Vzporedne volitve 2000

Basic Study Information

ADP - IDNo: VZPORV00
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_VZPORV00_V1
Main author(s):
  • Batagelj, Zenel
Co-workers:
  • Hohkraut, Tomaž
Data file producer:
CATI - CATI, Trženjske, Medijske, Družbene raziskave in Svetovanje, d.o.o. (Ljubljana; 2000)

Funding agency:

Radio-televizija Slovenija

Project number:

no information

Study Content

Keywords:

vzporedne volitve, demografski profili volilcev

Keywords ELSST:
VZPOREDNE VOLITVE, VOLITVE , POLITIKA, DRŽAVNOZBORSKE VOLITVE

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - vlada, politični sistemi in organizacije
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
državnozborske volitve


Abstract:

Namen raziskave je ugotoviti preference volilcev za posamezno politično stranko. Raziskava je potekala kot vzporedne volitve na reprezentativnih voliščih. Podanih je nekaj demografskih vprašanj in vprašanje kako so volili na predhodnih volitvah.

Methodology


Collection date: 15. oktober, 2000
Date of production: 2000
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Slovenija

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Ciljna populacija so volilni upravičenci v RS, ki so se udeležili volitev.

Excluded: no information
Data collected by:

CATI, Trženjske, Medijske, Družbene raziskave in Svetovanje, d.o.o.

Sampling procedure:

Dvostopenjsko vzorčenje. Na prvem koraku je bil narejen izbor 100 volišč z verjetnostjo, ki je sorazmerna velikosti enot (angl. PPS). Na anketiranje je bil povabljen vsak k-ti volilec, ki je volil na izbranem volišču.

Mode of data collection:

Samoizpolnjevana anketa.

Weighting:

Ni podatka.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: VZPORV00 - Vzporedne volitve 2000 [datoteka podatkov], 2000

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 13
  • number of units: 1968

Title of Data file: VZPORV00 - Parallel election [datoteka podatkov], 2005

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 13
  • number of units: 1968

Version: Tanslation of questionnaire in english was made in January 2005.

Variable list

ODLO Odločitev

Value 13 Frequency
-9 neobstoječi vnos 0
1 že dolgo sem odločen 1196
2 v zadnjih tednih 271
3 va zadnjih dneh 206
4 danes 130
5 ob izpolnjevanju volilnega lističa 66
0 brez odgovora 98
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1869 99

Valid range from -9 to 5

V96 Ali nam lahko zaupate, koga ste volili na zadnjih državnozborskih volitvah leta 1996

Value 22 Frequency
-9 neobstoječi vnos 0
1 nisem volil 238
2 LDS - Liberalna demokracija Slovenije 704
3 SLS - Slovenska ljudska stranka 164
4 SDS - Socialdemokratska stranka Slovenije 245
5 SKD - Slovenski krščanski demokrati 104
6 ZL - združena lista socialnih demokratov 148
7 DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije 42
8 SNS - Slovenska nacionalna stranka 59
9 DS - Demokratska stranka Slovenije - Demokrati Slovenije 0
10 ZELENI - Zeleni Slovenije 0
11 SOPS - Slovenska obrtniško podjetniška stranka - Stranka cen 0
12 drugo 47
0 brez odgovora 0
13 ne spomnim se 216
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1751 217

Valid range from -9 to 12

V92 Ali ste se udeležili državnozborskih volitev leta 1992

Value 31 Frequency
-9 neobstoječi vnos 0
1 da 1417
2 ne 364
0 brez odgovora 99
3 ne spomnim se 87
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1781 187

Valid range from -9 to 2

ODLO Odločitev

Value 113 Frequency
-9 neobstoječi vnos 0
1 že dolgo sem odločen 1196
2 v zadnjih tednih 271
3 va zadnjih dneh 206
4 danes 130
5 ob izpolnjevanju volilnega lističa 66
0 brez odgovora 98
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1869 99

Valid range from -9 to 5

V96 Ali nam lahko zaupate, koga ste volili na zadnjih državnozborskih volitvah leta 1996

