Raziskava o gospodarskem in poslovnem okolju, poslovni etiki in neuradnih plačilih na Slovenskem, 2002

Basic Study Information

ADP - IDNo: KORUPG02
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_KORUPG02_V1
Main author(s):
 • Ninamedia d.o.o
Data file producer:
Ninamedia - Ninamedia d.o.o (Ljubljana; 2002)

Funding agency:

Urad Vlade RS za preprečevanje korupcije

Project number:

no information

Series:
 • KORUPG/Stališča o korupciji v gospodarstvu

  Serija raziskav o korupciji v gospodarstvu se izvaja med vodilnimi delavci slovenskih malih, srednjih in velikih podjetij, ki se ukvarjajo s profitno dejavnostjo. Raziskava sprašuje o oceni razširjenosti korupcije, o sprejemanju podkupnin v javnih službah, o plačevanju dodatnih neuradnih plačil, vplivu različnih oblik korupcije na delovanje podjetja in o etičnem kodeksu podjetja. V letu 2006 je bil obstoječemu vprašalniku dodan sklop, ki se nanaša na javne razpise. V letu 2009 pa je bil vprašalnik ustrezno nadgrajen na podlagi preteklih rezultatov, zato primerjava s preteklimi izvedbami raziskave ni mogoča. Dodan pa je bil tudi sklop, ki se nanaša na vplive vladajočih političnih strank in lobiranje.

Study Content

Keywords:

ocena razmer v gospodarstvu, ocena razširjenosti korupcije, ocena oviranosti posameznih dejavnikov za rast podjetja, ocena oviranosti finančnih dejavnikov za rast podjetja, mnenje o plačevanju dodatnih neuradnih plačil, zahteva po pričakovanem dodatnem neuradnem plačilu, delež pogodbene vrednosti ponujen za dodatna neuradna plačila, vpliv različnih oblik korupcije ne delovanje podjetja, vpliv korupcije na razvoj podjetja, vpliv korupcije na razvoj slovenskega ekonomskega sistema, vpliv korupcije na razvoj svetovnega ekonomskega sistema, mnenje o neizbežnosti korupcije, obstoj etičnega kodeksa v podjetju, načini izboljšave stanja poslovne etike, velikost podjetja, dejavnost podjetja

Keywords ELSST:
KORUPCIJA, GOSPODARSKA DEJAVNOST, VODSTVO, PODJETJE, PODJETJE, UPRAVA PODJETJA, UPRAVA PODJETJA, BANKA, FINANČNI KRIMINAL, KRIMINAL, PREPREČEVANJE KRIMINALA

Topic Classification CESSDA
PRAVO, KRIMINAL IN PRAVNI SISTEMI - kriminal
GOSPODARSTVO
Topic Classification CERIF
Kriminologija
Topic Classification ADP
SLOVENSKI GOSPODARSKI SISTEM
BANKE IN ZAVAROVALNICE
PRIČAKOVANJE KORUPCIJE
KORUPCIJSKE NAVADE
PREPREČEVANJE KORUPCIJE
KRIMINAL
JAVNE SLUŽBE
NADZOR


Abstract:

Tematsko se raziskava osredotoča na problem korupcije v gospodarstvu, njenih vzrokih in sprejemanjem le-te med vodstvenimi delavci slovenskih velikih, srednjih in malih podjetij. Vprašanja se nanašajo na problemska področja kot so: podkupnine, etika, javne službe, izkušnje s korupcijo, nadzorom, pregonom in zakonodajo, ki ureja to področje.

Methodology


Collection date: 26. september - 30. oktober 2002
Date of production: 2002
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

podjetje

Universe:

Vodilni delavci v majhnih, srednjih in velikih podjetjih v Sloveniji, ki se ukvarjajo s profitno dejavnostjo.

