Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

Basic Study Information

ADP - IDNo: PBSI03
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI03_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Miheljak, Vlado
 • Uhan, Samo
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Bešter Falle, Rebeka
 • Broder, Živa
 • Vovk, Tina
 • Kecman, Ivana
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2003)

Funding agency:

Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Project number:

no information

Series:
 • PB/Politbarometer, Slovenija

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Study Content

Keywords:

informiranost o zahtevah opozicije, izbor kandidata na volitvah za Evropski parlament, kakovosti vremenskih napovedi, lastnosti Evropskega poslanca, levo-desna politična orientacija, mnenje o aferi o nakupu operacijskih miz v kliničnem centru, mnenje o aretaciji koprskega župana, mnenje o objavi zaupnih podatkov iz arhiva UDBE, mnenje o organizirani trgovini z ljudmi v Sloveniji, mnenje o začenjanju informativnega programa ob 19 uri, mnenje o zunanji politiki Slovenije do Hrvaške, ocena dela dosedanjega predsednika RS, ocena dela predsednika Državnega Zbora, ocena delovanja ministrstev, ocena nastopa bivšega predsednika republike pred Haaškim sodiščem, ocena uspešnosti delovanja državnih organov, odnos države do t.im. izbrisanih, odobravanje prenosa razprav v državnem zboru na TV, podpora podpisu Vatikanskega sporazuma, podpora vladi Antona Ropa, podpora vstopu Slovenije v Evropsko unijo, podpora vstopu Slovenije v NATO, pogled na razorožitev Iraka, pogostost spremljanja vremenskih informacij, spremljanje informativnih oddaj, stališča o krizi v Iraku, stališče o ameriško - koalicijskem posegu v Iraku, stališče o hkratnem razpisu posvetovalnih referendumov, stališče o izgradnji džamije, stališče o nedeljskem obratovanju trgovin, stališče o novi zdravstveni reformi, stališče o obravnavanju prostitucije kot o prekršku, stališče o ohranitvi slovenskega grba in zastave, stališče o zakonu o vojnih grobiščih, strankarske preference, udeležba in glasovanje na referendumu, udeležba na referendumu o vstopu Slovenije v EU, udeležba na referendumu o vstopu Slovenije v NATO, vedenje o konvenciji o prihodnosti Slovenije, vedenje o organizirani prostituciji, vloga pri obnovi Iraka, vpliv vojne v Iraku na stališče o vstopu Slovenije v NATO, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zanimanje za različne napovedane vrednosti v zvezi z vremenom, zaupanje argumentom politikov v zvezi z EU, zaupanje v institucije

Keywords ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE
EU
NATO
VOLITVE
VREME
KRIZA V IRAKU
INFORMATIVNE ODDAJE
OSTALA AKTUALNA DOGAJANJA


Abstract:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO, v EU ter strankarske preference. Mesečne raziskave vključujejo aktualna vprašanja o: vključevanju Slovenije v Evropsko Unijo in NATO, zaupanju v institucije sistema, spremljanju vremenskih napovedi, o kandidatih za evropskega poslanca, o volitvah evropskih poslancev, o priseljencih, izbrisanih ter izgradnji džamije. Bloki aktualnih vprašanj zajemajo oceno spremljanja informativnih oddaj ter oceno obravnavanja zunanje politike do Hrvaške, pa tudi vprašanja o stališčih: o krizi v Iraku, o legalizaciji prostitucije, o zdravstveni reformi, o nagrobnikih žrtvam vojne, o delovanju arhiva UDBA, o referendumu o nedeljskem obratovanju trgovin ter o aferi o nakupu operacijskih miz v kliničnem centru.

Methodology


Collection date: Podatki so se z mesečnimi ponovitvami zbirali od 20.01.2003 - do 17.12.2003., Datumi vseh zbiranj: 20.1. - 22.1.,, 17.2. - 19.2.,, 10.3. - 12.3.,, 22.4. - 24.4.,, 26.5. - 29.5.,, 30.6. - 2.7.,, 22.9. - 24.9.,, 20.10. - 22.10.,, 17.11. - 20.11.,, 15.12. - 17.12.
Date of production: 2003;
Country: Ljubljana, Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Fakulteta za družbene vede

Sampling procedure:

Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so izbrane tri skupinice po pet oseb. Načrt vzorca je izdelal Blejec (1970). (140×3×5; ciljna velikost N=2100).

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: PBSI03 - Kumulativna datoteka Politbarometra za leto 2003 [datoteka podatkov], 2003

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 205
 • number of units: 9107

Variable list

ANKETA

Value 13 Frequency
2003-01-14 942
2003-02-14 949
2003-03-14 911
2003-04-14 923
2003-05-14 894
2003-06-14 787
2003-09-14 880
2003-10-14 861
2003-11-14 1002
2003-12-14 958
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9107 2003-01-14 2003-12-14

Q1 ZADOVOLJSTVO Z DEMOKRACIJO

Value 22 Frequency
1 ZADOVOLJNI 3614
2 NEZADOVOLJNI 4852
3 ne vem, b.o. 627
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8466 641

Valid range from 1 to 2

Q2 ZADOVOLJSTVO Z MATERIALNIMI RAZMERAMI

Value 31 Frequency
1 ZADOVOLJNI 5423
2 NEZADOVOLJNI 3469
3 ne vem, b.o. 205
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8892 215

Valid range from 1 to 2

ANKETA

Value 1204 Frequency
2003-01-14 942
2003-02-14 949
2003-03-14 911
2003-04-14 923
2003-05-14 894
2003-06-14 787
2003-09-14 880
2003-10-14 861
2003-11-14 1002
2003-12-14 958
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9107 2003-01-14 2003-12-14

Q1 ZADOVOLJSTVO Z DEMOKRACIJO

Value 2203 Frequency
1 ZADOVOLJNI 3614
2 NEZADOVOLJNI 4852
3 ne vem, b.o. 627
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8466 641

Valid range from 1 to 2

Q2 ZADOVOLJSTVO Z MATERIALNIMI RAZMERAMI

Value 3202 Frequency
1 ZADOVOLJNI 5423
2 NEZADOVOLJNI 3469
3 ne vem, b.o. 205
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8892 215

Valid range from 1 to 2

Q481B PODPIRATE VLADO ROPA?

