Prostorske in okoljske vrednote, 2004

Basic Study Information

ADP - IDNo: POV04
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_POV04_V1
Main author(s):
  • Hočevar, Marjan
Co-workers:
  • Kos, Drago
  • Makarovič, Jan
  • Trček, Franc
Data file producer:
CPS - Center za prostorsko sociologijo, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2004)

Funding agency:

Ministrstvo za okolje in prostor

Project number:

V5-0714 (MOP)

Series:
  • POV/Prostorske in okoljske vrednote

    Raziskave Prostorske in okoljske vrednote so raziskave, katerih avtor je Center za prostorsko sociologijo na Fakulteti za družbene vede, Univerze v Ljubljani. Prva izvedba je bila v letu 2004, druga pa 2018. Slednjo je za Center za prostorsko sociologijo izvedel Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, na Fakulteti za družbene vede, Univerze v Ljubljani pri izvajanju raziskave SJM 2018. Raziskava pokriva naslednje sklope: splošne vrednote, teritorialnost, meje, priseljevanje, migracije, mobilnost, kraj, vplivi iz okolja, mesto, urbanizem, suburbanizacija, krajevne preference bivanja, telekomunikacije in demografijo.

Study Content

Keywords ADP: družbene vrednote, stališča, javno mnenje

Keywords ELSST:
OKOLJE, PROSTOR

Topic Classification CESSDA
BIVALNE RAZMERE IN NAČRTOVANJE RABE PROSTORA - Načrtovanje in uporaba zemljišč
TRANSPORT IN POTOVANJE
Topic Classification CERIF
Načrtovanje mest in podeželja
Topic Classification ADP
SPLOŠNE VREDNOTE
TERITORIALNOST, MEJE, PRISELJEVANJE
MIGRACIJE, MOBILNOST
KRAJ, VPLIVI IZ OKOLJA
MESTO, URBANIZEM, SUBURBANIZACIJA
KRAJEVNE PREFERENCE BIVANJA
TELEKOMUNIKACIJE
DEMOGRAFIJA


Abstract:

Raziskavo je v okviru projekta CRP - »Konkurenčnost Slovenije 2001-2006«, izvedel Center za prostorsko sociologijo (CPS) na Fakulteti za družbene vede, Univerza v Ljubljani. Cilj raziskave je bil s pomočjo terenske ankete na izbranem vzorcu ugotoviti, kako prebivalci Slovenije zaznavajo okolje oziroma prostor, v katerem živijo ter procese v njem. Pri tem je bilo nujno potrebno upoštevati tudi dejansko okoljsko situacijo v Sloveniji, pri čemer so pomembni dejavniki kot npr. različna stopnja degradacije okolja, prisotnost različnih vrst negativnih okoljskih vplivov ter družbeno-ekonomske razmere na določenem območju. Na anketo je odgovorilo 1005 respondentov.

Methodology


Collection date: 2. april 2004 - 5. maj 2004
Date of production: 2004
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Slovenija

Unit of analysis:

Posameznik

Universe:

Polnoletni prebivalci Republike Slovenije.

Excluded: no information
Data collected by:

Center za prostorsko sociologijo

Sampling procedure:

Zajeta celotna populacija

Vzorec je naredil Statistični urad Republike Slovenije na podlagi Centralnega registra prebivalstva. Vzorec je zajemal 1437 naključno izbranih polnoletnih oseb, ki prebivajo na stalnem naslovu na ozemlju Republike Slovenije. Zaradi dodatnih dveh naročnikov, sta bila v raziskavo vključena dva podvzorca, pri čemer je podvzorec A zajemal 148 enot ter podvzorec B 146 enot, kar je povečalo vzorec na 1731 enot.

Mode of data collection:

Osebni intervju: PAPI

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: POV04 - Prostorske in okoljske vrednote, 2004 [Podatkovna datoteka]

File ID: F1

Format: *.txt - TEKST

  • number of variables: 400
  • number of units: 1005

Version: februar 2019

Variable list

IF_VPR šifra vprašalnika

Šifra vprašalnika

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1005 0

Valid range from 1 to 1013

Q1_1A Navezan na: stanovanjski okoliš LJUDJE SE RAZLIKUJEMO MED SEBOJ GLEDE NA TO, KOLIKŠNO NAVEZANOST ČUTIMO DO KRAJA V KATEREM ŽIVIMO IN DO ŠIRŠIH GEOGRAFSKIH OBMOČIJ. V KOLIKŠNI MERI PA VI ČUTITE NAVEZANOST NA SLEDEČE KRAJE?

Svoj stanovanjski okoliš

Value 22 Frequency
1 Nisem navezan 37
2 Malo navezan 103
3 Navezan 382
4 Močno navezan 480
8 Ne vem 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1002 3

Valid range from 1 to 4

Q1_1B Navezan na: kraj ali mesto LJUDJE SE RAZLIKUJEMO MED SEBOJ GLEDE NA TO, KOLIKŠNO NAVEZANOST ČUTIMO DO KRAJA V KATEREM ŽIVIMO IN DO ŠIRŠIH GEOGRAFSKIH OBMOČIJ. V KOLIKŠNI MERI PA VI ČUTITE NAVEZANOST NA SLEDEČE KRAJE?

Svoj kraj ali mesto

Value 31 Frequency
1 Nisem navezan 30
2 Malo navezan 99
3 Navezan 423
4 Močno navezan 451
8 Ne vem 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1003 2

Valid range from 1 to 4

IF_VPR šifra vprašalnika

Šifra vprašalnika

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1005 0

Valid range from 1 to 1013

Q1_1A Navezan na: stanovanjski okoliš LJUDJE SE RAZLIKUJEMO MED SEBOJ GLEDE NA TO, KOLIKŠNO NAVEZANOST ČUTIMO DO KRAJA V KATEREM ŽIVIMO IN DO ŠIRŠIH GEOGRAFSKIH OBMOČIJ. V KOLIKŠNI MERI PA VI ČUTITE NAVEZANOST NA SLEDEČE KRAJE?

Svoj stanovanjski okoliš

Value 2399 Frequency
1 Nisem navezan 37
2 Malo navezan 103
3 Navezan 382
4 Močno navezan 480
8 Ne vem 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1002 3

Valid range from 1 to 4

Q1_1B Navezan na: kraj ali mesto LJUDJE SE RAZLIKUJEMO MED SEBOJ GLEDE NA TO, KOLIKŠNO NAVEZANOST ČUTIMO DO KRAJA V KATEREM ŽIVIMO IN DO ŠIRŠIH GEOGRAFSKIH OBMOČIJ. V KOLIKŠNI MERI PA VI ČUTITE NAVEZANOST NA SLEDEČE KRAJE?

Svoj kraj ali mesto

Value 3398 Frequency
1 Nisem navezan 30
2 Malo navezan 99
3 Navezan 423
4 Močno navezan 451
8 Ne vem 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1003 2

Valid range from 1 to 4

Q1_1C Navezan na: občino LJUDJE SE RAZLIKUJEMO MED SEBOJ GLEDE NA TO, KOLIKŠNO NAVEZANOST ČUTIMO DO KRAJA V KATEREM ŽIVIMO IN DO ŠIRŠIH GEOGRAFSKIH OBMOČIJ. V KOLIKŠNI MERI PA VI ČUTITE NAVEZANOST NA SLEDEČE KRAJE?

Svojo občino

Value 4397 Frequency
1 Nisem navezan 71
2 Malo navezan 194
3 Navezan 446
4 Močno navezan 290
8 Ne vem 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1001 4

Valid range from 1 to 4

Q1_1D Navezan na: regijo, pokrajino LJUDJE SE RAZLIKUJEMO MED SEBOJ GLEDE NA TO, KOLIKŠNO NAVEZANOST ČUTIMO DO KRAJA V KATEREM ŽIVIMO IN DO ŠIRŠIH GEOGRAFSKIH OBMOČIJ. V KOLIKŠNI MERI PA VI ČUTITE NAVEZANOST NA SLEDEČE KRAJE?

Svojo regijo, pokrajino

Value 5396 Frequency
1 Nisem navezan 43
2 Malo navezan 143
3 Navezan 461
4 Močno navezan 352
8 Ne vem 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
999 6

Valid range from 1 to 4

Q1_1E Navezan na: Slovenijo LJUDJE SE RAZLIKUJEMO MED SEBOJ GLEDE NA TO, KOLIKŠNO NAVEZANOST ČUTIMO DO KRAJA V KATEREM ŽIVIMO IN DO ŠIRŠIH GEOGRAFSKIH OBMOČIJ. V KOLIKŠNI MERI PA VI ČUTITE NAVEZANOST NA SLEDEČE KRAJE?

Slovenijo

Value 6395 Frequency
1 Nisem navezan 14
2 Malo navezan 64
3 Navezan 353
4 Močno navezan 565
8 Ne vem 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
996 9

Valid range from 1 to 4

Q1_1F Navezan na: bivšo SFRJ LJUDJE SE RAZLIKUJEMO MED SEBOJ GLEDE NA TO, KOLIKŠNO NAVEZANOST ČUTIMO DO KRAJA V KATEREM ŽIVIMO IN DO ŠIRŠIH GEOGRAFSKIH OBMOČIJ. V KOLIKŠNI MERI PA VI ČUTITE NAVEZANOST NA SLEDEČE KRAJE?

Na območje bivše SFRJ

Value 7394 Frequency
1 Nisem navezan 441
2 Malo navezan 339
3 Navezan 167
4 Močno navezan 43
8 Ne vem 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
990 15

Valid range from 1 to 4

Q1_1G Navezan na: Srednjo Evropo LJUDJE SE RAZLIKUJEMO MED SEBOJ GLEDE NA TO, KOLIKŠNO NAVEZANOST ČUTIMO DO KRAJA V KATEREM ŽIVIMO IN DO ŠIRŠIH GEOGRAFSKIH OBMOČIJ. V KOLIKŠNI MERI PA VI ČUTITE NAVEZANOST NA SLEDEČE KRAJE?

Na območje Srednje Evrope

Value 8393 Frequency
1 Nisem navezan 276
2 Malo navezan 357
3 Navezan 275
4 Močno navezan 57
8 Ne vem 40
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
965 40

Valid range from 1 to 4

Q1_1H Navezan na: EU LJUDJE SE RAZLIKUJEMO MED SEBOJ GLEDE NA TO, KOLIKŠNO NAVEZANOST ČUTIMO DO KRAJA V KATEREM ŽIVIMO IN DO ŠIRŠIH GEOGRAFSKIH OBMOČIJ. V KOLIKŠNI MERI PA VI ČUTITE NAVEZANOST NA SLEDEČE KRAJE?

