Slovenski utrip 5/2014: Odnos do Evrope

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SUTR1405
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1405_V1
Glavni avtor(ji):
 • Makarovič, Matej
 • Rončević, Borut
 • Tomšič, Matevž
 • Suklan, Jana
 • Golob, Tea
 • Podgornik, Nevenka
Izdelal datoteko podatkov:
FUDS - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (Nova Gorica, Slovenija; 2014)

Finančna podpora:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Serija:
 • SUTR/Slovenski utrip

  Slovenski utrip je serija krajših anketnih raziskav, ki jih od leta 2009 dalje izvaja Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Izvajajo se v obliki telefonskih anket, vsakič na reprezentativnem nacionalnem vzorcu najmanj 900 anketirancev. Letno se izvede do 10 raziskav, ki analizirajo odnos javnega mnenja do znanja, identitete, demokracije, materialne blaginje, Evrope, političnih orientacij, množičnih medijev, medkulturnih stikov, iger na srečo in družbenega razvoja. Ankete vključujejo tudi strankarsko-politične preference in odnos do izbranih aktualnih tem, ponavljanje osnovnih vprašanj znotraj nosilnih tematskih področij pa omogoča primerljivost na medletni ravni.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

elementi, ki opredeljujejo Evropo, evropskost, institucije Evropske unije, evropske volitve, podpora vladi, strankarske preference

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - mednarodna politika in organizacije
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija
Vsebinska področja ADP
Odnos do Evrope


Povzetek:

V rednem vsebinskem delu je anketa posvečena Evropi, pri čemer se ugotavlja, v kolikšni meri se prebivalci Slovenije počutijo kot evropski državljani in katerim značilnostim Evrope pripisujejo največji pomen. V sklopu vprašanj o aktualni politični situaciji se anketirance sprašuje po mnenju o tem, kdaj bi morali izvesti predčasne volitve, kako ocenjujejo delo vlade Alenke Bratušek in katero stranko bi volili na parlamentarnih oz. evropskih volitvah. Del vprašanj se je nanašal tudi na to, kako verjetno se bodo anketiranci udeležili referenduma o arhivih in kako bodo na njem glasovali ter kakšno mnenje imajo o napovedi ustanovitve nekaterih novih političnih strank.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 12. maj 2014 - 15. maj 2014
Čas izdelave: 2014
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Polnoletni prebivalci Republike Slovenije.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Tip vzorca:

Stratificirano slučajno vzorčenje. Kot vzorčni okvir je bil uporabljen Telefonski imenik prebivalcev Slovenije. Način vzorčenja je stratificirano slučajno vzorčenje, kjer geografske regije predstavljajo stratume. Naključni vzorec iz vsakega stratuma se izbere sorazmerno z velikostjo (številom prebivalcev v posameznih regijah) stratuma. Nato je narejen naključen izbor v okviru gospodinjstva (metoda zadnjega rojstnega dne).

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Podatki so uteženi po izobrazbi, tipu naselja, spolu in starosti. Utež je oblikovana s postopkom večkratnih iteracij po raking metodi.

Omejitve dostopa

Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: SUTR1405 - Slovenski utrip 5/2014: Odnos do Evrope [datoteka podatkov]

ID datoteke: F1

Format: *.txt - TEKST

 • število spremenljivk: 25
 • število enot: 907

Spremenljivke

tip_kraj Naselje

Vrednost 13 Frekvenca
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 326
2 vas (500-1999 prebivalcev) 172
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 146
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 263
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

stat_reg Statistična regija

Vrednost 22 Frekvenca
1 Pomurska 48
2 Podravska 128
3 Koroška 30
4 Savinjska 119
5 Zasavska 19
6 Spodnjeposavska 31
7 Dolenjska 66
8 Osrednjeslovenska 237
9 Gorenjska 95
10 Notranjsko-kraška 23
11 Goriška 57
12 Obalno-kraška 54
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

q1 Se vi osebno počutite Evropski državljan/ka?

Q1 Se vi osebno počutite Evropski državljan/ka?

