Interni priročniki in navodila

Datum objave: 08. 04. 2017    Datum zadnjega pregleda: 08. 04. 2017

Delovni proces ravnanja z raziskavo

 • Postopek procesiranja

 

Pridobivanje in izbor podatkov za prevzem

 • Navodila za predajo podatkov (za ADP)
 • Navodila za predajo podatkov za dajalce
 • Workflow za zaščito podatkov
 • Delovanje Komisije za zaščito zaupnosti
 • Ključni kriteriji ocenjevanja raziskav za točkovanje znanstvene uspešnosti
 • Navodila za pregledovanje in spravilo gradiv
 • Navodila za zaščito mikropodatkov

 

Prevzem

 • Dodajanje novih raziskav v Jiro
 • Postopek vnosa raziskave
 • Dodatna priporočila za urejanje podatkovne datoteke
 • Navodila za program popravkov Accessove baze
 • Navodila za izdelavo CDB
 • Navodila za izvoz iz baze
 • Navodila za izvoz baze uporabnikov
 • Navodila za objavo na Nesstarju (v 4.0.9)
 • Navodila za objavo na Web-u
 • Navodila za uporabo programa sintaxe.exe za grajenje SPSS, SAS, STATA in R sintakse
 • Priprava končnih podatkovnih datotek
 • Postopek za pripravo podatkovne datoteke in pripadajoče dokumentacije
 • Procesiranje opisov raziskav v xml formatu po DDI DTD standardu
 • Procesiranje opisov raziskav

 

Arhivski informacijski paket

 • Navodila za program za sestavljanje xml-ja (NESSTAR)
 • Navodila za program za sestavljanje xml-ja (WEB)
 • Navodila za uporabo programa za generiranje ACU za na Nesstar
 • Navodila za objavo raziskave na Nesstarju
 • Navodila za objavo raziskave na spletni strani ADP
 • Navodila za uporabo aplikacije e-Trajna hramba

 

Dostop

 • Navodila za dodeljevanje gesel za dostop do Nesstarja
 • Nesstar guide
 • Nesstar navodila sl)

 

Administracija

 • Admin modul za uporabnike
 • Izvoz baze uporabnikov
 • JIRA-navodila za uporabo
 • Administracija Nesstar in Jira strežnika
 • Navodila za uporabo programa Nesstar_logi
 • Navodila za generiranje poročil iz Jira baze
 • Navodila za generiranje poročil iz WEB baze
 • Uvoz CSV datoteke v Excel
 • Shema direktorijev na “Linux” strežniku
 • Navodila za urejanje spletne strani ADP
 • Navodila za dodajanje nove spletne strani, ki ni del Djanga
 • Prevodi za angleško spletno stran
 • Navodila za objavo na spletni strani FDV
 • Navodila za administracijo v Wordpressu
 • Prisotnost na socialnih omrežjih
 • Pripravljanje in pošiljanje e-Novic
 • Navodila za shranjevanje e-Novic
 • Navodila za uporabo Google Analytics in pripravo mesečnega poročila
 • Potni nalog
 • Nastavitev pravic na strežniških direktorijih
 • Pogoste težave uporabnikov
 • Nagrade prof. Klinarja-navodila

 

Tehnologija in varnost

 • Shema sistema ADP
 • Migracija Nesstar Serverja
 • Nedelujoča spletna stran, Nesstar ali Jira
 • Zaščita spletnih vsebin z geslom
 • Varnostno kopiranje
 • Navodila za pregledovanje varnostnih kopij

 

  Kako citiram to stran?

Arhiv družboslovnih podatkov. LETO. Interni priročniki in navodila. Dostopano prek: http://adp.fdv.uni-lj.si/spoznaj/politika/gradiva/ (DD. mesec leto).

  V ADP HRANIMO TUDI

Pretok sporočil na radiu in televiziji, KK

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si