Anketa o delovni sili, 2012: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

Basic Study Information

ADP - IDNo: ADS12
Main author(s):
  • Statistični urad Republike Slovenije
Data file producer:
SURS - Statistični urad Republike Slovenije (Ljubljana, Slovenija; 2012)

Funding agency:

(1): Državni proračun Republike Slovenije je na podlagi Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995) financiral vse aktivnosti v okviru Letnega programa statističnih raziskovanj 2012.
(2): Evropska komisija (sredstva, namenjenimi metodološkim izboljšavam)

Project number:

(1): Uradni list RS: 92/2011 (None)

Series:
  • ADS/Anketa o delovni sili

    Anketa o delovni sili je najobsežnejše uradno anketiranje gospodinjstev v Sloveniji. Namen Ankete o delovni sili je zbrati podatke o stanju in spremembah na slovenskem trgu dela. Daje nam podatke o velikosti, strukturi in značilnostih aktivnega (delovno aktivnega prebivalstva in brezposelnih oseb) in neaktivnega prebivalstva Slovenije. Do leta 1995 se je raziskava imenovala Anketa o kadrovskem potencialu. Kot razvojni projekt je bila uvedena na Inštitutu za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Razvojna faza je trajala do konca leta 1992. V letu 1993 je bila vključena v Nacionalni program statističnih raziskovanj. Od takrat podatki veljajo za uradne. V letih 1993 in 1994 je raziskavo izvedel Republiški zavod za zaposlovanje ob sodelovanju Statističnega urada Republike Slovenije. Od leta 1995 Anketo o delovni sili izvaja Statistični urad Republike Slovenije. Anketo o delovni sili se je izvajalo skladno z navodili Mednarodne organizacije za delo (ILO), sprejetimi na 13. konferenci statistikov dela, sedaj pa se jo izvaja skladno z zahtevami Statističnega urada Evropske zveze (Eurostata), ki se nanašajo na usklajeno anketo Evropske zveze. To nam omogoča primerljivost z drugimi državami, ki izvajajo ankete o delovni sili, in hkrati tudi časovno primerljivost podatkov. Do 1997 je bila Anketa o delovni sili letna anketa, aprila 1997 pa se je prešlo na kontinuirano Anketo o delovni sili (anketiranje poteka vse leto) ob četrtletnem objavljanju podatkov. Leta 2005 je prišlo do večje spremembe vprašalnika na nacionalni ravni, na evropski ravni pa so države članice začele izvajati kontinuirano četrtletno raziskavo, s katero se pokriva vse tedne posameznega četrtletja. Število sodelujočih držav v Eurostatovem ADS sistemu se je skozi leta povečevalo, v 2013 je sodelovalo 33 držav, katerih naloga je slediti Eurostatovi metodologiji. Novo izbrana gospodinjstva v Sloveniji, na primer, so izbrana z enostavnim slučajnim izborom. V vzorec je vsako četrtletje vključenih nekaj več kot 7 tisoč gospodinjstev. Gospodinjstvo je anketirano v 5 četrtletjih (3 zaporedna, 1 četrtletje premora in še dvakrat).

Study Content

Keywords:

sestava gospodinjstva, država priselitve, dosežena stopnja izobrazbe, tekoče izobraževanje in usposabljanje, delovna aktivnost v zadnjem tednu, samozaposlitev, zaposluje druge, tip zaposlitve, gospodarska dejavnost, trajanje zaposlitve, vir informacij o zaposlitvi, polni delovni čas ali skrajšani, razlogi za skrajšanje delovnega časa, netipična razporeditev delovnega časa, dohodek, pokojnina, razlogi za upokojitev

Keywords ELSST:
DELO IN ZAPOSLOVANJE, ZADOVOLJSTVO NA DELOVNEM MESTU, ZNAČILNOSTI DELOVNEGA MESTA, DELODAJALEC, DELOVNI ČAS, DELOVNA MIGRACIJA, POGOJI ZA OPRAVLJANJE DELA, ISKANJE DELA, BREZPOSELNOST, DELOVNO MESTO

Topic Classification CESSDA
DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje
Topic Classification CERIF
Sociologija dela, sociologija podjetij
Topic Classification ADP
demografija
zaposlenost
brezposelnost
trg delovne sile
neaktivno prebivalstvo
delovni čas
prehod z dela v upokojitev


Abstract:

Anketa o delovni sili 2012 je raziskovanje, ki ima v Sloveniji dolgoletno tradicijo. Raziskava meri stanje na trgu delovne sile, poleg tega pa še druge lastnosti prebivalstva v določenem tednu vsakega četrtletja. Anketa daje podatke o velikosti, strukturi in značilnostih aktivnega in neaktivnega prebivalstva Republike Slovenije. V podatkovno datoteko so dodani še podatki o dohodku fizičnih oseb (register DURS-a) – gre za mesečni dohodek, ki je ali povprečje leta ali povprečje krajšega obdobja, če je oseba delala manj kot leto dni. V vsakem četrtletju je v vzorec izbranih okoli 19.250 posameznikov. Raziskovalcem je na voljo neanonimizirana verzija ADS mikropodatkov, do katere lahko dostopajo v varni sobi ali preko oddaljenega dostopa. Raziskovanje poteka v sklopu Eurostatove Labour Force Survey, v katero je bilo v letu 2012 zajetih 27 držav Evropske unije, 4 države kandidatke ter 2 EFTA državi – Norveška in Švica. Raziskovalcem so preko Eurostata dostopne tudi podatkovne datoteke drugih sodelujočih držav, ki omogočajo medčasovno in mednarodno primerjavo. V raziskovanje Anketa o delovni sili 2012 je vključen tudi t.i. ad-hoc modul, ki pokriva temo "Prehod z dela v upokojitev".

Methodology


Collection date: 2012
Date of production: 2012
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Slovenija

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Enota opazovanja so posamezniki, ki so v letu 2012 večinoma prebivali na ozemlju Republike Slovenije, ne glede na državljanstvo. Vključeni so bili posamezniki, ki so pretežno živeli v izbranem gospodinjstvu. Gospodinjstvo je vsaka (družinska ali druga) skupnost oseb, ki skupaj stanujejo in skupaj porabljajo svoje dohodke za poravnavanje osnovnih življenjskih potreb (stanovanje, hrana in drugo). V anketi so upoštevani tudi trenutno odsotni člani gospodinjstva brez drugega stalnega ali začasnega bivališča, prav tako tudi dijaki srednjih šol, ki živijo v internatu.

Excluded:

Upoštevani niso posamezniki, ki živijo v institucijah (bolniki, zaporniki ipd.) več kot dvanajst mesecev, študenti, ki med študijem ne živijo doma, in posamezniki, ki stalno ali začasno živijo v tujini.

Data collected by:

Statistični urad Republike Slovenije

Sampling procedure:

Anketa o delovni sili temelji na vzorcu, ki je izbran iz Centralnega registra prebivalstva. Je rotirajoča panelna anketa, izvaja se jo nepretrgano skozi celotno leto. Uporabljena vzorčna metoda je stratificirano naključno vzorčenje naslovov gospodinjstev. Vsi člani gospodinjstva na določenem naslovu so vključeni v vzorec. V vsakem četrtletju je v vzorec vključenih približno 16 tisoč posameznikov. Stratumi so definirani z NUTS 3 regijami (12) in tipom naselja (6), definiranim glede na velikost naselja in delež kmetovalcev. Stratifikacija je proporcionalna glede na porazdelitev prebivalstva, pri čemer je prilagojena predhodni stopnji anketiranja. Vsako gospodinjstvo je anketirano petkrat, po rotacijskem modelu 3-1-2 (gospodinjstva so anketirana tri zaporedna četrtletja, potem so za eno četrtletje izključena, nato pa so v anketo vključena še v preostalih dveh četrtletjih). Anketni podatki kažejo, da je okrog 1 % naslovov neustreznih (npr. na naslovu ne živi gospodinjstvo po definiciji ADS).

