Slovenski utrip 5/2014: Odnos do Evrope

Basic Study Information

ADP - IDNo: SUTR1405
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1405_V1
Main author(s):
 • Makarovič, Matej
 • Rončević, Borut
 • Tomšič, Matevž
 • Suklan, Jana
 • Golob, Tea
 • Podgornik, Nevenka
Data file producer:
FUDS - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (Nova Gorica, Slovenija; 2014)

Funding agency:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Project number:

510 (Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici)

Series:
 • SUTR/Slovenski utrip

  Slovenski utrip je serija krajših anketnih raziskav, ki jih od leta 2009 dalje izvaja Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Izvajajo se v obliki telefonskih anket, vsakič na reprezentativnem nacionalnem vzorcu najmanj 900 anketirancev. Letno se izvede do 10 raziskav, ki analizirajo odnos javnega mnenja do znanja, identitete, demokracije, materialne blaginje, Evrope, političnih orientacij, množičnih medijev, medkulturnih stikov, iger na srečo in družbenega razvoja. Ankete vključujejo tudi strankarsko-politične preference in odnos do izbranih aktualnih tem, ponavljanje osnovnih vprašanj znotraj nosilnih tematskih področij pa omogoča primerljivost na medletni ravni.

Study Content

Keywords:

elementi, ki opredeljujejo Evropo, evropskost, institucije Evropske unije, evropske volitve, podpora vladi, strankarske preference

Keywords ELSST:
MEDNARODNA POLITIKA, MEDNARODNA ORGANIZACIJA, VOLITVE , EVROPSKI PARLAMENT, IDENTITETA

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - mednarodna politika in organizacije
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
Odnos do Evrope


Abstract:

V rednem vsebinskem delu je anketa posvečena Evropi, pri čemer se ugotavlja, v kolikšni meri se prebivalci Slovenije počutijo kot evropski državljani in katerim značilnostim Evrope pripisujejo največji pomen. V sklopu vprašanj o aktualni politični situaciji se anketirance sprašuje po mnenju o tem, kdaj bi morali izvesti predčasne volitve, kako ocenjujejo delo vlade Alenke Bratušek in katero stranko bi volili na parlamentarnih oz. evropskih volitvah. Del vprašanj se je nanašal tudi na to, kako verjetno se bodo anketiranci udeležili referenduma o arhivih in kako bodo na njem glasovali ter kakšno mnenje imajo o napovedi ustanovitve nekaterih novih političnih strank.

Methodology


Collection date: 12. maj 2014 - 15. maj 2014
Date of production: 2014
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Polnoletni prebivalci Republike Slovenije.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Sampling procedure:

Stratificirano slučajno vzorčenje. Kot vzorčni okvir je bil uporabljen Telefonski imenik prebivalcev Slovenije. Način vzorčenja je stratificirano slučajno vzorčenje, kjer geografske regije predstavljajo stratume. Naključni vzorec iz vsakega stratuma se izbere sorazmerno z velikostjo (številom prebivalcev v posameznih regijah) stratuma. Nato je narejen naključen izbor v okviru gospodinjstva (metoda zadnjega rojstnega dne).

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Podatki so uteženi po izobrazbi, tipu naselja, spolu in starosti. Utež je oblikovana s postopkom večkratnih iteracij po raking metodi.

Access restrictions

Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: SUTR1405 - Slovenski utrip 5/2014: Odnos do Evrope [datoteka podatkov]

File ID: F1

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 25
 • number of units: 907

Variable list

tip_kraj Naselje

Value 13 Frequency
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 326
2 vas (500-1999 prebivalcev) 172
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 146
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 263
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 0

Valid range from 1 to 4

stat_reg Statistična regija

Value 22 Frequency
1 Pomurska 48
2 Podravska 128
3 Koroška 30
4 Savinjska 119
5 Zasavska 19
6 Spodnjeposavska 31
7 Dolenjska 66
8 Osrednjeslovenska 237
9 Gorenjska 95
10 Notranjsko-kraška 23
11 Goriška 57
12 Obalno-kraška 54
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 0

Valid range from 1 to 12

q1 Se vi osebno počutite Evropski državljan/ka?

