Kitajski turisti v Sloveniji in Črni Gori, 2015: Pričakovanja, karakteristike in motivacija za potovanje

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: TURKIT15
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_TURKIT15_V1
Glavni avtor(ji):
  • Raspor, Andrej
  • Lacmanović, Darko
  • Stranjančević, Ana
  • Bulatović, Iva
Izdelal datoteko podatkov:
FUDS - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (Nova Gorica, Slovenija; 2015)

Finančna podpora:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

Kitajska, Slovenija, Črna Gora, turizem, kitajski turisti, zadovoljstvo turistov

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - prosti čas, turizem in šport
TRANSPORT, POTOVANJE IN MOBILNOST
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija
Vsebinska področja ADP
turisti v Sloveniji in Črni Gori
potovalne značilnosti in navade
demografija


Povzetek:

Raziskava Kitajski turisti v Sloveniji in Črni Gori: pričakovanja, značilnosti in motivacija za potovanje je bila izvedena z namenom pridobiti nekaj pojasnil glede fenomena kitajskih turistov v Sloveniji in Črni Gori. Glavni cilj raziskave je bil raziskati osnovne lastnosti kitajskih turistov v obeh državah ter na osnovi izvedenih primerjav oblikovati smernice in predloge za bolj učinkovito trženje omenjenih destinacij ciljni populaciji.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 1. marec 2015 - 30. november 2015
Čas izdelave: 2015
Država: Slovenija, Črna Gora
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

ozemlje Republike Črne Gore

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Kitajski turisti v Sloveniji in Črni Gori.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

CEATM d.o.o.

Tip vzorca:

Neslučajno vzorčenje. Namensko vzorčenje. Volunterski vzorec. Vprašalnike so izpolnjevali kitajski turisti h katerim se je z namenom anketiranja pristopilo pred hoteli, restavracijami, bari, na ulici, itd. v več mestih po Sloveniji in Črni Gori.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Kontakt: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: TURKIT15 - Chinese tourists in Slovenia and Montenegro, 2015 [datoteka podatkov]

ID datoteke: F1

Format: *.txt - TEKST

  • število spremenljivk: 151
  • število enot: 254

Verzija: junij 2017

Spremenljivke

ID Id

Id

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
254 0 1 254 127.5 73.468

Vrednosti spremenljivk od 1 do 254

Q1 Have you ever been abroad (outside Mainland China) before?

Have you ever been abroad (outside Mainland China) before?

Vrednost 22 Frekvenca
1 yes 248
2 no 6
98 no answer 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
254 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q2a Have you ever been to: Africa Have you ever been to:

Africa

Vrednost 31 Frekvenca
1 yes 37
2 no 189
98 no answer 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
226 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

ID Id

Id

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
254 0 1 254 127.5 73.468

Vrednosti spremenljivk od 1 do 254

Q1 Have you ever been abroad (outside Mainland China) before?

Have you ever been abroad (outside Mainland China) before?

Vrednost 2150 Frekvenca
1 yes 248
2 no 6
98 no answer 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
254 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q2a Have you ever been to: Africa Have you ever been to:

Africa

Vrednost 3149 Frekvenca
1 yes 37
2 no 189
98 no answer 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
226 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q2b Have you ever been to: Asia Have you ever been to:

Asia

Vrednost 4148 Frekvenca
1 yes 216
2 no 28
98 no answer 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
244 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q2c Have you ever been to: Australia Have you ever been to:

Australia

Vrednost 5147 Frekvenca
1 yes 101
2 no 136
98 no answer 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
237 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q2d Have you ever been to: Europe Have you ever been to:

Europe

Vrednost 6146 Frekvenca
1 yes 214
2 no 36
98 no answer 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
250 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q2e Have you ever been to: North America Have you ever been to:

North America

Vrednost 7145 Frekvenca
1 yes 167
2 no 67
98 no answer 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
234 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q2f Have you ever been to: South America Have you ever been to:

South America

Vrednost 8144 Frekvenca
1 yes 94
2 no 126
98 no answer 34
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
220 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q3 How many times have you been in Europe?

How many times have you been in Europe?

Vrednost 9143 Frekvenca
1 once 40
2 twice 31
3 three times 36
4 four times 17
5 five times 13
6 more than 5 times 65
98 52
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
202 52

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q4a Where have you been in Europe? - Italy Where have you been in Europe?

Italy

Vrednost 10142 Frekvenca
1 yes 174
2 no 0
98 not selected 80
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
254 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

Q4b Where have you been in Europe? - Germany Where have you been in Europe?

Germany

Vrednost 11141 Frekvenca
1 yes 138
2 no 0
98 not selected 116
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
254 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

Q4c Where have you been in Europe? - France Where have you been in Europe?

France

Vrednost 12140 Frekvenca
1 yes 153
2 no 0
98 not selected 101
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
254 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

Q4d Where have you been in Europe? - Spain Where have you been in Europe?

Spain

Vrednost 13139 Frekvenca
1 yes 101
2 no 0
98 not selected 153
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
254 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

Q4e Where have you been in Europe? - UK Where have you been in Europe?

UK

Vrednost 14138 Frekvenca
1 yes 119
2 no 0
98 not selected 135
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
254 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

Q4f Where have you been in Europe? - other Where have you been in Europe?

Other

Vrednost 15137 Frekvenca
1 yes 143
2 no 0
98 not selected 111
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
254 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

Q5a Which countries of former Yugoslavia did you visit? - Slovenia This part is connected with the countries of former Yugoslavia (Bosnia and Herzegovina, Croatia, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Serbia, Slovenia). Which countries of former Yugoslavia did you visit?

Slovenia

Vrednost 16136 Frekvenca
1 yes 153
2 no 51
98 no answer 50
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
204 50

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q5b Which countries of former Yugoslavia did you visit? - Croatia Which countries of former Yugoslavia did you visit?