Excluded: no information
Data collected by:

Ninamedia d.o.o

Sampling procedure:

Iz Poslovnega informatorja republike Slovenije je bil izbran seznam podjetij, ki je bil v sodelovanju z naročnikom omejen na dejavnost podjetij (pri čemer so bila upoštevana le podjetja, ki se ukvarjajo s profitno dejavnostjo).

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa ali samoizpolnjevalna anketa po pošti, faksu ali elektronski pošti.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: KORUPG02 - Raziskava o gospodarskem in poslovnem okolju, poslovni etiki in neuradnih plačilih na Slovenskem, 2002 [datoteka podatkov]

File ID: F1

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 50
 • number of units: 300

Version: oktober 2002

Additional information:

Podatkovna datoteka je šla skozi ustaljeni postopek urejanja v ADP. Podatki so pregledani, vrednosti odgovorov izven obsega predvidenih oznak so poenoteno označene kot izločilne (ne vem, brez odgovora).

Variable list

A Ocena stanja slov. gospodarstva

Ali nam lahko na lestvici od 1 do 5 ocenite, kakšno je po vašem mnenju trenutno stanje slovenskega gospodarstva?

Value 13 Frequency
1 zelo slabo 7
2 slabo 64
3 niti niti 166
4 dobro 59
5 zelo dobro 0
98 ne vem 4
99 ne povem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
296 4

Valid range from 1 to 5

B Kako velik problem je korupcija v Sloveniji?

Ali nam lahko na lestvici od 1 do 5 ocenite, kako velik problem se vam zdi korupcija v današnji Sloveniji?

Value 22 Frequency
1 zelo majhen 9
2 majhen 54
3 niti niti 94
4 velik 104
5 zelo velik 26
98 ne vem 12
99 ne povem 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
287 13

Valid range from 1 to 5

C Pogoji financiranja Ali nam lahko na lestvici ocenite, kako problematični so za delovanje in rast vašega podjetja spodaj našteti dejavniki, pri čemer vrednosti pomenijo:

pogoji financiranja

Value 31 Frequency
1 ni ovira 66
2 majhna ovira 69
3 znosna ovira 75
4 velika ovira 82
5 ne vem 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
292 8

Valid range from 1 to 4

A Ocena stanja slov. gospodarstva

Ali nam lahko na lestvici od 1 do 5 ocenite, kakšno je po vašem mnenju trenutno stanje slovenskega gospodarstva?

Value 150 Frequency
1 zelo slabo 7
2 slabo 64
3 niti niti 166
4 dobro 59
5 zelo dobro 0
98 ne vem 4
99 ne povem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
296 4

Valid range from 1 to 5

B Kako velik problem je korupcija v Sloveniji?

Ali nam lahko na lestvici od 1 do 5 ocenite, kako velik problem se vam zdi korupcija v današnji Sloveniji?

Value 249 Frequency
1 zelo majhen 9
2 majhen 54
3 niti niti 94
4 velik 104
5 zelo velik 26
98 ne vem 12
99 ne povem 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
287 13

Valid range from 1 to 5

C Pogoji financiranja Ali nam lahko na lestvici ocenite, kako problematični so za delovanje in rast vašega podjetja spodaj našteti dejavniki, pri čemer vrednosti pomenijo:

pogoji financiranja

Value 348 Frequency
1 ni ovira 66
2 majhna ovira 69
3 znosna ovira 75
4 velika ovira 82
5 ne vem 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
292 8

Valid range from 1 to 4

D Zagotavljanje infrastrukture Ali nam lahko na lestvici ocenite, kako problematični so za delovanje in rast vašega podjetja spodaj našteti dejavniki, pri čemer vrednosti pomenijo:

zagotavljanje infrastrukture (telefonija, električna energija, voda, ceste)

Value 447 Frequency
1 ni ovira 130
2 majhna ovira 76
3 znosna ovira 59
4 velika ovira 27
5 ne vem 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
292 8

