Vpliv informacijsko-komunikacijskih tehnologij na organizacijsko učenje in uspešnost poslovanja slovenskih podjetij

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: IKTSLO04
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_IKTSLO04_V1
Glavni avtor(ji):
  • Škerlavaj, Miha
Izdelal datoteko podatkov:
EF - Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2004)

Finančna podpora:

Ekonomska fakulteta

Serija:
  • ORGU/Organizacijsko učenje

    Serija ORGU preučuje organizacijsko učenje v podjetjih. Zajema Slovenijo, Hrvaško, Južno Korejo in Španijo. Teme, ki so zajete v seriji so: organizacijsko učenje, uspešnost poslovanja podjetij, uspešnost poslovanja in organizacijska kultura. Prva raziskava iz te serije je bila narejena leta 2003 v Sloveniji in se je ponovila leta 2004. Preučevala je vpliv informacijsko komunikacijskih tehnologij na organizacijsko učenje in uspešnost poslovanja. Leto kasneje sta bili izvedeni dve raziskavi, na Hrvaškem in v Maleziji, ki sta proučevali vpliv organizacijskega učenja in procesne usmerjenosti na uspešnost poslovanja v podjetjih. Zadnji dve raziskavi iz te serije sta bili narejeni leta 2008 v Južni Koreji in Španiji, ukvarjali pa sta se z vplivom organizacijskega učenja in inovacij na uspešnost podjetij.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

Informacijske in komunikacijske tehnologije, pridobivanje informacij, kakovost informacij, podajanje informacij, vedenjske spremembe, kognitivne spremembe, procesna usmerjenost, ocena uspešnosti poslovanja

Vsebinska področja CESSDA
GOSPODARSTVO
IZOBRAŽEVANJE
Vsebinsko področja CERIF
Vodenje podjetij
Vsebinska področja ADP
Informacijsko-komunikacijske tehnologije
organizacijsko učenje
uspešnost poslovanja


Povzetek:

Cilj raziskave je bil raziskati vpliv informacijsko-komunikacijskih tehnologij na organizacijsko učenje in uspešnost poslovanja slovenskih podjetij ter predstaviti in preizkusiti model izboljšanja uspešnosti poslovanja na podlagi vpliva kulture organizacijskega učenja (KOU). Elementi procesa organizacijskega učenja, ki so bili uporabljeni so: pridobivanje informacij, interpretacija informacij ter zaznavne in vedenjske spremembe. Znotraj teoretičnega okvira konkurenčnih vrednot KOU pokriva nekatere vidike vseh tipov organizacijskih kultur: timske, razvojne, hierarhične in racionalne. Zbrani podatki so pridobljeni iz 187 slovenskih podjetij, ki zaposlujejo več kot 50 ljudi.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: junij 2004 - september 2004
Čas izdelave: 2004-06
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

podjetje

Populacija:

Slovenska podjetja, ki zaposlujejo več kot 50 ljudi.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Škerlavaj, Miha

Tip vzorca:

Brez vzorčenja. Zajeta je bila celotna populacija slovenskih podjetij, ki zaposlujejo več kot 50 ljudi - 888 podjetij. Vzorčni okvir je zagotovil Poslovni imenik republike Slovenije.

Način zbiranja podatkov:

Samoizpolnjevalna anketa poslana po pošti.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: IKTSLO04 - Vpliv informacijsko-komunikacijskih tehnologij na organizacijsko učenje in uspešnost poslovanja slovenskih podjetij [datoteka podatkov], 2004

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • število spremenljivk: 93
  • število enot: 197

Spremenljivke

sw1_1 programska oprema za skupinsko delo A: Ocenite v kakšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami v zvezi z informacijskimi tehnologijami: Obkrožite ustrezen odgovor. V primeru, da vam odgovori niso znani predlagamo, da se za del A..l posvetujete npr. z direktorjem oddelka za informatiko.

1. Kako pogosto uporablja vaša organizacija programsko opremo za skupinsko delo (groupware - npr. Lotus Notes), da bi izboljšala komunikacijo med različnimi oddelki ali funkcijami v vašem podjetju?

Vrednost 13 Frekvenca
1 sploh nimamo 89
2 redko-približno enkrat do dvakrat mesečno 22
3 občasno - približno enkrat tedensko 14
4 v povprečju vsak drugi dan 5
5 vsakodnevno 63
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
193 4 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

sw2_2 ERP A: Ocenite v kakšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami v zvezi z informacijskimi tehnologijami: Obkrožite ustrezen odgovor. V primeru, da vam odgovori niso znani predlagamo, da se za del A..l posvetujete npr. z direktorjem oddelka za informatiko.

2. V kakšni meri uporablja vaša organizacija sistem za celovito podporo poslovanju (ERP) - npr. SAP, BAAN, NaVision, Birokrat ipd.?

Vrednost 22 Frekvenca
1 sploh nimamo 42
2 redko-približno enkrat do dvakrat mesečno 6
3 občasno - približno enkrat tedensko 7
4 v povprečju vsak drugi dan 7
5 vsakodnevno 133
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
195 2 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

sw3_3 intranet A: Ocenite v kakšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami v zvezi z informacijskimi tehnologijami: Obkrožite ustrezen odgovor. V primeru, da vam odgovori niso znani predlagamo, da se za del A..l posvetujete npr. z direktorjem oddelka za informatiko.

3. Kako pogosto uporabljajo zaposleni v vaši organizaciji intranet, da bi izboljšali komunikacijo med različnimi oddelki ali funkcijami v vašem podjetju?

Vrednost 31 Frekvenca
1 sploh nimamo 20
2 redko-približno enkrat do dvakrat mesečno 15
3 občasno - približno enkrat tedensko 29
4 v povprečju vsak drugi dan 23
5 vsakodnevno 108
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
195 2 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

sw1_1 programska oprema za skupinsko delo A: Ocenite v kakšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami v zvezi z informacijskimi tehnologijami: Obkrožite ustrezen odgovor. V primeru, da vam odgovori niso znani predlagamo, da se za del A..l posvetujete npr. z direktorjem oddelka za informatiko.

1. Kako pogosto uporablja vaša organizacija programsko opremo za skupinsko delo (groupware - npr. Lotus Notes), da bi izboljšala komunikacijo med različnimi oddelki ali funkcijami v vašem podjetju?

Vrednost 193 Frekvenca
1 sploh nimamo 89
2 redko-približno enkrat do dvakrat mesečno 22
3 občasno - približno enkrat tedensko 14
4 v povprečju vsak drugi dan 5
5 vsakodnevno 63
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
193 4 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

sw2_2 ERP A: Ocenite v kakšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami v zvezi z informacijskimi tehnologijami: Obkrožite ustrezen odgovor. V primeru, da vam odgovori niso znani predlagamo, da se za del A..l posvetujete npr. z direktorjem oddelka za informatiko.

2. V kakšni meri uporablja vaša organizacija sistem za celovito podporo poslovanju (ERP) - npr. SAP, BAAN, NaVision, Birokrat ipd.?

Vrednost 292 Frekvenca
1 sploh nimamo 42
2 redko-približno enkrat do dvakrat mesečno 6
3 občasno - približno enkrat tedensko 7
4 v povprečju vsak drugi dan 7
5 vsakodnevno 133
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
195 2 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

sw3_3 intranet A: Ocenite v kakšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami v zvezi z informacijskimi tehnologijami: Obkrožite ustrezen odgovor. V primeru, da vam odgovori niso znani predlagamo, da se za del A..l posvetujete npr. z direktorjem oddelka za informatiko.

3. Kako pogosto uporabljajo zaposleni v vaši organizaciji intranet, da bi izboljšali komunikacijo med različnimi oddelki ali funkcijami v vašem podjetju?

