Javnomnenjska raziskava na 4 obmejnih območjih Slovenije, 2010: Hrvaška

Basic Study Information

ADP - IDNo: JMOOSH10
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_JMOOSH10_V1
Main author(s):
  • Bufon, Milan
  • Sedmak, Mateja
  • Simčič, Blaž
  • Medarić, Zorana
  • Zadel, Maja
Data file producer:
CRJM - Center za raziskovanje javnega mnenja, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (Koper, Slovenija; 2010)

Funding agency:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Project number:

P6-0279 (ARRS)

Series:
  • MIGR/Migracije

    Raziskave pokrivajo podobno tematiko zato so združene v serijo Migracije. Teme, ki jih pokrivajo raziskave so: čezmejno sodelovanje, čezmejne vezi, vpliv Schengena, mejni režim, državne meje, priseljevanje in odseljevanje, večkulturnost, etnično mešane družine, družbeno-kulturna povezanost, zaposlovanje oz. delo v sosednjih državah, turizem, spremljanje tujih medijev.

Study Content

Keywords ADP: Evropska Unija, materni jezik, jezik, obmejna območja, čezmejni stiki, schengenski prostor, Slovenija, stiki z drugimi državami in kulturami, stiki med prebivalci, odnosi z manjšinami in priseljenci, Hrvaška

Keywords ELSST:
EVROPSKA UNIJA, MEDDRŽAVNA MEJA, MANJŠINA, MATERNI JEZIK, JEZIK, MANJŠINSKI JEZIK, JEZIK, KI SE GOVORI DOMA

Topic Classification CESSDA
Družbeno vedenje in stališča
Kulturne dejavnosti in sodelovanje
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
VPLIV SCHENGENA
POZNAVANJE SOSEDNJEGA JEZIKA
ČEZMEJNI OBISK
ČEZMEJNO SODELOVANJE
ODNOS DO VEČKULTURNOSTI
ODNOS DO VEČJEZIČNOSTI
ODNOS DO ETNIČNO-KULTURNE MEŠANOSTI
RAZUMEVANJE PRAVIC ETNIČNIH SKUPIN
DEMOGRAFIJA


Abstract:

Raziskava, izvedena leta 2010 na obmejnem območju Slovenije s Hrvaško, preučuje različne vidike čezmejne mobilnosti ter prostorske mejne propustnosti in soodvisnosti ter položaj slovenskih obmejnih območij po vstopu Slovenije v EU. Avtorji so želeli tudi spoznati pričakovanja obmejnega prebivalstva glede učinkov vstopa Slovenije v schengenski prostor na nadaljnji razvoj odnosov. Podatki so bili zbrani s pomočjo javnomnenjske telefonske ankete v okviru programske skupine ARRS »Območja kulturnega stika v integracijskih procesih« in sicer na štirih obmejnih območjih Slovenije (območju z Avstrijo, s Hrvaško, z Italijo in z Madžarsko). Podatki iz vseh območij so dostopni v ADP (glej ADP-IDNo JMOOSA10, JMOOSI10 in JMOOSM10).

Methodology


Collection date: 5. marec 2010 - 12. marec 2010
Date of production: 2010
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Občine: Beltinci, Črenšovci, Dornava, Gorišnica, Kozje, Lendava/Lendva, Ljutomer, Majšperk, Odranci, Ormož, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Turnišče, Videm, Zavrč, Bistrica ob Sotli, Križevci, Markovci, Podlehnik, Razkrižje, Žetale, Brežice, Krško, Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Črnomelj, Kočevje, Loška dolina, Metlika, Kostel, Loški Potok, Osilnica, Ribnica, Semič, Bloke, Hrpelje – Kozina, Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran. Natančneje, vključena so bila naslednja naselja (glede na poštno številko): Ribnica, Ortnek, Loški Potok, Kočevje, Dolenja vas, Stara Cerkev, Kostel, Osilnica, Kočevska Reka, Nova vas, Stari trg pri Ložu, Dornava, Polenšak, Sveti Tomaž, Ormož, Gorišnica, Podgorci, Velika Nedelja, Miklavž pri Ormožu, Središče ob Dravi, Markovci, Cirkulane, Zavrč, Zgornji Leskovec, Podlehnik, Majšperk, Ptujska Gora, Šmarje pri Jelšah, Podplat, Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Buče, Bistrica ob Sotli, Podsreda, Lesično, Koper/Capodistria, Kozina, Materija, Obrov, Podgrad, Ilirska Bistrica, Knežak, Jelšane, Prem, Dekani, Marezige, Šmarje, Pobegi, Ankaran/Ancarano, Škofije, Izola/Isola, Portorož/Portorose, Piran/Pirano, Sečovlje/Sicciole, Novo mesto, Šmarješke Toplice, Brežice, Artiče, Globoko, Dobova, Bizeljsko, Krška vas, Cerklje ob Krki, Krško, Leskovec pri Krškem, Škocjan, Brestanica, Senovo, Šentjernej, Kostanjevica na Krki, Podbočje, Brusnice, Metlika, Gradac, Črnomelj, Adlešiči, Stari trg ob Kolpi, Vinica, Straža, Lendava/Lendva, Dobrovnik/Dobronak, Turnišče, Beltinci, Črenšovci, Odranci, Ljutomer, Križevci pri Ljutomeru, Mala Nedelja.

Unit of analysis:

Posameznik

Universe:

Polnoletni prebivalci obmejnega območja (zajete občine) na meji s Hrvaško.

Excluded:

/

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja

Sampling procedure:

Verjetnostno: stratificirano: proporcionalno

Uporabljeno je bilo dvostopenjsko vzorčenje - najprej stratificirani vzorec obmejnih občin, znotraj katerega je bil izbran slučajnostni vzorec telefonskih številk iz Telefonskega imenika Slovenije.

Mode of data collection:

Telefonski intervju: CATI

Weighting:

Brez uteževanja.

Podatki so bili uteženi za potrebe analiz, vendar so v ADP predani brez uteži - kar pomeni, da so v publiciranih člankih in drugih objavah predstavljeni uteženi podatki.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: Javnomnenjska raziskava na 4 obmejnih območjih Slovenije, 2010: Hrvaška [Podatkovna datoteka]

File ID: F1

Author of Data file: Bufon, Milan; Sedmak, Mateja; Simčič, Blaž; Medarić, Zorana; Zadel, Maja

Format: *.txt - TEKST

  • number of variables: 132
  • number of units: 296

License: ccbync

Version: 6. maj 2022

Variable list

regija Regija

Regija

Value 13 Frequency
1 Severo-vzhod 100
2 Center (Dolenjska) 54
3 Kočevje/Bela krajina 63
4 Zahod 79
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
296 0 1 4

Valid range from 1 to 4

v1 Ali so se po vašem mnenju čezmejne vezi med Slovenijo in Hrvaško po vstopu Slovenije v Schengenski prostor (2007) poslabšale, ostale nespremenjene ali izboljšale?

Ali so se po vašem mnenju čezmejne vezi med Slovenijo in Hrvaško po vstopu Slovenije v Schengenski prostor (2007) poslabšale, ostale nespremenjene ali izboljšale?

Value 22 Frequency
1 Poslabšale 108
2 Ostale nespremenjene 144
3 Izboljšale 37
99 Brez odgovora 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
289 7

Valid range from 1 to 3

v2_1 Vpliv vstopa Slovenije v Schengenski prostor_na obisk kulturnih prireditev na Hrvaškem Kako je po vašem mnenju vplival vstop Slovenije v schengenski prostor na razlicna podrocja vsakdanjega življenja v vašem okolju? Prosimo ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh ni vplival, 5 pa je zelo vplival.

na obisk kulturnih prireditev na Hrvaškem

Value 31 Frequency
1 Sploh ni vplival 58
2 Ni vplival 77
3 Niti niti 82
4 Je vplival 50
5 Je zelo vplival 12
99 Brez odgovora 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
279 17

Valid range from 1 to 5

regija Regija

Regija

Value 1132 Frequency
1 Severo-vzhod 100
2 Center (Dolenjska) 54
3 Kočevje/Bela krajina 63
4 Zahod 79
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
296 0 1 4

Valid range from 1 to 4

v1 Ali so se po vašem mnenju čezmejne vezi med Slovenijo in Hrvaško po vstopu Slovenije v Schengenski prostor (2007) poslabšale, ostale nespremenjene ali izboljšale?

Ali so se po vašem mnenju čezmejne vezi med Slovenijo in Hrvaško po vstopu Slovenije v Schengenski prostor (2007) poslabšale, ostale nespremenjene ali izboljšale?

