Slovensko javno mnenje 2004/1: Evropska volilna raziskava - EES

Basic Study Information

ADP - IDNo: SJM041
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM041_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Malnar, Brina
 • Hafner-Fink, Mitja
 • Štebe, Janez
 • Uhan, Samo
 • Kurdija, Slavko
 • Švara, Sergio
 • Bešter Falle, Rebeka
 • Broder, Živa
 • Kovačič, Matej
 • Kecman, Ivana
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; 2004)

Funding agency:

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Project number:

no information

Series:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

 • EES/Evropska volilna raziskava

  Evropske raziskave volitev so raziskave volilnih okrožij držav članic Evropske Skupnosti, so zaporedje mednarodnih raziskav, ki se izvajajo od leta 1989 po vsakih Evropskih volitvah. Cilj raziskave je pridobiti primerjalne podatke, primerne za analizo razumevanja pomena in vloge volitev v demokratični ureditvi. Podatki omogočajo raziskovanje družbenih delitev, ki vplivajo na volilne preference, odnosa do demokratičnih inštitucij in procesov v pogojih različnih institucionalnih ureditev volilnih sistemov v že utrjenih in na novo nastalih demokracijah.

Study Content

Keywords:

problemi v Sloveniji, spremljanje medijev (radio, televizija, časopis), Evropske volitve, volilna kampanja, strankarske preference na volitvah za EU parlament, strankarske preference na zadnjih volitvah v Državni zbor, zaupanje evropskim institucijam, ocena slovenskega gospodarstva, zaposlitev državljanov drugih članic, pravice in možnosti državljanov drugih držav članic Evropske unije, nadaljevanje evropskega združevanja, evropske orientacije, zaupanje ljudem drugih evropskih držav, zadovoljstvo z delovanjem demokracije v Slovenijiji, zadovoljstvo z delovanjem demokracije v Evropski uniji, podpora vladi, članstvo v sindikatu, demografska vprašanja, verska pripadnost

Keywords ELSST:
DEMOKRACIJA, POLITIČNI SISTEM, EVROPSKA UNIJA, INSTITUCIJA, EVROPSKA EKONOMSKA IN MONETARNA UNIJA, MONETARNA POLITIKA, EVROPSKI MONETARNI SISTEM

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - volitve
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
Širitev EU
Monetarna unija
Institucionalne reforme
Zunanja in obrambna politika
Evropska ustava
Demokracija
Demografska vprašanja


Abstract:

Evropska volilna raziskava skuša ugotoviti kako se državljani spreminjajo s spremembami političnega sistema in političnih institucij znotraj Evropske unije, zlasti ob njenih širitvah. Raziskava izvedena v letu 2004 je vključevala teme kot so širitev unije, uvajanje monetarne unije, institucionalne reforme v posamezni članici, vedno večji poudarek na skupni zunanji in obrambni politiki ter predlog nove ustavne pogodbe EU. Tematski modul tokratne raziskave je pokrival probleme povezane z legitimnostjo in demokratičnostjo institucij EU.

Methodology


Collection date: 14. junij 2004 - 18. junij 2004
Date of production: 2004
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Datoteka je ponderirana po dveh kriterijih (spol in kraj bivanja) na osnovi podatkov iz Statističnega letopisa Slovenije 2002 in na osnovi vzorčnih podatkov raziskav SJM.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: SJM041 - Slovensko javno mnenje 2004/1: Evropska volilna raziskava [datoteka podatkov], 2004

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 124
 • number of units: 1002

Variable list

E1 KATERI SO SEDAJ NAJPOMEMBNEJŠI PROBLEMI V SLOVENIJI

Value 13 Frequency
"velike ribe" niso kaznovane 1
89 1
98 39
99 13
alkohol 1
birokracija 2
brezaposelnost 1
brezposelnos 1
brezposelnost 249
brezposelnost med mladimi 1
brezposelnost mladih 4
brezposelnost v mariboru 1
brezposelnost, revscina 1
brezposelnost,zdravstvo 1
brezposlenost 1
brzposelnos 1
brzposelnost 1
cene na splošno 1
ceste 2
ddv 1
delavske place 1
demokracija 1
demokratizacija 1
denar 1
denarni problemi 1
divji promet 1
dobri prijateljski odnosi s sosedi 1
draga stanovanja 1
drago življenje 1
droga, alkoholizem 1
družbena morala človeštva 1
drzavljani ne volijo 1
država ne deluje 1
dzamija 1
ekologija 3
ekoloski problem 1
ekološki problemi 1
ekonomija 1
ekonomski 2
evropska unija 1
evropska zakonodaja 1
finance 1
financni 1
finančna politika 1
geografska centralizacija 1
gmotno stanje 1
goljufije 1
gospodarska infrastruktura 1
gospodarski razvoj 1
gospodarsko planiranje 1
gospodarstvo 51
gospodarstvo (propadanje firm) 1
grabežljivost politikov 1
gradnja avtocest 1
hrvška meja 1
industrija 1
inflacija 3
integracija 1
izbrisani 5
izkoriščanje delavcev 1
izkoriščanje izbrisanih za volilne namene 1
jih je prevec 1
klienatakizem 1
kmetijska politika 1
kmetijstvo 22
kmetijstvo - težko preživeti z malo kmetijo 1
kmetijsvo 1
konkurencnost gospodarstva 1
konkurenčno gospodarstvo 1
korupcija 36
korupcije 1
kriminal 3
kriza gospodarstva 1
kriza vrednot 1
ksenofobija 1
ksenofobičnost 1
kultura 1
lds 1
majhne place 1
majhne pokojnine 1
malo gospodarstvo 1
malo ljudi se udeležilo evr.volitev 1
manj neizpolnjenih obljub politikov 1
manjšine, nacionalni ponos 1
meja s hrvaško 1
meja za upokojitev 1
meje 1
meje z morjem 1
minimalna udeležba na volitvah 1
mladi brez služb,stanovanj 1
namislena brezposelnost 1
nasilje 1
nazaposlenost 1
ne razmisljam o tem 1
neazposlenost 1
nedelovanje parlamenta 1
neenotnost 1
neodgovorna politika 1
neodločnost v politiki 1
neplacevanje racunov podjetnikom 1
nepravicnost 1
nepravna država 1
nerazvito gospodarstvo 2
neresna politika 1
nesoglasja v politiki 1
nesoglasje v vladi 1
nesporazum v našem parlamrntu 1
nesposobnost državnega zbora 1
nestabilnost (afere) 1
nestrpnost 5
neurejenost zdravstva 1
nezaposelnost 2
nezaposldenost 1
nezaposlenos 1
nezaposlenost 75
nezaposlitev 1
nezaposlovanje 1
nezaupanje vladi 1
nezavedanje pomena ekologije 1
nezdrava povezava gosodarstvo-politika 1
nečisto ozračje 1
ni denarja 1
ni jasne prihodnosti 1
ni perpektive 1
ni strokovnega nadzora 1
ni vizije v solstvu 1
nizek proračun države 1
nizek standard ljudi 1
niziek standard 1
nizka nataliteta 1
nizka pokojnina 1
nizka udeležba na volitvah v EP 1
nizke place 4
nizke plače 17
nizke pokojnine 2
nizki dohodki 1
nič ni urejeno 1
nobeden 1
noben 1
nogometno igrisce v lj 1
obdavcitev plac 1
obdrazati gosp. rast 1
odnosi med ljudmi 1
odnosi slo-hrvaška 1
odnosi z EU 1
odnosi z hrvaško 1
ohranjanje slovenske identitete 1
okolje 1
onesnaženost 1
onesnaženost zraka 1
onkološka bolnica 1
onkološki inštitut 1
osnovne place 1
otroški dodatek je premajhen 1
padanje zivljenjskega standarda 1
padla je kupna moc 1
participativna demokracija 1
place 11
placilna nedisciplina 1
placilni nered 1
plače 8
plačilna politika 1
plačilni nered-obrtnikom ne plačujejo 1
plačilni sistem 1
plačniška nedisciplina 1
pogosti referendumi 1
pokojnine 1
pokojninska problematika 1
politicna apatija volilcev, nezainteresiranost 1
politicni problemi 1
politika 7
politika brez cilja 1
politika-vlada 1
politika-žaljenje 1
politična nezrelost 1
politična razcepljenost 1
položaj slo. v EU 1
pomanjkanje delovne sile 1
pomankanje delovnih mest 1
porazna vlada 1
pospeševanje gospodarstva 1
počasna gospodarska rast 1
poštenost 1
pravice žensk 1
pravna drzava 1
pravna država 1
pravni red 2
pravo 1
pravosodje 1
premajhna pokojnina 1
premajhna zascita nizjih druzbenih slojev 1
premajhne place 1
premajhne pokojnine 1
premale pokojnine 1
premalo denarja 2
premalo se dela 1
premalo vlaganja v znanje in povezave z gospodarst 1
premalo štipendij za dijake,študente 1
premoženje razdeli pravično 1
prenizka pokojnina 1
prenizke place 4
prenizke plače 7
prepiri med strankami 2
prevelik razpon plač 1
prevelika razlika v placah 1
prevelike socialne razlike 1
preveliki davki 1
preveč volitev 1
previsoke cene 3
prezivetje 1
prihodnost mladih 1
prihodnost slovenije v eu 1
prilagoditev eu normam 1
priseljevanje tujcev 1
privatizacija 2
prodaja nepremičnin tujcem 1
prosta delovna mesta 1
prslab nadzor 1
rast cen 1
razkorak med pozicijo in opozicijo 1
razlicne narodnosti 1
razlika med sloji 1
razlike bogato revno 1
razlike med bogatimi in revnimi 2
razlike v placah 1
razlike v plačah 1
razmerje cen in plac 1
razslojenost 1
reda ni 1
revscina 4
revščina 11
skregani politiki 1
slab življenjski standard 1
slaba organizacija zdravstva 1
slaba volilna udeležba 1
slabe plače 2
slabe plače,pokojnine 1
slabe pokojnine 1
slabo delo sodnije in policije 1
slabo delo sodstva 1
slabo gospodarstvo 2
slabo vodstvo države 1
slabo zdravstvo 1
slovenska politika 1
slu8žbe 1
sluzba,brezposelnost 1
sociala 9
sociala-nizke place 1
socialna politika 1
socialna problematika 1
socialna razlika 1
socialna razslojenost 1
socialna varnost 4
socialne razlike 6
socialni 2
socialni problemi 5
socialni status 1
socialno varstvo 1
sodisca 1
sodni postopki 1
sodstvo 4
sodstvo,policija 1
solstvo 3
sprememba zakono 1
stadion v ljubljani 1
standard 1
stanovanja 1
stanovanjska problematika 1
stanovanjski 1
strah pred podrazitvami 1
stranka DESUS 1
stranka na oblasti-LDS 1
strankarske razprtije 1
strankarsko prerekanje 1
stranskarske razprtije 1
stroški življenja 1
strpnost 1
struktura delov. mest 1
studentska prehrana 1
umiritev politične situacije 1
upostevanje pravnega reda 1
ureditev plač 1
usklajevanje cen goriva 1
v kmetijstvo 1
varčevalci ljubljanske banke 1
vedno večje razlike med revnimi in bogatimi 1
vedno večji prepad med bogatimi in revnimi 1
visoke cene 3
vključevanje v EU 1
vključevanje v Evropo 1
vlada 4
vladanje vedno iste stranke 1
vladavina komunistov 1
vodenje države in upravljanje 1
vpliv pridružitve eu 1
vstop v eu 1
zamenja naj se oblast 1
zamenjava koalicije 1
zaostalost podezelja 1
zaposlenost 1
zaposlitev 9
zaposlitve 2
zaposlovanje 24
zaposlovanje mladih 4
zaposlovanje mladine 1
zapostavljenost podezelja 1
zaupanje ljudi v vlado 1
zdravstvo 21
zivljenjski standard 1
zvišanje cen 1
šolanje 1
šolstvo 9
šolstvo (plačevanje študija, 9-letka) 1
špekulativni kapitalizem in družbeno razslojevanje 1
študentska problematika 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
983

