Vpliv informacijsko-komunikacijskih tehnologij na organizacijsko učenje in uspešnost poslovanja slovenskih podjetij

Basic Study Information

ADP - IDNo: IKTSLO04
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_IKTSLO04_V1
Main author(s):
  • Škerlavaj, Miha
Data file producer:
EF - Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2004)

Funding agency:

Ekonomska fakulteta

Series:
  • ORGU/Organizacijsko učenje

    Serija ORGU preučuje organizacijsko učenje v podjetjih. Zajema Slovenijo, Hrvaško, Južno Korejo in Španijo. Teme, ki so zajete v seriji so: organizacijsko učenje, uspešnost poslovanja podjetij, uspešnost poslovanja in organizacijska kultura. Prva raziskava iz te serije je bila narejena leta 2003 v Sloveniji in se je ponovila leta 2004. Preučevala je vpliv informacijsko komunikacijskih tehnologij na organizacijsko učenje in uspešnost poslovanja. Leto kasneje sta bili izvedeni dve raziskavi, na Hrvaškem in v Maleziji, ki sta proučevali vpliv organizacijskega učenja in procesne usmerjenosti na uspešnost poslovanja v podjetjih. Zadnji dve raziskavi iz te serije sta bili narejeni leta 2008 v Južni Koreji in Španiji, ukvarjali pa sta se z vplivom organizacijskega učenja in inovacij na uspešnost podjetij.

Study Content

Keywords:

Informacijske in komunikacijske tehnologije, pridobivanje informacij, kakovost informacij, podajanje informacij, vedenjske spremembe, kognitivne spremembe, procesna usmerjenost, ocena uspešnosti poslovanja

Keywords ELSST:
PODJETJE, PODJETJE, INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE, USPEŠNOST DELOVANJA, KAZALEC USPEŠNOSTI, UPORABA INFORMACIJ

Topic Classification CESSDA
GOSPODARSTVO
IZOBRAŽEVANJE
Topic Classification CERIF
Vodenje podjetij
Topic Classification ADP
Informacijsko-komunikacijske tehnologije
organizacijsko učenje
uspešnost poslovanja


Abstract:

Cilj raziskave je bil raziskati vpliv informacijsko-komunikacijskih tehnologij na organizacijsko učenje in uspešnost poslovanja slovenskih podjetij ter predstaviti in preizkusiti model izboljšanja uspešnosti poslovanja na podlagi vpliva kulture organizacijskega učenja (KOU). Elementi procesa organizacijskega učenja, ki so bili uporabljeni so: pridobivanje informacij, interpretacija informacij ter zaznavne in vedenjske spremembe. Znotraj teoretičnega okvira konkurenčnih vrednot KOU pokriva nekatere vidike vseh tipov organizacijskih kultur: timske, razvojne, hierarhične in racionalne. Zbrani podatki so pridobljeni iz 187 slovenskih podjetij, ki zaposlujejo več kot 50 ljudi.

Methodology


Collection date: junij 2004 - september 2004
Date of production: 2004-06
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

podjetje

Universe:

Slovenska podjetja, ki zaposlujejo več kot 50 ljudi.

Excluded: no information
Data collected by:

Škerlavaj, Miha

Sampling procedure:

Brez vzorčenja. Zajeta je bila celotna populacija slovenskih podjetij, ki zaposlujejo več kot 50 ljudi - 888 podjetij. Vzorčni okvir je zagotovil Poslovni imenik republike Slovenije.

Mode of data collection:

Samoizpolnjevalna anketa poslana po pošti.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: IKTSLO04 - Vpliv informacijsko-komunikacijskih tehnologij na organizacijsko učenje in uspešnost poslovanja slovenskih podjetij [datoteka podatkov], 2004

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 93
  • number of units: 197

Variable list

sw1_1 programska oprema za skupinsko delo A: Ocenite v kakšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami v zvezi z informacijskimi tehnologijami: Obkrožite ustrezen odgovor. V primeru, da vam odgovori niso znani predlagamo, da se za del A..l posvetujete npr. z direktorjem oddelka za informatiko.

1. Kako pogosto uporablja vaša organizacija programsko opremo za skupinsko delo (groupware - npr. Lotus Notes), da bi izboljšala komunikacijo med različnimi oddelki ali funkcijami v vašem podjetju?

Value 13 Frequency
1 sploh nimamo 89
2 redko-približno enkrat do dvakrat mesečno 22
3 občasno - približno enkrat tedensko 14
4 v povprečju vsak drugi dan 5
5 vsakodnevno 63
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
193 4 1 5

Valid range from 1 to 5

sw2_2 ERP A: Ocenite v kakšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami v zvezi z informacijskimi tehnologijami: Obkrožite ustrezen odgovor. V primeru, da vam odgovori niso znani predlagamo, da se za del A..l posvetujete npr. z direktorjem oddelka za informatiko.

2. V kakšni meri uporablja vaša organizacija sistem za celovito podporo poslovanju (ERP) - npr. SAP, BAAN, NaVision, Birokrat ipd.?

Value 22 Frequency
1 sploh nimamo 42
2 redko-približno enkrat do dvakrat mesečno 6
3 občasno - približno enkrat tedensko 7
4 v povprečju vsak drugi dan 7
5 vsakodnevno 133
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
195 2 1 5

Valid range from 1 to 5

sw3_3 intranet A: Ocenite v kakšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami v zvezi z informacijskimi tehnologijami: Obkrožite ustrezen odgovor. V primeru, da vam odgovori niso znani predlagamo, da se za del A..l posvetujete npr. z direktorjem oddelka za informatiko.

3. Kako pogosto uporabljajo zaposleni v vaši organizaciji intranet, da bi izboljšali komunikacijo med različnimi oddelki ali funkcijami v vašem podjetju?

Value 31 Frequency
1 sploh nimamo 20
2 redko-približno enkrat do dvakrat mesečno 15
3 občasno - približno enkrat tedensko 29
4 v povprečju vsak drugi dan 23
5 vsakodnevno 108
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
195 2 1 5

Valid range from 1 to 5

sw1_1 programska oprema za skupinsko delo A: Ocenite v kakšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami v zvezi z informacijskimi tehnologijami: Obkrožite ustrezen odgovor. V primeru, da vam odgovori niso znani predlagamo, da se za del A..l posvetujete npr. z direktorjem oddelka za informatiko.

1. Kako pogosto uporablja vaša organizacija programsko opremo za skupinsko delo (groupware - npr. Lotus Notes), da bi izboljšala komunikacijo med različnimi oddelki ali funkcijami v vašem podjetju?

Value 193 Frequency
1 sploh nimamo 89
2 redko-približno enkrat do dvakrat mesečno 22
3 občasno - približno enkrat tedensko 14
4 v povprečju vsak drugi dan 5
5 vsakodnevno 63
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
193 4 1 5

Valid range from 1 to 5

sw2_2 ERP A: Ocenite v kakšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami v zvezi z informacijskimi tehnologijami: Obkrožite ustrezen odgovor. V primeru, da vam odgovori niso znani predlagamo, da se za del A..l posvetujete npr. z direktorjem oddelka za informatiko.

2. V kakšni meri uporablja vaša organizacija sistem za celovito podporo poslovanju (ERP) - npr. SAP, BAAN, NaVision, Birokrat ipd.?

Value 292 Frequency
1 sploh nimamo 42
2 redko-približno enkrat do dvakrat mesečno 6
3 občasno - približno enkrat tedensko 7
4 v povprečju vsak drugi dan 7
5 vsakodnevno 133
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
195 2 1 5

Valid range from 1 to 5

sw3_3 intranet A: Ocenite v kakšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami v zvezi z informacijskimi tehnologijami: Obkrožite ustrezen odgovor. V primeru, da vam odgovori niso znani predlagamo, da se za del A..l posvetujete npr. z direktorjem oddelka za informatiko.

3. Kako pogosto uporabljajo zaposleni v vaši organizaciji intranet, da bi izboljšali komunikacijo med različnimi oddelki ali funkcijami v vašem podjetju?