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu ob podpori računalnika (CAPI). Le pri prvem anketiranju določenega gospodinjstva.

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI). Pri vseh ostalih anketiranjih določenega gospodinjstva, če to ima telefon.

Weighting:

Podatki so uteženi zaradi neenake verjetnosti izbora v vzorec posameznikov na ravni gospodinjstva ter zaradi nesodelovanja. Upošteva se znana porazdelitev prebivalstva, utežuje se glede na: starost (0-14, 15-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70+), spol in regijo (NUTS 3). Končna utež je izračunana na nivoju gospodinjstva, torej imajo vsi člani istega gospodinjstva enako utež (praksa od leta 2005 naprej). Institucionalizirana populacija je upoštevana pri skupnih vrednostih populacije. Uporabljene so populacijske uteži.

Access restrictions

Podatki dostopni registriranim raziskovalcem v statistično-analitičen in znanstveno-raziskovalen namen.

Contact: Irena Svetin.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv po priporočenem zgledu.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Prejemnik se zaveže, da bo podatke uporabljal izključno za namen, za katerega mu je bil omogočen dostop in jih ne bo posredoval oziroma drugače razkril katerikoli tretji osebi. Prejemnik sme objaviti oziroma kakorkoli drugače razkriti katerikoli tretji osebi podatke le v obliki rezultatov, ki so zaščiteni v skladu z navodili Statističnega urada Republike Slovenije.

Basic Data File Description

Title of Data file: ADS12 - Anketa o delovni sili, 2012 [datoteka podatkov]

File ID: ADS12_P1_SL_V1_R0

Format: *.txt - TEKST

  • number of variables: 234
  • number of units: 58415

Version: januar 2014

Additional information:

Podatkovna datoteka, na kateri je Statistični urad Republike Slovenije že izvedel logično kontrolo.

Originalna ASCII delimited datoteka.

Title of Data file: ADS12 - Labour Force Survey, 2012 [datoteka podatkov]

File ID: ADS12_P1_SL_V2_R1

Format: *.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN

  • number of variables: 234
  • number of units: 58415

Version: september 2014

Additional information:

Podatkovni datoteki so dodane labele na ravni spremenljivk in labele na ravni vrednosti spremenljivk, vključno s pripravo šifrantov za pojasnitev vrednosti določenih spremenljivk. Izvedla se je logična kontrola le na ravni osnovnega pregleda frekvenčne porazdelitve posameznih spremenljivk. Izbrisale so se spremenljivke, ki so bile internega SURS značaja. Določile so se manjkajoče vrednosti.

Datoteka je namenjena takojšnjim statističnim analizam, možna je pretvorba v druge formate, za uporabo z drugimi statističnimi programi (SAS, STATA, R! itd.).

Variable list

sid Statistični identifikator

l_sifra Val anketiranja+šifra gospodinjstva

sifra Šifra gospodinjstva

sid Statistični identifikator

l_sifra Val anketiranja+šifra gospodinjstva

sifra Šifra gospodinjstva

v0 Št. člana gospodinjstva

val Val anketiranja

Value 5230 Frequency
1 1. val 17343
2 2.val 12673
3 3. val 10690
4 4. val 9300
5 5. val 8409
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
58415 0

Valid range from 1 to 5

tip Tip anketiranja

Value 6229 Frequency
2 terensko anketiranje 20428
3 telefonsko anketiranje 37987
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
58415 0

Valid range from 2 to 3

datum Datum anketiranja

starost Starost anketiranca

Value 8227 Frequency
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
58415 0 0 78 (95. centil) 42.426 22.144

ank Šifra anketarja

refted Referenčni teden v letu, na katerega se vprašanja nanašajo

Value 10225 Frequency
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
58415 0 2 53 26.882 14.925

Valid range from 2 to 53

v1_1 Ali bo oseba odgovarja sama?

Value 11224 Frequency
1 Da 24035
2 Ne 34380
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
58415 0

Valid range from 1 to 2

v1_4 Razmerja med člani gospodinjstva:

Value 12223 Frequency
1 njegov partner (zakonski ali zunajzakonski) 14090
2 otrok (njegov ali partnerjev) 16663
3 starejši sorodnik (oče, mati, tast, tašča,) 3353
4 drug sorodnik (brat, sestra, vnuk, vnukinja, dedek, babica) 2366
5 drugo (snaha, zet) 906
6 sam je nosilec gospodinjstva 21037
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
58415 0

Valid range from 1 to 6

v1_5 Njegov/njen partner (zakonski ali zunajzakonski) je:

v1_6 Njegov/njen oče je:

v1_7 Njegova/njena mama je:

v1_8 Spol:

Value 16219 Frequency
1 moški 28884
2 ženski 29531
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
58415 0

Valid range from 1 to 2

v1_9a Dan rojstva

Value 17218 Frequency
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
58415 0 1 31 15.688 8.826

Valid range from 1 to 31

v1_9b Mesec rojstva

Value 18217 Frequency
1 5139
2 4467
3 5354
4 5075
5 5225
6 4684
7 4958
8 4832
9 4968
10 4577
11 4573
12 4563
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
58415 0

Valid range from 1 to 12

v1_9c Leto rojstva

Value 19216 Frequency
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
58415 0 1934 (5. centil) 2012 1969.091 22.141

v1_10 Ali imate slovensko državljanstvo?

Value 20215 Frequency
1 Da 57438
2 Ne 977
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
58415 0

Valid range from 1 to 2

v1_11a Državljanstvo katere države imate? - GLEJ ŠIFRANT DRŽAV

Value 21214 Frequency
OSTALO Ostale države z zaščitenimi vrednostmi 159
BA 451
HR 79
MK 88
RS 71
XK 129
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 57438
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
977 57438

v1_12 Ali ste bili rojeni v Sloveniji?

Value 22213 Frequency
1 Da 53869
2 Ne 4546
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
58415 0

Valid range from 1 to 2

v1_13a V kateri državi ste bili rojeni? - GLEJ ŠIFRANT DRŽAV

Value 23212 Frequency
OSTALO Ostale države z zaščitenimi vrednostmi 194
AT 104
BA 2017
DE 149
HR 975
IT 94
ME 83
MK 210
RS 461
UA 35
XK 224
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 53869
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4546 53869

v1_14 Katerega leta ste se priselili v Slovenijo?

Value 24211 Frequency
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 53869
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4546 53869 1946 (5. centil) 2012 1980.663 17.949

v1_15a Iz katere države ste se preselili? - GLEJ ŠIFRANT DRŽAV

Value 25210 Frequency
OSTALO Ostale države z zaščitenimi vrednostmi 53
BA 42
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 58320
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
95 58320

v1_16 Ali imate na tem naslovu:

Value 26209 Frequency
1 stalno prebivališče 57609
2 začasno prebivališče 583
3 na tem naslovu niste prijavljeni 223
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
58415 0

Valid range from 1 to 3

v1_17 Kakšen je vaš zakonski stan?

Value 27208 Frequency
1 Samski 13818
2 Poročen 27780
3 Vdovec 3283
4 Razvezan 1109
5 Zunajzakonska skupnost 4818
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 7607
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
50808 7607 1 5

Valid range from 1 to 5

v2_1 Vaša dosežena izobrazba je:

Value 28207 Frequency
1 ste brez šolske izobrazbe 157
2 nepopolna osnovna izobrazba 1304
3 osnovna izobrazba 10506
4 nižja ali srednja poklicna izobrazba 12365
5 srednja strokovna izobrazba 12602
6 srednja splošna izobrazba 3493
7 višja strokovna izobrazba, višješolska izobrazba 3206
8 visokošolska strokovna izobrazba 1676
9 visokošolska univerzitetna izobrazba 4639
10 specializacija 158
11 magisterij 490
12 doktorat 212
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 7607
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
50808 7607 1 12

Valid range from 1 to 12

v2_2a Kaj ste po izobrazbi (smer in šola, ki ste jo končali)? - GLEJ ŠIFRANT KLASIUS-P

v2_3 Katerega leta ali koliko ste bili stari, ko ste dosegli sedanjo stopnjo izobrazbe?

