Starši med delom in družino

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: STARSI04
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_STARSI04_V1
Glavni avtor(ji):
  • Kanjuo-Mrčela, Aleksandra in Nevenka Černigoj-Sadar
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; november 2004)

Finančna podpora:

Urad Vlade Republike Slovenije za enake možnosti

Vsebina raziskave

Ključne besede:

delo, družina, starševstvo, predšolski otroci, plačano delo, starševski dopust, varstvo otrok, možnosti za zaposlitev in kariero, družinske obveznosti staršev, delovne obveznosti staršev, družinsko življenje, delovno življenje, ocena demografije

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - družinsko življenje in zakonska zveza
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - mladina
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija
Vsebinska področja ADP
DELO IN ZAPOSLOVANJE


Povzetek:

Namen raziskave je bil prispevati k razumevanju odnosa med starševstvom in plačanim delom v Sloveniji. Cilji raziskave so bili: pridobiti najnovejše podatke o izrabi dopusta za nego in varstvo otrok; analizirati odnos med starševstvom ter možnostmi za zaposlitev in kariero; oblikovati predloge za usklajevanje družinskih in delovnih obveznosti staršev. Izdelan je bil anketni vprašalnik za starše, ki je vseboval 31 osnovnih vprašanj in pokrival področja: a) demografske podatke o anketiranih in njihovih partnerjih-kah, njihove družinske in zaposlitvene razmere, b) različne oblike starševskih dopustov, c) različne oblike varstva otrok, d) probleme pri usklajevanju starševskih in delovnih obveznosti.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 15. - 17. november 2004
Čas izdelave: 2004-11
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Gospodinjstva, ki imajo vsaj enega otroka starega do 7 let.

Izključeni:

Ljudje, ki imajo tajne telefonske številke, živijo v gospodinjstvih brez telefona ali živjio v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Izhodišče za vzorčenje je bilo 7500 telefonskih številk na območju Slovenije. Telefonske številke fizičnih oseb so bile izbrane proporcionalno v vseh omrežnih skupinah. Vzorec številk je bil naključen.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: STARSI04 - Starši med delom in družino - podatki [datoteka podatkov], 2004

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • število spremenljivk: 84
  • število enot: 608

Spremenljivke

sequence SequenceNumber

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
608 0 25 7495 3479.148 2099.813

Vrednosti spremenljivk od 25 do 7495

izbor1 DOBER DAN, KLIČEMO VAS S FAKULTETE ZA

DOBER DAN, KLIČEMO VAS S FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE, LJUBLJANSKE UNIVERZE. IME MI JE ............., IN SEM SODELAVEC-/KA CENTRA ZA RAZISKOVANJE JAVNEGA MNENJA NA FAKULTETI. DELAMO KRATKO RAZISKAVO O STARŠIH IN VARSTVU PREDŠOLSKIH OTROK. NAJPREJ NAS ZANIMA, ALI V VAŠEM GOSPODINJSTVU ŽIVI OTROK, STAR DO 7! LET?

Vrednost 22 Frekvenca
1 da 606
2 ne 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
608 0 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

izbor2 ANKETO BI RADI OPRAVILI Z ENIM OD STARŠE

ANKETO BI RADI OPRAVILI Z ENIM OD STARŠEV. KER IMAMO V SLOVENIJI ZELO MALO PODATKOV O PROBLEMIH, S KATERIMI SE SOOČAJO STARŠI PREDŠOLSKIH OTROK, BI BILO VAŠE SODELOVANJE ZA NAS ŠE POSEBEJ DRAGOCENO. (anketar: .... ALI BI LAHKO KAR VI.....

Vrednost 31 Frekvenca
1 odgovarja 1. oseba 534
2 odgovarjala bo 2. oseba 38
Sysmiss 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
572 36 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

sequence SequenceNumber

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
608 0 25 7495 3479.148 2099.813

Vrednosti spremenljivk od 25 do 7495

izbor1 DOBER DAN, KLIČEMO VAS S FAKULTETE ZA

DOBER DAN, KLIČEMO VAS S FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE, LJUBLJANSKE UNIVERZE. IME MI JE ............., IN SEM SODELAVEC-/KA CENTRA ZA RAZISKOVANJE JAVNEGA MNENJA NA FAKULTETI. DELAMO KRATKO RAZISKAVO O STARŠIH IN VARSTVU PREDŠOLSKIH OTROK. NAJPREJ NAS ZANIMA, ALI V VAŠEM GOSPODINJSTVU ŽIVI OTROK, STAR DO 7! LET?

Vrednost 283 Frekvenca
1 da 606
2 ne 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
608 0 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

izbor2 ANKETO BI RADI OPRAVILI Z ENIM OD STARŠE

ANKETO BI RADI OPRAVILI Z ENIM OD STARŠEV. KER IMAMO V SLOVENIJI ZELO MALO PODATKOV O PROBLEMIH, S KATERIMI SE SOOČAJO STARŠI PREDŠOLSKIH OTROK, BI BILO VAŠE SODELOVANJE ZA NAS ŠE POSEBEJ DRAGOCENO. (anketar: .... ALI BI LAHKO KAR VI.....

Vrednost 382 Frekvenca
1 odgovarja 1. oseba 534
2 odgovarjala bo 2. oseba 38
Sysmiss 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
572 36 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

spol Spol anketiranca

Spol anketiranca

Vrednost 481 Frekvenca
1 moški 138
2 ženska 470
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
608 0 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v1 NAJPREJ NAS ZANIMA KOLIKO OTROK IMATE?