Croatia

Vrednost 17135 Frekvenca
1 yes 116
2 no 73
98 no answer 65
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
189 65

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q5c Which countries of former Yugoslavia did you visit? - Kosovo Which countries of former Yugoslavia did you visit?

Kosovo

Vrednost 18134 Frekvenca
1 yes 28
2 no 141
98 no answer 85
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
169 85

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q5d Which countries of former Yugoslavia did you visit? - Montenegro Which countries of former Yugoslavia did you visit?

Montenegro

Vrednost 19133 Frekvenca
1 yes 50
2 no 129
98 no answer 75
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
179 75

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q5e Which countries of former Yugoslavia did you visit? - Serbia Which countries of former Yugoslavia did you visit?

Serbia

Vrednost 20132 Frekvenca
1 yes 43
2 no 131
98 no answer 80
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
174 80

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q5f Which countries of former Yugoslavia did you visit? - Bosnia and Herzegovina Which countries of former Yugoslavia did you visit?

Bosnia and Herzegovina

Vrednost 21131 Frekvenca
1 yes 48
2 no 124
98 no answer 82
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
172 82

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q5g Which countries of former Yugoslavia did you visit? - Macedonia Which countries of former Yugoslavia did you visit?

Macedonia

Vrednost 22130 Frekvenca
1 yes 32
2 no 139
98 no answer 83
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
171 83

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q6a_s Where have you heard about Slovenia? - TV This part is about Slovenia (Slovenia was one of the countries of former Yugoslavia and now is a member of European Union). Where have you heard about Slovenia?

TV

Vrednost 23129 Frekvenca
1 yes 48
2 no 48
97 not applicable 137
98 no answer 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
96 158

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q6b_s Where have you heard about Slovenia? - Friends Where have you heard about Slovenia?

Friends

Vrednost 24128 Frekvenca
1 yes 67
2 no 25
97 not applicable 137
98 no answer 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
92 162

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q6c_s Where have you heard about Slovenia? - Family and relatives Where have you heard about Slovenia?

Family and relatives

Vrednost 25127 Frekvenca
1 yes 42
2 no 48
97 not applicable 137
98 no answer 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
90 164

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q6d_s Where have you heard about Slovenia? - Travel brochure Where have you heard about Slovenia?

Travel brochure

Vrednost 26126 Frekvenca
1 yes 56
2 no 30
97 not applicable 137
98 no answer 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
86 168

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q6e_s Where have you heard about Slovenia? - Travel agency Where have you heard about Slovenia?

Travel agency

Vrednost 27125 Frekvenca
1 yes 32
2 no 41
97 not applicable 137
98 no answer 44
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 181

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q6f_s Where have you heard about Slovenia? - Booking.com Where have you heard about Slovenia?

Booking.com

Vrednost 28124 Frekvenca
1 yes 31
2 no 49
97 not applicable 137
98 no answer 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
80 174

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q6g_s Where have you heard about Slovenia? - Social network Where have you heard about Slovenia?

Social network

Vrednost 29123 Frekvenca
1 yes 37
2 no 39
97 not applicable 137
98 no answer 41
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
76 178

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q6h_s Where have you heard about Slovenia? - Other Where have you heard about Slovenia?

Other

Vrednost 30122 Frekvenca
1 yes 40
2 no 30
97 not applicable 137
98 no answer 47
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
70 184

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q7_s How many days did you stay in Slovenia?

How many days did you stay in Slovenia?

Vrednost 31121 Frekvenca
1 less than two days 27
2 two to three days 42
3 more than 3 days 31
97 not applicable 137
98 no answer 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
100 154

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q8a_s Which places did you visit? - Ljubljana Which places did you visit?

Ljubljana

Vrednost 32120 Frekvenca
1 yes 38
2 no 49
97 not applicable 137
98 no answer 30
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
87 167

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q8b_s Which places did you visit? - Bled Which places did you visit?

Bled

Vrednost 33119 Frekvenca
1 yes 47
2 no 45
97 not applicable 137
98 no answer 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
92 162

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q8c_s Which places did you visit? - Postojna (cave) Which places did you visit?

Postojna (cave)

Vrednost 34118 Frekvenca
1 yes 35
2 no 40
97 not applicable 137
98 no answer 42
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
75 179

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q8d_s Which places did you visit? - Maribor Which places did you visit?

Maribor

Vrednost 35117 Frekvenca
1 yes 23
2 no 52
97 not applicable 137
98 no answer 42
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
75 179

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q8e_s Which places did you visit? - Coastside (Piran, Portorož, Koper) Which places did you visit?

Coastside (Piran, Portorož, Koper)

Vrednost 36116 Frekvenca
1 yes 23
2 no 52
97 not applicable 137
98 no answer 42
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
75 179

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q8f_s Which places did you visit? - Ptuj Which places did you visit?

Ptuj

Vrednost 37115 Frekvenca
1 yes 13
2 no 55
97 not applicable 137
98 no answer 49
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
68 186

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q8g_s Which places did you visit? - Other Which places did you visit?

Other

Vrednost 38114 Frekvenca
1 yes 18
2 no 46
97 not applicable 137
98 no answer 53
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
64 190

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q9a_s What did you like the most when you visited Slovenia? - Unspoiled nature What did you like the most when you visited Slovenia (1 is I like the least, 5 is I like the most)?

Unspoiled nature

Vrednost 39113 Frekvenca
1 I like the least 6
2 2 4
3 3 7
4 4 24
5 I like the most 56
97 not applicable 137
98 no answer 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97 157

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q9b_s What did you like the most when you visited Slovenia? - Coastside What did you like the most when you visited Slovenia (1 is I like the least, 5 is I like the most)?

