Študentska košarica: Socio-ekonomski položaj študentov na Univerzi v Ljubljani

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: STUDKO01
Glavni avtor(ji):
 • Vukovič, Andrej
 • Povh, Tamara
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Dolničar, Vesna
 • Nadoh, Jana
 • Škafar, Maja
 • Mikič, Zvjezdan
Izdelal datoteko podatkov:
ŠOU - Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (Ljubljana; oktober 2001)

Finančna podpora:

Študentska organizacija Univerze v Ljubljani

Vsebina raziskave

Ključne besede:

odnos med študentom in njegovo družino, ocena dohodkov študenta (starši, štipendija, delo, posojila), delo preko študentskega servisa, materialni položaj družine, bivalni pogoji v času študija, najemnina študentskega stanovanja, ocena porabe študenta (hrana, prevoz, obleka, zabava, izobraževanje), študentski boni, varčevanje, ocena kakovosti študija, možnost zaposlitve po vstopu v EU, fakulteta, povprečna ocena, razdalja od stalnega prebivališča do kraja študija, ocena prevoza do fakultete, mnenje o služenju vojaškega roka, mnenje o "Kot slovenski državljan se počutim", demografija

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - mladina
Vsebinsko področja CERIF
Socialna ekonomika
Vsebinska področja ADP
študent in njegova družina
materialni status družine
bivalni pogoji
viri in oblike študentskih dohodkov in stroškov
kakovost študija in načrti za prihodnost
demografija


Povzetek:

Raziskava podaja realen vpogled v socialno ekonomski status študenta in njegove družine, odnosov v družini. Poglobljeno se ukvarja s strukturo in vrstami študentskih stroškov in dohodkov. Pregledno pa skuša raziskati tudi mnenja o šolninah, služenju vojaškega roka, ter ocene o kvaliteti študija na Univerzi v Ljubljani. Namen raziskave je bil ugotoviti in nato podati dejansko stanje, probleme v zvezi s socialnim položajem študentov na Univerzi v Ljubljani.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: oktober 2001 - november 2001
Čas izdelave: oktober 2001
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

Ljubljana

Enota za analizo:

študent

Populacija:

Študentje na Univerzi v Ljubljani v študijskem letu 2000/2001.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Študentska organizacija Univerze v Ljubljani

Tip vzorca:

Ne-slučajno vzorčenje, kvotni vzorec. Na podlagi statističnih podatkov (Statistični letopis RS 2001) smo kvotno izdelali vzorec glede na fakulteto, letnik in spol študenta. Umetno znižan je vzorec v 1. letniku (1,6%) z obrazložitvijo, da ti študentje še ne vedo zadosti oz. zelo malo o raziskovani tematiki.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

STUDKO01 - Podatki raziskave Študentska košarica [datoteka podatkov], 2001

Naslov podatkovne datoteke:

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 102
 • število enot: 1519

Spremenljivke

v1 spol

Vrednost 13 Frekvenca
1 moski 600
2 zenski 919
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1519 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v2 leto rojstva

Vrednost 22 Frekvenca
61 1
67 1
69 2
70 4
71 2
72 8
73 7
74 12
75 38
76 69
77 161
78 209
79 252
80 276
81 260
82 188
83 22
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1512 7

Vrednosti spremenljivk od 61 do 83

v3_a izobrazba oceta

Vrednost 31 Frekvenca
1 nedokoncana O.S. 40
2 koncana O.S. 113
3 poklicna sola 400
4 srednja sola 430
5 visja sola 169
6 visoka sola 277
7 magisterij 40
8 doktorat 21
Sysmiss 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1490 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

v1 spol

Vrednost 1102 Frekvenca
1 moski 600
2 zenski 919
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1519 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v2 leto rojstva

Vrednost 2101 Frekvenca
61 1
67 1
69 2
70 4
71 2
72 8
73 7
74 12
75 38
76 69
77 161
78 209
79 252
80 276
81 260
82 188
83 22
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1512 7

