Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2003: Nacionalna identiteta II

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: ISSP03
Glavni avtor(ji):
 • International Social Survey Programme
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Gibson, Rachel
 • Haller, Max
 • Dimova, Lilia
 • Payman, Heather
 • Segovia, Carolina
 • Mateju, Petr
 • Goul Andersen, Jørgen
 • Blom, Raimo
 • Lemel, Yannick
 • Harkness, Janet
 • Park, Alison
 • Robert, Peter
 • Nic Ghiolla Phádraig, Máire;
 • Lewin-Epstein, Noah
 • Aramaki, Hiroshi
 • Tabuns, Aivars
 • Gendal, Philip J.
 • Kalgraff Skjak, Knut
 • Mangahas, Mahar
 • Cichomski, Bogdan
 • Villaverde-Cabral, Manuel
 • Khakhalina, Ludmila
 • Piscova, Magdalena
 • Hafner-Fink, Mitja
 • Struwig, Jare
 • Diez Nicolas, Juan
 • Sang-Wook, Kim
 • Edlund, Jonas
 • Joye, Dominique
 • Fu, Yang-Chin
 • Piani, Giorgina
 • Smith, Tom W.
 • Briceno-Leon, Roberto
Izdelal datoteko podatkov:
ZA - Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung, Nemčija (Köln, Nemčija; 2003)

Finančna podpora:

Vsaka raziskovalna organizacija krije stroške svoje raziskave. Skupnega financiranja ni.

Serija:
 • ISSP/Mednarodna splošna družboslovna anketa = International Social Survey Programme

  Raziskava je iz serije ISSP - Mednarodnega projekta sodelovanja splošnih družboslovnih anket, katerega namen je pridobivanje podatkov primernih za primerjalno analizo. Vsako leto se sodelujoče države odločijo za izvedbo kratkega vprašalnika na izbrano temo. (glej http://www.gesis.org/en/data_service/issp/index.htm in http://www.issp.org/homepage.htm ). Podatki iz mednarodne raziskave so na voljo pod oznako ADP - IDNo: ISSP in letnica.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

pripadnost družbeni skupini, teritorialna pripadnost, nacionalna identiteta, nacionalni ponos, mednarodni odnosi, stališče o zunanji trgovini, odnos do manjšin, odnos do priseljencev, država prednikov, odnos do rasnih in etničničnih skupin, reševanje mednarodnih problemov, stališča o pridobivanju državljanstva, državljanske pravice, poznavanje Evropske Unije, prednosti članstva v EU, govorni jezik v domačem okolju, referendum o vstopu v EU

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - kulturna in nacionalna identiteta
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija
Vsebinska področja ADP
NACIONALNA IDENTITETA
RASNE IN ETNIČNE SKUPINE
DRŽAVLJANSKE PRAVICE
KULTURA
MEDNARODNI ODNOSI
EU


Povzetek:

Mednarodna družboslovna anketa (ISSP) je kontinuiran program mednarodnega sodelovanja. Skupina, osnovana leta 1983, razvija različne raziskovalne module, ki se dotikajo pomembnih družbenih vprašanj in katerih namen je dodati medkulturno perspektivo. Vprašanja zastavljena v tokratni anketi (drugi modul o nacionalni identiteti) so se dotikala različnih tem s področja državljanstva in nacionalne identitete, kot so vprašanja kako "blizu" si svoji državi, o nacionalnem ponosu in odnosu z drugimi državami. Sklop vprašanj je raziskoval onos respondetov do gospodarskega, političnega in kulturnega odpiranje Slovenije, vključujoč odnos do zunanje trgovine, nacionalnost televizijskih programov in filmov, in koristi članstva v Evropski uniji. Respondenti so ocenjevali tudi odnos svoje države do manjšinskih skupin in imigrantov. Demografska vprašanja pa vključujejo spol, starost, izobrazbo, zakonski stan, osebni dohodek anektiranca in dohodek gospodinjstva, zaposlenost, velikost in sestava gospodinjstva, poklic respondenta in veroizpoved, etično in rasno pripradnosti ter državljanstvo anketiranca.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 27. avgust 2003 - 24. december 2003 (Avstralija), november 2004 - december 2004 (Avstrija), marec 2003 - maj 2003 (Bolgarija), 29. januar 2004 - 31. marec 2004 (Kanada), 6. december 2003 - , 24. december 2003 (Čile), 26. september 2003 - 19. oktober 2003 (Češka), 10. oktober, 2003 - 31. januar, 2004 (Danska), 12. september 2003 - 28. november, 2003 (Finska), 1. september 2003 - 1. december, 2003 (Francija), 2. marec 2003 - 12. julij, 2003 (Nemčija), junij 2003 - september, 2003 (Velika Britanija), 28. februar 2003 - 12. marec, 2003 (Madžarska), 1. oktober 2003 - 15. november, 2003 (Irska), 14. december, 2003 - 29. februar, 2004 (Izrael), 29. november 2003 - 7. december, 2003 (Japonska), 10 december, 2003 - 29. december 2003 (Latvija), 11. september 2003 - 28. november, 2003 (Nova Zelandija), 8. oktober 2003 - 5. december, 2003 (Norveška), 10 marec 2003 - 25. marec, 2003 (Filipini), januar 2005 (Poljska), marec 2004 - september, 2004 (Portugalska), 1. julij, 2003 - 15. julij, 2003 (Rusija), februar 2003 - marec 2003 (Slovenija), avgust 2003 - september 2003 (Južnoafriška Republika), 1. julij 2003 - 30. avgust, 2003 (Južna Koreja), 20. april 2004 - 17. maj, 2004 (Slovaška), 23. junij, 2003 - 30. junij, 2003 (Španija), februar 2003 - april, 2003 (Švedska), 6. maj, 2002 - 25. avgust, 2003 (Švica), oktober 2003 - november, 2003 (Tajvan), 12. julij 2004 - 16. avgust, 2004 (Urugvaj), 22. marec 2004 - 8. april 2004 (Venezuela), avgust 2004 - december, 2004 (Združene države Amerike)
Čas izdelave: 2003
Država: Avstrija (AU), Avstralija (AT), Bolgarija (BG), Čile (CL), Češka (CZ), Danska (DK), Finska (FI), Francija (FR), Nemčija (DE), Velika Britanija (GB), Madžarska (HU), Irska (IE), Izrael (IL), Japonska (JP), Južnoafriška Republika (ZA), Južna Koreja (KR), Kanada (CA), Latvija (LV), Nova Zelandija (NZ), Norveška (NO), Filipini (PH), Poljska (PL), Portugalska (PT), Rusija (RU), Slovenija (SI), Slovaška (SK), Španija (ES), Švedska (SE), Švica (CH), Tajvan (TW), Urugvaj (UY), Venezuela (YV), Združene države Amerike (US),
Geografsko pokritje:

Teritorij naštetih držav

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe, stare 19 let in več (TW), osebe stare 18 let in več (AU, AT, BG, CA, CH, CZ, FR, DE, GB, HU, IE, IL, LV, NZ, NO, PH, PL, PT, SI, KR, ES, CH, UY, US), osebe, stare 17 in več (SK, SE, VE) in osebe, stare 16 in več (JP, RU, ZA) ter osebe, stare 15 in več (FI).

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

AT - Institute of Sociology, University of Graz; A U - ACSPRI Centre for Social Research (ACSR); BG - Agency for Social Analyses; CL - Centro de Estudios Publicos; CZ - Institute of Sociology, Acedemy of Sciences of the Czech Republic; DK - Department of Economics, Politics and Public Administration; FI - Department of Sociology and Social Psychology; Statistics Finland; FSD Finnish Social Science Data Archive, University of Tampere FR - FRANCE-ISSP Association (Centre de Rechere en Économie et Statistique) Laboratorie de Sociologie Quanitative; CIDSP (Centre d'Infomatisation des Données Socio-Politiques) Institut d'Études Politiques de Grenoble, Domaine Universitaire; OFCE (Observatorie Français des Conjonctures Économiques); LASMAS (Laboratoire d'Analyse Secondaire et de Méthodes Appliquées en Sociologie); DE - ZUMA (Zentrum für Umfragen, Methoden, und Analysen); GB - National Centre for Social Research; HU - TÁRKI RT Social Research Institute; IE - SSRC (Social Science Research Centre) University College Dublin; IL - Dept. of Sociology and Anthropology Tel Aviv University; JP - NHK, Broadcasting Culture Research Institute Public Opinion Research Division; ZA - Human Science Research Council; KR - Survey Research Center, Sungyunkwan University; CA - Carleton University Survey Centre; LV - Institute of Philosophy and Sociology; NZ - Department of Marketing, Massey University; NO - NSD (Norwegian Social Science Data Services); PH - Mahar Mangahas; PL - ISS (Institute for Social Studies) University of Warsaw; PT - Instituo de Ciências Sociais, University of Lisbon; RU - Levada Analytic Center; SI - Public Opinion and Mass Communication Research Centre (CJMMK), Ljubljana; SK - Institute for Sociology Slovak Academy of Science; ES - ASEP (Análisis Sociológicos Económicos y Políticos); SE - Dept. of Sociology, University of Umeå; CH - SIDOS (Swiss Information and Data Archive for the Social Sciences); TW - Institute of Sociology, Academica Sinica; UY - Departamento de Economia, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la Republica; VE - Laboratorio de Ciencias Sociales, LACSO US - National Opinion Research Center (NORC);

Tip vzorca:

slučajno vzorčenje v skupinicah (GB), večstopenjsko prostorsko verjetnostno vzorčenje (PL, KR, US) večstopenjsko vzorčenje v skupinicah (BG, CH), večstopenjsko verjetnostno vzorčenje (PH), večstopenjsko slučajno vzorčenje (DE), večstopenjsko stratificirano slučajno vzorčenje v skupinicah (AU), večstopenjsko stratificirano verjetnostno vzorčenje (CZ, HU, SK, TW, UY), večstopenjsko stratificirano slučajno kvotno vzorčenje (VE) večstopenjsko stratificirano slučajno vzorčenje (JP, LV, RU, SI), večstopenjsko slučajno vzorčenje v skupinicah (IE ), večstopenjsko stratificirano vzorčenje z uporabo metode Kisheve tabele (IL), večstopenjsko stratificirano slučajno vzorčenej z uporabo metode Kisheve tabele (ZA, CH), slučajen stratificiran vzorec (AT, CA), enostavno slučajno vzorčenje (DK, NO), stratificirano slučajno verjetnostno vzorčenje (PT), sistematično slučajno vzorčenje (FI, NZ), verjetnostno vzorčenje (FR), ni definirano (ES, SE).

