Slovenski utrip 1/2012: Družba znanja

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SUTR1201
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1201_V1
Glavni avtor(ji):
 • Makarovič, Matej
 • Rončević, Borut
 • Tomšič, Matevž
 • Besednjak Valič, Tamara
Izdelal datoteko podatkov:
FUDŠ - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (Nova Gorica, Slovenija; 2012)

Finančna podpora:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Serija:
 • SUTR/Slovenski utrip

  Slovenski utrip je serija krajših anketnih raziskav, ki jih od leta 2009 dalje izvaja Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Izvajajo se v obliki telefonskih anket, vsakič na reprezentativnem nacionalnem vzorcu najmanj 900 anketirancev. Letno se izvede do 10 raziskav, ki analizirajo odnos javnega mnenja do znanja, identitete, demokracije, materialne blaginje, Evrope, političnih orientacij, množičnih medijev, medkulturnih stikov, iger na srečo in družbenega razvoja. Analiza vključuje tudi strankarsko-politične preference in odnos do izbranih aktualnih tem. Ponavljanje osnovnih vprašanj znotraj nosilnih tematskih področij omogoča primerljivost na medletni ravni.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

gospodarska kriza, znanje, izobrazba, podpora vladi, strankarske preference

Vsebinska področja CESSDA
IZOBRAŽEVANJE
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija
Vsebinska področja ADP
Družba znanja
Aktualno politično prepričanje
Demografija


Povzetek:

V raziskavi se je spraševalo kakšen vpliv ima danes znanje na dohodke, varnost zaposlitve in možnosti za boljšo zaposlitev, koliko formalna izobrazba sploh pomaga pri delu, ki ga človek danes opravlja, koliko ljudi in na kakšne načine se dodatno izobražuje, kakšni razlogi jih pri tem vodijo in s kakšnimi ovirami se pri tem srečujejo. Raziskava tudi tokrat posveča veliko pozornosti aktualnim dogodkom v slovenski politiki – sestavi nove vlade in referendumu o družinskem zakonu. Ugotavljalo se je ali se trendi glede podpore posameznih političnim strankam v lanskem letu, nadaljujejo tudi letos.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 9. januar 2012 - 11. januar 2012
Čas izdelave: 2012
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Polnoletni prebivalci Republike Slovenije.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Tip vzorca:

Stratificirano slučajno vzorčenje. Kot vzorčni okvir je bil uporabljen Telefonski imenik prebivalcev Slovenije. Način vzorčenja je stratificirano slučajno vzorčenje, kjer geografske regije predstavljajo stratume. Naključni vzorec iz vsakega stratuma se izbere sorazmerno z velikostjo (številom prebivalcev v posameznih regijah) stratuma. Nato je narejen naključen izbor v okviru gospodinjstva (metoda zadnjega rojstnega dne).

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Podatki so uteženi po izobrazbi, tipu naselja, spolu in starosti. Utež je oblikovana s postopkom večkratnih iteracij po raking metodi.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 2.5 Slovenija. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: SUTR1201 - Slovenski utrip 1/2012: Družba znanja [datoteka podatkov]

ID datoteke: F1

Format: *.txt - TEKST

 • število spremenljivk: 27
 • število enot: 914

Verzija: julij 2014

Spremenljivke

tip_kraj kraj bivanja

Vrednost 13 Frekvenca
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 330
2 vas (500-1999 prebivalcev) 184
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 148
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 252
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
914 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

stat_reg Statisticna regija

Vrednost 22 Frekvenca
1 Pomurska 55
2 Podravska 148
3 Koroška 36
4 Savinjska 118
5 Zasavska 19
6 Spodnjeposavska 33
7 Dolenjska 65
8 Osrednjeslovenska 223
9 Gorenjska 92
10 Notranjsko-kraška 24
11 Goriška 54
12 Obalno-kraška 47
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
914 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

q1_1 vaše dohodke 1. Imate občutek, da znanje, ki ga imate, pomembno vpliva na…

1.1 vaše dohodke?

