Analiza ključnih vplivov deležnikov na razvoj nevladnih izobraževalnih organizacij, 2014: Nevladne izobraževalne organizacije

Basic Study Information

ADP - IDNo: RAZNIO14
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_RAZNIO14_V1
Main author(s):
  • Mevlja, Bojan
  • Suklan, Jana
  • Kavčič, Klemen
Data file producer:
Mevlja, Bojan
Suklan, Jana
Kavčič, Klemen

Place; date:

Koper, Slovenija; 2014

Funding agency:

Financiranje iz lastnih sredstev.

Project number:

no information

Study Content

Keywords:

upravljanje, nevladne organizacije, odgovornost, poslanstvo, uspešnost

Keywords ELSST:
RAZVOJ, RAZVOJNI PROGRAM, NEVLADNA ORGANIZACIJA, KAZALEC USPEŠNOSTI, UPRAVA PODJETJA, UPRAVA PODJETJA, IZOBRAŽEVALNI SISTEMI IN INSTITUCIJE, ODGOVORNOST

Topic Classification CESSDA
TRGOVINA, INDUSTRIJA IN TRGI - poslovno/industrijsko upravljanje in organizacija
Topic Classification CERIF
Vodenje podjetij
Topic Classification ADP
Pomembnost vpliva posamezne prakse/mehanizma na delovanje nevladne organizacije
Splošne informacije


Abstract:

Cilj raziskave je bil raziskati interese, ki jih imajo vplivni deležniki, tako notranji kot zunanji, v nevladnih organizacijah na področju izobraževanja in ugotoviti odnose med interesi le-teh. Uresničevanje različnih interesov notranjih in zunanjih deležnikov se je ugotavljalo s pomočjo trditev v povezavi s pomembnostjo vpliva posamezne prakse/mehanizma na delovanje nevladne organizacije.

Methodology


Collection date: 15. junij 2014 - 15. julij 2014
Date of production: 2014
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

organizacija

Universe:

Registrirani zasebni zavodi, ki so imeli leta 2012 registrirano dejavnost "Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje" (SKD 85.590) - baza GVIN. Vseh aktivnih organizacij v letu 2012 je bilo 289, pri čemer med aktivne organizacije štejemo tiste, ki so v preteklem poslovnem letu oddale poslovna poročila. Pri objavi aktualnih uradnih podatkov organizacij v Sloveniji prihaja do enoletnega zamika, ker uradna objava podatkov poteka pozno spomladi. V času priprave podatkov, v letu 2014, so bili to najbolj ažurni podatki.

Excluded: no information
Data collected by:

Mevlja, Bojan

Sampling procedure:

Brez vzorčenja, zajeta celotna populacija.

Mode of data collection:

Spletna anketa.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: RAZNIO14 - Analiza ključnih vplivov deležnikov na razvoj nevladnih izobraževalnih organizacij, 2014: Nevladne izobraževalne organizacije [datoteka podatkov]

File ID: F1

Format: *.txt - TEKST

  • number of variables: 46
  • number of units: 93

Version: julij 2016

Variable list

itime Datum

Value 13 Frequency
01.07.2014 5
03.07.2014 3
06.07.2014 1
07.07.2014 1
08.07.2014 1
10.06.2014 7
10.07.2014 2
11.06.2014 3
12.06.2014 1
13.06.2014 1
15.07.2014 2
16.06.2014 1
16.07.2014 1
17.06.2014 6
18.06.2014 3
18.07.2014 8
19.06.2014 2
19.07.2014 17
20.06.2014 1
20.07.2014 6
21.07.2014 3
23.06.2014 1
24.06.2014 2
25.06.2014 1
26.06.2014 4
27.06.2014 3
29.06.2014 1
30.06.2014 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
93 0

Q1a Vrednotenje rezultatov (sledenje številu uporabnikov, strank, …) Q1 - 1. DEL: POMEMBNOST VPLIVA POSAMEZNE PRAKSE/MEHANIZMA NA DELOVANJE VAŠE NVO Na lestvici od 1 do 6 prosim, ocenite do kolikšne mere določena organizacijska praksa velja za vašo nevladno organizacijo, pri čemer 1 pomeni organizacijska praksa ne velja, 6 pomeni organizacijska praksa velja v veliki meri.

