Raziskava o gospodarskem in poslovnem okolju, poslovni etiki in neuradnih plačilih na Slovenskem, 2002

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: KORUPG02
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_KORUPG02_V1
Glavni avtor(ji):
 • Ninamedia d.o.o
Izdelal datoteko podatkov:
Ninamedia - Ninamedia d.o.o (Ljubljana; 2002)

Finančna podpora:

Urad Vlade RS za preprečevanje korupcije

Serija:
 • KORUPG/Stališča o korupciji v gospodarstvu

  Serija raziskav o korupciji v gospodarstvu se izvaja med vodilnimi delavci slovenskih malih, srednjih in velikih podjetij, ki se ukvarjajo s profitno dejavnostjo. Raziskava sprašuje o oceni razširjenosti korupcije, o sprejemanju podkupnin v javnih službah, o plačevanju dodatnih neuradnih plačil, vplivu različnih oblik korupcije na delovanje podjetja in o etičnem kodeksu podjetja. V letu 2006 je bil obstoječemu vprašalniku dodan sklop, ki se nanaša na javne razpise. V letu 2009 pa je bil vprašalnik ustrezno nadgrajen na podlagi preteklih rezultatov, zato primerjava s preteklimi izvedbami raziskave ni mogoča. Dodan pa je bil tudi sklop, ki se nanaša na vplive vladajočih političnih strank in lobiranje.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

ocena razmer v gospodarstvu, ocena razširjenosti korupcije, ocena oviranosti posameznih dejavnikov za rast podjetja, ocena oviranosti finančnih dejavnikov za rast podjetja, mnenje o plačevanju dodatnih neuradnih plačil, zahteva po pričakovanem dodatnem neuradnem plačilu, delež pogodbene vrednosti ponujen za dodatna neuradna plačila, vpliv različnih oblik korupcije ne delovanje podjetja, vpliv korupcije na razvoj podjetja, vpliv korupcije na razvoj slovenskega ekonomskega sistema, vpliv korupcije na razvoj svetovnega ekonomskega sistema, mnenje o neizbežnosti korupcije, obstoj etičnega kodeksa v podjetju, načini izboljšave stanja poslovne etike, velikost podjetja, dejavnost podjetja

Vsebinska področja CESSDA
PRAVO, KRIMINAL IN PRAVNI SISTEMI - kriminal
GOSPODARSTVO
Vsebinsko področja CERIF
Kriminologija
Vsebinska področja ADP
SLOVENSKI GOSPODARSKI SISTEM
BANKE IN ZAVAROVALNICE
PRIČAKOVANJE KORUPCIJE
KORUPCIJSKE NAVADE
PREPREČEVANJE KORUPCIJE
KRIMINAL
JAVNE SLUŽBE
NADZOR


Povzetek:

Tematsko se raziskava osredotoča na problem korupcije v gospodarstvu, njenih vzrokih in sprejemanjem le-te med vodstvenimi delavci slovenskih velikih, srednjih in malih podjetij. Vprašanja se nanašajo na problemska področja kot so: podkupnine, etika, javne službe, izkušnje s korupcijo, nadzorom, pregonom in zakonodajo, ki ureja to področje.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 26. september - 30. oktober 2002
Čas izdelave: 2002
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

podjetje

Populacija:

Vodilni delavci v majhnih, srednjih in velikih podjetjih v Sloveniji, ki se ukvarjajo s profitno dejavnostjo.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Ninamedia d.o.o

Tip vzorca:

Iz Poslovnega informatorja republike Slovenije je bil izbran seznam podjetij, ki je bil v sodelovanju z naročnikom omejen na dejavnost podjetij (pri čemer so bila upoštevana le podjetja, ki se ukvarjajo s profitno dejavnostjo).

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa ali samoizpolnjevalna anketa po pošti, faksu ali elektronski pošti.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: KORUPG02 - Raziskava o gospodarskem in poslovnem okolju, poslovni etiki in neuradnih plačilih na Slovenskem, 2002 [datoteka podatkov]

ID datoteke: F1

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 50
 • število enot: 300

Verzija: oktober 2002

Dodatna pojasnila:

Podatkovna datoteka je šla skozi ustaljeni postopek urejanja v ADP. Podatki so pregledani, vrednosti odgovorov izven obsega predvidenih oznak so poenoteno označene kot izločilne (ne vem, brez odgovora).