Vrednost 391 Frekvenca
1 sploh nimamo 20
2 redko-približno enkrat do dvakrat mesečno 15
3 občasno - približno enkrat tedensko 29
4 v povprečju vsak drugi dan 23
5 vsakodnevno 108
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
195 2 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

sw4_4 baze podatkov A: Ocenite v kakšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami v zvezi z informacijskimi tehnologijami: Obkrožite ustrezen odgovor. V primeru, da vam odgovori niso znani predlagamo, da se za del A..l posvetujete npr. z direktorjem oddelka za informatiko.

4. V kakšni meri uporablja vaša organizacija sisteme za upravljanje z bazami podatkov (npr. MS SQL, Oracle)?

Vrednost 490 Frekvenca
1 sploh nimamo 24
2 redko-približno enkrat do dvakrat mesečno 9
3 občasno - približno enkrat tedensko 17
4 v povprečju vsak drugi dan 15
5 vsakodnevno 129
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
194 3 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

sw5_5 spletna stran A: Ocenite v kakšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami v zvezi z informacijskimi tehnologijami: Obkrožite ustrezen odgovor. V primeru, da vam odgovori niso znani predlagamo, da se za del A..l posvetujete npr. z direktorjem oddelka za informatiko.

5. Kako pogosto posodabljate predstavitveno spletno stran vaše organizacije?

Vrednost 589 Frekvenca
1 sploh nimamo 14
2 redko-približno enkrat do dvakrat mesečno 95
3 občasno - približno enkrat tedensko 46
4 v povprečju vsak drugi dan 17
5 vsakodnevno 21
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
193 4 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

sw6_6 e-forum A: Ocenite v kakšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami v zvezi z informacijskimi tehnologijami: Obkrožite ustrezen odgovor. V primeru, da vam odgovori niso znani predlagamo, da se za del A..l posvetujete npr. z direktorjem oddelka za informatiko.

6. V kakšni meri uporabljate v vaši organizaciji e-klepetalnice (forume), da bi izboljšali komunikacijo med upravo, zaposlenimi, strankami in/ali dobavitelji?

Vrednost 688 Frekvenca
1 sploh nimamo 122
2 redko-približno enkrat do dvakrat mesečno 43
3 občasno - približno enkrat tedensko 12
4 v povprečju vsak drugi dan 10
5 vsakodnevno 9
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
196 1 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

tkm1_7 videokonference A: Ocenite v kakšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami v zvezi z informacijskimi tehnologijami: Obkrožite ustrezen odgovor. V primeru, da vam odgovori niso znani predlagamo, da se za del A..l posvetujete npr. z direktorjem oddelka za informatiko.

7. Kako pogosto uporablja vaša organizacija sistem za videokonference?

Vrednost 787 Frekvenca
1 sploh nimamo 158
2 redko-približno enkrat do dvakrat mesečno 21
3 občasno - približno enkrat tedensko 11
4 v povprečju vsak drugi dan 0
5 vsakodnevno 3
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
193 4 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

tkm2_8 mobilni telefoni A: Ocenite v kakšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami v zvezi z informacijskimi tehnologijami: Obkrožite ustrezen odgovor. V primeru, da vam odgovori niso znani predlagamo, da se za del A..l posvetujete npr. z direktorjem oddelka za informatiko.

8. Kakšnemu deležu zaposlenih je v vašem podjetju omogočena uporaba službenih prenosnih telefonov?

Vrednost 886 Frekvenca
1 do pod 1% zaposlenih 19
2 od 1% do pod 5% 44
3 od 5% do pod 15% 59
4 od 15 do pod 30% zaposlenih 41
5 nad 30% zaposlenih 33
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
196 1 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

tkm3_9 dostop do interneta -delež zaposlenih A: Ocenite v kakšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami v zvezi z informacijskimi tehnologijami: Obkrožite ustrezen odgovor. V primeru, da vam odgovori niso znani predlagamo, da se za del A..l posvetujete npr. z direktorjem oddelka za informatiko.

9. Kakšnemu deležu zaposlenih je omogočen v vašem podjetju dostop do Interneta?

Vrednost 985 Frekvenca
1 do pod 10% 31
2 od 10% do pod 25% 56
3 od 25% do pod 75% 61
4 od 75% do pod 100% 31
5 vsi zaposleni 17
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
196 1 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

tkm4_10 internet - hitrost dostopa A: Ocenite v kakšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami v zvezi z informacijskimi tehnologijami: Obkrožite ustrezen odgovor. V primeru, da vam odgovori niso znani predlagamo, da se za del A..l posvetujete npr. z direktorjem oddelka za informatiko.

10. Hitrost dostopa v Internet je v vaši organizaciji:

Vrednost 1084 Frekvenca
1 nimamo 0
2 zelo počasna (analogna) 2
3 zadovoljiva (ISDN) 22
4 dobra (najeta linija) 38
5 visoka (ADSL ipd) 135
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
197 0 2 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

hw1_11 PC/terminal - delež zaposlenih A: Ocenite v kakšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami v zvezi z informacijskimi tehnologijami: Obkrožite ustrezen odgovor. V primeru, da vam odgovori niso znani predlagamo, da se za del A..l posvetujete npr. z direktorjem oddelka za informatiko.

11. Kakšen delež zaposlenih v vašem podjetju ima v stalni uporabi osebni računalnik ali terminal na delovnem mestu?

Vrednost 1183 Frekvenca
1 do pod 10% 14
2 od 10% do pod 25% 59
3 od 25% do pod 75% 78
4 od 75% do pod 100% 30
5 vsi zaposleni 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
197 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

hw2_12 prenosni računalniki/PDA - d.zap. A: Ocenite v kakšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami v zvezi z informacijskimi tehnologijami: Obkrožite ustrezen odgovor. V primeru, da vam odgovori niso znani predlagamo, da se za del A..l posvetujete npr. z direktorjem oddelka za informatiko.

12. Kakšnemu deležu zaposlenih je v vašem podjetju omogočena uporaba prenosnih računalnikov ali dlančnikov (pda)?

Vrednost 1282 Frekvenca
1 do pod 1% zaposlenih 60
2 od 1% do pod 5% 77
3 od 5% do pod 15% 40
4 od 15 do pod 30% zaposlenih 11
5 nad 30% zaposlenih 8
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
196 1 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

inv1_13 delež prihodkov za INV v informatiko A: Ocenite v kakšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami v zvezi z informacijskimi tehnologijami: Obkrožite ustrezen odgovor. V primeru, da vam odgovori niso znani predlagamo, da se za del A..l posvetujete npr. z direktorjem oddelka za informatiko.

13. Kakšen delež letnih prihodkov podjetja porabite za investicije v informatiko (strojna, programska oprema in razna računalniška izobraževanja in usposabljanja)?

Vrednost 1381 Frekvenca
1 od 0 do pod 1% 66
2 od 1% do pod 2% 74
3 od 2 do pod 3% 23
4 od 3% do pod 4% 15
5 od 4% in več 11
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
189 8 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

inv2a_14a % investiicij za strojno in telekomunikacijsko opremo A: Ocenite v kakšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami v zvezi z informacijskimi tehnologijami: Obkrožite ustrezen odgovor. V primeru, da vam odgovori niso znani predlagamo, da se za del A..l posvetujete npr. z direktorjem oddelka za informatiko.

14. a.) Porazdelitev skupnih investicij za informatiko je naslednja: ____% za strojno in telekomunikacijsko opremo

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
176 21 1 100 58.934 27.548

Vrednosti spremenljivk od 1 do 100

inv2b_14b % investiicij za računalniška izobraževanja in usposabljanja A: Ocenite v kakšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami v zvezi z informacijskimi tehnologijami: Obkrožite ustrezen odgovor. V primeru, da vam odgovori niso znani predlagamo, da se za del A..l posvetujete npr. z direktorjem oddelka za informatiko.

