Stratifikacija in kvaliteta življenja v Jugoslaviji 1987

Basic Study Information

ADP - IDNo: LOL87
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_LOL87_V1
Main author(s):
 • Boh, Katja
Co-workers:
 • Antončič, Vojko
 • Černič, Majda
 • Černigoj-Sadar, Nevenka
 • Gregorič, Miloš
 • Iglič, Hajdeja
 • Jezernik, Mišo
 • Mandič, Srna
 • Pešec, Mojca
 • Rus, Veljko
 • Rus, Andrej
 • Svetlik, Ivan
 • Stropnik, Nada
 • Tomc, Gregor
 • Verlič-Dekleva, Barbara
 • Vrečko, Darinka
Data file producer:
ISU - Institut za sociologijo, Univerza v Ljubljani
RC FSPN - Računalniški center, Univerza v Ljubljani. Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo.

Place; date:

Ljubljana; 1987

Funding agency:

Raziskovalna skupnost Slovenije

Project number:

no information

Series:
 • LOL/Kvaliteta življenja

  Raziskava je namenjena ugotavljanju stanja in ocenjevanju kvalitete življenje v Sloveniji. Prvi val raziskave LOL84 je zajel samo Slovenijo, drugi LOL87 in tretji LOL91 vsebuje podatke za celoto tedanje Jugoslavije, serijo pa zaključuje LOL94. Zasnova raziskave izhaja iz podobnih raziskav poročil o stanju v družbi, narejenih v tujini, ki pomagajo oblikovati izhodišča socialne politike in izboljšanja blaginje prebivalstva. Del vprašanj je povzet po vprašalniku "The Level of Living Survey", Swedish Institute for Social Research, veliko vprašanj je ponovljenih ali prirejenih iz raziskav prejšnjih let. Zajeti so demografski podatki o očetu in materi respondenta, kot je poklic, narodnost in izobrazba, primerni za analizo socialnega izvora, družbene stratifikacije in mobilnosti, podatki o selitvah. Opisana je opremljenost stanovanja in stanovanjski standard, lastništvo in karakteristike pogojev bivanja, ter ocenjeno zadovoljstvo s stanovanjskimi razmerami.

Study Content

Keywords:

kvaliteta življenja, družbena stratifikacija, družbena mobilnost, selitve, bivanjski standard, bivalno okolje, sestava gospodinjstva, otroci, ostareli v gospodinjstvu, partner, gospodinjska opravila, zdravje, AIDS, prehranjevalne navade, delovna kariera, delovni pogoji, ekonomski standard, prosti čas, aktivnost v javni sferi, socialno omrežje

Keywords ELSST:
PROSTI ČAS, ZADOVOLJSTVO, DRUŽBENO ŽIVLJENJE

Topic Classification CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene razmere in kazalci
Topic Classification CERIF
Družbeni problemi in blagostanje, socialno skrbstvo


Abstract:

