PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

Basic Study Information

ADP - IDNo: PBSI0012
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0012_V1
Main author(s):
  • Toš, Niko
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; 2000)

Funding agency:

Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Project number:

V5-0340-00 (CRP)
V5-0340-00 (UVI)

Series:
  • PB/Politbarometer

    Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Study Content

Keywords:

zadovoljstvo z demokracijo, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, splošne ocene razmer v slovenskem gospodarstvu, skrb pred izgubo zaposlitve, ocene uspešnosti delovanja posameznih institucij in nosilcev funkcij, zaupanje v institucije, ocenjevanje dela ministrstev, evropske orientacije, odnos do političnih strank - volilne izbire in volilna ravnanja, zadovoljstvo z izidom volitev, zadovoljstvo z oblikovano koalicijo

Keywords ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
kazalci splošnega zadovoljstva
ocena delovanja državnih organov
politično opredeljevanje in odnos do političnih strank
evropske opredelitve


Abstract:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava vključuje tudi ocenjevanje podpore vstopu v Evropsko unijo. Aktualne teme meseca so bile ocenjevanje zadovoljstva z izidom volitev in oblikovano koalicijo.

Methodology


Collection date: 18. december 2000 - 20. december 2000
Date of production: 2000
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: PBSI0012 - Politbarometer 12/2000 [datoteka podatkov], 2000

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 77
  • number of units: 950

Variable list

zapst SequenceNumber

SequenceNumber

Valid range from 1 to 1999

Naselje Kraj

Kraj

Valid range from 0 to 0

IZBOR1 @/DOBER DAN, IME MI JE ............., SE

@/DOBER DAN, IME MI JE ............., SEM ANKETAR-/KA CENTRA ZA RAZISKOVANJE JAVNEGA MNENJA Z UNIVERZE V LJUBLJANI. DELAMO KRATKO RAZISKAVO O AKTUALNIH TEMAH V SLOVENIJI. MED 1000 TELEFONSKIMI NAROČNIKI, JE RAČUNALNIK NAKLJUČNO IZBRAL TUDI VAŠO TELEFONSKO ŠTEVILKO. POMEMBNO JE, DA NA ANKETO ODGOVARJA PRAV OSEBA, DOLOČENA PO SLEDEČEM POSTOPKU.@/ NAJPREJ POVEJTE, KOLIKO OSEB STAREJŠIH OD 18 LET ŽIVI V VAŠEM GOSPODINJSTVU, VKLJUČNO Z VAMI?

Valid range from 1 to 9

zapst SequenceNumber

SequenceNumber

Valid range from 1 to 1999

Naselje Kraj

Kraj

Valid range from 0 to 0

IZBOR1 @/DOBER DAN, IME MI JE ............., SE

@/DOBER DAN, IME MI JE ............., SEM ANKETAR-/KA CENTRA ZA RAZISKOVANJE JAVNEGA MNENJA Z UNIVERZE V LJUBLJANI. DELAMO KRATKO RAZISKAVO O AKTUALNIH TEMAH V SLOVENIJI. MED 1000 TELEFONSKIMI NAROČNIKI, JE RAČUNALNIK NAKLJUČNO IZBRAL TUDI VAŠO TELEFONSKO ŠTEVILKO. POMEMBNO JE, DA NA ANKETO ODGOVARJA PRAV OSEBA, DOLOČENA PO SLEDEČEM POSTOPKU.@/ NAJPREJ POVEJTE, KOLIKO OSEB STAREJŠIH OD 18 LET ŽIVI V VAŠEM GOSPODINJSTVU, VKLJUČNO Z VAMI?

Valid range from 1 to 9

IZBOR2 IN KATERA OD TEH OSEB JE ZADNJA!! PRAZNO

IN KATERA OD TEH OSEB JE ZADNJA!! PRAZNOVALA ROJSTNI DAN?@/

Value 478 Frequency
1 odgovarja 1. oseba
2 odgovarjala bo 2. oseba

Valid range from 1 to 2

NAGOVOR1 DOBER DAN, IME MI JE ............., SEM

DOBER DAN, IME MI JE ............., SEM ANKETAR-/KA CENTRA ZA RAZISKOVANJE JAVNEGA MNENJA Z UNIVERZE V LJUBLJANI. DELAMO KRATKO RAZISKAVO O AKTUALNIH TEMAH V SLOVENIJI. POMEMBNO JE, DA NA ANKETO ODGOVARJA TOČNO DOLOČENA OSEBA. ZA TO ANKETO STE BILI PO NAKLJUČJU IZBRANI PRAV VI. @/...anketar: za nadaljevanje pritisni ENTER...