Vrednost 31 Frekvenca
1 Da 653
2 Ne 226
3 Ne vem, brez odgovora 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
879 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

tip_kraj Naselje

Vrednost 125 Frekvenca
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 326
2 vas (500-1999 prebivalcev) 172
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 146
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 263
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

stat_reg Statistična regija

Vrednost 224 Frekvenca
1 Pomurska 48
2 Podravska 128
3 Koroška 30
4 Savinjska 119
5 Zasavska 19
6 Spodnjeposavska 31
7 Dolenjska 66
8 Osrednjeslovenska 237
9 Gorenjska 95
10 Notranjsko-kraška 23
11 Goriška 57
12 Obalno-kraška 54
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

q1 Se vi osebno počutite Evropski državljan/ka?

Q1 Se vi osebno počutite Evropski državljan/ka?

Vrednost 323 Frekvenca
1 Da 653
2 Ne 226
3 Ne vem, brez odgovora 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
879 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q2_1 Varovanje interesov Slovenije 2. Naštel(a) vam bom nekaj lastnosti, vi pa prosim ocenite, v kolikšni meri so značilne za Evropsko unijo. Vsako lastnost ocenite z od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da ta lastnost za Evropsko unijo sploh ni značilna, 5 pa da je zelo značilna.

Q2_1 varovanje interesov Slovenije

Vrednost 422 Frekvenca
1 1 - sploh ni značilno 135
2 2 240
3 3 371
4 4 108
5 5 - zelo je značilno 41
6 Ne vem (ne beri) 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
895 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2_2 Koristnost za ljudi, kot ste vi 2. Naštel(a) vam bom nekaj lastnosti, vi pa prosim ocenite, v kolikšni meri so značilne za Evropsko unijo. Vsako lastnost ocenite z od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da ta lastnost za Evropsko unijo sploh ni značilna, 5 pa da je zelo značilna.

Q2_2 koristnost za ljudi, kot ste vi

Vrednost 521 Frekvenca
1 1 - sploh ni značilno 168
2 2 208
3 3 283
4 4 176
5 5 - zelo je značilno 59
6 Ne vem (ne beri) 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
894 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2_3 Demokratičnost 2. Naštel(a) vam bom nekaj lastnosti, vi pa prosim ocenite, v kolikšni meri so značilne za Evropsko unijo. Vsako lastnost ocenite z od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da ta lastnost za Evropsko unijo sploh ni značilna, 5 pa da je zelo značilna.

Q2_3 demokratičnost

Vrednost 620 Frekvenca
1 1 - sploh ni značilno 105
2 2 200
3 3 289
4 4 233
5 5 - zelo je značilno 68
6 Ne vem (ne beri) 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
895 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2_4 Pravičnost 2. Naštel(a) vam bom nekaj lastnosti, vi pa prosim ocenite, v kolikšni meri so značilne za Evropsko unijo. Vsako lastnost ocenite z od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da ta lastnost za Evropsko unijo sploh ni značilna, 5 pa da je zelo značilna.

Q2_4 pravičnost

Vrednost 719 Frekvenca
1 1 - sploh ni značilno 169
2 2 223
3 3 303
4 4 168
5 5 - zelo je značilno 35
6 Ne vem (ne beri) 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
898 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q3 Kdaj bi po vašem mnenju morali izvesti predčasne volitve?

q3 Kdaj bi po vašem mnenju morali izvesti predčasne volitve?

Vrednost 818 Frekvenca
1 Pred poletjem 375
2 Med poletjem (julija ali avgusta) 62
3 Jeseni 362
4 ne vem (anketar ne bere) 108
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
799 108

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q4 Kako ocenjujete delo vlade Alenke Bratušek?

q4 Kako ocenjujete delo vlade Alenke Bratušek?