Spremenljivke

A Ocena stanja slov. gospodarstva

Ali nam lahko na lestvici od 1 do 5 ocenite, kakšno je po vašem mnenju trenutno stanje slovenskega gospodarstva?

Vrednost 13 Frekvenca
1 zelo slabo 7
2 slabo 64
3 niti niti 166
4 dobro 59
5 zelo dobro 0
98 ne vem 4
99 ne povem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
296 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B Kako velik problem je korupcija v Sloveniji?

Ali nam lahko na lestvici od 1 do 5 ocenite, kako velik problem se vam zdi korupcija v današnji Sloveniji?

Vrednost 22 Frekvenca
1 zelo majhen 9
2 majhen 54
3 niti niti 94
4 velik 104
5 zelo velik 26
98 ne vem 12
99 ne povem 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
287 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C Pogoji financiranja Ali nam lahko na lestvici ocenite, kako problematični so za delovanje in rast vašega podjetja spodaj našteti dejavniki, pri čemer vrednosti pomenijo:

pogoji financiranja

Vrednost 31 Frekvenca
1 ni ovira 66
2 majhna ovira 69
3 znosna ovira 75
4 velika ovira 82
5 ne vem 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
292 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

A Ocena stanja slov. gospodarstva

Ali nam lahko na lestvici od 1 do 5 ocenite, kakšno je po vašem mnenju trenutno stanje slovenskega gospodarstva?

Vrednost 150 Frekvenca
1 zelo slabo 7
2 slabo 64
3 niti niti 166
4 dobro 59
5 zelo dobro 0
98 ne vem 4
99 ne povem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
296 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B Kako velik problem je korupcija v Sloveniji?

Ali nam lahko na lestvici od 1 do 5 ocenite, kako velik problem se vam zdi korupcija v današnji Sloveniji?

Vrednost 249 Frekvenca
1 zelo majhen 9
2 majhen 54
3 niti niti 94
4 velik 104
5 zelo velik 26
98 ne vem 12
99 ne povem 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
287 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C Pogoji financiranja Ali nam lahko na lestvici ocenite, kako problematični so za delovanje in rast vašega podjetja spodaj našteti dejavniki, pri čemer vrednosti pomenijo:

pogoji financiranja

Vrednost 348 Frekvenca
1 ni ovira 66
2 majhna ovira 69
3 znosna ovira 75
4 velika ovira 82
5 ne vem 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
292 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

D Zagotavljanje infrastrukture Ali nam lahko na lestvici ocenite, kako problematični so za delovanje in rast vašega podjetja spodaj našteti dejavniki, pri čemer vrednosti pomenijo:

zagotavljanje infrastrukture (telefonija, električna energija, voda, ceste)

Vrednost 447 Frekvenca
1 ni ovira 130
2 majhna ovira 76
3 znosna ovira 59
4 velika ovira 27
5 ne vem 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
292 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

E Cene najema in nakupa zemljišč Ali nam lahko na lestvici ocenite, kako problematični so za delovanje in rast vašega podjetja spodaj našteti dejavniki, pri čemer vrednosti pomenijo:

cene najema in nakupa zemljišč in poslovnih prostorov

Vrednost 546 Frekvenca
1 ni ovira 85
2 majhna ovira 45
3 znosna ovira 67
4 velika ovira 92
5 ne vem 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
289 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

F Davki Ali nam lahko na lestvici ocenite, kako problematični so za delovanje in rast vašega podjetja spodaj našteti dejavniki, pri čemer vrednosti pomenijo:

davki

Vrednost 645 Frekvenca
1 ni ovira 23
2 majhna ovira 41
3 znosna ovira 105
4 velika ovira 122
5 ne vem 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
291 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

G Zakonska in druga regulativa Ali nam lahko na lestvici ocenite, kako problematični so za delovanje in rast vašega podjetja spodaj našteti dejavniki, pri čemer vrednosti pomenijo:

obstoječa zakonska in druga regulativa

Vrednost 744 Frekvenca
1 ni ovira 16
2 majhna ovira 49
3 znosna ovira 127
4 velika ovira 100
5 ne vem 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
292 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

