Gradiva za arhiviste

Datum objave: 08. 04. 2017   Datum zadnjega pregleda: 08. 04. 2017

 

Vsebina je v pripravi.

  Kako citiram to stran?

Arhiv družboslovnih podatkov. LETO. Gradiva za arhiviste. Dostopano prek: http://adp.fdv.uni-lj.si/usposobi/gradiva/arhivisti/ (DD. mesec leto).

  V ADP HRANIMO TUDI

PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6, Junij 2000, CJMMK

UNI-FDV'CESSDA

ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si