Slovensko javno mnenje 2007: Raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti; vojaški poklici

Basic Study Information

ADP - IDNo: SJM07
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM07_V1
Main author(s):
 • Malešič, Marjan
Co-workers:
 • Bebler, Anton
 • Jelušič, Ljubica
 • Vegič, Vinko
 • Garb, Maja
 • Kopač, Erik
 • Svete, Uroš
 • Prebilič, Vladimir
 • Grošelj, Klemen
 • Trifunović, Jelena
 • Juvan, Jelena
 • Malnar, Brina
 • Kurdija, Slavko
 • Hafner Fink, Mitja
 • Uhan, Samo
 • Štebe, Janez
 • Falle, Rebeka
 • Filej, Živa
 • Kovačič, Matej
 • Vovk, Tina
 • Kecman, Ivi
Data file producer:
ORC - Obramboslovni raziskovalni center, Univerza v Ljubljani
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani

Place; date:

Ljubljana, Slovenija; 2007

Funding agency:

Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije
Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Project number:

no information

Series:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

Study Content

Keywords:

dejavniki ogrožanja varnosti, uporaba vojaške sile, zaupanje, naloge vojske, mnenje o delovanju vojske v humanitarne in vojaške namene zunaj svoje države, Evropska obrambna politika, članstvo v NATO, terorizem, seznanjenost z delovanjem Slovenske vojske, mnenje o statusu vojaškega poklica, reagiranje družine ob odločitvi opravljanja vojaške službe, predsodki o sodelovanju žensk v vojski, zadovoljstvo z delovanjem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, ocena osebne sreče, ocena zdravstvenega stanja, 60. obletnica druge svetovne vojne, pogled na družbo, odgovornost države, levo-desna politična orientacija, strankarske preference

Keywords ELSST:
VOLITVE , DEMOKRACIJA, MEDNARODNA POLITIKA, MIR, MIROVNE SILE, DRŽAVNA VARNOST, VARNOSTNA IN OBRAMBNA POLITIKA DRŽAVE

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - spori, varnost in mir
POLITIKA - mednarodna politika in organizacije
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
ogrožanje varnosti
varnostna kultura
varnostni sistem Slovenije
varnostne integracije v Evropi
mednarodni terorizem
vojaški poklic
vrednote in pogledi na socialno politične razmere
demografija


Abstract:

Temeljni cilj raziskave je, na eni strani, proučevanje soodvisnosti med spremenjenimi mednarodnimi varnostnimi okoliščinami in socialno-ekonomskimi, političnimi, varnostnimi in vrednotnimi spremembami v Sloveniji, ter na drugi strani potrebo po prilagajanju nacionalno-varnostnega sistema naše države zahtevam, ki izhajajo iz evropskih integracijskih procesov. Raziskava ugotavlja stališča javnosti do različnih segmentov nacionalnovarnostne politike in sistema Slovenije ter do drugih za nacionalno varnost pomembnih problemov in pojavov. Posebno pozornost pa je raziskava posvetila tudi stališčem javnosti do odprave vojaškega roka in uvedbe popolnoma poklicne vojske v Sloveniji ter spremembi načina zagotavljanja rezevnih sil Slovenske vojske. Del raziskave, ki se nanaša na vrednote, poglede na družbene razmere in odnos do strank, je v nekaterih publikacijah obravnavan kot samostojna raziskava SJM 2007/02. Primerjalne raziskave: SJM941, SJM945, SJM951, SJM962, SJM991, SJM992, SJM013, SJM034, SJM052.

Methodology


Collection date: oktober 2007 - december 2007
Date of production: 2007
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot vzorčni okvir so uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije. Izbor je bil slučajni, kjer je imela na končni stopnji vsaka oseba iz populacije enako verjetnost vključitve v vzorec. Izbor je bil opravljen dvostopenjsko. Izbor PSU na prvi stopnji je bil narejen slučajno z verjetnostjo sorazmerno velikosti CEA (Clusters of Enumeration Areas) glede na definicijo populacije, ter predhodno stratificirano po 12 regijah*6 tipov naselij. Na drugi stopnji je bilo znotraj vsakega od izbranih CEA po postopku enostavnega slučajnega izbora izbrano fiksno število oseb z imeni in priimki ter naslovi. Raziskava je bila izvedena na reprezentativnem vzorcu (N=1516) polnoletnih državljanov Republike Slovenije; realizirani vzorec N=1010.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: SJM07 - Slovensko javno mnenje 2007 [datoteka podatkov]

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 430
 • number of units: 1010

Variable list

id id

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1010 0 1 1111 556.525 335.691

Valid range from 1 to 1111

V101 Če razmišljate o trenutnem družbenem in političnem položaju, ali se na splošno počutite varno ali ogroženo?

1.01 Če razmišljate o trenutnem družbenem in političnem položaju, ali se na splošno počutite varno ali ogroženo?

Value 22 Frequency
1 varno 792
2 ogroženo 105
9 ne vem, b.o 112
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
897 113 1 2

Valid range from 1 to 2

V102a uničevanje okolja

1.02 Koliko po vašem mnenju naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije?

Value 31 Frequency
1 sploh ne 36
2 malo 177
3 srednje 496
4 zelo močno 285
9 ne vem, b.o. 15
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
994 16 1 4

Valid range from 1 to 4

id id

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1010 0 1 1111 556.525 335.691

Valid range from 1 to 1111

V101 Če razmišljate o trenutnem družbenem in političnem položaju, ali se na splošno počutite varno ali ogroženo?

1.01 Če razmišljate o trenutnem družbenem in političnem položaju, ali se na splošno počutite varno ali ogroženo?

Value 2429 Frequency
1 varno 792
2 ogroženo 105
9 ne vem, b.o 112
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
897 113 1 2

Valid range from 1 to 2

V102a uničevanje okolja

1.02 Koliko po vašem mnenju naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije?

Value 3428 Frequency
1 sploh ne 36
2 malo 177
3 srednje 496
4 zelo močno 285
9 ne vem, b.o. 15
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
994 16 1 4

Valid range from 1 to 4

V102b naravne in tehnološke nesreče

1.02 Koliko po vašem mnenju naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije?

Value 4427 Frequency
1 sploh ne 48
2 malo 269
3 srednje 449
4 zelo močno 217
9 ne vem, b.o. 26
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
983 27 1 4

Valid range from 1 to 4

V102c vojaške grožnje s strani drugih držav

1.02 Koliko po vašem mnenju naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije?

Value 5426 Frequency
1 sploh ne 519
2 malo 282
3 srednje 115
4 zelo močno 58
9 ne vem, b.o. 34
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
974 36 1 4

Valid range from 1 to 4

V102d zaostajanje na področju znanosti in tehnologije

1.02 Koliko po vašem mnenju naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije?

Value 6425 Frequency
1 sploh ne 176
2 malo 301
3 srednje 364
4 zelo močno 96
9 ne vem, b.o. 71
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
937 73 1 4

Valid range from 1 to 4

V102e razprodaja državnega premoženja

1.02 Koliko po vašem mnenju naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije?

Value 7424 Frequency
1 sploh ne 75
2 malo 171
3 srednje 345
4 zelo močno 353
9 ne vem, b.o. 64
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
944 66 1 4

Valid range from 1 to 4

V102f prometne nesreče

1.02 Koliko po vašem mnenju naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije?

Value 8423 Frequency
1 sploh ne 39
2 malo 114
3 srednje 312
4 zelo močno 537
9 ne vem, b.o. 7
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1002 8 1 4

Valid range from 1 to 4

V102g kriminal

1.02 Koliko po vašem mnenju naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije?

Value 9422 Frequency
1 sploh ne 27
2 malo 159
3 srednje 398
4 zelo močno 411
9 ne vem, b.o. 14
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
995 15 1 4

