Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

Basic Study Information

ADP - IDNo: PBSI0503
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0503_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Bešter Falle, Rebeka
 • Vovk, Tina
 • Broder, Živa
 • Kecman, Ivi
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; marec 2005)

Funding agency:

Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Project number:

CRP V5-0540-00 (Javnomnenjske raziskave o odnosu javnosti do aktualnih razmer in dogajanj v Sloveniji.) (ARRS)

Series:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Study Content

Keywords:

zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, podpora Janezu Janši kot predsedniku vlade, ocena delovanja ministrstev, zaupanje v institucije, udeležba na volitvah, levo-desna politična orientacija, 60. obletnica druge svetovne vojne, predlog vlade za poseben praznik, poseg ZDA in koalicijskih sil v Iraku, odlog pristopnih pogajanj EU s Hrvaško, oglaševalska akcija za promocijo poklicne vojske

Keywords ELSST:
POLITIKA, POLITIKA, VOLITVE , VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM, VOLILNI SISTEM, POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE


Abstract:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do institucij sistema ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok vključuje vprašanja o promociji poklicne vojske ter o prirejanju slovesnosti za obeležitev 60. obletnice konca 2. svetovne vojne.

Methodology


Collection date: 21. marec 2005 - 23. marec 2005
Date of production: 2005-03
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: PBSI0503 - Politbarometer PB3/05 [datoteka podatkov], 2005

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 84
 • number of units: 912

Variable list

ANKETA

Value 13 Frequency
2005-03-14 912
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
912 2005-03-14 2005-03-14

Q1 ZADOVOLJSTVO Z DEMOKRACIJO

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Value 22 Frequency
1 zadovoljen 459
2 ni zadovoljen 393
3 ne vem, b.o. 60
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
852 60

Valid range from 1 to 2

Q2 ZADOVOLJSTVO Z MATERIALNIMI RAZMERAMI

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 31 Frequency
1 zadovoljen 563
2 ni zadovoljen 319
3 ne vem, b.o. 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
882 30

Valid range from 1 to 2

ANKETA

Value 184 Frequency
2005-03-14 912
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
912 2005-03-14 2005-03-14

Q1 ZADOVOLJSTVO Z DEMOKRACIJO

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Value 283 Frequency
1 zadovoljen 459
2 ni zadovoljen 393
3 ne vem, b.o. 60
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
852 60

Valid range from 1 to 2

Q2 ZADOVOLJSTVO Z MATERIALNIMI RAZMERAMI

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 382 Frequency
1 zadovoljen 563
2 ni zadovoljen 319
3 ne vem, b.o. 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
882 30

Valid range from 1 to 2

Q481C POPIRA VLADO JANŠE?

ALI PODPIRATE VLADO JANEZA JANŠE, ALI NE?

Value 481 Frequency
1 da, podpiram 539
2 ne, ne podpiram 249
3 ne vem, b.o. 124
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
788 124

Valid range from 1 to 2

V1 4a. VLADA

ČE UPOSTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? VZEMIMO, DA OCENJUJETE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 ZELO USPEŠNO, 3 PA JE NEKJE VMES. KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE

Value 580 Frequency
1 zelo neuspešno 31
2 . 124
3 nekje vmes 426
4 . 214
5 zelo uspešno 58
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 58
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
853 59

Valid range from 1 to 5

V2 4b. JANŠA

IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA JANŠE KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Value 679 Frequency
1 zelo neuspešno 46
2 . 94
3 nekje vmes 281
4 . 290
5 zelo uspešno 128
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 72
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
839 73

Valid range from 1 to 5

V3 4c. DRŽAVNI ZBOR

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Value 778 Frequency
1 zelo neuspešno 46
2 . 158
3 nekje vmes 428
4 . 161
5 zelo uspešno 30
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 88
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
823 89

Valid range from 1 to 5

V10 4e. CUKJATI

KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, FRANCETA CUKJATIJA

Value 877 Frequency
1 zelo neuspešno 58
2 . 160
3 nekje vmes 301
4 . 188
5 zelo uspešno 58
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 145
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
765 147

Valid range from 1 to 5

V9 4f. OPOZICIJA

KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Value 976 Frequency
1 zelo neuspešno 66
2 . 195
3 nekje vmes 364
4 . 137
5 zelo uspešno 21
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 127
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
783 129

Valid range from 1 to 5

V5 4h. DRNOVŠEK

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE JANEZA DRNOVŠKA?

