Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: PBSI03
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI03_V1
Glavni avtor(ji):
 • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Miheljak, Vlado
 • Uhan, Samo
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Bešter Falle, Rebeka
 • Broder, Živa
 • Vovk, Tina
 • Kecman, Ivana
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2003)

Finančna podpora:

Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Serija:
 • PB/Politbarometer, Slovenija

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

informiranost o zahtevah opozicije, izbor kandidata na volitvah za Evropski parlament, kakovosti vremenskih napovedi, lastnosti Evropskega poslanca, levo-desna politična orientacija, mnenje o aferi o nakupu operacijskih miz v kliničnem centru, mnenje o aretaciji koprskega župana, mnenje o objavi zaupnih podatkov iz arhiva UDBE, mnenje o organizirani trgovini z ljudmi v Sloveniji, mnenje o začenjanju informativnega programa ob 19 uri, mnenje o zunanji politiki Slovenije do Hrvaške, ocena dela dosedanjega predsednika RS, ocena dela predsednika Državnega Zbora, ocena delovanja ministrstev, ocena nastopa bivšega predsednika republike pred Haaškim sodiščem, ocena uspešnosti delovanja državnih organov, odnos države do t.im. izbrisanih, odobravanje prenosa razprav v državnem zboru na TV, podpora podpisu Vatikanskega sporazuma, podpora vladi Antona Ropa, podpora vstopu Slovenije v Evropsko unijo, podpora vstopu Slovenije v NATO, pogled na razorožitev Iraka, pogostost spremljanja vremenskih informacij, spremljanje informativnih oddaj, stališča o krizi v Iraku, stališče o ameriško - koalicijskem posegu v Iraku, stališče o hkratnem razpisu posvetovalnih referendumov, stališče o izgradnji džamije, stališče o nedeljskem obratovanju trgovin, stališče o novi zdravstveni reformi, stališče o obravnavanju prostitucije kot o prekršku, stališče o ohranitvi slovenskega grba in zastave, stališče o zakonu o vojnih grobiščih, strankarske preference, udeležba in glasovanje na referendumu, udeležba na referendumu o vstopu Slovenije v EU, udeležba na referendumu o vstopu Slovenije v NATO, vedenje o konvenciji o prihodnosti Slovenije, vedenje o organizirani prostituciji, vloga pri obnovi Iraka, vpliv vojne v Iraku na stališče o vstopu Slovenije v NATO, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zanimanje za različne napovedane vrednosti v zvezi z vremenom, zaupanje argumentom politikov v zvezi z EU, zaupanje v institucije

Ključne besede ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE
EU
NATO
VOLITVE
VREME
KRIZA V IRAKU
INFORMATIVNE ODDAJE
OSTALA AKTUALNA DOGAJANJA


Povzetek:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO, v EU ter strankarske preference. Mesečne raziskave vključujejo aktualna vprašanja o: vključevanju Slovenije v Evropsko Unijo in NATO, zaupanju v institucije sistema, spremljanju vremenskih napovedi, o kandidatih za evropskega poslanca, o volitvah evropskih poslancev, o priseljencih, izbrisanih ter izgradnji džamije. Bloki aktualnih vprašanj zajemajo oceno spremljanja informativnih oddaj ter oceno obravnavanja zunanje politike do Hrvaške, pa tudi vprašanja o stališčih: o krizi v Iraku, o legalizaciji prostitucije, o zdravstveni reformi, o nagrobnikih žrtvam vojne, o delovanju arhiva UDBA, o referendumu o nedeljskem obratovanju trgovin ter o aferi o nakupu operacijskih miz v kliničnem centru.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: Podatki so se z mesečnimi ponovitvami zbirali od 20.01.2003 - do 17.12.2003., Datumi vseh zbiranj: 20.1. - 22.1.,, 17.2. - 19.2.,, 10.3. - 12.3.,, 22.4. - 24.4.,, 26.5. - 29.5.,, 30.6. - 2.7.,, 22.9. - 24.9.,, 20.10. - 22.10.,, 17.11. - 20.11.,, 15.12. - 17.12.
Čas izdelave: 2003;
Država: Ljubljana, Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Fakulteta za družbene vede

Tip vzorca:

Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so izbrane tri skupinice po pet oseb. Načrt vzorca je izdelal Blejec (1970). (140×3×5; ciljna velikost N=2100).

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: PBSI03 - Kumulativna datoteka Politbarometra za leto 2003 [datoteka podatkov], 2003

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 205
 • število enot: 9107

Spremenljivke

ANKETA

Vrednost 13 Frekvenca
2003-01-14 942
2003-02-14 949
2003-03-14 911
2003-04-14 923
2003-05-14 894
2003-06-14 787
2003-09-14 880
2003-10-14 861
2003-11-14 1002
2003-12-14 958
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9107 2003-01-14 2003-12-14

Q1 ZADOVOLJSTVO Z DEMOKRACIJO

Vrednost 22 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 3614
2 NEZADOVOLJNI 4852
3 ne vem, b.o. 627
Sysmiss 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8466 641

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q2 ZADOVOLJSTVO Z MATERIALNIMI RAZMERAMI

Vrednost 31 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 5423
2 NEZADOVOLJNI 3469
3 ne vem, b.o. 205
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8892 215

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

ANKETA

Vrednost 1204 Frekvenca
2003-01-14 942
2003-02-14 949
2003-03-14 911
2003-04-14 923
2003-05-14 894
2003-06-14 787
2003-09-14 880
2003-10-14 861
2003-11-14 1002
2003-12-14 958
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9107 2003-01-14 2003-12-14

Q1 ZADOVOLJSTVO Z DEMOKRACIJO

Vrednost 2203 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 3614
2 NEZADOVOLJNI 4852
3 ne vem, b.o. 627
Sysmiss 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8466 641

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q2 ZADOVOLJSTVO Z MATERIALNIMI RAZMERAMI

Vrednost 3202 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 5423
2 NEZADOVOLJNI 3469
3 ne vem, b.o. 205
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8892 215

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q481B PODPIRATE VLADO ROPA?