Value 30205 Frequency
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 7607
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
50808 7607 1951 (5. centil) 2012 1984.463 19.286

v2_4 Ali ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH redno ali ob delu obiskovali šolo oziroma bili vpisani na fakulteto?

Value 31204 Frequency
1 Da 7201
2 Ne 43324
3 Ne, ker so bile počitnice 283
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 7607
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
50808 7607 1 3

Valid range from 1 to 3

v2_5 Katero stopnjo izobrazbe boste pridobili?

Value 32203 Frequency
1 Osnovno izobrazbo 92
2 Nižjo ali srednjo poklicno izobrazbo 274
3 Srednjo strokovno izobrazbo 1462
4 Srednjo splošno izobrazbo 1097
5 Višjo strokovno izobrazbo 695
6 Visoko strokovno izobrazbo 1008
7 Visoko univerzitetno izobrazbo 2190
8 Specializacijo 38
9 Magisterij 493
10 Doktorat 134
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 50932
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7483 50932 1 10

Valid range from 1 to 10

v2_5a Ste bili mogoce vpisani v šolo ali na fakulteto predvsem zaradi statusa študenta?

Value 33202 Frequency
1 Da 162
2 Ne 3381
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 54872
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3543 54872 1 2

Valid range from 1 to 2

v2_6 Ali ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH obiskovali še kake tečaje, (tudi šiviljski, kuharski, športni tečaji), krožke,seminarje, inštrukcije, avtošolo, verouk?

Value 34201 Frequency
1 Da 3641
2 Ne 47168
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 7606
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
50809 7606 1 2

Valid range from 1 to 2

v2_7 Koliko ur ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH porabili za to učno dejavnost?

Value 35200 Frequency
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 54774
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3641 54774 1 40 (95. centil) 15.202 16.326

v2_8 Tečaj, seminar ste obiskovali zaradi:

Value 36199 Frequency
1 potreb dela 1904
2 osebnega razvoja, interesa 1737
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 54774
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3641 54774 1 2

Valid range from 1 to 2

v2_9 To izobraževanje je potekalo:

Value 37198 Frequency
1 samo med delovnim časom 797
2 večinoma med delovnim časom 266
3 samo zunaj delovnega časa 799
4 večinoma zunaj delovnega časa 365
5 v tem času nisem bil zaposlen 1414
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 54774
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3641 54774 1 5

Valid range from 1 to 5

v2_10 Kdo je denarno podprl udeležbo v tej učni aktivnosti?

Value 38197 Frequency
1 Vi sami oz. družina 1333
2 Delodajalec 1486
3 Učna aktivnost je bila brezplačna 701
4 Drugo 121
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 54774
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3641 54774 1 4

Valid range from 1 to 4

v2_11 Kaj je bil glavni razlog, da se niste udeležili nobene učne dejavnosti?

Value 39196 Frequency
1 Pomanjkanje časa 8574
2 Prevelika zaposlenost na delovnem mestu 2804
3 V kraju, kjer živite, ni bilo ponudbe, drug kraj je predal 2331
4 Družinske obveznosti 1900
5 Predrago izobraževanje/pomanjkanje denarja 1516
6 Zdravstveni razlogi 2303
7 Ni interesa (tudi starost) 19298
8 Drugo 1651
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 18038
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
40377 18038 1 8

Valid range from 1 to 8

v3_2 Ali ste v prejšnjem tednu (od ponedeljka do nedelje) delali vsaj eno uro za plačilo (denarno ali nedenarno) ali dobiček?

Value 40195 Frequency
1 Da 22562
2 Ne 28246
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 7607
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
50808 7607 1 2

Valid range from 1 to 2

v3_3 Ali ste v prejšnjem tednu pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obrti?

Value 41194 Frequency
1 Da 1142
2 Ne 27104
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 30169
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28246 30169 1 2

Valid range from 1 to 2

v3_4 Ali ste kjub temu, da prejšnji teden niste delali, zaposleni, samozaposleni ali opravljate kakršno koli redno delo za plačilo, dobiček oz. družinsko dobrobit?

Value 42193 Frequency
1 Da 2155
2 Ne 24949
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 31311
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27104 31311 1 2

Valid range from 1 to 2

v3_5 Zakaj v prejšnjem tednu niste delali?

Value 43192 Frequency
1 Zaradi slabega vremena 33
2 Zaradi zastoja iz tehnoloških ali ekonomskih razlogov Zaščitena vrednost
3 Zaradi stavke Zaščitena vrednost
4 Zaradi izobraževanja, usposabljanja zunaj podjetja ali orga Zaščitena vrednost
5 Zaradi bolezni, poškodbe 522
6 Zaradi dopusta 1083
7 Zaradi praznika 95
8 Ker ste na čakanju Zaščitena vrednost
9 Zaradi porodniškega dopusta 301
10 Zaradi očetovskega dopusta Zaščitena vrednost
11 Zaradi koriščenja ur Zaščitena vrednost
12 Drugo 46
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 56260
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2155 56260 1 12

Valid range from 1 to 12

v3_5a Koliko časa boste vse skupaj odsotni z dela?

Value 44191 Frequency
0 manj kot 1 mesec 1210
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 56353
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2062 56353 0 15 (95. centil)

v3_6 Koliko mesecev že ne delate, čeprav ste zaposleni oziroma samozaposleni?

Value 45190 Frequency
0 manj kot 1 mesec Zaščitena vrednost
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 58315
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
100 58315 0 24.600 (95. centil)

v4_1 V prejšnjem tednu ste bili:

Value 46189 Frequency
1 zaposleni v podjetju,organizaciji 18627
2 zaposleni pri obrtniku (s.p.) 1554
3 zaposleni pri kmetu Zaščitena vrednost
4 zaposleni pri osebi v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
5 delali ste v lastnem podjetju 566
6 obrtnik (s.p.) 1571
7 kmet 1035
8 v svobodnem poklicu 62
9 pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, o 1200
10 delali ste po pogodbi 230
11 delali ste za neposredno plačilo 40
12 delali ste preko študentskega servisa 864
13 delali ste preko javnih del 51
14 Vajenec, praktikant Zaščitena vrednost
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 32556
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25859 32556 1 14

Valid range from 1 to 14

v4_1a Ali je mogoče vsaj del pridelkov z vaše kmetije namenjen prodaji?

Value 47188 Frequency
1 Da 783
2 Ne 252
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 57380
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1035 57380 1 2

Valid range from 1 to 2

v4_1b Ali pridelke v glavnem porabite sami?

Value 48187 Frequency
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 58163
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
252 58163 1 2

Valid range from 1 to 2

v4_1c Ali ti pridelki predstavljajo pomemben del porabe hrane v vašem gospodinjstvu?

Value 49186 Frequency
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 58167
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
248 58167 1 2

Valid range from 1 to 2

v4_2 Ali še vedno prejemate plačo ali nadomestilo plače?

Value 50185 Frequency
1 Da 1118
2 Ne 97
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 57200
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1215 57200 1 2

Valid range from 1 to 2

v4_3 Prejemate:

Value 51184 Frequency
1 pol plače ali več Zaščitena vrednost
2 manj kot pol plače Zaščitena vrednost
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 57297
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1118 57297 1 2

Valid range from 1 to 2

v4_4 Delate preko agencije za posredovanje dela?