14. b.)Porazdelitev skupnih investicij za informatiko je naslednja: ____% za računalniška usposabljanja in izobraževanja

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
166 31 0 80 18.303 15.997

Vrednosti spremenljivk od 0 do 80

inv2c_14c % investiicij za druge IKT investicije A: Ocenite v kakšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami v zvezi z informacijskimi tehnologijami: Obkrožite ustrezen odgovor. V primeru, da vam odgovori niso znani predlagamo, da se za del A..l posvetujete npr. z direktorjem oddelka za informatiko.

14. c.) Porazdelitev skupnih investicij za informatiko je naslednja: ____% za druge investicije

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
87 110 0 84 33.563 20.582

Vrednosti spremenljivk od 0 do 84

katerein_14d katere druge investicije A: Ocenite v kakšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami v zvezi z informacijskimi tehnologijami: Obkrožite ustrezen odgovor. V primeru, da vam odgovori niso znani predlagamo, da se za del A..l posvetujete npr. z direktorjem oddelka za informatiko.

14. d.) Porazdelitev skupnih investicij za informatiko je naslednja: katere druge?

Vrednost 1777 Frekvenca
SW 17
SW licence, vzdrževanje, outsourcing, konzultacije 1
SW, licence, nadgradnje 1
aplikacije, licence 2
aplikativna programska oprema 1
baan implement. 1
lastni razvoj SW - informacijski sistem 1
licence za programe 1
licence, prog. oprema 1
licence, sw 1
licencirani SW 1
nadgrajevanje/izboljšave IS 1
najem programske opreme 1
nakup, izdelavo aplikacij, programov 1
novi programi - nove rešitve 1
operacijski sistemi 1
prilagoditev obstoječe prog. opreme 1
procesna informatika 1
prog. oprema 3
progr. opremo 1
programi 1
programi, vzdrževanja 1
programska oprema 17
programska oprema, aplikacije 1
razvoj 1
razvoj novih programov 1
server... 1
tehnološko proizvodna oprema, stroji 1
uvajanje ERP 2
visoka razpoložljivost, varnost 1
vzdrževanje IS-ja 1
zajem obdelovalnih podatkov Remote terminal units 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
68 0

os1_15 organizacijska struktura podjetja A: Ocenite v kakšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami v zvezi z informacijskimi tehnologijami: Obkrožite ustrezen odgovor. V primeru, da vam odgovori niso znani predlagamo, da se za del A..l posvetujete npr. z direktorjem oddelka za informatiko.

15. a.) Kako bi najboljše opisali organizacijsko strukturo podjetja?

Vrednost 1876 Frekvenca
1 poslovno-funkcijska 99
2 divizijska (produktna/matrična) 19
3 matrična 18
4 mrežna 14
5 timska 7
6 horizontalna (procesna) 9
7 hibridna 26
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
192 5 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

os1_15b kombinacija org. strukture A: Ocenite v kakšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami v zvezi z informacijskimi tehnologijami: Obkrožite ustrezen odgovor. V primeru, da vam odgovori niso znani predlagamo, da se za del A..l posvetujete npr. z direktorjem oddelka za informatiko.

15. b.) Kako bi najboljše opisali organizacijsko strukturo podjetja?

Vrednost 1975 Frekvenca
1 + 2 3
1 + 2 + 3 + 5 1
1 + 3 1
1 + 5 1
1 +3 (delno) 1
1 +6 1
1+2 2
1+4 1
1+6 1
2 + 3 1
3 + produktno/funkcionalna 1
5+6 1
6+2+5 1
funkcijska - divizijska 1
matrična + timska 1
matrična - projektna 1
matrično-poslovno funkcijska-timska 1
posl. funkcijska, matrična 1
poslovno - funkcijska in produktna 1
poslovno-funkcijska (70%) + procesn 1
projektno - matrična 1
timska, matrična, nivojska 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25 0

os2_16 položaj najvišjega informatika A: Ocenite v kakšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami v zvezi z informacijskimi tehnologijami: Obkrožite ustrezen odgovor. V primeru, da vam odgovori niso znani predlagamo, da se za del A..l posvetujete npr. z direktorjem oddelka za informatiko.

16. Kakšen je položaj najvišje rangiranega zaposlenega odgovornega za informatiko?

Vrednost 2074 Frekvenca
1 član vrhnjega managementa 33
2 srednji management 118
3 drugo (zunajni izvajalci) 46
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
197 0 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

os2_16b opis 16 A: Ocenite v kakšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami v zvezi z informacijskimi tehnologijami: Obkrožite ustrezen odgovor. V primeru, da vam odgovori niso znani predlagamo, da se za del A..l posvetujete npr. z direktorjem oddelka za informatiko.

16. b.) Kakšen je položaj najvišje rangiranega zaposlenega odgovornega za informatiko?

Vrednost 2173 Frekvenca
1 1
administrator 1
interni skrbnik, pogodbeno sl. informatike matične firme, zunanji izvajalci 1
ki je v srednjem managementu 1
korporacijske službe zunaj SLO 1
podjetje za HW pog. o vzdrževanju programska hiša pogodbe 1
pogodba s podjetjem znotraj skupine 1
pooblaščena pravna oseba 1
samo kontaktna oseba z zunanim izvajalcem 1
skrbnik je vez med zunanjim izvajalcem in zaposlenimi v podjetju 1
skrbnik je vodja področja in član kolegija 1
skrbnik programov 1
ta skrbnik ima V. stopnjo izobrazbe 1
zunanji izvajalci 2
zunanji za vzdrževanje SW in HW + skrbnik v podjetju 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
16 0

proc1_17 popisani procesi? A: Ocenite v kakšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami v zvezi z informacijskimi tehnologijami: Obkrožite ustrezen odgovor. V primeru, da vam odgovori niso znani predlagamo, da se za del A..l posvetujete npr. z direktorjem oddelka za informatiko.

17. Ali imate popisane poslovne procese?

Vrednost 2272 Frekvenca
0 NE 42
1 DA 154
3 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
196 1 0 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

proc2_18 pogostost prenavljanja poslovnih procesov A: Ocenite v kakšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami v zvezi z informacijskimi tehnologijami: Obkrožite ustrezen odgovor. V primeru, da vam odgovori niso znani predlagamo, da se za del A..l posvetujete npr. z direktorjem oddelka za informatiko.

18. Kako pogosto prenavljate poslovne procese v podjetju?

Vrednost 2371 Frekvenca
1 nikoli 1
2 redko (enkrat na nekaj let) 36
3 občasno (enkrat letno) 73
4 nekajkrat letno 18
5 redno (takoj ko pride do spremembe) 34
Sysmiss 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
162 35 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

proc3_19 spremembe odrazijo v programski opremi? A: Ocenite v kakšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami v zvezi z informacijskimi tehnologijami: Obkrožite ustrezen odgovor. V primeru, da vam odgovori niso znani predlagamo, da se za del A..l posvetujete npr. z direktorjem oddelka za informatiko.

19. Ali se spremembe odrazijo tudi v programski opremi (aplikaciji)?

Vrednost 2470 Frekvenca
0 ne 24
1 Da 136
2 1
Sysmiss 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
160 37 0 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

proc4_21 kdo izvaja prenovo? A: Ocenite v kakšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami v zvezi z informacijskimi tehnologijami: Obkrožite ustrezen odgovor. V primeru, da vam odgovori niso znani predlagamo, da se za del A..l posvetujete npr. z direktorjem oddelka za informatiko.

21. Kdo ponavadi izvaja prenovo poslovnih procesov?

Vrednost 2569 Frekvenca
1 zaposleni v podjetju 49
2 zunanji svetovalci 3
3 kombinacija zunanji+zaposleni 110
4 drugo 0
5 1
Sysmiss 34
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
163 34 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

proc5_22a orodja za modeliranje poslovnih procesov A: Ocenite v kakšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami v zvezi z informacijskimi tehnologijami: Obkrožite ustrezen odgovor. V primeru, da vam odgovori niso znani predlagamo, da se za del A..l posvetujete npr. z direktorjem oddelka za informatiko.