Zajeti so demografski podatki o očetu in materi respondenta, kot je poklic, narodnost in izobrazba, primerni za analizo socialnega izvora, družbene stratifikacije in mobilnosti. Sledijo podatki o selitvah. Opisana je trenutna opremljenost stanovanja in stanovanjski standard, lastništvo in karakteristike pogojev bivanja, ter ocenjeno zadovoljstvo s stanovanjskimi razmerami. Poglavje o bivalnem okolju obsega popis dostopnih storitev in ustanov v neposredni bližini; motnje in ekološki pogoji bivanja. Sledi podrobna sestava gospodinjstva, ocena medosebnih odnosov, število in izvenšolske aktivnosti otrok, način otroškega varstva, ostareli, ter poklic in izobrazba partnerja. Dodana so vprašanja o opravljanju gospodinjskih del, kot je kuhanje, nakupovanje in pospravljanje, ter vzdrževanje. Podrobna so vprašanja o zdravstvenem počutju, težavah, boleznih, nezgodah, zdravstvenih navadah, zdravljenju, kvaliteti zdravstvenih uslug, vprašanja o kajenju in pitju alkoholnih pijač. Tema se zaključi z vprašanji o poznavanju, strahu in stališčih do načinov preprečevanja bolezni AIDS. Sledi kratek razdelek o vrstah in količini prehrane. Naslednje poglavje o delovni karieri sprašuje o napredovanju in osebni zaposlitveni zgodovini, brezposelnosti, iskanju druge zaposlitve. Poleg so vprašanja o zaposlitvi, delovnih pogojih, zaslužku, odnosu do nadrejenih, razporeditvi delovnega časa. Vprašani poročajo o ekonomskem stanju in premoženju lastnega gospodinjstva in o varčevalnih navadah. Prosti čas zajema preživljanje dopusta, počitnic, popis prostočasnih aktivnosti in zadovoljstvo, ovire pri ukvarjanju z želenimi aktivnostmi, aktivnost v društvih. Respondenti v poglavju družbeni vpliv poročajo o lastni javni aktivnosti in članstvu v političnih in samoupravnih organizacijah. Socialna omrežja so opisana skozi povezave in karakteristike največ petih za respondenta pomembnih bližnjih oseb in neformalne vire pomoči. Na koncu ocenijo še pogoje življenja nasploh ter izboljšanje v primerjavi s 5-6 let nazaj. Demografska vprašanja vključujejo spol, zakonski stan, izobrazbo, poklic, leto rojstva, vernost, velikost kraja in regijo.

Methodology


Collection date: maj 1987 - julij 1987
Date of production: 1987
Country: Bosna in Hercegovina, Črna gora, Hrvaška, Kosovo, Makedonija, Slovenija, Srbija (brez AP), Vojvodina
Geographic coverage:

Jugoslavija

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Prebivalci Jugoslavije, stari med 15 in 75 let.

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Data collected by:

Centar za istraživanje marketinga, Zagreb

Sampling procedure:

Vzorec je stratificiran glede na število gospodinjstev v republikah in pokrajinah po podatkih Centralnega registra prebivalstva, Popis 1981. Narejen je dvostopenjski izbor, kjer so v prvem koraku vzorčene občine, v drugem pa anketiranci znotraj občin.

Mode of data collection:

osebni intervju, dodatni vprašalnik »Neformalni viri pomoči«, vzet iz ISSP86 modula o »družbenih omrežjih«, je bil ponujen v samoizpolnjevanje.

Weighting:

Ni uteževanja kljub znanim odstopanjem od populacijske strukture.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: LOL87 - Stratifikacija in kvaliteta življenja v Jugoslaviji, 1987 [datoteka podatkov], 1987

Format: prenosljiva datoteka

 • number of variables: 955
 • number of units: 2241

Additional information:

Pri vnosu podatkov kontrola vnosa ni bila zagotovljena. ADP je delno očistil podatke.

Variable list

SIFRA

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2241 0 1 2263 1134.711 654.134

Valid range from 1 to 2263

REPUB

Value 22 Frequency
1 345
2 85
3 471
4 89
5 151
6 289
7 582
8 229
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2241 0

Valid range from 1 to 8

OBCINA

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2241 0 2 916 404.75 240.054

Valid range from 2 to 916

SIFRA

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2241 0 1 2263 1134.711 654.134

Valid range from 1 to 2263

REPUB

Value 2954 Frequency
1 345
2 85
3 471
4 89
5 151
6 289
7 582
8 229
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2241 0

Valid range from 1 to 8

OBCINA

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2241 0 2 916 404.75 240.054

Valid range from 2 to 916

KRAJ

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2240 1 1 907 77.765 60.128

Valid range from 1 to 907

VELKRAJ

Value 5951 Frequency
0 1
1 187
2 535
3 497
4 334
5 201
6 302
7 179
8 2
9 1
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2239 2

Valid range from 0 to 9

URBAN

Value 6950 Frequency
1 320
2 395
3 527
4 202
5 791
7 2
8 2
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2239 2

Valid range from 1 to 8

TIPKS

Value 7949 Frequency
0 2
1 1256
2 215
3 761
4 1
5 4
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2239 2