Value 52183 Frequency
1 Da 1198
2 Ne 20206
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 37011
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
21404 37011 1 2

Valid range from 1 to 2

v4_5 Zaposlujete kaj delavcev?

Value 53182 Frequency
1 Da 896
2 Ne 2333
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 55186
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3229 55186 1 2

Valid range from 1 to 2

v4_5a Ali delate pretežno le za eno stranko?

Value 54181 Frequency
1 Da 244
2 Ne 1080
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 57091
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1324 57091 1 2

Valid range from 1 to 2

v4_5b Ali večinoma delate v prostorih te stranke?

Value 55180 Frequency
1 Da 107
2 Ne 137
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 58171
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
244 58171 1 2

Valid range from 1 to 2

v4_6 Je to delo za:

Value 56179 Frequency
1 nedoločen čas 17720
2 določen čas 2499
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 38196
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
20219 38196 1 2

Valid range from 1 to 2

v4_7 Koliko mesecev traja to delo?

Value 57178 Frequency
0 manj kot 1 mesec 191
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 54710
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3705 54710 0 48 (95. centil)

v4_8 Kaj je razlog, da opravljate delo za določen čas?

Value 58177 Frequency
1 Pripravništvo, usposabljanje 131
2 Ne morete najti stalne zaposlitve 1476
3 Ne želite stalne zaposlitve 65
4 Ste v poskusni dobi 192
5 Individualna pogodba o zaposlitvi 579
6 Izobraževanje, šolanje 865
7 Drugo 397
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 54710
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3705 54710 1 7

Valid range from 1 to 7

v4_9c Kako se imenuje podjetje, organizacija ipd., kjer ste delali prejšnji teden? Kaj se proizvaja oz. kakšne storitve se tam opravljajo? - GLEJ ŠIFRANT SKD

v4_10c Kakšen je bil naziv vašega delovnega mesta? Opišite delo, ki ste ga opravljali v prejšnjem tednu. - GLEJ ŠIFRANT SKP

v4_11a V kateri državi delate? - GLEJ ŠIFRANT DRŽAV

Value 61174 Frequency
OSTALO Ostale države z zaščitenimi vrednostmi 67
AT 255
DE 45
IT 84
SI 25403
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 32561
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25854 32561

v4_11b V kateri kohezijski regiji?

Value 62173 Frequency
SI01 Vzhodna Slovenija 12306
SI02 Zahodna Slovenija 13097
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 33012
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25403 33012

v4_11b2 V kateri občini?

Value 63172 Frequency
1 Ajdovščina 282
2 Beltinci 72
3 Bled 110
4 Bohinj 51
5 Borovnica Zaščitena vrednost
6 Bovec Zaščitena vrednost
7 Brda 58
8 Brezovica 79
9 Brežice 165
10 Tišina Zaščitena vrednost
11 Celje 728
12 Cerklje na Gorenjskem 108
13 Cerknica 106
14 Cerkno 34
15 Črenšovci Zaščitena vrednost
16 Črna na Koroškem Zaščitena vrednost
17 Črnomelj 115
18 Destrnik Zaščitena vrednost
19 Divača 52
20 Dobrepolje Zaščitena vrednost
21 Dobrova - Polhov Gradec 52
22 Dol pri Ljubljani 45
23 Domžale 252
24 Dornava Zaščitena vrednost
25 Dravograd 113
26 Duplek Zaščitena vrednost
27 Gorenja vas - Poljane 55
28 Gorišnica 35
29 Gornja Radgona 130
30 Gornji Grad Zaščitena vrednost
31 Gornji Petrovci 34
32 Grosuplje 186
33 Šalovci Zaščitena vrednost
34 Hrastnik 85
35 Hrpelje - Kozina 72
36 Idrija 185
37 Ig Zaščitena vrednost
38 Ilirska Bistrica 170
39 Ivančna Gorica 166
40 Izola/Isola 175
41 Jesenice 259
42 Juršinci Zaščitena vrednost
43 Kamnik 228
44 Kanal Zaščitena vrednost
45 Kidričevo 89
46 Kobarid 33
47 Kobilje Zaščitena vrednost
48 Kočevje 102
49 Komen Zaščitena vrednost
50 Koper/Capodistria 741
51 Kozje Zaščitena vrednost
52 Kranj 845
53 Kranjska Gora 47
54 Krško 222
55 Kungota 34
56 Kuzma Zaščitena vrednost
57 Laško 99
58 Lenart 181
59 Lendava/Lendva 146
60 Litija 155
61 Ljubljana 5353
62 Ljubno 43
63 Ljutomer 178
64 Logatec 172
65 Loška dolina 33
66 Loški Potok Zaščitena vrednost
67 Luče Zaščitena vrednost
68 Lukovica 48
69 Majšperk 33
70 Maribor 1910
71 Medvode 206
72 Mengeš 77
73 Metlika 68
74 Mežica 51
75 Miren - Kostanjevica 41
76 Mislinja Zaščitena vrednost
77 Moravče 31
78 Moravske Toplice 49
79 Mozirje 44
80 Murska Sobota 490
81 Muta 43
82 Naklo 79
83 Nazarje 60
84 Nova Gorica 508
85 Novo mesto 562
86 Odranci Zaščitena vrednost
87 Ormož 161
88 Osilnica Zaščitena vrednost
89 Pesnica 72
90 Piran/Pirano 174
91 Pivka 60
92 Podčetrtek 40
93 Podvelka Zaščitena vrednost
94 Postojna 198
95 Preddvor Zaščitena vrednost
96 Ptuj 399
97 Puconci 45
98 Rače - Fram 33
99 Radeče 40
100 Radenci 34
101 Radlje ob Dravi 86
102 Radovljica 237
103 Ravne na Koroškem 226
104 Ribnica 80
105 Rogašovci 36
106 Rogaška Slatina 63
107 Rogatec 31
108 Ruše 61
109 Semič Zaščitena vrednost
110 Sevnica 124
111 Sežana 189
112 Slovenj Gradec 323
113 Slovenska Bistrica 266
114 Slovenske Konjice 177
115 Starše Zaščitena vrednost
116 Sveti Jurij Zaščitena vrednost
117 Šenčur 86
118 Šentilj 75
119 Šentjernej 75
120 Šentjur 91
121 Škocjan Zaščitena vrednost
122 Škofja Loka 249
123 Škofljica 38
124 Šmarje pri Jelšah 89
125 Šmartno ob Paki Zaščitena vrednost
126 Šoštanj 95
127 Štore 33
128 Tolmin 118
129 Trbovlje 156
130 Trebnje 153
131 Tržič 90
132 Turnišče Zaščitena vrednost
133 Velenje 487
134 Velike Lašče Zaščitena vrednost
135 Videm 36
136 Vipava 73
137 Vitanje Zaščitena vrednost
138 Vodice Zaščitena vrednost
139 Vojnik 66
140 Vrhnika 142
141 Vuzenica 43
142 Zagorje ob Savi 187
143 Zavrč Zaščitena vrednost
144 Zreče 130
146 Železniki 114
147 Žiri 80
148 Benedikt Zaščitena vrednost
149 Bistrica ob Sotli Zaščitena vrednost
150 Bloke Zaščitena vrednost
151 Braslovče 41
152 Cankova Zaščitena vrednost
153 Cerkvenjak Zaščitena vrednost
154 Dobje Zaščitena vrednost
155 Dobrna Zaščitena vrednost
156 Dobrovnik/Dobronak Zaščitena vrednost
157 Dolenjske Toplice Zaščitena vrednost
158 Grad Zaščitena vrednost
159 Hajdina Zaščitena vrednost
160 Hoče - Slivnica 131
161 Hodoš/Hodos Zaščitena vrednost
162 Horjul 39
163 Jezersko Zaščitena vrednost
164 Komenda 55
165 Kostel Zaščitena vrednost
166 Križevci 35
167 Lovrenc na Pohorju 51
168 Markovci 50
169 Miklavž na Dravskem polju 31
170 Mirna Peč Zaščitena vrednost
171 Oplotnica Zaščitena vrednost
172 Podlehnik Zaščitena vrednost
173 Polzela 54
174 Prebold 41
175 Prevalje 63
176 Razkrižje Zaščitena vrednost
177 Ribnica na Pohorju Zaščitena vrednost
178 Selnica ob Dravi 38
179 Sodražica Zaščitena vrednost
180 Solčava Zaščitena vrednost
181 Sveta Ana Zaščitena vrednost
182 Sveti Andraž v Slov. goricah Zaščitena vrednost
183 Šempeter - Vrtojba 123
184 Tabor Zaščitena vrednost
185 Trnovska vas Zaščitena vrednost
186 Trzin 98
187 Velika Polana Zaščitena vrednost
188 Veržej Zaščitena vrednost
189 Vransko 30
190 Žalec 173
191 Žetale Zaščitena vrednost
192 Žirovnica Zaščitena vrednost
193 Žužemberk 36
194 Šmartno pri Litiji 62
195 Apače Zaščitena vrednost
196 Cirkulane Zaščitena vrednost
197 Kostanjevica na Krki Zaščitena vrednost
198 Makole Zaščitena vrednost
199 Mokronog - Trebelno Zaščitena vrednost
200 Poljčane 34
201 Renče - Vogrsko 34
202 Središče ob Dravi Zaščitena vrednost
203 Straža Zaščitena vrednost
204 Sveta Trojica v Slov. goricah Zaščitena vrednost
205 Sveti Tomaž Zaščitena vrednost
206 Šmarješke Toplice Zaščitena vrednost
207 Gorje 31
208 Log - Dragomer Zaščitena vrednost
209 Rečica ob Savinji Zaščitena vrednost
210 Sveti Jurij v Slov. goricah Zaščitena vrednost
211 Šentrupert Zaščitena vrednost
212 Mirna Zaščitena vrednost
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 33128
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25287 33128 1 211