E1_2 (2. problem)?

Value 22 Frequency
-visoke cene 1
89 1
9 1
98 78
99 42
LDS predolgo na oblasti 1
Romi 1
afere 2
alkohol 1
apatija 1
boljše delo politikov 1
borba za stolcke v politiki 1
brezbpols 1
brezposel. 1
brezposelnost 42
brezposelnost mladih 1
bruto proizvod-prepocasi 1
cakalne dobe v zdravstvu 1
cene 1
cene previsoke 1
cene prevozov 1
cenejsa hrana 1
ceste 1
cestne povezave v SLO 1
cestni križ 1
delanje nezadovoljstva med ljudmi 1
delavec premalo pravic 1
delavnost 1
delavski razred nima pravic 1
delovnih mest za invalide je premalo 1
demokracija 2
demokracija ne deluje 1
denar razmetavajo 1
devetletka 2
diktatorska LDS 1
dolgovi dobaviteljev 1
dolocitev meje 1
draginja 2
droga 1
droge 1
druzbena neenakost 1
družionska politika 1
drzavna uprava 1
državna birokracija 1
državne finance 1
ekologija 2
ekonomija 1
evropska unija-trg delovne sile 1
finance 1
financiranje solstva 1
financna nedisciplina 1
financna nestabilnost 1
finančna kriza športnih klubov 1
gospodarska centralizacija 1
gospodarska rast 1
gospodarski 1
gospodarski kriminal 1
gospodarski problemi 1
gospodarstva 1
gospodarstvo 26
gospodarstvo v krizi 1
gospodarstvo(podjetja) 1
gospodarstvo-finance 1
gospodarstvo-infllacija 1
inflacija 4
izbrisani 3
izbrisani, 1
izobrazevanje 1
izobraževanje 1
izobraževanje ni dostopno 1
klientalizem 1
klientelizem 1
klientilizem 1
kmetijska politka slaba 1
kmetijstvo 13
kolektivne pogodbe 1
korupcija 32
korupcija v drž.upravi 1
korupcija v najvisjem vrhu vlade 1
kraje 1
kriminal 3
krminal 1
kultura 1
majhne place 1
majhne pokojnine 1
majhne pravice delavce 1
male plače 1
male pokojnine 2
materialni prob. 1
mediji preveč na strani vladajočih strank 1
medsebojni ljudski odnosi 1
mladi 2
mladina brez perspektive 1
monopol lds 1
moralna propadlost 1
naj se ne delajo norca iz ljudi 1
naraščanje kriminala 1
nasilje 1
nasilje (v druzinah...) 1
nasilje v druzini 1
nataliteta 1
neenakomerna razvitost regij 1
neenakost pred zakonom 1
nejasnost zakonov 1
nekorektnost politikov 1
nemorala 1
neodgovorno ravnanje vlade 1
neplačevanje dela 1
nepostenost 1
nepovezovanje majhnih kmetij 1
nepoznavanje eu 1
nestrpnost 2
netoleranca 1
neurejena zakonodaja 1
neurejeni odnosi s Hrvaško 1
neurejenost cest 1
neusklajenost vlade 1
neuspeh vlade 1
neustrezna plačna politika 1
nevoščljivost 1
nezadovoljstvo ljudi 1
nezaposlenost 12
nezaposlenost študentov 1
nezaupanje sistemu 1
ni delovnih mest 1
ni dostojne opozicije 1
ni dovolj stanovanj 1
ni neomejenega pretoka ljudi v okviru EU 1
ni plačilnega reda 1
ni razvojne vizije 1
ni zanim. za malega cloveka 1
nizek standard 4
nizek zivljenjski standard 1
nizka gosp. rast 1
nizka nataliteta 1
nizke delavske place 1
nizke place 9
nizke plače 21
nizke plače, pokojnine 1
nizke pokojnine 5
nizki dohodki 3
nrurejenost delovnega procesa 1
odnosi s hrvaško 3
ohranitev slovenskega jezika 1
okolje 2
onesnazenost 1
onesnazenost okolja 1
ozka usmerjenost ljudstva 1
padanje števila prebivalstva 1
padec vrednot 1
pediatriatrična bolnica 1
penzioni 1
pitna voda in onesnaževanje 1
place 4
placilni sistem 1
placna politika 1
plače 10
plačevanje šolnine 1
plačilna nedisciplina 1
plačilni promet 1
podpora do dejavnost 1
podrazitve 2
pokojnine 8
pokojninska doba previsoka 1
politicna korupcija 1
politika 5
politične zdrahe 1
politični položaj 1
pomanjkanje 1
pomanjkanje kulture 1
pomanjkanje stanovanj 2
pomanjkljivosti v zdravstvu 1
porast kriminala - droge 1
poslovenjenje imen podjetij 1
počasna ekonomska rast 1
poštenost 1
pravni red 1
pravni sistem (sodstvo) 1
prebogata državna uprava 1
predolgo so nekateri na oblasti,menjava oblasti 1
predrage dobrine 1
predrago 1
predrago zivljenje 1
predvolilni boj 1
premajhna seznanjenost z EU in s prehodom 1
premajhne place 1
premajhne pokojnine 1
premale pokojnine 1
premalo otrok 1
premalo se podpira kultura 1
premalo sredstev za razvoj 1
premalo tehnološko usmerjeni 1
premalo tujih nalozb 1
prenizka gospodarska rast 1
prenizke place 3
prenizke plače 1
prenizke plače delavcem,drugi previsoke 1
prepiri 1
preslaba industrija(prestara) 1
prestopništvo 1
prevec obremenjeno gosp. 1
prevec vlaganja v netehnicno podrocje 1
prevelika razlika v plačah 1
prevelika socialna razlika (bogati, revni) 1
prevelike dohodkovne razlike 1
prevelike razlike med ljudmi 1
prevelike razlike v plačah 1
prevelike socialne podpore 1
preveč referendumov 1
preveč se držimo predpisov 1
previsoke cene 2
previsoki zivljenjski stroski 1
prevzem slo. podjetij s strani tujih 1
prikrito nasilje nad otroci in ženskami 1
priseljevanje tujcev 1
privatizacija 1
problem gospodarstva 1
problem izbrisani 1
problem meje s hrvasko 1
problem natalitete 1
problem tujcev 1
problemi v kulturi 1
prodaja podjetij tujcem 1
propadanje podželja 1
rast cen 1
razcep med bogatimi in revnimi 1
razlika med dr. razredi 1
razlika v plačah 1
razlike med regijami 1
razlike med sloji 1
razlike razredne 1
razlike v plačah 1
razmerja med dohodki 1
razslojevanje 1
razvojna politika 1
razvojna strategija države ni def. 1
revscina 7
revščina 10
revščina ljudi 1
romi 2
romski problemi 1
skrb za otroke 1
slab ekonomski polozaj ljudi 1
slab socialni status delav. razreda 1
slab standard 1
slaba gospodarska rast 1
slaba motivacija mladim druzinam 1
slaba socialna varnost 1
slabe place 6
slabe place delavcev 1
slabe plače 4
slabe plače delavcem 1
slabe plače delavcev v gospodarstu 1
slabe plače,prevelike razlike med plačami 1
slabe plače,slaba socialna varnost 1
slabe pokojnine 1
slabi socialni pogoji 1
slabo gospodarstvo 1
slabo sodstvo 1
slabo šolstvo 1
slovenska identiteta 1
slovenska proizvodnja 1
sluzbe 1
sociala 10
sociala, plače 1
socialna neenakost 2
socialna ogrozenost otrok 1
socialna razlojenost 1
socialna stiska 1
socialna varnost 2
socialna vprasanja 1
socialne razilke 1
socialne razlike 5
socialni problem 1
socialni problemi 8
socialni status 1
socialno varstvo 1
sodstvo 6
solstvo 6
solstvo, osnovna sola 1
stabilnost firm 1
standard 3