NAJPREJ NAS ZANIMA KOLIKO OTROK IMATE?

Vrednost 580 Frekvenca
1 202
2 298
3 83
4 19
5 4
7 1
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
607 1 1 7 1.895 0.828

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v2al 1.otrok - leta

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
607 1 0 33 7.42 5.689

Vrednosti spremenljivk od 0 do 33

v2am 1.otrok - meseci

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
598 10 0 40 2.197 4.381

Vrednosti spremenljivk od 0 do 40

v2bl 2.otrok - leta

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
410 198 0 50 5.339 5.503

Vrednosti spremenljivk od 0 do 50

v2bm 2.otrok - meseci

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
402 206 0 60 2.639 6.929

Vrednosti spremenljivk od 0 do 60

v2cl 3.otrok - leta

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
121 487 0 26 4.38 4.782

Vrednosti spremenljivk od 0 do 26

v2cm 3.otrok - meseci

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
116 492 0 60 2.405 6.595

Vrednosti spremenljivk od 0 do 60

v2dl 4.otrok - leta

Vrednost 1273 Frekvenca
0 17
2 2
3 3
4 3
5 6
6 4
8 2
9 1
10 1
18 1
Sysmiss 568
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40 568 0 18 3.3 3.838

Vrednosti spremenljivk od 0 do 18

v2dm 4.otrok - meseci

Vrednost 1372 Frekvenca
0 28
4 1
5 1
6 5
18 1
Sysmiss 572
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
36 572 0 18 1.583 3.605

Vrednosti spremenljivk od 0 do 18

v2el 5.otrok - leta

Vrednost 1471 Frekvenca
0 15
2 1
5 1
6 2
7 1
9 1
Sysmiss 587
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
21 587 0 9 1.667 2.938

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

v2em 5.otrok - meseci

Vrednost 1570 Frekvenca
0 17
6 1
Sysmiss 590
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
18 590 0 6 0.333 1.414

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

v3 KAKŠNA JE VAŠA SEDANJA ZAKONSKA OZ. PART

KAKŠNA JE VAŠA SEDANJA ZAKONSKA OZ. PARTNERSKA SITUACIJA?

Vrednost 1669 Frekvenca
1 poročen/a 438
2 izvenzakonska skupnosta 138
3 razvezan/a 9
4 vdovec/vdova 1
5 samski/a, nikoli poročen/a 21
6 drugo 0
7 b.o. 0
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
607 1 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v4 KOLIKO JE VSEH ČLANOV VAŠEGA GOSPODINJST

KOLIKO JE VSEH ČLANOV VAŠEGA GOSPODINJSTVA VKLJUČNO Z VAMI?

Vrednost 1768 Frekvenca
2 13
3 151
4 280
5 105
6 43
7 9
8 3
9 2
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
606 2 2 9 4.104 1.038

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v5 KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Vrednost 1867 Frekvenca
1 OSNOVNA 42
2 POKLICNA 80
3 SREDNJA 253
4 VIŠJA, VISOKA 229
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
604 4 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v6 KAKŠEN PA JE VAŠ ZAPOSLITVENI STATUS...

KAKŠEN PA JE VAŠ ZAPOSLITVENI STATUS...

Vrednost 1966 Frekvenca
1 ZAPOSLENI V GOSPODARSTVU 262
2 ZAPOSLENI V NEGOSPODARSTVU 207
3 SAMOZAPOSLENI 35
4 KMET 5
5 GOSPODINJA 26
6 UPOKOJENEC 4
7 ŠTUDENT, DIJAK 9
8 BREZPOSELN 56
9 DRUGO... 3
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
607 1 1 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v7 ALI STE ZAPOSLENI V ZASEBNEM ALI JAVNEM

ALI STE ZAPOSLENI V ZASEBNEM ALI JAVNEM SEKTORJU?

Vrednost 2065 Frekvenca
1 v zasebnem sektorju 224
2 v javnem sektorju 273
3 ostalo, ne vem, b.o. 12
Sysmiss 99
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
497 111 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v8 V KATERI PANOGI OZ. DEJAVNOSTI STE ZAPOS

V KATERI PANOGI OZ. DEJAVNOSTI STE ZAPOSLENI?

Vrednost 2164 Frekvenca
1 KMETIJSTVO 13
2 INDUSTRIJA 109
3 TRŽNE STORITVE 171
4 JAVNE STORITVE 216
5 ne vem, b.o., drugo 0
Sysmiss 99
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
509 99 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v9 PRIBLIŽNO KOLIKO OSEB JE ZAPOSLENIH V OR

PRIBLIŽNO KOLIKO OSEB JE ZAPOSLENIH V ORGANIZACIJI, KJER DELATE?

Vrednost 2263 Frekvenca
1 16
2 21
3 5
4 10
5 6
6 8
7 10
8 4
9 6
10 12
11 1
12 1
13 3
14 1
15 11
16 3
18 3
19 3
20 13
21 1
22 1
23 1
24 2
25 6
30 17
35 4
38 1
40 13
42 2
45 3
50 19
53 1
55 1
60 11
65 5
70 12
75 1
80 15
82 1
84 1
85 1
86 1
90 7
100 32
105 1
110 1
120 12
130 7
140 6
150 11
160 1
170 1
180 2
200 20
250 3
260 2
290 1
300 10
320 1
350 3
380 1
400 7
450 5
500 12
510 1
550 2
600 4
650 1
700 7
800 3
860 1
900 1
1000 17
1300 2
1500 5
1550 1
1600 2
1700 1
1800 1
2000 8
2500 5
3000 4
3500 1
3800 1
4000 2
4500 1
5000 2
6000 3
7000 3
8000 3
9000 2
9999 7
Sysmiss 114
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
494 114 1 9999 624.719 1690.307

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9999

v10 ALI STE NA VODILNEM POLOŽAJU?