Valid range from 1 to 4

V102h mamila, narkotiki

1.02 Koliko po vašem mnenju naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije?

Value 10421 Frequency
1 sploh ne 43
2 malo 162
3 srednje 372
4 zelo močno 413
9 ne vem, b.o. 19
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
990 20 1 4

Valid range from 1 to 4

V102i begunci in ilegalni priseljenci

1.02 Koliko po vašem mnenju naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije?

Value 11420 Frequency
1 sploh ne 145
2 malo 343
3 srednje 316
4 zelo močno 169
9 ne vem, b.o. 35
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
973 37 1 4

Valid range from 1 to 4

V102j spori s sosednjimi državami

1.02 Koliko po vašem mnenju naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije?

Value 12419 Frequency
1 sploh ne 211
2 malo 383
3 srednje 292
4 zelo močno 93
9 ne vem, b.o. 30
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
979 31 1 4

Valid range from 1 to 4

V103a gospodarski problemi

1.03 In sedaj ocenite še, koliko naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije?

Value 13418 Frequency
1 sploh ne 77
2 malo 307
3 srednje 436
4 zelo močno 160
9 ne vem, b.o. 29
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
980 30 1 4

Valid range from 1 to 4

V103b terorizem

1.03 In sedaj ocenite še, koliko naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije?

Value 14417 Frequency
1 sploh ne 406
2 malo 348
3 srednje 157
4 zelo močno 79
9 ne vem, b.o. 19
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
990 20 1 4

Valid range from 1 to 4

V103c skrajni nacionalizem

1.03 In sedaj ocenite še, koliko naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije?

Value 15416 Frequency
1 sploh ne 264
2 malo 380
3 srednje 209
4 zelo močno 58
9 ne vem, b.o. 98
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
911 99 1 4

Valid range from 1 to 4

V103d notranjepolitična nestabilnost

1.03 In sedaj ocenite še, koliko naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije?

Value 16415 Frequency
1 sploh ne 134
2 malo 327
3 srednje 349
4 zelo močno 135
9 ne vem, b.o. 64
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
945 65 1 4

Valid range from 1 to 4

V103e konflikti na ozemlju nekdanje Jugoslavije

1.03 In sedaj ocenite še, koliko naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije?

Value 17414 Frequency
1 sploh ne 244
2 malo 405
3 srednje 257
4 zelo močno 65
9 ne vem, b.o. 38
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
971 39 1 4

Valid range from 1 to 4

V103f brezposelnost

1.03 In sedaj ocenite še, koliko naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije?

Value 18413 Frequency
1 sploh ne 67
2 malo 223
3 srednje 377
4 zelo močno 323
9 ne vem, b.o. 19
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
990 20 1 4

Valid range from 1 to 4

V103g nalezljive bolezni

1.03 In sedaj ocenite še, koliko naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije?

Value 19412 Frequency
1 sploh ne 216
2 malo 417
3 srednje 245
4 zelo močno 94
9 ne vem, b.o. 37
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
972 38 1 4

Valid range from 1 to 4

V103h samomori

1.03 In sedaj ocenite še, koliko naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije?

Value 20411 Frequency
1 sploh ne 133
2 malo 237
3 srednje 366
4 zelo močno 251
9 ne vem, b.o. 22
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
987 23 1 4

Valid range from 1 to 4

V103i revščina

1.03 In sedaj ocenite še, koliko naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije?

Value 21410 Frequency
1 sploh ne 50
2 malo 210
3 srednje 434
4 zelo močno 301
9 ne vem, b.o. 14
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
995 15 1 4

Valid range from 1 to 4

V103j zmanjševanje števila rojstev

1.03 In sedaj ocenite še, koliko naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije?

Value 22409 Frequency
1 sploh ne 73
2 malo 184
3 srednje 415
4 zelo močno 313
9 ne vem, b.o. 24
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
985 25 1 4

Valid range from 1 to 4

V104 Vas skrbi da bi spremembe v okolju vplivale na varnost ljudi?

1.04 Ali vas skrbi, da bi spremembe v okolju, ki so posledica človekovega ravnanja (podnebne spremembe, izčrpavanje naravnih virov, industrijska rast, rast prebivalstva ipd.) v prihodnje odločilno vplivale na varnost ljudi, ali ne?

Value 23408 Frequency
1 da 820
2 ne 128
9 ne vem, b.o. 62
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
948 62 1 2

Valid range from 1 to 2

V105 Problem brezposelnosti v Sloveniji...

1.05 Ali pričakujete, da se bo v naslednjih letih problem brezposelnosti v Sloveniji povečal, zmanjšal, ali bo ostal enak?

Value 24407 Frequency
1 povečal se bo 483
2 ostal bo enak 352
3 zmanjšal se bo 129
9 ne vem, b.o. 46
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
964 46 1 3

Valid range from 1 to 3

V106 Življenjski standard v Sloveniji...

1.06 Ali pričakujete, da se bo v naslednjih letih življenjski standard v Sloveniji povišal, znižal, ali bo ostal enak?

Value 25406 Frequency
1 povišal se bo 248
2 ostal bo enak 294
3 znižal se bo 412
9 ne vem, b.o. 56
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 56 1 3

Valid range from 1 to 3

V201_1 enakost med spoloma

2.01 Za katere od naštetih stvari je po vašem mnenju vredno tvegati in tudi nekaj žrtvovati?

Value 26405 Frequency
1 ni izbral 637
3 izbral 327
9 nič, neodločen 46
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
964 46 1 3

Valid range from 1 to 3

V201_2 zaščita okolja

2.01 Za katere od naštetih stvari je po vašem mnenju vredno tvegati in tudi nekaj žrtvovati?

Value 27404 Frequency
1 ni izbral 312
3 izbral 652
9 nič, neodločen 46
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
964 46 1 3

Valid range from 1 to 3

V201_3 svetovni mir

2.01 Za katere od naštetih stvari je po vašem mnenju vredno tvegati in tudi nekaj žrtvovati?

Value 28403 Frequency
1 ni izbral 382
3 izbral 582
9 nič, neodločen 46
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
964 46 1 3

Valid range from 1 to 3

V201_4 boj proti rasizmu

2.01 Za katere od naštetih stvari je po vašem mnenju vredno tvegati in tudi nekaj žrtvovati?

Value 29402 Frequency
1 ni izbral 651
3 izbral 313
9 nič, neodločen 46
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
964 46 1 3

Valid range from 1 to 3

V201_5 obramba Slovenije

2.01 Za katere od naštetih stvari je po vašem mnenju vredno tvegati in tudi nekaj žrtvovati?

Value 30401 Frequency
1 ni izbral 578
3 izbral 386
9 nič, neodločen 46
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
964 46 1 3

Valid range from 1 to 3

V201_6 versko prepričanje

2.01 Za katere od naštetih stvari je po vašem mnenju vredno tvegati in tudi nekaj žrtvovati?

Value 31400 Frequency
1 ni izbral 809
3 izbral 155
9 nič, neodločen 46
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
964 46 1 3

Valid range from 1 to 3

V201_7 združevanje Evrope

2.01 Za katere od naštetih stvari je po vašem mnenju vredno tvegati in tudi nekaj žrtvovati?

Value 32399 Frequency
1 ni izbral 772
3 izbral 192
9 nič, neodločen 46
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
964 46 1 3

Valid range from 1 to 3

V201_8 boj proti revščini

2.01 Za katere od naštetih stvari je po vašem mnenju vredno tvegati in tudi nekaj žrtvovati?

Value 33398 Frequency
1 ni izbral 251
3 izbral 713
9 nič, neodločen 46
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
964 46 1 3

Valid range from 1 to 3

V201_9 svoboda posameznika

2.01 Za katere od naštetih stvari je po vašem mnenju vredno tvegati in tudi nekaj žrtvovati?

Value 34397 Frequency
1 ni izbral 485
3 izbral 479
9 nič, neodločen 46
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
964 46 1 3

Valid range from 1 to 3

V201_10 človekove pravice

2.01 Za katere od naštetih stvari je po vašem mnenju vredno tvegati in tudi nekaj žrtvovati?

Value 35396 Frequency
1 ni izbral 274
3 izbral 690
9 nič, neodločen 46
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
964 46 1 3

Valid range from 1 to 3

V202 Kako bi se vedli v primeru oborožene agresije na Slovenijo?