Vrednost 4201 Frekvenca
1 da, podpiram 4306
2 ne, ne podpiram 3416
3 ne vem, b.o. 1372
Sysmiss 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7722 1385

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1 VLADA

Vrednost 5200 Frekvenca
1 zelo neuspešno 685
2 . 1644
3 nekje vmes 4619
4 . 1531
5 zelo uspešno 215
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 356
Sysmiss 57
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8694 413

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2 ROP

Vrednost 6199 Frekvenca
1 zelo neuspešno 591
2 . 1417
3 nekje vmes 2928
4 . 2341
5 zelo uspešno 654
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 1090
Sysmiss 86
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7931 1176

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3 DRŽAVNI ZBOR

Vrednost 7198 Frekvenca
1 zelo neuspešno 798
2 . 2125
3 nekje vmes 4007
4 . 1321
5 zelo uspešno 233
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 540
Sysmiss 83
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8484 623

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V10 BORUT PAHOR

Vrednost 8197 Frekvenca
1 zelo neuspešno 291
2 . 800
3 nekje vmes 2831
4 . 3427
5 zelo uspešno 1121
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 551
Sysmiss 86
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8470 637

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V9 PARLAMENTARNA OPOZICIJA

Vrednost 9196 Frekvenca
1 zelo neuspešno 691
2 . 1803
3 nekje vmes 3552
4 . 1494
5 zelo uspešno 329
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 1093
Sysmiss 145
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7869 1238

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V4 DRŽAVNI SVET

Vrednost 10195 Frekvenca
1 zelo neuspešno 336
2 . 755
3 nekje vmes 1774
4 . 528
5 zelo uspešno 75
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 1125
Sysmiss 4514
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3468 5639

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V5 DRNOVŠEK

Vrednost 11194 Frekvenca
1 zelo neuspešno 557
2 . 951
3 nekje vmes 2206
4 . 2831
5 zelo uspešno 1501
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 952
Sysmiss 109
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8046 1061

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V6A USTAVNO SODISCE

Vrednost 12193 Frekvenca
1 zelo neuspešno 705
2 . 1088
3 nekje vmes 1356
4 . 694
5 zelo uspešno 137
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 422
Sysmiss 4705
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3980 5127

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V8 ZDENKA CERAR

Vrednost 13192 Frekvenca
1 zelo neuspešno 563
2 . 835
3 nekje vmes 1291
4 . 959
5 zelo uspešno 282
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 464
Sysmiss 4713
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3930 5177

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q646 OCENA DELA MILANA KUČANA

Vrednost 14191 Frekvenca
1 najslabša ocena 16
2 . 39
3 nekaj vmes 125
4 . 302
5 najboljša ocena 447
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 12
Sysmiss 8166
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
929 8178

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M1 DELO,DRUŽINA

Vrednost 15190 Frekvenca
1 zelo neuspešno 365
2 . 1003
3 nekje vmes 2258
4 . 1213
5 zelo uspešno 204
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 1090
Sysmiss 2974
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5043 4064

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M3 FINANCE

Vrednost 16189 Frekvenca
1 zelo neuspešno 287
2 . 858
3 nekje vmes 1920
4 . 1451
5 zelo uspešno 426
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 1231
Sysmiss 2934
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4942 4165

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M4 GOSPODARSTVO

Vrednost 17188 Frekvenca
1 zelo neuspešno 636
2 . 1532
3 nekje vmes 2232
4 . 817
5 zelo uspešno 124
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 843
Sysmiss 2923
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5341 3766

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M5 KMETIJSTVO,GOZDARSTVO

Vrednost 18187 Frekvenca
1 zelo neuspešno 648
2 . 1553
3 nekje vmes 2045
4 . 1089
5 zelo uspešno 265
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 621
Sysmiss 2886
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5600 3507

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M6 KULTURA

Vrednost 19186 Frekvenca
1 zelo neuspešno 200
2 . 597
3 nekje vmes 2130
4 . 1738
5 zelo uspešno 264
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 1187
Sysmiss 2991
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4929 4178

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M7 NOTRANJE ZADEVE

Vrednost 20185 Frekvenca
1 zelo neuspešno 387
2 . 1070
3 nekje vmes 2360
4 . 1291
5 zelo uspešno 232
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 838
Sysmiss 2929
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5340 3767

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M8 OBRAMBA

Vrednost 21184 Frekvenca
1 zelo neuspešno 369
2 . 917
3 nekje vmes 2099
4 . 1509
5 zelo uspešno 360
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 914
Sysmiss 2939
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5254 3853

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M9 OKOLJE IN PROSTOR

Vrednost 22183 Frekvenca
1 zelo neuspešno 481
2 . 1167
3 nekje vmes 2341
4 . 1184
5 zelo uspešno 209
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 801
Sysmiss 2924
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5382 3725

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M10 PRAVOSODJE

Vrednost 23182 Frekvenca
1 zelo neuspešno 631
2 . 1386
3 nekje vmes 2083
4 . 1073
5 zelo uspešno 215
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 784
Sysmiss 2935
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5388 3719

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M11 PROMET

Vrednost 24181 Frekvenca
1 zelo neuspešno 337
2 . 990
3 nekje vmes 2284
4 . 1080
5 zelo uspešno 162
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 1245
Sysmiss 3009
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4853 4254

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M18 ŠOLSTVO,ZNANOST,ŠPORT

Vrednost 25180 Frekvenca
1 zelo neuspešno 387
2 . 786
3 nekje vmes 1771
4 . 1975
5 zelo uspešno 640
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 678
Sysmiss 2870
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5559 3548

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M13 ZDRAVJE

Vrednost 26179 Frekvenca
1 zelo neuspešno 862
2 . 1298
3 nekje vmes 1837
4 . 1274
5 zelo uspešno 445
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 520
Sysmiss 2871
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5716 3391

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M15 ZUNANJE ZADEVE

Vrednost 27178 Frekvenca
1 zelo neuspešno 485
2 . 932
3 nekje vmes 1916
4 . 1756
5 zelo uspešno 568
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 571
Sysmiss 2879
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5657 3450

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M19 INFORMACIJSKA DRUŽBA

Vrednost 28177 Frekvenca
1 zelo neuspešno 313
2 . 794
3 nekje vmes 2268
4 . 991
5 zelo uspešno 148
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 1505
Sysmiss 3088
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4514 4593

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M17 EVROPSKE ZADEVE

Vrednost 29176 Frekvenca
1 zelo neuspešno 93
2 . 295
3 nekje vmes 1239
4 . 1952
5 zelo uspešno 1510
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 1054
Sysmiss 2964
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5089 4018

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M20 REGIONALNI RAZVOJ

Vrednost 30175 Frekvenca
1 zelo neuspešno 226
2 . 630
3 nekje vmes 1906
4 . 728
5 zelo uspešno 106
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 2344
Sysmiss 3167
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3596 5511