Valid range from 1 to 4

E Cene najema in nakupa zemljišč Ali nam lahko na lestvici ocenite, kako problematični so za delovanje in rast vašega podjetja spodaj našteti dejavniki, pri čemer vrednosti pomenijo:

cene najema in nakupa zemljišč in poslovnih prostorov

Value 546 Frequency
1 ni ovira 85
2 majhna ovira 45
3 znosna ovira 67
4 velika ovira 92
5 ne vem 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
289 11

Valid range from 1 to 4

F Davki Ali nam lahko na lestvici ocenite, kako problematični so za delovanje in rast vašega podjetja spodaj našteti dejavniki, pri čemer vrednosti pomenijo:

davki

Value 645 Frequency
1 ni ovira 23
2 majhna ovira 41
3 znosna ovira 105
4 velika ovira 122
5 ne vem 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
291 9

Valid range from 1 to 4

G Zakonska in druga regulativa Ali nam lahko na lestvici ocenite, kako problematični so za delovanje in rast vašega podjetja spodaj našteti dejavniki, pri čemer vrednosti pomenijo:

obstoječa zakonska in druga regulativa

Value 744 Frequency
1 ni ovira 16
2 majhna ovira 49
3 znosna ovira 127
4 velika ovira 100
5 ne vem 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
292 8

Valid range from 1 to 4

H Delovanje sodstva Ali nam lahko na lestvici ocenite, kako problematični so za delovanje in rast vašega podjetja spodaj našteti dejavniki, pri čemer vrednosti pomenijo:

delovanje sodstva

Value 843 Frequency
1 ni ovira 28
2 majhna ovira 40
3 znosna ovira 84
4 velika ovira 130
5 ne vem 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
282 18

Valid range from 1 to 4

I Politične razmere Ali nam lahko na lestvici ocenite, kako problematični so za delovanje in rast vašega podjetja spodaj našteti dejavniki, pri čemer vrednosti pomenijo:

aktualne politične razmere

Value 942 Frequency
1 ni ovira 66
2 majhna ovira 97
3 znosna ovira 89
4 velika ovira 40
5 ne vem 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
292 8

Valid range from 1 to 4

J Inflacija Ali nam lahko na lestvici ocenite, kako problematični so za delovanje in rast vašega podjetja spodaj našteti dejavniki, pri čemer vrednosti pomenijo:

inflacija

Value 1041 Frequency
1 ni ovira 34
2 majhna ovira 76
3 znosna ovira 120
4 velika ovira 66
5 ne vem 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
296 4

Valid range from 1 to 4

K Menjalni tečaj tolarja Ali nam lahko na lestvici ocenite, kako problematični so za delovanje in rast vašega podjetja spodaj našteti dejavniki, pri čemer vrednosti pomenijo:

menjalni tečaj tolarja

Value 1140 Frequency
1 ni ovira 56
2 majhna ovira 77
3 znosna ovira 97
4 velika ovira 63
5 ne vem 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
293 7

Valid range from 1 to 4

L Korupcija v javnem sektorju Ali nam lahko na lestvici ocenite, kako problematični so za delovanje in rast vašega podjetja spodaj našteti dejavniki, pri čemer vrednosti pomenijo:

korupcija v javnem sektorju na splošno

Value 1239 Frequency
1 ni ovira 52
2 majhna ovira 64
3 znosna ovira 86
4 velika ovira 64
5 ne vem 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
266 34

Valid range from 1 to 4

M Korupcija pri postopkih javnega naročanja Ali nam lahko na lestvici ocenite, kako problematični so za delovanje in rast vašega podjetja spodaj našteti dejavniki, pri čemer vrednosti pomenijo:

korupcija pri pridobivanju poslov preko postopkov javnega naročanja

Value 1338 Frequency
1 ni ovira 55
2 majhna ovira 47
3 znosna ovira 68
4 velika ovira 72
5 ne vem 58
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
242 58