stanovanja 2
stanovanjska problematika 3
stanovanjska stiska 1
stanovanjski problem 3
stanovanjski problemi mladih 1
statusne razlike 1
stečaj podjetij 1
struktura politiike 1
studirani ljudje dobijo nizko placana delovna mest 1
težave pri zaposlovanju 1
trgovine 1
tuji trgovci 1
turbo kapitalizem 1
turizem slabo razvit 1
upokojenci 1
upravni nered 1
urediti pokojnine 1
uskladitev cen, plac 1
usklajevanje med ministrstvi 1
uvajanje šolnin 1
varovanje okolja 1
vdor evropskih zakonov 1
vedno slabša socialna varnost 1
vedno vecja revscina 1
velike razlike v plačah 1
veterne elektrarne 1
večje socialno razlikovanje 1
visoke cene 14
visoke cene nepremičnin 1
visoke cene v trgovinah 1
visoki davki 2
višanje cen 1
vlada 1
vodilni imajo previsoke plače/pokojnine 1
vodstvo 1
vom 1
vse drazji studij 1
vse dražja hrana in vse 1
vse je drago 1
vse se vrti okoli denarja 1
vse več ljudi na socialni pomoči 1
vstop v eu 2
zadolzenost drzave 1
zanemarjanje fizičnega dela,preveč politike 1
zaposlenost 3
zaposlitev 1
zaposlitev/brezposelnost 1
zaposlovanje 3
zapostavljene zenske 1
zavarovanje 1
zdravstvo 31
zdravstvo-čakalne vrste 1
zdruzitev desusa in lds 1
zresnjenje levice 1
zunanje trgovinski primankljaj 1
šolstvo 5
šolstvo,preveč ur učenja 1
šolstvo-verouk 1
študentska problematika 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
778

E1_3 (3. problem)?

Value 31 Frequency
-nizke plače 1
9 1
98 132
99 89
Posočje problematično potres 1
Romi 1
alkohol 1
arhitekturne ovire 1
aroganca politike 1
brezposelnost 17
brezvladje 1
bum potrosnistva 1
cenejse stvari za otroke 1
ceste 1
cestne povezave 1
cestnine 1
davki 1
delavci ne dobijo plač 1
draga živila,nizke plače 1
droge 3
družinska politika 1
državna uprava 1
ekologija 3
ekoloski problemi 1
energetsko gospodarstvo 1
fakultetno izobraževanje 1
gospodarjenje z drzavnim denarjem 1
gospodarska kriza 1
gospodarstvo 6
hisni problemi 1
industrija je preprodana 1
invalidi 2
izbrisani 1
izbrisani delavci 1
izkoriscanje delavcev 1
izobrazevanje 1
izobraževanje 1
izredne seje 1
jemanje socialnih in državljanskihpravic 1
klientelizem 1
kmetijstvo 6
koflikti s hrvasko 1
konkretne rešitve problemov (politika) 1
konkurencnost 1
korupcija 12
krepitev gosp. 1
kriminal 6
kultura 2
lastninjenje 1
majhna gospodarska rast 1
mamila 1
matere samohranilke,socialni problemi 1
minister za zdravstvo želi dobro ljudem 1
mladi brezposelni 1
mladina nima ciljev 1
monopol lds-a v gospodarskih institucijah 1
morganizacija drzave 1
naseljevanje romov 1
nepoštena sociala 1
nepoštenost 1
nepravna država 1
nerešeni problemi s Hrvaško 1
nesorazmerje med stroški in prihodki 1
nestrpnost 2
neurejene razmere v menedžmentu 1
neurejenost 1
neurejenost zakonodaje 1
nezadovoljstvo med ljudmi 1
nezainteresiranost za volitve 1
nezaposlenost 2
nezaposlenost mladih 1
nezavzemanje 1
nezaščiteni slovenski izdelki 1
ni bodočnosti za mlade 1
ni zaposlitve za studente 1
niizke plače 1
nizek standard 3
nizek življenjski standard 1
nizke place 5
nizke plače 5
nizke pokojnine 2
odnosi poslancev-se kregajo 1
odtujenost med ljudmi 1
ohranjanje sl.kulture 1
okolje 2
okoljska politika 1
onesnazenost 1
placa 1
podrazitve 1
pogodbena dela 1
poklicna vojska 1
pokojnine 5
pokojnine nizke 1
pokojnine vecje 1
pokojninska problematika 3
pokojniski sistem 1
politicna apatija 1
politicna kriza 1
politicna nestabilnost 1
politika 2
politika (na splosno-ni zaupanja) 1
politična zmeda 1
polozaj etnicnih manjsin 1
pomanjkanjde stean 1
pomanjkanje državne identitete 1
pomanjkanje socialne države 1
pomanjkanje vere 1
povojni dogodki 1
povzročanje materialne škode 1
poštenje 1
pravna drzava 1
pravni sistem 1
predraga hrana 1
prehrambena industrija 1
prehrana 1
premajhna podpora obrti 1
premajhne place 1
premajhne pokojnine 1
premalo del. mest 1
premalo denarja za raziskave 1
premalo podpore za številčne (veliko otrok)družine 1
premalo štipendiranj 1
prenatrpani ucni programi v soli 1
prenizka nataliteta 1
prenizka stopnja izobrazbe 1
prenizke plače 2
prepad med bogatimi in revnimi 1
prepad med razredi 1
prevec birokratov 1
prevec birokratov, administracije, preobsezen drza 1
prevec obveznosti drzavljanov 1
prevec pacifizma 1
prevec policije 1
prevec prispevkov od plac 1
prevec vladnih sluzb 1
prevelika birokracija 1
prevelike place nekaterih 1
prevelike razlike pri pokojninah 1
prevelike razlike v placah 1
prevelike razlike v plačah 1
prevelike socialne razlike 1
preveč obdavčeni 1
previsoke cene 5
previsoki stroški 1
privatizacija 1
problematična vlada 1
problemi mladih družin 1
prometna varnost 1
propadanje industrij 1
ravščina 1
razlastitev 1
razpoznavnost slovenije 1
razsipnost države 1
razvoj malega gospodarstv 1
razvoj podeželja 1
revscina 1
revščina 2
reševanje nepomembnih tem 1
rivalstva v vladi 1
samovšečnost 1
skorumpiranost 1
skrb za upokojence 1
slabe plače 3
slabe plače delavce 1
slabe pokojnine 1
slabi življenski pogoji 1
slabo gospodarstvo 1
slabo šolstvo 1
službe 1
sociala 3
socialna varnost 1
socialna,fizična varnost 1
socialne razlike 3
socialne razlike med ljudmi 1
socialni odnosi 1
socialni položaj 1
socialni problemi 3
socialno varstvo 2
sodelovanje med politiki 1
sodišča 1
sodni zaostanki 2
sodstvo 7
sodstvo-zaostanki 1
sola 1
solanje 2
solstvo 6
sprememba vlade 1
spremembe 1
stanovanja 1
stanovanjska politika 1
stanovanjska politika za revne 1
stanovanjska problematika 1
stanovanjski krediti 1
stečaj podjetij 1
strankarska nestrpnost 1
strankarske razprtije 1
usklajevanje zakonodaje z evropsko 1
velika stopnja samomorov 1
velike cene 1
velike socialne razlike 1
visje cene 1
visoke cene 6
visoke cene živil 1
visoki davki 1
višanje cen 1
vlaganje, gospodarstvo 1
zaposlitev 1
zaposlovanje 7
zavajanje javnosti 1
zdravstvena reforma 1
zdravstveno zavarovanje 1
zdravstvo 19
zdravstvo zaostaja 1
zmanjšanje socialnih razlik 1
zunanji dolg 1
šolnina na univerzi 1
šolski sistem 1
šolstvo 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
571