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

MPOZ1 UCINKOVITA MINISTRSTVA 1

Vrednost 31174 Frekvenca
1 delo, druzino in socialne zadeve, vlado dimovski 58
3 finance, dusan mramor 86
4 gospodarstvo, tea petrin 30
5 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, franc but 69
6 kulturo, andreja rihter 27
7 notranje zadeve, rado bohinc 38
8 obrambo, anton grizold 34
9 okolje in prostor,janez kopac 25
10 pravosodje, ivan bizjak 13
11 promet in zveze, jakob presecnik 11
12 solstvo, znanost in sport, slavko gaber 137
13 zdravje, dusan keber 65
15 zunanje zadeve, dimitrij rupel 72
17 urad za evropske zadeve, janez potocnik 28
19 informacijska druzba, pavle gantar 0
20 urad za regionalni razvoj, zdenka kovac 1
98 nobeno 418
99 ne vem, b.o. 602
Sysmiss 7393
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1112 7995

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

MPOZ2 UCINKOVITA MINISTRSTVA 2

Vrednost 32173 Frekvenca
1 delo, druzino in socialne zadeve, vlado dimovski 22
3 finance, dusan mramor 27
4 gospodarstvo, tea petrin 14
5 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, franc but 31
6 kulturo, andreja rihter 22
7 notranje zadeve, rado bohinc 24
8 obrambo, anton grizold 21
9 okolje in prostor,janez kopac 22
10 pravosodje, ivan bizjak 4
11 promet in zveze, jakob presecnik 4
12 solstvo, znanost in sport, slavko gaber 51
13 zdravje, dusan keber 30
15 zunanje zadeve, dimitrij rupel 25
17 urad za evropske zadeve, janez potocnik 11
19 informacijska druzba, pavle gantar 4
20 urad za regionalni razvoj, zdenka kovac 1
98 nobeno 10
99 ne vem, b.o. 5
Sysmiss 8779
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
323 8784

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

MPOZ3 UCINKOVITA MINISTRSTVA 3

Vrednost 33172 Frekvenca
1 delo, druzino in socialne zadeve, vlado dimovski 9
3 finance, dusan mramor 4
4 gospodarstvo, tea petrin 7
5 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, franc but 10
6 kulturo, andreja rihter 9
7 notranje zadeve, rado bohinc 15
8 obrambo, anton grizold 16
9 okolje in prostor,janez kopac 9
10 pravosodje, ivan bizjak 3
11 promet in zveze, jakob presecnik 9
12 solstvo, znanost in sport, slavko gaber 18
13 zdravje, dusan keber 8
15 zunanje zadeve, dimitrij rupel 14
17 urad za evropske zadeve, janez potocnik 8
19 informacijska druzba, pavle gantar 1
20 urad za regionalni razvoj, zdenka kovac 0
98 nobeno 1
99 ne vem, b.o. 4
Sysmiss 8962
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
141 8966

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

MNEG1 NEUCINKOVITA MINISTRSTVA 1

Vrednost 34171 Frekvenca
1 delo, druzino in socialne zadeve, vlado dimovski 43
3 finance, dusan mramor 51
4 gospodarstvo, tea petrin 74
5 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, franc but 156
6 kulturo, andreja rihter 10
7 notranje zadeve, rado bohinc 90
8 obrambo, anton grizold 24
9 okolje in prostor,janez kopac 34
10 pravosodje, ivan bizjak 121
11 promet in zveze, jakob presecnik 20
12 solstvo, znanost in sport, slavko gaber 55
13 zdravje, dusan keber 125
15 zunanje zadeve, dimitrij rupel 100
17 urad za evropske zadeve, janez potocnik 1
19 informacijska druzba, pavle gantar 4
20 urad za regionalni razvoj, zdenka kovac 4
98 nobeno 230
99 ne vem, b.o. 580
Sysmiss 7385
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1142 7965

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

MNEG2 NEUCINKOVITA MINISTRSTVA 2

Vrednost 35170 Frekvenca
1 delo, druzino in socialne zadeve, vlado dimovski 31
3 finance, dusan mramor 32
4 gospodarstvo, tea petrin 25
5 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, franc but 53
6 kulturo, andreja rihter 9
7 notranje zadeve, rado bohinc 79
8 obrambo, anton grizold 23
9 okolje in prostor,janez kopac 21
10 pravosodje, ivan bizjak 43
11 promet in zveze, jakob presecnik 25
12 solstvo, znanost in sport, slavko gaber 30
13 zdravje, dusan keber 54
15 zunanje zadeve, dimitrij rupel 40
17 urad za evropske zadeve, janez potocnik 0
19 informacijska druzba, pavle gantar 5
20 urad za regionalni razvoj, zdenka kovac 0
98 nobeno 2
99 ne vem, b.o. 9
Sysmiss 8626
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
472 8635

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

MNEG3 NEUCINKOVITA MINISTRSTVA 3

Vrednost 36169 Frekvenca
1 delo, druzino in socialne zadeve, vlado dimovski 13
3 finance, dusan mramor 5
4 gospodarstvo, tea petrin 18
5 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, franc but 25
6 kulturo, andreja rihter 3
7 notranje zadeve, rado bohinc 22
8 obrambo, anton grizold 14
9 okolje in prostor,janez kopac 11
10 pravosodje, ivan bizjak 18
11 promet in zveze, jakob presecnik 7
12 solstvo, znanost in sport, slavko gaber 19
13 zdravje, dusan keber 29
15 zunanje zadeve, dimitrij rupel 12
17 urad za evropske zadeve, janez potocnik 2
19 informacijska druzba, pavle gantar 6
20 urad za regionalni razvoj, zdenka kovac 3
98 nobeno 0
99 ne vem, b.o. 3
Sysmiss 8897
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
207 8900

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

EB1 SLO KORISTILO ČLANSTVO V EU

Vrednost 37168 Frekvenca
1 koristilo bi ji 1923
2 ne bi ji koristilo 488
3 ne vem, b.o. 385
Sysmiss 6311
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2411 6696

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

EBREF NA EU REFERENDUMU BI GLASOVAL...

Vrednost 38167 Frekvenca
1 za vstop 1977
2 proti vstopu 370
3 ne ve, b.o. 452
Sysmiss 6308
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2347 6760

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

NATO6A ZA SLO DOBRO ALI NE, ČE BI POSTALA ČLANICA NATA?

Vrednost 39166 Frekvenca
1 bilo bi dobro 1247
2 ne bi bilo dobro 1067
3 ne vem, b.o. 482
Sysmiss 6311
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2314 6793

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q546A NA NATO REFERENDUMU BI GLASOVAL...

Vrednost 40165 Frekvenca
1 za vstop 1227
2 proti vstopu 997
3 ne vem, b.o. 575
Sysmiss 6308
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2224 6883

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q546B BOLJ ZA ALI BOLJ PROTI NATO?

Vrednost 41164 Frekvenca
1 bolj za 166
2 bolj proti 153
3 ne vem, b.o. 252
Sysmiss 8536
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
319 8788

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q546C JE VASE STALISCE TRDNO?