Vrednost 31 Frekvenca
1 da 531
2 ne 330
3 ne vem 53
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
861 53

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

tip_kraj kraj bivanja

Vrednost 127 Frekvenca
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 330
2 vas (500-1999 prebivalcev) 184
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 148
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 252
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
914 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

stat_reg Statisticna regija

Vrednost 226 Frekvenca
1 Pomurska 55
2 Podravska 148
3 Koroška 36
4 Savinjska 118
5 Zasavska 19
6 Spodnjeposavska 33
7 Dolenjska 65
8 Osrednjeslovenska 223
9 Gorenjska 92
10 Notranjsko-kraška 24
11 Goriška 54
12 Obalno-kraška 47
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
914 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

q1_1 vaše dohodke 1. Imate občutek, da znanje, ki ga imate, pomembno vpliva na…

1.1 vaše dohodke?

Vrednost 325 Frekvenca
1 da 531
2 ne 330
3 ne vem 53
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
861 53

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q1_2 varnost vaše zaposlitve 1. Imate občutek, da znanje, ki ga imate, pomembno vpliva na…

1.2 varnost vaše zaposlitve?

Vrednost 424 Frekvenca
1 da 461
2 ne 373
3 ne vem 80
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
834 80

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q1_3 vaše možnosti za boljšo zaposlitev 1. Imate občutek, da znanje, ki ga imate, pomembno vpliva na…

1.3 vaše možnosti za boljšo zaposlitev?

Vrednost 523 Frekvenca
1 da 399
2 ne 412
3 ne vem 103
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
811 103

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q2 Ali je vaša formalna izobrazba, kot ste si jo pridobili v okviru šolanja, zadostovala za potrebe dela, ki ga opravljate (oziroma dela, ki ste ga nazadnje opravljali)? Vam je zadostovala

2. Ali je vaša formalna izobrazba, kot ste si jo pridobili v okviru šolanja, zadostovala za potrebe dela, ki ga opravljate (oziroma dela, ki ste ga nazadnje opravljali)? Vam je zadostovala…

Vrednost 622 Frekvenca
1 popolnoma 546
2 delno 205
3 sploh ne 126
4 nikoli ni opravljal nobenega dela 17
5 ne vem 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
894 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q3_1 dodiplomski visokošolski študij 3. Ste bili v zadnjem letu vključeni v katero od naslednjih oblik izobraževanja?

3.1 dodiplomski visokošolski študij

Vrednost 721 Frekvenca
1 da 46
2 ne 868
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
914 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q3_2 podiplomski (magistrski ali doktorski) študij 3. Ste bili v zadnjem letu vključeni v katero od naslednjih oblik izobraževanja?

3.2

Vrednost 820 Frekvenca
1 da 22
2 ne 892
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
914 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q3_3 višješolski študij 3. Ste bili v zadnjem letu vključeni v katero od naslednjih oblik izobraževanja?

3.3 višješolski študij

Vrednost 919 Frekvenca
1 da 15
2 ne 899
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
914 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q3_4 usposabljanje za pridobitev certifikata o poklicni kvalifikaciji 3. Ste bili v zadnjem letu vključeni v katero od naslednjih oblik izobraževanja?

3.4 usposabljanje za pridobitev certifikata o poklicni kvalifikaciji

Vrednost 1018 Frekvenca
1 da 42
2 ne 872
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
914 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q3_5 v dopolnilno izobraževanje, povezano z delom, ki ga opravljate 3. Ste bili v zadnjem letu vključeni v katero od naslednjih oblik izobraževanja?

3.5 v dopolnilno izobraževanje, povezano z delom, ki ga opravljate

Vrednost 1117 Frekvenca
1 da 168
2 ne 746
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
914 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q3_6 v drugo dopolnilno izobraževanje 3. Ste bili v zadnjem letu vključeni v katero od naslednjih oblik izobraževanja?

3.6 v drugo dopolnilno izobraževanje

Vrednost 1216 Frekvenca
1 da 90
2 ne 824
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
914 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q4 Kaj od naštetega je bil za vas glavni razlog za to vaše izobraževanje? (za tiste, ki so izbrali odgovor DA pri vsaj eni od možnosti)

4. Kaj od naštetega je bil za vas glavni razlog za to vaše izobraževanje?

Vrednost 1315 Frekvenca
1 lastna želja po tem znanju 192
2 zahteva delodajalca 82
3 možnost višje plače 19
4 možnost pridobitve zaposlitve 20
5 drugo 7
6 ne vem 1
9 v zadnjem letu ni bil vključen v nobeno obliko izobraževanja 1
Sysmiss 592
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
320 594