E1 KATERI SO SEDAJ NAJPOMEMBNEJŠI PROBLEMI V SLOVENIJI

Value 1124 Frequency
"velike ribe" niso kaznovane 1
89 1
98 39
99 13
alkohol 1
birokracija 2
brezaposelnost 1
brezposelnos 1
brezposelnost 249
brezposelnost med mladimi 1
brezposelnost mladih 4
brezposelnost v mariboru 1
brezposelnost, revscina 1
brezposelnost,zdravstvo 1
brezposlenost 1
brzposelnos 1
brzposelnost 1
cene na splošno 1
ceste 2
ddv 1
delavske place 1
demokracija 1
demokratizacija 1
denar 1
denarni problemi 1
divji promet 1
dobri prijateljski odnosi s sosedi 1
draga stanovanja 1
drago življenje 1
droga, alkoholizem 1
družbena morala človeštva 1
drzavljani ne volijo 1
država ne deluje 1
dzamija 1
ekologija 3
ekoloski problem 1
ekološki problemi 1
ekonomija 1
ekonomski 2
evropska unija 1
evropska zakonodaja 1
finance 1
financni 1
finančna politika 1
geografska centralizacija 1
gmotno stanje 1
goljufije 1
gospodarska infrastruktura 1
gospodarski razvoj 1
gospodarsko planiranje 1
gospodarstvo 51
gospodarstvo (propadanje firm) 1
grabežljivost politikov 1
gradnja avtocest 1
hrvška meja 1
industrija 1
inflacija 3
integracija 1
izbrisani 5
izkoriščanje delavcev 1
izkoriščanje izbrisanih za volilne namene 1
jih je prevec 1
klienatakizem 1
kmetijska politika 1
kmetijstvo 22
kmetijstvo - težko preživeti z malo kmetijo 1
kmetijsvo 1
konkurencnost gospodarstva 1
konkurenčno gospodarstvo 1
korupcija 36
korupcije 1
kriminal 3
kriza gospodarstva 1
kriza vrednot 1
ksenofobija 1
ksenofobičnost 1
kultura 1
lds 1
majhne place 1
majhne pokojnine 1
malo gospodarstvo 1
malo ljudi se udeležilo evr.volitev 1
manj neizpolnjenih obljub politikov 1
manjšine, nacionalni ponos 1
meja s hrvaško 1
meja za upokojitev 1
meje 1
meje z morjem 1
minimalna udeležba na volitvah 1
mladi brez služb,stanovanj 1
namislena brezposelnost 1
nasilje 1
nazaposlenost 1
ne razmisljam o tem 1
neazposlenost 1
nedelovanje parlamenta 1
neenotnost 1
neodgovorna politika 1
neodločnost v politiki 1
neplacevanje racunov podjetnikom 1
nepravicnost 1
nepravna država 1
nerazvito gospodarstvo 2
neresna politika 1
nesoglasja v politiki 1
nesoglasje v vladi 1
nesporazum v našem parlamrntu 1
nesposobnost državnega zbora 1
nestabilnost (afere) 1
nestrpnost 5
neurejenost zdravstva 1
nezaposelnost 2
nezaposldenost 1
nezaposlenos 1
nezaposlenost 75
nezaposlitev 1
nezaposlovanje 1
nezaupanje vladi 1
nezavedanje pomena ekologije 1
nezdrava povezava gosodarstvo-politika 1
nečisto ozračje 1
ni denarja 1
ni jasne prihodnosti 1
ni perpektive 1
ni strokovnega nadzora 1
ni vizije v solstvu 1
nizek proračun države 1
nizek standard ljudi 1
niziek standard 1
nizka nataliteta 1
nizka pokojnina 1
nizka udeležba na volitvah v EP 1
nizke place 4
nizke plače 17
nizke pokojnine 2
nizki dohodki 1
nič ni urejeno 1
nobeden 1
noben 1
nogometno igrisce v lj 1
obdavcitev plac 1
obdrazati gosp. rast 1
odnosi med ljudmi 1
odnosi slo-hrvaška 1
odnosi z EU 1
odnosi z hrvaško 1
ohranjanje slovenske identitete 1
okolje 1
onesnaženost 1
onesnaženost zraka 1
onkološka bolnica 1
onkološki inštitut 1
osnovne place 1
otroški dodatek je premajhen 1
padanje zivljenjskega standarda 1
padla je kupna moc 1
participativna demokracija 1
place 11
placilna nedisciplina 1
placilni nered 1
plače 8
plačilna politika 1
plačilni nered-obrtnikom ne plačujejo 1
plačilni sistem 1
plačniška nedisciplina 1
pogosti referendumi 1
pokojnine 1
pokojninska problematika 1
politicna apatija volilcev, nezainteresiranost 1
politicni problemi 1
politika 7
politika brez cilja 1
politika-vlada 1
politika-žaljenje 1
politična nezrelost 1
politična razcepljenost 1
položaj slo. v EU 1
pomanjkanje delovne sile 1
pomankanje delovnih mest 1
porazna vlada 1
pospeševanje gospodarstva 1
počasna gospodarska rast 1
poštenost 1
pravice žensk 1
pravna drzava 1
pravna država 1
pravni red 2
pravo 1
pravosodje 1
premajhna pokojnina 1
premajhna zascita nizjih druzbenih slojev 1
premajhne place 1
premajhne pokojnine 1
premale pokojnine 1
premalo denarja 2
premalo se dela 1
premalo vlaganja v znanje in povezave z gospodarst 1
premalo štipendij za dijake,študente 1
premoženje razdeli pravično 1
prenizka pokojnina 1
prenizke place 4
prenizke plače 7
prepiri med strankami 2
prevelik razpon plač 1
prevelika razlika v placah 1
prevelike socialne razlike 1
preveliki davki 1
preveč volitev 1
previsoke cene 3
prezivetje 1
prihodnost mladih 1
prihodnost slovenije v eu 1
prilagoditev eu normam 1
priseljevanje tujcev 1
privatizacija 2
prodaja nepremičnin tujcem 1
prosta delovna mesta 1
prslab nadzor 1
rast cen 1
razkorak med pozicijo in opozicijo 1
razlicne narodnosti 1
razlika med sloji 1
razlike bogato revno 1
razlike med bogatimi in revnimi 2
razlike v placah 1
razlike v plačah 1
razmerje cen in plac 1
razslojenost 1
reda ni 1
revscina 4
revščina 11
skregani politiki 1
slab življenjski standard 1
slaba organizacija zdravstva 1
slaba volilna udeležba 1
slabe plače 2
slabe plače,pokojnine 1
slabe pokojnine 1
slabo delo sodnije in policije 1
slabo delo sodstva 1
slabo gospodarstvo 2
slabo vodstvo države 1
slabo zdravstvo 1
slovenska politika 1
slu8žbe 1
sluzba,brezposelnost 1
sociala 9
sociala-nizke place 1
socialna politika 1
socialna problematika 1
socialna razlika 1
socialna razslojenost 1
socialna varnost 4
socialne razlike 6
socialni 2
socialni problemi 5
socialni status 1
socialno varstvo 1
sodisca 1
sodni postopki 1
sodstvo 4
sodstvo,policija 1
solstvo 3
sprememba zakono 1
stadion v ljubljani 1
standard 1
stanovanja 1
stanovanjska problematika 1
stanovanjski 1
strah pred podrazitvami 1
stranka DESUS 1
stranka na oblasti-LDS 1
strankarske razprtije 1
strankarsko prerekanje 1
stranskarske razprtije 1
stroški življenja 1
strpnost 1
struktura delov. mest 1
studentska prehrana 1
umiritev politične situacije 1
upostevanje pravnega reda 1
ureditev plač 1
usklajevanje cen goriva 1
v kmetijstvo 1
varčevalci ljubljanske banke 1
vedno večje razlike med revnimi in bogatimi 1
vedno večji prepad med bogatimi in revnimi 1
visoke cene 3
vključevanje v EU 1
vključevanje v Evropo 1
vlada 4
vladanje vedno iste stranke 1
vladavina komunistov 1
vodenje države in upravljanje 1
vpliv pridružitve eu 1
vstop v eu 1
zamenja naj se oblast 1
zamenjava koalicije 1
zaostalost podezelja 1
zaposlenost 1
zaposlitev 9
zaposlitve 2
zaposlovanje 24
zaposlovanje mladih 4
zaposlovanje mladine 1
zapostavljenost podezelja 1
zaupanje ljudi v vlado 1
zdravstvo 21
zivljenjski standard 1
zvišanje cen 1
šolanje 1
šolstvo 9
šolstvo (plačevanje študija, 9-letka) 1
špekulativni kapitalizem in družbeno razslojevanje 1
študentska problematika 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
983