Valid range from 0 to 5

ZURA

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2239 2 0 93 13.501 4.325

Valid range from 0 to 93

ZMIN

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2239 2 0 93 18.634 17.574

Valid range from 0 to 93

V1

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2240 1 0 81 4.215 3.99

Valid range from 0 to 81

V2

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2107 134 0 99 11.262 12.724

Valid range from 0 to 99

V3

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2198 43 0 99 17.548 28.149

Valid range from 0 to 99

V4

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2198 43 0 9 2.706 0.758

Valid range from 0 to 9

V5A

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2198 43 0 6 1.389 0.568

Valid range from 0 to 6

V5BA

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
675 1566 0 8 1.39 0.559

Valid range from 0 to 8

V5BB

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
680 1561 0 8 1.396 0.665

Valid range from 0 to 8

V5BC

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
677 1564 0 9 1.629 0.777

Valid range from 0 to 9

V6

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2200 41 1 60 6.678 3.081

Valid range from 1 to 60

V7

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2237 4 0 80 3.206 3.741

Valid range from 0 to 80

V8

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2219 22 0 9 1.764 0.553

Valid range from 0 to 9

V9

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
575 1666 0 99 11.835 11.839

Valid range from 0 to 99

V10

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2218 23 1 99 18.606 30.02

Valid range from 1 to 99

V11

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2216 25 0 9 2.885 0.56

Valid range from 0 to 9

V12A

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2218 23 0 9 1.21 0.661

Valid range from 0 to 9

V12BA

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
276 1965 0 9 1.841 0.916

Valid range from 0 to 9

V12BB

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
277 1964 0 6 1.412 0.657

Valid range from 0 to 6

V12BC

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
278 1963 0 9 1.151 1.016

Valid range from 0 to 9

V13

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2219 22 1 92 7.179 5.849

Valid range from 1 to 92

V14A

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2214 27 0 9 1.852 0.53

Valid range from 0 to 9

V14B

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
373 1868 0 9 3.201 2.021

Valid range from 0 to 9

V15

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2224 17 0 9 1.54 0.556

Valid range from 0 to 9

V16A

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1058 1183 0 9 1.815 0.49

Valid range from 0 to 9

V16B

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
215 2026 11 87 60.005 16.313

Valid range from 11 to 87

V17B

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1059 1182 0 9 4.658 2.421

Valid range from 0 to 9

V18

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1057 1184 0 7 3.922 1.346

Valid range from 0 to 7

V19A

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1059 1182 0 8 1.386 0.556

Valid range from 0 to 8

V19B

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
666 1575 1 83 3.047 6.344

Valid range from 1 to 83

V20A

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1058 1183 0 87 63.132 16.677

Valid range from 0 to 87

V20B

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1059 1182 0 81 7.419 9.638

Valid range from 0 to 81

V21OBC

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1042 1199 0 951 401.182 246.454