H Delovanje sodstva Ali nam lahko na lestvici ocenite, kako problematični so za delovanje in rast vašega podjetja spodaj našteti dejavniki, pri čemer vrednosti pomenijo:

delovanje sodstva

Vrednost 843 Frekvenca
1 ni ovira 28
2 majhna ovira 40
3 znosna ovira 84
4 velika ovira 130
5 ne vem 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
282 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

I Politične razmere Ali nam lahko na lestvici ocenite, kako problematični so za delovanje in rast vašega podjetja spodaj našteti dejavniki, pri čemer vrednosti pomenijo:

aktualne politične razmere

Vrednost 942 Frekvenca
1 ni ovira 66
2 majhna ovira 97
3 znosna ovira 89
4 velika ovira 40
5 ne vem 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
292 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

J Inflacija Ali nam lahko na lestvici ocenite, kako problematični so za delovanje in rast vašega podjetja spodaj našteti dejavniki, pri čemer vrednosti pomenijo:

inflacija

Vrednost 1041 Frekvenca
1 ni ovira 34
2 majhna ovira 76
3 znosna ovira 120
4 velika ovira 66
5 ne vem 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
296 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

K Menjalni tečaj tolarja Ali nam lahko na lestvici ocenite, kako problematični so za delovanje in rast vašega podjetja spodaj našteti dejavniki, pri čemer vrednosti pomenijo:

menjalni tečaj tolarja

Vrednost 1140 Frekvenca
1 ni ovira 56
2 majhna ovira 77
3 znosna ovira 97
4 velika ovira 63
5 ne vem 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
293 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

L Korupcija v javnem sektorju Ali nam lahko na lestvici ocenite, kako problematični so za delovanje in rast vašega podjetja spodaj našteti dejavniki, pri čemer vrednosti pomenijo:

korupcija v javnem sektorju na splošno

Vrednost 1239 Frekvenca
1 ni ovira 52
2 majhna ovira 64
3 znosna ovira 86
4 velika ovira 64
5 ne vem 34
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
266 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

M Korupcija pri postopkih javnega naročanja Ali nam lahko na lestvici ocenite, kako problematični so za delovanje in rast vašega podjetja spodaj našteti dejavniki, pri čemer vrednosti pomenijo:

korupcija pri pridobivanju poslov preko postopkov javnega naročanja

Vrednost 1338 Frekvenca
1 ni ovira 55
2 majhna ovira 47
3 znosna ovira 68
4 velika ovira 72
5 ne vem 58
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
242 58

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

N Bančna birokracija Ali nam lahko na isti lestvici ocenite, kako problematični so za delovanje in rast vašega podjetja spodaj našteti finančni dejavniki, pri čemer vrednosti pomenijo:

bančna birokracija

Vrednost 1437 Frekvenca
1 ni ovira 78
2 majhna ovira 81
3 znosna ovira 92
4 velika ovira 47
5 ne vem 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
298 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

O Visoke obrestne mere Ali nam lahko na isti lestvici ocenite, kako problematični so za delovanje in rast vašega podjetja spodaj našteti finančni dejavniki, pri čemer vrednosti pomenijo:

visoke obrestne mere

Vrednost 1536 Frekvenca
1 ni ovira 26
2 majhna ovira 46
3 znosna ovira 95
4 velika ovira 128
5 ne vem 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
295 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

P Zahteve bančnih uradnikov po dodatnih plačilih Ali nam lahko na isti lestvici ocenite, kako problematični so za delovanje in rast vašega podjetja spodaj našteti finančni dejavniki, pri čemer vrednosti pomenijo:

zahteve bančnih uradnikov po dodatnih neuradnih plačilih*

Vrednost 1635 Frekvenca
1 ni ovira 153
2 majhna ovira 52
3 znosna ovira 32
4 velika ovira 26
5 ne vem 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
263 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q Zahteve bank po dodatnih jamstvih Ali nam lahko na isti lestvici ocenite, kako problematični so za delovanje in rast vašega podjetja spodaj našteti finančni dejavniki, pri čemer vrednosti pomenijo:

zahteve bank po dodatnih jamstvih

Vrednost 1734 Frekvenca
1 ni ovira 43
2 majhna ovira 44
3 znosna ovira 108
4 velika ovira 94
5 ne vem 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
289 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