Value 391 Frequency
1 sploh nimamo 20
2 redko-približno enkrat do dvakrat mesečno 15
3 občasno - približno enkrat tedensko 29
4 v povprečju vsak drugi dan 23
5 vsakodnevno 108
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
195 2 1 5

Valid range from 1 to 5

sw4_4 baze podatkov A: Ocenite v kakšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami v zvezi z informacijskimi tehnologijami: Obkrožite ustrezen odgovor. V primeru, da vam odgovori niso znani predlagamo, da se za del A..l posvetujete npr. z direktorjem oddelka za informatiko.

4. V kakšni meri uporablja vaša organizacija sisteme za upravljanje z bazami podatkov (npr. MS SQL, Oracle)?

Value 490 Frequency
1 sploh nimamo 24
2 redko-približno enkrat do dvakrat mesečno 9
3 občasno - približno enkrat tedensko 17
4 v povprečju vsak drugi dan 15
5 vsakodnevno 129
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
194 3 1 5

Valid range from 1 to 5

sw5_5 spletna stran A: Ocenite v kakšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami v zvezi z informacijskimi tehnologijami: Obkrožite ustrezen odgovor. V primeru, da vam odgovori niso znani predlagamo, da se za del A..l posvetujete npr. z direktorjem oddelka za informatiko.

5. Kako pogosto posodabljate predstavitveno spletno stran vaše organizacije?

Value 589 Frequency
1 sploh nimamo 14
2 redko-približno enkrat do dvakrat mesečno 95
3 občasno - približno enkrat tedensko 46
4 v povprečju vsak drugi dan 17
5 vsakodnevno 21
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
193 4 1 5

Valid range from 1 to 5

sw6_6 e-forum A: Ocenite v kakšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami v zvezi z informacijskimi tehnologijami: Obkrožite ustrezen odgovor. V primeru, da vam odgovori niso znani predlagamo, da se za del A..l posvetujete npr. z direktorjem oddelka za informatiko.

6. V kakšni meri uporabljate v vaši organizaciji e-klepetalnice (forume), da bi izboljšali komunikacijo med upravo, zaposlenimi, strankami in/ali dobavitelji?

Value 688 Frequency
1 sploh nimamo 122
2 redko-približno enkrat do dvakrat mesečno 43
3 občasno - približno enkrat tedensko 12
4 v povprečju vsak drugi dan 10
5 vsakodnevno 9
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
196 1 1 5

Valid range from 1 to 5

tkm1_7 videokonference A: Ocenite v kakšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami v zvezi z informacijskimi tehnologijami: Obkrožite ustrezen odgovor. V primeru, da vam odgovori niso znani predlagamo, da se za del A..l posvetujete npr. z direktorjem oddelka za informatiko.

7. Kako pogosto uporablja vaša organizacija sistem za videokonference?

Value 787 Frequency
1 sploh nimamo 158
2 redko-približno enkrat do dvakrat mesečno 21
3 občasno - približno enkrat tedensko 11
4 v povprečju vsak drugi dan 0
5 vsakodnevno 3
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
193 4 1 5

Valid range from 1 to 5

tkm2_8 mobilni telefoni A: Ocenite v kakšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami v zvezi z informacijskimi tehnologijami: Obkrožite ustrezen odgovor. V primeru, da vam odgovori niso znani predlagamo, da se za del A..l posvetujete npr. z direktorjem oddelka za informatiko.

8. Kakšnemu deležu zaposlenih je v vašem podjetju omogočena uporaba službenih prenosnih telefonov?

Value 886 Frequency
1 do pod 1% zaposlenih 19
2 od 1% do pod 5% 44
3 od 5% do pod 15% 59
4 od 15 do pod 30% zaposlenih 41
5 nad 30% zaposlenih 33
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
196 1 1 5

Valid range from 1 to 5

tkm3_9 dostop do interneta -delež zaposlenih A: Ocenite v kakšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami v zvezi z informacijskimi tehnologijami: Obkrožite ustrezen odgovor. V primeru, da vam odgovori niso znani predlagamo, da se za del A..l posvetujete npr. z direktorjem oddelka za informatiko.

9. Kakšnemu deležu zaposlenih je omogočen v vašem podjetju dostop do Interneta?

Value 985 Frequency
1 do pod 10% 31
2 od 10% do pod 25% 56
3 od 25% do pod 75% 61
4 od 75% do pod 100% 31
5 vsi zaposleni 17
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
196 1 1 5

Valid range from 1 to 5

tkm4_10 internet - hitrost dostopa A: Ocenite v kakšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami v zvezi z informacijskimi tehnologijami: Obkrožite ustrezen odgovor. V primeru, da vam odgovori niso znani predlagamo, da se za del A..l posvetujete npr. z direktorjem oddelka za informatiko.

10. Hitrost dostopa v Internet je v vaši organizaciji:

Value 1084 Frequency
1 nimamo 0
2 zelo počasna (analogna) 2
3 zadovoljiva (ISDN) 22
4 dobra (najeta linija) 38
5 visoka (ADSL ipd) 135
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
197 0 2 5

Valid range from 1 to 5

hw1_11 PC/terminal - delež zaposlenih A: Ocenite v kakšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami v zvezi z informacijskimi tehnologijami: Obkrožite ustrezen odgovor. V primeru, da vam odgovori niso znani predlagamo, da se za del A..l posvetujete npr. z direktorjem oddelka za informatiko.

11. Kakšen delež zaposlenih v vašem podjetju ima v stalni uporabi osebni računalnik ali terminal na delovnem mestu?

Value 1183 Frequency
1 do pod 10% 14
2 od 10% do pod 25% 59
3 od 25% do pod 75% 78
4 od 75% do pod 100% 30
5 vsi zaposleni 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
197 0 1 5

Valid range from 1 to 5

hw2_12 prenosni računalniki/PDA - d.zap. A: Ocenite v kakšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami v zvezi z informacijskimi tehnologijami: Obkrožite ustrezen odgovor. V primeru, da vam odgovori niso znani predlagamo, da se za del A..l posvetujete npr. z direktorjem oddelka za informatiko.

12. Kakšnemu deležu zaposlenih je v vašem podjetju omogočena uporaba prenosnih računalnikov ali dlančnikov (pda)?

Value 1282 Frequency
1 do pod 1% zaposlenih 60
2 od 1% do pod 5% 77
3 od 5% do pod 15% 40
4 od 15 do pod 30% zaposlenih 11
5 nad 30% zaposlenih 8
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
196 1 1 5

Valid range from 1 to 5

inv1_13 delež prihodkov za INV v informatiko A: Ocenite v kakšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami v zvezi z informacijskimi tehnologijami: Obkrožite ustrezen odgovor. V primeru, da vam odgovori niso znani predlagamo, da se za del A..l posvetujete npr. z direktorjem oddelka za informatiko.

13. Kakšen delež letnih prihodkov podjetja porabite za investicije v informatiko (strojna, programska oprema in razna računalniška izobraževanja in usposabljanja)?

Value 1381 Frequency
1 od 0 do pod 1% 66
2 od 1% do pod 2% 74
3 od 2 do pod 3% 23
4 od 3% do pod 4% 15
5 od 4% in več 11
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
189 8 1 5

Valid range from 1 to 5

inv2a_14a % investiicij za strojno in telekomunikacijsko opremo A: Ocenite v kakšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami v zvezi z informacijskimi tehnologijami: Obkrožite ustrezen odgovor. V primeru, da vam odgovori niso znani predlagamo, da se za del A..l posvetujete npr. z direktorjem oddelka za informatiko.

14. a.) Porazdelitev skupnih investicij za informatiko je naslednja: ____% za strojno in telekomunikacijsko opremo

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
176 21 1 100 58.934 27.548

Valid range from 1 to 100

inv2b_14b % investiicij za računalniška izobraževanja in usposabljanja A: Ocenite v kakšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami v zvezi z informacijskimi tehnologijami: Obkrožite ustrezen odgovor. V primeru, da vam odgovori niso znani predlagamo, da se za del A..l posvetujete npr. z direktorjem oddelka za informatiko.