Valid range from 0 to 951

V21REP

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1052 1189 0 9 4.641 2.438

Valid range from 0 to 9

V22

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2221 20 0 9 1.04 0.455

Valid range from 0 to 9

V23A

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2212 29 0 8 2.191 1.498

Valid range from 0 to 8

V23B

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
771 1470 1 92 10.75 12.622

Valid range from 1 to 92

V23C

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
771 1470 0 7 1.333 0.609

Valid range from 0 to 7

V24A

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2211 30 0 900 77.763 55.02

Valid range from 0 to 900

V24B

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2215 26 0 70 3.119 3.751

Valid range from 0 to 70

V25A

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2215 26 0 5 1.945 0.295

Valid range from 0 to 5

V25B

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2215 26 0 3 1.989 0.148

Valid range from 0 to 3

V25C

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2215 26 1 5 1.779 0.426

Valid range from 1 to 5

V25D

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2215 26 1 3 1.865 0.344

Valid range from 1 to 3

V25E

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2215 26 1 3 1.828 0.379

Valid range from 1 to 3

V25F

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2213 28 0 2 1.322 0.468

Valid range from 0 to 2

V25G

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2207 34 0 2 1.083 0.278

Valid range from 0 to 2

V26

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2215 26 0 3 1.136 0.347

Valid range from 0 to 3

V27

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2215 26 0 3 1.905 0.296

Valid range from 0 to 3

V28

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2216 25 0 8 1.57 0.518

Valid range from 0 to 8

V29

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2215 26 1 80 3.962 2.733

Valid range from 1 to 80

V30

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2213 28 0 96 41.108 32.261

Valid range from 0 to 96

V31

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2217 24 1 89 68.225 14.688

Valid range from 1 to 89

V32

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2214 27 0 9 1.689 0.511

Valid range from 0 to 9

V33

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2217 24 1 627 9.915 26.865

Valid range from 1 to 627

V34A

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
727 1514 1 7 1.484 0.589

Valid range from 1 to 7

V34BA

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
339 1902 0 4 1.56 0.52

Valid range from 0 to 4

V34BB

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
338 1903 0 2 1.775 0.425

Valid range from 0 to 2

V34BC

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
335 1906 1 2 1.493 0.501

Valid range from 1 to 2

V35A

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
726 1515 1 2 1.503 0.5

Valid range from 1 to 2

V35BA

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
363 1878 1 2 1.727 0.446

Valid range from 1 to 2

V35BB

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
364 1877 1 2 1.585 0.493

Valid range from 1 to 2

V35BC

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
358 1883 1 2 1.101 0.301

Valid range from 1 to 2

V35C

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
363 1878 0 3 1.559 0.508

Valid range from 0 to 3

V35D

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
203 2038 1 5 1.567 0.553

Valid range from 1 to 5

V35E

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
110 2131 1 70 3.864 8.293

Valid range from 1 to 70

V36A

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
731 1510 1 4 1.829 0.395

Valid range from 1 to 4

V36B

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
130 2111 1 2 1.485 0.502

Valid range from 1 to 2

V37A

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1270 971 0 7 1.602 0.57

Valid range from 0 to 7

V37B

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
746 1495 0 8 4.32 1.947

Valid range from 0 to 8

V38

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2239 2 0 7 1.041 0.275

Valid range from 0 to 7

V39

Value 79877 Frequency
0 2
1 667
2 1561
3 4
4 2
5 1
6 1
8 1
9 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2241 0

Valid range from 0 to 9

V40A

Value 80876 Frequency
0 5
1 1385
2 840
3 5
5 1
6 2
8 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2241 0

Valid range from 0 to 8

V40B

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
851 1390 0 8 2.911 2.304

Valid range from 0 to 8

V41

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2238 3 0 8 1.715 0.584

Valid range from 0 to 8

V42

Value 83873 Frequency
1 1376
2 674
3 189
4 1
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2240 1

Valid range from 1 to 4

V43

Value 84872 Frequency
0 1
1 1381
2 856
3 1
5 1
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2240 1

Valid range from 0 to 5

V44

Value 85871 Frequency
1 2062
2 176
7 1
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2239 2

