Študentska košarica: Socio-ekonomski položaj študentov na Univerzi v Ljubljani

Basic Study Information

ADP - IDNo: STUDKO01
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_STUDKO01_V1
Main author(s):
 • Vukovič, Andrej
 • Povh, Tamara
Co-workers:
 • Dolničar, Vesna
 • Nadoh, Jana
 • Škafar, Maja
 • Mikič, Zvjezdan
Data file producer:
ŠOU - Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (Ljubljana; oktober 2001)

Funding agency:

Študentska organizacija Univerze v Ljubljani

Project number:

no information

Study Content

Keywords:

odnos med študentom in njegovo družino, ocena dohodkov študenta (starši, štipendija, delo, posojila), delo preko študentskega servisa, materialni položaj družine, bivalni pogoji v času študija, najemnina študentskega stanovanja, ocena porabe študenta (hrana, prevoz, obleka, zabava, izobraževanje), študentski boni, varčevanje, ocena kakovosti študija, možnost zaposlitve po vstopu v EU, fakulteta, povprečna ocena, razdalja od stalnega prebivališča do kraja študija, ocena prevoza do fakultete, mnenje o služenju vojaškega roka, mnenje o "Kot slovenski državljan se počutim", demografija

Keywords ELSST:
DRUŽBENA NEENAKOST, ŠTUDENT, SOCIALNO-EKONOMSKI POLOŽAJ, ŽIVLJENJSKE RAZMERE

Topic Classification CESSDA
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - mladina
Topic Classification CERIF
Socialna ekonomika
Topic Classification ADP
študent in njegova družina
materialni status družine
bivalni pogoji
viri in oblike študentskih dohodkov in stroškov
kakovost študija in načrti za prihodnost
demografija


Abstract:

Raziskava podaja realen vpogled v socialno ekonomski status študenta in njegove družine, odnosov v družini. Poglobljeno se ukvarja s strukturo in vrstami študentskih stroškov in dohodkov. Pregledno pa skuša raziskati tudi mnenja o šolninah, služenju vojaškega roka, ter ocene o kvaliteti študija na Univerzi v Ljubljani. Namen raziskave je bil ugotoviti in nato podati dejansko stanje, probleme v zvezi s socialnim položajem študentov na Univerzi v Ljubljani.

Methodology


Collection date: oktober 2001 - november 2001
Date of production: oktober 2001
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Ljubljana

Unit of analysis:

študent

Universe:

Študentje na Univerzi v Ljubljani v študijskem letu 2000/2001.

Excluded: no information
Data collected by:

Študentska organizacija Univerze v Ljubljani

Sampling procedure:

Ne-slučajno vzorčenje, kvotni vzorec. Na podlagi statističnih podatkov (Statistični letopis RS 2001) smo kvotno izdelali vzorec glede na fakulteto, letnik in spol študenta. Umetno znižan je vzorec v 1. letniku (1,6%) z obrazložitvijo, da ti študentje še ne vedo zadosti oz. zelo malo o raziskovani tematiki.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: STUDKO01 - Podatki raziskave Študentska košarica [datoteka podatkov], 2001

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 102
 • number of units: 1519

Variable list

v1 spol

Value 13 Frequency
1 moski 600
2 zenski 919
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1519 0

Valid range from 1 to 2

v2 leto rojstva

Value 22 Frequency
61 1
67 1
69 2
70 4
71 2
72 8
73 7
74 12
75 38
76 69
77 161
78 209
79 252
80 276
81 260
82 188
83 22
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1512 7

Valid range from 61 to 83

v3_a izobrazba oceta

Value 31 Frequency
1 nedokoncana O.S. 40
2 koncana O.S. 113
3 poklicna sola 400
4 srednja sola 430
5 visja sola 169
6 visoka sola 277
7 magisterij 40
8 doktorat 21
Sysmiss 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1490 29