Valid range from 0 to 0

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?@/

Value 676 Frequency
1 ZADOVOLJNI
2 NEZADOVOLJNI
3 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?@/

Value 775 Frequency
1 ZADOVOLJNI
2 NEZADOVOLJNI
3 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 3

Q4 ALI SE PO VAŠEM MNENJU RAZMERE V SLOVENS

ALI SE PO VAŠEM MNENJU RAZMERE V SLOVENSKEM GOSPODARSTVU:@/

Value 874 Frequency
1 IZBOLJŠUJEJO
2 POSLABŠUJEJO
3 OSTAJAJO ISTE
4 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 4

Q481A ALI PODPIRATE VLADO JANEZA DRNOVŠKA, ALI

ALI PODPIRATE VLADO JANEZA DRNOVŠKA, ALI NE?@/

Value 973 Frequency
1 da, podpiram
2 ne, ne podpiram
3 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 3

V1 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV,

NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV, VI PA OCENITE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5. PRI ČEMER 1 - POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 - ZELO USPEŠNO, 3 - PA JE NEKJE VMES.@/ NAJPREJ, KAKO OCENJUJETE DELO NOVE SLOVENSKE VLADE?@/

Value 1072 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

V2 IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA DRNOVŠKA

IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA DRNOVŠKA KOT NOVEGA PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?@/

Value 1171 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

V3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAV

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR@/

Value 1270 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

V5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLI

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE MILANA KUČANA?@/

Value 1369 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

V6A KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA S

KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA SLOVENIJE?@/

Value 1468 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

V9A IN KAKO BI DANES, Z ISTO LESTVICO, OCENI

IN KAKO BI DANES, Z ISTO LESTVICO, OCENILI DELO PREJŠNJE BAJUKOVE VLADE?@/

Value 1567 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

V10A POVEJTE ŠE, KAKO BI SEDAJ OCENILI DELO A

POVEJTE ŠE, KAKO BI SEDAJ OCENILI DELO ANDREJA BAJUKA KOT PREDSEDNIKA PREJŠNJE SLOVENSKE VLADE?@/

Value 1666 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

MPOZ1 ZAČELA JE DELOVATI NOVA VLADA. ALI LAHKO

ZAČELA JE DELOVATI NOVA VLADA. ALI LAHKO NAVEDETE KAKO MINISTRSTVO NOVE VLADE, KI PO VAŠEM MNENJU DELUJE UČINKOVITO IN BI GA OCENILI Z OCENO USPEŠNO? NAVEDITE NAJVEČ TRI USPEŠNA MINISTRSTVA? (anketar: ne beri, ...kodiraj)

Value 1765 Frequency
1 delo, družino in socialne zadeve, vlado dimovski
2 ekonomske odnose in razvoj, tea petrin
3 finance, anton rop
4 gospodarske dejavnosti, tea petrin
5 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, franc but
6 kulturo, andreja rihter
7 notranje zadeve, rado bohinc
8 obrambo, anton grizold
9 okolje in prostor,janez kopač
10 pravosodje, ivan bizjak
11 promet in zveze, jakob presečnik
12 solstvo in šport, lucija čok
13 zdravstvo, dušan keber
14 znanost in tehnologijo, lucija čok
15 zunanje zadeve, dimitrij rupel
16 malo gospodarstvo in turizem, tea petrin
18 nobeno
19 ne ve, ne pozna, b.o.

Valid range from 1 to 19

MPOZ2 ZAČELA JE DELOVATI NOVA VLADA. ALI LAHKO

ZAČELA JE DELOVATI NOVA VLADA. ALI LAHKO NAVEDETE KAKO MINISTRSTVO NOVE VLADE, KI PO VAŠEM MNENJU DELUJE UČINKOVITO IN BI GA OCENILI Z OCENO USPEŠNO? NAVEDITE NAJVEČ TRI USPEŠNA MINISTRSTVA? (anketar: ne beri, ...kodiraj)

Value 1864 Frequency
1 delo, družino in socialne zadeve, vlado dimovski
2 ekonomske odnose in razvoj, tea petrin
3 finance, anton rop
4 gospodarske dejavnosti, tea petrin
5 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, franc but
6 kulturo, andreja rihter
7 notranje zadeve, rado bohinc
8 obrambo, anton grizold
9 okolje in prostor,janez kopač
10 pravosodje, ivan bizjak
11 promet in zveze, jakob presečnik
12 solstvo in šport, lucija čok
13 zdravstvo, dušan keber
14 znanost in tehnologijo, lucija čok
15 zunanje zadeve, dimitrij rupel
16 malo gospodarstvo in turizem, tea petrin
18 nobeno
19 ne ve, ne pozna, b.o.