Value 2131 Frequency
1 Poslabšale 108
2 Ostale nespremenjene 144
3 Izboljšale 37
99 Brez odgovora 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
289 7

Valid range from 1 to 3

v2_1 Vpliv vstopa Slovenije v Schengenski prostor_na obisk kulturnih prireditev na Hrvaškem Kako je po vašem mnenju vplival vstop Slovenije v schengenski prostor na razlicna podrocja vsakdanjega življenja v vašem okolju? Prosimo ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh ni vplival, 5 pa je zelo vplival.

na obisk kulturnih prireditev na Hrvaškem

Value 3130 Frequency
1 Sploh ni vplival 58
2 Ni vplival 77
3 Niti niti 82
4 Je vplival 50
5 Je zelo vplival 12
99 Brez odgovora 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
279 17

Valid range from 1 to 5

v2_2 Vpliv vstopa Slovenije v Schengenski prostor_na obisk športnih prireditev na Hrvaškem Kako je po vašem mnenju vplival vstop Slovenije v schengenski prostor na razlicna podrocja vsakdanjega življenja v vašem okolju? Prosimo ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh ni vplival, 5 pa je zelo vplival.

na obisk športnih prireditev na Hrvaškem

Value 4129 Frequency
1 Sploh ni vplival 58
2 Ni vplival 81
3 Niti niti 72
4 Je vplival 52
5 Je zelo vplival 12
99 Brez odgovora 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
275 21

Valid range from 1 to 5

v2_3 Vpliv vstopa Slovenije v Schengenski prostor_na razvijanje osebnih stikov s Hrvati Kako je po vašem mnenju vplival vstop Slovenije v schengenski prostor na razlicna podrocja vsakdanjega življenja v vašem okolju? Prosimo ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh ni vplival, 5 pa je zelo vplival.

na razvijanje osebnih stikov s Hrvati

Value 5128 Frequency
1 Sploh ni vplival 57
2 Ni vplival 73
3 Niti niti 72
4 Je vplival 65
5 Je zelo vplival 19
99 Brez odgovora 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
286 10

Valid range from 1 to 5

v2_4 Vpliv vstopa Slovenije v Schengenski prostor_na možnosti za delo na Hrvaškem Kako je po vašem mnenju vplival vstop Slovenije v schengenski prostor na razlicna podrocja vsakdanjega življenja v vašem okolju? Prosimo ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh ni vplival, 5 pa je zelo vplival.

na možnosti za delo na Hrvaškem

Value 6127 Frequency
1 Sploh ni vplival 67
2 Ni vplival 73
3 Niti niti 51
4 Je vplival 45
5 Je zelo vplival 22
99 Brez odgovora 38
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
258 38

Valid range from 1 to 5

v2_5 Vpliv vstopa Slovenije v Schengenski prostor_na možnosti za študij na Hrvaškem Kako je po vašem mnenju vplival vstop Slovenije v schengenski prostor na razlicna podrocja vsakdanjega življenja v vašem okolju? Prosimo ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh ni vplival, 5 pa je zelo vplival.

na možnosti za študij na Hrvaškem

Value 7126 Frequency
1 Sploh ni vplival 57
2 Ni vplival 76
3 Niti niti 59
4 Je vplival 46
5 Je zelo vplival 7
99 Brez odgovora 51
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
245 51

Valid range from 1 to 5

v2_6 Vpliv vstopa Slovenije v Schengenski prostor_na možnosti za nakupe na Hrvaškem Kako je po vašem mnenju vplival vstop Slovenije v schengenski prostor na razlicna podrocja vsakdanjega življenja v vašem okolju? Prosimo ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh ni vplival, 5 pa je zelo vplival.

na možnosti za nakupe na Hrvaškem

Value 8125 Frequency
1 Sploh ni vplival 61
2 Ni vplival 79
3 Niti niti 59
4 Je vplival 64
5 Je zelo vplival 17
99 Brez odgovora 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
280 16

Valid range from 1 to 5

v2_7 Vpliv vstopa Slovenije v Schengenski prostor_na nakupovanje nepremičnin na Hrvaškem Kako je po vašem mnenju vplival vstop Slovenije v schengenski prostor na razlicna podrocja vsakdanjega življenja v vašem okolju? Prosimo ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh ni vplival, 5 pa je zelo vplival.

na nakupovanje nepremičnin na drugi strani meje

Value 9124 Frequency
1 Sploh ni vplival 45
2 Ni vplival 55
3 Niti niti 60
4 Je vplival 73
5 Je zelo vplival 20
99 Brez odgovora 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
253 43

Valid range from 1 to 5

v2_8 Vpliv vstopa Slovenije v Schengenski prostor_na povezovanje lokalnih skupnosti (občin) z obeh strani meje Kako je po vašem mnenju vplival vstop Slovenije v schengenski prostor na razlicna podrocja vsakdanjega življenja v vašem okolju? Prosimo ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh ni vplival, 5 pa je zelo vplival.

na povezovanje lokalnih skupnosti (občin) z obeh strani meje

Value 10123 Frequency
1 Sploh ni vplival 43
2 Ni vplival 58
3 Niti niti 84
4 Je vplival 69
5 Je zelo vplival 20
99 Brez odgovora 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
274 22

Valid range from 1 to 5

v3_1_1 Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo hrvaški jezik_vi-razumejo Ali clani vaše širše družine razumejo oz. govorijo hrvaškii jezik (odgovoriti tudi za morebiti že umrle starše ali stare starše)?

vi (razumejo)

Value 11122 Frequency
0 Ni izbran 5
1 Izbran 291
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
296 0

Valid range from 0 to 1

v3_1_2 Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo hrvaški jezik_vi-govorijo Ali clani vaše širše družine razumejo oz. govorijo hrvaškii jezik (odgovoriti tudi za morebiti že umrle starše ali stare starše)?

vi (govorijo)

Value 12121 Frequency
0 Ni izbran 51
1 Izbran 245
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
296 0

Valid range from 0 to 1

v3_1_3 Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo hrvaški jezik_vi-nimam Ali clani vaše širše družine razumejo oz. govorijo hrvaškii jezik (odgovoriti tudi za morebiti že umrle starše ali stare starše)?

vi (nimam)

Value 13120 Frequency
0 Ni izbran 296
1 Izbran 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
296 0

Valid range from 0 to 1

v3_1_99 Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo hrvaški jezik_vi-brez odgovora Ali clani vaše širše družine razumejo oz. govorijo hrvaškii jezik (odgovoriti tudi za morebiti že umrle starše ali stare starše)?

vi (brez odgovora)

Value 14119 Frequency
0 Ni izbran 296
1 Izbran 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
296 0

Valid range from 0 to 1

v3_2_1 Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo hrvaški jezik_vaš partner-razumejo Ali clani vaše širše družine razumejo oz. govorijo hrvaškii jezik (odgovoriti tudi za morebiti že umrle starše ali stare starše)?

vaš partner (razumejo)

Value 15118 Frequency
0 Ni izbran 44
1 Izbran 252
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
296 0

Valid range from 0 to 1

v3_2_2 Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo hrvaški jezik_vaš partner-govorijo Ali clani vaše širše družine razumejo oz. govorijo hrvaškii jezik (odgovoriti tudi za morebiti že umrle starše ali stare starše)?

vaš partner (govorijo)

Value 16117 Frequency
0 Ni izbran 94
1 Izbran 202
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
296 0

Valid range from 0 to 1

v3_2_3 Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo hrvaški jezik_vaš partner-nimam Ali clani vaše širše družine razumejo oz. govorijo hrvaškii jezik (odgovoriti tudi za morebiti že umrle starše ali stare starše)?

vaš partner (nimam)

Value 17116 Frequency
0 Ni izbran 272
1 Izbran 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
296 0

Valid range from 0 to 1

v3_2_99 Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo hrvaški jezik_vaš partner-brez odgovora Ali clani vaše širše družine razumejo oz. govorijo hrvaškii jezik (odgovoriti tudi za morebiti že umrle starše ali stare starše)?

vaš partner (brez odgovora)

Value 18115 Frequency
0 Ni izbran 295
1 Izbran 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
296 0

Valid range from 0 to 1

v3_3_1 Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo hrvaški jezik_starši-razumejo Ali clani vaše širše družine razumejo oz. govorijo hrvaškii jezik (odgovoriti tudi za morebiti že umrle starše ali stare starše)?

starši (razumejo)

Value 19114 Frequency
0 Ni izbran 43
1 Izbran 253
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
296 0

Valid range from 0 to 1

v3_3_2 Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo hrvaški jezik_starši-govorijo Ali clani vaše širše družine razumejo oz. govorijo hrvaškii jezik (odgovoriti tudi za morebiti že umrle starše ali stare starše)?