Value 1075 Frequency
1 zelo neuspešno 46
2 . 103
3 nekje vmes 237
4 . 297
5 zelo uspešno 161
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 65
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
844 68

Valid range from 1 to 5

M1 5a. DELO,DRUŽINA

Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTRSTEV IN NJIHOVIH SEDANJIH MINISTROV, IN SICER NAJPREJ M. ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE, MINISTER JANEZ DROBNIČ

Value 1174 Frequency
1 zelo neuspešno 92
2 . 153
3 nekje vmes 308
4 . 140
5 zelo uspešno 44
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 171
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
737 175

Valid range from 1 to 5

M3 5b. FINANCE

M. ZA FINANCE, MINISTER ANDREJ BAJUK

Value 1273 Frequency
1 zelo neuspešno 136
2 . 187
3 nekje vmes 262
4 . 139
5 zelo uspešno 43
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 141
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
767 145

Valid range from 1 to 5

M4 5c. GOSPODARSTVO

M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTER ANDREJ VIZJAK

Value 1372 Frequency
1 zelo neuspešno 51
2 . 120
3 nekje vmes 357
4 . 155
5 zelo uspešno 41
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 184
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
724 188

Valid range from 1 to 5

M5 5d. KMETIJSTVO,GOZDARSTVO

M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, MINISTRICA MARIJA LUKAČIČ

Value 1471 Frequency
1 zelo neuspešno 35
2 . 142
3 nekje vmes 284
4 . 123
5 zelo uspešno 21
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 303
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
605 307

Valid range from 1 to 5

M6 5e. KULTURA

NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M. ZA KULTURO, MINISTER VASKO SIMONITI

Value 1570 Frequency
1 zelo neuspešno 34
2 . 112
3 nekje vmes 285
4 . 176
5 zelo uspešno 35
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 266
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
642 270

Valid range from 1 to 5

M7 5f. NOTRANJE ZADEVE

M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER DRAGUTIN MATE

Value 1669 Frequency
1 zelo neuspešno 27
2 . 124
3 nekje vmes 278
4 . 196
5 zelo uspešno 48
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 235
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
673 239

Valid range from 1 to 5

M8 5g. OBRAMBA

M. ZA OBRAMBO, MINISTER KARL ERJAVEC

Value 1768 Frequency
1 zelo neuspešno 32
2 . 96
3 nekje vmes 241
4 . 228
5 zelo uspešno 101
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 210
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
698 214

Valid range from 1 to 5

M9 5h. OKOLJE IN PROSTOR

M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ PODOBNIK

Value 1867 Frequency
1 zelo neuspešno 75
2 . 170
3 nekje vmes 323
4 . 151
5 zelo uspešno 26
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 163
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
745 167

Valid range from 1 to 5

M10 5i. PRAVOSODJE

M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER LOVRO ŠTURM

Value 1966 Frequency
1 zelo neuspešno 55
2 . 122
3 nekje vmes 255
4 . 187
5 zelo uspešno 79
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 210
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
698 214

Valid range from 1 to 5

M11 5j. PROMET

IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE M. ZA PROMET, MINISTER JANEZ BOŽIČ

Value 2065 Frequency
1 zelo neuspešno 38
2 . 99
3 nekje vmes 272
4 . 187
5 zelo uspešno 33
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 279
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
629 283

Valid range from 1 to 5

M21 5k. ŠOLSTVO,ŠPORT

M. ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT, MINISTER MILAN ZVER

Value 2164 Frequency
1 zelo neuspešno 48
2 . 114
3 nekje vmes 260
4 . 244
5 zelo uspešno 100
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 142
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
766 146

Valid range from 1 to 5

M22 5l. VIS.ŠOLSTVO,ZNANOST,TEHNOL.

