Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: PBSI0111
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0111_V1
Glavni avtor(ji):
 • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Uhan, Samo
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Falle, Rebeka
 • Filej, Živa
 • Kecman, Ivana
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; november 2001)

Finančna podpora:

Javnomnenjske raziskave o odnosu javnosti do aktualnih razmer in dogajanj v Sloveniji
Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Serija:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, zadovoljstvo z razmerami v slovenskem gospodarstvu, podpora vladi dr. Janeza Drnovška, ocena uspešnosti delovanja državnih organov, podpora vstopu Slovenije v Evropsko unijo, podpora vstopu Slovenije v NATO, zaupanje v institucije, ocena delovanja ministrstev, levo-desno samoopredeljevanje, strankarske preference, stališče o vojaški akciji v Afganistanu, poznavanje predsednika vlade, poznavanje sestave koalicije vlade RS, področja potrebna večje vladne pozornosti, neoporečnost slovenskega mesa, uspešnost delovanja slovenske policije, neposredna izkušnja v stiku s policijo, prekoračitev pooblastil policije, mnenje o prodaji državnega deleža v Ljubljanski banki, poznavanje izjave o povojnih pobojih, navedba zaupanja vrednih oseb iz političnega življenja Slovenije

Ključne besede ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE
EU
NATO
DELO POLICIJE
DELO VLADE
TERORIZEM


Povzetek:

Raziskav sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok vključuje ocene in stališča respondentov o zadovoljstvu z delovm slovenske vlade in slovenske policije. Anketarani izražajo mnenja o podpori vojaški akciji v Afganistanu in zaupanju v neoporečnost slovenskega mesa.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 26. november 2001 - 28. november 2001
Čas izdelave: november 2001
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: PBSI0111 - Politbarometer PB11/01 [datoteka podatkov], 2001

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 84
 • število enot: 951

Spremenljivke

ANKETA Oznaka Politbarometra

Vrednost 13 Frekvenca
2001-11-15 951
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
951 2001-11-15 2001-11-15

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Vrednost 22 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 429
2 NEZADOVOLJNI 434
3 ne vem, b.o. 87
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
863 88

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 31 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 553
2 NEZADOVOLJNI 367
3 ne vem, b.o. 27
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
920 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

ANKETA Oznaka Politbarometra

Vrednost 184 Frekvenca
2001-11-15 951
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
951 2001-11-15 2001-11-15

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Vrednost 283 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 429
2 NEZADOVOLJNI 434
3 ne vem, b.o. 87
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
863 88

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 382 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 553
2 NEZADOVOLJNI 367
3 ne vem, b.o. 27
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
920 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q481A ALI PODPIRATE VLADO JANEZA DRNOVŠKA, ALI

ALI PODPIRATE VLADO JANEZA DRNOVŠKA, ALI NE?

Vrednost 481 Frekvenca
1 da, podpiram 573
2 ne, ne podpiram 269
3 ne vem, b.o. 104
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
842 109

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_1 VLADA

NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV, VI PA OCENITE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5. PRI ČEMER 1 - POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 - ZELO USPEŠNO, 3 - PA JE NEKJE VMES. NAJPREJ, KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE?

Vrednost 580 Frekvenca
1 zelo neuspesno 73
2 . 142
3 nekje vmes 462
4 . 173
5 zelo uspesno 39
6 ne vem,b.o. 47
Sysmiss 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
889 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_1 DRNOVSEK

IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA DRNOVŠKA KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Vrednost 679 Frekvenca
1 zelo neuspesno 54
2 . 98
3 nekje vmes 232
4 . 314
5 zelo uspesno 188
6 ne vem,b.o. 49
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
886 65

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAV

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Vrednost 778 Frekvenca
1 zelo neuspešno 85
2 . 213
3 nekje vmes 403
4 . 120
5 zelo uspešno 30
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 82
Sysmiss 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
851 100

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V10 KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽA

KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, BORUTA PAHORJA?

Vrednost 877 Frekvenca
1 zelo neuspešno 38
2 . 96
3 nekje vmes 295
4 . 310
5 zelo uspešno 104
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 90
Sysmiss 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
843 108

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLI

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE MILANA KUČANA?

Vrednost 976 Frekvenca
1 zelo neuspešno 42
2 . 55
3 nekje vmes 137
4 . 302
5 zelo uspešno 351
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 46
Sysmiss 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
887 64

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V9 KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZI

KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Vrednost 1075 Frekvenca
1 zelo neuspešno 64
2 . 185
3 nekje vmes 371
4 . 130
5 zelo uspešno 27
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 156
Sysmiss 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
777 174

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M1 Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPE[NOST D

Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPE[NOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTRSTEV IN NJIHOVIH SEDANJIH MINISTROV, IN SICER NAJPREJ : M. ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE, MINISTER VLADO DIMOVSKI

Vrednost 1174 Frekvenca
1 zelo neuspešno 54
2 . 134
3 nekje vmes 320
4 . 177
5 zelo uspešno 28
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 218
Sysmiss 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
713 238