2.02 Kako bi se vi osebno vedli v primeru oborožene agresije na Slovenijo?

Value 36395 Frequency
1 boril bi se z orožjem 261
2 boril in upiral bi se na kak drug način 430
3 ne bi se niti boril, niti upiral 171
9 ne vem, b.o. 148
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
862 148 1 3

Valid range from 1 to 3

V203 Če bi v vaši okolici želeli zgraditi vojaški objekt...

2.03 Kako bi se odzvali, če bi v vaši neposredni okolici želeli zgraditi nov vojaški objekt?

Value 37394 Frequency
1 nasprotoval bi 572
2 vseeno bi mi bilo 134
3 ne bi nasprotoval 199
9 ne vem, b.o. 105
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
905 105 1 3

Valid range from 1 to 3

V204 Nov predmet v srednji šoli:

2.04 Če bi imeli možnost uvesti v srednje šole nek predmet, za katerega od ponujenih bi se najprej odločili?

Value 38393 Frequency
1 mirovna vzgoja 62
2 obrambna vzgoja 28
3 vojaška vzgoja 17
4 zaščita in reševanje 163
5 verska vzgoja/verouk 53
6 človekoljubje 118
7 kultura miru in nenasilja 279
8 ekologija 238
9 ne vem, b.o. 52
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
958 52 1 8

Valid range from 1 to 8

V205 Bi morali uvesti v šole obvezen predmet državljanska vzgoja?

2.05 Ali bi po vašem mnenju morala Slovenska vlada uvesti v šole obvezen predmet državljanska vzgoja, ali ne?

Value 39392 Frequency
1 da 463
2 ne 395
9 ne vem, b.o. 152
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
858 152 1 2

Valid range from 1 to 2

V206_1 zaščita ekonomskih interesov

2.06 Kateri od navedenih razlogov lahko po vašem mnenju upravičijo uporabo vojaške sile?

Value 40391 Frequency
1 ni izbral 682
3 izbral 112
8 uporaba vojaške sile ni upravičena 157
9 ne vem, b.o. 59
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
951 59 1 8

Valid range from 1 to 8

V206_2 zaščita mednarodnega prava in reda

2.06 Kateri od navedenih razlogov lahko po vašem mnenju upravičijo uporabo vojaške sile?

Value 41390 Frequency
1 ni izbral 630
3 izbral 164
8 uporaba vojaške sile ni upravičena 157
9 ne vem, b.o. 59
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
951 59 1 8

Valid range from 1 to 8

V206_3 zaščita človekovih pravic in svoboščin

2.06 Kateri od navedenih razlogov lahko po vašem mnenju upravičijo uporabo vojaške sile?

Value 42389 Frequency
1 ni izbral 336
3 izbral 458
8 uporaba vojaške sile ni upravičena 157
9 ne vem, b.o. 59
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
951 59 1 8

Valid range from 1 to 8

V206_4 zaščita pred terorističnimi napadi

2.06 Kateri od navedenih razlogov lahko po vašem mnenju upravičijo uporabo vojaške sile?

Value 43388 Frequency
1 ni izbral 266
3 izbral 528
8 uporaba vojaške sile ni upravičena 157
9 ne vem, b.o. 59
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
951 59 1 8

Valid range from 1 to 8

V206_5 zagotovitev nacionalne neodvisnosti

2.06 Kateri od navedenih razlogov lahko po vašem mnenju upravičijo uporabo vojaške sile?

Value 44387 Frequency
1 ni izbral 462
3 izbral 332
8 uporaba vojaške sile ni upravičena 157
9 ne vem, b.o. 59
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
951 59 1 8

Valid range from 1 to 8

V206_6 zagotovitev svobode veroizpovedi

2.06 Kateri od navedenih razlogov lahko po vašem mnenju upravičijo uporabo vojaške sile?

Value 45386 Frequency
1 ni izbral 700
3 izbral 94
8 uporaba vojaške sile ni upravičena 157
9 ne vem, b.o. 59
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
951 59 1 8

Valid range from 1 to 8

V207a družini in sorodnikom

2.07 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim:

Value 46385 Frequency
1 nič 10
2 le malo 37
3 precej 203
4 v celoti 752
9 ne vem, b.o. 5
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1002 8 1 4

Valid range from 1 to 4

V207b cerkvi in duhovnikom

2.07 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim:

Value 47384 Frequency
1 nič 400
2 le malo 367
3 precej 151
4 v celoti 53
9 ne vem, b.o. 36
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
971 39 1 4

Valid range from 1 to 4

V207c televiziji, časopisom, radiu

2.07 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim:

Value 48383 Frequency
1 nič 144
2 le malo 538
3 precej 289
4 v celoti 26
9 ne vem, b.o. 10
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
997 13 1 4

Valid range from 1 to 4

V207d šolam, izobraževalnim ustanovam

2.07 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim:

Value 49382 Frequency
1 nič 19
2 le malo 200
3 precej 592
4 v celoti 178
9 ne vem, b.o. 18
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
989 21 1 4

Valid range from 1 to 4

V207e Državnemu zboru

2.07 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim:

Value 50381 Frequency
1 nič 227
2 le malo 504
3 precej 218
4 v celoti 29
9 ne vem, b.o. 29
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
978 32 1 4

Valid range from 1 to 4

V207f Predsedniku republike

2.07 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim:

Value 51380 Frequency
1 nič 184
2 le malo 439
3 precej 274
4 v celoti 77
9 ne vem, b.o. 33
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
974 36 1 4

Valid range from 1 to 4

V207g Vladi Republike Slovenije

2.07 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim:

Value 52379 Frequency
1 nič 200
2 le malo 468
3 precej 258
4 v celoti 53
9 ne vem, b.o. 28
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
979 31 1 4

Valid range from 1 to 4

V207h Slovenski vojski

2.07 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim:

Value 53378 Frequency
1 nič 104
2 le malo 327
3 precej 404
4 v celoti 124
9 ne vem, b.o. 48
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
959 51 1 4

Valid range from 1 to 4

V207i sodiščem

2.07 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim:

Value 54377 Frequency
1 nič 222
2 le malo 436
3 precej 253
4 v celoti 58
9 ne vem, b.o. 38
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
969 41 1 4

Valid range from 1 to 4

V207j policiji

2.07 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim:

Value 55376 Frequency
1 nič 136
2 le malo 403
3 precej 380
4 v celoti 70
9 ne vem, b.o. 18
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
989 21 1 4

Valid range from 1 to 4

V207k evropski valuti Evru

2.07 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim:

Value 56375 Frequency
1 nič 79
2 le malo 272
3 precej 465
4 v celoti 151
9 ne vem, b.o. 40
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
967 43 1 4

Valid range from 1 to 4

V207l Humanitarnim organizacijam

2.07 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim:

Value 57374 Frequency
1 nič 160
2 le malo 415
3 precej 335
4 v celoti 75
9 ne vem, b.o. 22
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
985 25 1 4

Valid range from 1 to 4

V207m varuhu človekovih pravic

2.07 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim:

Value 58373 Frequency
1 nič 114
2 le malo 376
3 precej 380
4 v celoti 89
9 ne vem, b.o. 48
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
959 51 1 4

Valid range from 1 to 4

V207n Slovenski obveščevalno varnostni agenciji

2.07 Ljudje morajo nekomu zaupati in imeti občutek, da se lahko zanesejo nase in na druge. V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim:

Value 59372 Frequency
1 nič 325
2 le malo 413
3 precej 138
4 v celoti 19
9 ne vem, b.o. 112
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
895 115 1 4

Valid range from 1 to 4

V301 Kdo ima odločilno vlogo pri ohranjanju suverenosti Slovenije?

