Slovenski utrip 1/2012: Družba znanja

Basic Study Information

ADP - IDNo: SUTR1201
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1201_V1
Main author(s):
 • Makarovič, Matej
 • Rončević, Borut
 • Tomšič, Matevž
 • Besednjak Valič, Tamara
Data file producer:
FUDŠ - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (Nova Gorica, Slovenija; 2012)

Funding agency:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Project number:

510 (Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici)

Series:
 • SUTR/Slovenski utrip

  Slovenski utrip je serija krajših anketnih raziskav, ki jih od leta 2009 dalje izvaja Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Izvajajo se v obliki telefonskih anket, vsakič na reprezentativnem nacionalnem vzorcu najmanj 900 anketirancev. Letno se izvede do 10 raziskav, ki analizirajo odnos javnega mnenja do znanja, identitete, demokracije, materialne blaginje, Evrope, političnih orientacij, množičnih medijev, medkulturnih stikov, iger na srečo in družbenega razvoja. Analiza vključuje tudi strankarsko-politične preference in odnos do izbranih aktualnih tem. Ponavljanje osnovnih vprašanj znotraj nosilnih tematskih področij omogoča primerljivost na medletni ravni.

Study Content

Keywords:

gospodarska kriza, znanje, izobrazba, podpora vladi, strankarske preference

Keywords ELSST:
VSEŽIVLJENJSKO IZOBRAŽEVANJE, NADALJNJE IZOBRAŽEVANJE, IZOBRAŽEVANJE, VREDNOTA, STALIŠČE, STRANKARSKA PRIPADNOST

Topic Classification CESSDA
IZOBRAŽEVANJE
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
Družba znanja
Aktualno politično prepričanje
Demografija


Abstract:

V raziskavi se je spraševalo kakšen vpliv ima danes znanje na dohodke, varnost zaposlitve in možnosti za boljšo zaposlitev, koliko formalna izobrazba sploh pomaga pri delu, ki ga človek danes opravlja, koliko ljudi in na kakšne načine se dodatno izobražuje, kakšni razlogi jih pri tem vodijo in s kakšnimi ovirami se pri tem srečujejo. Raziskava tudi tokrat posveča veliko pozornosti aktualnim dogodkom v slovenski politiki – sestavi nove vlade in referendumu o družinskem zakonu. Ugotavljalo se je ali se trendi glede podpore posameznih političnim strankam v lanskem letu, nadaljujejo tudi letos.

Methodology


Collection date: 9. januar 2012 - 11. januar 2012
Date of production: 2012
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Polnoletni prebivalci Republike Slovenije.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Sampling procedure:

Stratificirano slučajno vzorčenje. Kot vzorčni okvir je bil uporabljen Telefonski imenik prebivalcev Slovenije. Način vzorčenja je stratificirano slučajno vzorčenje, kjer geografske regije predstavljajo stratume. Naključni vzorec iz vsakega stratuma se izbere sorazmerno z velikostjo (številom prebivalcev v posameznih regijah) stratuma. Nato je narejen naključen izbor v okviru gospodinjstva (metoda zadnjega rojstnega dne).

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Podatki so uteženi po izobrazbi, tipu naselja, spolu in starosti. Utež je oblikovana s postopkom večkratnih iteracij po raking metodi.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 2.5 Slovenija. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: SUTR1201 - Slovenski utrip 1/2012: Družba znanja [datoteka podatkov]

File ID: F1

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 27
 • number of units: 914

Version: julij 2014

Variable list

tip_kraj kraj bivanja

Value 13 Frequency
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 330
2 vas (500-1999 prebivalcev) 184
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 148
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 252
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
914 0

Valid range from 1 to 4

stat_reg Statisticna regija

Value 22 Frequency
1 Pomurska 55
2 Podravska 148
3 Koroška 36
4 Savinjska 118
5 Zasavska 19
6 Spodnjeposavska 33
7 Dolenjska 65
8 Osrednjeslovenska 223
9 Gorenjska 92
10 Notranjsko-kraška 24
11 Goriška 54
12 Obalno-kraška 47
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
914 0

Valid range from 1 to 12

q1_1 vaše dohodke 1. Imate občutek, da znanje, ki ga imate, pomembno vpliva na…

1.1 vaše dohodke?