14. b.)Porazdelitev skupnih investicij za informatiko je naslednja: ____% za računalniška usposabljanja in izobraževanja

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
166 31 0 80 18.303 15.997

Valid range from 0 to 80

inv2c_14c % investiicij za druge IKT investicije A: Ocenite v kakšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami v zvezi z informacijskimi tehnologijami: Obkrožite ustrezen odgovor. V primeru, da vam odgovori niso znani predlagamo, da se za del A..l posvetujete npr. z direktorjem oddelka za informatiko.

14. c.) Porazdelitev skupnih investicij za informatiko je naslednja: ____% za druge investicije

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
87 110 0 84 33.563 20.582

Valid range from 0 to 84

katerein_14d katere druge investicije A: Ocenite v kakšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami v zvezi z informacijskimi tehnologijami: Obkrožite ustrezen odgovor. V primeru, da vam odgovori niso znani predlagamo, da se za del A..l posvetujete npr. z direktorjem oddelka za informatiko.

14. d.) Porazdelitev skupnih investicij za informatiko je naslednja: katere druge?

Value 1777 Frequency
SW 17
SW licence, vzdrževanje, outsourcing, konzultacije 1
SW, licence, nadgradnje 1
aplikacije, licence 2
aplikativna programska oprema 1
baan implement. 1
lastni razvoj SW - informacijski sistem 1
licence za programe 1
licence, prog. oprema 1
licence, sw 1
licencirani SW 1
nadgrajevanje/izboljšave IS 1
najem programske opreme 1
nakup, izdelavo aplikacij, programov 1
novi programi - nove rešitve 1
operacijski sistemi 1
prilagoditev obstoječe prog. opreme 1
procesna informatika 1
prog. oprema 3
progr. opremo 1
programi 1
programi, vzdrževanja 1
programska oprema 17
programska oprema, aplikacije 1
razvoj 1
razvoj novih programov 1
server... 1
tehnološko proizvodna oprema, stroji 1
uvajanje ERP 2
visoka razpoložljivost, varnost 1
vzdrževanje IS-ja 1
zajem obdelovalnih podatkov Remote terminal units 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
68 0

os1_15 organizacijska struktura podjetja A: Ocenite v kakšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami v zvezi z informacijskimi tehnologijami: Obkrožite ustrezen odgovor. V primeru, da vam odgovori niso znani predlagamo, da se za del A..l posvetujete npr. z direktorjem oddelka za informatiko.

15. a.) Kako bi najboljše opisali organizacijsko strukturo podjetja?

Value 1876 Frequency
1 poslovno-funkcijska 99
2 divizijska (produktna/matrična) 19
3 matrična 18
4 mrežna 14
5 timska 7
6 horizontalna (procesna) 9
7 hibridna 26
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
192 5 1 7

Valid range from 1 to 7

os1_15b kombinacija org. strukture A: Ocenite v kakšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami v zvezi z informacijskimi tehnologijami: Obkrožite ustrezen odgovor. V primeru, da vam odgovori niso znani predlagamo, da se za del A..l posvetujete npr. z direktorjem oddelka za informatiko.

15. b.) Kako bi najboljše opisali organizacijsko strukturo podjetja?

Value 1975 Frequency
1 + 2 3
1 + 2 + 3 + 5 1
1 + 3 1
1 + 5 1
1 +3 (delno) 1
1 +6 1
1+2 2
1+4 1
1+6 1
2 + 3 1
3 + produktno/funkcionalna 1
5+6 1
6+2+5 1
funkcijska - divizijska 1
matrična + timska 1
matrična - projektna 1
matrično-poslovno funkcijska-timska 1
posl. funkcijska, matrična 1
poslovno - funkcijska in produktna 1
poslovno-funkcijska (70%) + procesn 1
projektno - matrična 1
timska, matrična, nivojska 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25 0

os2_16 položaj najvišjega informatika A: Ocenite v kakšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami v zvezi z informacijskimi tehnologijami: Obkrožite ustrezen odgovor. V primeru, da vam odgovori niso znani predlagamo, da se za del A..l posvetujete npr. z direktorjem oddelka za informatiko.

16. Kakšen je položaj najvišje rangiranega zaposlenega odgovornega za informatiko?

Value 2074 Frequency
1 član vrhnjega managementa 33
2 srednji management 118
3 drugo (zunajni izvajalci) 46
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
197 0 1 3

Valid range from 1 to 3

os2_16b opis 16 A: Ocenite v kakšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami v zvezi z informacijskimi tehnologijami: Obkrožite ustrezen odgovor. V primeru, da vam odgovori niso znani predlagamo, da se za del A..l posvetujete npr. z direktorjem oddelka za informatiko.

16. b.) Kakšen je položaj najvišje rangiranega zaposlenega odgovornega za informatiko?

Value 2173 Frequency
1 1
administrator 1
interni skrbnik, pogodbeno sl. informatike matične firme, zunanji izvajalci 1
ki je v srednjem managementu 1
korporacijske službe zunaj SLO 1
podjetje za HW pog. o vzdrževanju programska hiša pogodbe 1
pogodba s podjetjem znotraj skupine 1
pooblaščena pravna oseba 1
samo kontaktna oseba z zunanim izvajalcem 1
skrbnik je vez med zunanjim izvajalcem in zaposlenimi v podjetju 1
skrbnik je vodja področja in član kolegija 1
skrbnik programov 1
ta skrbnik ima V. stopnjo izobrazbe 1
zunanji izvajalci 2
zunanji za vzdrževanje SW in HW + skrbnik v podjetju 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
16 0

proc1_17 popisani procesi? A: Ocenite v kakšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami v zvezi z informacijskimi tehnologijami: Obkrožite ustrezen odgovor. V primeru, da vam odgovori niso znani predlagamo, da se za del A..l posvetujete npr. z direktorjem oddelka za informatiko.

17. Ali imate popisane poslovne procese?

Value 2272 Frequency
0 NE 42
1 DA 154
3 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
196 1 0 1

Valid range from 0 to 1

proc2_18 pogostost prenavljanja poslovnih procesov A: Ocenite v kakšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami v zvezi z informacijskimi tehnologijami: Obkrožite ustrezen odgovor. V primeru, da vam odgovori niso znani predlagamo, da se za del A..l posvetujete npr. z direktorjem oddelka za informatiko.

18. Kako pogosto prenavljate poslovne procese v podjetju?

Value 2371 Frequency
1 nikoli 1
2 redko (enkrat na nekaj let) 36
3 občasno (enkrat letno) 73
4 nekajkrat letno 18
5 redno (takoj ko pride do spremembe) 34
Sysmiss 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
162 35 1 5

Valid range from 1 to 5

proc3_19 spremembe odrazijo v programski opremi? A: Ocenite v kakšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami v zvezi z informacijskimi tehnologijami: Obkrožite ustrezen odgovor. V primeru, da vam odgovori niso znani predlagamo, da se za del A..l posvetujete npr. z direktorjem oddelka za informatiko.

19. Ali se spremembe odrazijo tudi v programski opremi (aplikaciji)?

Value 2470 Frequency
0 ne 24
1 Da 136
2 1
Sysmiss 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
160 37 0 1

Valid range from 0 to 1

proc4_21 kdo izvaja prenovo? A: Ocenite v kakšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami v zvezi z informacijskimi tehnologijami: Obkrožite ustrezen odgovor. V primeru, da vam odgovori niso znani predlagamo, da se za del A..l posvetujete npr. z direktorjem oddelka za informatiko.

21. Kdo ponavadi izvaja prenovo poslovnih procesov?

Value 2569 Frequency
1 zaposleni v podjetju 49
2 zunanji svetovalci 3
3 kombinacija zunanji+zaposleni 110
4 drugo 0
5 1
Sysmiss 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
163 34 1 5

Valid range from 1 to 5

proc5_22a orodja za modeliranje poslovnih procesov A: Ocenite v kakšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami v zvezi z informacijskimi tehnologijami: Obkrožite ustrezen odgovor. V primeru, da vam odgovori niso znani predlagamo, da se za del A..l posvetujete npr. z direktorjem oddelka za informatiko.