Coastside

Vrednost 40112 Frekvenca
1 I like the least 3
2 2 0
3 3 16
4 4 22
5 I like the most 45
97 not applicable 137
98 no answer 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
86 168

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q9c_s What did you like the most when you visited Slovenia? - Historical and cultural heritage What did you like the most when you visited Slovenia (1 is I like the least, 5 is I like the most)?

Historical and cultural heritage

Vrednost 41111 Frekvenca
1 I like the least 3
2 2 12
3 3 12
4 4 23
5 I like the most 39
97 not applicable 137
98 no answer 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
89 165

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q9d_s What did you like the most when you visited Slovenia? - Hospitality of people What did you like the most when you visited Slovenia (1 is I like the least, 5 is I like the most)?

Hospitality of people

Vrednost 42110 Frekvenca
1 I like the least 3
2 2 3
3 3 25
4 4 10
5 I like the most 51
97 not applicable 137
98 no answer 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
92 162

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q9e_s What did you like the most when you visited Slovenia? - Peacful destination What did you like the most when you visited Slovenia (1 is I like the least, 5 is I like the most)?

Peacful destination

Vrednost 43109 Frekvenca
1 I like the least 0
2 2 3
3 3 18
4 4 15
5 I like the most 55
97 not applicable 137
98 no answer 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
91 163

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q9f_s What did you like the most when you visited Slovenia? - Quality of life What did you like the most when you visited Slovenia (1 is I like the least, 5 is I like the most)?

Quality of life

Vrednost 44108 Frekvenca
1 I like the least 0
2 2 6
3 3 21
4 4 16
5 I like the most 45
97 not applicable 137
98 no answer 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
88 166

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q9g_s What did you like the most when you visited Slovenia? - Cousine What did you like the most when you visited Slovenia (1 is I like the least, 5 is I like the most)?

Cousine

Vrednost 45107 Frekvenca
1 I like the least 3
2 2 9
3 3 27
4 4 21
5 I like the most 32
97 not applicable 137
98 no answer 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
92 162

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q9h_s What did you like the most when you visited Slovenia? - Environment What did you like the most when you visited Slovenia (1 is I like the least, 5 is I like the most)?

Environment

Vrednost 46106 Frekvenca
1 I like the least 3
2 2 6
3 3 15
4 4 18
5 I like the most 52
97 not applicable 137
98 no answer 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
94 160

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q9i_s What did you like the most when you visited Slovenia? - Nightlife What did you like the most when you visited Slovenia (1 is I like the least, 5 is I like the most)?

Nightlife

Vrednost 47105 Frekvenca
1 I like the least 6
2 2 9
3 3 28
4 4 18
5 I like the most 25
97 not applicable 137
98 no answer 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
86 168

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q9j_s What did you like the most when you visited Slovenia? - Sport and recreation What did you like the most when you visited Slovenia (1 is I like the least, 5 is I like the most)?

Sport and recreation

Vrednost 48104 Frekvenca
1 I like the least 0
2 2 3
3 3 39
4 4 16
5 I like the most 34
97 not applicable 137
98 no answer 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
92 162

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q9k_s What did you like the most when you visited Slovenia? - Hotels What did you like the most when you visited Slovenia (1 is I like the least, 5 is I like the most)?

Hotels

Vrednost 49103 Frekvenca
1 I like the least 0
2 2 9
3 3 31
4 4 16
5 I like the most 33
97 not applicable 137
98 no answer 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
89 165

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q9l_s What did you like the most when you visited Slovenia? - Spa and wellness What did you like the most when you visited Slovenia (1 is I like the least, 5 is I like the most)?

Spa and wellness

Vrednost 50102 Frekvenca
1 I like the least 3
2 2 3
3 3 30
4 4 18
5 I like the most 35
97 not applicable 137
98 no answer 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
89 165

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q9m_s What did you like the most when you visited Slovenia? - Shopping What did you like the most when you visited Slovenia (1 is I like the least, 5 is I like the most)?

Shopping

Vrednost 51101 Frekvenca
1 I like the least 3
2 2 6
3 3 34
4 4 18
5 I like the most 28
97 not applicable 137
98 no answer 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
89 165

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q9n_s What did you like the most when you visited Slovenia? - Lake and mountains What did you like the most when you visited Slovenia (1 is I like the least, 5 is I like the most)?

Lake and mountains

Vrednost 52100 Frekvenca
1 I like the least 3
2 2 3
3 3 21
4 4 9
5 I like the most 57
97 not applicable 137
98 no answer 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
93 161

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q10_s Do you have desire to visit Slovenia again in the future (1 is absolutely no, 5 is absolutely yes) ?

Do you have desire to visit Slovenia again in the future (1 is absolutely no, 5 is absolutely yes) ?

Vrednost 5399 Frekvenca
1 Absolutely no 3
2 2 8
3 3 20
4 4 7
5 Absolutely yes 68
97 not applicable 137
98 no answer 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
106 148

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q11a_s In which form would you like to visit Slovenia in the future? - Tourist package with all other countries of Former Yugoslavia In which form would you like to visit Slovenia in the future (1 is I like the least, 5 is I like the most)?

Tourist package with all other countries of Former Yugoslavia

Vrednost 5498 Frekvenca
1 I like the least 8
2 2 0
3 3 36
4 4 15
5 I like the most 32
97 not applicable 137
98 no answer 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
91 163

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q11b_s In which form would you like to visit Slovenia in the future? - Tourist package with the West European countries (Italy, France, Germany, Austria, Switzerland). In which form would you like to visit Slovenia in the future (1 is I like the least, 5 is I like the most)?

Tourist package with the West European countries (Italy, France, Germany, Austria, Switzerland)

Vrednost 5597 Frekvenca
1 I like the least 18
2 2 3
3 3 16
4 4 15
5 I like the most 42
97 not applicable 137
98 no answer 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
94 160

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q11c_s In which form would you like to visit Slovenia in the future? - As a single tourist destination In which form would you like to visit Slovenia in the future (1 is I like the least, 5 is I like the most)?