Evropsko unijo

Value 9392 Frequency
1 Nisem navezan 281
2 Malo navezan 350
3 Navezan 264
4 Močno navezan 57
8 Ne vem 53
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
952 53

Valid range from 1 to 4

Q1_1I Navezan na: Evropo kot celoto LJUDJE SE RAZLIKUJEMO MED SEBOJ GLEDE NA TO, KOLIKŠNO NAVEZANOST ČUTIMO DO KRAJA V KATEREM ŽIVIMO IN DO ŠIRŠIH GEOGRAFSKIH OBMOČIJ. V KOLIKŠNI MERI PA VI ČUTITE NAVEZANOST NA SLEDEČE KRAJE?

Evropo kot celoto

Value 10391 Frequency
1 Nisem navezan 211
2 Malo navezan 329
3 Navezan 334
4 Močno navezan 88
8 Ne vem 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
962 43

Valid range from 1 to 4

Q1_1J Navezan na: Svet kot celoto LJUDJE SE RAZLIKUJEMO MED SEBOJ GLEDE NA TO, KOLIKŠNO NAVEZANOST ČUTIMO DO KRAJA V KATEREM ŽIVIMO IN DO ŠIRŠIH GEOGRAFSKIH OBMOČIJ. V KOLIKŠNI MERI PA VI ČUTITE NAVEZANOST NA SLEDEČE KRAJE?

Svet kot celoto

Value 11390 Frequency
1 Nisem navezan 219
2 Malo navezan 319
3 Navezan 313
4 Močno navezan 113
8 Ne vem 41
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
964 41

Valid range from 1 to 4

Q1_2 Regija, ki ji pripadate:

V ZADNJEM ČASU POGOSTO POTEKAJO RAZPRAVE O POTREBI PO REGIONALIZACIJI SLOVENIJE. PROSIMO, ČE PO SVOJE, KAKOR ČUTITE SAMI, NAVEDETE OZIROMA IMENUJETE POKRAJINO (REGIJO), KI JI PRIPADATE.

Value 12389 Frequency
1 zakrita vrednost 6
2 Ljubljanska regija 99
3 Primorska 61
4 Celjska 21
5 zakrita vrednost 1
6 zakrita vrednost 1
7 Gorenjska 119
8 zakrita vrednost 1
9 Štajerska 161
10 zakrita vrednost 1
11 Slovenija 22
12 Dolenjska 60
13 Prekmurje 31
14 Pomurje 13
15 Savinjska 34
16 zakrita vrednost 1
17 zakrita vrednost 4
18 zakrita vrednost 0
19 Osrednje slovenska 24
20 zakrita vrednost 3
21 zakrita vrednost 4
22 zakrita vrednost 1
23 zakrita vrednost 1
24 zakrita vrednost 5
25 zakrita vrednost 3
26 zakrita vrednost 3
27 zakrita vrednost 1
28 zakrita vrednost 1
29 Posavje 19
30 zakrita vrednost 2
31 zakrita vrednost 0
32 Bela Krajina 11
33 zakrita vrednost 11
34 zakrita vrednost 9
35 zakrita vrednost 3
36 zakrita vrednost 3
37 zakrita vrednost 1
38 zakrita vrednost 2
39 zakrita vrednost 2
40 zakrita vrednost 2
41 zakrita vrednost 4
42 zakrita vrednost 4
43 zakrita vrednost 2
44 zakrita vrednost 1
45 zakrita vrednost 1
46 zakrita vrednost 1
47 Notranjska 20
48 zakrita vrednost 1
49 zakrita vrednost 5
50 zakrita vrednost 1
51 zakrita vrednost 1
52 zakrita vrednost 4
53 zakrita vrednost 1
54 zakrita vrednost 1
55 zakrita vrednost 1
56 zakrita vrednost 1
57 zakrita vrednost 1
58 Koroška 29
59 zakrita vrednost 1
60 zakrita vrednost 1
61 zakrita vrednost 3
62 zakrita vrednost 3
63 zakrita vrednost 1
64 zakrita vrednost 1
65 zakrita vrednost 0
66 zakrita vrednost 1
67 zakrita vrednost 1
68 zakrita vrednost 1
69 zakrita vrednost 1
70 zakrita vrednost 1
71 zakrita vrednost 1
72 zakrita vrednost 2
73 zakrita vrednost 11
74 zakrita vrednost 1
75 zakrita vrednost 1
76 zakrita vrednost 10
77 zakrita vrednost 1
78 zakrita vrednost 1
79 zakrita vrednost 3
80 zakrita vrednost 3
81 zakrita vrednost 1
82 zakrita vrednost 1
83 zakrita vrednost 1
84 zakrita vrednost 3
85 zakrita vrednost 1
97 Nimam nobene regionalne pripadnosti 57
98 Ne ve, se ne more odločiti 66
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
882 123

Valid range from 1 to 85

Q1_3A Pomembno: Delo KAKO POMEMBNO JE ZA VAS NASLEDNJE?

Delo

Value 13388 Frequency
1 Nepomembno 3
2 Manj pomembno 23
3 Pomembno 338
4 Zelo pomembno 638
8 Ne vem, neodločen 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1002 3

Valid range from 1 to 4

Q1_3B Pomembno: Počitek KAKO POMEMBNO JE ZA VAS NASLEDNJE?

Počitek

Value 14387 Frequency
1 Nepomembno 3
2 Manj pomembno 56
3 Pomembno 370
4 Zelo pomembno 572
8 Ne vem, neodločen 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1001 4

Valid range from 1 to 4

Q1_3C Pomembno: Prostočasovne aktivnosti, hobiji KAKO POMEMBNO JE ZA VAS NASLEDNJE?

Prostočasovne aktivnosti, hobiji

Value 15386 Frequency
1 Nepomembno 41
2 Manj pomembno 140
3 Pomembno 400
4 Zelo pomembno 409
8 Ne vem, neodločen 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
990 15

Valid range from 1 to 4

Q1_3D Pomembno: Družina KAKO POMEMBNO JE ZA VAS NASLEDNJE?

Družina

Value 16385 Frequency
1 Nepomembno 6
2 Manj pomembno 19
3 Pomembno 139
4 Zelo pomembno 837
8 Ne vem, neodločen 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1001 4

Valid range from 1 to 4

Q1_3E Pomembno: Prijatelji KAKO POMEMBNO JE ZA VAS NASLEDNJE?

Prijatelji

Value 17384 Frequency
1 Nepomembno 4
2 Manj pomembno 56
3 Pomembno 358
4 Zelo pomembno 581
8 Ne vem, neodločen 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
999 6

Valid range from 1 to 4

Q1_3F Pomembno: Denar KAKO POMEMBNO JE ZA VAS NASLEDNJE?

Denar

Value 18383 Frequency
1 Nepomembno 10
2 Manj pomembno 111
3 Pomembno 508
4 Zelo pomembno 369
8 Ne vem, neodločen 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
998 7

Valid range from 1 to 4

Q1_3G Pomembno: Dogajanje v mojem kraju KAKO POMEMBNO JE ZA VAS NASLEDNJE?

Dogajanje v mojem kraju

Value 19382 Frequency
1 Nepomembno 47
2 Manj pomembno 242
3 Pomembno 528
4 Zelo pomembno 176
8 Ne vem, neodločen 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
993 12

Valid range from 1 to 4

Q1_3H Pomembno: Dogajanje v Sloveniji KAKO POMEMBNO JE ZA VAS NASLEDNJE?

Dogajanje v Sloveniji

Value 20381 Frequency
1 Nepomembno 36
2 Manj pomembno 225
3 Pomembno 533
4 Zelo pomembno 199
8 Ne vem, neodločen 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
993 12

Valid range from 1 to 4

Q1_3I Pomembno: Dogajanje v Evropi KAKO POMEMBNO JE ZA VAS NASLEDNJE?

Dogajanje v Evropi

Value 21380 Frequency
1 Nepomembno 70
2 Manj pomembno 343
3 Pomembno 458
4 Zelo pomembno 116
8 Ne vem, neodločen 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
987 18

Valid range from 1 to 4

Q1_3J Pomembno: Dogajanje v svetu KAKO POMEMBNO JE ZA VAS NASLEDNJE?

Dogajanje v svetu

Value 22379 Frequency
1 Nepomembno 80
2 Manj pomembno 332
3 Pomembno 432
4 Zelo pomembno 139
8 Ne vem, neodločen 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
983 22

Valid range from 1 to 4

Q1_3K Pomembno: Svoboda KAKO POMEMBNO JE ZA VAS NASLEDNJE?

Svoboda

Value 23378 Frequency
1 Nepomembno 1
2 Manj pomembno 7
3 Pomembno 169
4 Zelo pomembno 822
8 Ne vem, neodločen 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
999 6

Valid range from 1 to 4

Q1_3L Pomembno: Enakost med ljudmi KAKO POMEMBNO JE ZA VAS NASLEDNJE?

Enakost med ljudmi

Value 24377 Frequency
1 Nepomembno 5
2 Manj pomembno 28
3 Pomembno 263
4 Zelo pomembno 700
8 Ne vem, neodločen 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
996 9

Valid range from 1 to 4

Q1_3M Pomembno: Čut za sočloveka KAKO POMEMBNO JE ZA VAS NASLEDNJE?

Čut za sočloveka

Value 25376 Frequency
1 Nepomembno 0
2 Manj pomembno 12
3 Pomembno 267
4 Zelo pomembno 718
8 Ne vem, neodločen 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
997 8

Valid range from 1 to 4

Q1_3N Pomembno: Lepota (estetika) KAKO POMEMBNO JE ZA VAS NASLEDNJE?

Lepota (estetika)

Value 26375 Frequency
1 Nepomembno 21
2 Manj pomembno 175
3 Pomembno 440
4 Zelo pomembno 358
8 Ne vem, neodločen 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
994 11

Valid range from 1 to 4

Q1_3O Pomembno: Ustvarjalnost KAKO POMEMBNO JE ZA VAS NASLEDNJE?

Ustvarjalnost

Value 27374 Frequency
1 Nepomembno 8
2 Manj pomembno 76
3 Pomembno 468
4 Zelo pomembno 442
8 Ne vem, neodločen 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
994 11

Valid range from 1 to 4

Q1_3P Pomembno: Moč in vpliv v družbi KAKO POMEMBNO JE ZA VAS NASLEDNJE?

