Neizkoriščeni potenciali soseske Fužine

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: FUZINE84
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_FUZINE84_V1
Glavni avtor(ji):
  • Kos, Drago
Izdelal datoteko podatkov:
ISU - Institut za sociologijo, Univerza Edvarda Kardelja v Ljubljani (Ljubljana; 1984)

Finančna podpora:

Mestna raziskovalna skupnost, Ljubljana

Vsebina raziskave

Ključne besede:

urbanizem, urbano planiranje, stanovanjska soseska, krajevna skupnost, stanovanjsko odločanje, stanovalci, socializacija, Fužine, potenciali, sociološki vidiki, naselje, stanovanjske zgradbe, Ljubljanica, otroška igrišča, mesta, zavodi, urbana sociologija, fleksibilno stanovanje, hišni svet, stroški opreme, sekundarni objekti, šola, vrtec, garaže, dom za ostarele, cestna infrastruktura, stanovanjsko okolje, posameznik, družina, opremljenost soseske

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - lokalna skupnost, mestno in podeželsko življenje
Vsebinsko področja CERIF
Načrtovanje mest in podeželja
Vsebinska področja ADP
DOSEDANJI POTEK GRADNJE
IMPLEMENTACIJA SOCIOLOŠKIH REZULTATOV
OPREMLJANJE NOVE SOSESKE
DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI in MOBILIZACIJA ZBRANIH POTENCIALOV
SODELOVANE BODOČIH STANOVALCEV PRI OBLIKOVANJU BIVALNEGA PROSTORA


Povzetek:

Namen raziskave je bila analiza uresničitve prostorsko socioloških priporočil pri gradnji stanovanjske soseske ter predvsem analiza sodelovanja bodočih stanovalcev pri nastajanju nove mestne stanovanjske soseske. Osnovni instrument so bili nestandardizirani intervjuji s stanovalci soseske Fužine, kjer je bilo v projektivni fazi predvidena tudi njihova soudeležba. Raziskava je ugotovila, da je hiperinstitucionalizacija postopkov pri t.im. usmerjeni stanovanjski gradnji močno otežuje neposredno sodelovanje bodočih stanovalcev. Dejansko so razmere dopuščale zgolj neformalno in naključno sodelovanje. Bistvena pomanjkljivost je bila nejasnost vlog ključnih akterjev v zelo kompleksni odločevalski strukturi ter neseznanjenost in celo nepripravljenost bodočih stanovalcev na sodelovanje pri oblikovanju soseske. Produktivno soodločanje pri nastajanje nove soseske je zelo velik organizacijski napor in ustrezna predpriprava akterjev. Zato bi bilo smotrno najprej izpeljati »eksperimente« v manjšem obsegu. Šele na osnovi tako pridobljenih izkušenj bi morebiti lahko organizirali uspešno soodločanje bodočih stanovalcev pri oblikovanju in gradnji soseske.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: poletje 1984
Čas izdelave: 1984
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

Soseska Fužine

Enota za analizo:

soseska

Populacija:

Je enota za analizo; tj. soseska Fužine.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Avtor in raziskovalna skupina

Tip vzorca:

Priložnostni (oz. neslučajni) nereprezentativni vzorec, nastal po metodi "snežne kepe"

Način zbiranja podatkov:

Intervju s stanovalcu soseske Fužine na kraju dogajanja

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Spremenljivke

Za dostop do podatkov kontaktiraj ADP.

Gradiva o izvedbi raziskave

Ni povezanih gradiv!

Rezultati raziskave

Ni gradiv povezanih z rezultati raziskave!

Povezane objave

  1. Ljubljanski urbanistični zavod (1976). Tehnični del zazidalnega načrta za stanovanjsko območje MS 4,5 Fužine - urbanistični del.
  2. Boh, Katja (1976). Soseska Fužine: sociološka študija.
  3. Makarovič, Jan (1980). Vpliv bivalnega okolja na počutje in aktivnost stanovalcev..
  4. Mlinar, Zdravko (1983). Humanizacija mesta.
  5. Gantar, Pavel (1983). Sociologija in urbanizem : o uporabnosti urbane sociologije v procesu urbanističnega planiranja : magistrska naloga..

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Za dostop do podatkov se obrnite na avtorja raziskave ali pristojno organizacijo, saj Arhiv družboslovnih podatkov ne distribuira podatkov te raziskave.

STATUS RAZISKAVE

2 - Polni opis raziskave.

KATEGORIJA RAZISKAVE

6 - raziskave z omejenim problemskim ali teoretskim okvirom in ožjo uporabnostjo za več praktičnih problemov, metodološko in vsebinsko izpopolnjene

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Kos, D. (2001). Neizkoriščeni potenciali soseske Fužine [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: FUZINE84. https://doi.org/10.17898/ADP_FUZINE84_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.25
Datum prve podatkovne objave: 2001
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si