Vrednotenje rezultatov (sledenje številu uporabnikov, strank, …)

Value 22 Frequency
1 ne velja 4
2 2 3
3 3 9
4 4 12
5 5 23
6 velja v veliki meri 41
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
92 1

Valid range from 1 to 6

Q1b Merjenje doseganja strateških ciljev preko samoevalvacije Q1 - 1. DEL: POMEMBNOST VPLIVA POSAMEZNE PRAKSE/MEHANIZMA NA DELOVANJE VAŠE NVO Na lestvici od 1 do 6 prosim, ocenite do kolikšne mere določena organizacijska praksa velja za vašo nevladno organizacijo, pri čemer 1 pomeni organizacijska praksa ne velja, 6 pomeni organizacijska praksa velja v veliki meri.

Merjenje doseganja strateških ciljev preko samoevalvacije

Value 31 Frequency
1 ne velja 2
2 2 5
3 3 14
4 4 18
5 5 33
6 velja v veliki meri 20
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
92 1

Valid range from 1 to 6

itime Datum

Value 146 Frequency
01.07.2014 5
03.07.2014 3
06.07.2014 1
07.07.2014 1
08.07.2014 1
10.06.2014 7
10.07.2014 2
11.06.2014 3
12.06.2014 1
13.06.2014 1
15.07.2014 2
16.06.2014 1
16.07.2014 1
17.06.2014 6
18.06.2014 3
18.07.2014 8
19.06.2014 2
19.07.2014 17
20.06.2014 1
20.07.2014 6
21.07.2014 3
23.06.2014 1
24.06.2014 2
25.06.2014 1
26.06.2014 4
27.06.2014 3
29.06.2014 1
30.06.2014 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
93 0

Q1a Vrednotenje rezultatov (sledenje številu uporabnikov, strank, …) Q1 - 1. DEL: POMEMBNOST VPLIVA POSAMEZNE PRAKSE/MEHANIZMA NA DELOVANJE VAŠE NVO Na lestvici od 1 do 6 prosim, ocenite do kolikšne mere določena organizacijska praksa velja za vašo nevladno organizacijo, pri čemer 1 pomeni organizacijska praksa ne velja, 6 pomeni organizacijska praksa velja v veliki meri.

Vrednotenje rezultatov (sledenje številu uporabnikov, strank, …)

Value 245 Frequency
1 ne velja 4
2 2 3
3 3 9
4 4 12
5 5 23
6 velja v veliki meri 41
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
92 1

Valid range from 1 to 6

Q1b Merjenje doseganja strateških ciljev preko samoevalvacije Q1 - 1. DEL: POMEMBNOST VPLIVA POSAMEZNE PRAKSE/MEHANIZMA NA DELOVANJE VAŠE NVO Na lestvici od 1 do 6 prosim, ocenite do kolikšne mere določena organizacijska praksa velja za vašo nevladno organizacijo, pri čemer 1 pomeni organizacijska praksa ne velja, 6 pomeni organizacijska praksa velja v veliki meri.

Merjenje doseganja strateških ciljev preko samoevalvacije

Value 344 Frequency
1 ne velja 2
2 2 5
3 3 14
4 4 18
5 5 33
6 velja v veliki meri 20
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
92 1

Valid range from 1 to 6

Q1c Pregled in sprememba (če je potrebno) poslanstva organizacije s strani nadzornega organa organizacije (svet zavoda), vsakih 3-5 let Q1 - 1. DEL: POMEMBNOST VPLIVA POSAMEZNE PRAKSE/MEHANIZMA NA DELOVANJE VAŠE NVO Na lestvici od 1 do 6 prosim, ocenite do kolikšne mere določena organizacijska praksa velja za vašo nevladno organizacijo, pri čemer 1 pomeni organizacijska praksa ne velja, 6 pomeni organizacijska praksa velja v veliki meri.

Pregled in sprememba (če je potrebno) poslanstva organizacije s strani nadzornega organa organizacije (svet zavoda), vsakih 3-5let

Value 443 Frequency
1 ne velja 9
2 2 9
3 3 13
4 4 30
5 5 17
6 velja v veliki meri 14
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
92 1

Valid range from 1 to 6

Q1d Izvajanje storitev v skladu s poslanstvom organizacije Q1 - 1. DEL: POMEMBNOST VPLIVA POSAMEZNE PRAKSE/MEHANIZMA NA DELOVANJE VAŠE NVO Na lestvici od 1 do 6 prosim, ocenite do kolikšne mere določena organizacijska praksa velja za vašo nevladno organizacijo, pri čemer 1 pomeni organizacijska praksa ne velja, 6 pomeni organizacijska praksa velja v veliki meri.