Valid range from 1 to 4

N Bančna birokracija Ali nam lahko na isti lestvici ocenite, kako problematični so za delovanje in rast vašega podjetja spodaj našteti finančni dejavniki, pri čemer vrednosti pomenijo:

bančna birokracija

Value 1437 Frequency
1 ni ovira 78
2 majhna ovira 81
3 znosna ovira 92
4 velika ovira 47
5 ne vem 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
298 2

Valid range from 1 to 4

O Visoke obrestne mere Ali nam lahko na isti lestvici ocenite, kako problematični so za delovanje in rast vašega podjetja spodaj našteti finančni dejavniki, pri čemer vrednosti pomenijo:

visoke obrestne mere

Value 1536 Frequency
1 ni ovira 26
2 majhna ovira 46
3 znosna ovira 95
4 velika ovira 128
5 ne vem 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
295 5

Valid range from 1 to 4

P Zahteve bančnih uradnikov po dodatnih plačilih Ali nam lahko na isti lestvici ocenite, kako problematični so za delovanje in rast vašega podjetja spodaj našteti finančni dejavniki, pri čemer vrednosti pomenijo:

zahteve bančnih uradnikov po dodatnih neuradnih plačilih*

Value 1635 Frequency
1 ni ovira 153
2 majhna ovira 52
3 znosna ovira 32
4 velika ovira 26
5 ne vem 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
263 37

Valid range from 1 to 4

Q Zahteve bank po dodatnih jamstvih Ali nam lahko na isti lestvici ocenite, kako problematični so za delovanje in rast vašega podjetja spodaj našteti finančni dejavniki, pri čemer vrednosti pomenijo:

zahteve bank po dodatnih jamstvih

Value 1734 Frequency
1 ni ovira 43
2 majhna ovira 44
3 znosna ovira 108
4 velika ovira 94
5 ne vem 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
289 11

Valid range from 1 to 4

R Potreba po osebnih povezavah z bančniki in finančniki Ali nam lahko na isti lestvici ocenite, kako problematični so za delovanje in rast vašega podjetja spodaj našteti finančni dejavniki, pri čemer vrednosti pomenijo:

potreba po osebnih povezavah z bančniki in finančniki

Value 1833 Frequency
1 ni ovira 97
2 majhna ovira 80
3 znosna ovira 82
4 velika ovira 24
5 ne vem 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
283 17

Valid range from 1 to 4

S Dostop do tujih bank Ali nam lahko na isti lestvici ocenite, kako problematični so za delovanje in rast vašega podjetja spodaj našteti finančni dejavniki, pri čemer vrednosti pomenijo:

dostop do tujih bank

Value 1932 Frequency
1 ni ovira 119
2 majhna ovira 70
3 znosna ovira 63
4 velika ovira 25
5 ne vem 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
277 23

Valid range from 1 to 4

T Dostop do fin. virov za investicije Ali nam lahko na isti lestvici ocenite, kako problematični so za delovanje in rast vašega podjetja spodaj našteti finančni dejavniki, pri čemer vrednosti pomenijo:

dostop do nebančnih finančnih virov za investicije

Value 2031 Frequency
1 ni ovira 69
2 majhna ovira 49
3 znosna ovira 75
4 velika ovira 58
5 ne vem 49
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
251 49

Valid range from 1 to 4

U Dostop do virov fin. izvoza Ali nam lahko na isti lestvici ocenite, kako problematični so za delovanje in rast vašega podjetja spodaj našteti finančni dejavniki, pri čemer vrednosti pomenijo:

dostop do virov financiranja izvoza

Value 2130 Frequency
1 ni ovira 96
2 majhna ovira 54
3 znosna ovira 65
4 velika ovira 28
5 ne vem 57
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
243 57