M. ZA VISOKO ŠOLSTVO ZNANOST IN TEHNOLOGIJO, MINISTER JURE ZUPAN

Value 2263 Frequency
1 zelo neuspešno 22
2 . 65
3 nekje vmes 245
4 . 158
5 zelo uspešno 44
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 374
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
534 378

Valid range from 1 to 5

M13 5m. ZDRAVJE

M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER ANDREJ BRUČAN

Value 2362 Frequency
1 zelo neuspešno 39
2 . 109
3 nekje vmes 284
4 . 230
5 zelo uspešno 86
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 160
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
748 164

Valid range from 1 to 5

M15 5n. ZUNANJE ZADEVE

M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ RUPEL

Value 2461 Frequency
1 zelo neuspešno 100
2 . 150
3 nekje vmes 257
4 . 189
5 zelo uspešno 89
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 123
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
785 127

Valid range from 1 to 5

M23 5o. JAVNA UPRAVA

M. ZA JAVNO UPRAVO, MINISTER GREGOR VIRANT

Value 2560 Frequency
1 zelo neuspešno 46
2 . 99
3 nekje vmes 245
4 . 158
5 zelo uspešno 113
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 247
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
661 251

Valid range from 1 to 5

M20_1 5p. LOK. SAMOUPRAVA,REG.POLITIKA

SLUŽBA VLADE RS ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNO POLITIKO, MINISTER IVAN ŽAGAR

Value 2659 Frequency
1 zelo neuspešno 18
2 . 78
3 nekje vmes 247
4 . 118
5 zelo uspešno 13
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 434
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
474 438

Valid range from 1 to 5

M17 5r. EVROPSKE ZADEVE

SLUŽBA VLADE RS ZA EVROPSKE ZADEVE, VODJA SLUŽBE MARCEL KOPROL

Value 2758 Frequency
1 zelo neuspešno 11
2 . 49
3 nekje vmes 251
4 . 165
5 zelo uspešno 22
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 410
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
498 414

Valid range from 1 to 5

I1 6a. VLADI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE ZOPET Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: VLADI V CELOTI?

Value 2857 Frequency
1 najmanj zaupa 68
2 . 127
3 nekaj vmes 369
4 . 235
5 najbolj zaupa 82
6 ne vem, ne pozna,b.o. 27
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
881 31

Valid range from 1 to 5

I2 6b. PRED. VLADE

PREDSEDNIKU VLADE?

Value 2956 Frequency
1 najmanj zaupa 62
2 . 106
3 nekaj vmes 285
4 . 289
5 najbolj zaupa 137
6 ne vem, ne pozna,b.o. 29
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
879 33

Valid range from 1 to 5

I3 6c. DRŽAVNEMU ZBORU

DRŽAVNEMU ZBORU?

Value 3055 Frequency
1 najmanj zaupa 53
2 . 147
3 nekaj vmes 420
4 . 201
5 najbolj zaupa 42
6 ne vem, ne pozna,b.o. 45
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
863 49

Valid range from 1 to 5

I4 6d. PRED. REPUBLIKE

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Value 3154 Frequency
1 najmanj zaupa 35
2 . 75
3 nekaj vmes 267
4 . 330
5 najbolj zaupa 169
6 ne vem, ne pozna,b.o. 32
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
876 36

Valid range from 1 to 5

I5 6e. POLITIČNIM STRANKAM

POLITIČNIM STRANKAM?

Value 3253 Frequency
1 najmanj zaupa 88
2 . 226
3 nekaj vmes 431
4 . 69
5 najbolj zaupa 18
6 ne vem, ne pozna,b.o. 76
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
832 80

Valid range from 1 to 5

I6 6f. SODIŠČEM

SODIŠČEM?