Izvajanje storitev v skladu s poslanstvom organizacije

Value 542 Frequency
1 ne velja 2
2 2 3
3 3 5
4 4 9
5 5 26
6 velja v veliki meri 47
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
92 1

Valid range from 1 to 6

Q1e Porazdelitev sredstev, na aktivnosti, ki so pomembne za poslanstvo organizacije Q1 - 1. DEL: POMEMBNOST VPLIVA POSAMEZNE PRAKSE/MEHANIZMA NA DELOVANJE VAŠE NVO Na lestvici od 1 do 6 prosim, ocenite do kolikšne mere določena organizacijska praksa velja za vašo nevladno organizacijo, pri čemer 1 pomeni organizacijska praksa ne velja, 6 pomeni organizacijska praksa velja v veliki meri.

Porazdelitev sredstev, na aktivnosti, ki so pomembne za poslanstvo organizacije

Value 641 Frequency
1 ne velja 2
2 2 1
3 3 6
4 4 11
5 5 35
6 velja v veliki meri 37
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
92 1

Valid range from 1 to 6

Q1f Delovanje v skladu z Etičnimi kodeksi in standardi ravnanja organizacija (npr. Etični kodeks organiziranega prostovoljstva, Standard kakovosti za NVO) Q1 - 1. DEL: POMEMBNOST VPLIVA POSAMEZNE PRAKSE/MEHANIZMA NA DELOVANJE VAŠE NVO Na lestvici od 1 do 6 prosim, ocenite do kolikšne mere določena organizacijska praksa velja za vašo nevladno organizacijo, pri čemer 1 pomeni organizacijska praksa ne velja, 6 pomeni organizacijska praksa velja v veliki meri.

Delovanje v skladu z Etičnimi kodeksi in standardi ravnanja organizacije (npr. Etični kodeks organiziranegaprostovoljstva, Standard kakovosti za NVO)

Value 740 Frequency
1 ne velja 8
2 2 21
3 3 7
4 4 15
5 5 14
6 velja v veliki meri 27
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
92 1

Valid range from 1 to 6

Q2a Dostopnost vašega letnega poslovnega poročila širši javnosti (na spletni strani) Q2 - Na lestvici od 1 do 6 prosim, ocenite do kolikšne mere določena organizacijska praksa velja za vašo nevladno organizacijo, pri čemer 1 pomeni organizacijska praksa ne velja, 6 pomeni organizacijska praksa velja v veliki meri.

Dostopnost vašega letnega poslovnega poročila širši javnosti (na spletni strani)

Value 839 Frequency
1 ne velja 48
2 2 16
3 3 9
4 4 2
5 5 3
6 velja v veliki meri 5
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 9
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
83 10

Valid range from 1 to 6

Q2b Upoštevanje upravnih usmeritev lokalnih skupnosti, ministrstev in Evropske unije, vključno s splošno dolžnostjo poročanja Q2 - Na lestvici od 1 do 6 prosim, ocenite do kolikšne mere določena organizacijska praksa velja za vašo nevladno organizacijo, pri čemer 1 pomeni organizacijska praksa ne velja, 6 pomeni organizacijska praksa velja v veliki meri.

Upoštevanje upravnih usmeritev lokalnih skupnosti, ministrstev in Evropske unije, vključno s splošno dolžnostjo poročanja

Value 938 Frequency
1 ne velja 5
2 2 4
3 3 10
4 4 12
5 5 24
6 velja v veliki meri 29
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 9
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
84 9

Valid range from 1 to 6

Q2c Letne notranje finančne revizije finančnega poslovanja Q2 - Na lestvici od 1 do 6 prosim, ocenite do kolikšne mere določena organizacijska praksa velja za vašo nevladno organizacijo, pri čemer 1 pomeni organizacijska praksa ne velja, 6 pomeni organizacijska praksa velja v veliki meri.