Q1 Se vi osebno počutite Evropski državljan/ka?

Value 31 Frequency
1 Da 653
2 Ne 226
3 Ne vem, brez odgovora 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
879 28

Valid range from 1 to 2

tip_kraj Naselje

Value 125 Frequency
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 326
2 vas (500-1999 prebivalcev) 172
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 146
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 263
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 0

Valid range from 1 to 4

stat_reg Statistična regija

Value 224 Frequency
1 Pomurska 48
2 Podravska 128
3 Koroška 30
4 Savinjska 119
5 Zasavska 19
6 Spodnjeposavska 31
7 Dolenjska 66
8 Osrednjeslovenska 237
9 Gorenjska 95
10 Notranjsko-kraška 23
11 Goriška 57
12 Obalno-kraška 54
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 0

Valid range from 1 to 12

q1 Se vi osebno počutite Evropski državljan/ka?

Q1 Se vi osebno počutite Evropski državljan/ka?

Value 323 Frequency
1 Da 653
2 Ne 226
3 Ne vem, brez odgovora 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
879 28

Valid range from 1 to 2

q2_1 Varovanje interesov Slovenije 2. Naštel(a) vam bom nekaj lastnosti, vi pa prosim ocenite, v kolikšni meri so značilne za Evropsko unijo. Vsako lastnost ocenite z od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da ta lastnost za Evropsko unijo sploh ni značilna, 5 pa da je zelo značilna.

Q2_1 varovanje interesov Slovenije

Value 422 Frequency
1 1 - sploh ni značilno 135
2 2 240
3 3 371
4 4 108
5 5 - zelo je značilno 41
6 Ne vem (ne beri) 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
895 12

Valid range from 1 to 5

q2_2 Koristnost za ljudi, kot ste vi 2. Naštel(a) vam bom nekaj lastnosti, vi pa prosim ocenite, v kolikšni meri so značilne za Evropsko unijo. Vsako lastnost ocenite z od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da ta lastnost za Evropsko unijo sploh ni značilna, 5 pa da je zelo značilna.

Q2_2 koristnost za ljudi, kot ste vi

Value 521 Frequency
1 1 - sploh ni značilno 168
2 2 208
3 3 283
4 4 176
5 5 - zelo je značilno 59
6 Ne vem (ne beri) 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
894 13

Valid range from 1 to 5

q2_3 Demokratičnost 2. Naštel(a) vam bom nekaj lastnosti, vi pa prosim ocenite, v kolikšni meri so značilne za Evropsko unijo. Vsako lastnost ocenite z od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da ta lastnost za Evropsko unijo sploh ni značilna, 5 pa da je zelo značilna.

Q2_3 demokratičnost

Value 620 Frequency
1 1 - sploh ni značilno 105
2 2 200
3 3 289
4 4 233
5 5 - zelo je značilno 68
6 Ne vem (ne beri) 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
895 12

Valid range from 1 to 5

q2_4 Pravičnost 2. Naštel(a) vam bom nekaj lastnosti, vi pa prosim ocenite, v kolikšni meri so značilne za Evropsko unijo. Vsako lastnost ocenite z od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da ta lastnost za Evropsko unijo sploh ni značilna, 5 pa da je zelo značilna.

Q2_4 pravičnost

Value 719 Frequency
1 1 - sploh ni značilno 169
2 2 223
3 3 303
4 4 168
5 5 - zelo je značilno 35
6 Ne vem (ne beri) 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
898 9

Valid range from 1 to 5

q3 Kdaj bi po vašem mnenju morali izvesti predčasne volitve?

q3 Kdaj bi po vašem mnenju morali izvesti predčasne volitve?

Value 818 Frequency
1 Pred poletjem 375
2 Med poletjem (julija ali avgusta) 62
3 Jeseni 362
4 ne vem (anketar ne bere) 108
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
799 108

Valid range from 1 to 3

q4 Kako ocenjujete delo vlade Alenke Bratušek?

q4 Kako ocenjujete delo vlade Alenke Bratušek?