22. a.) Katero orodje uporabljate za modeliranje poslovnih procesov?

Value 2668 Frequency
1 Aris 22
2 INCOME 4
3 Visio 48
4 iGrafx 0
5 drugo 54
Sysmiss 69
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
128 69 1 5

Valid range from 1 to 5

proc5drugo_22b Drugo A: Ocenite v kakšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami v zvezi z informacijskimi tehnologijami: Obkrožite ustrezen odgovor. V primeru, da vam odgovori niso znani predlagamo, da se za del A..l posvetujete npr. z direktorjem oddelka za informatiko.

22. b.) Katero orodje uporabljate za modeliranje poslovnih procesov?

Value 2767 Frequency
+ visio 1
+dem 1
- 4
4 2
? 1
ASAP 1
Baan 1
Baan DEM 1
Brez orodja 1
DEM 2
MS Office 1
Microsoft Office 1
Power design 1
SCALA 1
SQL Finance 1
access 1
kar uporablja ponudn 1
lasten produkt 1
lastno 1
ne modeliramo v SLO 1
ne uporabljamo 1
ne vem 1
nimamo orodja 3
nič 2
nič posebnega 1
nič, word 1
office 1
rešitve po meri 1
svoj program 1
word 1
word, excel 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
39 0

proc6_23 stopnja integriranosti podatkov v podjetju A: Ocenite v kakšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami v zvezi z informacijskimi tehnologijami: Obkrožite ustrezen odgovor. V primeru, da vam odgovori niso znani predlagamo, da se za del A..l posvetujete npr. z direktorjem oddelka za informatiko.

23. Kako bi najboljše opisali stopnjo integriranosti podatkov v podjetju?

Value 2866 Frequency
1 večina zaposlenih lastne baze 17
2 integracija na ravni sektorjev 18
3 integracija na ravni funkcij/divizij 26
4 integracija na ravni podjetja 121
5 integracija podatkov s kupci in dobavitelji 6
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
188 9 1 5

Valid range from 1 to 5

pridinf1 1. Zaposleni v naši organizaciji so izjemno pomemben vir informacij. B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Obkrožite odgovor, ki najboljše opisuje stanje v vašem podjetju.

1. Zaposleni v naši organizaciji so izjemno pomemben vir informacij.

Value 2965 Frequency
1 sploh ne drži 2
2 ne drži 10
3 niti drži niti ne drži 32
4 drži 102
5 popolnoma drži 50
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
196 1 1 5

Valid range from 1 to 5

pridinf2 2. Pretekle odločitve so zelo uporaben vir informacij za trenutne odločitve. B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Obkrožite odgovor, ki najboljše opisuje stanje v vašem podjetju.

2. Pretekle odločitve so zelo uporaben vir informacij za trenutne odločitve.

Value 3064 Frequency
1 sploh ne drži 2
2 ne drži 14
3 niti drži niti ne drži 49
4 drži 105
5 popolnoma drži 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
197 0 1 5

Valid range from 1 to 5

pridinf3 3. Vedno se izplača preizkusiti nove metode in storitve, tudi če je to tvegano. B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Obkrožite odgovor, ki najboljše opisuje stanje v vašem podjetju.

3. Vedno se izplača preizkusiti nove metode in storitve, tudi če je to tvegano.

Value 3163 Frequency
1 sploh ne drži 4
2 ne drži 32
3 niti drži niti ne drži 78
4 drži 67
5 popolnoma drži 15
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
196 1 1 5

Valid range from 1 to 5

pridinf4 4. Poročila zunanjih strokovnjakov so izjemno pomemben vir informacij. B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Obkrožite odgovor, ki najboljše opisuje stanje v vašem podjetju.

4. Poročila zunanjih strokovnjakov so izjemno pomemben vir informacij.

Value 3262 Frequency
1 sploh ne drži 2
2 ne drži 17
3 niti drži niti ne drži 69
4 drži 91
5 popolnoma drži 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
197 0 1 5

Valid range from 1 to 5

pridinf5 5. Naša organizacija uporablja storitev clippinga -rednega zbiranja člankov o določenih za nas zanimivih temah. B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Obkrožite odgovor, ki najboljše opisuje stanje v vašem podjetju.

5. Naša organizacija uporablja storitev clippinga -rednega zbiranja člankov o določenih za nas zanimivih temah.

Value 3361 Frequency
1 sploh ne drži 44
2 ne drži 39
3 niti drži niti ne drži 35
4 drži 50
5 popolnoma drži 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
197 0 1 5

Valid range from 1 to 5

pridinf6 6. Konkurenčna podjetja so izredno pomemben vir učenja novih metod in storitev. B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Obkrožite odgovor, ki najboljše opisuje stanje v vašem podjetju.

6. Konkurenčna podjetja so izredno pomemben vir učenja novih metod in storitev.

Value 3460 Frequency
1 sploh ne drži 6
2 ne drži 17
3 niti drži niti ne drži 45
4 drži 95
5 popolnoma drži 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
197 0 1 5

Valid range from 1 to 5

pridinf7 7. Znanje o panogi, proizvodih in storitvah je pomemben kriterij pri zaposlovanju novih sodelavcev. B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Obkrožite odgovor, ki najboljše opisuje stanje v vašem podjetju.

7. Znanje o panogi, proizvodih in storitvah je pomemben kriterij pri zaposlovanju novih sodelavcev.

Value 3559 Frequency
1 sploh ne drži 6
2 ne drži 17
3 niti drži niti ne drži 44
4 drži 93
5 popolnoma drži 36
44 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
196 1 1 5

Valid range from 1 to 5

pridinf8 8. Skupni projekti in združitve prispevajo k dvigu ravni znanja o panogi, ekonomskem okolju, novih metodah in proizvodih /storitvah. B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Obkrožite odgovor, ki najboljše opisuje stanje v vašem podjetju.

8. Skupni projekti in združitve prispevajo k dvigu ravni znanja o panogi, ekonomskem okolju, novih metodah in proizvodih /storitvah.

Value 3658 Frequency
1 sploh ne drži 2
2 ne drži 13
3 niti drži niti ne drži 56
4 drži 93
5 popolnoma drži 33
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
197 0 1 5

Valid range from 1 to 5

pridinf9 9. Vrhnji managerji pri vsaki pomembni odločitvi poskušajo pridobiti informacije ali nasvet od nadzornega sveta (za d.d.) oz. lastnikov. B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Obkrožite odgovor, ki najboljše opisuje stanje v vašem podjetju.

9. Vrhnji managerji pri vsaki pomembni odločitvi poskušajo pridobiti informacije ali nasvet od nadzornega sveta (za d.d.) oz. lastnikov.

Value 3757 Frequency
1 sploh ne drži 11
2 ne drži 34
3 niti drži niti ne drži 53
4 drži 61
5 popolnoma drži 36
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
195 2 1 5

Valid range from 1 to 5

pridin10 10. Vrhnji managerji pri vsaki pomembni odločitvi poskušajo pridobiti informacije ali nasvet iz virov izven podjetja (najemanje strokovnjakov, kontaktiranje vrhnjih managerjev v drugih podjetjih). B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Obkrožite odgovor, ki najboljše opisuje stanje v vašem podjetju.

10. Vrhnji managerji pri vsaki pomembni odločitvi poskušajo pridobiti informacije ali nasvet iz virov izven podjetja (najemanje strokovnjakov, kontaktiranje vrhnjih managerjev v drugih podjetjih).

Value 3856 Frequency
1 sploh ne drži 7
2 ne drži 39
3 niti drži niti ne drži 82
4 drži 59
5 popolnoma drži 9
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
196 1 1 5

Valid range from 1 to 5

pridin11 11. Naša organizacija ima zaposlene, katerih delo je iskanje in pridobivanje zunanjih informacij. B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Obkrožite odgovor, ki najboljše opisuje stanje v vašem podjetju.