ALI STE NA VODILNEM POLOŽAJU?

Vrednost 2362 Frekvenca
1 da 119
2 ne 384
3 ne vem, b.o. 4
Sysmiss 101
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
503 105 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v11 KAKŠNA JE VAŠA SEDANJA POGODBA O ZAPOSLI

KAKŠNA JE VAŠA SEDANJA POGODBA O ZAPOSLITVI?

Vrednost 2461 Frekvenca
1 ZA NEDOLOČEN ČAS 397
2 ZA DOLOČEN ČAS 69
3 SAMOZAPOSLEN 35
4 drugo, ne vem, b.o. 7
Sysmiss 100
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
501 107 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v12 KOLIKO DNI STE BILI PREJŠNJI TEDEN V SLU

KOLIKO DNI STE BILI PREJŠNJI TEDEN V SLUŽBI VEČ KOT 8 UR?

Vrednost 2560 Frekvenca
0 293
1 34
2 36
3 35
4 23
5 57
6 17
7 8
Sysmiss 105
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
503 105 0 7 1.483 2.086

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

v13 KAKŠNO IZOBRAZBO IMA VAŠ PARTNER?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMA VAŠ PARTNER?

Vrednost 2659 Frekvenca
1 OSNOVNA 45
2 POKLICNA 114
3 SREDNJA 248
4 VIŠJA, VISOKA 160
Sysmiss 41
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
567 41 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v14 IN KAKŠEN JE ZAPOSLITVENI STATUS VAŠEGA

IN KAKŠEN JE ZAPOSLITVENI STATUS VAŠEGA PARTNERJA

Vrednost 2758 Frekvenca
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 336
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 137
3 SAMOZAPOSLEN 50
4 KMET 10
5 GOSPODINJA 3
6 UPOKOJENEC 2
7 ŠTUDENT, DIJAK 2
8 BREZPOSELN 31
9 DRUGO... 3
Sysmiss 34
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
574 34 1 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v15 KAKŠNA JE PARTNERJEVA SEDANJA POGODBA O

KAKŠNA JE PARTNERJEVA SEDANJA POGODBA O ZAPOSLITVI?

Vrednost 2857 Frekvenca
1 ZA NEDOLOČEN ČAS 420
2 ZA DOLOČEN ČAS 54
3 SAMOZAPOSLEN 51
4 drugo, ne vem, b.o. 7
Sysmiss 76
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
525 83 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v16a KOLIKO DNI ODSOTNOSTI OD DELA STE IZKORI

KOLIKO DNI ODSOTNOSTI OD DELA STE IZKORISTILI PO ROJSTVU VAŠEGA NAJMLJAŠEGA OTROKA? POVEJTE ZA VSAKO OD NAŠTETIH OBLIK ODSOTNOSTI. NAJPREJ... BOLNIŠKI DOPUST PRED PORODOM (anketar: vpiši (preračunaj) v dnevih!!!)

Vrednost 2956 Frekvenca
0 184
1 1
3 1
4 1
5 1
7 2
10 3
14 6
15 1
20 2
21 3
22 1
28 24
30 57
40 4
45 9
48 1
60 24
90 20
100 2
120 14
150 10
180 26
210 26
220 1
240 16
270 23
360 1
Sysmiss 144
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
464 144 0 360 66.091 87.379

Vrednosti spremenljivk od 0 do 999

v16b (-KOLIKO DNI ODSOTNOSTI OD DELA STE IZKO

(-KOLIKO DNI ODSOTNOSTI OD DELA STE IZKORISTILI PO ROJSTVU VAŠEGA NAJMLJAŠEGA OTROKA? POVEJTE ZA VSAKO OD NAŠTETIH OBLIK ODSOTNOSTI. NAJPREJ...-) PORODNIŠKI DOPUST (anketar: vpiši (preračunaj) v dnevih!!!)

Vrednost 3055 Frekvenca
0 147
2 2
3 4
7 1
10 1
11 1
15 7
28 2
30 6
40 1
45 1
60 5
90 23
100 1
105 12
120 5
150 1
180 11
210 4
240 6
260 1
270 17
300 7
320 2
330 18
350 1
356 3
360 270
365 13
390 3
420 1
450 15
465 1
510 1
540 1
900 1
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
596 12 0 900 229.628 166.437

Vrednosti spremenljivk od 0 do 999

v16c DOPUST ZA NEGO IN VZGOJO OTROK (ank

DOPUST ZA NEGO IN VZGOJO OTROK (anketar: vpiši (preračunaj) v dnevih!!!)

Vrednost 3154 Frekvenca
0 448
1 4
2 3
3 2
5 6
6 1
7 7
10 7
14 6
15 1
20 2
21 1
24 1
25 1
28 2
30 11
40 1
45 1
60 4
75 3
90 14
105 1
120 2
160 1
180 5
205 1
225 1
240 5
255 4
260 1
270 12
300 1
325 1
330 1
360 6
490 1
Sysmiss 39
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
569 39 0 490 24.141 72.263

Vrednosti spremenljivk od 0 do 999

v16d OČETOVSKI DOPUST (anketar: vpiši (p

OČETOVSKI DOPUST (anketar: vpiši (preračunaj) v dnevih!!!)