As a single tourist destination

Vrednost 5696 Frekvenca
1 I like the least 12
2 2 6
3 3 34
4 4 16
5 I like the most 22
97 not applicable 137
98 no answer 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
90 164

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q12_s Will you, as a part of your trip, visit some other country of Former Yugoslavia this time?

Will you, as a part of your trip, visit some other country of Former Yugoslavia this time?

Vrednost 5795 Frekvenca
1 yes 72
2 no 27
97 not applicable 137
98 no answer 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
99 155

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q13a_s Which countries of former Yugoslavia will you visit? - Slovenia Which countries of former Yugoslavia will you visit?

Slovenia

Vrednost 5894 Frekvenca
97 not applicable 137
98 no answer 117
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 254

Q13b_s Which countries of former Yugoslavia will you visit? - Croatia Which countries of former Yugoslavia will you visit?

Croatia

Vrednost 5993 Frekvenca
1 yes 77
2 no 10
97 not applicable 137
98 no answer 30
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
87 167

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q13c_s Which countries of former Yugoslavia will you visit? - Kosovo Which countries of former Yugoslavia will you visit?

Kosovo

Vrednost 6092 Frekvenca
1 yes 30
2 no 34
97 not applicable 137
98 no answer 53
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
64 190

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q13d_s Which countries of former Yugoslavia will you visit? - Montenegro Which countries of former Yugoslavia will you visit?

Montenegro

Vrednost 6191 Frekvenca
1 yes 51
2 no 28
97 not applicable 137
98 no answer 38
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
79 175

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q13e_s Which countries of former Yugoslavia will you visit? - Serbia Which countries of former Yugoslavia will you visit?

Serbia

Vrednost 6290 Frekvenca
1 yes 58
2 no 21
97 not applicable 137
98 no answer 38
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
79 175

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q13f_s Which countries of former Yugoslavia will you visit? - Bosnia and Herzegovina Which countries of former Yugoslavia will you visit?

Bosnia and Herzegovina

Vrednost 6389 Frekvenca
1 yes 55
2 no 25
97 not applicable 137
98 no answer 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
80 174

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q13g_s Which countries of former Yugoslavia will you visit? - Macedonia Which countries of former Yugoslavia will you visit?

Macedonia

Vrednost 6488 Frekvenca
1 yes 51
2 no 25
97 not applicable 137
98 no answer 41
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
76 178

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q14_s How many days will you stay?

How many days will you stay?

Vrednost 6587 Frekvenca
97 not applicable 137
98 no answer 44
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 181 4 40 12.356 8.796

Vrednosti spremenljivk od 4 do 40

Q6a_m Where have you heard about Montenegro? - TV Where have you heard about Montenegro?

TV

Vrednost 6686 Frekvenca
1 yes 18
2 no 97
97 not applicable 117
98 no answer 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
115 139

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q6b_m Where have you heard about Montenegro? - Friends Where have you heard about Montenegro?

Friends

Vrednost 6785 Frekvenca
1 yes 27
2 no 87
97 not applicable 117
98 no answer 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
114 140

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q6c_m Where have you heard about Montenegro? - Family and relatives Where have you heard about Montenegro?

Family and relatives

Vrednost 6884 Frekvenca
1 yes 35
2 no 82
97 not applicable 117
98 no answer 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
117 137

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q6d_m Where have you heard about Montenegro? - Travel brochure Where have you heard about Montenegro?

Travel brochure

Vrednost 6983 Frekvenca
1 yes 72
2 no 46
97 not applicable 117
98 no answer 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
118 136

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q6e_m Where have you heard about Montenegro? - Travel agency Where have you heard about Montenegro?

Travel agency

Vrednost 7082 Frekvenca
1 yes 105
2 no 15
97 not applicable 117
98 no answer 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
120 134

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q6f_m Where have you heard about Montenegro? - Booking.com Where have you heard about Montenegro?

Booking.com

Vrednost 7181 Frekvenca
1 yes 83
2 no 39
97 not applicable 117
98 no answer 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
122 132

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q6g_m Where have you heard about Montenegro? - Social network Where have you heard about Montenegro?

Social network

Vrednost 7280 Frekvenca
1 yes 62
2 no 58
97 not applicable 117
98 no answer 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
120 134

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q6h_m Where have you heard about Montenegro? - Other Where have you heard about Montenegro?

Other

Vrednost 7379 Frekvenca
1 yes 76
2 no 40
97 not applicable 117
98 no answer 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
116 138

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q7_m How many days did you stay in Montenegro?

How many days did you stay in Montenegro?

Vrednost 7478 Frekvenca
1 less than two days 69
2 two to three days 31
3 more than 3 days 33
97 not applicable 117
98 no answer 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
133 121

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q8a_m Which places did you visit? - Podgorica Which places did you visit?

Podgorica

Vrednost 7577 Frekvenca
1 yes 134
2 no 0
97 not applicable 117
98 no answer 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
134 120

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q8b_m Which places did you visit? - NP Skadarsko jezero Which places did you visit?

NP Skadarsko jezero

Vrednost 7676 Frekvenca
1 yes 129
2 no 4
97 not applicable 117
98 no answer 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
133 121

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q8c_m Which places did you visit? - NP Biogradska gora Which places did you visit?

NP Biogradska gora

Vrednost 7775 Frekvenca
1 yes 80
2 no 52
97 not applicable 117
98 no answer 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
132 122

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q8d_m Which places did you visit? - Coastside (Kotor, Budva,Ulcinj) Which places did you visit?

Coastside (Kotor, Budva,Ulcinj)

Vrednost 7874 Frekvenca
1 yes 131
2 no 3
97 not applicable 117
98 no answer 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
134 120

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q8e_m Which places did you visit? - NP Lovcen Which places did you visit?

