Vloga nacionalnega parlamenta v EU – primer Državnega zbora RS, 2008

Basic Study Information

ADP - IDNo: DZRS08
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_DZRS08_V1
Main author(s):
  • Zajc, Drago
Co-workers:
  • Deželan, Tomaž
  • Fink Hafner, Danica
Data file producer:
CPR - Center za politološke raziskave, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2008)

Funding agency:

no information

Project number:

no information

Series:
  • DZRS/Državni zbor Republike Slovenije

    Raziskave iz serije Državni zbor Republike Slovenije zavzemajo pregled stališč poslancev o delovanju Skupščine RS in kasneje Državnega zbora RS. V skupini raziskav je na voljo še pregled predstavništva interesov, delovanja parlamenta, opazovanje interakcije Državnega zbora RS s političnim sistemom ter političnimi akterji, pregled dinamike in značilnosti poslanskega dela, vpogled v ocenjevanje delovanja Državnega zbora RS v danem mandatu, opazovanje vloge in delovanje Državnega zbora RS v pogojih članstva Slovenije v EU ter možnosti na vplivanje politke na ravni EU.

Study Content

Keywords:

parlament, državni zbor, poslanci, parlamentarizem, predstavljanje interesov, poslanske skupine, koalicija, opozicija, nacionalni parlamenti v EU

Keywords ELSST:
POSLANEC, KANDIDAT NA DRŽAVNOZBORSKIH VOLITVAH, EVROPSKI PARLAMENT, POLITIČNA KOALICIJA, POLITIČNA OPOZICIJA, EVROPSKA UNIJA

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - vlada, politični sistemi in organizacije
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
Delovanje Državnega zbora
Državni zbor pri odločanju o evropskih zadevah
Poslanci pri odločanju o evropskih zadevah


Abstract:

Raziskava o stališčih poslancev o delovanju Državnega zbora RS daje vpogled v stališča poslancev glede nekaterih temeljnih elementov parlamentarizma v sodobnih liberalnih demokracijah. Na ta način se podrobneje opazuje percepcijo predstavništva interesov, ki predstavlja eno od temeljnih komponent poslanskega mandata, prav tako pa se opazuje celoten ustroj delovanja parlamenta z delovanjem delovnih teles na čelu. Cilj raziskave je odkriti kako poslanci ocenjujejo delovanje in vidijo vlogo Državnega zbora RS v pogojih polnopravnega članstva v EU, ter kakšne so njihove predstave in pričakovanja glede možnosti vplivanja na sprejemanje odločitev in oblikovanje politik na ravni EU.

Methodology


Collection date: maj 2008 - junij 2008
Date of production: 2008
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

Poslanec Državnega zbora RS.

Universe:

Poslanci Državnega zbora RS 2004-2008 sklica.

Excluded: no information
Data collected by:

Center za politološke raziskave

Sampling procedure:

Brez vzorčenja, zajeta celotna populacija.

Mode of data collection:

Samoizpolnjevana anketa.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: DZRS08 - Vloga nacionalnega parlamenta v EU – primer Državnega zbora RS, 2008 [datoteka podatkov], 2008

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 107
  • number of units: 61

Additional information:

Za vprašanja odprtega tipa podatkov ni.

Variable list

A1_1 Kako ocenjujete delovanje državnega zbora v tem mandatu? Kako bi ocenili motiviranost poslancev?

Value 13 Frequency
1 slabo 2
2 5
3 31
4 20
5 dobro 1
9 ne vem 0
9999 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
59 2

Valid range from 1 to 9

A1_2 Kako ocenjujete delovanje državnega zbora v tem mandatu? Kako bi ocenili delo poslanskih skupin?

Value 22 Frequency
1 slabo 1
2 2
3 19
4 32
5 dobro 7
9 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61 0

Valid range from 1 to 9

A1_3 Kako ocenjujete delovanje državnega zbora v tem mandatu? Kako bi ocenili učinkovitost delovnih teles?

Value 31 Frequency
1 slabo 1
2 11
3 25
4 22
5 dobro 2
9 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61 0

Valid range from 1 to 9

A1_1 Kako ocenjujete delovanje državnega zbora v tem mandatu? Kako bi ocenili motiviranost poslancev?

Value 1107 Frequency
1 slabo 2
2 5
3 31
4 20
5 dobro 1
9 ne vem 0
9999 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
59 2

Valid range from 1 to 9

A1_2 Kako ocenjujete delovanje državnega zbora v tem mandatu? Kako bi ocenili delo poslanskih skupin?