Letne notranje finančne revizije finančnega poslovanja

Value 1037 Frequency
1 ne velja 25
2 2 25
3 3 10
4 4 10
5 5 3
6 velja v veliki meri 11
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 9
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
84 9

Valid range from 1 to 6

Q2d Pošiljanje pisnih zahval/potrdil za donacije vseh velikosti Q2 - Na lestvici od 1 do 6 prosim, ocenite do kolikšne mere določena organizacijska praksa velja za vašo nevladno organizacijo, pri čemer 1 pomeni organizacijska praksa ne velja, 6 pomeni organizacijska praksa velja v veliki meri.

Pošiljanje pisnih zahval/potrdil za donacije vseh velikosti

Value 1136 Frequency
1 ne velja 9
2 2 19
3 3 16
4 4 7
5 5 11
6 velja v veliki meri 22
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 9
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
84 9

Valid range from 1 to 6

Q2e Zagotavljanje preglednosti pri upravljanju s članarinami, donacijami in subvencijami Q2 - Na lestvici od 1 do 6 prosim, ocenite do kolikšne mere določena organizacijska praksa velja za vašo nevladno organizacijo, pri čemer 1 pomeni organizacijska praksa ne velja, 6 pomeni organizacijska praksa velja v veliki meri.

Zagotavljanje preglednosti pri upravljanju s članarinami, donacijami in subvencijami

Value 1235 Frequency
1 ne velja 5
2 2 10
3 3 14
4 4 18
5 5 15
6 velja v veliki meri 22
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 9
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
84 9

Valid range from 1 to 6

Q2f Operativni proračun organizacije, ki ga potrdi nadzorni organ (svet zavoda) Q2 - Na lestvici od 1 do 6 prosim, ocenite do kolikšne mere določena organizacijska praksa velja za vašo nevladno organizacijo, pri čemer 1 pomeni organizacijska praksa ne velja, 6 pomeni organizacijska praksa velja v veliki meri.

Operativni proračun organizacije, ki ga potrdi nadzorni organ (svet zavoda)

Value 1334 Frequency
1 ne velja 7
2 2 6
3 3 11
4 4 2
5 5 22
6 velja v veliki meri 36
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 9
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
84 9

Valid range from 1 to 6

Q2g Organizacija ne daje posojil zaposlenim ali vodstvu organizacije Q2 - Na lestvici od 1 do 6 prosim, ocenite do kolikšne mere določena organizacijska praksa velja za vašo nevladno organizacijo, pri čemer 1 pomeni organizacijska praksa ne velja, 6 pomeni organizacijska praksa velja v veliki meri.

Organizacija ne daje posojil zaposlenim ali vodstvu organizacije

Value 1433 Frequency
1 ne velja 9
2 2 4
3 3 3
4 4 4
5 5 20
6 velja v veliki meri 44
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 9
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
84 9

Valid range from 1 to 6

Q2h Določena politika sprejemljivih daril Q2 - Na lestvici od 1 do 6 prosim, ocenite do kolikšne mere določena organizacijska praksa velja za vašo nevladno organizacijo, pri čemer 1 pomeni organizacijska praksa ne velja, 6 pomeni organizacijska praksa velja v veliki meri.

Določena politika sprejemljivih daril

Value 1532 Frequency
1 ne velja 19
2 2 16
3 3 10
4 4 16
5 5 2
6 velja v veliki meri 21
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 9
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
84 9

Valid range from 1 to 6

Q2i Donacije se uporabljajo v skladu z omejitvami, ki jih postavlja donator Q2 - Na lestvici od 1 do 6 prosim, ocenite do kolikšne mere določena organizacijska praksa velja za vašo nevladno organizacijo, pri čemer 1 pomeni organizacijska praksa ne velja, 6 pomeni organizacijska praksa velja v veliki meri.

Donacije se uporabljajo v skladu z omejitvami, ki jih postavlja donator

Value 1631 Frequency
1 ne velja 5
2 2 15
3 3 14
4 4 7
5 5 8
6 velja v veliki meri 35
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 9
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
84 9

Valid range from 1 to 6

Q2j Kadri, ki zbirajo sredstva (Fundraisers) ne prejemajo plačila na podlagi provizije/odstotka zbranih sredstev Q2 - Na lestvici od 1 do 6 prosim, ocenite do kolikšne mere določena organizacijska praksa velja za vašo nevladno organizacijo, pri čemer 1 pomeni organizacijska praksa ne velja, 6 pomeni organizacijska praksa velja v veliki meri.

