 169
60 46 - 60 287
99 61 -> 365
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
923 3

Valid range from 30 to 99

wskup STR. PREFERENCE

Value 682 Frequency
1 DESUS 56
2 LDS 21
3 NSI 13
4 SDS 146
5 SLS 46
6 SNS 19
7 SD 141
8 ZARES 18
9 drugo 45
0 ne vem 408
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
505 421

Valid range from 1 to 9

wutez Poststratifikacijska utez

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
926 0 0.212 5.297 1 0.999

Valid range from 0.2118993136 to 5.29748284

Materials of the Study

 1. Kurdija, Slavko in Toš, Niko (2011). PBSI1103 - Politbarometer PB03/11, Slovenija [Vprašalnik].

Study Results Materials

 1. Kurdija, Slavko in Štebe, Janez (1997). Oblikovanje vzorčnih uteži za telefonsko anketo Politbarometer [ostali dokumenti].
 2. Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (2011). Izvedene spremenljivka za raziskavo Politbaromer (gre za Politbarometre, ki jih izvaja CJM).

Related Publications

 1. Kurdija, Slavko (2011). Politbarometer 03/2011 : marec 2011.
 2. Urad vlade za komuniciranje (december 2009). Javnomnenjske raziskave.
 3. Urad vlade za informiranje Republike Slovenije, Ministrstvo za zunanje zadeve in Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (junij 2009). Pregled rezultatov raziskav Politbarometra po letih (1997-2004).
 4. Urad vlade za informiranje Republike Slovenije (junij 2009). Dinamično prikazovanje podatkov Politbarometer.
 5. Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (oktober 2009). Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij.

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Kurdija, S. and Toš, N. (2012). Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: PBSI1103. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI1103_V1

COBISS.SI
Publication date: 2012

SIMILAR STUDIES

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si