Value 2106 Frequency
1 slabo 1
2 2
3 19
4 32
5 dobro 7
9 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61 0

Valid range from 1 to 9

A1_3 Kako ocenjujete delovanje državnega zbora v tem mandatu? Kako bi ocenili učinkovitost delovnih teles?

Value 3105 Frequency
1 slabo 1
2 11
3 25
4 22
5 dobro 2
9 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61 0

Valid range from 1 to 9

A1_4 Kako ocenjujete delovanje državnega zbora v tem mandatu? Kako bi ocenili kvaliteto poslanske razprave?

Value 4104 Frequency
1 slabo 5
2 18
3 28
4 8
5 dobro 0
9 ne vem 0
9999 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
59 2

Valid range from 1 to 9

A1_5 Kako ocenjujete delovanje državnega zbora v tem mandatu? Kako bi ocenili učinkovitost zakonodajnega dela?

Value 5103 Frequency
1 slabo 3
2 11
3 16
4 23
5 dobro 6
9 ne vem 0
9999 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
59 2

Valid range from 1 to 9

A1_6 Kako ocenjujete delovanje državnega zbora v tem mandatu? Kako bi ocenili vodenje državnega zbora?

Value 6102 Frequency
1 slabo 12
2 15
3 13
4 12
5 dobro 9
9 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61 0

Valid range from 1 to 9

A1_7 Kako ocenjujete delovanje državnega zbora v tem mandatu? Kako bi ocenili delo zakonodajno-pravne službe?

Value 7101 Frequency
1 slabo 1
2 2
3 20
4 29
5 dobro 9
9 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61 0

Valid range from 1 to 9

A1_8 Kako ocenjujete delovanje državnega zbora v tem mandatu? Kako bi ocenili delo službe za odnose z javnostmi?

Value 8100 Frequency
1 slabo 2
2 5
3 25
4 25
5 dobro 2
9 ne vem 1
9999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
59 2

Valid range from 1 to 5

A1_9 Kako ocenjujete delovanje državnega zbora v tem mandatu? Kako bi ocenili delo raziskovalne službe?

Value 999 Frequency
1 slabo 0
2 2
3 18
4 25
5 dobro 11
9 ne vem 4
9999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56 5

Valid range from 1 to 5

A2_1 Kako po vašem mnenju opravlja svojo vlogo koalicija? Ali jo opravlja dobro ali slabo?

Value 1098 Frequency
1 slabo 8
2 ne tako slabo 13
3 srednje 17
4 kar dobro 12
5 dobro 11
9 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61 0

Valid range from 1 to 9

A2_2 Kako po vašem mnenju opravlja svojo vlogo opozicija? Ali jo opravlja dobro ali slabo?

Value 1197 Frequency
1 slabo 2
2 ne tako slabo 10
3 srednje 25
4 kar dobro 21
5 dobro 3
9 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61 0

Valid range from 1 to 9

A3 Kolikšne so v državnem zboru razlike med stališči koalicije in opozicije?

Value 1296 Frequency
1 zelo velike 26
2 precej velike 26
3 kakor kdaj 8
4 majhne 1
5 zelo majhne 0
9 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61 0

Valid range from 1 to 9

A4 Ali slovenski državni zbor premore dovolj soglasja, ko gre za pomembne zadeve (zadeve nacionalnega interesa) ali ne?

Value 1395 Frequency
1 premalo 15
2 44
5 dovolj 0
9 ne vem 0
9999 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
59 2

Valid range from 1 to 9

A5_1 Na katerih področjih dosega državni zbor premalo oz. dovolj soglasja? Zunanje zadeve

Value 1494 Frequency
1 premalo 10
2 16
3 16
4 11
5 dovolj 7
9 ne vem 0
9999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
60 1

Valid range from 1 to 9

A5_2 Na katerih področjih dosega državni zbor premalo oz. dovolj soglasja? EU zadeve

Value 1593 Frequency
1 premalo 2
2 4
3 19
4 23
5 dovolj 11
9 ne vem 0
9999 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
59 2

Valid range from 1 to 9

A5_3 Na katerih področjih dosega državni zbor premalo oz. dovolj soglasja? Predsedovanje EU

Value 1692 Frequency
1 premalo 4
2 5
3 19
4 21
5 dovolj 11
9 ne vem 0
9999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
60 1

Valid range from 1 to 9

A5_4 Na katerih področjih dosega državni zbor premalo oz. dovolj soglasja? Meja s Hrvaško

Value 1791 Frequency
1 premalo 15
2 19
3 23
4 1
5 dovolj 1
9 ne vem 0
9999 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
59 2

Valid range from 1 to 9

A5_5 Na katerih področjih dosega državni zbor premalo oz. dovolj soglasja? Slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem, v Italiji, na Madžarskem, Slovenci po svetu...

