Other Publications (interview, event organization)

2018

VIZJAK PAVŠIČ, Mojca. 2018. Dvajset let Arhiva družboslovnih podatkov. Bilten, Statistično društvo Slovenije. [interview]


2017

BEZJAK, Sonja; VIPAVC BRVAR, Irena. 2017. Delavnica za raziskovalce in študente: Ravnanje z raziskovalnimi podatki in odprti dostop. Delavnica za raziskovalce in študente: Ravnanje z raziskovalnimi podatki in odprti dostop, 18. 1. 2017. Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, Slovenija. [event organization]


2016

BEZJAK, Sonja; VIPAVC BRVAR, Irena. 2016. ADP delavnica: Ravnanje z raziskovalnimi podatki in odprti dostop. ADP delavnica: Ravnanje z raziskovalnimi podatki in odprti dostop, 16.11.2016. Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, Slovenija. [event organization]


BEZJAK, Sonja; VIPAVC BRVAR, Irena. 2016. ADP delavnica: Knjižničarji kot podpora pri načrtovanju ravnanja z raziskovalnimi podatki. ADP delavnica: Knjižničarji kot podpora pri načrtovanju ravnanja z raziskovalnimi podatki, 26. 10. 2016. Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, Slovenija. [event organization]


VIPAVC BRVAR, Irena. 2016. Delavnica za raziskovalce in študente: Dostop do raziskovalnih podatkov v ADP in njihova analiza. Delavnica za raziskovalce in študente: Dostop do raziskovalnih podatkov v ADP in njihova analiza, 28.9.2016. Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, [event organization]


ŠTEBE, Janez. 2016. ADP delavnica: Uporaba podatkov iz registrskega popisa (2011) v študijske namene. ADP delavnica Uporaba podatkov iz registrskega popisa (2011) v študijske namene, 19.9.2016. Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, [event organization]


2014

ŠTEBE, Janez; BEZJAK, Sonja; VIPAVC BRVAR, Irena. 2014. Priprava raziskovalnih podatkov za odprti dostop. Priprava raziskovalnih podatkov za odprti dostop, 10. december 2014. Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija. [event organization]


KOČAR, Sebastian; STUPICA, Katarina. 2014. DDI Data Description Statistics Protection Software. Programska oprema ADP. Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija. [Software]


ŠTEBE, Janez; BEZJAK, Sonja; VIPAVC BRVAR, Irena. 2014. DELAVNICA 1: Odprti raziskovalni podatki v družboslovju in humanistiki. Vloga knjižničarjev pri odpiranju raziskovalnih podatkov in vodenju bibliografij raziskovalcev, 18. junij 2014. Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija. [event organization]


ŠTEBE, Janez; KOČAR, Sebastian. 2014. Uporaba mikropodatkov Ankete o delovni sili v študijske namene. Delavnica. Uporaba mikropodatkov Ankete o delovni sili v študijske namene, 6. februar 2014. Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija. [event organization]


2013

VIPAVC BRVAR, Irena. 2013. SERSCIDA WP4. Building capacities for establishment of social science digital data archives. SERSCIDA WP4 – Training workshop, 26.-27. September 2013. Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenia. [event organization]


ŠTEBE, Janez; BEZJAK, Sonja; LUŽAR, Sanja. 2013. Napredne tehnologije za vzpostavitev podatkovne infrastrukture v Sloveniji. Delavnica 3. Napredne tehnologije za vzpostavitev podatkovne infrastrukture v Sloveniji, 22. maj 2013. Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija. [event organization]


ŠTEBE, Janez; BEZJAK, Sonja; LUŽAR, Sanja. 2013. Politike ravnanja z raziskovalnimi podatki financiranimi z javnimi sredstvi. Delavnica 2. Politike ravnanja z raziskovalnimi podatki financiranimi z javnimi sredstvi, 15. marec 2013. Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija. [event organization]


2012

ŠTEBE, Janez; BEZJAK, Sonja; LUŽAR, Sanja. 2012. Problemi in rešitve na področju podatkovnih storitev v Sloveniji. Problemi in rešitve na področju podatkovnih storitev v Sloveniji, 5. december 2012. Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija. [event organization]


ŠTEBE, Janez. 2012. The Successful Activities at a National Repository. Intervju, OpenAIRE , 17. July 2012. Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE), [interview]


2010

SARK, Primož. 2010. Arhiv družboslovnih podatkov. Videolectures.net, [s.l.]. [interview]


2009

ŠTEBE, Janez. 2009. Napredne tehnike regresijske analize z uporabo podatkov CSES : študijska gradiva za Metodologijo družboslovnega raziskovanja, predmet na podiplomski stopnji BP magistrski program Politologija - javna uprava. Zbirka študijskih gradiv. Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija. [electronic resource]


ŠTEBE, Janez; VIPAVC BRVAR, Irena. 2009. Basics of producing DDI compliant codebooks. EDAN training seminar. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, Ljubljana. [interview]


2008

ŠTEBE, Janez; VIPAVC BRVAR, Irena. 2008. Vodič za pripravo družboslovnih podatkov za arhiviranje. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, Ljubljana. [electronic resource]


2006

SARK, Primož. 2006. Arhiv družboslovnih podatkov - 21.4.2006 ; Kemija bo rešila Prešerna - 5.5.2006 ; 80 let akad. prof. dr J. Peklenika - 19.5.2006. ARRS; TV PIKA, Ljubljana. [interview]


UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si