R Potreba po osebnih povezavah z bančniki in finančniki Ali nam lahko na isti lestvici ocenite, kako problematični so za delovanje in rast vašega podjetja spodaj našteti finančni dejavniki, pri čemer vrednosti pomenijo:

potreba po osebnih povezavah z bančniki in finančniki

Vrednost 1833 Frekvenca
1 ni ovira 97
2 majhna ovira 80
3 znosna ovira 82
4 velika ovira 24
5 ne vem 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
283 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

S Dostop do tujih bank Ali nam lahko na isti lestvici ocenite, kako problematični so za delovanje in rast vašega podjetja spodaj našteti finančni dejavniki, pri čemer vrednosti pomenijo:

dostop do tujih bank

Vrednost 1932 Frekvenca
1 ni ovira 119
2 majhna ovira 70
3 znosna ovira 63
4 velika ovira 25
5 ne vem 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
277 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

T Dostop do fin. virov za investicije Ali nam lahko na isti lestvici ocenite, kako problematični so za delovanje in rast vašega podjetja spodaj našteti finančni dejavniki, pri čemer vrednosti pomenijo:

dostop do nebančnih finančnih virov za investicije

Vrednost 2031 Frekvenca
1 ni ovira 69
2 majhna ovira 49
3 znosna ovira 75
4 velika ovira 58
5 ne vem 49
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
251 49

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

U Dostop do virov fin. izvoza Ali nam lahko na isti lestvici ocenite, kako problematični so za delovanje in rast vašega podjetja spodaj našteti finančni dejavniki, pri čemer vrednosti pomenijo:

dostop do virov financiranja izvoza

Vrednost 2130 Frekvenca
1 ni ovira 96
2 majhna ovira 54
3 znosna ovira 65
4 velika ovira 28
5 ne vem 57
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
243 57

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V Dostop do virov fin. leasinga Ali nam lahko na isti lestvici ocenite, kako problematični so za delovanje in rast vašega podjetja spodaj našteti finančni dejavniki, pri čemer vrednosti pomenijo:

dostop do virov financiranja leasinga

Vrednost 2229 Frekvenca
1 ni ovira 121
2 majhna ovira 70
3 znosna ovira 49
4 velika ovira 17
5 ne vem 43
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
257 43

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

W Dostop do dolgoročnih bančnih kreditov Ali nam lahko na isti lestvici ocenite, kako problematični so za delovanje in rast vašega podjetja spodaj našteti finančni dejavniki, pri čemer vrednosti pomenijo:

dostop do dolgoročnih bančnih kreditov

Vrednost 2328 Frekvenca
1 ni ovira 71
2 majhna ovira 71
3 znosna ovira 80
4 velika ovira 57
5 ne vem 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
279 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

X Podjetja morajo običajno izplačati nekaj dodatnih neuradnih plačil Ko pomislite na javne uslužbence in funkcionarje, kako pogosto po vašem mnenju držita navedeni trditvi, pri čemer vrednosti pomenijo: 1. vedno 2. pogosto 3. včasih 4. redko 5. nikoli 98. ne vem, ne morem oceniti

Podjetja moje branže morajo običajno izplačati nekaj dodatnih neuradnih plačil v obliki denarja, usluge ali darila, da se stvari uredijo.

Vrednost 2427 Frekvenca
1 vedno 2
2 pogosto 26
3 včasih 39
4 redko 64
5 nikoli 142
6 ne vem 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
273 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Y Podjetja že vnaprej poznajo znesek neuradnega plačila Ko pomislite na javne uslužbence in funkcionarje, kako pogosto po vašem mnenju držita navedeni trditvi, pri čemer vrednosti pomenijo: 1. vedno 2. pogosto 3. včasih 4. redko 5. nikoli 98. ne vem, ne morem oceniti

Podjetja moje branže običajno že vnaprej vedo, kolikšen je znesek tega dodatnega plačila v obliki denarja, uslug ali daril.