3.01 Kdo od naštetih ima po vaši oceni odločilno vlogo pri ohranjanju suverenosti in neodvisnosti Slovenije?

Value 60371 Frequency
1 Predsednik republike 142
2 policija 16
3 vojska 33
4 Vlada 195
5 parlament 115
6 državljani Slovenije 383
9 ne vem, b.o. 125
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
884 126 1 6

Valid range from 1 to 6

V302 Kako ustrezno sedanja Slovenska vlada rešuje odprta vprašanja s Hrvaško?

3.02 Kako ustrezno sedanja Slovenska vlada rešuje odprta vprašanja s Hrvaško?

Value 61370 Frequency
1 povsem neustrezno 184
2 neustrezno 327
3 delno neustrezno, delno ustrezno 342
4 ustrezno 71
5 povsem ustrezno 9
9 ne vem, b.o. 76
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
933 77 1 5

Valid range from 1 to 5

V303a Vojska naj varuje državo pred morebitnim zunanjim napadalcem.

3.03 V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi opredelitvami nalog vojske v družbi?

Value 62369 Frequency
1 sploh se ne strinjam 13
2 ne strinjam se 26
3 niti-niti 67
4 strinjam se 412
5 v celoti se strinjam 484
9 ne vem, b.o. 7
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1002 8 1 5

Valid range from 1 to 5

V303b Vojska naj sodeluje pri javnih delih.

3.03 V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi opredelitvami nalog vojske v družbi?

Value 63368 Frequency
1 sploh se ne strinjam 146
2 ne strinjam se 216
3 niti-niti 181
4 strinjam se 265
5 v celoti se strinjam 177
9 ne vem, b.o. 23
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
985 25 1 5

Valid range from 1 to 5

V303c Vojska naj vzgaja mladino v domoljubnem duhu.

3.03 V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi opredelitvami nalog vojske v družbi?

Value 64367 Frequency
1 sploh se ne strinjam 125
2 ne strinjam se 161
3 niti-niti 186
4 strinjam se 337
5 v celoti se strinjam 166
9 ne vem, b.o. 34
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
975 35 1 5

Valid range from 1 to 5

V303d Vojska naj pomaga v primeru nesreč.

3.03 V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi opredelitvami nalog vojske v družbi?

Value 65366 Frequency
1 sploh se ne strinjam 4
2 ne strinjam se 6
3 niti-niti 36
4 strinjam se 309
5 v celoti se strinjam 648
9 ne vem, b.o. 6
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1003 7 1 5

Valid range from 1 to 5

V303e Če potrebno nak vojska prevzame državno oblast v svoje roke.

3.03 V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi opredelitvami nalog vojske v družbi?

Value 66365 Frequency
1 sploh se ne strinjam 477
2 ne strinjam se 265
3 niti-niti 117
4 strinjam se 75
5 v celoti se strinjam 34
9 ne vem, b.o. 40
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
968 42 1 5

Valid range from 1 to 5

V303f Vojska naj skrbi za vojaško usposobljenost.

3.03 V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi opredelitvami nalog vojske v družbi?

Value 67364 Frequency
1 sploh se ne strinjam 4
2 ne strinjam se 19
3 niti-niti 73
4 strinjam se 409
5 v celoti se strinjam 492
9 ne vem, b.o. 12
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
997 13 1 5

Valid range from 1 to 5

V303g Vojska naj sodeluje v mirovnih in humanitarnih operacijah.

3.03 V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi opredelitvami nalog vojske v družbi?

Value 68363 Frequency
1 sploh se ne strinjam 54
2 ne strinjam se 94
3 niti-niti 178
4 strinjam se 385
5 v celoti se strinjam 277
9 ne vem, b.o. 21
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
988 22 1 5

Valid range from 1 to 5

V303h Vojska naj v času večjih stavk nadomešča stavkajoče delavce.

3.03 V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi opredelitvami nalog vojske v družbi?

Value 69362 Frequency
1 sploh se ne strinjam 497
2 ne strinjam se 271
3 niti-niti 109
4 strinjam se 66
5 v celoti se strinjam 39
9 ne vem, b.o. 26
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
982 28 1 5

Valid range from 1 to 5

V303i Vojska naj pomaga policiji pri zagotavljanju reda in varnosti.

3.03 V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi opredelitvami nalog vojske v družbi?

Value 70361 Frequency
1 sploh se ne strinjam 136
2 ne strinjam se 145
3 niti-niti 179
4 strinjam se 358
5 v celoti se strinjam 171
9 ne vem, b.o. 20
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
989 21 1 5

Valid range from 1 to 5

V303j Vojska naj pomaga policiji pri varovanju meje pred prehodi ilegalcev.

3.03 V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi opredelitvami nalog vojske v družbi?

Value 71360 Frequency
1 sploh se ne strinjam 81
2 ne strinjam se 101
3 niti-niti 151
4 strinjam se 384
5 v celoti se strinjam 267
9 ne vem, b.o. 25
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
984 26 1 5

Valid range from 1 to 5

V303k Vojska naj se bori proti terorizmu.

3.03 V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi opredelitvami nalog vojske v družbi?

Value 72359 Frequency
1 sploh se ne strinjam 45
2 ne strinjam se 56
3 niti-niti 106
4 strinjam se 380
5 v celoti se strinjam 394
9 ne vem, b.o. 28
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
981 29 1 5

Valid range from 1 to 5

V304 Kakšni so odnosi med Slovensko vojsko in civilnim okoljem v Sloveniji?

3.04 Kakšni so po vašem mnenju odnosi med Slovensko vojsko in civilnim okoljem v Sloveniji?

Value 73358 Frequency
1 zelo dobri 92
2 dobri 693
3 slabi 80
4 zelo slabi 6
9 ne poznam, b.o. 139
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
871 139 1 4

Valid range from 1 to 4

V305 Kakšen je po vašem mnenju nadzor Državnega zbora nad Slovensko vojsko?

3.05 Kakšen je po vašem mnenju nadzor Državnega zbora nad Slovensko vojsko?

Value 74357 Frequency
1 zelo dober 28
2 dober 438
3 slab 216
4 zelo slab 28
9 ne poznam, b.o. 300
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
710 300 1 4

Valid range from 1 to 4

V306 Kdo bi moral odločati o napotitvi slovenskih vojakov v tujino?

3.06 Kdo bi po vašem mnenju moral odločati o napotitvi slovenskih vojakov v tujino?

Value 75356 Frequency
1 Slovenska Vlada 305
2 Državni zbor 398
9 ne vem, b.o. 307
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
703 307 1 2

Valid range from 1 to 2

V307 Ali podpirate sodelovanje slovenske države v mednarodnih mirovnih operacijah?

