Spolno vedenje ljubljanskih srednješolcev, 1994: Spolnost in kontracepcija med slovenskimi srednješolci

Basic Study Information

ADP - IDNo: SEX94
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SEX94_V1
Main author(s):
  • Pinter, Bojana
Co-workers:
  • Androjna, Mojca
  • Krčmar, Jelena
Data file producer:
UKC, GK - Univerzitetni klinični center Ljubljana - Ginekološka klinika (Ljubljana, Slovenija; 1994)

Funding agency:

Univerzitetni klinični center Ljubljana - Ginekološka klinika.

Project number:

no information

Series:
  • SEX/Spolno vedenje slovenskih srednješolcev

    Ista serija raziskav o spolnem vedenju, s podobnim vprašalnikom, se je začela leta 1994 z raziskavo Spolno vedenje ljubljanskih srednješolcev (nosilka B. Pinter). Del vprašalnika o spolnem vedenju je bil potem uporabljen v raziskavi Dejavniki tveganja pri slovenskih srednješolcih (nosilka Martina Žmuc Tomori, Psihiatrična klinika) leta 1996. Zadnja raziskava je bila narejena leta 2004 med slovenskimi srednješolci.

Study Content

Keywords:

mladostniki, spolni odnos, kontracepcija, spolno prenosljive okužbe, kondom, število spolnih partnerjev

Keywords ELSST:
MLADOSTNIK , SPOLNO VEDENJE, SPOLNO ZDRAVJE, SREDNJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE, SPOLNA OSVEŠČENOST, SPOLNOST, SPOLNO PRENOSLJIVA BOLEZEN

Topic Classification CESSDA
ZDRAVSTVO - zdravstveno varstvo in medicinska oskrba
Topic Classification CERIF
Socialna medicina


Abstract:

Namen raziskave je pridobiti informacije o spolnem vedenju ljubljanskih srednješolcev, o poznavanju kontracepcije in spolno prenosljivih okužb, o virih informacij o spolnosti, o uporabi kontracepcije. Tvegano spolno vedenje mladostnikov ima lahko kratkotrajne kot tudi dolgotrajno posledice, kot so prezgodnja in večinoma neželena nosečnost, splavom in spolno prenosljive bolezni. Če želimo mlade vzgojiti za odgovorno spolno vedenje moramo vedeti, koliko jih že ima spolne odnose, kaj vedo o kontracepciji in spolno prenosljivih bolezni ter ali je njihov odnos do lastne spolne aktivnosti odgovoren. Raziskavo smo izvedli na reprezentativnem vzorcu 1723 dijakov in dijakinj 1. in 3. letnikov ljubljanskih srednjih šol. Podatke smo zbirali s pomočjo anketnega vprašalnika, ki je vseboval 25 vprašanj o spolnem vedenju, poznavanju kontracepcije in spolno prenosljivih bolezni, virih informacij o kontracepciji in spolnosti ter o stališčih mladih o spolnosti in neželenih posledicah le-te. Anketa je potekala v februarju 1994.

Methodology


Collection date: februar 1994
Date of production: 1994
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Ljubljalna

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Slovenski srednješolci - dijaki in dijakinje 1. in 3. letnikov srednjih šol.

Excluded: no information
Data collected by:

Pinter, Bojana

Sampling procedure:

Sistematično slučajno vzorčenje.

Mode of data collection:

Samoizpolnjevalna anketa.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 2.5 Slovenija. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: SEX94 - Spolno vedenje ljubljanskih srednješolcev, 1994 [datoteka podatkov], 1994

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 79
  • number of units: 1723

Variable list

Letnik letnik

Value 13 Frequency
1 1.letnik 947
2 3.letnik 764
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1711 12

Valid range from 1 to 2

Starost starost

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1712 11

Valid range from 14 to 26.9

Spol spol

Value 31 Frequency
1 moški 830
2 ženski 885
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1715 8

Valid range from 1 to 2

Letnik letnik

Value 179 Frequency
1 1.letnik 947
2 3.letnik 764
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1711 12

Valid range from 1 to 2

Starost starost

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1712 11

Valid range from 14 to 26.9

Spol spol

Value 377 Frequency
1 moški 830
2 ženski 885
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1715 8