11. Naša organizacija ima zaposlene, katerih delo je iskanje in pridobivanje zunanjih informacij.

Value 3955 Frequency
1 sploh ne drži 57
2 ne drži 66
3 niti drži niti ne drži 42
4 drži 25
5 popolnoma drži 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
197 0 1 5

Valid range from 1 to 5

pridin12 12. Zunanji viri (poročila, svetovalci, časniki, revije, Internet…) so zelo pomembni za delovanje naše organizacije. B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Obkrožite odgovor, ki najboljše opisuje stanje v vašem podjetju.

12. Zunanji viri (poročila, svetovalci, časniki, revije, Internet…) so zelo pomembni za delovanje naše organizacije.

Value 4054 Frequency
1 sploh ne drži 5
2 ne drži 21
3 niti drži niti ne drži 77
4 drži 81
5 popolnoma drži 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
197 0 1 5

Valid range from 1 to 5

intinf1 1. Osebni kontakti B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Označite pomen naslednjih trditev o sredstvih komuniciranja med upravo in ostalimi zaposlenimi v vaši organizaciji.

1. Osebni kontakti

Value 4153 Frequency
1 sploh ni pomembno 0
2 ni pomembno 2
3 niti pomembno niti nepomembno 14
4 pomembno 94
5 zelo pomembno 87
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
197 0 2 5

Valid range from 1 to 5

intinf2 2. Srečanja timov B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Označite pomen naslednjih trditev o sredstvih komuniciranja med upravo in ostalimi zaposlenimi v vaši organizaciji.

2. Srečanja timov

Value 4252 Frequency
1 sploh ni pomembno 1
2 ni pomembno 7
3 niti pomembno niti nepomembno 20
4 pomembno 95
5 zelo pomembno 74
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
197 0 1 5

Valid range from 1 to 5

intinf3 3. Timi kot organi odločanja B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Označite pomen naslednjih trditev o sredstvih komuniciranja med upravo in ostalimi zaposlenimi v vaši organizaciji.

3. Timi kot organi odločanja

Value 4351 Frequency
1 sploh ni pomembno 3
2 ni pomembno 20
3 niti pomembno niti nepomembno 68
4 pomembno 77
5 zelo pomembno 27
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
195 2 1 5

Valid range from 1 to 5

intinf4 4. Telefonski kontakti B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Označite pomen naslednjih trditev o sredstvih komuniciranja med upravo in ostalimi zaposlenimi v vaši organizaciji.

4. Telefonski kontakti

Value 4450 Frequency
1 sploh ni pomembno 1
2 ni pomembno 7
3 niti pomembno niti nepomembno 54
4 pomembno 98
5 zelo pomembno 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
197 0 1 5

Valid range from 1 to 5

intinf5 5. Zapiski, memorandumi, pisma,… B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Označite pomen naslednjih trditev o sredstvih komuniciranja med upravo in ostalimi zaposlenimi v vaši organizaciji.

5. Zapiski, memorandumi, pisma,…

Value 4549 Frequency
1 sploh ni pomembno 2
2 ni pomembno 12
3 niti pomembno niti nepomembno 75
4 pomembno 78
5 zelo pomembno 29
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
196 1 1 5

Valid range from 1 to 5

intinf6 6. Posebna poročila B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Označite pomen naslednjih trditev o sredstvih komuniciranja med upravo in ostalimi zaposlenimi v vaši organizaciji.

6. Posebna poročila

Value 4648 Frequency
1 sploh ni pomembno 2
2 ni pomembno 18
3 niti pomembno niti nepomembno 54
4 pomembno 96
5 zelo pomembno 26
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
196 1 1 5

Valid range from 1 to 5

intinf7 7. Formalna veriga ukazovanja (v smislu poročanja) B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Označite pomen naslednjih trditev o sredstvih komuniciranja med upravo in ostalimi zaposlenimi v vaši organizaciji.

7. Formalna veriga ukazovanja (v smislu poročanja)

Value 4747 Frequency
1 sploh ni pomembno 2
2 ni pomembno 21
3 niti pomembno niti nepomembno 67
4 pomembno 86
5 zelo pomembno 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
197 0 1 5

Valid range from 1 to 5

intinf8 8. Intranet podjetja kot način interpretacije informacij B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Označite pomen naslednjih trditev o sredstvih komuniciranja med upravo in ostalimi zaposlenimi v vaši organizaciji.

8. Intranet podjetja kot način interpretacije informacij

Value 4846 Frequency
1 sploh ni pomembno 24
2 ni pomembno 35
3 niti pomembno niti nepomembno 53
4 pomembno 64
5 zelo pomembno 20
6 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
197 0 1 6

Valid range from 1 to 6

intinf9 9. Forumi (e-klepetalnice, e-razprave)) B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Označite pomen naslednjih trditev o sredstvih komuniciranja med upravo in ostalimi zaposlenimi v vaši organizaciji.

9. Forumi (e-klepetalnice, e-razprave))

Value 4945 Frequency
1 sploh ni pomembno 71
2 ni pomembno 51
3 niti pomembno niti nepomembno 54
4 pomembno 19
5 zelo pomembno 1
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
196 1 1 5

Valid range from 1 to 5

intinf10 10. Več informacij, kot ima podrejeni/a, boljše in uspešneje bo deloval/a. B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Kakšen je vaš osebni odnos (v funkciji managerja) do informiranja zaposlenih v vaši organizaciji?

10. Več informacij, kot ima podrejeni/a, boljše in uspešneje bo deloval/a.

Value 5044 Frequency
1 močno nasprotujem 0
2 nasprotujem 1
3 niti nasprotujem niti se strinjam 23
4 se strinjam 72
5 popolnoma se strinjam 100
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
196 1 2 5

Valid range from 1 to 5

intinf11 11. Informacije podrejenim morajo biti vedno preproste in jedrnate. B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Kakšen je vaš osebni odnos (v funkciji managerja) do informiranja zaposlenih v vaši organizaciji?

11. Informacije podrejenim morajo biti vedno preproste in jedrnate.

Value 5143 Frequency
1 močno nasprotujem 1
2 nasprotujem 2
3 niti nasprotujem niti se strinjam 13
4 se strinjam 75
5 popolnoma se strinjam 106
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
197 0 1 5

Valid range from 1 to 5

zvs1 1. Prilagodljivost na pritiske iz okolja B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Označite stopnjo spremembe, ki najboljše odraža dogajanje v vaši organizaciji v zadnjih treh letih.

1. Prilagodljivost na pritiske iz okolja

Value 5242 Frequency
1 znaten padec/poslabšanje 1
2 zmeren padec 1
3 ni spremembe 42
4 zmeren porast 113
5 znaten porast/izboljšanje 39
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
196 1 1 5

Valid range from 1 to 5

zvs2 2. Kvaliteta proizvodov ali storitev B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Označite stopnjo spremembe, ki najboljše odraža dogajanje v vaši organizaciji v zadnjih treh letih.

2. Kvaliteta proizvodov ali storitev

Value 5341 Frequency
1 znaten padec/poslabšanje 0
2 zmeren padec 4
3 ni spremembe 27
4 zmeren porast 113
5 znaten porast/izboljšanje 52
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
196 1 2 5

Valid range from 1 to 5

zvs3 3. Število ponujenih storitev ali proizvodov B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Označite stopnjo spremembe, ki najboljše odraža dogajanje v vaši organizaciji v zadnjih treh letih.

3. Število ponujenih storitev ali proizvodov

Value 5440 Frequency
1 znaten padec/poslabšanje 0
2 zmeren padec 1
3 ni spremembe 55
4 zmeren porast 92
5 znaten porast/izboljšanje 48
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
196 1 2 5

Valid range from 1 to 5

zvs4 4. Kvaliteta tehnologije poslovanja B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Označite stopnjo spremembe, ki najboljše odraža dogajanje v vaši organizaciji v zadnjih treh letih.