Vrednost 42163 Frekvenca
1 moje mnenje je trdno 995
2 mnenje bi lahko spremenil 385
3 ne vem, b.o. 50
Sysmiss 7677
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1380 7727

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

EUNATO1 PODPIRA PREDLOG ZA DVOJNI NATO-EU REFERENDUM?

Vrednost 43162 Frekvenca
1 podpira 561
2 ne podpira 320
3 ne vem, b.o. 59
Sysmiss 8167
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
881 8226

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

EUNATO2 KAJ JE GLAVNI RAZLOG PROTI?

Vrednost 44161 Frekvenca
1 prezgodaj ali prepozno 11
2 ni obvezujoč 73
3 skupaj razpisana oba 23
4 ni zadosti informacij 18
5 drugo 166
6 ne vem, b.o. 28
Sysmiss 8788
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
291 8816

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

EUNATO3 SE BO EU-NATO REFERENDUMA 23.3. UDELEŽIL?

Vrednost 45160 Frekvenca
1 da 2436
2 ne 185
3 ne vem, b.o. 174
Sysmiss 6312
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2621 6486

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q662A UDELEZIL EU/NATO REFERENDUMA?

Vrednost 46159 Frekvenca
1 se je udelezil 731
2 se ni udelezil 189
3 b.o. 3
Sysmiss 8184
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
920 8187

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q662B NA EU REFERENDUMU GLASOVAL

Vrednost 47158 Frekvenca
1 ZA VSTOP 631
2 PROTI VSTOPU 33
3 b.o. 67
Sysmiss 8376
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
664 8443

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q662C NA NATO REFERENDUMU GLASOVAL

Vrednost 48157 Frekvenca
1 ZA VSTOP 480
2 PROTI VSTOPU 173
3 b.o. 77
Sysmiss 8377
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
653 8454

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

I1 VLADI

Vrednost 49156 Frekvenca
1 najmanj zaupa 728
2 . 1631
3 nekaj vmes 3981
4 . 1977
5 najbolj zaupa 455
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 257
Sysmiss 78
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8772 335

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I2 PREDSEDNIKU VLADE

Vrednost 50155 Frekvenca
1 najmanj zaupa 617
2 . 1312
3 nekaj vmes 2867
4 . 2809
5 najbolj zaupa 1047
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 361
Sysmiss 94
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8652 455

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I3 DRŽAVNEMU ZBORU

Vrednost 51154 Frekvenca
1 najmanj zaupa 577
2 . 1637
3 nekaj vmes 4252
4 . 1774
5 najbolj zaupa 385
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 381
Sysmiss 101
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8625 482

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE

Vrednost 52153 Frekvenca
1 najmanj zaupa 560
2 . 947
3 nekaj vmes 2467
4 . 3081
5 najbolj zaupa 1602
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 345
Sysmiss 105
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8657 450

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I5 POLITIČNIM STRANKAM

Vrednost 53152 Frekvenca
1 najmanj zaupa 1285
2 . 2563
3 nekaj vmes 3745
4 . 688
5 najbolj zaupa 110
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 592
Sysmiss 124
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8391 716

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I6 SODIŠČEM

Vrednost 54151 Frekvenca
1 najmanj zaupa 1635
2 . 2679
3 nekaj vmes 2831
4 . 1174
5 najbolj zaupa 259
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 414
Sysmiss 115
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8578 529

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I7 POLICIJI

Vrednost 55150 Frekvenca
1 najmanj zaupa 1042
2 . 1921
3 nekaj vmes 3302
4 . 1961
5 najbolj zaupa 529
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 261
Sysmiss 91
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8755 352

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I8 VOJSKI

Vrednost 56149 Frekvenca
1 najmanj zaupa 492
2 . 1062
3 nekaj vmes 3060
4 . 2730
5 najbolj zaupa 963
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 667
Sysmiss 133
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8307 800

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I9 CERKVI IN DUHOVŠČINI

Vrednost 57148 Frekvenca
1 najmanj zaupa 2297
2 . 2076
3 nekaj vmes 2481
4 . 1154
5 najbolj zaupa 545
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 452
Sysmiss 102
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8553 554

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I10 BANKI SLOVENIJE

Vrednost 58147 Frekvenca
1 najmanj zaupa 586
2 . 1288
3 nekaj vmes 3222
4 . 2819
5 najbolj zaupa 760
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 331
Sysmiss 101
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8675 432

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I11 TOLARJU

Vrednost 59146 Frekvenca
1 najmanj zaupa 262
2 . 686
3 nekaj vmes 2914
4 . 3420
5 najbolj zaupa 1457
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 272
Sysmiss 96
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8739 368

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I12 USTAVNEMU SODIŠČU

Vrednost 60145 Frekvenca
1 najmanj zaupa 673
2 . 1521
3 nekaj vmes 2935
4 . 1743
5 najbolj zaupa 430
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 699
Sysmiss 1106
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7302 1805

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I13 ŠOLSTVO

Vrednost 61144 Frekvenca
1 najmanj zaupa 224
2 . 601
3 nekaj vmes 1808
4 . 1981
5 najbolj zaupa 530
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 162
Sysmiss 3801
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5144 3963

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I14 ZDRAVSTVO

Vrednost 62143 Frekvenca
1 najmanj zaupa 352
2 . 953
3 nekaj vmes 1673
4 . 1181
5 najbolj zaupa 368
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 58
Sysmiss 4522
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4527 4580

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I15 MEDIJEM

Vrednost 63142 Frekvenca
1 najmanj zaupa 475
2 . 1305
3 nekaj vmes 3561
4 . 2677
5 najbolj zaupa 784
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 208
Sysmiss 97
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8802 305

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I16 VARUHU ČLOVEKOVIH PRAVIC

Vrednost 64141 Frekvenca
1 najmanj zaupa 207
2 . 450
3 nekaj vmes 1114
4 . 1164
5 najbolj zaupa 419
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 255
Sysmiss 5498
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3354 5753

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I20 RDEČEMU KRIŽU

Vrednost 65140 Frekvenca
1 najmanj zaupa 715
2 . 740
3 nekaj vmes 655
4 . 367
5 najbolj zaupa 128
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 78
Sysmiss 6424
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2605 6502

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I21 NATO

Vrednost 66139 Frekvenca
1 najmanj zaupa 1231
2 . 1575
3 nekaj vmes 2458
4 . 1535
5 najbolj zaupa 506
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 713
Sysmiss 1089
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7305 1802

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I22 OZN

Vrednost 67138 Frekvenca
1 najmanj zaupa 443
2 . 1009
3 nekaj vmes 2654
4 . 2410
5 najbolj zaupa 796
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 694
Sysmiss 1101
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7312 1795

