Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve

Basic Study Information

ADP - IDNo: SUTR1211
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1211_V1
Main author(s):
 • Makarovič, Matej
 • Rončević, Borut
 • Tomšič, Matevž
 • Besednjak Valič, Tamara
Data file producer:
FUDŠ - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (Nova Gorica, Slovenija; 2012)

Funding agency:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Project number:

510 (Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici)

Series:
 • SUTR/Slovenski utrip

  Slovenski utrip je serija krajših anketnih raziskav, ki jih od leta 2009 dalje izvaja Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Izvajajo se v obliki telefonskih anket, vsakič na reprezentativnem nacionalnem vzorcu najmanj 900 anketirancev. Letno se izvede do 10 raziskav, ki analizirajo odnos javnega mnenja do znanja, identitete, demokracije, materialne blaginje, Evrope, političnih orientacij, množičnih medijev, medkulturnih stikov, iger na srečo in družbenega razvoja. Analiza vključuje tudi strankarsko-politične preference in odnos do izbranih aktualnih tem. Ponavljanje osnovnih vprašanj znotraj nosilnih tematskih področij omogoča primerljivost na medletni ravni.

Study Content

Keywords:

zaupanje ljudem, razvojni cilji Slovenije, gospodarska uspešnost, ukrepi za izboljšanje ekonomske položaja respondenta, sindikati, podpora vladi, strankarske preference

Keywords ELSST:
DELO IN ZAPOSLOVANJE, SOCIALNO-EKONOMSKI POLOŽAJ, GOSPODARSKI IN DRUŽBENI RAZVOJ, GOSPODARSKI SISTEM, VARNOST PRI DELU, VOLITVE , POLITIČNA PODPORA

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - vlada, politični sistemi in organizacije
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
Gospodarstvo
Razvoj in delo
Aktualno politično prepričanje
Demografija


Abstract:

Osrednja tema je bila tokrat razvoj, v kar je vključeno posplošeno zaupanje, odnos do lastnine, dojemanje virov dodane vrednosti in blaginje. V aktualno-političnem delu raziskave se napoveduje volilna udeležba, strankarska razmerja, preverja pa se tudi podpora trenutni vladi in referendumu o ustanovitvi slovenskega državnega holdinga.

Methodology


Collection date: 5. november 2012 - 7. november 2012
Date of production: 2012
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Polnoletni prebivalci Republike Slovenije.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Sampling procedure:

Stratificirano slučajno vzorčenje. Kot vzorčni okvir je bil uporabljen Telefonski imenik prebivalcev Slovenije. Način vzorčenja je stratificirano slučajno vzorčenje, kjer geografske regije predstavljajo stratume. Naključni vzorec iz vsakega stratuma se izbere sorazmerno z velikostjo (številom prebivalcev v posameznih regijah) stratuma. Nato je narejen naključen izbor v okviru gospodinjstva (metoda zadnjega rojstnega dne).

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Podatki so uteženi po izobrazbi, tipu naselja, spolu in starosti. Utež je oblikovana s postopkom večkratnih iteracij po raking metodi.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 2.5 Slovenija. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: SUTR1211 - Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve [datoteka podatkov]

File ID: F1

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 21
 • number of units: 916

Version: julij 2014

Variable list

tip_kraj naselje

Value 13 Frequency
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 337
2 vas (500-1999 prebivalcev) 162
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 154
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 263
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
916 0

Valid range from 1 to 4

stat_reg Statisticna regija

Value 22 Frequency
1 Pomurska 53
2 Podravska 147
3 Koroška 34
4 Savinjska 121
5 Zasavska 19
6 Spodnjeposavska 32
7 Dolenjska 62
8 Osrednjeslovenska 225
9 Gorenjska 88
10 Notranjsko-kraška 24
11 Goriška 54
12 Obalno-kraška 57
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
916 0

Valid range from 1 to 12

q1 Če ocenjujete na splošno, ali bi rekli, da večini ljudi lahko zaupamo, ali menite, da je treba biti z ljudmi zelo previden?

1. Če ocenjujete na splošno, ali bi rekli, da večini ljudi lahko zaupamo, ali menite, da je treba biti z ljudmi zelo previden?

Value 31 Frequency
1 večini ljudi lahko zaupamo 187
2 z ljudmi moramo biti zelo previdni 707
3 ne vem 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
894 22

Valid range from 1 to 2

tip_kraj naselje

Value 121 Frequency
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 337
2 vas (500-1999 prebivalcev) 162
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 154
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 263
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
916 0

Valid range from 1 to 4

stat_reg Statisticna regija

Value 220 Frequency
1 Pomurska 53
2 Podravska 147
3 Koroška 34
4 Savinjska 121
5 Zasavska 19
6 Spodnjeposavska 32
7 Dolenjska 62
8 Osrednjeslovenska 225
9 Gorenjska 88
10 Notranjsko-kraška 24
11 Goriška 54
12 Obalno-kraška 57
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
916 0

Valid range from 1 to 12

q1 Če ocenjujete na splošno, ali bi rekli, da večini ljudi lahko zaupamo, ali menite, da je treba biti z ljudmi zelo previden?