Moč in vpliv v družbi

Value 28373 Frequency
1 Nepomembno 63
2 Manj pomembno 280
3 Pomembno 458
4 Zelo pomembno 186
8 Ne vem, neodločen 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
987 18

Valid range from 1 to 4

Q1_3Q Pomembno: Uživati življenje, dobro se imeti KAKO POMEMBNO JE ZA VAS NASLEDNJE?

Uživati življenje, dobro se imeti

Value 29372 Frequency
1 Nepomembno 11
2 Manj pomembno 80
3 Pomembno 377
4 Zelo pomembno 526
8 Ne vem, neodločen 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
994 11

Valid range from 1 to 4

Q1_3R Pomembno: Red in disciplina KAKO POMEMBNO JE ZA VAS NASLEDNJE?

Red in disciplina

Value 30371 Frequency
1 Nepomembno 7
2 Manj pomembno 69
3 Pomembno 452
4 Zelo pomembno 470
8 Ne vem, neodločen 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
998 7

Valid range from 1 to 4

Q1_3S Pomembno: Potovati, spoznavati zanimive kraje, ljudi KAKO POMEMBNO JE ZA VAS NASLEDNJE?

Potovati, spoznavati zanimive kraje, ljudi

Value 31370 Frequency
1 Nepomembno 50
2 Manj pomembno 208
3 Pomembno 414
4 Zelo pomembno 324
8 Ne vem, neodločen 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
996 9

Valid range from 1 to 4

Q1_3T Pomembno: Urejeno bivalno okolje KAKO POMEMBNO JE ZA VAS NASLEDNJE?

Urejeno bivalno okolje

Value 32369 Frequency
1 Nepomembno 2
2 Manj pomembno 25
3 Pomembno 401
4 Zelo pomembno 572
8 Ne vem, neodločen 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 5

Valid range from 1 to 4

Q1_3U Pomembno: Varstvo kulturne dediščine KAKO POMEMBNO JE ZA VAS NASLEDNJE?

Varstvo kulturne dediščine

Value 33368 Frequency
1 Nepomembno 5
2 Manj pomembno 90
3 Pomembno 436
4 Zelo pomembno 460
8 Ne vem, neodločen 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
991 14

Valid range from 1 to 4

Q1_3V Pomembno: Varstvo narave KAKO POMEMBNO JE ZA VAS NASLEDNJE?

Varstvo narave

Value 34367 Frequency
1 Nepomembno 2
2 Manj pomembno 21
3 Pomembno 333
4 Zelo pomembno 641
8 Ne vem, neodločen 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
997 8

Valid range from 1 to 4

Q1_3W Pomembno: Okoljska (ekološka) osveščenost KAKO POMEMBNO JE ZA VAS NASLEDNJE?

Okoljska (ekološka) osveščenost

Value 35366 Frequency
1 Nepomembno 2
2 Manj pomembno 30
3 Pomembno 418
4 Zelo pomembno 541
8 Ne vem, neodločen 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
991 14

Valid range from 1 to 4

Q1_3X Pomembno: Gospodarski napredek KAKO POMEMBNO JE ZA VAS NASLEDNJE?

Gospodarski napredek

Value 36365 Frequency
1 Nepomembno 4
2 Manj pomembno 44
3 Pomembno 446
4 Zelo pomembno 499
8 Ne vem, neodločen 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
993 12

Valid range from 1 to 4

Q1_3Y Pomembno: Načrtovanje prihodnosti KAKO POMEMBNO JE ZA VAS NASLEDNJE?

Načrtovanje prihodnosti

Value 37364 Frequency
1 Nepomembno 17
2 Manj pomembno 95
3 Pomembno 457
4 Zelo pomembno 422
8 Ne vem, neodločen 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
991 14

Valid range from 1 to 4

Q2_1 Podpirate ali ne ukinjanje nadzora na mejah znotraj EU?

V EVROPSKI UNIJI JE ŽE VEČ LET V VELJAVI NAČELO, DA NADZORA NA MEJAH MED POSAMEZNIMI DRŽAVAMI ČLANICAMI NI VEČ, OSTAJA PA NADZOR NA NJIHOVIH ZUNANJIH MEJAH. POVEJTE NAM PROSIM, ALI PODPIRATE ALI NE PODPIRATE UKINJANJE NADZORA NA MEJAH MED DRŽAVAMI ZNOTRAJ EVROPSKE UNIJE.

Value 38363 Frequency
1 Popolnoma podpiram 486
2 Delno podpiram 356
3 Sploh ne podpiram 83
8 Ne vem, neodločen 80
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
925 80

Valid range from 1 to 3

Q2_2A Nadzor na državnih mejah: ozemeljska suverenost države NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV V ZVEZI Z NADZOROM DRŽAVNIH MEJA NASPLOH - V SVETU, VI PA NAM POVEJTE KOLIKO SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE STRINJATE.

Nadzor na državnih mejah je potreben zaradi ohranjanja ozemeljske suverenosti države

Value 39362 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 41
2 Se ne strinjam 173
3 Strinjam se 528
4 Popolnoma se strinjam 192
9 Brez odgovora 71
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
934 71

Valid range from 1 to 4

Q2_2B Nadzor na državnih mejah: varnost državljanov NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV V ZVEZI Z NADZOROM DRŽAVNIH MEJA NASPLOH - V SVETU, VI PA NAM POVEJTE KOLIKO SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE STRINJATE.

Nadzor na državnih mejah je potreben zaradi varnosti državljanov

Value 40361 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 32
2 Se ne strinjam 128
3 Strinjam se 534
4 Popolnoma se strinjam 249
9 Brez odgovora 62
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
943 62

Valid range from 1 to 4

Q2_2C Povezanost sveta: nesmiselnost nadzora na državnih mejah NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV V ZVEZI Z NADZOROM DRŽAVNIH MEJA NASPLOH - V SVETU, VI PA NAM POVEJTE KOLIKO SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE STRINJATE.

Svet je danes že tako povezan, da je vztrajanje po nadzoru na državnih mejah nesmiselno

Value 41360 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 144
2 Se ne strinjam 456
3 Strinjam se 243
4 Popolnoma se strinjam 83
9 Brez odgovora 79
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
926 79

Valid range from 1 to 4

Q2_2D Nadzor na državnih mejah: zaščita gospodarskih interesov NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV V ZVEZI Z NADZOROM DRŽAVNIH MEJA NASPLOH - V SVETU, VI PA NAM POVEJTE KOLIKO SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE STRINJATE.

Nadzor na državnih mejah je potreben zaradi zaščite gospodarskih interesov posamezne države

Value 42359 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 91
2 Se ne strinjam 281
3 Strinjam se 449
4 Popolnoma se strinjam 106
9 Brez odgovora 78
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
927 78

Valid range from 1 to 4

Q2_2E Meje med državami naj bodo simbolne: prost pretok ljudi NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV V ZVEZI Z NADZOROM DRŽAVNIH MEJA NASPLOH - V SVETU, VI PA NAM POVEJTE KOLIKO SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE STRINJATE.

Meje med državami naj bodo samo simbolne, tako, da bodo ljudje nemoteno potovali in se preseljevali

Value 43358 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 47
2 Se ne strinjam 281
3 Strinjam se 398
4 Popolnoma se strinjam 211
9 Brez odgovora 68
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
937 68

Valid range from 1 to 4

Q2_2F Nadzor na državnih mejah: omejitev priseljevanja tujcev NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV V ZVEZI Z NADZOROM DRŽAVNIH MEJA NASPLOH - V SVETU, VI PA NAM POVEJTE KOLIKO SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE STRINJATE.

Nadzor na državnih mejah je potreben zaradi omejitve priseljevanja tujcev

Value 44357 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 48
2 Se ne strinjam 209
3 Strinjam se 477
4 Popolnoma se strinjam 193
9 Brez odgovora 78
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
927 78

Valid range from 1 to 4

Q2_2G Meje med državami naj bodo simbolne: prost pretok blaga NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV V ZVEZI Z NADZOROM DRŽAVNIH MEJA NASPLOH - V SVETU, VI PA NAM POVEJTE KOLIKO SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE STRINJATE.

Meje med državami naj bodo samo simbolne, tako, da bo pretok blaga med njimi potekal nemoteno

Value 45356 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 29
2 Se ne strinjam 168
3 Strinjam se 517
4 Popolnoma se strinjam 226
9 Brez odgovora 65
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
940 65

Valid range from 1 to 4

Q2_3A Omejevati / vzpodbujati priseljevanje: Iz Hrvaške ALI BI BILO TREBA V PRIHODNOSTI NA SPLOŠNO OMEJEVATI ALI SPODBUJATI PRISELJEVANJE DRUGIH LJUDI V SLOVENIJO?

iz Hrvaške

Value 46355 Frequency
1 Zelo omejevati 147
2 Omejevati 605
3 Vzpodbujati 116
4 Zelo vzpodbujati 9
8 Ne vem 128
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
877 128

Valid range from 1 to 4

Q2_3B Omejevati / vzpodbujati priseljevanje: Iz držav nekdanje JU ALI BI BILO TREBA V PRIHODNOSTI NA SPLOŠNO OMEJEVATI ALI SPODBUJATI PRISELJEVANJE DRUGIH LJUDI V SLOVENIJO?

iz ostalih držav nekdanje Jugoslavije

Value 47354 Frequency
1 Zelo omejevati 191
2 Omejevati 588
3 Vzpodbujati 93
4 Zelo vzpodbujati 5
8 Ne vem 128
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
877 128

Valid range from 1 to 4

Q2_3C Omejevati / vzpodbujati priseljevanje: Iz Madžarske ALI BI BILO TREBA V PRIHODNOSTI NA SPLOŠNO OMEJEVATI ALI SPODBUJATI PRISELJEVANJE DRUGIH LJUDI V SLOVENIJO?

iz Madžarske

Value 48353 Frequency
1 Zelo omejevati 134
2 Omejevati 615
3 Vzpodbujati 115
4 Zelo vzpodbujati 5
8 Ne vem 136
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
869 136

Valid range from 1 to 4

Q2_3D Omejevati / vzpodbujati priseljevanje: Iz Avstrije ALI BI BILO TREBA V PRIHODNOSTI NA SPLOŠNO OMEJEVATI ALI SPODBUJATI PRISELJEVANJE DRUGIH LJUDI V SLOVENIJO?

iz Avstrije

Value 49352 Frequency
1 Zelo omejevati 105
2 Omejevati 586
3 Vzpodbujati 174
4 Zelo vzpodbujati 6
8 Ne vem 134
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
871 134

Valid range from 1 to 4

Q2_3E Omejevati / vzpodbujati priseljevanje: Iz Italije ALI BI BILO TREBA V PRIHODNOSTI NA SPLOŠNO OMEJEVATI ALI SPODBUJATI PRISELJEVANJE DRUGIH LJUDI V SLOVENIJO?

