Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: PBSI1103
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI1103_V1
Glavni avtor(ji):
 • Kurdija, Slavko
 • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Broder, Živa
 • Falle, Rebeka
 • Vovk, Tina
 • Kecman, Ivi
Izdelal datoteko podatkov:
CJM - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij , Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2011)

Finančna podpora:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Serija:
 • PB/Politbarometer, Slovenija

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

zadovoljstvo z razvojem demokracije, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, podpora vladi, podpora Borutu Pahorju kot predsedniku vlade, zaupanje v institucije, udeležba na volitvah, strankarske preference, levo-desna politična orientacija, podpora o zamenjavi vodstva strank, referendum o malem delu, referendum o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

Ključne besede ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE


Povzetek:

Raziskava sodi v sklop kontinuiranih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom državnih organov in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi stopnjo zaupanja v ključne institucije sistema ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok med drugim vključuje vprašanja o potrebi reform v Sloveniji, vprašanja ob referendumu o Zakonu o malem delu in poglede na pokojninsko reformo.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 21. marec 2011 - 23. marec 2011
Čas izdelave: 2011
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec raziskave je oblikovan s pomočjo naključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov fizičnih oseb v RS. Ciljna oseba znotraj gospodinjstva je izbrana s pomočjo pravila zadnjega rojstnega dne.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Uteži so oblikovane s poststratifikacijskim usklajevanjem na spol, starost, izobrazbo in velikost naselja (do 500 p., 500-4000 p., 4000-50000 p., nad 50000 p.).

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 2.5 Slovenija. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: PBSI1103 - Politbarometer PB03/11, Slovenija [datoteka podatkov]

Format: *.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN

 • število spremenljivk: 69
 • število enot: 926

Verzija: februar 2013

Spremenljivke

anketa Datum izvedbe raziskave

Vrednost 13 Frekvenca
2011-03-15 926
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
926 2011-03-15 2011-03-15

qa KAKO SREČNI STE?

V CELOTI GLEDANO, KAKO SREČNI BI REKLI, DA STE? IZBERITE ODGOVOR NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA SPLOH NISTE SREČNI, 5 PA, DA STE ZELO SREČNI.

Vrednost 22 Frekvenca
1 sploh nisem srečen 32
2 . 59
3 nekaj vmes 315
4 . 361
5 zelo sem srečen 156
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
923 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

qb ZADOVOLJSTVO Z ŽIVLJENJEM

V CELOTI GLEDANO, KAKO ZADOVOLJNI STE SEDAJ S SVOJIM ŽIVLJENJEM? IZBERITE ODGOVOR NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA SPLOH NISTE ZADOVOLJNI, 5 PA, DA STE ZELO ZADOVOLJNI.

Vrednost 31 Frekvenca
1 sploh nisem zadovoljen 24
2 . 58
3 nekaj vmes 305
4 . 375
5 zelo sem zadovoljen 160
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
922 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

anketa Datum izvedbe raziskave

Vrednost 169 Frekvenca
2011-03-15 926
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
926 2011-03-15 2011-03-15

qa KAKO SREČNI STE?

V CELOTI GLEDANO, KAKO SREČNI BI REKLI, DA STE? IZBERITE ODGOVOR NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA SPLOH NISTE SREČNI, 5 PA, DA STE ZELO SREČNI.

Vrednost 268 Frekvenca
1 sploh nisem srečen 32
2 . 59
3 nekaj vmes 315
4 . 361
5 zelo sem srečen 156
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
923 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

qb ZADOVOLJSTVO Z ŽIVLJENJEM

V CELOTI GLEDANO, KAKO ZADOVOLJNI STE SEDAJ S SVOJIM ŽIVLJENJEM? IZBERITE ODGOVOR NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA SPLOH NISTE ZADOVOLJNI, 5 PA, DA STE ZELO ZADOVOLJNI.

Vrednost 367 Frekvenca
1 sploh nisem zadovoljen 24
2 . 58
3 nekaj vmes 305
4 . 375
5 zelo sem zadovoljen 160
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
922 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1 ZADOVOLJSTVO Z DEMOKRACIJO

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Vrednost 466 Frekvenca
1 zadovoljen 116
2 ni zadovoljen 776
3 ne vem, b.o. 34
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
892 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q2 ZADOVOLJSTVO Z MATERIALNIMI RAZMERAMI

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 565 Frekvenca
1 zadovoljen 616
2 ni zadovoljen 280
3 ne vem, b.o. 29
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
896 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q481d PODPIRA VLADO BORUTA PAHORJA

ALI PODPIRATE VLADO BORUTA PAHORJA, ALI NE?