Valid range from 1 to 19

MPOZ3 ZAČELA JE DELOVATI NOVA VLADA. ALI LAHKO

ZAČELA JE DELOVATI NOVA VLADA. ALI LAHKO NAVEDETE KAKO MINISTRSTVO NOVE VLADE, KI PO VAŠEM MNENJU DELUJE UČINKOVITO IN BI GA OCENILI Z OCENO USPEŠNO? NAVEDITE NAJVEČ TRI USPEŠNA MINISTRSTVA? (anketar: ne beri, ...kodiraj)

Value 1963 Frequency
1 delo, družino in socialne zadeve, vlado dimovski
2 ekonomske odnose in razvoj, tea petrin
3 finance, anton rop
4 gospodarske dejavnosti, tea petrin
5 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, franc but
6 kulturo, andreja rihter
7 notranje zadeve, rado bohinc
8 obrambo, anton grizold
9 okolje in prostor,janez kopač
10 pravosodje, ivan bizjak
11 promet in zveze, jakob presečnik
12 solstvo in šport, lucija čok
13 zdravstvo, dušan keber
14 znanost in tehnologijo, lucija čok
15 zunanje zadeve, dimitrij rupel
16 malo gospodarstvo in turizem, tea petrin
18 nobeno
19 ne ve, ne pozna, b.o.

Valid range from 1 to 19

MNEG1 ALI LAHKO NAVEDETE ŠE KAKO MINISTRSTVO N

ALI LAHKO NAVEDETE ŠE KAKO MINISTRSTVO NOVE VLADE, KI PO VAŠEM MNENJU DELUJE NE_UČINKOVITO IN BI MU DALI OCENO NEUSPEŠNO? NAVEDITE NAJVEČ TRI NE_USPEŠNA MINISTRSTVA! (anketar: ne beri, ...kodiraj)

Value 2062 Frequency
1 delo, družino in socialne zadeve, vlado dimovski
2 ekonomske odnose in razvoj, tea petrin
3 finance, anton rop
4 gospodarske dejavnosti, tea petrin
5 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, franc but
6 kulturo, andreja rihter
7 notranje zadeve, rado bohinc
8 obrambo, anton grizold
9 okolje in prostor,janez kopač
10 pravosodje, ivan bizjak
11 promet in zveze, jakob presečnik
12 solstvo in šport, lucija čok
13 zdravstvo, dušan keber
14 znanost in tehnologijo, lucija čok
15 zunanje zadeve, dimitrij rupel
16 malo gospodarstvo in turizem, tea petrin
18 nobeno
19 ne ve, ne pozna, b.o.

Valid range from 1 to 19

MNEG2 ALI LAHKO NAVEDETE ŠE KAKO MINISTRSTVO N

ALI LAHKO NAVEDETE ŠE KAKO MINISTRSTVO NOVE VLADE, KI PO VAŠEM MNENJU DELUJE NE_UČINKOVITO IN BI MU DALI OCENO NEUSPEŠNO? NAVEDITE NAJVEČ TRI NE_USPEŠNA MINISTRSTVA! (anketar: ne beri, ...kodiraj)

Value 2161 Frequency
1 delo, družino in socialne zadeve, vlado dimovski
2 ekonomske odnose in razvoj, tea petrin
3 finance, anton rop
4 gospodarske dejavnosti, tea petrin
5 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, franc but
6 kulturo, andreja rihter
7 notranje zadeve, rado bohinc
8 obrambo, anton grizold
9 okolje in prostor,janez kopač
10 pravosodje, ivan bizjak
11 promet in zveze, jakob presečnik
12 solstvo in šport, lucija čok
13 zdravstvo, dušan keber
14 znanost in tehnologijo, lucija čok
15 zunanje zadeve, dimitrij rupel
16 malo gospodarstvo in turizem, tea petrin
18 nobeno
19 ne ve, ne pozna, b.o.

Valid range from 1 to 19

MNEG3 ALI LAHKO NAVEDETE ŠE KAKO MINISTRSTVO N

ALI LAHKO NAVEDETE ŠE KAKO MINISTRSTVO NOVE VLADE, KI PO VAŠEM MNENJU DELUJE NE_UČINKOVITO IN BI MU DALI OCENO NEUSPEŠNO? NAVEDITE NAJVEČ TRI NE_USPEŠNA MINISTRSTVA! (anketar: ne beri, ...kodiraj)

Value 2260 Frequency
1 delo, družino in socialne zadeve, vlado dimovski
2 ekonomske odnose in razvoj, tea petrin
3 finance, anton rop
4 gospodarske dejavnosti, tea petrin
5 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, franc but
6 kulturo, andreja rihter
7 notranje zadeve, rado bohinc
8 obrambo, anton grizold
9 okolje in prostor,janez kopač
10 pravosodje, ivan bizjak
11 promet in zveze, jakob presečnik
12 solstvo in šport, lucija čok
13 zdravstvo, dušan keber
14 znanost in tehnologijo, lucija čok
15 zunanje zadeve, dimitrij rupel
16 malo gospodarstvo in turizem, tea petrin
18 nobeno
19 ne ve, ne pozna, b.o.

Valid range from 1 to 19

EB1 ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTI

ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTILO, ALI JI NE BI KORISTILO, ČE BI POSTALA POLNOPRAVNA ČLANICA EVROPSKE UNIJE?@/

Value 2359 Frequency
1 koristilo bi ji
2 ne bi ji koristilo
3 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 3

EBREF ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REF

ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REFERENDUMA O POLNOPRAVNEM ČLANSTVU SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO, KAKO BI VI GLASOVALI? ZA VSTOP ALI PROTI VSTOPU V EVROPSKO UNIJO?@/

Value 2458 Frequency
1 glasoval bi za vstop
2 glasoval bi proti vstopu
3 ne ve, b.o.