Value 1890 Frequency
1 premalo 3
2 9
3 24
4 16
5 dovolj 7
9 ne vem 1
9999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
59 2

Valid range from 1 to 5

A5_6 Na katerih področjih dosega državni zbor premalo oz. dovolj soglasja? Socialne zadeve

Value 1989 Frequency
1 premalo 7
2 21
3 19
4 8
5 dovolj 5
9 ne vem 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
60 1

Valid range from 1 to 5

A5_7 Na katerih področjih dosega državni zbor premalo oz. dovolj soglasja? Kultura

Value 2088 Frequency
1 premalo 9
2 14
3 26
4 7
5 dovolj 3
9 ne vem 0
9999 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
59 2

Valid range from 1 to 9

A5_8 Na katerih področjih dosega državni zbor premalo oz. dovolj soglasja? Polpretekla zgodovina (žrtve vojnega nasilja, ureditev grobišč...)

Value 2187 Frequency
1 premalo 40
2 15
3 5
4 1
5 dovolj 0
9 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61 0

Valid range from 1 to 9

A5_9 Na katerih področjih dosega državni zbor premalo oz. dovolj soglasja? Notranja ureditev (regionalizacija, število občin)

Value 2286 Frequency
1 premalo 26
2 23
3 9
4 3
5 dovolj 0
9 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61 0

Valid range from 1 to 9

A5_10 Na katerih področjih dosega državni zbor premalo oz. dovolj soglasja? Parlamentarni nadzor javne porabe

Value 2385 Frequency
1 premalo 12
2 23
3 16
4 6
5 dovolj 3
9 ne vem 0
9999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
60 1

Valid range from 1 to 9

A5_11 Na katerih področjih dosega državni zbor premalo oz. dovolj soglasja? Visoko šolstvo

Value 2484 Frequency
1 premalo 12
2 20
3 20
4 7
5 dovolj 2
9 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61 0

Valid range from 1 to 9

A6 Ali v državnem zboru uporabljate nujne postopke...

Value 2583 Frequency
1 prevečkrat 37
2 primerno 22
3 premalokrat 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61 0

Valid range from 1 to 3

A7 Ali je sprejemanje sprememb in dopolnitev zakonov...

Value 2682 Frequency
1 prepogosto 40
2 primerno 21
3 redko 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61 0

Valid range from 1 to 3

A8 Ali državni zbor v tem mandatu deluje bolj ali manj učinkovito kot v prejšnjem? (samo za poslance, ki so bili izvoljeni že v prejšnjem mandatu)

Value 2781 Frequency
0 v tem mandatu je bil(a) prvič izvoljen(a) 8
1 bolj 8
2 enako 12
3 manj 24
9999 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 9

Valid range from 0 to 3

A9 Ali sodite, da je vpliv vlade na odločanje v državnem zboru premočan?

Value 2880 Frequency
1 da 35
2 kakor kdaj 16
3 ne 8
9 ne vem 0
9999 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
59 2

Valid range from 1 to 9

B1 Vloga državnega zbora se je po vstopu Slovenije v EU spremenila - kot parlament države članice lahko vpliva preko vlade na odločanje na ravni EU. Kako pomembno je to z vidika uveljavljanja slovenskih interesov?

Value 2979 Frequency
1 zelo pomembno 17
2 precej pomembno 23
3 kakor kdaj 16
4 ni preveč pomembno 4
5 sploh ni pomembno 1
9 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61 0

Valid range from 1 to 9

B2 Kolikšen delež zakonodajne pristojnosti je bil po vašem mnenju s pristopom Slovenije k EU prenesen na institucije EU?

Value 3078 Frequency
1 do 20 % 21
2 do 33 % 18
3 50 % 11
4 več kot 50 % 4
9 ne vem 6
9999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
54 7

Valid range from 1 to 4

B3 Kako bi vi na osnovi izkušenj ocenili zakonsko in poslovniško ureditev sodelovanja državnega zbora z vlado RS?