Vrednost 3253 Frekvenca
0 84
1 2
2 6
3 4
5 1
6 1
7 1
8 1
10 4
14 6
15 18
20 1
30 2
150 1
Sysmiss 476
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
132 476 0 150 5.121 14.383

Vrednosti spremenljivk od 0 do 999

v16e PODALJŠAN DOPUST ZARADI ROJSTVA DVOJČKOV

PODALJŠAN DOPUST ZARADI ROJSTVA DVOJČKOV OZ. VEČIH OTROK (anketar: vpiši (preračunaj) v dnevih!!!)

Vrednost 3352 Frekvenca
0 543
2 1
90 4
450 1
Sysmiss 59
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
549 59 0 450 1.479 20.651

Vrednosti spremenljivk od 0 do 999

v16f PODALJŠAN DOPUST ZARADI ZDRAVSTVENEGA ST

PODALJŠAN DOPUST ZARADI ZDRAVSTVENEGA STANJA OTROKA (anketar: vpiši (preračunaj) v dnevih!!!)

Vrednost 3451 Frekvenca
0 517
1 1
2 1
5 3
7 4
10 4
14 1
16 1
20 1
21 2
28 1
30 8
40 1
60 3
90 20
120 2
150 1
180 2
360 1
Sysmiss 34
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
574 34 0 360 6.23 26.691

Vrednosti spremenljivk od 0 do 999

v16g POSVOJITELJSKI, REJNIŠKI DOPUST (an

POSVOJITELJSKI, REJNIŠKI DOPUST (anketar: vpiši (preračunaj) v dnevih!!!)

Vrednost 3550 Frekvenca
0 549
Sysmiss 59
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
549 59 0 0 0 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 999

v16h DELO S SKRAJŠANIM DELOVNIM ČASOM PO DOPO

DELO S SKRAJŠANIM DELOVNIM ČASOM PO DOPOLNJENEM PRVEM LETU STAROSTI OTROKA (anketar: vpiši (preračunaj) v dnevih!!!)

Vrednost 3649 Frekvenca
0 552
10 1
24 1
60 2
90 1
180 4
360 4
450 1
630 1
660 1
720 3
Sysmiss 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
571 37 0 720 11.04 74.746

Vrednosti spremenljivk od 0 do 999

v16i NEPLAČAN DOPUST (anketar: vpiši (pr

NEPLAČAN DOPUST (anketar: vpiši (preračunaj) v dnevih!!!)

Vrednost 3748 Frekvenca
0 563
10 2
14 2
30 1
490 1
Sysmiss 39
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
569 39 0 490 0.998 20.6

Vrednosti spremenljivk od 0 do 999

v17a KOLIKO DNI ODSOTNOSTI OD DELA PA JE PO R

KOLIKO DNI ODSOTNOSTI OD DELA PA JE PO ROJSTVU VAŠEGA NAJMLJAŠEGA OTROKA KORISTIL PARTNER? POVEJTE ZA VSAKO OD NAŠTETIH OBLIK ODSOTNOSTI. NAJPREJ... BOLNIŠKI DOPUST PRED PORODOM (anketar: vpiši (preračunaj) v dnevih!!!)

Vrednost 3847 Frekvenca
0 44
1 1
5 1
7 2
14 4
21 2
27 1
28 2
30 32
60 8
90 7
120 5
150 3
180 5
210 4
240 1
270 3
360 2
Sysmiss 481
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
127 481 0 360 53.787 77.887

Vrednosti spremenljivk od 0 do 999

v17b (-KOLIKO DNI ODSOTNOSTI OD DELA PA JE PO

(-KOLIKO DNI ODSOTNOSTI OD DELA PA JE PO ROJSTVU VAŠEGA NAJMLJAŠEGA OTROKA KORISTIL PARTNER? POVEJTE ZA VSAKO OD NAŠTETIH OBLIK ODSOTNOSTI. NAJPREJ...-)PORODNIŠKI DOPUST (anketar: vpiši (preračunaj) v dnevih!!!)

Vrednost 3946 Frekvenca
0 361
1 2
2 4
3 9
5 2
7 4
11 2
14 5
15 13
21 2
30 5
36 2
60 1
75 1
90 8
98 1
105 3
180 4
210 1
240 3
270 2
300 2
330 3
350 1
360 78
365 6
390 2
420 1
540 2
720 1
Sysmiss 77
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
531 77 0 720 74 142.969

Vrednosti spremenljivk od 0 do 999

v17c DOPUST ZA NEGO IN VZGOJO OTROK (ank

DOPUST ZA NEGO IN VZGOJO OTROK (anketar: vpiši (preračunaj) v dnevih!!!)

Vrednost 4045 Frekvenca
0 490
1 1
2 2
4 1
5 2
7 4
10 3
11 3
14 3
15 3
20 1
21 1
30 5
35 1
60 2
210 1
240 2
255 1
685 1
Sysmiss 81
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
527 81 0 685 4.123 36.495

Vrednosti spremenljivk od 0 do 999

v17d OČETOVSKI DOPUST (anketar: vpiši (p

OČETOVSKI DOPUST (anketar: vpiši (preračunaj) v dnevih!!!)