Value 3352 Frequency
1 najmanj zaupa 155
2 . 256
3 nekaj vmes 303
4 . 119
5 najbolj zaupa 28
6 ne vem, ne pozna,b.o. 47
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
861 51

Valid range from 1 to 5

I7 6g. POLICIJI

POLICIJI?

Value 3451 Frequency
1 najmanj zaupa 87
2 . 179
3 nekaj vmes 363
4 . 203
5 najbolj zaupa 52
6 ne vem, ne pozna,b.o. 24
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
884 28

Valid range from 1 to 5

I8 6h. VOJSKI

VOJSKI?

Value 3550 Frequency
1 najmanj zaupa 38
2 . 101
3 nekaj vmes 303
4 . 281
5 najbolj zaupa 103
6 ne vem, ne pozna,b.o. 82
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
826 86

Valid range from 1 to 5

I9 6i. CERKVI

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Value 3649 Frequency
1 najmanj zaupa 203
2 . 167
3 nekaj vmes 278
4 . 136
5 najbolj zaupa 70
6 ne vem, ne pozna,b.o. 54
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
854 58

Valid range from 1 to 5

I10 6j. BANKI SLOVENIJE

BANKI SLOVENIJE?

Value 3748 Frequency
1 najmanj zaupa 39
2 . 103
3 nekaj vmes 326
4 . 293
5 najbolj zaupa 96
6 ne vem, ne pozna,b.o. 51
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
857 55

Valid range from 1 to 5

I11 6k. TOLARJU

SLOVENSKEMU TOLARJU?

Value 3847 Frequency
1 najmanj zaupa 19
2 . 54
3 nekaj vmes 284
4 . 375
5 najbolj zaupa 148
6 ne vem, ne pozna,b.o. 28
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
880 32

Valid range from 1 to 5

I13 6m. ŠOLSTVU

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Value 3946 Frequency
1 najmanj zaupa 36
2 . 105
3 nekaj vmes 373
4 . 279
5 najbolj zaupa 61
6 ne vem, ne pozna,b.o. 54
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
854 58

Valid range from 1 to 5

I14 6n. ZDRAVSTVU

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Value 4045 Frequency
1 najmanj zaupa 52
2 . 168
3 nekaj vmes 358
4 . 241
5 najbolj zaupa 71
6 ne vem, ne pozna,b.o. 18
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
890 22

Valid range from 1 to 5

I23 6u. EU

EVROPSKI UNIJI?

Value 4144 Frequency
1 najmanj zaupa 24
2 . 89
3 nekaj vmes 366
4 . 302
5 najbolj zaupa 55
6 ne vem, ne pozna,b.o. 72
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
836 76

Valid range from 1 to 5

I21 6s. NATU

NATU?

Value 4243 Frequency
1 najmanj zaupa 88
2 . 169
3 nekaj vmes 334
4 . 167
5 najbolj zaupa 51
6 ne vem, ne pozna,b.o. 99
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
809 103

Valid range from 1 to 5

I22 6t. OZN

ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

Value 4342 Frequency
1 najmanj zaupa 35
2 . 128
3 nekaj vmes 316
4 . 251
5 najbolj zaupa 81
6 ne vem, ne pozna,b.o. 97
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
811 101

Valid range from 1 to 5

I12 6l. USTAVNEMU SODIŠČU

USTAVNEMU SODIŠČU?

Value 4441 Frequency
1 najmanj zaupa 81
2 . 153
3 nekaj vmes 340
4 . 184
5 najbolj zaupa 43
6 ne vem, ne pozna,b.o. 107
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
801 111

Valid range from 1 to 5

I15 6o. MEDIJEM

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Value 4540 Frequency
1 najmanj zaupa 41
2 . 126
3 nekaj vmes 353
4 . 281
5 najbolj zaupa 77
6 ne vem, ne pozna,b.o. 30
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
878 34

Valid range from 1 to 5

I24 6v. DRŽAVNI UPRAVI

DRŽAVNI UPRAVI?