Valid range from 1 to 4

V Dostop do virov fin. leasinga Ali nam lahko na isti lestvici ocenite, kako problematični so za delovanje in rast vašega podjetja spodaj našteti finančni dejavniki, pri čemer vrednosti pomenijo:

dostop do virov financiranja leasinga

Value 2229 Frequency
1 ni ovira 121
2 majhna ovira 70
3 znosna ovira 49
4 velika ovira 17
5 ne vem 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
257 43

Valid range from 1 to 4

W Dostop do dolgoročnih bančnih kreditov Ali nam lahko na isti lestvici ocenite, kako problematični so za delovanje in rast vašega podjetja spodaj našteti finančni dejavniki, pri čemer vrednosti pomenijo:

dostop do dolgoročnih bančnih kreditov

Value 2328 Frequency
1 ni ovira 71
2 majhna ovira 71
3 znosna ovira 80
4 velika ovira 57
5 ne vem 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
279 21

Valid range from 1 to 4

X Podjetja morajo običajno izplačati nekaj dodatnih neuradnih plačil Ko pomislite na javne uslužbence in funkcionarje, kako pogosto po vašem mnenju držita navedeni trditvi, pri čemer vrednosti pomenijo: 1. vedno 2. pogosto 3. včasih 4. redko 5. nikoli 98. ne vem, ne morem oceniti

Podjetja moje branže morajo običajno izplačati nekaj dodatnih neuradnih plačil v obliki denarja, usluge ali darila, da se stvari uredijo.

Value 2427 Frequency
1 vedno 2
2 pogosto 26
3 včasih 39
4 redko 64
5 nikoli 142
6 ne vem 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
273 27

Valid range from 1 to 5

Y Podjetja že vnaprej poznajo znesek neuradnega plačila Ko pomislite na javne uslužbence in funkcionarje, kako pogosto po vašem mnenju držita navedeni trditvi, pri čemer vrednosti pomenijo: 1. vedno 2. pogosto 3. včasih 4. redko 5. nikoli 98. ne vem, ne morem oceniti

Podjetja moje branže običajno že vnaprej vedo, kolikšen je znesek tega dodatnega plačila v obliki denarja, uslug ali daril.

Value 2526 Frequency
1 vedno 8
2 pogosto 18
4 redko 57
5 nikoli 129
6 ne vem 54
3 včasih 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
266 34

Valid range from 1 to 6

Z Ko pride do neuradnih plačil, kaj se zgodi najpogosteje? Ko pomislite na javne uslužbence in funkcionarje, kako pogosto po vašem mnenju držita navedeni trditvi, pri čemer vrednosti pomenijo: 1. vedno 2. pogosto 3. včasih 4. redko 5. nikoli 98. ne vem, ne morem oceniti

Ko pride do dodatnih neuradnih plačil, kaj od naštetega se zgodi najpogosteje?

Value 2625 Frequency
1 oseba nakaže, da pričakuje plačilo 36
2 podjetje samo ponudi plačilo 33
3 vnaprej se ve kako in koliko plačati 46
98 ne vem 184
99 ne povem 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
115 185

Valid range from 1 to 3

AA Kolikšen delež pog. vrednosti morajo običajno podjetja ponuditi za neuradna plačila?

Ali nam lahko zaupate, kolikšen delež pogodbene vrednosti morajo podjetja vaše branže običajno ponuditi za dodatna neuradna plačila (v obliki denarja, uslug ali daril) javnim uslužbencem ali funkcionarjem da pridobijo posle preko postopkov oddaje javnih naročil?