4. Kvaliteta tehnologije poslovanja

Value 5539 Frequency
1 znaten padec/poslabšanje 0
2 zmeren padec 1
3 ni spremembe 35
4 zmeren porast 126
5 znaten porast/izboljšanje 33
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
195 2 2 5

Valid range from 1 to 5

zvs5 5. Hitrost poslovanja B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Označite stopnjo spremembe, ki najboljše odraža dogajanje v vaši organizaciji v zadnjih treh letih.

5. Hitrost poslovanja

Value 5638 Frequency
1 znaten padec/poslabšanje 0
2 zmeren padec 2
3 ni spremembe 36
4 zmeren porast 104
5 znaten porast/izboljšanje 54
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
196 1 2 5

Valid range from 1 to 5

zvs6 6. Uvedba novih trženjskih pristopov B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Označite stopnjo spremembe, ki najboljše odraža dogajanje v vaši organizaciji v zadnjih treh letih.

6. Uvedba novih trženjskih pristopov

Value 5737 Frequency
1 znaten padec/poslabšanje 3
2 zmeren padec 6
3 ni spremembe 67
4 zmeren porast 85
5 znaten porast/izboljšanje 34
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
195 2 1 5

Valid range from 1 to 5

zvs7 7. Povprečna produktivnost zaposlenih B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Označite stopnjo spremembe, ki najboljše odraža dogajanje v vaši organizaciji v zadnjih treh letih.

7. Povprečna produktivnost zaposlenih

Value 5836 Frequency
1 znaten padec/poslabšanje 0
2 zmeren padec 8
3 ni spremembe 45
4 zmeren porast 121
5 znaten porast/izboljšanje 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
197 0 2 5

Valid range from 1 to 5

zvs8 8. Zadovoljstvo zaposlenih B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Označite stopnjo spremembe, ki najboljše odraža dogajanje v vaši organizaciji v zadnjih treh letih.

8. Zadovoljstvo zaposlenih

Value 5935 Frequency
1 znaten padec/poslabšanje 3
2 zmeren padec 27
3 ni spremembe 79
4 zmeren porast 75
5 znaten porast/izboljšanje 12
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
196 1 1 5

Valid range from 1 to 5

zvs9 9. Splošna atmosfera v podjetju B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Označite stopnjo spremembe, ki najboljše odraža dogajanje v vaši organizaciji v zadnjih treh letih.

9. Splošna atmosfera v podjetju

Value 6034 Frequency
1 znaten padec/poslabšanje 4
2 zmeren padec 21
3 ni spremembe 81
4 zmeren porast 78
5 znaten porast/izboljšanje 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
197 0 1 5

Valid range from 1 to 5

zvs10 10. Osebno komuniciranje med vrhnjimi managerji in zaposlenimi B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Označite stopnjo spremembe, ki najboljše odraža dogajanje v vaši organizaciji v zadnjih treh letih.

10. Osebno komuniciranje med vrhnjimi managerji in zaposlenimi

Value 6133 Frequency
1 znaten padec/poslabšanje 4
2 zmeren padec 10
3 ni spremembe 65
4 zmeren porast 98
5 znaten porast/izboljšanje 19
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
196 1 1 5

Valid range from 1 to 5

zvs11 11. Učinkovitost timskih sestankov B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Označite stopnjo spremembe, ki najboljše odraža dogajanje v vaši organizaciji v zadnjih treh letih.

11. Učinkovitost timskih sestankov

Value 6232 Frequency
1 znaten padec/poslabšanje 2
2 zmeren padec 8
3 ni spremembe 76
4 zmeren porast 98
5 znaten porast/izboljšanje 11
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
195 2 1 5

Valid range from 1 to 5

zvs12 12. Razumevanje strateške usmeritve organizacije s strani zaposlenih B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Označite stopnjo spremembe, ki najboljše odraža dogajanje v vaši organizaciji v zadnjih treh letih.

12. Razumevanje strateške usmeritve organizacije s strani zaposlenih

Value 6331 Frequency
1 znaten padec/poslabšanje 4
2 zmeren padec 16
3 ni spremembe 73
4 zmeren porast 89
5 znaten porast/izboljšanje 14
55 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
196 1 1 5

Valid range from 1 to 5

zvs13 13. Razumevanje glavnih problemov organizacije s strani zaposlenih B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Označite stopnjo spremembe, ki najboljše odraža dogajanje v vaši organizaciji v zadnjih treh letih.

13. Razumevanje glavnih problemov organizacije s strani zaposlenih

Value 6430 Frequency
1 znaten padec/poslabšanje 3
2 zmeren padec 12
3 ni spremembe 78
4 zmeren porast 89
5 znaten porast/izboljšanje 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
197 0 1 5

Valid range from 1 to 5

zvs14 14. Učinkovitost informacijskih sistemov znotraj organizacije B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Označite stopnjo spremembe, ki najboljše odraža dogajanje v vaši organizaciji v zadnjih treh letih.

14. Učinkovitost informacijskih sistemov znotraj organizacije

Value 6529 Frequency
1 znaten padec/poslabšanje 3
2 zmeren padec 5
3 ni spremembe 45
4 zmeren porast 115
5 znaten porast/izboljšanje 27
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
195 2 1 5

Valid range from 1 to 5

fin1 ROA C: Prosimo ocenite uspešnost poslovanja v zadnjih treh letih s pomočjo naslednjih dvopolnih trditev: Obkrožite številko, ki ustreza vaši organizaciji (v smislu bližine eni izmed dveh danih dvopolnih trditev)

1. Trditev A: Dobičkovnost sredstev (ROA, v %) v našem podjetju je bila precej pod povprečjem panoge. Trditev B: Dobičkovnost sredstev (ROA, v %) v našem podjetju je bila precej nad povprečjem panoge.

Value 6628 Frequency
1 precej pod povprečjem panoge 5
2 nekoliko pod povprečjem panoge 20
3 približno enako povprečju panoge 71
4 nekoliko nad povprečjem panoge 64
5 precej nad povprečjem panoge 32
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
192 5 1 5

Valid range from 1 to 5

fin2 DV na zaposlenega glede na panogo C: Prosimo ocenite uspešnost poslovanja v zadnjih treh letih s pomočjo naslednjih dvopolnih trditev: Obkrožite številko, ki ustreza vaši organizaciji (v smislu bližine eni izmed dveh danih dvopolnih trditev)

2. Trditev A: Dodana vrednost na zaposlenega v našem podjetju je bila precej pod povprečjem panoge. Trditev B: Dodana vrednost na zaposlenega v našem podjetju je bila precej nad povprečjem panoge.

Value 6727 Frequency
1 precej pod povprečjem panoge 2
2 nekoliko pod povprečjem panoge 20
3 približno enako povprečju panoge 68
4 nekoliko nad povprečjem panoge 73
5 precej nad povprečjem panoge 29
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
192 5 1 5

Valid range from 1 to 5

nefdob1 odnosi z dobavitelji C: Prosimo ocenite uspešnost poslovanja v zadnjih treh letih s pomočjo naslednjih dvopolnih trditev: Obkrožite številko, ki ustreza vaši organizaciji (v smislu bližine eni izmed dveh danih dvopolnih trditev)

3. Trditev A: Odnosi z dobavitelji so zelo slabi in nestabilni ter ponavadi tudi zelo kratkotrajni. Trditev B: Odnose z dobavitelji smatramo za odlične, saj z njimi vzdržujemo trajne in partnerske odnose.

Value 6826 Frequency
1 zelo nestabilni in kratkotrajni 2
2 relativno nestabilni in kratkotrajni 3
3 povprečni 32
4 dobri 98
5 odlični 58
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
193 4 1 5

Valid range from 1 to 5

nefzap1 neto fluktuacija zaposlenih C: Prosimo ocenite uspešnost poslovanja v zadnjih treh letih s pomočjo naslednjih dvopolnih trditev: Obkrožite številko, ki ustreza vaši organizaciji (v smislu bližine eni izmed dveh danih dvopolnih trditev)

4. Trditev A: Neto fluktuacija zaposlenih (število zamenjanega osebja v obdobju zaradi nezadovoljnosti s plačo, možnostmi za napredovanje, delovnimi odnosi ipd. - notranji vzroki) je v našem podjetju zelo visoka. Trditev B: V našem podjetju ni primerov, da bi ljudje odhajali zaradi tega, ker bi bili nezadovoljni s plačo, možnostmi za napredovanje, delovnimi odnosi ipd. - notranji vzroki.

Value 6925 Frequency
1 zelo visoka neto fluktuacija 5
2 visoka 22
3 povprečna 46
4 nizka 93
5 zelo nizka 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
197 0 1 5

Valid range from 1 to 5

nefzap2 produktivnost dela zaposlenih C: Prosimo ocenite uspešnost poslovanja v zadnjih treh letih s pomočjo naslednjih dvopolnih trditev: Obkrožite številko, ki ustreza vaši organizaciji (v smislu bližine eni izmed dveh danih dvopolnih trditev)

5. Trditev A: Produktivnost dela zaposlenih je veliko slabša od panožnega povprečja. Trditev B: Produktivnost dela zaposlenih je veliko boljša od panožnega povprečja.

Value 7024 Frequency
1 1
2 6
3 72
4 92
5 25
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
196 1 1 5 3.684 0.752

Valid range from 1 to 5

nefzap3 zaupanje v vodstvo C: Prosimo ocenite uspešnost poslovanja v zadnjih treh letih s pomočjo naslednjih dvopolnih trditev: Obkrožite številko, ki ustreza vaši organizaciji (v smislu bližine eni izmed dveh danih dvopolnih trditev)

6. Trditev A: Zaupanje v vodstvo s strani zaposlenih je nizko. Trditev B: Zaupanje v vodstvo s strani zaposlenih je visoko.

Value 7123 Frequency
1 6
2 12
3 54
4 100
5 24
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
196 1 1 5 3.633 0.887

Valid range from 1 to 5

nefzap4 medsebojno zaupanje zaposlenih C: Prosimo ocenite uspešnost poslovanja v zadnjih treh letih s pomočjo naslednjih dvopolnih trditev: Obkrožite številko, ki ustreza vaši organizaciji (v smislu bližine eni izmed dveh danih dvopolnih trditev)

7. Trditev A: Medsebojno zaupanje zaposlenih je zelo skrhano. Trditev B: Medsebojno zaupanje zaposlenih je zelo visoko.

Value 7222 Frequency
1 1
2 14
3 60
4 106
5 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
197 0 1 5 3.619 0.757

Valid range from 1 to 5

nefzap5 organizacija dela zaposlenih C: Prosimo ocenite uspešnost poslovanja v zadnjih treh letih s pomočjo naslednjih dvopolnih trditev: Obkrožite številko, ki ustreza vaši organizaciji (v smislu bližine eni izmed dveh danih dvopolnih trditev)

8. Trditev A: Organizacija dela zaposlenih je precej neučinkovita. Trditev B: Organizacija dela zaposlenih je zelo učinkovita.

Value 7321 Frequency
1 4
2 15
3 70
4 97
5 9
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
195 2 1 5 3.472 0.788

Valid range from 1 to 5

nefzap6 pripadnost zaposlenih C: Prosimo ocenite uspešnost poslovanja v zadnjih treh letih s pomočjo naslednjih dvopolnih trditev: Obkrožite številko, ki ustreza vaši organizaciji (v smislu bližine eni izmed dveh danih dvopolnih trditev)

9. Trditev A: Zaposleni ne čutijo posebne pripadnosti podjetju. Trditev B: Pripadnost zaposlenih podjetju je na visokem nivoju.

Value 7420 Frequency
1 5
2 17
3 51
4 96
5 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
197 0 1 5 3.635 0.919

Valid range from 1 to 5

nefzap7 prizadevnost zaposlenih C: Prosimo ocenite uspešnost poslovanja v zadnjih treh letih s pomočjo naslednjih dvopolnih trditev: Obkrožite številko, ki ustreza vaši organizaciji (v smislu bližine eni izmed dveh danih dvopolnih trditev)

10. Trditev A: Prizadevnost zaposlenih je zelo nizka. Trditev B: Prizadevnost zaposlenih je zelo visoka.

Value 7519 Frequency
1 3
2 15
3 56
4 96
5 26
44 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
196 1 1 5 3.648 0.861

Valid range from 1 to 5

nefzap8 stroški dela na zaposlenega C: Prosimo ocenite uspešnost poslovanja v zadnjih treh letih s pomočjo naslednjih dvopolnih trditev: Obkrožite številko, ki ustreza vaši organizaciji (v smislu bližine eni izmed dveh danih dvopolnih trditev)

11. Trditev A: Stroški dela na zaposlenega so močno nad povprečjem panoge. Trditev B: Stroški dela na zaposlenega so precej nižji od panožnega povprečja.

Value 7618 Frequency
1 5
2 32
3 103
4 43
5 10
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
193 4 1 5 3.109 0.831

Valid range from 1 to 5

nefzap9 absentizem C: Prosimo ocenite uspešnost poslovanja v zadnjih treh letih s pomočjo naslednjih dvopolnih trditev: Obkrožite številko, ki ustreza vaši organizaciji (v smislu bližine eni izmed dveh danih dvopolnih trditev)

12. Trditev A: Odsotnost z dela (absentizem) je v našem podjetju (v primerjavi z konkurenco) zelo visoka. Trditev B: Odsotnost z dela (absentizem) je v našem podjetju (v primerjavi z konkurenco) zelo nizka.

Value 7717 Frequency
1 3
2 25
3 74
4 73
5 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
197 0 1 5 3.437 0.905

Valid range from 1 to 5

nefzap10 zadovoljstvo zaposlenih z razmerami v podjetju C: Prosimo ocenite uspešnost poslovanja v zadnjih treh letih s pomočjo naslednjih dvopolnih trditev: Obkrožite številko, ki ustreza vaši organizaciji (v smislu bližine eni izmed dveh danih dvopolnih trditev)

13. Trditev A: Zaposleni niso zadovoljni z razmerami v podjetju. Trditev B: Zadovoljstvo zaposlenih je zelo visoko.

Value 7816 Frequency
1 4
2 19
3 91
4 71
5 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
197 0 1 5 3.345 0.816

Valid range from 1 to 5

nefzap11 sposonost učenja in prialgodljivost zaposlenih C: Prosimo ocenite uspešnost poslovanja v zadnjih treh letih s pomočjo naslednjih dvopolnih trditev: Obkrožite številko, ki ustreza vaši organizaciji (v smislu bližine eni izmed dveh danih dvopolnih trditev)

14. Trditev A: Sposobnost učenja in prilagodljivost zaposlenih je nizka (v primerjavi z konkurenti). Trditev B: Sposobnost učenja in prilagodljivost zaposlenih je veliko boljša od konkurence

Value 7915 Frequency
1 3
2 17
3 86
4 79
5 10
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
195 2 1 5 3.39 0.781

Valid range from 1 to 5

nefzap12 odnos do tveganja C: Prosimo ocenite uspešnost poslovanja v zadnjih treh letih s pomočjo naslednjih dvopolnih trditev: Obkrožite številko, ki ustreza vaši organizaciji (v smislu bližine eni izmed dveh danih dvopolnih trditev)

15. Trditev A: Odnos do tveganja v podjetju je veliko slabši. Trditev B: Odnos do tveganja v podjetju je veliko boljši.

Value 8014 Frequency
1 2
2 18
3 98
4 71
5 4
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
193 4 1 5 3.295 0.708

Valid range from 1 to 5

nefstr1 pritožbe kupcev - število C: Prosimo ocenite uspešnost poslovanja v zadnjih treh letih s pomočjo naslednjih dvopolnih trditev: Obkrožite številko, ki ustreza vaši organizaciji (v smislu bližine eni izmed dveh danih dvopolnih trditev)

16. Trditev A: Število pritožb kupcev v obdobju se je zelo povečalo. Trditev B: Število pritožb kupcev v obdobju se je zelo zmanjšalo.