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I23 EVROPSKI UNIJI

Vrednost 68137 Frekvenca
1 najmanj zaupa 294
2 . 625
3 nekaj vmes 2107
4 . 2010
5 najbolj zaupa 614
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 512
Sysmiss 2945
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5650 3457

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

IME1 1. POLITIK-NAJBOLJ ZAUPA

Vrednost 69136 Frekvenca
1 kučan 233
2 drnovšek 436
3 janša 121
4 peterle 23
5 j.podobnik 3
6 jelinčič 40
7 rop 141
8 bavčar 1
9 bizjak 5
10 kacin 5
11 pahor 148
12 but 13
13 černjak 2
14 brezigar 10
15 arhar 3
16 gaspari 2
17 bajuk 35
18 rupel 12
19 bučar 7
20 mencinger 11
21 potočnik 54
23 nihce/ ga ni 394
24 neka druga oseba 88
22 ne vem 249
Sysmiss 7071
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1787 7320

Vrednosti spremenljivk od 1 do 24

IME2 2. POLITIK-NAJBOLJ ZAUPA

Vrednost 70135 Frekvenca
1 kučan 93
2 drnovšek 199
3 janša 69
4 peterle 24
5 j.podobnik 5
6 jelinčič 52
7 rop 178
8 bavčar 2
9 bizjak 11
10 kacin 10
11 pahor 175
12 but 20
13 černjak 4
14 brezigar 21
15 arhar 3
16 gaspari 10
17 bajuk 45
18 rupel 33
19 bučar 14
20 mencinger 4
21 potočnik 24
23 nihce/ ga ni 62
24 neka druga oseba 177
22 ne vem 69
Sysmiss 7803
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1235 7872

Vrednosti spremenljivk od 1 do 24

IME3 3. POLITIK-NAJBOLJ ZAUPA

Vrednost 71134 Frekvenca
1 kučan 37
2 drnovšek 64
3 janša 47
4 peterle 10
5 j.podobnik 8
6 jelinčič 33
7 rop 91
8 bavčar 5
9 bizjak 10
10 kacin 13
11 pahor 129
12 but 18
13 černjak 0
14 brezigar 14
15 arhar 5
16 gaspari 1
17 bajuk 21
18 rupel 41
19 bučar 12
20 mencinger 2
21 potočnik 21
22 ne vem 135
23 nihce/ ga ni 85
24 neka druga oseba 207
Sysmiss 8098
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1009 8098

Vrednosti spremenljivk od 1 do 24

IMED DRUGO IME-NAJBOLJ ZAUPA

Vrednost 72133 Frekvenca
0 1
22 1
Hanžek 1
anton grizolt 1
bohinc 1
bohinc, potočnik 1
brejc 2
cerar 1
dimovski 1
dimovski, mramor 1
dr.kovačič 1
gaber 11
gaber slavko 1
gaber, keber 1
gaber. golobiuč 1
gani 2
golobic 1
golobič 3
gorazd drevenšek 1
gregor golubič 1
gregoric 1
grizold 3
hanzek 1
hanšek 1
hanžek 4
kacin 1
keber 11
keber, bohinc 1
kontič 1
marjan podobnik 1
mramor 3
mramor, dimovski 1
mramor,keber 1
neve 1
peterle 1
petrin 2
petrin, čok 1
petrin,mramor 1
petrin,simsic 1
peče 2
potočnik 1
potrč 2
presečnik 1
presečnik jakob 1
pučnik 2
pučnik, hvalica, tom 1
rihtar, gaber 1
rihter 1
rode 1
rus 1
simšič danica 1
slavko gaber 1
stanovnik 1
trček 1
čanžek,gaber,keber 1
čebul 1
štefka kučan 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
92 0

W BI ŠLI NA VOLITVE?

Vrednost 73132 Frekvenca
1 da 6462
2 ne 2161
3 ne vem, b.o. 408
Sysmiss 76
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8623 484

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

W2 VOLIL BI...

Vrednost 74131 Frekvenca
1 DESUS 63
2 LDS 1692
3 NSI 227
4 SLS 266
5 SMS 134
6 SNS 165
7 SDS 639
8 ZLSD 530
9 drugo 94
0 ne vem, b.o. 2649
Sysmiss 2648
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3810 5297

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

W3 SIMPATIJE

Vrednost 75130 Frekvenca
1 DESUS 39
2 LDS 673
3 NSI 96
4 SLS 190
5 SMS 134
6 SNS 110
7 SDS 300
8 ZLSD 247
9 drugo 119
0 ne vem, b.o. 3290
Sysmiss 3909
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1908 7199

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

LD ORIENTACIJA

Vrednost 76129 Frekvenca
1 prej levo 2832
2 v sredino 1480
3 prej desno 1698
4 b.o. 3014
Sysmiss 83
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6010 3097

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q654 VPLIV % UDELEŽENIH NA REFERENDUMU

Vrednost 77128 Frekvenca
1 udeležba naj bo več kot 50 % 542
2 udeležba ni pomembna 310
3 ne vem, b.o. 85
Sysmiss 8170
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
852 8255

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q655A JANEZ DRNOVSEK

Vrednost 78127 Frekvenca
1 sploh ne zaupa 119
2 . 178
3 nekaj vmes 549
4 . 575
5 povsem zaupa 332
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 100
Sysmiss 7254
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1753 7354

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q655B BORUT PAHOR

Vrednost 79126 Frekvenca
1 sploh ne zaupa 115
2 . 185
3 nekaj vmes 576
4 . 580
5 povsem zaupa 224
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 173
Sysmiss 7254
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1680 7427

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q655C ANTON ROP

Vrednost 80125 Frekvenca
1 sploh ne zaupa 153
2 . 242
3 nekaj vmes 597
4 . 466
5 povsem zaupa 202
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 191
Sysmiss 7256
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1660 7447

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q655D JANEZ POTOCNIK

Vrednost 81124 Frekvenca
1 sploh ne zaupa 89
2 . 157
3 nekaj vmes 446
4 . 404
5 povsem zaupa 362
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 395
Sysmiss 7254
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1458 7649

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q655E DIMITRIJ RUPEL

Vrednost 82123 Frekvenca
1 sploh ne zaupa 236
2 . 354
3 nekaj vmes 605
4 . 351
5 povsem zaupa 157
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 147
Sysmiss 7257
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1703 7404

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q655F ANTON GRIZOLD

Vrednost 83122 Frekvenca
1 sploh ne zaupa 187
2 . 341
3 nekaj vmes 593
4 . 245
5 povsem zaupa 90
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 397
Sysmiss 7254
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1456 7651

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q655G JELKO KACIN

Vrednost 84121 Frekvenca
1 sploh ne zaupa 186
2 . 309
3 nekaj vmes 587
4 . 360
5 povsem zaupa 187
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 221
Sysmiss 7257
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1629 7478

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q655H MILAN KUCAN

Vrednost 85120 Frekvenca
1 sploh ne zaupa 106
2 . 104
3 nekaj vmes 337
4 . 518
5 povsem zaupa 595
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 193
Sysmiss 7254
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1660 7447

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q655I JOZE MENCINGER

Vrednost 86119 Frekvenca
1 sploh ne zaupa 114
2 . 170
3 nekaj vmes 529
4 . 459
5 povsem zaupa 230
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 349
Sysmiss 7256
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1502 7605

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q655J RASTKO MOCNIK

Vrednost 87118 Frekvenca
1 sploh ne zaupa 115
2 . 171
3 nekaj vmes 385
4 . 177
5 povsem zaupa 55
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 950
Sysmiss 7254
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 8204

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q655K JANEZ JANSA

Vrednost 88117 Frekvenca
1 sploh ne zaupa 238
2 . 385
3 nekaj vmes 563
4 . 373
5 povsem zaupa 126
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 167
Sysmiss 7255
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1685 7422

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q656 PODPIRA ZAHTEVO OZN DA IRAŠKA VLADA UNICI OROZJE?

Vrednost 89116 Frekvenca
1 odobravam 757
2 ne odobravam 129
3 ne vem, b.o. 57
Sysmiss 8164
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
886 8221

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q657 KAJ MENI O RAZOROZITVI IRAKA?

Vrednost 90115 Frekvenca
1 SAMO Z VOJASKO SILO 25
2 PREDNOST DIPLOMATI IN INSPEKTORJI 374
3 VOJASKA SILA NI DOPUSTNA 477
4 ne vem, b.o. 67
Sysmiss 8164
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
876 8231

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q658 STALISCE SLOVENSKE VLADE V ZVEZI Z IRASKO KRIZO...

Vrednost 91114 Frekvenca
1 podpiram 1073
2 ne podpiram 605
3 ne vem, b.o. 169
Sysmiss 7260
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1678 7429

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

TV2NOVA1 1. INFORMATIVNA ODDAJA

Vrednost 92113 Frekvenca
1 DNEVNIK TV SLO 994
2 24 UR POP TV 878
3 ODMEVI TV SLO 162
4 TUJE INF. ODDAJE 48
5 ni gledal inf. odd. 673
Sysmiss 6352
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2082 7025

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

TV2NOVA2 2. INFORMATIVNA ODDAJA

Vrednost 93112 Frekvenca
1 DNEVNIK TV SLO 120
2 24 UR POP TV 390
3 ODMEVI TV SLO 250
4 TUJE INF. ODDAJE 43
5 ni gledal inf. odd. 0
Sysmiss 8304
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
803 8304

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

TV2NOVA3 3. INFORMATIVNA ODDAJA

Vrednost 94111 Frekvenca
1 DNEVNIK TV SLO 8
2 24 UR POP TV 16
3 ODMEVI TV SLO 184
4 TUJE INF. ODDAJE 41
5 ni gledal inf. odd. 0
Sysmiss 8858
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
249 8858

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

TV2NOVA4 4. INFORMATIVNA ODDAJA

Vrednost 95110 Frekvenca
1 DNEVNIK TV SLO 1
2 24 UR POP TV 0
3 ODMEVI TV SLO 0
4 TUJE INF. ODDAJE 56
5 ni gledal inf. odd. 0
Sysmiss 9050
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
57 9050

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q659 ALI BOSTE 23.3.2003 ODŠLI NA VOLIŠČE?

Vrednost 96109 Frekvenca
1 da 334
2 ne 21
3 ne vem, b.o. 16
Sysmiss 8736
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
355 8752

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q659A ALI BOSTE:

Vrednost 97108 Frekvenca
1 ODDALI SVOJ GLAS NA OBEH REFERENDUMIH? 309
2 ODDALI SVOJ GLAS NA REFERENDUMU O EU? 7
3 ODDALI SVOJ GLAS NA REFERENDUMU O NATU? 3
4 ne vem, b.o. 14
Sysmiss 8774
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
319 8788

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q660A ROMANO PRODI

Vrednost 98107 Frekvenca
1 sprejema 390
2 ne sprejema 127
3 ne ve, ne pozna 388
Sysmiss 8202
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
517 8590

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q660B GUENTER VERHEUGEN

Vrednost 99106 Frekvenca
1 sprejema 368
2 ne sprejema 129
3 ne ve, ne pozna 407
Sysmiss 8203
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
497 8610

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q660C GEORGE ROBERTSONA

Vrednost 100105 Frekvenca
1 sprejema 337
2 ne sprejema 195
3 ne ve, ne pozna 369
Sysmiss 8206
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
532 8575

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q661 BO VOJNA V IRAKU VPLIVALA NA STALIŠČE O NATU?

Vrednost 101104 Frekvenca
1 NE BI VPLIVALO NA GLASOVANJE O NATO 561
2 ZARADI TEGA BI GLASOVAL PROTI NATO 207
3 ne vem, neodločem, b.o. 116
Sysmiss 8223
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
768 8339

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q663 ALI AMERISKO-KOALICIJSKI POSEG V IRAKU...

Vrednost 102103 Frekvenca
1 POVSEM ODOBRAVATE 132
2 DELNO ODOBRAVATE 546
3 BOLJ ZAVRACATE 417
4 POVSEM ZAVRACATE 498
5 ne vem, b.o. 103
Sysmiss 7411
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1593 7514

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q664 GLAVNO VLOGO PRI OBNOVI IRAKA NAJ BI IMEL...

Vrednost 103102 Frekvenca
1 ZDA IN KOALICIJSKE DRZAVE 128
2 MEDNARODNA SKUPNOST NA CELU Z OZN 546
3 ALI KDO DRUG 126
4 ne vem, b.o. 117
Sysmiss 8190
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
800 8307

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q665A ALI KAJ VE O TAKO SESTIH ZAHTEVAH OPOZICIJE?

Vrednost 104101 Frekvenca
1 V CELOTI 94
2 LE DELOMA 248
3 O TEM NE VEM NICESAR, ME NE ZANIMA 558
4 b.o. 17
Sysmiss 8190
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
900 8207

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q665B SE Z ZAHTEVAMI OPOZICIJE STRINJA?