Valid range from 1 to 212

v4_11c V bližini katerega vecjega mesta delate? Šifrant mest

Value 64171 Frequency
OSTALO Ostale prostorske enote z zaščitenimi vrednostmi 80
AT12 Niederöstereich 131
AT13 Wien 83
AT21 Kärnten 40
DE30 Berlin 45
ITD4 Friuli-Venezia Giulia 70
SI01 Vzhodna Slovenija 12307
SI02 Zahodna Slovenija 13097
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 32562
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25853 32562

v4_12 Ali pri svojem delu vodite zaposlene?

Value 65170 Frequency
1 Da 4187
2 Ne 17217
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 37011
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
21404 37011 1 2

Valid range from 1 to 2

v4_13 Katerega leta ste začeli delati pri sedanjem delodajalcu oziroma opravljati sedanjo samostojno dejavnost?

Value 66169 Frequency
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 32561
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25854 32561 1977 (5. centil) 2012 1999.001 12.009

v4_14 Katerega meseca ste začeli delati pri sedanjem delodajalcu oziroma opravljati sedanjo samostojno dejavnost?

Value 67168 Frequency
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 52365
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6050 52365 1 12 6.166 3.434

Valid range from 1 to 12

v4_15 Vas je k sedanjemu delodajalcu napotil zavod za zaposlovanje oz. svetovalec zaposlitve?

Value 68167 Frequency
1 Da 213
2 Ne 1964
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 56238
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2177 56238 1 2

Valid range from 1 to 2

v4_16 Ste oglas za sedanjo zaposlitev našli na oglasni deski zavoda za zaposlovanje?

Value 69166 Frequency
1 Da 96
2 Ne 1868
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 56451
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1964 56451 1 2

Valid range from 1 to 2

v4_17 Ste ga našli med oglasi Zavoda za zaposlovanje v katerem od časopisov?

Value 70165 Frequency
1 Da 33
2 Ne 1835
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 56547
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1868 56547 1 2

Valid range from 1 to 2

v4_18 Ste ga prebrali na teletekstu ?

Value 71164 Frequency
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 56580
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1835 56580 1 2

Valid range from 1 to 2

v4_19 Ste ga našli na spletni strani zavoda za zaposlovanje?

Value 72163 Frequency
1 Da 63
2 Ne 1760
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 56592
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1823 56592 1 2

Valid range from 1 to 2

v4_20 Koliko delavcev dela na lokaciji, na kateri delate (vključno z vami)?

Value 73162 Frequency
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 58415
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 58415

v4_21 Tam dela:

Value 74161 Frequency
1 1 - 10 oseb 5661
2 11 oseb ali več 17859
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 34895
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23520 34895 1 2

Valid range from 1 to 2

v5_1 Imate delo:

Value 75160 Frequency
1 s polnim delovnim časom 23183
2 s skrajšanim delovnim časom 2675
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 32557
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25858 32557 1 2

Valid range from 1 to 2

v5_2 Koliko ur na teden navadno delate pri delu, o katerem se pogovarjava (vkljucno z nadurami, ce jih opravljate redno)?

Value 76159 Frequency
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 32557
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25858 32557 1 168 39.641 9.43

Valid range from 1 to 168

v5_3 Zakaj navadno delate manj kot 36 ur?

Value 77158 Frequency
1 Zaradi izobraževanja, usposabljanja 720
2 Zaradi bolezni, invalidnosti, delne upokojitve 608
3 Ne morete najti dela z daljšim delovnim časom 193
4 Ne želite dela z daljšim delovnim časom 102
5 Zaradi pomanjkanja dela, manjšega obsega dela 509
6 Ker pazite svoje oz. partnerjeve otroke 132
7 Skrbite za odraslega, ki potrebuje pomoč Zaščitena vrednost
8 Ker pazite svoje oz. partnerjeve otroke in skrbite za odrasl Zaščitena vrednost
9 Iz drugih družinskih razlogov 118
10 Drugo 329
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 55668
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2747 55668 1 10

Valid range from 1 to 10

v5_4 Se vam zdi, da ni ustreznega varstva oz. je predrago?

Value 78157 Frequency
1 Da 78
2 Ne 90
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 58247
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
168 58247 1 2

Valid range from 1 to 2

v5_5 Koliko ur ste delali v prejšnjem tednu?

Value 79156 Frequency
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 32557
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25858 32557 0 52 (95. centil) 34.325 15.751

v5_6 Zakaj ste delali več kot navadno?

Value 80155 Frequency
1 Ker imate premakljiv delovni čas 58
2 Ker je bil obseg dela večji (nadure, nadomeščanje) 1043
3 Drugo 79
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 57235
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1180 57235 1 3

Valid range from 1 to 3

v5_7 Zakaj ste delali manj kot navadno? Zaradi:

Value 81154 Frequency
1 slabega vremena 182
2 zastoja iz tehnoloških ali ekonomskih razlogov 101
3 stavke Zaščitena vrednost
4 ker ste se izobraževali, usposabljali 58
5 ker imate premakljiv delovni čas Zaščitena vrednost
6 bolezni, poškodbe ali začasne nezmožnosti za delo 757
7 porodniškega dopusta 360
8 družinskih oziroma osebnih razlogov 38
9 dopusta 2147
10 praznikov 1745
11 začetka ali spremembe zaposlitve v prejšnjem tednu Zaščitena vrednost
12 izteka zaposlitve v prejšnjem tednu Zaščitena vrednost
13 ker ni bilo pravega dela, ker čakate na delo 149
14 koriščenja ur 45
15 drugo 169
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 52618
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5797 52618 1 15

Valid range from 1 to 15

V5_8 Imate:

Value 82153 Frequency
1 gibljiv delovni čas (npr. prihod 7-9h, odhod 15-17h) 6642
2 točno določen delovni čas (npr. 7-15h) 13628
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 38145
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
20270 38145 1 2

Valid range from 1 to 2

v5_9 Ste v prejšnjem tednu na delovnem mestu opravili kaj dela izven delovnega časa?