Način zbiranja podatkov:

vprašalnik za samo-anketiranje izpolnjen po osebnem intervjuju z anketarjem (GB, PL), samo-anketiranje ob prisotnosti anketarja (DE, RU, US) samo-anketiranje, anketa poslana po pošti (AU, CA, DK, FI, FR, NZ, NO, SE), osebni intervju (AT, BG, CL, CZ, HU, IE, IL, JP, LV, PH, PT, SK, SI, ZA, KR, ES, TW, UY, VE), računalniško podprto osebno anketiranje (CH), računalniško podprto samo-anketiranje (US), in telefonska anketa (DK).

Uteževanje:

Da (AT, CA, CZ, FI, FR, GB, HU, IE, PH, PL, PT, RU, SK, ZA, ES, CH, UY, US, VE); Ne (AU, BG, CH, DE, IL, JP, LV, NZ, NO, SI, KR, SE, TW), Ni podatka. (DK). Natančni postopki tvorjenja uteži so opisani v kodirni knjigi.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: ISSP03 - International Social Survey Programme: National Identity II [datoteka podatkov], 2003

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 240
 • število enot: 44170

Verzija: december 2005

Spremenljivke

v1 ZA Study Number

Vrednost 13 Frekvenca
2003 2003: National Identity II 44170
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
44170 0 2003 2003

Vrednosti spremenljivk od 2003 do 2003

v2 Respondent Number

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
44170 0 20030000001 20034158246 20030243656.6 770438.745

Vrednosti spremenljivk od 20030000001 do 20034158246

v3 Country

Vrednost 31 Frekvenca
1 Australia (AU) 2183
2 Germany-West (DE-W) 850
3 Germany-East (DE-E) 437
4 Great Britain (GB) 873
6 United States (US) 1216
7 Austria (AT) 1006
8 Hungary (HU) 1021
10 Ireland (IE) 1065
12 Norway (NO) 1469
13 Sweden (SE) 1186
14 Czech Republic (CZ) 1276
15 Slovenia (SI) 1093
16 Poland (PL) 1277
17 Bulgaria (BG) 1069
18 Russia (RU) 2383
19 New Zealand (NZ) 1036
20 Canada (CA) 1211
21 Philippines (PH) 1200
22 Israel Jews (IL-J) 1066
23 Israel Arabs (IL-A) 152
24 Japan (JP) 1102
25 Spain (ES) 1212
26 Latvia (LV) 1000
27 Slovak Republic (SK) 1152
28 France (FR) 1669
30 Portugal (PT) 1602
31 Chile (CL) 1505
32 Denmark (DK) 1322
33 Switzerland (CH) 1037
36 Venezuela (VE) 1199
37 Finland (FI) 1379
40 South Africa (ZA) 2483
41 Taiwan (TW) 2016
42 South Korea (KR) 1315
43 Uruguay (UY) 1108
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
44170 0 1 43

Vrednosti spremenljivk od 1 do 43

v1 ZA Study Number

Vrednost 1240 Frekvenca
2003 2003: National Identity II 44170
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
44170 0 2003 2003

Vrednosti spremenljivk od 2003 do 2003

v2 Respondent Number

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
44170 0 20030000001 20034158246 20030243656.6 770438.745

Vrednosti spremenljivk od 20030000001 do 20034158246

v3 Country

Vrednost 3238 Frekvenca
1 Australia (AU) 2183
2 Germany-West (DE-W) 850
3 Germany-East (DE-E) 437
4 Great Britain (GB) 873
6 United States (US) 1216
7 Austria (AT) 1006
8 Hungary (HU) 1021
10 Ireland (IE) 1065
12 Norway (NO) 1469
13 Sweden (SE) 1186
14 Czech Republic (CZ) 1276
15 Slovenia (SI) 1093
16 Poland (PL) 1277
17 Bulgaria (BG) 1069
18 Russia (RU) 2383
19 New Zealand (NZ) 1036
20 Canada (CA) 1211
21 Philippines (PH) 1200
22 Israel Jews (IL-J) 1066
23 Israel Arabs (IL-A) 152
24 Japan (JP) 1102
25 Spain (ES) 1212
26 Latvia (LV) 1000
27 Slovak Republic (SK) 1152
28 France (FR) 1669
30 Portugal (PT) 1602
31 Chile (CL) 1505
32 Denmark (DK) 1322
33 Switzerland (CH) 1037
36 Venezuela (VE) 1199
37 Finland (FI) 1379
40 South Africa (ZA) 2483
41 Taiwan (TW) 2016
42 South Korea (KR) 1315
43 Uruguay (UY) 1108
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
44170 0 1 43

Vrednosti spremenljivk od 1 do 43

v4 Most important group R identifies with

Q. 1. We are all part of different groups. Some are more important to us than others when we think of ourselves. In general, which in the following list is most important to you in describing who you are?

Vrednost 4237 Frekvenca
1 Your occupation 7324
2 Your ethnic background 2331
3 Your gender 4253
4 Your age group 2764
5 Your religion 2123
6 Pref political party 438
7 Your nationality 3573
8 Your family or marital status 12924
9 Your social class 1277
10 The part of country you live in 2030
11 [ES] None 74
0 Not available 0
98 Cant choose 939
99 Na, refused 4120
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
39111 5059 1 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

v5 Second most important group R identifies with Q. 1. We are all part of different groups. Some are more important to us than others when we think of ourselves. In general, which in the following list is most important to you in describing who you are?

Second most important?

Vrednost 5236 Frekvenca
1 Your occupation 6850
2 Your ethnic background 2477
3 Your gender 4005
4 Your age group 4278
5 Your religion 2930
6 Pref political party 925
7 Your nationality 4338
8 Your family or marital status 6308
9 Your social class 2717
10 The part of country you live in 3753
11 [ES] None 90
0 Not available 0
98 Cant choose 1043
99 Na, refused, no second response 4456
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
38671 5499 1 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

v6 Third most important group R identifies with Q. 1. We are all part of different groups. Some are more important to us than others when we think of ourselves. In general, which in the following list is most important to you in describing who you are?

Third most important?

Vrednost 6235 Frekvenca
1 Your occupation 4967
2 Your ethnic background 2411
3 Your gender 3551
4 Your age group 4081
5 Your religion 2513
6 Pref political party 1512
7 Your nationality 4206
8 Your family or marital status 4385
9 Your social class 3611
10 The part of country you live in 6480
11 [ES] None 108
0 Not available 0
98 Cant choose 1388
99 Na, refused, no third response 4957
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37825 6345 1 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

v7 How close do you feel to: Your town - city Q2.- How close do you feel to1...

Your town or city

Vrednost 7234 Frekvenca
1 Very close 16840
2 Close 18282
3 Not very close 6594
4 Not close at all 1482
0 Not available 0
8 Cant choose 530
9 NA 442
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
43198 972 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v8 How close do you feel to: Your [county] Q2.- How close do you feel to1...

Your [county]2

Vrednost 8233 Frekvenca
1 Very close 13644
2 Close 19063
3 Not very close 8190
4 Not close at all 1976
0 Not available 0
8 Cant choose 734
9 NA 563
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
42873 1297 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v9 How close do you feel to:[Country] Q2.- How close do you feel to1...

[COUNTRY]

Vrednost 9232 Frekvenca
1 Very close 20782
2 Close 17441
3 Not very close 4089
4 Not close at all 973
0 Not available 0
8 Cant choose 471
9 NA 414
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
43285 885 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v10 How close do you feel to: continent Q2.- How close do you feel to1...