Value 4201 Frequency
1 da, podpiram 4306
2 ne, ne podpiram 3416
3 ne vem, b.o. 1372
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7722 1385

Valid range from 1 to 2

V1 VLADA

Value 5200 Frequency
1 zelo neuspešno 685
2 . 1644
3 nekje vmes 4619
4 . 1531
5 zelo uspešno 215
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 356
Sysmiss 57
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8694 413

Valid range from 1 to 5

V2 ROP

Value 6199 Frequency
1 zelo neuspešno 591
2 . 1417
3 nekje vmes 2928
4 . 2341
5 zelo uspešno 654
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 1090
Sysmiss 86
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7931 1176

Valid range from 1 to 5

V3 DRŽAVNI ZBOR

Value 7198 Frequency
1 zelo neuspešno 798
2 . 2125
3 nekje vmes 4007
4 . 1321
5 zelo uspešno 233
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 540
Sysmiss 83
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8484 623

Valid range from 1 to 5

V10 BORUT PAHOR

Value 8197 Frequency
1 zelo neuspešno 291
2 . 800
3 nekje vmes 2831
4 . 3427
5 zelo uspešno 1121
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 551
Sysmiss 86
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8470 637

Valid range from 1 to 5

V9 PARLAMENTARNA OPOZICIJA

Value 9196 Frequency
1 zelo neuspešno 691
2 . 1803
3 nekje vmes 3552
4 . 1494
5 zelo uspešno 329
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 1093
Sysmiss 145
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7869 1238

Valid range from 1 to 5

V4 DRŽAVNI SVET

Value 10195 Frequency
1 zelo neuspešno 336
2 . 755
3 nekje vmes 1774
4 . 528
5 zelo uspešno 75
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 1125
Sysmiss 4514
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3468 5639

Valid range from 1 to 5

V5 DRNOVŠEK

Value 11194 Frequency
1 zelo neuspešno 557
2 . 951
3 nekje vmes 2206
4 . 2831
5 zelo uspešno 1501
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 952
Sysmiss 109
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8046 1061

Valid range from 1 to 5

V6A USTAVNO SODISCE

Value 12193 Frequency
1 zelo neuspešno 705
2 . 1088
3 nekje vmes 1356
4 . 694
5 zelo uspešno 137
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 422
Sysmiss 4705
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3980 5127

Valid range from 1 to 5

V8 ZDENKA CERAR

Value 13192 Frequency
1 zelo neuspešno 563
2 . 835
3 nekje vmes 1291
4 . 959
5 zelo uspešno 282
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 464
Sysmiss 4713
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3930 5177

Valid range from 1 to 5

Q646 OCENA DELA MILANA KUČANA

Value 14191 Frequency
1 najslabša ocena 16
2 . 39
3 nekaj vmes 125
4 . 302
5 najboljša ocena 447
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 12
Sysmiss 8166
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
929 8178

Valid range from 1 to 5

M1 DELO,DRUŽINA

Value 15190 Frequency
1 zelo neuspešno 365
2 . 1003
3 nekje vmes 2258
4 . 1213
5 zelo uspešno 204
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 1090
Sysmiss 2974
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5043 4064

Valid range from 1 to 5

M3 FINANCE

Value 16189 Frequency
1 zelo neuspešno 287
2 . 858
3 nekje vmes 1920
4 . 1451
5 zelo uspešno 426
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 1231
Sysmiss 2934
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4942 4165

Valid range from 1 to 5

M4 GOSPODARSTVO

Value 17188 Frequency
1 zelo neuspešno 636
2 . 1532
3 nekje vmes 2232
4 . 817
5 zelo uspešno 124
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 843
Sysmiss 2923
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5341 3766

Valid range from 1 to 5

M5 KMETIJSTVO,GOZDARSTVO

Value 18187 Frequency
1 zelo neuspešno 648
2 . 1553
3 nekje vmes 2045
4 . 1089
5 zelo uspešno 265
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 621
Sysmiss 2886
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5600 3507

Valid range from 1 to 5

M6 KULTURA

Value 19186 Frequency
1 zelo neuspešno 200
2 . 597
3 nekje vmes 2130
4 . 1738
5 zelo uspešno 264
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 1187
Sysmiss 2991
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4929 4178

Valid range from 1 to 5

M7 NOTRANJE ZADEVE

Value 20185 Frequency
1 zelo neuspešno 387
2 . 1070
3 nekje vmes 2360
4 . 1291
5 zelo uspešno 232
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 838
Sysmiss 2929
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5340 3767

Valid range from 1 to 5

M8 OBRAMBA

Value 21184 Frequency
1 zelo neuspešno 369
2 . 917
3 nekje vmes 2099
4 . 1509
5 zelo uspešno 360
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 914
Sysmiss 2939
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5254 3853

Valid range from 1 to 5

M9 OKOLJE IN PROSTOR

Value 22183 Frequency
1 zelo neuspešno 481
2 . 1167
3 nekje vmes 2341
4 . 1184
5 zelo uspešno 209
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 801
Sysmiss 2924
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5382 3725

Valid range from 1 to 5

M10 PRAVOSODJE

Value 23182 Frequency
1 zelo neuspešno 631
2 . 1386
3 nekje vmes 2083
4 . 1073
5 zelo uspešno 215
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 784
Sysmiss 2935
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5388 3719

Valid range from 1 to 5

M11 PROMET

Value 24181 Frequency
1 zelo neuspešno 337
2 . 990
3 nekje vmes 2284
4 . 1080
5 zelo uspešno 162
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 1245
Sysmiss 3009
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4853 4254

Valid range from 1 to 5

M18 ŠOLSTVO,ZNANOST,ŠPORT

Value 25180 Frequency
1 zelo neuspešno 387
2 . 786
3 nekje vmes 1771
4 . 1975
5 zelo uspešno 640
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 678
Sysmiss 2870
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5559 3548

Valid range from 1 to 5

M13 ZDRAVJE

Value 26179 Frequency
1 zelo neuspešno 862
2 . 1298
3 nekje vmes 1837
4 . 1274
5 zelo uspešno 445
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 520
Sysmiss 2871
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5716 3391

Valid range from 1 to 5

M15 ZUNANJE ZADEVE

Value 27178 Frequency
1 zelo neuspešno 485
2 . 932
3 nekje vmes 1916
4 . 1756
5 zelo uspešno 568
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 571
Sysmiss 2879
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5657 3450

Valid range from 1 to 5

M19 INFORMACIJSKA DRUŽBA

Value 28177 Frequency
1 zelo neuspešno 313
2 . 794
3 nekje vmes 2268
4 . 991
5 zelo uspešno 148
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 1505
Sysmiss 3088
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4514 4593

Valid range from 1 to 5

M17 EVROPSKE ZADEVE

Value 29176 Frequency
1 zelo neuspešno 93
2 . 295
3 nekje vmes 1239
4 . 1952
5 zelo uspešno 1510
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 1054
Sysmiss 2964
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5089 4018

Valid range from 1 to 5

M20 REGIONALNI RAZVOJ

Value 30175 Frequency
1 zelo neuspešno 226
2 . 630
3 nekje vmes 1906
4 . 728
5 zelo uspešno 106
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 2344
Sysmiss 3167
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3596 5511