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q5 ste se kdaj želeli dodatno izobraževati pa ste pri tem naleteli na ovire

5. Ste se kdaj želeli dodatno izobraževati, pa ste pri tem naleteli na ovire?

Vrednost 1414 Frekvenca
1 Da 299
2 Ne (preskoči na vprašanje 7) 615
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
914 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q6 kaj je bilo največja ovira (Če izbere odgovor 1 Da)

6. Kaj je bilo največja ovira?

Vrednost 1513 Frekvenca
1 pomanjkanje denarja 127
2 pomanjkanje časa 96
3 nasprotovanje delodajalca 28
4 drugo 48
Sysmiss 615
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
299 615

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q7 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

7. Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

Vrednost 1612 Frekvenca
1 SD 77
2 SDS 145
3 LDS 3
4 PS-LZJ 151
5 SLS 25
6 NSI 21
7 Desus 27
8 sns 6
9 DLGV 30
10 Zares 4
11 drugo 25
13 nobene 172
99 ne bi šel na volitve 76
12 ne vem 152
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
762 152

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

q8 Ste se udeležili decembrskih predčasnih volitev v državni zbor? (če da:) Katero stranko ste takrat volili?

8. Ste se udeležili decembrskih predčasnih volitev v državni zbor? (če da:) Katero stranko ste takrat volili?

Vrednost 1711 Frekvenca
1 SD 88
2 SDS 157
3 LDS 6
4 PS-LJZ 161
5 SLS 28
6 NSI 33
7 Desus 33
8 SNS 7
9 DLGV 60
10 Zares 3
11 drugo 53
13 nobene 31
99 nisem šel na volitve 169
12 ne vem 85
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
829 85

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

q9 Kdo bi bil po vašem mnenju bolj primeren, da sestavi novo vlado, če bi lahko izbirali med Zoranom Jankovićem in Janezom Janšo?

9. Kdo bi bil po vašem mnenju bolj primeren, da sestavi novo vlado, če bi lahko izbirali med Zoranom Jankovićem in Janezom Janšo?

Vrednost 1810 Frekvenca
1 Zoran Janković 375
2 Janez Janša 249
3 nihče od njiju 180
4 ne vem 110
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
804 110

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q10 Se nameravate udeležiti referenduma o družinskem zakonu?

10. Se nameravate udeležiti referenduma o družinskem zakonu?

Vrednost 199 Frekvenca
1 Da 505
2 Ne (preskoči na vprašanje 12) 292
3 Ne vem 117
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
797 117

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q11 Bi na referendumu glasovali za družinski zakon, kot ga je sprejel državni zbor, ali proti njemu?

11. Bi na referendumu glasovali za družinski zakon, kot ga je sprejel državni zbor, ali proti njemu?

Vrednost 208 Frekvenca
1 za 262
2 proti 179
3 ne vem 181
Sysmiss 292
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
441 473

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Spol spol

14. Spol?

Vrednost 217 Frekvenca
1 moški 429
2 ženske 485
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
914 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Izobrazb izobrazba

15. Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

Vrednost 226 Frekvenca
1 osnovna ali manj 74
2 poklicna 122
3 srednja 358
4 višja, visoka ali več 356
9 b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
910 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

LetoRo_1 Leto rojstva

16. ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

Vrednost 235 Frekvenca
1922 1
1929 5
1930 3
1931 5
1932 2
1933 5
1934 4
1935 6
1936 2
1937 9
1938 6
1939 10
1940 17
1941 12
1942 11
1943 21
1944 9
1945 13
1946 18
1947 17
1948 19
1949 26
1950 12
1951 26
1952 24
1953 24
1954 27
1955 29
1956 21
1957 21
1958 21
1959 14
1960 22
1961 11
1962 15
1963 14
1964 12
1965 12
1966 19
1967 16
1968 17
1969 18
1970 17
1971 11
1972 15
1973 8
1974 9
1975 17
1976 8
1977 16
1978 18
1979 19
1980 15
1981 12
1982 18
1983 13
1984 15
1985 13
1986 12
1987 13
1988 14
1989 11
1990 8
1991 4
1992 9
1993 5
19 1
9999 15
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
896 18