Valid range from 1 to 3

IME1 ALI NAM LAHKO NAVEDETE NAJVEČ TRI OSEBE

ALI NAM LAHKO NAVEDETE NAJVEČ TRI OSEBE IZ POLITIČNEGA ŽIVLJENJA SLOVENIJE, KI JIM NAJBOLJ ZAUPATE?

Value 2557 Frequency
1 kučan
2 drnovšek
3 janša
4 peterle
5 m.podobnik
6 j.podobnik
7 jelinčič
8 rop
9 frlec
10 hvalica
11 bavčar
12 bizjak
13 kacin
14 pahor
15 gaspari
16 ne vem
17 nihče/ ga ni
18 neka druga oseba
19 bajuk
20 zver
21 grims
22 rupel
23 ribičič
24 potrč
25 f.zagožen
26 bučar
27 mencinger

Valid range from 1 to 27

IME2 (ŠE KDO?)

(ŠE KDO?)

Value 2656 Frequency
1 kučan
2 drnovšek
3 janša
4 peterle
5 m.podobnik
6 j.podobnik
7 jelinčič
8 rop
9 frlec
10 hvalica
11 bavčar
12 bizjak
13 kacin
14 pahor
15 gaspari
16 ne vem
17 nihče/ ga ni
18 neka druga oseba
19 bajuk
20 zver
21 grims
22 rupel
23 ribičič
24 potrč
25 f.zagožen
26 bučar
27 mencinger

Valid range from 1 to 27

IME3 (ŠE KDO?)

(ŠE KDO?)

Value 2755 Frequency
1 kučan
2 drnovšek
3 janša
4 peterle
5 m.podobnik
6 j.podobnik
7 jelinčič
8 rop
9 frlec
10 hvalica
11 bavčar
12 bizjak
13 kacin
14 pahor
15 gaspari
16 ne vem
17 nihče/ ga ni
18 neka druga oseba
19 bajuk
20 zver
21 grims
22 rupel
23 ribičič
24 potrč
25 f.zagožen
26 bučar
27 mencinger

Valid range from 1 to 27

I1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE ZOPET Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA.//KAKO TOREJ ZAUPATE...:@// SEDAJNI VLADI V CELOTI?@/

Value 2854 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I2 SEDANJEMU PREDSEDNIKU VLADE?@/

SEDANJEMU PREDSEDNIKU VLADE?@/

Value 2953 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I3 DRŽAVNEMU ZBORU?@/

DRŽAVNEMU ZBORU?@/

Value 3052 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?@/

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?@/

Value 3151 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I5 POLITIČNIM STRANKAM?@/

POLITIČNIM STRANKAM?@/

Value 3250 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I6 SODIŠČEM?@/

SODIŠČEM?@/

Value 3349 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I7 POLICIJI?@/

POLICIJI?@/

Value 3448 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I8 VOJSKI?@/

VOJSKI?@/

Value 3547 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?@/

CERKVI IN DUHOVŠČINI?@/

Value 3646 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I10 BANKI SLOVENIJE?@/

BANKI SLOVENIJE?@/

Value 3745 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I11 SLOVENSKEMU TOLARJU?@/

SLOVENSKEMU TOLARJU?@/

Value 3844 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I12 USTAVNEMU SODIŠČU?@/

USTAVNEMU SODIŠČU?@/

Value 3943 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I13 SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?@/

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?@/

Value 4042 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I14 SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?@/

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?@/

Value 4141 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?@/

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?@/

Value 4240 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

W DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?@/

Value 4339 Frequency
1 da
2 ne
3 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 3

W2 IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? @/Anketa

IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? @/Anketar: ne beri strank!!!

Value 4438 Frequency
0 ne vem, b.o.
1 DESUS-demokratsko stranko upokojencev Slovenije
2 LDS-liberalno demokracijo Slovenije
3 NSI-krscanska ljudska stranka
4 SLS+SKD-slovenska ljudska stranka
5 SMS - stranka mladih Slovenije
6 SNS-slovensko nacionalno stranko
7 SDS-socialno demokracijo Slovenije
8 ZLSD-združeno listo socialnih demokratov
9 drugo

Valid range from 0 to 9

W3 NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO

NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO POVESTE, KATERA STRANKA VAM JE NAJBLIŽJA? @/Anketar: ne beri strank!!!

Value 4537 Frequency
0 ne vem, b.o.
1 DESUS-demokratsko stranko upokojencev Slovenije
2 LDS-liberalno demokracijo Slovenije
3 NSI-krscanska ljudska stranka
4 SLS+SKD-slovenska ljudska stranka
5 SMS - stranka mladih Slovenije
6 SNS-slovensko nacionalno stranko
7 SDS-socialno demokracijo Slovenije
8 ZLSD-združeno listo socialnih demokratov
9 drugo

Valid range from 0 to 9

LD MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH ST

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?@/

Value 4636 Frequency
1 prej levo
2 v sredino
3 prej desno
4 b.o.