Valid range from 1 to 7

V45

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2064 177 1 2 1.052 0.223

Valid range from 1 to 2

V46

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1954 287 1 3 1.015 0.127

Valid range from 1 to 3

V47A

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
134 2107 1 2 1.47 0.501

Valid range from 1 to 2

V47BA

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
62 2179 1 2 1.597 0.495

Valid range from 1 to 2

V47BB

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
63 2178 1 2 1.81 0.396

Valid range from 1 to 2

V47BC

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61 2180 1 2 1.426 0.499

Valid range from 1 to 2

V48A

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2222 19 0 3 1.822 0.386

Valid range from 0 to 3

V48B

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2229 12 1 4 1.596 0.494

Valid range from 1 to 4

V48C

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2228 13 1 2 1.638 0.481

Valid range from 1 to 2

V48D

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2229 12 1 2 1.659 0.474

Valid range from 1 to 2

V48E

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2228 13 1 2 1.516 0.5

Valid range from 1 to 2

V48F

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2228 13 1 3 1.625 0.485

Valid range from 1 to 3

V48G

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2228 13 1 3 1.852 0.359

Valid range from 1 to 3

V48H

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2227 14 1 3 1.579 0.495

Valid range from 1 to 3

V48I

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2228 13 1 3 1.855 0.355

Valid range from 1 to 3

V48J

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2227 14 1 2 1.689 0.463

Valid range from 1 to 2

V48K

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2228 13 1 2 1.485 0.5

Valid range from 1 to 2

V48L

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2228 13 1 2 1.552 0.497

Valid range from 1 to 2

V48M

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2228 13 1 2 1.575 0.495

Valid range from 1 to 2

V48N

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2228 13 1 3 1.718 0.451

Valid range from 1 to 3

V48O

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2227 14 1 3 1.773 0.42

Valid range from 1 to 3

V48P

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2226 15 1 2 1.516 0.5

Valid range from 1 to 2

V48R

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2224 17 1 3 1.527 0.5

Valid range from 1 to 3

V48S

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2224 17 1 2 1.602 0.49

Valid range from 1 to 2

V48T

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2223 18 1 2 1.381 0.486

Valid range from 1 to 2

V48U

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2218 23 1 2 1.195 0.396

Valid range from 1 to 2

V48V

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2188 53 1 3 1.39 0.49

Valid range from 1 to 3

V49A

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2237 4 1 3 1.596 0.492

Valid range from 1 to 3

V49B

Value 114842 Frequency
1 677
2 409
3 1153
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2239 2

Valid range from 1 to 3

V49C

Value 115841 Frequency
1 1583
2 652
3 3
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2238 3

Valid range from 1 to 3

V49D

Value 116840 Frequency
1 681
2 1557
3 1
5 1
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2240 1

Valid range from 1 to 5

V49E

Value 117839 Frequency
1 314
2 1925
5 1
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2240 1

Valid range from 1 to 5

V50

Value 118838 Frequency
1 1143
2 1093
3 1
5 1
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2238 3

Valid range from 1 to 5

V51A

Value 119837 Frequency
1 1577
2 662
4 1
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2240 1

Valid range from 1 to 4

V51B

Value 120836 Frequency
1 1396
2 845
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2241 0

Valid range from 1 to 2

V51C

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2238 3 0 2 1.292 0.456

Valid range from 0 to 2

V52A

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2231 10 0 3 1.916 0.281

Valid range from 0 to 3

V52BA

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2045 196 0 2 1.327 0.47

Valid range from 0 to 2

V52BB

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2046 195 0 3 1.068 0.256

Valid range from 0 to 3

V52BC

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2044 197 0 4 1.169 0.38

Valid range from 0 to 4

V52BD

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2043 198 0 2 1.63 0.484

Valid range from 0 to 2

V52BE

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2043 198 0 3 1.69 0.465

Valid range from 0 to 3

V52BF

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2036 205 0 2 1.094 0.297

Valid range from 0 to 2

V52BG

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2013 228 0 5 1.019 0.219

Valid range from 0 to 5

V53

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2058 183 0 80 4.279 4.077

Valid range from 0 to 80

V54A

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2052 189 0 54 2.285 2.863

Valid range from 0 to 54

V54B

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2000 241 0 511 32.7 34.217

Valid range from 0 to 511

V55

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2050 191 0 6 4.146 0.807

Valid range from 0 to 6

V56

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2052 189 0 5 1.698 0.482

Valid range from 0 to 5

V57

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1422 819 1 2 1.103 0.304

Valid range from 1 to 2

V58

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
806 1435 0 4 1.759 1.222

Valid range from 0 to 4

V59A

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
303 1938 0 80 11.35 7.33

Valid range from 0 to 80

V59B

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
298 1943 4 99 11.527 8.868

Valid range from 4 to 99

V59C

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
296 1945 0 99 11.878 10.393

Valid range from 0 to 99

V60A

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1274 967 1 99 9.612 5.245

Valid range from 1 to 99

V60B

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1272 969 0 99 9.759 6.502

Valid range from 0 to 99

V60C

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1273 968 0 99 9.92 7.415

Valid range from 0 to 99

V61

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1588 653 0 8 2.705 0.676

Valid range from 0 to 8

V62

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1591 650 0 10 4.843 1.922

Valid range from 0 to 10

V63

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1590 651 0 92 7.07 5.414

Valid range from 0 to 92

V64A

Value 146810 Frequency
0 2
1 727
2 1511
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2240 1

Valid range from 0 to 2

V64B

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1512 729 1 3 1.511 0.503

Valid range from 1 to 3

V64C

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
768 1473 0 7 1.608 0.714

Valid range from 0 to 7

V65

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
764 1477 0 601 33.527 50.569