[Continent; e.g. Europe]2

Vrednost 10231 Frekvenca
1 Very close 7789
2 Close 14068
3 Not very close 12150
4 Not close at all 7361
0 Not available 0
8 Cant choose 2046
9 NA 756
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
41368 2802 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v11 Important: to have been born in[Country] Q3.- Some people say that the following things are important for being truly [NATIONALITY]1. Others say they are not important. How important do you think each of the following is... (Please, tick one box on each line)

to have been born in [COUNTRY]

Vrednost 11230 Frekvenca
1 Very important 19084
2 Fairly important 13447
3 Not very important 7254
4 Not important at all 3289
0 Not available 0
8 Cant choose 539
9 NA 557
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
43074 1096 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v12 Important: To have[Country Nationality] citizenship Q3.- Some people say that the following things are important for being truly [NATIONALITY]1. Others say they are not important. How important do you think each of the following is... (Please, tick one box on each line)

to have [COUNTRY NATIONALITY] citizenship

Vrednost 12229 Frekvenca
1 Very important 23365
2 Fairly important 14272
3 Not very important 4124
4 Not important at all 1341
0 Not available 0
8 Cant choose 420
9 NA 648
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
43102 1068 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v13 Important: To have lived in[Country] for most of one’s life Q3.- Some people say that the following things are important for being truly [NATIONALITY]1. Others say they are not important. How important do you think each of the following is... (Please, tick one box on each line)

to have lived in [COUNTRY] for most of one’s life

Vrednost 13228 Frekvenca
1 Very important 18073
2 Fairly important 15459
3 Not very important 7406
4 Not important at all 1998
0 Not available 0
8 Cant choose 518
9 NA 716
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
42936 1234 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v14 Important: To be able to speak [Country language] Q3.- Some people say that the following things are important for being truly [NATIONALITY]1. Others say they are not important. How important do you think each of the following is... (Please, tick one box on each line)

to be able to speak [COUNTRY LANGUAGE] 2

Vrednost 14227 Frekvenca
1 Very important 25337
2 Fairly important 12853
3 Not very important 3641
4 Not important at all 1383
0 Not available 0
8 Cant choose 286
9 NA 670
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
43214 956 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v15 Important: To be a [religion] Q3.- Some people say that the following things are important for being truly [NATIONALITY]1. Others say they are not important. How important do you think each of the following is... (Please, tick one box on each line)

to be a [religion] 2

Vrednost 15226 Frekvenca
1 Very important 10721
2 Fairly important 8887
3 Not very important 10047
4 Not important at all 12614
0 Not available 0
8 Cant choose 1131
9 NA 770
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
42269 1901 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v16 Important: To respect[Country Nationality] political institutions and laws Q3.- Some people say that the following things are important for being truly [NATIONALITY]1. Others say they are not important. How important do you think each of the following is... (Please, tick one box on each line)

to respect [COUNTRY NATIONALITY] political institutions and laws

Vrednost 16225 Frekvenca
1 Very important 21201
2 Fairly important 16287
3 Not very important 3807
4 Not important at all 1477
0 Not available 0
8 Cant choose 764
9 NA 634
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
42772 1398 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v17 Important: To feel[Country Nationality] Q3.- Some people say that the following things are important for being truly [NATIONALITY]1. Others say they are not important. How important do you think each of the following is... (Please, tick one box on each line)

to feel [COUNTRY NATIONALITY]

Vrednost 17224 Frekvenca
1 Very important 24713
2 Fairly important 13790
3 Not very important 3225
4 Not important at all 1177
0 Not available 0
8 Cant choose 608
9 NA 657
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
42905 1265 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v18 Important: To have[Country Nationality] ancestry Q3.- Some people say that the following things are important for being truly [NATIONALITY]1. Others say they are not important. How important do you think each of the following is... (Please, tick one box on each line)

to have [COUNTRY NATIONALITY] ancestry 2

Vrednost 18223 Frekvenca
1 Very important 14046
2 Fairly important 12115
3 Not very important 9217
4 Not important at all 5342
0 Not available 2069
8 Cant choose 694
9 NA 687
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40720 3450 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v19 I would rather be a citizen of[Country] than of any other country in the world Q. 4. How much do you agree or disagree with the following statements? (Please, tick one box on each line)

I would rather be a citizen of [COUNTRY] than of any other country in the world

Vrednost 19222 Frekvenca
1 Agree strongly 18151
2 Agree 14639
3 Neither agree nor disagree 6405
4 Disagree 2676
5 Disagree strongly 1018
0 Not available 0
8 Cant choose 796
9 NA 485
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
42889 1281 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v20 There are some things about[Country] today that make me feel ashamed of[Country] How much do you agree or disagree with the following statements? (Please, tick one box on each line)

There are some things about [COUNTRY] today that make me feel ashamed of [COUNTRY]

Vrednost 20221 Frekvenca
1 Agree strongly 7638
2 Agree 17523
3 Neither agree nor disagree 7484
4 Disagree 7077
5 Disagree strongly 2769
0 Not available 0
8 Cant choose 1104
9 NA 575
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
42491 1679 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v21 The world would be a better place if people from other countries were more like the[Country Nationality] How much do you agree or disagree with the following statements? (Please, tick one box on each line)

The world would be a better place if people from other countries were more like the [COUNTRY NATIONALITY]

Vrednost 21220 Frekvenca
1 Agree strongly 4064
2 Agree 10464
3 Neither agree nor disagree 12786
4 Disagree 10257
5 Disagree strongly 3706
0 Not available 0
8 Cant choose 2327
9 NA 566
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
41277 2893 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v22 Generally speaking,[Country] is a better country than most other countries How much do you agree or disagree with the following statements? (Please, tick one box on each line)

Generally speaking, [COUNTRY] is a better country than most other countries

Vrednost 22219 Frekvenca
1 Agree strongly 7405
2 Agree 15423
3 Neither agree nor disagree 10127
4 Disagree 7056
5 Disagree strongly 2007
0 Not available 0
8 Cant choose 1593
9 NA 559
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
42018 2152 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v23 People should support their country even if the country is in the wrong. How much do you agree or disagree with the following statements? (Please, tick one box on each line)

People should support their country even if the country is in the wrong

Vrednost 23218 Frekvenca
1 Agree strongly 4653
2 Agree 11110
3 Neither agree nor disagree 7740
4 Disagree 12667
5 Disagree strongly 4998
0 Not available 1069
8 Cant choose 1329
9 NA 604
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
41168 3002 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v24 When my country does well in international sports, it makes me proud to be[Country Nationality] How much do you agree or disagree with the following statements? (Please, tick one box on each line)

When my country does well in international sports, it makes me proud to be [COUNTRY NATIONALITY]

Vrednost 24217 Frekvenca
1 Agree strongly 17415
2 Agree 17191
3 Neither agree nor disagree 5046
4 Disagree 1435
5 Disagree strongly 793
0 Not available 1069
8 Cant choose 701
9 NA 520
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
41880 2290 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v25 I am often less proud of[Country] than I would like to be How much do you agree or disagree with the following statements? (Please, tick one box on each line)

I am often less proud of [COUNTRY] than I would like to be.

Vrednost 25216 Frekvenca
1 Agree strongly 5977
2 Agree 14870
3 Neither agree nor disagree 9809
4 Disagree 8886
5 Disagree strongly 2478
0 Not available 0
8 Cant choose 1529
9 NA 621
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
42020 2150 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v26 How proud: The way democracy works How proud are you of [COUNTRY] in each of the following? (Please, tick one box on each line).

the way democracy works

Vrednost 26215 Frekvenca
1 Very proud 5328
2 Somewhat proud 16510
3 Not very proud 13251
4 Not proud at all 5766
0 Not available 0
8 Cant choose 2721
9 NA 594
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40855 3315 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v27 How proud: Its political influence in the world How proud are you of [COUNTRY] in each of the following? (Please, tick one box on each line).

its political influence in the world

Vrednost 27214 Frekvenca
1 Very proud 3517
2 Somewhat proud 15048
3 Not very proud 14756
4 Not proud at all 6120
0 Not available 0
8 Cant choose 3998
9 NA 731
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
39441 4729 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v28 How proud: [Country’s] economic achievements How proud are you of [COUNTRY] in each of the following? (Please, tick one box on each line).

[COUNTRY’s] economic achievements

Vrednost 28213 Frekvenca
1 Very proud 5184
2 Somewhat proud 16149
3 Not very proud 12698
4 Not proud at all 6674
0 Not available 0
8 Cant choose 2782
9 NA 683
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40705 3465 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v29 How proud: Its social security system How proud are you of [COUNTRY] in each of the following? (Please, tick one box on each line).

Its social security system

Vrednost 29212 Frekvenca
1 Very proud 4782
2 Somewhat proud 13833
3 Not very proud 13359
4 Not proud at all 9379
0 Not available 0
8 Cant choose 2164
9 NA 653
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
41353 2817 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v30 How proud: Its scientific and technological achievements How proud are you of [COUNTRY] in each of the following? (Please, tick one box on each line).

its scientific and technological achievements

Vrednost 30211 Frekvenca
1 Very proud 10172
2 Somewhat proud 20227
3 Not very proud 7017
4 Not proud at all 2069
0 Not available 0
8 Cant choose 3934
9 NA 751
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
39485 4685 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v31 How proud: Its achievements in sports How proud are you of [COUNTRY] in each of the following? (Please, tick one box on each line).

its achievements in sports

Vrednost 31210 Frekvenca
1 Very proud 13974
2 Somewhat proud 19457
3 Not very proud 6012
4 Not proud at all 1839
0 Not available 0
8 Cant choose 2229
9 NA 659
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
41282 2888 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v32 How proud: Its achievements in the arts and literature How proud are you of [COUNTRY] in each of the following? (Please, tick one box on each line).

its achievements in the arts and literature

Vrednost 32209 Frekvenca
1 Very proud 11009
2 Somewhat proud 20117
3 Not very proud 6357
4 Not proud at all 1551
0 Not available 0
8 Cant choose 4385
9 NA 751
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
39034 5136 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v33 How proud: [Country’S] armed forces How proud are you of [COUNTRY] in each of the following? (Please, tick one box on each line).

