Other Publications (interview, event organization)

2022

BEZJAK, Sonja; MASTEN, Sergeja. 2022. Raziskave s področja etničnih in migracijskih študij. Spletni seminar ADP. Online. [event organization]


2020

DOLINAR, Maja; OGRAJENŠEK, Irena. 2020. Finding and reusing international business data from social science data archives : workshop conducted at the European International Business Academy (EIBA) online conference, 12 December 2020. European International Business Academy 2020 Online Conference. Vienna University of Economics and Business, WU, [event organization]


ARHIV DRUŽBOSLOVNIH PODATKOV. 2020. Raziskovalni podatki in Evropski oblak odprte znanosti. Zaključna konferenca projekta za vzpostavitev slovenskega vozlišča Združenja za raziskovalne podatke. Raziskovalni podatki in Evropski oblak odprte znanosti. Zaključna konferenca projekta za vzpostavitev slovenskega vozlišča Združenja za raziskovalne podatke. RDA vozlišče Slovenije, [event organization]


ARHIV DRUŽBOSLOVNIH PODATKOV. 2020. Delavnica Ravnanje z raziskovalni podatki. Delavnica Ravnanje z raziskovalnimi podatki. RDA vozlišče Slovenije, Slovenija. [event organization]


ARHIV DRUŽBOSLOVNIH PODATKOV. 2020. Konferenca Znanstvene revije Slovenije in raziskovalni podatki. Konferenca Znanstvene revije Slovenije in raziskovalni podatki. RDA vozlišče Slovenije, Ljubljana, Slovenija. [event organization]


2019

ARHIV DRUŽBOSLOVNIH PODATKOV. 2019. Odprta znanost 2019: konferenca Odprti raziskovalni podatki in Delavnica za raziskovalce. Odprta znanost: konferenca Odprti raziskovalni podatki in Delavnica za raziskovalce. RDA vozlišče Slovenije, Maribor, Slovenija. [event organization]


2018

VIZJAK PAVŠIČ, Mojca. 2018. Dvajset let Arhiva družboslovnih podatkov. Bilten, Statistično društvo Slovenije. [interview]


2017

BEZJAK, Sonja; VIPAVC BRVAR, Irena. 2017. Delavnica za raziskovalce in študente: Ravnanje z raziskovalnimi podatki in odprti dostop. Delavnica za raziskovalce in študente: Ravnanje z raziskovalnimi podatki in odprti dostop, 18. 1. 2017. Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, Slovenija. [event organization]


2016

BEZJAK, Sonja; VIPAVC BRVAR, Irena. 2016. ADP delavnica: Ravnanje z raziskovalnimi podatki in odprti dostop. ADP delavnica: Ravnanje z raziskovalnimi podatki in odprti dostop, 16.11.2016. Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, Slovenija. [event organization]


BEZJAK, Sonja; VIPAVC BRVAR, Irena. 2016. ADP delavnica: Knjižničarji kot podpora pri načrtovanju ravnanja z raziskovalnimi podatki. ADP delavnica: Knjižničarji kot podpora pri načrtovanju ravnanja z raziskovalnimi podatki, 26. 10. 2016. Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, Slovenija. [event organization]


VIPAVC BRVAR, Irena. 2016. Delavnica za raziskovalce in študente: Dostop do raziskovalnih podatkov v ADP in njihova analiza. Delavnica za raziskovalce in študente: Dostop do raziskovalnih podatkov v ADP in njihova analiza, 28.9.2016. Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, [event organization]


ŠTEBE, Janez. 2016. ADP delavnica: Uporaba podatkov iz registrskega popisa (2011) v študijske namene. ADP delavnica Uporaba podatkov iz registrskega popisa (2011) v študijske namene, 19.9.2016. Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, [event organization]


2014

ŠTEBE, Janez; BEZJAK, Sonja; VIPAVC BRVAR, Irena. 2014. Priprava raziskovalnih podatkov za odprti dostop. Priprava raziskovalnih podatkov za odprti dostop, 10. december 2014. Ljubljana, Slovenija. [event organization]


KOČAR, Sebastian; STUPICA, Katarina. 2014. DDI Data Description Statistics Protection Software. Programska oprema ADP. Ljubljana, Slovenija. [Software]


ŠTEBE, Janez; BEZJAK, Sonja; VIPAVC BRVAR, Irena. 2014. DELAVNICA 1: Odprti raziskovalni podatki v družboslovju in humanistiki. Vloga knjižničarjev pri odpiranju raziskovalnih podatkov in vodenju bibliografij raziskovalcev, 18. junij 2014. Ljubljana, Slovenija. [event organization]


ŠTEBE, Janez; KOČAR, Sebastian. 2014. Uporaba mikropodatkov Ankete o delovni sili v študijske namene. Delavnica. Uporaba mikropodatkov Ankete o delovni sili v študijske namene, 6. februar 2014. Ljubljana, Slovenija. [event organization]


2013

VIPAVC BRVAR, Irena. 2013. SERSCIDA WP4. Building capacities for establishment of social science digital data archives. SERSCIDA WP4 – Training workshop, 26.-27. September 2013. Ljubljana, Slovenia. [event organization]


ŠTEBE, Janez; BEZJAK, Sonja; LUŽAR, Sanja. 2013. Napredne tehnologije za vzpostavitev podatkovne infrastrukture v Sloveniji. Delavnica 3. Napredne tehnologije za vzpostavitev podatkovne infrastrukture v Sloveniji, 22. maj 2013. Ljubljana, Slovenija. [event organization]


ŠTEBE, Janez; BEZJAK, Sonja; LUŽAR, Sanja. 2013. Politike ravnanja z raziskovalnimi podatki financiranimi z javnimi sredstvi. Delavnica 2. Politike ravnanja z raziskovalnimi podatki financiranimi z javnimi sredstvi, 15. marec 2013. Ljubljana, Slovenija. [event organization]


2012

ŠTEBE, Janez; BEZJAK, Sonja; LUŽAR, Sanja. 2012. Problemi in rešitve na področju podatkovnih storitev v Sloveniji. Problemi in rešitve na področju podatkovnih storitev v Sloveniji, 5. december 2012. Ljubljana, Slovenija. [event organization]


ŠTEBE, Janez. 2012. The Successful Activities at a National Repository. Intervju, OpenAIRE , 17. July 2012. Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE), [interview]


2010

SARK, Primož. 2010. Arhiv družboslovnih podatkov. Videolectures.net, [s.l.]. [interview]


2009

ŠTEBE, Janez. 2009. Napredne tehnike regresijske analize z uporabo podatkov CSES : študijska gradiva za Metodologijo družboslovnega raziskovanja, predmet na podiplomski stopnji BP magistrski program Politologija - javna uprava. Zbirka študijskih gradiv. Ljubljana, Slovenija. [electronic resource]


ŠTEBE, Janez; VIPAVC BRVAR, Irena. 2009. Basics of producing DDI compliant codebooks. EDAN training seminar. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, Ljubljana. [interview]


2008

ŠTEBE, Janez; VIPAVC BRVAR, Irena. 2008. Vodič za pripravo družboslovnih podatkov za arhiviranje. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, Ljubljana. [electronic resource]


2006

SARK, Primož. 2006. Arhiv družboslovnih podatkov - 21.4.2006 ; Kemija bo rešila Prešerna - 5.5.2006 ; 80 let akad. prof. dr J. Peklenika - 19.5.2006. ARRS; TV PIKA, Ljubljana. [interview]