Value 4639 Frequency
1 najmanj zaupa 39
2 . 159
3 nekaj vmes 436
4 . 159
5 najbolj zaupa 33
6 ne vem, ne pozna,b.o. 82
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
826 86

Valid range from 1 to 5

I25 6z. EVRU

EVROPSKI VALUTI EVRU?

Value 4738 Frequency
1 najmanj zaupa 14
2 . 21
3 nekaj vmes 185
4 . 406
5 najbolj zaupa 220
6 ne vem, ne pozna,b.o. 62
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
846 66

Valid range from 1 to 5

I16 6r. VARUHU ČL.PRAVIC

VARUHU ČLOVEKOVIH PRAVIC?

Value 4837 Frequency
1 najmanj zaupa 71
2 . 152
3 nekaj vmes 282
4 . 259
5 najbolj zaupa 97
6 ne vem, ne pozna,b.o. 47
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
861 51

Valid range from 1 to 5

I27 6y. KOMISIJI/PREPREČ.KORUPCIJE

KOMISIJI ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE?

Value 4936 Frequency
1 najmanj zaupa 96
2 . 169
3 nekaj vmes 272
4 . 214
5 najbolj zaupa 81
6 ne vem, ne pozna,b.o. 75
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
832 80

Valid range from 1 to 5

W10 STE VOLIL OKTOBRA 2004?

PRI VOLITVAH OKTOBRA 2004 JE BILO VELIKO DRŽAVLJANOV, KI SE ZARADI UTEMELJENIH RAZLOGOV NISO MOGLI ALI NISO HOTELI UDELEŽITI VOLITEV. KAKO JE BILO Z VAMI: ALI STE VOLILI ALI NISTE?

Value 5035 Frequency
1 šel na volitve 748
2 ni šel na volitve 154
3 ne vem, b.o. 5
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
902 10

Valid range from 1 to 2

W20 OKTOBRA 2004 JE VOLIL...

IN ZA KANDIDATA KATERE STRANKE STE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Value 5134 Frequency
1 DESUS 18
2 LDS 140
3 NSI 31
4 SDS 230
5 SLS 16
6 SNS 26
7 ZLSD 61
9 drugo stranko 14
0 ne vem, b.o. 212
Sysmiss 164
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
536 376

Valid range from 1 to 9

W BI ŠLI NA VOLITVE?

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Value 5233 Frequency
1 da 719
2 ne 145
3 ne vem, b.o. 43
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
864 48

Valid range from 1 to 2

W2 VOLIL BI...

IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Value 5332 Frequency
1 DESUS 14
2 LDS 109
3 NSI 23
4 SDS 241
5 SLS 9
6 SNS 22
7 ZLSD 67
9 drugo stranko 13
0 ne vem, b.o. 221
Sysmiss 193
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
498 414

Valid range from 1 to 9

W3 SIMPATIJE

PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE? (anketar: ne beri strank!!!)

Value 5431 Frequency
1 DESUS 4
2 LDS 42
3 NSI 3
4 SDS 47
5 SLS 3
6 SNS 11
7 ZLSD 25
9 drugo stranko 10
0 ne vem, b.o. 263
Sysmiss 504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
145 767

Valid range from 1 to 9

LD ORIENTACIJA

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Value 5530 Frequency
1 prej levo 241
2 v sredino 170
3 prej desno 194
4 b.o. 302
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
605 307

Valid range from 1 to 3

Q789 NAJ SLOVENIJA OBELEŽI 60.OBL.KONCA 2.SVETOVNE VOJNE?

ALI NAJ SLOVENIJA S SLOVESNOSTMI OBELEŽI 60. OBLETNICO KONCA DRUGE SVETOVNE VOJNE, ALI NE?

Value 5629 Frequency
1 da 713
2 ne 135
3 ne vem, b.o. 59
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
848 64

Valid range from 1 to 2

Q790A SLOVESNOSTI - POMEN SLO.UPORA PROTI NACIFAŠIZMU

KAKŠNI NAJ BODO POUDARKI PRI TEH SLOVESNOSTIH? ALI NAJ SLOVESNOSTI POUDARIJO POMEN SLOVENSKEGA UPORA PROTI NACIFAŠIZMU ALI NAJ BODO BREZ TEGA PODARKA?

Value 5728 Frequency
1 s tem poudarkom 550
2 brez tega poudarka 119
3 ne vem, b.o. 44
Sysmiss 199
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
669 243

Valid range from 1 to 2

Q790B SLOVESNOSTI - POMEN SPRAVE MED SLOVENCI

ALI NAJ SLOVESNOSTI POUDARIJO POMEN SPRAVE MED SLOVENCI ALI NAJ BODO BREZ TEGA POUDARKA?

Value 5827 Frequency
1 s tem poudarkom 512
2 brez tega poudarka 148
3 ne vem, b.o. 53
Sysmiss 199
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
660 252

Valid range from 1 to 2

Q790C SLOVESNOSTI - POMEN ZMAGE ZAVEZNIKOV NAD NACIFAŠIZMOM

ALI NAJ SLOVESNOSTI POUDARIJO POMEN ZMAGE ZAVEZNIKOV NAD NACIFAŠIZMOM ALI NAJ BODO BREZ TEGA POUDARKA?

Value 5926 Frequency
1 s tem poudarkom 466
2 brez tega poudarka 169
3 ne vem, b.o. 78
Sysmiss 199
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
635 277

Valid range from 1 to 2

Q790D SLOVESNOSTI - POMEN SPRAVE MED EVROPSKIMI NARODI

ALI NAJ SLOVESNOSTI POUDARIJO POMEN SPRAVE MED EVROPSKIMI NARODI ALI NAJ BODO BREZ TEGA POUDARKA?

Value 6025 Frequency
1 s tem poudarkom 532
2 brez tega poudarka 116
3 ne vem, b.o. 64
Sysmiss 200
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
648 264

Valid range from 1 to 2

Q791 BI PODPRLI PRAZNIK - MAISTROVO VOJAŠKO ZAVAROVANJE S.MEJE?

ALI BI PODPRLI PREDLOG VLADE, DA S POSEBNIM PRAZNIKOM OBELEŽI MAISTROVO VOJAŠKO ZAVAROVANJE SEVERNE SLOVENSKE NARODNOSTNE MEJE LETA 1918, S KATERIM JE OSTALA ŠTAJERSKA V SLOVENIJI, ALI NE?

Value 6124 Frequency
1 da 635
2 ne 188
3 ne vem, b.o. 84
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
823 89

Valid range from 1 to 2

Q792 BI PODPRLI PRAZNIK - VRNITEV PRIMORSKE V MATIČNO DOMOVINO?

ALI PODPIRATE PREDLOG VLADE, DA S POSEBNIM PRAZNIKOM OBELEŽI PONOVNO VRNITEV PRIMORSKE V MATIČNO DOMOVINO, ALI NE?

Value 6223 Frequency
1 da 619
2 ne 189
3 ne vem, b.o. 98
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
808 104

Valid range from 1 to 2

Q663 OCENA POSEGA KOALICIJSKIH SIL V IRAKU

MINILO JE ENO LETO OD POSEGA ZDA IN KOALICIJSKIH SIL V IRAKU. KAKO TO OCENJUJETE Z DANAŠNJE TOČKE. ALI TA POSEG... ?

Value 6322 Frequency
1 POVSEM ODOBRAVATE 25
2 DELNO ODOBRAVATE 188
3 BOLJ ZAVRAČATE 191
4 POVSEM ZAVRAČATE 451
5 ne vem, b.o. 51
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
855 57

Valid range from 1 to 4

Q794 PODPIRA ODLOG PRISTOPNIH POGAJANJ HRVAŠKE Z EU?