1. Če ocenjujete na splošno, ali bi rekli, da večini ljudi lahko zaupamo, ali menite, da je treba biti z ljudmi zelo previden?

Value 319 Frequency
1 večini ljudi lahko zaupamo 187
2 z ljudmi moramo biti zelo previdni 707
3 ne vem 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
894 22

Valid range from 1 to 2

q2 Katera od naslednjih dveh možnosti bi bila za razvoj in blaginjo slovenske družbe boljša:

2. Katera od naslednjih dveh možnosti bi bila za razvoj in blaginjo slovenske družbe boljša:

Value 418 Frequency
1 da je večina gospodarstva v zasebni lasti 599
2 da je večina gospodarstva v državni lasti 229
3 ne vem 88
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
828 88

Valid range from 1 to 2

q3 Kaj po vašem mnenju najbolj prispeva h gospodarski uspešnosti?

3. Kaj po vašem mnenju najbolj prispeva h gospodarski uspešnosti?

Value 517 Frequency
1 pridni delavci 274
2 investicije 226
3 inovacije 384
4 ne vem 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
884 32

Valid range from 1 to 3

q4 Kakšno zaposlitev bi vi osebno raje izbrali, če bi lahko izbirali med

4. Kakšno zaposlitev bi vi osebno raje izbrali, če bi lahko izbirali med

Value 616 Frequency
1 službo z višjo plačo, a večjim tveganjem izgube zaposlitve 300
2 službo z nižjo plačo, a manjšim tveganjem izgube zaposlitve 594
3 ne vem 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
894 22

Valid range from 1 to 2

q5 Se nameravate udeležiti volitev predsednika republike?

5. Se nameravate udeležiti volitev predsednika republike?

Value 715 Frequency
1 zanesljivo 645
2 verjetno 95
3 ne 144
4 ne vem 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
884 32

Valid range from 1 to 3

q6 In koga bi volili za predsednika republike?

6. In koga bi volili za predsednika republike?

Value 814 Frequency
1 Danila Turka 248
2 Boruta Pahorja 217
3 Milana Zvera 109
4 nobenega, drugo 35
5 ne vem 163
Sysmiss 144
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
609 307

Valid range from 1 to 4

q7 In katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo volitve v državni zbor?

7. In katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo volitve v državni zbor?

Value 913 Frequency
1 SD 147
2 SDS 112
3 LDS 7
4 PS 96
5 SLS 25
6 NSI 20
7 Desus 7
8 SNS 5
9 DLGV 12
10 Zares 3
11 drugo 15
13 nobene 219
99 ne bi šel na volitve 40
12 ne vem 208
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
708 208

Valid range from 1 to 99

q8 Ali podpirate sedanjo vlado?

8. Ali podpirate sedanjo vlado?

Value 1012 Frequency
1 da 233
2 ne 645
3 ne vem 38
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
878 38

Valid range from 1 to 2

q9 Bo po vašem mnenju za Slovenijo dobro, če bomo o zakonu o ustanovitvi slovenskega državnega holdinga odločali na referendumu?

9. Bo po vašem mnenju za Slovenijo dobro, če bomo o zakonu o ustanovitvi slovenskega državnega holdinga odločali na referendumu?

Value 1111 Frequency
1 da 205
2 ne 587
3 ne vem 124
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
792 124

Valid range from 1 to 2

q10 Če bo tak referendum razpisan, se ga boste udeležili?

10. Če bo tak referendum razpisan, se ga boste udeležili?

Value 1210 Frequency
1 Zanesljivo 382
2 Verjetno 117
3 Ne (preskoči na vprašanje 12) 353
4 Ne vem (anketar ne bere) 64
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
852 64

Valid range from 1 to 3

q11 In kako bi na takem referendumu glasovali?

11. In kako bi na takem referendumu glasovali?

Value 139 Frequency
1 za zakon o državnem holdingu 148
2 proti zakonu o državnem holdingu 249
3 ne vem 158
4 drugo 8
Sysmiss 353
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
397 519

Valid range from 1 to 2

q12 Katera stran je po vašem mnenju bolj kriva, da vlada in opozicija ne moreta doseči soglasja o ključnih reformah? Je to…

12. Katera stran je po vašem mnenju bolj kriva, da vlada in opozicija ne moreta doseči soglasja o ključnih reformah? Je to…

Value 148 Frequency
1 vlada 188
2 opozicija 114
3 obe enako 586
4 ne vem 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
888 28

Valid range from 1 to 3

Spol spol

13. Spol?

Value 157 Frequency
1 moški 456
2 ženske 460
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
916 0

Valid range from 1 to 2

Izobrazb Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

14. Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

Value 166 Frequency
1 osnovna ali manj 59
2 poklicna 108
3 srednja 408
4 višja, visoka ali več 338
9 b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
913 3

Valid range from 1 to 4

doh Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

15. Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

Value 175 Frequency
1 pod 500 143
2 500-1000 417
3 1000-2000 214
4 nad 2000 17
5 nima dohodkov 84
9 b.o. 41
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
875 41

