Prostorske in okoljske vrednote, 2004

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: POV04
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_POV04_V1
Glavni avtor(ji):
  • Hočevar, Marjan
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Kos, Drago
  • Makarovič, Jan
  • Trček, Franc
Izdelal datoteko podatkov:
CPS - Center za prostorsko sociologijo, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2004)

Finančna podpora:

Ministrstvo za okolje in prostor

Serija:
  • POV/Prostorske in okoljske vrednote

    Raziskave Prostorske in okoljske vrednote so raziskave, katerih avtor je Center za prostorsko sociologijo na Fakulteti za družbene vede, Univerze v Ljubljani. Prva izvedba je bila v letu 2004, druga pa 2018. Slednjo je za Center za prostorsko sociologijo izvedel Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, na Fakulteti za družbene vede, Univerze v Ljubljani pri izvajanju raziskave SJM 2018. Raziskava pokriva naslednje sklope: splošne vrednote, teritorialnost, meje, priseljevanje, migracije, mobilnost, kraj, vplivi iz okolja, mesto, urbanizem, suburbanizacija, krajevne preference bivanja, telekomunikacije in demografijo.

Vsebina raziskave

Ključne besede ADP: družbene vrednote, stališča, javno mnenje

Ključne besede ELSST:
OKOLJE, PROSTOR

Vsebinska področja CESSDA
BIVALNE RAZMERE IN NAČRTOVANJE RABE PROSTORA - Načrtovanje in uporaba zemljišč
TRANSPORT IN POTOVANJE
Vsebinsko področja CERIF
Načrtovanje mest in podeželja
Vsebinska področja ADP
SPLOŠNE VREDNOTE
TERITORIALNOST, MEJE, PRISELJEVANJE
MIGRACIJE, MOBILNOST
KRAJ, VPLIVI IZ OKOLJA
MESTO, URBANIZEM, SUBURBANIZACIJA
KRAJEVNE PREFERENCE BIVANJA
TELEKOMUNIKACIJE
DEMOGRAFIJA


Povzetek:

Raziskavo je v okviru projekta CRP - »Konkurenčnost Slovenije 2001-2006«, izvedel Center za prostorsko sociologijo (CPS) na Fakulteti za družbene vede, Univerza v Ljubljani. Cilj raziskave je bil s pomočjo terenske ankete na izbranem vzorcu ugotoviti, kako prebivalci Slovenije zaznavajo okolje oziroma prostor, v katerem živijo ter procese v njem. Pri tem je bilo nujno potrebno upoštevati tudi dejansko okoljsko situacijo v Sloveniji, pri čemer so pomembni dejavniki kot npr. različna stopnja degradacije okolja, prisotnost različnih vrst negativnih okoljskih vplivov ter družbeno-ekonomske razmere na določenem območju. Na anketo je odgovorilo 1005 respondentov.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 2. april 2004 - 5. maj 2004
Čas izdelave: 2004
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

Slovenija

Enota za analizo:

Posameznik

Populacija:

Polnoletni prebivalci Republike Slovenije.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Center za prostorsko sociologijo

Tip vzorca:

Zajeta celotna populacija

Vzorec je naredil Statistični urad Republike Slovenije na podlagi Centralnega registra prebivalstva. Vzorec je zajemal 1437 naključno izbranih polnoletnih oseb, ki prebivajo na stalnem naslovu na ozemlju Republike Slovenije. Zaradi dodatnih dveh naročnikov, sta bila v raziskavo vključena dva podvzorca, pri čemer je podvzorec A zajemal 148 enot ter podvzorec B 146 enot, kar je povečalo vzorec na 1731 enot.

Način zbiranja podatkov:

Osebni intervju: PAPI

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Kontakt: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: POV04 - Prostorske in okoljske vrednote, 2004 [Podatkovna datoteka]

ID datoteke: F1

Format: *.txt - TEKST

  • število spremenljivk: 400
  • število enot: 1005

Verzija: februar 2019

Spremenljivke

IF_VPR šifra vprašalnika

Šifra vprašalnika

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1005 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1013

Q1_1A Navezan na: stanovanjski okoliš LJUDJE SE RAZLIKUJEMO MED SEBOJ GLEDE NA TO, KOLIKŠNO NAVEZANOST ČUTIMO DO KRAJA V KATEREM ŽIVIMO IN DO ŠIRŠIH GEOGRAFSKIH OBMOČIJ. V KOLIKŠNI MERI PA VI ČUTITE NAVEZANOST NA SLEDEČE KRAJE?

Svoj stanovanjski okoliš

Vrednost 22 Frekvenca
1 Nisem navezan 37
2 Malo navezan 103
3 Navezan 382
4 Močno navezan 480
8 Ne vem 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q1_1B Navezan na: kraj ali mesto LJUDJE SE RAZLIKUJEMO MED SEBOJ GLEDE NA TO, KOLIKŠNO NAVEZANOST ČUTIMO DO KRAJA V KATEREM ŽIVIMO IN DO ŠIRŠIH GEOGRAFSKIH OBMOČIJ. V KOLIKŠNI MERI PA VI ČUTITE NAVEZANOST NA SLEDEČE KRAJE?

Svoj kraj ali mesto

Vrednost 31 Frekvenca
1 Nisem navezan 30
2 Malo navezan 99
3 Navezan 423
4 Močno navezan 451
8 Ne vem 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1003 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

IF_VPR šifra vprašalnika

Šifra vprašalnika

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1005 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1013

Q1_1A Navezan na: stanovanjski okoliš LJUDJE SE RAZLIKUJEMO MED SEBOJ GLEDE NA TO, KOLIKŠNO NAVEZANOST ČUTIMO DO KRAJA V KATEREM ŽIVIMO IN DO ŠIRŠIH GEOGRAFSKIH OBMOČIJ. V KOLIKŠNI MERI PA VI ČUTITE NAVEZANOST NA SLEDEČE KRAJE?

Svoj stanovanjski okoliš

Vrednost 2399 Frekvenca
1 Nisem navezan 37
2 Malo navezan 103
3 Navezan 382
4 Močno navezan 480
8 Ne vem 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q1_1B Navezan na: kraj ali mesto LJUDJE SE RAZLIKUJEMO MED SEBOJ GLEDE NA TO, KOLIKŠNO NAVEZANOST ČUTIMO DO KRAJA V KATEREM ŽIVIMO IN DO ŠIRŠIH GEOGRAFSKIH OBMOČIJ. V KOLIKŠNI MERI PA VI ČUTITE NAVEZANOST NA SLEDEČE KRAJE?

Svoj kraj ali mesto

Vrednost 3398 Frekvenca
1 Nisem navezan 30
2 Malo navezan 99
3 Navezan 423
4 Močno navezan 451
8 Ne vem 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1003 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q1_1C Navezan na: občino LJUDJE SE RAZLIKUJEMO MED SEBOJ GLEDE NA TO, KOLIKŠNO NAVEZANOST ČUTIMO DO KRAJA V KATEREM ŽIVIMO IN DO ŠIRŠIH GEOGRAFSKIH OBMOČIJ. V KOLIKŠNI MERI PA VI ČUTITE NAVEZANOST NA SLEDEČE KRAJE?

Svojo občino

Vrednost 4397 Frekvenca
1 Nisem navezan 71
2 Malo navezan 194
3 Navezan 446
4 Močno navezan 290
8 Ne vem 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1001 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q1_1D Navezan na: regijo, pokrajino LJUDJE SE RAZLIKUJEMO MED SEBOJ GLEDE NA TO, KOLIKŠNO NAVEZANOST ČUTIMO DO KRAJA V KATEREM ŽIVIMO IN DO ŠIRŠIH GEOGRAFSKIH OBMOČIJ. V KOLIKŠNI MERI PA VI ČUTITE NAVEZANOST NA SLEDEČE KRAJE?

Svojo regijo, pokrajino

Vrednost 5396 Frekvenca
1 Nisem navezan 43
2 Malo navezan 143
3 Navezan 461
4 Močno navezan 352
8 Ne vem 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
999 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q1_1E Navezan na: Slovenijo LJUDJE SE RAZLIKUJEMO MED SEBOJ GLEDE NA TO, KOLIKŠNO NAVEZANOST ČUTIMO DO KRAJA V KATEREM ŽIVIMO IN DO ŠIRŠIH GEOGRAFSKIH OBMOČIJ. V KOLIKŠNI MERI PA VI ČUTITE NAVEZANOST NA SLEDEČE KRAJE?

Slovenijo

Vrednost 6395 Frekvenca
1 Nisem navezan 14
2 Malo navezan 64
3 Navezan 353
4 Močno navezan 565
8 Ne vem 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
996 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q1_1F Navezan na: bivšo SFRJ LJUDJE SE RAZLIKUJEMO MED SEBOJ GLEDE NA TO, KOLIKŠNO NAVEZANOST ČUTIMO DO KRAJA V KATEREM ŽIVIMO IN DO ŠIRŠIH GEOGRAFSKIH OBMOČIJ. V KOLIKŠNI MERI PA VI ČUTITE NAVEZANOST NA SLEDEČE KRAJE?

Na območje bivše SFRJ

Vrednost 7394 Frekvenca
1 Nisem navezan 441
2 Malo navezan 339
3 Navezan 167
4 Močno navezan 43
8 Ne vem 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
990 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q1_1G Navezan na: Srednjo Evropo LJUDJE SE RAZLIKUJEMO MED SEBOJ GLEDE NA TO, KOLIKŠNO NAVEZANOST ČUTIMO DO KRAJA V KATEREM ŽIVIMO IN DO ŠIRŠIH GEOGRAFSKIH OBMOČIJ. V KOLIKŠNI MERI PA VI ČUTITE NAVEZANOST NA SLEDEČE KRAJE?

Na območje Srednje Evrope

Vrednost 8393 Frekvenca
1 Nisem navezan 276
2 Malo navezan 357
3 Navezan 275
4 Močno navezan 57
8 Ne vem 40
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
965 40

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q1_1H Navezan na: EU LJUDJE SE RAZLIKUJEMO MED SEBOJ GLEDE NA TO, KOLIKŠNO NAVEZANOST ČUTIMO DO KRAJA V KATEREM ŽIVIMO IN DO ŠIRŠIH GEOGRAFSKIH OBMOČIJ. V KOLIKŠNI MERI PA VI ČUTITE NAVEZANOST NA SLEDEČE KRAJE?