Value 2724 Frequency
1 0 % 69
2 0-2 % 24
3 2-3 % 8
4 3-5 % 19
5 5-10 % 17
6 10-20 % 2
7 nad 20 % 0
98 ne vem 159
99 ne povem 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
139 161

Valid range from 1 to 7

AB Politični pritiski na poslovanje bank Prosimo, ocenite v kolikšnem obsegu spodaj naštete oblike korupcije vplivajo na poslovanje vašega podjetja, pri čemer vrednosti pomenijo:

politični pritiski na poslovanje slovenskih bank

Value 2823 Frequency
1 sploh ne vpliva 129
2 malo vpliva 75
3 znatno vpliva 41
4 zelo vpliva 16
5 ne vem 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
261 39

Valid range from 1 to 4

AC Korupcija poslancev pri sprejemanju zakonov Prosimo, ocenite v kolikšnem obsegu spodaj naštete oblike korupcije vplivajo na poslovanje vašega podjetja, pri čemer vrednosti pomenijo:

korupcija poslancev pri sprejemanju zakonov

Value 2922 Frequency
1 sploh ne vpliva 108
2 malo vpliva 64
3 znatno vpliva 48
4 zelo vpliva 27
5 ne vem 53
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
247 53

Valid range from 1 to 4

AD Korupcija vladnih funkcionarjev pri oblikovanju zakonov Prosimo, ocenite v kolikšnem obsegu spodaj naštete oblike korupcije vplivajo na poslovanje vašega podjetja, pri čemer vrednosti pomenijo:

korupcija vladnih funkcionarjev pri oblikovanju zakonov

Value 3021 Frequency
1 sploh ne vpliva 98
2 malo vpliva 64
3 znatno vpliva 56
4 zelo vpliva 29
5 ne vem 53
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
247 53

Valid range from 1 to 4

AE Korupcija javnih uslužbencev pri pridobivanju poslov Prosimo, ocenite v kolikšnem obsegu spodaj naštete oblike korupcije vplivajo na poslovanje vašega podjetja, pri čemer vrednosti pomenijo:

korupcija javnih uslužbencev in funkcionarjev pri pridobivanju poslov

Value 3120 Frequency
1 sploh ne vpliva 94
2 malo vpliva 50
3 znatno vpliva 64
4 zelo vpliva 35
5 ne vem 57
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
243 57

Valid range from 1 to 4

AF Korupcija davčnih uradnikov Prosimo, ocenite v kolikšnem obsegu spodaj naštete oblike korupcije vplivajo na poslovanje vašega podjetja, pri čemer vrednosti pomenijo:

korupcija davčnih uradnikov

Value 3219 Frequency
1 sploh ne vpliva 133
2 malo vpliva 75
3 znatno vpliva 21
4 zelo vpliva 12
5 ne vem 59
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
241 59

Valid range from 1 to 4

AG Korupcija javnih uslužbencev pri oddaji javnih naročil Prosimo, ocenite v kolikšnem obsegu spodaj naštete oblike korupcije vplivajo na poslovanje vašega podjetja, pri čemer vrednosti pomenijo:

korupcija javnih uslužbencev in funkcionarjev pri oddaji javnih naročil

Value 3318 Frequency
1 sploh ne vpliva 99
2 malo vpliva 57
3 znatno vpliva 56
4 zelo vpliva 33
5 ne vem 55
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
245 55

Valid range from 1 to 4

AH Korupcija sodnikov Prosimo, ocenite v kolikšnem obsegu spodaj naštete oblike korupcije vplivajo na poslovanje vašega podjetja, pri čemer vrednosti pomenijo:

korupcija sodnikov

Value 3417 Frequency
1 sploh ne vpliva 135
2 malo vpliva 54
3 znatno vpliva 30
4 zelo vpliva 10
5 ne vem 71
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
229 71

Valid range from 1 to 4

AI Korupcija odvetnikov Prosimo, ocenite v kolikšnem obsegu spodaj naštete oblike korupcije vplivajo na poslovanje vašega podjetja, pri čemer vrednosti pomenijo:

korupcija odvetnikov z namenom podkupovanja sodnikov

Value 3516 Frequency
1 sploh ne vpliva 131
2 malo vpliva 44
3 znatno vpliva 33
4 zelo vpliva 14
5 ne vem 78
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
222 78

