Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

Basic Study Information

ADP - IDNo: PBSI0111
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0111_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Uhan, Samo
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Falle, Rebeka
 • Filej, Živa
 • Kecman, Ivana
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; november 2001)

Funding agency:

Javnomnenjske raziskave o odnosu javnosti do aktualnih razmer in dogajanj v Sloveniji
Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Project number:

CRP V5-0340-00 (None)

Series:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Study Content

Keywords:

zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, zadovoljstvo z razmerami v slovenskem gospodarstvu, podpora vladi dr. Janeza Drnovška, ocena uspešnosti delovanja državnih organov, podpora vstopu Slovenije v Evropsko unijo, podpora vstopu Slovenije v NATO, zaupanje v institucije, ocena delovanja ministrstev, levo-desno samoopredeljevanje, strankarske preference, stališče o vojaški akciji v Afganistanu, poznavanje predsednika vlade, poznavanje sestave koalicije vlade RS, področja potrebna večje vladne pozornosti, neoporečnost slovenskega mesa, uspešnost delovanja slovenske policije, neposredna izkušnja v stiku s policijo, prekoračitev pooblastil policije, mnenje o prodaji državnega deleža v Ljubljanski banki, poznavanje izjave o povojnih pobojih, navedba zaupanja vrednih oseb iz političnega življenja Slovenije

Keywords ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE
EU
NATO
DELO POLICIJE
DELO VLADE
TERORIZEM


Abstract:

Raziskav sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok vključuje ocene in stališča respondentov o zadovoljstvu z delovm slovenske vlade in slovenske policije. Anketarani izražajo mnenja o podpori vojaški akciji v Afganistanu in zaupanju v neoporečnost slovenskega mesa.

Methodology


Collection date: 26. november 2001 - 28. november 2001
Date of production: november 2001
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: PBSI0111 - Politbarometer PB11/01 [datoteka podatkov], 2001

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 84
 • number of units: 951

Variable list

ANKETA Oznaka Politbarometra

Value 13 Frequency
2001-11-15 951
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
951 2001-11-15 2001-11-15

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Value 22 Frequency
1 ZADOVOLJNI 429
2 NEZADOVOLJNI 434
3 ne vem, b.o. 87
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
863 88

Valid range from 1 to 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 31 Frequency
1 ZADOVOLJNI 553
2 NEZADOVOLJNI 367
3 ne vem, b.o. 27
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
920 31

Valid range from 1 to 3

ANKETA Oznaka Politbarometra

Value 184 Frequency
2001-11-15 951
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
951 2001-11-15 2001-11-15

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Value 283 Frequency
1 ZADOVOLJNI 429
2 NEZADOVOLJNI 434
3 ne vem, b.o. 87
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
863 88

Valid range from 1 to 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 382 Frequency
1 ZADOVOLJNI 553
2 NEZADOVOLJNI 367
3 ne vem, b.o. 27
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
920 31

Valid range from 1 to 3

Q481A ALI PODPIRATE VLADO JANEZA DRNOVŠKA, ALI

ALI PODPIRATE VLADO JANEZA DRNOVŠKA, ALI NE?

Value 481 Frequency
1 da, podpiram 573
2 ne, ne podpiram 269
3 ne vem, b.o. 104
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
842 109

Valid range from 1 to 3

V1_1 VLADA

NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV, VI PA OCENITE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5. PRI ČEMER 1 - POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 - ZELO USPEŠNO, 3 - PA JE NEKJE VMES. NAJPREJ, KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE?

Value 580 Frequency
1 zelo neuspesno 73
2 . 142
3 nekje vmes 462
4 . 173
5 zelo uspesno 39
6 ne vem,b.o. 47
Sysmiss 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
889 62

Valid range from 1 to 5

V2_1 DRNOVSEK

IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA DRNOVŠKA KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Value 679 Frequency
1 zelo neuspesno 54
2 . 98
3 nekje vmes 232
4 . 314
5 zelo uspesno 188
6 ne vem,b.o. 49
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
886 65

Valid range from 1 to 5

V3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAV

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Value 778 Frequency
1 zelo neuspešno 85
2 . 213
3 nekje vmes 403
4 . 120
5 zelo uspešno 30
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 82
Sysmiss 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
851 100

Valid range from 1 to 6

V10 KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽA

KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, BORUTA PAHORJA?

Value 877 Frequency
1 zelo neuspešno 38
2 . 96
3 nekje vmes 295
4 . 310
5 zelo uspešno 104
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 90
Sysmiss 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
843 108

Valid range from 1 to 6

V5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLI

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE MILANA KUČANA?