NP Lovcen

Vrednost 7973 Frekvenca
1 yes 65
2 no 66
97 not applicable 117
98 no answer 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
131 123

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q8f_m Which places did you visit? - NP Durmitor Which places did you visit?

NP Durmitor

Vrednost 8072 Frekvenca
1 yes 31
2 no 100
97 not applicable 117
98 no answer 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
131 123

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q8g_m Which places did you visit? - Other Which places did you visit?

Other

Vrednost 8171 Frekvenca
1 yes 61
2 no 62
97 not applicable 117
98 no answer 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
123 131

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q9a_m What did you like the most when you visited Montenegro? - Unspoiled nature What did you like the most when you visited Montenegro (1 is I like the least, 5 is I like the most)?

Unspoiled nature

Vrednost 8270 Frekvenca
1 I like the least 0
2 2 0
3 3 33
4 4 57
5 I like the most 38
97 not applicable 117
98 no answer 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
128 126

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q9b_m What did you like the most when you visited Montenegro? - Coastside What did you like the most when you visited Montenegro (1 is I like the least, 5 is I like the most)?

Coastside

Vrednost 8369 Frekvenca
1 I like the least 0
2 2 0
3 3 23
4 4 47
5 I like the most 58
97 not applicable 117
98 no answer 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
128 126

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q9c_m What did you like the most when you visited Montenegro? - Historical and cultural heritage What did you like the most when you visited Montenegro (1 is I like the least, 5 is I like the most)?

Historical and cultural heritage

Vrednost 8468 Frekvenca
1 I like the least 0
2 2 0
3 3 23
4 4 53
5 I like the most 52
97 not applicable 117
98 no answer 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
128 126

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q9d_m What did you like the most when you visited Montenegro? - Hospitality of people What did you like the most when you visited Montenegro (1 is I like the least, 5 is I like the most)?

Hospitality of people

Vrednost 8567 Frekvenca
1 I like the least 5
2 2 17
3 3 29
4 4 36
5 I like the most 38
97 not applicable 117
98 no answer 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
125 129

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q9e_m What did you like the most when you visited Montenegro? - Peacful destination What did you like the most when you visited Montenegro (1 is I like the least, 5 is I like the most)?

Peacful destination

Vrednost 8666 Frekvenca
1 I like the least 3
2 2 17
3 3 38
4 4 38
5 I like the most 32
97 not applicable 117
98 no answer 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
128 126

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q9f_m What did you like the most when you visited Montenegro? - Quality of life What did you like the most when you visited Montenegro (1 is I like the least, 5 is I like the most)?

Quality of life

Vrednost 8765 Frekvenca
1 I like the least 9
2 2 13
3 3 45
4 4 36
5 I like the most 19
97 not applicable 117
98 no answer 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
122 132

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q9g_m What did you like the most when you visited Montenegro? - Cousine What did you like the most when you visited Montenegro (1 is I like the least, 5 is I like the most)?

Cousine

Vrednost 8864 Frekvenca
1 I like the least 17
2 2 27
3 3 48
4 4 24
5 I like the most 11
97 not applicable 117
98 no answer 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
127 127

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q9h_m What did you like the most when you visited Montenegro? - Environment What did you like the most when you visited Montenegro (1 is I like the least, 5 is I like the most)?

Environment

Vrednost 8963 Frekvenca
1 I like the least 6
2 2 15
3 3 43
4 4 50
5 I like the most 12
97 not applicable 117
98 no answer 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
126 128

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q9i_m What did you like the most when you visited Montenegro? - Nightlife What did you like the most when you visited Montenegro (1 is I like the least, 5 is I like the most)?

Nightlife

Vrednost 9062 Frekvenca
1 I like the least 20
2 2 25
3 3 46
4 4 23
5 I like the most 8
97 not applicable 117
98 no answer 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
122 132

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q9j_m What did you like the most when you visited Montenegro? - Sport and recreation What did you like the most when you visited Montenegro (1 is I like the least, 5 is I like the most)?

Sport and recreation

Vrednost 9161 Frekvenca
1 I like the least 20
2 2 25
3 3 46
4 4 24
5 I like the most 8
97 not applicable 117
98 no answer 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
123 131

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q9k_m What did you like the most when you visited Montenegro? - Hotels What did you like the most when you visited Montenegro (1 is I like the least, 5 is I like the most)?

Hotels

Vrednost 9260 Frekvenca
1 I like the least 0
2 2 13
3 3 38
4 4 58
5 I like the most 17
97 not applicable 117
98 no answer 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
126 128

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q9l_m What did you like the most when you visited Montenegro? - Spa and wellness What did you like the most when you visited Montenegro (1 is I like the least, 5 is I like the most)?

Spa and wellness

Vrednost 9359 Frekvenca
1 I like the least 7
2 2 36
3 3 43
4 4 23
5 I like the most 8
97 not applicable 117
98 no answer 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
117 137

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q9m_m What did you like the most when you visited Montenegro? - Shopping What did you like the most when you visited Montenegro (1 is I like the least, 5 is I like the most)?

Shopping

Vrednost 9458 Frekvenca
1 I like the least 9
2 2 27
3 3 45
4 4 33
5 I like the most 5
97 not applicable 117
98 no answer 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
119 135

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q9n_m What did you like the most when you visited Montenegro? - Lake and mountains What did you like the most when you visited Montenegro (1 is I like the least, 5 is I like the most)?

Lake and mountains

Vrednost 9557 Frekvenca
1 I like the least 0
2 2 3
3 3 32
4 4 62
5 I like the most 29
97 not applicable 117
98 no answer 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
126 128

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q10_m Do you have desire to visit Montenegro again in the future (1 is absolutely no, 5 is absolutely yes) ?