E1_2 (2. problem)?

Value 2123 Frequency
-visoke cene 1
89 1
9 1
98 78
99 42
LDS predolgo na oblasti 1
Romi 1
afere 2
alkohol 1
apatija 1
boljše delo politikov 1
borba za stolcke v politiki 1
brezbpols 1
brezposel. 1
brezposelnost 42
brezposelnost mladih 1
bruto proizvod-prepocasi 1
cakalne dobe v zdravstvu 1
cene 1
cene previsoke 1
cene prevozov 1
cenejsa hrana 1
ceste 1
cestne povezave v SLO 1
cestni križ 1
delanje nezadovoljstva med ljudmi 1
delavec premalo pravic 1
delavnost 1
delavski razred nima pravic 1
delovnih mest za invalide je premalo 1
demokracija 2
demokracija ne deluje 1
denar razmetavajo 1
devetletka 2
diktatorska LDS 1
dolgovi dobaviteljev 1
dolocitev meje 1
draginja 2
droga 1
droge 1
druzbena neenakost 1
družionska politika 1
drzavna uprava 1
državna birokracija 1
državne finance 1
ekologija 2
ekonomija 1
evropska unija-trg delovne sile 1
finance 1
financiranje solstva 1
financna nedisciplina 1
financna nestabilnost 1
finančna kriza športnih klubov 1
gospodarska centralizacija 1
gospodarska rast 1
gospodarski 1
gospodarski kriminal 1
gospodarski problemi 1
gospodarstva 1
gospodarstvo 26
gospodarstvo v krizi 1
gospodarstvo(podjetja) 1
gospodarstvo-finance 1
gospodarstvo-infllacija 1
inflacija 4
izbrisani 3
izbrisani, 1
izobrazevanje 1
izobraževanje 1
izobraževanje ni dostopno 1
klientalizem 1
klientelizem 1
klientilizem 1
kmetijska politka slaba 1
kmetijstvo 13
kolektivne pogodbe 1
korupcija 32
korupcija v drž.upravi 1
korupcija v najvisjem vrhu vlade 1
kraje 1
kriminal 3
krminal 1
kultura 1
majhne place 1
majhne pokojnine 1
majhne pravice delavce 1
male plače 1
male pokojnine 2
materialni prob. 1
mediji preveč na strani vladajočih strank 1
medsebojni ljudski odnosi 1
mladi 2
mladina brez perspektive 1
monopol lds 1
moralna propadlost 1
naj se ne delajo norca iz ljudi 1
naraščanje kriminala 1
nasilje 1
nasilje (v druzinah...) 1
nasilje v druzini 1
nataliteta 1
neenakomerna razvitost regij 1
neenakost pred zakonom 1
nejasnost zakonov 1
nekorektnost politikov 1
nemorala 1
neodgovorno ravnanje vlade 1
neplačevanje dela 1
nepostenost 1
nepovezovanje majhnih kmetij 1
nepoznavanje eu 1
nestrpnost 2
netoleranca 1
neurejena zakonodaja 1
neurejeni odnosi s Hrvaško 1
neurejenost cest 1
neusklajenost vlade 1
neuspeh vlade 1
neustrezna plačna politika 1
nevoščljivost 1
nezadovoljstvo ljudi 1
nezaposlenost 12
nezaposlenost študentov 1
nezaupanje sistemu 1
ni delovnih mest 1
ni dostojne opozicije 1
ni dovolj stanovanj 1
ni neomejenega pretoka ljudi v okviru EU 1
ni plačilnega reda 1
ni razvojne vizije 1
ni zanim. za malega cloveka 1
nizek standard 4
nizek zivljenjski standard 1
nizka gosp. rast 1
nizka nataliteta 1
nizke delavske place 1
nizke place 9
nizke plače 21
nizke plače, pokojnine 1
nizke pokojnine 5
nizki dohodki 3
nrurejenost delovnega procesa 1
odnosi s hrvaško 3
ohranitev slovenskega jezika 1
okolje 2
onesnazenost 1
onesnazenost okolja 1
ozka usmerjenost ljudstva 1
padanje števila prebivalstva 1
padec vrednot 1
pediatriatrična bolnica 1
penzioni 1
pitna voda in onesnaževanje 1
place 4
placilni sistem 1
placna politika 1
plače 10
plačevanje šolnine 1
plačilna nedisciplina 1
plačilni promet 1
podpora do dejavnost 1
podrazitve 2
pokojnine 8
pokojninska doba previsoka 1
politicna korupcija 1
politika 5
politične zdrahe 1
politični položaj 1
pomanjkanje 1
pomanjkanje kulture 1
pomanjkanje stanovanj 2
pomanjkljivosti v zdravstvu 1
porast kriminala - droge 1
poslovenjenje imen podjetij 1
počasna ekonomska rast 1
poštenost 1
pravni red 1
pravni sistem (sodstvo) 1
prebogata državna uprava 1
predolgo so nekateri na oblasti,menjava oblasti 1
predrage dobrine 1
predrago 1
predrago zivljenje 1
predvolilni boj 1
premajhna seznanjenost z EU in s prehodom 1
premajhne place 1
premajhne pokojnine 1
premale pokojnine 1
premalo otrok 1
premalo se podpira kultura 1
premalo sredstev za razvoj 1
premalo tehnološko usmerjeni 1
premalo tujih nalozb 1
prenizka gospodarska rast 1
prenizke place 3
prenizke plače 1
prenizke plače delavcem,drugi previsoke 1
prepiri 1
preslaba industrija(prestara) 1
prestopništvo 1
prevec obremenjeno gosp. 1
prevec vlaganja v netehnicno podrocje 1
prevelika razlika v plačah 1
prevelika socialna razlika (bogati, revni) 1
prevelike dohodkovne razlike 1
prevelike razlike med ljudmi 1
prevelike razlike v plačah 1
prevelike socialne podpore 1
preveč referendumov 1
preveč se držimo predpisov 1
previsoke cene 2
previsoki zivljenjski stroski 1
prevzem slo. podjetij s strani tujih 1
prikrito nasilje nad otroci in ženskami 1
priseljevanje tujcev 1
privatizacija 1
problem gospodarstva 1
problem izbrisani 1
problem meje s hrvasko 1
problem natalitete 1
problem tujcev 1
problemi v kulturi 1
prodaja podjetij tujcem 1
propadanje podželja 1
rast cen 1
razcep med bogatimi in revnimi 1
razlika med dr. razredi 1
razlika v plačah 1
razlike med regijami 1
razlike med sloji 1
razlike razredne 1
razlike v plačah 1
razmerja med dohodki 1
razslojevanje 1
razvojna politika 1
razvojna strategija države ni def. 1
revscina 7
revščina 10
revščina ljudi 1
romi 2
romski problemi 1
skrb za otroke 1
slab ekonomski polozaj ljudi 1
slab socialni status delav. razreda 1
slab standard 1
slaba gospodarska rast 1
slaba motivacija mladim druzinam 1
slaba socialna varnost 1
slabe place 6
slabe place delavcev 1
slabe plače 4
slabe plače delavcem 1
slabe plače delavcev v gospodarstu 1
slabe plače,prevelike razlike med plačami 1
slabe plače,slaba socialna varnost 1
slabe pokojnine 1
slabi socialni pogoji 1
slabo gospodarstvo 1
slabo sodstvo 1
slabo šolstvo 1
slovenska identiteta 1
slovenska proizvodnja 1
sluzbe 1
sociala 10
sociala, plače 1
socialna neenakost 2
socialna ogrozenost otrok 1
socialna razlojenost 1
socialna stiska 1
socialna varnost 2
socialna vprasanja 1
socialne razilke 1
socialne razlike 5
socialni problem 1
socialni problemi 8
socialni status 1
socialno varstvo 1
sodstvo 6
solstvo 6
solstvo, osnovna sola 1
stabilnost firm 1
standard 3
stanovanja 2
stanovanjska problematika 3
stanovanjska stiska 1
stanovanjski problem 3
stanovanjski problemi mladih 1
statusne razlike 1
stečaj podjetij 1
struktura politiike 1
studirani ljudje dobijo nizko placana delovna mest 1
težave pri zaposlovanju 1
trgovine 1
tuji trgovci 1
turbo kapitalizem 1
turizem slabo razvit 1
upokojenci 1
upravni nered 1
urediti pokojnine 1
uskladitev cen, plac 1
usklajevanje med ministrstvi 1
uvajanje šolnin 1
varovanje okolja 1
vdor evropskih zakonov 1
vedno slabša socialna varnost 1
vedno vecja revscina 1
velike razlike v plačah 1
veterne elektrarne 1
večje socialno razlikovanje 1
visoke cene 14
visoke cene nepremičnin 1
visoke cene v trgovinah 1
visoki davki 2
višanje cen 1
vlada 1
vodilni imajo previsoke plače/pokojnine 1
vodstvo 1
vom 1
vse drazji studij 1
vse dražja hrana in vse 1
vse je drago 1
vse se vrti okoli denarja 1
vse več ljudi na socialni pomoči 1
vstop v eu 2
zadolzenost drzave 1
zanemarjanje fizičnega dela,preveč politike 1
zaposlenost 3
zaposlitev 1
zaposlitev/brezposelnost 1
zaposlovanje 3
zapostavljene zenske 1
zavarovanje 1
zdravstvo 31
zdravstvo-čakalne vrste 1
zdruzitev desusa in lds 1
zresnjenje levice 1
zunanje trgovinski primankljaj 1
šolstvo 5
šolstvo,preveč ur učenja 1
šolstvo-verouk 1
študentska problematika 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
778