[COUNTRY’S] armed forces

Vrednost 33208 Frekvenca
1 Very proud 7936
2 Somewhat proud 13895
3 Not very proud 10864
4 Not proud at all 6234
0 Not available 0
8 Cant choose 4522
9 NA 719
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
38929 5241 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v34 How proud: Its history How proud are you of [COUNTRY] in each of the following? (Please, tick one box on each line).

its history

Vrednost 34207 Frekvenca
1 Very proud 15044
2 Somewhat proud 17843
3 Not very proud 6030
4 Not proud at all 1836
0 Not available 0
8 Cant choose 2713
9 NA 704
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40753 3417 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v35 How proud: Its fair and equal treatment of all groups in society How proud are you of [COUNTRY] in each of the following? (Please, tick one box on each line).

Its fair and equal treatment of all groups in society

Vrednost 35206 Frekvenca
1 Very proud 5006
2 Somewhat proud 13668
3 Not very proud 13359
4 Not proud at all 8330
0 Not available 0
8 Cant choose 3143
9 NA 664
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40363 3807 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v36 [Country] should limit the import of foreign products in order to protect its national economy. How much do you agree or disagree with the following statements? (Please, tick one box on each line)

[COUNTRY] should limit the import of foreign products in order to protect its national economy.

Vrednost 36205 Frekvenca
1 Agree strongly 8886
2 Agree 14846
3 Neither agree nor disagree 7994
4 Disagree 7619
5 Disagree strongly 2325
0 Not available 0
8 Cant choose 1969
9 NA 531
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
41670 2500 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v37 For certain problems, like environment pollution, international bodies should have the right to enforce solutions How much do you agree or disagree with the following statements? (Please, tick one box on each line)

For certain problems, like environment pollution, international bodies should have the right to enforce solutions

Vrednost 37204 Frekvenca
1 Agree strongly 9553
2 Agree 18264
3 Neither agree nor disagree 6236
4 Disagree 3623
5 Disagree strongly 1016
0 Not available 2483
8 Cant choose 2406
9 NA 589
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
38692 5478 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v38 [Country] should follow its own interests, even if this leads to conflicts with other nations How much do you agree or disagree with the following statements? (Please, tick one box on each line)

[COUNTRY] should follow its own interests, even if this leads to conflicts with other nations.

Vrednost 38203 Frekvenca
1 Agree strongly 7037
2 Agree 14502
3 Neither agree nor disagree 8973
4 Disagree 8801
5 Disagree strongly 2039
0 Not available 0
8 Cant choose 2233
9 NA 585
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
41352 2818 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v39 Foreigners should not be allowed to buy land in[Country] How much do you agree or disagree with the following statements? (Please, tick one box on each line)

Foreigners should not be allowed to buy land in [COUNTRY]

Vrednost 39202 Frekvenca
1 Agree strongly 8814
2 Agree 9705
3 Neither agree nor disagree 8544
4 Disagree 10670
5 Disagree strongly 3935
0 Not available 0
8 Cant choose 1932
9 NA 570
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
41668 2502 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v40 [Country’s] television should give preference to[Country] films and programmes How much do you agree or disagree with the following statements? (Please, tick one box on each line)

[COUNTRY’S] television should give preference to [COUNTRY] films and programmes

Vrednost 40201 Frekvenca
1 Agree strongly 8307
2 Agree 13048
3 Neither agree nor disagree 9158
4 Disagree 8626
5 Disagree strongly 3180
0 Not available 0
8 Cant choose 1314
9 NA 537
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
42319 1851 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v41 Large international companies are doing more and more damage to local businesses in[Country]. How much do you agree or disagree with the following statements? (Please, tick one box on each line)

Large international companies are doing more and more damage to local businesses in [COUNTRY].

Vrednost 41200 Frekvenca
1 Agree strongly 8646
2 Agree 15673
3 Neither agree nor disagree 8351
4 Disagree 6140
5 Disagree strongly 1256
0 Not available 0
8 Cant choose 3532
9 NA 572
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40066 4104 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v42 Free trade leads to better products becoming available in[Country]. How much do you agree or disagree with the following statements? (Please, tick one box on each line)

Free trade leads to better products becoming available in [COUNTRY].

Vrednost 42199 Frekvenca
1 Agree strongly 5848
2 Agree 19118
3 Neither agree nor disagree 8432
4 Disagree 4340
5 Disagree strongly 906
0 Not available 2483
8 Cant choose 2478
9 NA 565
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
38644 5526 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v43 In general,[Country] should follow the decisions of international organizations to which it belongs, even if the government does not agree with them. How much do you agree or disagree with the following statements? (Please, tick one box on each line)

In general, [COUNTRY] should follow the decisions of international organizations to which it belongs, even if the government does not agree with them.

Vrednost 43198 Frekvenca
1 Agree strongly 3016
2 Agree 12627
3 Neither agree nor disagree 11437
4 Disagree 9729
5 Disagree strongly 2088
0 Not available 0
8 Cant choose 4588
9 NA 685
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
38897 5273 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v44 International organizations are taking away too much power from the[Country Nationality] government. How much do you agree or disagree with the following statements? (Please, tick one box on each line)

International organizations are taking away too much power from the [COUNTRY NATIONALITY] government.

Vrednost 44197 Frekvenca
1 Agree strongly 4551
2 Agree 13585
3 Neither agree nor disagree 10598
4 Disagree 7971
5 Disagree strongly 1257
0 Not available 0
8 Cant choose 5523
9 NA 685
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37962 6208 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v45 Increased exposure to foreign films, music, and books is damaging our national and local cultures. How much do you agree or disagree with the following statements? (Please, tick one box on each line)

Increased exposure to foreign films, music, and books is damaging our national and local cultures.

Vrednost 45196 Frekvenca
1 Agree strongly 5593
2 Agree 10756
3 Neither agree nor disagree 7811
4 Disagree 12113
5 Disagree strongly 4169
0 Not available 1036
8 Cant choose 2136
9 NA 556
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40442 3728 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v46 A benefit of the Internet is that it makes information available to more and more people worldwide.

Vrednost 46195 Frekvenca
1 Agree strongly 16284
2 Agree 18201
3 Neither agree nor disagree 3730
4 Disagree 1161
5 Disagree strongly 400
0 Not available 0
8 Cant choose 3759
9 NA 635
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
39776 4394 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v47 It is impossible for people who do not share [Country’s] customs and traditions to become fully [Country’s nationality] How much do you agree or disagree with the following statements? (Please, tick one box on each line)

A benefit of the Internet is that it makes information available to more and more people worldwide.

Vrednost 47194 Frekvenca
1 Agree strongly 8328
2 Agree 13717
3 Neither agree nor disagree 6793
4 Disagree 9506
5 Disagree strongly 2558
0 Not available 1505
8 Cant choose 1305
9 NA 458
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40902 3268 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v48 Ethnic minorities should be given government assistance to preserve their customs and traditions How much do you agree or disagree with the following statements? (Please, tick one box on each line)

It is impossible for people who do not share [COUNTRY’s] customs and traditions to become fully [COUNTRY’S NATIONALITY]

Vrednost 48193 Frekvenca
1 Agree strongly 5636
2 Agree 13959
3 Neither agree nor disagree 8292
4 Disagree 7987
5 Disagree strongly 4295
0 Not available 1505
8 Cant choose 1989
9 NA 507
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40169 4001 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v49 Help minorities to preserve traditions How much do you agree or disagree with the following statements? (Please, tick one box on each line)

Ethnic minorities should be given government assistance to preserve their customs and traditions

Vrednost 49192 Frekvenca
1 Maintain traditions 17849
2 Adapt into larger society 19688
0 Not available 0
8 Dont know 5446
9 NA 1187
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37537 6633 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v50 Immigrants increase crime rates Some people say that it is better for a country if different racial and ethnic groups maintain their distinct customs and traditions. Others say that it is better if these groups adapt and blend into the larger society. Which of these views comes closer to your own?