Vrednost 917 Frekvenca
1 Uspešno 266
2 Neuspešno 288
3 Niti uspešno, niti neuspešno 325
4 ne vem (anketar ne bere) 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
879 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q5 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

q5 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

Vrednost 1016 Frekvenca
1 Socialni demokrati- SD 60
2 Slovenska demokratska stranka- SDS 105
3 Liberalna demokracija Slovenije- LDS 7
4 Pozitivna Slovenija– PS 26
5 Slovenska ljudska stranka- SLS 23
6 Nova Slovenija- krščanski demokrati- NSI 21
7 Demokratična stranka upokojencev Slovenije- DESUS 34
8 Slovenska nacionalna stranka- SNS 8
9 Državljanska lista - DL 15
10 Zares 4
11 Solidarnost 25
12 ne vem (anketar ne bere) 226
13 nobene (anketar ne bere) 216
14 ne bi šel na volitve (anketar ne bere) 51
15 drugo (anketar ne bere) 86
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
328 579

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

q5_dr stranke - drugo

q5 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve? 15 drugo

Vrednost 1115 Frekvenca
Alenka Bratušek 2
Bratuškovo 1
Bratuškovo stranko 1
CERARJEVO 2
Cerar 2
KAKO NOVO 1
TRS 1
Za BRATUŠEK 1
alenkA BRATUŠEK 1
alenka bratušek 1
bratušek 1
bratušek alenko 1
bratuškova 1
bratuškova stranka 1
cerar 2
cerarjeva lista 1
cerarjeva stranka 4
cerarjevo 4
cerarjevo stranko 3
cerarjevo stranko, ŠOLTES 1
cererjeva 3
demokratični socializem 1
jelenčič, nacioanlna stranka 1
kaksno novo ce bo 1
levosredinske 1
miro cerar 1
mladi 1
ne bo odgovarjala ker ni o evropski skupnostih 1
ne bo odgovorila 1
ne pove 1
neko boljšo stranko 1
neopredeljen 1
novo 3
novo cerarjevo 3
novo ustaNOVLJENO 1
novo, leva stran, šoltes 1
noče izdati 1
od Cerarja 1
od mira Cerar 1
stranka mladih 1
stranko, ki bi jo vodila Alenka Bratušek 1
sveže obraze 1
trs 1
verjamem 3
virantovo 1
vrjamem 1
x 6
z akenko bratušek 1
združena levica 1
Šoltes 1
Šolteza 1
še neustanovljena stanka 1
še neustanovljena stanka (šoltes) 2
šol 1
šoltes 3
šoltes -če bi imel stranko 1
šoltesova 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
86 0

q6 Kakšno vlogo, po vašem mnenju, igra Evropski parlament v Evropski uniji?

q6 Kakšno vlogo, po vašem mnenju, igra Evropski parlament v Evropski uniji?

Vrednost 1214 Frekvenca
1 Zelo pomembno 63
2 Pomembno 500
3 Nepomembno 245
4 Popolnoma nepomembno 64
5 (Brez odgovora, ne vem) 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
872 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q7 Kako verjetno se boste udeležili evropskih volitev?

q7 Kako verjetno se boste udeležili evropskih volitev?

Vrednost 1313 Frekvenca
1 Zagotovo da 414
2 Morda 269
3 Zagotovo ne 211
4 Ne vem (anketar ne bere) 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
894 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q8 Katero stranko bi vi najverjetneje volili na evropskih volitvah, če bodo nosilci list naslednji… (obvezno prebrati vse).

q8 Katero stranko bi vi najverjetneje volili na evropskih volitvah, če bodo nosilci list naslednji…

Vrednost 1412 Frekvenca
1 Kacin – Konkretno - Jelko Kacin 33
2 Državljanska lista (DL) - Senko Pličanič 18
3 Združena levica – Violeta Tomić 28
4 Slovenska nacionalna stranka (SNS) - Zmago Jelinčič 45
5 Verjamem! - Igor Šoltes 76
6 Nova Slovenija (NSi) in Slovenska ljudska stranka (SLS) - Lo 94
7 Socialni demokrati (SD) - Igor Lukšič 46
8 Slovenska demokratska stranka (SDS) - Milan Zver 114
9 Slovenski narod - Bogomil Knavs 3
10 Piratska stranka Slovenije - Rolando Benjamin Vaz Ferreira 12
11 Solidarnost - Dušan Keber 22
12 Zeleni Slovenije - Vlado Čuš 13
13 DeSUS - Ivo Vajgl 30
14 Sanjska služba - Uroš Uršič 25
15 Pozitivna Slovenija (PS) - Jože Mencinger 39
16 Zares - Darja Radič 5
17 ne vem (anketar ne bere) 159
18 noben (anketar ne bere). 145
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
603 304