E1_3 (3. problem)?

Value 3122 Frequency
-nizke plače 1
9 1
98 132
99 89
Posočje problematično potres 1
Romi 1
alkohol 1
arhitekturne ovire 1
aroganca politike 1
brezposelnost 17
brezvladje 1
bum potrosnistva 1
cenejse stvari za otroke 1
ceste 1
cestne povezave 1
cestnine 1
davki 1
delavci ne dobijo plač 1
draga živila,nizke plače 1
droge 3
družinska politika 1
državna uprava 1
ekologija 3
ekoloski problemi 1
energetsko gospodarstvo 1
fakultetno izobraževanje 1
gospodarjenje z drzavnim denarjem 1
gospodarska kriza 1
gospodarstvo 6
hisni problemi 1
industrija je preprodana 1
invalidi 2
izbrisani 1
izbrisani delavci 1
izkoriscanje delavcev 1
izobrazevanje 1
izobraževanje 1
izredne seje 1
jemanje socialnih in državljanskihpravic 1
klientelizem 1
kmetijstvo 6
koflikti s hrvasko 1
konkretne rešitve problemov (politika) 1
konkurencnost 1
korupcija 12
krepitev gosp. 1
kriminal 6
kultura 2
lastninjenje 1
majhna gospodarska rast 1
mamila 1
matere samohranilke,socialni problemi 1
minister za zdravstvo želi dobro ljudem 1
mladi brezposelni 1
mladina nima ciljev 1
monopol lds-a v gospodarskih institucijah 1
morganizacija drzave 1
naseljevanje romov 1
nepoštena sociala 1
nepoštenost 1
nepravna država 1
nerešeni problemi s Hrvaško 1
nesorazmerje med stroški in prihodki 1
nestrpnost 2
neurejene razmere v menedžmentu 1
neurejenost 1
neurejenost zakonodaje 1
nezadovoljstvo med ljudmi 1
nezainteresiranost za volitve 1
nezaposlenost 2
nezaposlenost mladih 1
nezavzemanje 1
nezaščiteni slovenski izdelki 1
ni bodočnosti za mlade 1
ni zaposlitve za studente 1
niizke plače 1
nizek standard 3
nizek življenjski standard 1
nizke place 5
nizke plače 5
nizke pokojnine 2
odnosi poslancev-se kregajo 1
odtujenost med ljudmi 1
ohranjanje sl.kulture 1
okolje 2
okoljska politika 1
onesnazenost 1
placa 1
podrazitve 1
pogodbena dela 1
poklicna vojska 1
pokojnine 5
pokojnine nizke 1
pokojnine vecje 1
pokojninska problematika 3
pokojniski sistem 1
politicna apatija 1
politicna kriza 1
politicna nestabilnost 1
politika 2
politika (na splosno-ni zaupanja) 1
politična zmeda 1
polozaj etnicnih manjsin 1
pomanjkanjde stean 1
pomanjkanje državne identitete 1
pomanjkanje socialne države 1
pomanjkanje vere 1
povojni dogodki 1
povzročanje materialne škode 1
poštenje 1
pravna drzava 1
pravni sistem 1
predraga hrana 1
prehrambena industrija 1
prehrana 1
premajhna podpora obrti 1
premajhne place 1
premajhne pokojnine 1
premalo del. mest 1
premalo denarja za raziskave 1
premalo podpore za številčne (veliko otrok)družine 1
premalo štipendiranj 1
prenatrpani ucni programi v soli 1
prenizka nataliteta 1
prenizka stopnja izobrazbe 1
prenizke plače 2
prepad med bogatimi in revnimi 1
prepad med razredi 1
prevec birokratov 1
prevec birokratov, administracije, preobsezen drza 1
prevec obveznosti drzavljanov 1
prevec pacifizma 1
prevec policije 1
prevec prispevkov od plac 1
prevec vladnih sluzb 1
prevelika birokracija 1
prevelike place nekaterih 1
prevelike razlike pri pokojninah 1
prevelike razlike v placah 1
prevelike razlike v plačah 1
prevelike socialne razlike 1
preveč obdavčeni 1
previsoke cene 5
previsoki stroški 1
privatizacija 1
problematična vlada 1
problemi mladih družin 1
prometna varnost 1
propadanje industrij 1
ravščina 1
razlastitev 1
razpoznavnost slovenije 1
razsipnost države 1
razvoj malega gospodarstv 1
razvoj podeželja 1
revscina 1
revščina 2
reševanje nepomembnih tem 1
rivalstva v vladi 1
samovšečnost 1
skorumpiranost 1
skrb za upokojence 1
slabe plače 3
slabe plače delavce 1
slabe pokojnine 1
slabi življenski pogoji 1
slabo gospodarstvo 1
slabo šolstvo 1
službe 1
sociala 3
socialna varnost 1
socialna,fizična varnost 1
socialne razlike 3
socialne razlike med ljudmi 1
socialni odnosi 1
socialni položaj 1
socialni problemi 3
socialno varstvo 2
sodelovanje med politiki 1
sodišča 1
sodni zaostanki 2
sodstvo 7
sodstvo-zaostanki 1
sola 1
solanje 2
solstvo 6
sprememba vlade 1
spremembe 1
stanovanja 1
stanovanjska politika 1
stanovanjska politika za revne 1
stanovanjska problematika 1
stanovanjski krediti 1
stečaj podjetij 1
strankarska nestrpnost 1
strankarske razprtije 1
usklajevanje zakonodaje z evropsko 1
velika stopnja samomorov 1
velike cene 1
velike socialne razlike 1
visje cene 1
visoke cene 6
visoke cene živil 1
visoki davki 1
višanje cen 1
vlaganje, gospodarstvo 1
zaposlitev 1
zaposlovanje 7
zavajanje javnosti 1
zdravstvena reforma 1
zdravstveno zavarovanje 1
zdravstvo 19
zdravstvo zaostaja 1
zmanjšanje socialnih razlik 1
zunanji dolg 1
šolnina na univerzi 1
šolski sistem 1
šolstvo 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
571