Valid range from 1 to 4

Q513 ALI STE Z IZIDOM VOLITEV IN S POLOŽAJEM

ALI STE Z IZIDOM VOLITEV IN S POLOŽAJEM STRANKE, KI STE JO VOLILI, V GLAVNEM ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI?@/

Value 4735 Frequency
1 SPLOH NISEM ZADOVOLJEN
2 NISEM PREVEČ ZADOVOLJEN
3 ŠE KAR ZADOVOLJEN
4 ZELO SEM ZADOVOLJNI
5 nisem volil, ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 5

Q514 ALI STE Z OBLIKOVANJEM KOALICIJE STRANK,

ALI STE Z OBLIKOVANJEM KOALICIJE STRANK, KI BODO SESTAVLJALE VLADO, ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI?@/

Value 4834 Frequency
1 SPLOH NISEM ZADOVOLJEN
2 NISEM PREVEČ ZADOVOLJEN
3 ŠE KAR ZADOVOLJEN
4 ZELO SEM ZADOVOLJNI
5 nisem volil, ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 5

Q525 OCENITE DELO SEDANJE KOALICIJE S POMOČJO

OCENITE DELO SEDANJE KOALICIJE S POMOČJO LESTVICE OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI NAJNIŽJO OCENO, 5 NAJVIŠJO OCENO, 3 PA JE NEKJE VMES?@/

Value 4933 Frequency
1 najnižja ocena
2 2
3 nekje vmes
4 4
5 najvišja ocena
6 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 6

Q526 KAJ MENITE, KOLIKO MOŽNOSTI IMA SEDANJA

KAJ MENITE, KOLIKO MOŽNOSTI IMA SEDANJA OPOZICIJA ZA IZVRŠEVANJE SVOJE OPOZICIJSKE VLOGE?@/

Value 5032 Frequency
1 PREMALO
2 RAVNO PRAV
3 PREVEČ
4 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 4

Q415A ALI STE SEZNANJENI Z MOŽNOSTMI, KI JIH P

ALI STE SEZNANJENI Z MOŽNOSTMI, KI JIH PONUJA BON PRVEGA POKOJNINSKEGA SKLADA?@/

Value 5131 Frequency
1 DOBRO SEM SEZNANJEN
2 SLABO SEM SEZNANJEN
3 SREDNJE SEM SEZNANJEN
4 SPLOH NISEM SEZNANJEN
5 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 5

Q415I ALI RAZMIŠLJATE O TEM, DA BI KUPILI POKO

ALI RAZMIŠLJATE O TEM, DA BI KUPILI POKOJNINSKI BON PRVEGA POKOJNINSKEGA SKLADA?@/

Value 5230 Frequency
1 da, razmišljam
2 ne, ne razmišljam
3 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 3

Q415B KAJ NAMERAVATE OZ. BI STORITLI S POKOJNI

KAJ NAMERAVATE OZ. BI STORITLI S POKOJNINSKIM BONOM PRVEGA POKOJNINSKEGA SKLADA?@/

Value 5329 Frequency
1 BON ZAMENJATI ZA POLICO POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA
2 BON ZAMENJATI ZA POLICO IN DODATNO VARČEVATI PRI PRVEM POKOJNINSKEM SKLADU
3 PRODATI BON
4 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 4

Q415C ZANIMA NAS, ALI ZAUPATE KAPITALSKEMU SKL

ZANIMA NAS, ALI ZAUPATE KAPITALSKEMU SKLADU, DA BO SMOTERNO UPRAVLJAL S SREDSTVI PRVEGA POKOJNINSKEGA SKLADA?@/

Value 5428 Frequency
1 POVSEM ZAUPAM
2 SREDNJE ZAUPAM
3 SPLOH NE ZAUPAM
4 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 4

Q415J ZANIMA NAS, ALI ZAUPATE KAPITALSKI DRUŽB

ZANIMA NAS, ALI ZAUPATE KAPITALSKI DRUŽBI D.D., DA BO SMOTRNO UPRABLJALA S SREDSTVI NA NOVO USTANOVLJENEGA POKOJNINSKEGA SKLADA?@/

Value 5527 Frequency
1 POVSEM ZAUPAM
2 SREDNJE ZAUPAM
3 SPLOH NE ZAUPAM
4 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 4

Q523 KATERA OD NAŠTETIH TRDITEV GLEDE VIŠINE

KATERA OD NAŠTETIH TRDITEV GLEDE VIŠINE CENE BENCINA V SLOVENIJI JE PO VAŠEM MNENJU NAJBLIŽJA RESNICI? CENA BENCINA JE V PRIMERJAVI S CENAMI DRUGJE V EVROPI...@/