Iz Italije

Value 50351 Frequency
1 Zelo omejevati 113
2 Omejevati 599
3 Vzpodbujati 148
4 Zelo vzpodbujati 9
8 Ne vem 136
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
869 136

Valid range from 1 to 4

Q2_3F Omejevati / vzpodbujati priseljevanje: Iz drugih držav EU ALI BI BILO TREBA V PRIHODNOSTI NA SPLOŠNO OMEJEVATI ALI SPODBUJATI PRISELJEVANJE DRUGIH LJUDI V SLOVENIJO?

iz drugih držav Evropske unije

Value 51350 Frequency
1 Zelo omejevati 107
2 Omejevati 562
3 Vzpodbujati 189
4 Zelo vzpodbujati 14
8 Ne vem 133
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
872 133

Valid range from 1 to 4

Q2_3G Omejevati / vzpodbujati priseljevanje: Iz Rusije in bivše SZ ALI BI BILO TREBA V PRIHODNOSTI NA SPLOŠNO OMEJEVATI ALI SPODBUJATI PRISELJEVANJE DRUGIH LJUDI V SLOVENIJO?

iz Rusije in držav, nastalih z bivše Sovjetske zveze

Value 52349 Frequency
1 Zelo omejevati 174
2 Omejevati 602
3 Vzpodbujati 97
4 Zelo vzpodbujati 5
8 Ne vem 127
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
878 127

Valid range from 1 to 4

Q2_3H Omejevati / vzpodbujati priseljevanje: Iz S Am. in Avstr. ALI BI BILO TREBA V PRIHODNOSTI NA SPLOŠNO OMEJEVATI ALI SPODBUJATI PRISELJEVANJE DRUGIH LJUDI V SLOVENIJO?

iz severne Amerike in Avstralije

Value 53348 Frequency
1 Zelo omejevati 119
2 Omejevati 566
3 Vzpodbujati 163
4 Zelo vzpodbujati 17
8 Ne vem 140
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
865 140

Valid range from 1 to 4

Q2_3I Omejevati / vzpodbujati priseljevanje: Iz južne Amerike ALI BI BILO TREBA V PRIHODNOSTI NA SPLOŠNO OMEJEVATI ALI SPODBUJATI PRISELJEVANJE DRUGIH LJUDI V SLOVENIJO?

iz južne Amerike

Value 54347 Frequency
1 Zelo omejevati 136
2 Omejevati 586
3 Vzpodbujati 125
4 Zelo vzpodbujati 17
8 Ne vem 141
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
864 141

Valid range from 1 to 4

Q2_3J Omejevati / vzpodbujati priseljevanje: Iz Afrike ALI BI BILO TREBA V PRIHODNOSTI NA SPLOŠNO OMEJEVATI ALI SPODBUJATI PRISELJEVANJE DRUGIH LJUDI V SLOVENIJO?

iz Afrike

Value 55346 Frequency
1 Zelo omejevati 164
2 Omejevati 579
3 Vzpodbujati 106
4 Zelo vzpodbujati 9
8 Ne vem 147
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
858 147

Valid range from 1 to 4

Q2_3K Omejevati / vzpodbujati priseljevanje: Iz Azije ALI BI BILO TREBA V PRIHODNOSTI NA SPLOŠNO OMEJEVATI ALI SPODBUJATI PRISELJEVANJE DRUGIH LJUDI V SLOVENIJO?

iz Azije

Value 56345 Frequency
1 Zelo omejevati 172
2 Omejevati 576
3 Vzpodbujati 101
4 Zelo vzpodbujati 8
8 Ne vem 148
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
857 148

Valid range from 1 to 4

Q2_5 Priseljevanje strok. želene del. sile brez znanja jezika

ALI MENITE, DA BI BILO TREBA V PRIHODNOSTI VZPODBUJATI ALI OMEJEVATI PRISELJEVANJE LJUDI IZ TUJINE Z ZNANJI IN POKLICI, KI JIH V SLOVENIJI PRIMANJKUJE, TUDI ČE NE OBVLADAJO SLOVENSKEGA JEZIKA?

Value 57344 Frequency
1 Vzpodbujati 432
2 Omejevati 447
8 Ne vem, neodločen 126
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
879 126

Valid range from 1 to 2

Q3_1 Število preselitev za več kot 15 kilometrov?

ALI NAM LAHKO POVESTE KOLIKOKRAT STE SE V ŽIVLJENJU ŽE PRESELILI V KAKŠEN DRUG KRAJ, KI JE OD VAŠEGA ROJSTNEGA KRAJA ODDALJEN VEČ KOT 15 KILOMETROV?

Value 58343 Frequency
1 273
2 116
3 41
4 26
5 15
6 11
7 5
8 1
9 2
10 1
11 1
13 1
25 1
997 V tem kraju živim že od rojstva, nikoli se nisem selil 511
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
494 511

Valid range from 1 to 25

Q3_2 Kolikšna je bila največja oddaljenost preselitve (v km)? Odgovarjajo tisti, ki pri vprašanju Q3_1 niso odgovorili 997=V tem kraju živim že od rojstva, nikoli se nisem selil(a)

KOLIKŠNA PA JE BILA NAJVEČJA ODDALJENOST OD VAŠEGA ROJSTNEGA KRAJA V PRISELJENI KRAJ?. NAVEDITE PRIBLIŽNO RAZDALJO V KILOMETRIH.

Value 59342 Frequency
2 1
3 1
5 3
10 2
12 1
13 1
14 1
15 22
16 11
17 4
18 4
20 38
22 2
23 1
24 1
25 37
26 1
28 2
30 36
35 9
37 2
40 24
45 8
50 16
55 1
60 15
65 2
66 1
70 20
75 6
80 13
85 3
90 4
93 1
100 28
103 1
105 1
110 5
115 1
120 9
123 1
125 1
130 5
135 1
140 3
150 11
160 2
180 4
189 1
190 1
200 15
220 1
240 1
250 9
260 2
300 13
301 1
350 3
365 1
400 7
470 1
500 7
550 1
600 4
650 1
680 1
700 3
720 1
800 7
900 1
995 Nikoli se ni preselil dlje od 15 km od rojstnega kraja 15
996 Preselil sem se vec kot 1000 km stran 30
997 Nikoli se ni preselil 511
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
494 511

Valid range from 2 to 996

Q3_3 Najpomembnejši razlog vaše zadnje preselitve?

ALI NAM LAHKO POVESTE, KATERI JE BIL NAJPOMEMBNEJŠI RAZLOG VAŠE ZADNJE PRESELITVE? (samo en odgovor)

Value 60341 Frequency
1 Nakup, najem večjega ali boljšega stanovanja, hiše 97
2 Nakup, najem cenejšega stanovanja, hiše 14
3 Nižji skupni življenjski stroški 3
4 Služba, delovno mesto 132
5 Priselitev k ženi, možu oz. partnerju ali partnerici 108
6 Kvaliteta bivalnega okolja 21
7 Večja dostopnost do raznovrstnih storitev 3
8 Prometna dostopnost 3
9 Večja pestrost dogajanja in živahnosti v kraju 1
10 Drugi, bolj zanimiv ljudje 4
11 Kakšen drug razlog (navede) 96
98 Ne vem 12
99 Nisem se selil 511
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
482 523

Valid range from 1 to 11

Q3_4_1 Pogoji za preselitev v drug kraj? 1. pogoj POD KAKŠNIMI POGOJI BI SE BILI PRIPRAVLJENI PRESELITI V KAKŠEN DRUG KRAJ? IZBERITE TRI OD SPODAJ NAVEDENIH POGOJEV

1. Pogoj

Value 61340 Frequency
1 Večji dohodek 139
2 Boljše ali večje stanovanje 71
3 Boljša služba 56
4 Če bi v istem kraju dobila delo oba z možem /ženo / partner 30
5 Boljša kvaliteta bivalnega okolja 39
6 Boljše prometne povezave in dostopnost 8
7 Večja dostopnost do raznovrstnih storitev 4
8 Večja pestrost dogajanja in živahnosti v kraju 2
9 Drugi, bolj zanimivi ljudje 0
10 Pod kakšnim drugim pogojem (navedi) 8
11 Pod nobenim pogojem se ne bi preselil 169
98 Ne vem 31
99 Nisem se selil 448
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
526 479

Valid range from 1 to 11

Q3_4_2 Pogoji za preselitev v drug kraj? 2. pogoj POD KAKŠNIMI POGOJI BI SE BILI PRIPRAVLJENI PRESELITI V KAKŠEN DRUG KRAJ? IZBERITE TRI OD SPODAJ NAVEDENIH POGOJEV

2. pogoj

Value 62339 Frequency
1 Večji dohodek 0
2 Boljše ali večje stanovanje 41
3 Boljša služba 92
4 Če bi v istem kraju dobila delo oba z možem /ženo / partner 59
5 Boljša kvaliteta bivalnega okolja 75
6 Boljše prometne povezave in dostopnost 19
7 Večja dostopnost do raznovrstnih storitev 18
8 Večja pestrost dogajanja in živahnosti v kraju 13
9 Drugi, bolj zanimivi ljudje 4
10 Pod kakšnim drugim pogojem (navedi) 2
11 Pod nobenim pogojem se ne bi preselil 2
98 Ne vem 0
99 Nisem se selil 0
Sysmiss 680
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
325 680

Valid range from 1 to 11

Q3_4_3 Pogoji za preselitev v drug kraj? 3. pogoj POD KAKŠNIMI POGOJI BI SE BILI PRIPRAVLJENI PRESELITI V KAKŠEN DRUG KRAJ? IZBERITE TRI OD SPODAJ NAVEDENIH POGOJEV

3. pogoj

Value 63338 Frequency
1 Večji dohodek 0
2 Boljše ali večje stanovanje 0
3 Boljša služba 26
4 Če bi v istem kraju dobila delo oba z možem /ženo / partner 31
5 Boljša kvaliteta bivalnega okolja 77
6 Boljše prometne povezave in dostopnost 28
7 Večja dostopnost do raznovrstnih storitev 42
8 Večja pestrost dogajanja in živahnosti v kraju 43
9 Drugi, bolj zanimivi ljudje 34
10 Pod kakšnim drugim pogojem (navedi) 16
11 Pod nobenim pogojem se ne bi preselil 7
98 Ne vem 0
99 Nisem se selil 0
Sysmiss 701
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
304 701

Valid range from 1 to 11

Q3_5 Ali bi se pod določenimi pogoji, preselili na podeželje?