E1A NAJPOMEMBNEJŠI PROBLEM

Value 4121 Frequency
1 2
89 1
98 69
99 34
alkohol 1
birokracija 2
birokrati 1
bolnica 1
brez. 1
brezp. 1
brezpos 1
brezpos. 1
brezposel. 1
brezposelnost 175
brezposelnost mladih 1
brezposlnost 1
centralizacija 1
da si mladi ne morejo ustvariti pogoev za druzino 1
ddv 1
delovna mesta 1
delovna mesta za invalide 1
denarni problemi 1
dnar za mlade druzine 1
dobri prijateljski odnosi s sosedi 1
draginja - višanje cen 1
dragninja 1
droge 2
drugi 5
drugi problem 1
drugo 1
drzavljani ne volijo 1
drzavna uprava 1
ekologija 3
ekološki problemi 1
ekonomija 1
financni 1
finančna politika 1
gosp. rast 1
gosp.na štajerskem 1
gospod. 1
gospodarska rast 1
gospodarski 1
gospodarski problemi 1
gospodarsko planiranje 1
gospodarstvo 22
grabežljivost politikov 1
industrija 1
inflacija 2
izbrisani 1
izbrisani delavci 1
izkoriscanje delavcev 1
izkoriščanje delavcev 1
izkoriščanje izbrisanih za volilne namene 1
izobraževanje 1
klientalizem 1
kmetij. 1
kmetijska politika 1
kmetijska politka slaba 1
kmetijstvo 16
koripcija 1
korupcija 25
kriminal 4
kriza vrednot 1
ksenofobija 1
kultura 2
lds 1
majhne place 2
male pokojnine 1
malo ljudi šlo na evrop. volitve 1
mamila 1
meja za upokojitev 1
mlade druzine 1
mladi brez služb,stanovanj 1
moralna propadlost 1
nacionalni ponos 1
naj se ne delajo norca iz ljudi 1
namislena brezp. 1
nasilje (v druzinah...) 1
nataliteta 1
nazaposlenost 1
nedelovanje parlamenta 1
neenakomerna razvitost regija 1
neenakost 1
nemorala 1
nenaklonjenost do tujega kapitala 1
neodgovorna vlada 1
neplačevanje dela 1
nepostenost 1
nepoznavanje eu 1
nepoštena sociala 1
nepravna država 3
nerazvito gosp. 1
neresna politika 1
nesorazemerje med cenami in plačami 1
nesporazum v parlamentu 1
nesposobnost državnega zbora 1
nestpnost 1
nestrpnost 1
neurejena zakonodaja 1
neusklajenost vlade 1
nezadovoljstvo med ljudmi 1
nezaposelenst 1
nezaposelnost 1
nezaposelnost mladih 1
nezaposlenost 45
nezaposlenost mladih 2
nezaposlitev 1
nezaupanje v politiko 1
nezaupanje vladi 1
nezdrava povezave gosp-politika 1
ni denarja 1
ni razvojne vizije 1
ni vizije v solstvu 1
ni zanimanja za malega cloveka 1
nizek standard 2
nizka nataliteta 1
nizka pokojnina 1
nizka udeležba na volitvah v EP 1
nizke place 6
nizke plače 13
nizke pokojnine 2
nizki dohodki 1
nogometno igrisce v lj 1
oba 2
odnosi s hrvaško 1
ogromna socialna razlika 1
okolje 1
onesnaženost zraka 1
osiromašenje srednjega sloja 1
padanje števila prebivalstva 1
participativna demok. 1
placa 1
place 12
placilni nered 1
placilni sistem 1
plače 10
plačilni nered 1
plačniška nedisciplina 1
pokojnina 1
pokojnine 3
pokojninska problematika 1
pokojninski sistem 1
politicna korupcija 1
politika 6
pomanjkanje 1
pomanjkanje vere 1
pomankanje delovnih mest 1
porazna vlada 1
pravice žensk 1
pravni red 2
pravni sistem (sodstvo) 1
pravo 1
pravosodje 1
predolgo so nekateri na oblasti, menjava oblasti 1
premajhne place 1
premajhne pokojnine 1
premalo denarja 1
premalo denarja za raziskave 1
premalo podpore za družine 1
premalo vlaganja v znanje... 1
premalo štipendij za dijake,študente 1
prenizka stopnja izobrazbe 1
prenizke place 4
prenizke plače 2
prepiri med strankami 1
prevelik razpon plač 1
prevelika birokracija 1
prevelika razlika v placah 1
prevelika socialna razlika 1
prevelike dohodkovne razlike 1
prevelike razlike pri pokojninah 1
prevelike razlike v placah 1
prevelike socialne razlike 1
preveč referendumov 1
previsoke cene 2
prihodnost mladih 1
priseljevanje tujcev 1
problematična vlada 1
promet 1
prvi 8
prvo 1
razkorak med pozicijo... 1
razlike med bogatimi in revnimi 1
razlike v placah 1
razlike v plačah 2
razmerja med dohodki 1
razmerje cen in plac 1
razslojevanje 1
razvoj malih podjetij 1
revscina 4
revščina 8
romski problemi 1
samovšečnost 1
slaba gospodarska rast 1
slaba socialna varnost 1
slabe place 3
slabe plače 1
slabi življenski pogoji 1
slabo gospodarstvo 2
slabo kmetijstvo 1
slabo zdravstvo 1
sluzbe 1
službe 1
socaialno varstvo 1
sociala 12
socialna razlojenost 1
socialna razslojenost 1
socialna varnost 4
socialna varnost(invalidnost) 1
socialne razlike 7
socialni položaj 1
socialni prob. 1
socialni problemi 2
socialno varstvo 1
sodni postopki - počasni, ni končne rešitve 1
sodstvo 5
sola 1
solstvo 4
spori med strankami 1
stanovanja 1
stanovanjska politika 1
stanovanjska problematika 1
stanovanjski krediti 1
stanovanjski problem 1
strah pred spremembami 1
stranka na oblasti-LDS 1
studentska prehrana 1
tehnološka razvitost 1
tretji 1
upokojenci 1
upostevanje pravnega reda 1
uskladitev cen, plac 1
usklajevanje zakonodaje z evropsko 1
vedno vecja revscina 1
vedno večje razlike med revnimi in bogatimi 1
vedno večji prepad med bogatimi in revnimi 1
visoke cene 3
visoke cene živil 1
vključevanje v Evropo 1
vlada 2
vodilni previsoke plače/pokojnine 1
zakonodaja 1
zaostalost prlekije 1
zaposlenost 2
zaposli. 1
zaposlitev 2
zaposlitve 1
zaposlovanje 11
zaposlovanje mladih 2
zaposlovanje mladine 1
zapostavljenost podezelja 1
zdravstvena problematika 1
zdravstvo 27
zivljenjski standard 1
šolstvo 6
špekulativni kapitalizem in družbeno razslojevanje 1
študentska problematika 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
803

E2 POLIT. STR.NAJBOLJ USPOSOBLJENA ZA REŠEVANJE PROBLEMA?