starši (govorijo)

Value 20113 Frequency
0 Ni izbran 81
1 Izbran 215
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
296 0

Valid range from 0 to 1

v3_3_3 Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo hrvaški jezik_starši-nimam (odgovoriti tudi za morebiti že umrle starše ) Ali clani vaše širše družine razumejo oz. govorijo hrvaškii jezik (odgovoriti tudi za morebiti že umrle starše ali stare starše)?

starši (nimam)

Value 21112 Frequency
0 Ni izbran 296
1 Izbran 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
296 0

Valid range from 0 to 1

v3_3_99 Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo hrvaški jezik_starši-brez odgovora Ali clani vaše širše družine razumejo oz. govorijo hrvaškii jezik (odgovoriti tudi za morebiti že umrle starše ali stare starše)?

starši (brez odgovora)

Value 22111 Frequency
0 Ni izbran 287
1 Izbran 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
296 0

Valid range from 0 to 1

v3_4_1 Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo hrvaški jezik_otroci-razumejo Ali clani vaše širše družine razumejo oz. govorijo hrvaškii jezik (odgovoriti tudi za morebiti že umrle starše ali stare starše)?

otroci (razumejo)

Value 23110 Frequency
0 Ni izbran 89
1 Izbran 207
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
296 0

Valid range from 0 to 1

v3_4_2 Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo hrvaški jezik_otroci-govorijo Ali clani vaše širše družine razumejo oz. govorijo hrvaškii jezik (odgovoriti tudi za morebiti že umrle starše ali stare starše)?

otroci (govorijo)

Value 24109 Frequency
0 Ni izbran 144
1 Izbran 152
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
296 0

Valid range from 0 to 1

v3_4_3 Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo hrvaški jezik_otroci-nimam Ali clani vaše širše družine razumejo oz. govorijo hrvaškii jezik (odgovoriti tudi za morebiti že umrle starše ali stare starše)?

otroci (nimam)

Value 25108 Frequency
0 Ni izbran 261
1 Izbran 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
296 0

Valid range from 0 to 1

v3_4_99 Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo hrvaški jezik_otroci-brez odgovora Ali clani vaše širše družine razumejo oz. govorijo hrvaškii jezik (odgovoriti tudi za morebiti že umrle starše ali stare starše)?

otroci (brez odgovora)

Value 26107 Frequency
0 Ni izbran 293
1 Izbran 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
296 0

Valid range from 0 to 1

v3_5_1 Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo hrvaški jezik_stari starši-razumejo Ali clani vaše širše družine razumejo oz. govorijo hrvaškii jezik (odgovoriti tudi za morebiti že umrle starše ali stare starše)?

stari starši (razumejo)

Value 27106 Frequency
0 Ni izbran 128
1 Izbran 168
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
296 0

Valid range from 0 to 1

v3_5_2 Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo hrvaški jezik_stari starši-govorijo Ali clani vaše širše družine razumejo oz. govorijo hrvaškii jezik (odgovoriti tudi za morebiti že umrle starše ali stare starše)?

stari starši (govorijo)

Value 28105 Frequency
0 Ni izbran 147
1 Izbran 149
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
296 0

Valid range from 0 to 1

v3_5_3 Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo hrvaški jezik_stari starši-nimam (odgovoriti tudi za morebiti že umrle stare starše) Ali clani vaše širše družine razumejo oz. govorijo hrvaškii jezik (odgovoriti tudi za morebiti že umrle starše ali stare starše)?

stari starši (nimam)

Value 29104 Frequency
0 Ni izbran 296
1 Izbran 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
296 0

Valid range from 0 to 1

v3_5_99 Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo hrvaški jezik_stari starši-brez odgovora Ali clani vaše širše družine razumejo oz. govorijo hrvaškii jezik (odgovoriti tudi za morebiti že umrle starše ali stare starše)?

stari starši (brez odgovora)

Value 30103 Frequency
0 Ni izbran 250
1 Izbran 46
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
296 0

Valid range from 0 to 1

v3_6_1 Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo hrvaški jezik_vnuki-razumejo Ali clani vaše širše družine razumejo oz. govorijo hrvaškii jezik (odgovoriti tudi za morebiti že umrle starše ali stare starše)?

vnuki (razumejo)

Value 31102 Frequency
0 Ni izbran 244
1 Izbran 52
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
296 0

Valid range from 0 to 1

v3_6_2 Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo hrvaški jezik_vnuki-govorijo Ali clani vaše širše družine razumejo oz. govorijo hrvaškii jezik (odgovoriti tudi za morebiti že umrle starše ali stare starše)?

vnuki (govorijo)

Value 32101 Frequency
0 Ni izbran 266
1 Izbran 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
296 0

Valid range from 0 to 1

v3_6_3 Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo hrvaški jezik_vnuki-nimam Ali clani vaše širše družine razumejo oz. govorijo hrvaškii jezik (odgovoriti tudi za morebiti že umrle starše ali stare starše)?

vnuki (nimam)

Value 33100 Frequency
0 Ni izbran 157
1 Izbran 139
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
296 0

Valid range from 0 to 1

v3_6_99 Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo hrvaški jezik_vnuki-brez odgovora Ali clani vaše širše družine razumejo oz. govorijo hrvaškii jezik (odgovoriti tudi za morebiti že umrle starše ali stare starše)?

vnuki (brez odgovora)

Value 3499 Frequency
0 Ni izbran 284
1 Izbran 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
296 0

Valid range from 0 to 1

v4_1 Ali vi oz. člani vaše družine sledite kateremu od naslednjih medijev s Hrvaške_radio Ali vi oz. člani vaše družine sledite kateremu od naslednjih medijev iz Hrvaškr?

radio

Value 3598 Frequency
1 Nikoli 155
2 Občasno 101
3 Redno 40
99 Brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
296 0

Valid range from 1 to 3

v4_2 Ali vi oz. člani vaše družine sledite kateremu od naslednjih medijev s Hrvaške_TV Ali vi oz. člani vaše družine sledite kateremu od naslednjih medijev iz Hrvaškr?

TV

Value 3697 Frequency
1 Nikoli 44
2 Občasno 158
3 Redno 94
99 Brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
296 0

Valid range from 1 to 3

v4_3 Ali vi oz. člani vaše družine sledite kateremu od naslednjih medijev s Hrvaške_časopis ali revija Ali vi oz. člani vaše družine sledite kateremu od naslednjih medijev iz Hrvaškr?

časopis ali revija

Value 3796 Frequency
1 Nikoli 201
2 Občasno 78
3 Redno 17
99 Brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
296 0

Valid range from 1 to 3

v5 Kako pogosto vi oz. člani vaše družine obiskujete kraje na drugi strani meje (na Hrvaškem)? (OPOMBA: v primeru, da se člani različno vedejo, upoštevamo višjo pogostost)

Kako pogosto vi oz. člani vaše družine obiskujete kraje na drugi strani meje (na Hrvaškemi)?

Value 3895 Frequency
1 Nikoli 33
2 Nekajkrat letno 192
3 Nekajkrat mesečno 49
4 Nekajkrat tedensko 18
5 Vsak dan 4
99 Brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
296 0

Valid range from 1 to 5

v6_1 Glavni razlogi obiska krajev na drugi strani meje (na Hrvaškem) vaše družine - delo Odgovarjajo tisti, ki so pri v5 podali odgovor v5>1 in v5<6. Kateri so glavni razlogi obiska krajev na drugi strani meje vaše družine?

delo

Value 3994 Frequency
0 Ni izbran 251
1 Izbran 12
97 nikoli ne obiskujejo sosednjih krajev 33
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
263 33

Valid range from 0 to 1

v6_2 Glavni razlogi obiska krajev na drugi strani meje (na Hrvaškem) - nakupi Odgovarjajo tisti, ki so pri v5 podali odgovor v5>1 in v5<6. Kateri so glavni razlogi obiska krajev na drugi strani meje vaše družine?

nakupi

Value 4093 Frequency
0 Ni izbran 201
1 Izbran 62
97 nikoli ne obiskujejo sosednjih krajev 33
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
263 33

Valid range from 0 to 1

v6_3 Glavni razlogi obiska krajev na drugi strani meje (na Hrvaškem) - obisk sorodnikov ali znancev Odgovarjajo tisti, ki so pri v5 podali odgovor v5>1 in v5<6. Kateri so glavni razlogi obiska krajev na drugi strani meje vaše družine?

obisk sorodnikov ali znancev

Value 4192 Frequency
0 Ni izbran 145
1 Izbran 118
97 nikoli ne obiskujejo sosednjih krajev 33
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
263 33

Valid range from 0 to 1

v6_4 Glavni razlogi obiska krajev na drugi strani meje (na Hrvaškem) - obisk kulturnih prireditev Odgovarjajo tisti, ki so pri v5 podali odgovor v5>1 in v5<6. Kateri so glavni razlogi obiska krajev na drugi strani meje vaše družine?

obisk kulturnih prireditev

Value 4291 Frequency
0 Ni izbran 231
1 Izbran 32
97 nikoli ne obiskujejo sosednjih krajev 33
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
263 33

Valid range from 0 to 1

v6_5 Glavni razlogi obiska krajev na drugi strani meje (na Hrvaškem) - izleti, dopusti, obisk gostilne Odgovarjajo tisti, ki so pri v5 podali odgovor v5>1 in v5<6. Kateri so glavni razlogi obiska krajev na drugi strani meje vaše družine?

izleti, dopusti, obisk gostilne

Value 4390 Frequency
0 Ni izbran 69
1 Izbran 194
97 nikoli ne obiskujejo sosednjih krajev 33
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
263 33

Valid range from 0 to 1

v6_6 Glavni razlogi obiska krajev na drugi strani meje (na Hrvaškem) - šolanje Odgovarjajo tisti, ki so pri v5 podali odgovor v5>1 in v5<6. Kateri so glavni razlogi obiska krajev na drugi strani meje vaše družine?