Value 3177 Frequency
1 zelo dobra 6
2 precej dobra 9
3 dobra, a so nekatere pomanjkljivosti 31
4 precej slaba 11
5 zelo slaba 3
9 ne vem 0
9999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
60 1

Valid range from 1 to 9

B4 Ali sodite, da je državni zbor organizacijsko dovolj pripravljen, da svojo novo vlogo dobro opravlja?

Value 3276 Frequency
1 da 12
2 precej 22
3 deloma 23
4 le malo 4
5 sploh ni 0
9 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61 0

Valid range from 1 to 9

B5_1 Ali sodite, da je na ravni vlade RS in njenih služb dovolj storjeno za pravočasno prepoznavanje ciljev politik, ki se oblikujejo na ravni EU?

Value 3375 Frequency
1 sploh ne 3
2 21
3 20
4 14
5 v celoti 3
9 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61 0

Valid range from 1 to 9

B5_2 Ali sodite, da je na ravni vlade RS in njenih služb dovolj storjeno za temeljito oblikovanje predlogov in usklajevanje resorjev pri pripravi stališč RS?

Value 3474 Frequency
1 sploh ne 6
2 17
3 24
4 10
5 v celoti 4
9 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61 0

Valid range from 1 to 9

B5_3 Ali sodite, da je na ravni vlade RS in njenih služb dovolj storjeno za jasno predstavitev stališč in posledic javnosti in državnemu zboru?

Value 3573 Frequency
1 sploh ne 8
2 28
3 12
4 9
5 v celoti 4
9 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61 0

Valid range from 1 to 9

B6_1 Ali so predlogi stališč do predlaganih aktov EU, ki jih pripravi vlada oz. njeni resorji za obravnavo v državnem zboru, vsebinsko dobro pripravljeni - vsebujejo ustrezne ocene vplivov in posledic glede: potrebnosti sprememb predpisov

Value 3672 Frequency
1 sploh ne 3
2 12
3 28
4 12
5 v celoti 5
9 ne vem 0
9999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
60 1

Valid range from 1 to 9

B6_2 Ali so predlogi stališč do predlaganih aktov EU, ki jih pripravi vlada oz. njeni resorji za obravnavo v državnem zboru, vsebinsko dobro pripravljeni - vsebujejo ustrezne ocene vplivov in posledic glede: posledic za proračun

Value 3771 Frequency
1 sploh ne 7
2 16
3 23
4 10
5 v celoti 5
9 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61 0

Valid range from 1 to 9

B6_3 Ali so predlogi stališč do predlaganih aktov EU, ki jih pripravi vlada oz. njeni resorji za obravnavo v državnem zboru, vsebinsko dobro pripravljeni - vsebujejo ustrezne ocene vplivov in posledic glede: vpliva na gospodarstvo

Value 3870 Frequency
1 sploh ne 4
2 23
3 21
4 9
5 v celoti 4
9 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61 0

Valid range from 1 to 9

B6_4 Ali so predlogi stališč do predlaganih aktov EU, ki jih pripravi vlada oz. njeni resorji za obravnavo v državnem zboru, vsebinsko dobro pripravljeni - vsebujejo ustrezne ocene vplivov in posledic glede: vpliva na javno upravo

Value 3969 Frequency
1 sploh ne 3
2 13
3 27
4 14
5 v celoti 4
9 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61 0

Valid range from 1 to 9

B6_5 Ali so predlogi stališč do predlaganih aktov EU, ki jih pripravi vlada oz. njeni resorji za obravnavo v državnem zboru, vsebinsko dobro pripravljeni - vsebujejo ustrezne ocene vplivov in posledic glede: vpliva na okolje

Value 4068 Frequency
1 sploh ne 6
2 14
3 25
4 12
5 v celoti 4
9 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61 0

Valid range from 1 to 9

B6_6 Ali so predlogi stališč do predlaganih aktov EU, ki jih pripravi vlada oz. njeni resorji za obravnavo v državnem zboru, vsebinsko dobro pripravljeni - vsebujejo ustrezne ocene vplivov in posledic glede: vpliva na standard državljanov

Value 4167 Frequency
1 sploh ne 10
2 18
3 21
4 9
5 v celoti 3
9 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61 0

Valid range from 1 to 9

B7 Ali so ti predlogi stališč pravočasno pripravljeni in posredovani državnemu zboru?