Value 83152 Frequency
1 Da 1133
2 Ne 5509
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 51773
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6642 51773 1 2

Valid range from 1 to 2

v5_10 Koliko?

Value 84151 Frequency
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 57282
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1133 57282 0 20 (95. centil) 7.916 7.698

v5_10a Koliko od teh, menite, da bo plačanih?

Value 85150 Frequency
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 57282
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1133 57282 0 10 (95. centil) 2.477 5.332

v5_10b Ste v prejšnjem tednu opravili kaj nadur?

Value 86149 Frequency
1 Da 1321
2 Ne 12307
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 44787
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13628 44787 1 2

Valid range from 1 to 2

v5_10c Koliko?

Value 87148 Frequency
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 57094
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1321 57094 0 20 (95. centil) 8.849 7.744

v5_10d Koliko od teh, menite, da bo plačanih?

Value 88147 Frequency
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 57094
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1321 57094 0 16 (95. centil) 4.74 6.752

v5_11a Ali bi želeli delati več ur na teden, kot običajno delate, če bi prejeli večjo plačo?

Value 89146 Frequency
1 Da 4518
2 Ne 21238
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 32659
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25756 32659 1 2

Valid range from 1 to 2

v5_11b Več ur bi želeli delati:

Value 90145 Frequency
1 z dodatnim delom 227
2 z drugim osnovnim delom 165
3 v okviru sedanjega dela 2804
4 z dodatnim, drugim oz. sedanjim delom 1322
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 53897
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4518 53897 1 4

Valid range from 1 to 4

v5_12 Koliko ur na teden bi želeli delati vse skupaj?

Value 91144 Frequency
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 53897
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4518 53897 6 168 49.281 7.833

Valid range from 6 to 168

v5_13 Ali bi bili pripravljeni sprejeti več dela v naslednjih dveh tednih?

Value 92143 Frequency
1 Da 4169
2 Ne 349
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 53897
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4518 53897 1 2

Valid range from 1 to 2

v5_14 Zakaj ne?

Value 93142 Frequency
1 Končati morate izobraževanje, šolanje Zaščitena vrednost
2 Sedanjega dela ne morete zapustiti v dveh tednih Zaščitena vrednost
3 Iz osebnih ali družinskih razlogov 174
4 Nezmožnost za delo (bolezen, invalidnost) 44
5 Urejate si pogoje za samozaposlitev (dokumentacija, denarna Zaščitena vrednost
6 Drugo 78
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 58066
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
349 58066 1 6

Valid range from 1 to 6

v5_15 Ali delate v izmenah?

Value 94141 Frequency
1 Običajno 5889
2 Včasih 901
3 Nikoli 14614
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 37011
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
21404 37011 1 3

Valid range from 1 to 3

v5_16 Ali delate zvečer?

Value 95140 Frequency
1 Običajno 5411
2 Včasih 5733
3 Nikoli 14714
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 32557
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25858 32557 1 3

Valid range from 1 to 3

v5_17 Ali delate ponoči?

Value 96139 Frequency
1 Običajno 1976
2 Včasih 3050
3 Nikoli 20832
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 32557
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25858 32557 1 3

Valid range from 1 to 3

v5_18 Ali delate ob sobotah?

Value 97138 Frequency
1 Običajno 5989
2 Včasih 9270
3 Nikoli 10599
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 32557
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25858 32557 1 3

Valid range from 1 to 3

v5_19 Ali delate ob nedeljah?

Value 98137 Frequency
1 Običajno 3953
2 Včasih 4982
3 Nikoli 16923
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 32557
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25858 32557 1 3

Valid range from 1 to 3

v5_19d Ali ste v prejšnjem tednu koristili kakšen dan dopusta?

Value 99136 Frequency
1 Da 2686
2 Ne 17556
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 38173
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
20242 38173 1 2

Valid range from 1 to 2

v5_19e Koliko dni?

Value 100135 Frequency
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 55729
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2686 55729 1 7 3.193 1.708

Valid range from 1 to 7

v5_20 Ali opravljate svoje delo doma, v stanovanju?

Value 101134 Frequency
1 Običajno 1813
2 Včasih 2259
3 Nikoli 21786
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 32557
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25858 32557 1 3

Valid range from 1 to 3

v5_21 Doma delate zaradi:

Value 102133 Frequency
1 preobilice dela, lastnega interesa 2744
2 dogovora z delodajalcem 1286
3 dodatnega plačila 42
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 54343
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4072 54343 1 3

Valid range from 1 to 3

v7_1 Ali ste poleg tega dela v prejšnjem tednu opravljali še kakšno drugo delo?

Value 103132 Frequency
1 Da 890
2 Ne 24968
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 32557
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25858 32557 1 2

Valid range from 1 to 2

v7_2 Pri tem delu ste bili:

Value 104131 Frequency
1 zaposleni v podjetju,organizaciji 35
2 zaposleni pri obrtniku (s.p) Zaščitena vrednost
3 zaposleni pri kmetu Zaščitena vrednost
4 zaposleni pri osebi v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
5 delali ste v lastnem podjetju Zaščitena vrednost
6 obrtnik (s.p.) 109
7 kmet 136
8 v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
9 pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, o 419
10 delali ste po pogodbi 107
11 delali ste za neposredno plačilo Zaščitena vrednost
12 delali ste preko študentskega servisa Zaščitena vrednost
13 delali ste preko javnih del Zaščitena vrednost
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 57526
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
889 57526 1 12

Valid range from 1 to 13

v7_2a Ali je mogoče vsaj del pridelkov z vaše kmetije namenjen prodaji?

Value 105130 Frequency
1 Da 85
2 Ne 51
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 58279
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
136 58279 1 2

Valid range from 1 to 2

v7_3 Ste zaposlovali kaj delavcev?

Value 106129 Frequency
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 58145
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
270 58145 1 2

Valid range from 1 to 2

v7_4c Kako se imenuje podjetje, organizacija ipd., kjer ste opravljali dodatno delo? Kaj se proizvaja oziroma kakšne storitve se tam opravljajo? - GLEJ ŠIFRANT SKD

v7_5c Kakšen je naziv vašega delovnega mesta? Opišite svoje dodatno delo. - GLEJ ŠIFRANT SKP

v7_6 Koliko ur ste v prejšnjem tednu opravili z dodatnim delom?

Value 109126 Frequency
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 57525
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
890 57525 1 40 (95. centil) 16.929 11.917

v7_7 Iščete

Value 110125 Frequency
1 Drugo osnovno delo 799
2 Drugo, dodatno delo 117
3 Niti eno niti drugo 24942
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 32557
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25858 32557 1 3

Valid range from 1 to 3

v7_8 Zakaj iščete drugo osnovno delo?

Value 111124 Frequency
1 Bojite se ali veste, da boste izgubili delo 107
2 Imate zaposlitev za določen čas oziroma opravljate prilož 127
3 Iščete drugo osnovno delo, kjer bi delali več ur 49
4 Iščete drugo osnovno delo, kjer bi delali manj ur Zaščitena vrednost
5 Želite boljšo plačo 205
6 Želite imeti ugodnejše delovne razmere (delovni čas, pot 134
7 Želite opravljati delo, ustreznješe svoji izobrazbi 140
8 Drugo Zaščitena vrednost
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 57616
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
799 57616 1 8

Valid range from 1 to 8

v7_9 Zakaj iščete drugo, dodatno delo?

