Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: PBSI0503
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0503_V1
Glavni avtor(ji):
 • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Bešter Falle, Rebeka
 • Vovk, Tina
 • Broder, Živa
 • Kecman, Ivi
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; marec 2005)

Finančna podpora:

Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Serija:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, podpora Janezu Janši kot predsedniku vlade, ocena delovanja ministrstev, zaupanje v institucije, udeležba na volitvah, levo-desna politična orientacija, 60. obletnica druge svetovne vojne, predlog vlade za poseben praznik, poseg ZDA in koalicijskih sil v Iraku, odlog pristopnih pogajanj EU s Hrvaško, oglaševalska akcija za promocijo poklicne vojske

Ključne besede ELSST:
POLITIKA, POLITIKA, VOLITVE , VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM, VOLILNI SISTEM, POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE


Povzetek:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do institucij sistema ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok vključuje vprašanja o promociji poklicne vojske ter o prirejanju slovesnosti za obeležitev 60. obletnice konca 2. svetovne vojne.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 21. marec 2005 - 23. marec 2005
Čas izdelave: 2005-03
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: PBSI0503 - Politbarometer PB3/05 [datoteka podatkov], 2005

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 84
 • število enot: 912

Spremenljivke

ANKETA

Vrednost 13 Frekvenca
2005-03-14 912
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
912 2005-03-14 2005-03-14

Q1 ZADOVOLJSTVO Z DEMOKRACIJO

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Vrednost 22 Frekvenca
1 zadovoljen 459
2 ni zadovoljen 393
3 ne vem, b.o. 60
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
852 60

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q2 ZADOVOLJSTVO Z MATERIALNIMI RAZMERAMI

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 31 Frekvenca
1 zadovoljen 563
2 ni zadovoljen 319
3 ne vem, b.o. 30
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
882 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

ANKETA

Vrednost 184 Frekvenca
2005-03-14 912
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
912 2005-03-14 2005-03-14

Q1 ZADOVOLJSTVO Z DEMOKRACIJO

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Vrednost 283 Frekvenca
1 zadovoljen 459
2 ni zadovoljen 393
3 ne vem, b.o. 60
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
852 60

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q2 ZADOVOLJSTVO Z MATERIALNIMI RAZMERAMI

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 382 Frekvenca
1 zadovoljen 563
2 ni zadovoljen 319
3 ne vem, b.o. 30
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
882 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q481C POPIRA VLADO JANŠE?

ALI PODPIRATE VLADO JANEZA JANŠE, ALI NE?

Vrednost 481 Frekvenca
1 da, podpiram 539
2 ne, ne podpiram 249
3 ne vem, b.o. 124
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
788 124

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1 4a. VLADA

ČE UPOSTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? VZEMIMO, DA OCENJUJETE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 ZELO USPEŠNO, 3 PA JE NEKJE VMES. KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE

Vrednost 580 Frekvenca
1 zelo neuspešno 31
2 . 124
3 nekje vmes 426
4 . 214
5 zelo uspešno 58
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 58
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
853 59

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2 4b. JANŠA

IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA JANŠE KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Vrednost 679 Frekvenca
1 zelo neuspešno 46
2 . 94
3 nekje vmes 281
4 . 290
5 zelo uspešno 128
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 72
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
839 73

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3 4c. DRŽAVNI ZBOR

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Vrednost 778 Frekvenca
1 zelo neuspešno 46
2 . 158
3 nekje vmes 428
4 . 161
5 zelo uspešno 30
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 88
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
823 89

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V10 4e. CUKJATI

KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, FRANCETA CUKJATIJA

Vrednost 877 Frekvenca
1 zelo neuspešno 58
2 . 160
3 nekje vmes 301
4 . 188
5 zelo uspešno 58
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 145
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
765 147

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V9 4f. OPOZICIJA

KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Vrednost 976 Frekvenca
1 zelo neuspešno 66
2 . 195
3 nekje vmes 364
4 . 137
5 zelo uspešno 21
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 127
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
783 129

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V5 4h. DRNOVŠEK

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE JANEZA DRNOVŠKA?

Vrednost 1075 Frekvenca
1 zelo neuspešno 46
2 . 103
3 nekje vmes 237
4 . 297
5 zelo uspešno 161
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 65
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
844 68

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M1 5a. DELO,DRUŽINA

Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTRSTEV IN NJIHOVIH SEDANJIH MINISTROV, IN SICER NAJPREJ M. ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE, MINISTER JANEZ DROBNIČ

Vrednost 1174 Frekvenca
1 zelo neuspešno 92
2 . 153
3 nekje vmes 308
4 . 140
5 zelo uspešno 44
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 171
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
737 175

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M3 5b. FINANCE

M. ZA FINANCE, MINISTER ANDREJ BAJUK

Vrednost 1273 Frekvenca
1 zelo neuspešno 136
2 . 187
3 nekje vmes 262
4 . 139
5 zelo uspešno 43
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 141
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
767 145

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M4 5c. GOSPODARSTVO

M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTER ANDREJ VIZJAK

Vrednost 1372 Frekvenca
1 zelo neuspešno 51
2 . 120
3 nekje vmes 357
4 . 155
5 zelo uspešno 41
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 184
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
724 188

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M5 5d. KMETIJSTVO,GOZDARSTVO

M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, MINISTRICA MARIJA LUKAČIČ

Vrednost 1471 Frekvenca
1 zelo neuspešno 35
2 . 142
3 nekje vmes 284
4 . 123
5 zelo uspešno 21
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 303
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
605 307

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M6 5e. KULTURA

NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M. ZA KULTURO, MINISTER VASKO SIMONITI

Vrednost 1570 Frekvenca
1 zelo neuspešno 34
2 . 112
3 nekje vmes 285
4 . 176
5 zelo uspešno 35
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 266
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
642 270

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M7 5f. NOTRANJE ZADEVE

M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER DRAGUTIN MATE

Vrednost 1669 Frekvenca
1 zelo neuspešno 27
2 . 124
3 nekje vmes 278
4 . 196
5 zelo uspešno 48
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 235
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
673 239

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M8 5g. OBRAMBA

M. ZA OBRAMBO, MINISTER KARL ERJAVEC

Vrednost 1768 Frekvenca
1 zelo neuspešno 32
2 . 96
3 nekje vmes 241
4 . 228
5 zelo uspešno 101
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 210
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
698 214

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M9 5h. OKOLJE IN PROSTOR

M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ PODOBNIK

Vrednost 1867 Frekvenca
1 zelo neuspešno 75
2 . 170
3 nekje vmes 323
4 . 151
5 zelo uspešno 26
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 163
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
745 167

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M10 5i. PRAVOSODJE

M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER LOVRO ŠTURM

Vrednost 1966 Frekvenca
1 zelo neuspešno 55
2 . 122
3 nekje vmes 255
4 . 187
5 zelo uspešno 79
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 210
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
698 214

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M11 5j. PROMET

IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE M. ZA PROMET, MINISTER JANEZ BOŽIČ

Vrednost 2065 Frekvenca
1 zelo neuspešno 38
2 . 99
3 nekje vmes 272
4 . 187
5 zelo uspešno 33
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 279
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
629 283

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M21 5k. ŠOLSTVO,ŠPORT

M. ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT, MINISTER MILAN ZVER

Vrednost 2164 Frekvenca
1 zelo neuspešno 48
2 . 114
3 nekje vmes 260
4 . 244
5 zelo uspešno 100
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 142
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
766 146

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M22 5l. VIS.ŠOLSTVO,ZNANOST,TEHNOL.

M. ZA VISOKO ŠOLSTVO ZNANOST IN TEHNOLOGIJO, MINISTER JURE ZUPAN

Vrednost 2263 Frekvenca
1 zelo neuspešno 22
2 . 65
3 nekje vmes 245
4 . 158
5 zelo uspešno 44
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 374
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
534 378

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M13 5m. ZDRAVJE

M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER ANDREJ BRUČAN

Vrednost 2362 Frekvenca
1 zelo neuspešno 39
2 . 109
3 nekje vmes 284
4 . 230
5 zelo uspešno 86
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 160
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
748 164

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M15 5n. ZUNANJE ZADEVE

M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ RUPEL

Vrednost 2461 Frekvenca
1 zelo neuspešno 100
2 . 150
3 nekje vmes 257
4 . 189
5 zelo uspešno 89
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 123
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
785 127

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M23 5o. JAVNA UPRAVA

M. ZA JAVNO UPRAVO, MINISTER GREGOR VIRANT

Vrednost 2560 Frekvenca
1 zelo neuspešno 46
2 . 99
3 nekje vmes 245
4 . 158
5 zelo uspešno 113
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 247
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
661 251

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M20_1 5p. LOK. SAMOUPRAVA,REG.POLITIKA

SLUŽBA VLADE RS ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNO POLITIKO, MINISTER IVAN ŽAGAR

Vrednost 2659 Frekvenca
1 zelo neuspešno 18
2 . 78
3 nekje vmes 247
4 . 118
5 zelo uspešno 13
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 434
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
474 438

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M17 5r. EVROPSKE ZADEVE

SLUŽBA VLADE RS ZA EVROPSKE ZADEVE, VODJA SLUŽBE MARCEL KOPROL

Vrednost 2758 Frekvenca
1 zelo neuspešno 11
2 . 49
3 nekje vmes 251
4 . 165
5 zelo uspešno 22
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 410
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
498 414

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I1 6a. VLADI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE ZOPET Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: VLADI V CELOTI?

Vrednost 2857 Frekvenca
1 najmanj zaupa 68
2 . 127
3 nekaj vmes 369
4 . 235
5 najbolj zaupa 82
6 ne vem, ne pozna,b.o. 27
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
881 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I2 6b. PRED. VLADE

PREDSEDNIKU VLADE?

Vrednost 2956 Frekvenca
1 najmanj zaupa 62
2 . 106
3 nekaj vmes 285
4 . 289
5 najbolj zaupa 137
6 ne vem, ne pozna,b.o. 29
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
879 33

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I3 6c. DRŽAVNEMU ZBORU

DRŽAVNEMU ZBORU?

Vrednost 3055 Frekvenca
1 najmanj zaupa 53
2 . 147
3 nekaj vmes 420
4 . 201
5 najbolj zaupa 42
6 ne vem, ne pozna,b.o. 45
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
863 49

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I4 6d. PRED. REPUBLIKE

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Vrednost 3154 Frekvenca
1 najmanj zaupa 35
2 . 75
3 nekaj vmes 267
4 . 330
5 najbolj zaupa 169
6 ne vem, ne pozna,b.o. 32
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
876 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I5 6e. POLITIČNIM STRANKAM

POLITIČNIM STRANKAM?

Vrednost 3253 Frekvenca
1 najmanj zaupa 88
2 . 226
3 nekaj vmes 431
4 . 69
5 najbolj zaupa 18
6 ne vem, ne pozna,b.o. 76
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
832 80

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I6 6f. SODIŠČEM

SODIŠČEM?

Vrednost 3352 Frekvenca
1 najmanj zaupa 155
2 . 256
3 nekaj vmes 303
4 . 119
5 najbolj zaupa 28
6 ne vem, ne pozna,b.o. 47
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
861 51

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I7 6g. POLICIJI

POLICIJI?

Vrednost 3451 Frekvenca
1 najmanj zaupa 87
2 . 179
3 nekaj vmes 363
4 . 203
5 najbolj zaupa 52
6 ne vem, ne pozna,b.o. 24
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
884 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I8 6h. VOJSKI

VOJSKI?

Vrednost 3550 Frekvenca
1 najmanj zaupa 38
2 . 101
3 nekaj vmes 303
4 . 281
5 najbolj zaupa 103
6 ne vem, ne pozna,b.o. 82
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
826 86

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I9 6i. CERKVI

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Vrednost 3649 Frekvenca
1 najmanj zaupa 203
2 . 167
3 nekaj vmes 278
4 . 136
5 najbolj zaupa 70
6 ne vem, ne pozna,b.o. 54
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
854 58

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I10 6j. BANKI SLOVENIJE

BANKI SLOVENIJE?

Vrednost 3748 Frekvenca
1 najmanj zaupa 39
2 . 103
3 nekaj vmes 326
4 . 293
5 najbolj zaupa 96
6 ne vem, ne pozna,b.o. 51
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
857 55

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I11 6k. TOLARJU

SLOVENSKEMU TOLARJU?

Vrednost 3847 Frekvenca
1 najmanj zaupa 19
2 . 54
3 nekaj vmes 284
4 . 375
5 najbolj zaupa 148
6 ne vem, ne pozna,b.o. 28
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
880 32

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I13 6m. ŠOLSTVU

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Vrednost 3946 Frekvenca
1 najmanj zaupa 36
2 . 105
3 nekaj vmes 373
4 . 279
5 najbolj zaupa 61
6 ne vem, ne pozna,b.o. 54
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
854 58

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I14 6n. ZDRAVSTVU

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Vrednost 4045 Frekvenca
1 najmanj zaupa 52
2 . 168
3 nekaj vmes 358
4 . 241
5 najbolj zaupa 71
6 ne vem, ne pozna,b.o. 18
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
890 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I23 6u. EU

EVROPSKI UNIJI?

Vrednost 4144 Frekvenca
1 najmanj zaupa 24
2 . 89
3 nekaj vmes 366
4 . 302
5 najbolj zaupa 55
6 ne vem, ne pozna,b.o. 72
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
836 76

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I21 6s. NATU

NATU?

Vrednost 4243 Frekvenca
1 najmanj zaupa 88
2 . 169
3 nekaj vmes 334
4 . 167
5 najbolj zaupa 51
6 ne vem, ne pozna,b.o. 99
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
809 103

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I22 6t. OZN

ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

Vrednost 4342 Frekvenca
1 najmanj zaupa 35
2 . 128
3 nekaj vmes 316
4 . 251
5 najbolj zaupa 81
6 ne vem, ne pozna,b.o. 97
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
811 101

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I12 6l. USTAVNEMU SODIŠČU

USTAVNEMU SODIŠČU?

Vrednost 4441 Frekvenca
1 najmanj zaupa 81
2 . 153
3 nekaj vmes 340
4 . 184
5 najbolj zaupa 43
6 ne vem, ne pozna,b.o. 107
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
801 111

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I15 6o. MEDIJEM

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Vrednost 4540 Frekvenca
1 najmanj zaupa 41
2 . 126
3 nekaj vmes 353
4 . 281
5 najbolj zaupa 77
6 ne vem, ne pozna,b.o. 30
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
878 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I24 6v. DRŽAVNI UPRAVI

DRŽAVNI UPRAVI?

Vrednost 4639 Frekvenca
1 najmanj zaupa 39
2 . 159
3 nekaj vmes 436
4 . 159
5 najbolj zaupa 33
6 ne vem, ne pozna,b.o. 82
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
826 86

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I25 6z. EVRU

EVROPSKI VALUTI EVRU?

Vrednost 4738 Frekvenca
1 najmanj zaupa 14
2 . 21
3 nekaj vmes 185
4 . 406
5 najbolj zaupa 220
6 ne vem, ne pozna,b.o. 62
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
846 66

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I16 6r. VARUHU ČL.PRAVIC

VARUHU ČLOVEKOVIH PRAVIC?

Vrednost 4837 Frekvenca
1 najmanj zaupa 71
2 . 152
3 nekaj vmes 282
4 . 259
5 najbolj zaupa 97
6 ne vem, ne pozna,b.o. 47
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
861 51

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I27 6y. KOMISIJI/PREPREČ.KORUPCIJE

KOMISIJI ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE?

Vrednost 4936 Frekvenca
1 najmanj zaupa 96
2 . 169
3 nekaj vmes 272
4 . 214
5 najbolj zaupa 81
6 ne vem, ne pozna,b.o. 75
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
832 80

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

W10 STE VOLIL OKTOBRA 2004?

PRI VOLITVAH OKTOBRA 2004 JE BILO VELIKO DRŽAVLJANOV, KI SE ZARADI UTEMELJENIH RAZLOGOV NISO MOGLI ALI NISO HOTELI UDELEŽITI VOLITEV. KAKO JE BILO Z VAMI: ALI STE VOLILI ALI NISTE?

Vrednost 5035 Frekvenca
1 šel na volitve 748
2 ni šel na volitve 154
3 ne vem, b.o. 5
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
902 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

W20 OKTOBRA 2004 JE VOLIL...

IN ZA KANDIDATA KATERE STRANKE STE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 5134 Frekvenca
1 DESUS 18
2 LDS 140
3 NSI 31
4 SDS 230
5 SLS 16
6 SNS 26
7 ZLSD 61
9 drugo stranko 14
0 ne vem, b.o. 212
Sysmiss 164
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
536 376

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

W BI ŠLI NA VOLITVE?