Kadri, ki zbirajo sredstva (Fundraisers) ne prejemajo plačila na podlagi provizije/odstotka zbranih sredstev

Value 1730 Frequency
1 ne velja 21
2 2 12
3 3 6
4 4 3
5 5 13
6 velja v veliki meri 29
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 9
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
84 9

Valid range from 1 to 6

Q3a Politika varstva zaposlenih, ki poročajo o sumih napačnega ravnanja organizacije Q3 - Na lestvici od 1 do 6 prosim, ocenite do kolikšne mere določena organizacijska praksa velja za vašo nevladno organizacijo, pri čemer 1 pomeni organizacijska praksa ne velja, 6 pomeni organizacijska praksa velja v veliki meri.

Politika varstva zaposlenih, ki poročajo o sumih napačnega ravnanja organizacije

Value 1829 Frequency
1 ne velja 18
2 2 22
3 3 14
4 4 5
5 5 7
6 velja v veliki meri 11
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 16
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
77 16

Valid range from 1 to 6

Q3b Politika hranjenja dokumentov Q3 - Na lestvici od 1 do 6 prosim, ocenite do kolikšne mere določena organizacijska praksa velja za vašo nevladno organizacijo, pri čemer 1 pomeni organizacijska praksa ne velja, 6 pomeni organizacijska praksa velja v veliki meri.

Politika hranjenja dokumentov

Value 1928 Frequency
1 ne velja 3
2 2 7
3 3 18
4 4 17
5 5 9
6 velja v veliki meri 23
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 16
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
77 16

Valid range from 1 to 6

Q3c Organizacijske usmeritve, ki zagotavljajo pomembnost, točnost, pravočasnost pretoka informacij po organizacijskih komunikacijskih kanalih Q3 - Na lestvici od 1 do 6 prosim, ocenite do kolikšne mere določena organizacijska praksa velja za vašo nevladno organizacijo, pri čemer 1 pomeni organizacijska praksa ne velja, 6 pomeni organizacijska praksa velja v veliki meri.

Organizacijske usmeritve, ki zagotavljajo pomembnost, točnost, pravočasnost pretoka informacij po organizacijskih komunikacijskih kanalih

Value 2027 Frequency
1 ne velja 4
2 2 9
3 3 14
4 4 18
5 5 14
6 velja v veliki meri 18
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 16
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
77 16

Valid range from 1 to 6

Q3d Organizacijske informacije o poslovanju in aktivnostih dostopne javnosti Q3 - Na lestvici od 1 do 6 prosim, ocenite do kolikšne mere določena organizacijska praksa velja za vašo nevladno organizacijo, pri čemer 1 pomeni organizacijska praksa ne velja, 6 pomeni organizacijska praksa velja v veliki meri.

Organizacijske informacije o poslovanju in aktivnostih dostopne javnosti

Value 2126 Frequency
1 ne velja 10
2 2 11
3 3 11
4 4 7
5 5 15
6 velja v veliki meri 23
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 16
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
77 16

Valid range from 1 to 6

Q3e Politika odnosov z javnostmi, ki omogoča dostop do/posredovanje informacij o aktivnostih oz. delovanju organizacije Q3 - Na lestvici od 1 do 6 prosim, ocenite do kolikšne mere določena organizacijska praksa velja za vašo nevladno organizacijo, pri čemer 1 pomeni organizacijska praksa ne velja, 6 pomeni organizacijska praksa velja v veliki meri.

Politika odnosov z javnostmi, ki omogoča dostop do/posredovanje informacij o aktivnostih oz. delovanju organizacije

Value 2225 Frequency
1 ne velja 7
2 2 15
3 3 11
4 4 10
5 5 20
6 velja v veliki meri 14
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 16
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
77 16

Valid range from 1 to 6

Q4a Enake možnost pri zaposlovanju (ženske,invalidi,…) Q4 - Na lestvici od 1 do 6 prosim, ocenite do kolikšne mere določena organizacijska praksa velja za vašo nevladno organizacijo, pri čemer 1 pomeni organizacijska praksa ne velja, 6 pomeni organizacijska praksa velja v veliki meri.