3.07 Ali podpirate sodelovanje slovenske države v mednarodnih mirovnih operacijah ali ne?

Value 76355 Frequency
1 da, podpiram 462
2 ne, ne podpiram 411
9 ne vem, b.o. 136
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
873 137 1 2

Valid range from 1 to 2

V308a s poklicnimi vojaki

3.08 Kako naj bi po vašem mnenju slovenska država sodelovala v mednarodnih mirovnih operacijah?

Value 77354 Frequency
1 da 440
2 ne 23
9 ne vem, b.o. 8
Sysmiss 539
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
463 547 1 2

Valid range from 1 to 2

V308b s civilnim osebjem

3.08 Kako naj bi po vašem mnenju slovenska država sodelovala v mednarodnih mirovnih operacijah?

Value 78353 Frequency
1 da 243
2 ne 206
9 ne vem, b.o. 22
Sysmiss 539
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
449 561 1 2

Valid range from 1 to 2

V308c z vojaki, ki prostovoljno služijo

3.08 Kako naj bi po vašem mnenju slovenska država sodelovala v mednarodnih mirovnih operacijah?

Value 79352 Frequency
1 da 209
2 ne 236
9 ne vem, b.o. 26
Sysmiss 539
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
445 565 1 2

Valid range from 1 to 2

V308d s prostovoljci izmed rezervistov

3.08 Kako naj bi po vašem mnenju slovenska država sodelovala v mednarodnih mirovnih operacijah?

Value 80351 Frequency
1 da 208
2 ne 229
9 ne vem, b.o. 34
Sysmiss 539
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
437 573 1 2

Valid range from 1 to 2

V308e finančno oziroma materialno

3.08 Kako naj bi po vašem mnenju slovenska država sodelovala v mednarodnih mirovnih operacijah?

Value 81350 Frequency
1 da 251
2 ne 192
9 ne vem, b.o. 28
Sysmiss 539
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
443 567 1 2

Valid range from 1 to 2

V308f z zagotavljanjem prehoda mirovnim silam

3.08 Kako naj bi po vašem mnenju slovenska država sodelovala v mednarodnih mirovnih operacijah?

Value 82349 Frequency
1 da 343
2 ne 99
9 ne vem, b.o. 29
Sysmiss 539
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
442 568 1 2

Valid range from 1 to 2

V308g s policisti

3.08 Kako naj bi po vašem mnenju slovenska država sodelovala v mednarodnih mirovnih operacijah?

Value 83348 Frequency
1 da 247
2 ne 198
9 ne vem, b.o. 25
Sysmiss 540
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
445 565 1 2

Valid range from 1 to 2

V308h z gasilci

3.08 Kako naj bi po vašem mnenju slovenska država sodelovala v mednarodnih mirovnih operacijah?

Value 84347 Frequency
1 da 196
2 ne 248
9 ne vem, b.o. 26
Sysmiss 540
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
444 566 1 2

Valid range from 1 to 2

V308i s pripadniki nevladnih organizacij

3.08 Kako naj bi po vašem mnenju slovenska država sodelovala v mednarodnih mirovnih operacijah?

Value 85346 Frequency
1 da 211
2 ne 213
9 ne vem, b.o. 46
Sysmiss 540
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
424 586 1 2

Valid range from 1 to 2

V308j z zdravstvenim osebjem

3.08 Kako naj bi po vašem mnenju slovenska država sodelovala v mednarodnih mirovnih operacijah?

Value 86345 Frequency
1 da 365
2 ne 88
9 ne vem, b.o. 18
Sysmiss 539
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
453 557 1 2

Valid range from 1 to 2

V308k z urjenjem tujih vojakov na svojih tleh

3.08 Kako naj bi po vašem mnenju slovenska država sodelovala v mednarodnih mirovnih operacijah?

Value 87344 Frequency
1 da 216
2 ne 217
9 ne vem, b.o. 38
Sysmiss 539
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
433 577 1 2

Valid range from 1 to 2

V309_1 v države na ozemlju bivše Jugoslavije

3.09 Kaj menite, v katere predele sveta naj bi slovenska država pošiljala vojake in policiste v mirovne operacije?

Value 88343 Frequency
1 ni izbral 35
3 izbral 353
9 nič, neodločen 84
Sysmiss 538
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
388 622 1 3

Valid range from 1 to 3

V309_2 v Afganistan

3.09 Kaj menite, v katere predele sveta naj bi slovenska država pošiljala vojake in policiste v mirovne operacije?

Value 89342 Frequency
1 ni izbral 300
3 izbral 88
9 nič, neodločen 84
Sysmiss 538
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
388 622 1 3

Valid range from 1 to 3

V309_3 v Irak

3.09 Kaj menite, v katere predele sveta naj bi slovenska država pošiljala vojake in policiste v mirovne operacije?

Value 90341 Frequency
1 ni izbral 317
3 izbral 71
9 nič, neodločen 84
Sysmiss 538
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
388 622 1 3

Valid range from 1 to 3

V309_4 v afriške države

3.09 Kaj menite, v katere predele sveta naj bi slovenska država pošiljala vojake in policiste v mirovne operacije?

Value 91340 Frequency
1 ni izbral 283
3 izbral 105
9 nič, neodločen 84
Sysmiss 538
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
388 622 1 3

Valid range from 1 to 3

V309_5 na Bližnji vzhod

3.09 Kaj menite, v katere predele sveta naj bi slovenska država pošiljala vojake in policiste v mirovne operacije?

Value 92339 Frequency
1 ni izbral 319
3 izbral 69
9 nič, neodločen 84
Sysmiss 538
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
388 622 1 3

Valid range from 1 to 3

V310a v humanitarnih operacijah, brez orožja

3.10 Ali soglašate ali ne soglašate s tem, da Slovenska vojska sodeluje v naslednjih nalogah izven Slovenije?

Value 93338 Frequency
1 da 874
2 ne 107
9 ne vem, b.o. 27
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
981 29 1 2

Valid range from 1 to 2

V310b v operacijah za vzdrževanje miru

3.10 Ali soglašate ali ne soglašate s tem, da Slovenska vojska sodeluje v naslednjih nalogah izven Slovenije?

Value 94337 Frequency
1 da 752
2 ne 214
9 ne vem, b.o. 42
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
966 44 1 2

Valid range from 1 to 2

V310c v bojnih operacijah za vzpostavitev miru

3.10 Ali soglašate ali ne soglašate s tem, da Slovenska vojska sodeluje v naslednjih nalogah izven Slovenije?

Value 95336 Frequency
1 da 381
2 ne 559
9 ne vem, b.o. 68
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
940 70 1 2

Valid range from 1 to 2

V311a Na vojaških operacijah v tujini sodeluje preveč slovenskih vojakov.

3.11 Koliko se strinjate z naslednjimi trditvami?

Value 96335 Frequency
1 sploh se ne strinjam 118
2 2 137
3 3 284
4 4 138
5 v celoti se strinjam 209
9 ne vem, b.o. 123
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
886 124 1 5

Valid range from 1 to 5

V311b Delovanje slovenskih vojakov v tujini je koristno za prepoznavnost Slovenije v svetu.

3.11 Koliko se strinjate z naslednjimi trditvami?

Value 97334 Frequency
1 sploh se ne strinjam 236
2 2 169
3 3 241
4 4 171
5 v celoti se strinjam 132
9 ne vem, b.o. 59
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
949 61 1 5

Valid range from 1 to 5

V311c Vojaške operacije v tujini so preveč nevarne za slovenske vojake.

3.11 Koliko se strinjate z naslednjimi trditvami?

Value 98333 Frequency
1 sploh se ne strinjam 80
2 2 114
3 3 237
4 4 245
5 v celoti se strinjam 280
9 ne vem, b.o. 52
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
956 54 1 5

Valid range from 1 to 5

V311d Delovanje slovenskih vojakov v tujini prispeva k miru in stabilnosti kjer delujejo.

3.11 Koliko se strinjate z naslednjimi trditvami?

Value 99332 Frequency
1 sploh se ne strinjam 98
2 2 110
3 3 289
4 4 278
5 v celoti se strinjam 154
9 ne vem, b.o. 79
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
929 81 1 5

Valid range from 1 to 5

V312 Ali so poklicni vojaki SV dolžni sodelovati v vojaških operacijah v tujini?