Do you have desire to visit Montenegro again in the future (1 is absolutely no, 5 is absolutely yes)?

Vrednost 9656 Frekvenca
1 Absolutely no 9
2 2 49
3 3 52
4 4 17
5 Absolutely yes 8
97 not applicable 117
98 no answer 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
135 119

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q11a_m In which form would you like to visit Montenegro in the future? - Tourist package with all other countries of Former Yugoslavia In which form would you like to visit Montenegro in the future (1 is I like the least, 5 is I like the most)?

Tourist package with all other countries of Former Yugoslavia

Vrednost 9755 Frekvenca
1 I like the least 30
2 2 52
3 3 39
4 4 9
5 I like the most 4
97 not applicable 117
98 no answer 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
134 120

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q11b_m In which form would you like to visit Montenegro in the future? - Tourist package with the South European / or Mediterranean countries (Croatia, Italy, France, Spain, Greece). In which form would you like to visit Montenegro in the future (1 is I like the least, 5 is I like the most)?

Tourist package with the South European / or Mediterranean countries (Croatia, Italy, France, Spain, Greece)

Vrednost 9854 Frekvenca
1 I like the least 18
2 2 27
3 3 40
4 4 25
5 I like the most 25
97 not applicable 117
98 no answer 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
135 119

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q11c_m In which form would you like to visit Montenegro in the future? - As a single tourist destination In which form would you like to visit Montenegro in the future (1 is I like the least, 5 is I like the most)?

As a single tourist destination

Vrednost 9953 Frekvenca
1 I like the least 47
2 2 44
3 3 29
4 4 8
5 I like the most 6
97 not applicable 117
98 no answer 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
134 120

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q12_m Will you, as a part of your trip, visit some other country of Former Yugoslavia this time?

Will you, as a part of your trip, visit some other country of former Yugoslavia this time?

Vrednost 10052 Frekvenca
1 yes 125
2 no 6
97 not applicable 117
98 no answer 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
131 123

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q13a_m Which countries of former Yugoslavia will you visit? - Slovenia Which countries of former Yugoslavia will you visit?

Slovenia

Vrednost 10151 Frekvenca
1 yes 97
2 no 19
97 not applicable 117
98 no answer 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
116 138

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q13b_m Which countries of former Yugoslavia will you visit? - Croatia Which countries of former Yugoslavia will you visit?

Croatia

Vrednost 10250 Frekvenca
1 yes 104
2 no 12
97 not applicable 117
98 no answer 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
116 138

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q13c_m Which countries of former Yugoslavia will you visit? - Kosovo Which countries of former Yugoslavia will you visit?

Kosovo

Vrednost 10349 Frekvenca
1 yes 61
2 no 54
97 not applicable 117
98 no answer 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
115 139

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q13d_m Which countries of former Yugoslavia will you visit? - Montenegro Which countries of former Yugoslavia will you visit?

Montenegro

Vrednost 10448 Frekvenca
97 not applicable 117
98 no answer 137
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 254

Q13e_m Which countries of former Yugoslavia will you visit? - Serbia Which countries of former Yugoslavia will you visit?

Serbia

Vrednost 10547 Frekvenca
1 yes 36
2 no 75
97 not applicable 117
98 no answer 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
111 143

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q13f_m Which countries of former Yugoslavia will you visit? - Bosnia and Herzegovina Which countries of former Yugoslavia will you visit?

Bosna and Herzegovina

Vrednost 10646 Frekvenca
1 yes 69
2 no 40
97 not applicable 117
98 no answer 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
109 145

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q13g_m Which countries of former Yugoslavia will you visit? - Macedonia Which countries of former Yugoslavia will you visit?

Macedonia

Vrednost 10745 Frekvenca
1 yes 67
2 no 41
97 not applicable 117
98 no answer 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
108 146

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q14_m How many days will you stay?

How many days will you stay?

Vrednost 10844 Frekvenca
97 not applicable 117
98 no answer 76
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61 193 1 18 8.754 2.785

Vrednosti spremenljivk od 1 do 18

Q15 When is the most appropriate period for you to travel? This part is connected with your travel characteristics and habits.

When is the most appropriate period for you to travel?

Vrednost 10943 Frekvenca
1 Jan 2
2 Feb 1
3 Mar 10
4 Apr 14
5 May 28
6 Jun 34
7 Jul 19
8 Aug 65
9 Sep 37
10 Oct 20
11 Nov 1
12 Dec 1
98 no answer 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
232 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

Q16 When deciding where to travel, where do you look for information?

When deciding where to travel, where do you look for information?

Vrednost 11042 Frekvenca
1 Friends 31
2 Family and relatives 10
3 Books or guides 44
4 travel agency 73
5 Fairs or exhibitions 13
6 Social networks (for example Renren) 7
7 Television 0
8 Booking.com, TripAdvisor etc. 51
9 Other 16
98 no answer 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
245 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q17 How much time did you spend for searching and booking your last trip?

How much time did you spend for searching and booking your last trip?

Vrednost 11141 Frekvenca
1 1-3 days 54
2 4-7 days 42
3 7-15 days 77
4 16 days or more 64
98 no answer 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
237 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q18 Have you ever used mobile app when booking your trip?

Have you ever used mobile app when booking your trip?

Vrednost 11240 Frekvenca
1 yes 122
2 no 92
3 Not yet, but I am willing to do so for the next trip 22
98 no answer 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
236 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q19 Do you wish to be able to create your own trip, completely personalized and according to your needs?

Do you wish to be able to create your own trip, completely personalized and according to your needs?

Vrednost 11339 Frekvenca
1 yes 220
2 no 17
98 no answer 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
237 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q20a How often do you use the following web pages when searching for travel information? - WeChat, QQ, Weibo, QQ How often do you use the following web pages when searching for travel information?