Valid range from 0 to 601

V66

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1511 730 0 6 1.948 0.932

Valid range from 0 to 6

V67A

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
267 1974 0 7 1.622 0.597

Valid range from 0 to 7

V67B

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
163 2078 0 9 2.644 1.373

Valid range from 0 to 9

V68A

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
267 1974 1 7 1.888 0.523

Valid range from 1 to 7

V68B

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
224 2017 0 7 2.339 1.239

Valid range from 0 to 7

V69

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1033 1208 0 3 1.479 0.506

Valid range from 0 to 3

V70

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1033 1208 1 7 4.175 1.65

Valid range from 1 to 7

V71

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 1741 0 2 1.602 0.498

Valid range from 0 to 2

V72

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
47 2194 0 8 1.872 1.312

Valid range from 0 to 8

V73

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
276 1965 1 6 2 0.295

Valid range from 1 to 6

V74A

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
266 1975 0 6 1.883 0.432

Valid range from 0 to 6

V74B

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
233 2008 1 6 2.326 1.698

Valid range from 1 to 6

V74C

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
264 1977 1 5 1.97 0.358

Valid range from 1 to 5

V74D

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
17 2224 0 5 1.882 1.364

Valid range from 0 to 5

V75

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
258 1983 1 2 1.973 0.163

Valid range from 1 to 2

V76A

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
247 1994 1 2 1.105 0.308

Valid range from 1 to 2

V76B

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
221 2020 1 2 1.489 0.501

Valid range from 1 to 2

V77A

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
247 1994 1 5 1.162 0.43

Valid range from 1 to 5

V77B

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
211 2030 1 2 1.583 0.494

Valid range from 1 to 2

V78A

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
246 1995 1 2 1.053 0.224

Valid range from 1 to 2

V78B

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
234 2007 1 2 1.517 0.501

Valid range from 1 to 2

V79A

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
246 1995 1 2 1.224 0.417

Valid range from 1 to 2

V79B

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
192 2049 1 2 1.594 0.492

Valid range from 1 to 2

V80A

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
246 1995 1 2 1.187 0.391

Valid range from 1 to 2

V80B

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
200 2041 1 2 1.515 0.501

Valid range from 1 to 2

V81A

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
503 1738 1 2 1.195 0.396

Valid range from 1 to 2

V81B

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
97 2144 1 21 5.01 3.309

Valid range from 1 to 21

V82

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
503 1738 1 3 1.087 0.29

Valid range from 1 to 3

V84

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1511 730 1 8 1.502 0.531

Valid range from 1 to 8

V85

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1512 729 0 6 1.645 0.568

Valid range from 0 to 6

V86

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1511 730 0 7 4.557 1.71

Valid range from 0 to 7

V87

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
868 1373 0 5 1.562 0.543

Valid range from 0 to 5

V88

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
54 2187 1 2 1.593 0.496

Valid range from 1 to 2

V89

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
288 1953 1 2 1.962 0.192

Valid range from 1 to 2

V90A

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
273 1968 1 6 1.949 0.459

Valid range from 1 to 6

V90B

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
248 1993 0 6 2.194 1.59

Valid range from 0 to 6

V90C

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
273 1968 0 2 1.897 0.316

Valid range from 0 to 2

V90D

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27 2214 0 5 2.259 1.583

Valid range from 0 to 5

V91

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
315 1926 1 2 1.975 0.158

Valid range from 1 to 2

V92A

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
304 1937 1 2 1.138 0.346

Valid range from 1 to 2

V92B

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
262 1979 1 2 1.538 0.499

Valid range from 1 to 2

V93A

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
303 1938 1 2 1.195 0.397

Valid range from 1 to 2

V93B

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
245 1996 1 2 1.6 0.491

Valid range from 1 to 2

V94A

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
304 1937 1 2 1.063 0.242

Valid range from 1 to 2

V94B

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
286 1955 1 2 1.5 0.501

Valid range from 1 to 2

V95A

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
303 1938 1 2 1.257 0.438

Valid range from 1 to 2

V95B

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
228 2013 1 2 1.583 0.494

Valid range from 1 to 2

V96A

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
302 1939 1 2 1.232 0.423

Valid range from 1 to 2

V96B

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
233 2008 1 2 1.494 0.501

Valid range from 1 to 2

V97A

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
578 1663 0 2 1.185 0.402

Valid range from 0 to 2

V97B

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 2129 1 82 6.482 8.571

Valid range from 1 to 82

V98

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
582 1659 1 2 1.082 0.275

Valid range from 1 to 2

V99A

Value 202754 Frequency
0 2
1 647
2 1586
3 1
4 1
5 3
7 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2241 0