šolanje

Value 4489 Frequency
0 Ni izbran 260
1 Izbran 3
97 nikoli ne obiskujejo sosednjih krajev 33
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
263 33

Valid range from 0 to 1

v6_7 Glavni razlogi obiska krajev na drugi strani meje (na Hrvaškem) - drugo Odgovarjajo tisti, ki so pri v5 podali odgovor v5>1 in v5<6. Kateri so glavni razlogi obiska krajev na drugi strani meje vaše družine?

drugo (navesti)

Value 4588 Frequency
0 Ni izbran 250
1 Izbran 13
97 nikoli ne obiskujejo sosednjih krajev 33
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
263 33

Valid range from 0 to 1

v6_dr1 Glavni razlogi obiska krajev na drugi strani meje (na Hrvaškem) - drugo_tekst Odgovarjajo tisti, ki so pri v5 podali odgovor v5>1 in v5<6. Kateri so glavni razlogi obiska krajev na drugi strani meje vaše družine?

drugo (navesti)_tekst

Value 4687 Frequency
Frizer 1
Gobe 1
Kopanje organizirano z avtobusom 1
Obisk pokopališča 2
Obiski vikenda 1
Prebivanje 1
Tranzitna pot 1
Zobozdravnik 3
Šport 1
Športne prireditve 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13 0

v7_1 Katere kraje na Hrvaškem ste v zadnjem letu največkrat obiskali?

Katere kraje na Hrvaškem ste v zadnjem letu največkrat obiskali?

Value 4786 Frequency
Biograd, Karlovec, Mali Lošinj 1
Buje 1
Buje, Buzet 1
Buje, Poreč 1
Buje, Umag 1
Buzet 2
Buzet in Istra nasploh 1
Buzet, Črnica, Mlini 1
Cres 2
Dalmacija 2
Dalmacija - Vodice pri Šibeniku 1
Dalmacija, Zadar, Samobor in Zagreb 1
Delnice 1
Dravbotina, Ribnik, Gornja stranica 1
Dubrovnik 1
Dubrovnik, Split 1
Dubrovnik, Zagreb 1
Gračišče 1
Hum na Sotli, Zagreb 1
Hum, Istarske Toplice, Labin, Buzet, Buje, Špina 1
Istra 1
Istra - Pula 1
Istra - Poreč, Rovinj 1
Istra - Rovinj 1
Ivanec 1
Jakišnica 1
Jurovski Brod 1
Kanegra 1
Karlovec 3
Karlovec, Ozalj, Jurovski Brod 1
Karlovec, Vrbovsko 1
Karlovec, Zadar, Zagreb 1
Karlovec, Zagreb 2
Kaštel 1
Kaštel, Buzet, Zrenj 1
Klanec, Zagreb 1
Korčula 1
Korčula, Split 1
Krapina 4
Krapina, Zagreb 1
Krapina, Zagreb, otok Pag 1
Krk 7
Krk, Baška, Zagreb, Delnice 1
Krk, Njivice 1
Krk, Reka, Zagreb, Samobor 1
Krk, Samobor, Zagreb, Njivice 1
Krk, Split 1
Krk, Umag 1
Krk, Zagreb, Klanjec, Zabog, Marija Bistra 1
Krk,Karlovac 1
Krka 1
Kumrovec 1
Kumrovec, Krapina, Krakoščan, Tuherske Toplice 1
Kumrovec, Krk - Malinska 1
Lešnica 1
Makarska, Obalna mesta 1
Mali Lošinj 1
Mali lošinj 1
Marinčiči 1
Matička 1
Medulin 1
Međimurje 1
Mostar 1
Moščeniška Draga 1
Moščeniška Draga,Opatija 1
Mursko središče 7
Mursko središče, Čakovec, Varaždin 1
Ne ve točno (ob Kolpi) 1
Novigrad 3
Novigrad, Bol 1
Novigrad, Rab 1
Obala Istre 1
Obmejni manjši kraji, Karlovec in Dalmacija z otoki 1
Omiš, Biograd 1
Opatija 2
Opatija, Moščeniška Draga 1
Otok Krk 2
Otok Krk, Cres 1
Otok brez avtomobilov 1
Otoki na Jadranu 1
Pag 2
Pag Novalja 1
Pakoštani, Pula 1
Pašman 1
Pelešavc 1
Plitvice 1
Poreč 2
Poreč, Savudrija, Novigrad 1
Poreč, Umag, Hum 1
Poreč, Čever 1
Pregrad, Hum na Sutli 1
Prezid 1
Prezit, Tršče 1
Pribanci, Kacuni 1
Prišlin pri Rogatcu 1
Pula 5
Pula, Reka, Poreč in Rovinj 1
Pula, Umag 1
Rab, Kampor 1
Rab, Lopar 1
Razkrž 1
Reka 3
Reka, Izvir Kolpe 1
Reka, Krk 1
Reka, Makarska, Dubrovnik … 1
Rt Kamenjak 1
Rupa, Reka, severni del Istre 1
Samobor 1
Samobor, Bodinjak, Zagreb 1
Samobor, Zagreb 1
Samobor, Zaprešič 1
Savudrija 1
Savudrija, Hvar 1
Selce 1
Selnica 1
Senj, Zagreb 1
Smokvica 1
Split 1
Split, Brezid, Čabar 1
Split, Središče 1
Split, Zadar 1
Središče, Zagreb, Čakovec 1
Trakoščan 2
Tuheljske Toplice, Zagreb 1
Turte, Crikvenica, Reka, Virovitica 1
Umag 6
Umag, Mali Lošinj, Cres 1
Umag, Nerezine, Pag, Vrsar, Rab, Poreč 1
Umag, Poreč 1
Umag, Reka, Pula, Poreč 1
Umag, Rovinj, Vrsar 1
Umag, Split 1
Umag, Zadar 1
Umag, Zagreb 1
Umag, Črvar, Buje 1
Varaždin 2
Varaždin in okolica 1
Varaždin, Zagreb 1
Varaždin, Zagreb, Krapinske Toplice 1
Varaždin, dubrova 1
Varaždin, Čakovec, Pula 1
Varaždin, Čvakovec 1
Varaždin,rogatec 1
Vinica (blizu Ormoža) 1
Vinogora v Hrvaškem Zagorju 1
Vir 3
Višnica 1
Vratičinec, Varaždin 1
Vrsar 1
Zabok, Klanjec, Kumrovec 1
Zadar 8
Zadar, Benkovac 1
Zadar, Buzet 1
Zadar, otoki 1
Zadar, Šibenik 1
Zagrab 1
Zagreb 17
Zagreb z okolico 1
Zagreb, Buje, Split 1
Zagreb, Dalmacija 1
Zagreb, Domačija 1
Zagreb, Karlovac, Korčula 1
Zagreb, Karojba 1
Zagreb, Krapina, Đurmanec 1
Zagreb, Krk 1
Zagreb, Martin na Muri 1
Zagreb, Mursko središče 1
Zagreb, Podsused 1
Zagreb, Pula 1
Zagreb, Reka, Zadar 1
Zagreb, Split 1
Zaloke, Karlovac, Žakanje 1
Zaloška poljana 1
Zavrče 1
Zgreb, Lošinj 1
Zlogon, Zavišnica, Svetlin, Dubrava, Pestica 1
Čabar 2
Čakovec 6
Čakovec Varaždin, Stari grad, Paklenica 1
Čakovec, Varaždin 4
Čakovec, Varaždin, Pula 1
Šibenik 2
Šibenik, Pašman, Zadar, Novigrad 1
Šibenik, Split 1
Škalnica 1
Štrigovo, Hvar 1
Živogošće 1
Žorga 1
/ 33
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
263 33

v8_1 S katerimi kraji, občinami ali območji na Hrvaškem bi se moral/a po vašem mnenju najbolj povezati kraj/občina, v katerem/i živite? (OPOMBA: lahko navede več krajev ali občin)

S katerimi kraji, občinami ali območji na drugi strani meje bi se moral/a po vašem mnenju najbolj povezati kraj/občina, v katerem/i živite?