Value 112123 Frequency
1 Bojite se ali veste, da boste izgubili delo Zaščitena vrednost
2 Imate zaposlitev za določen čas oziroma opravljate prilož Zaščitena vrednost
3 Iščete drugo osnovno delo, kjer bi delali več ur Zaščitena vrednost
4 Iščete drugo osnovno delo, kjer bi delali manj ur 79
5 Želite boljšo plačo Zaščitena vrednost
6 Želite imeti ugodnejše delovne razmere (delovni čas, pot Zaščitena vrednost
7 Želite opravljati delo, ustreznješe svoji izobrazbi Zaščitena vrednost
8 Drugo Zaščitena vrednost
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 58298
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
117 58298 1 7

Valid range from 1 to 8

v8_1 Ali ste kdaj prej delali za plačilo, dobiček ali družinsko dobrobit?

Value 113122 Frequency
1 Da 18145
2 Ne 6805
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 33465
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24950 33465 1 2

Valid range from 1 to 2

v8_1a Ali ste mogoče med študijem redno delali preko študentskega servisa?

Value 114121 Frequency
1 Da 402
2 Ne 6403
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 51610
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6805 51610 1 2

Valid range from 1 to 2

v8_2c Kako se imenuje podjetje, organizacija ipd., kjer ste nazadnje delali? Kaj se je proizvajalo oz. kakšne storitve so se tam opravljale? - GLEJ ŠIFRANT SKD

v8_3c Kakšen je bil naziv vašega delovnega mesta? Opišite delo, ki ste ga opravljali? - GLEJ ŠIFRANT SKP

v8_4 Takrat ste bili:

Value 117118 Frequency
1 zaposleni v podjetju,organizaciji 15478
2 zaposleni pri obrtniku (s.p) 713
3 zaposleni pri kmetu Zaščitena vrednost
4 zaposleni pri osebi v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
5 delali ste v lastnem podjetju 144
6 obrtnik (s.p.) 671
7 kmet 365
8 v svobodnem poklicu 35
9 pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, o 270
10 delali ste po pogodbi 137
11 delali ste za neposredno plačilo Zaščitena vrednost
12 delali ste preko javnih del 70
13 delali preko študentskega servisa 615
14 delali ste kot vajenec praktikant Zaščitena vrednost
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 39868
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
18547 39868 1 14

Valid range from 1 to 14

v8_5 Ste zaposlovali kaj delavcev?

Value 118117 Frequency
1 Da 383
2 Ne 832
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 57200
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1215 57200 1 2

Valid range from 1 to 2

v8_6 Katerega leta ste nazadnje delali (za plačilo ali pomagali na družinski kmetiji, v družinskem podjetju, obrti)?

Value 119116 Frequency
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 39868
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
18547 39868 1983 (5. centil) 2012 1999.962 10.426

v8_7 V katerem mesecu ste nazadnje delali?

Value 120115 Frequency
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 53315
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5100 53315 1 12 7.312 3.545

Valid range from 1 to 12

v8_8 Zakaj tega dela ne opravljate več?

Value 121114 Frequency
1 Ker ste bili odpuščeni 671
2 Ker ste dali odpoved 171
3 Zaradi prenehanja zaposlitve za določen čas 627
4 Zaradi izteka pogodbe 491
5 Zaradi upokojitve 13048
6 Zaradi opustitve dejavnosti zaradi ekonomskih razlogov (nere 1476
7 Zaradi izobraževanja 434
8 Zaradi nezmožnosti za delo (bolezen, invalidnost) 1116
9 Ker pazite otroke Zaščitena vrednost
10 Ker skrbite za odraslega, ki potrebuje pomoč Zaščitena vrednost
11 Ker pazite otroke in skrbite za odraslega, ki potrebuje pomo Zaščitena vrednost
12 Zaradi osebnih ali družinskih razlogov 182
13 Zaradi odhoda na služenje vojaškega roka Zaščitena vrednost
14 Drugo 247
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 39912
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
18503 39912 1 14

Valid range from 1 to 14

v8_9 Ste dokupili zavarovalno dobo?

Value 122113 Frequency
1 Da 795
2 Ne 12253
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 45367
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13048 45367 1 2

Valid range from 1 to 2

v9_1 Ali ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH iskali kakšno delo?

Value 123112 Frequency
1 Da 2527
2 Ne 22363
3 Ne, ker ste delo že našli 61
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 33464
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24951 33464 1 3

Valid range from 1 to 3

v9_2 Ali bi želeli delati, čeprav ne iščete dela?

Value 124111 Frequency
1 Da 1533
2 Ne 20830
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 36052
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22363 36052 1 2

Valid range from 1 to 2

v9_3 Kaj je glavni razlog, da ne iščete dela?

Value 125110 Frequency
1 Upokojitev 13322
2 Nezmožnost za delo (bolezen, invalidnost) 2301
3 Izobraževanje, usposabljanje 4718
4 Osebni ali družinski razlogi 918
5 čakate, da vas pokličejo nazaj na delo (osebe na čakanju) 76
6 Menite, da dela ni na voljo 357
7 Ne želite takoj začeti iskati dela 45
8 Ker pazite svoje oz. partnerjeve otroke 105
9 Skrbite za odraslega, ki potrebuje pomoč 54
10 Ker pazite svoje oz. partnerjeve otroke in skrbite za odrasl Zaščitena vrednost
11 Delate oz. bi želeli delati kot prostovoljec. Zaščitena vrednost
12 Drugo 429
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 36052
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22363 36052 1 12

Valid range from 1 to 12

v9_4 Se vam zdi, da ni ustreznega varstva oz. je predrago?

Value 126109 Frequency
1 Da 116
2 Ne 81
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 58218
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
197 58218 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_1 Iščete:

Value 127108 Frequency
1 zaposlitev 3382
2 samozaposlitev 61
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 54972
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3443 54972 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_2 Iščete zaposlitev:

Value 128107 Frequency
1 s polnim delovnim časom 3227
2 s skrajšanim delovnim časom 155
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 55033
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3382 55033 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_3 Bi sprejeli delo s skrajšanim delovnim časom, če ni dela s polnim delovnim časom?

Value 129106 Frequency
1 Da 2694
2 Ne 533
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 55188
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3227 55188 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_4 Bi sprejeli delo s polnim delovnim časom, če ni dela s skrajšanim delovnim časom?

Value 130105 Frequency
1 Da 57
2 Ne 98
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 58260
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
155 58260 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_5 Koliko mesecev že aktivno iščete delo?

Value 131104 Frequency
0 manj kot 1 mesec 119
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 54972
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3443 54972 0 54.500 (95. centil)

v10_6 Ali ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH iskali delo na zavodu za zaposlovanje?

Value 132103 Frequency
1 Da 1980
2 Ne 1463
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 54972
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3443 54972 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_7 Ste čakali, da vas pokličejo z zavoda za zaposlovanje?

Value 133102 Frequency
1 Da 1726
2 Ne 1717
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 54972
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3443 54972 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_8 Ste vprašali neposredno pri delodajalcu?

Value 134101 Frequency
1 Da 2689
2 Ne 754
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 54972
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3443 54972 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_9 Ste vprašali sorodnike, prijatelje, znance?

Value 135100 Frequency
1 Da 3058
2 Ne 385
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 54972
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3443 54972 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_10 Ste se javili na oglas v časopisu, reviji?

Value 13699 Frequency
1 Da 2551
2 Ne 892
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 54972
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3443 54972 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_11 Ste intenzivno pregledovali oglase v časopisih, revijah, na internetu?

Value 13798 Frequency
1 Da 3032
2 Ne 411
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 54972
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3443 54972 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_12 Ste delo iskali v kateri od zasebnih agencij za zaposlovanje?

Value 13897 Frequency
1 Da 892
2 Ne 2551
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 54972
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3443 54972 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_13 Ste bili na razgovoru ali testiranju pri delodajalcu?

Value 13996 Frequency
1 Da 1875
2 Ne 1568
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 54972
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3443 54972 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_14 Ste čakali na odgovor na prošnjo (prijavo) za zaposlitev?