22. a.) Katero orodje uporabljate za modeliranje poslovnih procesov?

Vrednost 2668 Frekvenca
1 Aris 22
2 INCOME 4
3 Visio 48
4 iGrafx 0
5 drugo 54
Sysmiss 69
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
128 69 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

proc5drugo_22b Drugo A: Ocenite v kakšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami v zvezi z informacijskimi tehnologijami: Obkrožite ustrezen odgovor. V primeru, da vam odgovori niso znani predlagamo, da se za del A..l posvetujete npr. z direktorjem oddelka za informatiko.

22. b.) Katero orodje uporabljate za modeliranje poslovnih procesov?

Vrednost 2767 Frekvenca
+ visio 1
+dem 1
- 4
4 2
? 1
ASAP 1
Baan 1
Baan DEM 1
Brez orodja 1
DEM 2
MS Office 1
Microsoft Office 1
Power design 1
SCALA 1
SQL Finance 1
access 1
kar uporablja ponudn 1
lasten produkt 1
lastno 1
ne modeliramo v SLO 1
ne uporabljamo 1
ne vem 1
nimamo orodja 3
nič 2
nič posebnega 1
nič, word 1
office 1
rešitve po meri 1
svoj program 1
word 1
word, excel 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
39 0

proc6_23 stopnja integriranosti podatkov v podjetju A: Ocenite v kakšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami v zvezi z informacijskimi tehnologijami: Obkrožite ustrezen odgovor. V primeru, da vam odgovori niso znani predlagamo, da se za del A..l posvetujete npr. z direktorjem oddelka za informatiko.

23. Kako bi najboljše opisali stopnjo integriranosti podatkov v podjetju?

Vrednost 2866 Frekvenca
1 večina zaposlenih lastne baze 17
2 integracija na ravni sektorjev 18
3 integracija na ravni funkcij/divizij 26
4 integracija na ravni podjetja 121
5 integracija podatkov s kupci in dobavitelji 6
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
188 9 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

pridinf1 1. Zaposleni v naši organizaciji so izjemno pomemben vir informacij. B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Obkrožite odgovor, ki najboljše opisuje stanje v vašem podjetju.

1. Zaposleni v naši organizaciji so izjemno pomemben vir informacij.

Vrednost 2965 Frekvenca
1 sploh ne drži 2
2 ne drži 10
3 niti drži niti ne drži 32
4 drži 102
5 popolnoma drži 50
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
196 1 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

pridinf2 2. Pretekle odločitve so zelo uporaben vir informacij za trenutne odločitve. B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Obkrožite odgovor, ki najboljše opisuje stanje v vašem podjetju.

2. Pretekle odločitve so zelo uporaben vir informacij za trenutne odločitve.

Vrednost 3064 Frekvenca
1 sploh ne drži 2
2 ne drži 14
3 niti drži niti ne drži 49
4 drži 105
5 popolnoma drži 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
197 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

pridinf3 3. Vedno se izplača preizkusiti nove metode in storitve, tudi če je to tvegano. B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Obkrožite odgovor, ki najboljše opisuje stanje v vašem podjetju.

3. Vedno se izplača preizkusiti nove metode in storitve, tudi če je to tvegano.

Vrednost 3163 Frekvenca
1 sploh ne drži 4
2 ne drži 32
3 niti drži niti ne drži 78
4 drži 67
5 popolnoma drži 15
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
196 1 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

pridinf4 4. Poročila zunanjih strokovnjakov so izjemno pomemben vir informacij. B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Obkrožite odgovor, ki najboljše opisuje stanje v vašem podjetju.

4. Poročila zunanjih strokovnjakov so izjemno pomemben vir informacij.

Vrednost 3262 Frekvenca
1 sploh ne drži 2
2 ne drži 17
3 niti drži niti ne drži 69
4 drži 91
5 popolnoma drži 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
197 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

pridinf5 5. Naša organizacija uporablja storitev clippinga -rednega zbiranja člankov o določenih za nas zanimivih temah. B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Obkrožite odgovor, ki najboljše opisuje stanje v vašem podjetju.

5. Naša organizacija uporablja storitev clippinga -rednega zbiranja člankov o določenih za nas zanimivih temah.

Vrednost 3361 Frekvenca
1 sploh ne drži 44
2 ne drži 39
3 niti drži niti ne drži 35
4 drži 50
5 popolnoma drži 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
197 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

pridinf6 6. Konkurenčna podjetja so izredno pomemben vir učenja novih metod in storitev. B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Obkrožite odgovor, ki najboljše opisuje stanje v vašem podjetju.

6. Konkurenčna podjetja so izredno pomemben vir učenja novih metod in storitev.

Vrednost 3460 Frekvenca
1 sploh ne drži 6
2 ne drži 17
3 niti drži niti ne drži 45
4 drži 95
5 popolnoma drži 34
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
197 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

pridinf7 7. Znanje o panogi, proizvodih in storitvah je pomemben kriterij pri zaposlovanju novih sodelavcev. B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Obkrožite odgovor, ki najboljše opisuje stanje v vašem podjetju.

7. Znanje o panogi, proizvodih in storitvah je pomemben kriterij pri zaposlovanju novih sodelavcev.

Vrednost 3559 Frekvenca
1 sploh ne drži 6
2 ne drži 17
3 niti drži niti ne drži 44
4 drži 93
5 popolnoma drži 36
44 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
196 1 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

pridinf8 8. Skupni projekti in združitve prispevajo k dvigu ravni znanja o panogi, ekonomskem okolju, novih metodah in proizvodih /storitvah. B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Obkrožite odgovor, ki najboljše opisuje stanje v vašem podjetju.

8. Skupni projekti in združitve prispevajo k dvigu ravni znanja o panogi, ekonomskem okolju, novih metodah in proizvodih /storitvah.

Vrednost 3658 Frekvenca
1 sploh ne drži 2
2 ne drži 13
3 niti drži niti ne drži 56
4 drži 93
5 popolnoma drži 33
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
197 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

pridinf9 9. Vrhnji managerji pri vsaki pomembni odločitvi poskušajo pridobiti informacije ali nasvet od nadzornega sveta (za d.d.) oz. lastnikov. B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Obkrožite odgovor, ki najboljše opisuje stanje v vašem podjetju.

9. Vrhnji managerji pri vsaki pomembni odločitvi poskušajo pridobiti informacije ali nasvet od nadzornega sveta (za d.d.) oz. lastnikov.

Vrednost 3757 Frekvenca
1 sploh ne drži 11
2 ne drži 34
3 niti drži niti ne drži 53
4 drži 61
5 popolnoma drži 36
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
195 2 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

pridin10 10. Vrhnji managerji pri vsaki pomembni odločitvi poskušajo pridobiti informacije ali nasvet iz virov izven podjetja (najemanje strokovnjakov, kontaktiranje vrhnjih managerjev v drugih podjetjih). B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Obkrožite odgovor, ki najboljše opisuje stanje v vašem podjetju.

10. Vrhnji managerji pri vsaki pomembni odločitvi poskušajo pridobiti informacije ali nasvet iz virov izven podjetja (najemanje strokovnjakov, kontaktiranje vrhnjih managerjev v drugih podjetjih).

Vrednost 3856 Frekvenca
1 sploh ne drži 7
2 ne drži 39
3 niti drži niti ne drži 82
4 drži 59
5 popolnoma drži 9
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
196 1 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

pridin11 11. Naša organizacija ima zaposlene, katerih delo je iskanje in pridobivanje zunanjih informacij. B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Obkrožite odgovor, ki najboljše opisuje stanje v vašem podjetju.