Valid range from 1 to 5

MPOZ1 UCINKOVITA MINISTRSTVA 1

Value 31174 Frequency
1 delo, druzino in socialne zadeve, vlado dimovski 58
3 finance, dusan mramor 86
4 gospodarstvo, tea petrin 30
5 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, franc but 69
6 kulturo, andreja rihter 27
7 notranje zadeve, rado bohinc 38
8 obrambo, anton grizold 34
9 okolje in prostor,janez kopac 25
10 pravosodje, ivan bizjak 13
11 promet in zveze, jakob presecnik 11
12 solstvo, znanost in sport, slavko gaber 137
13 zdravje, dusan keber 65
15 zunanje zadeve, dimitrij rupel 72
17 urad za evropske zadeve, janez potocnik 28
19 informacijska druzba, pavle gantar 0
20 urad za regionalni razvoj, zdenka kovac 1
98 nobeno 418
99 ne vem, b.o. 602
Sysmiss 7393
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1112 7995

Valid range from 1 to 98

MPOZ2 UCINKOVITA MINISTRSTVA 2

Value 32173 Frequency
1 delo, druzino in socialne zadeve, vlado dimovski 22
3 finance, dusan mramor 27
4 gospodarstvo, tea petrin 14
5 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, franc but 31
6 kulturo, andreja rihter 22
7 notranje zadeve, rado bohinc 24
8 obrambo, anton grizold 21
9 okolje in prostor,janez kopac 22
10 pravosodje, ivan bizjak 4
11 promet in zveze, jakob presecnik 4
12 solstvo, znanost in sport, slavko gaber 51
13 zdravje, dusan keber 30
15 zunanje zadeve, dimitrij rupel 25
17 urad za evropske zadeve, janez potocnik 11
19 informacijska druzba, pavle gantar 4
20 urad za regionalni razvoj, zdenka kovac 1
98 nobeno 10
99 ne vem, b.o. 5
Sysmiss 8779
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
323 8784

Valid range from 1 to 98

MPOZ3 UCINKOVITA MINISTRSTVA 3

Value 33172 Frequency
1 delo, druzino in socialne zadeve, vlado dimovski 9
3 finance, dusan mramor 4
4 gospodarstvo, tea petrin 7
5 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, franc but 10
6 kulturo, andreja rihter 9
7 notranje zadeve, rado bohinc 15
8 obrambo, anton grizold 16
9 okolje in prostor,janez kopac 9
10 pravosodje, ivan bizjak 3
11 promet in zveze, jakob presecnik 9
12 solstvo, znanost in sport, slavko gaber 18
13 zdravje, dusan keber 8
15 zunanje zadeve, dimitrij rupel 14
17 urad za evropske zadeve, janez potocnik 8
19 informacijska druzba, pavle gantar 1
20 urad za regionalni razvoj, zdenka kovac 0
98 nobeno 1
99 ne vem, b.o. 4
Sysmiss 8962
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
141 8966

Valid range from 1 to 98

MNEG1 NEUCINKOVITA MINISTRSTVA 1

Value 34171 Frequency
1 delo, druzino in socialne zadeve, vlado dimovski 43
3 finance, dusan mramor 51
4 gospodarstvo, tea petrin 74
5 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, franc but 156
6 kulturo, andreja rihter 10
7 notranje zadeve, rado bohinc 90
8 obrambo, anton grizold 24
9 okolje in prostor,janez kopac 34
10 pravosodje, ivan bizjak 121
11 promet in zveze, jakob presecnik 20
12 solstvo, znanost in sport, slavko gaber 55
13 zdravje, dusan keber 125
15 zunanje zadeve, dimitrij rupel 100
17 urad za evropske zadeve, janez potocnik 1
19 informacijska druzba, pavle gantar 4
20 urad za regionalni razvoj, zdenka kovac 4
98 nobeno 230
99 ne vem, b.o. 580
Sysmiss 7385
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1142 7965

Valid range from 1 to 98

MNEG2 NEUCINKOVITA MINISTRSTVA 2

Value 35170 Frequency
1 delo, druzino in socialne zadeve, vlado dimovski 31
3 finance, dusan mramor 32
4 gospodarstvo, tea petrin 25
5 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, franc but 53
6 kulturo, andreja rihter 9
7 notranje zadeve, rado bohinc 79
8 obrambo, anton grizold 23
9 okolje in prostor,janez kopac 21
10 pravosodje, ivan bizjak 43
11 promet in zveze, jakob presecnik 25
12 solstvo, znanost in sport, slavko gaber 30
13 zdravje, dusan keber 54
15 zunanje zadeve, dimitrij rupel 40
17 urad za evropske zadeve, janez potocnik 0
19 informacijska druzba, pavle gantar 5
20 urad za regionalni razvoj, zdenka kovac 0
98 nobeno 2
99 ne vem, b.o. 9
Sysmiss 8626
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
472 8635

Valid range from 1 to 98

MNEG3 NEUCINKOVITA MINISTRSTVA 3

Value 36169 Frequency
1 delo, druzino in socialne zadeve, vlado dimovski 13
3 finance, dusan mramor 5
4 gospodarstvo, tea petrin 18
5 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, franc but 25
6 kulturo, andreja rihter 3
7 notranje zadeve, rado bohinc 22
8 obrambo, anton grizold 14
9 okolje in prostor,janez kopac 11
10 pravosodje, ivan bizjak 18
11 promet in zveze, jakob presecnik 7
12 solstvo, znanost in sport, slavko gaber 19
13 zdravje, dusan keber 29
15 zunanje zadeve, dimitrij rupel 12
17 urad za evropske zadeve, janez potocnik 2
19 informacijska druzba, pavle gantar 6
20 urad za regionalni razvoj, zdenka kovac 3
98 nobeno 0
99 ne vem, b.o. 3
Sysmiss 8897
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
207 8900

Valid range from 1 to 98

EB1 SLO KORISTILO ČLANSTVO V EU

Value 37168 Frequency
1 koristilo bi ji 1923
2 ne bi ji koristilo 488
3 ne vem, b.o. 385
Sysmiss 6311
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2411 6696

Valid range from 1 to 2

EBREF NA EU REFERENDUMU BI GLASOVAL...

Value 38167 Frequency
1 za vstop 1977
2 proti vstopu 370
3 ne ve, b.o. 452
Sysmiss 6308
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2347 6760

Valid range from 1 to 2

NATO6A ZA SLO DOBRO ALI NE, ČE BI POSTALA ČLANICA NATA?

Value 39166 Frequency
1 bilo bi dobro 1247
2 ne bi bilo dobro 1067
3 ne vem, b.o. 482
Sysmiss 6311
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2314 6793

Valid range from 1 to 2

Q546A NA NATO REFERENDUMU BI GLASOVAL...

Value 40165 Frequency
1 za vstop 1227
2 proti vstopu 997
3 ne vem, b.o. 575
Sysmiss 6308
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2224 6883

Valid range from 1 to 2

Q546B BOLJ ZA ALI BOLJ PROTI NATO?

Value 41164 Frequency
1 bolj za 166
2 bolj proti 153
3 ne vem, b.o. 252
Sysmiss 8536
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
319 8788

Valid range from 1 to 2

Q546C JE VASE STALISCE TRDNO?

Value 42163 Frequency
1 moje mnenje je trdno 995
2 mnenje bi lahko spremenil 385
3 ne vem, b.o. 50
Sysmiss 7677
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1380 7727

Valid range from 1 to 2

EUNATO1 PODPIRA PREDLOG ZA DVOJNI NATO-EU REFERENDUM?

Value 43162 Frequency
1 podpira 561
2 ne podpira 320
3 ne vem, b.o. 59
Sysmiss 8167
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
881 8226

Valid range from 1 to 2

EUNATO2 KAJ JE GLAVNI RAZLOG PROTI?

Value 44161 Frequency
1 prezgodaj ali prepozno 11
2 ni obvezujoč 73
3 skupaj razpisana oba 23
4 ni zadosti informacij 18
5 drugo 166
6 ne vem, b.o. 28
Sysmiss 8788
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
291 8816

Valid range from 1 to 5

EUNATO3 SE BO EU-NATO REFERENDUMA 23.3. UDELEŽIL?

Value 45160 Frequency
1 da 2436
2 ne 185
3 ne vem, b.o. 174
Sysmiss 6312
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2621 6486

Valid range from 1 to 2

Q662A UDELEZIL EU/NATO REFERENDUMA?

Value 46159 Frequency
1 se je udelezil 731
2 se ni udelezil 189
3 b.o. 3
Sysmiss 8184
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
920 8187

Valid range from 1 to 2

Q662B NA EU REFERENDUMU GLASOVAL

Value 47158 Frequency
1 ZA VSTOP 631
2 PROTI VSTOPU 33
3 b.o. 67
Sysmiss 8376
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
664 8443

Valid range from 1 to 2

Q662C NA NATO REFERENDUMU GLASOVAL

Value 48157 Frequency
1 ZA VSTOP 480
2 PROTI VSTOPU 173
3 b.o. 77
Sysmiss 8377
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
653 8454

Valid range from 1 to 2

I1 VLADI

Value 49156 Frequency
1 najmanj zaupa 728
2 . 1631
3 nekaj vmes 3981
4 . 1977
5 najbolj zaupa 455
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 257
Sysmiss 78
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8772 335

Valid range from 1 to 5

I2 PREDSEDNIKU VLADE

Value 50155 Frequency
1 najmanj zaupa 617
2 . 1312
3 nekaj vmes 2867
4 . 2809
5 najbolj zaupa 1047
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 361
Sysmiss 94
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8652 455

Valid range from 1 to 5

I3 DRŽAVNEMU ZBORU

Value 51154 Frequency
1 najmanj zaupa 577
2 . 1637
3 nekaj vmes 4252
4 . 1774
5 najbolj zaupa 385
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 381
Sysmiss 101
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8625 482

Valid range from 1 to 5

I4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE

Value 52153 Frequency
1 najmanj zaupa 560
2 . 947
3 nekaj vmes 2467
4 . 3081
5 najbolj zaupa 1602
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 345
Sysmiss 105
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8657 450

Valid range from 1 to 5

I5 POLITIČNIM STRANKAM

Value 53152 Frequency
1 najmanj zaupa 1285
2 . 2563
3 nekaj vmes 3745
4 . 688
5 najbolj zaupa 110
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 592
Sysmiss 124
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8391 716

Valid range from 1 to 5

I6 SODIŠČEM

Value 54151 Frequency
1 najmanj zaupa 1635
2 . 2679
3 nekaj vmes 2831
4 . 1174
5 najbolj zaupa 259
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 414
Sysmiss 115
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8578 529

Valid range from 1 to 5

I7 POLICIJI

Value 55150 Frequency
1 najmanj zaupa 1042
2 . 1921
3 nekaj vmes 3302
4 . 1961
5 najbolj zaupa 529
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 261
Sysmiss 91
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8755 352

Valid range from 1 to 5

I8 VOJSKI

Value 56149 Frequency
1 najmanj zaupa 492
2 . 1062
3 nekaj vmes 3060
4 . 2730
5 najbolj zaupa 963
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 667
Sysmiss 133
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8307 800

Valid range from 1 to 5

I9 CERKVI IN DUHOVŠČINI

Value 57148 Frequency
1 najmanj zaupa 2297
2 . 2076
3 nekaj vmes 2481
4 . 1154
5 najbolj zaupa 545
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 452
Sysmiss 102
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8553 554

Valid range from 1 to 5

I10 BANKI SLOVENIJE

Value 58147 Frequency
1 najmanj zaupa 586
2 . 1288
3 nekaj vmes 3222
4 . 2819
5 najbolj zaupa 760
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 331
Sysmiss 101
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8675 432

Valid range from 1 to 5

I11 TOLARJU

Value 59146 Frequency
1 najmanj zaupa 262
2 . 686
3 nekaj vmes 2914
4 . 3420
5 najbolj zaupa 1457
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 272
Sysmiss 96
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8739 368

Valid range from 1 to 5

I12 USTAVNEMU SODIŠČU

Value 60145 Frequency
1 najmanj zaupa 673
2 . 1521
3 nekaj vmes 2935
4 . 1743
5 najbolj zaupa 430
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 699
Sysmiss 1106
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7302 1805

Valid range from 1 to 5

I13 ŠOLSTVO

Value 61144 Frequency
1 najmanj zaupa 224
2 . 601
3 nekaj vmes 1808
4 . 1981
5 najbolj zaupa 530
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 162
Sysmiss 3801
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5144 3963

Valid range from 1 to 5

I14 ZDRAVSTVO

Value 62143 Frequency
1 najmanj zaupa 352
2 . 953
3 nekaj vmes 1673
4 . 1181
5 najbolj zaupa 368
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 58
Sysmiss 4522
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4527 4580

Valid range from 1 to 5

I15 MEDIJEM

Value 63142 Frequency
1 najmanj zaupa 475
2 . 1305
3 nekaj vmes 3561
4 . 2677
5 najbolj zaupa 784
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 208
Sysmiss 97
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8802 305

Valid range from 1 to 5

I16 VARUHU ČLOVEKOVIH PRAVIC

Value 64141 Frequency
1 najmanj zaupa 207
2 . 450
3 nekaj vmes 1114
4 . 1164
5 najbolj zaupa 419
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 255
Sysmiss 5498
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3354 5753

Valid range from 1 to 5

I20 RDEČEMU KRIŽU

Value 65140 Frequency
1 najmanj zaupa 715
2 . 740
3 nekaj vmes 655
4 . 367
5 najbolj zaupa 128
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 78
Sysmiss 6424
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2605 6502

Valid range from 1 to 5

I21 NATO

Value 66139 Frequency
1 najmanj zaupa 1231
2 . 1575
3 nekaj vmes 2458
4 . 1535
5 najbolj zaupa 506
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 713
Sysmiss 1089
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7305 1802

Valid range from 1 to 5

I22 OZN

Value 67138 Frequency
1 najmanj zaupa 443
2 . 1009
3 nekaj vmes 2654
4 . 2410
5 najbolj zaupa 796
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 694
Sysmiss 1101
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7312 1795