Value 4885 Frequency
Bednja 1
Bregana in Samobor, Karlovec, Zagreb 1
Brod na Kolpi 1
Buje 4
Buje, Buzet 3
Buje, Poreč, Novigrad 1
Buje, Umag 1
Buje, Umag, Rovinj 1
Buje, Umag, pula 1
Buzet 3
Buzet, Buje 2
Buzet, Buje, Umag, Novigrad 1
Cestica 1
Cestica, Varaždin 1
Delnice 4
Delnice, ... 2
Delnice, Brod 1
Delnice, Brod na Kolpi 1
Dobova, Samobor 1
Duga Resa, Karlovec, Ogulin 1
Grožnjan 1
Hrvaška Istra - Buje, Buzet 1
Hum 1
Hum na Sotli 4
Hum na Sutli 1
Huma na Sutli 1
Istra 2
Istrska županija - Buje 1
Ivanec, Cestica 1
Ivanec, Varaždin 1
Karlovec 7
Karlovec, Dugarica 1
Karlovec, Ozan 1
Karlovec, Ozel 1
Karlovec, Vivodina, Žakanje 1
Karlovec, občine ob Kolpi 1
Klanec 1
Klanec, Kumrovec 1
Krapina 2
Krupa 1
Kumrovec 1
Kumrovec, Desenić, Rogatec, Straža 1
Kumrovec, Hum na Sotli, Krapina 2
Kumrovec, Krapina 1
Kumrovec, Zagreb 2
Macinec 1
Malinska 1
Martin na Muri 2
Martin na Muri, Mursko središče 1
Matulji, Opatija, Reka 1
Međimurje 1
Međimurje, Varaždin 1
Mursko središče 3
Mursko središče, Martin na Muri 2
Ne ve s kom so že povezai 1
Ni pomembno 1
Ni potrebe 13
Nima vpogleda, živi na osamljenem področju 1
Nima želje 1
Nobene potrebe 1
Obmejne 1
Od Pirana do Poreča ... Umag, Buje Novigrad ... 1
Opatija 1
Opatija, Reka 1
Ozalj 2
Ozalj, Bosiljevo, Netrtič - obmejne občine 1
Ozalj, Karlovec 2
Ozalj, Žakanje 1
Pakoštani 1
Pazin 1
Pazin, Buzet 1
Poreč 1
Poreč, Pula 1
Poreč, Rovinj 1
Pregrada, Hum na Sotli 1
Presid, Delnice 1
Prslin 1
Pula 1
Rab 1
Reka 6
Reka, Opatija 2
Rogatec Kratina 1
Rogatec-Hum 1
Samobor 6
Samobor, Krapina 1
Savudrija 2
Severovzhodni del Zagorja 1
Središče 2
Sv. Martin 1
Svetlin 1
Umag 2
Umag in okolica 1
Umag, Buje 3
Umag, Buje, Buzet 1
Umag, Buzet 1
Umag, Poreč 1
Umag, Pula 1
Umag, z najbližjo 1
Varaždin 1
Varaždin, Čakovec 2
Varždin, Čakovec 1
Vinica, Gruškovje 1
Vrbovsko 1
Vse do Umaga 1
Vse kar se vidi iz koprske strani 1
Vseeno 1
Vseeno, Delnice 1
Zabog 1
Zadar 1
Zagorska sela 1
Zagreb 7
Zagreb, Rignice 1
Zagreb, Samobor 1
Zagreb, Čakovec 1
Zaloka 1
Zaprešić 1
Zaprešič 1
Zavrčan 1
kateri koli 1
kjer je interes 1
ne bi se povezala, žvi predaleč od meje 1
ne ve, ni potrebna povezava 1
ni potrebe 4
nobenim 1
pobrateni z občino Rab 1
trenutno ne zaradi situacije 1
z nobeno zaradi oddaljenosti, če pa z Varaždinom 1
z občino (županija) Zagreb 1
Čabar 3
Čabar, Delnice 1
Čabar, Lovška dolina 1
Čader 1
Čakovec 5
Čakovec, Mursko središče 1
Čakovec, Varaždin 4
Čakovec, Štrigova 1
Čepiče, Buje 1
Čigoč 1
Štrigova 3
Štrigova, Martin na Muri 1
Žakanje 1
Žumberak 1
/ 74
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
222 74

v9 Kako ocenjujete, da je vstop Slovenije v schengenski prostor vplival na položaj Italijanske manjšine na Hrvaškem:

Kako ocenjujete, da je vstop Slovenije v Schengenski prostor vplival na položaj naslednjih manjšin: italijanske manjšine na Hrvaškem

Value 4984 Frequency
1 Poslabšal 40
2 Ostal nespremenjen 76
3 Izboljšal 18
99 Brez odgovora 162
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
134 162

Valid range from 1 to 3

v10 Ali bi rekli, da imate v vašem okolju na splošno...

Ali bi rekli, da imate v vašem okolju na splošno...

Value 5083 Frequency
1 več stikov s slovensko govorečimi osebami 204
2 več stikov z drugače govorečimi osebami (npr. ital., nemško, 18
3 v enaki meri stike s slovensko in drugače govorečimi osebami 73
99 brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
295 1

Valid range from 1 to 3

v101_1 Katerimi? Odgovarjajo tisti, ki so pri v10 odgovorili z 2 ali 3.

Katerimi?

Value 5182 Frequency
Bosanci, Muslimani, Pravoslavci 1
Bosansko 1
Bosna, Srbija, Makedonija, Hrvati, Albanci 1
Hrvati in Italijani 1
Hrvati in Srbi 1
Hrvati, Bosanci 1
Hrvati, Bosanci, Albanci 1
Hrvati, Madžari 1
Hrvati, Srbi, Bosanci 1
Hrvati, Srbi, Muslimani, Italijani 1
Hrvaškimi, madžarskimi 1
Hrvaško 42
Hrvaško in Madžarsko govorečimi 1
Hrvaško in madžarsko 1
Hrvaško, italijansko 2
Hrvaško, italijansko, srbsko 1
Hrvaško, nemško 1
Hrvaško, nemško, italijansko 1
Hrvaško, srbsko 1
Hrvaško, srbsko, italijansko, avstrijsko 1
Hrvaščina, srbščina 1
Italijanski 4
Italijanski in hrvaški 1
Italijanski, Hrvaški, Srbski, Bosanski 1
Italijanski, hrvaški 1
Italijansko 3
Italijansko, Hrvaško 1
Italijansko, Hrvaško, Srbsko 1
Južno od Slovenije 1
Kosovo, Bosanci, Hrvati, Srbi, Slovaki 1
Madžarski 7
Madžarski, hrvaški in slovenski 1
S hrvaško govorečimi 1
Slovenski in nekaj južnih jezikov 1
Slovenski, hrvaški, srbski 1
Srbski, hrvaški 1
Srbski, hrvaški, bosanski 1
Več madžarsko govorečih 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
91 0

v11_1 Ali lahko navedete, katere pripadnike naslednjih etničnih skupin bi imeli za sosede? Italijane Ali lahko navedete, katere pripadnike naslednjih etničnih skupin bi imeli za sosede? Ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni ne, 5 pa da.

Italijane

Value 5281 Frequency
1 Ne 41
2 Raje ne 37
3 Ne vem, vseeno mi je 68
4 Da, v omejenem obsegu 38
5 Da 109
99 Brez odgovora 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
293 3

Valid range from 1 to 5

v11_2 Ali lahko navedete, katere pripadnike naslednjih etničnih skupin bi imeli za sosede? Avstrijce Ali lahko navedete, katere pripadnike naslednjih etničnih skupin bi imeli za sosede? Ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni ne, 5 pa da.

Avstrijce

Value 5380 Frequency
1 Ne 24
2 Raje ne 20
3 Ne vem, vseeno mi je 70
4 Da, v omejenem obsegu 61
5 Da 118
99 Brez odgovora 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
293 3

Valid range from 1 to 5

v11_3 Ali lahko navedete, katere pripadnike naslednjih etničnih skupin bi imeli za sosede? Madžare Ali lahko navedete, katere pripadnike naslednjih etničnih skupin bi imeli za sosede? Ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni ne, 5 pa da.