Valid range from 1 to 4

AJ Patronaža in nepotizem Prosimo, ocenite v kolikšnem obsegu spodaj naštete oblike korupcije vplivajo na poslovanje vašega podjetja, pri čemer vrednosti pomenijo:

patronaža in nepotizem*

Value 3615 Frequency
1 sploh ne vpliva 94
2 malo vpliva 42
3 znatno vpliva 66
4 zelo vpliva 44
5 ne vem 54
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
246 54

Valid range from 1 to 4

AK Fin. prispevki pol. strankam Prosimo, ocenite v kolikšnem obsegu spodaj naštete oblike korupcije vplivajo na poslovanje vašega podjetja, pri čemer vrednosti pomenijo:

finančni prispevki političnim strankam

Value 3714 Frequency
1 sploh ne vpliva 117
2 malo vpliva 56
3 znatno vpliva 55
4 zelo vpliva 23
5 ne vem 49
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
251 49

Valid range from 1 to 4

AL Ali korupcija pripomore k razvoju vašega podjetja? Ali menite, da lahko korupcija pripomore k razvoju in rasti:

vašega podjetja

Value 3813 Frequency
1 da 9
2 do neke mere 84
3 ne 193
4 ne vem 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
286 14

Valid range from 1 to 3

AM Ali korupcija pripomore k razvoju sl. ekon. sistema? Ali menite, da lahko korupcija pripomore k razvoju in rasti:

slovenskega ekonomskega sistema

Value 3912 Frequency
1 da 19
2 do neke mere 74
3 ne 188
4 ne vem 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
281 19

Valid range from 1 to 3

AN Ali korupcija pripomore k razvoju sv. ekon. sistema? Ali menite, da lahko korupcija pripomore k razvoju in rasti:

svetovnega ekonomskega sistema

Value 4011 Frequency
1 da 22
2 do neke mere 77
3 ne 178
4 ne vem 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
277 23

Valid range from 1 to 3

AO Ali je korupcija neizbežen del sl. ekon. sistema? Ali menite, da je korupcija neizbežen del:

slovenskega ekonomskega sistema

Value 4110 Frequency
1 da 145
2 ne 123
3 ne vem 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
268 32

Valid range from 1 to 2

AP Ali je korupcija neizbežen del sv. ekon. sistema? Ali menite, da je korupcija neizbežen del:

svetovnega ekonomskega sistema

Value 429 Frequency
1 da 170
2 ne 97
3 ne vem 33
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
267 33

Valid range from 1 to 2

AQ Ali ste sprejeli etični kodeks?

Ali ste v vašem podjetju sprejeli etični kodeks?

Value 438 Frequency
1 da 59
2 ne, vendar ga bomo 53
3 ne, ga ne potrebujemo 156
98 ne vem 31
99 ne povem 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
268 32

Valid range from 1 to 3

AR Etično izobraževanje menedžerjev Kako bi se stanje poslovne etike pri nas lahko izboljšalo? Mi vam bomo našteli nekaj predlogov, vi pa na opisani lestvici ocenite, kako učinkoviti se vam ti predlogi zdijo?

etično izobraževanje menedžerjev in podjetnikov na področju posl. etike

Value 447 Frequency
1 zelo neučinkovito 21
2 neučinkovitro 36
3 niti niti 89
4 učinkovito 89
5 zelo učinkovito 53
6 ne vem 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
288 12

Valid range from 1 to 5

AS Vzpostavitev učinkovite kontrole menedžmenta Kako bi se stanje poslovne etike pri nas lahko izboljšalo? Mi vam bomo našteli nekaj predlogov, vi pa na opisani lestvici ocenite, kako učinkoviti se vam ti predlogi zdijo?

vzpostavitev učinkovitejše zunanje in notranje kontrole menedžmenta*

Value 456 Frequency
1 zelo neučinkovito 21
2 neučinkovitro 33
3 niti niti 73
4 učinkovito 101
5 zelo učinkovito 64
6 ne vem 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
292 8