WeChat, QQ, Weibo, QQ

Vrednost 11438 Frekvenca
1 always 95
2 sometimes 100
3 never 22
98 no answer 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
217 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q20b How often do you use the following web pages when searching for travel information? - Webpages of tour agencies How often do you use the following web pages when searching for travel information?

Webpages of tour agencies

Vrednost 11537 Frekvenca
1 always 82
2 sometimes 106
3 never 16
98 no answer 50
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
204 50

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q20c How often do you use the following web pages when searching for travel information? - Daodao(TripAdvisor,Ctrip, Elong,Qunar etc) How often do you use the following web pages when searching for travel information?

Daodao(TripAdvisor,Ctrip, Elong,Qunar etc)

Vrednost 11636 Frekvenca
1 always 102
2 sometimes 92
3 never 19
98 no answer 41
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
213 41

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q21 You prefer to travel?

You prefer to travel?

Vrednost 11735 Frekvenca
1 with travel agency 97
2 individual 133
98 no answer 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
230 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q22 If you had a chance, what would be your choice?

If you had a chance, what would be your choice?

Vrednost 11834 Frekvenca
1 Golf tourism 41
2 Tito tour 145
3 VIP shoping tour 17
98 no answer 51
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
203 51

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q23 How do you choose your hotel?

How do you choose your hotel?

Vrednost 11933 Frekvenca
1 by myself 129
2 by travel agency 110
98 no answer 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
239 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q24 Do you consider other peoples (tourists, tourism experts, tour operators) opinions important when you decide for your holidays?

Do you consider other people's (tourists, tourism experts, tour operators) opinions important when you decide for your holidays?

Vrednost 12032 Frekvenca
1 important 159
2 not important 67
98 no answer 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
226 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q25 Who is usually accompanying you on your visit to a certain destination?

Who is usually accompanying you on your visit to a certain destination?

Vrednost 12131 Frekvenca
1 Husband or wife /partner 90
2 Family and relatives 81
3 Friends and classmates 18
4 coworkers 7
5 bussiness partners 27
6 I travel alone 10
7 other 3
98 no answer 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
236 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

Q26 How is your trip usually organized?

How is your trip usually organized?

Vrednost 12230 Frekvenca
1 Travel agency organises the whole trip 99
2 Travel agency organises only part of the trip 41
3 Company in which I am working organises the trip 24
4 University institution in which I am studying organises the 0
5 I organize the trip for myself 59
6 Other 4
98 no answer 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
227 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q27 How do you travel abroad?

How do you travel abroad?

Vrednost 12329 Frekvenca
1 Individually 117
2 In a group 106
98 no answer 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
223 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q28a What are the reasons for you to travel abroad? - Visiting relatives and family What are the reasons for you to travel abroad (1 is the least important, 5 is the most important)?

Visiting relatives and family

Vrednost 12428 Frekvenca
1 The least important 38
2 2 44
3 3 65
4 4 23
5 The most important 17
98 no answer 67
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
187 67

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q28b What are the reasons for you to travel abroad? - Visiting friends What are the reasons for you to travel abroad (1 is the least important, 5 is the most important)?

Visiting friends

Vrednost 12527 Frekvenca
1 The least important 32
2 2 31
3 3 67
4 4 34
5 The most important 16
98 no answer 74
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
180 74

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q28c What are the reasons for you to travel abroad? - Education What are the reasons for you to travel abroad (1 is the least important, 5 is the most important)?

Education

Vrednost 12626 Frekvenca
1 The least important 44
2 2 41
3 3 71
4 4 16
5 The most important 7
98 no answer 75
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
179 75

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q28d What are the reasons for you to travel abroad? - Shopping What are the reasons for you to travel abroad (1 is the least important, 5 is the most important)?

Shopping

Vrednost 12725 Frekvenca
1 The least important 30
2 2 34
3 3 73
4 4 30
5 The most important 15
98 no answer 72
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
182 72

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q28e What are the reasons for you to travel abroad? - Honeymoon What are the reasons for you to travel abroad (1 is the least important, 5 is the most important)?

Honeymoon

Vrednost 12824 Frekvenca
1 The least important 47
2 2 43
3 3 62
4 4 9
5 The most important 18
98 no answer 75
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
179 75

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q28f What are the reasons for you to travel abroad? - Business reasons What are the reasons for you to travel abroad (1 is the least important, 5 is the most important)?

Business reasons

Vrednost 12923 Frekvenca
1 The least important 32
2 2 30
3 3 58
4 4 37
5 The most important 32
98 no answer 65
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
189 65

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q28g What are the reasons for you to travel abroad? - Attending a conference/congress/seminar What are the reasons for you to travel abroad (1 is the least important, 5 is the most important)?

Attending a conference/congress/seminar

Vrednost 13022 Frekvenca
1 The least important 36
2 2 29
3 3 62
4 4 26
5 The most important 24
98 no answer 77
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
177 77

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q28h What are the reasons for you to travel abroad? - Sports and recreation What are the reasons for you to travel abroad (1 is the least important, 5 is the most important)?

Sports and recreation

Vrednost 13121 Frekvenca
1 The least important 21
2 2 45
3 3 66
4 4 22
5 The most important 39
98 no answer 61
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
193 61

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q28i What are the reasons for you to travel abroad? - Diversity of culture and historical attractions What are the reasons for you to travel abroad (1 is the least important, 5 is the most important)?

Diversity of culture and historical attractions

Vrednost 13220 Frekvenca
1 The least important 11
2 2 7
3 3 38
4 4 64
5 The most important 70
98 no answer 64
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
190 64

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q28j What are the reasons for you to travel abroad? - Wellness and spa What are the reasons for you to travel abroad (1 is the least important, 5 is the most important)?