Evropsko unijo

Vrednost 9392 Frekvenca
1 Nisem navezan 281
2 Malo navezan 350
3 Navezan 264
4 Močno navezan 57
8 Ne vem 53
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
952 53

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q1_1I Navezan na: Evropo kot celoto LJUDJE SE RAZLIKUJEMO MED SEBOJ GLEDE NA TO, KOLIKŠNO NAVEZANOST ČUTIMO DO KRAJA V KATEREM ŽIVIMO IN DO ŠIRŠIH GEOGRAFSKIH OBMOČIJ. V KOLIKŠNI MERI PA VI ČUTITE NAVEZANOST NA SLEDEČE KRAJE?

Evropo kot celoto

Vrednost 10391 Frekvenca
1 Nisem navezan 211
2 Malo navezan 329
3 Navezan 334
4 Močno navezan 88
8 Ne vem 43
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
962 43

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q1_1J Navezan na: Svet kot celoto LJUDJE SE RAZLIKUJEMO MED SEBOJ GLEDE NA TO, KOLIKŠNO NAVEZANOST ČUTIMO DO KRAJA V KATEREM ŽIVIMO IN DO ŠIRŠIH GEOGRAFSKIH OBMOČIJ. V KOLIKŠNI MERI PA VI ČUTITE NAVEZANOST NA SLEDEČE KRAJE?

Svet kot celoto

Vrednost 11390 Frekvenca
1 Nisem navezan 219
2 Malo navezan 319
3 Navezan 313
4 Močno navezan 113
8 Ne vem 41
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
964 41

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q1_2 Regija, ki ji pripadate:

V ZADNJEM ČASU POGOSTO POTEKAJO RAZPRAVE O POTREBI PO REGIONALIZACIJI SLOVENIJE. PROSIMO, ČE PO SVOJE, KAKOR ČUTITE SAMI, NAVEDETE OZIROMA IMENUJETE POKRAJINO (REGIJO), KI JI PRIPADATE.

Vrednost 12389 Frekvenca
1 zakrita vrednost 6
2 Ljubljanska regija 99
3 Primorska 61
4 Celjska 21
5 zakrita vrednost 1
6 zakrita vrednost 1
7 Gorenjska 119
8 zakrita vrednost 1
9 Štajerska 161
10 zakrita vrednost 1
11 Slovenija 22
12 Dolenjska 60
13 Prekmurje 31
14 Pomurje 13
15 Savinjska 34
16 zakrita vrednost 1
17 zakrita vrednost 4
18 zakrita vrednost 0
19 Osrednje slovenska 24
20 zakrita vrednost 3
21 zakrita vrednost 4
22 zakrita vrednost 1
23 zakrita vrednost 1
24 zakrita vrednost 5
25 zakrita vrednost 3
26 zakrita vrednost 3
27 zakrita vrednost 1
28 zakrita vrednost 1
29 Posavje 19
30 zakrita vrednost 2
31 zakrita vrednost 0
32 Bela Krajina 11
33 zakrita vrednost 11
34 zakrita vrednost 9
35 zakrita vrednost 3
36 zakrita vrednost 3
37 zakrita vrednost 1
38 zakrita vrednost 2
39 zakrita vrednost 2
40 zakrita vrednost 2
41 zakrita vrednost 4
42 zakrita vrednost 4
43 zakrita vrednost 2
44 zakrita vrednost 1
45 zakrita vrednost 1
46 zakrita vrednost 1
47 Notranjska 20
48 zakrita vrednost 1
49 zakrita vrednost 5
50 zakrita vrednost 1
51 zakrita vrednost 1
52 zakrita vrednost 4
53 zakrita vrednost 1
54 zakrita vrednost 1
55 zakrita vrednost 1
56 zakrita vrednost 1
57 zakrita vrednost 1
58 Koroška 29
59 zakrita vrednost 1
60 zakrita vrednost 1
61 zakrita vrednost 3
62 zakrita vrednost 3
63 zakrita vrednost 1
64 zakrita vrednost 1
65 zakrita vrednost 0
66 zakrita vrednost 1
67 zakrita vrednost 1
68 zakrita vrednost 1
69 zakrita vrednost 1
70 zakrita vrednost 1
71 zakrita vrednost 1
72 zakrita vrednost 2
73 zakrita vrednost 11
74 zakrita vrednost 1
75 zakrita vrednost 1
76 zakrita vrednost 10
77 zakrita vrednost 1
78 zakrita vrednost 1
79 zakrita vrednost 3
80 zakrita vrednost 3
81 zakrita vrednost 1
82 zakrita vrednost 1
83 zakrita vrednost 1
84 zakrita vrednost 3
85 zakrita vrednost 1
97 Nimam nobene regionalne pripadnosti 57
98 Ne ve, se ne more odločiti 66
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
882 123

Vrednosti spremenljivk od 1 do 85

Q1_3A Pomembno: Delo KAKO POMEMBNO JE ZA VAS NASLEDNJE?

Delo

Vrednost 13388 Frekvenca
1 Nepomembno 3
2 Manj pomembno 23
3 Pomembno 338
4 Zelo pomembno 638
8 Ne vem, neodločen 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q1_3B Pomembno: Počitek KAKO POMEMBNO JE ZA VAS NASLEDNJE?

Počitek

Vrednost 14387 Frekvenca
1 Nepomembno 3
2 Manj pomembno 56
3 Pomembno 370
4 Zelo pomembno 572
8 Ne vem, neodločen 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1001 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q1_3C Pomembno: Prostočasovne aktivnosti, hobiji KAKO POMEMBNO JE ZA VAS NASLEDNJE?

Prostočasovne aktivnosti, hobiji

Vrednost 15386 Frekvenca
1 Nepomembno 41
2 Manj pomembno 140
3 Pomembno 400
4 Zelo pomembno 409
8 Ne vem, neodločen 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
990 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q1_3D Pomembno: Družina KAKO POMEMBNO JE ZA VAS NASLEDNJE?

Družina

Vrednost 16385 Frekvenca
1 Nepomembno 6
2 Manj pomembno 19
3 Pomembno 139
4 Zelo pomembno 837
8 Ne vem, neodločen 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1001 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q1_3E Pomembno: Prijatelji KAKO POMEMBNO JE ZA VAS NASLEDNJE?

Prijatelji

Vrednost 17384 Frekvenca
1 Nepomembno 4
2 Manj pomembno 56
3 Pomembno 358
4 Zelo pomembno 581
8 Ne vem, neodločen 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
999 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q1_3F Pomembno: Denar KAKO POMEMBNO JE ZA VAS NASLEDNJE?

Denar

Vrednost 18383 Frekvenca
1 Nepomembno 10
2 Manj pomembno 111
3 Pomembno 508
4 Zelo pomembno 369
8 Ne vem, neodločen 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
998 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q1_3G Pomembno: Dogajanje v mojem kraju KAKO POMEMBNO JE ZA VAS NASLEDNJE?

Dogajanje v mojem kraju

Vrednost 19382 Frekvenca
1 Nepomembno 47
2 Manj pomembno 242
3 Pomembno 528
4 Zelo pomembno 176
8 Ne vem, neodločen 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
993 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q1_3H Pomembno: Dogajanje v Sloveniji KAKO POMEMBNO JE ZA VAS NASLEDNJE?

Dogajanje v Sloveniji

Vrednost 20381 Frekvenca
1 Nepomembno 36
2 Manj pomembno 225
3 Pomembno 533
4 Zelo pomembno 199
8 Ne vem, neodločen 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
993 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q1_3I Pomembno: Dogajanje v Evropi KAKO POMEMBNO JE ZA VAS NASLEDNJE?

Dogajanje v Evropi

Vrednost 21380 Frekvenca
1 Nepomembno 70
2 Manj pomembno 343
3 Pomembno 458
4 Zelo pomembno 116
8 Ne vem, neodločen 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
987 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q1_3J Pomembno: Dogajanje v svetu KAKO POMEMBNO JE ZA VAS NASLEDNJE?

Dogajanje v svetu

Vrednost 22379 Frekvenca
1 Nepomembno 80
2 Manj pomembno 332
3 Pomembno 432
4 Zelo pomembno 139
8 Ne vem, neodločen 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
983 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q1_3K Pomembno: Svoboda KAKO POMEMBNO JE ZA VAS NASLEDNJE?

Svoboda

Vrednost 23378 Frekvenca
1 Nepomembno 1
2 Manj pomembno 7
3 Pomembno 169
4 Zelo pomembno 822
8 Ne vem, neodločen 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
999 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q1_3L Pomembno: Enakost med ljudmi KAKO POMEMBNO JE ZA VAS NASLEDNJE?

Enakost med ljudmi

Vrednost 24377 Frekvenca
1 Nepomembno 5
2 Manj pomembno 28
3 Pomembno 263
4 Zelo pomembno 700
8 Ne vem, neodločen 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
996 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q1_3M Pomembno: Čut za sočloveka KAKO POMEMBNO JE ZA VAS NASLEDNJE?

Čut za sočloveka

Vrednost 25376 Frekvenca
1 Nepomembno 0
2 Manj pomembno 12
3 Pomembno 267
4 Zelo pomembno 718
8 Ne vem, neodločen 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
997 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q1_3N Pomembno: Lepota (estetika) KAKO POMEMBNO JE ZA VAS NASLEDNJE?

Lepota (estetika)

Vrednost 26375 Frekvenca
1 Nepomembno 21
2 Manj pomembno 175
3 Pomembno 440
4 Zelo pomembno 358
8 Ne vem, neodločen 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
994 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q1_3O Pomembno: Ustvarjalnost KAKO POMEMBNO JE ZA VAS NASLEDNJE?

Ustvarjalnost

Vrednost 27374 Frekvenca
1 Nepomembno 8
2 Manj pomembno 76
3 Pomembno 468
4 Zelo pomembno 442
8 Ne vem, neodločen 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
994 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q1_3P Pomembno: Moč in vpliv v družbi KAKO POMEMBNO JE ZA VAS NASLEDNJE?

Moč in vpliv v družbi

Vrednost 28373 Frekvenca
1 Nepomembno 63
2 Manj pomembno 280
3 Pomembno 458
4 Zelo pomembno 186
8 Ne vem, neodločen 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
987 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q1_3Q Pomembno: Uživati življenje, dobro se imeti KAKO POMEMBNO JE ZA VAS NASLEDNJE?