Value 31 Frequency
1 da 531
2 ne 330
3 ne vem 53
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
861 53

Valid range from 1 to 2

tip_kraj kraj bivanja

Value 127 Frequency
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 330
2 vas (500-1999 prebivalcev) 184
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 148
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 252
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
914 0

Valid range from 1 to 4

stat_reg Statisticna regija

Value 226 Frequency
1 Pomurska 55
2 Podravska 148
3 Koroška 36
4 Savinjska 118
5 Zasavska 19
6 Spodnjeposavska 33
7 Dolenjska 65
8 Osrednjeslovenska 223
9 Gorenjska 92
10 Notranjsko-kraška 24
11 Goriška 54
12 Obalno-kraška 47
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
914 0

Valid range from 1 to 12

q1_1 vaše dohodke 1. Imate občutek, da znanje, ki ga imate, pomembno vpliva na…

1.1 vaše dohodke?

Value 325 Frequency
1 da 531
2 ne 330
3 ne vem 53
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
861 53

Valid range from 1 to 2

q1_2 varnost vaše zaposlitve 1. Imate občutek, da znanje, ki ga imate, pomembno vpliva na…

1.2 varnost vaše zaposlitve?

Value 424 Frequency
1 da 461
2 ne 373
3 ne vem 80
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
834 80

Valid range from 1 to 2

q1_3 vaše možnosti za boljšo zaposlitev 1. Imate občutek, da znanje, ki ga imate, pomembno vpliva na…

1.3 vaše možnosti za boljšo zaposlitev?

Value 523 Frequency
1 da 399
2 ne 412
3 ne vem 103
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
811 103

Valid range from 1 to 2

q2 Ali je vaša formalna izobrazba, kot ste si jo pridobili v okviru šolanja, zadostovala za potrebe dela, ki ga opravljate (oziroma dela, ki ste ga nazadnje opravljali)? Vam je zadostovala

2. Ali je vaša formalna izobrazba, kot ste si jo pridobili v okviru šolanja, zadostovala za potrebe dela, ki ga opravljate (oziroma dela, ki ste ga nazadnje opravljali)? Vam je zadostovala…

Value 622 Frequency
1 popolnoma 546
2 delno 205
3 sploh ne 126
4 nikoli ni opravljal nobenega dela 17
5 ne vem 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
894 20

Valid range from 1 to 4

q3_1 dodiplomski visokošolski študij 3. Ste bili v zadnjem letu vključeni v katero od naslednjih oblik izobraževanja?

3.1 dodiplomski visokošolski študij

Value 721 Frequency
1 da 46
2 ne 868
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
914 0

Valid range from 1 to 2

q3_2 podiplomski (magistrski ali doktorski) študij 3. Ste bili v zadnjem letu vključeni v katero od naslednjih oblik izobraževanja?

3.2

Value 820 Frequency
1 da 22
2 ne 892
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
914 0

Valid range from 1 to 2

q3_3 višješolski študij 3. Ste bili v zadnjem letu vključeni v katero od naslednjih oblik izobraževanja?

3.3 višješolski študij

Value 919 Frequency
1 da 15
2 ne 899
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
914 0

Valid range from 1 to 2

q3_4 usposabljanje za pridobitev certifikata o poklicni kvalifikaciji 3. Ste bili v zadnjem letu vključeni v katero od naslednjih oblik izobraževanja?

3.4 usposabljanje za pridobitev certifikata o poklicni kvalifikaciji

Value 1018 Frequency
1 da 42
2 ne 872
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
914 0

Valid range from 1 to 2

q3_5 v dopolnilno izobraževanje, povezano z delom, ki ga opravljate 3. Ste bili v zadnjem letu vključeni v katero od naslednjih oblik izobraževanja?

3.5 v dopolnilno izobraževanje, povezano z delom, ki ga opravljate

Value 1117 Frequency
1 da 168
2 ne 746
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
914 0

Valid range from 1 to 2

q3_6 v drugo dopolnilno izobraževanje 3. Ste bili v zadnjem letu vključeni v katero od naslednjih oblik izobraževanja?