Valid range from 1 to 5

I23 EVROPSKI UNIJI

Value 68137 Frequency
1 najmanj zaupa 294
2 . 625
3 nekaj vmes 2107
4 . 2010
5 najbolj zaupa 614
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 512
Sysmiss 2945
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5650 3457

Valid range from 1 to 5

IME1 1. POLITIK-NAJBOLJ ZAUPA

Value 69136 Frequency
1 kučan 233
2 drnovšek 436
3 janša 121
4 peterle 23
5 j.podobnik 3
6 jelinčič 40
7 rop 141
8 bavčar 1
9 bizjak 5
10 kacin 5
11 pahor 148
12 but 13
13 černjak 2
14 brezigar 10
15 arhar 3
16 gaspari 2
17 bajuk 35
18 rupel 12
19 bučar 7
20 mencinger 11
21 potočnik 54
23 nihce/ ga ni 394
24 neka druga oseba 88
22 ne vem 249
Sysmiss 7071
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1787 7320

Valid range from 1 to 24

IME2 2. POLITIK-NAJBOLJ ZAUPA

Value 70135 Frequency
1 kučan 93
2 drnovšek 199
3 janša 69
4 peterle 24
5 j.podobnik 5
6 jelinčič 52
7 rop 178
8 bavčar 2
9 bizjak 11
10 kacin 10
11 pahor 175
12 but 20
13 černjak 4
14 brezigar 21
15 arhar 3
16 gaspari 10
17 bajuk 45
18 rupel 33
19 bučar 14
20 mencinger 4
21 potočnik 24
23 nihce/ ga ni 62
24 neka druga oseba 177
22 ne vem 69
Sysmiss 7803
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1235 7872

Valid range from 1 to 24

IME3 3. POLITIK-NAJBOLJ ZAUPA

Value 71134 Frequency
1 kučan 37
2 drnovšek 64
3 janša 47
4 peterle 10
5 j.podobnik 8
6 jelinčič 33
7 rop 91
8 bavčar 5
9 bizjak 10
10 kacin 13
11 pahor 129
12 but 18
13 černjak 0
14 brezigar 14
15 arhar 5
16 gaspari 1
17 bajuk 21
18 rupel 41
19 bučar 12
20 mencinger 2
21 potočnik 21
22 ne vem 135
23 nihce/ ga ni 85
24 neka druga oseba 207
Sysmiss 8098
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1009 8098

Valid range from 1 to 24

IMED DRUGO IME-NAJBOLJ ZAUPA

Value 72133 Frequency
0 1
22 1
Hanžek 1
anton grizolt 1
bohinc 1
bohinc, potočnik 1
brejc 2
cerar 1
dimovski 1
dimovski, mramor 1
dr.kovačič 1
gaber 11
gaber slavko 1
gaber, keber 1
gaber. golobiuč 1
gani 2
golobic 1
golobič 3
gorazd drevenšek 1
gregor golubič 1
gregoric 1
grizold 3
hanzek 1
hanšek 1
hanžek 4
kacin 1
keber 11
keber, bohinc 1
kontič 1
marjan podobnik 1
mramor 3
mramor, dimovski 1
mramor,keber 1
neve 1
peterle 1
petrin 2
petrin, čok 1
petrin,mramor 1
petrin,simsic 1
peče 2
potočnik 1
potrč 2
presečnik 1
presečnik jakob 1
pučnik 2
pučnik, hvalica, tom 1
rihtar, gaber 1
rihter 1
rode 1
rus 1
simšič danica 1
slavko gaber 1
stanovnik 1
trček 1
čanžek,gaber,keber 1
čebul 1
štefka kučan 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
92 0

W BI ŠLI NA VOLITVE?

Value 73132 Frequency
1 da 6462
2 ne 2161
3 ne vem, b.o. 408
Sysmiss 76
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8623 484

Valid range from 1 to 2

W2 VOLIL BI...

Value 74131 Frequency
1 DESUS 63
2 LDS 1692
3 NSI 227
4 SLS 266
5 SMS 134
6 SNS 165
7 SDS 639
8 ZLSD 530
9 drugo 94
0 ne vem, b.o. 2649
Sysmiss 2648
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3810 5297

Valid range from 1 to 9

W3 SIMPATIJE

Value 75130 Frequency
1 DESUS 39
2 LDS 673
3 NSI 96
4 SLS 190
5 SMS 134
6 SNS 110
7 SDS 300
8 ZLSD 247
9 drugo 119
0 ne vem, b.o. 3290
Sysmiss 3909
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1908 7199

Valid range from 1 to 9

LD ORIENTACIJA

Value 76129 Frequency
1 prej levo 2832
2 v sredino 1480
3 prej desno 1698
4 b.o. 3014
Sysmiss 83
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6010 3097

Valid range from 1 to 3

Q654 VPLIV % UDELEŽENIH NA REFERENDUMU

Value 77128 Frequency
1 udeležba naj bo več kot 50 % 542
2 udeležba ni pomembna 310
3 ne vem, b.o. 85
Sysmiss 8170
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
852 8255

Valid range from 1 to 2

Q655A JANEZ DRNOVSEK

Value 78127 Frequency
1 sploh ne zaupa 119
2 . 178
3 nekaj vmes 549
4 . 575
5 povsem zaupa 332
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 100
Sysmiss 7254
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1753 7354

Valid range from 1 to 5

Q655B BORUT PAHOR

Value 79126 Frequency
1 sploh ne zaupa 115
2 . 185
3 nekaj vmes 576
4 . 580
5 povsem zaupa 224
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 173
Sysmiss 7254
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1680 7427

Valid range from 1 to 5

Q655C ANTON ROP

Value 80125 Frequency
1 sploh ne zaupa 153
2 . 242
3 nekaj vmes 597
4 . 466
5 povsem zaupa 202
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 191
Sysmiss 7256
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1660 7447

Valid range from 1 to 5

Q655D JANEZ POTOCNIK

Value 81124 Frequency
1 sploh ne zaupa 89
2 . 157
3 nekaj vmes 446
4 . 404
5 povsem zaupa 362
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 395
Sysmiss 7254
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1458 7649

Valid range from 1 to 5

Q655E DIMITRIJ RUPEL

Value 82123 Frequency
1 sploh ne zaupa 236
2 . 354
3 nekaj vmes 605
4 . 351
5 povsem zaupa 157
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 147
Sysmiss 7257
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1703 7404

Valid range from 1 to 5

Q655F ANTON GRIZOLD

Value 83122 Frequency
1 sploh ne zaupa 187
2 . 341
3 nekaj vmes 593
4 . 245
5 povsem zaupa 90
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 397
Sysmiss 7254
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1456 7651

Valid range from 1 to 5

Q655G JELKO KACIN

Value 84121 Frequency
1 sploh ne zaupa 186
2 . 309
3 nekaj vmes 587
4 . 360
5 povsem zaupa 187
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 221
Sysmiss 7257
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1629 7478

Valid range from 1 to 5

Q655H MILAN KUCAN

Value 85120 Frequency
1 sploh ne zaupa 106
2 . 104
3 nekaj vmes 337
4 . 518
5 povsem zaupa 595
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 193
Sysmiss 7254
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1660 7447

Valid range from 1 to 5

Q655I JOZE MENCINGER

Value 86119 Frequency
1 sploh ne zaupa 114
2 . 170
3 nekaj vmes 529
4 . 459
5 povsem zaupa 230
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 349
Sysmiss 7256
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1502 7605

Valid range from 1 to 5

Q655J RASTKO MOCNIK

Value 87118 Frequency
1 sploh ne zaupa 115
2 . 171
3 nekaj vmes 385
4 . 177
5 povsem zaupa 55
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 950
Sysmiss 7254
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 8204

Valid range from 1 to 5

Q655K JANEZ JANSA

Value 88117 Frequency
1 sploh ne zaupa 238
2 . 385
3 nekaj vmes 563
4 . 373
5 povsem zaupa 126
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 167
Sysmiss 7255
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1685 7422

Valid range from 1 to 5

Q656 PODPIRA ZAHTEVO OZN DA IRAŠKA VLADA UNICI OROZJE?

Value 89116 Frequency
1 odobravam 757
2 ne odobravam 129
3 ne vem, b.o. 57
Sysmiss 8164
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
886 8221

Valid range from 1 to 2

Q657 KAJ MENI O RAZOROZITVI IRAKA?

Value 90115 Frequency
1 SAMO Z VOJASKO SILO 25
2 PREDNOST DIPLOMATI IN INSPEKTORJI 374
3 VOJASKA SILA NI DOPUSTNA 477
4 ne vem, b.o. 67
Sysmiss 8164
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
876 8231

Valid range from 1 to 3

Q658 STALISCE SLOVENSKE VLADE V ZVEZI Z IRASKO KRIZO...

Value 91114 Frequency
1 podpiram 1073
2 ne podpiram 605
3 ne vem, b.o. 169
Sysmiss 7260
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1678 7429

Valid range from 1 to 2

TV2NOVA1 1. INFORMATIVNA ODDAJA

Value 92113 Frequency
1 DNEVNIK TV SLO 994
2 24 UR POP TV 878
3 ODMEVI TV SLO 162
4 TUJE INF. ODDAJE 48
5 ni gledal inf. odd. 673
Sysmiss 6352
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2082 7025

Valid range from 1 to 4

TV2NOVA2 2. INFORMATIVNA ODDAJA

Value 93112 Frequency
1 DNEVNIK TV SLO 120
2 24 UR POP TV 390
3 ODMEVI TV SLO 250
4 TUJE INF. ODDAJE 43
5 ni gledal inf. odd. 0
Sysmiss 8304
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
803 8304

Valid range from 1 to 5

TV2NOVA3 3. INFORMATIVNA ODDAJA

Value 94111 Frequency
1 DNEVNIK TV SLO 8
2 24 UR POP TV 16
3 ODMEVI TV SLO 184
4 TUJE INF. ODDAJE 41
5 ni gledal inf. odd. 0
Sysmiss 8858
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
249 8858

Valid range from 1 to 5

TV2NOVA4 4. INFORMATIVNA ODDAJA

Value 95110 Frequency
1 DNEVNIK TV SLO 1
2 24 UR POP TV 0
3 ODMEVI TV SLO 0
4 TUJE INF. ODDAJE 56
5 ni gledal inf. odd. 0
Sysmiss 9050
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
57 9050

Valid range from 1 to 5

Q659 ALI BOSTE 23.3.2003 ODŠLI NA VOLIŠČE?

Value 96109 Frequency
1 da 334
2 ne 21
3 ne vem, b.o. 16
Sysmiss 8736
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
355 8752

Valid range from 1 to 2

Q659A ALI BOSTE:

Value 97108 Frequency
1 ODDALI SVOJ GLAS NA OBEH REFERENDUMIH? 309
2 ODDALI SVOJ GLAS NA REFERENDUMU O EU? 7
3 ODDALI SVOJ GLAS NA REFERENDUMU O NATU? 3
4 ne vem, b.o. 14
Sysmiss 8774
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
319 8788

Valid range from 1 to 3

Q660A ROMANO PRODI

Value 98107 Frequency
1 sprejema 390
2 ne sprejema 127
3 ne ve, ne pozna 388
Sysmiss 8202
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
517 8590

Valid range from 1 to 2

Q660B GUENTER VERHEUGEN

Value 99106 Frequency
1 sprejema 368
2 ne sprejema 129
3 ne ve, ne pozna 407
Sysmiss 8203
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
497 8610

Valid range from 1 to 2

Q660C GEORGE ROBERTSONA

Value 100105 Frequency
1 sprejema 337
2 ne sprejema 195
3 ne ve, ne pozna 369
Sysmiss 8206
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
532 8575

Valid range from 1 to 2

Q661 BO VOJNA V IRAKU VPLIVALA NA STALIŠČE O NATU?

Value 101104 Frequency
1 NE BI VPLIVALO NA GLASOVANJE O NATO 561
2 ZARADI TEGA BI GLASOVAL PROTI NATO 207
3 ne vem, neodločem, b.o. 116
Sysmiss 8223
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
768 8339

Valid range from 1 to 2

Q663 ALI AMERISKO-KOALICIJSKI POSEG V IRAKU...

Value 102103 Frequency
1 POVSEM ODOBRAVATE 132
2 DELNO ODOBRAVATE 546
3 BOLJ ZAVRACATE 417
4 POVSEM ZAVRACATE 498
5 ne vem, b.o. 103
Sysmiss 7411
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1593 7514

Valid range from 1 to 4

Q664 GLAVNO VLOGO PRI OBNOVI IRAKA NAJ BI IMEL...

Value 103102 Frequency
1 ZDA IN KOALICIJSKE DRZAVE 128
2 MEDNARODNA SKUPNOST NA CELU Z OZN 546
3 ALI KDO DRUG 126
4 ne vem, b.o. 117
Sysmiss 8190
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
800 8307

Valid range from 1 to 3

Q665A ALI KAJ VE O TAKO SESTIH ZAHTEVAH OPOZICIJE?

Value 104101 Frequency
1 V CELOTI 94
2 LE DELOMA 248
3 O TEM NE VEM NICESAR, ME NE ZANIMA 558
4 b.o. 17
Sysmiss 8190
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
900 8207

Valid range from 1 to 3

Q665B SE Z ZAHTEVAMI OPOZICIJE STRINJA?

Value 105100 Frequency
1 strinjam se 122
2 ne strinjam se 151
3 ne vem, b.o. 69
Sysmiss 8765
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
273 8834

Valid range from 1 to 2

Q665C ALI ODOBRAVA TV PRENOSE IZ DRZAVNEGA ZBORA?

Value 10699 Frequency
1 odobravam 521
2 ne odobravam 315
3 ne vem, b.o. 80
Sysmiss 8191
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
836 8271

Valid range from 1 to 2

Q666A ALI POTEKA TRGOVINA Z LJUDMI TUDI V IN PREKO SLO?

Value 10798 Frequency
1 da 692
2 ne 84
3 ne vem, b.o. 140
Sysmiss 8191
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
776 8331

Valid range from 1 to 2

Q666B ALI POZNA PRIMERE ORGANIZIRANE PROSTITUCIJE?

Value 10897 Frequency
1 da 343
2 ne 527
3 ne vem, b.o. 44
Sysmiss 8193
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
870 8237

Valid range from 1 to 2

Q666C OD KOD POZNA PRIMERE ORGANIZIRANE PROSTITUCIJE?

Value 10996 Frequency
1 PREKO MEDIJEV 252
2 PREKO PRIJATELJEV, SORODNIKOV, ZNANCEV 61
3 OSEBNO POZNAM TE PRIMERE 25
4 ne vem, b.o. 5
Sysmiss 8764
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
338 8769

Valid range from 1 to 3

Q667A JE KAJ SLISAL O AFERI WWW.UDBA.NET

Value 11095 Frequency
1 je slisal 699
2 ni slisal 194
3 ne vem, b.o. 23
Sysmiss 8191
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
893 8214

Valid range from 1 to 2

Q667B JE OBJAVLJANJE TAKSNIH PODATKOV PRIMERNO?

Value 11194 Frequency
1 je primerno 201
2 ni primerno 414
3 ne vem, b.o. 84
Sysmiss 8408
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
615 8492

Valid range from 1 to 2

Q668 NOV KONCEPT INF. PROGRAMA NA TV SLO JE...

Value 11293 Frequency
1 BOLJSI KOT PREDHODNI 290
2 SLABSI KOT PREDHODNI 215
3 ENAKO DOBER KOD PREDHODNI 222
4 ne pozna, ne vem, b.o. 188
Sysmiss 8192
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
727 8380

Valid range from 1 to 3

Q669 NASTOP KUCANA V HAAGU

Value 11392 Frequency
1 zelo slaba ocena 10
2 2 21
3 nekje vmes 104
4 4 314
5 zelo dobra ocena 281
6 ni spremljal, ne ve, 155
Sysmiss 8222
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
730 8377

Valid range from 1 to 5

VRE1 ALI SPREMLJATE VREMENSKE INFORMACIJE?

Value 11491 Frequency
1 DA, REDNO 622
2 DA, OBCASNO 215
3 REDKO 39
4 NE SPREMLJA VREMENSK 14
Sysmiss 8217
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
890 8217

Valid range from 1 to 4

VRE2A POT V SLUZBO, SOLO

Value 11590 Frequency
1 DA 458
2 NE 389
3 ne vem, b.o. 29
Sysmiss 8231
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
847 8260

Valid range from 1 to 2

VRE2B PROSTOCASNE AKTIVNOSTI

Value 11689 Frequency
1 DA 752
2 NE 110
3 ne vem, b.o. 13
Sysmiss 8232
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
862 8245

Valid range from 1 to 2

VRE2C POKLICNE POTREBE

Value 11788 Frequency
1 DA 323
2 NE 515
3 ne vem, b.o. 36
Sysmiss 8233
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
838 8269

Valid range from 1 to 2

VRE3 KDAJ POTREBUJETE INFORMACIJE?

Value 11887 Frequency
1 ZGODAJ ZJUTRAJ 46
2 ZJUTRAJ 237
3 DOPOLDNE 36
4 POPOLDNE 82
5 ZVECER 417
6 PONOCI 6
7 ne vem, b.o. 50
Sysmiss 8233
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
824 8283

Valid range from 1 to 6

VRE4A VREMENSKE INFORMACIJE PREKO RA

Value 11986 Frequency
1 pogosto 447
2 vcasih 304
3 nikoli 121
4 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 8234
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
872 8235

Valid range from 1 to 3

VRE4B VREMENSKE INFORMACIJE PREKO TV

Value 12085 Frequency
1 pogosto 657
2 vcasih 194
3 nikoli 20
4 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 8236
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
871 8236

Valid range from 1 to 3

VRE4C VREMENSKE INFORMACIJE PREKO TTX

Value 12184 Frequency
1 pogosto 106
2 vcasih 210
3 nikoli 557
4 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 8234
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
873 8234

Valid range from 1 to 3

VRE4D VREMENSKE INFORMACIJE PREKO ODZIVNIKOV

Value 12283 Frequency
1 pogosto 6
2 vcasih 33
3 nikoli 830
4 ne vem, b.o. 2
Sysmiss 8236
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
869 8238

Valid range from 1 to 3

VRE4E VREMENSKE INFORMACIJE PREKO INTERNETA

Value 12382 Frequency
1 pogosto 53
2 vcasih 139
3 nikoli 680
4 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 8235
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
872 8235

Valid range from 1 to 3

VRE4F VREMENSKE INFORMACIJE PREKO CASOPISJA

Value 12481 Frequency
1 pogosto 213
2 vcasih 339
3 nikoli 319
4 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 8235
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
871 8236

Valid range from 1 to 3

VRE4G VREMENSKE INFORMACIJE PREKO GSM

Value 12580 Frequency
1 pogosto 7
2 vcasih 44
3 nikoli 820
4 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 8235
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
871 8236

Valid range from 1 to 3

VRE4H VREMENSKE INFORMACIJE PREKO PROGNOSTIKA

Value 12679 Frequency
1 pogosto 6
2 vcasih 31
3 nikoli 831
4 ne vem, b.o. 2
Sysmiss 8237
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
868 8239

Valid range from 1 to 3

VRE5A TRENUTNO VREME PO SLOVENIJI

Value 12778 Frequency
1 zelo me zanima 333
2 srednje me zanima 410
3 me ne zanima 122
4 ne vem, b.o. 8
Sysmiss 8234
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
865 8242

Valid range from 1 to 3

VRE5B TEMPERATURE IN VETER Z AVTOMATSKIH POSTA

Value 12877 Frequency
1 zelo me zanima 210
2 srednje me zanima 327
3 me ne zanima 322
4 ne vem, b.o. 7
Sysmiss 8241
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
859 8248

Valid range from 1 to 3

VRE5C NAPOVED VREMENA ZA SLO ZA DANES IN JUTRI

Value 12976 Frequency
1 zelo me zanima 548
2 srednje me zanima 251
3 me ne zanima 60
4 ne vem, b.o. 8
Sysmiss 8240
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
859 8248

Valid range from 1 to 3

VRE5D NAPOVED VREMENA ZA SOSEDNJE POKRAJINE

Value 13075 Frequency
1 zelo me zanima 158
2 srednje me zanima 346
3 me ne zanima 353
4 ne vem, b.o. 8
Sysmiss 8242
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
857 8250