Vrednost 4144 Frekvenca
0 291
2 4
3 12
5 3
7 7
10 5
11 3
14 13
15 57
21 3
30 3
40 1
45 1
140 1
Sysmiss 204
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
404 204 0 140 3.975 9.665

Vrednosti spremenljivk od 0 do 999

v17e PODALJŠAN DOPUST ZARADI ROJSTVA DVOJČKOV

PODALJŠAN DOPUST ZARADI ROJSTVA DVOJČKOV OZ. VEČIH OTROK (anketar: vpiši (preračunaj) v dnevih!!!)

Vrednost 4243 Frekvenca
0 516
30 1
60 1
90 1
Sysmiss 89
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
519 89 0 90 0.347 4.92

Vrednosti spremenljivk od 0 do 999

v17f PODALJŠAN DOPUST ZARADI ZDRAVSTVENEGA ST

PODALJŠAN DOPUST ZARADI ZDRAVSTVENEGA STANJA OTROKA (anketar: vpiši (preračunaj) v dnevih!!!)

Vrednost 4342 Frekvenca
0 502
3 1
5 2
7 2
10 1
14 3
21 1
30 8
60 1
90 4
110 1
Sysmiss 82
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
526 82 0 110 1.654 10.249

Vrednosti spremenljivk od 0 do 999

v17g POSVOJITELJSKI, REJNIŠKI DOPUST (an

POSVOJITELJSKI, REJNIŠKI DOPUST (anketar: vpiši (preračunaj) v dnevih!!!)

Vrednost 4441 Frekvenca
0 519
Sysmiss 89
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
519 89 0 0 0 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 999

v17h DELO S SKRAJŠANIM DELOVNIM ČASOM PO DOPO

DELO S SKRAJŠANIM DELOVNIM ČASOM PO DOPOLNJENEM PRVEM LETU STAROSTI OTROKA (anketar: vpiši (preračunaj) v dnevih!!!)

Vrednost 4540 Frekvenca
0 521
6 1
30 1
360 1
720 1
Sysmiss 83
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
525 83 0 720 2.126 35.127

Vrednosti spremenljivk od 0 do 999

v17i NEPLAČAN DOPUST (anketar: vpiši (pr

NEPLAČAN DOPUST (anketar: vpiši (preračunaj) v dnevih!!!)

Vrednost 4639 Frekvenca
0 515
2 1
3 1
7 2
11 1
14 2
30 1
60 1
720 1
Sysmiss 83
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
525 83 0 720 1.653 31.565

Vrednosti spremenljivk od 0 do 999

v18a KAKŠNO OBLIKO REDNEGA VARSTVA IMATE PRET

KAKŠNO OBLIKO REDNEGA VARSTVA IMATE PRETEŽNO ZA NAJMLAJŠEGA OTROKA? KDO GA NAJPOGOSTEJE VARUJE? (anketar: ne beri!!! - šifriraj!)

Vrednost 4738 Frekvenca
1 javni vrtec, otroške jasli 281
2 privatni vrtec 1
3 anketiranec osebno 97
4 drugi starš, partner 29
5 oba starša 19
6 babica (oba) 104
7 dedek 1
8 kak drug sorodnik 2
9 plačana privatna varuška 9
10 sosed, soseda 0
11 starejši brat, sestra 3
12 je sam doma brez varstva 4
13 podaljšano bivanje v šoli 54
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
604 4 1 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

v18b KAJ PA ŠE KAKŠNA DRUGA OBLIKA REDNEGA VA

KAJ PA ŠE KAKŠNA DRUGA OBLIKA REDNEGA VARSTVA? KATERA JE DRUGA NAJPOGOSTEJŠA?

Vrednost 4837 Frekvenca
1 javni vrtec, otroške jasli 23
2 privatni vrtec 0
3 anketiranec osebno 50
4 drugi starš, partner 28
5 oba starša 50
6 babica (oba) 216
7 dedek 3
8 kak drug sorodnik 17
9 plačana privatna varuška 9
10 sosed, soseda 5
11 starejši brat, sestra 11
12 je sam doma brez varstva 0
13 podaljšano bivanje v šoli 7
14 ni druge oblike rednega varstva 182
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
601 7 1 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 14

v19 KDO PRETEŽNO HODI ISKAT VAŠEGA OTROKA V

KDO PRETEŽNO HODI ISKAT VAŠEGA OTROKA V VRTEC OZ. VARSTVO? (anketar: ne beri!!! - šifriraj!)

Vrednost 4936 Frekvenca
1 anketiranec osebno 183
2 drugi starš, partner 57
3 oba starša 96
4 babica (oba) 36
5 dedek 4
6 kak drug sorodnik 4
7 plačana privatna varuška 0
8 sosed, soseda 1
9 starejši brat, sestra 0
10 pride domov sam 4
11 drugo, ne vem, b.o. 27
Sysmiss 196
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
385 223 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

v20 ZAKAJ OTROKA NE GRESTE ISKAT SAMI?

ZAKAJ OTROKA NE GRESTE ISKAT SAMI?

Vrednost 5035 Frekvenca
1 delovne obveznosti 114
2 druge obveznosti 15
3 ne vem, b.o. 60
Sysmiss 419
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
129 479 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v21a KDO JE NAJPOGOSTEJE Z OTROKOM POTEM, KO

KDO JE NAJPOGOSTEJE Z OTROKOM POTEM, KO PRIDE IZ REDNEGA VARSTVA OZ. V POPOLDANSKEM ČASU? (anketar: ne beri!!! - šifriraj!)