Madžare

Value 5479 Frequency
1 Ne 53
2 Raje ne 29
3 Ne vem, vseeno mi je 81
4 Da, v omejenem obsegu 36
5 Da 90
99 Brez odgovora 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
289 7

Valid range from 1 to 5

v11_4 Ali lahko navedete, katere pripadnike naslednjih etničnih skupin bi imeli za sosede? Hrvate Ali lahko navedete, katere pripadnike naslednjih etničnih skupin bi imeli za sosede? Ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni ne, 5 pa da.

Hrvate

Value 5578 Frequency
1 Ne 40
2 Raje ne 18
3 Ne vem, vseeno mi je 54
4 Da, v omejenem obsegu 54
5 Da 128
99 Brez odgovora 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
294 2

Valid range from 1 to 5

v11_5 Ali lahko navedete, katere pripadnike naslednjih etničnih skupin bi imeli za sosede? Rome Ali lahko navedete, katere pripadnike naslednjih etničnih skupin bi imeli za sosede? Ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni ne, 5 pa da.

Rome

Value 5677 Frequency
1 Ne 114
2 Raje ne 47
3 Ne vem, vseeno mi je 52
4 Da, v omejenem obsegu 24
5 Da 55
99 Brez odgovora 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
292 4

Valid range from 1 to 5

v11_6 Ali lahko navedete, katere pripadnike naslednjih etničnih skupin bi imeli za sosede? Slovence Ali lahko navedete, katere pripadnike naslednjih etničnih skupin bi imeli za sosede? Ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni ne, 5 pa da.

Slovence

Value 5776 Frequency
1 Ne 0
2 Raje ne 3
3 Ne vem, vseeno mi je 15
4 Da, v omejenem obsegu 29
5 Da 248
99 Brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
295 1

Valid range from 1 to 5

v12 Dvojezični napisi v krajih, kjer živijo pripadniki manjšin v Sloveniji, po vašem mnenju:

Dvojezični napisi v krajih, kjer živijo pripadniki manjšin v Sloveniji, po vašem mnenju:

Value 5875 Frequency
1 Niso ne obvezni ne potrebni 43
2 Potrebni, a ne obvezni 109
3 Obvezni 137
98 Ne vem, mi je vseeno 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
289 7

Valid range from 1 to 3

v13 Za prebivalce obmejnih območij Slovenije znanje jezikov sosednjih držav:

Za prebivalce obmejnih območij Slovenije znanje jezikov sosednjih držav:

Value 5974 Frequency
1 Ni ne obvezno ne potrebno 31
2 Potrebno, a ne obvezno 223
3 Obvezno 38
98 Ne vem, mi je vseeno 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
292 4

Valid range from 1 to 3

v14 Kateri jezik največkrat uporabljate v družinskem okolju?

Kateri jezik največkrat uporabljate v družinskem okolju?

Value 6073 Frequency
1 Slovenski jezik 267
2 Slovenski in drug jezik v enaki meri 20
3 Drug jezik 9
99 Brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
296 0

Valid range from 1 to 3

v141_1 Kateri? Odgovarjajo tisti, ki so pri v14 odgovorili z 2 ali 3.

Kateri?

Value 6172 Frequency
Angleški, Nemški 1
Hrvaški 11
Hrvaški, slovenski 1
Italijanski 4
Madžarski 8
Nemški 2
Nemški, hrvaški, angleški 1
Slovenski in italijanski 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29 0

v15 V vsakodnevnem življenju vašega kraja prevladuje:

V vsakodnevnem življenju vašega kraja prevladuje:

Value 6271 Frequency
1 Slovenska kultura in jezik, drugi jeziki in kulture so obrob 243
2 Slovenski in hrvaški jezik in kultura, drugi jeziki in kultu 14
3 Enakovredno sobivajo različni jeziki in kulture. 37
99 Brez odgovora 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
294 2

Valid range from 1 to 3

v16_1 Posameznik ima lahko dva materna jezika in se čuti pripadnik dveh narodov (ima dve narodni identiteti). Na lestvici od 1 do 5 ocenite, v kolikšne meri se strinjate z navedenimi trditvami, kjer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam.

Posameznik ima lahko dva materna jezika in se čuti pripadnik dveh narodov (ima dve narodni identiteti).

Value 6370 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 36
2 Se ne strinjam 29
3 Niti niti 40
4 Se strinjam 92
5 Popolnoma se strinjam 99
99 Brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
296 0

Valid range from 1 to 5

v16_2 Slovenci, živeči ob slovensko-hrvaški meji, so po splošnem načinu življenja, mentaliteti bolj podobni Hrvatom kot npr. Slovencem iz NOTRANJE SLOVENIJE. Na lestvici od 1 do 5 ocenite, v kolikšne meri se strinjate z navedenimi trditvami, kjer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam.

Slovenci, živeči ob slovensko-hrvaški meji, so po splošnem načinu življenja, mentaliteti bolj podobni Hrvatom kot npr. Slovencem iz NOTRANJE SLOVENIJE.

Value 6469 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 50
2 Se ne strinjam 63
3 Niti niti 71
4 Se strinjam 82
5 Popolnoma se strinjam 26
99 Brez odgovora 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
292 4

Valid range from 1 to 5

v16_3 Ljudje živeči ob meji imajo nekatere lastnosti, ki so jih prevzeli od Hrvatov. Na lestvici od 1 do 5 ocenite, v kolikšne meri se strinjate z navedenimi trditvami, kjer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam.

Ljudje živeči ob meji imajo nekatere lastnosti, ki so jih prevzeli od Hrvatov.

Value 6568 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 22
2 Se ne strinjam 50
3 Niti niti 66
4 Se strinjam 107
5 Popolnoma se strinjam 46
99 Brez odgovora 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
291 5

Valid range from 1 to 5

v16_4 Ne glede na vero, raso, narodnost imajo ljudje lahko skupne in iste vrednote. Na lestvici od 1 do 5 ocenite, v kolikšne meri se strinjate z navedenimi trditvami, kjer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam.

Ne glede na vero, raso, narodnost imajo ljudje lahko skupne in iste vrednote.

Value 6667 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 6
2 Se ne strinjam 4
3 Niti niti 23
4 Se strinjam 91
5 Popolnoma se strinjam 171
99 Brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
295 1

Valid range from 1 to 5

v17 Katera od naslednjih trditev po vašem mnenju najbolje opisuje situacijo v kraju, v katerem živite?

Katera od naslednjih trditev po vašem mnenju najbolje opisuje situacijo v kraju, v katerem živite?

Value 6766 Frequency
1 Pripadniki različnih narodov sobivajo, so prisotni drug ob d 59
2 Pripadniki različnih narodov so v intenzivnih stikih, prijat 227
99 Brez odgovora, ne vem, ne želim odgovoriti. 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
286 10

Valid range from 1 to 2

v18_1_1 Ali je priseljencem z območja nekdanje potrebno zagotoviti - Ohranitev njihove kulture (učenje maternega jezika v šolah, financiranje kulturnih društev ...) Ali je priseljencem z območja nekdanje Jugoslavije, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti:

Ohranitev njihove kulture (učenje maternega jezika v šolah, financiranje kulturnih društev ...)

Value 6865 Frequency
0 Ni izbran 80
1 Izbran 216
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
296 0

Valid range from 0 to 1

v18_1_2 Ali je priseljencem z območja nekdanje Jugoslavije, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti - Politične pravice (voliti, biti voljen,...) Ali je priseljencem z območja nekdanje Jugoslavije, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti:

Politične pravice (voliti, biti voljen,...)

Value 6964 Frequency
0 Ni izbran 159
1 Izbran 137
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
296 0

Valid range from 0 to 1

v18_1_3 Ali je priseljencem z območja nekdanje Jugoslavije, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti - Socialne pravice (bivališče, socialno in zdravstveno zavarovanje,...) Ali je priseljencem z območja nekdanje Jugoslavije, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti:

Socialne pravice (bivališče, socialno in zdravstveno zavarovanje,...)

Value 7063 Frequency
0 Ni izbran 32
1 Izbran 264
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
296 0

Valid range from 0 to 1

v18_1_99 Ali je priseljencem z območja nekdanje Jugoslavije, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti - brez odgovora Ali je priseljencem z območja nekdanje Jugoslavije, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti:

brez odgovora

Value 7162 Frequency
0 Ni izbran 287
1 Izbran 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
296 0

Valid range from 0 to 1

v18_2_1 Ali je Romunom potrebno zagotoviti- Ohranitev njihove kulture (učenje maternega jezika v šolah, financiranje kulturnih društev ...) Ali je Romunom, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti:

Ohranitev njihove kulture (učenje maternega jezika v šolah, financiranje kulturnih društev ...)