Vrednost 105100 Frekvenca
1 strinjam se 122
2 ne strinjam se 151
3 ne vem, b.o. 69
Sysmiss 8765
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
273 8834

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q665C ALI ODOBRAVA TV PRENOSE IZ DRZAVNEGA ZBORA?

Vrednost 10699 Frekvenca
1 odobravam 521
2 ne odobravam 315
3 ne vem, b.o. 80
Sysmiss 8191
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
836 8271

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q666A ALI POTEKA TRGOVINA Z LJUDMI TUDI V IN PREKO SLO?

Vrednost 10798 Frekvenca
1 da 692
2 ne 84
3 ne vem, b.o. 140
Sysmiss 8191
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
776 8331

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q666B ALI POZNA PRIMERE ORGANIZIRANE PROSTITUCIJE?

Vrednost 10897 Frekvenca
1 da 343
2 ne 527
3 ne vem, b.o. 44
Sysmiss 8193
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
870 8237

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q666C OD KOD POZNA PRIMERE ORGANIZIRANE PROSTITUCIJE?

Vrednost 10996 Frekvenca
1 PREKO MEDIJEV 252
2 PREKO PRIJATELJEV, SORODNIKOV, ZNANCEV 61
3 OSEBNO POZNAM TE PRIMERE 25
4 ne vem, b.o. 5
Sysmiss 8764
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
338 8769

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q667A JE KAJ SLISAL O AFERI WWW.UDBA.NET

Vrednost 11095 Frekvenca
1 je slisal 699
2 ni slisal 194
3 ne vem, b.o. 23
Sysmiss 8191
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
893 8214

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q667B JE OBJAVLJANJE TAKSNIH PODATKOV PRIMERNO?

Vrednost 11194 Frekvenca
1 je primerno 201
2 ni primerno 414
3 ne vem, b.o. 84
Sysmiss 8408
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
615 8492

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q668 NOV KONCEPT INF. PROGRAMA NA TV SLO JE...

Vrednost 11293 Frekvenca
1 BOLJSI KOT PREDHODNI 290
2 SLABSI KOT PREDHODNI 215
3 ENAKO DOBER KOD PREDHODNI 222
4 ne pozna, ne vem, b.o. 188
Sysmiss 8192
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
727 8380

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q669 NASTOP KUCANA V HAAGU

Vrednost 11392 Frekvenca
1 zelo slaba ocena 10
2 2 21
3 nekje vmes 104
4 4 314
5 zelo dobra ocena 281
6 ni spremljal, ne ve, 155
Sysmiss 8222
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
730 8377

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

VRE1 ALI SPREMLJATE VREMENSKE INFORMACIJE?

Vrednost 11491 Frekvenca
1 DA, REDNO 622
2 DA, OBCASNO 215
3 REDKO 39
4 NE SPREMLJA VREMENSK 14
Sysmiss 8217
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
890 8217

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

VRE2A POT V SLUZBO, SOLO

Vrednost 11590 Frekvenca
1 DA 458
2 NE 389
3 ne vem, b.o. 29
Sysmiss 8231
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
847 8260

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

VRE2B PROSTOCASNE AKTIVNOSTI

Vrednost 11689 Frekvenca
1 DA 752
2 NE 110
3 ne vem, b.o. 13
Sysmiss 8232
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
862 8245

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

VRE2C POKLICNE POTREBE

Vrednost 11788 Frekvenca
1 DA 323
2 NE 515
3 ne vem, b.o. 36
Sysmiss 8233
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
838 8269

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

VRE3 KDAJ POTREBUJETE INFORMACIJE?

Vrednost 11887 Frekvenca
1 ZGODAJ ZJUTRAJ 46
2 ZJUTRAJ 237
3 DOPOLDNE 36
4 POPOLDNE 82
5 ZVECER 417
6 PONOCI 6
7 ne vem, b.o. 50
Sysmiss 8233
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
824 8283

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

VRE4A VREMENSKE INFORMACIJE PREKO RA

Vrednost 11986 Frekvenca
1 pogosto 447
2 vcasih 304
3 nikoli 121
4 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 8234
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
872 8235

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VRE4B VREMENSKE INFORMACIJE PREKO TV

Vrednost 12085 Frekvenca
1 pogosto 657
2 vcasih 194
3 nikoli 20
4 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 8236
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
871 8236

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VRE4C VREMENSKE INFORMACIJE PREKO TTX

Vrednost 12184 Frekvenca
1 pogosto 106
2 vcasih 210
3 nikoli 557
4 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 8234
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
873 8234

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VRE4D VREMENSKE INFORMACIJE PREKO ODZIVNIKOV

Vrednost 12283 Frekvenca
1 pogosto 6
2 vcasih 33
3 nikoli 830
4 ne vem, b.o. 2
Sysmiss 8236
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
869 8238

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VRE4E VREMENSKE INFORMACIJE PREKO INTERNETA

Vrednost 12382 Frekvenca
1 pogosto 53
2 vcasih 139
3 nikoli 680
4 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 8235
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
872 8235

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VRE4F VREMENSKE INFORMACIJE PREKO CASOPISJA

Vrednost 12481 Frekvenca
1 pogosto 213
2 vcasih 339
3 nikoli 319
4 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 8235
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
871 8236

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VRE4G VREMENSKE INFORMACIJE PREKO GSM

Vrednost 12580 Frekvenca
1 pogosto 7
2 vcasih 44
3 nikoli 820
4 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 8235
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
871 8236

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VRE4H VREMENSKE INFORMACIJE PREKO PROGNOSTIKA

Vrednost 12679 Frekvenca
1 pogosto 6
2 vcasih 31
3 nikoli 831
4 ne vem, b.o. 2
Sysmiss 8237
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
868 8239

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VRE5A TRENUTNO VREME PO SLOVENIJI

Vrednost 12778 Frekvenca
1 zelo me zanima 333
2 srednje me zanima 410
3 me ne zanima 122
4 ne vem, b.o. 8
Sysmiss 8234
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
865 8242

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VRE5B TEMPERATURE IN VETER Z AVTOMATSKIH POSTA

Vrednost 12877 Frekvenca
1 zelo me zanima 210
2 srednje me zanima 327
3 me ne zanima 322
4 ne vem, b.o. 7
Sysmiss 8241
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
859 8248

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VRE5C NAPOVED VREMENA ZA SLO ZA DANES IN JUTRI

Vrednost 12976 Frekvenca
1 zelo me zanima 548
2 srednje me zanima 251
3 me ne zanima 60
4 ne vem, b.o. 8
Sysmiss 8240
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
859 8248

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VRE5D NAPOVED VREMENA ZA SOSEDNJE POKRAJINE

Vrednost 13075 Frekvenca
1 zelo me zanima 158
2 srednje me zanima 346
3 me ne zanima 353
4 ne vem, b.o. 8
Sysmiss 8242
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
857 8250

