Medijska pismenost v Sloveniji: Opis serije

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: MEDPIS
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_MEDPIS_V1
Glavni avtor(ji):
 • Rek, Mateja
Izdelal datoteko podatkov:
FAM - Fakulteta za medije (Ljubljana; Od 2014)

Finančna podpora:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Serija:
 • MEDPIS/Medijska pismenost v Sloveniji

  Raziskava medijske pismenosti v Sloveniji je prvo tovrstno raziskovanje, usmerjeno na področju. Raziskovalno delo se opira na številne obstoječe raziskave ter analize primarnih in sekundarno pridobljenih podatkov. Podatki, ki se zbirajo v okviru tega programa, predstavljajo temelj analize stanja medijske pismenosti in rabe medijev v Sloveniji. Omogočajo komparativno analizo stanja medijske pismenosti v evropskem in globalnem prostoru. Raziskovanje se je pričelo leta 2014, od takrat pa so bile izvedene še sorodne raziskave, ki pokrivajo področja rabe medijev, varnosti na spletu, medijske vzgoje, rabe družbenih omrežij, izpostavljenosti medijem in raba elektronskih naprav, vpliv medijev na vsakdanje življenje ljudi, pomen zasebnosti in varnosti deljenja osebnih informacij na spletu, V sklopu raziskovanja medijev raziskovalna skupina pokriva različna starostna obdobja – od splošne reprezentativne populacije Slovenije do posamičnih skupin kot so osnovnošolci, srednješolci, predšolski otroci, brezposelni ter gluhi in slepi ali slabovidni.

Vsebina raziskave

Ključne besede ADP: uporaba medijev, mediji, uporaba medijev, medijska vzgoja, medijske navade in branje, uporaba množičnih medijev in interneta, mediji, tiskani mediji, medijska vzgoja, deljenje informacij, deljenje informacij, spremljanje množičnih medijev, informativna raba medijev, spremljanje množičnih medijev, informativna raba medijev, uporaba množičnih medijev in interneta, ocena objektivnosti poročanja medijev, tiskani mediji, ocena objektivnosti poročanja, zaupanje v medije, družbena omrežja, zaupanje v medije, internet, varnost na spletu, kakovost informacij, spletno nadlegovanje, informacijska pismenost, družbena omrežja, spletno nadlegovanje

Ključne besede ELSST:
MEDIJSKA PISMENOST, MNOŽIČNI MEDIJI, UPORABA MNOŽIČNIH MEDIJEV, IZPOSTAVLJENOST MEDIJEM

Vsebinska področja CESSDA
MEDIJI, KOMUNICIRANJE IN JEZIK - Množični mediji
MEDIJI, KOMUNICIRANJE IN JEZIK - Informacijska družba
Vsebinsko področja CERIF
Tisk in komunikacijske vede


Povzetek:

Raziskave medijske pismenosti so prvo celostno raziskovanje v Sloveniji. Raziskovalno delo se opira na številne obstoječe raziskave ter analize primarnih in sekundarno pridobljenih podatkov. Podatki, ki se zbirajo v okviru Infrastrukturnega programa Fakultete za medije in predstavljajo temelj analize stanja medijske pismenosti in rabe medijev v Sloveniji. Raziskovanje se je pričelo leta 2014 in pokriva področja rabe medijev, varnosti na spletu, medijske vzgoje, rabe družbenih omrežij, izpostavljenosti medijem in raba elektronskih naprav, vpliv medijev na vsakdanje življenje ljudi, pomen zasebnosti in varnosti deljenja osebnih informacij na spletu. V sklopu raziskovanja medijev podatki vključujejo različne starostne skupine – od splošne reprezentativne populacije Slovenije do posamičnih skupin kot so osnovnošolci, srednješolci, predšolski otroci, brezposelni ter gluhi in slepi ali slabovidni.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: Podrobno informacijo najdete v opisu posamezne raziskave.
Čas izdelave: 2014
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

Posameznik

Populacija:

Podrobno informacijo najdete v opisu posamezne raziskave.

Izključeni:

Podrobno informacijo najdete v opisu posamezne raziskave.

Zbiranje podatkov je opravil:

Fakulteta za medije

Tip vzorca:

Podrobno informacijo najdete v opisu posamezne raziskave.

Način zbiranja podatkov:

Podrobno informacijo najdete v opisu posamezne raziskave.

Uteževanje:

Podrobno informacijo najdete v opisu posamezne raziskave.

Omejitve dostopa

Podrobno informacijo najdete v opisu posamezne raziskave.

Kontakt: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Informacije niso na voljo.

Spremenljivke

Za dostop do podatkov kontaktiraj ADP.

Gradiva o izvedbi raziskave

Ni povezanih gradiv!

Rezultati raziskave

 1. Rek, Mateja (). Medijska pismenost.

Povezane objave

 1. Rek, Mateja, Kovačič, Andrej in Brumat, Kristina (2014). Medijska pismenost - Slovenija 2014.
 2. Rek, Mateja in Milanovski Brumat, Kristina (2016). Mediji in srednješolci v Sloveniji.
 3. Rek, Mateja in Milanovski Brumat, Kristina (2016). Mediji in predšolski otroci v Sloveniji.
 4. Rek, Mateja in Milanovski Brumat, Kristina (2016). Medijske navade brezposelnih oseb in vpliv medijev na opravljanje dela.
 5. Rek, Mateja in Milanovski Brumat, Kristina (2016). Raziskava Mediji in osnovnošolski otroci v Sloveniji (1-6 razred).
 6. Rek, Mateja, Kovačič, Andrej in Milanovski Brumat, Kristina (2017). Medijske navade gluhih in naglušnih ter slepih in slabovidnih oseb.
 7. Rek, Mateja, Kovačič, Andrej in Milanovski Brumat, Kristina (2016). Medijske navade starejših (65 let in več).

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


STATUS RAZISKAVE

2 - Polni opis raziskave.

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Rek, M. (2019). Medijska pismenost v Sloveniji: Opis serije [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: MEDPIS. https://doi.org/10.17898/ADP_MEDPIS_V1

COBISS.SI
Raziskava ni primerna za vpis v cobiss
Datum prve podatkovne objave: 2019
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si