3.12 Kaj menite, ali so poklicni vojaki SV dolžni - ali niso dolžni - sodelovati v vojaških operacijah v tujini?

Value 100331 Frequency
1 so dolžni, če oblasti tako odločijo 332
2 če se ne strinjajo, lahko sodelovanje odklonijo 596
9 ne vem, b.o. 81
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
928 82 1 2

Valid range from 1 to 2

V313 Ali bi morale imeti družine vojakov ugodnosti?

3.13 Ali bi morale imeti družine vojakov medtem, ko so ti na misijah v tujini, določene ugodnosti (centri za pomoč družini, posebej organizirani vrtci ipd.)?

Value 101330 Frequency
1 da 610
2 ne 288
9 ne vem, b.o. 111
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
898 112 1 2

Valid range from 1 to 2

V314 Bi Slovenija morala umakniti svoje pripadnike če bi med njimi prišlo do žrtev?

3.14 Ali bi po vašem mnenju Slovenija morala umakniti svoje pripadnike mirovnih sil iz operacije v tujini, če bi med njimi prišlo do žrtev?

Value 102329 Frequency
1 da 690
2 ne 212
9 ne vem, b.o. 107
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
902 108 1 2

Valid range from 1 to 2

V315_1 ker s tem zagotavlja tudi vojaško varnost Slovenije

3.15 Zakaj po vašem mnenju slovenska vlada pošilja vojake in policiste v mirovne operacije, predvsem v Bosno in Hercegovino ter na Kosovo?

Value 103328 Frequency
1 ni izbral 667
3 izbral 228
9 nič, neodločen 114
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
895 115 1 3

Valid range from 1 to 3

V315_2 ker s tem preprečuje ponovni izbruh konfliktov

3.15 Zakaj po vašem mnenju slovenska vlada pošilja vojake in policiste v mirovne operacije, predvsem v Bosno in Hercegovino ter na Kosovo?

Value 104327 Frequency
1 ni izbral 477
3 izbral 418
9 nič, neodločen 114
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
895 115 1 3

Valid range from 1 to 3

V315_3 ker so tam slovenski gospodarski interesi

3.15 Zakaj po vašem mnenju slovenska vlada pošilja vojake in policiste v mirovne operacije, predvsem v Bosno in Hercegovino ter na Kosovo?

Value 105326 Frequency
1 ni izbral 518
3 izbral 377
9 nič, neodločen 114
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
895 115 1 3

Valid range from 1 to 3

V315_4 ker s tem zagotavlja svojo notranjo varnost

3.15 Zakaj po vašem mnenju slovenska vlada pošilja vojake in policiste v mirovne operacije, predvsem v Bosno in Hercegovino ter na Kosovo?

Value 106325 Frequency
1 ni izbral 674
3 izbral 221
9 nič, neodločen 114
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
895 115 1 3

Valid range from 1 to 3

V315_5 ker s tem skrbi za svoj mednarodni ugled

3.15 Zakaj po vašem mnenju slovenska vlada pošilja vojake in policiste v mirovne operacije, predvsem v Bosno in Hercegovino ter na Kosovo?

Value 107324 Frequency
1 ni izbral 619
3 izbral 276
9 nič, neodločen 114
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
895 115 1 3

Valid range from 1 to 3

V315_6 ker to zahteva zveza NATO

3.15 Zakaj po vašem mnenju slovenska vlada pošilja vojake in policiste v mirovne operacije, predvsem v Bosno in Hercegovino ter na Kosovo?

Value 108323 Frequency
1 ni izbral 387
3 izbral 507
9 nič, neodločen 115
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
894 116 1 3

Valid range from 1 to 3

V315_7 ker želi pomagati državam nekdanje Jugoslavije

3.15 Zakaj po vašem mnenju slovenska vlada pošilja vojake in policiste v mirovne operacije, predvsem v Bosno in Hercegovino ter na Kosovo?

Value 109322 Frequency
1 ni izbral 539
3 izbral 356
9 nič, neodločen 114
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
895 115 1 3

Valid range from 1 to 3

V316 Kako se Slovenija vključuje v reševanje varnostnih problemov na območju nekdanje Jugoslavije?

3.16 Kaj menite, ali se Slovenija preveč, ravno prav ali premalo vključuje v reševanje varnostnih problemov v državah na območju nekdanje Jugoslavije?

Value 110321 Frequency
1 preveč 190
2 ravno prav 566
3 premalo 90
9 ne vem, b.o. 163
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
846 164 1 3

Valid range from 1 to 3

V317 Ali podpirate sodelovanje naše države pri urjenju iraških varnostnih sil?

3.17 Ali podpirate sodelovanje naše države pri urjenju iraških varnostnih sil?

Value 111320 Frequency
1 da 187
2 ne 703
9 ne vem, b.o. 119
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
890 120 1 2

Valid range from 1 to 2

V318 Kaj je po vašem mnenju prednostna naloga Slovenske vojske?

3.18 Kaj je po vašem mnenju prednostna naloga Slovenske vojske, za katero bi moralo biti namenjenega največ denarja, materialnih sredstev in kadrov?

Value 112319 Frequency
1 zagotavljanje vojaške obrambe Slovenije 252
2 izpolnjevanje mednarodnih obrambnih in vojaških obveznosti 43
3 sodelovanje v nalogah zaščite in reševanja v Sloveniji 232
4 vojaško izobraževanje in usposabljanje 66
5 sodelovanje s policijo pri varovanju državne meje 49
8 vse naloge so enako pomembne 256
9 ne vem, b.o. 111
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
898 112 1 8

Valid range from 1 to 8

V319 poklicni vojak ne sme biti član političnih strank.

3.19 Sedaj velja, da kdor poklicno opravlja vojaško službo v slovenski vojski, ne sme biti član političnih strank. Ali to prepoved odobravate, ali ne odobravate?

Value 113318 Frequency
1 da, odobravam 587
2 ne, ne odobravam 277
9 ne vem, b.o. 145
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
864 146 1 2

Valid range from 1 to 2

V320 Bo Slovenija v prihodnosti še potrebovala vojsko?

3.20 Koliko verjetno je, da bo Slovenija v prihodnosti še potrebovala vojsko?

Value 114317 Frequency
1 zelo verjetno 128
2 verjetno 365
3 malo verjetno 401
4 sploh ni verjetno 55
9 ne vem, b.o. 60
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
949 61 1 4

Valid range from 1 to 4

V321 Slovenska vojska v primeru večje naravne nesreče...

3.21 Ali naj Slovenska vojska v primeru večje naravne nesreče...:

Value 115316 Frequency
1 sama takoj priskoči na pomoč 732
2 počaka na poziv civilnih oblasti 249
3 reševanje naj prepusti civilni zaščiti 13
9 ne vem, b.o. 15
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
994 16 1 3

Valid range from 1 to 3

V322a požari v naravi leta 2006

3.22 Kako bi ocenili delovanje slovenskega sistema zaščite, reševanja in pomoči ob naslednjih nedavnih dogodkih:

Value 116315 Frequency
1 zelo neuspešno 12
2 neuspešno 38
3 niti-niti 199
4 uspešno 411
5 zelo neuspešno 99
9 ne vem, b.o. 250
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
759 251 1 5

Valid range from 1 to 5

V322b suša v letih 2006 in 2007

3.22 Kako bi ocenili delovanje slovenskega sistema zaščite, reševanja in pomoči ob naslednjih nedavnih dogodkih:

Value 117314 Frequency
1 zelo neuspešno 36
2 neuspešno 136
3 niti-niti 272
4 uspešno 243
5 zelo neuspešno 54
9 ne vem, b.o. 268
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
741 269 1 5