Vrednost 2526 Frekvenca
1 vedno 8
2 pogosto 18
4 redko 57
5 nikoli 129
6 ne vem 54
3 včasih 34
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
266 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Z Ko pride do neuradnih plačil, kaj se zgodi najpogosteje? Ko pomislite na javne uslužbence in funkcionarje, kako pogosto po vašem mnenju držita navedeni trditvi, pri čemer vrednosti pomenijo: 1. vedno 2. pogosto 3. včasih 4. redko 5. nikoli 98. ne vem, ne morem oceniti

Ko pride do dodatnih neuradnih plačil, kaj od naštetega se zgodi najpogosteje?

Vrednost 2625 Frekvenca
1 oseba nakaže, da pričakuje plačilo 36
2 podjetje samo ponudi plačilo 33
3 vnaprej se ve kako in koliko plačati 46
98 ne vem 184
99 ne povem 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
115 185

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

AA Kolikšen delež pog. vrednosti morajo običajno podjetja ponuditi za neuradna plačila?

Ali nam lahko zaupate, kolikšen delež pogodbene vrednosti morajo podjetja vaše branže običajno ponuditi za dodatna neuradna plačila (v obliki denarja, uslug ali daril) javnim uslužbencem ali funkcionarjem da pridobijo posle preko postopkov oddaje javnih naročil?

Vrednost 2724 Frekvenca
1 0 % 69
2 0-2 % 24
3 2-3 % 8
4 3-5 % 19
5 5-10 % 17
6 10-20 % 2
7 nad 20 % 0
98 ne vem 159
99 ne povem 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
139 161

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

AB Politični pritiski na poslovanje bank Prosimo, ocenite v kolikšnem obsegu spodaj naštete oblike korupcije vplivajo na poslovanje vašega podjetja, pri čemer vrednosti pomenijo:

politični pritiski na poslovanje slovenskih bank

Vrednost 2823 Frekvenca
1 sploh ne vpliva 129
2 malo vpliva 75
3 znatno vpliva 41
4 zelo vpliva 16
5 ne vem 39
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
261 39

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

AC Korupcija poslancev pri sprejemanju zakonov Prosimo, ocenite v kolikšnem obsegu spodaj naštete oblike korupcije vplivajo na poslovanje vašega podjetja, pri čemer vrednosti pomenijo:

korupcija poslancev pri sprejemanju zakonov

Vrednost 2922 Frekvenca
1 sploh ne vpliva 108
2 malo vpliva 64
3 znatno vpliva 48
4 zelo vpliva 27
5 ne vem 53
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
247 53

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

AD Korupcija vladnih funkcionarjev pri oblikovanju zakonov Prosimo, ocenite v kolikšnem obsegu spodaj naštete oblike korupcije vplivajo na poslovanje vašega podjetja, pri čemer vrednosti pomenijo:

korupcija vladnih funkcionarjev pri oblikovanju zakonov

Vrednost 3021 Frekvenca
1 sploh ne vpliva 98
2 malo vpliva 64
3 znatno vpliva 56
4 zelo vpliva 29
5 ne vem 53
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
247 53

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

AE Korupcija javnih uslužbencev pri pridobivanju poslov Prosimo, ocenite v kolikšnem obsegu spodaj naštete oblike korupcije vplivajo na poslovanje vašega podjetja, pri čemer vrednosti pomenijo:

korupcija javnih uslužbencev in funkcionarjev pri pridobivanju poslov

Vrednost 3120 Frekvenca
1 sploh ne vpliva 94
2 malo vpliva 50
3 znatno vpliva 64
4 zelo vpliva 35
5 ne vem 57
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
243 57

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

AF Korupcija davčnih uradnikov Prosimo, ocenite v kolikšnem obsegu spodaj naštete oblike korupcije vplivajo na poslovanje vašega podjetja, pri čemer vrednosti pomenijo:

korupcija davčnih uradnikov

Vrednost 3219 Frekvenca
1 sploh ne vpliva 133
2 malo vpliva 75
3 znatno vpliva 21
4 zelo vpliva 12
5 ne vem 59
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
241 59

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

AG Korupcija javnih uslužbencev pri oddaji javnih naročil Prosimo, ocenite v kolikšnem obsegu spodaj naštete oblike korupcije vplivajo na poslovanje vašega podjetja, pri čemer vrednosti pomenijo:

korupcija javnih uslužbencev in funkcionarjev pri oddaji javnih naročil

Vrednost 3318 Frekvenca
1 sploh ne vpliva 99
2 malo vpliva 57
3 znatno vpliva 56
4 zelo vpliva 33
5 ne vem 55
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
245 55