Valid range from 1 to 5

AT Zaostritev regulative Kako bi se stanje poslovne etike pri nas lahko izboljšalo? Mi vam bomo našteli nekaj predlogov, vi pa na opisani lestvici ocenite, kako učinkoviti se vam ti predlogi zdijo?

zaostritev regulative

Value 465 Frequency
1 zelo neučinkovito 18
2 neučinkovitro 38
3 niti niti 74
4 učinkovito 106
5 zelo učinkovito 54
6 ne vem 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
290 10

Valid range from 1 to 5

AU Spontana spremeba pravil delovanja Kako bi se stanje poslovne etike pri nas lahko izboljšalo? Mi vam bomo našteli nekaj predlogov, vi pa na opisani lestvici ocenite, kako učinkoviti se vam ti predlogi zdijo?

spontana sprememba pravil delovanja v podjetjih

Value 474 Frequency
1 zelo neučinkovito 35
2 neučinkovitro 41
3 niti niti 89
4 učinkovito 81
5 zelo učinkovito 36
6 ne vem 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
282 18

Valid range from 1 to 5

AV Aktivno uvajanje etične klime Kako bi se stanje poslovne etike pri nas lahko izboljšalo? Mi vam bomo našteli nekaj predlogov, vi pa na opisani lestvici ocenite, kako učinkoviti se vam ti predlogi zdijo?

aktivno uvajanje etične klime v podjetjih

Value 483 Frequency
1 zelo neučinkovito 13
2 neučinkovitro 22
3 niti niti 75
4 učinkovito 109
5 zelo učinkovito 70
6 ne vem 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
289 11

Valid range from 1 to 5

AW Velikost podjetja

Ali nam lahko zaupate velikost vašega podjetja glede na št. zaposlenih?

Value 492 Frequency
1 malo 100
2 srednje 100
3 veliko 100
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
300 0

Valid range from 1 to 3

AX Dejavnost podjetja

Ali nam lahko zaupate, katera je glavna dejavnost vašega podjetja (klasifikacija po PIRS-u):

Value 501 Frequency
1 kmetijstvo, lov, gozdarstvo 5
2 ribištvo 0
3 rudarstvo 0
4 proizvodnja, obdelava in predelava 148
5 oskrba z elekt., plinom in vodo 13
6 gradbeništvo 26
7 trgovina, popravila m.v. iz izdelkov siroke porabe 50
8 gostinstvo 9
9 tur. agencije, promet, skladiscenje in zveze 16
10 denarno in fin. posrednistco, zavarovanja 10
11 nepremičnine, poslovne storitve in najem 18
12 javna uprava, soc. zavarovanje 1
13 izobraževanje 4
14 zdravstvo in soc. varstvo 0
98 ne vem 0
99 ne povem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
300 0

Valid range from 1 to 99

Materials of the Study

 1. Ninamedia d.o.o. (2002). KORUPG02 - Raziskava o gospodarskem in poslovnem okolju, poslovni etiki in neuradnih plačilih na Slovenskem, 2002 [Vprašalnik].

Study Results Materials

 1. NINAMEDIA (2002). Raziskava o gospodarskem in poslovnem okolju, poslovni etiki in neuradnih plačilih na Slovenskem, 2002.
 2. The World Bank Institute (2005). Working Papers and Articles: Corruption.

Related Publications

 1. Komisija za preprečevanje korupcije (2014). Raziskave in statistika.
 2. Komisija za preprečevanje korupcije (2012). Predstavitvena stran Komisije za preprečevanje korupcije .

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Data and materials are licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Slovenia

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Ninamedia d.o.o. (2005). Raziskava o gospodarskem in poslovnem okolju, poslovni etiki in neuradnih plačilih na Slovenskem, 2002 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: KORUPG02. https://doi.org/10.17898/ADP_KORUPG02_V1

COBISS.SI
Publication date: 2005
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si