3.6 v drugo dopolnilno izobraževanje

Value 1216 Frequency
1 da 90
2 ne 824
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
914 0

Valid range from 1 to 2

q4 Kaj od naštetega je bil za vas glavni razlog za to vaše izobraževanje? (za tiste, ki so izbrali odgovor DA pri vsaj eni od možnosti)

4. Kaj od naštetega je bil za vas glavni razlog za to vaše izobraževanje?

Value 1315 Frequency
1 lastna želja po tem znanju 192
2 zahteva delodajalca 82
3 možnost višje plače 19
4 možnost pridobitve zaposlitve 20
5 drugo 7
6 ne vem 1
9 v zadnjem letu ni bil vključen v nobeno obliko izobraževanja 1
Sysmiss 592
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
320 594

Valid range from 1 to 5

q5 ste se kdaj želeli dodatno izobraževati pa ste pri tem naleteli na ovire

5. Ste se kdaj želeli dodatno izobraževati, pa ste pri tem naleteli na ovire?

Value 1414 Frequency
1 Da 299
2 Ne (preskoči na vprašanje 7) 615
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
914 0

Valid range from 1 to 2

q6 kaj je bilo največja ovira (Če izbere odgovor 1 Da)

6. Kaj je bilo največja ovira?

Value 1513 Frequency
1 pomanjkanje denarja 127
2 pomanjkanje časa 96
3 nasprotovanje delodajalca 28
4 drugo 48
Sysmiss 615
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
299 615

Valid range from 1 to 4

q7 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

7. Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

Value 1612 Frequency
1 SD 77
2 SDS 145
3 LDS 3
4 PS-LZJ 151
5 SLS 25
6 NSI 21
7 Desus 27
8 sns 6
9 DLGV 30
10 Zares 4
11 drugo 25
13 nobene 172
99 ne bi šel na volitve 76
12 ne vem 152
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
762 152

Valid range from 1 to 99

q8 Ste se udeležili decembrskih predčasnih volitev v državni zbor? (če da:) Katero stranko ste takrat volili?

8. Ste se udeležili decembrskih predčasnih volitev v državni zbor? (če da:) Katero stranko ste takrat volili?

Value 1711 Frequency
1 SD 88
2 SDS 157
3 LDS 6
4 PS-LJZ 161
5 SLS 28
6 NSI 33
7 Desus 33
8 SNS 7
9 DLGV 60
10 Zares 3
11 drugo 53
13 nobene 31
99 nisem šel na volitve 169
12 ne vem 85
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
829 85

Valid range from 1 to 99

q9 Kdo bi bil po vašem mnenju bolj primeren, da sestavi novo vlado, če bi lahko izbirali med Zoranom Jankovićem in Janezom Janšo?

9. Kdo bi bil po vašem mnenju bolj primeren, da sestavi novo vlado, če bi lahko izbirali med Zoranom Jankovićem in Janezom Janšo?

Value 1810 Frequency
1 Zoran Janković 375
2 Janez Janša 249
3 nihče od njiju 180
4 ne vem 110
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
804 110

Valid range from 1 to 3

q10 Se nameravate udeležiti referenduma o družinskem zakonu?

10. Se nameravate udeležiti referenduma o družinskem zakonu?

Value 199 Frequency
1 Da 505
2 Ne (preskoči na vprašanje 12) 292
3 Ne vem 117
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
797 117

Valid range from 1 to 2

q11 Bi na referendumu glasovali za družinski zakon, kot ga je sprejel državni zbor, ali proti njemu?

11. Bi na referendumu glasovali za družinski zakon, kot ga je sprejel državni zbor, ali proti njemu?

Value 208 Frequency
1 za 262
2 proti 179
3 ne vem 181
Sysmiss 292
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
441 473

Valid range from 1 to 2

Spol spol

14. Spol?

Value 217 Frequency
1 moški 429
2 ženske 485
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
914 0

Valid range from 1 to 2

Izobrazb izobrazba

15. Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

Value 226 Frequency
1 osnovna ali manj 74
2 poklicna 122
3 srednja 358
4 višja, visoka ali več 356
9 b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
910 4

Valid range from 1 to 4

LetoRo_1 Leto rojstva

16. ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

Value 235 Frequency
1922 1
1929 5
1930 3
1931 5
1932 2
1933 5
1934 4
1935 6
1936 2
1937 9
1938 6
1939 10
1940 17
1941 12
1942 11
1943 21
1944 9
1945 13
1946 18
1947 17
1948 19
1949 26
1950 12
1951 26
1952 24
1953 24
1954 27
1955 29
1956 21
1957 21
1958 21
1959 14
1960 22
1961 11
1962 15
1963 14
1964 12
1965 12
1966 19
1967 16
1968 17
1969 18
1970 17
1971 11
1972 15
1973 8
1974 9
1975 17
1976 8
1977 16
1978 18
1979 19
1980 15
1981 12
1982 18
1983 13
1984 15
1985 13
1986 12
1987 13
1988 14
1989 11
1990 8
1991 4
1992 9
1993 5
19 1
9999 15
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
896 18