Value 14095 Frequency
1 Da 2541
2 Ne 902
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 54972
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3443 54972 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_15 Ste iskali zemljo, zgradbe ali opremo za samozaposlitev?

Value 14194 Frequency
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 58354
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61 58354 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_16 Ste iskali dovoljenja, licence, denarna sredstva za samozaposlitev?

Value 14293 Frequency
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 58354
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61 58354 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_17 Ali ste uporabili še katero drugo metodo?

Value 14392 Frequency
1 Da 133
2 Ne 3310
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 54972
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3443 54972 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_18 Kaj je veljalo za vas tik preden ste začeli iskati delo?

Value 14491 Frequency
1 Bili ste redno zaposleni za nedoločen čas 1050
2 Bili ste redno zaposleni za določen čas 1053
3 Bili ste podjetnik, samostojni podjetnik posameznik (obrtnik 148
4 Pomagali ste na družinski kmetiji, v družinskem podjetju, Zaščitena vrednost
5 Opravljali ste pogodbena oziroma priložnostna dela 137
6 Redno ste se izobraževali, šolali 712
7 Bili ste na služenju vojaškega roka Zaščitena vrednost
8 Imeli ste družinske obveznosti oziroma opravljali ste gospo 117
9 Bili ste upokojeni Zaščitena vrednost
10 Drugo 181
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 54972
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3443 54972 1 10

Valid range from 1 to 10

v11_1 Ste našli

Value 14590 Frequency
1 zaposlitev Zaščitena vrednost
2 samozaposlitev Zaščitena vrednost
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 58354
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61 58354 1 2

Valid range from 1 to 2

v11_2 Ste našli zaposlitev

Value 14689 Frequency
1 s polnim delovnim časom Zaščitena vrednost
2 s skrajšanim delovnim časom Zaščitena vrednost
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 58364
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
51 58364 1 2

Valid range from 1 to 2

v11_3 Koliko mesecev ste aktivno iskali delo?

Value 14788 Frequency
0 manj kot 1 mesec Zaščitena vrednost
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 58354
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61 58354 0 24 (95. centil)

v11_4 Ali ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH iskali delo na zavodu za zaposlovanje?

Value 14887 Frequency
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 58354
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61 58354 1 2

Valid range from 1 to 2

v11_5 Ste čakali, da vas pokličejo z zavoda za zaposlovanje?

Value 14986 Frequency
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 58354
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61 58354 1 2

Valid range from 1 to 2

v11_6 Ste vprašali neposredno pri delodajalcu?

Value 15085 Frequency
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 58354
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61 58354 1 2

Valid range from 1 to 2

v11_7 Ste vprašali sorodnike, prijatelje, znance?

Value 15184 Frequency
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 58354
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61 58354 1 2

Valid range from 1 to 2

v11_8 Ste se javili na oglas v časopisu, reviji?

Value 15283 Frequency
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 58354
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61 58354 1 2

Valid range from 1 to 2

v11_9 Ste intenzivno pregledovali oglase v časopisih, revijah, na internetu?

Value 15382 Frequency
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 58354
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61 58354 1 2

Valid range from 1 to 2

v11_10 Ste delo iskali v kateri od zasebnih agencij za zaposlovanje?

Value 15481 Frequency
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 58354
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61 58354 1 2

Valid range from 1 to 2

v11_11 Ste bili na razgovoru ali testiranju pri delodajalcu?

Value 15580 Frequency
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 58354
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61 58354 1 2

Valid range from 1 to 2

v11_12 Ste čakali na odgovor na prošnjo (prijavo) za zaposlitev?

Value 15679 Frequency
1 Da 31
2 Ne 30
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 58354
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61 58354 1 2

Valid range from 1 to 2

v11_13 Ste iskali zemljo, zgradbe ali opremo za samozaposlitev?

Value 15778 Frequency
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 58405
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10 58405 1 2

Valid range from 1 to 2

v11_14 Ste iskali dovoljenja, licence, denarna sredstva za samozaposlitev?

Value 15877 Frequency
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 58405
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10 58405 1 2

Valid range from 1 to 2

v11_15 Ali ste uporabili še katero drugo metodo?

Value 15976 Frequency
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 58354
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61 58354 1 2

Valid range from 1 to 2

v11_16 Kaj je veljalo za vas, tik preden ste začeli iskati delo?

Value 16075 Frequency
1 Delali ste za plačilo, dobiček ali družinsko dobrobit Zaščitena vrednost
2 Redno ste se izobraževali, šolali Zaščitena vrednost
3 Bili ste na služenju vojaškega roka Zaščitena vrednost
4 Imeli ste družinske obveznosti oziroma opravljali ste gospo Zaščitena vrednost
5 Drugo Zaščitena vrednost
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 58354
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61 58354 1 5

Valid range from 1 to 5

v12_1 Če bi zdaj našli delo, ali bi lahko začeli delati v naslednjih DVEH TEDNIH?

Value 16174 Frequency
1 Da 3232
2 Ne 21719
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 33464
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24951 33464 1 2

Valid range from 1 to 2

v12_2 Zakaj v tem času ne bi mogli začeti z delom?

Value 16273 Frequency
1 Končati morate izobraževanje, šolanje 4438
2 Sedanjega dela ne morete zapustiti v dveh tednih Zaščitena vrednost
3 Iz osebnih ali družinskih razlogov Zaščitena vrednost
4 Nezmožnost za delo (bolezen, invalidnost) 2362
5 Urejate si pogoje za samozaposlitev (dokumentacija, denarna Zaščitena vrednost
6 Drugo 13736
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 36696
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
21719 36696 1 6

Valid range from 1 to 6

v12_3 Bi mogoče lahko začeli delati v naslednjih TREH MESECIH?

Value 16372 Frequency
1 Da 299
2 Ne 21420
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 36696
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
21719 36696 1 2

Valid range from 1 to 2

v13_1 Ste prijavljeni na zavodu za zaposlovanje?

Value 16471 Frequency
1 Da 2954
2 Ne 47854
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 7607
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
50808 7607 1 2

Valid range from 1 to 2

v13_2 Prejemate denarno nadomestilo za čas brezposelnosti?

Value 16570 Frequency
1 Da 971
2 Ne 49837
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 7607
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
50808 7607 1 2

Valid range from 1 to 2

v13_3 Kaj pa denarno pomoč za čas brezposelnosti?

Value 16669 Frequency
1 Da 230
2 Ne 50578
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 7607
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
50808 7607 1 2

Valid range from 1 to 2

v13_3a Ali ste:

Value 16768 Frequency
1 zaposleni, samozaposleni, pomagate na družinski kmetiji, v 24039
2 brezposelni 3963
3 učenec, dijak, študent 5869
4 skrbite za gospodinjstvo 793
5 upokojeni 15146
6 nezmožni za delo (bolezen, invalidnost) 842
7 drugo 156
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 7607
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
50808 7607 1 7

Valid range from 1 to 7

v13_4 Pred enim letom ste bili:

Value 16867 Frequency
1 zaposleni v podjetju,organizaciji 19070
2 zaposleni pri obrtniku (s.p) 1510
3 zaposleni pri kmetu Zaščitena vrednost
4 zaposleni pri osebi v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
5 delali ste v lastnem podjetju 563
6 obrtnik (s.p.) 1549
7 kmet 1042
8 v svobodnem poklicu 62
9 pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, o 1186
10 delali ste po pogodbi 189
11 delali ste za neposredno plačilo Zaščitena vrednost
12 delali ste preko študentskega servisa 572
13 delali ste preko javnih del 32
14 brezposelni 3376
15 učenec, dijak, študent 5759
16 upokojeni 14239
17 skrbeli ste za gospodinjstvo 706
18 nezmožni za delo 763
19 drugo 122
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 7607
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum