Neizkoriščeni potenciali soseske Fužine

Basic Study Information

ADP - IDNo: FUZINE84
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_FUZINE84_V1
Main author(s):
  • Kos, Drago
Data file producer:
ISU - Institut za sociologijo, Univerza Edvarda Kardelja v Ljubljani (Ljubljana; 1984)

Funding agency:

Mestna raziskovalna skupnost, Ljubljana

Project number:

no information

Study Content

Keywords:

urbanizem, urbano planiranje, stanovanjska soseska, krajevna skupnost, stanovanjsko odločanje, stanovalci, socializacija, Fužine, potenciali, sociološki vidiki, naselje, stanovanjske zgradbe, Ljubljanica, otroška igrišča, mesta, zavodi, urbana sociologija, fleksibilno stanovanje, hišni svet, stroški opreme, sekundarni objekti, šola, vrtec, garaže, dom za ostarele, cestna infrastruktura, stanovanjsko okolje, posameznik, družina, opremljenost soseske

Keywords ELSST:
URBANI PROSTOR, URBANIZACIJA, SOSESKA, SKUPNOST, ŽIVLJENJE V SKUPNOSTI, NASELJE

Topic Classification CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - lokalna skupnost, mestno in podeželsko življenje
Topic Classification CERIF
Načrtovanje mest in podeželja
Topic Classification ADP
DOSEDANJI POTEK GRADNJE
IMPLEMENTACIJA SOCIOLOŠKIH REZULTATOV
OPREMLJANJE NOVE SOSESKE
DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI in MOBILIZACIJA ZBRANIH POTENCIALOV
SODELOVANE BODOČIH STANOVALCEV PRI OBLIKOVANJU BIVALNEGA PROSTORA


Abstract:

Namen raziskave je bila analiza uresničitve prostorsko socioloških priporočil pri gradnji stanovanjske soseske ter predvsem analiza sodelovanja bodočih stanovalcev pri nastajanju nove mestne stanovanjske soseske. Osnovni instrument so bili nestandardizirani intervjuji s stanovalci soseske Fužine, kjer je bilo v projektivni fazi predvidena tudi njihova soudeležba. Raziskava je ugotovila, da je hiperinstitucionalizacija postopkov pri t.im. usmerjeni stanovanjski gradnji močno otežuje neposredno sodelovanje bodočih stanovalcev. Dejansko so razmere dopuščale zgolj neformalno in naključno sodelovanje. Bistvena pomanjkljivost je bila nejasnost vlog ključnih akterjev v zelo kompleksni odločevalski strukturi ter neseznanjenost in celo nepripravljenost bodočih stanovalcev na sodelovanje pri oblikovanju soseske. Produktivno soodločanje pri nastajanje nove soseske je zelo velik organizacijski napor in ustrezna predpriprava akterjev. Zato bi bilo smotrno najprej izpeljati »eksperimente« v manjšem obsegu. Šele na osnovi tako pridobljenih izkušenj bi morebiti lahko organizirali uspešno soodločanje bodočih stanovalcev pri oblikovanju in gradnji soseske.

Methodology


Collection date: poletje 1984
Date of production: 1984
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Soseska Fužine

Unit of analysis:

soseska

Universe:

Je enota za analizo; tj. soseska Fužine.

Excluded: no information
Data collected by:

Avtor in raziskovalna skupina

Sampling procedure:

Priložnostni (oz. neslučajni) nereprezentativni vzorec, nastal po metodi "snežne kepe"

Mode of data collection:

Intervju s stanovalcu soseske Fužine na kraju dogajanja

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Variable list

Contact the ADP to access the data.

Materials of the Study

No associated materials!

Study Results Materials

No associated materials!

Related Publications

  1. Ljubljanski urbanistični zavod (1976). Tehnični del zazidalnega načrta za stanovanjsko območje MS 4,5 Fužine - urbanistični del.
  2. Boh, Katja (1976). Soseska Fužine: sociološka študija.
  3. Makarovič, Jan (1980). Vpliv bivalnega okolja na počutje in aktivnost stanovalcev..
  4. Mlinar, Zdravko (1983). Humanizacija mesta.
  5. Gantar, Pavel (1983). Sociologija in urbanizem : o uporabnosti urbane sociologije v procesu urbanističnega planiranja : magistrska naloga..

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The Slovenian Social Science Data Archives does not distribute data of this study. For more information please contact the author or the responsible organization.

DOCUMENTATION STATUS

2 - Polni opis raziskave.

CLASS OF THE STUDY

6 - raziskave z omejenim problemskim ali teoretskim okvirom in ožjo uporabnostjo za več praktičnih problemov, metodološko in vsebinsko izpopolnjene

  How to CITE this study?

Kos, D. (2001). Neizkoriščeni potenciali soseske Fužine [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: FUZINE84. https://doi.org/10.17898/ADP_FUZINE84_V1

COBISS.SI
Publication date: 2001
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si