Uživati življenje, dobro se imeti

Vrednost 29372 Frekvenca
1 Nepomembno 11
2 Manj pomembno 80
3 Pomembno 377
4 Zelo pomembno 526
8 Ne vem, neodločen 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
994 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q1_3R Pomembno: Red in disciplina KAKO POMEMBNO JE ZA VAS NASLEDNJE?

Red in disciplina

Vrednost 30371 Frekvenca
1 Nepomembno 7
2 Manj pomembno 69
3 Pomembno 452
4 Zelo pomembno 470
8 Ne vem, neodločen 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
998 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q1_3S Pomembno: Potovati, spoznavati zanimive kraje, ljudi KAKO POMEMBNO JE ZA VAS NASLEDNJE?

Potovati, spoznavati zanimive kraje, ljudi

Vrednost 31370 Frekvenca
1 Nepomembno 50
2 Manj pomembno 208
3 Pomembno 414
4 Zelo pomembno 324
8 Ne vem, neodločen 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
996 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q1_3T Pomembno: Urejeno bivalno okolje KAKO POMEMBNO JE ZA VAS NASLEDNJE?

Urejeno bivalno okolje

Vrednost 32369 Frekvenca
1 Nepomembno 2
2 Manj pomembno 25
3 Pomembno 401
4 Zelo pomembno 572
8 Ne vem, neodločen 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q1_3U Pomembno: Varstvo kulturne dediščine KAKO POMEMBNO JE ZA VAS NASLEDNJE?

Varstvo kulturne dediščine

Vrednost 33368 Frekvenca
1 Nepomembno 5
2 Manj pomembno 90
3 Pomembno 436
4 Zelo pomembno 460
8 Ne vem, neodločen 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
991 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q1_3V Pomembno: Varstvo narave KAKO POMEMBNO JE ZA VAS NASLEDNJE?

Varstvo narave

Vrednost 34367 Frekvenca
1 Nepomembno 2
2 Manj pomembno 21
3 Pomembno 333
4 Zelo pomembno 641
8 Ne vem, neodločen 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
997 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q1_3W Pomembno: Okoljska (ekološka) osveščenost KAKO POMEMBNO JE ZA VAS NASLEDNJE?

Okoljska (ekološka) osveščenost

Vrednost 35366 Frekvenca
1 Nepomembno 2
2 Manj pomembno 30
3 Pomembno 418
4 Zelo pomembno 541
8 Ne vem, neodločen 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
991 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q1_3X Pomembno: Gospodarski napredek KAKO POMEMBNO JE ZA VAS NASLEDNJE?

Gospodarski napredek

Vrednost 36365 Frekvenca
1 Nepomembno 4
2 Manj pomembno 44
3 Pomembno 446
4 Zelo pomembno 499
8 Ne vem, neodločen 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
993 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q1_3Y Pomembno: Načrtovanje prihodnosti KAKO POMEMBNO JE ZA VAS NASLEDNJE?

Načrtovanje prihodnosti

Vrednost 37364 Frekvenca
1 Nepomembno 17
2 Manj pomembno 95
3 Pomembno 457
4 Zelo pomembno 422
8 Ne vem, neodločen 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
991 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q2_1 Podpirate ali ne ukinjanje nadzora na mejah znotraj EU?

V EVROPSKI UNIJI JE ŽE VEČ LET V VELJAVI NAČELO, DA NADZORA NA MEJAH MED POSAMEZNIMI DRŽAVAMI ČLANICAMI NI VEČ, OSTAJA PA NADZOR NA NJIHOVIH ZUNANJIH MEJAH. POVEJTE NAM PROSIM, ALI PODPIRATE ALI NE PODPIRATE UKINJANJE NADZORA NA MEJAH MED DRŽAVAMI ZNOTRAJ EVROPSKE UNIJE.

Vrednost 38363 Frekvenca
1 Popolnoma podpiram 486
2 Delno podpiram 356
3 Sploh ne podpiram 83
8 Ne vem, neodločen 80
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
925 80

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q2_2A Nadzor na državnih mejah: ozemeljska suverenost države NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV V ZVEZI Z NADZOROM DRŽAVNIH MEJA NASPLOH - V SVETU, VI PA NAM POVEJTE KOLIKO SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE STRINJATE.

Nadzor na državnih mejah je potreben zaradi ohranjanja ozemeljske suverenosti države

Vrednost 39362 Frekvenca
1 Sploh se ne strinjam 41
2 Se ne strinjam 173
3 Strinjam se 528
4 Popolnoma se strinjam 192
9 Brez odgovora 71
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
934 71

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q2_2B Nadzor na državnih mejah: varnost državljanov NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV V ZVEZI Z NADZOROM DRŽAVNIH MEJA NASPLOH - V SVETU, VI PA NAM POVEJTE KOLIKO SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE STRINJATE.

Nadzor na državnih mejah je potreben zaradi varnosti državljanov

Vrednost 40361 Frekvenca
1 Sploh se ne strinjam 32
2 Se ne strinjam 128
3 Strinjam se 534
4 Popolnoma se strinjam 249
9 Brez odgovora 62
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
943 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q2_2C Povezanost sveta: nesmiselnost nadzora na državnih mejah NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV V ZVEZI Z NADZOROM DRŽAVNIH MEJA NASPLOH - V SVETU, VI PA NAM POVEJTE KOLIKO SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE STRINJATE.

Svet je danes že tako povezan, da je vztrajanje po nadzoru na državnih mejah nesmiselno

Vrednost 41360 Frekvenca
1 Sploh se ne strinjam 144
2 Se ne strinjam 456
3 Strinjam se 243
4 Popolnoma se strinjam 83
9 Brez odgovora 79
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
926 79

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q2_2D Nadzor na državnih mejah: zaščita gospodarskih interesov NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV V ZVEZI Z NADZOROM DRŽAVNIH MEJA NASPLOH - V SVETU, VI PA NAM POVEJTE KOLIKO SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE STRINJATE.

Nadzor na državnih mejah je potreben zaradi zaščite gospodarskih interesov posamezne države

Vrednost 42359 Frekvenca
1 Sploh se ne strinjam 91
2 Se ne strinjam 281
3 Strinjam se 449
4 Popolnoma se strinjam 106
9 Brez odgovora 78
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
927 78

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q2_2E Meje med državami naj bodo simbolne: prost pretok ljudi NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV V ZVEZI Z NADZOROM DRŽAVNIH MEJA NASPLOH - V SVETU, VI PA NAM POVEJTE KOLIKO SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE STRINJATE.

Meje med državami naj bodo samo simbolne, tako, da bodo ljudje nemoteno potovali in se preseljevali

Vrednost 43358 Frekvenca
1 Sploh se ne strinjam 47
2 Se ne strinjam 281
3 Strinjam se 398
4 Popolnoma se strinjam 211
9 Brez odgovora 68
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
937 68

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q2_2F Nadzor na državnih mejah: omejitev priseljevanja tujcev NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV V ZVEZI Z NADZOROM DRŽAVNIH MEJA NASPLOH - V SVETU, VI PA NAM POVEJTE KOLIKO SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE STRINJATE.

Nadzor na državnih mejah je potreben zaradi omejitve priseljevanja tujcev

Vrednost 44357 Frekvenca
1 Sploh se ne strinjam 48
2 Se ne strinjam 209
3 Strinjam se 477
4 Popolnoma se strinjam 193
9 Brez odgovora 78
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
927 78

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q2_2G Meje med državami naj bodo simbolne: prost pretok blaga NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV V ZVEZI Z NADZOROM DRŽAVNIH MEJA NASPLOH - V SVETU, VI PA NAM POVEJTE KOLIKO SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE STRINJATE.

Meje med državami naj bodo samo simbolne, tako, da bo pretok blaga med njimi potekal nemoteno

Vrednost 45356 Frekvenca
1 Sploh se ne strinjam 29
2 Se ne strinjam 168
3 Strinjam se 517
4 Popolnoma se strinjam 226
9 Brez odgovora 65
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
940 65

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q2_3A Omejevati / vzpodbujati priseljevanje: Iz Hrvaške ALI BI BILO TREBA V PRIHODNOSTI NA SPLOŠNO OMEJEVATI ALI SPODBUJATI PRISELJEVANJE DRUGIH LJUDI V SLOVENIJO?

iz Hrvaške

Vrednost 46355 Frekvenca
1 Zelo omejevati 147
2 Omejevati 605
3 Vzpodbujati 116
4 Zelo vzpodbujati 9
8 Ne vem 128
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
877 128

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q2_3B Omejevati / vzpodbujati priseljevanje: Iz držav nekdanje JU ALI BI BILO TREBA V PRIHODNOSTI NA SPLOŠNO OMEJEVATI ALI SPODBUJATI PRISELJEVANJE DRUGIH LJUDI V SLOVENIJO?

iz ostalih držav nekdanje Jugoslavije

Vrednost 47354 Frekvenca
1 Zelo omejevati 191
2 Omejevati 588
3 Vzpodbujati 93
4 Zelo vzpodbujati 5
8 Ne vem 128
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
877 128

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q2_3C Omejevati / vzpodbujati priseljevanje: Iz Madžarske ALI BI BILO TREBA V PRIHODNOSTI NA SPLOŠNO OMEJEVATI ALI SPODBUJATI PRISELJEVANJE DRUGIH LJUDI V SLOVENIJO?

iz Madžarske

Vrednost 48353 Frekvenca
1 Zelo omejevati 134
2 Omejevati 615
3 Vzpodbujati 115
4 Zelo vzpodbujati 5
8 Ne vem 136
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
869 136

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q2_3D Omejevati / vzpodbujati priseljevanje: Iz Avstrije ALI BI BILO TREBA V PRIHODNOSTI NA SPLOŠNO OMEJEVATI ALI SPODBUJATI PRISELJEVANJE DRUGIH LJUDI V SLOVENIJO?

iz Avstrije

Vrednost 49352 Frekvenca
1 Zelo omejevati 105
2 Omejevati 586
3 Vzpodbujati 174
4 Zelo vzpodbujati 6
8 Ne vem 134
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
871 134

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q2_3E Omejevati / vzpodbujati priseljevanje: Iz Italije ALI BI BILO TREBA V PRIHODNOSTI NA SPLOŠNO OMEJEVATI ALI SPODBUJATI PRISELJEVANJE DRUGIH LJUDI V SLOVENIJO?