Valid range from 1 to 8

v1 spol

Value 1102 Frequency
1 moski 600
2 zenski 919
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1519 0

Valid range from 1 to 2

v2 leto rojstva

Value 2101 Frequency
61 1
67 1
69 2
70 4
71 2
72 8
73 7
74 12
75 38
76 69
77 161
78 209
79 252
80 276
81 260
82 188
83 22
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1512 7

Valid range from 61 to 83

v3_a izobrazba oceta

Value 3100 Frequency
1 nedokoncana O.S. 40
2 koncana O.S. 113
3 poklicna sola 400
4 srednja sola 430
5 visja sola 169
6 visoka sola 277
7 magisterij 40
8 doktorat 21
Sysmiss 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1490 29

Valid range from 1 to 8

v3_b izobrazba mame

Value 499 Frequency
1 nedokoncana O.S. 34
2 koncana O.S. 179
3 poklicna sola 260
4 srednja sola 522
5 visja sola 220
6 visoka sola 248
7 magisterij 32
8 doktorat 12
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1507 12

Valid range from 1 to 8

v4 stevilo clanov

Value 598 Frequency
1 14
2 82
3 302
4 789
5 249
6 52
7 12
8 10
9 4
10 1
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1515 4

Valid range from 1 to 10

v5 koliko clanov ima svoj dohodek

Value 697 Frequency
0 7
1 180
2 930
3 316
4 65
5 10
6 1
7 2
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1511 8

Valid range from 0 to 7

v6 neto dohodek gospodinjstva

Value 796 Frequency
1 do 50.000 SIT 24
2 od 50.001 do 150.000 SIT 287
3 od 150.001 do 200.000 SIT 326
4 od 200.201 do 300.000 SIT 404
5 od 300.001 do 450.000 SIT 268
6 od 450.001 od 700.000 SIT 134
7 nad 700.001 SIT 43
Sysmiss 33
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1486 33

Valid range from 1 to 7

v7 tip krajevne skupnosti

Value 895 Frequency
1 mestna 667
2 primestna 275
3 vaska 572
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1514 5

Valid range from 1 to 3

v8 stevilo prebivalcev v zaselku

Value 994 Frequency
1 do 500 prebivalcev 390
2 od 501 do 3.000 prebivalcev 266
3 od 2.001 do 5.000 prebivalcev 206
4 od 5001 do 10.000 prebivalcev 142
5 od 10.001 do 50.000 prebivalcev 181
6 Maribor 26
7 Ljubljana 299
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1510 9

Valid range from 1 to 7

v9_a nesproscena

Value 1093 Frequency
1 nesproscena 17
2 43
3 79
4 98
5 164
6 502
7 sproscena 565
Sysmiss 51
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1468 51

Valid range from 1 to 7

v9_b neagresivna

Value 1192 Frequency
1 neagresivna 687
2 357
3 106
4 134
5 96
6 56
7 agresivna 21
Sysmiss 62
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1457 62

Valid range from 1 to 7

v9_c neprijetna

Value 1291 Frequency
1 neprijetna 20
2 30
3 58
4 107
5 196
6 518
7 prijetna 534
Sysmiss 56
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1463 56

Valid range from 1 to 7

v9_d nestrpna

Value 1390 Frequency
1 nestrpna 23
2 50
3 106
4 127
5 224
6 510
7 strpna 416
Sysmiss 63
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1456 63

Valid range from 1 to 7

v9_e neurejena

Value 1489 Frequency
1 neurejena 26
2 20
3 47
4 95
5 160
6 501
7 urejena 615
Sysmiss 55
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1464 55

Valid range from 1 to 7

v9_f neprepirljiva

Value 1588 Frequency
1 neprepirljiva 135
2 325
3 188
4 214
5 297
6 243
7 prepirljiva 55
Sysmiss 62
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1457 62

Valid range from 1 to 7

v9_g nerazvijajoča

Value 1687 Frequency
1 nerazvijajoča 22
2 39
3 79
4 235
5 321
6 516
7 razvijajoča 243
Sysmiss 64
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1455 64