Value 976 Frequency
1 zelo neuspešno 42
2 . 55
3 nekje vmes 137
4 . 302
5 zelo uspešno 351
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 46
Sysmiss 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
887 64

Valid range from 1 to 6

V9 KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZI

KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Value 1075 Frequency
1 zelo neuspešno 64
2 . 185
3 nekje vmes 371
4 . 130
5 zelo uspešno 27
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 156
Sysmiss 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
777 174

Valid range from 1 to 6

M1 Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPE[NOST D

Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPE[NOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTRSTEV IN NJIHOVIH SEDANJIH MINISTROV, IN SICER NAJPREJ : M. ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE, MINISTER VLADO DIMOVSKI

Value 1174 Frequency
1 zelo neuspešno 54
2 . 134
3 nekje vmes 320
4 . 177
5 zelo uspešno 28
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 218
Sysmiss 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
713 238

Valid range from 1 to 6

M3 M. ZA FINANCE, MINISTER ANTON ROP

M. ZA FINANCE, MINISTER ANTON ROP

Value 1273 Frequency
1 zelo neuspešno 80
2 . 139
3 nekje vmes 258
4 . 227
5 zelo uspešno 87
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 140
Sysmiss 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
791 160

Valid range from 1 to 6

M4 M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTRICA TEA PETRI

M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTRICA TEA PETRIN

Value 1372 Frequency
1 zelo neuspešno 97
2 . 180
3 nekje vmes 327
4 . 144
5 zelo uspešno 16
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 166
Sysmiss 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
764 187

Valid range from 1 to 6

M5 M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, MINISTER FRANC BUT

Value 1471 Frequency
1 zelo neuspešno 73
2 . 174
3 nekje vmes 301
4 . 194
5 zelo uspešno 49
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 138
Sysmiss 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
791 160

Valid range from 1 to 6

M6 NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M

NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M. ZA KULTURO, MINISTRICA ANDREJA RIHTER

Value 1570 Frequency
1 zelo neuspešno 33
2 . 81
3 nekje vmes 302
4 . 212
5 zelo uspešno 44
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 257
Sysmiss 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
672 279

Valid range from 1 to 6

M7 M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER RADO BOH

M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER RADO BOHINC

Value 1669 Frequency
1 zelo neuspešno 42
2 . 106
3 nekje vmes 347
4 . 201
5 zelo uspešno 46
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 187
Sysmiss 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
742 209

Valid range from 1 to 6

M8 M. ZA OBRAMBO, MINISTER ANTON GRIZOLD

M. ZA OBRAMBO, MINISTER ANTON GRIZOLD

Value 1768 Frequency
1 zelo neuspešno 48
2 . 113
3 nekje vmes 300
4 . 218
5 zelo uspešno 45
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 205
Sysmiss 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
724 227

Valid range from 1 to 6

M9 M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ

M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ KOPAČ

Value 1867 Frequency
1 zelo neuspešno 100
2 . 170
3 nekje vmes 306
4 . 144
5 zelo uspešno 43
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 166
Sysmiss 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
763 188

Valid range from 1 to 6

M10 M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER IVAN BIZJAK

M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER IVAN BIZJAK

Value 1966 Frequency
1 zelo neuspešno 59
2 . 150
3 nekje vmes 293
4 . 199
5 zelo uspešno 52
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 175
Sysmiss 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
753 198

Valid range from 1 to 6

M11 IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE

IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE M. ZA PROMET IN ZVEZE, MINISTER JAKOB PRESEČNIK

Value 2065 Frequency
1 zelo neuspešno 45
2 . 119
3 nekje vmes 320
4 . 179
5 zelo uspešno 28
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 237
Sysmiss 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
691 260

Valid range from 1 to 6

M18 M. ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT, MINISTR

M. ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT, MINISTRICA LUCIJA ČOK

Value 2164 Frequency
1 zelo neuspešno 51
2 . 108
3 nekje vmes 297
4 . 240
5 zelo uspešno 60
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 172
Sysmiss 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
756 195

Valid range from 1 to 6

M13 M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER DUŠAN KEBER

M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER DUŠAN KEBER

Value 2263 Frequency
1 zelo neuspešno 46
2 . 100
3 nekje vmes 251
4 . 267
5 zelo uspešno 116
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 148
Sysmiss 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
780 171

Valid range from 1 to 6

M15 M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ

M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ RUPEL

Value 2362 Frequency
1 zelo neuspešno 35
2 . 94
3 nekje vmes 248
4 . 315
5 zelo uspešno 103
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 133
Sysmiss 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
795 156