Iz Italije

Vrednost 50351 Frekvenca
1 Zelo omejevati 113
2 Omejevati 599
3 Vzpodbujati 148
4 Zelo vzpodbujati 9
8 Ne vem 136
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
869 136

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q2_3F Omejevati / vzpodbujati priseljevanje: Iz drugih držav EU ALI BI BILO TREBA V PRIHODNOSTI NA SPLOŠNO OMEJEVATI ALI SPODBUJATI PRISELJEVANJE DRUGIH LJUDI V SLOVENIJO?

iz drugih držav Evropske unije

Vrednost 51350 Frekvenca
1 Zelo omejevati 107
2 Omejevati 562
3 Vzpodbujati 189
4 Zelo vzpodbujati 14
8 Ne vem 133
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
872 133

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q2_3G Omejevati / vzpodbujati priseljevanje: Iz Rusije in bivše SZ ALI BI BILO TREBA V PRIHODNOSTI NA SPLOŠNO OMEJEVATI ALI SPODBUJATI PRISELJEVANJE DRUGIH LJUDI V SLOVENIJO?

iz Rusije in držav, nastalih z bivše Sovjetske zveze

Vrednost 52349 Frekvenca
1 Zelo omejevati 174
2 Omejevati 602
3 Vzpodbujati 97
4 Zelo vzpodbujati 5
8 Ne vem 127
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
878 127

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q2_3H Omejevati / vzpodbujati priseljevanje: Iz S Am. in Avstr. ALI BI BILO TREBA V PRIHODNOSTI NA SPLOŠNO OMEJEVATI ALI SPODBUJATI PRISELJEVANJE DRUGIH LJUDI V SLOVENIJO?

iz severne Amerike in Avstralije

Vrednost 53348 Frekvenca
1 Zelo omejevati 119
2 Omejevati 566
3 Vzpodbujati 163
4 Zelo vzpodbujati 17
8 Ne vem 140
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
865 140

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q2_3I Omejevati / vzpodbujati priseljevanje: Iz južne Amerike ALI BI BILO TREBA V PRIHODNOSTI NA SPLOŠNO OMEJEVATI ALI SPODBUJATI PRISELJEVANJE DRUGIH LJUDI V SLOVENIJO?

iz južne Amerike

Vrednost 54347 Frekvenca
1 Zelo omejevati 136
2 Omejevati 586
3 Vzpodbujati 125
4 Zelo vzpodbujati 17
8 Ne vem 141
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
864 141

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q2_3J Omejevati / vzpodbujati priseljevanje: Iz Afrike ALI BI BILO TREBA V PRIHODNOSTI NA SPLOŠNO OMEJEVATI ALI SPODBUJATI PRISELJEVANJE DRUGIH LJUDI V SLOVENIJO?

iz Afrike

Vrednost 55346 Frekvenca
1 Zelo omejevati 164
2 Omejevati 579
3 Vzpodbujati 106
4 Zelo vzpodbujati 9
8 Ne vem 147
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
858 147

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q2_3K Omejevati / vzpodbujati priseljevanje: Iz Azije ALI BI BILO TREBA V PRIHODNOSTI NA SPLOŠNO OMEJEVATI ALI SPODBUJATI PRISELJEVANJE DRUGIH LJUDI V SLOVENIJO?

iz Azije

Vrednost 56345 Frekvenca
1 Zelo omejevati 172
2 Omejevati 576
3 Vzpodbujati 101
4 Zelo vzpodbujati 8
8 Ne vem 148
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
857 148

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q2_5 Priseljevanje strok. želene del. sile brez znanja jezika

ALI MENITE, DA BI BILO TREBA V PRIHODNOSTI VZPODBUJATI ALI OMEJEVATI PRISELJEVANJE LJUDI IZ TUJINE Z ZNANJI IN POKLICI, KI JIH V SLOVENIJI PRIMANJKUJE, TUDI ČE NE OBVLADAJO SLOVENSKEGA JEZIKA?

Vrednost 57344 Frekvenca
1 Vzpodbujati 432
2 Omejevati 447
8 Ne vem, neodločen 126
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
879 126

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q3_1 Število preselitev za več kot 15 kilometrov?

ALI NAM LAHKO POVESTE KOLIKOKRAT STE SE V ŽIVLJENJU ŽE PRESELILI V KAKŠEN DRUG KRAJ, KI JE OD VAŠEGA ROJSTNEGA KRAJA ODDALJEN VEČ KOT 15 KILOMETROV?

Vrednost 58343 Frekvenca
1 273
2 116
3 41
4 26
5 15
6 11
7 5
8 1
9 2
10 1
11 1
13 1
25 1
997 V tem kraju živim že od rojstva, nikoli se nisem selil 511
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
494 511

Vrednosti spremenljivk od 1 do 25

Q3_2 Kolikšna je bila največja oddaljenost preselitve (v km)? Odgovarjajo tisti, ki pri vprašanju Q3_1 niso odgovorili 997=V tem kraju živim že od rojstva, nikoli se nisem selil(a)

KOLIKŠNA PA JE BILA NAJVEČJA ODDALJENOST OD VAŠEGA ROJSTNEGA KRAJA V PRISELJENI KRAJ?. NAVEDITE PRIBLIŽNO RAZDALJO V KILOMETRIH.

Vrednost 59342 Frekvenca
2 1
3 1
5 3
10 2
12 1
13 1
14 1
15 22
16 11
17 4
18 4
20 38
22 2
23 1
24 1
25 37
26 1
28 2
30 36
35 9
37 2
40 24
45 8
50 16
55 1
60 15
65 2
66 1
70 20
75 6
80 13
85 3
90 4
93 1
100 28
103 1
105 1
110 5
115 1
120 9
123 1
125 1
130 5
135 1
140 3
150 11
160 2
180 4
189 1
190 1
200 15
220 1
240 1
250 9
260 2
300 13
301 1
350 3
365 1
400 7
470 1
500 7
550 1
600 4
650 1
680 1
700 3
720 1
800 7
900 1
995 Nikoli se ni preselil dlje od 15 km od rojstnega kraja 15
996 Preselil sem se vec kot 1000 km stran 30
997 Nikoli se ni preselil 511
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
494 511

Vrednosti spremenljivk od 2 do 996

Q3_3 Najpomembnejši razlog vaše zadnje preselitve?

ALI NAM LAHKO POVESTE, KATERI JE BIL NAJPOMEMBNEJŠI RAZLOG VAŠE ZADNJE PRESELITVE? (samo en odgovor)

Vrednost 60341 Frekvenca
1 Nakup, najem večjega ali boljšega stanovanja, hiše 97
2 Nakup, najem cenejšega stanovanja, hiše 14
3 Nižji skupni življenjski stroški 3
4 Služba, delovno mesto 132
5 Priselitev k ženi, možu oz. partnerju ali partnerici 108
6 Kvaliteta bivalnega okolja 21
7 Večja dostopnost do raznovrstnih storitev 3
8 Prometna dostopnost 3
9 Večja pestrost dogajanja in živahnosti v kraju 1
10 Drugi, bolj zanimiv ljudje 4
11 Kakšen drug razlog (navede) 96
98 Ne vem 12
99 Nisem se selil 511
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
482 523

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

Q3_4_1 Pogoji za preselitev v drug kraj? 1. pogoj POD KAKŠNIMI POGOJI BI SE BILI PRIPRAVLJENI PRESELITI V KAKŠEN DRUG KRAJ? IZBERITE TRI OD SPODAJ NAVEDENIH POGOJEV

1. Pogoj

Vrednost 61340 Frekvenca
1 Večji dohodek 139
2 Boljše ali večje stanovanje 71
3 Boljša služba 56
4 Če bi v istem kraju dobila delo oba z možem /ženo / partner 30
5 Boljša kvaliteta bivalnega okolja 39
6 Boljše prometne povezave in dostopnost 8
7 Večja dostopnost do raznovrstnih storitev 4
8 Večja pestrost dogajanja in živahnosti v kraju 2
9 Drugi, bolj zanimivi ljudje 0
10 Pod kakšnim drugim pogojem (navedi) 8
11 Pod nobenim pogojem se ne bi preselil 169
98 Ne vem 31
99 Nisem se selil 448
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
526 479

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

Q3_4_2 Pogoji za preselitev v drug kraj? 2. pogoj POD KAKŠNIMI POGOJI BI SE BILI PRIPRAVLJENI PRESELITI V KAKŠEN DRUG KRAJ? IZBERITE TRI OD SPODAJ NAVEDENIH POGOJEV

2. pogoj

Vrednost 62339 Frekvenca
1 Večji dohodek 0
2 Boljše ali večje stanovanje 41
3 Boljša služba 92
4 Če bi v istem kraju dobila delo oba z možem /ženo / partner 59
5 Boljša kvaliteta bivalnega okolja 75
6 Boljše prometne povezave in dostopnost 19
7 Večja dostopnost do raznovrstnih storitev 18
8 Večja pestrost dogajanja in živahnosti v kraju 13
9 Drugi, bolj zanimivi ljudje 4
10 Pod kakšnim drugim pogojem (navedi) 2
11 Pod nobenim pogojem se ne bi preselil 2
98 Ne vem 0
99 Nisem se selil 0
Sysmiss 680
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
325 680

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

Q3_4_3 Pogoji za preselitev v drug kraj? 3. pogoj POD KAKŠNIMI POGOJI BI SE BILI PRIPRAVLJENI PRESELITI V KAKŠEN DRUG KRAJ? IZBERITE TRI OD SPODAJ NAVEDENIH POGOJEV

3. pogoj

Vrednost 63338 Frekvenca
1 Večji dohodek 0
2 Boljše ali večje stanovanje 0
3 Boljša služba 26
4 Če bi v istem kraju dobila delo oba z možem /ženo / partner 31
5 Boljša kvaliteta bivalnega okolja 77
6 Boljše prometne povezave in dostopnost 28
7 Večja dostopnost do raznovrstnih storitev 42
8 Večja pestrost dogajanja in živahnosti v kraju 43
9 Drugi, bolj zanimivi ljudje 34
10 Pod kakšnim drugim pogojem (navedi) 16
11 Pod nobenim pogojem se ne bi preselil 7
98 Ne vem 0
99 Nisem se selil 0
Sysmiss 701
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
304 701

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

Q3_5 Ali bi se pod določenimi pogoji, preselili na podeželje?