EVROPSKA UNIJA SE JE ODLOČILA, DA ODLOŽI ZAČETEK PRISTOPNIH POGAJANJ S HRVAŠKO. ALI TO ODLOČITEV EVROPSKE UNIJE PODPIRATE, ALI NE?

Value 6421 Frequency
1 da 601
2 ne 205
3 ne vem, b.o. 100
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
806 106

Valid range from 1 to 2

Q793A STE OPAZILI OGLAŠEVALSKO AKCIJO SLO.VOJSKE?

SLOVENSKA VOJSKA JE NEDAVNO IZVEDLA OGLAŠEVALSKO AKCIJO ZA PROMOCIJO POKLICNE VOJSKE. ALI STE JO OPAZILI V KATEREM OD MNOŽIČNIH MEDIJEV?

Value 6520 Frequency
1 da 468
2 ne 419
3 ne vem, b.o. 19
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
887 25

Valid range from 1 to 2

Q793B1 V KATEREM MEDIJU STE OGLAS ZASLEDILI?

V KATEREM MEDIJU OZIROMA KJE STE OGLAS ZASLEDILI? ALI JE BIL TO...

Value 6619 Frequency
1 TELEVIZIJSKI OGLAS 401
2 OGLAS V KINU 1
3 RAZGLEDNICA V LOKALU 3
4 TISKANI OGLAS V REVIJAH 36
5 OGLAS NA RADIJU 8
6 GRADIVO PO POŠTI 3
7 ČASOPIS _V SLUŽBI DOMOVINE_ 5
8 drugo 11
Sysmiss 444
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
468 444

Valid range from 1 to 8

Q793B2 V KATEREM MEDIJU STE OGLAS ZASLEDILI?

V KATEREM MEDIJU OZIROMA KJE STE OGLAS ZASLEDILI? ALI JE BIL TO...

Value 6718 Frequency
1 TELEVIZIJSKI OGLAS 13
2 OGLAS V KINU 6
3 RAZGLEDNICA V LOKALU 3
4 TISKANI OGLAS V REVIJAH 74
5 OGLAS NA RADIJU 29
6 GRADIVO PO POŠTI 9
7 ČASOPIS _V SLUŽBI DOMOVINE_ 7
8 drugo 10
Sysmiss 761
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
151 761

Valid range from 1 to 8

Q793B3 V KATEREM MEDIJU STE OGLAS ZASLEDILI?

V KATEREM MEDIJU OZIROMA KJE STE OGLAS ZASLEDILI? ALI JE BIL TO...

Value 6817 Frequency
1 TELEVIZIJSKI OGLAS 2
2 OGLAS V KINU 0
3 RAZGLEDNICA V LOKALU 1
4 TISKANI OGLAS V REVIJAH 4
5 OGLAS NA RADIJU 9
6 GRADIVO PO POŠTI 10
7 ČASOPIS _V SLUŽBI DOMOVINE_ 4
8 drugo 4
Sysmiss 878
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
34 878

Valid range from 1 to 8

Q793B4 V KATEREM MEDIJU STE OGLAS ZASLEDILI?

V KATEREM MEDIJU OZIROMA KJE STE OGLAS ZASLEDILI? ALI JE BIL TO...

Value 6916 Frequency
1 TELEVIZIJSKI OGLAS 0
2 OGLAS V KINU 1
3 RAZGLEDNICA V LOKALU 0
4 TISKANI OGLAS V REVIJAH 3
5 OGLAS NA RADIJU 0
6 GRADIVO PO POŠTI 0
7 ČASOPIS _V SLUŽBI DOMOVINE_ 2
8 drugo 0
Sysmiss 906
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6 906

Valid range from 1 to 8

Q793C JE TOVRSTNO OGLAŠEVANJE POKLICNE VOJSKE PRIMERNO?

POVEJTE, ALI SE VAM ZDI TOVRSTNO OGLAŠEVANJE POKLICNE VOJSKE PRIMERNO ALI NE?

Value 7015 Frequency
1 je primerno 316
2 ni primerno 125
3 ne vem, b.o. 27
Sysmiss 444
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
441 471

Valid range from 1 to 2

Q793D SE VAM ZDIJO TAKŠNI OGLASI PREPRIČLJIVI?

ALI SE VAM ZDIJO TAKŠNI OGLASI PREPRIČLJIVI ALI NE?

Value 7114 Frequency
1 so prepričljivi 215
2 niso prepričljivi 189
3 ne vem, b.o. 64
Sysmiss 444
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
404 508

Valid range from 1 to 2

LROJ LETO ROJSTVA

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
908 4 12 87 56.413 16.987

Valid range from 12 to 87

IZOB IZOBRAZBA

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Value 7312 Frequency
1 OSNOVNA 126
2 POKLICNA 135
3 SREDNJA 405
4 VIŠJA, VISOKA 241
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 5

Valid range from 1 to 4

TIPK KRAJ BIVANJA

ALI PREBIVATE:

Value 7411 Frequency
1 PODEŽELJE 358
2 MANJŠI KRAJ 280
3 VEČJE MESTO 133
4 LJ ALI MB 136
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 5

Valid range from 1 to 4

ZAP ZAPOSLENOST

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Value 7510 Frequency
1 GOSPODARSTVU 236
2 NEGOSPODARSTVU 167
3 SAMOZAPOSLEN 34
4 KMET 9
5 GOSPODINJA 15
6 UPOKOJENEC 319
7 ŠTUDENT, DIJAK 73
8 BREZPOSELN 49
9 DRUGO... 6
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
908 4

Valid range from 1 to 9

ZAP2 SKRB ZA ZAPOSLITEV

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Value 769 Frequency
1 ZELO ME SKRBI 66
2 DO NEKE MERE 136
3 TO ME NE SKRBI 200
4 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 509
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
402 510

Valid range from 1 to 3

REG1 VERNOST

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Value 778 Frequency
1 sem veren 479
2 nisem veren 271
3 nekaj vmes... 139
4 zavrnil odg.,b.o. 18
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
889 23

Valid range from 1 to 3

SPOL SPOL

SPOL

Value 787 Frequency
1 moški 364
2 ženska 548
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
912 0

Valid range from 1 to 2

KRAJ0 Kraj

Value 796 Frequency
Zakrita vrednost 912
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
912 0

REGIJA Regija

Value 805 Frequency
1 POMURSKA 51
2 PODRAVSKA 135
3 KOROŠKA 44
4 SAVINJSKA 101
5 GORENJSKA 63
6 ZASAVSKA 17
7 OSREDNJA 237
8 SPOD. POSAVSKA 25
9 DOLENJSKA 117
10 GORIŠKA 48
11 OBALNO-KRAŠKA 46
12 KRAŠKA 16
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
900 12

Valid range from 1 to 12

VELN2

Value 814 Frequency
0 miss 0
1 ->500 300
2 500-4000 236
3 4000-50000 213
4 NAD 50000 163
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
912 0

Valid range from 0 to 4

RSTAR STAROST

Value 823 Frequency
30 ->30 165
45 31 - 45 246
60 46 - 60 244
99 61 -> 253
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
908 4

Valid range from 30 to 99

WSKUP STR. PREFERENCE

Value 832 Frequency
1 DESUS 18
2 LDS 151
3 NSI 26
4 SDS 288
5 SLS 12
6 SNS 33
7 ZLSD 92
9 drugo 23
0 ne vem 263
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
643 269

Valid range from 1 to 9

WUTEZ Poststratifikacijska utez

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
912 0 0.231 6.824 0.999 0.823

Valid range from 0.231122864672717 to 6.82403520836939

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Toš, N. (2009). Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: PBSI0503. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0503_V1

COBISS.SI
Publication date: 2009

SIMILAR STUDIES

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si