Valid range from 1 to 2

v5a v5 kontracepcijske tabletke

Value 476 Frequency
1 Da 1636
2 Ne 81
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1717 6

Valid range from 1 to 2

v5b v5 kondom

Value 575 Frequency
1 Da 1707
2 Ne 10
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1717 6

Valid range from 1 to 2

v5c v5 diafragma

Value 674 Frequency
1 Da 1235
2 Ne 482
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1717 6

Valid range from 1 to 2

v5d v5 spremicidi

Value 773 Frequency
1 Da 619
2 Ne 1098
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1717 6

Valid range from 1 to 2

v5e v5 maternični vložek

Value 872 Frequency
1 Da 1294
2 Ne 423
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1717 6

Valid range from 1 to 2

v5f v5 varni dnevi

Value 971 Frequency
1 Da 1243
2 Ne 474
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1717 6

Valid range from 1 to 2

v5g v5 prekinjeni odnos

Value 1070 Frequency
1 Da 1092
2 Ne 625
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1717 6

Valid range from 1 to 2

v5h v5 sterilizacija ženske

Value 1169 Frequency
1 Da 1166
2 Ne 550
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1716 7

Valid range from 1 to 2

v5i v5 sterilizacija moškega

Value 1268 Frequency
1 Da 1135
2 Ne 582
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1717 6

Valid range from 1 to 2

v5j v5 postkoitalna kontracepcija ali jutranja tabletka

Value 1367 Frequency
1 Da 738
2 Ne 979
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1717 6

Valid range from 1 to 2

v5k v5 za nobeno še nisem slišal-a

Value 1466 Frequency
1 Da 15
2 Ne 1696
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1711 12

Valid range from 1 to 2

v6a v6 kontracepcijske tabletke

Value 1565 Frequency
1 Da 1174
2 Ne 524
Sysmiss 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1698 25

Valid range from 1 to 2

v6b v6 kondom

Value 1664 Frequency
1 Da 1587
2 Ne 118
Sysmiss 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1705 18

Valid range from 1 to 2

v6c v6 diafragma

Value 1763 Frequency
1 Da 734
2 Ne 969
Sysmiss 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1703 20

Valid range from 1 to 2

v6d v6 spermicidi

Value 1862 Frequency
1 Da 214
2 Ne 1491
Sysmiss 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1705 18

Valid range from 1 to 2

v6e v6 maternični vložek

Value 1961 Frequency
1 Da 485
2 Ne 1219
Sysmiss 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1704 19

Valid range from 1 to 2

v6f v6 varni dnevi

Value 2060 Frequency
1 Da 769
2 Ne 935
Sysmiss 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1704 19

Valid range from 1 to 2

v6g v6 prekinjeni odnos

Value 2159 Frequency
1 Da 677
2 Ne 1027
Sysmiss 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1704 19

Valid range from 1 to 2

v6h v6 sterilizacija ženske

Value 2258 Frequency
1 Da 509
2 Ne 1196
Sysmiss 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1705 18

Valid range from 1 to 2

v6i v6 sterilizacija moškega

Value 2357 Frequency
1 Da 492
2 Ne 1212
Sysmiss 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1704 19

Valid range from 1 to 2

v6j v6 postkoitalna kontracepcija ali jutranja tabletka

Value 2456 Frequency
1 Da 313
2 Ne 1392
Sysmiss 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1705 18

Valid range from 1 to 2

v6k v6 nobene metode ne poznam zelo dobro

Value 2555 Frequency
1 Da 92
2 Ne 1606
Sysmiss 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1698 25

Valid range from 1 to 2

v7a v7. Kontracepcijske metode po učinkovitosti: kondom

Value 2654 Frequency
1 najbolj učinkovita 958
2 381
3 188
4 58
5 najmanj učinkovita 56
Sysmiss 82
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1641 82

Valid range from 1 to 5

v7b v7. Kontracepcijske metode po učinkovitosti: diafragma

Value 2753 Frequency
1 najbolj učinkovita 126
2 419
3 617
4 251
5 najmanj učinkovita 196
Sysmiss 114
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1609 114

Valid range from 1 to 5

v7c v7. Kontracepcijske metode po učinkovitosti: tabletke

Value 2852 Frequency
1 najbolj učinkovita 412
2 538
3 403
4 180
5 najmanj učinkovita 96
Sysmiss 94
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1629 94