Value 7261 Frequency
0 Ni izbran 134
1 Izbran 162
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
296 0

Valid range from 0 to 1

v18_2_2 Ali je Romunom potrebno zagotoviti - Politične pravice (voliti, biti voljen,...) Ali je Romunom, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti:

Politične pravice (voliti, biti voljen,...)

Value 7360 Frequency
0 Ni izbran 184
1 Izbran 112
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
296 0

Valid range from 0 to 1

v18_2_3 Ali je Romunom potrebno zagotoviti - Socialne pravice (bivališče, socialno in zdravstveno zavarovanje,...) Ali je Romunom, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti:

Socialne pravice (bivališče, socialno in zdravstveno zavarovanje,...)

Value 7459 Frequency
0 Ni izbran 72
1 Izbran 224
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
296 0

Valid range from 0 to 1

v18_2_99 Ali je Romunom potrebno zagotoviti - brez odgovora Ali je Romunom, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti:

brez odgovora

Value 7558 Frequency
0 Ni izbran 283
1 Izbran 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
296 0

Valid range from 0 to 1

v18_3_1 Ali je Afričanom potrebno zagotoviti - Ohranitev njihove kulture (učenje maternega jezika v šolah, financiranje kulturnih društev ...) Ali je Afričanom, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti:

Ohranitev njihove kulture (učenje maternega jezika v šolah, financiranje kulturnih društev ...)

Value 7657 Frequency
0 Ni izbran 123
1 Izbran 173
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
296 0

Valid range from 0 to 1

v18_3_2 Ali je Afričanom potrebno zagotoviti - Politične pravice (voliti, biti voljen,...) Ali je Afričanom, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti:

Politične pravice (voliti, biti voljen,...)

Value 7756 Frequency
0 Ni izbran 181
1 Izbran 115
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
296 0

Valid range from 0 to 1

v18_3_3 Ali je Afričanom potrebno zagotoviti - Socialne pravice (bivališče, socialno in zdravstveno zavarovanje,...) Ali je Afričanom, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti:

Socialne pravice (bivališče, socialno in zdravstveno zavarovanje,...)

Value 7855 Frequency
0 Ni izbran 68
1 Izbran 228
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
296 0

Valid range from 0 to 1

v18_3_99 Ali je Afričanom potrebno zagotoviti - brez odgovora Ali je Afričanom, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti:

brez odgovora

Value 7954 Frequency
0 Ni izbran 283
1 Izbran 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
296 0

Valid range from 0 to 1

v18_4_1 Ali je Kitajcem potrebno zagotoviti - Ohranitev njihove kulture (učenje maternega jezika v šolah, financiranje kulturnih društev ...) Ali je Kitajcem, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti:

Ohranitev njihove kulture (učenje maternega jezika v šolah, financiranje kulturnih društev ...)

Value 8053 Frequency
0 Ni izbran 132
1 Izbran 164
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
296 0

Valid range from 0 to 1

v18_4_2 Ali je Kitajcem potrebno zagotoviti - Politične pravice (voliti, biti voljen,...) Ali je Kitajcem, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti:

Politične pravice (voliti, biti voljen,...)

Value 8152 Frequency
0 Ni izbran 183
1 Izbran 113
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
296 0

Valid range from 0 to 1

v18_4_3 Ali je Kitajcem potrebno zagotoviti - Socialne pravice (bivališče, socialno in zdravstveno zavarovanje,...) Ali je Kitajcem, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti:

Socialne pravice (bivališče, socialno in zdravstveno zavarovanje,...)

Value 8251 Frequency
0 Ni izbran 68
1 Izbran 228
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
296 0

Valid range from 0 to 1

v18_4_99 Ali je Kitajcem potrebno zagotoviti - brez odgovora Ali je Kitajcem, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti:

brez odgovora

Value 8350 Frequency
0 Ni izbran 283
1 Izbran 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
296 0

Valid range from 0 to 1

v18_5_1 Ali je Angležem potrebno zagotoviti - Ohranitev njihove kulture (učenje maternega jezika v šolah, financiranje kulturnih društev ...) Ali je Angležem, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti:

Ohranitev njihove kulture (učenje maternega jezika v šolah, financiranje kulturnih društev ...)

Value 8449 Frequency
0 Ni izbran 113
1 Izbran 183
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
296 0

Valid range from 0 to 1

v18_5_2 Ali je Angležem potrebno zagotoviti - Politične pravice (voliti, biti voljen,...) Ali je Angležem, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti:

Politične pravice (voliti, biti voljen,...)

Value 8548 Frequency
0 Ni izbran 172
1 Izbran 124
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
296 0

Valid range from 0 to 1

v18_5_3 Ali je Angležem potrebno zagotoviti - Socialne pravice (bivališče, socialno in zdravstveno zavarovanje,...) Ali je Angležem, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti:

Socialne pravice (bivališče, socialno in zdravstveno zavarovanje,...)

Value 8647 Frequency
0 Ni izbran 60
1 Izbran 236
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
296 0

Valid range from 0 to 1

v18_5_99 Ali je Angležem potrebno zagotoviti - brez odgovora Ali je Angležem, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti:

brez odgovora

Value 8746 Frequency
0 Ni izbran 284
1 Izbran 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
296 0

Valid range from 0 to 1

v19 Komu bi rekli, da ste »glede na način življenja, mentaliteto« bolj podobni?

Komu bi rekli, da ste »glede na nacin življenja, mentaliteto« bolj podobni?

Value 8845 Frequency
1 Slovencem iz drugih delov Slovenije 154
2 Hrvatom živečim na drugi strani meje 16
3 Na splošno drugim ljudem iste starosti, spola in izobrazbe n 117
98 Ne vem 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
287 9

Valid range from 1 to 3

v20 Kdo menite, da vam je osebno bližje?

Kdo menite, da vam je osebno bližje?

Value 8944 Frequency
1 Nekdo, ki je isto star kot vi, opravlja isti poklic, je iste 188
2 Nekdo, ki vam po starosti, spolu in zanimanjih ni nujno podo 91
99 Brez odgovora 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
279 17

Valid range from 1 to 2

star Starost

Starost

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
296 0 18 84 52.679 15.523

Valid range from 18 to 84

izob Izobrazba

Izobrazba

Value 9142 Frequency
1 Osnovnošolska izobrazba ali manj 39
2 Poklicna izobrazba 55
3 Srednješolska izobrazba 127
4 Višješolska izobrazba 40
5 Univerzitetna izobrazba 33
6 Magisterij, doktorat 2
99 Brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
296 0

Valid range from 1 to 6

narod_1 Narodna pripadnost (možnih je več odgovorov!) - Slovenska Narodna pripadnost (možnih je več odgovorov!)

Slovenska

Value 9241 Frequency
0 Ni izbran 19
1 Izbran 277
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
296 0

Valid range from 0 to 1

narod_2 Italijanska Narodna pripadnost (možnih je več odgovorov!)

Italijanska

Value 9340 Frequency
0 Ni izbran 292
1 Izbran 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
296 0

Valid range from 0 to 1

narod_3 Madžarska Narodna pripadnost (možnih je več odgovorov!)

Madžarska

Value 9439 Frequency
0 Ni izbran 288
1 Izbran 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
296 0

Valid range from 0 to 1

narod_4 Hrvaška Narodna pripadnost (možnih je več odgovorov!)

Hrvaška

Value 9538 Frequency
0 Ni izbran 282
1 Izbran 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
296 0

Valid range from 0 to 1

narod_5 Srbska Narodna pripadnost (možnih je več odgovorov!)

Srbska

Value 9637 Frequency
0 Ni izbran 293
1 Izbran 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
296 0

Valid range from 0 to 1

narod_6 Bošnjaška Narodna pripadnost (možnih je več odgovorov!)

Bošnjaška

Value 9736 Frequency
0 Ni izbran 294
1 Izbran 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
296 0

Valid range from 0 to 1

narod_7 Albanska Narodna pripadnost (možnih je več odgovorov!)

Albanska

Value 9835 Frequency
0 Ni izbran 295
1 Izbran 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
296 0

Valid range from 0 to 1

narod_8 Makedonska Narodna pripadnost (možnih je več odgovorov!)

Makedonska

Value 9934 Frequency
0 Ni izbran 294
1 Izbran 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
296 0

Valid range from 0 to 1

narod_9 Črnogorska Narodna pripadnost (možnih je več odgovorov!)