Value 917 Frequency
1 Uspešno 266
2 Neuspešno 288
3 Niti uspešno, niti neuspešno 325
4 ne vem (anketar ne bere) 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
879 28

Valid range from 1 to 3

q5 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

q5 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

Value 1016 Frequency
1 Socialni demokrati- SD 60
2 Slovenska demokratska stranka- SDS 105
3 Liberalna demokracija Slovenije- LDS 7
4 Pozitivna Slovenija– PS 26
5 Slovenska ljudska stranka- SLS 23
6 Nova Slovenija- krščanski demokrati- NSI 21
7 Demokratična stranka upokojencev Slovenije- DESUS 34
8 Slovenska nacionalna stranka- SNS 8
9 Državljanska lista - DL 15
10 Zares 4
11 Solidarnost 25
12 ne vem (anketar ne bere) 226
13 nobene (anketar ne bere) 216
14 ne bi šel na volitve (anketar ne bere) 51
15 drugo (anketar ne bere) 86
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
328 579

Valid range from 1 to 11

q5_dr stranke - drugo

q5 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve? 15 drugo

Value 1115 Frequency
Alenka Bratušek 2
Bratuškovo 1
Bratuškovo stranko 1
CERARJEVO 2
Cerar 2
KAKO NOVO 1
TRS 1
Za BRATUŠEK 1
alenkA BRATUŠEK 1
alenka bratušek 1
bratušek 1
bratušek alenko 1
bratuškova 1
bratuškova stranka 1
cerar 2
cerarjeva lista 1
cerarjeva stranka 4
cerarjevo 4
cerarjevo stranko 3
cerarjevo stranko, ŠOLTES 1
cererjeva 3
demokratični socializem 1
jelenčič, nacioanlna stranka 1
kaksno novo ce bo 1
levosredinske 1
miro cerar 1
mladi 1
ne bo odgovarjala ker ni o evropski skupnostih 1
ne bo odgovorila 1
ne pove 1
neko boljšo stranko 1
neopredeljen 1
novo 3
novo cerarjevo 3
novo ustaNOVLJENO 1
novo, leva stran, šoltes 1
noče izdati 1
od Cerarja 1
od mira Cerar 1
stranka mladih 1
stranko, ki bi jo vodila Alenka Bratušek 1
sveže obraze 1
trs 1
verjamem 3
virantovo 1
vrjamem 1
x 6
z akenko bratušek 1
združena levica 1
Šoltes 1
Šolteza 1
še neustanovljena stanka 1
še neustanovljena stanka (šoltes) 2
šol 1
šoltes 3
šoltes -če bi imel stranko 1
šoltesova 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
86 0

q6 Kakšno vlogo, po vašem mnenju, igra Evropski parlament v Evropski uniji?

q6 Kakšno vlogo, po vašem mnenju, igra Evropski parlament v Evropski uniji?

Value 1214 Frequency
1 Zelo pomembno 63
2 Pomembno 500
3 Nepomembno 245
4 Popolnoma nepomembno 64
5 (Brez odgovora, ne vem) 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
872 35

Valid range from 1 to 4

q7 Kako verjetno se boste udeležili evropskih volitev?

q7 Kako verjetno se boste udeležili evropskih volitev?

Value 1313 Frequency
1 Zagotovo da 414
2 Morda 269
3 Zagotovo ne 211
4 Ne vem (anketar ne bere) 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
894 13

Valid range from 1 to 3

q8 Katero stranko bi vi najverjetneje volili na evropskih volitvah, če bodo nosilci list naslednji… (obvezno prebrati vse).

q8 Katero stranko bi vi najverjetneje volili na evropskih volitvah, če bodo nosilci list naslednji…

Value 1412 Frequency
1 Kacin – Konkretno - Jelko Kacin 33
2 Državljanska lista (DL) - Senko Pličanič 18
3 Združena levica – Violeta Tomić 28
4 Slovenska nacionalna stranka (SNS) - Zmago Jelinčič 45
5 Verjamem! - Igor Šoltes 76
6 Nova Slovenija (NSi) in Slovenska ljudska stranka (SLS) - Lo 94
7 Socialni demokrati (SD) - Igor Lukšič 46
8 Slovenska demokratska stranka (SDS) - Milan Zver 114
9 Slovenski narod - Bogomil Knavs 3
10 Piratska stranka Slovenije - Rolando Benjamin Vaz Ferreira 12
11 Solidarnost - Dušan Keber 22
12 Zeleni Slovenije - Vlado Čuš 13
13 DeSUS - Ivo Vajgl 30
14 Sanjska služba - Uroš Uršič 25
15 Pozitivna Slovenija (PS) - Jože Mencinger 39
16 Zares - Darja Radič 5
17 ne vem (anketar ne bere) 159
18 noben (anketar ne bere). 145
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
603 304

Valid range from 1 to 16

q9 Ali se boste udeležili referenduma o arhivih?

q9 Ali se boste udeležili referenduma o arhivih?