Valid range from 1 to 7

v9_h razveseljujoča

Value 1786 Frequency
1 razveseljujoča 355
2 449
3 232
4 166
5 114
6 111
7 nerazveseljujoča 26
Sysmiss 66
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1453 66

Valid range from 1 to 7

v9_i neuvidevna

Value 1885 Frequency
1 neuvidevna 17
2 35
3 71
4 164
5 250
6 523
7 uvidevna 392
Sysmiss 67
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1452 67

Valid range from 1 to 7

v9_j s prihodnostjo

Value 1984 Frequency
1 s prihodnostjo 509
2 419
3 188
4 144
5 77
6 77
7 brez prihodnosti 47
Sysmiss 58
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1461 58

Valid range from 1 to 7

v9_k neobremenjena

Value 2083 Frequency
1 neobremenjena 199
2 294
3 182
4 228
5 270
6 211
7 obremenjena 73
Sysmiss 62
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1457 62

Valid range from 1 to 7

v9_l nerazumevajoča

Value 2182 Frequency
1 nerazumevajoca 30
2 37
3 56
4 123
5 222
6 491
7 razumevajoca 505
Sysmiss 55
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1464 55

Valid range from 1 to 7

v10 ali dobivas denarno pomoc

Value 2281 Frequency
1 ne dobivam denarne pomoci 257
2 pod 5.000 SIT 177
3 od 5.000 do 15.000 SIT 482
4 od 15.001 do 25.000 SIT 275
5 od 25.001 do 35.000 SIT 169
6 od 35.001 do 50.000 SIT 102
7 nad 50.001 SIT 48
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1510 9

Valid range from 1 to 7

v11_a obleka

Value 2380 Frequency
0 218
1 do 1.000 sit 371
2 1.000 - 5.000 sit 453
3 5.000 - 10.000 sit 255
4 10.000 - 20.000 sit 93
5 20.000 - 30.000 sit 10
6 30.000 sit in več 10
Sysmiss 109
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1410 109

Valid range from 0 to 6

v11_b hrana

Value 2479 Frequency
0 73
1 do 1.000 sit 91
2 1.000 - 5.000 sit 425
3 5.000 - 10.000 sit 476
4 10.000 - 20.000 sit 257
5 20.000 - 30.000 sit 66
6 30.000 sit in vec 31
Sysmiss 100
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1419 100

Valid range from 0 to 6

v11_c stanovanjska oprema

Value 2578 Frequency
0 446
1 do 1.000 sit 602
2 1.000 - 5.000 sit 151
3 5.000 - 10.000 sit 86
4 10.000 - 20.000 sit 64
5 20.000 sit - 30.000 sit 31
6 30.000 sit in vec 22
Sysmiss 117
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1402 117

Valid range from 0 to 6

v11_d avto, bencin

Value 2677 Frequency
0 425
1 do 1.000 sit 465
2 1.000 - 5.000 sit 244
3 5.000 - 10.000 sit 156
4 10.000 - 20.000 sit 81
5 20.000 - 30.000 sit 22
6 30.000 sit in vec 12
Sysmiss 114
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1405 114

Valid range from 0 to 6

v11_e knjige

Value 2776 Frequency
0 329
1 do 1.000 sit 415
2 1.000 - 5.000 sit 375
3 5.000 - 10.000 sit 192
4 10.000 - 20.000 sit 61
5 20.000 - 30.000 sit 20
6 30.000 sit in vec 14
Sysmiss 113
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1406 113

Valid range from 0 to 6

v11_f telefon

Value 2875 Frequency
0 341
1 do 1.000 sit 498
2 1.000 - 5.000 sit 424
3 5.000 - 10.000 sit 114
4 10.000 - 20.000 sit 25
5 20.000 - 30.000 sit 2
6 30.000 sit in vec 5
Sysmiss 110
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1409 110