Immigrants increase crime rates

Vrednost 50191 Frekvenca
1 Agree strongly 7142
2 Agree 12698
3 Neither agree nor disagree 8194
4 Disagree 8927
5 Disagree strongly 2345
0 Not available 2483
8 Cant choose 1878
9 NA 503
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
39306 4864 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v51 Immigrants are generally good for [Country’s] economy There are different opinions about immigrants from other countries living in [COUNTRY]. (By “immigrants” we mean people who come to settle in [COUNTRY])1. How much do you agree or disagree with each of the following statements? (Please, tick one box on each line)

Immigrants are generally good for [COUNTRY’S] economy

Vrednost 51190 Frekvenca
1 Agree strongly 2135
2 Agree 12351
3 Neither agree nor disagree 11208
4 Disagree 9520
5 Disagree strongly 3060
0 Not available 2483
8 Cant choose 2874
9 NA 539
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
38274 5896 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v52 Immigrants take jobs away from people who were born in[Country] There are different opinions about immigrants from other countries living in [COUNTRY]. (By “immigrants” we mean people who come to settle in [COUNTRY])2. How much do you agree or disagree with each of the following statements? (Please, tick one box on each line)

Immigrants take jobs away from people who were born in [COUNTRY]

Vrednost 52189 Frekvenca
1 Agree strongly 5562
2 Agree 11211
3 Neither agree nor disagree 8166
4 Disagree 11223
5 Disagree strongly 3579
0 Not available 2483
8 Cant choose 1428
9 NA 518
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
39741 4429 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v53 Immigrants improve[Country Nationality] society by bringing in new ideas and cultures There are different opinions about immigrants from other countries living in [COUNTRY]. (By “immigrants” we mean people who come to settle in [COUNTRY])3. How much do you agree or disagree with each of the following statements? (Please, tick one box on each line)

Immigrants improve [COUNTRY NATIONALITY] society by bringing in new ideas and cultures

Vrednost 53188 Frekvenca
1 Agree strongly 3246
2 Agree 15014
3 Neither agree nor disagree 10119
4 Disagree 7572
5 Disagree strongly 2691
0 Not available 2483
8 Cant choose 2523
9 NA 522
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
38642 5528 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v54 Government spends too much money assisting immigrants There are different opinions about immigrants from other countries living in [COUNTRY]. (By “immigrants” we mean people who come to settle in [COUNTRY])4. How much do you agree or disagree with each of the following statements? (Please, tick one box on each line)

e. Government spends too much money assisting immigrants.

Vrednost 54187 Frekvenca
1 Agree strongly 6450
2 Agree 10688
3 Neither agree nor disagree 9132
4 Disagree 7687
5 Disagree strongly 2249
0 Not available 2483
8 Cant choose 4932
9 NA 549
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
36206 7964 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v55 Number of immigrants coming to country

Do you think the number of immigrants to [COUNTRY] nowadays should be ...

Vrednost 55186 Frekvenca
1 Increase a lot 1116
2 Increase a little 3004
3 Remain the same 12179
4 Reduced a little 10393
5 Reduced a lot 10297
0 Not available 2483
8 Cant choose 4303
9 Na, refused 395
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
36989 7181 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v56 Are you a citizen of[Country]

Are you a citizen of [COUNTRY]?

Vrednost 56185 Frekvenca
1 Yes 41624
2 No 2288
0 Not available 0
9 Na, refused 258
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
43912 258 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v57 Parents citizen of (country) at birth

At the time of your birth, were both, one or neither of your parents citizens of [COUNTRY]?

Vrednost 57184 Frekvenca
1 Both citizens 38518
2 Only father citizen 671
3 Only mother citizen 580
4 Neither parent 2855
0 Not available 1093
9 Dk,Na, refused 453
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
42624 1546 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v58 Racial-ethnic group of R

(Racial/ethnic (linguistic, religious) group of respondent. No extra question needed if you have the information in your demographics part. 1

Vrednost 58183 Frekvenca
1 Africa,Mandinka,Somalia,Sudan,Yoruba 211
2 Afrikaan 0
3 Aklanon,Romblon 1
4 Albanian 3
5 Alsacien, France 0
6 American Indian,Navajo,Ind.Dialect 26
7 American,American only,America,(D:USA) 4
8 Antiqueńo 5
9 Arab,Arabic,Muslim 8
10 Armenian,Transcaucasian 70
11 Asian,Asia,other Asian 16
12 Australian,Oceanian,Australia 15
13 Austrian,Austria 787
14 Bangladeshi,Bengali,Bangladesh 1
15 Basque/Vasco 0
16 Belgian,Belgium 4
17 Belorussian,Bialorussian 34
18 Bicolano/Bikol 60
19 Bilaan 4
20 Black/African/Carribean,No-Spanish 27
21 Bosnian, SLO:ethn.Muslim 38
22 Breton, France 0
23 Bul-anon 5
24 Bulgarian 922
25 Cajun French 0
26 Catalan,Valencian,Balear/Mallorquin 0
27 Coloured 0
28 Cook Island Maori 8
29 Corse, France 0
30 Creole,Surinam/Sranan,Metis,Chavacano 1
31 Jewish/Yiddish 36
32 Croatian 39
33 Czech-Czechia,Czech Republic 1124
34 Chinese-Cantonese,Hakka,Mandarin 2054
35 Danish,Denmark 1096
36 Danish+English 0
37 English + Persian 0
38 English + Tai 0
39 English,England&Wales,UK,England 497
40 Esperanto,Latin,Slavonik,Celtic 0
41 Estonia 2
42 Ethiopia 1
43 European,White/European,Europe 682
44 Europeans Mediterranean 106
45 Finnish,Finland 1400
46 French,France 1890
47 Gallego 0
48 Georgian 0
49 German,Germany (CZ:Nemec) 1238
50 German+Danish 2
51 Greek,Greece 9
52 Hebrew/Ivrit 9
53 Hungarian,Hungary (CZ:Magyar) 1133
54 Ibanag 10
55 Ifugao 1
56 Igorot 3
57 Ilocano 156
58 Ilonggo 195
59 French+English 0
60 Indian,Hindi,Urdu,Gujarati,Tamil 30
61 Indonesian,Malay/Malaysian 5
62 Inuit, Eskimo 17
63 Iranian,Persian/Farsi,Dari 8
64 Iraq 1
65 Irish/Irish Gaelic,Ireland 1032
66 Isindebele 0
67 Isixhosa 0
68 Isizulu 0
69 Italian,Italy 254
70 Itawis 1
71 Itneg 1
72 Japanese,Japan 1094
73 Jordan 1
74 Kapampangan 18
75 Karay-a 4
76 Korean 1318
77 Kurdish,Assyrian,Lebanese 6
78 Latin-American, South America, Spanish Origin from western c 171
79 Latvian,Estonian,Lith.,Baltic 604
80 Lithuanian 0
81 Luxemborger, Luxemburg 0
82 Philippine other (Maguindanao, Kuyonin, Tangadanon, Zambaleń 50
83 Maori,NZ Maori 174
84 Maranaw/Maranao 2
85 Masbateńo 13
86 Metis 6
87 Montenegro 1
88 Moravian 111
89 Netherlands,Dutch,Flemish 20
90 Nordic,Scandinavian other 10
91 North Africans 25
92 Norwegian,Norway 1386
93 Occitan, France 0
94 One non-Swedish,both non-Swedish 0
95 Oriental 1
96 Ozamisnon 1
97 Pacific,Polynesian,Chamorro Guam 2
98 Pakistan,Panjab/Punjabi,Pashto 7
99 Panggalatok Pangasinan,Pangasinense 10
100 Philippines,Tagalog,Filippino 298
101 Pidgin, PNG Pidgin 0
102 Polish,Pole,Poland 72
103 Portuguese, Portugal 1418
104 Provençal, France 0
105 Romani,Gipsy ,Tzyganes 73
106 Romanian/Rumanian 10
107 Romblonon 4
108 Russian,Russia,USSR&Rep. 2475
109 Samic,Lapp 3
110 Samoan,Tokelauan 16
111 Scotland,Scots Gaelic,Scottish 72
112 Sepedi 0
113 Serbia,Serbian,Serb, Yugoslavian 97
114 Sesotho 0
115 Setswana 0
116 Silesian 9
117 Siswati 0
118 Slovakia,Slovak 1045
119 Slovenia,Slovenian,Slovene 1001
120 Somalia 1
121 Spanish,Castilian,Castellano 383
122 Subanen 3
123 Surigaonon 2
124 Swedish (both citizen) 1114
125 Switzerland,Rheto-roman 822
126 Tatar 97
127 Thai,Khmer,Vietnamese,Cont.Southeast 8
128 Tongan,Niuean 7
130 Tshivenda/Lemba 0
131 Turkey,Turkish 138
132 Ukraine,Ukrainian 59
133 Visayan/Cebuano,Boholano,Leyteno 313
134 Waray 47
135 Welsh 0
136 Whites (all) 2158
137 Xitsonga 0
138 Zamboangeńo 1
980 Other African language 0
981 Other,East European 69
982 Other,Middle East 1
983 Other,Mixed origin 446
984 Other,Western European 22
990 No languages at all 0
998 No answer 0
999 Don´t know 650
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
32601 11569 1 984

Vrednosti spremenljivk od 1 do 990

v59 Children born in[Country] of parents who are not citizens should have the right to become[Country Nationality] citizens. How much do you agree or disagree with the following statements? (Please, tick one box on each line)

Children born in [COUNTRY] of parents who are not citizens should have the right to become [COUNTRY NATIONALITY] citizens.

Vrednost 59182 Frekvenca
1 Agree strongly 12443
2 Agree 18639
3 Neither agree nor disagree 4750
4 Disagree 4524
5 Disagree strongly 1659
0 Not available 0
8 Cant choose 1718
9 NA 437
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
42015 2155 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v60 Children born abroad should have the right to become[Country Nationality] citizens if at least one of their parents is [Country Nationality] citizen. How much do you agree or disagree with the following statements? (Please, tick one box on each line)

Children born abroad should have the right to become [COUNTRY NATIONALITY] citizens if at least one of their parents is a [COUNTRY NATIONALITY] citizen.