Value 5626 Frequency
1 PRECEJ NIŽJA
2 MALO NI'JA
3 PRIBLIŽNO ENAKA
4 MALO VIŠJA
5 PRECEJ VIŠJA
6 ne vem, ne morem odgovoriti

Valid range from 1 to 6

Q524 V VEČNI EVROPSKIH DRŽAV JE CENA BENCINA

V VEČNI EVROPSKIH DRŽAV JE CENA BENCINA ODVISNA OD SVETOVNIH CEN NAFTE, PRI NAS PA JE DO NEDAVNEGA CENO DOLOČALA VLADA. KAKO NAJ VO BODOČE RAVNA VLADA?@/

Value 5725 Frequency
1 DOPUSTI NAJ TRČNO OBLIKOVANJE CEN BENCINA, TAKO DA UPORABNIKI PLAČAJO POLNO TRŽNO CENO
2 VLADA NAJ ZADRŽI RAST CEN BENCINA, RAZLIKO DO POLNE CENE PA NAJ POKRIJE IZ PRORAČUNA OZ. DAVKOV OBČANOV
3 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 3

LROJ POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Valid range from 0 to 82

DOH KOLIKŠEN JE BIL V ZADNJEM MESECU VAŠ MES

KOLIKŠEN JE BIL V ZADNJEM MESECU VAŠ MESEČNI NETO DOHODEK (po odbitju davkov in drugih dajatev). PROSIMO SEŠTEJTE VSE OBLIKE DOHODKA: PLAČA, POKOJNINA, ŠTIPENDIJA.//

Value 5923 Frequency
1 MANJ KOT 60 TISOČ SIT
2 OD 61 DO 80 TISOČ SIT
3 OD 81 DO 120 TISOČ SIT
4 OD 121 DO 160 TISOČ SIT
5 NAD 160 TISOČSIT
6 nimam dohodkov
7 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 7

IZOB KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Value 6022 Frequency
1 OSNOVNA
2 KONČANA POKLICNA
3 KONČANA SREDNJA
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA

Valid range from 1 to 4

TIPK ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Value 6121 Frequency
1 NA PODEŽELJU
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU
3 V VEČJEM MESTU
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU?

Valid range from 1 to 4

ZAP ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE//

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE//

Value 6220 Frequency
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU
3 SAMOZAPOSLEN
4 KMET
5 GOSPODINJA
6 UPOKOJENEC
7 ŠTUDENT, DIJAK
8 BREZPOSELN
9 DRUGO...

Valid range from 1 to 9

ZAP2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?//

Value 6319 Frequency
1 DA, ZELO ME SKRBI
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI
3 NE, TO ME NE SKRBI
4 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 4

REG1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Value 6418 Frequency
1 sem veren
2 nisem veren
3 nekaj vmes...
4 zavrnil odg.,b.o.

Valid range from 1 to 4

Hvala To bi bilo vse, LP in Hvala za sodelovan

To bi bilo vse, LP in Hvala za sodelovanje. @//Anketar: Pritisni ENTER za nadaljevanje

Valid range from 0 to 0

SPOL SPOL

SPOL

Value 6616 Frequency
1 moški
2 ženska

Valid range from 1 to 2

QI ANKETAR: kako bi ocenil koncani intervju

ANKETAR: kako bi ocenil koncani intervju://

Value 6715 Frequency
1 dobro, potekal je običajno, normalno hitro ...
2 slabo, potekal je neobičajno počasi, ni bilo zanimanja za odg., ...

Valid range from 1 to 2

PhoneNum PhoneNumber

PhoneNumber

Valid range from 0 to 0

Anketira Ime osebe (sorodnik)

Ime osebe (sorodnik)

Valid range from 0 to 0

Opomba Splošne opombe

Splošne opombe

Valid range from 0 to 0

VZROK ZAKAJ NE BO ODGOVARJAL/A

ZAKAJ NE BO ODGOVARJAL/A

Value 7111 Frequency
1 v gospodinjstvu odložili slušalko takoj po prvem kontaktu
2 neustrezna številka (podjetje, trgovina, banka, itd.)
3 izbrana oseba kljub pojasnilom noče sodelovati
4 izbrana oseba začasno odsotna v času trajanja ankete
5 izbrane osebe kljub zmenku nikoli ni doma
6 nezmožnost sodelovanja ... (bolezen, neznanje jezika, itd.)
7 izrecno zvrnil sodelovanje sredi ankete
8 drugo,...?