Valid range from 0 to 6

v11_g drugo

Value 2974 Frequency
0 614
1 do 1.000 sit 350
2 1.000 - 5.000 sit 175
3 5.000 - 10.000 sit 119
4 10.000 - 20.000 sit 63
5 20.000 - 30.000 sit 18
6 30.000 sit in vec 8
Sysmiss 172
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1347 172

Valid range from 0 to 6

v12 kako zivite v tvojem osn. gospodinjstvu

Value 3073 Frequency
1 na meji prezivetja 22
2 skromno 202
3 srednje 701
4 udobno 556
5 razkosno 24
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1505 14

Valid range from 1 to 5

v13_a osebni avto nizjega razreda

Value 3172 Frequency
0 nic 786
1 ena 564
2 dva 134
3 vec 29
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1513 6

Valid range from 0 to 3

v13_b osebni avto srednjega razreda

Value 3271 Frequency
0 nic 399
1 ena 729
2 dva 346
3 vec 38
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1512 7

Valid range from 0 to 3

v13_c osebni avto visjega razreda

Value 3370 Frequency
0 nic 1224
1 ena 233
2 dva 43
3 vec 13
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1513 6

Valid range from 0 to 3

v13_d vikend ali dodatni apartma

Value 3469 Frequency
0 nic 1169
1 ena 316
2 dva 22
3 vec 4
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1511 8

Valid range from 0 to 3

v13_e hiša ali dodatno stanovanje

Value 3568 Frequency
0 nic 778
1 ena 683
2 dva 41
3 vec 8
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1510 9

Valid range from 0 to 3

v13_f motorni coln ali jadrnica

Value 3667 Frequency
0 nic 1418
1 ena 88
2 dva 4
3 vec 3
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1513 6

Valid range from 0 to 3

v13_g videokamera

Value 3766 Frequency
0 nic 1202
1 ena 296
2 dva 8
3 vec 5
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1511 8

Valid range from 0 to 3

v13_h videorekorder

Value 3865 Frequency
0 nic 372
1 ena 1034
2 dva 95
3 vec 13
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1514 5

Valid range from 0 to 3

v13_i pomivalni stroj

Value 3964 Frequency
0 nic 541
1 ena 920
2 dva 45
3 vec 5
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1511 8

Valid range from 0 to 3

v13_j osebni racunalnik

Value 4063 Frequency
0 nic 161
1 ena 1047
2 dva 231
3 vec 74
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1513 6

Valid range from 0 to 3

v13_k prenosni racunalnik

Value 4162 Frequency
0 nic 1337
1 ena 160
2 dva 12
3 vec 4
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1513 6

Valid range from 0 to 3

v13_l knjizna polica s 100 knjigami

Value 4261 Frequency
0 nic 460
1 ena 672
2 dva 198
3 vec 181
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1511 8

Valid range from 0 to 3

v14 kje zivis v casu studija

Value 4360 Frequency
1 stalno prebivalisce- doma 671
2 najemnisko stanovanje/soba 375
3 zacasno prebivalisce brez najemnine 49
4 v javnem studentskem domu 365
5 v privatnem studentskem domu 21
6 drugo 22
0 1
7 9
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1503 16

Valid range from 1 to 6

v15_a izdatki za stanovanje

Value 4459 Frequency
0 živi doma 107
1 4
1.5 1
5 1
6 4
6.5 7
7 24
7.3 1
7.5 11
8 25
8.5 5
9 15
9.2 1
9.4 1
9.5 2
9.6 1
9.8 1
10 77
10.5 2
10.7 1
11 80
11.4 1
11.5 9
11.78 1
12 46
12.2 1
12.5 3
13 15
13.5 2
14 9
14.5 1
15 54
16 9
16.8 1
17 10
17.5 1
18 12
18.5 2
19 3
20 89
21 5
22 31
22.5 6
23 12
24 6
25 73
26 3
27 9
27.5 1
28 14
28.5 1
30 39
31 2
32 2
33 2
34 2
35 13
40 7
44 1
45 2
50 3
59 1
60 1
66 1
75 1
99 ni odgovora 0
Sysmiss 641
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
878 641

Valid range from 0 to 99

v15_b stroški

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
704 815 0 60 4.287 6.594

Valid range from 0 to 60

v16 kako ustreza najemnina

Value 4657 Frequency
0 zivi doma 2
1 znatno pod ceno 29
2 pod ceno 60
3 realna 495
4 visoka 177
5 znatno previsoka 40
Sysmiss 716
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
803 716

Valid range from 0 to 5

v17 bivalni pogoji v začasnerm prebivališču

Value 4756 Frequency
0 zivi doma 1
1 nevzdrzno 6
2 slabo 75
3 povprecno 308
4 dobro 339
5 zelo dobro 108
Sysmiss 682
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
837 682

Valid range from 0 to 5

v18 ustreznost pogojev za študij

Value 4855 Frequency
0 zivi doma 0
1 nevzdrzno 12
2 slabo 110
3 povprecno 322
4 dobro 289
5 zelo dobro 99
Sysmiss 687
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
832 687

Valid range from 0 to 5

v19 ali dobivaš državno subvencijo

Value 4954 Frequency
0 ne živi v privatnem najemniškem stanovanju 58
1 da 38
2 ne 374
Sysmiss 1049
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
470 1049

Valid range from 0 to 2

v20 ali si prijavljen za zavodu kot iskalec zaposlitve

Value 5053 Frequency
1 da 20
2 ne 1485
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1505 14

Valid range from 1 to 2

v21 ali prejemaš štipendijo

Value 5152 Frequency
1 republiska stipendija 237
2 Zoisova stipendija 177
3 kadrovska stipendija 119
4 Mundova stipendija 0
5 drugo 20
6 ne prejemam stipendije 950
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1503 16

Valid range from 1 to 6

v22_a površina sobe

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1375 144 0 100 17.721 11.041

Valid range from 0 to 100

v22_b število oseb v sobi

Value 5350 Frequency
0 11
1 673
2 693
3 58
4 13
5 1
Sysmiss 70
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1449 70

Valid range from 0 to 5

v23 ali delaš preko študentskega servisa

Value 5449 Frequency
1 da 973
2 ne 525
Sysmiss 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1498 21

Valid range from 1 to 2

v24 koliko ur tedensko opravljaš plačano delo

Value 5548 Frequency
0 ne delam 13
1 ga ne opravljam 167
2 do 5 ur 328
3 od 6 do 10 ur 186
4 od 11 do 20 ur 167
5 od 21 do 30 ur 94
6 od 31 do 40 ur 62
7 41 ur in vec 37
Sysmiss 465
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1054 465

Valid range from 0 to 7

v25 povprečni mesečni dohodek preko študentsekga servisa

Value 5647 Frequency
0 ne delam 15
1 pod 5.000 SIT 153
2 od 5.000 do 15.000 SIT 247
3 od 15.001 do 30.000 SIT 217
4 od 30.001 do 50.000 SIT 151
5 od 50.001 do 80.000 SIT 109
6 nad 80.001 SIT 87
Sysmiss 540
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
979 540

Valid range from 0 to 6

v26 celoletni neto dohodek

Value 5746 Frequency
0 nič dohodka 18
2 1
5 2
9 1
10 3
13 1
15 4
18 1
18.6 1
20 8
25 6
27 3
28 1
29 1
30 20
35 11
38 1
40 17
43 1
45 8
50 18
55 2
60 9
65 1
66 1
70 5
76 1
80 14
85 1
90 7
99 ni odgovora 0
100 40
108 1
110 1
120 14
130 5
140 3
150 32
160 4
170 2
173 1
180 7
200 58
220 1
230 1
240 18
250 31
260 2
270 3
275 2
280 5
300 103
320 2
330 3
350 27
360 46
370 3
372 1
380 5
400 77
410 3
420 17
425 1
432 1
450 25
480 28
500 146
520 1
528 1
530 3
540 5
550 18
555 1
564 2
570 1
600 81
620 1
650 7
657 1
660 7
670 1
700 46
720 12
750 11
760 1
780 5
800 46
820 2
830 1
840 11
850 1
880 1
900 24
950 3
960 7
990 1
1000 71
1080 1
1100 2
1200 20
1280 2
1300 2
1320 1
1400 6
1440 2
1500 19
1560 1
1800 6
1900 1
1920 4
2000 7
2160 2
2400 1
2500 1
3000 3
Sysmiss 178
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1341 178

Valid range from 0 to 3000

v27 ali prejemaš kakršno koli posojilo

Value 5845 Frequency
1 da 30
2 ne 1479
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1509 10

Valid range from 1 to 2

v28 šolnina

Value 5944 Frequency
1 152
2 752
3 91
4 455
5 37
6 21
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1508 11

Valid range from 1 to 6

v29_1 hrana

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1468 51 0 80 10.191 8.818

Valid range from 0 to 80

v29_2 prevozi

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1461 58 0 100 8.148 7.715

Valid range from 0 to 100

v29_3 dodatno izobraževanje

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1429 90 0 100 1.772 6.444

Valid range from 0 to 100

v29_4 zabava

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1465 54 0 70 5.205 5.73

Valid range from 0 to 70

v29_5 potrebščine za študij

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1454 65 0 80 5.11 6.912

Valid range from 0 to 80

v29_6 obleka

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1450 69 0 100 7.006 7.925

Valid range from 0 to 100

v29_7 športne aktivnosti

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1437 82 0 60 2.299 4.411

Valid range from 0 to 60

v29_8 telefon

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1465 54 0 50 3.775 3.711

Valid range from 0 to 50

v29_9 drugo

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1320 199 0 540 1.534 15.686

Valid range from 0 to 540

v30 koliko bonov za študentsko prehrano porabiš

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1493 26 0 80 11.284 7.487

Valid range from 0 to 80

v31 če varčuješ, na kakšen način

Value 7033 Frequency
0 1
1 51
2 63
3 268
4 19
5 125
6 932
12 1
13 8
14 2
15 2
23 6
24 2
25 1
35 2
123 1
125 1
235 2
Sysmiss 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1487 32

Valid range from 0 to 235

v32_a zadovoljen sem z vsebino svojega študija

Value 7132 Frequency
1 se ne strinjam 57
2 delno se ne strinjam 157
3 niti da niti ne 320
4 delno se strinjam 663
5 se strinjam 298
0 1
Sysmiss 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1495 24

Valid range from 1 to 5

v32_b zadovoljen sem s predavanji

Value 7231 Frequency
1 se ne strinjam 60
2 delno se ne strinjam 213
3 niti da niti ne 548
4 delno se strinjam 547
5 se strinjam 127
Sysmiss 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1495 24

Valid range from 1 to 5

v32_c študij v sloveniji ocenjujem kot kakovosten

Value 7330 Frequency
1 se ne strinjam 66
2 delno se ne strinjam 236
3 niti da niti ne 466
4 delno se strinjam 566
5 se strinjam 161
0 1
Sysmiss 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1495 24

Valid range from 1 to 5

v32_d zadovoljen sem s svojo uspešnostjo pri študiju

Value 7429 Frequency
1 se ne strinjam 65
2 delno se ne strinjam 152
3 niti da niti ne 463
4 delno se strinjam 563
5 se strinjam 244
0 1
Sysmiss 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1487 32

Valid range from 1 to 5

v32_e starši me podpirajo pri študiju

Value 7528 Frequency
1 se ne strinjam 28
2 delno se ne strinjam 41
3 niti da niti ne 134
4 delno se strinjam 327
5 se strinjam 960
0 1
6 1
Sysmiss 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1490 29

Valid range from 1 to 5

v32_f po končanem študiju se bom brez težav zaposlil

Value 7627 Frequency
1 se ne strinjam 173
2 delno se ne strinjam 232
3 niti da niti ne 443
4 delno se strinjam 363
5 se strinjam 279
54 1
Sysmiss 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1491 28

Valid range from 1 to 54

v32_g če bi imel možnost, bi šel študirat v tujino

Value 7726 Frequency
1 se ne strinjam 223
2 delno se ne strinjam 179
3 niti da niti ne 316
4 delno se strinjam 302
5 se strinjam 473
Sysmiss 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1493 26

Valid range from 1 to 5

v32_h če bi imel možnost, bi se zaposlil v tujini

Value 7825 Frequency
1 se ne strinjam 250
2 delno se ne strinjam 212
3 niti da niti ne 349
4 delno se strinjam 315
5 se strinjam 366
Sysmiss 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1492 27

Valid range from 1 to 5

v33 možnost zaposlitve po vstopu v eu

Value 7924 Frequency
1 se bodo izboljsale 421
2 ostale bodo enake 701
3 se bodo poslabsale 359
Sysmiss 38
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1481 38

Valid range from 1 to 3

v34 ali nameravaš po končanem sedanjem študiju

Value 8023 Frequency
1 nadaljevati študij 347
2 vpisati drug študijski program 102
3 se redno zaposliti in nadaljevati študij 328
4 se redno zaposliti 354
5 se honorarno zaposliti 11
6 še ne vem 337
7 drugo 16
0 1
15 1
Sysmiss 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1495 24

Valid range from 1 to 7

v35_a naziv fakultete

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1518 1 1 24 10.345 5.948

Valid range from 1 to 24

v35_c letnik študija

Value 8221 Frequency
1 289
2 405
3 326
4 202
5 24
6 9
7 263
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1518 1

Valid range from 1 to 7

v35_d način študija

Value 8320 Frequency
1 redni 146
2 izredni 1367
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1513 6

Valid range from 1 to 2

v36 povprečna ocena

Value 8419 Frequency
1 med 6 in 7 171
2 med 7 in 8 609
3 med 8 in 9 312
4 nad 9 49
Sysmiss 378
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1141 378

Valid range from 1 to 4

v37 razdalja do kraja študija

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1481 38 0 500 65.213 56.519

Valid range from 0 to 500

v38 kolikokrat mesečno se voziš domov

Value 8617 Frequency
0 je iz ljubljane 71
0.5 1
1 17
1.5 1
2 93
2.5 3
3 81
3.5 3
4 344
4.5 7
5 61
6 18
7 5
8 88
9 11
10 27
12 10
13 1
15 16
16 12
17 1
18 5
19 3
20 97
21 2
22 38
23 2
24 3
25 16
28 1
30 27
31 1
32 1
40 10
99 ni odgovora 0
Sysmiss 442
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 442

Valid range from 0 to 99

v39 povezave od stalnega prebivalčišča dp fakultete

Value 8716 Frequency
1 zelo slabe 129
2 slabe 247
3 povprecne 497
4 dobre 464
5 zalo dobre 162
Sysmiss 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1499 20

Valid range from 1 to 5

v40 menim, da je služenje vojaškega roka

Value 8815 Frequency
1 335
2 191
3 234
3.5 1
4 39
5 562
7 1
12 14
13 17
14 2
23 17
24 3
34 4
35 1
123 29
124 2
134 2
234 1
1234 36
Sysmiss 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1491 28

Valid range from 1 to 1234

v41 do stalnega prebivališča grem

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1500 19 1 1235678 919.979 31939.804

Valid range from 1 to 1235678

v42 služenje vojaškega roka

Value 9013 Frequency
0 ženska 42
1 55
2 6
3 65
4 199
5 90
6 94
7 84
45 1
56 1
67 1
99 ni odgovora 0
456 1
567 1
Sysmiss 879
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
640 879

Valid range from 0 to 567

v43_a ponosen

Value 9112 Frequency
1 ponosen 348
2 426
3 249
4 285
5 59
6 45
7 ponizen 30
Sysmiss 77
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1442 77

Valid range from 1 to 7

v43_b samozavesten

Value 9211 Frequency
1 samozavesten 233
2 490
3 298
4 263
5 73
6 49
7 nesamozavesten 31
Sysmiss 82
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1437 82

Valid range from 1 to 7

v43_c evropski

Value 9310 Frequency
1 evropski 155
2 355
3 330
4 329
5 118
6 82
7 neevropski 63
Sysmiss 87
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1432 87

Valid range from 1 to 7

v43_d kulturno izpolnjen

Value 949 Frequency
1 kulturno izpolnjen 151
2 443
3 349
4 272
5 110
6 77
7 kulturno neizpolnjen 38
Sysmiss 79
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1440 79

Valid range from 1 to 7

v43_e pomemben

Value 958 Frequency
1 pomemben 82
2 234
3 363
4 450
5 140
6 105
7 nepomemben 57
Sysmiss 88
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1431 88

Valid range from 1 to 7

v43_f balkanski

Value 967 Frequency
1 balkanski 50
2 86
3 187
4 306
5 180
6 260
7 nebalkanski 368
Sysmiss 82
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1437 82

Valid range from 1 to 7

v43_g utesnjen

Value 976 Frequency
1 utesnjen 27
2 85
3 144
4 257
5 177
6 399
7 svoboden 348
Sysmiss 82
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1437 82

Valid range from 1 to 7

v43_h neodvisen

Value 985 Frequency
1 neodvisen 199
2 352
3 220
4 296
5 176
6 138
7 odvisen 52
Sysmiss 86
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1433 86

Valid range from 1 to 7

v43_i bojevit

Value 994 Frequency
1 bojevit 68
2 86
3 128
4 350
5 158
6 315
7 miroljuben 327
Sysmiss 87
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1432 87

Valid range from 1 to 7

v43_j svetovljanski

Value 1003 Frequency
1 svetovljanski 134
2 353
3 289
4 392
5 136
6 93
7 omejen 36
Sysmiss 86
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1433 86

Valid range from 1 to 7

v43_k s prihodnostjo

Value 1012 Frequency
0 1
1 s prihodnostjo 304
2 490
3 282
4 180
5 75
6 65
7 brez prihodnosti 42
Sysmiss 80
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1439 80

Valid range from 0 to 7

v43_l obremenjen

Value 1021 Frequency
0 1
1 obremenjen 63
2 126
3 170
4 301
5 200
6 334
7 neobremenjen 242
Sysmiss 82
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1437 82

Valid range from 0 to 7

Materials of the Study

 1. Vukovič, Andrej (2001). STUDKO01 - Študentska Košarica [vprašalnik].

Study Results Materials

 1. Vukovič Andrej (2001). STUDKO01 - Končno poročilo za raziskavo STUDKO01 [ostali dokumenti].
 2. Vukovič Andrej (2001). STUDKO01 - Povzetek raziskave STUDKO01 [ostali dokumenti].

Related Publications

There is no information about publications related to this study!

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Data and materials are licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Slovenia

DOCUMENTATION STATUS

3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke.

CLASS OF THE STUDY

4 - raziskave z omejenim konceptualnim okvirom, manj metodološko izpopolnjene

  How to CITE this study?

Vukovič, A. and Povh, T. (2002). Študentska košarica: Socio-ekonomski položaj študentov na Univerzi v Ljubljani [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: STUDKO01. https://doi.org/10.17898/ADP_STUDKO01_V1

COBISS.SI
Publication date: 2002
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si