Valid range from 1 to 5

V322c vodna ujma septembra 2007

3.22 Kako bi ocenili delovanje slovenskega sistema zaščite, reševanja in pomoči ob naslednjih nedavnih dogodkih:

Value 118313 Frequency
1 zelo neuspešno 9
2 neuspešno 37
3 niti-niti 105
4 uspešno 460
5 zelo neuspešno 346
9 ne vem, b.o. 52
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
957 53 1 5

Valid range from 1 to 5

V323a vodna ujma: vlada

3.23 Ocenite kako uspešni so bili spodaj navedeni pri odpravljanju posledic vodne ujme septembra letos.

Value 119312 Frequency
1 zelo neuspešno 46
2 neuspešno 134
3 niti-niti 318
4 uspešno 346
5 zelo neuspešno 80
9 ne vem, b.o. 83
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
924 86 1 5

Valid range from 1 to 5

V323b vodna ujma: slovenska vojska

3.23 Ocenite kako uspešni so bili spodaj navedeni pri odpravljanju posledic vodne ujme septembra letos.

Value 120311 Frequency
1 zelo neuspešno 8
2 neuspešno 28
3 niti-niti 131
4 uspešno 489
5 zelo neuspešno 282
9 ne vem, b.o. 69
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
938 72 1 5

Valid range from 1 to 5

V323c vodna ujma: slovenska policija

3.23 Ocenite kako uspešni so bili spodaj navedeni pri odpravljanju posledic vodne ujme septembra letos.

Value 121310 Frequency
1 zelo neuspešno 22
2 neuspešno 91
3 niti-niti 232
4 uspešno 385
5 zelo neuspešno 130
9 ne vem, b.o. 147
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
860 150 1 5

Valid range from 1 to 5

V323d vodna ujma: civilna zaščita in gasilci

3.23 Ocenite kako uspešni so bili spodaj navedeni pri odpravljanju posledic vodne ujme septembra letos.

Value 122309 Frequency
1 zelo neuspešno 3
2 neuspešno 5
3 niti-niti 25
4 uspešno 309
5 zelo neuspešno 630
9 ne vem, b.o. 36
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
972 38 1 5

Valid range from 1 to 5

V323e vodna ujma: prostovoljci

3.23 Ocenite kako uspešni so bili spodaj navedeni pri odpravljanju posledic vodne ujme septembra letos.

Value 123308 Frequency
1 zelo neuspešno 1
2 neuspešno 6
3 niti-niti 36
4 uspešno 303
5 zelo neuspešno 627
9 ne vem, b.o. 35
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
973 37 1 5

Valid range from 1 to 5

V323f vodna ujma: humanitarne organizacije

3.23 Ocenite kako uspešni so bili spodaj navedeni pri odpravljanju posledic vodne ujme septembra letos.

Value 124307 Frequency
1 zelo neuspešno 10
2 neuspešno 32
3 niti-niti 122
4 uspešno 393
5 zelo neuspešno 383
9 ne vem, b.o. 69
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
940 70 1 5

Valid range from 1 to 5

V324 Ali naj bi bili obrambni izdatki v Sloveniji v prihodnje po vašem mnenju:

3.24 Ali naj bi bili obrambni izdatki v Sloveniji v prihodnje po vašem mnenju:

Value 125306 Frequency
1 večji kot doslej 117
2 enaki kot doslej 407
3 manjši kot doslej 389
9 ne vem, b.o. 96
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
913 97 1 3

Valid range from 1 to 3

V325a Sredstva iz obrambnega proračuna za nakupe oborožitve in opreme so porabljena racionalno.

3.25 Koliko se strinjate s spodaj navedenimi trditvami?

Value 126305 Frequency
1 sploh se ne strinjam 297
2 v glavnem se ne strinjam 312
3 v glavnem se strinjam 224
4 povsem se strinjam 33
8 ne poznam 0
9 ne vem, b.o. 142
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
866 144 1 4

Valid range from 1 to 8

V325b Pri nakupih za Slovensko vojsko prihaja tudi do zlorab in osebnega okoriščanja.

3.25 Koliko se strinjate s spodaj navedenimi trditvami?

Value 127304 Frequency
1 sploh se ne strinjam 41
2 v glavnem se ne strinjam 121
3 v glavnem se strinjam 344
4 povsem se strinjam 342
8 ne poznam 0
9 ne vem, b.o. 161
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
848 162 1 4

Valid range from 1 to 8

V325c Oborožitev in oprema kupljena za Slovensko vojsko je skladna z obrambnimi potrebami države.

3.25 Koliko se strinjate s spodaj navedenimi trditvami?

Value 128303 Frequency
1 sploh se ne strinjam 188
2 v glavnem se ne strinjam 292
3 v glavnem se strinjam 320
4 povsem se strinjam 50
8 ne poznam 0
9 ne vem, b.o. 159
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
850 160 1 4

Valid range from 1 to 8

V325d Postopki nakupov oborožitve in opreme za Slovensko vojsko so dovolj pregledni.

3.25 Koliko se strinjate s spodaj navedenimi trditvami?

Value 129302 Frequency
1 sploh se ne strinjam 248
2 v glavnem se ne strinjam 330
3 v glavnem se strinjam 226
4 povsem se strinjam 39
8 ne poznam 0
9 ne vem, b.o. 166
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
843 167 1 4

Valid range from 1 to 8

V325e Odločitve glede nakupa oborožitve in opreme za Slovensko vojsko se sprejemajo odgovorno.

3.25 Koliko se strinjate s spodaj navedenimi trditvami?

Value 130301 Frequency
1 sploh se ne strinjam 224
2 v glavnem se ne strinjam 349
3 v glavnem se strinjam 251
4 povsem se strinjam 45
8 ne poznam 0
9 ne vem, b.o. 140
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
869 141 1 4

Valid range from 1 to 8

V325f Nadzor državnega zbora nad nakupi za Slovensko vojsko je zadosten.

3.25 Koliko se strinjate s spodaj navedenimi trditvami?

Value 131300 Frequency
1 sploh se ne strinjam 211
2 v glavnem se ne strinjam 333
3 v glavnem se strinjam 238
4 povsem se strinjam 56
8 ne poznam 0
9 ne vem, b.o. 171
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
838 172 1 4

Valid range from 1 to 8

V326 ali javnost vplivanja na oblikovanje varnostne politike Slovenije?

3.26 Ali menite, da ima javnost možnost vplivanja na oblikovanje varnostne politike Slovenije?

Value 132299 Frequency
1 da, v veliki meri 57
2 da, v manjši meri 305
3 v glavnem ne 358
4 sploh ne 206
9 ne vem, b.o. 83
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
926 84 1 4

Valid range from 1 to 4

V401a Organizacija za varnost in sodelovanje v Evrop

4.01 Povejte, ali poznate in koliko zaupate naslednjim institucijam?

Value 133298 Frequency
1 sploh nič ne zaupam 40
2 le malo zaupam 238
3 precej zaupam 330
4 v celoti zaupam 54
8 ne poznam 259
9 ne vem, b.o. 89
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
921 89 1 8

Valid range from 1 to 8

V401b Evropska unija

4.01 Povejte, ali poznate in koliko zaupate naslednjim institucijam?

Value 134297 Frequency
1 sploh nič ne zaupam 41
2 le malo zaupam 253
3 precej zaupam 484
4 v celoti zaupam 150
8 ne poznam 25
9 ne vem, b.o. 57
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
953 57 1 8

Valid range from 1 to 8

V401c Zveza NATO

4.01 Povejte, ali poznate in koliko zaupate naslednjim institucijam?

Value 135296 Frequency
1 sploh nič ne zaupam 97
2 le malo zaupam 328
3 precej zaupam 392
4 v celoti zaupam 106
8 ne poznam 22
9 ne vem, b.o. 65
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
945 65 1 8

Valid range from 1 to 8

V401d Organizacija združenih narodov

4.01 Povejte, ali poznate in koliko zaupate naslednjim institucijam?

Value 136295 Frequency
1 sploh nič ne zaupam 56
2 le malo zaupam 291
3 precej zaupam 378
4 v celoti zaupam 165
8 ne poznam 47
9 ne vem, b.o. 73
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
937 73 1 8

Valid range from 1 to 8

V401e Svet Evrope

4.01 Povejte, ali poznate in koliko zaupate naslednjim institucijam?

Value 137294 Frequency
1 sploh nič ne zaupam 44
2 le malo zaupam 258
3 precej zaupam 362
4 v celoti zaupam 113
8 ne poznam 133
9 ne vem, b.o. 100
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
910 100 1 8

Valid range from 1 to 8

V402 Kaj menite, ali je za Slovenijo članstvo v EU ...