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M3 M. ZA FINANCE, MINISTER ANTON ROP

M. ZA FINANCE, MINISTER ANTON ROP

Vrednost 1273 Frekvenca
1 zelo neuspešno 80
2 . 139
3 nekje vmes 258
4 . 227
5 zelo uspešno 87
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 140
Sysmiss 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
791 160

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M4 M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTRICA TEA PETRI

M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTRICA TEA PETRIN

Vrednost 1372 Frekvenca
1 zelo neuspešno 97
2 . 180
3 nekje vmes 327
4 . 144
5 zelo uspešno 16
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 166
Sysmiss 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
764 187

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M5 M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, MINISTER FRANC BUT

Vrednost 1471 Frekvenca
1 zelo neuspešno 73
2 . 174
3 nekje vmes 301
4 . 194
5 zelo uspešno 49
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 138
Sysmiss 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
791 160

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M6 NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M

NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M. ZA KULTURO, MINISTRICA ANDREJA RIHTER

Vrednost 1570 Frekvenca
1 zelo neuspešno 33
2 . 81
3 nekje vmes 302
4 . 212
5 zelo uspešno 44
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 257
Sysmiss 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
672 279

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M7 M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER RADO BOH

M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER RADO BOHINC

Vrednost 1669 Frekvenca
1 zelo neuspešno 42
2 . 106
3 nekje vmes 347
4 . 201
5 zelo uspešno 46
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 187
Sysmiss 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
742 209

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M8 M. ZA OBRAMBO, MINISTER ANTON GRIZOLD

M. ZA OBRAMBO, MINISTER ANTON GRIZOLD

Vrednost 1768 Frekvenca
1 zelo neuspešno 48
2 . 113
3 nekje vmes 300
4 . 218
5 zelo uspešno 45
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 205
Sysmiss 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
724 227

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M9 M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ

M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ KOPAČ

Vrednost 1867 Frekvenca
1 zelo neuspešno 100
2 . 170
3 nekje vmes 306
4 . 144
5 zelo uspešno 43
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 166
Sysmiss 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
763 188

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M10 M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER IVAN BIZJAK

M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER IVAN BIZJAK

Vrednost 1966 Frekvenca
1 zelo neuspešno 59
2 . 150
3 nekje vmes 293
4 . 199
5 zelo uspešno 52
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 175
Sysmiss 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
753 198

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M11 IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE

IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE M. ZA PROMET IN ZVEZE, MINISTER JAKOB PRESEČNIK

Vrednost 2065 Frekvenca
1 zelo neuspešno 45
2 . 119
3 nekje vmes 320
4 . 179
5 zelo uspešno 28
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 237
Sysmiss 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
691 260

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M18 M. ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT, MINISTR

M. ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT, MINISTRICA LUCIJA ČOK

Vrednost 2164 Frekvenca
1 zelo neuspešno 51
2 . 108
3 nekje vmes 297
4 . 240
5 zelo uspešno 60
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 172
Sysmiss 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
756 195

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M13 M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER DUŠAN KEBER

M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER DUŠAN KEBER

Vrednost 2263 Frekvenca
1 zelo neuspešno 46
2 . 100
3 nekje vmes 251
4 . 267
5 zelo uspešno 116
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 148
Sysmiss 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
780 171

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M15 M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ

M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ RUPEL

Vrednost 2362 Frekvenca
1 zelo neuspešno 35
2 . 94
3 nekje vmes 248
4 . 315
5 zelo uspešno 103
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 133
Sysmiss 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
795 156

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M19 M. ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO, MINISTER PAV

M. ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO, MINISTER PAVLE GANTAR

Vrednost 2461 Frekvenca
1 zelo neuspešno 50
2 . 101
3 nekje vmes 301
4 . 186
5 zelo uspešno 36
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 254
Sysmiss 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
674 277

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M17 URAD ZA EVROPSKE ZADEVE, MINISTER IGOR B

URAD ZA EVROPSKE ZADEVE, MINISTER IGOR BAVČAR

Vrednost 2560 Frekvenca
1 zelo neuspešno 38
2 . 110
3 nekje vmes 259
4 . 258
5 zelo uspešno 95
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 167
Sysmiss 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
760 191

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

EB1 ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTI

ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTILO, ALI JI NE BI KORISTILO, ČE BI POSTALA POLNOPRAVNA ČLANICA EVROPSKE UNIJE?

Vrednost 2659 Frekvenca
1 koristilo bi ji 500
2 ne bi ji koristilo 258
3 ne vem, b.o. 169
Sysmiss 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
758 193

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

EBREF ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REF

ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REFERENDUMA O POLNOPRAVNEM ČLANSTVU SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO, KAKO BI VI GLASOVALI? ZA VSTOP ALI PROTI VSTOPU V EVROPSKO UNIJO?

