Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SUTR1211
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1211_V1
Glavni avtor(ji):
 • Makarovič, Matej
 • Rončević, Borut
 • Tomšič, Matevž
 • Besednjak Valič, Tamara
Izdelal datoteko podatkov:
FUDŠ - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (Nova Gorica, Slovenija; 2012)

Finančna podpora:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Serija:
 • SUTR/Slovenski utrip

  Slovenski utrip je serija krajših anketnih raziskav, ki jih od leta 2009 dalje izvaja Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Izvajajo se v obliki telefonskih anket, vsakič na reprezentativnem nacionalnem vzorcu najmanj 900 anketirancev. Letno se izvede do 10 raziskav, ki analizirajo odnos javnega mnenja do znanja, identitete, demokracije, materialne blaginje, Evrope, političnih orientacij, množičnih medijev, medkulturnih stikov, iger na srečo in družbenega razvoja. Analiza vključuje tudi strankarsko-politične preference in odnos do izbranih aktualnih tem. Ponavljanje osnovnih vprašanj znotraj nosilnih tematskih področij omogoča primerljivost na medletni ravni.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

zaupanje ljudem, razvojni cilji Slovenije, gospodarska uspešnost, ukrepi za izboljšanje ekonomske položaja respondenta, sindikati, podpora vladi, strankarske preference

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - vlada, politični sistemi in organizacije
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija
Vsebinska področja ADP
Gospodarstvo
Razvoj in delo
Aktualno politično prepričanje
Demografija


Povzetek:

Osrednja tema je bila tokrat razvoj, v kar je vključeno posplošeno zaupanje, odnos do lastnine, dojemanje virov dodane vrednosti in blaginje. V aktualno-političnem delu raziskave se napoveduje volilna udeležba, strankarska razmerja, preverja pa se tudi podpora trenutni vladi in referendumu o ustanovitvi slovenskega državnega holdinga.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 5. november 2012 - 7. november 2012
Čas izdelave: 2012
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Polnoletni prebivalci Republike Slovenije.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Tip vzorca:

Stratificirano slučajno vzorčenje. Kot vzorčni okvir je bil uporabljen Telefonski imenik prebivalcev Slovenije. Način vzorčenja je stratificirano slučajno vzorčenje, kjer geografske regije predstavljajo stratume. Naključni vzorec iz vsakega stratuma se izbere sorazmerno z velikostjo (številom prebivalcev v posameznih regijah) stratuma. Nato je narejen naključen izbor v okviru gospodinjstva (metoda zadnjega rojstnega dne).

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Podatki so uteženi po izobrazbi, tipu naselja, spolu in starosti. Utež je oblikovana s postopkom večkratnih iteracij po raking metodi.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 2.5 Slovenija. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: SUTR1211 - Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve [datoteka podatkov]

ID datoteke: F1

Format: *.txt - TEKST

 • število spremenljivk: 21
 • število enot: 916

Verzija: julij 2014

Spremenljivke

tip_kraj naselje

Vrednost 13 Frekvenca
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 337
2 vas (500-1999 prebivalcev) 162
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 154
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 263
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
916 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

stat_reg Statisticna regija

Vrednost 22 Frekvenca
1 Pomurska 53
2 Podravska 147
3 Koroška 34
4 Savinjska 121
5 Zasavska 19
6 Spodnjeposavska 32
7 Dolenjska 62
8 Osrednjeslovenska 225
9 Gorenjska 88
10 Notranjsko-kraška 24
11 Goriška 54
12 Obalno-kraška 57
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
916 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

q1 Če ocenjujete na splošno, ali bi rekli, da večini ljudi lahko zaupamo, ali menite, da je treba biti z ljudmi zelo previden?

1. Če ocenjujete na splošno, ali bi rekli, da večini ljudi lahko zaupamo, ali menite, da je treba biti z ljudmi zelo previden?

Vrednost 31 Frekvenca
1 večini ljudi lahko zaupamo 187
2 z ljudmi moramo biti zelo previdni 707
3 ne vem 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
894 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

tip_kraj naselje

Vrednost 121 Frekvenca
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 337
2 vas (500-1999 prebivalcev) 162
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 154
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 263
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
916 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

stat_reg Statisticna regija

Vrednost 220 Frekvenca
1 Pomurska 53
2 Podravska 147
3 Koroška 34
4 Savinjska 121
5 Zasavska 19
6 Spodnjeposavska 32
7 Dolenjska 62
8 Osrednjeslovenska 225
9 Gorenjska 88
10 Notranjsko-kraška 24
11 Goriška 54
12 Obalno-kraška 57
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
916 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

q1 Če ocenjujete na splošno, ali bi rekli, da večini ljudi lahko zaupamo, ali menite, da je treba biti z ljudmi zelo previden?