11. Naša organizacija ima zaposlene, katerih delo je iskanje in pridobivanje zunanjih informacij.

Vrednost 3955 Frekvenca
1 sploh ne drži 57
2 ne drži 66
3 niti drži niti ne drži 42
4 drži 25
5 popolnoma drži 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
197 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

pridin12 12. Zunanji viri (poročila, svetovalci, časniki, revije, Internet…) so zelo pomembni za delovanje naše organizacije. B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Obkrožite odgovor, ki najboljše opisuje stanje v vašem podjetju.

12. Zunanji viri (poročila, svetovalci, časniki, revije, Internet…) so zelo pomembni za delovanje naše organizacije.

Vrednost 4054 Frekvenca
1 sploh ne drži 5
2 ne drži 21
3 niti drži niti ne drži 77
4 drži 81
5 popolnoma drži 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
197 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

intinf1 1. Osebni kontakti B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Označite pomen naslednjih trditev o sredstvih komuniciranja med upravo in ostalimi zaposlenimi v vaši organizaciji.

1. Osebni kontakti

Vrednost 4153 Frekvenca
1 sploh ni pomembno 0
2 ni pomembno 2
3 niti pomembno niti nepomembno 14
4 pomembno 94
5 zelo pomembno 87
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
197 0 2 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

intinf2 2. Srečanja timov B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Označite pomen naslednjih trditev o sredstvih komuniciranja med upravo in ostalimi zaposlenimi v vaši organizaciji.

2. Srečanja timov

Vrednost 4252 Frekvenca
1 sploh ni pomembno 1
2 ni pomembno 7
3 niti pomembno niti nepomembno 20
4 pomembno 95
5 zelo pomembno 74
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
197 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

intinf3 3. Timi kot organi odločanja B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Označite pomen naslednjih trditev o sredstvih komuniciranja med upravo in ostalimi zaposlenimi v vaši organizaciji.

3. Timi kot organi odločanja

Vrednost 4351 Frekvenca
1 sploh ni pomembno 3
2 ni pomembno 20
3 niti pomembno niti nepomembno 68
4 pomembno 77
5 zelo pomembno 27
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
195 2 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

intinf4 4. Telefonski kontakti B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Označite pomen naslednjih trditev o sredstvih komuniciranja med upravo in ostalimi zaposlenimi v vaši organizaciji.

4. Telefonski kontakti

Vrednost 4450 Frekvenca
1 sploh ni pomembno 1
2 ni pomembno 7
3 niti pomembno niti nepomembno 54
4 pomembno 98
5 zelo pomembno 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
197 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

intinf5 5. Zapiski, memorandumi, pisma,… B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Označite pomen naslednjih trditev o sredstvih komuniciranja med upravo in ostalimi zaposlenimi v vaši organizaciji.

5. Zapiski, memorandumi, pisma,…

Vrednost 4549 Frekvenca
1 sploh ni pomembno 2
2 ni pomembno 12
3 niti pomembno niti nepomembno 75
4 pomembno 78
5 zelo pomembno 29
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
196 1 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

intinf6 6. Posebna poročila B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Označite pomen naslednjih trditev o sredstvih komuniciranja med upravo in ostalimi zaposlenimi v vaši organizaciji.

6. Posebna poročila

Vrednost 4648 Frekvenca
1 sploh ni pomembno 2
2 ni pomembno 18
3 niti pomembno niti nepomembno 54
4 pomembno 96
5 zelo pomembno 26
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
196 1 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

intinf7 7. Formalna veriga ukazovanja (v smislu poročanja) B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Označite pomen naslednjih trditev o sredstvih komuniciranja med upravo in ostalimi zaposlenimi v vaši organizaciji.

7. Formalna veriga ukazovanja (v smislu poročanja)

Vrednost 4747 Frekvenca
1 sploh ni pomembno 2
2 ni pomembno 21
3 niti pomembno niti nepomembno 67
4 pomembno 86
5 zelo pomembno 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
197 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

intinf8 8. Intranet podjetja kot način interpretacije informacij B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Označite pomen naslednjih trditev o sredstvih komuniciranja med upravo in ostalimi zaposlenimi v vaši organizaciji.

8. Intranet podjetja kot način interpretacije informacij

Vrednost 4846 Frekvenca
1 sploh ni pomembno 24
2 ni pomembno 35
3 niti pomembno niti nepomembno 53
4 pomembno 64
5 zelo pomembno 20
6 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
197 0 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

intinf9 9. Forumi (e-klepetalnice, e-razprave)) B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Označite pomen naslednjih trditev o sredstvih komuniciranja med upravo in ostalimi zaposlenimi v vaši organizaciji.

9. Forumi (e-klepetalnice, e-razprave))

Vrednost 4945 Frekvenca
1 sploh ni pomembno 71
2 ni pomembno 51
3 niti pomembno niti nepomembno 54
4 pomembno 19
5 zelo pomembno 1
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
196 1 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

intinf10 10. Več informacij, kot ima podrejeni/a, boljše in uspešneje bo deloval/a. B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Kakšen je vaš osebni odnos (v funkciji managerja) do informiranja zaposlenih v vaši organizaciji?

10. Več informacij, kot ima podrejeni/a, boljše in uspešneje bo deloval/a.

Vrednost 5044 Frekvenca
1 močno nasprotujem 0
2 nasprotujem 1
3 niti nasprotujem niti se strinjam 23
4 se strinjam 72
5 popolnoma se strinjam 100
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
196 1 2 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

intinf11 11. Informacije podrejenim morajo biti vedno preproste in jedrnate. B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Kakšen je vaš osebni odnos (v funkciji managerja) do informiranja zaposlenih v vaši organizaciji?

11. Informacije podrejenim morajo biti vedno preproste in jedrnate.

Vrednost 5143 Frekvenca
1 močno nasprotujem 1
2 nasprotujem 2
3 niti nasprotujem niti se strinjam 13
4 se strinjam 75
5 popolnoma se strinjam 106
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
197 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

zvs1 1. Prilagodljivost na pritiske iz okolja B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Označite stopnjo spremembe, ki najboljše odraža dogajanje v vaši organizaciji v zadnjih treh letih.

1. Prilagodljivost na pritiske iz okolja

Vrednost 5242 Frekvenca
1 znaten padec/poslabšanje 1
2 zmeren padec 1
3 ni spremembe 42
4 zmeren porast 113
5 znaten porast/izboljšanje 39
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
196 1 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

zvs2 2. Kvaliteta proizvodov ali storitev B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Označite stopnjo spremembe, ki najboljše odraža dogajanje v vaši organizaciji v zadnjih treh letih.

2. Kvaliteta proizvodov ali storitev

Vrednost 5341 Frekvenca
1 znaten padec/poslabšanje 0
2 zmeren padec 4
3 ni spremembe 27
4 zmeren porast 113
5 znaten porast/izboljšanje 52
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
196 1 2 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

zvs3 3. Število ponujenih storitev ali proizvodov B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Označite stopnjo spremembe, ki najboljše odraža dogajanje v vaši organizaciji v zadnjih treh letih.

3. Število ponujenih storitev ali proizvodov

Vrednost 5440 Frekvenca
1 znaten padec/poslabšanje 0
2 zmeren padec 1
3 ni spremembe 55
4 zmeren porast 92
5 znaten porast/izboljšanje 48
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
196 1 2 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

zvs4 4. Kvaliteta tehnologije poslovanja B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Označite stopnjo spremembe, ki najboljše odraža dogajanje v vaši organizaciji v zadnjih treh letih.

4. Kvaliteta tehnologije poslovanja

Vrednost 5539 Frekvenca
1 znaten padec/poslabšanje 0
2 zmeren padec 1
3 ni spremembe 35
4 zmeren porast 126
5 znaten porast/izboljšanje 33
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
195 2 2 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

zvs5 5. Hitrost poslovanja B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Označite stopnjo spremembe, ki najboljše odraža dogajanje v vaši organizaciji v zadnjih treh letih.