Vrednost 60181 Frekvenca
1 Agree strongly 11935
2 Agree 21955
3 Neither agree nor disagree 4902
4 Disagree 2661
5 Disagree strongly 623
0 Not available 0
8 Cant choose 1660
9 NA 434
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
42076 2094 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v61 Legal immigrants to[Country] who are not citizens should have the same rights as[Country Nationality] citizens. How much do you agree or disagree with the following statements? (Please, tick one box on each line)

Legal immigrants to [COUNTRY] who are not citizens should have the same rights as [COUNTRY NATIONALITY] citizens.

Vrednost 61180 Frekvenca
1 Agree strongly 6171
2 Agree 13957
3 Neither agree nor disagree 7282
4 Disagree 10409
5 Disagree strongly 3822
0 Not available 0
8 Cant choose 2068
9 NA 461
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
41641 2529 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v62 [Country] should take stronger measures to exclude illegal immigrants? How much do you agree or disagree with the following statements? (Please, tick one box on each line)

[COUNTRY] should take stronger measures to exclude illegal immigrants?

Vrednost 62179 Frekvenca
1 Agree strongly 17707
2 Agree 14483
3 Neither agree nor disagree 5159
4 Disagree 3267
5 Disagree strongly 1326
0 Not available 0
8 Cant choose 1767
9 NA 461
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
41942 2228 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v63 How proud are you being country national

How proud are you of being [COUNTRY NATIONALITY]? (Please, tick one box on each line)

Vrednost 63178 Frekvenca
1 Very proud 21418
2 Somewhat proud 15463
3 Not very proud 4189
4 Not proud at all 902
0 NAP, NAV, I am not [COUNTRY NATIONALITY] 589
8 Cant choose 1174
9 Na, refused 435
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
41972 2198 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v64 What language speak at home 1st mention What languages do you speak most often at home? At home, I speak: [write down up to two choices]What languages do you speak most often at home? At home, I speak: [write down up to two choices]

1st mention

Vrednost 64177 Frekvenca
1 Africa,Mandinka,Somalia,Sudan,Yoruba 6
2 Afrikaan 654
3 Aklanon,Romblon 0
4 Albanian 9
5 Alsacien, France 4
6 American Indian,Navajo,Ind.Dialect 0
7 American,American only,America,(D:USA) 29
8 Antiqueńo 0
9 Arab,Arabic,Muslim 171
10 Armenian,Transcaucasian 36
11 Asian,Asia,other Asian 2
12 Australian,Oceanian,Australia 5
13 Austrian,Austria 0
14 Bangladeshi,Bengali,Bangladesh 1
15 Basque/Vasco 9
16 Belgian,Belgium 1
17 Belorussian,Bialorussian 0
18 Bicolano/Bikol 0
19 Bilaan 0
20 Black/African/Carribean,No-Spanish 0
21 Bosnian, SLO:ethn.Muslim 1
22 Breton, France 2
23 Bul-anon 0
24 Bulgarian 1
25 Cajun French 0
26 Catalan,Valencian,Balear/Mallorquin 85
27 Coloured 0
28 Cook Island Maori 2
29 Corse, France 1
30 Creole,Surinam/Sranan,Metis,Chavacano 0
31 Jewish/Yiddish 12
32 Croatian 16
33 Czech-Czechia,Czech Republic 1267
34 Chinese-Cantonese,Hakka,Mandarin 2064
35 Danish,Denmark 1272
36 Danish+English 0
37 English + Persian 0
38 English + Tai 0
39 English,England&Wales,UK,England 6214
40 Esperanto,Latin,Slavonik,Celtic 0
41 Estonia 0
42 Ethiopia 0
43 European,White/European,Europe 1
44 Europeans Mediterranean 0
45 Finnish,Finland 1270
46 French,France 2096
47 Gallego 66
48 Georgian 0
49 German,Germany (CZ:Nemec) 774
50 German+Danish 0
51 Greek,Greece 23
52 Hebrew/Ivrit 826
53 Hungarian,Hungary (CZ:Magyar) 90
54 Ibanag 0
55 Ifugao 0
56 Igorot 0
57 Ilocano 0
58 Ilonggo 0
59 French+English 37
60 Indian,Hindi,Urdu,Gujarati,Tamil 42
61 Indonesian,Malay/Malaysian 2
62 Inuit, Eskimo 0
63 Iranian,Persian/Farsi,Dari 5
64 Iraq 0
65 Irish/Irish Gaelic,Ireland 8
66 Isindebele 35
67 Isixhosa 316
68 Isizulu 332
69 Italian,Italy 110
70 Itawis 0
71 Itneg 0
72 Japanese,Japan 1080
73 Jordan 0
74 Kapampangan 0
75 Karay-a 0
76 Korean 1316
77 Kurdish,Assyrian,Lebanese 1
78 Latin-American, South America, Spanish Origin from western c 0
79 Latvian,Estonian,Lith.,Baltic 674
80 Lithuanian 0
81 Luxemborger, Luxemburg 0
82 Philippine other (Maguindanao, Kuyonin, Tangadanon, Zambaleń 0
83 Maori,NZ Maori 0
84 Maranaw/Maranao 0
85 Masbateńo 0
86 Metis 0
87 Montenegro 0
88 Moravian 0
89 Netherlands,Dutch,Flemish 11
90 Nordic,Scandinavian other 1
91 North Africans 0
92 Norwegian,Norway 0
93 Occitan, France 0
94 One non-Swedish,both non-Swedish 0
95 Oriental 0
96 Ozamisnon 0
97 Pacific,Polynesian,Chamorro Guam 0
98 Pakistan,Panjab/Punjabi,Pashto 6
99 Panggalatok Pangasinan,Pangasinense 0
100 Philippines,Tagalog,Filippino 19
101 Pidgin, PNG Pidgin 2
102 Polish,Pole,Poland 1295
103 Portuguese, Portugal 8
104 Provençal, France 0
105 Romani,Gipsy ,Tzyganes 11
106 Romanian/Rumanian 6
107 Romblonon 0
108 Russian,Russia,USSR&Rep. 2775
109 Samic,Lapp 0
110 Samoan,Tokelauan 3
111 Scotland,Scots Gaelic,Scottish 0
112 Sepedi 192
113 Serbia,Serbian,Serb, Yugoslavian 19
114 Sesotho 207
115 Setswana 211
116 Silesian 0
117 Siswati 55
118 Slovakia,Slovak 1051
119 Slovenia,Slovenian,Slovene 1
120 Somalia 0
121 Spanish,Castilian,Castellano 1067
122 Subanen 0
123 Surigaonon 0
124 Swedish (both citizen) 86
125 Switzerland,Rheto-roman 2
126 Tatar 41
127 Thai,Khmer,Vietnamese,Cont.Southeast 9
128 Tongan,Niuean 2
129 Transcaucasian 1
130 Tshivenda/Lemba 33
131 Turkey,Turkish 8
132 Ukraine,Ukrainian 17
133 Visayan/Cebuano,Boholano,Leyteno 0
134 Waray 0
135 Welsh 1
136 Whites (all) 0
137 Xitsonga 67
138 Zamboangeńo 0
980 Other African language 5
981 Other,East European 0
982 Other,Middle East 0
983 Other,Mixed origin 145
984 Other,Western European 0
990 No languages at all 0
998 No answer 0
999 Don´t know 190
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28325 15845 1 983

Vrednosti spremenljivk od 1 do 990

v65 What language speak at home 2nd mention What languages do you speak most often at home? At home, I speak: [write down up to two choices]What languages do you speak most often at home? At home, I speak: [write down up to two choices]