Vrednosti spremenljivk od 1 do 16

q9 Ali se boste udeležili referenduma o arhivih?

q9 Ali se boste udeležili referenduma o arhivih?

Vrednost 1511 Frekvenca
1 Zagotovo da 283
2 Morda 155
3 Zagotovo ne 436
4 Ne vem (anketar ne bere) 33
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
874 33

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q10 Kako boste glasovali na referendumu o arhivih?

q10 Kako boste glasovali na referendumu o arhivih?

Vrednost 1610 Frekvenca
1 Glasoval bom ZA zakon o arhivih 186
2 Glasoval bom PROTI zakonu o arhivih 313
3 Ne vem (anketar ne bere). 408
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
499 408

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q11 V zadnjem času se napoveduje ustanovitev nekaterih novih strank, kot sta denimo Šoltesova in Cerarjeva. Katero stališče do naslednjih dveh vam je bližje?

q11 V zadnjem času se napoveduje ustanovitev nekaterih novih strank, kot sta denimo Šoltesova in Cerarjeva. Katero stališče do naslednjih dveh vam je bližje?

Vrednost 179 Frekvenca
1 Pri tem gre za avtentične pobude, ki je plod želje po drugač 365
2 Pri tem gre zgolj za staro politiko v novi preobleki, ki jo 369
3 Ne vem (anketar ne bere) 173
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
734 173

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Spol Spol?

Spol

Vrednost 188 Frekvenca
1 M 478
2 Ž 429
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Izobrazb Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

Izobrazb Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

Vrednost 197 Frekvenca
1 Osnovna ali manj 63
2 Poklicna 90
3 Srednja 405
4 Višja, visoka ali več 344
9 Brez odgovora 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
902 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

doh Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, VSE vaše prejemke…?

doh Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, VSE vaše prejemke…?

Vrednost 206 Frekvenca
1 Pod 500 EUR 135
2 od 500 - 1000 407
3 nad 1000 - 2000 203
4 nad 2000 EUR 32
5 nima dohodkov 81
9 b.o. (anketar ne bere) 49
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
858 49

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

ZapP Kakšen je vaš zaposlitveni položaj? Ste...

ZapP Kakšen je vaš zaposlitveni položaj? Ste...

Vrednost 215 Frekvenca
1 zaposlen v zasebnem sektorju (tudi samozaposleni in kmetje) 253
2 zaposlen v javnem sektorju 165
3 gospodinja 9
4 upokojenec 332
5 študent, dijak 71
6 brezposeln 65
7 drugo 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

LetoRo_1 ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

LetoRoj_1 ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

Vrednost 224 Frekvenca
1923 1
1926 1
1927 1
1928 3
1929 3
1930 4
1931 1
1932 2
1933 4
1934 4
1935 5
1936 7
1937 10
1938 8
1939 8
1940 8
1941 13
1942 8
1943 17
1944 10
1945 14
1946 14
1947 23
1948 17
1949 22
1950 16
1951 19
1952 22
1953 25
1954 23
1955 19
1956 19
1957 17
1958 17
1959 17
1960 13
1961 11
1962 13
1963 20
1964 12
1965 13
1966 17
1967 17
1968 12
1969 16
1970 12
1971 11
1972 9
1973 15
1974 17
1975 17
1976 4
1977 16
1978 12
1979 16
1980 14
1981 19
1982 16
1983 14
1984 18
1985 18
1986 8
1987 10
1988 17
1989 19
1990 9
1991 14
1992 11
1993 10
1994 9
1995 8
1996 1
-2 manjkajoča vrednost 4
9999 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
890 17 1923 1996 1963.922 17.065