Value 212 Frequency
-9 neobstoječi vnos 0
1 nisem volil 238
2 LDS - Liberalna demokracija Slovenije 704
3 SLS - Slovenska ljudska stranka 164
4 SDS - Socialdemokratska stranka Slovenije 245
5 SKD - Slovenski krščanski demokrati 104
6 ZL - združena lista socialnih demokratov 148
7 DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije 42
8 SNS - Slovenska nacionalna stranka 59
9 DS - Demokratska stranka Slovenije - Demokrati Slovenije 0
10 ZELENI - Zeleni Slovenije 0
11 SOPS - Slovenska obrtniško podjetniška stranka - Stranka cen 0
12 drugo 47
0 brez odgovora 0
13 ne spomnim se 216
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1751 217

Valid range from -9 to 12

V92 Ali ste se udeležili državnozborskih volitev leta 1992

Value 311 Frequency
-9 neobstoječi vnos 0
1 da 1417
2 ne 364
0 brez odgovora 99
3 ne spomnim se 87
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1781 187

Valid range from -9 to 2

TELEFON Ali bi v primeru, da bi vas pred kakšnim tednom dni poklicali po telefonu, odgovarjali na anketo, v kateri bi vas spreaševali po tem, koga nameravate voliti?

Value 410 Frequency
-9 neobstoječi vnos 0
1 da 1147
2 ne 504
0 ne morem reči 0
3 ne morem reči 316
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1651 317

Valid range from -9 to 2

LETO_R Še nekaj splošnih vprašanj. Prosimo vpišite letnico rojstva

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1967 1 1900 1982 1952.13 23.551

Valid range from 1900 to 1982

SPOL Spol

Value 68 Frequency
-9 neobstoječi vnos 0
1 moški 997
2 ženski 868
0 brez odgovora 102
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1865 103

Valid range from -9 to 2

IZOB Kakšna je vaša dokončana izobrazba

Value 77 Frequency
-9 neobstoječi vnos 0
1 nedokončana osnovna šola 27
2 osnovna šola 184
3 poklicna šola 293
4 srednja šola 854
5 višja šola 214
6 visoka šola ali več 304
0 brez odgovora 91
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1876 92

Valid range from -9 to 6

STE Ste..

Value 86 Frequency
-9 neobstoječi vnos 0
1 zaposlen/a 1083
2 brezaposlen/a 91
3 gospodinja 39
4 dijak / študent 223
5 upokojen/a 432
0 brez odgovora 99
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1868 100

Valid range from -9 to 5

POKLIC Kakšno poklicno dejavnost opravljate ali ste opravljali?

Value 95 Frequency
-9 neobstoječi vnos 0
1 manager, vodilni delavec, lastnih podjetja, vodstveni delave 238
2 samozaposleni: samostojni podjetnik, obrtnik 122
3 samozaposlen strokovnjak 32
4 zaposleni strokovnjak 253
5 uradnik 108
6 pisarniški delavec 218
7 delavec 375
8 kmet 40
9 gospodinja 65
10 drugo 259
0 brez odgovora 255
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1710 258

Valid range from -9 to 10

POKLICX drugo

Value 104 Frequency
0 18
1 4
2 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23

RELIG Ali bi zase lahko rekli, da ste verni ali ne

Value 113 Frequency
-9 neobstoječi vnos 0
1 da 918
2 ne 698
0 brez odgovora 0
3 ne želim odgovoriti 349
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1616 352

Valid range from -9 to 2

O volil 2000

Value 122 Frequency
1 LDS 716
2 SDS 311
3 ZLSD 237
4 NSI 129
5 SLS+SKD 152
6 DESUS 65
7 SMS 104
8 SNS 81
99 OSTALE STRANKE 173
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1968 0

Valid range from 1 to 99

WGH2002 UTEŽ

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1968 0 0.427 1.562 1 0.23

Valid range from 0.426589595375723 to 1.56228923076923

Materials of the Study

  1. Batagelj, Zenel (2000). VZPORV00 - Vzporedne volitve 2000 [vprašalnik].

Study Results Materials

No associated materials!

Related Publications

There is no information about publications related to this study!

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Data and materials are licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Slovenia

DOCUMENTATION STATUS

3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke.

CLASS OF THE STUDY

6 - raziskave z omejenim problemskim ali teoretskim okvirom in ožjo uporabnostjo za več praktičnih problemov, metodološko in vsebinsko izpopolnjene

  How to CITE this study?

Batagelj, Z. (). Vzporedne volitve 2000 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: VZPORV00. https://doi.org/10.17898/ADP_VZPORV00_V1

COBISS.SI
Publication date: 2003
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si