Value 1511 Frequency
1 Zagotovo da 283
2 Morda 155
3 Zagotovo ne 436
4 Ne vem (anketar ne bere) 33
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
874 33

Valid range from 1 to 3

q10 Kako boste glasovali na referendumu o arhivih?

q10 Kako boste glasovali na referendumu o arhivih?

Value 1610 Frequency
1 Glasoval bom ZA zakon o arhivih 186
2 Glasoval bom PROTI zakonu o arhivih 313
3 Ne vem (anketar ne bere). 408
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
499 408

Valid range from 1 to 2

q11 V zadnjem času se napoveduje ustanovitev nekaterih novih strank, kot sta denimo Šoltesova in Cerarjeva. Katero stališče do naslednjih dveh vam je bližje?

q11 V zadnjem času se napoveduje ustanovitev nekaterih novih strank, kot sta denimo Šoltesova in Cerarjeva. Katero stališče do naslednjih dveh vam je bližje?

Value 179 Frequency
1 Pri tem gre za avtentične pobude, ki je plod želje po drugač 365
2 Pri tem gre zgolj za staro politiko v novi preobleki, ki jo 369
3 Ne vem (anketar ne bere) 173
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
734 173

Valid range from 1 to 2

Spol Spol?

Spol

Value 188 Frequency
1 M 478
2 Ž 429
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 0

Valid range from 1 to 2

Izobrazb Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

Izobrazb Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

Value 197 Frequency
1 Osnovna ali manj 63
2 Poklicna 90
3 Srednja 405
4 Višja, visoka ali več 344
9 Brez odgovora 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
902 5

Valid range from 1 to 4

doh Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, VSE vaše prejemke…?

doh Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, VSE vaše prejemke…?

Value 206 Frequency
1 Pod 500 EUR 135
2 od 500 - 1000 407
3 nad 1000 - 2000 203
4 nad 2000 EUR 32
5 nima dohodkov 81
9 b.o. (anketar ne bere) 49
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
858 49

Valid range from 1 to 5

ZapP Kakšen je vaš zaposlitveni položaj? Ste...

ZapP Kakšen je vaš zaposlitveni položaj? Ste...

Value 215 Frequency
1 zaposlen v zasebnem sektorju (tudi samozaposleni in kmetje) 253
2 zaposlen v javnem sektorju 165
3 gospodinja 9
4 upokojenec 332
5 študent, dijak 71
6 brezposeln 65
7 drugo 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 0

Valid range from 1 to 7

LetoRo_1 ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

LetoRoj_1 ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

Value 224 Frequency
1923 1
1926 1
1927 1
1928 3
1929 3
1930 4
1931 1
1932 2
1933 4
1934 4
1935 5
1936 7
1937 10
1938 8
1939 8
1940 8
1941 13
1942 8
1943 17
1944 10
1945 14
1946 14
1947 23
1948 17
1949 22
1950 16
1951 19
1952 22
1953 25
1954 23
1955 19
1956 19
1957 17
1958 17
1959 17
1960 13
1961 11
1962 13
1963 20
1964 12
1965 13
1966 17
1967 17
1968 12
1969 16
1970 12
1971 11
1972 9
1973 15
1974 17
1975 17
1976 4
1977 16
1978 12
1979 16
1980 14
1981 19
1982 16
1983 14
1984 18
1985 18
1986 8
1987 10
1988 17
1989 19
1990 9
1991 14
1992 11
1993 10
1994 9
1995 8
1996 1
-2 manjkajoča vrednost 4
9999 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
890 17 1923 1996 1963.922 17.065