Vrednost 664 Frekvenca
1 da, podpiram 217
2 ne, ne podpiram 639
3 ne vem, b.o. 69
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
856 70

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v1 VLADA

ČE UPOŠTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? VZEMIMO, DA OCENJUJETE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 ZELO USPEŠNO, 3 PA JE NEKJE VMES. KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE

Vrednost 763 Frekvenca
1 zelo neuspešno 280
2 . 307
3 nekje vmes 292
4 . 25
5 zelo uspešno 9
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
913 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v2 BORUT PAHOR

IN KAKO OCENJUJETE DELO BORUTA PAHORJA KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Vrednost 862 Frekvenca
1 zelo neuspešno 284
2 . 262
3 nekje vmes 266
4 . 76
5 zelo uspešno 16
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
904 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v3 DRŽAVNI ZBOR

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Vrednost 961 Frekvenca
1 zelo neuspešno 221
2 . 347
3 nekje vmes 279
4 . 27
5 zelo uspešno 1
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 51
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
875 51

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v5 DANILO TÜRK

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE DANILA TÜRK-A?

Vrednost 1060 Frekvenca
1 zelo neuspešno 107
2 . 126
3 nekje vmes 251
4 . 283
5 zelo uspešno 128
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 30
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
895 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i1 VLADA

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: VLADI V CELOTI?

Vrednost 1159 Frekvenca
1 najmanj zaupa 268
2 . 274
3 nekaj vmes 305
4 . 56
5 najbolj zaupa 8
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 13
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
911 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i2 PREDSEDNIK VLADE

PREDSEDNIKU VLADE BORUTU PAHORJU?

Vrednost 1258 Frekvenca
1 najmanj zaupa 299
2 . 244
3 nekaj vmes 256
4 . 89
5 najbolj zaupa 21
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 16
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
909 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i3 DRŽAVNI ZBOR

DRŽAVNEMU ZBORU?

Vrednost 1357 Frekvenca
1 najmanj zaupa 224
2 . 332
3 nekaj vmes 283
4 . 46
5 najbolj zaupa 5
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 35
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
890 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i4 PREDSEDNIK REP.

PREDSEDNIKU REPUBLIKE DANILU TÜRKU?

Vrednost 1456 Frekvenca
1 najmanj zaupa 125
2 . 140
3 nekaj vmes 251
4 . 261
5 najbolj zaupa 127
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 21
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
904 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i5 POLITIČNE STRANKE

POLITIČNIM STRANKAM?

Vrednost 1555 Frekvenca
1 najmanj zaupa 299
2 . 322
3 nekaj vmes 248
4 . 20
5 najbolj zaupa 0
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 35
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
889 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i6 SODIŠČA

SODIŠČEM?

Vrednost 1654 Frekvenca
1 najmanj zaupa 263
2 . 287
3 nekaj vmes 227
4 . 94
5 najbolj zaupa 19
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 35
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
890 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i7 POLICIJA

POLICIJI?

Vrednost 1753 Frekvenca
1 najmanj zaupa 123
2 . 155
3 nekaj vmes 361
4 . 230
5 najbolj zaupa 39
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 16
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
908 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i8 VOJSKA

VOJSKI?

Vrednost 1852 Frekvenca
1 najmanj zaupa 52
2 . 85
3 nekaj vmes 308
4 . 301
5 najbolj zaupa 90
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 88
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
836 90

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i9 CERKEV,DUHOVŠČINA

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Vrednost 1951 Frekvenca
1 najmanj zaupa 348
2 . 213
3 nekaj vmes 240
4 . 77
5 najbolj zaupa 29
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 16
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i10 BANKA SLOVENIJE

BANKI SLOVENIJE?