Valid range from 1 to 8

OMR Omrezna skupina

Value 7210 Frequency
1 01 - Ljubljana 261
2 02 - Maribor, Murska Sobota, Ravne na Koroskem 244
3 03 - Celje, Trbovlje 144
4 04 - Kranj 100
5 05 - Koper, Nova Gorica, Postojna 129
7 07 - Novo Mesto, Krsko 72
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
950 1 7 2.87368 1.79004

Valid range from 1 to 7

OBCINA

Value 739 Frequency
1 AJDOVŠČINA 11
2 BREŽICE 9
3 CELJE 32
4 CERKNICA 10
5 ČRNOMELJ 7
6 DOMŽALE 20
7 DRAVOGRAD 5
8 GOR. RADGONA 11
9 GROSUPLJE 16
10 HRASTNIK 4
11 IDRIJA 8
12 ILIR. BISTRICA 9
13 IZOLA 11
14 JESENICE 21
15 KAMNIK 12
16 KOČEVJE 10
17 KOPER 20
18 KRANJ 36
19 KRŠKO 11
20 LAŠKO 7
21 LENART 7
22 LENDAVA 7
23 LITIJA 7
24 LJ-BEŽIGRAD 170
25 LJ-CENTER 0
26 LJ-MOSTE 0
27 LJ-ŠIŠKA 0
28 LJ-VI^ 0
29 LJUTOMER 6
30 LOGATEC 6
34 METLIKA 5
35 MOZIRJE 10
36 MUR. SOBOTA 30
37 NOVA GOR. 29
38 NOVO MESTO 24
39 ORMO@ 11
40 PIRAN 7
41 POSTOJNA 8
42 PTUJ 30
43 RADLJE 9
44 RADOVLJICA 13
45 RAVNE NA K. 14
46 RIBNICA 2
47 SEVNICA 6
48 SEŽANA 14
49 SLOV. GRADEC 9
50 SLOV. BISTRICA 11
51 SLOV. KONJICE 12
52 ŠENTJUR 7
53 ŠK. LOKA 16
54 ŠMARJE 14
55 TOLMIN 12
56 TRBOVLJE 5
57 TREBNJE 9
58 TRŽIČ 11
59 VELENJE 22
60 VRHNIKA 6
61 ZAGORJE 7
62 ŽALEC 23
64 MARIBOR 77
65 PESNICA 8
68 RUŠE 7
SYSMISS 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
941 1 68 33.4187 19.359

Valid range from 1 to 68

REGIJA

Value 748 Frequency
1 POMURSKA 54
2 PODRAVSKA 151
3 KOROŠKA 37
4 SAVINJSKA 127
5 GORENJSKA 97
6 ZASAVSKA 16
7 OSREDNJA 249
8 SPOD. POSAVSKA 26
9 DOLENJSKA 45
10 GORIŠKA 60
11 OBALNO-KRA[KA 52
12 KRA[KA 27
SYSMISS 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
941 1 12 5.74708 3.03066

Valid range from 1 to 12

NOVAOBC

Value 757 Frequency
1 Žalec 23
2 Železniki 3
3 Žiri 3
4 Ajdov{~ina 10
5 Beltinci 5
6 Bled 3
7 Bohinj 4
8 Borovnica 2
9 Bovec 1
10 Brda 1
11 Brežice 9
12 Brezovica 2
13 Cankova-Tišina 4
14 Celje 24
15 Cerklje na Gorenjske 4
16 Cerknica 6
17 Cerkno 3
18 Destrnik-Trnovskašva 2
19 Diva~a 4
20 Dobrepolje 4
21 Dobrova-Horjul-Polho 4
22 Dobrova-Horjul-Polho 0
23 Dol pri Ljubljani 2
24 Domžale 11
25 Dornava 2
26 Dravograd 5
27 Duplek 3
28 Gorenja vas-Poljane 0
29 Gorišnica 4
30 Gornja Radgona 6
31 Gornji Grad 2
32 Gornji Petrovci 0
33 Grosuplje 6
34 Herpelje-Kozina 0
35 Hodoš-[alovci 1
36 Hrastnik 4
37 Hrpelje-Kozina 2
38 Idrija 5
39 Ig 1
40 Ilirska Bistrica 9
41 Ivančna Gorica 6
42 Izola/Isola 11
43 Jesenice 16
44 Jur{inci 1
45 Kamnik 12
46 Kanal 3
47 Kidričevo 4
48 Kobarid 1
49 Kobilje 0
50 Komen 0
51 Koper/Capodistria 21
52 Kozje 3
53 Ko~evje 9
54 Kranj 24
55 Kranjska Gora 5
56 Krško 11
57 Kungota 2
58 Kuzma 4
59 Laško 4
60 Lenart 7
61 Lendava/Lendva 1
62 Litija 7
63 Ljubljana 148
64 Ljubno 0
65 Ljutomer 6
66 Logatec 6
67 Loška dolina 4
68 Lo{ki Potok 1
69 Lukovica 3
70 Luče 1
71 Majšperk 1
72 Maribor 67
73 Mežica 3
74 Medvode 8
75 Mengeš 4
76 Metlika 5
77 Miren-Kostanjevica 2
78 Mislinja 2
79 Moravske Toplice 4
80 Morav~e 2
81 Mozirje 5
82 Mozirje in Nazarje 0
83 Murska Sobota 9
84 Muta 1
85 Naklo 2
86 Nazarje 2
87 Nova Gorica 23
88 Novo mesto 20
89 Odranci 0
90 Ormož 11
91 Osilnica 0
92 Pesnica 2
93 Piran/Pirano 7
94 Pivka 3
95 Podvelka-Ribnica 3
96 Pod~etrtek 3
97 Postojna 5
98 Preddvor 1
99 Ptuj 13
100 Puconci 2
101 Radenci 5
102 Radeče 3
103 Radlje ob Dravi 4
104 Radovljica 6
105 Ravne-Prevalje 11
106 Rače-Fram 3
107 Ribnica 2
108 Rogatec 1
109 Rogaševci 1
110 Rogaška Slatina 4
111 Ruše 7
112 Se`ana 7
113 Semič 0
114 Sevnica 5
115 Slovenj Gradec 7
116 Slovenska Bistrica 11
117 Slovenske Konjice 5
118 Starše 4
119 Sveti Jurij 0
120 Tolmin 10
121 Tr`i~ 11
122 Trbovlje 5
123 Trebnje 9
124 Turni{~e 3
125 Velenje 15
126 Velike Lašče 1
127 Videm 3
128 Vipava 1
129 Vitanje 0
130 Vodice 2
131 Vojnik 7
132 Vrhnika 4
133 Vuzenica 1
134 Zagorje ob Savi 7
135 Zavrč 0
136 Zre~e 7
137 Šentilj 4
138 Šentjernej 2
139 Šentjur pri Celju 7
140 [en~ur 5
141 Škocjan 3
142 Škofja Loka 10
143 Škofljica 2
144 [marje pri Jel{ah 3
145 Šmartno ob Paki 1
146 Šoštanj 6
147 Štore 1
148 ^ren{ovci 3
149 Črna na Koroškem 0
150 Črnomelj 7
SYSMISS 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
941 1 150 71.1063 38.0565