Valid range from 1 to 5

LetoRo_1 Leto rojstva

16. ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

Value 184 Frequency
1927 1
1928 4
1929 1
1930 6
1931 3
1932 2
1933 5
1934 7
1935 5
1936 6
1937 9
1938 7
1939 10
1940 8
1941 10
1942 16
1943 15
1944 10
1945 15
1946 11
1947 17
1948 16
1949 19
1950 20
1951 18
1952 24
1953 24
1954 16
1955 23
1956 29
1957 22
1958 18
1959 15
1960 16
1961 18
1962 15
1963 7
1964 21
1965 10
1966 14
1967 12
1968 13
1969 13
1970 14
1971 7
1972 19
1973 13
1974 16
1975 14
1976 12
1977 13
1978 17
1979 14
1980 17
1981 18
1982 23
1983 10
1984 14
1985 18
1986 10
1987 17
1988 15
1989 11
1990 18
1991 13
1992 13
1993 14
1994 8
9999 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
909 7

Valid range from 1927 to 1994

starost Starost

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
909 7 18 85 48.123 16.959

Valid range from 18 to 85

kstarost starost po kategorijah

Value 202 Frequency
1 18-34 let 250
2 35-54 let 280
3 nad 55 let 379
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
909 7

Valid range from 1 to 3

KUTEZ Korigirana utež po izobrazbi, tipu naselja, spolu in starosti

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
916 0 0.128 3 0.872 0.824

Valid range from 0.127507353402753 to 3

Materials of the Study

 1. Makarovič, Matej (2012). SUTR1211 - SLOVENSKI UTRIP – VPRAŠALNIK ZA NOVEMBER 2012 [Vprašalnik].

Study Results Materials

 1. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (2012). Razvoj, predsedniške volitve, referendum, Slovenski utrip, November 2012.
 2. (). Slovenski utrip [ostalo gradivo].

Related Publications

There is no information about publications related to this study!

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  How to CITE this study?

Makarovič, M., Rončević, B., Tomšič, M. and Besednjak Valič, T. (2014). Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: SUTR1211. https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1211_V1

COBISS.SI
Publication date: 2014

SIMILAR STUDIES

SUTR0904 - Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost

SUTR0905 - Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope

SUTR0906 - Slovenski utrip 6/2009: Politični pluralizem

SUTR0909 - Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji

SUTR0910 - Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi

SUTR0911 - Slovenski utrip 11/2009: Igre na srečo

SUTR0912 - Slovenski utrip 12/2009: Razvoj in delo

SUTR1001 - Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja

SUTR1002 - Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta

SUTR1003 - Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji

SUTR1004 - Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1005 - Slovenski utrip 5/2010: Odnos do Evrope

SUTR1006 - Slovenski utrip 6/2010: Politične usmeritve na Slovenskem

SUTR1009 - Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve

SUTR1010 - Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi 2010

SUTR1011 - Slovenski utrip 11/2010: Razvoj in delo

SUTR1012 - Slovenski utrip 12/2010: Igre na srečo in aktualni dogodki

SUTR1101 - Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja

SUTR1102 - Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta

SUTR1103 - Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji

SUTR1104 - Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1105 - Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope

SUTR1106 - Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije

SUTR1109 - Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo

SUTR1110 - Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi

SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference

SUTR1112 - Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve

SUTR1201 - Slovenski utrip 1/2012: Družba znanja

SUTR1202 - Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta

SUTR1203 - Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji

SUTR1204 - Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1205 - Slovenski utrip 5/2012: Odnos do Evrope

SUTR1206 - Slovenski utrip 6/2012: Politične orientacije

SUTR1209 - Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji

SUTR1210 - Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi

SUTR1212 - Slovenski utrip 12/2012: Igre na srečo

SUTR1301 - Slovenski utrip 1/2013: Družba znanja

SUTR1302 - Slovenski utrip 2/2013: Slovenska identiteta

SUTR1303 - Slovenski utrip 3/2013: Demokracija v Sloveniji

SUTR1304 - Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1305 - Slovenski utrip 5/2013: Odnos do Evrope

SUTR1306 - Slovenski utrip 6/2013: Politične orientacije

SUTR1309 - Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji

SUTR1310 - Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi

SUTR1311 - Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo

SUTR1312 - Slovenski utrip 12/2013: Igre na srečo

SUTR1401 - Slovenski utrip 1/2014: Družba znanja

SUTR1402 - Slovenski utrip 2/2014: Slovenska identiteta

SUTR1403 - Slovenski utrip 3/2014: Demokracija v Sloveniji

SUTR1404 - Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1405 - Slovenski utrip 5/2014: Odnos do Evrope

SUTR1406 - Slovenski utrip 6/2014: Politične orientacije

SUTR1407 - Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji

SUTR1410 - Slovenski utrip 10/2014: Medkulturni odnosi

SUTR1411 - Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo

SUTR1412 - Slovenski utrip 12/2014: Igre na srečo

SUTR1501 - Slovenski utrip 1/2015: Družba znanja

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si