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Vrednost 5233 Frekvenca
1 da 719
2 ne 145
3 ne vem, b.o. 43
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
864 48

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

W2 VOLIL BI...

IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 5332 Frekvenca
1 DESUS 14
2 LDS 109
3 NSI 23
4 SDS 241
5 SLS 9
6 SNS 22
7 ZLSD 67
9 drugo stranko 13
0 ne vem, b.o. 221
Sysmiss 193
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
498 414

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

W3 SIMPATIJE

PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE? (anketar: ne beri strank!!!)

Vrednost 5431 Frekvenca
1 DESUS 4
2 LDS 42
3 NSI 3
4 SDS 47
5 SLS 3
6 SNS 11
7 ZLSD 25
9 drugo stranko 10
0 ne vem, b.o. 263
Sysmiss 504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
145 767

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

LD ORIENTACIJA

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Vrednost 5530 Frekvenca
1 prej levo 241
2 v sredino 170
3 prej desno 194
4 b.o. 302
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
605 307

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q789 NAJ SLOVENIJA OBELEŽI 60.OBL.KONCA 2.SVETOVNE VOJNE?

ALI NAJ SLOVENIJA S SLOVESNOSTMI OBELEŽI 60. OBLETNICO KONCA DRUGE SVETOVNE VOJNE, ALI NE?

Vrednost 5629 Frekvenca
1 da 713
2 ne 135
3 ne vem, b.o. 59
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
848 64

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q790A SLOVESNOSTI - POMEN SLO.UPORA PROTI NACIFAŠIZMU

KAKŠNI NAJ BODO POUDARKI PRI TEH SLOVESNOSTIH? ALI NAJ SLOVESNOSTI POUDARIJO POMEN SLOVENSKEGA UPORA PROTI NACIFAŠIZMU ALI NAJ BODO BREZ TEGA PODARKA?

Vrednost 5728 Frekvenca
1 s tem poudarkom 550
2 brez tega poudarka 119
3 ne vem, b.o. 44
Sysmiss 199
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
669 243

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q790B SLOVESNOSTI - POMEN SPRAVE MED SLOVENCI

ALI NAJ SLOVESNOSTI POUDARIJO POMEN SPRAVE MED SLOVENCI ALI NAJ BODO BREZ TEGA POUDARKA?

Vrednost 5827 Frekvenca
1 s tem poudarkom 512
2 brez tega poudarka 148
3 ne vem, b.o. 53
Sysmiss 199
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
660 252

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q790C SLOVESNOSTI - POMEN ZMAGE ZAVEZNIKOV NAD NACIFAŠIZMOM

ALI NAJ SLOVESNOSTI POUDARIJO POMEN ZMAGE ZAVEZNIKOV NAD NACIFAŠIZMOM ALI NAJ BODO BREZ TEGA POUDARKA?

Vrednost 5926 Frekvenca
1 s tem poudarkom 466
2 brez tega poudarka 169
3 ne vem, b.o. 78
Sysmiss 199
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
635 277

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q790D SLOVESNOSTI - POMEN SPRAVE MED EVROPSKIMI NARODI

ALI NAJ SLOVESNOSTI POUDARIJO POMEN SPRAVE MED EVROPSKIMI NARODI ALI NAJ BODO BREZ TEGA POUDARKA?

Vrednost 6025 Frekvenca
1 s tem poudarkom 532
2 brez tega poudarka 116
3 ne vem, b.o. 64
Sysmiss 200
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
648 264

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q791 BI PODPRLI PRAZNIK - MAISTROVO VOJAŠKO ZAVAROVANJE S.MEJE?

ALI BI PODPRLI PREDLOG VLADE, DA S POSEBNIM PRAZNIKOM OBELEŽI MAISTROVO VOJAŠKO ZAVAROVANJE SEVERNE SLOVENSKE NARODNOSTNE MEJE LETA 1918, S KATERIM JE OSTALA ŠTAJERSKA V SLOVENIJI, ALI NE?

Vrednost 6124 Frekvenca
1 da 635
2 ne 188
3 ne vem, b.o. 84
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
823 89

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q792 BI PODPRLI PRAZNIK - VRNITEV PRIMORSKE V MATIČNO DOMOVINO?

ALI PODPIRATE PREDLOG VLADE, DA S POSEBNIM PRAZNIKOM OBELEŽI PONOVNO VRNITEV PRIMORSKE V MATIČNO DOMOVINO, ALI NE?

Vrednost 6223 Frekvenca
1 da 619
2 ne 189
3 ne vem, b.o. 98
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
808 104

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q663 OCENA POSEGA KOALICIJSKIH SIL V IRAKU

MINILO JE ENO LETO OD POSEGA ZDA IN KOALICIJSKIH SIL V IRAKU. KAKO TO OCENJUJETE Z DANAŠNJE TOČKE. ALI TA POSEG... ?

Vrednost 6322 Frekvenca
1 POVSEM ODOBRAVATE 25
2 DELNO ODOBRAVATE 188
3 BOLJ ZAVRAČATE 191
4 POVSEM ZAVRAČATE 451
5 ne vem, b.o. 51
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
855 57

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q794 PODPIRA ODLOG PRISTOPNIH POGAJANJ HRVAŠKE Z EU?

EVROPSKA UNIJA SE JE ODLOČILA, DA ODLOŽI ZAČETEK PRISTOPNIH POGAJANJ S HRVAŠKO. ALI TO ODLOČITEV EVROPSKE UNIJE PODPIRATE, ALI NE?

Vrednost 6421 Frekvenca
1 da 601
2 ne 205
3 ne vem, b.o. 100
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
806 106

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q793A STE OPAZILI OGLAŠEVALSKO AKCIJO SLO.VOJSKE?

SLOVENSKA VOJSKA JE NEDAVNO IZVEDLA OGLAŠEVALSKO AKCIJO ZA PROMOCIJO POKLICNE VOJSKE. ALI STE JO OPAZILI V KATEREM OD MNOŽIČNIH MEDIJEV?

Vrednost 6520 Frekvenca
1 da 468
2 ne 419
3 ne vem, b.o. 19
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
887 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q793B1 V KATEREM MEDIJU STE OGLAS ZASLEDILI?

V KATEREM MEDIJU OZIROMA KJE STE OGLAS ZASLEDILI? ALI JE BIL TO...

Vrednost 6619 Frekvenca
1 TELEVIZIJSKI OGLAS 401
2 OGLAS V KINU 1
3 RAZGLEDNICA V LOKALU 3
4 TISKANI OGLAS V REVIJAH 36
5 OGLAS NA RADIJU 8
6 GRADIVO PO POŠTI 3
7 ČASOPIS _V SLUŽBI DOMOVINE_ 5
8 drugo 11
Sysmiss 444
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
468 444

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

Q793B2 V KATEREM MEDIJU STE OGLAS ZASLEDILI?

V KATEREM MEDIJU OZIROMA KJE STE OGLAS ZASLEDILI? ALI JE BIL TO...

Vrednost 6718 Frekvenca
1 TELEVIZIJSKI OGLAS 13
2 OGLAS V KINU 6
3 RAZGLEDNICA V LOKALU 3
4 TISKANI OGLAS V REVIJAH 74
5 OGLAS NA RADIJU 29
6 GRADIVO PO POŠTI 9
7 ČASOPIS _V SLUŽBI DOMOVINE_ 7
8 drugo 10
Sysmiss 761
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
151 761

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

Q793B3 V KATEREM MEDIJU STE OGLAS ZASLEDILI?

V KATEREM MEDIJU OZIROMA KJE STE OGLAS ZASLEDILI? ALI JE BIL TO...

Vrednost 6817 Frekvenca
1 TELEVIZIJSKI OGLAS 2
2 OGLAS V KINU 0
3 RAZGLEDNICA V LOKALU 1
4 TISKANI OGLAS V REVIJAH 4
5 OGLAS NA RADIJU 9
6 GRADIVO PO POŠTI 10
7 ČASOPIS _V SLUŽBI DOMOVINE_ 4
8 drugo 4
Sysmiss 878
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34 878

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

Q793B4 V KATEREM MEDIJU STE OGLAS ZASLEDILI?

V KATEREM MEDIJU OZIROMA KJE STE OGLAS ZASLEDILI? ALI JE BIL TO...

Vrednost 6916 Frekvenca
1 TELEVIZIJSKI OGLAS 0
2 OGLAS V KINU 1
3 RAZGLEDNICA V LOKALU 0
4 TISKANI OGLAS V REVIJAH 3
5 OGLAS NA RADIJU 0
6 GRADIVO PO POŠTI 0
7 ČASOPIS _V SLUŽBI DOMOVINE_ 2
8 drugo 0
Sysmiss 906
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6 906

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

Q793C JE TOVRSTNO OGLAŠEVANJE POKLICNE VOJSKE PRIMERNO?

POVEJTE, ALI SE VAM ZDI TOVRSTNO OGLAŠEVANJE POKLICNE VOJSKE PRIMERNO ALI NE?

Vrednost 7015 Frekvenca
1 je primerno 316
2 ni primerno 125
3 ne vem, b.o. 27
Sysmiss 444
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
441 471

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q793D SE VAM ZDIJO TAKŠNI OGLASI PREPRIČLJIVI?

ALI SE VAM ZDIJO TAKŠNI OGLASI PREPRIČLJIVI ALI NE?

Vrednost 7114 Frekvenca
1 so prepričljivi 215
2 niso prepričljivi 189
3 ne vem, b.o. 64
Sysmiss 444
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
404 508

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

LROJ LETO ROJSTVA

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
908 4 12 87 56.413 16.987

Vrednosti spremenljivk od 12 do 87

IZOB IZOBRAZBA

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Vrednost 7312 Frekvenca
1 OSNOVNA 126
2 POKLICNA 135
3 SREDNJA 405
4 VIŠJA, VISOKA 241
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

TIPK KRAJ BIVANJA

ALI PREBIVATE:

Vrednost 7411 Frekvenca
1 PODEŽELJE 358
2 MANJŠI KRAJ 280
3 VEČJE MESTO 133
4 LJ ALI MB 136
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

ZAP ZAPOSLENOST

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Vrednost 7510 Frekvenca
1 GOSPODARSTVU 236
2 NEGOSPODARSTVU 167
3 SAMOZAPOSLEN 34
4 KMET 9
5 GOSPODINJA 15
6 UPOKOJENEC 319
7 ŠTUDENT, DIJAK 73
8 BREZPOSELN 49
9 DRUGO... 6
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
908 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

ZAP2 SKRB ZA ZAPOSLITEV

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Vrednost 769 Frekvenca
1 ZELO ME SKRBI 66
2 DO NEKE MERE 136
3 TO ME NE SKRBI 200
4 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 509
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
402 510

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

REG1 VERNOST

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Vrednost 778 Frekvenca
1 sem veren 479
2 nisem veren 271
3 nekaj vmes... 139
4 zavrnil odg.,b.o. 18
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
889 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

SPOL SPOL

SPOL

Vrednost 787 Frekvenca
1 moški 364
2 ženska 548
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
912 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

KRAJ0 Kraj

Vrednost 796 Frekvenca
Zakrita vrednost 912
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
912 0

REGIJA Regija

Vrednost 805 Frekvenca
1 POMURSKA 51
2 PODRAVSKA 135
3 KOROŠKA 44
4 SAVINJSKA 101
5 GORENJSKA 63
6 ZASAVSKA 17
7 OSREDNJA 237
8 SPOD. POSAVSKA 25
9 DOLENJSKA 117
10 GORIŠKA 48
11 OBALNO-KRAŠKA 46
12 KRAŠKA 16
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
900 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

VELN2

Vrednost 814 Frekvenca
0 miss 0
1 ->500 300
2 500-4000 236
3 4000-50000 213
4 NAD 50000 163
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
912 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

RSTAR STAROST

Vrednost 823 Frekvenca
30 ->30 165
45 31 - 45 246
60 46 - 60 244
99 61 -> 253
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
908 4

Vrednosti spremenljivk od 30 do 99

WSKUP STR. PREFERENCE

Vrednost 832 Frekvenca
1 DESUS 18
2 LDS 151
3 NSI 26
4 SDS 288
5 SLS 12
6 SNS 33
7 ZLSD 92
9 drugo 23
0 ne vem 263
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
643 269

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

WUTEZ Poststratifikacijska utez

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
912 0 0.231 6.824 0.999 0.823

Vrednosti spremenljivk od 0.231122864672717 do 6.82403520836939

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Toš, N. (2009). Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: PBSI0503. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0503_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2009

SORODNE RAZISKAVE

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI9912 - Politbarometer PB12/99, Slovenija: December 1999