Valid range from 1 to 5

v7d v7. Kontracepcijske metode po učinkovitosti: varni dnevi

Value 2951 Frequency
1 najbolj učinkovita 115
2 146
3 218
4 685
5 najmanj učinkovita 454
Sysmiss 105
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1618 105

Valid range from 1 to 5

v7e v7. Kontracepcijske metode po učinkovitosti: prekinjeni odnos

Value 3050 Frequency
1 najbolj učinkovita 180
2 84
3 144
4 358
5 najmanj učinkovita 850
Sysmiss 107
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1616 107

Valid range from 1 to 5

v8a v8 od staršev

Value 3149 Frequency
1 Da 411
2 Ne 1282
Sysmiss 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1693 30

Valid range from 1 to 2

v8b v8 iz revij

Value 3248 Frequency
1 Da 419
2 Ne 1278
Sysmiss 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1697 26

Valid range from 1 to 2

v8c v8 od prijateljev, prijateljic

Value 3347 Frequency
1 Da 760
2 Ne 937
Sysmiss 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1697 26

Valid range from 1 to 2

v8d v8 iz knjig

Value 3446 Frequency
1 Da 539
2 Ne 1159
Sysmiss 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1698 25

Valid range from 1 to 2

v8e v8 v šoli

Value 3545 Frequency
1 Da 592
2 Ne 1103
Sysmiss 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1695 28

Valid range from 1 to 2

v8f v8 v zdravstvenem domu

Value 3644 Frequency
1 Da 492
2 Ne 1203
Sysmiss 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1695 28

Valid range from 1 to 2

v8g v8 v cerkvi

Value 3743 Frequency
1 Da 85
2 Ne 1611
Sysmiss 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1696 27

Valid range from 1 to 2

v8h v8 iz radia, televizije

Value 3842 Frequency
1 Da 348
2 Ne 1348
Sysmiss 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1696 27

Valid range from 1 to 2

v8i v8 nikjer

Value 3941 Frequency
1 Da 42
2 Ne 1651
Sysmiss 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1693 30

Valid range from 1 to 2

v9 v9. Ali misliš, da dovolj veš o kontracepciji?

Value 4040 Frequency
1 Da 802
2 Ne 866
Sysmiss 55
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1668 55

Valid range from 1 to 2

v10 v10. Ali se s starši pogovarjaš o spolnosti?

Value 4139 Frequency
1 Da 636
2 Ne 1051
Sysmiss 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1687 36

Valid range from 1 to 2

v11 v11. Ali se ti zdi, da se o spolnosti premalo pog.

Value 4238 Frequency
1 Da 1065
2 Ne 210
3 ne vem 437
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1275 448

Valid range from 1 to 2

v12a v12 globoko poljubljanje

Value 4337 Frequency
1 Da 1253
2 Ne 441
Sysmiss 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1694 29

Valid range from 1 to 2

v12b v12 petting

Value 4436 Frequency
1 Da 803
2 Ne 892
Sysmiss 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1695 28

Valid range from 1 to 2

v12c v12 spolni odnos

Value 4535 Frequency
1 Da 650
2 Ne 1047
Sysmiss 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1697 26

Valid range from 1 to 2

v12d v12 nič od tega

Value 4634 Frequency
1 Da 437
2 Ne 1247
Sysmiss 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1684 39

Valid range from 1 to 2

v13a v13 leta

Value 4733 Frequency
10 1
11.6 1
12 3
12.5 2
12.9 1
13 34
13.1 3
13.2 1
13.5 4
13.6 1
13.7 2
13.8 1
14 99
14.1 3
14.2 3
14.5 17
14.6 4
14.7 1
14.8 3
14.9 2
15 154
15.1 5
15.2 4
15.3 5
15.4 5
15.5 19
15.6 3
15.7 2
15.8 3
15.9 3
16 109
16.1 2
16.3 5
16.4 2
16.5 16
16.6 1
16.7 1
16.8 3
16.9 1
17 62
17.1 1
17.2 2
17.3 2
17.4 1
17.5 6
17.7 1
18 3
18.8 1
Sysmiss 1115
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
608 1115

Valid range from 10 to 18.8

v13b v13 še nisem imel-a spolnih odnosov

Value 4832 Frequency
1 1063
Sysmiss 660
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1063 660