5. Hitrost poslovanja

Vrednost 5638 Frekvenca
1 znaten padec/poslabšanje 0
2 zmeren padec 2
3 ni spremembe 36
4 zmeren porast 104
5 znaten porast/izboljšanje 54
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
196 1 2 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

zvs6 6. Uvedba novih trženjskih pristopov B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Označite stopnjo spremembe, ki najboljše odraža dogajanje v vaši organizaciji v zadnjih treh letih.

6. Uvedba novih trženjskih pristopov

Vrednost 5737 Frekvenca
1 znaten padec/poslabšanje 3
2 zmeren padec 6
3 ni spremembe 67
4 zmeren porast 85
5 znaten porast/izboljšanje 34
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
195 2 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

zvs7 7. Povprečna produktivnost zaposlenih B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Označite stopnjo spremembe, ki najboljše odraža dogajanje v vaši organizaciji v zadnjih treh letih.

7. Povprečna produktivnost zaposlenih

Vrednost 5836 Frekvenca
1 znaten padec/poslabšanje 0
2 zmeren padec 8
3 ni spremembe 45
4 zmeren porast 121
5 znaten porast/izboljšanje 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
197 0 2 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

zvs8 8. Zadovoljstvo zaposlenih B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Označite stopnjo spremembe, ki najboljše odraža dogajanje v vaši organizaciji v zadnjih treh letih.

8. Zadovoljstvo zaposlenih

Vrednost 5935 Frekvenca
1 znaten padec/poslabšanje 3
2 zmeren padec 27
3 ni spremembe 79
4 zmeren porast 75
5 znaten porast/izboljšanje 12
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
196 1 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

zvs9 9. Splošna atmosfera v podjetju B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Označite stopnjo spremembe, ki najboljše odraža dogajanje v vaši organizaciji v zadnjih treh letih.

9. Splošna atmosfera v podjetju

Vrednost 6034 Frekvenca
1 znaten padec/poslabšanje 4
2 zmeren padec 21
3 ni spremembe 81
4 zmeren porast 78
5 znaten porast/izboljšanje 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
197 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

zvs10 10. Osebno komuniciranje med vrhnjimi managerji in zaposlenimi B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Označite stopnjo spremembe, ki najboljše odraža dogajanje v vaši organizaciji v zadnjih treh letih.

10. Osebno komuniciranje med vrhnjimi managerji in zaposlenimi

Vrednost 6133 Frekvenca
1 znaten padec/poslabšanje 4
2 zmeren padec 10
3 ni spremembe 65
4 zmeren porast 98
5 znaten porast/izboljšanje 19
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
196 1 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

zvs11 11. Učinkovitost timskih sestankov B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Označite stopnjo spremembe, ki najboljše odraža dogajanje v vaši organizaciji v zadnjih treh letih.

11. Učinkovitost timskih sestankov

Vrednost 6232 Frekvenca
1 znaten padec/poslabšanje 2
2 zmeren padec 8
3 ni spremembe 76
4 zmeren porast 98
5 znaten porast/izboljšanje 11
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
195 2 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

zvs12 12. Razumevanje strateške usmeritve organizacije s strani zaposlenih B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Označite stopnjo spremembe, ki najboljše odraža dogajanje v vaši organizaciji v zadnjih treh letih.

12. Razumevanje strateške usmeritve organizacije s strani zaposlenih

Vrednost 6331 Frekvenca
1 znaten padec/poslabšanje 4
2 zmeren padec 16
3 ni spremembe 73
4 zmeren porast 89
5 znaten porast/izboljšanje 14
55 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
196 1 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

zvs13 13. Razumevanje glavnih problemov organizacije s strani zaposlenih B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Označite stopnjo spremembe, ki najboljše odraža dogajanje v vaši organizaciji v zadnjih treh letih.

13. Razumevanje glavnih problemov organizacije s strani zaposlenih

Vrednost 6430 Frekvenca
1 znaten padec/poslabšanje 3
2 zmeren padec 12
3 ni spremembe 78
4 zmeren porast 89
5 znaten porast/izboljšanje 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
197 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

zvs14 14. Učinkovitost informacijskih sistemov znotraj organizacije B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Označite stopnjo spremembe, ki najboljše odraža dogajanje v vaši organizaciji v zadnjih treh letih.

14. Učinkovitost informacijskih sistemov znotraj organizacije

Vrednost 6529 Frekvenca
1 znaten padec/poslabšanje 3
2 zmeren padec 5
3 ni spremembe 45
4 zmeren porast 115
5 znaten porast/izboljšanje 27
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
195 2 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

fin1 ROA C: Prosimo ocenite uspešnost poslovanja v zadnjih treh letih s pomočjo naslednjih dvopolnih trditev: Obkrožite številko, ki ustreza vaši organizaciji (v smislu bližine eni izmed dveh danih dvopolnih trditev)

1. Trditev A: Dobičkovnost sredstev (ROA, v %) v našem podjetju je bila precej pod povprečjem panoge. Trditev B: Dobičkovnost sredstev (ROA, v %) v našem podjetju je bila precej nad povprečjem panoge.

Vrednost 6628 Frekvenca
1 precej pod povprečjem panoge 5
2 nekoliko pod povprečjem panoge 20
3 približno enako povprečju panoge 71
4 nekoliko nad povprečjem panoge 64
5 precej nad povprečjem panoge 32
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
192 5 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

fin2 DV na zaposlenega glede na panogo C: Prosimo ocenite uspešnost poslovanja v zadnjih treh letih s pomočjo naslednjih dvopolnih trditev: Obkrožite številko, ki ustreza vaši organizaciji (v smislu bližine eni izmed dveh danih dvopolnih trditev)

2. Trditev A: Dodana vrednost na zaposlenega v našem podjetju je bila precej pod povprečjem panoge. Trditev B: Dodana vrednost na zaposlenega v našem podjetju je bila precej nad povprečjem panoge.

Vrednost 6727 Frekvenca
1 precej pod povprečjem panoge 2
2 nekoliko pod povprečjem panoge 20
3 približno enako povprečju panoge 68
4 nekoliko nad povprečjem panoge 73
5 precej nad povprečjem panoge 29
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
192 5 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

nefdob1 odnosi z dobavitelji C: Prosimo ocenite uspešnost poslovanja v zadnjih treh letih s pomočjo naslednjih dvopolnih trditev: Obkrožite številko, ki ustreza vaši organizaciji (v smislu bližine eni izmed dveh danih dvopolnih trditev)

3. Trditev A: Odnosi z dobavitelji so zelo slabi in nestabilni ter ponavadi tudi zelo kratkotrajni. Trditev B: Odnose z dobavitelji smatramo za odlične, saj z njimi vzdržujemo trajne in partnerske odnose.

Vrednost 6826 Frekvenca
1 zelo nestabilni in kratkotrajni 2
2 relativno nestabilni in kratkotrajni 3
3 povprečni 32
4 dobri 98
5 odlični 58
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
193 4 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

nefzap1 neto fluktuacija zaposlenih C: Prosimo ocenite uspešnost poslovanja v zadnjih treh letih s pomočjo naslednjih dvopolnih trditev: Obkrožite številko, ki ustreza vaši organizaciji (v smislu bližine eni izmed dveh danih dvopolnih trditev)

4. Trditev A: Neto fluktuacija zaposlenih (število zamenjanega osebja v obdobju zaradi nezadovoljnosti s plačo, možnostmi za napredovanje, delovnimi odnosi ipd. - notranji vzroki) je v našem podjetju zelo visoka. Trditev B: V našem podjetju ni primerov, da bi ljudje odhajali zaradi tega, ker bi bili nezadovoljni s plačo, možnostmi za napredovanje, delovnimi odnosi ipd. - notranji vzroki.