4.02 Kaj menite, ali je za Slovenijo članstvo v EU ...

Value 138293 Frequency
1 koristno 735
2 ni koristno 156
9 ne vem, b.o. 118
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
891 119 1 2

Valid range from 1 to 2

V403 Kaj menite, ali je za Slovenijo članstvo v NATO ...:

4.03 Kaj menite, ali je za Slovenijo članstvo v NATO ...:

Value 139292 Frequency
1 koristno 536
2 ni koristno 297
9 ne vem, b.o. 176
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
833 177 1 2

Valid range from 1 to 2

V404 Kdo naj bi po vašem mnenju sprejemal odločitve glede evropske obrambe?

4.04 Kdo naj bi po vašem mnenju sprejemal odločitve glede evropske obrambe?

Value 140291 Frequency
1 vlade držav članic EU 411
2 NATO 106
3 Evropska unija 311
4 drugi 28
9 ne vem, b.o. 153
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
856 154 1 4

Valid range from 1 to 4

V405 Ste seznanjeni z razvojem varnostne in obrambne politiko v Eu?

4.05 Evropska unija v zadnjih letih razvija skupno varnostno in obrambno politiko ter vojaške sile za posredovanje v krizah. Koliko ste s tem seznanjeni?

Value 141290 Frequency
1 sploh nisem seznanjen 320
2 v glavnem nisem seznanjen 384
3 v glavnem sem seznanjen 251
4 v celoti sem seznanjen 13
9 b.o. 41
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
968 42 1 4

Valid range from 1 to 4

V406 Ali podpirate razvoj takšne evropske politike in vojaških sil za posredovanje?

4.06 Ali vi osebno podpirate razvoj takšne evropske politike in vojaških sil za posredovanje?

Value 142289 Frequency
1 podpiram 423
2 ne podpiram 261
9 ne vem, b.o. 325
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
684 326 1 2

Valid range from 1 to 2

V407 Kakšno je vaše mnenje glede uporabe sil za posredovaje?

4.07 Kakšno je vaše mnenje v zvezi z odločanjem glede uporabe sil za posredovaje, s katerimi razpolaga Evropska unija?

Value 143288 Frequency
1 EU naj posreduje samo, če se s tem strinjajo vse članice 458
2 EU naj posreduje, če se s tem strinja večina članic 389
9 ne vem, b.o. 162
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
847 163 1 2

Valid range from 1 to 2

V408 Če se EU odloči za vojaško posredovanje naj...:

4.08 Ali menite, da naj v primeru, če se EU odloči za vojaško posredovanje ...:

Value 144287 Frequency
1 pri tem sodelujejo vse države članice 342
2 pri tem sodelujejo samo tiste članice, ki se tako odločijo 542
9 ne vem, b.o. 125
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
884 126 1 2

Valid range from 1 to 2

V409 Kje naj EU s svojimi vojaškimi silami posreduje?

4.09 Kje naj EU s svojimi vojaškimi silami posreduje?

Value 145286 Frequency
1 samo v konfliktih v neposredni bližini meja EU 623
2 v sosednjih regijah 34
3 kjerkoli v svetu 210
9 ne vem, b.o. 142
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
867 143 1 3

Valid range from 1 to 3

V410 Katera od navedenih možnosti se vam zdi za EU najbolj sprejemljiva?

4.10 Katera od navedenih možnosti se vam zdi za Evropsko unijo najbolj sprejemljiva?

Value 146285 Frequency
1 skupna evropska vojska, ki bi nadomestila vojske držav člani 222
2 stalne evropske sile za posredovanje in vojske držav članic 175
3 evropske sile za posredovanje, ki bi jih sestavili samo po p 215
4 samo vojske držav članic brez evropske vojske 117
9 ne vem, b.o. 280
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
729 281 1 4

Valid range from 1 to 4

V411a Kako ocenjujete vlogo EU v zagotavljanju svetovnega miru?

4.11 Kako ocenjujete vlogo EU in ZDA v zagotavljanju svetovnega miru?

Value 147284 Frequency
1 pozitivna 482
2 niti-niti 384
3 negativna 64
9 ne vem, b.o. 79
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
930 80 1 3

Valid range from 1 to 3

V411b Kako ocenjujete vlogo ZDA v zagotavljanju svetovnega miru?

4.11 Kako ocenjujete vlogo EU in ZDA v zagotavljanju svetovnega miru?

Value 148283 Frequency
1 pozitivna 105
2 niti-niti 278
3 negativna 531
9 ne vem, b.o. 95
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
914 96 1 3

Valid range from 1 to 3

V412 Kdaj naj Slovenija s svojimi vojaki sodeluje v vojaških operacijah EU?

4.12 Kdaj naj Slovenija s svojimi vojaki sodeluje v vojaških operacijah EU?

Value 149282 Frequency
1 vedno, kadar se za to odloči EU 225
2 kadar oceni, da je to v njenem interesu 591
3 nikoli 108
9 ne vem, b.o. 83
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
924 86 1 3

Valid range from 1 to 3

V413a Povečal se je ugled Slovenije v mednarodni skupnosti.

4.13 Navedli vam bomo nekaj trditev o vključitvi Slovenije v NATO?

Value 150281 Frequency
1 sploh se ne strinjam 82
2 ne strinjam se 226
3 strinjam se 485
4 popolnoma se strinjam 124
9 ne vem, b.o. 92
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
917 93 1 4

Valid range from 1 to 4

V413b S članstvom v NATO je omejena suverenost Slovenije.

4.13 Navedli vam bomo nekaj trditev o vključitvi Slovenije v NATO?

Value 151280 Frequency
1 sploh se ne strinjam 79
2 ne strinjam se 339
3 strinjam se 347
4 popolnoma se strinjam 85
9 ne vem, b.o. 159
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
850 160 1 4

Valid range from 1 to 4

V413c Slovenske oborožene sile imajo lažji dostop do sodobnejšega orožja.

4.13 Navedli vam bomo nekaj trditev o vključitvi Slovenije v NATO?

Value 152279 Frequency
1 sploh se ne strinjam 65
2 ne strinjam se 172
3 strinjam se 536
4 popolnoma se strinjam 117
9 ne vem, b.o. 119
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
890 120 1 4

Valid range from 1 to 4

V413d Članstvo olajšuje delovanje Slovenije v EU.

4.13 Navedli vam bomo nekaj trditev o vključitvi Slovenije v NATO?

Value 153278 Frequency
1 sploh se ne strinjam 75
2 ne strinjam se 209
3 strinjam se 493
4 popolnoma se strinjam 108
9 ne vem, b.o. 124
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
885 125 1 4

Valid range from 1 to 4

V413e Slovenske oborožene sile so z vstopom v NATO postale bolj učinkovite.

4.13 Navedli vam bomo nekaj trditev o vključitvi Slovenije v NATO?

Value 154277 Frequency
1 sploh se ne strinjam