Vrednosti spremenljivk od 61 do 83

v3_a izobrazba oceta

Vrednost 3100 Frekvenca
1 nedokoncana O.S. 40
2 koncana O.S. 113
3 poklicna sola 400
4 srednja sola 430
5 visja sola 169
6 visoka sola 277
7 magisterij 40
8 doktorat 21
Sysmiss 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1490 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

v3_b izobrazba mame

Vrednost 499 Frekvenca
1 nedokoncana O.S. 34
2 koncana O.S. 179
3 poklicna sola 260
4 srednja sola 522
5 visja sola 220
6 visoka sola 248
7 magisterij 32
8 doktorat 12
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1507 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

v4 stevilo clanov

Vrednost 598 Frekvenca
1 14
2 82
3 302
4 789
5 249
6 52
7 12
8 10
9 4
10 1
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1515 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

v5 koliko clanov ima svoj dohodek

Vrednost 697 Frekvenca
0 7
1 180
2 930
3 316
4 65
5 10
6 1
7 2
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1511 8

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

v6 neto dohodek gospodinjstva

Vrednost 796 Frekvenca
1 do 50.000 SIT 24
2 od 50.001 do 150.000 SIT 287
3 od 150.001 do 200.000 SIT 326
4 od 200.201 do 300.000 SIT 404
5 od 300.001 do 450.000 SIT 268
6 od 450.001 od 700.000 SIT 134
7 nad 700.001 SIT 43
Sysmiss 33
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1486 33

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v7 tip krajevne skupnosti

Vrednost 895 Frekvenca
1 mestna 667
2 primestna 275
3 vaska 572
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1514 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v8 stevilo prebivalcev v zaselku

Vrednost 994 Frekvenca
1 do 500 prebivalcev 390
2 od 501 do 3.000 prebivalcev 266
3 od 2.001 do 5.000 prebivalcev 206
4 od 5001 do 10.000 prebivalcev 142
5 od 10.001 do 50.000 prebivalcev 181
6 Maribor 26
7 Ljubljana 299
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1510 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v9_a nesproscena

Vrednost 1093 Frekvenca
1 nesproscena 17
2 43
3 79
4 98
5 164
6 502
7 sproscena 565
Sysmiss 51
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1468 51

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v9_b neagresivna

Vrednost 1192 Frekvenca
1 neagresivna 687
2 357
3 106
4 134
5 96
6 56
7 agresivna 21
Sysmiss 62
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1457 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v9_c neprijetna

Vrednost 1291 Frekvenca
1 neprijetna 20
2 30
3 58
4 107
5 196
6 518
7 prijetna 534
Sysmiss 56
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1463 56

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v9_d nestrpna

Vrednost 1390 Frekvenca
1 nestrpna 23
2 50
3 106
4 127
5 224
6 510
7 strpna 416
Sysmiss 63
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1456 63

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v9_e neurejena

Vrednost 1489 Frekvenca
1 neurejena 26
2 20
3 47
4 95
5 160
6 501
7 urejena 615
Sysmiss 55
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1464 55

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v9_f neprepirljiva

Vrednost 1588 Frekvenca
1 neprepirljiva 135
2 325
3 188
4 214
5 297
6 243
7 prepirljiva 55
Sysmiss 62
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1457 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v9_g nerazvijajoča

Vrednost 1687 Frekvenca
1 nerazvijajoča 22
2 39
3 79
4 235
5 321
6 516
7 razvijajoča 243
Sysmiss 64
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1455 64

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v9_h razveseljujoča

Vrednost 1786 Frekvenca
1 razveseljujoča 355
2 449
3 232
4 166
5 114
6 111
7 nerazveseljujoča 26
Sysmiss 66
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1453 66

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v9_i neuvidevna

Vrednost 1885 Frekvenca
1 neuvidevna 17
2 35
3 71
4 164
5 250
6 523
7 uvidevna 392
Sysmiss 67
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1452 67

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v9_j s prihodnostjo

Vrednost 1984 Frekvenca
1 s prihodnostjo 509
2 419
3 188
4 144
5 77
6 77
7 brez prihodnosti 47
Sysmiss 58
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1461 58

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v9_k neobremenjena

Vrednost 2083 Frekvenca
1 neobremenjena 199
2 294
3 182
4 228
5 270
6 211
7 obremenjena 73
Sysmiss 62
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1457 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v9_l nerazumevajoča

Vrednost 2182 Frekvenca
1 nerazumevajoca 30
2 37
3 56
4 123
5 222
6 491
7 razumevajoca 505
Sysmiss 55
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1464 55