Enake možnost pri zaposlovanju (ženske,invalidi,…)

Value 2324 Frequency
1 ne velja 5
2 2 4
3 3 11
4 4 13
5 5 13
6 velja v veliki meri 28
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 19
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
74 19

Valid range from 1 to 6

Q4b Preglednost odločanja v organizaciji Q4 - Na lestvici od 1 do 6 prosim, ocenite do kolikšne mere določena organizacijska praksa velja za vašo nevladno organizacijo, pri čemer 1 pomeni organizacijska praksa ne velja, 6 pomeni organizacijska praksa velja v veliki meri.

Preglednost odločanja v organizaciji

Value 2423 Frequency
1 ne velja 2
2 2 7
3 3 11
4 4 16
5 5 18
6 velja v veliki meri 20
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 19
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
74 19

Valid range from 1 to 6

Q4c Odziv vodstva na mnenja, pripombe, predloge zaposlenih Q4 - Na lestvici od 1 do 6 prosim, ocenite do kolikšne mere določena organizacijska praksa velja za vašo nevladno organizacijo, pri čemer 1 pomeni organizacijska praksa ne velja, 6 pomeni organizacijska praksa velja v veliki meri.

Odziv vodstva na mnenja, pripombe, predloge zaposlenih

Value 2522 Frequency
1 ne velja 3
2 2 2
3 3 10
4 4 13
5 5 19
6 velja v veliki meri 27
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 19
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
74 19

Valid range from 1 to 6

Q4d Razumevanje in sooblikovanje skupne vizije z osebjem in zaposlenimi Q4 - Na lestvici od 1 do 6 prosim, ocenite do kolikšne mere določena organizacijska praksa velja za vašo nevladno organizacijo, pri čemer 1 pomeni organizacijska praksa ne velja, 6 pomeni organizacijska praksa velja v veliki meri.

Razumevanje in sooblikovanje skupne vizije z osebjem in zaposlenimi

Value 2621 Frequency
1 ne velja 1
2 2 1
3 3 10
4 4 13
5 5 18
6 velja v veliki meri 31
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 19
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
74 19

Valid range from 1 to 6

Q4e Jasna pravila, ki omogočajo strokovno vodenje prostovoljcev in ohranjajo njihovo motivacijo Q4 - Na lestvici od 1 do 6 prosim, ocenite do kolikšne mere določena organizacijska praksa velja za vašo nevladno organizacijo, pri čemer 1 pomeni organizacijska praksa ne velja, 6 pomeni organizacijska praksa velja v veliki meri.

Jasna pravila, ki omogočajo strokovno vodenje prostovoljcev in ohranjajo njihovo motivacijo

Value 2720 Frequency
1 ne velja 3
2 2 13
3 3 15
4 4 11
5 5 15
6 velja v veliki meri 17
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 19
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
74 19

Valid range from 1 to 6

Q4f Določena politika konfliktov interesov vodilnih v organizaciji Q4 - Na lestvici od 1 do 6 prosim, ocenite do kolikšne mere določena organizacijska praksa velja za vašo nevladno organizacijo, pri čemer 1 pomeni organizacijska praksa ne velja, 6 pomeni organizacijska praksa velja v veliki meri.

Določena politika konfliktov interesov vodilnih v organizaciji

Value 2819 Frequency
1 ne velja 7
2 2 19
3 3 17
4 4 10
5 5 15
6 velja v veliki meri 6
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 19
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
74 19

Valid range from 1 to 6

Q4g Finančne omejitve v organizaciji so dokumentirane v organizacijskih aktih Q4 - Na lestvici od 1 do 6 prosim, ocenite do kolikšne mere določena organizacijska praksa velja za vašo nevladno organizacijo, pri čemer 1 pomeni organizacijska praksa ne velja, 6 pomeni organizacijska praksa velja v veliki meri.

Finančne omejitve v organizaciji so dokumentirane v organizacijskih aktih

Value 2918 Frequency
1 ne velja 11
2 2 12
3 3 17
4 4 11
5 5 12
6 velja v veliki meri 11
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 19
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
74 19

Valid range from 1 to 6

Q4h Nadzorni organ (svet zavoda) ima najmanj tri nepovezane člane Q4 - Na lestvici od 1 do 6 prosim, ocenite do kolikšne mere določena organizacijska praksa velja za vašo nevladno organizacijo, pri čemer 1 pomeni organizacijska praksa ne velja, 6 pomeni organizacijska praksa velja v veliki meri.