Vrednost 5134 Frekvenca
1 javni vrtec, otroške jasli 2
2 privatni vrtec 1
3 anketiranec osebno 273
4 drugi starš, partner 59
5 oba starša 197
6 babica (oba) 24
7 dedek 1
8 kak drug sorodnik 3
9 plačana privatna varuška 0
10 sosed, soseda 0
11 starejši brat, sestra 4
12 je sam doma brez varstva 3
13 drugo, ne vem, b.o. 13
Sysmiss 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
567 41 1 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

v21b KAJ PA KAKŠNA DRUGA OSEBA, KI JE Z OTROK

KAJ PA KAKŠNA DRUGA OSEBA, KI JE Z OTROKOM, KO PRIDE IZ REDNEGA VARSTVA? KATERA JE DRUGA NAJPOGOSTEJŠA?

Vrednost 5233 Frekvenca
1 javni vrtec, otroške jasli 0
2 privatni vrtec 0
3 anketiranec osebno 37
4 drugi starš, partner 132
5 oba starša 56
6 babica (oba) 167
7 dedek 4
8 kak drug sorodnik 19
9 plačana privatna varuška 3
10 sosed, soseda 4
11 starejši brat, sestra 36
12 je sam doma brez varstva 1
14 ni druge oblike popoldanskega varstva 110
13 drugo, ne vem, b.o. 6
Sysmiss 33
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
569 39 3 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 14

v22 ALI VAM USTREZA DELOVNI ČAS VRTCEV?

ALI VAM USTREZA DELOVNI ČAS VRTCEV?

Vrednost 5332 Frekvenca
1 da 407
2 ne 103
0 če ni odg., ker otrok ne hodi v vrtec 74
3 ne vem, b.o. 20
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
510 98 1 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

v23 DO KATERE URE BI VAM OSEBNO USTREZALO, D

DO KATERE URE BI VAM OSEBNO USTREZALO, DA BI BILI VRTCI ODPRTI MED TEDNOM (anketar:... če ni odg., ker otrok ne hodi v vrtec, vpiši 0) (anketar: 24h sistem, npr. ob petih = 17 !!!!!!!!!!)

Vrednost 5431 Frekvenca
12 2
14 10
15 47
16 210
17 190
18 40
19 16
20 27
21 4
22 8
23 2
0 ni odg., ker otrok ne hodi v vrtec 36
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
556 52 12 23 16.779 1.467

Vrednosti spremenljivk od 0 do 24

v24 ALI BI VI OSEBNO ŽELELI, DA BI BILI VRTC

ALI BI VI OSEBNO ŽELELI, DA BI BILI VRTCI ODPRTI OB SOBOTAH IN NEDELJAH?

Vrednost 5530 Frekvenca
1 da 126
2 ne 443
0 če ni odg., ker otrok ne hodi v vrtec 22
3 ne vem, b.o. 8
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
569 39 1 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

v25 ALI PREJEMATE OTROŠKI DODATEK?

ALI PREJEMATE OTROŠKI DODATEK?

Vrednost 5629 Frekvenca
1 da 526
2 ne 73
3 ne vem, b.o. 3
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
599 9 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v26 ALI STE KADARKOLI IMELI TEŽAVE PRI ISKAN

ALI STE KADARKOLI IMELI TEŽAVE PRI ISKANJU SLUŽBE ZARADI NAČRTOVANEGA STARŠEVSTA ALI STARŠEVSKIH OBVEZNOSTI PRI SEDANJEM ALI DRUGEM DELODAJALCU?

Vrednost 5728 Frekvenca
1 da 105
2 ne 494
3 ne vem, b.o. 5
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
599 9 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v27 ALI SO VAS KADARKOLI DELODAJALCI SPRAŠEV

ALI SO VAS KADARKOLI DELODAJALCI SPRAŠEVALI O NAČRTIH GLEDE IMETJA OTROK PRI POGOVORIH O ZAPOSLOVANJU ALI NAPREDOVANJU?

Vrednost 5827 Frekvenca
1 da 139
2 ne 459
3 ne vem, b.o. 4
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
598 10 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v27a ALI SO VAM KADARKOLI PONUDILI V PODPIS P

ALI SO VAM KADARKOLI PONUDILI V PODPIS POGODBO O SOGLASNI PREKINITVI DELOVNEGA RAZMERJA ZARADI MOREBITNEGA STARŠEVSTVA?

Vrednost 5926 Frekvenca
1 da 12
2 ne 529
3 ne vem, b.o. 4
Sysmiss 63
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
541 67 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v28a NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ SITUACIJ, VI PA Z

NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ SITUACIJ, VI PA ZA VSAKO OD NJIH POVEJTE, ALI SE JE TO PO ROJSTVU VAŠEGA NAJMLAJŠEGA OTROKA KDAJ ZGODILO VAM, VAŠEMU PARTNERJU ALI OBEMA. NAJPREJ... DODELJENO NIŽJE DELOVNO MESTO, NE DA BI TO ŽELELI

Vrednost 6025 Frekvenca
1 zgodilo anketirancu 24
2 zgodilo partnerju 6
3 obema 1
4 nobenemu 559
5 ne vem, nista bila v službi, b.o. 12
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
590 18 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v28b ONEMOGOČENO NAPREDOVANJE