Valid range from 1 to 1

v14a 14. S kolikimi različnimi partnerji/partnerkami si do sedaj že imel-a spolne odnose - stevilo

Value 4931 Frequency
1 248
2 128
3 87
4 42
5 36
6 22
7 15
8 4
9 3
10 8
11 3
12 2
13 2
15 3
16 2
26 1
37 1
Sysmiss 1116
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
607 1116

Valid range from 1 to 37

v14b v14 še nisem imel-a spolnih odnosov

Value 5030 Frequency
1 1044
Sysmiss 679
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1044 679

Valid range from 1 to 1

v15a v15 iz radovednosti

Value 5129 Frequency
1 Da 258
2 Ne 1449
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1707 16

Valid range from 1 to 2

v15b v15 iz ljubezni

Value 5228 Frequency
1 Da 386
2 Ne 1323
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1709 14

Valid range from 1 to 2

v15c v15 da bi obdržal-a partnerja/partnerko

Value 5327 Frequency
1 Da 51
2 Ne 1658
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1709 14

Valid range from 1 to 2

v15d v15 ker sem se sam-a sebi zdel-a dovolj odr.

Value 5426 Frequency
1 Da 86
2 Ne 1623
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1709 14

Valid range from 1 to 2

v15e v15 za seksualno zadovoljstvo

Value 5525 Frequency
1 Da 208
2 Ne 1501
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1709 14

Valid range from 1 to 2

v15f v15 ker sem bil-a pijan-a, okajen-a

Value 5624 Frequency
1 Da 124
2 Ne 1585
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1709 14

Valid range from 1 to 2

v15g v15 v moji družbi so jih že vsi imeli

Value 5723 Frequency
1 Da 32
2 Ne 1675
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1707 16

Valid range from 1 to 2

v15h v15 še nisem imel-a spolnih odnosov

Value 5822 Frequency
1 Da 1070
2 Ne 633
Sysmiss 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1703 20

Valid range from 1 to 2

v16 16. Ob prvem spolnem odnosu sva za zašcito ...

Value 5921 Frequency
1 kontracepcijske tabletke 18
2 kondom 306
3 tabletke in kondom hkrati 10
4 diafragmo 5
5 spermicide 0
6 varne dneve 14
7 prekinjeni odnos 62
8 jutranjo tabletko 4
9 nobeno kontracepcijo 213
10 še nisem imel-a spolnih odnosov 1074
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
632 1091

Valid range from 1 to 9

v17 17. Sedaj za zaščito ob spolnih odnosih uporabljava

Value 6020 Frequency
1 kontracepcijske tabletke 63
2 kondom 261
3 tabletke in kondom hkrati 27
4 diafragmo 6
5 spermicide 3
6 varne dneve 11
7 prekinjeni odnos 41
8 jutranjo tabletko 2
9 nobeno kontracepcijo 77
10 sedaj nimam spolnih odnosov 150
11 še nisem imel-a spolnih odnosov 1068
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
491 1232

Valid range from 1 to 9

v18 18. Kolikokrat na mesec povprečno si v zadnjih

Value 6119 Frequency
1 manj kot 1x/mesec 96
2 1-2x/mesec 115
3 3-4x/mesec 65
4 več kot 4x/mesec 137
5 v tem času nisem imel-a spolnih odnosov 214
6 še nisem imel-a spolnih odnosov 1070
Sysmiss 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
413 1310

Valid range from 1 to 4

v19 19. Ali se s partnerjem pogovarjata o svojih spolnih

Value 6218 Frequency
1 Da 528
2 Ne 126
3 nimam spolnega partnerja 1023
Sysmiss 46
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
654 1069

Valid range from 1 to 2

v20 20. če bi obstajala nevarnost, da bi ti oz. partnerka

Value 6317 Frequency
1 obiskala ginekologa 700
2 čakala zaostanek 110
3 clear blue 469
4 kaj drugega 31
5 ne vem 370
Sysmiss 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1310 413

Valid range from 1 to 4

v21 21. Ali odobravaš splav?

