Slovenska narodnozabavna glasba, 2022/1: Kulturna dediščina in turistični produkt skozi perspektivo dediščinskih in turističnih deležnikov

Basic Study Information

ADP - IDNo: NZG221
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_NZG221_V1
Main author(s):
 • Majsova, Natalija
 • Šepetavc, Jasmina
Co-workers:
 • Bobnič, Robert
 • Kaluža, Jernej
 • Šabec, Ksenija
 • Stanković, Peter
Data file producer:
CPKR - Center za preučevanje kulture in religije, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (Ljubljana, Slovenija; 2022)

Funding agency:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Project number:

J6-2582 (ARRS)

Study Content

Keywords ADP: glasba, narodnozabavna glasba, kulturna dediščina, kultura, kulturna identiteta, kulturna politika, kulturni turizem, festival, muzeji, slovenska identiteta, kulturna identiteta, nacionalna identiteta

Keywords ELSST:
GLASBA, KULTURNA DEDIŠČINA, KULTURA, KULTURNA IDENTITETA, KULTURNA POLITIKA, KULTURNA USTANOVA, KULTURNI TURIZEM, FESTIVAL, MUZEJ

Topic Classification CESSDA
Družba in kultura
Kulturna in nacionalna identiteta
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
O ORGANIZACIJI
NARODNOZABAVNA GLASBA - KULTURNA DEDIŠČINA, TURISTIČNI PRODUKT ALI OBOJE
NARODNOZABAVNA GLASBA V ORGANIZACIJI
NARODNOZABAVNA GLASBA IN POLITIKA
NARODNOZABAVNA GLASBA KOT TURISTIČNI PRODUKT
NARODNOZABAVNA GLASBA IN TURISTIČNI SEKTOR
MEDNARODNA VPETOST NARODNOZABAVNE GLASBE V DELOVANJE MUZEJEV, TURISTIČNIH ORGANIZACIJ IN FESTIVALOV


Abstract:

Avtorici so zanimali diskurzi o narodnozabavni glasbi kot slovenski kulturni dediščini v kontekstu relevantnih nacionalnih, regionalnih in lokalnih politik. Analiza diskurzov o narodnozabavni glasbi je na eni strani obsegala pogovor z deležniki, na drugi strani pa pregled političnih dokumentov, strategij in materialov, kot so osnovnošolski in srednješolski učbeniki s področji zgodovine in glasbe. Predmet interesa sta bili vprašanji, kako se narodnozabavna glasba po mnenju ustvarjalcev in kuratorjev institucij in dogodkov, namenjenih promociji narodnozabavne glasbe, povezuje s konceptom kulturne dediščine, in kako je narodnozabavna glasba vpeta v turistično promocijo krajev, regij in države. Osrednji namen raziskave je bil pridobiti informacije o tem, v kolikšni meri se pragmatično razumevanje narodnozabavne glasbe kot slovenske kulturne dediščine odraža in razlikuje od uradne definicije, podane v Registru nesnovne kulturne dediščine Slovenije, ter na kakšne načine definiranje žanra vpliva na delovanje deležnikov. Cilj raziskave je bil pridobiti stališča deležnikov o odnosu države, lokalnih skupnosti, občinstev in drugih akterjev do narodnozabavne glasbe kot dediščine ter identifikacija strategij, poslovnih modelov, izzivov in možnosti za medsebojno povezovanje različnih deležnikov. Dodatno je bil cilj pridobiti refleksijo deležnikov o spremembah v odnosu države, lokalnih skupnosti in ljudi do tega glasbenega žanra skozi pretekla tri desetletja, kjer je bilo to mogoče.

Methodology


Collection date: 3. februar 2022 - 20. december 2022
Date of production: 2022
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Slovenija

Unit of analysis:

Organizacija/Institucija

Universe:

Odgovorni predstavniki institucij (tematskih muzejev in festivalov), ki ohranjajo, promovirajo in diskurzivno uokvirjajo slovensko narodnozabavno glasbo kot dediščino.

Excluded:

/

Data collected by:

Center za preučevanje kulture in religije

Sampling procedure:

Neverjetnostno: namensko

Deležniki so bili vnaprej definirani – kustosi muzejev in organizatorji festivalov narodnozabavne glasbe, s ciljem zajeti raznolik nabor institucij (lokalne, državne, tuje) z raznolikimi populacijami in dosegom. Kontaktni podatki deležnikov so bili zaradi njihove narave dela dostopni na spletu. Skupno je bilo kontaktiranih 16 deležnikov (6 kustosov muzejev in 10 organizatorjev festivalov). Od tega jih je k sodelovanju v raziskavi privolilo 14 (4 kustosi muzejev in 10 organizatorjev festivalov).