1. Če ocenjujete na splošno, ali bi rekli, da večini ljudi lahko zaupamo, ali menite, da je treba biti z ljudmi zelo previden?

Vrednost 319 Frekvenca
1 večini ljudi lahko zaupamo 187
2 z ljudmi moramo biti zelo previdni 707
3 ne vem 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
894 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q2 Katera od naslednjih dveh možnosti bi bila za razvoj in blaginjo slovenske družbe boljša:

2. Katera od naslednjih dveh možnosti bi bila za razvoj in blaginjo slovenske družbe boljša:

Vrednost 418 Frekvenca
1 da je večina gospodarstva v zasebni lasti 599
2 da je večina gospodarstva v državni lasti 229
3 ne vem 88
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
828 88

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q3 Kaj po vašem mnenju najbolj prispeva h gospodarski uspešnosti?

3. Kaj po vašem mnenju najbolj prispeva h gospodarski uspešnosti?

Vrednost 517 Frekvenca
1 pridni delavci 274
2 investicije 226
3 inovacije 384
4 ne vem 32
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
884 32

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q4 Kakšno zaposlitev bi vi osebno raje izbrali, če bi lahko izbirali med

4. Kakšno zaposlitev bi vi osebno raje izbrali, če bi lahko izbirali med

Vrednost 616 Frekvenca
1 službo z višjo plačo, a večjim tveganjem izgube zaposlitve 300
2 službo z nižjo plačo, a manjšim tveganjem izgube zaposlitve 594
3 ne vem 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
894 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q5 Se nameravate udeležiti volitev predsednika republike?

5. Se nameravate udeležiti volitev predsednika republike?

Vrednost 715 Frekvenca
1 zanesljivo 645
2 verjetno 95
3 ne 144
4 ne vem 32
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
884 32

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q6 In koga bi volili za predsednika republike?

6. In koga bi volili za predsednika republike?

Vrednost 814 Frekvenca
1 Danila Turka 248
2 Boruta Pahorja 217
3 Milana Zvera 109
4 nobenega, drugo 35
5 ne vem 163
Sysmiss 144
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
609 307

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q7 In katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo volitve v državni zbor?

7. In katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo volitve v državni zbor?

Vrednost 913 Frekvenca
1 SD 147
2 SDS 112
3 LDS 7
4 PS 96
5 SLS 25
6 NSI 20
7 Desus 7
8 SNS 5
9 DLGV 12
10 Zares 3
11 drugo 15
13 nobene 219
99 ne bi šel na volitve 40
12 ne vem 208
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
708 208

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

q8 Ali podpirate sedanjo vlado?

8. Ali podpirate sedanjo vlado?

Vrednost 1012 Frekvenca
1 da 233
2 ne 645
3 ne vem 38
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
878 38

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q9 Bo po vašem mnenju za Slovenijo dobro, če bomo o zakonu o ustanovitvi slovenskega državnega holdinga odločali na referendumu?

9. Bo po vašem mnenju za Slovenijo dobro, če bomo o zakonu o ustanovitvi slovenskega državnega holdinga odločali na referendumu?

Vrednost 1111 Frekvenca
1 da 205
2 ne 587
3 ne vem 124
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
792 124

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q10 Če bo tak referendum razpisan, se ga boste udeležili?

10. Če bo tak referendum razpisan, se ga boste udeležili?

Vrednost 1210 Frekvenca
1 Zanesljivo 382
2 Verjetno 117
3 Ne (preskoči na vprašanje 12) 353
4 Ne vem (anketar ne bere) 64
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
852 64

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q11 In kako bi na takem referendumu glasovali?

11. In kako bi na takem referendumu glasovali?

Vrednost 139 Frekvenca
1 za zakon o državnem holdingu 148
2 proti zakonu o državnem holdingu 249
3 ne vem 158
4 drugo 8
Sysmiss 353
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
397 519

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q12 Katera stran je po vašem mnenju bolj kriva, da vlada in opozicija ne moreta doseči soglasja o ključnih reformah? Je to…

12. Katera stran je po vašem mnenju bolj kriva, da vlada in opozicija ne moreta doseči soglasja o ključnih reformah? Je to…

Vrednost 148 Frekvenca
1 vlada 188
2 opozicija 114
3 obe enako 586
4 ne vem 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
888 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Spol spol

13. Spol?

Vrednost 157 Frekvenca
1 moški 456
2 ženske 460
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
916 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Izobrazb Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

14. Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

Vrednost 166 Frekvenca
1 osnovna ali manj 59
2 poklicna 108
3 srednja 408
4 višja, visoka ali več 338
9 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
913 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

doh Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

15. Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

Vrednost 175 Frekvenca
1 pod 500 143
2 500-1000 417
3 1000-2000 214
4 nad 2000 17
5 nima dohodkov 84
9 b.o. 41
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
875 41