ONEMOGOČENO NAPREDOVANJE

Vrednost 6124 Frekvenca
1 zgodilo anketirancu 51
2 zgodilo partnerju 13
3 obema 1
4 nobenemu 523
5 ne vem, nista bila v službi, b.o. 14
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
588 20 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v28c MORALI DELATI VEČ KOT 8 UR DNEVNO

MORALI DELATI VEČ KOT 8 UR DNEVNO

Vrednost 6223 Frekvenca
1 zgodilo anketirancu 107
2 zgodilo partnerju 33
3 obema 47
4 nobenemu 401
5 ne vem, nista bila v službi, b.o. 14
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
588 20 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v28d DELEŽNI STE BILI DODATNIH OBREMENITEV NE

DELEŽNI STE BILI DODATNIH OBREMENITEV NE DA BI TO ŽELELI

Vrednost 6322 Frekvenca
1 zgodilo anketirancu 70
2 zgodilo partnerju 9
3 obema 19
4 nobenemu 492
5 ne vem, nista bila v službi, b.o. 12
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
590 18 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v28e ONEMOGOČENA VAM JE BILA ZAPOSLITEV NA ŽE

ONEMOGOČENA VAM JE BILA ZAPOSLITEV NA ŽELJENO DELOVNO MESTO

Vrednost 6421 Frekvenca
1 zgodilo anketirancu 84
2 zgodilo partnerju 9
3 obema 11
4 nobenemu 482
5 ne vem, nista bila v službi, b.o. 15
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
586 22 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v28f ODNOSI Z NADREJENIMI SO SE POSLABŠALI ZA

ODNOSI Z NADREJENIMI SO SE POSLABŠALI ZARADI VAŠIH STARŠEVSKIH OBVEZNOSTI

Vrednost 6520 Frekvenca
1 zgodilo anketirancu 62
2 zgodilo partnerju 12
3 obema 3
4 nobenemu 512
5 ne vem, nista bila v službi, b.o. 13
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
589 19 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v28g ODNOSI S SODELAVCI SO SE POSLABŠALI ZARA

ODNOSI S SODELAVCI SO SE POSLABŠALI ZARADI VAŠIH STARŠEVSKIH OBVEZNOSTI

Vrednost 6619 Frekvenca
1 zgodilo anketirancu 28
2 zgodilo partnerju 1
3 obema 3
4 nobenemu 557
5 ne vem, nista bila v službi, b.o. 13
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
589 19 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v28h PREKINILI SO VAM DELOVNO RAZMERJE

PREKINILI SO VAM DELOVNO RAZMERJE

Vrednost 6718 Frekvenca
1 zgodilo anketirancu 38
2 zgodilo partnerju 8
3 obema 0
4 nobenemu 543
5 ne vem, nista bila v službi, b.o. 13
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
589 19 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v28i ZARADI NEVZDRŽNIH RAZMER STE SAMI PREKIN

ZARADI NEVZDRŽNIH RAZMER STE SAMI PREKINILI DELOVNO RAZMERJE

Vrednost 6817 Frekvenca
1 zgodilo anketirancu 36
2 zgodilo partnerju 6
3 obema 0
4 nobenemu 546
5 ne vem, nista bila v službi, b.o. 13
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
588 20 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

lroj POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Vrednost 6916 Frekvenca
49 1
50 1
53 3
54 2
55 1
56 2
57 1
58 3
59 2
60 8
61 15
62 14
63 16
64 21
65 29
66 28
67 32
68 32
69 37
70 42
71 53
72 49
73 32
74 28
75 41
76 31
77 23
78 20
79 19
80 4
81 7
82 2
85 1
87 1
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
601 7 49 87 70.263 5.603

Vrednosti spremenljivk od 0 do 90

lroj_p IN KATEREGA LETA JE BIL ROJEN VAŠ PARTNE

IN KATEREGA LETA JE BIL ROJEN VAŠ PARTNER?

Vrednost 7015 Frekvenca
44 1
48 2
49 1
50 1
53 1
54 3
55 2
56 8
57 7
58 5
59 6
60 12
61 14
62 20
63 18
64 25
65 32
66 35
67 39
68 45
69 37
70 33
71 32
72 37
73 40
74 30
75 27
76 18
77 15
78 15
79 9
80 6
81 3
83 1
87 1
0 6
Sysmiss 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
581 27 44 87 68.721 5.981

Vrednosti spremenljivk od 0 do 90

tipk ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Vrednost 7114 Frekvenca
1 PODEŽELJE 249
2 MANJŠI KRAJ, MESTO 182
3 VEČJE MESTO 72
4 LJ, MB 99
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
602 6 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

rstar STAROST

Vrednost 7213 Frekvenca
1 manj kot 30 177
2 31 - 40 355
3 41 in več 69
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
601 7 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

rstar_p STAROST

Vrednost 7312 Frekvenca
1 manj kot 30 125
2 31 - 40 355
3 41 in več 107
Sysmiss 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
587 21 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v2a KOLIKO SO STARI VAŠI OTROCI? ZAČNITE Z N

KOLIKO SO STARI VAŠI OTROCI? ZAČNITE Z NAJSTAREJŠIM OTROKOM. (anketar: PAZI! prvi dve mesti za leta! drugi dve za mesece!)

