Sociološko prostorska analiza Prešernovega trga v Ljubljani: Presoja pripomb in predlogov občanov ob javni razgrnitvi projekta Prešernovega trga v Ljubljani

Basic Study Information

ADP - IDNo: PRSTRG88
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PRSTRG88_V1
Main author(s):
  • Gantar, Pavle
  • Kos, Drago
Data file producer:
CPS - Center za prostorsko sociologijo, Fakulteta za družbene vede,, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; 1988)

Funding agency:

Mestna raziskovalna skupnost, Ljubljana

Project number:

no information

Study Content

Keywords:

urejanje prostora, nelegitimnost urbanizma, legitimnost urbanizma, prostorske vrednote, javno mnenje, sodelovanje javnosti, komuniciranje z javnostmi, prenova starega mesta, identiteta mesta, estetske presoje, zbiranje pripomb, prostorski diskurzi, ideološki registri, prostorski konflikti, presoje posegov v prostor

Keywords ELSST:
PROSTOR, URBANI PROSTOR, MESTO, IDENTITETA, KULTURNA IDENTITETA, OBNOVA MESTA

Topic Classification CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene razmere in kazalci
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Topic Classification CERIF
Načrtovanje mest in podeželja
Topic Classification ADP
URBANA POLITIKA
URBANIZEM in POLITIKA
POSTOPEK PREUREDITVE PREŠERNOVEGA TRGA
ZNAČILNOSTI PRIPOMB
PROJEKT PREUREDITVE PREŠERNOVEGA TRGA
STROKOVNE PRIPOMBE in PRESOJA PROJEKTA
UGOTOVITVE in PRIPOROČILA


Abstract:

Raziskava je analizirala odziv javnosti na predlog preureditve Prešernovega trga v Ljubljani leta 1988. Ključno dejanje preureditve je bila predvidena postavitev vodnjaka - fontane v središče trga. Zaradi občutljivih simbolnih in identitetnih pomenov tega središčnega mestnega prostora, deloma pa tudi zaradi specifičnih političnih razmer v Sloveniji leta 1988, je namera sprožila številne in zelo burne odzive. Analiza je zajela preko 3000 zapisov, zbranih v knjigi pripomb, ki je bila ponujena ob razstavitvi fontane v merilu 1 : 1 na predvideni lokaciji. Velika večina pripomb je odločno nasprotovala predvideni preureditvi. Z analizo diskurzov se je pokazala raznovrstnost simbolnih in identitetnih pomenov in odnosov do mestnega prostora. Poleg tega je analiza identificirala tudi »neprostorske« tj. splošne družbeno kritične vsebine pripomb, ki jih je sprožil predvideni poseg v občutljiv mestni prostor.

Methodology


Collection date: avgust, 1988
Date of production: 1988
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Ozemlje mesta Ljubljane

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Mimoidoči, ki so v dneh, po razgrnitvi projekta o prenovi, izrazili pripombe o preureditev Prešernovega trga.

Excluded: no information
Data collected by:

Center za prostorsko sociologijo

Sampling procedure:

Zajetih je bilo približno 3000 pripomb. Vzorec ni reprezentativen, vendar pa so legitimni do te mere, da pripovedujejo o sodbah in stališčih o vrsti vprašanj, ki zadevajo urbanizem v Ljubljani.

Mode of data collection:

Sociološko presojanje pripomb zbranih na podlagi javnih pritož, opomb in predlogov.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: PRSTRG88 - Izbor pripomb iz končnega poročila raziskave [datoteka podatkov], 1988

Variable list

V1 ADP IDNo

Value 11 Frequency
PRSTRG88

V1 ADP IDNo

Value 11 Frequency
PRSTRG88

Materials of the Study

No associated materials!

Study Results Materials

  1. Gantar, Pavle in Kos, Drago (1988). Sociološka presoja pripomb in predlogov občanov ob javni razgrnitvi projekta preureditve Prešernovega trga v Ljubljani.

Related Publications

  1. Gantar, Pavle in Kos, Drago (junij, 1990). Preureditev Prešernovega trga v Ljubljani: fontana kot "tujek".
  2. Rau, Peter (november, 1990). Kamen z vodo je spregovoril v srcu mesta Ljubljane, na zemlji Prešernovega trga.
  3. Gantar, Pavle in Kos, Drago (1993). Če bo vodnjak, bo tudi bomba!: o segmentih ruralne ideologije v Ljubljani.

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Due to certain reasons the Slovenian Social Science Data Archives was not able to gain Licence agreement from the author. If you hold copyrights please contact us.

DOCUMENTATION STATUS

2 - Polni opis raziskave.

CLASS OF THE STUDY

6 - raziskave z omejenim problemskim ali teoretskim okvirom in ožjo uporabnostjo za več praktičnih problemov, metodološko in vsebinsko izpopolnjene

  How to CITE this study?

Gantar, P. and Kos, D. (2001). Sociološko prostorska analiza Prešernovega trga v Ljubljani: Presoja pripomb in predlogov občanov ob javni razgrnitvi projekta Prešernovega trga v Ljubljani [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: PRSTRG88. https://doi.org/10.17898/ADP_PRSTRG88_V1

COBISS.SI
Publication date: 2001