Mode of data collection:

Osebni intervju: PAPI

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: Slovenska narodnozabavna glasba, 2022/1: Kulturna dediščina in turistični produkt skozi perspektivo deležnikov. Intervju 1 [Podatkovna datoteka]

File ID: F1

Author of Data file: Majsova, Natalija; Šepetavc, Jasmina

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 29. marec 2023

Title of Data file: Slovenska narodnozabavna glasba, 2022/1: Kulturna dediščina in turistični produkt skozi perspektivo deležnikov. Intervju 2 [Podatkovna datoteka]

File ID: F2

Author of Data file: Majsova, Natalija; Šepetavc, Jasmina

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 29. marec 2023

Title of Data file: Slovenska narodnozabavna glasba, 2022/1: Kulturna dediščina in turistični produkt skozi perspektivo deležnikov. Intervju 3 [Podatkovna datoteka]

File ID: F3

Author of Data file: Majsova, Natalija; Šepetavc, Jasmina

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 29. marec 2023

Title of Data file: Slovenska narodnozabavna glasba, 2022/1: Kulturna dediščina in turistični produkt skozi perspektivo deležnikov. Intervju 4 [Podatkovna datoteka]

File ID: F4

Author of Data file: Majsova, Natalija; Šepetavc, Jasmina

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 29. marec 2023

Title of Data file: Slovenska narodnozabavna glasba, 2022/1: Kulturna dediščina in turistični produkt skozi perspektivo deležnikov. Intervju 5 [Podatkovna datoteka]

File ID: F5

Author of Data file: Majsova, Natalija; Šepetavc, Jasmina

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 29. marec 2023

Title of Data file: Slovenska narodnozabavna glasba, 2022/1: Kulturna dediščina in turistični produkt skozi perspektivo deležnikov. Intervju 6 [Podatkovna datoteka]

File ID: F6

Author of Data file: Majsova, Natalija; Šepetavc, Jasmina

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 29. marec 2023

Title of Data file: Slovenska narodnozabavna glasba, 2022/1: Kulturna dediščina in turistični produkt skozi perspektivo deležnikov. Intervju 7 [Podatkovna datoteka]

File ID: F7

Author of Data file: Majsova, Natalija; Šepetavc, Jasmina

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 12. april 2023

Title of Data file: Slovenska narodnozabavna glasba, 2022/1: Kulturna dediščina in turistični produkt skozi perspektivo deležnikov. Intervju 8 [Podatkovna datoteka]

File ID: F8

Author of Data file: Majsova, Natalija; Šepetavc, Jasmina

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 29. marec 2023

Title of Data file: Slovenska narodnozabavna glasba, 2022/1: Kulturna dediščina in turistični produkt skozi perspektivo deležnikov. Intervju 9 [Podatkovna datoteka]

File ID: F9

Author of Data file: Majsova, Natalija; Šepetavc, Jasmina

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 29. marec 2023

Title of Data file: Slovenska narodnozabavna glasba, 2022/1: Kulturna dediščina in turistični produkt skozi perspektivo deležnikov. Intervju 10 [Podatkovna datoteka]

File ID: F10

Author of Data file: Majsova, Natalija; Šepetavc, Jasmina

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 29. marec 2023

Title of Data file: Slovenska narodnozabavna glasba, 2022/1: Kulturna dediščina in turistični produkt skozi perspektivo deležnikov. Intervju 11 [Podatkovna datoteka]

File ID: F11

Author of Data file: Majsova, Natalija; Šepetavc, Jasmina

Format: *.docx - TEKST

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 29. marec 2023

Title of Data file: Slovenska narodnozabavna glasba, 2022/1: Kulturna dediščina in turistični produkt skozi perspektivo deležnikov. Intervju 12 [Podatkovna datoteka]

File ID: F12

Author of Data file: Majsova, Natalija; Šepetavc, Jasmina

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 29. marec 2023

Title of Data file: Slovenska narodnozabavna glasba, 2022/1: Kulturna dediščina in turistični produkt skozi perspektivo deležnikov. Intervju 13 [Podatkovna datoteka]

File ID: F13

Author of Data file: Majsova, Natalija; Šepetavc, Jasmina

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 29. marec 2023

Title of Data file: Slovenska narodnozabavna glasba, 2022/1: Kulturna dediščina in turistični produkt skozi perspektivo deležnikov. Intervju 14 [Podatkovna datoteka]

File ID: F14

Author of Data file: Majsova, Natalija; Šepetavc, Jasmina

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 29. marec 2023

Variable list

Contact the ADP to access the data.

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke.

CLASS OF THE STUDY

7 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, omejene na manj splošno populacijo, manj vplivne

  How to CITE this study?

Majsova, N. and Šepetavc, J. (2023). Slovenska narodnozabavna glasba, 2022/1: Kulturna dediščina in turistični produkt skozi perspektivo dediščinskih in turističnih deležnikov [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: NZG221. https://doi.org/10.17898/ADP_NZG221_V1

COBISS.SI
Publication date: 2023
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si