ALI BI SE, POD DOLOČENIMI POGOJI, PRESELILI NA PODEŽELJE?

Value 64337 Frequency
1 Da 285
2 Ne 196
3 Živim na podeželju 496
8 Ne vem, neodločen 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
977 28

Valid range from 1 to 3

Q3_6A S tem bi zmanjšal stroške bivanja Odgovarjajo tisti, ki pri vprašanju Q3_5 niso odgovorili 2=Ne ali 3=Živim na podeželju. KAKO POMEMBNI BI BILI ZA VAŠO ODLOČITEV, DA BI SE PRESELILI NA PODEŽELJE, NASLEDNJI RAZLOGI?

S tem bi znatno zmanjšali stroške bivanja

Value 65336 Frequency
1 Sploh ni pomembno 36
2 Ni pomembno 106
3 Pomembno 121
4 Zelo pomembno 35
8 Ne vem 9
9 Preskok 698
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
298 707

Valid range from 1 to 4

Q3_6B S tem bi lažje dobili lokacijo za graditev hiše Odgovarjajo tisti, ki pri vprašanju Q3_5 niso odgovorili 2=Ne ali 3=Živim na podeželju. KAKO POMEMBNI BI BILI ZA VAŠO ODLOČITEV, DA BI SE PRESELILI NA PODEŽELJE, NASLEDNJI RAZLOGI?

S tem bi lažje dobili lokacijo za zgraditev hiše

Value 66335 Frequency
1 Sploh ni pomembno 35
2 Ni pomembno 79
3 Pomembno 138
4 Zelo pomembno 39
8 Ne vem 15
9 Preskok 699
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
291 714

Valid range from 1 to 4

Q3_6C Tam bi lahko kupili večjo parcelo Odgovarjajo tisti, ki pri vprašanju Q3_5 niso odgovorili 2=Ne ali 3=Živim na podeželju. KAKO POMEMBNI BI BILI ZA VAŠO ODLOČITEV, DA BI SE PRESELILI NA PODEŽELJE, NASLEDNJI RAZLOGI?

Tam bi lahko kupili večjo parcelo

Value 67334 Frequency
1 Sploh ni pomembno 26
2 Ni pomembno 86
3 Pomembno 133
4 Zelo pomembno 51
8 Ne vem 10
9 Preskok 699
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
296 709

Valid range from 1 to 4

Q3_6D Lahko bi dobili zemljo za obdelavo Odgovarjajo tisti, ki pri vprašanju Q3_5 niso odgovorili 2=Ne ali 3=Živim na podeželju. KAKO POMEMBNI BI BILI ZA VAŠO ODLOČITEV, DA BI SE PRESELILI NA PODEŽELJE, NASLEDNJI RAZLOGI?

Lahko bi dobili zemljo za obdelavo

Value 68333 Frequency
1 Sploh ni pomembno 53
2 Ni pomembno 96
3 Pomembno 110
4 Zelo pomembno 35
8 Ne vem 10
9 Preskok 701
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
294 711

Valid range from 1 to 4

Q3_6E Dobili bi najemno stanovanje ali hišo Odgovarjajo tisti, ki pri vprašanju Q3_5 niso odgovorili 2=Ne ali 3=Živim na podeželju. KAKO POMEMBNI BI BILI ZA VAŠO ODLOČITEV, DA BI SE PRESELILI NA PODEŽELJE, NASLEDNJI RAZLOGI?

Dobili bi najemno stanovanje ali hišo

Value 69332 Frequency
1 Sploh ni pomembno 66
2 Ni pomembno 114
3 Pomembno 87
4 Zelo pomembno 16
8 Ne vem 21
9 Preskok 701
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
283 722

Valid range from 1 to 4

Q3_6F Bila bi organizirana boljša oskrba Odgovarjajo tisti, ki pri vprašanju Q3_5 niso odgovorili 2=Ne ali 3=Živim na podeželju. KAKO POMEMBNI BI BILI ZA VAŠO ODLOČITEV, DA BI SE PRESELILI NA PODEŽELJE, NASLEDNJI RAZLOGI?

Bila bi organizirana boljša oskrba - trgovina, zdravstvo, šola idr..

Value 70331 Frequency
1 Sploh ni pomembno 49
2 Ni pomembno 106
3 Pomembno 109
4 Zelo pomembno 22
8 Ne vem 19
9 Preskok 700
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
286 719

Valid range from 1 to 4

Q3_6G Izboljšali bi prometne zveze Odgovarjajo tisti, ki pri vprašanju Q3_5 niso odgovorili 2=Ne ali 3=Živim na podeželju. KAKO POMEMBNI BI BILI ZA VAŠO ODLOČITEV, DA BI SE PRESELILI NA PODEŽELJE, NASLEDNJI RAZLOGI?

Izboljšali bi prometne zveze

Value 71330 Frequency
1 Sploh ni pomembno 45
2 Ni pomembno 93
3 Pomembno 123
4 Zelo pomembno 29
8 Ne vem 15
9 Preskok 700
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
290 715

Valid range from 1 to 4

Q3_6H Tam bi se ponudila možnost za delo (zaposlitev) Odgovarjajo tisti, ki pri vprašanju Q3_5 niso odgovorili 2=Ne ali 3=Živim na podeželju. KAKO POMEMBNI BI BILI ZA VAŠO ODLOČITEV, DA BI SE PRESELILI NA PODEŽELJE, NASLEDNJI RAZLOGI?

Tam bi se ponudila možnost za delo (zaposlitev, samozaposlitev).

Value 72329 Frequency
1 Sploh ni pomembno 44
2 Ni pomembno 85
3 Pomembno 110
4 Zelo pomembno 51
8 Ne vem 15
9 Preskok 700
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
290 715

Valid range from 1 to 4

Q3_6I Zagotovili bi potrebno komunalno opremljenost Odgovarjajo tisti, ki pri vprašanju Q3_5 niso odgovorili 2=Ne ali 3=Živim na podeželju. KAKO POMEMBNI BI BILI ZA VAŠO ODLOČITEV, DA BI SE PRESELILI NA PODEŽELJE, NASLEDNJI RAZLOGI?

Zagotovili bi potrebno komunalno opremljenost

Value 73328 Frequency
1 Sploh ni pomembno 30
2 Ni pomembno 65
3 Pomembno 157
4 Zelo pomembno 33
8 Ne vem 21
9 Preskok 699
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
285 720

Valid range from 1 to 4

Q3_6J Dobili bi lokacijo z lepim razgledom Odgovarjajo tisti, ki pri vprašanju Q3_5 niso odgovorili 2=Ne ali 3=Živim na podeželju. KAKO POMEMBNI BI BILI ZA VAŠO ODLOČITEV, DA BI SE PRESELILI NA PODEŽELJE, NASLEDNJI RAZLOGI?

Dobili bi lokacijo z lepim razgledom

Value 74327 Frequency
1 Sploh ni pomembno 12
2 Ni pomembno 33
3 Pomembno 143
4 Zelo pomembno 106
8 Ne vem 11
9 Preskok 700
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
294 711

Valid range from 1 to 4

Q3_7_1 Koliko časa se sedaj vozite v službo? KOLIKO ČASA SE SEDAJ OBIČAJNO VOZITE V SLUŽBO IN KOLIKO BI SE BI SE BILI NAJDALJ PRIPRAVLJENI VOZITI V SLUŽBO V ENO SMER, ČE BI S TEM V SLUŽBI BISTVENO NAPREDOVALI ALI IZBOLJŠALI SVOJE DOHODKE?

Sedaj

Value 75326 Frequency
1 do 15 minut 326
2 od 15 do 30 minut 172
3 od 30 do 60 minut 62
4 od 1 do 2 uri 11
5 več kot 2 uri 2
8 ne vem 68
9 Ni zaposlen, se ne vozi 364
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
573 432

Valid range from 1 to 5

Q3_7_2 Koliko časa bi se bili pripravljeni voziti v službo? KOLIKO ČASA SE SEDAJ OBIČAJNO VOZITE V SLUŽBO IN KOLIKO BI SE BI SE BILI NAJDALJ PRIPRAVLJENI VOZITI V SLUŽBO V ENO SMER, ČE BI S TEM V SLUŽBI BISTVENO NAPREDOVALI ALI IZBOLJŠALI SVOJE DOHODKE?

Bi bil pripravljen(a)

Value 76325 Frequency
1 do 15 minut 44
2 od 15 do 30 minut 146
3 od 30 do 60 minut 340
4 od 1 do 2 uri 93
5 več kot 2 uri 26
8 ne vem 78
9 Ni zaposlen, se ne vozi 278
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
649 356

Valid range from 1 to 5

Q3_8A Povezanost posameznih naselij z občinskim središčem KOLIKO SO ZA VAS POMEMBNE POSAMEZNE VRSTE CESTNIH POVEZAV?

Povezanost posameznih naselij z občinskim središčem.

Value 77324 Frequency
1 Zelo pomembno 456
2 Pomembno 438
3 Manj pomembno 71
4 Nepomembno 21
8 Ne vem, neodločen 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
986 19

Valid range from 1 to 4

Q3_8B Povezanost občinskih središč s pokrajinskim središčem KOLIKO SO ZA VAS POMEMBNE POSAMEZNE VRSTE CESTNIH POVEZAV?

Povezanost občinskih središč s pokrajinskim središčem

Value 78323 Frequency
1 Zelo pomembno 394
2 Pomembno 497
3 Manj pomembno 77
4 Nepomembno 17
8 Ne vem, neodločen 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
985 20

Valid range from 1 to 4

Q3_8C Povezanost pokrajinskih središč z glavnim mestom države KOLIKO SO ZA VAS POMEMBNE POSAMEZNE VRSTE CESTNIH POVEZAV?