2nd mention

Vrednost 65176 Frekvenca
1 Africa,Mandinka,Somalia,Sudan,Yoruba 4
2 Afrikaan 5
3 Aklanon,Romblon 0
4 Albanian 16
5 Alsacien, France 9
6 American Indian,Navajo,Ind.Dialect 0
7 American,American only,America,(D:USA) 80
8 Antiqueńo 0
9 Arab,Arabic,Muslim 85
10 Armenian,Transcaucasian 5
11 Asian,Asia,other Asian 2
12 Australian,Oceanian,Australia 1
13 Austrian,Austria 0
14 Bangladeshi,Bengali,Bangladesh 0
15 Basque/Vasco 32
16 Belgian,Belgium 3
17 Belorussian,Bialorussian 0
18 Bicolano/Bikol 0
19 Bilaan 0
20 Black/African/Carribean,No-Spanish 0
21 Bosnian, SLO:ethn.Muslim 0
22 Breton, France 9
23 Bul-anon 0
24 Bulgarian 3
25 Cajun French 1
26 Catalan,Valencian,Balear/Mallorquin 79
27 Coloured 0
28 Cook Island Maori 64
29 Corse, France 2
30 Creole,Surinam/Sranan,Metis,Chavacano 1
31 Jewish/Yiddish 26
32 Croatian 5
33 Czech-Czechia,Czech Republic 53
34 Chinese-Cantonese,Hakka,Mandarin 25
35 Danish,Denmark 22
36 Danish+English 1
37 English + Persian 1
38 English + Tai 1
39 English,England&Wales,UK,England 223
40 Esperanto,Latin,Slavonik,Celtic 0
41 Estonia 0
42 Ethiopia 0
43 European,White/European,Europe 1
44 Europeans Mediterranean 0
45 Finnish,Finland 0
46 French,France 148
47 Gallego 25
48 Georgian 0
49 German,Germany (CZ:Nemec) 141
50 German+Danish 1
51 Greek,Greece 4
52 Hebrew/Ivrit 196
53 Hungarian,Hungary (CZ:Magyar) 86
54 Ibanag 0
55 Ifugao 0
56 Igorot 0
57 Ilocano 0
58 Ilonggo 0
59 French+English 0
60 Indian,Hindi,Urdu,Gujarati,Tamil 9
61 Indonesian,Malay/Malaysian 0
62 Inuit, Eskimo 0
63 Iranian,Persian/Farsi,Dari 10
64 Iraq 0
65 Irish/Irish Gaelic,Ireland 136
66 Isindebele 0
67 Isixhosa 0
68 Isizulu 0
69 Italian,Italy 54
70 Itawis 0
71 Itneg 0
72 Japanese,Japan 3
73 Jordan 0
74 Kapampangan 0
75 Karay-a 0
76 Korean 1318
77 Kurdish,Assyrian,Lebanese 0
78 Latin-American, South America, Spanish Origin from western c 0
79 Latvian,Estonian,Lith.,Baltic 1
80 Lithuanian 0
81 Luxemborger, Luxemburg 1
82 Philippine other (Maguindanao, Kuyonin, Tangadanon, Zambaleń 0
83 Maori,NZ Maori 0
84 Maranaw/Maranao 0
85 Masbateńo 0
86 Metis 0
87 Montenegro 0
88 Moravian 0
89 Netherlands,Dutch,Flemish 8
90 Nordic,Scandinavian other 1
91 North Africans 0
92 Norwegian,Norway 1
93 Occitan, France 10
94 One non-Swedish,both non-Swedish 0
95 Oriental 0
96 Ozamisnon 0
97 Pacific,Polynesian,Chamorro Guam 0
98 Pakistan,Panjab/Punjabi,Pashto 14
99 Panggalatok Pangasinan,Pangasinense 1
100 Philippines,Tagalog,Filippino 2
101 Pidgin, PNG Pidgin 0
102 Polish,Pole,Poland 18
103 Portuguese, Portugal 10
104 Provençal, France 4
105 Romani,Gipsy ,Tzyganes 30
106 Romanian/Rumanian 13
107 Romblonon 0
108 Russian,Russia,USSR&Rep. 190
109 Samic,Lapp 0
110 Samoan,Tokelauan 7
111 Scotland,Scots Gaelic,Scottish 0
112 Sepedi 0
113 Serbia,Serbian,Serb, Yugoslavian 1
114 Sesotho 0
115 Setswana 0
116 Silesian 0
117 Siswati 0
118 Slovakia,Slovak 68
119 Slovenia,Slovenian,Slovene 0
120 Somalia 0
121 Spanish,Castilian,Castellano 290
122 Subanen 0
123 Surigaonon 0
124 Swedish (both citizen) 2
125 Switzerland,Rheto-roman 11
126 Tatar 10
127 Thai,Khmer,Vietnamese,Cont.Southeast 2
128 Tongan,Niuean 0
130 Tshivenda/Lemba 0
131 Turkey,Turkish 6
132 Ukraine,Ukrainian 48
133 Visayan/Cebuano,Boholano,Leyteno 1
134 Waray 0
135 Welsh 0
136 Whites (all) 0
137 Xitsonga 0
138 Zamboangeńo 0
980 Other African language 0
981 Other,East European 0
982 Other,Middle East 0
983 Other,Mixed origin 145
984 Other,Western European 0
990 No languages at all 0
998 No answer 0
999 Don´t know 7014
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3785 40385 1 983

Vrednosti spremenljivk od 1 do 990

v66 One nation - Separate nation

Which of these two statements comes closer to your own view?

Vrednost 66175 Frekvenca
1 Remains one state 15868
2 Become separate 1912
0 Not available 24294
8 Cant choose 1739
9 NA 357
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17780 26390 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v67 How close do you feel to your ethnic group

How close do you feel to your ethnic group?

Vrednost 67174 Frekvenca
1 Very close 7088
2 Close 8440
3 Not very close 2208
4 Not close at all 875
0 Not available 23808
8 Cant choose 1383
9 NA 368
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
18611 25559 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v68 R: More regional or national identity

Some people think of themselves first as [COUNTRY NATIONALITY]. Others may think of themselves first as [region] 1. Which if any, of the following best describes how you see yourself?

Vrednost 68173 Frekvenca
1 Only regional 743
2 More regional 824
3 As regional as national 3163
4 More national 1677
5 Only national 3846
6 Other 168
7 None 175
0 Not available 33128
8 Cant choose 341
9 NA 105
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10596 33574 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v69 Heard-read about [European Union]

How much have you heard or read about [the European Union]?

Vrednost 69172 Frekvenca
1 A lot 3160
2 Quite a bit 7428
3 Not much 6040
4 Nothing at all 1637
0 Not available 25775
8 Cant choose 15
9 NA 115
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
18265 25905 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v70 Benefits from being member of [European Union]: EU MEMBERS

Generally speaking, would you say that [COUNTRY] benefits or does not benefit from being a member of [the European Union]? (Non-members “would benefit” or “would not benefit”)

Vrednost 70171 Frekvenca
1 Greatly benefits 1352
2 Largely benefits 3364
3 Somewhat benefits 5678
4 Only a little 2675
5 Not at all benefit 1723
0 NAP, NAV, Have never heard of EU 26638
8 Dont know 2455
9 NA 285
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14792 29378 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v70b Benefits from being member [European Union]: non EU MEMBERS

Generally speaking, would you say that [COUNTRY] would benefit or would not benefit from being a member of [the European Union]?

Vrednost 71170 Frekvenca
1 Would benefit 1013
2 Would not benefit 707
0 NAP, NAV, Have not heard of EU 41703
8 Dont know 351
9 NA 396
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1720 42450 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v71 [Country] should follow [European Union] decisions, even if it does not agree with them.

How strongly do you agree or disagree with the following statement? (Please, tick one box)

Vrednost 72169 Frekvenca
1 Agree strongly 709
2 Agree 3319
3 Neither agree nor disagree 3630
4 Disagree 4222
5 Disagree strongly 1405
0 Not available 29223
8 Cant choose 1497
9 NA 165
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13285 30885 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v72 EU should have more power than national government

Generally, do you think that the European Union should have... Much more, more, as much, less, or much less power than the national governments of its member states?

Vrednost 73168 Frekvenca
1 Much more 386
2 More 2243
3 As much 6427
4 Less 4400
5 Much less 1439
0 Not available; Not applicable 26562
8 Cant choose 2314
9 NA 399
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14895 29275 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v73 Vote if referendum to become new member

[For prospective EU members only]. If there were a referendum1 today to decide whether [COUNTRY] does or does not become a member of the European Union, would you vote in favor or would you vote against?

Vrednost 74167 Frekvenca
1 Vote in favour 4980
2 Vote against 1825
0 Not available; Not applicable 35822
8 Cant choose 1109
9 NA 434
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6805 37365 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v74 If there were a referendum today to decide whether[Country] does or does not become a member of the [European Union], would you vote in favor or would you vote against?

[For current EU members only]. If there were a referendum1 today to decide whether [COUNTRY] does or does not remain a member of the European Union, would you vote in favor or would you vote against?

Vrednost 75166 Frekvenca
1 Vote in favour 4503
2 Vote against 1823
0 Not available 36545
8 Cant choose 1282
9 NA 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6326 37844 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

sex R: Sex

Sex of respondent

Vrednost 76165 Frekvenca
1 Male 20098
2 Female 24037
0 NAP, NAV 0
9 Na, refused 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
44135 35 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

age R: Age

Age of respondent

Vrednost 77164 Frekvenca
16 16 years 86
96 GB,AUS:96 years or older 5
0 NAP, NAV 0
99 Na, refused 273
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
43897 273 15 98

Vrednosti spremenljivk od 15 do 98

marital R: Marital status

Marital status of respondent (legal status)

Vrednost 78163 Frekvenca
1 Marr,liv as mar 25160
2 Widowed 3663
3 Divorced 2775
4 Separated, but married 856
5 Single, never married 11393
6 N: Registered partnership between two people of the same sex 0
0 NAP, NAV 0
9 Na, refused 323
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
43847 323 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

cohab R: Steady life-partner

(If 'not married and living together with spouse'). Do you have/live together with a partner?

Vrednost 79162 Frekvenca
1 Yes 3167
2 No 14100
0 NAP,married,no partner,NAV 26327
9 Na,refused 576
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17267 26903 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

educyrs R: Education I: years of schooling

Education I - years (of full time) schooling including university but not vocational training.

Vrednost 80161 Frekvenca
1 AUS: 0 or 1 yr 82
3 NZ:1-3 yrs 333
8 NZ:4-8 yrs 2944
9 N:7-9 yrs 2524
11 NZ:9-11 yrs 3736
13 NZ:12-13 yrs 2716
16 NZ:14-16 yrs 2616
18 NZ:17+ yrs 1313
94 GB: Other answer 1
95 Still at school,N:+uni 740
96 Still at college,uni 1149
97 No form school 512
0 NAV 3682
98 Dont know 137
99 Na, refused 1082
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
39269 4901 1 97

Vrednosti spremenljivk od 1 do 97

degree R: Education II-highest education level

Education II - highest education level / degree.