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v10 ali dobivas denarno pomoc

Vrednost 2281 Frekvenca
1 ne dobivam denarne pomoci 257
2 pod 5.000 SIT 177
3 od 5.000 do 15.000 SIT 482
4 od 15.001 do 25.000 SIT 275
5 od 25.001 do 35.000 SIT 169
6 od 35.001 do 50.000 SIT 102
7 nad 50.001 SIT 48
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1510 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v11_a obleka

Vrednost 2380 Frekvenca
0 218
1 do 1.000 sit 371
2 1.000 - 5.000 sit 453
3 5.000 - 10.000 sit 255
4 10.000 - 20.000 sit 93
5 20.000 - 30.000 sit 10
6 30.000 sit in več 10
Sysmiss 109
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1410 109

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

v11_b hrana

Vrednost 2479 Frekvenca
0 73
1 do 1.000 sit 91
2 1.000 - 5.000 sit 425
3 5.000 - 10.000 sit 476
4 10.000 - 20.000 sit 257
5 20.000 - 30.000 sit 66
6 30.000 sit in vec 31
Sysmiss 100
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1419 100

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

v11_c stanovanjska oprema

Vrednost 2578 Frekvenca
0 446
1 do 1.000 sit 602
2 1.000 - 5.000 sit 151
3 5.000 - 10.000 sit 86
4 10.000 - 20.000 sit 64
5 20.000 sit - 30.000 sit 31
6 30.000 sit in vec 22
Sysmiss 117
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1402 117

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

v11_d avto, bencin

Vrednost 2677 Frekvenca
0 425
1 do 1.000 sit 465
2 1.000 - 5.000 sit 244
3 5.000 - 10.000 sit 156
4 10.000 - 20.000 sit 81
5 20.000 - 30.000 sit 22
6 30.000 sit in vec 12
Sysmiss 114
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1405 114

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

v11_e knjige

Vrednost 2776 Frekvenca
0 329
1 do 1.000 sit 415
2 1.000 - 5.000 sit 375
3 5.000 - 10.000 sit 192
4 10.000 - 20.000 sit 61
5 20.000 - 30.000 sit 20
6 30.000 sit in vec 14
Sysmiss 113
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1406 113

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

v11_f telefon

Vrednost 2875 Frekvenca
0 341
1 do 1.000 sit 498
2 1.000 - 5.000 sit 424
3 5.000 - 10.000 sit 114
4 10.000 - 20.000 sit 25
5 20.000 - 30.000 sit 2
6 30.000 sit in vec 5
Sysmiss 110
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1409 110

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

v11_g drugo

Vrednost 2974 Frekvenca
0 614
1 do 1.000 sit 350
2 1.000 - 5.000 sit 175
3 5.000 - 10.000 sit 119
4 10.000 - 20.000 sit 63
5 20.000 - 30.000 sit 18
6 30.000 sit in vec 8
Sysmiss 172
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1347 172

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

v12 kako zivite v tvojem osn. gospodinjstvu

Vrednost 3073 Frekvenca
1 na meji prezivetja 22
2 skromno 202
3 srednje 701
4 udobno 556
5 razkosno 24
Sysmiss 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1505 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v13_a osebni avto nizjega razreda

Vrednost 3172 Frekvenca
0 nic 786
1 ena 564
2 dva 134
3 vec 29
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1513 6

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

v13_b osebni avto srednjega razreda

Vrednost 3271 Frekvenca
0 nic 399
1 ena 729
2 dva 346
3 vec 38
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1512 7

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

v13_c osebni avto visjega razreda

Vrednost 3370 Frekvenca
0 nic 1224
1 ena 233
2 dva 43
3 vec 13
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1513 6

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

v13_d vikend ali dodatni apartma

Vrednost 3469 Frekvenca
0 nic 1169
1 ena 316
2 dva 22
3 vec 4
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1511 8

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

v13_e hiša ali dodatno stanovanje

Vrednost 3568 Frekvenca
0 nic 778
1 ena 683
2 dva 41
3 vec 8
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1510 9

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

v13_f motorni coln ali jadrnica

Vrednost 3667 Frekvenca
0 nic 1418
1 ena 88
2 dva 4
3 vec 3
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1513 6

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

v13_g videokamera

Vrednost 3766 Frekvenca
0 nic 1202
1 ena 296
2 dva 8
3 vec 5
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1511 8

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

v13_h videorekorder

Vrednost 3865 Frekvenca
0 nic 372
1 ena 1034
2 dva 95
3 vec 13
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1514 5

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

v13_i pomivalni stroj

Vrednost 3964 Frekvenca
0 nic 541
1 ena 920
2 dva 45
3 vec 5
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1511 8

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

v13_j osebni racunalnik

Vrednost 4063 Frekvenca
0 nic 161
1 ena 1047
2 dva 231
3 vec 74
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1513 6

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

v13_k prenosni racunalnik

Vrednost 4162 Frekvenca
0 nic 1337
1 ena 160
2 dva 12
3 vec 4
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1513 6

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

v13_l knjizna polica s 100 knjigami

Vrednost 4261 Frekvenca
0 nic 460
1 ena 672
2 dva 198
3 vec 181
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1511 8

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

v14 kje zivis v casu studija

Vrednost 4360 Frekvenca
1 stalno prebivalisce- doma 671
2 najemnisko stanovanje/soba 375
3 zacasno prebivalisce brez najemnine 49
4 v javnem studentskem domu 365
5 v privatnem studentskem domu 21
6 drugo 22
0 1
7 9
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1503 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v15_a izdatki za stanovanje

Vrednost 4459 Frekvenca
0 živi doma 107
1 4
1.5 1
5 1
6 4
6.5 7
7 24
7.3 1
7.5 11
8 25
8.5 5
9 15
9.2 1
9.4 1
9.5 2
9.6 1
9.8 1
10 77
10.5 2
10.7 1
11 80
11.4 1
11.5 9
11.78 1
12 46
12.2 1
12.5 3
13 15
13.5 2
14 9
14.5 1
15 54
16 9
16.8 1
17 10
17.5 1
18 12
18.5 2
19 3
20 89
21 5
22 31
22.5 6
23 12
24 6
25 73
26 3
27 9
27.5 1
28 14
28.5 1
30 39
31 2
32 2
33 2
34 2
35 13
40 7
44 1
45 2
50 3
59 1
60 1
66 1
75 1
99 ni odgovora 0
Sysmiss 641
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
878 641

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

v15_b stroški

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
704 815 0 60 4.287 6.594

Vrednosti spremenljivk od 0 do 60

v16 kako ustreza najemnina

Vrednost 4657 Frekvenca
0 zivi doma 2
1 znatno pod ceno 29
2 pod ceno 60
3 realna 495
4 visoka 177
5 znatno previsoka 40
Sysmiss 716
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
803 716

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

v17 bivalni pogoji v začasnerm prebivališču

Vrednost 4756 Frekvenca
0 zivi doma 1
1 nevzdrzno 6
2 slabo 75
3 povprecno 308
4 dobro 339
5 zelo dobro 108
Sysmiss 682
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
837 682

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

v18 ustreznost pogojev za študij

Vrednost 4855 Frekvenca
0 zivi doma 0
1 nevzdrzno 12
2 slabo 110
3 povprecno 322
4 dobro 289
5 zelo dobro 99
Sysmiss 687
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
832 687

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

v19 ali dobivaš državno subvencijo

Vrednost 4954 Frekvenca
0 ne živi v privatnem najemniškem stanovanju 58
1 da 38
2 ne 374
Sysmiss 1049
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
470 1049

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

v20 ali si prijavljen za zavodu kot iskalec zaposlitve

Vrednost 5053 Frekvenca
1 da 20
2 ne 1485
Sysmiss 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1505 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v21 ali prejemaš štipendijo

Vrednost 5152 Frekvenca
1 republiska stipendija 237
2 Zoisova stipendija 177
3 kadrovska stipendija 119
4 Mundova stipendija 0
5 drugo 20
6 ne prejemam stipendije 950
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1503 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v22_a površina sobe

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1375 144 0 100 17.721 11.041

Vrednosti spremenljivk od 0 do 100

v22_b število oseb v sobi

Vrednost 5350 Frekvenca
0 11
1 673
2 693
3 58
4 13
5 1
Sysmiss 70
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1449 70

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

v23 ali delaš preko študentskega servisa

Vrednost 5449 Frekvenca
1 da 973
2 ne 525
Sysmiss 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1498 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v24 koliko ur tedensko opravljaš plačano delo

Vrednost 5548 Frekvenca
0 ne delam 13
1 ga ne opravljam 167
2 do 5 ur 328
3 od 6 do 10 ur 186
4 od 11 do 20 ur 167
5 od 21 do 30 ur 94
6 od 31 do 40 ur 62
7 41 ur in vec 37
Sysmiss 465
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1054 465

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

v25 povprečni mesečni dohodek preko študentsekga servisa

Vrednost 5647 Frekvenca
0 ne delam 15
1 pod 5.000 SIT 153
2 od 5.000 do 15.000 SIT 247
3 od 15.001 do 30.000 SIT 217
4 od 30.001 do 50.000 SIT 151
5 od 50.001 do 80.000 SIT 109
6 nad 80.001 SIT 87
Sysmiss 540
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
979 540

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

v26 celoletni neto dohodek

Vrednost 5746 Frekvenca
0 nič dohodka 18
2 1
5 2
9 1
10 3
13 1
15 4
18 1
18.6 1
20 8
25 6
27 3
28 1
29 1
30 20
35 11
38 1
40 17
43 1
45 8
50 18
55 2
60 9
65 1
66 1
70 5
76 1
80 14
85 1
90 7
99 ni odgovora 0
100 40
108 1
110 1
120 14
130 5
140 3
150 32
160 4
170 2
173 1
180 7
200 58
220 1
230 1
240 18
250 31
260 2
270 3
275 2
280 5
300 103
320 2
330 3
350 27
360 46
370 3
372 1
380 5
400 77
410 3
420 17
425 1
432 1
450 25
480 28
500 146
520 1
528 1
530 3
540 5
550 18
555 1
564 2
570 1
600 81
620 1
650 7
657 1
660 7
670 1
700 46
720 12
750 11
760 1
780 5
800 46
820 2
830 1
840 11
850 1
880 1
900 24
950 3
960 7
990 1
1000 71
1080 1
1100 2
1200 20
1280 2
1300 2
1320 1
1400 6
1440 2
1500 19
1560 1
1800 6
1900 1
1920 4
2000 7
2160 2
2400 1
2500 1
3000 3
Sysmiss 178
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1341 178

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3000

v27 ali prejemaš kakršno koli posojilo

Vrednost 5845 Frekvenca
1 da 30
2 ne 1479
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1509 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v28 šolnina

Vrednost 5944 Frekvenca
1 152
2 752
3 91
4 455
5 37
6 21
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1508 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v29_1 hrana

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1468 51 0 80 10.191 8.818

Vrednosti spremenljivk od 0 do 80

v29_2 prevozi

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1461 58 0 100 8.148 7.715

Vrednosti spremenljivk od 0 do 100

v29_3 dodatno izobraževanje

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1429 90 0 100 1.772 6.444

Vrednosti spremenljivk od 0 do 100

v29_4 zabava

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1465 54 0 70 5.205 5.73

Vrednosti spremenljivk od 0 do 70

v29_5 potrebščine za študij

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1454 65 0 80 5.11 6.912

Vrednosti spremenljivk od 0 do 80

v29_6 obleka

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1450 69 0 100 7.006 7.925

Vrednosti spremenljivk od 0 do 100

v29_7 športne aktivnosti

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1437 82 0 60 2.299 4.411

Vrednosti spremenljivk od 0 do 60

v29_8 telefon

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1465 54 0 50 3.775 3.711

Vrednosti spremenljivk od 0 do 50

v29_9 drugo

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1320 199 0 540 1.534 15.686

Vrednosti spremenljivk od 0 do 540

v30 koliko bonov za študentsko prehrano porabiš

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1493 26 0 80 11.284 7.487

Vrednosti spremenljivk od 0 do 80

v31 če varčuješ, na kakšen način

Vrednost 7033 Frekvenca
0 1
1 51
2 63
3 268
4 19
5 125
6 932
12 1
13 8
14 2
15 2
23 6
24 2
25 1
35 2
123 1
125 1
235 2
Sysmiss 32
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1487 32

Vrednosti spremenljivk od 0 do 235

v32_a zadovoljen sem z vsebino svojega študija

Vrednost 7132 Frekvenca
1 se ne strinjam 57
2 delno se ne strinjam 157
3 niti da niti ne 320
4 delno se strinjam 663
5 se strinjam 298
0 1
Sysmiss 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1495 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v32_b zadovoljen sem s predavanji

Vrednost 7231 Frekvenca
1 se ne strinjam 60
2 delno se ne strinjam 213
3 niti da niti ne 548
4 delno se strinjam 547
5 se strinjam 127
Sysmiss 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1495 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v32_c študij v sloveniji ocenjujem kot kakovosten

Vrednost 7330 Frekvenca
1 se ne strinjam 66
2 delno se ne strinjam 236
3 niti da niti ne 466
4 delno se strinjam 566
5 se strinjam 161
0 1
Sysmiss 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1495 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v32_d zadovoljen sem s svojo uspešnostjo pri študiju

Vrednost 7429 Frekvenca
1 se ne strinjam 65
2 delno se ne strinjam 152
3 niti da niti ne 463
4 delno se strinjam 563
5 se strinjam 244
0 1
Sysmiss 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1487 32

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v32_e starši me podpirajo pri študiju

Vrednost 7528 Frekvenca
1 se ne strinjam 28
2 delno se ne strinjam 41
3 niti da niti ne 134
4 delno se strinjam 327
5 se strinjam 960
0 1
6 1
Sysmiss 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1490 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v32_f po končanem študiju se bom brez težav zaposlil

Vrednost 7627 Frekvenca
1 se ne strinjam 173
2 delno se ne strinjam 232
3 niti da niti ne 443
4 delno se strinjam 363
5 se strinjam 279
54 1
Sysmiss 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1491 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 54

v32_g če bi imel možnost, bi šel študirat v tujino

Vrednost 7726 Frekvenca
1 se ne strinjam 223
2 delno se ne strinjam 179
3 niti da niti ne 316
4 delno se strinjam 302
5 se strinjam 473
Sysmiss 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1493 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v32_h če bi imel možnost, bi se zaposlil v tujini

Vrednost 7825 Frekvenca
1 se ne strinjam 250
2 delno se ne strinjam 212
3 niti da niti ne 349
4 delno se strinjam 315
5 se strinjam 366
Sysmiss 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1492 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v33 možnost zaposlitve po vstopu v eu

Vrednost 7924 Frekvenca
1 se bodo izboljsale 421
2 ostale bodo enake 701
3 se bodo poslabsale 359
Sysmiss 38
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1481 38

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v34 ali nameravaš po končanem sedanjem študiju

Vrednost 8023 Frekvenca
1 nadaljevati študij 347
2 vpisati drug študijski program 102
3 se redno zaposliti in nadaljevati študij 328
4 se redno zaposliti 354
5 se honorarno zaposliti 11
6 še ne vem 337
7 drugo 16
0 1
15 1
Sysmiss 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1495 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v35_a naziv fakultete

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1518 1 1 24 10.345 5.948

Vrednosti spremenljivk od 1 do 24

v35_c letnik študija

Vrednost 8221 Frekvenca
1 289
2 405
3 326
4 202
5 24
6 9
7 263
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1518 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v35_d način študija

Vrednost 8320 Frekvenca
1 redni 146
2 izredni 1367
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1513 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v36 povprečna ocena

Vrednost 8419 Frekvenca
1 med 6 in 7 171
2 med 7 in 8 609
3 med 8 in 9 312
4 nad 9 49
Sysmiss 378
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1141 378

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v37 razdalja do kraja študija

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1481 38 0 500 65.213 56.519

Vrednosti spremenljivk od 0 do 500

v38 kolikokrat mesečno se voziš domov

Vrednost 8617 Frekvenca
0 je iz ljubljane 71
0.5 1
1 17
1.5 1
2 93
2.5 3
3 81
3.5 3
4 344
4.5 7
5 61
6 18
7 5
8 88
9 11
10 27
12 10
13 1
15 16
16 12
17 1
18 5
19 3
20 97
21 2
22 38
23 2
24 3
25 16
28 1
30 27
31 1
32 1
40 10
99 ni odgovora 0
Sysmiss 442
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1077 442

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

v39 povezave od stalnega prebivalčišča dp fakultete

Vrednost 8716 Frekvenca
1 zelo slabe 129
2 slabe 247
3 povprecne 497
4 dobre 464
5 zalo dobre 162
Sysmiss 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1499 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v40 menim, da je služenje vojaškega roka

Vrednost 8815 Frekvenca
1 335
2 191
3 234
3.5 1
4 39
5 562
7 1
12 14
13 17
14 2
23 17
24 3
34 4
35 1
123 29
124 2
134 2
234 1
1234 36
Sysmiss 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1491 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1234

v41 do stalnega prebivališča grem

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1500 19 1 1235678 919.979 31939.804

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1235678

v42 služenje vojaškega roka

Vrednost 9013 Frekvenca
0 ženska 42
1 55
2 6
3 65
4 199
5 90
6 94
7 84
45 1
56 1
67 1
99 ni odgovora 0
456 1
567 1
Sysmiss 879
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
640 879

Vrednosti spremenljivk od 0 do 567

v43_a ponosen

Vrednost 9112 Frekvenca
1 ponosen 348
2 426
3 249
4 285
5 59
6 45
7 ponizen 30
Sysmiss 77
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1442 77

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v43_b samozavesten

Vrednost 9211 Frekvenca
1 samozavesten 233
2 490
3 298
4 263
5 73
6 49
7 nesamozavesten 31
Sysmiss 82
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1437 82

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v43_c evropski

Vrednost 9310 Frekvenca
1 evropski 155
2 355
3 330
4 329
5 118
6 82
7 neevropski 63
Sysmiss 87
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1432 87

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v43_d kulturno izpolnjen

Vrednost 949 Frekvenca
1 kulturno izpolnjen 151
2 443
3 349
4 272
5 110
6 77
7 kulturno neizpolnjen 38
Sysmiss 79
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1440 79

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v43_e pomemben

Vrednost 958 Frekvenca
1 pomemben 82
2 234
3 363
4 450
5 140
6 105
7 nepomemben 57
Sysmiss 88
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1431 88

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v43_f balkanski

Vrednost 967 Frekvenca
1 balkanski 50
2 86
3 187
4 306
5 180
6 260
7 nebalkanski 368
Sysmiss 82
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1437 82

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v43_g utesnjen

Vrednost 976 Frekvenca
1 utesnjen 27
2 85
3 144
4 257
5 177
6 399
7 svoboden 348
Sysmiss 82
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1437 82

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v43_h neodvisen

Vrednost 985 Frekvenca
1 neodvisen 199
2 352
3 220
4 296
5 176
6 138
7 odvisen 52
Sysmiss 86
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1433 86

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v43_i bojevit

Vrednost 994 Frekvenca
1 bojevit 68
2 86
3 128
4 350
5 158
6 315
7 miroljuben 327
Sysmiss 87
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1432 87

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v43_j svetovljanski

Vrednost 1003 Frekvenca
1 svetovljanski 134
2 353
3 289
4 392
5 136
6 93
7 omejen 36
Sysmiss 86
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1433 86

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v43_k s prihodnostjo

Vrednost 1012 Frekvenca
0 1
1 s prihodnostjo 304
2 490
3 282
4 180
5 75
6 65
7 brez prihodnosti 42
Sysmiss 80
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1439 80

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

v43_l obremenjen

Vrednost 1021 Frekvenca
0 1
1 obremenjen 63
2 126
3 170
4 301
5 200
6 334
7 neobremenjen 242
Sysmiss 82
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1437 82

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Vukovič, Andrej (2001). STUDKO01 - Študentska Košarica [vprašalnik].

Rezultati raziskave

 1. Vukovič Andrej (2001). STUDKO01 - Končno poročilo za raziskavo STUDKO01 [ostali dokumenti].
 2. Vukovič Andrej (2001). STUDKO01 - Povzetek raziskave STUDKO01 [ostali dokumenti].

Povezane objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva

Opis

opis

Status raziskave: 3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke.

RANG RAZISKAVE:

4: raziskave z omejenim konceptualnim okvirom, manj metodološko izpopolnjene

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Vukovič, A. in Povh, T. (2002). Študentska košarica: Socio-ekonomski položaj študentov na Univerzi v Ljubljani [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: STUDKO01. Dostopno prek http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/studko01/

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.25
Datum prve podatkovne objave: 2002
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si