Valid range from 1922 to 1993

Doh Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

17. Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

Value 244 Frequency
1 pod 500 eur 121
2 od 500 do 1000 eur 395
3 nad 1000 do 2000 eur 216
4 nad 2000 eur 25
5 nima dohodkov 71
9 b.o. 86
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
828 86

Valid range from 1 to 5

starost Starost

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
896 18 19 90 50.063 15.844

Valid range from 19 to 90

kstarost starost po kategorijah

Value 262 Frequency
1 18-34 let 199
2 35-54 let 292
3 nad 55 let 405
Sysmiss 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
896 18

Valid range from 1 to 3

KORUTEZ Korigirana utež po izobrazbi, tipu naselja, spolu in starosti

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
914 0 0.123 3.367 1 0.917

Valid range from 0.123128377942054 to 3.36700336700337

Materials of the Study

 1. Makarovič, Matej (2012). SUTR1201 - ANKETNI VPRAŠALNIK ZA SLOVENSKI UTRIP »Družba znanja« – JANUAR 2012 [Vprašalnik].

Study Results Materials

 1. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (2012). Družba znanja, Slovenski utrip, Januar 2012.
 2. (). Slovenski utrip [ostalo gradivo].

Related Publications

There is no information about publications related to this study!

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  How to CITE this study?

Makarovič, M., Rončević, B., Tomšič, M. and Besednjak Valič, T. (2014). Slovenski utrip 1/2012: Družba znanja [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: SUTR1201. https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1201_V1

COBISS.SI
Publication date: 2014

SIMILAR STUDIES

SUTR0904 - Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost

SUTR0905 - Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope

SUTR0906 - Slovenski utrip 6/2009: Politični pluralizem

SUTR0909 - Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji

SUTR0910 - Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi

SUTR0911 - Slovenski utrip 11/2009: Igre na srečo

SUTR0912 - Slovenski utrip 12/2009: Razvoj in delo

SUTR1001 - Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja

SUTR1002 - Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta

SUTR1003 - Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji

SUTR1004 - Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1005 - Slovenski utrip 5/2010: Odnos do Evrope

SUTR1006 - Slovenski utrip 6/2010: Politične usmeritve na Slovenskem

SUTR1009 - Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve

SUTR1010 - Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi 2010

SUTR1011 - Slovenski utrip 11/2010: Razvoj in delo

SUTR1012 - Slovenski utrip 12/2010: Igre na srečo in aktualni dogodki

SUTR1101 - Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja

SUTR1102 - Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta

SUTR1103 - Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji

SUTR1104 - Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1105 - Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope

SUTR1106 - Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije

SUTR1109 - Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo

SUTR1110 - Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi

SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference

SUTR1112 - Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve

SUTR1202 - Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta

SUTR1203 - Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji

SUTR1204 - Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1205 - Slovenski utrip 5/2012: Odnos do Evrope

SUTR1206 - Slovenski utrip 6/2012: Politične orientacije

SUTR1209 - Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji

SUTR1210 - Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi

SUTR1211 - Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve

SUTR1212 - Slovenski utrip 12/2012: Igre na srečo

SUTR1301 - Slovenski utrip 1/2013: Družba znanja

SUTR1302 - Slovenski utrip 2/2013: Slovenska identiteta

SUTR1303 - Slovenski utrip 3/2013: Demokracija v Sloveniji

SUTR1304 - Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1305 - Slovenski utrip 5/2013: Odnos do Evrope

SUTR1306 - Slovenski utrip 6/2013: Politične orientacije

SUTR1309 - Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji

SUTR1310 - Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi

SUTR1311 - Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo

SUTR1312 - Slovenski utrip 12/2013: Igre na srečo

SUTR1401 - Slovenski utrip 1/2014: Družba znanja

SUTR1402 - Slovenski utrip 2/2014: Slovenska identiteta

SUTR1403 - Slovenski utrip 3/2014: Demokracija v Sloveniji

SUTR1404 - Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1405 - Slovenski utrip 5/2014: Odnos do Evrope

SUTR1406 - Slovenski utrip 6/2014: Politične orientacije

SUTR1407 - Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji

SUTR1410 - Slovenski utrip 10/2014: Medkulturni odnosi

SUTR1411 - Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo

SUTR1412 - Slovenski utrip 12/2014: Igre na srečo

SUTR1501 - Slovenski utrip 1/2015: Družba znanja

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si