Value 4266 Frequency
1 v celoti da 3
2 v glavnem da 17
3 deloma, kakor kdaj 26
4 v glavnem ne 8
5 sploh ne 5
9 ne vem 1
9999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
59 2

Valid range from 1 to 5

B8 Ali ste vi osebno kdaj dali kakšno pobudo, predlog za dopolnitev stališča, ki ga je predlagala vlada (v poslanski skupini, delovnem telesu, v OZEU)?

Value 4365 Frequency
1 ne 17
2 sem razmišljal, a doslej nisem 6
3 da 38
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61 0

Valid range from 1 to 3

B9_1 Kaj od naslednjega je značilno za delovanje državnega zbora po vstopu Slovenije v EU? OZEU aktivno sodeluje z vlado pri oblikovanju stališč RS (razpravlja, dopolnjuje stališča)

Value 4464 Frequency
1 sploh ne 1
2 le malo 15
3 kakor kdaj 22
4 precej 17
5 v celoti 3
9 ne vem 1
9999 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
58 3

Valid range from 1 to 5

B9_2 Kaj od naslednjega je značilno za delovanje državnega zbora po vstopu Slovenije v EU? OZEU spremlja kako jih vlada uveljavlja

Value 4563 Frequency
1 sploh ne 3
2 le malo 12
3 kakor kdaj 19
4 precej 20
5 v celoti 2
9 ne vem 3
9999 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56 5

Valid range from 1 to 5

B9_3 Kaj od naslednjega je značilno za delovanje državnega zbora po vstopu Slovenije v EU? DZ razpravlja o usmeritvah za delovanje RS v institucijah EU, stanju v EU in položaju Slovenije v njej

Value 4662 Frequency
1 sploh ne 1
2 le malo 26
3 kakor kdaj 14
4 precej 16
5 v celoti 3
9 ne vem 0
9999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
60 1

Valid range from 1 to 9

B9_4 Kaj od naslednjega je značilno za delovanje državnega zbora po vstopu Slovenije v EU? DZ razpravlja tudi o drugih zadevah EU

Value 4761 Frequency
1 sploh ne 4
2 le malo 29
3 kakor kdaj 12
4 precej 10
5 v celoti 5
9 ne vem 0
9999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
60 1

Valid range from 1 to 9

B10 Ali splošno gledano matična delovna telesa državnega zbora dovolj uporabljajo poslovniške in druge možnosti za obravnavanje evropskih zadev in prispevajo dopolnitve?

Value 4860 Frequency
1 ne dovolj 25
2 deloma, nekatera delovna telesa 23
3 dovolj 12
9 ne vem 0
9999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
60 1

Valid range from 1 to 9

B11 Ali vlada tako oblikovana stališča državnega zbora oz. OZEU uspešno zastopa na ravni EU?

Value 4959 Frequency
1 da, v celoti 6
2 da, precej 12
3 deloma, kakor kdar 33
4 le v manjši meri 5
5 sploh ne 2
9 ne vem, premalo poznam 2
9999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
60 1

Valid range from 1 to 9

B12 Ali vladni predstavniki redno obveščajo OZEU o uveljavljanju stališč Republike Slovenije in koristnosti sprejetih kompromisov za Slovenijo v institucijah EU?

Value 5058 Frequency
1 redno, v celoti 7
2 pogosto 17
3 kakor kdaj 18
4 občasno, površno 15
5 sploh ne 2
9 ne vem 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
59 2

Valid range from 1 to 5

B13_1 Kako naj bi predvsem deloval odbor državnega zbora za zadeve EU - kaj se vam zdi pomembno? (samo za člane OZEU) OZEU naj bi... omogočal kvalitetno vsebinsko razpravo o EU zadevah in predlogih stališč RS

Value 5157 Frequency
0 ni član OZEU 18
1 ni pomembno 0
2 1
3 4
4 13
5 je zelo pomembno 21
9 ne vem 0
9999 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
57 4

Valid range from 0 to 9

B13_2 Kako naj bi predvsem deloval odbor državnega zbora za zadeve EU - kaj se vam zdi pomembno? (samo za člane OZEU) OZEU naj bi... dopolnjeval predloge stališč in aktivno spremljal kako jih vlada zastopa