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

LetoRo_1 Leto rojstva

16. ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

Vrednost 184 Frekvenca
1927 1
1928 4
1929 1
1930 6
1931 3
1932 2
1933 5
1934 7
1935 5
1936 6
1937 9
1938 7
1939 10
1940 8
1941 10
1942 16
1943 15
1944 10
1945 15
1946 11
1947 17
1948 16
1949 19
1950 20
1951 18
1952 24
1953 24
1954 16
1955 23
1956 29
1957 22
1958 18
1959 15
1960 16
1961 18
1962 15
1963 7
1964 21
1965 10
1966 14
1967 12
1968 13
1969 13
1970 14
1971 7
1972 19
1973 13
1974 16
1975 14
1976 12
1977 13
1978 17
1979 14
1980 17
1981 18
1982 23
1983 10
1984 14
1985 18
1986 10
1987 17
1988 15
1989 11
1990 18
1991 13
1992 13
1993 14
1994 8
9999 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
909 7

Vrednosti spremenljivk od 1927 do 1994

starost Starost

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
909 7 18 85 48.123 16.959

Vrednosti spremenljivk od 18 do 85

kstarost starost po kategorijah

Vrednost 202 Frekvenca
1 18-34 let 250
2 35-54 let 280
3 nad 55 let 379
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
909 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

KUTEZ Korigirana utež po izobrazbi, tipu naselja, spolu in starosti

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
916 0 0.128 3 0.872 0.824

Vrednosti spremenljivk od 0.127507353402753 do 3

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Makarovič, Matej (2012). SUTR1211 - SLOVENSKI UTRIP – VPRAŠALNIK ZA NOVEMBER 2012 [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

 1. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (2012). Razvoj, predsedniške volitve, referendum, Slovenski utrip, November 2012.
 2. (). Slovenski utrip [ostalo gradivo].

Povezane objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Makarovič, M., Rončević, B., Tomšič, M. in Besednjak Valič, T. (2014). Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: SUTR1211. https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1211_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2014

SORODNE RAZISKAVE

SUTR1501 - Slovenski utrip 1/2015: Družba znanja

SUTR1412 - Slovenski utrip 12/2014: Igre na srečo

SUTR1411 - Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo

SUTR1410 - Slovenski utrip 10/2014: Medkulturni odnosi

SUTR1407 - Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji

SUTR1406 - Slovenski utrip 6/2014: Politične orientacije

SUTR1405 - Slovenski utrip 5/2014: Odnos do Evrope

SUTR1404 - Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1403 - Slovenski utrip 3/2014: Demokracija v Sloveniji

SUTR1402 - Slovenski utrip 2/2014: Slovenska identiteta

SUTR1401 - Slovenski utrip 1/2014: Družba znanja

SUTR1312 - Slovenski utrip 12/2013: Igre na srečo

SUTR1311 - Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo

SUTR1310 - Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi

SUTR1309 - Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji

SUTR1306 - Slovenski utrip 6/2013: Politične orientacije

SUTR1305 - Slovenski utrip 5/2013: Odnos do Evrope

SUTR1304 - Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1303 - Slovenski utrip 3/2013: Demokracija v Sloveniji

SUTR1302 - Slovenski utrip 2/2013: Slovenska identiteta

SUTR1301 - Slovenski utrip 1/2013: Družba znanja

SUTR1212 - Slovenski utrip 12/2012: Igre na srečo

SUTR1210 - Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi

SUTR1209 - Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji

SUTR1206 - Slovenski utrip 6/2012: Politične orientacije

SUTR1205 - Slovenski utrip 5/2012: Odnos do Evrope

SUTR1204 - Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1203 - Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji

SUTR1202 - Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta

SUTR1201 - Slovenski utrip 1/2012: Družba znanja

SUTR1112 - Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve

SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference

SUTR1110 - Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi

SUTR1109 - Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo

SUTR1106 - Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije

SUTR1105 - Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope

SUTR1104 - Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1103 - Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji

SUTR1102 - Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta

SUTR1101 - Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja

SUTR1012 - Slovenski utrip 12/2010: Igre na srečo in aktualni dogodki

SUTR1011 - Slovenski utrip 11/2010: Razvoj in delo

SUTR1010 - Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi 2010

SUTR1009 - Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve

SUTR1006 - Slovenski utrip 6/2010: Politične usmeritve na Slovenskem

SUTR1005 - Slovenski utrip 5/2010: Odnos do Evrope

SUTR1004 - Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1003 - Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji

SUTR1002 - Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta

SUTR1001 - Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja

SUTR0912 - Slovenski utrip 12/2009: Razvoj in delo

SUTR0911 - Slovenski utrip 11/2009: Igre na srečo

SUTR0910 - Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi

SUTR0909 - Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji

SUTR0906 - Slovenski utrip 6/2009: Politični pluralizem

SUTR0905 - Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope

SUTR0904 - Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si