Vrednost 7411 Frekvenca
1 3
2 4
3 2
4 3
5 1
6 2
7 6
8 1
9 1
11 7
12 3
13 2
14 6
15 3
16 4
17 1
18 7
19 1
20 1
21 1
22 1
24 22
26 3
27 1
28 2
30 13
32 1
33 1
35 2
36 38
38 1
40 1
42 11
47 2
48 40
53 1
54 11
59 2
60 37
65 2
66 6
70 1
71 2
72 45
75 1
77 3
78 9
81 1
82 1
84 35
87 1
88 1
90 6
94 1
95 1
96 31
102 4
104 1
106 1
108 23
114 4
116 1
120 20
126 1
132 20
138 1
142 1
143 1
144 23
149 1
150 1
153 1
156 12
162 1
164 1
168 11
180 12
186 1
192 11
204 9
216 8
228 2
233 1
240 7
252 4
264 7
276 5
288 2
324 1
348 1
366 1
396 1
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
598 10 1 396 91.074 66.855

Vrednosti spremenljivk od 1 do 396

v2b DRUGI OTROK (anketar: PAZI! prvi dve

DRUGI OTROK (anketar: PAZI! prvi dve mesti za leta! drugi dve za mesece!)

Vrednost 7510 Frekvenca
0 3
1 3
2 1
3 3
4 5
5 2
6 3
7 1
8 3
9 2
10 1
11 4
12 18
13 2
14 2
15 3
16 2
18 10
20 2
21 1
22 2
24 33
26 1
27 2
30 14
31 1
32 1
33 1
34 1
36 36
39 2
42 4
44 1
46 2
47 1
48 36
50 1
53 1
54 10
58 1
59 1
60 40
63 2
66 2
70 2
72 37
76 1
78 4
83 1
84 15
86 1
88 1
94 1
96 2
108 5
120 11
132 4
144 7
150 1
156 5
166 1
168 7
180 6
192 1
204 3
216 3
220 1
228 1
240 7
252 3
264 1
348 1
384 1
660 1
Sysmiss 206
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
402 206 0 660 66.729 66.268

Vrednosti spremenljivk od 0 do 660

v2c TRETJI OTROK (anketar: PAZI! prvi dv

TRETJI OTROK (anketar: PAZI! prvi dve mesti za leta! drugi dve za mesece!)

Vrednost 769 Frekvenca
0 11
1 2
2 1
5 2
6 1
7 1
8 1
9 1
10 2
11 1
12 6
15 4
16 1
18 1
24 9
26 1
27 1
30 2
34 1
36 11
39 1
42 2
48 6
54 1
60 8
66 1
72 10
76 1
78 1
84 5
96 2
108 3
120 2
132 2
144 2
156 2
180 2
192 2
202 1
228 1
312 1
Sysmiss 492
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
116 492 0 312 55.267 56.124

Vrednosti spremenljivk od 0 do 312

v2d ČETRTI OTROK (anketar: PAZI! prvi dv

ČETRTI OTROK (anketar: PAZI! prvi dve mesti za leta! drugi dve za mesece!)

Vrednost 778 Frekvenca
0 13
18 1
28 1
30 1
36 1
42 2
48 2
53 1
60 5
66 1
72 3
78 1
96 2
108 1
216 1
Sysmiss 572
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
36 572 0 216 42.25 44.954

Vrednosti spremenljivk od 0 do 216

v2e PETI OTROK (anketar: PAZI! prvi dve

PETI OTROK (anketar: PAZI! prvi dve mesti za leta! drugi dve za mesece!)

Vrednost 787 Frekvenca
0 13
30 1
60 1
72 2
84 1
Sysmiss 590
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
18 590 0 84 17.667 30.971

Vrednosti spremenljivk od 0 do 84

rv2a starost otroka

Vrednost 796 Frekvenca
1 do 1 33
3 1 do 3 110
7 3 do 7 212
99 nad 7 243
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
598 10 1 99

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

rv2b starost otroka

Vrednost 805 Frekvenca
1 do 1 49
3 1 do 3 114
7 3 do 7 164
99 nad 7 75
Sysmiss 206
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
402 206 1 99

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

rv2c starost otroka

Vrednost 814 Frekvenca
1 do 1 29
3 1 do 3 31
7 3 do 7 36
99 nad 7 20
Sysmiss 492
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
116 492 1 99

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

rv2d starost otroka

Vrednost 823 Frekvenca
1 do 1 13
3 1 do 3 4
7 3 do 7 15
99 nad 7 4
Sysmiss 572
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
36 572 1 99

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

rv2e starost otroka

Vrednost 832 Frekvenca
1 do 1 13
3 1 do 3 1
7 3 do 7 4
99 nad 7 0
Sysmiss 590
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
18 590 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

regija REGIJA (prefix)

Vrednost 841 Frekvenca
1 Ljubljana 189
2 Maribor 143
3 Celje 82
4 Kranj 69
5 Koper 60
7 Novo Mesto 65
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
608 0 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

Gradiva o izvedbi raziskave

  1. Kanjuo-Mrčela, Aleksandra (2004). STARSI04 - Starši med delom in družino - vprašalnik [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

  1. Kanjuo-Mrčela, Aleksandra in Černigoj-Sadar, Nevenka (2004). Starši med delom in družino - zaključno poročilo [ostali dokumenti].

Povezane objave

  1. Černigoj-Sadar, Nevenka et al. (2007). Delo in družina : s partnerstvom do družini prijaznega delovnega okolja.
  2. Kanjuo-Mrčela, Aleksandra in Černigoj-Sadar, Nevenka (2006). Starši med delom in družino.

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Kanjuo-Mrčela, A. (2008). Starši med delom in družino [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: STARSI04. https://doi.org/10.17898/ADP_STARSI04_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2010
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si