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VRE5E OPIS VREMENSKE SITUACIJE

Vrednost 13174 Frekvenca
1 zelo me zanima 312
2 srednje me zanima 346
3 me ne zanima 200
4 ne vem, b.o. 7
Sysmiss 8242
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
858 8249

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VRE5F IZGLEDI VREMENA ZA SLOVENIJO 3. IN 4. DA

Vrednost 13273 Frekvenca
1 zelo me zanima 440
2 srednje me zanima 322
3 me ne zanima 95
4 ne vem, b.o. 9
Sysmiss 8241
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
857 8250

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VRE5G PODATKI O VREMENU PO EVROPI

Vrednost 13372 Frekvenca
1 zelo me zanima 149
2 srednje me zanima 369
3 me ne zanima 340
4 ne vem, b.o. 7
Sysmiss 8242
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
858 8249

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VRE5H NAPOVED VREMENA ZA GORSKI SVET

Vrednost 13471 Frekvenca
1 zelo me zanima 181
2 srednje me zanima 315
3 me ne zanima 365
4 ne vem, b.o. 5
Sysmiss 8241
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
861 8246

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VRE5I NAPOVED VETRA ZA SLO PRIMORJE

Vrednost 13570 Frekvenca
1 zelo me zanima 206
2 srednje me zanima 298
3 me ne zanima 353
4 ne vem, b.o. 8
Sysmiss 8242
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
857 8250

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VRE5J NAPOVED ZA HRVASKO PRIMORJE

Vrednost 13669 Frekvenca
1 zelo me zanima 140
2 srednje me zanima 314
3 me ne zanima 401
4 ne vem, b.o. 8
Sysmiss 8244
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
855 8252

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VRE5K BIOVREMENSKA NAPOVED

Vrednost 13768 Frekvenca
1 zelo me zanima 243
2 srednje me zanima 265
3 me ne zanima 345
4 ne vem, b.o. 13
Sysmiss 8241
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
853 8254

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VRE6A TEMPERATURA ZRAKA

Vrednost 13867 Frekvenca
1 zelo me zanima 440
2 srednje me zanima 362
3 me ne zanima 56
4 ne vem, b.o. 7
Sysmiss 8242
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
858 8249

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VRE6B KOLICINA OBLACNOSTI

Vrednost 13966 Frekvenca
1 zelo me zanima 255
2 srednje me zanima 388
3 me ne zanima 209
4 ne vem, b.o. 11
Sysmiss 8244
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
852 8255

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VRE6C KOLICINA PADAVIN

Vrednost 14065 Frekvenca
1 zelo me zanima 424
2 srednje me zanima 308
3 me ne zanima 122
4 ne vem, b.o. 10
Sysmiss 8243
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
854 8253

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VRE6D TIP PADAVIN

Vrednost 14164 Frekvenca
1 zelo me zanima 373
2 srednje me zanima 310
3 me ne zanima 171
4 ne vem, b.o. 10
Sysmiss 8243
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
854 8253

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VRE6E SMER IN HITROST VETRA

Vrednost 14263 Frekvenca
1 zelo me zanima 172
2 srednje me zanima 268
3 me ne zanima 412
4 ne vem, b.o. 10
Sysmiss 8245
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
852 8255

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VRE6F VLAZNOST ZRAKA

Vrednost 14362 Frekvenca
1 zelo me zanima 208
2 srednje me zanima 306
3 me ne zanima 339
4 ne vem, b.o. 12
Sysmiss 8242
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
853 8254

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VRE6G KAJ PA POJAV NEVIHT

Vrednost 14461 Frekvenca
1 zelo me zanima 487
2 srednje me zanima 278
3 me ne zanima 90
4 ne vem, b.o. 7
Sysmiss 8245
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
855 8252

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VRE6H POJAV MEGLE

Vrednost 14560 Frekvenca
1 zelo me zanima 266
2 srednje me zanima 315
3 me ne zanima 271
4 ne vem, b.o. 13
Sysmiss 8242
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
852 8255

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VRE6I POJAV SLANE

Vrednost 14659 Frekvenca
1 zelo me zanima 306
2 srednje me zanima 262
3 me ne zanima 280
4 ne vem, b.o. 12
Sysmiss 8247
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
848 8259

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VRE7 OBLIKA VREMENSKIH NAPOVEDI...

Vrednost 14758 Frekvenca
1 SLIKOVNA 442
2 BESEDILO 291
3 ne vem, b.o. 131
Sysmiss 8243
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
733 8374

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

VRE8 ENOTA ZA HITROST VETRA...

Vrednost 14857 Frekvenca
1 M/S 265
2 KM/H 397
3 ne vem, b.o. 201
Sysmiss 8244
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
662 8445

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

VRE9 KJE SPREMLJA VREMENSKE ODDAJE?

Vrednost 14956 Frekvenca
1 TVS 444
2 POP TV 345
3 drugo 66
Sysmiss 8252
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
855 8252

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VRE10 ZIVA JAVLJANJA METEOROLOGOV V RA PROGRAM

Vrednost 15055 Frekvenca
1 POTREBNA 661
2 NEPOTREBNA 123
3 ne vem, b.o. 80
Sysmiss 8243
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
784 8323

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

VRE11A NAJPOGOSTEJE POSLUSA VREME NA...

Vrednost 15154 Frekvenca
1 ra slo I. 221
2 ra slo II, val 202 202
3 ra slo III 6
4 drugo 369
Sysmiss 8309
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
798 8309

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

VRE11B DRUGA POSTAJA

Vrednost 15253 Frekvenca
0TUDENT 1
0marje pri jel0ah 2
0tajerski vak 1
0tajerski val 1
105,2 - hit 1
BREZJE 1
KORO0KI RADIO 1
LENART 1
OGNJI00E 1
POMURSKI VAL 1
RGL 2
SALOMON 2
alpski val 2
antena 4
antena,radio hit 1
antena1 1
belvie 1
brezice 1
brezje 2
capris 2
celje, smarje 1
celje,smarje 1
city 5
dur 1
fantasy 3
g top 1
gama 1
gama mm 1
gamma mm 1
hit 15
hrt 2 1
hrva0ko 1
hrvaske 1
kapris 1
koper 6
koper,capris 1
koroski 1
koroski radio 2
kranj 2
krka 7
krka, krsko 1
krsko 1
ljubljana 1
maksi 1
maksi radio 1
maribor 2
mariborski 1
modri val 1
moj radio 1
murski val 10
ne poslousa 1
ne poslu0a radia 1
ne poslusa 1
ne poslusa radia 1