Nadzorni organ (svet zavoda) ima najmanj tri nepovezane člane

Value 3017 Frequency
1 ne velja 16
2 2 22
3 3 24
4 4 4
5 5 3
6 velja v veliki meri 5
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 19
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
74 19

Valid range from 1 to 6

Q4i Določene pritožbene usmeritve za ravnanje strank in zaposlenih v primeru pritožb Q4 - Na lestvici od 1 do 6 prosim, ocenite do kolikšne mere določena organizacijska praksa velja za vašo nevladno organizacijo, pri čemer 1 pomeni organizacijska praksa ne velja, 6 pomeni organizacijska praksa velja v veliki meri.

Določene pritožbene usmeritve za ravnanje strank in zaposlenih v primeru pritožb

Value 3116 Frequency
1 ne velja 11
2 2 15
3 3 16
4 4 16
5 5 7
6 velja v veliki meri 9
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 19
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
74 19

Valid range from 1 to 6

Q4j Določena politika zaupnosti glede donatorjev, strank, zaposlenih in prostovoljcev Q4 - Na lestvici od 1 do 6 prosim, ocenite do kolikšne mere določena organizacijska praksa velja za vašo nevladno organizacijo, pri čemer 1 pomeni organizacijska praksa ne velja, 6 pomeni organizacijska praksa velja v veliki meri.

Določena politika zaupnosti glede donatorjev, strank, zaposlenih in prostovoljcev

Value 3215 Frequency
1 ne velja 5
2 2 7
3 3 10
4 4 12
5 5 18
6 velja v veliki meri 22
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 19
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
74 19

Valid range from 1 to 6

Q5a Prepoved sodelovanja v politični kampanji Q5 - Na lestvici od 1 do 6 prosim, ocenite do kolikšne mere določena organizacijska praksa velja za vašo nevladno organizacijo, pri čemer 1 pomeni organizacijska praksa ne velja, 6 pomeni organizacijska praksa velja v veliki meri.

Prepoved sodelovanja v politični kampanji

Value 3314 Frequency
1 ne velja 12
2 2 3
3 3 1
4 4 4
5 5 8
6 velja v veliki meri 44
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 21
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
72 21

Valid range from 1 to 6

Q5b Spremljanje sprememb in novosti, ki se tičejo področja delovanja organizacije in sektorja Q5 - Na lestvici od 1 do 6 prosim, ocenite do kolikšne mere določena organizacijska praksa velja za vašo nevladno organizacijo, pri čemer 1 pomeni organizacijska praksa ne velja, 6 pomeni organizacijska praksa velja v veliki meri.

Spremljanje sprememb in novosti, ki se tičejo področja delovanja organizacije in sektorja

Value 3413 Frequency
1 ne velja 0
2 2 3
3 3 5
4 4 17
5 5 18
6 velja v veliki meri 29
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 21
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
72 21

Valid range from 1 to 6

Q5c Omejevanje sredstev namenjenih za lobiranje Q5 - Na lestvici od 1 do 6 prosim, ocenite do kolikšne mere določena organizacijska praksa velja za vašo nevladno organizacijo, pri čemer 1 pomeni organizacijska praksa ne velja, 6 pomeni organizacijska praksa velja v veliki meri.

Omejevanje sredstev namenjenih za lobiranje

Value 3512 Frequency
1 ne velja 22
2 2 6
3 3 7
4 4 5
5 5 11
6 velja v veliki meri 21
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 21
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
72 21

Valid range from 1 to 6

Q5d Upoštevanje Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije v primeru lobiranja Q5 - Na lestvici od 1 do 6 prosim, ocenite do kolikšne mere določena organizacijska praksa velja za vašo nevladno organizacijo, pri čemer 1 pomeni organizacijska praksa ne velja, 6 pomeni organizacijska praksa velja v veliki meri.