Povezanost pokrajinskih središč z glavnim mestom države

Value 79322 Frequency
1 Zelo pomembno 473
2 Pomembno 423
3 Manj pomembno 70
4 Nepomembno 18
8 Ne vem, neodločen 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
984 21

Valid range from 1 to 4

Q3_8D Povezanost obmejnih krajev z osrednjimi deli države KOLIKO SO ZA VAS POMEMBNE POSAMEZNE VRSTE CESTNIH POVEZAV?

Povezanost obmejnih krajev z osrednjimi deli države

Value 80321 Frequency
1 Zelo pomembno 371
2 Pomembno 472
3 Manj pomembno 116
4 Nepomembno 23
8 Ne vem, neodločen 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
982 23

Valid range from 1 to 4

Q3_8E Povezanost državnega središča z glavnimi mesti drugih držav KOLIKO SO ZA VAS POMEMBNE POSAMEZNE VRSTE CESTNIH POVEZAV?

Povezanost državnega središča z glavnimi mesti drugih držav

Value 81320 Frequency
1 Zelo pomembno 385
2 Pomembno 456
3 Manj pomembno 119
4 Nepomembno 24
8 Ne vem, neodločen 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
984 21

Valid range from 1 to 4

Q3_9_A1 Stalni stiki - sorodniki - v vašem ožjem bivalnem okolju ZANIMA NAS, KJE PREBIVAJO VAŠI SORODNIKI, PRIJATELJI, POSLOVNI PARTNERJI, S KATERIMI VZDRŽUJETE STALNE STIKE.

SORODNIKI - V vašem ožjem bivalnem okolju (stan. soseski, na vasi, ali v manjšem kraju)

Value 82319 Frequency
1 Sorodniki 649
9 Nima stikov 356
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
649 356

Valid range from 1 to 1

Q3_9_A2 Stalni stiki - prijatelji - v vašem ožjem bivalnem okolju ZANIMA NAS, KJE PREBIVAJO VAŠI SORODNIKI, PRIJATELJI, POSLOVNI PARTNERJI, S KATERIMI VZDRŽUJETE STALNE STIKE.

PRIJATELJI - V vašem ožjem bivalnem okolju (stan. soseski, na vasi, ali v manjšem kraju)

Value 83318 Frequency
2 Prijatelji 718
9 Nima stikov 287
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
718 287

Valid range from 2 to 2

Q3_9_A3 Stalni stiki - poslovni partnerji - v vašem bivalnem okolju ZANIMA NAS, KJE PREBIVAJO VAŠI SORODNIKI, PRIJATELJI, POSLOVNI PARTNERJI, S KATERIMI VZDRŽUJETE STALNE STIKE.

POSLOVNI PARTNERJI - V vašem ožjem bivalnem okolju (stan. soseski, na vasi, ali v manjšem kraju)

Value 84317 Frequency
3 Poslovni partnerji 116
9 Nima stikov 889
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
116 889

Valid range from 3 to 3

Q3_9_B1 Stalni stiki - sorodniki - drugje v mestu ZANIMA NAS, KJE PREBIVAJO VAŠI SORODNIKI, PRIJATELJI, POSLOVNI PARTNERJI, S KATERIMI VZDRŽUJETE STALNE STIKE.

SORODNIKI - Drugje v mestu

Value 85316 Frequency
1 Sorodniki 541
9 Nima stikov 464
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
541 464

Valid range from 1 to 1

Q3_9_B2 Stalni stiki - prijatelji - drugje v mestu ZANIMA NAS, KJE PREBIVAJO VAŠI SORODNIKI, PRIJATELJI, POSLOVNI PARTNERJI, S KATERIMI VZDRŽUJETE STALNE STIKE.

PRIJATELJI - Drugje v mestu

Value 86315 Frequency
2 Prijatelji 626
9 Nima stikov 379
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
626 379

Valid range from 2 to 2

Q3_9_B3 Stalni stiki - poslovni partnerji - drugje v mestu ZANIMA NAS, KJE PREBIVAJO VAŠI SORODNIKI, PRIJATELJI, POSLOVNI PARTNERJI, S KATERIMI VZDRŽUJETE STALNE STIKE.

POSLOVNI PARTNERJI - Drugje v mestu

Value 87314 Frequency
3 Poslovni partnerji 155
9 Nima stikov 850
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
155 850

Valid range from 3 to 3

Q3_9_C1 Stalni stiki - sorodniki - drugje v isti regiji ZANIMA NAS, KJE PREBIVAJO VAŠI SORODNIKI, PRIJATELJI, POSLOVNI PARTNERJI, S KATERIMI VZDRŽUJETE STALNE STIKE.

SORODNIKI - Drugje v isti regiji (Gorenjska, Štajerska itd.)

Value 88313 Frequency
1 Sorodniki 590
9 Nima stikov 415
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
590 415

Valid range from 1 to 1

Q3_9_C2 Stalni stiki - prijatelji - drugje v isti regiji ZANIMA NAS, KJE PREBIVAJO VAŠI SORODNIKI, PRIJATELJI, POSLOVNI PARTNERJI, S KATERIMI VZDRŽUJETE STALNE STIKE.

PRIJATELJI - Drugje v isti regiji (Gorenjska, Štajerska itd.)

Value 89312 Frequency
2 Prijatelji 552
9 Nima stikov 453
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
552 453

Valid range from 2 to 2

Q3_9_C3 Stalni stiki - poslovni partnerji - drugje v isti regiji ZANIMA NAS, KJE PREBIVAJO VAŠI SORODNIKI, PRIJATELJI, POSLOVNI PARTNERJI, S KATERIMI VZDRŽUJETE STALNE STIKE.

POSLOVNI PARTNERJI - Drugje v isti regiji (Gorenjska, Štajerska itd.)

Value 90311 Frequency
3 Poslovni partnerji 149
9 Nima stikov 856
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
149 856

Valid range from 3 to 3

Q3_9_D1 Stalni stiki - sorodniki - drugje v Sloveniji ZANIMA NAS, KJE PREBIVAJO VAŠI SORODNIKI, PRIJATELJI, POSLOVNI PARTNERJI, S KATERIMI VZDRŽUJETE STALNE STIKE.

SORODNIKI - Drugje v Sloveniji

Value 91310 Frequency
1 Sorodniki 524
9 Nima stikov 481
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
524 481

Valid range from 1 to 1

Q3_9_D2 Stalni stiki - prijatelji - drugje v Sloveniji ZANIMA NAS, KJE PREBIVAJO VAŠI SORODNIKI, PRIJATELJI, POSLOVNI PARTNERJI, S KATERIMI VZDRŽUJETE STALNE STIKE.

PRIJATELJI - Drugje v Sloveniji

Value 92309 Frequency
2 Prijatelji 506
9 Nima stikov 499
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
506 499

Valid range from 2 to 2

Q3_9_D3 Stalni stiki - poslovni partnerji - drugje v Sloveniji ZANIMA NAS, KJE PREBIVAJO VAŠI SORODNIKI, PRIJATELJI, POSLOVNI PARTNERJI, S KATERIMI VZDRŽUJETE STALNE STIKE.

POSLOVNI PARTNERJI - Drugje v Sloveniji

Value 93308 Frequency
3 Poslovni partnerji 156
9 Nima stikov 849
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
156 849

Valid range from 3 to 3

Q3_9_E1 Stalni stiki - sorodniki - v državi, ki meji na Slovenijo ZANIMA NAS, KJE PREBIVAJO VAŠI SORODNIKI, PRIJATELJI, POSLOVNI PARTNERJI, S KATERIMI VZDRŽUJETE STALNE STIKE.

SORODNIKI - V eni od držav, ki meji na Slovenijo

Value 94307 Frequency
1 Sorodniki 242
9 Nima stikov 763
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
242 763

Valid range from 1 to 1

Q3_9_E2 Stalni stiki - prijatelji - v državi, ki meji na Slovenijo ZANIMA NAS, KJE PREBIVAJO VAŠI SORODNIKI, PRIJATELJI, POSLOVNI PARTNERJI, S KATERIMI VZDRŽUJETE STALNE STIKE.

PRIJATELJI - V eni od držav, ki meji na Slovenijo

Value 95306 Frequency
2 Prijatelji 222
9 Nima stikov 783
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
222 783

Valid range from 2 to 2

Q3_9_E3 Stalni stiki - poslovni partnerji - v državi, ki meji na Slo ZANIMA NAS, KJE PREBIVAJO VAŠI SORODNIKI, PRIJATELJI, POSLOVNI PARTNERJI, S KATERIMI VZDRŽUJETE STALNE STIKE.

POSLOVNI PARTNERJI - V eni od držav, ki meji na Slovenijo

Value 96305 Frequency
3 Poslovni partnerji 71
9 Nima stikov 934
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
71 934

Valid range from 3 to 3

Q3_9_F1 Stalni stiki - sorodniki - v neki drugi evropski državi ZANIMA NAS, KJE PREBIVAJO VAŠI SORODNIKI, PRIJATELJI, POSLOVNI PARTNERJI, S KATERIMI VZDRŽUJETE STALNE STIKE.

SORODNIKI - V neki drugi evropski državi

Value 97304 Frequency
1 Sorodniki 233
9 Nima stikov 772
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
233 772

Valid range from 1 to 1

Q3_9_F2 Stalni stiki - prijatelji - v neki drugi evropski državi ZANIMA NAS, KJE PREBIVAJO VAŠI SORODNIKI, PRIJATELJI, POSLOVNI PARTNERJI, S KATERIMI VZDRŽUJETE STALNE STIKE.

PRIJATELJI - V neki drugi evropski državi

Value 98303 Frequency
2 Prijatelji 190
9 Nima stikov 815
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
190 815

Valid range from 2 to 2

Q3_9_F3 Stalni stiki - poslovni partnerji - v drugi evropski državi ZANIMA NAS, KJE PREBIVAJO VAŠI SORODNIKI, PRIJATELJI, POSLOVNI PARTNERJI, S KATERIMI VZDRŽUJETE STALNE STIKE.

POSLOVNI PARTNERJI - V neki drugi evropski državi

Value 99302 Frequency
3 Poslovni partnerji 65
9 Nima stikov 940
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65 940

Valid range from 3 to 3

Q3_9_G1 Stalni stiki - sorodniki - drugod po svetu ZANIMA NAS, KJE PREBIVAJO VAŠI SORODNIKI, PRIJATELJI, POSLOVNI PARTNERJI, S KATERIMI VZDRŽUJETE STALNE STIKE.