ALI BI SE, POD DOLOČENIMI POGOJI, PRESELILI NA PODEŽELJE?

Vrednost 64337 Frekvenca
1 Da 285
2 Ne 196
3 Živim na podeželju 496
8 Ne vem, neodločen 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
977 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q3_6A S tem bi zmanjšal stroške bivanja Odgovarjajo tisti, ki pri vprašanju Q3_5 niso odgovorili 2=Ne ali 3=Živim na podeželju. KAKO POMEMBNI BI BILI ZA VAŠO ODLOČITEV, DA BI SE PRESELILI NA PODEŽELJE, NASLEDNJI RAZLOGI?

S tem bi znatno zmanjšali stroške bivanja

Vrednost 65336 Frekvenca
1 Sploh ni pomembno 36
2 Ni pomembno 106
3 Pomembno 121
4 Zelo pomembno 35
8 Ne vem 9
9 Preskok 698
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
298 707

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q3_6B S tem bi lažje dobili lokacijo za graditev hiše Odgovarjajo tisti, ki pri vprašanju Q3_5 niso odgovorili 2=Ne ali 3=Živim na podeželju. KAKO POMEMBNI BI BILI ZA VAŠO ODLOČITEV, DA BI SE PRESELILI NA PODEŽELJE, NASLEDNJI RAZLOGI?

S tem bi lažje dobili lokacijo za zgraditev hiše

Vrednost 66335 Frekvenca
1 Sploh ni pomembno 35
2 Ni pomembno 79
3 Pomembno 138
4 Zelo pomembno 39
8 Ne vem 15
9 Preskok 699
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
291 714

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q3_6C Tam bi lahko kupili večjo parcelo Odgovarjajo tisti, ki pri vprašanju Q3_5 niso odgovorili 2=Ne ali 3=Živim na podeželju. KAKO POMEMBNI BI BILI ZA VAŠO ODLOČITEV, DA BI SE PRESELILI NA PODEŽELJE, NASLEDNJI RAZLOGI?

Tam bi lahko kupili večjo parcelo

Vrednost 67334 Frekvenca
1 Sploh ni pomembno 26
2 Ni pomembno 86
3 Pomembno 133
4 Zelo pomembno 51
8 Ne vem 10
9 Preskok 699
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
296 709

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q3_6D Lahko bi dobili zemljo za obdelavo Odgovarjajo tisti, ki pri vprašanju Q3_5 niso odgovorili 2=Ne ali 3=Živim na podeželju. KAKO POMEMBNI BI BILI ZA VAŠO ODLOČITEV, DA BI SE PRESELILI NA PODEŽELJE, NASLEDNJI RAZLOGI?

Lahko bi dobili zemljo za obdelavo

Vrednost 68333 Frekvenca
1 Sploh ni pomembno 53
2 Ni pomembno 96
3 Pomembno 110
4 Zelo pomembno 35
8 Ne vem 10
9 Preskok 701
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
294 711

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q3_6E Dobili bi najemno stanovanje ali hišo Odgovarjajo tisti, ki pri vprašanju Q3_5 niso odgovorili 2=Ne ali 3=Živim na podeželju. KAKO POMEMBNI BI BILI ZA VAŠO ODLOČITEV, DA BI SE PRESELILI NA PODEŽELJE, NASLEDNJI RAZLOGI?

Dobili bi najemno stanovanje ali hišo

Vrednost 69332 Frekvenca
1 Sploh ni pomembno 66
2 Ni pomembno 114
3 Pomembno 87
4 Zelo pomembno 16
8 Ne vem 21
9 Preskok 701
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
283 722

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q3_6F Bila bi organizirana boljša oskrba Odgovarjajo tisti, ki pri vprašanju Q3_5 niso odgovorili 2=Ne ali 3=Živim na podeželju. KAKO POMEMBNI BI BILI ZA VAŠO ODLOČITEV, DA BI SE PRESELILI NA PODEŽELJE, NASLEDNJI RAZLOGI?

Bila bi organizirana boljša oskrba - trgovina, zdravstvo, šola idr..

Vrednost 70331 Frekvenca
1 Sploh ni pomembno 49
2 Ni pomembno 106
3 Pomembno 109
4 Zelo pomembno 22
8 Ne vem 19
9 Preskok 700
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
286 719

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q3_6G Izboljšali bi prometne zveze Odgovarjajo tisti, ki pri vprašanju Q3_5 niso odgovorili 2=Ne ali 3=Živim na podeželju. KAKO POMEMBNI BI BILI ZA VAŠO ODLOČITEV, DA BI SE PRESELILI NA PODEŽELJE, NASLEDNJI RAZLOGI?

Izboljšali bi prometne zveze

Vrednost 71330 Frekvenca
1 Sploh ni pomembno 45
2 Ni pomembno 93
3 Pomembno 123
4 Zelo pomembno 29
8 Ne vem 15
9 Preskok 700
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
290 715

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q3_6H Tam bi se ponudila možnost za delo (zaposlitev) Odgovarjajo tisti, ki pri vprašanju Q3_5 niso odgovorili 2=Ne ali 3=Živim na podeželju. KAKO POMEMBNI BI BILI ZA VAŠO ODLOČITEV, DA BI SE PRESELILI NA PODEŽELJE, NASLEDNJI RAZLOGI?

Tam bi se ponudila možnost za delo (zaposlitev, samozaposlitev).

Vrednost 72329 Frekvenca
1 Sploh ni pomembno 44
2 Ni pomembno 85
3 Pomembno 110
4 Zelo pomembno 51
8 Ne vem 15
9 Preskok 700
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
290 715

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q3_6I Zagotovili bi potrebno komunalno opremljenost Odgovarjajo tisti, ki pri vprašanju Q3_5 niso odgovorili 2=Ne ali 3=Živim na podeželju. KAKO POMEMBNI BI BILI ZA VAŠO ODLOČITEV, DA BI SE PRESELILI NA PODEŽELJE, NASLEDNJI RAZLOGI?

Zagotovili bi potrebno komunalno opremljenost

Vrednost 73328 Frekvenca
1 Sploh ni pomembno 30
2 Ni pomembno 65
3 Pomembno 157
4 Zelo pomembno 33
8 Ne vem 21
9 Preskok 699
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
285 720

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q3_6J Dobili bi lokacijo z lepim razgledom Odgovarjajo tisti, ki pri vprašanju Q3_5 niso odgovorili 2=Ne ali 3=Živim na podeželju. KAKO POMEMBNI BI BILI ZA VAŠO ODLOČITEV, DA BI SE PRESELILI NA PODEŽELJE, NASLEDNJI RAZLOGI?

Dobili bi lokacijo z lepim razgledom

Vrednost 74327 Frekvenca
1 Sploh ni pomembno 12
2 Ni pomembno 33
3 Pomembno 143
4 Zelo pomembno 106
8 Ne vem 11
9 Preskok 700
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
294 711

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q3_7_1 Koliko časa se sedaj vozite v službo? KOLIKO ČASA SE SEDAJ OBIČAJNO VOZITE V SLUŽBO IN KOLIKO BI SE BI SE BILI NAJDALJ PRIPRAVLJENI VOZITI V SLUŽBO V ENO SMER, ČE BI S TEM V SLUŽBI BISTVENO NAPREDOVALI ALI IZBOLJŠALI SVOJE DOHODKE?

Sedaj

Vrednost 75326 Frekvenca
1 do 15 minut 326
2 od 15 do 30 minut 172
3 od 30 do 60 minut 62
4 od 1 do 2 uri 11
5 več kot 2 uri 2
8 ne vem 68
9 Ni zaposlen, se ne vozi 364
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
573 432

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q3_7_2 Koliko časa bi se bili pripravljeni voziti v službo? KOLIKO ČASA SE SEDAJ OBIČAJNO VOZITE V SLUŽBO IN KOLIKO BI SE BI SE BILI NAJDALJ PRIPRAVLJENI VOZITI V SLUŽBO V ENO SMER, ČE BI S TEM V SLUŽBI BISTVENO NAPREDOVALI ALI IZBOLJŠALI SVOJE DOHODKE?

Bi bil pripravljen(a)

Vrednost 76325 Frekvenca
1 do 15 minut 44
2 od 15 do 30 minut 146
3 od 30 do 60 minut 340
4 od 1 do 2 uri 93
5 več kot 2 uri 26
8 ne vem 78
9 Ni zaposlen, se ne vozi 278
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
649 356

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q3_8A Povezanost posameznih naselij z občinskim središčem KOLIKO SO ZA VAS POMEMBNE POSAMEZNE VRSTE CESTNIH POVEZAV?

Povezanost posameznih naselij z občinskim središčem.

Vrednost 77324 Frekvenca
1 Zelo pomembno 456
2 Pomembno 438
3 Manj pomembno 71
4 Nepomembno 21
8 Ne vem, neodločen 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
986 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q3_8B Povezanost občinskih središč s pokrajinskim središčem KOLIKO SO ZA VAS POMEMBNE POSAMEZNE VRSTE CESTNIH POVEZAV?

Povezanost občinskih središč s pokrajinskim središčem

Vrednost 78323 Frekvenca
1 Zelo pomembno 394
2 Pomembno 497
3 Manj pomembno 77
4 Nepomembno 17
8 Ne vem, neodločen 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
985 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q3_8C Povezanost pokrajinskih središč z glavnim mestom države KOLIKO SO ZA VAS POMEMBNE POSAMEZNE VRSTE CESTNIH POVEZAV?

Povezanost pokrajinskih središč z glavnim mestom države

Vrednost 79322 Frekvenca
1 Zelo pomembno 473
2 Pomembno 423
3 Manj pomembno 70
4 Nepomembno 18
8 Ne vem, neodločen 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
984 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q3_8D Povezanost obmejnih krajev z osrednjimi deli države KOLIKO SO ZA VAS POMEMBNE POSAMEZNE VRSTE CESTNIH POVEZAV?