Valid range from 1923 to 1996

STAROST starost

Value 233 Frequency
-2 manjkajoča vrednost 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
890 17 18 91 50.078 17.065

Valid range from 18 to 91

KSTAROST Starost po kategorijah

Value 242 Frequency
1 18-34 let 215
2 35-54 let 273
3 55 in več 402
-2 manjkajoča vrednost 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
890 17

Valid range from 1 to 3

kutez Korigirana utež po izobrazbi, tipu naselja, spolu in starosti

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 0 0.11 4.232 1 0.979

Valid range from 0.11034905373748 to 4.23182451253482

Materials of the Study

 1. Makarovič, Matej (2014). SUTR1405 - Slovenski utrip: Evropska unija (maj 2014) [Vprašalnik].

Study Results Materials

 1. Makarovič, Matej (2014). »Evropska unija«, SLOVENSKI UTRIP, Raziskava javnega mnenja.
 2. (). Slovenski utrip [ostalo gradivo].

Related Publications

There is no information about publications related to this study!

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Data and materials are licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Slovenia

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  How to CITE this study?

Makarovič, M., Rončević, B., Tomšič, M., Suklan, J., Golob, T. and Podgornik, N. (2015). Slovenski utrip 5/2014: Odnos do Evrope [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: SUTR1405. https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1405_V1

COBISS.SI
Publication date: 2015

SIMILAR STUDIES

SUTR0904 - Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost

SUTR0905 - Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope

SUTR0906 - Slovenski utrip 6/2009: Politični pluralizem

SUTR0909 - Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji

SUTR0910 - Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi

SUTR0911 - Slovenski utrip 11/2009: Igre na srečo

SUTR0912 - Slovenski utrip 12/2009: Razvoj in delo

SUTR1001 - Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja

SUTR1002 - Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta

SUTR1003 - Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji

SUTR1004 - Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1005 - Slovenski utrip 5/2010: Odnos do Evrope

SUTR1006 - Slovenski utrip 6/2010: Politične usmeritve na Slovenskem

SUTR1009 - Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve

SUTR1010 - Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi 2010

SUTR1011 - Slovenski utrip 11/2010: Razvoj in delo

SUTR1012 - Slovenski utrip 12/2010: Igre na srečo in aktualni dogodki

SUTR1101 - Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja

SUTR1102 - Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta

SUTR1103 - Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji

SUTR1104 - Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1105 - Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope

SUTR1106 - Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije

SUTR1109 - Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo

SUTR1110 - Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi

SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference

SUTR1112 - Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve

SUTR1201 - Slovenski utrip 1/2012: Družba znanja

SUTR1202 - Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta

SUTR1203 - Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji

SUTR1204 - Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1205 - Slovenski utrip 5/2012: Odnos do Evrope

SUTR1206 - Slovenski utrip 6/2012: Politične orientacije

SUTR1209 - Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji

SUTR1210 - Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi

SUTR1211 - Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve

SUTR1212 - Slovenski utrip 12/2012: Igre na srečo

SUTR1301 - Slovenski utrip 1/2013: Družba znanja

SUTR1302 - Slovenski utrip 2/2013: Slovenska identiteta

SUTR1303 - Slovenski utrip 3/2013: Demokracija v Sloveniji

SUTR1304 - Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1305 - Slovenski utrip 5/2013: Odnos do Evrope

SUTR1306 - Slovenski utrip 6/2013: Politične orientacije

SUTR1309 - Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji

SUTR1310 - Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi

SUTR1311 - Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo

SUTR1312 - Slovenski utrip 12/2013: Igre na srečo

SUTR1401 - Slovenski utrip 1/2014: Družba znanja

SUTR1402 - Slovenski utrip 2/2014: Slovenska identiteta

SUTR1403 - Slovenski utrip 3/2014: Demokracija v Sloveniji

SUTR1404 - Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1406 - Slovenski utrip 6/2014: Politične orientacije

SUTR1407 - Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji

SUTR1410 - Slovenski utrip 10/2014: Medkulturni odnosi

SUTR1411 - Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo

SUTR1412 - Slovenski utrip 12/2014: Igre na srečo

SUTR1501 - Slovenski utrip 1/2015: Družba znanja

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si