Slovenci in vojaško-obrambni ter obramboslovni poklic, 1989: Stališča študentov prvih letnikov visokih šol v Sloveniji glede vojaških, obrambnih in obramboslovnih poklicev

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SLOOBR89
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SLOOBR89_V1
Glavni avtor(ji):
  • Bebler, Anton
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Klemenčič, Zoran
  • Kuzma, Vojko
  • Mađar, Ante
  • Vegič, Vinko
Izdelal datoteko podatkov:
ORC - Obramboslovni raziskovalni center, Raziskovalni inštitut FSPN, Univerza Edvarda Kardelja v Ljubljani (Ljubljana; 1989)

Finančna podpora:

Republiška raziskovalna skupnost

Serija:
  • SLOOBR/Slovenci in vojaško-obrambni ter obramboslovni poklic

    Triletni raziskovalni projekt obravnava odnos mladih v SR Sloveniji do vojaških poklicev in njihovo pripravljenost za vključevanje v te poklice. Projekt zajema tisti del populacije, iz katerih izhajajo možni kandidati za vojaške šole.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

poznavanje poklica, razvrstitev poklicev po cenjenosti, mir v svetu, tovarištvo, znanje, varnost domovine, disciplina, razgibano življenje, samoupravljanje, revolucionarnost, družbeno priznanje, bratstvo in enotnost jugoslovanskih narodov, kulturni razvoj, gospodarski razvoj, mednarodni odnosi, jedrska vojna, družbenopolitični problemi, mnenje o služenju vojaškega roka, zaznavanje vojne ogroženosti, mirovništvo, aktivnost mirovne skupine, poklicne aspiracije, poznavanje poklica, veselje do poklica, nadaljevanje študija, možnost šolanja blizu doma, možnost zaposlitve blizu doma, prejemanje štipendije, nasvet strokovnjakov za poklicno usmerjanje, informiranost o vojaško-obrambnih poklicih, dejavniki pri izbiri zaposlitve, fakultativne dejavnosti, članstvo v organizacijah, vključevanje v družbenopolitične aktivnosti na šoli, vojaški starešina, usposabljanje za vojaški poklic, stališča do JLA, družbeni ugled vojaškega poklica, vpliv služenja vojaškega roka na študij

Ključne besede ELSST:
MEDNARODNA POLITIKA, ORGANIZACIJA, VOJAŠKO IZOBRAŽEVANJE, VOJAŠKO OSEBJE, POKLIC , POKLIC , VOJAŠKA OBVEZNOST, MLADOSTNIK

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - mednarodna politika in organizacije
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
ODNOS DO VOJAŠKIH POKLICEV
POKLICNE ASPIRACIJE
DRUŽBENA ANGAŽIRANOST
DEJAVNIKI ZA ODLOČANJE ZA VOJAŠKE POKLICE
SLUŽENJE VOJAŠKEGA ROKA
VREDNOSTNE USMERITVE MLADIH
DRUŽBENA GIBANJA


Povzetek:

Namen raziskave je bilo ugotoviti vpliv JLA (oz. služenje vojaškega roka) kot pomembnega obrambo-varnostnega socializatorja stališč, vrednotenje ter o obrambno varnostnem področju nasploh.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: marec, 1989 - junij, 1989
Čas izdelave: 1989
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Študentje moškega spola na višjih in visokih šolah obeh slovenskih univerz

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Obramboslovni raziskovalni center, Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo

Tip vzorca:

Iz seznama 4810 študentov moškega spola na višjih in visokih šolah obeh slovenskih univerz je bilo z metodo slučajnega izbora določenih 400 respondentov s povprečnim deležem 8-10% vsake študijske smeri.

Način zbiranja podatkov:

Samoizpolnjevalna anketa poslana po pošti.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Spremenljivke

V1 ADP IDNo

Vrednost 11 Frekvenca
sloobr89

V1 ADP IDNo

Vrednost 11 Frekvenca
sloobr89

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva

STATUS RAZISKAVE

2 - Polni opis raziskave.

KATEGORIJA RAZISKAVE

7 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, omejene na manj splošno populacijo, manj vplivne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Bebler, A. (2001). Slovenci in vojaško-obrambni ter obramboslovni poklic, 1989: Stališča študentov prvih letnikov visokih šol v Sloveniji glede vojaških, obrambnih in obramboslovnih poklicev [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: SLOOBR89. https://doi.org/10.17898/ADP_SLOOBR89_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2010
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si