Wellness and spa

Vrednost 13319 Frekvenca
1 The least important 7
2 2 28
3 3 87
4 4 24
5 The most important 37
98 no answer 71
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
183 71

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q28k What are the reasons for you to travel abroad? - Religious reasons What are the reasons for you to travel abroad (1 is the least important, 5 is the most important)?

Religious reasons

Vrednost 13418 Frekvenca
1 The least important 38
2 2 24
3 3 56
4 4 37
5 The most important 21
98 no answer 78
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
176 78

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q28l What are the reasons for you to travel abroad? - Well known country What are the reasons for you to travel abroad (1 is the least important, 5 is the most important)?

Well known country

Vrednost 13517 Frekvenca
1 The least important 22
2 2 19
3 3 48
4 4 46
5 The most important 51
98 no answer 68
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
186 68

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q28m What are the reasons for you to travel abroad? - Cuisine What are the reasons for you to travel abroad (1 is the least important, 5 is the most important)?

Cuisine

Vrednost 13616 Frekvenca
1 The least important 21
2 2 27
3 3 53
4 4 31
5 The most important 47
98 no answer 75
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
179 75

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q28n What are the reasons for you to travel abroad? - Night life and entertainment What are the reasons for you to travel abroad (1 is the least important, 5 is the most important)?

Night life and entertainment

Vrednost 13715 Frekvenca
1 The least important 23
2 2 28
3 3 56
4 4 42
5 The most important 35
98 no answer 70
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
184 70

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q28o What are the reasons for you to travel abroad? - Value for money What are the reasons for you to travel abroad (1 is the least important, 5 is the most important)?

Value for money

Vrednost 13814 Frekvenca
1 The least important 11
2 2 9
3 3 37
4 4 66
5 The most important 56
98 no answer 75
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
179 75

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q28p What are the reasons for you to travel abroad? - Recommendation from family and friends What are the reasons for you to travel abroad (1 is the least important, 5 is the most important)?

Recommendation from family and friends

Vrednost 13913 Frekvenca
1 The least important 10
2 2 14
3 3 49
4 4 62
5 The most important 53
98 no answer 66
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
188 66

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q28r What are the reasons for you to travel abroad? - Unspoiled nature What are the reasons for you to travel abroad (1 is the least important, 5 is the most important)?

Unspoiled nature

Vrednost 14012 Frekvenca
1 The least important 9
2 2 15
3 3 51
4 4 51
5 The most important 56
98 no answer 72
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
182 72

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q29a How much are listed travel needs important for you when choosing a destination abroad? - Staff speaking Chinese How much are listed travel needs important for you when choosing a destination abroad (1 is the least important, 5 is the most important)?

Staff speaking Chinese

Vrednost 14111 Frekvenca
1 The least important 41
2 2 49
3 3 55
4 4 25
5 The most important 52
98 no answer 32
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
222 32

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q29b How much are listed travel needs important for you when choosing a destination abroad? - Chinese food How much are listed travel needs important for you when choosing a destination abroad (1 is the least important, 5 is the most important)?

Chinese food

Vrednost 14210 Frekvenca
1 The least important 51
2 2 39
3 3 66
4 4 24
5 The most important 35
98 no answer 39
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
215 39

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q29c How much are listed travel needs important for you when choosing a destination abroad? - Adaptation to chinese culture How much are listed travel needs important for you when choosing a destination abroad (1 is the least important, 5 is the most important)?

Adaptation to chinese culture

Vrednost 1439 Frekvenca
1 The least important 54
2 2 37
3 3 65
4 4 26
5 The most important 31
98 no answer 41
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
213 41

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q30 Where do you sleep when travelling abroad?

Where do you sleep when travelling abroad?

Vrednost 1448 Frekvenca
1 hotel 1-2* 5
2 hotel 3-4* 149
3 hotel 5* 30
4 apartment 5
5 hostel 7
6 B&B 33
7 other 1
98 no answer 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
230 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

Q31 Gender:

Gender:

Vrednost 1457 Frekvenca
1 Male 124
2 Female 107
98 no answer 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
231 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q32 Year of Birth:

Year of Birth:

Vrednost 1466 Frekvenca
998 no answer 151
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
103 151 1942 1990 1976.544 11.254

Vrednosti spremenljivk od 1942 do 1990

Q33 Status:

Status:

Vrednost 1475 Frekvenca
1 student 2
2 employed 194
3 retired 21
4 unemployed 6
5 other 6
98 no answer 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
229 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q34 In which part of China do you live?

In which part of China do you live?

Vrednost 1484 Frekvenca
1 East China 42
2 North China 18
3 NE China 41
4 NW China 25
5 South Central China 30
6 SW China 17
7 Other 56
98 no answer 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
229 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

Q35 In which part of area do you live?

In which part of area do you live?

Vrednost 1493 Frekvenca
1 Urban area 165
2 Rural area 48
98 no answer 41
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
213 41

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q36 How much is your yearly income?

How much is your yearly income ?

Vrednost 1502 Frekvenca
1 More than 120.000 RMB 55
2 60000-120000 45
3 25000-60000 79
4 15000-25000 30
5 less than 15000 RMB 3
98 no answer 42
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
212 42

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Country Slovenia or Montenegro

Country:

Vrednost 1511 Frekvenca
1 Chinese tourists in Slovenia 117
2 Chinese tourists in Montenegro 137
98 no answer 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
254 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

5 - raziskave, zanimive kot poizkus konceptualizacije novega področja na priložnostnih vzorcih

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Raspor, A., Lacmanović, D., Stranjančević, A. in Bulatović, I. (2017). Kitajski turisti v Sloveniji in Črni Gori, 2015: Pričakovanja, karakteristike in motivacija za potovanje [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: TURKIT15. https://doi.org/10.17898/ADP_TURKIT15_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.25
Datum prve podatkovne objave: 2017
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si