Vrednost 2758 Frekvenca
1 glasoval bi za vstop 541
2 glasoval bi proti vstopu 246
3 ne ve, b.o. 139
Sysmiss 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
787 164

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

NATO1 ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE S

ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE S PRIZADEVANJI SLOVENSKE VLADE, DA BI SLOVENIJA POSTALA ČLANICA NATA?

Vrednost 2857 Frekvenca
1 strinja se 460
2 ne strinja se 350
3 neopredeljen, ne ve, b.o. 116
Sysmiss 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
810 141

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

NATONAP ALI BO, PO VAŠEM MNENJU, SLOVENIJA POSTA

ALI BO, PO VAŠEM MNENJU, SLOVENIJA POSTALA ČLANICA EU ALI NE?

Vrednost 2956 Frekvenca
1 da, bo postala 655
2 ne, ne bo postala 110
3 ne vem, b.o. 161
Sysmiss 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
765 186

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

I1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE ZOPET Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: SEDAJNI VLADI V CELOTI?

Vrednost 3055 Frekvenca
1 najmanj zaupa 71
2 . 141
3 nekaj vmes 396
4 . 199
5 najbolj zaupa 76
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 42
Sysmiss 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
883 68

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I2 SEDANJEMU PREDSEDNIKU VLADE?

SEDANJEMU PREDSEDNIKU VLADE?

Vrednost 3154 Frekvenca
1 najmanj zaupa 65
2 . 99
3 nekaj vmes 217
4 . 310
5 najbolj zaupa 191
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 43
Sysmiss 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
882 69

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I3 DRŽAVNEMU ZBORU?

DRŽAVNEMU ZBORU?

Vrednost 3253 Frekvenca
1 najmanj zaupa 52
2 . 156
3 nekaj vmes 432
4 . 170
5 najbolj zaupa 47
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 68
Sysmiss 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
857 94

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Vrednost 3352 Frekvenca
1 najmanj zaupa 45
2 . 57
3 nekaj vmes 161
4 . 305
5 najbolj zaupa 317
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 40
Sysmiss 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
885 66

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I5 POLITIČNIM STRANKAM?

POLITIČNIM STRANKAM?

Vrednost 3451 Frekvenca
1 najmanj zaupa 110
2 . 246
3 nekaj vmes 391
4 . 83
5 najbolj zaupa 17
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 78
Sysmiss 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
847 104

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I6 SODIŠČEM?

SODIŠČEM?

Vrednost 3550 Frekvenca
1 najmanj zaupa 122
2 . 206
3 nekaj vmes 339
4 . 146
5 najbolj zaupa 41
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 71
Sysmiss 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
854 97

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I7 POLICIJI?

POLICIJI?

Vrednost 3649 Frekvenca
1 najmanj zaupa 86
2 . 152
3 nekaj vmes 331
4 . 236
5 najbolj zaupa 75
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 45
Sysmiss 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
880 71

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I8 VOJSKI?

VOJSKI?

Vrednost 3748 Frekvenca
1 najmanj zaupa 39
2 . 90
3 nekaj vmes 320
4 . 289
5 najbolj zaupa 113
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 74
Sysmiss 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
851 100

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Vrednost 3847 Frekvenca
1 najmanj zaupa 240
2 . 207
3 nekaj vmes 257
4 . 102
5 najbolj zaupa 57
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 62
Sysmiss 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
863 88

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I10 BANKI SLOVENIJE?

BANKI SLOVENIJE?

Vrednost 3946 Frekvenca
1 najmanj zaupa 35
2 . 99
3 nekaj vmes 305
4 . 315
5 najbolj zaupa 116
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 54
Sysmiss 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
870 81

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I11 SLOVENSKEMU TOLARJU?

SLOVENSKEMU TOLARJU?

Vrednost 4045 Frekvenca
1 najmanj zaupa 13
2 . 53
3 nekaj vmes 249
4 . 359
5 najbolj zaupa 201
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 49
Sysmiss 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
875 76

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I14 SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Vrednost 4144 Frekvenca
1 najmanj zaupa 31
2 . 100
3 nekaj vmes 296
4 . 338
5 najbolj zaupa 120
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 39
Sysmiss 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
885 66

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

W DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Vrednost 4243 Frekvenca
1 da 681
2 ne 210
3 ne vem, b.o. 32
Sysmiss 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
891 60

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

W2 IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? Anketa

IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 4342 Frekvenca
1 DESUS-demokratsko stranko upokojencev Slovenije 9
2 LDS-liberalno demokracijo Slovenije 202
3 NSI-krscanska ljudska stranka 25
4 SLS+SKD-slovenska ljudska stranka 25
5 SMS - stranka mladih Slovenije 7
6 SNS-slovensko nacionalno stranko 10
7 SDS-socialno demokracijo Slovenije 50
8 ZLSD-združeno listo socialnih demokratov 50
9 drugo 13
0 ne vem, b.o. 290
Sysmiss 270
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
391 560

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

W3 NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO

NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO POVESTE, KATERA STRANKA VAM JE NAJBLIŽJA? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 4441 Frekvenca
1 DESUS-demokratsko stranko upokojencev Slovenije 2
2 LDS-liberalno demokracijo Slovenije 91
3 NSI-krscanska ljudska stranka 7
4 SLS+SKD-slovenska ljudska stranka 16
5 SMS - stranka mladih Slovenije 12
6 SNS-slovensko nacionalno stranko 12
7 SDS-socialno demokracijo Slovenije 26
8 ZLSD-združeno listo socialnih demokratov 29
9 drugo 14
0 ne vem, b.o. 317
Sysmiss 425
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
209 742

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q510 KAKO STE RAVNALI OB ZADNJIH VOLITVAH V D

KAKO STE RAVNALI OB ZADNJIH VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR OKTOBRA LANI? ZA KATERO STRANKO OZ. KANDIDATA KATERE STRANKE STE TAKRAT VOLILI? (anketar: ne beri strank!!!)

Vrednost 4540 Frekvenca
1 DESUS-demokratsko stranko upokojencev Slovenije 14
2 LDS-liberalno demokracijo Slovenije 277
3 NSI-krščansko ljudsko stranko 27
4 SLS+SKD-slovensko ljudsko stranko 33
5 SMS-stranko mladih Slovenije 16
6 SNS-slovensko nacionalno stranko 18
7 SDS-socialno demokracijo Slovenije 65
8 ZLSD-združeno listo socialnih demokratov 70
9 nisem šel na volitve 183
0 ne vem, b.o., drugo 218
Sysmiss 30
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
703 248

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q584A ALI ODOBRAVATE VOJAŠKE AKCIJE ZAHODNIH Z

ALI ODOBRAVATE VOJAŠKE AKCIJE ZAHODNIH ZAVEZNIKOV PROTI AFGANISTANU, ALI JIM NASPROTUJETE?

Vrednost 4639 Frekvenca
1 odobravam 362
2 niti ne odobravam niti ne nasprotujem 132
3 nasprotujem 367
4 ne vem b.o. 60
Sysmiss 30
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
861 90

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q590 DECEMBRA BO MINILO PRVO LETO DELOVANJA V

DECEMBRA BO MINILO PRVO LETO DELOVANJA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE V SEDANJI ZASEDBI. ALI LAHKO POVESTE, KDO JE NJEN PREDSEDNIK? Predsednik vlade RS je: (odprto, anketar šifrira)

Vrednost 4738 Frekvenca
1 Janez Drnovšek 736
2 Milan Kučan 39
3 Borut Pahor 25
4 Andrej Bajuk 3
5 drugo 5
6 ne vem, b.o. 112
Sysmiss 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
808 143

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q5911 ALI LAHKO NAŠTEJETE STRANKE, IZ KATERIH

ALI LAHKO NAŠTEJETE STRANKE, IZ KATERIH JE SESTAVLJENA KOALICIJA STRANK, KI SESTAVLJAJO VLADO RS? /(Anketar: ne beri strank!)/

Vrednost 4837 Frekvenca
1 LDS 329
2 SDS 25
3 ZLSD 46
4 SLS+SKD 36
5 NSI 13
6 DESUS 17
7 SNS 2
8 SMS 7
9 ne vem, b.o. 442
Sysmiss 34
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
475 476

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q5912 ALI LAHKO NAŠTEJETE STRANKE, IZ KATERIH

ALI LAHKO NAŠTEJETE STRANKE, IZ KATERIH JE SESTAVLJENA KOALICIJA STRANK, KI SESTAVLJAJO VLADO RS? /(Anketar: ne beri strank!)/

Vrednost 4936 Frekvenca
1 LDS 46
2 SDS 40
3 ZLSD 138
4 SLS+SKD 106
5 NSI 16
6 DESUS 52
7 SNS 13
8 SMS 31
9 ne vem, b.o. 6
Sysmiss 503
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
442 509

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q5913 ALI LAHKO NAŠTEJETE STRANKE, IZ KATERIH

ALI LAHKO NAŠTEJETE STRANKE, IZ KATERIH JE SESTAVLJENA KOALICIJA STRANK, KI SESTAVLJAJO VLADO RS? /(Anketar: ne beri strank!)/

Vrednost 5035 Frekvenca
1 LDS 24
2 SDS 15
3 ZLSD 64
4 SLS+SKD 89
5 NSI 14
6 DESUS 109
7 SNS 9
8 SMS 51
9 ne vem, b.o. 4
Sysmiss 572
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
375 576

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q5914 ALI LAHKO NAŠTEJETE STRANKE, IZ KATERIH

ALI LAHKO NAŠTEJETE STRANKE, IZ KATERIH JE SESTAVLJENA KOALICIJA STRANK, KI SESTAVLJAJO VLADO RS? /(Anketar: ne beri strank!)/

Vrednost 5134 Frekvenca
1 LDS 11
2 SDS 6
3 ZLSD 43
4 SLS+SKD 50
5 NSI 11
6 DESUS 68
7 SNS 10
8 SMS 53
9 ne vem, b.o. 3
Sysmiss 696
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
252 699

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q5915 ALI LAHKO NAŠTEJETE STRANKE, IZ KATERIH

ALI LAHKO NAŠTEJETE STRANKE, IZ KATERIH JE SESTAVLJENA KOALICIJA STRANK, KI SESTAVLJAJO VLADO RS? /(Anketar: ne beri strank!)/

Vrednost 5233 Frekvenca
1 LDS 5
2 SDS 1
3 ZLSD 5
4 SLS+SKD 14
5 NSI 3
6 DESUS 20
7 SNS 8
8 SMS 19
9 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 876
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
75 876

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q5916 ALI LAHKO NAŠTEJETE STRANKE, IZ KATERIH

ALI LAHKO NAŠTEJETE STRANKE, IZ KATERIH JE SESTAVLJENA KOALICIJA STRANK, KI SESTAVLJAJO VLADO RS? /(Anketar: ne beri strank!)/

Vrednost 5332 Frekvenca
1 LDS 2
2 SDS 3
3 ZLSD 0
4 SLS+SKD 0
5 NSI 2
6 DESUS 1
7 SNS 2
8 SMS 3
9 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 938
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13 938

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q5917 ALI LAHKO NAŠTEJETE STRANKE, IZ KATERIH

ALI LAHKO NAŠTEJETE STRANKE, IZ KATERIH JE SESTAVLJENA KOALICIJA STRANK, KI SESTAVLJAJO VLADO RS? /(Anketar: ne beri strank!)/

Vrednost 5431 Frekvenca
1 LDS 0
2 SDS 0
3 ZLSD 0
4 SLS+SKD 0
5 NSI 0
6 DESUS 2
7 SNS 3
8 SMS 0
9 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 946
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5 946

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q5918 ALI LAHKO NAŠTEJETE STRANKE, IZ KATERIH

ALI LAHKO NAŠTEJETE STRANKE, IZ KATERIH JE SESTAVLJENA KOALICIJA STRANK, KI SESTAVLJAJO VLADO RS? /(Anketar: ne beri strank!)/

Vrednost 5530 Frekvenca
1 LDS 0
2 SDS 0
3 ZLSD 0
4 SLS+SKD 0
5 NSI 0
6 DESUS 1
7 SNS 0
8 SMS 1
9 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 949
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2 949

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q5919 ALI LAHKO NAŠTEJETE STRANKE, IZ KATERIH

ALI LAHKO NAŠTEJETE STRANKE, IZ KATERIH JE SESTAVLJENA KOALICIJA STRANK, KI SESTAVLJAJO VLADO RS? /(Anketar: ne beri strank!)/

Vrednost 5629 Frekvenca
1 LDS 0
2 SDS 0
3 ZLSD 0
4 SLS+SKD 0
5 NSI 0
6 DESUS 0
7 SNS 0
8 SMS 0
9 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 951
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 951

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q592A NAVEDKU VAM BOMO ŠTIRI PODROČJADELA, VI

NAVEDKU VAM BOMO ŠTIRI PODROČJADELA, VI PA IZBERITE TISTO, KI BI SE MU MORALA VLADA ZARES UČINKOVITO POSVETITI PRI SVOJEM NADALJNJEM DELU V LETU 2002. ALI JE TO.../

Vrednost 5728 Frekvenca
1 SKRB ZA ČISTO OKOLJE 252
2 REGIONALNI RAZVOJ 220
3 ZAGOTOVITEV STANOVANJ 289
4 GRADNJA AVTOCEST 114
5 ne vem, b.o. 39
Sysmiss 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
875 76

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q592B KATERO PODROČJE PA BI IZBRALI MED NASLED

KATERO PODROČJE PA BI IZBRALI MED NASLEDNJIMI ŠTIRIMI/

Vrednost 5827 Frekvenca
1 BOJ PROTI KORUPCIJI 388
2 POENOSTAVITEV BIROKRATSKIH POSTOPKOV 222
3 ZAKLJUČITEV POSTOPKOV DENACIONALIZACIJE 138
4 UREDITEV PRIKRITIH GROBIŠČ 102
Sysmiss 101
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
850 101

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q517 ALI ZAUPATE ZAGOTOVILOM SLOVENSKE VETERI

ALI ZAUPATE ZAGOTOVILOM SLOVENSKE VETERINARSKE UPRAVE, KI PRAVI, DA JE MESO V SLOVENIJI NEOPOREČNO?:/

Vrednost 5926 Frekvenca
1 da, zaupam 673
2 ne, ne zaupam 188
3 ne vem, b.o. 51
Sysmiss 39
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
861 90

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q593A KAKO OCENJUJETE USPEŠNOST DELOVANJA SLOV

KAKO OCENJUJETE USPEŠNOST DELOVANJA SLOVENSKE POLICIJE. OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 - POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 - ZELO USPEŠNO, 3 - PA JE NEKJE VMES.

Vrednost 6025 Frekvenca
1 najslabša ocena 41
2 . 99
3 nekaj vmes 365
4 . 289
5 najboljša ocena 91
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 27
Sysmiss 39
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
885 66

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q593B KAJ MENITE, ALI JE SLOVENSKA POLICIJA PR

KAJ MENITE, ALI JE SLOVENSKA POLICIJA PRI ODKRIVANJU STORILCEV IN ZBIRANJU DOKAZOV USPEŠNA ALI NE? PONOVNO OCENITE Z OCENAMI OD 1 DO 5

Vrednost 6124 Frekvenca
1 najslabša ocena 42
2 . 122
3 nekaj vmes 403
4 . 235
5 najboljša ocena 67
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 41
Sysmiss 41
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
869 82

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q593C ALI POLICIJA PRI SVOJEM DELO KDAJ PREKOR

ALI POLICIJA PRI SVOJEM DELO KDAJ PREKORAČUJE SVOJA POOBLASTILA…/

Vrednost 6223 Frekvenca
1 nikoli 34
2 zelo redko 90
3 redko 451
4 pogosto 217
5 zelo pogosto 43
6 ne vem, b.o. 75
Sysmiss 41
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
835 116

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q593D ALI STE VI OSEBNO KDAJ IMELI KAKŠNO NEPR

ALI STE VI OSEBNO KDAJ IMELI KAKŠNO NEPRIJETNO IZKUŠNJO V STIKU S POLICIJO?/

Vrednost 6322 Frekvenca
1 da, sem imel 162
2 ne, nisem imel 736
3 ne spomnim se, b.o. 12
Sysmiss 41
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
898 53

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q594 SLOVENSKA VLADA SE JE ODLOČILA PRODATI D

SLOVENSKA VLADA SE JE ODLOČILA PRODATI DRŽAVNI DELEŽ V LJUBLJANSKI BANKI. KAKO NAJ VLADA PRI TEM PREDVESM RAVNA?/ ALI NAJ.../

Vrednost 6421 Frekvenca
1 DELEŽ PRODA ZA ČIM VIŠJO CENO, PA ČEPRAV SO KUPCI TUJCI, ALI 116
2 NAJ SVOJ DELEŽ PRODA PREDVSEM DOMAČIM KUPCEM, TUDI ČE BO CENA PRI TEM NEKOLIKO NIŽJA 697
3 ne vem, b.o. 97
Sysmiss 41
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
813 138

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q595 SLOVENSKA VLADA JE NEDAVNO SPREJELA IZJA

SLOVENSKA VLADA JE NEDAVNO SPREJELA IZJAVO V ZVEZI S POVOJNIMI POBOJI. ALI STE O TEM KAJ SLIŠALI ALI NE?/

Vrednost 6520 Frekvenca
1 da, je slišal 659
2 ne, ni slišal 221
3 ne vem, b.o. 28
Sysmiss 43
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
880 71

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q596 Z IZJAVO VLADA ŽELI PRISPEVATI K SPRAVI

Z IZJAVO VLADA ŽELI PRISPEVATI K SPRAVI TAKO DA BI SE: UREDILA GROBIŠČA POVOJNIH POBOJEV, POVRNILA PIETETA POBITIM IN SPREJELO POVOJNE POBOJE KOT ZGODOVINSKO DEJSTVO. ALI TO PRIZADEVANJE VLADE PODPIRATE ALI NE?/

Vrednost 6619 Frekvenca
1 da, podpira 618
2 ne, ne podpira 197
3 ne vem, b.o. 93
Sysmiss 43
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
815 136

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

SJMIME1 ALI NAM LAHKO NAVEDETE DVE OSEBI IZ POLI

ALI NAM LAHKO NAVEDETE DVE OSEBI IZ POLITIČNEGA ŽIVLJENJA SLOVENIJE, SLOVENCA, KI IMATA SEDAJ MED LJUDMI NAJVEČJI UGLED?/ (Anketar: ne beri, šifriraj!/

Vrednost 6718 Frekvenca
1 Kučan 398
2 Drnovšek 227
3 Janša 23
4 Pahor 42
5 Bajuk 6
6 Jelinčič 1
7 But 6
8 Rop 8
9 drugo 37
10 ne vem, b.o. 158
Sysmiss 45
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
748 203

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

SJMIME2 PA ŠE DRUGO IME.../

PA ŠE DRUGO IME.../

Vrednost 6817 Frekvenca
1 Kučan 164
2 Drnovšek 321
3 Janša 30
4 Pahor 59
5 Bajuk 9
6 Jelinčič 0
7 But 10
8 Rop 22
9 drugo 86
10 ne vem, b.o. 178
Sysmiss 72
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
701 250

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

LD MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH ST

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Vrednost 6916 Frekvenca
1 prej levo 292
2 v sredino 131
3 prej desno 186
4 b.o. 313
Sysmiss 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
609 342

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

LROJ POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Vrednost 7015 Frekvenca
0 1
4 1
15 1
16 1
18 2
19 6
20 4
21 2
22 5
23 7
24 4
25 4
26 7
27 12
28 9
29 10
30 10
31 8
32 11
33 17
34 19
35 19
36 11
37 11
38 12
39 14
40 10
41 21
42 14
43 12
44 13
45 11
46 17
47 14
48 19
49 14
50 12
51 11
52 16
53 9
54 17
55 21
56 9
57 17
58 22
59 10
60 25
61 17
62 22
63 26
64 27
65 20
66 25
67 13
68 16
69 11
70 13
71 12
72 14
73 17
74 12
75 9
76 19
77 17
78 22
79 18
80 11
81 13
82 24
83 21
Sysmiss 30
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
921 30 0 83 55.152 17.389

Vrednosti spremenljivk od 0 do 83

IZOB KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Vrednost 7114 Frekvenca
1 OSNOVNA 184
2 KONČANA POKLICNA 151
3 KONČANA SREDNJA 401
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 179
Sysmiss 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
915 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

TIPK ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Vrednost 7213 Frekvenca
1 NA PODEŽELJU 322
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 304
3 V VEČJEM MESTU 115
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 175
Sysmiss 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
916 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

ZAP ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Vrednost 7312 Frekvenca
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 263
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 136
3 SAMOZAPOSLEN 35
4 KMET 14
5 GOSPODINJA 25
6 UPOKOJENEC 298
7 ŠTUDENT, DIJAK 96
8 BREZPOSELN 50
9 DRUGO... 4
Sysmiss 30
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
921 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

REG1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Vrednost 7411 Frekvenca
1 sem veren 442
2 nisem veren 312
3 nekaj vmes... 154
4 zavrnil odg.,b.o. 11
Sysmiss 32
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
908 43

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

SPOL SPOL

SPOL

Vrednost 7510 Frekvenca
1 moški 407
2 ženska 519
Sysmiss 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
926 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

QI ANKETAR: kako bi ocenil koncani intervju

ANKETAR: kako bi ocenil koncani intervju:

Vrednost 769 Frekvenca
1 dobro, potekal je običajno, normalno hitro ... 860
2 slabo, potekal je neobičajno počasi, ni bilo zanimanja za odg., ... 56
Sysmiss 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
916 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

VZROK ZAKAJ NE BO ODGOVARJAL/A

ZAKAJ NE BO ODGOVARJAL/A

Vrednost 778 Frekvenca
1 v gospodinjstvu odložili slušalko takoj po prvem kontaktu 2
2 neustrezna številka (podjetje, trgovina, banka, itd.) 0
3 izbrana oseba kljub pojasnilom noče sodelovati 8
4 izbrana oseba začasno odsotna v času trajanja ankete 0
5 izbrane osebe kljub zmenku nikoli ni doma 1
6 nezmožnost sodelovanja ... (bolezen, neznanje jezika, itd.) 4
7 izrecno zvrnil sodelovanje sredi ankete 11
8 drugo,...? 0
Sysmiss 925
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26 925 1 7 5.077 2.115

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

RSTAR STAROST

Vrednost 787 Frekvenca
30 ->30 209
45 30 - 45 273
60 46 - 60 221
99 61 -> 218
Sysmiss 30
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
921 30

Vrednosti spremenljivk od 30 do 99

WSKUP Str. preference

Vrednost 796 Frekvenca
1 DESUS 11
2 LDS 293
3 NSI 32
4 SLS+SKD 41
5 SMS 19
6 SNS 22
7 SDS 76
8 ZLSD 79
9 drugo 27
0 ne vem 317
Sysmiss 34
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
600 351

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q590A KDO JE PREDSEDNIK SLOVENSKE VLADE?

Vrednost 805 Frekvenca
1 pravilen odgovor 736
2 nepravilen odgovor 72
3 ne ve, b.o. 112
Sysmiss 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
808 143

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

OMR Omrezna skupina

Vrednost 814 Frekvenca
1 01 - Ljubljana 258
2 02 - Maribor, Murska Sobota, Ravne na Koroskem 205
3 03 - Celje, Trbovlje 144
4 04 - Kranj 98
5 05 - Koper, Nova Gorica, Postojna 122
7 07 - Novo Mesto, Krsko 76
Sysmiss 48
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 48

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

REGIJA Regija

Vrednost 823 Frekvenca
1 POMURSKA 55
2 PODRAVSKA 145
3 KOROSKA 28
4 SAVINJSKA 126
5 GORENJSKA 83
6 ZASAVSKA 20
7 OSREDNJA 250
8 SPOD. POSAVSKA 29
9 DOLENJSKA 39
10 GORISKA 47
11 OBALNO-KRASKA 45
12 KRASKA 15
Sysmiss 69
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
882 69

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

VELNAS Velikost naselja

Vrednost 832 Frekvenca
1 hiša na samem, zaselek ali manjša vas z do 500 prebivalci 280
2 vas, kraj, trg z nad 500 do 2000 prebivalci 129
3 kraj z nad 2000 do 4000 prebivalci 61
4 kraj z nad 4000 do 10.000 prebivalci 122
5 kraj z nad 10.000 do 50.000 prebivalci 154
6 kraj z nad 50.000 prebivalci (Ljubljana, Maribor) 204
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
950 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

WUTEZ Poststratifikacijska utez

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
951 0 0.432 2.137 1 0.528

Vrednosti spremenljivk od 0.43242818235797 do 2.13710981889941

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Toš, N. (2006). Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: PBSI0111. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0111_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2006

SORODNE RAZISKAVE

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI9912 - Politbarometer PB12/99, Slovenija: December 1999

PBSI9911 - Politbarometer PB11/99, Slovenija: November 1999

PBSI9910 - Politbarometer PB10/99, Slovenija: Oktober 1999

PBSI9909 - Politbarometer PB9/99, Slovenija: September 1999

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI9906 - Politbarometer PB6/99, Slovenija: Junij 1999

PBSI9905 - Politbarometer PB5/99, Slovenija: Maj 1999

PBSI9904 - Politbarometer PB4/99, Slovenija: April 1999

PBSI9903 - Politbarometer PB3/99, Slovenija: Marec 1999

PBSI9902 - Politbarometer PB2/99, Slovenija: Februar 1999

PBSI9901 - Politbarometer PB1/99, Slovenija: Januar 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

PBSI9812 - Politbarometer PB12/98, Slovenija: December 1998

PBSI9811 - Politbarometer PB11/98, Slovenija: November 1998

PBSI9810 - Politbarometer PB10/98, Slovenija: Oktober 1998

PBSI9809 - Politbarometer PB9/98, Slovenija: September 1998

PBSI9807 - Politbarometer PB7/98, Slovenija: Julij 1998

PBSI9806 - Politbarometer PB6/98, Slovenija: Junij 1998

PBSI9805 - Politbarometer PB5/98, Slovenija: Maj 1998

PBSI9804 - Politbarometer PB4/98, Slovenija: April 1998

PBSI9803 - Politbarometer PB3/98, Slovenija: Marec 1998

PBSI9802 - Politbarometer PB2/98, Slovenija: Februar 1998

PBSI9801 - Politbarometer PB1/98, Slovenija: Januar 1998

PBSI9712 - Politbarometer PB12/97, Slovenija: December 1997

PBSI9711 - Politbarometer PB11/97, Slovenija: November 1997

PBSI9710 - Politbarometer PB10/97, Slovenija: Oktober 1997

PBSI9709 - Politbarometer PB09/97, Slovenija: September 1997

PBSI9707 - Politbarometer PB07/97, Slovenija: Julij 1997

PBSI9706 - Politbarometer PB06/97, Slovenija: Junij 1997

PBSI9705 - Politbarometer PB05/97, Slovenija: Maj 1997

PBSI9704 - Politbarometer PB04/97, Slovenija: April 1997

PBSI9703 - Politbarometer PB03/97, Slovenija: Marec 1997

PBSI9702 - Politbarometer PB02/97, Slovenija: Februar 1997

PBSI9701 - Politbarometer PB01/97, Slovenija: Januar 1997

PBSI9612 - Politbarometer PB12/96., Slovenija: December 1996

PBSI9611 - Politbarometer PB11/96, Slovenija: November 1996

PBSI9610 - Politbarometer PB10/96, Slovenija: Oktober 1996

PBSI9609 - Politbarometer PB09/96, Slovenija: September 1996

PBSI9607 - Politbarometer PB07/96, Slovenija: Julij 1996

PBSI9606 - Politbarometer PB06/96, Slovenija: Junij 1996

PBSI9605 - Politbarometer PB05/96, Slovenija: Maj 1996

PBSI9604 - Politbarometer PB04/96, Slovenija: April 1996

PBSI9603 - Politbarometer PB03/96, Slovenija: Marec 1996

PBSI9602 - Politbarometer PB02/96, Slovenija: Februar 1996

PBSI9601 - Politbarometer PB01/96, Slovenija: Januar 1996

PBSI9512 - Politbarometer PB12/95, Slovenija: December 1995

PBSI9511 - Politbarometer PB11/95, Slovenija: November 1995

PBSI9510 - Politbarometer PB10/95, Slovenija: Oktober 1995

PBSI9509 - Politbarometer PB9/95, Slovenija: September 1995

PBSI9507 - Politbarometer PB7/95, Slovenija: Julij 1995

PBSI9506 - Politbarometer PB6/95, Slovenija: Junij 1995

PBSI9505 - Politbarometer PB5/95, Slovenija: Maj 1995

PBSI9504 - Politbarometer PB4/95, Slovenija: April 1995

PBSI9503 - Politbarometer PB3/95, Slovenija: Marec 1995

PBSI9502 - Politbarometer PB2/95, Slovenija: Februar 1995

PBSI9501 - Politbarometer PB1/95, Slovenija: Januar 1995

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si