Povezanost obmejnih krajev z osrednjimi deli države

Vrednost 80321 Frekvenca
1 Zelo pomembno 371
2 Pomembno 472
3 Manj pomembno 116
4 Nepomembno 23
8 Ne vem, neodločen 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
982 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q3_8E Povezanost državnega središča z glavnimi mesti drugih držav KOLIKO SO ZA VAS POMEMBNE POSAMEZNE VRSTE CESTNIH POVEZAV?

Povezanost državnega središča z glavnimi mesti drugih držav

Vrednost 81320 Frekvenca
1 Zelo pomembno 385
2 Pomembno 456
3 Manj pomembno 119
4 Nepomembno 24
8 Ne vem, neodločen 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
984 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q3_9_A1 Stalni stiki - sorodniki - v vašem ožjem bivalnem okolju ZANIMA NAS, KJE PREBIVAJO VAŠI SORODNIKI, PRIJATELJI, POSLOVNI PARTNERJI, S KATERIMI VZDRŽUJETE STALNE STIKE.

SORODNIKI - V vašem ožjem bivalnem okolju (stan. soseski, na vasi, ali v manjšem kraju)

Vrednost 82319 Frekvenca
1 Sorodniki 649
9 Nima stikov 356
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
649 356

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

Q3_9_A2 Stalni stiki - prijatelji - v vašem ožjem bivalnem okolju ZANIMA NAS, KJE PREBIVAJO VAŠI SORODNIKI, PRIJATELJI, POSLOVNI PARTNERJI, S KATERIMI VZDRŽUJETE STALNE STIKE.

PRIJATELJI - V vašem ožjem bivalnem okolju (stan. soseski, na vasi, ali v manjšem kraju)

Vrednost 83318 Frekvenca
2 Prijatelji 718
9 Nima stikov 287
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
718 287

Vrednosti spremenljivk od 2 do 2

Q3_9_A3 Stalni stiki - poslovni partnerji - v vašem bivalnem okolju ZANIMA NAS, KJE PREBIVAJO VAŠI SORODNIKI, PRIJATELJI, POSLOVNI PARTNERJI, S KATERIMI VZDRŽUJETE STALNE STIKE.

POSLOVNI PARTNERJI - V vašem ožjem bivalnem okolju (stan. soseski, na vasi, ali v manjšem kraju)

Vrednost 84317 Frekvenca
3 Poslovni partnerji 116
9 Nima stikov 889
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
116 889

Vrednosti spremenljivk od 3 do 3

Q3_9_B1 Stalni stiki - sorodniki - drugje v mestu ZANIMA NAS, KJE PREBIVAJO VAŠI SORODNIKI, PRIJATELJI, POSLOVNI PARTNERJI, S KATERIMI VZDRŽUJETE STALNE STIKE.

SORODNIKI - Drugje v mestu

Vrednost 85316 Frekvenca
1 Sorodniki 541
9 Nima stikov 464
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
541 464

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

Q3_9_B2 Stalni stiki - prijatelji - drugje v mestu ZANIMA NAS, KJE PREBIVAJO VAŠI SORODNIKI, PRIJATELJI, POSLOVNI PARTNERJI, S KATERIMI VZDRŽUJETE STALNE STIKE.

PRIJATELJI - Drugje v mestu

Vrednost 86315 Frekvenca
2 Prijatelji 626
9 Nima stikov 379
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
626 379

Vrednosti spremenljivk od 2 do 2

Q3_9_B3 Stalni stiki - poslovni partnerji - drugje v mestu ZANIMA NAS, KJE PREBIVAJO VAŠI SORODNIKI, PRIJATELJI, POSLOVNI PARTNERJI, S KATERIMI VZDRŽUJETE STALNE STIKE.

POSLOVNI PARTNERJI - Drugje v mestu

Vrednost 87314 Frekvenca
3 Poslovni partnerji 155
9 Nima stikov 850
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
155 850

Vrednosti spremenljivk od 3 do 3

Q3_9_C1 Stalni stiki - sorodniki - drugje v isti regiji ZANIMA NAS, KJE PREBIVAJO VAŠI SORODNIKI, PRIJATELJI, POSLOVNI PARTNERJI, S KATERIMI VZDRŽUJETE STALNE STIKE.

SORODNIKI - Drugje v isti regiji (Gorenjska, Štajerska itd.)

Vrednost 88313 Frekvenca
1 Sorodniki 590
9 Nima stikov 415
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
590 415

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

Q3_9_C2 Stalni stiki - prijatelji - drugje v isti regiji ZANIMA NAS, KJE PREBIVAJO VAŠI SORODNIKI, PRIJATELJI, POSLOVNI PARTNERJI, S KATERIMI VZDRŽUJETE STALNE STIKE.

PRIJATELJI - Drugje v isti regiji (Gorenjska, Štajerska itd.)

Vrednost 89312 Frekvenca
2 Prijatelji 552
9 Nima stikov 453
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
552 453

Vrednosti spremenljivk od 2 do 2

Q3_9_C3 Stalni stiki - poslovni partnerji - drugje v isti regiji ZANIMA NAS, KJE PREBIVAJO VAŠI SORODNIKI, PRIJATELJI, POSLOVNI PARTNERJI, S KATERIMI VZDRŽUJETE STALNE STIKE.

POSLOVNI PARTNERJI - Drugje v isti regiji (Gorenjska, Štajerska itd.)

Vrednost 90311 Frekvenca
3 Poslovni partnerji 149
9 Nima stikov 856
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
149 856

Vrednosti spremenljivk od 3 do 3

Q3_9_D1 Stalni stiki - sorodniki - drugje v Sloveniji ZANIMA NAS, KJE PREBIVAJO VAŠI SORODNIKI, PRIJATELJI, POSLOVNI PARTNERJI, S KATERIMI VZDRŽUJETE STALNE STIKE.

SORODNIKI - Drugje v Sloveniji

Vrednost 91310 Frekvenca
1 Sorodniki 524
9 Nima stikov 481
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
524 481

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

Q3_9_D2 Stalni stiki - prijatelji - drugje v Sloveniji ZANIMA NAS, KJE PREBIVAJO VAŠI SORODNIKI, PRIJATELJI, POSLOVNI PARTNERJI, S KATERIMI VZDRŽUJETE STALNE STIKE.

PRIJATELJI - Drugje v Sloveniji

Vrednost 92309 Frekvenca
2 Prijatelji 506
9 Nima stikov 499
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
506 499

Vrednosti spremenljivk od 2 do 2

Q3_9_D3 Stalni stiki - poslovni partnerji - drugje v Sloveniji ZANIMA NAS, KJE PREBIVAJO VAŠI SORODNIKI, PRIJATELJI, POSLOVNI PARTNERJI, S KATERIMI VZDRŽUJETE STALNE STIKE.

POSLOVNI PARTNERJI - Drugje v Sloveniji

Vrednost 93308 Frekvenca
3 Poslovni partnerji 156
9 Nima stikov 849
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
156 849

Vrednosti spremenljivk od 3 do 3

Q3_9_E1 Stalni stiki - sorodniki - v državi, ki meji na Slovenijo ZANIMA NAS, KJE PREBIVAJO VAŠI SORODNIKI, PRIJATELJI, POSLOVNI PARTNERJI, S KATERIMI VZDRŽUJETE STALNE STIKE.

SORODNIKI - V eni od držav, ki meji na Slovenijo

Vrednost 94307 Frekvenca
1 Sorodniki 242
9 Nima stikov 763
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
242 763

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

Q3_9_E2 Stalni stiki - prijatelji - v državi, ki meji na Slovenijo ZANIMA NAS, KJE PREBIVAJO VAŠI SORODNIKI, PRIJATELJI, POSLOVNI PARTNERJI, S KATERIMI VZDRŽUJETE STALNE STIKE.

PRIJATELJI - V eni od držav, ki meji na Slovenijo

Vrednost 95306 Frekvenca
2 Prijatelji 222
9 Nima stikov 783
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
222 783

Vrednosti spremenljivk od 2 do 2

Q3_9_E3 Stalni stiki - poslovni partnerji - v državi, ki meji na Slo ZANIMA NAS, KJE PREBIVAJO VAŠI SORODNIKI, PRIJATELJI, POSLOVNI PARTNERJI, S KATERIMI VZDRŽUJETE STALNE STIKE.

POSLOVNI PARTNERJI - V eni od držav, ki meji na Slovenijo

Vrednost 96305 Frekvenca
3 Poslovni partnerji 71
9 Nima stikov 934
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
71 934

Vrednosti spremenljivk od 3 do 3

Q3_9_F1 Stalni stiki - sorodniki - v neki drugi evropski državi ZANIMA NAS, KJE PREBIVAJO VAŠI SORODNIKI, PRIJATELJI, POSLOVNI PARTNERJI, S KATERIMI VZDRŽUJETE STALNE STIKE.

SORODNIKI - V neki drugi evropski državi

Vrednost 97304 Frekvenca
1 Sorodniki 233
9 Nima stikov 772
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
233 772

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

Q3_9_F2 Stalni stiki - prijatelji - v neki drugi evropski državi ZANIMA NAS, KJE PREBIVAJO VAŠI SORODNIKI, PRIJATELJI, POSLOVNI PARTNERJI, S KATERIMI VZDRŽUJETE STALNE STIKE.

PRIJATELJI - V neki drugi evropski državi

Vrednost 98303 Frekvenca
2 Prijatelji 190
9 Nima stikov 815
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
190 815

Vrednosti spremenljivk od 2 do 2

Q3_9_F3 Stalni stiki - poslovni partnerji - v drugi evropski državi ZANIMA NAS, KJE PREBIVAJO VAŠI SORODNIKI, PRIJATELJI, POSLOVNI PARTNERJI, S KATERIMI VZDRŽUJETE STALNE STIKE.

POSLOVNI PARTNERJI - V neki drugi evropski državi

Vrednost 99302 Frekvenca
3 Poslovni partnerji 65
9 Nima stikov 940
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
65 940

Vrednosti spremenljivk od 3 do 3

Q3_9_G1 Stalni stiki - sorodniki - drugod po svetu ZANIMA NAS, KJE PREBIVAJO VAŠI SORODNIKI, PRIJATELJI, POSLOVNI PARTNERJI, S KATERIMI VZDRŽUJETE STALNE STIKE.

SORODNIKI - Drugod po svetu

Vrednost 100301 Frekvenca
1 Sorodniki 220
9 Nima stikov 785
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
220 785

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

Q3_9_G2 Stalni stiki - prijatelji - drugod po svetu ZANIMA NAS, KJE PREBIVAJO VAŠI SORODNIKI, PRIJATELJI, POSLOVNI PARTNERJI, S KATERIMI VZDRŽUJETE STALNE STIKE.

