Sociološko prostorska analiza Prešernovega trga v Ljubljani: Presoja pripomb in predlogov občanov ob javni razgrnitvi projekta Prešernovega trga v Ljubljani

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: PRSTRG88
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PRSTRG88_V1
Glavni avtor(ji):
  • Gantar, Pavle
  • Kos, Drago
Izdelal datoteko podatkov:
CPS - Center za prostorsko sociologijo, Fakulteta za družbene vede,, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; 1988)

Finančna podpora:

Mestna raziskovalna skupnost, Ljubljana

Vsebina raziskave

Ključne besede:

urejanje prostora, nelegitimnost urbanizma, legitimnost urbanizma, prostorske vrednote, javno mnenje, sodelovanje javnosti, komuniciranje z javnostmi, prenova starega mesta, identiteta mesta, estetske presoje, zbiranje pripomb, prostorski diskurzi, ideološki registri, prostorski konflikti, presoje posegov v prostor

Ključne besede ELSST:
PROSTOR, URBANI PROSTOR, MESTO, IDENTITETA, KULTURNA IDENTITETA, OBNOVA MESTA

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene razmere in kazalci
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Vsebinsko področja CERIF
Načrtovanje mest in podeželja
Vsebinska področja ADP
URBANA POLITIKA
URBANIZEM in POLITIKA
POSTOPEK PREUREDITVE PREŠERNOVEGA TRGA
ZNAČILNOSTI PRIPOMB
PROJEKT PREUREDITVE PREŠERNOVEGA TRGA
STROKOVNE PRIPOMBE in PRESOJA PROJEKTA
UGOTOVITVE in PRIPOROČILA


Povzetek:

Raziskava je analizirala odziv javnosti na predlog preureditve Prešernovega trga v Ljubljani leta 1988. Ključno dejanje preureditve je bila predvidena postavitev vodnjaka - fontane v središče trga. Zaradi občutljivih simbolnih in identitetnih pomenov tega središčnega mestnega prostora, deloma pa tudi zaradi specifičnih političnih razmer v Sloveniji leta 1988, je namera sprožila številne in zelo burne odzive. Analiza je zajela preko 3000 zapisov, zbranih v knjigi pripomb, ki je bila ponujena ob razstavitvi fontane v merilu 1 : 1 na predvideni lokaciji. Velika večina pripomb je odločno nasprotovala predvideni preureditvi. Z analizo diskurzov se je pokazala raznovrstnost simbolnih in identitetnih pomenov in odnosov do mestnega prostora. Poleg tega je analiza identificirala tudi »neprostorske« tj. splošne družbeno kritične vsebine pripomb, ki jih je sprožil predvideni poseg v občutljiv mestni prostor.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: avgust, 1988
Čas izdelave: 1988
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

Ozemlje mesta Ljubljane

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Mimoidoči, ki so v dneh, po razgrnitvi projekta o prenovi, izrazili pripombe o preureditev Prešernovega trga.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Center za prostorsko sociologijo

Tip vzorca:

Zajetih je bilo približno 3000 pripomb. Vzorec ni reprezentativen, vendar pa so legitimni do te mere, da pripovedujejo o sodbah in stališčih o vrsti vprašanj, ki zadevajo urbanizem v Ljubljani.

Način zbiranja podatkov:

Sociološko presojanje pripomb zbranih na podlagi javnih pritož, opomb in predlogov.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: PRSTRG88 - Izbor pripomb iz končnega poročila raziskave [datoteka podatkov], 1988

Spremenljivke

V1 ADP IDNo

Vrednost 11 Frekvenca
PRSTRG88

V1 ADP IDNo

Vrednost 11 Frekvenca
PRSTRG88

Gradiva o izvedbi raziskave

Ni povezanih gradiv!

Rezultati raziskave

  1. Gantar, Pavle in Kos, Drago (1988). Sociološka presoja pripomb in predlogov občanov ob javni razgrnitvi projekta preureditve Prešernovega trga v Ljubljani.

Povezane objave

  1. Gantar, Pavle in Kos, Drago (junij, 1990). Preureditev Prešernovega trga v Ljubljani: fontana kot "tujek".
  2. Rau, Peter (november, 1990). Kamen z vodo je spregovoril v srcu mesta Ljubljane, na zemlji Prešernovega trga.
  3. Gantar, Pavle in Kos, Drago (1993). Če bo vodnjak, bo tudi bomba!: o segmentih ruralne ideologije v Ljubljani.

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Arhiv družboslovnih podatkov zaradi določenih razlogov ni uspel pridobiti izjave o izročitvi. V kolikor ste nosilec avtorskih pravic, prosimo, da kontaktirate ADP.

STATUS RAZISKAVE

2 - Polni opis raziskave.

KATEGORIJA RAZISKAVE

6 - raziskave z omejenim problemskim ali teoretskim okvirom in ožjo uporabnostjo za več praktičnih problemov, metodološko in vsebinsko izpopolnjene

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Gantar, P. in Kos, D. (2001). Sociološko prostorska analiza Prešernovega trga v Ljubljani: Presoja pripomb in predlogov občanov ob javni razgrnitvi projekta Prešernovega trga v Ljubljani [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: PRSTRG88. https://doi.org/10.17898/ADP_PRSTRG88_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.25
Datum prve podatkovne objave: 2001
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si