Vrednost 6925 Frekvenca
1 zelo visoka neto fluktuacija 5
2 visoka 22
3 povprečna 46
4 nizka 93
5 zelo nizka 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
197 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

nefzap2 produktivnost dela zaposlenih C: Prosimo ocenite uspešnost poslovanja v zadnjih treh letih s pomočjo naslednjih dvopolnih trditev: Obkrožite številko, ki ustreza vaši organizaciji (v smislu bližine eni izmed dveh danih dvopolnih trditev)

5. Trditev A: Produktivnost dela zaposlenih je veliko slabša od panožnega povprečja. Trditev B: Produktivnost dela zaposlenih je veliko boljša od panožnega povprečja.

Vrednost 7024 Frekvenca
1 1
2 6
3 72
4 92
5 25
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
196 1 1 5 3.684 0.752

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

nefzap3 zaupanje v vodstvo C: Prosimo ocenite uspešnost poslovanja v zadnjih treh letih s pomočjo naslednjih dvopolnih trditev: Obkrožite številko, ki ustreza vaši organizaciji (v smislu bližine eni izmed dveh danih dvopolnih trditev)

6. Trditev A: Zaupanje v vodstvo s strani zaposlenih je nizko. Trditev B: Zaupanje v vodstvo s strani zaposlenih je visoko.

Vrednost 7123 Frekvenca
1 6
2 12
3 54
4 100
5 24
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
196 1 1 5 3.633 0.887

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

nefzap4 medsebojno zaupanje zaposlenih C: Prosimo ocenite uspešnost poslovanja v zadnjih treh letih s pomočjo naslednjih dvopolnih trditev: Obkrožite številko, ki ustreza vaši organizaciji (v smislu bližine eni izmed dveh danih dvopolnih trditev)

7. Trditev A: Medsebojno zaupanje zaposlenih je zelo skrhano. Trditev B: Medsebojno zaupanje zaposlenih je zelo visoko.

Vrednost 7222 Frekvenca
1 1
2 14
3 60
4 106
5 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
197 0 1 5 3.619 0.757

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

nefzap5 organizacija dela zaposlenih C: Prosimo ocenite uspešnost poslovanja v zadnjih treh letih s pomočjo naslednjih dvopolnih trditev: Obkrožite številko, ki ustreza vaši organizaciji (v smislu bližine eni izmed dveh danih dvopolnih trditev)

8. Trditev A: Organizacija dela zaposlenih je precej neučinkovita. Trditev B: Organizacija dela zaposlenih je zelo učinkovita.

Vrednost 7321 Frekvenca
1 4
2 15
3 70
4 97
5 9
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
195 2 1 5 3.472 0.788

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

nefzap6 pripadnost zaposlenih C: Prosimo ocenite uspešnost poslovanja v zadnjih treh letih s pomočjo naslednjih dvopolnih trditev: Obkrožite številko, ki ustreza vaši organizaciji (v smislu bližine eni izmed dveh danih dvopolnih trditev)

9. Trditev A: Zaposleni ne čutijo posebne pripadnosti podjetju. Trditev B: Pripadnost zaposlenih podjetju je na visokem nivoju.

Vrednost 7420 Frekvenca
1 5
2 17
3 51
4 96
5 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
197 0 1 5 3.635 0.919

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

nefzap7 prizadevnost zaposlenih C: Prosimo ocenite uspešnost poslovanja v zadnjih treh letih s pomočjo naslednjih dvopolnih trditev: Obkrožite številko, ki ustreza vaši organizaciji (v smislu bližine eni izmed dveh danih dvopolnih trditev)

10. Trditev A: Prizadevnost zaposlenih je zelo nizka. Trditev B: Prizadevnost zaposlenih je zelo visoka.

Vrednost 7519 Frekvenca
1 3
2 15
3 56
4 96
5 26
44 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
196 1 1 5 3.648 0.861

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

nefzap8 stroški dela na zaposlenega C: Prosimo ocenite uspešnost poslovanja v zadnjih treh letih s pomočjo naslednjih dvopolnih trditev: Obkrožite številko, ki ustreza vaši organizaciji (v smislu bližine eni izmed dveh danih dvopolnih trditev)

11. Trditev A: Stroški dela na zaposlenega so močno nad povprečjem panoge. Trditev B: Stroški dela na zaposlenega so precej nižji od panožnega povprečja.

Vrednost 7618 Frekvenca
1 5
2 32
3 103
4 43
5 10
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
193 4 1 5 3.109 0.831

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

nefzap9 absentizem C: Prosimo ocenite uspešnost poslovanja v zadnjih treh letih s pomočjo naslednjih dvopolnih trditev: Obkrožite številko, ki ustreza vaši organizaciji (v smislu bližine eni izmed dveh danih dvopolnih trditev)

12. Trditev A: Odsotnost z dela (absentizem) je v našem podjetju (v primerjavi z konkurenco) zelo visoka. Trditev B: Odsotnost z dela (absentizem) je v našem podjetju (v primerjavi z konkurenco) zelo nizka.

Vrednost 7717 Frekvenca
1 3
2 25
3 74
4 73
5 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
197 0 1 5 3.437 0.905

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

nefzap10 zadovoljstvo zaposlenih z razmerami v podjetju C: Prosimo ocenite uspešnost poslovanja v zadnjih treh letih s pomočjo naslednjih dvopolnih trditev: Obkrožite številko, ki ustreza vaši organizaciji (v smislu bližine eni izmed dveh danih dvopolnih trditev)

13. Trditev A: Zaposleni niso zadovoljni z razmerami v podjetju. Trditev B: Zadovoljstvo zaposlenih je zelo visoko.

Vrednost 7816 Frekvenca
1 4
2 19
3 91
4 71
5 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
197 0 1 5 3.345 0.816

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

nefzap11 sposonost učenja in prialgodljivost zaposlenih C: Prosimo ocenite uspešnost poslovanja v zadnjih treh letih s pomočjo naslednjih dvopolnih trditev: Obkrožite številko, ki ustreza vaši organizaciji (v smislu bližine eni izmed dveh danih dvopolnih trditev)

14. Trditev A: Sposobnost učenja in prilagodljivost zaposlenih je nizka (v primerjavi z konkurenti). Trditev B: Sposobnost učenja in prilagodljivost zaposlenih je veliko boljša od konkurence

Vrednost 7915 Frekvenca
1 3
2 17
3 86
4 79
5 10
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
195 2 1 5 3.39 0.781

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

nefzap12 odnos do tveganja C: Prosimo ocenite uspešnost poslovanja v zadnjih treh letih s pomočjo naslednjih dvopolnih trditev: Obkrožite številko, ki ustreza vaši organizaciji (v smislu bližine eni izmed dveh danih dvopolnih trditev)

15. Trditev A: Odnos do tveganja v podjetju je veliko slabši. Trditev B: Odnos do tveganja v podjetju je veliko boljši.

Vrednost 8014 Frekvenca
1 2
2 18
3 98
4 71
5 4
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
193 4 1 5 3.295 0.708

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

nefstr1 pritožbe kupcev - število C: Prosimo ocenite uspešnost poslovanja v zadnjih treh letih s pomočjo naslednjih dvopolnih trditev: Obkrožite številko, ki ustreza vaši organizaciji (v smislu bližine eni izmed dveh danih dvopolnih trditev)

16. Trditev A: Število pritožb kupcev v obdobju se je zelo povečalo. Trditev B: Število pritožb kupcev v obdobju se je zelo zmanjšalo.