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

AH Korupcija sodnikov Prosimo, ocenite v kolikšnem obsegu spodaj naštete oblike korupcije vplivajo na poslovanje vašega podjetja, pri čemer vrednosti pomenijo:

korupcija sodnikov

Vrednost 3417 Frekvenca
1 sploh ne vpliva 135
2 malo vpliva 54
3 znatno vpliva 30
4 zelo vpliva 10
5 ne vem 71
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
229 71

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

AI Korupcija odvetnikov Prosimo, ocenite v kolikšnem obsegu spodaj naštete oblike korupcije vplivajo na poslovanje vašega podjetja, pri čemer vrednosti pomenijo:

korupcija odvetnikov z namenom podkupovanja sodnikov

Vrednost 3516 Frekvenca
1 sploh ne vpliva 131
2 malo vpliva 44
3 znatno vpliva 33
4 zelo vpliva 14
5 ne vem 78
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
222 78

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

AJ Patronaža in nepotizem Prosimo, ocenite v kolikšnem obsegu spodaj naštete oblike korupcije vplivajo na poslovanje vašega podjetja, pri čemer vrednosti pomenijo:

patronaža in nepotizem*

Vrednost 3615 Frekvenca
1 sploh ne vpliva 94
2 malo vpliva 42
3 znatno vpliva 66
4 zelo vpliva 44
5 ne vem 54
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
246 54

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

AK Fin. prispevki pol. strankam Prosimo, ocenite v kolikšnem obsegu spodaj naštete oblike korupcije vplivajo na poslovanje vašega podjetja, pri čemer vrednosti pomenijo:

finančni prispevki političnim strankam

Vrednost 3714 Frekvenca
1 sploh ne vpliva 117
2 malo vpliva 56
3 znatno vpliva 55
4 zelo vpliva 23
5 ne vem 49
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
251 49

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

AL Ali korupcija pripomore k razvoju vašega podjetja? Ali menite, da lahko korupcija pripomore k razvoju in rasti:

vašega podjetja

Vrednost 3813 Frekvenca
1 da 9
2 do neke mere 84
3 ne 193
4 ne vem 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
286 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

AM Ali korupcija pripomore k razvoju sl. ekon. sistema? Ali menite, da lahko korupcija pripomore k razvoju in rasti:

slovenskega ekonomskega sistema

Vrednost 3912 Frekvenca
1 da 19
2 do neke mere 74
3 ne 188
4 ne vem 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
281 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

AN Ali korupcija pripomore k razvoju sv. ekon. sistema? Ali menite, da lahko korupcija pripomore k razvoju in rasti:

svetovnega ekonomskega sistema

Vrednost 4011 Frekvenca
1 da 22
2 do neke mere 77
3 ne 178
4 ne vem 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
277 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

AO Ali je korupcija neizbežen del sl. ekon. sistema? Ali menite, da je korupcija neizbežen del:

slovenskega ekonomskega sistema

Vrednost 4110 Frekvenca
1 da 145
2 ne 123
3 ne vem 32
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
268 32

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

AP Ali je korupcija neizbežen del sv. ekon. sistema? Ali menite, da je korupcija neizbežen del:

svetovnega ekonomskega sistema

Vrednost 429 Frekvenca
1 da 170
2 ne 97
3 ne vem 33
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
267 33

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

AQ Ali ste sprejeli etični kodeks?

Ali ste v vašem podjetju sprejeli etični kodeks?

Vrednost 438 Frekvenca
1 da 59
2 ne, vendar ga bomo 53
3 ne, ga ne potrebujemo 156
98 ne vem 31
99 ne povem 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
268 32

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

AR Etično izobraževanje menedžerjev Kako bi se stanje poslovne etike pri nas lahko izboljšalo? Mi vam bomo našteli nekaj predlogov, vi pa na opisani lestvici ocenite, kako učinkoviti se vam ti predlogi zdijo?

etično izobraževanje menedžerjev in podjetnikov na področju posl. etike

Vrednost 447 Frekvenca
1 zelo neučinkovito 21
2 neučinkovitro 36
3 niti niti 89
4 učinkovito 89
5 zelo učinkovito 53
6 ne vem 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
288 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