Valid range from 0 to 7

V99B

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1587 654 0 7 1.876 0.368

Valid range from 0 to 7

V100AZ

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1399 842 0 61 2.965 3.091

Valid range from 0 to 61

V100AK

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1397 844 0 60 3.709 2.923

Valid range from 0 to 60

V100AV

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1395 846 0 60 3.624 3.146

Valid range from 0 to 60

V100AD

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1392 849 0 50 1.055 2.547

Valid range from 0 to 50

V100ASKU

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1396 845 0 99 10.812 7.156

Valid range from 0 to 99

V100B

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1395 846 0 90 6.584 6.376

Valid range from 0 to 90

V100C

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1395 846 0 94 6.56 6.241

Valid range from 0 to 94

V101

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1384 857 0 99 29.523 17.015

Valid range from 0 to 99

V102

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1393 848 0 90 6.044 6.972

Valid range from 0 to 90

V103

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1388 853 0 90 19.068 15.331

Valid range from 0 to 90

V104A

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1394 847 0 9 1.382 0.599

Valid range from 0 to 9

V104B

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1397 844 0 8 1.738 0.494

Valid range from 0 to 8

V105A

Value 216740 Frequency
0 6
1 1047
2 871
3 313
4 1
5 1
7 1
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2240 1

Valid range from 0 to 7

V105B

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
321 1920 1 71 13.09 10.414

Valid range from 1 to 71

V106A

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2236 5 0 8 1.766 0.765

Valid range from 0 to 8

V106B

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
400 1841 0 80 12.823 12.059

Valid range from 0 to 80

V107A

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2201 40 0 6 1.838 0.44

Valid range from 0 to 6

V107B

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2208 33 0 8 1.666 0.585

Valid range from 0 to 8

V107C

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2207 34 0 4 1.727 0.452

Valid range from 0 to 4

V108A

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2232 9 0 3 1.478 0.502

Valid range from 0 to 3

V108B

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2227 14 0 2 1.421 0.496

Valid range from 0 to 2

V108C

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2228 13 0 2 1.394 0.49

Valid range from 0 to 2

V108D

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2219 22 0 9 1.486 0.525

Valid range from 0 to 9

V109A

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2237 4 1 2 1.171 0.377

Valid range from 1 to 2

V109B

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2237 4 0 3 1.286 0.454

Valid range from 0 to 3

V109C

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2237 4 1 3 1.123 0.33

Valid range from 1 to 3

V109D

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2235 6 0 2 1.099 0.3

Valid range from 0 to 2

V109E

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2194 47 1 3 1.093 0.297

Valid range from 1 to 3

V1101

Value 232724 Frequency
1 1254
2 817
3 169
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2240 1

Valid range from 1 to 3

V1102

Value 233723 Frequency
1 1934
2 222
3 82
7 1
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2239 2

Valid range from 1 to 7

V1103

Value 234722 Frequency
1 2064
2 140
3 35
6 1
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2240 1

Valid range from 1 to 6

V1104

Value 235721 Frequency
1 1953
2 228
3 59
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2240 1

Valid range from 1 to 3

V1105

Value 236720 Frequency
1 1833
2 335
3 72
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2240 1

Valid range from 1 to 3

V1106

Value 237719 Frequency
1 1908
2 229
3 103
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2240 1

Valid range from 1 to 3

V1107

Value 238718 Frequency
1 1561
2 490
3 189
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2240 1

Valid range from 1 to 3

V1108

Value 239717 Frequency
1 1687
2 411
3 142
Sysmiss 1
Valid cases