Value 5120 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 2
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 117
3 NSI - krscanska ljudska stranka 44
4 SLS - slovenska ljudska stranka 16
5 SMS - stranka mladih Slovenije 3
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 12
7 SDS - slovenska demokratska stranka 66
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 38
9 SJN - Slovenija je naša 6
10 druga stranka 3
11 nobena stranka 339
98 ne vem 267
99 b. o. 89
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
307 695

Valid range from 1 to 10

E3 SE DANES S TEM PROBL. UKVARJAJO OBČINE, DRŽAVA ALI EVR.USTANOVE

Value 6119 Frequency
1 občine 156
2 slovenska država 415
3 evropske ustanove 66
8 ne vem 171
9 b.o. 194
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
637 365

Valid range from 1 to 3

E4 KDO JE NAJBOLJ POKLICAN ZA REŠEVANJE PROBLEMA?

Value 7118 Frequency
1 občine 103
2 slovenska država 672
3 evropske ustanove 47
8 ne vem 71
9 b.o. 109
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
822 180

Valid range from 1 to 3

E5 KOLIKO DNI NA TEDEN GLEDATE POROČILA NA TV

Value 8117 Frequency
0 0 dni 48
1 1 dan 60
2 2 dni 108
3 3dni 129
4 4 dni 95
5 5 dni 86
6 6 dni 33
7 7 dni 432
8 ne vem 3
9 b.o. 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
991 11

Valid range from 0 to 7

E5A1 KATERA TV POROCILA

Value 9116 Frequency
1 TV Dnevnik 500
2 24 ur 410
3 lokalna tv poročila 5
4 poročila tujih tv postaj 8
5 druga poročila 23
8 ne vem 5
9 b.o. 51
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
946 56

Valid range from 1 to 5

E5A2 KATERA TV POROCILA

Value 10115 Frequency
1 TV Dnevnik 102
2 24 ur 173
3 lokalna tv poročila 14
4 poročila tujih tv postaj 14
5 druga poročila 33
8 ne vem 0
9 b.o. 666
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
336 666

Valid range from 1 to 5

E5A3 KATERA TV POROCILA

Value 11114 Frequency
1 TV Dnevnik 3
2 24 ur 2
3 lokalna tv poročila 6
4 poročila tujih tv postaj 12
5 druga poročila 11
8 ne vem 0
9 b.o. 968
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
34 968

Valid range from 1 to 5

E5A4 KATERA TV POROCILA

Value 12113 Frequency
1 TV Dnevnik 0
2 24 ur 0
3 lokalna tv poročila 0
4 poročila tujih tv postaj 2
5 druga poročila 0
8 ne vem 0
9 b.o. 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2 1000

Valid range from 1 to 5

E5A5 KATERA TV POROCILA

Value 13112 Frequency
1 TV Dnevnik 0
2 24 ur 0
3 lokalna tv poročila 0
4 poročila tujih tv postaj 0
5 druga poročila 0
8 ne vem 0
9 b.o. 1002
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 1002

Valid range from 1 to 5

E6 KOLIKO DNI V TEDNU BERETE ČASOPISE?

Value 14111 Frequency
0 0 dni 99
1 1 dan 128
2 2 dni 119
3 3dni 97
4 4 dni 43
5 5 dni 37
6 6 dni 76
7 7 dni 368
8 ne vem 4
9 b.o. 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
967 35

Valid range from 0 to 7

E6A1 KATERE ČASOPISE REDNO BERETE?

Value 15110 Frequency
1 Delo 282
2 Dnevnik 148
3 Večer 119
4 Slovenske novice 166
5 Finance 7
6 tuji dnevni časopisi 3
7 lokalni časopis 78
8 drug časopis 83
9 b.o. 116
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
886 116

Valid range from 1 to 8

E6A2 KATERE ČASOPISE REDNO BERETE?

Value 16109 Frequency
1 Delo 56
2 Dnevnik 60
3 Večer 33
4 Slovenske novice 77
5 Finance 17
6 tuji dnevni časopisi 5
7 lokalni časopis 61
8 drug časopis 105
9 b.o. 588
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
414 588

Valid range from 1 to 8

E6A3 KATERE ČASOPISE REDNO BERETE?

Value 17108 Frequency
1 Delo 13
2 Dnevnik 19
3 Večer 8
4 Slovenske novice 17
5 Finance 4
6 tuji dnevni časopisi 3
7 lokalni časopis 21
8 drug časopis 34
9 b.o. 883
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
119 883

Valid range from 1 to 8

E6A4 KATERE ČASOPISE REDNO BERETE?

Value 18107 Frequency
1 Delo 2
2 Dnevnik 2
3 Večer 3
4 Slovenske novice 2
5 Finance 0
6 tuji dnevni časopisi 0
7 lokalni časopis 1
8 drug časopis 4
9 b.o. 988
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14 988

Valid range from 1 to 8

E6A5 KATERE ČASOPISE REDNO BERETE?

Value 19106 Frequency
1 Delo 0
2 Dnevnik 0
3 Večer 1
4 Slovenske novice 0
5 Finance 1
6 tuji dnevni časopisi 0
7 lokalni časopis 0
8 drug časopis 1
9 b.o. 999
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3 999

Valid range from 1 to 8

E6A6 KATERE ČASOPISE REDNO BERETE?

Value 20105 Frequency
1 Delo 0
2 Dnevnik 0
3 Večer 0
4 Slovenske novice 0
5 Finance 0
6 tuji dnevni časopisi 0
7 lokalni časopis 0
8 drug časopis 0
9 b.o. 1002
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 1002

Valid range from 1 to 8

E6A7 KATERE ČASOPISE REDNO BERETE?

Value 21104 Frequency
1 Delo 0
2 Dnevnik 0
3 Večer 0
4 Slovenske novice 0
5 Finance 0
6 tuji dnevni časopisi 0
7 lokalni časopis 0
8 drug časopis 0
9 b.o. 1002
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 1002

Valid range from 1 to 8

E6A8 KATERE ČASOPISE REDNO BERETE?

Value 22103 Frequency
1 Delo 0
2 Dnevnik 0
3 Večer 0
4 Slovenske novice 0
5 Finance 0
6 tuji dnevni časopisi 0
7 lokalni časopis 0
8 drug časopis 0
9 b.o. 1002
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 1002

Valid range from 1 to 8

E7A KAKO POGOSTO STE V 3 TEDNIH GLEDALI O EU VOLITVAH NA TV

Value 23102 Frequency
1 pogosto 176
2 včasih 497
3 nikoli 322
8 ne vem 0
9 b.o. 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
995 7

Valid range from 1 to 3

E7B ... BRALI O EU VOLITVAH V ČASOPISIH?

Value 24101 Frequency
1 pogosto 156
2 včasih 424
3 nikoli 414
8 ne vem 2
9 b.o. 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
994 8

Valid range from 1 to 3

E7C ... SE POGOVARJALI S PRIJATELJI O EU VOLITVAH

Value 25100 Frequency
1 pogosto 136
2 včasih 519
3 nikoli 339
8 ne vem 2
9 b.o. 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
994 8

Valid range from 1 to 3

E7D ... ŠLI NA JAVNO ZBOROVANJE EU VOLITVAH

Value 2699 Frequency
1 pogosto 4
2 včasih 35
3 nikoli 953
8 ne vem 2
9 b.o. 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
992 10

Valid range from 1 to 3

E7E ... POISKALI NA INTERNETU SPOROČILA O EU VOLITVAH

Value 2798 Frequency
1 pogosto 13
2 včasih 68
3 nikoli 903
8 ne vem 1
9 b.o. 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
984 18

Valid range from 1 to 3

E8 KOLIKO ZANIMALA KAMPANJA ZA EU VOLITVE

Value 2897 Frequency
1 ZELO ME JE ZANIMALA 92
2 DO NEKE MERE ME JE ZANIMALA 341
3 LE MALO ME JE ZANIMALA 305
4 SPLOH ME NI ZANIMALA 254
8 ne vem 6
9 b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
992