Vrednosti spremenljivk od 1923 do 1996

STAROST starost

Vrednost 233 Frekvenca
-2 manjkajoča vrednost 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
890 17 18 91 50.078 17.065

Vrednosti spremenljivk od 18 do 91

KSTAROST Starost po kategorijah

Vrednost 242 Frekvenca
1 18-34 let 215
2 35-54 let 273
3 55 in več 402
-2 manjkajoča vrednost 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
890 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

kutez Korigirana utež po izobrazbi, tipu naselja, spolu in starosti

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 0 0.11 4.232 1 0.979

Vrednosti spremenljivk od 0.11034905373748 do 4.23182451253482

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Makarovič, Matej (2014). SUTR1405 - Slovenski utrip: Evropska unija (maj 2014) [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

 1. Makarovič, Matej (2014). »Evropska unija«, SLOVENSKI UTRIP, Raziskava javnega mnenja.
 2. (). Slovenski utrip [ostalo gradivo].

Povezane objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Makarovič, M., Rončević, B., Tomšič, M., Suklan, J., Golob, T. in Podgornik, N. (2015). Slovenski utrip 5/2014: Odnos do Evrope [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: SUTR1405. https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1405_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2015

SORODNE RAZISKAVE

SUTR1501 - Slovenski utrip 1/2015: Družba znanja

SUTR1412 - Slovenski utrip 12/2014: Igre na srečo

SUTR1411 - Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo

SUTR1410 - Slovenski utrip 10/2014: Medkulturni odnosi

SUTR1407 - Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji

SUTR1406 - Slovenski utrip 6/2014: Politične orientacije

SUTR1404 - Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1403 - Slovenski utrip 3/2014: Demokracija v Sloveniji

SUTR1402 - Slovenski utrip 2/2014: Slovenska identiteta

SUTR1401 - Slovenski utrip 1/2014: Družba znanja

SUTR1312 - Slovenski utrip 12/2013: Igre na srečo

SUTR1311 - Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo

SUTR1310 - Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi

SUTR1309 - Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji

SUTR1306 - Slovenski utrip 6/2013: Politične orientacije

SUTR1305 - Slovenski utrip 5/2013: Odnos do Evrope

SUTR1304 - Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1303 - Slovenski utrip 3/2013: Demokracija v Sloveniji

SUTR1302 - Slovenski utrip 2/2013: Slovenska identiteta

SUTR1301 - Slovenski utrip 1/2013: Družba znanja

SUTR1212 - Slovenski utrip 12/2012: Igre na srečo

SUTR1211 - Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve

SUTR1210 - Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi

SUTR1209 - Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji

SUTR1206 - Slovenski utrip 6/2012: Politične orientacije

SUTR1205 - Slovenski utrip 5/2012: Odnos do Evrope

SUTR1204 - Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1203 - Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji

SUTR1202 - Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta

SUTR1201 - Slovenski utrip 1/2012: Družba znanja

SUTR1112 - Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve

SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference

SUTR1110 - Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi

SUTR1109 - Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo

SUTR1106 - Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije

SUTR1105 - Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope

SUTR1104 - Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1103 - Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji

SUTR1102 - Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta

SUTR1101 - Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja

SUTR1012 - Slovenski utrip 12/2010: Igre na srečo in aktualni dogodki

SUTR1011 - Slovenski utrip 11/2010: Razvoj in delo

SUTR1010 - Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi 2010

SUTR1009 - Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve

SUTR1006 - Slovenski utrip 6/2010: Politične usmeritve na Slovenskem

SUTR1005 - Slovenski utrip 5/2010: Odnos do Evrope

SUTR1004 - Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1003 - Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji

SUTR1002 - Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta

SUTR1001 - Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja

SUTR0912 - Slovenski utrip 12/2009: Razvoj in delo

SUTR0911 - Slovenski utrip 11/2009: Igre na srečo

SUTR0910 - Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi

SUTR0909 - Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji

SUTR0906 - Slovenski utrip 6/2009: Politični pluralizem

SUTR0905 - Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope

SUTR0904 - Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si