Vrednosti spremenljivk od 1922 do 1993

Doh Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

17. Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

Vrednost 244 Frekvenca
1 pod 500 eur 121
2 od 500 do 1000 eur 395
3 nad 1000 do 2000 eur 216
4 nad 2000 eur 25
5 nima dohodkov 71
9 b.o. 86
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
828 86

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

starost Starost

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
896 18 19 90 50.063 15.844

Vrednosti spremenljivk od 19 do 90

kstarost starost po kategorijah

Vrednost 262 Frekvenca
1 18-34 let 199
2 35-54 let 292
3 nad 55 let 405
Sysmiss 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
896 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

KORUTEZ Korigirana utež po izobrazbi, tipu naselja, spolu in starosti

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
914 0 0.123 3.367 1 0.917

Vrednosti spremenljivk od 0.123128377942054 do 3.36700336700337

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Makarovič, Matej (2012). SUTR1201 - ANKETNI VPRAŠALNIK ZA SLOVENSKI UTRIP »Družba znanja« – JANUAR 2012 [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

 1. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (2012). Družba znanja, Slovenski utrip, Januar 2012.
 2. (). Slovenski utrip [ostalo gradivo].

Povezane objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Makarovič, M., Rončević, B., Tomšič, M. in Besednjak Valič, T. (2014). Slovenski utrip 1/2012: Družba znanja [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: SUTR1201. https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1201_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2014

SORODNE RAZISKAVE

SUTR1501 - Slovenski utrip 1/2015: Družba znanja

SUTR1412 - Slovenski utrip 12/2014: Igre na srečo

SUTR1411 - Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo

SUTR1410 - Slovenski utrip 10/2014: Medkulturni odnosi

SUTR1407 - Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji

SUTR1406 - Slovenski utrip 6/2014: Politične orientacije

SUTR1405 - Slovenski utrip 5/2014: Odnos do Evrope

SUTR1404 - Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1403 - Slovenski utrip 3/2014: Demokracija v Sloveniji

SUTR1402 - Slovenski utrip 2/2014: Slovenska identiteta

SUTR1401 - Slovenski utrip 1/2014: Družba znanja

SUTR1312 - Slovenski utrip 12/2013: Igre na srečo

SUTR1311 - Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo

SUTR1310 - Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi

SUTR1309 - Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji

SUTR1306 - Slovenski utrip 6/2013: Politične orientacije

SUTR1305 - Slovenski utrip 5/2013: Odnos do Evrope

SUTR1304 - Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1303 - Slovenski utrip 3/2013: Demokracija v Sloveniji

SUTR1302 - Slovenski utrip 2/2013: Slovenska identiteta

SUTR1301 - Slovenski utrip 1/2013: Družba znanja

SUTR1212 - Slovenski utrip 12/2012: Igre na srečo

SUTR1211 - Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve

SUTR1210 - Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi

SUTR1209 - Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji

SUTR1206 - Slovenski utrip 6/2012: Politične orientacije

SUTR1205 - Slovenski utrip 5/2012: Odnos do Evrope

SUTR1204 - Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1203 - Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji

SUTR1202 - Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta

SUTR1112 - Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve

SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference

SUTR1110 - Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi

SUTR1109 - Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo

SUTR1106 - Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije

SUTR1105 - Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope

SUTR1104 - Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1103 - Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji

SUTR1102 - Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta

SUTR1101 - Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja

SUTR1012 - Slovenski utrip 12/2010: Igre na srečo in aktualni dogodki

SUTR1011 - Slovenski utrip 11/2010: Razvoj in delo

SUTR1010 - Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi 2010

SUTR1009 - Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve

SUTR1006 - Slovenski utrip 6/2010: Politične usmeritve na Slovenskem

SUTR1005 - Slovenski utrip 5/2010: Odnos do Evrope

SUTR1004 - Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1003 - Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji

SUTR1002 - Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta

SUTR1001 - Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja

SUTR0912 - Slovenski utrip 12/2009: Razvoj in delo

SUTR0911 - Slovenski utrip 11/2009: Igre na srečo

SUTR0910 - Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi

SUTR0909 - Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji

SUTR0906 - Slovenski utrip 6/2009: Politični pluralizem

SUTR0905 - Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope

SUTR0904 - Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si