PRIJATELJI - Drugod po svetu

Vrednost 101300 Frekvenca
2 Prijatelji 140
9 Nima stikov 865
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
140 865

Vrednosti spremenljivk od 2 do 2

Q3_9_G3 Stalni stiki - poslovni partnerji - drugod po svetu ZANIMA NAS, KJE PREBIVAJO VAŠI SORODNIKI, PRIJATELJI, POSLOVNI PARTNERJI, S KATERIMI VZDRŽUJETE STALNE STIKE.

POSLOVNI PARTNERJI - Drugod po svetu

Vrednost 102299 Frekvenca
3 Poslovni partnerji 46
9 Nima stikov 959
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
46 959

Vrednosti spremenljivk od 3 do 3

Q3_10 Ste razmišljali, da bi živeli nekaj časa zunaj Slovenije?

ALI STE ŽE KDAJ RAZMIŠLJALI, DA BI ŽIVELI NEKAJ ČASA ZUNAJ SLOVENIJE?

Vrednost 103298 Frekvenca
1 Da 314
2 Ne 663
8 Ne vem, neodločen 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
977 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q3_11 Kje zunaj Slovenije bi živeli nekaj časa.

ČE DA, KJE ZUNAJ SLOVENIJE BI ŽIVELI NEKAJ ČASA? NAVEDE DRŽAVO.

Vrednost 104297 Frekvenca
1 Italija 32
2 Hrvaška 16
3 Madžarska 0
4 Avstrija 33
5 Grčija 3
6 Bosna in Hercegovina 4
7 Francija 14
8 Rusija 0
9 Španija 11
10 Makedonija 0
11 Kanada 14
12 Črna Gora 0
13 Avstralija 26
14 Srbija 2
15 Nemčija 49
16 Češka 4
17 Anglija 15
18 Poljska 1
19 ZDA 16
20 Egipt 0
21 Švica 8
22 Norveška 1
23 Turčija 1
24 Slovaška 1
25 Skandinavija 4
26 Kitajska 0
27 Kenija 1
28 Malta 0
29 Finska 0
30 Nizozemska 7
31 Tenerife 0
32 Maroko 0
33 Belgija 3
34 Nova Zelandija 7
35 Južnofriška Republika 2
36 Švedska 4
37 Tunizija 0
38 Japonska 1
39 Kosovo 0
40 Finska 0
41 Švedska 0
42 Norveška 0
43 Libanon 2
44 Iran 0
45 Irak 0
46 Sirija 0
47 Indija 2
48 Romunija 0
49 Danska 1
50 Evropa 12
51 Škotska 0
52 Afrika 0
53 Islandija 0
54 Alžirija 0
55 Bolgarija 0
56 Shri Lanka 0
57 Madagaskar 0
58 Mehika 2
59 Venezuela 1
60 Tajvan 0
61 Liechteinstein 0
62 Burma 0
63 Irska 4
64 Pakistan 0
65 Bolivija 0
66 Kanarski otoki 0
67 Ciper 0
68 Peru 0
69 Vietnam 0
70 Portugalska 1
71 Monako 1
72 Brazilija 1
73 kjerkoli/v vseh dobro/vseeno 2
74 Slonokoš?ena obala 1
75 Kostarika 0
76 Latvija 0
77 Indonezija 0
78 ?ile 0
79 Argentina 0
80 Dominikanska Republika 0
81 Tajska 1
82 Mauricius 0
83 Kuba 0
84 Gibraltar 0
85 Nepal 0
86 Singapur 0
87 Jamajka 1
88 Bivša SFRJ 0
89 Jordanija 0
90 Maldivi 1
91 Južna Koreja 0
92 Ukrajina 1
93 Južna Amerika 0
94 Kazahstan 0
95 Šri Lanka 0
96 Luksemburg 0
97 Estonija 0
99 Nisem razmišljal o tem, da bi bival zunaj Slovenije 691
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
314 691

Vrednosti spremenljivk od 1 do 97

Q3_12 Ste razmišljali, da bi se za stalno preselili v tujino?

ALI STE ŽE KDAJ RAZMIŠLJALI, DA BI SE ZA STALNO PRESELILI IZ SLOVENIJE V TUJINO?

Vrednost 105296 Frekvenca
1 Da 107
2 Ne 860
8 Ne vem, neodločen 38
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
967 38

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q3_13 Če da, v katero državo bi se najraje preselili?

ČE DA, V KATERO DRŽAVO BI SE NAJRAJE PRESELILI? (samo en odgovor)

Vrednost 106295 Frekvenca
1 Nemčija 15
2 Avstralija 15
3 Francija 12
4 Italija 6
5 Hrvaška 7
6 Anglija 7
7 Nova Zelandija 7
8 Avstrija 5
9 Švica 2
10 Kanada 4
11 ZDA 4
12 Nizozemska 3
13 Švedska 2
15 Grčija 1
16 BiH 1
17 Španija 1
18 Srbija 1
20 Kenija 1
22 Belgija 1
24 Finska 1
26 Indija 1
27 Evropa 1
29 Brazilija 1
50 Maroko 1
51 Libanon 1
52 Slonokoščena obala 1
53 Skandinavija 1
54 Monako 1
998 ne vem, b.o. 3
999 nisem razmišljal o selitvi 898
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
104 901

Vrednosti spremenljivk od 1 do 54

Q3_14 Kakšen pa bi bil osnovni razlog trajne preselitve iz Slo?

KAKŠEN PA BI BIL OSNOVNI RAZLOG TRAJNE PRESELITVE IZ SLOVENIJE?

Vrednost 107294 Frekvenca
1 Boljši zaslužek 39
2 Da bi bil čim dlje od doma 2
3 Da bi začel življenje čisto znova 15
4 Bolj razburljivo življenje 14
5 Ker mi življenjske navade v Sloveniji ne ustrezajo 7
6 Drugo 28
8 ne vem, b.o. 2
9 Nikoli ne razmišlja o tem, da bi živel zunaj Slovenije 898
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
105 900

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q3_15 Verjetnost, da se boste v petih letih preselili v tujino?

KOLIKŠNA JE VERJETNOST, DA SE BOSTE V PRIHODNJIH PETIH LETIH PRESELILI V NEKO DRUGO DRŽAVO?

Vrednost 108293 Frekvenca
1 Sploh ni verjetno 688
2 Malo verjetno 238
3 Precej verjetno 35
4 Zelo verjetno, vsekakor 8
8 Ne vem, neodločen 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
969 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q3_16 Ali ste bili v zadnjih dvanajstih mesecih kdaj v tujini?

ALI STE BILI V ZADNJIH DVANAJSTIH MESECIH KDAJ V TUJINI (IZVEN SLOVENIJE)?

Vrednost 109292 Frekvenca
1 Nikoli v zadnjih dvanajstih mesecih 281
2 Enkrat 132
3 Dvakrat 121
4 Trikrat 120
5 Več kot trikrat 212
6 Več kot desetkrat 128
9 Nikoli še nisem bil(a) v tujini 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
994 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q3_17_1 Kje vse ste bili v zadnjih 12 mesecih v tujini? 1.navedba

KJE VSE STE BILI V ZADNJIH DVANAJSTIH MESECIH V TUJINI (IZVEN SLOVENIJE)? 1. navedba

Vrednost 110291 Frekvenca
1 Na Hrvaškem 508
2 Kje drugje na območju bivše Jugoslavije 9
3 V obmejnih krajih v Italiji, Avstriji ali Madžarski 107
4 Drugje v Evropi 32
5 Izven Evrope 4
8 Ni navedel 2
9 Ni bil v tujini 343
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
660 345

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q3_17_2 Kje vse ste bili v zadnjih 12 mesecih v tujini? 2.navedba

KJE VSE STE BILI V ZADNJIH DVANAJSTIH MESECIH V TUJINI (IZVEN SLOVENIJE)? 2. navedba

Vrednost 111290 Frekvenca
1 Na Hrvaškem 3
2 Kje drugje na območju bivše Jugoslavije 71
3 V obmejnih krajih v Italiji, Avstriji ali Madžarski 211
4 Drugje v Evropi 45
5 Izven Evrope 7
8 Ni navedel 0
9 Ni bil v tujini 0
Sysmiss 668
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
337 668

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q3_17_3 Kje vse ste bili v zadnjih 12 mesecih v tujini? 3.navedba

KJE VSE STE BILI V ZADNJIH DVANAJSTIH MESECIH V TUJINI (IZVEN SLOVENIJE)? 3. navedba

Vrednost 112289 Frekvenca
1 Na Hrvaškem 0
2 Kje drugje na območju bivše Jugoslavije 0
3 V obmejnih krajih v Italiji, Avstriji ali Madžarski 135
4 Drugje v Evropi 72
5 Izven Evrope 8
8 Ni navedel 0
9 Ni bil v tujini 0
Sysmiss 790
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
215 790

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q3_17_4 Kje vse ste bili v zadnjih 12 mesecih v tujini? 4.navedba

KJE VSE STE BILI V ZADNJIH DVANAJSTIH MESECIH V TUJINI (IZVEN SLOVENIJE)? 4. navedba

Vrednost 113288 Frekvenca
1 Na Hrvaškem 0
2 Kje drugje na območju bivše Jugoslavije 0
3 V obmejnih krajih v Italiji, Avstriji ali Madžarski 3
4 Drugje v Evropi 66
5 Izven Evrope 4
8 Ni navedel 0
9 Ni bil v tujini 0
Sysmiss 932
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 932

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q3_17_5 Kje vse ste bili v zadnjih 12 mesecih v tujini? 5.navedba

KJE VSE STE BILI V ZADNJIH DVANAJSTIH MESECIH V TUJINI (IZVEN SLOVENIJE)? 5. navedba

Vrednost 114287 Frekvenca
1 Na Hrvaškem 0
2 Kje drugje na območju bivše Jugoslavije 0
3 V obmejnih krajih v Italiji, Avstriji ali Madžarski 0
4 Drugje v Evropi 3
5 Izven Evrope 13
8 Ni navedel 0
9 Ni bil v tujini 0
Sysmiss 989
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
16 989

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q3_18A Tujina - Nakupovalni izlet KOLIKOKRAT STE BILI V ZADNJIH DVANAJSTIH MESECIH V TUJINI IN KAKŠEN JE BIL VAŠ NAMEN OBISKA?