Value 6416 Frequency
1 da 351
2 da, kot izhod v sili 707
3 ne 371
4 ne vem 263
Sysmiss 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1429 294

Valid range from 1 to 3

v22a v22 aids

Value 6515 Frequency
1 Da 1591
2 Ne 110
Sysmiss 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1701 22

Valid range from 1 to 2

v22b v22 gonoreja

Value 6614 Frequency
1 Da 301
2 Ne 1405
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1706 17

Valid range from 1 to 2

v22c v22 sifilis

Value 6713 Frequency
1 Da 716
2 Ne 990
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1706 17

Valid range from 1 to 2

v22d v22 klamidija

Value 6812 Frequency
1 Da 20
2 Ne 1685
Sysmiss 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1705 18

Valid range from 1 to 2

v22e v22 genitalni herpes

Value 6911 Frequency
1 Da 244
2 Ne 1460
Sysmiss 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1704 19

Valid range from 1 to 2

v22f v22 genitalne bradavice

Value 7010 Frequency
1 Da 88
2 Ne 1616
Sysmiss 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1704 19

Valid range from 1 to 2

v22g v22 trihomonos

Value 719 Frequency
1 Da 30
2 Ne 1673
Sysmiss 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1703 20

Valid range from 1 to 2

v22h v22 glivično vnetje nožnice

Value 728 Frequency
1 Da 357
2 Ne 1347
Sysmiss 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1704 19

Valid range from 1 to 2

v22i v22 humani papilloma virus

Value 737 Frequency
1 Da 25
2 Ne 1679
Sysmiss 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1704 19

Valid range from 1 to 2

v22j v22 sramne uši

Value 746 Frequency
1 Da 754
2 Ne 951
Sysmiss 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1705 18

Valid range from 1 to 2

v22k v22 nobene bolezni ne poznam zelo dobro

Value 755 Frequency
1 Da 102
2 Ne 1600
Sysmiss 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1702 21

Valid range from 1 to 2

v23 23. Ali se boljiš, da bi kdaj dobil-a AIDS?

Value 764 Frequency
1 da, zelo 566
2 da, malo 727
3 ne 406
Sysmiss 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1699 24

Valid range from 1 to 3

v24 24. Kolikokrat imaš pri sebi kondom?

Value 773 Frequency
1 vedno 218
2 včasih 423
3 nikoli 946
4 nikoli, od sedaj naprej vedno 99
Sysmiss 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1686 37

Valid range from 1 to 4

v25a v25. Koliko mladih tvoje starosti že ima po tvoji oceni spolne odnose - odstotki

Value 782 Frequency
0 14
0.1 1
1 2
2 3
3 2
5 8
7 3
8 3
9 1
10 26
11 1
12 3
14 1
15 19
16 2
20 42
22 1
23 1
24 3
25 32
27 2
28 1
30 67
32 1
33 1
35 21
39 1
40 66
42 1
43 1
45 31
46 1
49 4
50 182
53 2
54 6
55 20
56 1
57 3
58 1
59 4
60 130
61 1
62 1
63 2
64 3
65 33
66 4
68 2
69 3
70 127
71 1
72 1
74 1
75 84
77 1
78 1
79 1
80 139
82 2
84 1
85 30
86 2
87 2
88 2
89 1
90 65
91 1
92 1
95 14
98 5
99 23
100 35
Sysmiss 419
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1304 419

Valid range from 0 to 100

v25b v25. Koliko mladih tvoje starosti že ima po tvoji oceni spolne odnose - ne vem

Value 791 Frequency
1 394
Sysmiss 1329
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
394 1329

Valid range from 1 to 1

Materials of the Study

  1. Pinter, Bojana (1994). SEX94 - vprašalnik [Vprašalnik].

Study Results Materials

No associated materials!

Related Publications

  1. Pinter, Bojana et al. (2006). Spolno vedenje slovenskih srednješolcev v letu 2004.

Access to data and documentation - Nesstar


DOCUMENTATION STATUS

3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke.

CLASS OF THE STUDY

6 - raziskave z omejenim problemskim ali teoretskim okvirom in ožjo uporabnostjo za več praktičnih problemov, metodološko in vsebinsko izpopolnjene

  How to CITE this study?

Pinter, B. (2012). Spolno vedenje ljubljanskih srednješolcev, 1994: Spolnost in kontracepcija med slovenskimi srednješolci [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: SEX94. https://doi.org/10.17898/ADP_SEX94_V1

COBISS.SI
Publication date: 2012
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si