Vrednost 2050 Frekvenca
1 najmanj zaupa 135
2 . 193
3 nekaj vmes 352
4 . 180
5 najbolj zaupa 27
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 37
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
887 39

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i13 ŠOLSTVO

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Vrednost 2149 Frekvenca
1 najmanj zaupa 36
2 . 106
3 nekaj vmes 403
4 . 283
5 najbolj zaupa 56
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 40
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
884 42

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i14 ZDRAVSTVO

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Vrednost 2248 Frekvenca
1 najmanj zaupa 61
2 . 145
3 nekaj vmes 385
4 . 276
5 najbolj zaupa 56
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 1
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
923 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i23 EU

EVROPSKI UNIJI?

Vrednost 2347 Frekvenca
1 najmanj zaupa 79
2 . 163
3 nekaj vmes 407
4 . 178
5 najbolj zaupa 32
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 64
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
859 67

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i21 NATO

NATU?

Vrednost 2446 Frekvenca
1 najmanj zaupa 123
2 . 196
3 nekaj vmes 313
4 . 147
5 najbolj zaupa 30
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 111
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
809 117

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i12 USTAVNO SODIŠČE

USTAVNEMU SODIŠČU?

Vrednost 2545 Frekvenca
1 najmanj zaupa 95
2 . 172
3 nekaj vmes 313
4 . 222
5 najbolj zaupa 44
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 77
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
846 80

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i15 MEDIJI

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Vrednost 2644 Frekvenca
1 najmanj zaupa 57
2 . 157
3 nekaj vmes 396
4 . 258
5 najbolj zaupa 46
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 10
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
914 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i24 DRŽAVNA UPRAVA

DRŽAVNI UPRAVI?

Vrednost 2743 Frekvenca
1 najmanj zaupa 97
2 . 187
3 nekaj vmes 450
4 . 119
5 najbolj zaupa 16
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 55
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
869 57

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i25 EVRO

EVROPSKI VALUTI EVRU?

Vrednost 2842 Frekvenca
1 najmanj zaupa 61
2 . 126
3 nekaj vmes 351
4 . 302
5 najbolj zaupa 67
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 17
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i28 SINDIKATI

SINDIKATOM?

Vrednost 2941 Frekvenca
1 najmanj zaupa 172
2 . 260
3 nekaj vmes 301
4 . 132
5 najbolj zaupa 23
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 35
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
888 38

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i36 GASILCI

SLOVENSKIM GASILCEM?

Vrednost 3040 Frekvenca
1 najmanj zaupa 2
2 . 3
3 nekaj vmes 33
4 . 264
5 najbolj zaupa 618
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 3
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
920 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i16 VARUHINJA ČL.PRAVIC

VARUHINJI ČLOVEKOVIH PRAVIC ZDENKI ČEBAŠEK TRAVNIK?

Vrednost 3139 Frekvenca
1 najmanj zaupa 50
2 . 107
3 nekaj vmes 291
4 . 301
5 najbolj zaupa 102
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 71
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
851 75

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i27 KOMISIJA ZA PREPREČ.KORUPCIJE

KOMISIJI ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE IN GORANU KLEMENČIČU?

Vrednost 3238 Frekvenca
1 najmanj zaupa 70
2 . 120
3 nekaj vmes 292
4 . 276
5 najbolj zaupa 71
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 93
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
829 97

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i30 INFOR.POOBLAŠČENKA

INFORMACIJSKI POOBLAŠČENKI NATAŠI PIRC MUSAR?

Vrednost 3337 Frekvenca
1 najmanj zaupa 38
2 . 72
3 nekaj vmes 240
4 . 297
5 najbolj zaupa 200
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 75
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
847 79

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i33 BARBARA BREZIGAR

GENERALNI DRŽAVNI TOŽILKI BARBARI BREZIGAR?

Vrednost 3436 Frekvenca
1 najmanj zaupa 151
2 . 186
3 nekaj vmes 288
4 . 178
5 najbolj zaupa 66
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 53
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
869 57

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i34 JANKO GORŠEK

GENERALNEMU DIREKTORJU POLICIJE JANKU GORŠKU?

Vrednost 3535 Frekvenca
1 najmanj zaupa 85
2 . 162
3 nekaj vmes 355
4 . 200
5 najbolj zaupa 37
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 81
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
839 87

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

w20b VOLIL 2008

SEPTEMBRA 2008 SO BILE VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. POVEJTE, ALI STE IN ZA KATERO STRANKO STE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 3634 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 29
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 27
3 NSI - krscanska ljudska stranka 10
4 SDS - slovenska demokratska stranka 147
5 SLS - slovenska ljudska stranka 21
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 12
7 SD - socialni demokrati 213
8 ZARES - nova stranka 30
9 drugo stranko 18
99 ni volil 223
0 ne vem, b.o. 192
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
730 196

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

w BI ŠLI NA VOLITVE?

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Vrednost 3733 Frekvenca
1 da 574
2 ne 264
3 ne vem, b.o. 84
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
838 88

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

w2 VOLIL BI...

IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 3832 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 29
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 15
3 NSI - krscanska ljudska stranka 12
4 SDS - slovenska demokratska stranka 120
5 SLS - slovenska ljudska stranka 25
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 8
7 SD - socialni demokrati 92
8 ZARES - nova stranka 10
9 drugo stranko 33
0 ne vem, b.o. 229
Sysmiss 353
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
344 582

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

w3 SIMPATIJE

PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE? (anketar: ne beri strank!!!)

Vrednost 3931 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 27
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 6
3 NSI - krscanska ljudska stranka 1
4 SDS - slovenska demokratska stranka 26
5 SLS - slovenska ljudska stranka 21
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 11
7 SD - socialni demokrati 49
8 ZARES - nova stranka 8
9 drugo stranko 12
0 ne vem, b.o. 408
Sysmiss 357
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
161 765

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

ld ORIENTACIJA

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Vrednost 4030 Frekvenca
1 prej levo 286
2 v sredino 236
3 prej desno 164
4 b.o. 233
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
686 240

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q935 NADALJNJE DELOVANJE VLADE

V ZVEZI Z NADALJNIM DELOVANJEM VLADE SE OBLIKUJEJO RAZLIČNA STALIŠČA. KATERO OD TEH JE ZA VAS NAJBOLJ SPREJEMLJIVO?

Vrednost 4129 Frekvenca
1 VLADA NAJ BOLJ ODGOVORNO OPRAVLJA DELO DO KONCA SVOJEGA MANDATA 530
2 PREDSEDNIK VLADE BORUT PAHOR NAJ ODSTOPI IN OBLIKUJE NAJ SE NOVA VLADA 133
3 DRŽAVNI ZBOR NAJ SE RAZPUSTI IN RAZPIŠEJO NAJ SE PREDČASNE VOLITVE 200
4 ne vem, b.o. 56
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
863 63

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q945_a ZAMENJAVA VODSTVA - DESUS

RAZISKAVE KAŽEJO VELIKO NEZADOVOLJSTVO IN NEZAUPANJE V POLITIKE IN POLITIČNE STRANKE V SLOVENIJI. ALI PODPIRATE ZAMISEL O ZAMENJAVAH PREDSEDNIKOV IN VODSTEV V NASLEDNJIH STRANKAH? POVEJTE NAJPREJ ZA STRANKO DESUS (Karel Erjavec)

Vrednost 4228 Frekvenca
1 da, podpiram 297
2 ne, ne podpiram 507
3 ne vem, b.o. 114
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
804 122

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q945_b ZAMENJAVA VODSTVA - LDS

LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE - LDS (Katarina Kresal)

Vrednost 4327 Frekvenca
1 da, podpiram 478
2 ne, ne podpiram 326
3 ne vem, b.o. 114
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
804 122

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q945_c ZAMENJAVA VODSTVA - SDS

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS (Janez Janša)

Vrednost 4426 Frekvenca
1 da, podpiram 448
2 ne, ne podpiram 349
3 ne vem, b.o. 121
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
797 129

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q945_d ZAMENJAVA VODSTVA - SLS

SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA - SLS (Radovan Žerjav)

Vrednost 4525 Frekvenca
1 da, podpiram 190
2 ne, ne podpiram 594
3 ne vem, b.o. 129
Sysmiss 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
784 142

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q945_e ZAMENJAVA VODSTVA - SNS

SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SMS (Zmago Jelinčič)

Vrednost 4624 Frekvenca
1 da, podpiram 346
2 ne, ne podpiram 458
3 ne vem, b.o. 111
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
804 122

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q945_f ZAMENJAVA VODSTVA - SD

STRANKA SOCIALNIH DEMOKRATOV - SD (Borut Pahor)

Vrednost 4723 Frekvenca
1 da, podpiram 450
2 ne, ne podpiram 355
3 ne vem, b.o. 113
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
805 121

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q945_g ZAMENJAVA VODSTVA - ZARES

STRANKA ZARES (Gregor Golobič)

Vrednost 4822 Frekvenca
1 da, podpiram 573
2 ne, ne podpiram 228
3 ne vem, b.o. 115
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
801 125

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

md1 SO V SLOVENIJI POTREBNE REFORME?

ALI MENITE, DA SO V SLOVENIJI POTREBNE VEČJE STRUKTURNE SPREMEMBE ALI REFORME?

Vrednost 4921 Frekvenca
1 DA 822
2 NE 52
3 ne vem, b.o. 44
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
874 52

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q946 SE BOSTE UDELEŽILI REF. O MALEM DELU?

V NEDELJO, 10. APRILA 2011 BO REFERENDUM O ZAKONU O MALEM DELU. ALI SE GA BOSTE UDELEŽILI, ALI NE?

Vrednost 5020 Frekvenca
1 DA, ZAGOTOVO 403
2 DA, VERJETNO 134
3 ŠE NE VEM 139
4 VERJETNO NE 66
5 ZAGOTOVO NE 166
6 b.o. 11
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
908 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q947 BOSTE NA REFERENDUMU PODPRLI ZAKON O MALEM DELU?

ALI BOSTE NA REFERENDUMU PODPRLI ZAKON O MALEM DELU, ALI NE?

Vrednost 5119 Frekvenca
1 DA 301
2 NE 298
3 ne vem, b.o. 314
Sysmiss 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
599 327

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q947_a KAKO TRDNA JE VAŠA ODLOČITEV?

KAKO TRDNA JE VAŠA ODLOČITEV?

Vrednost 5218 Frekvenca
1 ZAGOTOVO BOM TAKO RAVNAL 408
2 VERJETNO BOM TAKO RAVNAL 91
3 NISEM ŠE POVSEM ODLOČEN 76
4 b.o. 23
Sysmiss 328
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
575 351

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q948 STE V ZADNJEM MESECU SPREMENILI SVOJE MNENJE O ZAKONU O MALE

ALI STE V ZADNJEM MESECU SPREMENILI SVOJE MNENJE O ZAKONU O MALEM DELU (ODLOČITEV O TEM, KAKO BI GLASOVALI NA REFERENDUMU)?

Vrednost 5317 Frekvenca
1 DA, V SMERI PODPORE ZAKONA 27
2 DA, PROTI ZAKONU 24
3 NISEM SPREMENIL MNENJA 635
4 ne vem, kako bi glasoval, b.o. 228
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
686 240

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q948_a KAJ JE VPLIVALO NA SPREMEMBO VAŠEGA MNENJA? ARGUMENTI...

KAJ JE PREDVSEM VPLIVALO NA SPREMEMBO VAŠEGA MNENJA? PREDVSEM ARGUMENTI...

Vrednost 5416 Frekvenca
1 ... VLADNIH PREDSTAVNIKOV 8
2 ... PREDSTAVNIKOV POLITIČNIH STRANK 4
3 ... PREDSTAVNIKOV SINDIKATOV 5
4 ... ŠTUDENTSKIH ORGANIZACIJ 13
5 drugo 16
6 ne vem, b.o. 5
Sysmiss 875
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
46 880

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

zp6 KAKO BI GLASOVALI NA REF. O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVA

DENIMO DA BI BIL NASLEDNJO NEDELJO REFERENDUM O ZAKONU O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU, ALI BI NA NJEM GLASOVALI:...

Vrednost 5515 Frekvenca
1 ZA NOVI POKOJNINSKI ZAKON 345
2 PROTI NOVEMU ZAKONU 322
4 ne bi šel na referendum 59
3 ne vem, b.o. 193
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
726 200

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

md_ref KAKO POGOSTO SE SICER UDELEŽUJETE REFERENDUMOV?

KAJ BI DEJALI, KAKO POGOSTO SE SICER UDELEŽUJETE REFERENDUMOV?

Vrednost 5614 Frekvenca
1 REDNO 507
2 OBČASNO 327
3 NIKOLI 76
4 ne vem, b.o. 9
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
910 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

lroj LETO ROJSTVA

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
923 3 15 93 56.544 16.774

Vrednosti spremenljivk od 15 do 93

izob IZOBRAZBA

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Vrednost 5812 Frekvenca
1 OSNOVNA 123
2 KONČANA POKLICNA 128
3 KONČANA SREDNJA 382
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 287
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
920 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

tipk KRAJ BIVANJA

ALI PREBIVATE:

Vrednost 5911 Frekvenca
1 NA PODEŽELJU 360
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 299
3 V VEČJEM MESTU 132
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 131
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
922 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

zap ZAPOSLENOST

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Vrednost 6010 Frekvenca
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 171
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 146
3 SAMOZAPOSLEN 30
4 KMET 6
5 GOSPODINJA 13
6 UPOKOJENEC 421
7 ŠTUDENT, DIJAK 66
8 BREZPOSELN 62
9 DRUGO... 7
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
922 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

zap2 SKRB ZA ZAPOSLITEV

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Vrednost 619 Frekvenca
1 DA, ZELO ME SKRBI 46
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI 84
3 NE, TO ME NE SKRBI 186
4 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 609
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
316 610

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

reg1 VERNOST

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Vrednost 628 Frekvenca
1 sem veren 419
2 nisem veren 334
3 nekaj vmes... 161
4 zavrnil odg.,b.o. 7
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
914 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

spol SPOL

SPOL

Vrednost 637 Frekvenca
1 moški 321
2 ženska 605
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
926 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

kraj Kraj

Vrednost 646 Frekvenca
Zakrita vrednost 926
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
926 0

regija Regija

Regija

Vrednost 655 Frekvenca
1 POMURSKA 51
2 PODRAVSKA 128
3 KOROŠKA 35
4 SAVINJSKA 106
5 GORENJSKA 100
6 ZASAVSKA 22
7 OSREDNJA 255
8 SPOD. POSAVSKA 20
9 DOLENJSKA 63
10 GORIŠKA 71
11 OBALNO-KRAŠKA 31
12 KRAŠKA 28
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
910 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

veln2 Velikost naselja

Veln2

Vrednost 664 Frekvenca
0 miss 0
1 ->500 341
2 500-4000 218
3 4000-50000 207
4 NAD 50000 160
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
926 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

rstar STAROST

Vrednost 673 Frekvenca
30 ->30 102
45 31 - 45 169
60 46 - 60 287
99 61 -> 365
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
923 3

Vrednosti spremenljivk od 30 do 99

wskup STR. PREFERENCE

Vrednost 682 Frekvenca
1 DESUS 56
2 LDS 21
3 NSI 13
4 SDS 146
5 SLS 46
6 SNS 19
7 SD 141
8 ZARES 18
9 drugo 45
0 ne vem 408
Sysmiss 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
505 421

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

wutez Poststratifikacijska utez

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
926 0 0.212 5.297 1 0.999

Vrednosti spremenljivk od 0.2118993136 do 5.29748284

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Kurdija, Slavko in Toš, Niko (2011). PBSI1103 - Politbarometer PB03/11, Slovenija [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

 1. Kurdija, Slavko in Štebe, Janez (1997). Oblikovanje vzorčnih uteži za telefonsko anketo Politbarometer [ostali dokumenti].
 2. Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (2011). Izvedene spremenljivka za raziskavo Politbaromer (gre za Politbarometre, ki jih izvaja CJM).

Povezane objave

 1. Kurdija, Slavko (2011). Politbarometer 03/2011 : marec 2011.
 2. Urad vlade za komuniciranje (december 2009). Javnomnenjske raziskave.
 3. Urad vlade za informiranje Republike Slovenije, Ministrstvo za zunanje zadeve in Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (junij 2009). Pregled rezultatov raziskav Politbarometra po letih (1997-2004).
 4. Urad vlade za informiranje Republike Slovenije (junij 2009). Dinamično prikazovanje podatkov Politbarometer.
 5. Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (oktober 2009). Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij.

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Kurdija, S. in Toš, N. (2012). Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: PBSI1103. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI1103_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2012

SORODNE RAZISKAVE

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI9912 - Politbarometer PB12/99, Slovenija: December 1999

PBSI9911 - Politbarometer PB11/99, Slovenija: November 1999

PBSI9910 - Politbarometer PB10/99, Slovenija: Oktober 1999

PBSI9909 - Politbarometer PB9/99, Slovenija: September 1999

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI9906 - Politbarometer PB6/99, Slovenija: Junij 1999

PBSI9905 - Politbarometer PB5/99, Slovenija: Maj 1999

PBSI9904 - Politbarometer PB4/99, Slovenija: April 1999

PBSI9903 - Politbarometer PB3/99, Slovenija: Marec 1999

PBSI9902 - Politbarometer PB2/99, Slovenija: Februar 1999

PBSI9901 - Politbarometer PB1/99, Slovenija: Januar 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

PBSI9812 - Politbarometer PB12/98, Slovenija: December 1998

PBSI9811 - Politbarometer PB11/98, Slovenija: November 1998

PBSI9810 - Politbarometer PB10/98, Slovenija: Oktober 1998

PBSI9809 - Politbarometer PB9/98, Slovenija: September 1998

PBSI9807 - Politbarometer PB7/98, Slovenija: Julij 1998

PBSI9806 - Politbarometer PB6/98, Slovenija: Junij 1998

PBSI9805 - Politbarometer PB5/98, Slovenija: Maj 1998

PBSI9804 - Politbarometer PB4/98, Slovenija: April 1998

PBSI9803 - Politbarometer PB3/98, Slovenija: Marec 1998

PBSI9802 - Politbarometer PB2/98, Slovenija: Februar 1998

PBSI9801 - Politbarometer PB1/98, Slovenija: Januar 1998

PBSI9712 - Politbarometer PB12/97, Slovenija: December 1997

PBSI9711 - Politbarometer PB11/97, Slovenija: November 1997

PBSI9710 - Politbarometer PB10/97, Slovenija: Oktober 1997

PBSI9709 - Politbarometer PB09/97, Slovenija: September 1997

PBSI9707 - Politbarometer PB07/97, Slovenija: Julij 1997

PBSI9706 - Politbarometer PB06/97, Slovenija: Junij 1997

PBSI9705 - Politbarometer PB05/97, Slovenija: Maj 1997

PBSI9704 - Politbarometer PB04/97, Slovenija: April 1997

PBSI9703 - Politbarometer PB03/97, Slovenija: Marec 1997

PBSI9702 - Politbarometer PB02/97, Slovenija: Februar 1997

PBSI9701 - Politbarometer PB01/97, Slovenija: Januar 1997

PBSI9612 - Politbarometer PB12/96., Slovenija: December 1996

PBSI9611 - Politbarometer PB11/96, Slovenija: November 1996

PBSI9610 - Politbarometer PB10/96, Slovenija: Oktober 1996

PBSI9609 - Politbarometer PB09/96, Slovenija: September 1996

PBSI9607 - Politbarometer PB07/96, Slovenija: Julij 1996

PBSI9606 - Politbarometer PB06/96, Slovenija: Junij 1996

PBSI9605 - Politbarometer PB05/96, Slovenija: Maj 1996

PBSI9604 - Politbarometer PB04/96, Slovenija: April 1996

PBSI9603 - Politbarometer PB03/96, Slovenija: Marec 1996

PBSI9602 - Politbarometer PB02/96, Slovenija: Februar 1996

PBSI9601 - Politbarometer PB01/96, Slovenija: Januar 1996

PBSI9512 - Politbarometer PB12/95, Slovenija: December 1995

PBSI9511 - Politbarometer PB11/95, Slovenija: November 1995

PBSI9510 - Politbarometer PB10/95, Slovenija: Oktober 1995

PBSI9509 - Politbarometer PB9/95, Slovenija: September 1995

PBSI9507 - Politbarometer PB7/95, Slovenija: Julij 1995

PBSI9506 - Politbarometer PB6/95, Slovenija: Junij 1995

PBSI9505 - Politbarometer PB5/95, Slovenija: Maj 1995

PBSI9504 - Politbarometer PB4/95, Slovenija: April 1995

PBSI9503 - Politbarometer PB3/95, Slovenija: Marec 1995

PBSI9502 - Politbarometer PB2/95, Slovenija: Februar 1995

PBSI9501 - Politbarometer PB1/95, Slovenija: Januar 1995

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si