Vrednost 8113 Frekvenca
1 močno povečanje pritožb kupcev 4
2 zmerno povečanje pritožb kupcev 10
3 nespremenjeno število pritožb 70
4 zmerno zmanjšanje pritožb kupcev 85
5 zelo zmanjšano število pritožb kupcev 25
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
194 3 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

nefstr2 pritožbe kupcev -hitrost reševanja C: Prosimo ocenite uspešnost poslovanja v zadnjih treh letih s pomočjo naslednjih dvopolnih trditev: Obkrožite številko, ki ustreza vaši organizaciji (v smislu bližine eni izmed dveh danih dvopolnih trditev)

17. Trditev A: Hitrost reševanja pritožb kupcev (v primerjavi s konkurenco) je nizka. Trditev B: Pritožbe kupcev rešujemo precej hitreje od konkurence.

Vrednost 8212 Frekvenca
2 5
3 73
4 87
5 27
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
192 5 2 5 3.708 0.737

Vrednosti spremenljivk od 2 do 5

nefstr3 pridobivanje/ohranjanje/izgubljanje strank C: Prosimo ocenite uspešnost poslovanja v zadnjih treh letih s pomočjo naslednjih dvopolnih trditev: Obkrožite številko, ki ustreza vaši organizaciji (v smislu bližine eni izmed dveh danih dvopolnih trditev)

18. Trditev A: Izgubljamo obstoječe stranke in ne uspemo pridobiti novih. Trditev B: Ohranjamo obstoječe stranke in pridobivamo vedno nove in nove.

Vrednost 8311 Frekvenca
1 2
2 6
3 51
4 98
5 36
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
193 4 1 5 3.829 0.802

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

nefstr4 sloves podjetja v očeh strank C: Prosimo ocenite uspešnost poslovanja v zadnjih treh letih s pomočjo naslednjih dvopolnih trditev: Obkrožite številko, ki ustreza vaši organizaciji (v smislu bližine eni izmed dveh danih dvopolnih trditev)

19. Trditev A: Sloves našega podjetja v očeh strank se je precej poslabšal. Trditev B: Sloves našega podjetja se je v očeh strank zelo izboljšal.

Vrednost 8410 Frekvenca
2 8
3 50
4 102
5 33
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
193 4 2 5 3.829 0.755

Vrednosti spremenljivk od 2 do 5

podjetje Ime podjetja

Naziv podjetja:

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

pota Pošta

Vrednost 868 Frekvenca
0 197
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
197 0

priimek Vaš priimek: V primeru, da bi potrebovali dodatne informacije, bi vam bili hvaležni za podatke o osebi, ki je izpolnila ta vprašalnik.

Vaš priimek:

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

ime Vaše ime: V primeru, da bi potrebovali dodatne informacije, bi vam bili hvaležni za podatke o osebi, ki je izpolnila ta vprašalnik.

Vaše ime:

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

funkcija Vaša funkcija v organizaciji: V primeru, da bi potrebovali dodatne informacije, bi vam bili hvaležni za podatke o osebi, ki je izpolnila ta vprašalnik.

Vaša funkcija v organizaciji:

Vrednost 895 Frekvenca
? 1
?? 1
Direktor 1
Direktor (lastnik) 1
Finančna direktorica 1
HRM 1
IT & Marketing 1
Namestnik direktorja 1
Organizator dela 1
Poslovna sekretarka in predstavnica vodstva za kakovost 1
Projektni vodja 1
QS 1
Vodja FRS 1
Vodja IS 1
Vodja IT 1
Vodja projektov v FRS 1
administrator 1
analitik - planer 1
dir 1
dir. financ in računovodstva 1
direktor 23
direktor IT 1
direktor direkcije za informatiko 1
direktor družbe 3
direktor ekon. področja 1
direktor frs + član uprave 1
direktor komerciale 1
direktor podjetja 3
direktor poslovanja 1
direktor poslovnih procesov 1
direktor sektorja informatike 1
direktor sektorja za infrastrukturo 1
direktor službe za informatiko 1
direktorica 2
direktorica informatike in telekomunikacij 1
gen. direktor 1
informatik 3
izvršilni direktor 1
izvršni direktor 1
izvršni direktor PSP 1
kadrovnik 1
kadrovska služba 1
kadrovska svetovalka 1
kakovost in zunanji trgi 1
komercialist- organizator prodajnega območja 1
komercialist/ IT skrbnik 1
menedžer informatike 1
nam. glavnega direktorja 1
namestnik gl. direktorja 1
namestnik izv. dir. za strateško poslovanje in procese 1
namestnik pred. uprave 1
namestnik predsednika 1
namestnik predsednika uprave 1
organizator 1
pom. dir. za finance 1
pom. gl. dir. 1
pomočnica glavnega direktorja 1
pomočnik direktorja 2
pomočnik fin. - rač. direktorja 1
pomočnik teh. dir. 1
poslovna sekretarka 1
preds. uprave 1
predsednik uprave 3
predstavnik vodstva 1
presojevalec 1
prokurist 3
prokuristka 1
računovodja 2
sam. komerc. 1
sekretarka družbe 1
sistemski planer 1
svetovalec uprave 3
v.d. direktorja 1
vodja FRS 2
vodja HRM in splošne službe 1
vodja IS 1
vodja IT 5
vodja IT oddelka 1
vodja IT setorja 1
vodja gospodarsko računovodskega sek. 1
vodja informacijske službe 1
vodja informatike 7
vodja informatike in organizacije 1
vodja izobraževanja 1
vodja kadrovske službe 2
vodja kakovosti 1
vodja kontrolinga 1
vodja nabave 1
vodja oddelka financ, računovodstva in kontrolinga 1
vodja org. dela, informatike 1
vodja pl. analit. službe 1
vodja plana in analiz 1
vodja plansko analitske službe 1
vodja priprave dela 2
vodja projekta 2
vodja projektov 1
vodja projektov pisarne 1
vodja razvoja IS 1
vodja sektorja za informatiko 3
vodja sistema kakovosti 1
vodja službe 1
vodja službe informatike 2
vodja službe za informacijske storitve 1
vodja službe za informatiko in organizacijo 1
zaposlen v oddelku za trženje 1
član uprave 3
član uprave za finance 1
članica uprave 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
164 0

funksifr funkcija respondenta sifrirano

Vrednost 904 Frekvenca
FRSdir vodja, direktor finančno računovodske službe 10
HRMdir vodja, direktor HRM/kadrovskega področja 3
direktor predsednik uprave ali direktor družbe 49
drugo drugo: nižji nivoji odločanja 49
drugodir direktor druge funkcijske enote 9
infodir vodja, direktor informatike 35
kakodir vodja, direktor kakovosti 4
marktdir vodja, direktor marketinga 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
160 0

telefon Vaša telefonska številka: V primeru, da bi potrebovali dodatne informacije, bi vam bili hvaležni za podatke o osebi, ki je izpolnila ta vprašalnik.

Vaša telefonska številka:

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

elposta Vaš naslov elektronske pošte: V primeru, da bi potrebovali dodatne informacije, bi vam bili hvaležni za podatke o osebi, ki je izpolnila ta vprašalnik.

Vaš naslov elektronske pošte:

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

opombe Opombe

Vrednost 931 Frekvenca
investicije v informatiko niso transparentne => IBM korporacija - interni transferi 1
na vprašalniku pise: ostale točke niso izpoljnjene, ker gre za sest. invalid. podjetje 1
načrtujejo gradnjo baze podatkov 1
pri izpolnjevanju vprašalnika je sodelovala Mojca Giacomelli (strokovna sodelovka v IT službi) 1
procesi popisani v okviru ISO 9001:2000 1
zaradi statusa organizacije ni možno pravilno odgovoriti na vprašanja 1,2,3 in 16, 17, 18, 19 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6 0

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Škerlavaj, M. (2010). Vpliv informacijsko-komunikacijskih tehnologij na organizacijsko učenje in uspešnost poslovanja slovenskih podjetij [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: IKTSLO04. https://doi.org/10.17898/ADP_IKTSLO04_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2010
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si