Valid range from 1 to 6

M19 M. ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO, MINISTER PAV

M. ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO, MINISTER PAVLE GANTAR

Value 2461 Frequency
1 zelo neuspešno 50
2 . 101
3 nekje vmes 301
4 . 186
5 zelo uspešno 36
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 254
Sysmiss 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
674 277

Valid range from 1 to 6

M17 URAD ZA EVROPSKE ZADEVE, MINISTER IGOR B

URAD ZA EVROPSKE ZADEVE, MINISTER IGOR BAVČAR

Value 2560 Frequency
1 zelo neuspešno 38
2 . 110
3 nekje vmes 259
4 . 258
5 zelo uspešno 95
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 167
Sysmiss 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
760 191

Valid range from 1 to 6

EB1 ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTI

ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTILO, ALI JI NE BI KORISTILO, ČE BI POSTALA POLNOPRAVNA ČLANICA EVROPSKE UNIJE?

Value 2659 Frequency
1 koristilo bi ji 500
2 ne bi ji koristilo 258
3 ne vem, b.o. 169
Sysmiss 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
758 193

Valid range from 1 to 3

EBREF ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REF

ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REFERENDUMA O POLNOPRAVNEM ČLANSTVU SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO, KAKO BI VI GLASOVALI? ZA VSTOP ALI PROTI VSTOPU V EVROPSKO UNIJO?

Value 2758 Frequency
1 glasoval bi za vstop 541
2 glasoval bi proti vstopu 246
3 ne ve, b.o. 139
Sysmiss 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
787 164

Valid range from 1 to 3

NATO1 ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE S

ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE S PRIZADEVANJI SLOVENSKE VLADE, DA BI SLOVENIJA POSTALA ČLANICA NATA?

Value 2857 Frequency
1 strinja se 460
2 ne strinja se 350
3 neopredeljen, ne ve, b.o. 116
Sysmiss 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
810 141

Valid range from 1 to 3

NATONAP ALI BO, PO VAŠEM MNENJU, SLOVENIJA POSTA

ALI BO, PO VAŠEM MNENJU, SLOVENIJA POSTALA ČLANICA EU ALI NE?

Value 2956 Frequency
1 da, bo postala 655
2 ne, ne bo postala 110
3 ne vem, b.o. 161
Sysmiss 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
765 186

Valid range from 1 to 3

I1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE ZOPET Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: SEDAJNI VLADI V CELOTI?

Value 3055 Frequency
1 najmanj zaupa 71
2 . 141
3 nekaj vmes 396
4 . 199
5 najbolj zaupa 76
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 42
Sysmiss 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
883 68

Valid range from 1 to 6

I2 SEDANJEMU PREDSEDNIKU VLADE?

SEDANJEMU PREDSEDNIKU VLADE?

Value 3154 Frequency
1 najmanj zaupa 65
2 . 99
3 nekaj vmes 217
4 . 310
5 najbolj zaupa 191
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 43
Sysmiss 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
882 69

Valid range from 1 to 6

I3 DRŽAVNEMU ZBORU?

DRŽAVNEMU ZBORU?

Value 3253 Frequency
1 najmanj zaupa 52
2 . 156
3 nekaj vmes 432
4 . 170
5 najbolj zaupa 47
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 68
Sysmiss 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
857 94

Valid range from 1 to 6

I4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Value 3352 Frequency
1 najmanj zaupa 45
2 . 57
3 nekaj vmes 161
4 . 305
5 najbolj zaupa 317
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 40
Sysmiss 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
885 66

Valid range from 1 to 6

I5 POLITIČNIM STRANKAM?

POLITIČNIM STRANKAM?

Value 3451 Frequency
1 najmanj zaupa 110
2 . 246
3 nekaj vmes 391
4 . 83
5 najbolj zaupa 17
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 78
Sysmiss 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
847 104

Valid range from 1 to 6

I6 SODIŠČEM?

SODIŠČEM?

Value 3550 Frequency
1 najmanj zaupa 122
2 . 206
3 nekaj vmes 339
4 . 146
5 najbolj zaupa 41
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 71
Sysmiss 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
854 97

Valid range from 1 to 6

I7 POLICIJI?

POLICIJI?

Value 3649 Frequency
1 najmanj zaupa 86
2 . 152
3 nekaj vmes 331
4 . 236
5 najbolj zaupa 75
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 45
Sysmiss 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
880 71

Valid range from 1 to 6

I8 VOJSKI?

VOJSKI?