AS Vzpostavitev učinkovite kontrole menedžmenta Kako bi se stanje poslovne etike pri nas lahko izboljšalo? Mi vam bomo našteli nekaj predlogov, vi pa na opisani lestvici ocenite, kako učinkoviti se vam ti predlogi zdijo?

vzpostavitev učinkovitejše zunanje in notranje kontrole menedžmenta*

Vrednost 456 Frekvenca
1 zelo neučinkovito 21
2 neučinkovitro 33
3 niti niti 73
4 učinkovito 101
5 zelo učinkovito 64
6 ne vem 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
292 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

AT Zaostritev regulative Kako bi se stanje poslovne etike pri nas lahko izboljšalo? Mi vam bomo našteli nekaj predlogov, vi pa na opisani lestvici ocenite, kako učinkoviti se vam ti predlogi zdijo?

zaostritev regulative

Vrednost 465 Frekvenca
1 zelo neučinkovito 18
2 neučinkovitro 38
3 niti niti 74
4 učinkovito 106
5 zelo učinkovito 54
6 ne vem 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
290 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

AU Spontana spremeba pravil delovanja Kako bi se stanje poslovne etike pri nas lahko izboljšalo? Mi vam bomo našteli nekaj predlogov, vi pa na opisani lestvici ocenite, kako učinkoviti se vam ti predlogi zdijo?

spontana sprememba pravil delovanja v podjetjih

Vrednost 474 Frekvenca
1 zelo neučinkovito 35
2 neučinkovitro 41
3 niti niti 89
4 učinkovito 81
5 zelo učinkovito 36
6 ne vem 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
282 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

AV Aktivno uvajanje etične klime Kako bi se stanje poslovne etike pri nas lahko izboljšalo? Mi vam bomo našteli nekaj predlogov, vi pa na opisani lestvici ocenite, kako učinkoviti se vam ti predlogi zdijo?

aktivno uvajanje etične klime v podjetjih

Vrednost 483 Frekvenca
1 zelo neučinkovito 13
2 neučinkovitro 22
3 niti niti 75
4 učinkovito 109
5 zelo učinkovito 70
6 ne vem 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
289 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

AW Velikost podjetja

Ali nam lahko zaupate velikost vašega podjetja glede na št. zaposlenih?

Vrednost 492 Frekvenca
1 malo 100
2 srednje 100
3 veliko 100
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
300 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

AX Dejavnost podjetja

Ali nam lahko zaupate, katera je glavna dejavnost vašega podjetja (klasifikacija po PIRS-u):

Vrednost 501 Frekvenca
1 kmetijstvo, lov, gozdarstvo 5
2 ribištvo 0
3 rudarstvo 0
4 proizvodnja, obdelava in predelava 148
5 oskrba z elekt., plinom in vodo 13
6 gradbeništvo 26
7 trgovina, popravila m.v. iz izdelkov siroke porabe 50
8 gostinstvo 9
9 tur. agencije, promet, skladiscenje in zveze 16
10 denarno in fin. posrednistco, zavarovanja 10
11 nepremičnine, poslovne storitve in najem 18
12 javna uprava, soc. zavarovanje 1
13 izobraževanje 4
14 zdravstvo in soc. varstvo 0
98 ne vem 0
99 ne povem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
300 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Ninamedia d.o.o. (2002). KORUPG02 - Raziskava o gospodarskem in poslovnem okolju, poslovni etiki in neuradnih plačilih na Slovenskem, 2002 [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

 1. NINAMEDIA (2002). Raziskava o gospodarskem in poslovnem okolju, poslovni etiki in neuradnih plačilih na Slovenskem, 2002.
 2. The World Bank Institute (2005). Working Papers and Articles: Corruption.

Povezane objave

 1. Komisija za preprečevanje korupcije (2014). Raziskave in statistika.
 2. Komisija za preprečevanje korupcije (2012). Predstavitvena stran Komisije za preprečevanje korupcije .

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Ninamedia d.o.o. (2005). Raziskava o gospodarskem in poslovnem okolju, poslovni etiki in neuradnih plačilih na Slovenskem, 2002 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: KORUPG02. https://doi.org/10.17898/ADP_KORUPG02_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2005
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si