Vrednost 81160 Frekvenca
0 No formal qualification 2197
1 Lowest formal qualification 8707
2 Above lowest qualification 9242
3 Higher secondary completed 9808
4 Above higher secondary level 7034
5 University degree completed 6698
7 Other education (CH) 6
8 Dont know 29
9 Na, NAV, NAP 449
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
43692 478 0 7

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

at_degr Country specific education: Austria

Education Country Specific - highest education level / degree.

Vrednost 82159 Frekvenca
1 Compulsory school without apprenticeship 202
2 Compulsory school with apprenticeship 358
3 Middle school vocational 148
4 Secondary general completed, Matura 88
5 Higher vocational, technical school 102
6 University 106
0 NAP, NAV, Not asked 43164
99 NA 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1004 43166 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

au_degr Country specific education: Australia

Education Country Specific - highest education level / degree.

Vrednost 83158 Frekvenca
1 Did not complete High School to Year 10 337
2 Completed High School to Year 10 342
3 Completed High School to Year 12 255
4 Trade qualification or apprenticeship 263
5 Certificate or Diploma (TAFE or business college) 465
6 Bachelor Degree (including Honors) 279
7 Postgraduate Degree or Postgraduate Diploma 194
0 NAP, NAV, Not asked 41987
99 NA 48
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2135 42035 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

bg_degr COuntry specific education: Bulgaria

Education Country Specific - highest education level / degree.

Vrednost 84157 Frekvenca
2 Primary 99
3 Lower secondary 265
4 Upper secondary 187
5 Secondary technical 300
6 College 50
7 Higher 130
8 University and higher 13
97 No formal schooling 20
0 NAP, NAV, Not asked 43101
99 NA 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1064 43106 2 97

Vrednosti spremenljivk od 2 do 97

ca_degr Country specific education: Canada

Education Country Specific - highest education level / degree.

Vrednost 85156 Frekvenca
2 Some grade school 25
3 Finshed grade school 52
4 Some high school 136
5 Finished high school 299
6 College/CEGEP/some university 357
7 Completed university 205
8 Graduate studies 110
97 None, still at school, university 7
0 NAP, NAV, Not asked 42959
99 NA,refused 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1191 42979 2 97

Vrednosti spremenljivk od 2 do 97

ch_degr Country specific education: Switzerland

Education Country Specific - highest education level / degree.

Vrednost 86155 Frekvenca
1 Incomplete compulsory education 7
2 Compulsory education 110
3 Elementary vocational training (enterprise + school) 36
4 Secondary education (maturity, teacher training college) 72
5 Graduation diploma school (vocational maturity) 19
6 1 year: trade school,adm educ,domestic science/ling course 33
7 Apprenticeship 361
8 2 to 3 years: general training school, administrative edu 23
9 2 to 3 years: full time vocational education 53
10 Higher vocational education, federal diploma 90
11 Tech or vocational college (2 yrs full time/3 yrs part time) 24
12 Advanced tech college (3 yrs full time/4 yrs part time) 72
13 University (3 years, short bachelor´s degree) 12
14 University, tech uni (4 yrs and more, bachelor´s degree) 71
15 University, tech higher spec uni (masters, post-grade) 46
97 Other education 6
0 NAP, NAV, Not asked 43133
98 Don´t know 1
99 NA 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1035 43135 1 97

Vrednosti spremenljivk od 1 do 97

cz_degr Country specific education: Czech Republic

Education Country Specific - highest education level / degree.

Vrednost 87154 Frekvenca
1 Incomplete primary 6
2 Primary completed 158
3 Lower vocational 364
4 General sec.,no diploma 120
5 Vocational, upper diploma 65
6 Technical secondary 262
7 Academic secondary 116
8 Higher education 31
9 Tertiary,bachelor 28
10 Tertiary,master degree 95
11 Post-graduate education 11
0 NAP, NAV, Not asked 42894
99 NA 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1256 42914 1 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

de_degr Country specific education: Germany

Education Country Specific - highest education level / degree.

Vrednost 88153 Frekvenca
2 School left without qualification 31
3 Lower secondary (Hauptschule) 504
4 Middle school (Mittlere Reife) 415
5 Secondary technical (Fachhochschulreife) 49
6 Higher secondary (Abitur) 95
7 Special university qualification (Fachhochschulabschluss) 64
8 University 111
9 Other qualification 3
97 Still at school 13
0 NAP, NAV, Not asked 42883
99 Na, refused 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1285 42885 2 97

Vrednosti spremenljivk od 2 do 97

dk_degr Country specific education: Denmark

Education Country Specific - highest education level / degree.

Vrednost 89152 Frekvenca
1 7 years primary school or shorter 197
2 8 years primary school 64
3 9 years primary school or similar 138
4 10 years primary school or similar 308
5 Gymnasium, general 350
6 Gymnasium, technical & commercial 151
7 Other 85
0 NAP, NAV, Not asked 42848
98 Dont know 0
99 No Answer 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 42877 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

es_degr Country specific education: Spain

Education Country Specific - highest education level / degree.

Vrednost 90151 Frekvenca
1 Incpl primary 162
2 Primary compl 224
3 Incpl secondary 319
4 Vocational school 116
5 Secondary compl 88
6 COU - PREU 91
7 Incpl university 93
8 University compl 99
97 None 18
0 NAP, NAV, Not asked 42958
99 NA 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1210 42960 1 97

Vrednosti spremenljivk od 1 do 97

fr_degr Country specific education: France

Education Country Specific - highest education level / degree.

Vrednost 91150 Frekvenca
2 Primary incomplete 44
3 Primary completed 161
4 Gen. sec. lev 1 111
5 Vocat.sec. lev 1 300
6 Voc. sec. lev 2 68
7 Incpl gen.sec. lev 2 125
8 Gen.sec.lev 2 115
9 College 241
10 University 451
97 None 32
0 NAP, NAV, Not asked 42501
99 NA 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1648 42522 2 97

Vrednosti spremenljivk od 2 do 97

gb_degr Country specific education: Britain

Education Country Specific - highest education level / degree.

Vrednost 92149 Frekvenca
2 CSE or equilvalent 104
3 O-level or equivalent 163
4 A-level or equivalent 122
5 Higher below degree level 115
6 Degree, university o CNAA o diploma 129
7 Foreign or other 11
97 No sec. qualifications 228
0 NAP, NAV, Not asked 43297
99 DK, NA 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
872 43298 2 97

Vrednosti spremenljivk od 2 do 97

hu_degr Country specific education: Hungary

Education Country Specific - highest education level / degree.

Vrednost 93148 Frekvenca
2 Less than primary 99
3 8 years elementary 248
4 Vocational 252
5 Vocational+maturity 0
6 Sec. technical+matura 137
7 Gymnasium, matura 100
8 College 132
9 University 50
97 No formal schooling 0
0 NAP, NAV, Not asked 43149
99 NA 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1018 43152 2 9

Vrednosti spremenljivk od 2 do 97

il_degr Country specific education: Israel

Education Country Specific - highest education level / degree.

Vrednost 94147 Frekvenca
1 primary 62
2 Incpl vocational 44
3 Vocational compl 83
4 Vocational with matriculation 87
5 Incpl academic 57
6 academic compl 64
7 academic with matriculation 172
8 Yeshiva 11
9 Yeshiva with matriculation 3
10 post secondary 199
11 Incpl university 90
12 university compl (BA or more) 317
97 No formal education 20
0 NAP, NAV, Not asked 42952
99 NA 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1209 42961 1 97

Vrednosti spremenljivk od 1 do 97

ie_degr Country specific education: Ireland

Education Country Specific - highest education level / degree.

Vrednost 95146 Frekvenca
2 Incomplete primary 31
3 Primary complete 167
4 Incomplete first cycle secondary 63
5 Complete first cycle secondary 177
6 Secondary complete 301
7 Incomplete third level 53
8 Cert or Diploma 103
9 University first degree 98
10 University degree Masters or higher 65
97 None 7
0 NAP, NAV, Not asked 43105
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1065 43105 2 97

Vrednosti spremenljivk od 2 do 97

jp_degr Country specific education: Japan

Education Country Specific - highest education level / degree.

Vrednost 96145 Frekvenca
1 Secondary completed 248
2 High school completed 483
3 Junior college compl 135
4 Finished university 148
5 Still at High school 38
6 Still at Junior college 28
7 Others 1
0 NAP, NAV, Not asked 43068
99 NA 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1081 43089 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

kr_degr Country specific education: South Korea

Education Country Specific - highest education level / degree.

Vrednost 97144 Frekvenca
1 Elementary incompleted 22
2 Elementary completed 85
3 Middle school incompleted 16
4 Middle school completed 107
5 High school incompleted 33
6 High school completed 405
7 Junior college incompleted 42
8 Junior college completed 125
9 University incompleted 117
10 University completed 242
11 Graduate school incompleted 10
12 Graduate school completed 40
97 No formal schooling 56
0 NAP, NAV, Not asked 42855
98 Don´t Know 0
99 NA 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon