Slovenci in vojaško-obrambni ter obramboslovni poklic, 1989: Stališča študentov prvih letnikov visokih šol v Sloveniji glede vojaških, obrambnih in obramboslovnih poklicev

Basic Study Information

ADP - IDNo: SLOOBR89
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SLOOBR89_V1
Main author(s):
  • Bebler, Anton
Co-workers:
  • Klemenčič, Zoran
  • Kuzma, Vojko
  • Mađar, Ante
  • Vegič, Vinko
Data file producer:
ORC - Obramboslovni raziskovalni center, Raziskovalni inštitut FSPN, Univerza Edvarda Kardelja v Ljubljani (Ljubljana; 1989)

Funding agency:

Republiška raziskovalna skupnost

Project number:

no information

Series:
  • SLOOBR/Slovenci in vojaško-obrambni ter obramboslovni poklic

    Triletni raziskovalni projekt obravnava odnos mladih v SR Sloveniji do vojaških poklicev in njihovo pripravljenost za vključevanje v te poklice. Projekt zajema tisti del populacije, iz katerih izhajajo možni kandidati za vojaške šole.

Study Content

Keywords:

poznavanje poklica, razvrstitev poklicev po cenjenosti, mir v svetu, tovarištvo, znanje, varnost domovine, disciplina, razgibano življenje, samoupravljanje, revolucionarnost, družbeno priznanje, bratstvo in enotnost jugoslovanskih narodov, kulturni razvoj, gospodarski razvoj, mednarodni odnosi, jedrska vojna, družbenopolitični problemi, mnenje o služenju vojaškega roka, zaznavanje vojne ogroženosti, mirovništvo, aktivnost mirovne skupine, poklicne aspiracije, poznavanje poklica, veselje do poklica, nadaljevanje študija, možnost šolanja blizu doma, možnost zaposlitve blizu doma, prejemanje štipendije, nasvet strokovnjakov za poklicno usmerjanje, informiranost o vojaško-obrambnih poklicih, dejavniki pri izbiri zaposlitve, fakultativne dejavnosti, članstvo v organizacijah, vključevanje v družbenopolitične aktivnosti na šoli, vojaški starešina, usposabljanje za vojaški poklic, stališča do JLA, družbeni ugled vojaškega poklica, vpliv služenja vojaškega roka na študij

Keywords ELSST:
MEDNARODNA POLITIKA, ORGANIZACIJA, VOJAŠKO IZOBRAŽEVANJE, VOJAŠKO OSEBJE, POKLIC , POKLIC , VOJAŠKA OBVEZNOST, MLADOSTNIK

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - mednarodna politika in organizacije
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
ODNOS DO VOJAŠKIH POKLICEV
POKLICNE ASPIRACIJE
DRUŽBENA ANGAŽIRANOST
DEJAVNIKI ZA ODLOČANJE ZA VOJAŠKE POKLICE
SLUŽENJE VOJAŠKEGA ROKA
VREDNOSTNE USMERITVE MLADIH
DRUŽBENA GIBANJA


Abstract:

Namen raziskave je bilo ugotoviti vpliv JLA (oz. služenje vojaškega roka) kot pomembnega obrambo-varnostnega socializatorja stališč, vrednotenje ter o obrambno varnostnem področju nasploh.

Methodology


Collection date: marec, 1989 - junij, 1989
Date of production: 1989
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Študentje moškega spola na višjih in visokih šolah obeh slovenskih univerz

Excluded: no information
Data collected by:

Obramboslovni raziskovalni center, Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo

Sampling procedure:

Iz seznama 4810 študentov moškega spola na višjih in visokih šolah obeh slovenskih univerz je bilo z metodo slučajnega izbora določenih 400 respondentov s povprečnim deležem 8-10% vsake študijske smeri.

Mode of data collection:

Samoizpolnjevalna anketa poslana po pošti.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Variable list

V1 ADP IDNo

Value 11 Frequency
sloobr89

V1 ADP IDNo

Value 11 Frequency
sloobr89

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Data and materials are licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Slovenia

DOCUMENTATION STATUS

2 - Polni opis raziskave.

CLASS OF THE STUDY

7 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, omejene na manj splošno populacijo, manj vplivne

  How to CITE this study?

Bebler, A. (2001). Slovenci in vojaško-obrambni ter obramboslovni poklic, 1989: Stališča študentov prvih letnikov visokih šol v Sloveniji glede vojaških, obrambnih in obramboslovnih poklicev [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: SLOOBR89. https://doi.org/10.17898/ADP_SLOOBR89_V1

COBISS.SI
Publication date: 2010
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si