Črnogorska

Value 10033 Frequency
0 Ni izbran 295
1 Izbran 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
296 0

Valid range from 0 to 1

narod_10 Nemška Narodna pripadnost (možnih je več odgovorov!)

Nemška

Value 10132 Frequency
0 Ni izbran 295
1 Izbran 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
296 0

Valid range from 0 to 1

narod_99 Brez odgovora Narodna pripadnost (možnih je več odgovorov!)

Brez odgovora

Value 10231 Frequency
0 Ni izbran 296
1 Izbran 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
296 0

Valid range from 0 to 1

narod_11 Drugo Narodna pripadnost (možnih je več odgovorov!)

Drugo

Value 10330 Frequency
0 Ni izbran 293
1 Izbran 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
296 0

Valid range from 0 to 1

nar_dr_r Narodna pripadnost drugo_tekst_rec Narodna pripadnost (možnih je več odgovorov!)

Drugo teks

Value 10429 Frequency
-1 zakrita vrednost 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3 293 -1 -1

Valid range from -1 to -1

naro2_1 Narodna pripadnost moža-žene (izvenzakonskega partnerja) (možnih je več odgovorov) - slovenska Narodna pripadnost moža-žene (izvenzakonskega partnerja) (možnih je več odgovorov)

Slovenska

Value 10528 Frequency
0 Ni izbran 47
1 Izbran 249
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
296 0

Valid range from 0 to 1

naro2_2 Italijanska Narodna pripadnost moža-žene (izvenzakonskega partnerja) (možnih je več odgovorov)

Italijanska

Value 10627 Frequency
0 Ni izbran 292
1 Izbran 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
296 0

Valid range from 0 to 1

naro2_3 Madžarska Narodna pripadnost moža-žene (izvenzakonskega partnerja) (možnih je več odgovorov)

Madžarska

Value 10726 Frequency
0 Ni izbran 292
1 Izbran 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
296 0

Valid range from 0 to 1

naro2_4 Hrvaška Narodna pripadnost moža-žene (izvenzakonskega partnerja) (možnih je več odgovorov)

Hrvaška

Value 10825 Frequency
0 Ni izbran 276
1 Izbran 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
296 0

Valid range from 0 to 1

naro2_5 Srbska Narodna pripadnost moža-žene (izvenzakonskega partnerja) (možnih je več odgovorov)

Srbska

Value 10924 Frequency
0 Ni izbran 296
1 Izbran 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
296 0

Valid range from 0 to 1

naro2_6 Bošnjaška Narodna pripadnost moža-žene (izvenzakonskega partnerja) (možnih je več odgovorov)

Bošnjaška

Value 11023 Frequency
0 Ni izbran 295
1 Izbran 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
296 0

Valid range from 0 to 1

naro2_7 Albanska Narodna pripadnost moža-žene (izvenzakonskega partnerja) (možnih je več odgovorov)

Albanska

Value 11122 Frequency
0 Ni izbran 296
1 Izbran 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
296 0

Valid range from 0 to 1

naro2_8 Makedonska Narodna pripadnost moža-žene (izvenzakonskega partnerja) (možnih je več odgovorov)

Makedonska

Value 11221 Frequency
0 Ni izbran 296
1 Izbran 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
296 0

Valid range from 0 to 1

naro2_9 Črnogorska Narodna pripadnost moža-žene (izvenzakonskega partnerja) (možnih je več odgovorov)

Črnogorska

Value 11320 Frequency
0 Ni izbran 296
1 Izbran 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
296 0

Valid range from 0 to 1

naro2_10 Nemška Narodna pripadnost moža-žene (izvenzakonskega partnerja) (možnih je več odgovorov)

Nemška

Value 11419 Frequency
0 Ni izbran 296
1 Izbran 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
296 0

Valid range from 0 to 1

naro2_11 Nimam moža-žene-partnerja Narodna pripadnost moža-žene (izvenzakonskega partnerja) (možnih je več odgovorov)

Nimam moža-žene-partnerja

Value 11518 Frequency
0 Ni izbran 269
1 Izbran 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
296 0

Valid range from 0 to 1

naro2_99 Brez odgovora Narodna pripadnost moža-žene (izvenzakonskega partnerja) (možnih je več odgovorov)

Brez odgovora

Value 11617 Frequency
0 Ni izbran 295
1 Izbran 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
296 0

Valid range from 0 to 1

naro2_12 Drugo Narodna pripadnost moža-žene (izvenzakonskega partnerja) (možnih je več odgovorov)

Drugo

Value 11716 Frequency
0 Ni izbran 294
1 Izbran 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
296 0

Valid range from 0 to 1

na2_dr_r Narodna pripadnost partnerja drugo_tekst_rec Narodna pripadnost moža-žene (izvenzakonskega partnerja) (možnih je več odgovorov)

Drugo_tekst

Value 11815 Frequency
-1 zakrita vrednost 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2 294 -1 -1

Valid range from -1 to -1

mater_1 Materni jezik (možna sta največ dva odgovora, če gre za dvojezičnost) - slovenski Materni jezik (možna sta maks. dva odgovora, če gre za dvojezičnost)

Slovenski

Value 11914 Frequency
0 Ni izbran 21
1 Izbran 275
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
296 0

Valid range from 0 to 1

mater_2 Italijanski Materni jezik (možna sta maks. dva odgovora, če gre za dvojezičnost)

Italijanski

Value 12013 Frequency
0 Ni izbran 292
1 Izbran 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
296 0

Valid range from 0 to 1

mater_3 Madžarski Materni jezik (možna sta maks. dva odgovora, če gre za dvojezičnost)

Madžarski

Value 12112 Frequency
0 Ni izbran 289
1 Izbran 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
296 0

Valid range from 0 to 1

mater_4 Hrvaški Materni jezik (možna sta maks. dva odgovora, če gre za dvojezičnost)

Hrvaški

Value 12211 Frequency
0 Ni izbran 281
1 Izbran 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
296 0

Valid range from 0 to 1

mater_5 Srbski Materni jezik (možna sta maks. dva odgovora, če gre za dvojezičnost)

Srbski

Value 12310 Frequency
0 Ni izbran 294
1 Izbran 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
296 0

Valid range from 0 to 1

mater_6 Bošnjaški Materni jezik (možna sta maks. dva odgovora, če gre za dvojezičnost)

Bošnjaški

Value 1249 Frequency
0 Ni izbran 296
1 Izbran 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
296 0

Valid range from 0 to 1

mater_7 Albanski Materni jezik (možna sta maks. dva odgovora, če gre za dvojezičnost)

Albanski

Value 1258 Frequency
0 Ni izbran 296
1 Izbran 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
296 0

Valid range from 0 to 1

mater_8 Makedonski Materni jezik (možna sta maks. dva odgovora, če gre za dvojezičnost)

Makedonski

Value 1267 Frequency
0 Ni izbran 296
1 Izbran 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
296 0

Valid range from 0 to 1

mater_9 Črnogorski Materni jezik (možna sta maks. dva odgovora, če gre za dvojezičnost)

Črnogorski

Value 1276 Frequency
0 Ni izbran 296
1 Izbran 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
296 0

Valid range from 0 to 1

mater_10 Nemški Materni jezik (možna sta maks. dva odgovora, če gre za dvojezičnost)

Nemški

Value 1285 Frequency
0 Ni izbran 296
1 Izbran 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
296 0

Valid range from 0 to 1

mater_99 Brez odgovora Materni jezik (možna sta maks. dva odgovora, če gre za dvojezičnost)

Brez odgovora

Value 1294 Frequency
0 Ni izbran 296
1 Izbran 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
296 0

Valid range from 0 to 1

mater_11 Drugo Materni jezik (možna sta maks. dva odgovora, če gre za dvojezičnost)

Drugo

Value 1303 Frequency
0 Ni izbran 295
1 Izbran 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
296 0

Valid range from 0 to 1

mater_dr Drugo_tekst Materni jezik (možna sta maks. dva odgovora, če gre za dvojezičnost)

Drugo_tekst

Value 1312 Frequency
srbohrvaščina 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1 0

spol Spol

Spol

Value 1321 Frequency
1 moški 123
2 ženski 173
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
296 0

Valid range from 1 to 2

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

7 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, omejene na manj splošno populacijo, manj vplivne

  How to CITE this study?

Bufon, M., Sedmak, M., Simčič, B., Medarić, Z. and Zadel, M. (2022). Javnomnenjska raziskava na 4 obmejnih območjih Slovenije, 2010: Hrvaška [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: JMOOSH10. https://doi.org/10.17898/ADP_JMOOSH10_V1

COBISS.SI
Publication date: 2022
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si