Valid range from 1 to 3

VRE5E OPIS VREMENSKE SITUACIJE

Value 13174 Frequency
1 zelo me zanima 312
2 srednje me zanima 346
3 me ne zanima 200
4 ne vem, b.o. 7
Sysmiss 8242
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
858 8249

Valid range from 1 to 3

VRE5F IZGLEDI VREMENA ZA SLOVENIJO 3. IN 4. DA

Value 13273 Frequency
1 zelo me zanima 440
2 srednje me zanima 322
3 me ne zanima 95
4 ne vem, b.o. 9
Sysmiss 8241
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
857 8250

Valid range from 1 to 3

VRE5G PODATKI O VREMENU PO EVROPI

Value 13372 Frequency
1 zelo me zanima 149
2 srednje me zanima 369
3 me ne zanima 340
4 ne vem, b.o. 7
Sysmiss 8242
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
858 8249

Valid range from 1 to 3

VRE5H NAPOVED VREMENA ZA GORSKI SVET

Value 13471 Frequency
1 zelo me zanima 181
2 srednje me zanima 315
3 me ne zanima 365
4 ne vem, b.o. 5
Sysmiss 8241
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
861 8246

Valid range from 1 to 3

VRE5I NAPOVED VETRA ZA SLO PRIMORJE

Value 13570 Frequency
1 zelo me zanima 206
2 srednje me zanima 298
3 me ne zanima 353
4 ne vem, b.o. 8
Sysmiss 8242
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
857 8250

Valid range from 1 to 3

VRE5J NAPOVED ZA HRVASKO PRIMORJE

Value 13669 Frequency
1 zelo me zanima 140
2 srednje me zanima 314
3 me ne zanima 401
4 ne vem, b.o. 8
Sysmiss 8244
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
855 8252

Valid range from 1 to 3

VRE5K BIOVREMENSKA NAPOVED

Value 13768 Frequency
1 zelo me zanima 243
2 srednje me zanima 265
3 me ne zanima 345
4 ne vem, b.o. 13
Sysmiss 8241
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
853 8254

Valid range from 1 to 3

VRE6A TEMPERATURA ZRAKA

Value 13867 Frequency
1 zelo me zanima 440
2 srednje me zanima 362
3 me ne zanima 56
4 ne vem, b.o. 7
Sysmiss 8242
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
858 8249

Valid range from 1 to 3

VRE6B KOLICINA OBLACNOSTI

Value 13966 Frequency
1 zelo me zanima 255
2 srednje me zanima 388
3 me ne zanima 209
4 ne vem, b.o. 11
Sysmiss 8244
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
852 8255

Valid range from 1 to 3

VRE6C KOLICINA PADAVIN

Value 14065 Frequency
1 zelo me zanima 424
2 srednje me zanima 308
3 me ne zanima 122
4 ne vem, b.o. 10
Sysmiss 8243
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
854 8253

Valid range from 1 to 3

VRE6D TIP PADAVIN

Value 14164 Frequency
1 zelo me zanima 373
2 srednje me zanima 310
3 me ne zanima 171
4 ne vem, b.o. 10
Sysmiss 8243
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
854 8253

Valid range from 1 to 3

VRE6E SMER IN HITROST VETRA

Value 14263 Frequency
1 zelo me zanima 172
2 srednje me zanima 268
3 me ne zanima 412
4 ne vem, b.o. 10
Sysmiss 8245
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
852 8255

Valid range from 1 to 3

VRE6F VLAZNOST ZRAKA

Value 14362 Frequency
1 zelo me zanima 208
2 srednje me zanima 306
3 me ne zanima 339
4 ne vem, b.o. 12
Sysmiss 8242
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
853 8254

Valid range from 1 to 3

VRE6G KAJ PA POJAV NEVIHT

Value 14461 Frequency
1 zelo me zanima 487
2 srednje me zanima 278
3 me ne zanima 90
4 ne vem, b.o. 7
Sysmiss 8245
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
855 8252

Valid range from 1 to 3

VRE6H POJAV MEGLE

Value 14560 Frequency
1 zelo me zanima 266
2 srednje me zanima 315
3 me ne zanima 271
4 ne vem, b.o. 13
Sysmiss 8242
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
852 8255

Valid range from 1 to 3

VRE6I POJAV SLANE

Value 14659 Frequency
1 zelo me zanima 306
2 srednje me zanima 262
3 me ne zanima 280
4 ne vem, b.o. 12
Sysmiss 8247
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
848 8259

Valid range from 1 to 3

VRE7 OBLIKA VREMENSKIH NAPOVEDI...

Value 14758 Frequency
1 SLIKOVNA 442
2 BESEDILO 291
3 ne vem, b.o. 131
Sysmiss 8243
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
733 8374

Valid range from 1 to 2

VRE8 ENOTA ZA HITROST VETRA...

Value 14857 Frequency
1 M/S 265
2 KM/H 397
3 ne vem, b.o. 201
Sysmiss 8244
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
662 8445

Valid range from 1 to 2

VRE9 KJE SPREMLJA VREMENSKE ODDAJE?

Value 14956 Frequency
1 TVS 444
2 POP TV 345
3 drugo 66
Sysmiss 8252
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
855 8252

Valid range from 1 to 3

VRE10 ZIVA JAVLJANJA METEOROLOGOV V RA PROGRAM

Value 15055 Frequency
1 POTREBNA 661
2 NEPOTREBNA 123
3 ne vem, b.o. 80
Sysmiss 8243
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
784 8323

Valid range from 1 to 2

VRE11A NAJPOGOSTEJE POSLUSA VREME NA...

Value 15154 Frequency
1 ra slo I. 221
2 ra slo II, val 202 202
3 ra slo III 6
4 drugo 369
Sysmiss 8309
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
798 8309

Valid range from 1 to 4

VRE11B DRUGA POSTAJA

Value 15253 Frequency
0TUDENT 1
0marje pri jel0ah 2
0tajerski vak 1
0tajerski val 1
105,2 - hit 1
BREZJE 1
KORO0KI RADIO 1
LENART 1
OGNJI00E 1
POMURSKI VAL 1
RGL 2
SALOMON 2
alpski val 2
antena 4
antena,radio hit 1
antena1 1
belvie 1
brezice 1
brezje 2
capris 2
celje, smarje 1
celje,smarje 1
city 5
dur 1
fantasy 3
g top 1
gama 1
gama mm 1
gamma mm 1
hit 15
hrt 2 1
hrva0ko 1
hrvaske 1
kapris 1
koper 6
koper,capris 1
koroski 1
koroski radio 2
kranj 2
krka 7
krka, krsko 1
krsko 1
ljubljana 1
maksi 1
maksi radio 1
maribor 2
mariborski 1
modri val 1
moj radio 1
murski val 10
ne poslousa 1
ne poslu0a radia 1
ne poslusa 1
ne poslusa radia 1
ne spremlja 1
ne ve 1
net 2
nic... 1
nobena 1