Value 3748 Frequency
1 najmanj zaupa 39
2 . 90
3 nekaj vmes 320
4 . 289
5 najbolj zaupa 113
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 74
Sysmiss 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
851 100

Valid range from 1 to 6

I9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Value 3847 Frequency
1 najmanj zaupa 240
2 . 207
3 nekaj vmes 257
4 . 102
5 najbolj zaupa 57
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 62
Sysmiss 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
863 88

Valid range from 1 to 6

I10 BANKI SLOVENIJE?

BANKI SLOVENIJE?

Value 3946 Frequency
1 najmanj zaupa 35
2 . 99
3 nekaj vmes 305
4 . 315
5 najbolj zaupa 116
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 54
Sysmiss 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
870 81

Valid range from 1 to 6

I11 SLOVENSKEMU TOLARJU?

SLOVENSKEMU TOLARJU?

Value 4045 Frequency
1 najmanj zaupa 13
2 . 53
3 nekaj vmes 249
4 . 359
5 najbolj zaupa 201
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 49
Sysmiss 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
875 76

Valid range from 1 to 6

I14 SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Value 4144 Frequency
1 najmanj zaupa 31
2 . 100
3 nekaj vmes 296
4 . 338
5 najbolj zaupa 120
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 39
Sysmiss 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
885 66

Valid range from 1 to 6

W DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Value 4243 Frequency
1 da 681
2 ne 210
3 ne vem, b.o. 32
Sysmiss 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
891 60

Valid range from 1 to 3

W2 IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? Anketa

IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Value 4342 Frequency
1 DESUS-demokratsko stranko upokojencev Slovenije 9
2 LDS-liberalno demokracijo Slovenije 202
3 NSI-krscanska ljudska stranka 25
4 SLS+SKD-slovenska ljudska stranka 25
5 SMS - stranka mladih Slovenije 7
6 SNS-slovensko nacionalno stranko 10
7 SDS-socialno demokracijo Slovenije 50
8 ZLSD-združeno listo socialnih demokratov 50
9 drugo 13
0 ne vem, b.o. 290
Sysmiss 270
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
391 560

Valid range from 0 to 9

W3 NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO

NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO POVESTE, KATERA STRANKA VAM JE NAJBLIŽJA? Anketar: ne beri strank!!!

Value 4441 Frequency
1 DESUS-demokratsko stranko upokojencev Slovenije 2
2 LDS-liberalno demokracijo Slovenije 91
3 NSI-krscanska ljudska stranka 7
4 SLS+SKD-slovenska ljudska stranka 16
5 SMS - stranka mladih Slovenije 12
6 SNS-slovensko nacionalno stranko 12
7 SDS-socialno demokracijo Slovenije 26
8 ZLSD-združeno listo socialnih demokratov 29
9 drugo 14
0 ne vem, b.o. 317
Sysmiss 425
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
209 742

Valid range from 0 to 9

Q510 KAKO STE RAVNALI OB ZADNJIH VOLITVAH V D

KAKO STE RAVNALI OB ZADNJIH VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR OKTOBRA LANI? ZA KATERO STRANKO OZ. KANDIDATA KATERE STRANKE STE TAKRAT VOLILI? (anketar: ne beri strank!!!)

Value 4540 Frequency
1 DESUS-demokratsko stranko upokojencev Slovenije 14
2 LDS-liberalno demokracijo Slovenije 277
3 NSI-krščansko ljudsko stranko 27
4 SLS+SKD-slovensko ljudsko stranko 33
5 SMS-stranko mladih Slovenije 16
6 SNS-slovensko nacionalno stranko 18
7 SDS-socialno demokracijo Slovenije 65
8 ZLSD-združeno listo socialnih demokratov 70
9 nisem šel na volitve 183
0 ne vem, b.o., drugo 218
Sysmiss 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
703 248

Valid range from 0 to 9

Q584A ALI ODOBRAVATE VOJAŠKE AKCIJE ZAHODNIH Z

ALI ODOBRAVATE VOJAŠKE AKCIJE ZAHODNIH ZAVEZNIKOV PROTI AFGANISTANU, ALI JIM NASPROTUJETE?

Value 4639 Frequency
1 odobravam 362
2 niti ne odobravam niti ne nasprotujem 132
3 nasprotujem 367
4 ne vem b.o. 60
Sysmiss 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
861 90

Valid range from 1 to 4

Q590 DECEMBRA BO MINILO PRVO LETO DELOVANJA V

DECEMBRA BO MINILO PRVO LETO DELOVANJA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE V SEDANJI ZASEDBI. ALI LAHKO POVESTE, KDO JE NJEN PREDSEDNIK? Predsednik vlade RS je: (odprto, anketar šifrira)

Value 4738 Frequency
1 Janez Drnovšek 736
2 Milan Kučan 39
3 Borut Pahor 25
4 Andrej Bajuk 3
5 drugo 5
6 ne vem, b.o. 112
Sysmiss 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
808 143

Valid range from 1 to 6

Q5911 ALI LAHKO NAŠTEJETE STRANKE, IZ KATERIH

ALI LAHKO NAŠTEJETE STRANKE, IZ KATERIH JE SESTAVLJENA KOALICIJA STRANK, KI SESTAVLJAJO VLADO RS? /(Anketar: ne beri strank!)/

Value 4837 Frequency
1 LDS 329
2 SDS 25
3 ZLSD 46
4 SLS+SKD 36
5 NSI 13
6 DESUS 17
7 SNS 2
8 SMS 7
9 ne vem, b.o. 442
Sysmiss 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
475 476

Valid range from 1 to 9

Q5912 ALI LAHKO NAŠTEJETE STRANKE, IZ KATERIH

ALI LAHKO NAŠTEJETE STRANKE, IZ KATERIH JE SESTAVLJENA KOALICIJA STRANK, KI SESTAVLJAJO VLADO RS? /(Anketar: ne beri strank!)/

Value 4936 Frequency
1 LDS 46
2 SDS 40
3 ZLSD 138
4 SLS+SKD 106
5 NSI 16
6 DESUS 52
7 SNS 13
8 SMS 31
9 ne vem, b.o. 6
Sysmiss 503
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
442 509

Valid range from 1 to 9

Q5913 ALI LAHKO NAŠTEJETE STRANKE, IZ KATERIH

ALI LAHKO NAŠTEJETE STRANKE, IZ KATERIH JE SESTAVLJENA KOALICIJA STRANK, KI SESTAVLJAJO VLADO RS? /(Anketar: ne beri strank!)/

Value 5035 Frequency
1 LDS 24
2 SDS 15
3 ZLSD 64
4 SLS+SKD 89
5 NSI 14
6 DESUS 109
7 SNS 9
8 SMS 51
9 ne vem, b.o. 4
Sysmiss 572
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
375 576

Valid range from 1 to 9

Q5914 ALI LAHKO NAŠTEJETE STRANKE, IZ KATERIH

ALI LAHKO NAŠTEJETE STRANKE, IZ KATERIH JE SESTAVLJENA KOALICIJA STRANK, KI SESTAVLJAJO VLADO RS? /(Anketar: ne beri strank!)/

Value 5134 Frequency
1 LDS 11
2 SDS 6
3 ZLSD 43
4 SLS+SKD 50
5 NSI 11
6 DESUS 68
7 SNS 10
8 SMS 53
9 ne vem, b.o. 3
Sysmiss 696
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
252 699

Valid range from 1 to 9

Q5915 ALI LAHKO NAŠTEJETE STRANKE, IZ KATERIH

ALI LAHKO NAŠTEJETE STRANKE, IZ KATERIH JE SESTAVLJENA KOALICIJA STRANK, KI SESTAVLJAJO VLADO RS? /(Anketar: ne beri strank!)/

Value 5233 Frequency
1 LDS 5
2 SDS 1
3 ZLSD 5
4 SLS+SKD 14
5 NSI 3
6 DESUS 20
7 SNS 8
8 SMS 19
9 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 876
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
75 876

Valid range from 1 to 9

Q5916 ALI LAHKO NAŠTEJETE STRANKE, IZ KATERIH

ALI LAHKO NAŠTEJETE STRANKE, IZ KATERIH JE SESTAVLJENA KOALICIJA STRANK, KI SESTAVLJAJO VLADO RS? /(Anketar: ne beri strank!)/

Value 5332 Frequency
1 LDS 2
2 SDS 3
3 ZLSD 0
4 SLS+SKD 0
5 NSI 2
6 DESUS 1
7 SNS 2
8 SMS 3
9 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 938
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13 938

Valid range from 1 to 9

Q5917 ALI LAHKO NAŠTEJETE STRANKE, IZ KATERIH

ALI LAHKO NAŠTEJETE STRANKE, IZ KATERIH JE SESTAVLJENA KOALICIJA STRANK, KI SESTAVLJAJO VLADO RS? /(Anketar: ne beri strank!)/

Value 5431 Frequency
1 LDS 0
2 SDS 0
3 ZLSD 0
4 SLS+SKD 0
5 NSI 0
6 DESUS 2
7 SNS 3
8 SMS 0
9 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 946
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5 946

Valid range from 1 to 9

Q5918 ALI LAHKO NAŠTEJETE STRANKE, IZ KATERIH

ALI LAHKO NAŠTEJETE STRANKE, IZ KATERIH JE SESTAVLJENA KOALICIJA STRANK, KI SESTAVLJAJO VLADO RS? /(Anketar: ne beri strank!)/

Value 5530 Frequency
1 LDS 0
2 SDS 0
3 ZLSD 0
4 SLS+SKD 0
5 NSI 0
6 DESUS 1
7 SNS 0
8 SMS 1
9 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 949
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2 949

Valid range from 1 to 9

Q5919 ALI LAHKO NAŠTEJETE STRANKE, IZ KATERIH

ALI LAHKO NAŠTEJETE STRANKE, IZ KATERIH JE SESTAVLJENA KOALICIJA STRANK, KI SESTAVLJAJO VLADO RS? /(Anketar: ne beri strank!)/

Value 5629 Frequency
1 LDS 0
2 SDS 0
3 ZLSD 0
4 SLS+SKD 0
5 NSI 0
6 DESUS 0
7 SNS 0
8 SMS 0
9 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 951
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 951

Valid range from 1 to 9

Q592A NAVEDKU VAM BOMO ŠTIRI PODROČJADELA, VI

NAVEDKU VAM BOMO ŠTIRI PODROČJADELA, VI PA IZBERITE TISTO, KI BI SE MU MORALA VLADA ZARES UČINKOVITO POSVETITI PRI SVOJEM NADALJNJEM DELU V LETU 2002. ALI JE TO.../

Value 5728 Frequency
1 SKRB ZA ČISTO OKOLJE 252
2 REGIONALNI RAZVOJ 220
3 ZAGOTOVITEV STANOVANJ 289
4 GRADNJA AVTOCEST 114
5 ne vem, b.o. 39
Sysmiss 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
875 76

Valid range from 1 to 5

Q592B KATERO PODROČJE PA BI IZBRALI MED NASLED

KATERO PODROČJE PA BI IZBRALI MED NASLEDNJIMI ŠTIRIMI/

Value 5827 Frequency
1 BOJ PROTI KORUPCIJI 388
2 POENOSTAVITEV BIROKRATSKIH POSTOPKOV 222
3 ZAKLJUČITEV POSTOPKOV DENACIONALIZACIJE 138
4 UREDITEV PRIKRITIH GROBIŠČ 102
Sysmiss 101
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
850 101

Valid range from 1 to 4

Q517 ALI ZAUPATE ZAGOTOVILOM SLOVENSKE VETERI

ALI ZAUPATE ZAGOTOVILOM SLOVENSKE VETERINARSKE UPRAVE, KI PRAVI, DA JE MESO V SLOVENIJI NEOPOREČNO?:/

Value 5926 Frequency
1 da, zaupam 673
2 ne, ne zaupam 188
3 ne vem, b.o. 51
Sysmiss 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
861 90

Valid range from 1 to 3

Q593A KAKO OCENJUJETE USPEŠNOST DELOVANJA SLOV

KAKO OCENJUJETE USPEŠNOST DELOVANJA SLOVENSKE POLICIJE. OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 - POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 - ZELO USPEŠNO, 3 - PA JE NEKJE VMES.

Value 6025 Frequency
1 najslabša ocena 41
2 . 99
3 nekaj vmes 365
4 . 289
5 najboljša ocena 91
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 27
Sysmiss 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
885 66

Valid range from 1 to 6

Q593B KAJ MENITE, ALI JE SLOVENSKA POLICIJA PR

KAJ MENITE, ALI JE SLOVENSKA POLICIJA PRI ODKRIVANJU STORILCEV IN ZBIRANJU DOKAZOV USPEŠNA ALI NE? PONOVNO OCENITE Z OCENAMI OD 1 DO 5

Value 6124 Frequency
1 najslabša ocena 42
2 . 122
3 nekaj vmes 403
4 . 235
5 najboljša ocena 67
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 41
Sysmiss 41
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
869 82

Valid range from 1 to 6

Q593C ALI POLICIJA PRI SVOJEM DELO KDAJ PREKOR

ALI POLICIJA PRI SVOJEM DELO KDAJ PREKORAČUJE SVOJA POOBLASTILA…/

Value 6223 Frequency
1 nikoli 34
2 zelo redko 90
3 redko 451
4 pogosto 217
5 zelo pogosto 43
6 ne vem, b.o. 75
Sysmiss 41
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
835 116

Valid range from 1 to 6

Q593D ALI STE VI OSEBNO KDAJ IMELI KAKŠNO NEPR

ALI STE VI OSEBNO KDAJ IMELI KAKŠNO NEPRIJETNO IZKUŠNJO V STIKU S POLICIJO?/

Value 6322 Frequency
1 da, sem imel 162
2 ne, nisem imel 736
3 ne spomnim se, b.o. 12
Sysmiss 41
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
898 53

Valid range from 1 to 3

Q594 SLOVENSKA VLADA SE JE ODLOČILA PRODATI D

SLOVENSKA VLADA SE JE ODLOČILA PRODATI DRŽAVNI DELEŽ V LJUBLJANSKI BANKI. KAKO NAJ VLADA PRI TEM PREDVESM RAVNA?/ ALI NAJ.../

Value 6421 Frequency
1 DELEŽ PRODA ZA ČIM VIŠJO CENO, PA ČEPRAV SO KUPCI TUJCI, ALI 116
2 NAJ SVOJ DELEŽ PRODA PREDVSEM DOMAČIM KUPCEM, TUDI ČE BO CENA PRI TEM NEKOLIKO NIŽJA 697
3 ne vem, b.o. 97
Sysmiss 41
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
813 138

Valid range from 1 to 3

Q595 SLOVENSKA VLADA JE NEDAVNO SPREJELA IZJA

SLOVENSKA VLADA JE NEDAVNO SPREJELA IZJAVO V ZVEZI S POVOJNIMI POBOJI. ALI STE O TEM KAJ SLIŠALI ALI NE?/

Value 6520 Frequency
1 da, je slišal 659
2 ne, ni slišal 221
3 ne vem, b.o. 28
Sysmiss 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
880 71

Valid range from 1 to 3

Q596 Z IZJAVO VLADA ŽELI PRISPEVATI K SPRAVI

Z IZJAVO VLADA ŽELI PRISPEVATI K SPRAVI TAKO DA BI SE: UREDILA GROBIŠČA POVOJNIH POBOJEV, POVRNILA PIETETA POBITIM IN SPREJELO POVOJNE POBOJE KOT ZGODOVINSKO DEJSTVO. ALI TO PRIZADEVANJE VLADE PODPIRATE ALI NE?/

Value 6619 Frequency
1 da, podpira 618
2 ne, ne podpira 197
3 ne vem, b.o. 93
Sysmiss 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
815 136

Valid range from 1 to 3

SJMIME1 ALI NAM LAHKO NAVEDETE DVE OSEBI IZ POLI

ALI NAM LAHKO NAVEDETE DVE OSEBI IZ POLITIČNEGA ŽIVLJENJA SLOVENIJE, SLOVENCA, KI IMATA SEDAJ MED LJUDMI NAJVEČJI UGLED?/ (Anketar: ne beri, šifriraj!/

Value 6718 Frequency
1 Kučan 398
2 Drnovšek 227
3 Janša 23
4 Pahor 42
5 Bajuk 6
6 Jelinčič 1
7 But 6
8 Rop 8
9 drugo 37
10 ne vem, b.o. 158
Sysmiss 45
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
748 203

Valid range from 1 to 10

SJMIME2 PA ŠE DRUGO IME.../

PA ŠE DRUGO IME.../

Value 6817 Frequency
1 Kučan 164
2 Drnovšek 321
3 Janša 30
4 Pahor 59
5 Bajuk 9
6 Jelinčič 0
7 But 10
8 Rop 22
9 drugo 86
10 ne vem, b.o. 178
Sysmiss 72
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
701 250

Valid range from 1 to 10

LD MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH ST

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Value 6916 Frequency
1 prej levo 292
2 v sredino 131
3 prej desno 186
4 b.o. 313
Sysmiss 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
609 342

Valid range from 1 to 4

LROJ POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Value 7015 Frequency
0 1
4 1
15 1
16 1
18 2
19 6
20 4
21 2
22 5
23 7
24 4
25 4
26 7
27 12
28 9
29 10
30 10
31 8
32 11
33 17
34 19
35 19
36 11
37 11
38 12
39 14
40 10
41 21
42 14
43 12
44 13
45 11
46 17
47 14
48 19
49 14
50 12
51 11
52 16
53 9
54 17
55 21
56 9
57 17
58 22
59 10
60 25
61 17
62 22
63 26
64 27
65 20
66 25
67 13
68 16
69 11
70 13
71 12
72 14
73 17
74 12
75 9
76 19
77 17
78 22
79 18
80 11
81 13
82 24
83 21
Sysmiss 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
921 30 0 83 55.152 17.389

Valid range from 0 to 83

IZOB KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Value 7114 Frequency
1 OSNOVNA 184
2 KONČANA POKLICNA 151
3 KONČANA SREDNJA 401
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 179
Sysmiss 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
915 36

Valid range from 1 to 4

TIPK ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Value 7213 Frequency
1 NA PODEŽELJU 322
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 304
3 V VEČJEM MESTU 115
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 175
Sysmiss 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
916 35

Valid range from 1 to 4

ZAP ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Value 7312 Frequency
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 263
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 136
3 SAMOZAPOSLEN 35
4 KMET 14
5 GOSPODINJA 25
6 UPOKOJENEC 298
7 ŠTUDENT, DIJAK 96
8 BREZPOSELN 50
9 DRUGO... 4
Sysmiss 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
921 30

Valid range from 1 to 9

REG1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Value 7411 Frequency
1 sem veren 442
2 nisem veren 312
3 nekaj vmes... 154
4 zavrnil odg.,b.o. 11
Sysmiss 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
908 43

Valid range from 1 to 4

SPOL SPOL

SPOL

Value 7510 Frequency
1 moški 407
2 ženska 519
Sysmiss 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
926 25

Valid range from 1 to 2

QI ANKETAR: kako bi ocenil koncani intervju

ANKETAR: kako bi ocenil koncani intervju:

Value 769 Frequency
1 dobro, potekal je običajno, normalno hitro ... 860
2 slabo, potekal je neobičajno počasi, ni bilo zanimanja za odg., ... 56
Sysmiss 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
916 35

Valid range from 1 to 2

VZROK ZAKAJ NE BO ODGOVARJAL/A

ZAKAJ NE BO ODGOVARJAL/A

Value 778 Frequency
1 v gospodinjstvu odložili slušalko takoj po prvem kontaktu 2
2 neustrezna številka (podjetje, trgovina, banka, itd.) 0
3 izbrana oseba kljub pojasnilom noče sodelovati 8
4 izbrana oseba začasno odsotna v času trajanja ankete 0
5 izbrane osebe kljub zmenku nikoli ni doma 1
6 nezmožnost sodelovanja ... (bolezen, neznanje jezika, itd.) 4
7 izrecno zvrnil sodelovanje sredi ankete 11
8 drugo,...? 0
Sysmiss 925
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26 925 1 7 5.077 2.115

Valid range from 1 to 8

RSTAR STAROST

Value 787 Frequency
30 ->30 209
45 30 - 45 273
60 46 - 60 221
99 61 -> 218
Sysmiss 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
921 30

Valid range from 30 to 99

WSKUP Str. preference

Value 796 Frequency
1 DESUS 11
2 LDS 293
3 NSI 32
4 SLS+SKD 41
5 SMS 19
6 SNS 22
7 SDS 76
8 ZLSD 79
9 drugo 27
0 ne vem 317
Sysmiss 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
600 351

Valid range from 1 to 9

Q590A KDO JE PREDSEDNIK SLOVENSKE VLADE?

Value 805 Frequency
1 pravilen odgovor 736
2 nepravilen odgovor 72
3 ne ve, b.o. 112
Sysmiss 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
808 143

Valid range from 1 to 2

OMR Omrezna skupina

Value 814 Frequency
1 01 - Ljubljana 258
2 02 - Maribor, Murska Sobota, Ravne na Koroskem 205
3 03 - Celje, Trbovlje 144
4 04 - Kranj 98
5 05 - Koper, Nova Gorica, Postojna 122
7 07 - Novo Mesto, Krsko 76
Sysmiss 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 48

Valid range from 1 to 7

REGIJA Regija

Value 823 Frequency
1 POMURSKA 55
2 PODRAVSKA 145
3 KOROSKA 28
4 SAVINJSKA 126
5 GORENJSKA 83
6 ZASAVSKA 20
7 OSREDNJA 250
8 SPOD. POSAVSKA 29
9 DOLENJSKA 39
10 GORISKA 47
11 OBALNO-KRASKA 45
12 KRASKA 15
Sysmiss 69
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
882 69

Valid range from 1 to 12

VELNAS Velikost naselja

Value 832 Frequency
1 hiša na samem, zaselek ali manjša vas z do 500 prebivalci 280
2 vas, kraj, trg z nad 500 do 2000 prebivalci 129
3 kraj z nad 2000 do 4000 prebivalci 61
4 kraj z nad 4000 do 10.000 prebivalci 122
5 kraj z nad 10.000 do 50.000 prebivalci 154
6 kraj z nad 50.000 prebivalci (Ljubljana, Maribor) 204
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
950 1

Valid range from 1 to 6

WUTEZ Poststratifikacijska utez

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
951 0 0.432 2.137 1 0.528

Valid range from 0.43242818235797 to 2.13710981889941

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Toš, N. (2006). Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: PBSI0111. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0111_V1

COBISS.SI
Publication date: 2006

SIMILAR STUDIES

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si