PBSI9911 - Politbarometer PB11/99, Slovenija: November 1999

PBSI9910 - Politbarometer PB10/99, Slovenija: Oktober 1999

PBSI9909 - Politbarometer PB9/99, Slovenija: September 1999

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI9906 - Politbarometer PB6/99, Slovenija: Junij 1999

PBSI9905 - Politbarometer PB5/99, Slovenija: Maj 1999

PBSI9904 - Politbarometer PB4/99, Slovenija: April 1999

PBSI9903 - Politbarometer PB3/99, Slovenija: Marec 1999

PBSI9902 - Politbarometer PB2/99, Slovenija: Februar 1999

PBSI9901 - Politbarometer PB1/99, Slovenija: Januar 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

PBSI9812 - Politbarometer PB12/98, Slovenija: December 1998

PBSI9811 - Politbarometer PB11/98, Slovenija: November 1998

PBSI9810 - Politbarometer PB10/98, Slovenija: Oktober 1998

PBSI9809 - Politbarometer PB9/98, Slovenija: September 1998

PBSI9807 - Politbarometer PB7/98, Slovenija: Julij 1998

PBSI9806 - Politbarometer PB6/98, Slovenija: Junij 1998

PBSI9805 - Politbarometer PB5/98, Slovenija: Maj 1998

PBSI9804 - Politbarometer PB4/98, Slovenija: April 1998

PBSI9803 - Politbarometer PB3/98, Slovenija: Marec 1998

PBSI9802 - Politbarometer PB2/98, Slovenija: Februar 1998

PBSI9801 - Politbarometer PB1/98, Slovenija: Januar 1998

PBSI9712 - Politbarometer PB12/97, Slovenija: December 1997

PBSI9711 - Politbarometer PB11/97, Slovenija: November 1997

PBSI9710 - Politbarometer PB10/97, Slovenija: Oktober 1997

PBSI9709 - Politbarometer PB09/97, Slovenija: September 1997

PBSI9707 - Politbarometer PB07/97, Slovenija: Julij 1997

PBSI9706 - Politbarometer PB06/97, Slovenija: Junij 1997

PBSI9705 - Politbarometer PB05/97, Slovenija: Maj 1997

PBSI9704 - Politbarometer PB04/97, Slovenija: April 1997

PBSI9703 - Politbarometer PB03/97, Slovenija: Marec 1997

PBSI9702 - Politbarometer PB02/97, Slovenija: Februar 1997

PBSI9701 - Politbarometer PB01/97, Slovenija: Januar 1997

PBSI9612 - Politbarometer PB12/96., Slovenija: December 1996

PBSI9611 - Politbarometer PB11/96, Slovenija: November 1996

PBSI9610 - Politbarometer PB10/96, Slovenija: Oktober 1996

PBSI9609 - Politbarometer PB09/96, Slovenija: September 1996

PBSI9607 - Politbarometer PB07/96, Slovenija: Julij 1996

PBSI9606 - Politbarometer PB06/96, Slovenija: Junij 1996

PBSI9605 - Politbarometer PB05/96, Slovenija: Maj 1996

PBSI9604 - Politbarometer PB04/96, Slovenija: April 1996

PBSI9603 - Politbarometer PB03/96, Slovenija: Marec 1996

PBSI9602 - Politbarometer PB02/96, Slovenija: Februar 1996

PBSI9601 - Politbarometer PB01/96, Slovenija: Januar 1996

PBSI9512 - Politbarometer PB12/95, Slovenija: December 1995

PBSI9511 - Politbarometer PB11/95, Slovenija: November 1995

PBSI9510 - Politbarometer PB10/95, Slovenija: Oktober 1995

PBSI9509 - Politbarometer PB9/95, Slovenija: September 1995

PBSI9507 - Politbarometer PB7/95, Slovenija: Julij 1995

PBSI9506 - Politbarometer PB6/95, Slovenija: Junij 1995

PBSI9505 - Politbarometer PB5/95, Slovenija: Maj 1995

PBSI9504 - Politbarometer PB4/95, Slovenija: April 1995

PBSI9503 - Politbarometer PB3/95, Slovenija: Marec 1995

PBSI9502 - Politbarometer PB2/95, Slovenija: Februar 1995

PBSI9501 - Politbarometer PB1/95, Slovenija: Januar 1995

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si