Value 8113 Frequency
1 močno povečanje pritožb kupcev 4
2 zmerno povečanje pritožb kupcev 10
3 nespremenjeno število pritožb 70
4 zmerno zmanjšanje pritožb kupcev 85
5 zelo zmanjšano število pritožb kupcev 25
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
194 3 1 5

Valid range from 1 to 5

nefstr2 pritožbe kupcev -hitrost reševanja C: Prosimo ocenite uspešnost poslovanja v zadnjih treh letih s pomočjo naslednjih dvopolnih trditev: Obkrožite številko, ki ustreza vaši organizaciji (v smislu bližine eni izmed dveh danih dvopolnih trditev)

17. Trditev A: Hitrost reševanja pritožb kupcev (v primerjavi s konkurenco) je nizka. Trditev B: Pritožbe kupcev rešujemo precej hitreje od konkurence.

Value 8212 Frequency
2 5
3 73
4 87
5 27
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
192 5 2 5 3.708 0.737

Valid range from 2 to 5

nefstr3 pridobivanje/ohranjanje/izgubljanje strank C: Prosimo ocenite uspešnost poslovanja v zadnjih treh letih s pomočjo naslednjih dvopolnih trditev: Obkrožite številko, ki ustreza vaši organizaciji (v smislu bližine eni izmed dveh danih dvopolnih trditev)

18. Trditev A: Izgubljamo obstoječe stranke in ne uspemo pridobiti novih. Trditev B: Ohranjamo obstoječe stranke in pridobivamo vedno nove in nove.

Value 8311 Frequency
1 2
2 6
3 51
4 98
5 36
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
193 4 1 5 3.829 0.802

Valid range from 1 to 5

nefstr4 sloves podjetja v očeh strank C: Prosimo ocenite uspešnost poslovanja v zadnjih treh letih s pomočjo naslednjih dvopolnih trditev: Obkrožite številko, ki ustreza vaši organizaciji (v smislu bližine eni izmed dveh danih dvopolnih trditev)

19. Trditev A: Sloves našega podjetja v očeh strank se je precej poslabšal. Trditev B: Sloves našega podjetja se je v očeh strank zelo izboljšal.

Value 8410 Frequency
2 8
3 50
4 102
5 33
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
193 4 2 5 3.829 0.755

Valid range from 2 to 5

podjetje Ime podjetja

Naziv podjetja:

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

pota Pošta

Value 868 Frequency
0 197
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
197 0

priimek Vaš priimek: V primeru, da bi potrebovali dodatne informacije, bi vam bili hvaležni za podatke o osebi, ki je izpolnila ta vprašalnik.

Vaš priimek:

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

ime Vaše ime: V primeru, da bi potrebovali dodatne informacije, bi vam bili hvaležni za podatke o osebi, ki je izpolnila ta vprašalnik.

Vaše ime:

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

funkcija Vaša funkcija v organizaciji: V primeru, da bi potrebovali dodatne informacije, bi vam bili hvaležni za podatke o osebi, ki je izpolnila ta vprašalnik.

Vaša funkcija v organizaciji:

Value 895 Frequency
? 1
?? 1
Direktor 1
Direktor (lastnik) 1
Finančna direktorica 1
HRM 1
IT & Marketing 1
Namestnik direktorja 1
Organizator dela 1
Poslovna sekretarka in predstavnica vodstva za kakovost 1
Projektni vodja 1
QS 1
Vodja FRS 1
Vodja IS 1
Vodja IT 1
Vodja projektov v FRS 1
administrator 1
analitik - planer 1
dir 1
dir. financ in računovodstva 1
direktor 23
direktor IT 1
direktor direkcije za informatiko 1
direktor družbe 3
direktor ekon. področja 1
direktor frs + član uprave 1
direktor komerciale 1
direktor podjetja 3
direktor poslovanja 1
direktor poslovnih procesov 1
direktor sektorja informatike 1
direktor sektorja za infrastrukturo 1
direktor službe za informatiko 1
direktorica 2
direktorica informatike in telekomunikacij 1
gen. direktor 1
informatik 3
izvršilni direktor 1
izvršni direktor 1
izvršni direktor PSP 1
kadrovnik 1
kadrovska služba 1
kadrovska svetovalka 1
kakovost in zunanji trgi 1
komercialist- organizator prodajnega območja 1
komercialist/ IT skrbnik 1
menedžer informatike 1
nam. glavnega direktorja 1
namestnik gl. direktorja 1
namestnik izv. dir. za strateško poslovanje in procese 1
namestnik pred. uprave 1
namestnik predsednika 1
namestnik predsednika uprave 1
organizator 1
pom. dir. za finance 1
pom. gl. dir. 1
pomočnica glavnega direktorja 1
pomočnik direktorja 2
pomočnik fin. - rač. direktorja 1
pomočnik teh. dir. 1
poslovna sekretarka 1
preds. uprave 1
predsednik uprave 3
predstavnik vodstva 1
presojevalec 1
prokurist 3
prokuristka 1
računovodja 2
sam. komerc. 1
sekretarka družbe 1
sistemski planer 1
svetovalec uprave 3
v.d. direktorja 1
vodja FRS 2
vodja HRM in splošne službe 1
vodja IS 1
vodja IT 5
vodja IT oddelka 1
vodja IT setorja 1
vodja gospodarsko računovodskega sek. 1
vodja informacijske službe 1
vodja informatike 7
vodja informatike in organizacije 1
vodja izobraževanja 1
vodja kadrovske službe 2
vodja kakovosti 1
vodja kontrolinga 1
vodja nabave 1
vodja oddelka financ, računovodstva in kontrolinga 1
vodja org. dela, informatike 1
vodja pl. analit. službe 1
vodja plana in analiz 1
vodja plansko analitske službe 1
vodja priprave dela 2
vodja projekta 2
vodja projektov 1
vodja projektov pisarne 1
vodja razvoja IS 1
vodja sektorja za informatiko 3
vodja sistema kakovosti 1
vodja službe 1
vodja službe informatike 2
vodja službe za informacijske storitve 1
vodja službe za informatiko in organizacijo 1
zaposlen v oddelku za trženje 1
član uprave 3
član uprave za finance 1
članica uprave 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
164 0

funksifr funkcija respondenta sifrirano

Value 904 Frequency
FRSdir vodja, direktor finančno računovodske službe 10
HRMdir vodja, direktor HRM/kadrovskega področja 3
direktor predsednik uprave ali direktor družbe 49
drugo drugo: nižji nivoji odločanja 49
drugodir direktor druge funkcijske enote 9
infodir vodja, direktor informatike 35
kakodir vodja, direktor kakovosti 4
marktdir vodja, direktor marketinga 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
160 0

telefon Vaša telefonska številka: V primeru, da bi potrebovali dodatne informacije, bi vam bili hvaležni za podatke o osebi, ki je izpolnila ta vprašalnik.

Vaša telefonska številka:

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

elposta Vaš naslov elektronske pošte: V primeru, da bi potrebovali dodatne informacije, bi vam bili hvaležni za podatke o osebi, ki je izpolnila ta vprašalnik.

Vaš naslov elektronske pošte:

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

opombe Opombe

Value 931 Frequency
investicije v informatiko niso transparentne => IBM korporacija - interni transferi 1
na vprašalniku pise: ostale točke niso izpoljnjene, ker gre za sest. invalid. podjetje 1
načrtujejo gradnjo baze podatkov 1
pri izpolnjevanju vprašalnika je sodelovala Mojca Giacomelli (strokovna sodelovka v IT službi) 1
procesi popisani v okviru ISO 9001:2000 1
zaradi statusa organizacije ni možno pravilno odgovoriti na vprašanja 1,2,3 in 16, 17, 18, 19 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6 0

Access to data and documentation - Nesstar


DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  How to CITE this study?

Škerlavaj, M. (2010). Vpliv informacijsko-komunikacijskih tehnologij na organizacijsko učenje in uspešnost poslovanja slovenskih podjetij [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: IKTSLO04. https://doi.org/10.17898/ADP_IKTSLO04_V1

COBISS.SI
Publication date: 2010
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si