SORODNIKI - Drugod po svetu

Value 100301 Frequency
1 Sorodniki 220
9 Nima stikov 785
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
220 785

Valid range from 1 to 1

Q3_9_G2 Stalni stiki - prijatelji - drugod po svetu ZANIMA NAS, KJE PREBIVAJO VAŠI SORODNIKI, PRIJATELJI, POSLOVNI PARTNERJI, S KATERIMI VZDRŽUJETE STALNE STIKE.

PRIJATELJI - Drugod po svetu

Value 101300 Frequency
2 Prijatelji 140
9 Nima stikov 865
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
140 865

Valid range from 2 to 2

Q3_9_G3 Stalni stiki - poslovni partnerji - drugod po svetu ZANIMA NAS, KJE PREBIVAJO VAŠI SORODNIKI, PRIJATELJI, POSLOVNI PARTNERJI, S KATERIMI VZDRŽUJETE STALNE STIKE.

POSLOVNI PARTNERJI - Drugod po svetu

Value 102299 Frequency
3 Poslovni partnerji 46
9 Nima stikov 959
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
46 959

Valid range from 3 to 3

Q3_10 Ste razmišljali, da bi živeli nekaj časa zunaj Slovenije?

ALI STE ŽE KDAJ RAZMIŠLJALI, DA BI ŽIVELI NEKAJ ČASA ZUNAJ SLOVENIJE?

Value 103298 Frequency
1 Da 314
2 Ne 663
8 Ne vem, neodločen 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
977 28

Valid range from 1 to 2

Q3_11 Kje zunaj Slovenije bi živeli nekaj časa.

ČE DA, KJE ZUNAJ SLOVENIJE BI ŽIVELI NEKAJ ČASA? NAVEDE DRŽAVO.

Value 104297 Frequency
1 Italija 32
2 Hrvaška 16
3 Madžarska 0
4 Avstrija 33
5 Grčija 3
6 Bosna in Hercegovina 4
7 Francija 14
8 Rusija 0
9 Španija 11
10 Makedonija 0
11 Kanada 14
12 Črna Gora 0
13 Avstralija 26
14 Srbija 2
15 Nemčija 49
16 Češka 4
17 Anglija 15
18 Poljska 1
19 ZDA 16
20 Egipt 0
21 Švica 8
22 Norveška 1
23 Turčija 1
24 Slovaška 1
25 Skandinavija 4
26 Kitajska 0
27 Kenija 1
28 Malta 0
29 Finska 0
30 Nizozemska 7
31 Tenerife 0
32 Maroko 0
33 Belgija 3
34 Nova Zelandija 7
35 Južnofriška Republika 2
36 Švedska 4
37 Tunizija 0
38 Japonska 1
39 Kosovo 0
40 Finska 0
41 Švedska 0
42 Norveška 0
43 Libanon 2
44 Iran 0
45 Irak 0
46 Sirija 0
47 Indija 2
48 Romunija 0
49 Danska 1
50 Evropa 12
51 Škotska 0
52 Afrika 0
53 Islandija 0
54 Alžirija 0
55 Bolgarija 0
56 Shri Lanka 0
57 Madagaskar 0
58 Mehika 2
59 Venezuela 1
60 Tajvan 0
61 Liechteinstein 0
62 Burma 0
63 Irska 4
64 Pakistan 0
65 Bolivija 0
66 Kanarski otoki 0
67 Ciper 0
68 Peru 0
69 Vietnam 0
70 Portugalska 1
71 Monako 1
72 Brazilija 1
73 kjerkoli/v vseh dobro/vseeno 2
74 Slonokoš?ena obala 1
75 Kostarika 0
76 Latvija 0
77 Indonezija 0
78 ?ile 0
79 Argentina 0
80 Dominikanska Republika 0
81 Tajska 1
82 Mauricius 0
83 Kuba 0
84 Gibraltar 0
85 Nepal 0
86 Singapur 0
87 Jamajka 1
88 Bivša SFRJ 0
89 Jordanija 0
90 Maldivi 1
91 Južna Koreja 0
92 Ukrajina 1
93 Južna Amerika 0
94 Kazahstan 0
95 Šri Lanka 0
96 Luksemburg 0
97 Estonija 0
99 Nisem razmišljal o tem, da bi bival zunaj Slovenije 691
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
314 691

Valid range from 1 to 97

Q3_12 Ste razmišljali, da bi se za stalno preselili v tujino?

ALI STE ŽE KDAJ RAZMIŠLJALI, DA BI SE ZA STALNO PRESELILI IZ SLOVENIJE V TUJINO?

Value 105296 Frequency
1 Da 107
2 Ne 860
8 Ne vem, neodločen 38
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
967 38

Valid range from 1 to 2

Q3_13 Če da, v katero državo bi se najraje preselili?

ČE DA, V KATERO DRŽAVO BI SE NAJRAJE PRESELILI? (samo en odgovor)

Value 106295 Frequency
1 Nemčija 15
2 Avstralija 15
3 Francija 12
4 Italija 6
5 Hrvaška 7
6 Anglija 7
7 Nova Zelandija 7
8 Avstrija 5
9 Švica 2
10 Kanada 4
11 ZDA 4
12 Nizozemska 3
13 Švedska 2
15 Grčija 1
16 BiH 1
17 Španija 1
18 Srbija 1
20 Kenija 1
22 Belgija 1
24 Finska 1
26 Indija 1
27 Evropa 1
29 Brazilija 1
50 Maroko 1
51 Libanon 1
52 Slonokoščena obala 1
53 Skandinavija 1
54 Monako 1
998 ne vem, b.o. 3
999 nisem razmišljal o selitvi 898
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
104 901

Valid range from 1 to 54

Q3_14 Kakšen pa bi bil osnovni razlog trajne preselitve iz Slo?

KAKŠEN PA BI BIL OSNOVNI RAZLOG TRAJNE PRESELITVE IZ SLOVENIJE?

Value 107294 Frequency
1 Boljši zaslužek 39
2 Da bi bil čim dlje od doma 2
3 Da bi začel življenje čisto znova 15
4 Bolj razburljivo življenje 14
5 Ker mi življenjske navade v Sloveniji ne ustrezajo 7
6 Drugo 28
8 ne vem, b.o. 2
9 Nikoli ne razmišlja o tem, da bi živel zunaj Slovenije 898
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
105 900

Valid range from 1 to 6

Q3_15 Verjetnost, da se boste v petih letih preselili v tujino?

KOLIKŠNA JE VERJETNOST, DA SE BOSTE V PRIHODNJIH PETIH LETIH PRESELILI V NEKO DRUGO DRŽAVO?

Value 108293 Frequency
1 Sploh ni verjetno 688
2 Malo verjetno 238
3 Precej verjetno 35
4 Zelo verjetno, vsekakor 8
8 Ne vem, neodločen 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
969 36

Valid range from 1 to 4

Q3_16 Ali ste bili v zadnjih dvanajstih mesecih kdaj v tujini?

ALI STE BILI V ZADNJIH DVANAJSTIH MESECIH KDAJ V TUJINI (IZVEN SLOVENIJE)?

Value 109292 Frequency
1 Nikoli v zadnjih dvanajstih mesecih 281
2 Enkrat 132
3 Dvakrat 121
4 Trikrat 120
5 Več kot trikrat 212
6 Več kot desetkrat 128
9 Nikoli še nisem bil(a) v tujini 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
994 11

Valid range from 1 to 6

Q3_17_1 Kje vse ste bili v zadnjih 12 mesecih v tujini? 1.navedba

KJE VSE STE BILI V ZADNJIH DVANAJSTIH MESECIH V TUJINI (IZVEN SLOVENIJE)? 1. navedba

Value 110291 Frequency
1 Na Hrvaškem 508
2 Kje drugje na območju bivše Jugoslavije 9
3 V obmejnih krajih v Italiji, Avstriji ali Madžarski 107
4 Drugje v Evropi 32
5 Izven Evrope 4
8 Ni navedel 2
9 Ni bil v tujini 343
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
660 345

Valid range from 1 to 5

Q3_17_2 Kje vse ste bili v zadnjih 12 mesecih v tujini? 2.navedba

KJE VSE STE BILI V ZADNJIH DVANAJSTIH MESECIH V TUJINI (IZVEN SLOVENIJE)? 2. navedba

Value 111290 Frequency
1 Na Hrvaškem 3
2 Kje drugje na območju bivše Jugoslavije 71
3 V obmejnih krajih v Italiji, Avstriji ali Madžarski 211
4 Drugje v Evropi 45
5 Izven Evrope 7
8 Ni navedel 0
9 Ni bil v tujini 0
Sysmiss 668
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
337 668

Valid range from 1 to 5

Q3_17_3 Kje vse ste bili v zadnjih 12 mesecih v tujini? 3.navedba

KJE VSE STE BILI V ZADNJIH DVANAJSTIH MESECIH V TUJINI (IZVEN SLOVENIJE)? 3. navedba

Value 112289 Frequency
1 Na Hrvaškem 0
2 Kje drugje na območju bivše Jugoslavije 0
3 V obmejnih krajih v Italiji, Avstriji ali Madžarski 135
4 Drugje v Evropi 72
5 Izven Evrope 8
8 Ni navedel 0
9 Ni bil v tujini 0
Sysmiss 790
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
215 790

Valid range from 1 to 5

Q3_17_4 Kje vse ste bili v zadnjih 12 mesecih v tujini? 4.navedba

KJE VSE STE BILI V ZADNJIH DVANAJSTIH MESECIH V TUJINI (IZVEN SLOVENIJE)? 4. navedba

Value 113288 Frequency
1 Na Hrvaškem 0
2 Kje drugje na območju bivše Jugoslavije 0
3 V obmejnih krajih v Italiji, Avstriji ali Madžarski 3
4 Drugje v Evropi 66
5 Izven Evrope 4
8 Ni navedel 0
9 Ni bil v tujini 0
Sysmiss 932
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 932

Valid range from 1 to 5

Q3_17_5 Kje vse ste bili v zadnjih 12 mesecih v tujini? 5.navedba

KJE VSE STE BILI V ZADNJIH DVANAJSTIH MESECIH V TUJINI (IZVEN SLOVENIJE)? 5. navedba

Value 114287 Frequency
1 Na Hrvaškem 0
2 Kje drugje na območju bivše Jugoslavije 0
3 V obmejnih krajih v Italiji, Avstriji ali Madžarski 0
4 Drugje v Evropi 3
5 Izven Evrope 13
8 Ni navedel 0
9 Ni bil v tujini 0
Sysmiss 989
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
16 989

Valid range from 1 to 5

Q3_18A Tujina - Nakupovalni izlet KOLIKOKRAT STE BILI V ZADNJIH DVANAJSTIH MESECIH V TUJINI IN KAKŠEN JE BIL VAŠ NAMEN OBISKA?