Valid range from 1 to 150

VELNAS Velikost naselja

Value 766 Frequency
1 hisa na samem, zaselek ali manjsa vas z do 500 prebivalcev 302
2 vas, kraj, trg z nad 500 do 2000 prebivalci 151
3 kraj z nad 2000 do 4000 prebivalci 69
4 kraj z nad 4000 do 10.000 prebivalci 99
5 kraj z nad 10.000 do 50.000 prebivalcev 128
6 kraj z nad 50.000 prebivalci (Ljubljana, Maribor) 200
SYSMISS 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
949 1 6 3.21075 1.98301

Valid range from 1 to 6

WUTEZ Poststratifikacijska utez

Value 775 Frequency
0.422201 16
0.467821 24
0.478823 61
0.51914 29
0.530561 52
0.564298 16
0.580228 34
0.588763 73
0.625272 17
0.639976 44
0.658043 70
0.693863 21
0.709128 37
0.774845 5
0.775511 23
0.786918 35
0.85857 1
0.879516 39
0.952753 2
1.06487 3
1.13811 26
1.17593 1
1.26108 28
1.27341 1
1.39942 16
1.42326 1
1.48238 54
1.52115 44
1.56409 10
1.64256 31
1.68552 19
1.82275 25
1.87042 16
1.9813 36
2.03723 7
2.09051 10
2.19539 11
2.43622 9
2.72289 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
950 0.422201 2.72289 0.99969 0.537543

Valid range from 0.422201 to 2.72289

RSTAR STAROST

Value 784 Frequency
30 ->30 188
45 30 - 45 275
60 46 - 60 229
99 61 -> 247
SYSMISS 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
939 30 99 59.8594 25.4332

Valid range from 30 to 99

WSKUP STR. PREFERENCE

Value 793 Frequency
0 ne vem,b.o. 213
1 DESUS 16
2 LDS 395
3 NSI 40
4 SLS+SKD 40
5 SMS 38
6 SNS 18
7 SDS 87
8 ZLSD 63
9 drugo 18
SYSMISS 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
928 0 9 2.8653 2.61276

Valid range from 0 to 9

GIB gibanje ld

Value 802 Frequency
1 levo-sredinske stranke 474
2 desno-sredinske stranke 167
3 druge stranke 74
4 neopredeljeni 213
SYSMISS 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
928 1 4 2.02802 1.2286

Valid range from 1 to 4

PB Oznaka politbarometra

Value 811 Frequency
200012 950
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
950 200012 200012 200012 0

Valid range from 200012 to 200012

Materials of the Study

  1. Toš, Niko (2000). PBSI0012 - Vprašalnik PBSI00/12 [vprašalnik].

Study Results Materials

  1. Toš, Niko (2000). PBSI0012 - Poročilo o raziskavi PB 12/2000 [ostali dokumenti].
  2. Toš, Niko (2000). PBSI0012 - Sumarnik PB12/2000 [ostali dokumenti].

Related Publications

There is no information about publications related to this study!

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Toš, N. (). PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: PBSI0012. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0012_V1

COBISS.SI
Publication date: 2001

SIMILAR STUDIES

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si