Nakupovalni izlet

Vrednost 115286 Frekvenca
1 Enkrat 116
2 2 do 5 krat 180
3 Večkrat 76
4 Ni bil v tujini 474
9 Brez odgovora 159
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
846 159

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q3_18B Tujina - Dopust, počitnice KOLIKOKRAT STE BILI V ZADNJIH DVANAJSTIH MESECIH V TUJINI IN KAKŠEN JE BIL VAŠ NAMEN OBISKA?

Dopust, počitnice

Vrednost 116285 Frekvenca
1 Enkrat 238
2 2 do 5 krat 229
3 Večkrat 68
4 Ni bil v tujini 381
9 Brez odgovora 89
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
916 89

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q3_18C Tujina - Obisk sorodnikov, prijateljev KOLIKOKRAT STE BILI V ZADNJIH DVANAJSTIH MESECIH V TUJINI IN KAKŠEN JE BIL VAŠ NAMEN OBISKA?

Obisk sorodnikov,prijateljev

Vrednost 117284 Frekvenca
1 Enkrat 93
2 2 do 5 krat 93
3 Večkrat 51
4 Ni bil v tujini 543
9 Brez odgovora 225
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
780 225

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q3_18D Tujina - Kulturne, športne prireditve, razstave, ipd. KOLIKOKRAT STE BILI V ZADNJIH DVANAJSTIH MESECIH V TUJINI IN KAKŠEN JE BIL VAŠ NAMEN OBISKA?

Kulturne, športne prireditve, razstave ipd.

Vrednost 118283 Frekvenca
1 Enkrat 66
2 2 do 5 krat 33
3 Večkrat 24
4 Ni bil v tujini 619
9 Brez odgovora 263
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
742 263

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q3_18E Tujina - Poslovna potovanja, sejem KOLIKOKRAT STE BILI V ZADNJIH DVANAJSTIH MESECIH V TUJINI IN KAKŠEN JE BIL VAŠ NAMEN OBISKA?

Poslovna potovanja, sejem

Vrednost 119282 Frekvenca
1 Enkrat 79
2 2 do 5 krat 58
3 Večkrat 39
4 Ni bil v tujini 582
9 Brez odgovora 247
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
758 247

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q3_18F Tujina - Romanje, verska srečanja KOLIKOKRAT STE BILI V ZADNJIH DVANAJSTIH MESECIH V TUJINI IN KAKŠEN JE BIL VAŠ NAMEN OBISKA?

Romanje, verska srečanja

Vrednost 120281 Frekvenca
1 Enkrat 15
2 2 do 5 krat 2
3 Večkrat 5
4 Ni bil v tujini 679
9 Brez odgovora 304
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
701 304

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q3_18G Tujina - Drug namen KOLIKOKRAT STE BILI V ZADNJIH DVANAJSTIH MESECIH V TUJINI IN KAKŠEN JE BIL VAŠ NAMEN OBISKA?

Drug namen

Vrednost 121280 Frekvenca
1 Enkrat 31
2 2 do 5 krat 20
3 Večkrat 16
4 Ni bil v tujini 620
9 Brez odgovora 318
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
687 318

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q3_19_1 Več kot 3 dni - 1. država

NAVEDITE PROSIM, V KATERIH EVROPSKIH DRŽAVAH STE ŽE BILI VEČ KOT TRI DNI SKUPAJ? 1. Država

Vrednost 122279 Frekvenca
1 Italija 223
2 Hrvaška 182
3 Madžarska 19
4 Avstrija 47
5 Grčija 19
6 Bosna in Hercegovina 6
7 Francija 17
8 Rusija 0
9 Španija 22
10 Makedonija 2
11 Kanada 0
12 Črna Gora 1
13 Avstralija 0
14 Srbija 5
15 Nemčija 51
16 Češka 9
17 Anglija 2
18 Poljska 2
19 ZDA 0
20 Egipt 0
21 Švica 11
22 Norveška 1
23 Turčija 2
24 Slovaška 4
25 Skandinavija 0
26 Kitajska 0
27 Kenija 0
28 Malta 0
29 Finska 0
30 Nizozemska 5
31 Tenerife 0
32 Maroko 0
33 Belgija 3
34 Nova Zelandija 0
35 Južnofriška Republika 0
36 Švedska 1
37 Tunizija 0
38 Japonska 0
39 Kosovo 0
40 Finska 1
41 Švedska 2
42 Norveška 1
43 Libanon 0
44 Iran 0
45 Irak 1
46 Sirija 0
47 Indija 0
48 Romunija 0
49 Danska 4
50 Evropa 7
51 Škotska 0
52 Afrika 0
53 Islandija 0
54 Alžirija 0
55 Bolgarija 0
56 Shri Lanka 0
57 Madagaskar 0
58 Mehika 0
59 Venezuela 0
60 Tajvan 0
61 Liechteinstein 0
62 Burma 0
63 Irska 1
64 Pakistan 0
65 Bolivija 0
66 Kanarski otoki 0
67 Ciper 0
68 Peru 0
69 Vietnam 0
70 Portugalska 0
71 Monako 0
72 Brazilija 0
73 kjerkoli/v vseh dobro/vseeno 0
74 Slonokoščena obala 0
75 Kostarika 0
76 Latvija 0
77 Indonezija 0
78 Čile 0
79 Argentina 0
80 Dominikanska Republika 0
81 Tajska 0
82 Mauricius 0
83 Kuba 0
84 Gibraltar 0
85 Nepal 0
86 Singapur 0
87 Jamajka 0
88 Bivša SFRJ 0
89 Jordanija 0
90 Maldivi 0
91 Južna Koreja 0
92 Ukrajina 0
93 Južna Amerika 0
94 Kazahstan 0
95 Šri Lanka 0
96 Luksemburg 0
97 Estonija 0
98 Ni navedel 5
99 Ni bil v tujini 349
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
651 354

Vrednosti spremenljivk od 1 do 97

Q3_19_2 Več kot 3 dni - 2. država

NAVEDITE PROSIM, V KATERIH EVROPSKIH DRŽAVAH STE ŽE BILI VEČ KOT TRI DNI SKUPAJ? 2. Država

Vrednost 123278 Frekvenca
1 Italija 15
2 Hrvaška 99
3 Madžarska 33
4 Avstrija 88
5 Grčija 19
6 Bosna in Hercegovina 12
7 Francija 37
8 Rusija 3
9 Španija 17
10 Makedonija 2
11 Kanada 0
12 Črna Gora 0
13 Avstralija 0
14 Srbija 7
15 Nemčija 59
16 Češka 20
17 Anglija 6
18 Poljska 2
19 ZDA 0
20 Egipt 0
21 Švica 13
22 Norveška 1
23 Turčija 5
24 Slovaška 3
25 Skandinavija 0
26 Kitajska 0
27 Kenija 0
28 Malta 0
29 Finska 1
30 Nizozemska 8
31 Tenerife 0
32 Maroko 0
33 Belgija 5
34 Nova Zelandija 0
35 Južnofriška Republika 0
36 Švedska 4
37 Tunizija 2
38 Japonska 0
39 Kosovo 0
40 Finska 0
41 Švedska 0
42 Norveška 2
43 Libanon 0
44 Iran 0
45 Irak 2
46 Sirija 0
47 Indija 0
48 Romunija 0
49 Danska 5
50 Evropa 0
51 Škotska 0
52 Afrika 0
53 Islandija 0
54 Alžirija 0
55 Bolgarija 2
56 Shri Lanka 0
57 Madagaskar 0
58 Mehika 0
59 Venezuela 0
60 Tajvan 0
61 Liechteinstein 0
62 Burma 0
63 Irska 1
64 Pakistan 0
65 Bolivija 0
66 Kanarski otoki 0
67 Ciper 0
68 Peru 0
69 Vietnam 0
70 Portugalska 1
71 Monako 0
72 Brazilija 0
73 kjerkoli/v vseh dobro/vseeno 0
74 Slonokoščena obala 0
75 Kostarika 0
76 Latvija 0
77 Indonezija 0
78 Čile 0
79 Argentina 0
80 Dominikanska Republika 0
81 Tajska 0
82 Mauricius 0
83 Kuba 0
84 Gibraltar 0
85 Nepal 0
86 Singapur 0
87 Jamajka 0
88 Bivša SFRJ 1
89 Jordanija 0
90 Maldivi 0
91 Južna Koreja 0
92 Ukrajina 1
93 Južna Amerika 0
94 Kazahstan 0
95 Šri Lanka 0
96 Luksemburg 1
97 Estonija 0
98 Ni navedel 176
99 Ni bil v tujini 352
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
477 528

Vrednosti spremenljivk od 1 do 97

Q3_19_3 Več kot 3 dni - 3. država

NAVEDITE PROSIM, V KATERIH EVROPSKIH DRŽAVAH STE ŽE BILI VEČ KOT TRI DNI SKUPAJ? 3. Država

Vrednost 124277 Frekvenca
1 Italija 12
2 Hrvaška 19
3 Madžarska 13
4 Avstrija 40
5 Grčija 18
6 Bosna in Hercegovina 2
7 Francija 49
8 Rusija 2
9 Španija 23
10 Makedonija 4
11 Kanada 0
12 Črna Gora 3
13 Avstralija 0
14 Srbija 13
15 Nemčija 69
16 Češka 24
17 Anglija 9
18 Poljska 1
19 ZDA 0
20 Egipt 1
21 Švica 16
22 Norveška 0
23 Turčija 6
24 Slovaška 2
25 Skandinavija 3
26 Kitajska 0
27 Kenija 0
28 Malta 2
29 Finska 0
30 Nizozemska 8
31 Tenerife 0
32 Maroko 0
33 Belgija 3
34 Nova Zelandija 0
35 Južnofriška Republika 0
36 Švedska 2
37 Tunizija 0
38 Japonska 0
39 Kosovo 1
40 Finska 0
41 Švedska 1
42 Norveška 0
43 Libanon 0
44 Iran 0
45 Irak 0
46 Sirija 0
47 Indija 1
48 Romunija 0
49 Danska 2
50 Evropa 0
51 Škotska 0
52