Upoštevanje Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije v primeru lobiranja

Value 3611 Frequency
1 ne velja 18
2 2 4
3 3 5
4 4 9
5 5 7
6 velja v veliki meri 29
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 21
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
72 21

Valid range from 1 to 6

Q5e Sodelovanje zaposlenih, prostovoljcev… v postopkih javnih politik Q5 - Na lestvici od 1 do 6 prosim, ocenite do kolikšne mere določena organizacijska praksa velja za vašo nevladno organizacijo, pri čemer 1 pomeni organizacijska praksa ne velja, 6 pomeni organizacijska praksa velja v veliki meri.

Sodelovanje zaposlenih, prostovoljcev… v postopkih javnih politik

Value 3710 Frequency
1 ne velja 5
2 2 5
3 3 11
4 4 14
5 5 19
6 velja v veliki meri 18
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 21
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
72 21

Valid range from 1 to 6

Q5f Oblikovanje in vzdrževanje skupnih partnerstev z lokalnimi skupnostmi, vladnimi agencijami, podjetji, z ostalimi nevladnimi organizacijami ali akademskim organizacijami (Univerze, fakultete,inštituti,…) Q5 - Na lestvici od 1 do 6 prosim, ocenite do kolikšne mere določena organizacijska praksa velja za vašo nevladno organizacijo, pri čemer 1 pomeni organizacijska praksa ne velja, 6 pomeni organizacijska praksa velja v veliki meri.

Oblikovanje in vzdrževanje skupnih partnerstev z lokalnimi skupnostmi, vladnimi agencijami, podjetji, z ostalimi nevladnimi organizacijami ali akademskimi organizacijami (Univerze, fakultete,inštituti,…)

Value 389 Frequency
1 ne velja 0
2 2 3
3 3 1
4 4 7
5 5 13
6 velja v veliki meri 48
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 21
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
72 21

Valid range from 1 to 6

XSPOL Spol XSPOL - 2. DEL: SPLOŠNE INFORMACIJE

Spol:

Value 398 Frequency
1 Moški 26
2 Ženski 45
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 22
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
71 22

Valid range from 1 to 2

XIZ1a2 Izobrazba:

XIZ1a2 - Izobrazba:

Value 407 Frequency
1 osnovnošolska 0
2 poklicna 0
3 srednješolska 9
4 fakultetna 52
5 magisterij ali več 10
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 22
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
71 22

Valid range from 1 to 5

Q6 Koliko časa ste zaposleni v z (let)

Q6 - Koliko časa ste zaposleni v zavodu?

Value 416 Frequency
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 22
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
69 24 0 30 7.377 6.551

Valid range from 0 to 30

Q7 Koliko časa ste na tem delovn (let)

Q7 - Koliko časa ste na tem delovnem mestu/funkciji?

Value 425 Frequency
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 22
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
68 25 0 31 5.809 5.462

Valid range from 0 to 31

Q8 Ime vaše nevladne organizacije (NVO)?

Q8 - Ime vaše nevladne organizacije (NVO)?

Value 434 Frequency
-6 Zakrita vrednost, kontaktiraj nosilca raziskave 93
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
93 0 -6 -6

Valid range from -6 to -6

Q9 Starost vaše NVO? (let)

Q9 - Starost vaše NVO?

Value 443 Frequency
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 26
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
62 31 0 32 9.177 6.171

Valid range from 0 to 32

Q10 Število zaposlenih v letu 2013?

Q10 - Število zaposlenih v letu 2013?

Value 452 Frequency
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 26
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
62 31 0 61 3.339 8.343

Valid range from 0 to 61

Q11 Ali ima vaša organizacija status prostovoljske organizacije?

Q11 - Ali ima vaša organizacija status prostovoljske organizacije?

Value 461 Frequency
1 Da 16
2 Ne 51
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 26
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
67 26

Valid range from 1 to 2

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Data and materials are licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Slovenia

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

6 - raziskave z omejenim problemskim ali teoretskim okvirom in ožjo uporabnostjo za več praktičnih problemov, metodološko in vsebinsko izpopolnjene

  How to CITE this study?

Mevlja, B., Suklan, J. and Kavčič, K. (2016). Analiza ključnih vplivov deležnikov na razvoj nevladnih izobraževalnih organizacij, 2014: Nevladne izobraževalne organizacije [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: RAZNIO14. https://doi.org/10.17898/ADP_RAZNIO14_V1

COBISS.SI
Publication date: 2016
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si