Nakupovalni izlet

Value 115286 Frequency
1 Enkrat 116
2 2 do 5 krat 180
3 Večkrat 76
4 Ni bil v tujini 474
9 Brez odgovora 159
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
846 159

Valid range from 1 to 4

Q3_18B Tujina - Dopust, počitnice KOLIKOKRAT STE BILI V ZADNJIH DVANAJSTIH MESECIH V TUJINI IN KAKŠEN JE BIL VAŠ NAMEN OBISKA?

Dopust, počitnice

Value 116285 Frequency
1 Enkrat 238
2 2 do 5 krat 229
3 Večkrat 68
4 Ni bil v tujini 381
9 Brez odgovora 89
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
916 89

Valid range from 1 to 4

Q3_18C Tujina - Obisk sorodnikov, prijateljev KOLIKOKRAT STE BILI V ZADNJIH DVANAJSTIH MESECIH V TUJINI IN KAKŠEN JE BIL VAŠ NAMEN OBISKA?

Obisk sorodnikov,prijateljev

Value 117284 Frequency
1 Enkrat 93
2 2 do 5 krat 93
3 Večkrat 51
4 Ni bil v tujini 543
9 Brez odgovora 225
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
780 225

Valid range from 1 to 4

Q3_18D Tujina - Kulturne, športne prireditve, razstave, ipd. KOLIKOKRAT STE BILI V ZADNJIH DVANAJSTIH MESECIH V TUJINI IN KAKŠEN JE BIL VAŠ NAMEN OBISKA?

Kulturne, športne prireditve, razstave ipd.

Value 118283 Frequency
1 Enkrat 66
2 2 do 5 krat 33
3 Večkrat 24
4 Ni bil v tujini 619
9 Brez odgovora 263
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
742 263

Valid range from 1 to 4

Q3_18E Tujina - Poslovna potovanja, sejem KOLIKOKRAT STE BILI V ZADNJIH DVANAJSTIH MESECIH V TUJINI IN KAKŠEN JE BIL VAŠ NAMEN OBISKA?

Poslovna potovanja, sejem

Value 119282 Frequency
1 Enkrat 79
2 2 do 5 krat 58
3 Večkrat 39
4 Ni bil v tujini 582
9 Brez odgovora 247
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
758 247

Valid range from 1 to 4

Q3_18F Tujina - Romanje, verska srečanja KOLIKOKRAT STE BILI V ZADNJIH DVANAJSTIH MESECIH V TUJINI IN KAKŠEN JE BIL VAŠ NAMEN OBISKA?

Romanje, verska srečanja

Value 120281 Frequency
1 Enkrat 15
2 2 do 5 krat 2
3 Večkrat 5
4 Ni bil v tujini 679
9 Brez odgovora 304
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
701 304

Valid range from 1 to 4

Q3_18G Tujina - Drug namen KOLIKOKRAT STE BILI V ZADNJIH DVANAJSTIH MESECIH V TUJINI IN KAKŠEN JE BIL VAŠ NAMEN OBISKA?

Drug namen

Value 121280 Frequency
1 Enkrat 31
2 2 do 5 krat 20
3 Večkrat 16
4 Ni bil v tujini 620
9 Brez odgovora 318
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
687 318

Valid range from 1 to 4

Q3_19_1 Več kot 3 dni - 1. država

NAVEDITE PROSIM, V KATERIH EVROPSKIH DRŽAVAH STE ŽE BILI VEČ KOT TRI DNI SKUPAJ? 1. Država

Value 122279 Frequency
1 Italija 223
2 Hrvaška 182
3 Madžarska 19
4 Avstrija 47
5 Grčija 19
6 Bosna in Hercegovina 6
7 Francija 17
8 Rusija 0
9 Španija 22
10 Makedonija 2
11 Kanada 0
12 Črna Gora 1
13 Avstralija 0
14 Srbija 5
15 Nemčija 51
16 Češka 9
17 Anglija 2
18 Poljska 2
19 ZDA 0
20 Egipt 0
21 Švica 11
22 Norveška 1
23 Turčija 2
24 Slovaška 4
25 Skandinavija 0
26 Kitajska 0
27 Kenija 0
28 Malta 0
29 Finska 0
30 Nizozemska 5
31 Tenerife 0
32 Maroko 0
33 Belgija 3
34 Nova Zelandija 0
35 Južnofriška Republika 0
36 Švedska 1
37 Tunizija 0
38 Japonska 0
39 Kosovo 0
40 Finska 1
41 Švedska 2
42 Norveška 1
43 Libanon 0
44 Iran 0
45 Irak 1
46 Sirija 0
47 Indija 0
48 Romunija 0
49 Danska 4
50 Evropa 7
51 Škotska 0
52 Afrika 0
53 Islandija 0
54 Alžirija 0
55 Bolgarija 0
56 Shri Lanka 0
57 Madagaskar 0
58 Mehika 0
59 Venezuela 0
60 Tajvan 0
61 Liechteinstein 0
62 Burma 0
63 Irska 1
64 Pakistan 0
65 Bolivija 0
66 Kanarski otoki 0
67 Ciper 0
68 Peru 0
69 Vietnam 0
70 Portugalska 0
71 Monako 0
72 Brazilija 0
73 kjerkoli/v vseh dobro/vseeno 0
74 Slonokoščena obala 0
75 Kostarika 0
76 Latvija 0
77 Indonezija 0
78 Čile 0
79 Argentina 0
80 Dominikanska Republika 0
81 Tajska 0
82 Mauricius 0
83 Kuba 0
84 Gibraltar 0
85 Nepal 0
86 Singapur 0
87 Jamajka 0
88 Bivša SFRJ 0
89 Jordanija 0
90 Maldivi 0
91 Južna Koreja 0
92 Ukrajina 0
93 Južna Amerika 0
94 Kazahstan 0
95 Šri Lanka 0
96 Luksemburg 0
97 Estonija 0
98 Ni navedel 5
99 Ni bil v tujini 349
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
651 354

Valid range from 1 to 97

Q3_19_2 Več kot 3 dni - 2. država

NAVEDITE PROSIM, V KATERIH EVROPSKIH DRŽAVAH STE ŽE BILI VEČ KOT TRI DNI SKUPAJ? 2. Država

Value 123278 Frequency
1 Italija 15
2 Hrvaška 99
3 Madžarska 33
4 Avstrija 88
5 Grčija 19
6 Bosna in Hercegovina 12
7 Francija 37
8 Rusija 3
9 Španija 17
10 Makedonija 2
11 Kanada 0
12 Črna Gora 0
13 Avstralija 0
14 Srbija 7
15 Nemčija 59
16 Češka 20
17 Anglija 6
18 Poljska 2
19 ZDA 0
20 Egipt 0
21 Švica 13
22 Norveška 1
23 Turčija 5
24 Slovaška 3
25 Skandinavija 0
26 Kitajska 0
27 Kenija 0
28 Malta 0
29 Finska 1
30 Nizozemska 8
31 Tenerife 0
32 Maroko 0
33 Belgija 5
34 Nova Zelandija 0
35 Južnofriška Republika 0
36 Švedska 4
37 Tunizija 2
38 Japonska 0
39 Kosovo 0
40 Finska 0
41 Švedska 0
42 Norveška 2
43 Libanon 0
44 Iran 0
45 Irak 2
46 Sirija 0
47 Indija 0
48 Romunija 0
49 Danska 5
50 Evropa 0
51 Škotska 0
52 Afrika 0
53 Islandija 0
54 Alžirija 0
55 Bolgarija 2
56 Shri Lanka 0
57 Madagaskar 0
58 Mehika 0
59 Venezuela 0
60 Tajvan 0
61 Liechteinstein 0
62 Burma 0
63 Irska 1
64 Pakistan 0
65 Bolivija 0
66 Kanarski otoki 0
67 Ciper 0
68 Peru 0
69 Vietnam 0
70 Portugalska 1
71 Monako 0
72 Brazilija 0
73 kjerkoli/v vseh dobro/vseeno 0
74 Slonokoščena obala 0
75 Kostarika 0
76 Latvija 0
77 Indonezija 0
78 Čile 0
79 Argentina 0
80 Dominikanska Republika 0
81 Tajska 0
82 Mauricius 0
83 Kuba 0
84 Gibraltar 0
85 Nepal 0
86 Singapur 0
87 Jamajka 0
88 Bivša SFRJ 1
89 Jordanija 0
90 Maldivi 0
91 Južna Koreja 0
92 Ukrajina 1
93 Južna Amerika 0
94 Kazahstan 0
95 Šri Lanka 0
96 Luksemburg 1
97 Estonija 0
98 Ni navedel 176
99 Ni bil v tujini 352
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
477 528

Valid range from 1 to 97

Q3_19_3 Več kot 3 dni - 3. država

NAVEDITE PROSIM, V KATERIH EVROPSKIH DRŽAVAH STE ŽE BILI VEČ KOT TRI DNI SKUPAJ? 3. Država

Value 124277 Frequency
1 Italija 12
2 Hrvaška 19
3 Madžarska 13
4 Avstrija 40
5 Grčija 18
6 Bosna in Hercegovina 2
7 Francija 49
8 Rusija 2
9 Španija 23
10 Makedonija 4
11 Kanada 0
12 Črna Gora 3
13 Avstralija 0
14 Srbija 13
15 Nemčija 69
16 Češka 24
17 Anglija 9
18 Poljska 1
19 ZDA 0
20 Egipt 1
21 Švica 16
22 Norveška 0
23 Turčija 6
24 Slovaška 2
25 Skandinavija 3
26 Kitajska 0
27 Kenija 0
28 Malta 2
29 Finska 0
30 Nizozemska 8
31 Tenerife 0
32 Maroko 0
33 Belgija 3
34 Nova Zelandija 0
35 Južnofriška Republika 0
36 Švedska 2
37 Tunizija 0
38 Japonska 0
39 Kosovo 1
40 Finska 0
41 Švedska 1
42 Norveška 0
43 Libanon 0
44 Iran 0
45 Irak 0
46 Sirija 0
47 Indija 1
48 Romunija 0
49 Danska 2
50 Evropa 0
51 Škotska 0
52 Afrika 0
53 Islandija 0
54