Value 5256 Frequency
0 ni član OZEU 18
1 ni pomembno 0
3 7
4 17
5 je zelo pomembno 15
9 ne vem 0
9999 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
57 4

Valid range from 0 to 9

B13_3 Kako naj bi predvsem deloval odbor državnega zbora za zadeve EU - kaj se vam zdi pomembno? (samo za člane OZEU) OZEU naj bi... seje OZEU bi morale biti odprte (čim več)

Value 5355 Frequency
0 ni član OZEU 18
1 ni pomembno 1
2 2
3 6
4 9
5 je zelo pomembno 21
9 ne vem 0
9999 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
57 4

Valid range from 0 to 9

B13_4 Kako naj bi predvsem deloval odbor državnega zbora za zadeve EU - kaj se vam zdi pomembno? (samo za člane OZEU) OZEU naj bi... bolj naj bi se povezoval z delovnimi telesi

Value 5454 Frequency
0 ni član OZEU 18
1 ni pomembno 1
2 2
3 7
4 13
5 je zelo pomembno 13
9 ne vem 0
9999 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
54 7

Valid range from 0 to 9

B13_5 Kako naj bi predvsem deloval odbor državnega zbora za zadeve EU - kaj se vam zdi pomembno? (samo za člane OZEU) OZEU naj bi... zagotavljal naj bi sodelovanje slovenskih poslancev v EP

Value 5553 Frequency
0 ni član OZEU 18
1 ni pomembno 0
2 4
3 11
4 12
5 je zelo pomembno 12
9 ne vem 0
9999 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
57 4

Valid range from 0 to 9

B13_6 Kako naj bi predvsem deloval odbor državnega zbora za zadeve EU - kaj se vam zdi pomembno? (samo za člane OZEU) OZEU naj bi... zagotavljal naj bi sodelovanje strokovnjakov, predstavnikov civilne družbe, gospodarstvenikov

Value 5652 Frequency
0 ni član OZEU 18
1 ni pomembno 1
2 3
3 10
4 13
5 je zelo pomembno 12
9 ne vem 0
9999 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
57 4

Valid range from 0 to 9

B13_7 Kako naj bi predvsem deloval odbor državnega zbora za zadeve EU - kaj se vam zdi pomembno? (samo za člane OZEU) OZEU naj bi... se povezoval z odbori za zadeve EU drugih parlamentov, sodeloval v COSAC-u

Value 5751 Frequency
0 ni član OZEU 18
1 ni pomembno 0
2 3
3 12
4 12
5 je zelo pomembno 12
9 ne vem 0
9999 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
57 4

Valid range from 0 to 9

B13_8 Kako naj bi predvsem deloval odbor državnega zbora za zadeve EU - kaj se vam zdi pomembno? (samo za člane OZEU) OZEU naj bi... zagotavljal preglednost obravnavanja EU zadev

Value 5850 Frequency
0 ni član OZEU 18
1 ni pomembno 0
2 1
3 7
4 16
5 je zelo pomembno 13
9 ne vem 0
9999 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
55 6

Valid range from 0 to 9

B13_9 Kako naj bi predvsem deloval odbor državnega zbora za zadeve EU - kaj se vam zdi pomembno? (samo za člane OZEU) OZEU naj bi... nadzoroval kršitve načel subsidiarnosti in sorazmernosti

Value 5949 Frequency
0 ni član OZEU 18
1 ni pomembno 1
2 1
3 6
4 20
5 je zelo pomembno 11
9 ne vem 0
9999 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
57 4

Valid range from 0 to 9

B14 Ali bi bilo primerneje, da bi OZEU sestavljali predsedniki matičnih delovnih teles?

Value 6048 Frequency
1 da 20
2 ne 27
3 ne vem 11
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
58 3

Valid range from 1 to 3

B15 Kakšna se vam zdi strokovna podpora pri obravnavanju EU zadev?

Value 6147 Frequency
1 zelo dobra 4
2 dobra 27
3 kakor kdaj 21
4 slaba 2
5 zelo slaba 0
9 ne vem 4
9999 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
54 7

Valid range from 1 to 5

B16 Ali sodite da so po vstopu Slovenije v EU "evropske zadeve" postale naše notranje zadeve?

Value 6246 Frequency
1 da, na vsak način 6
2 da, precej 24
3 deloma 22
4 le malo 6
5 sploh ne 1
9 ne vem 0
9999 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
59 2

Valid range from 1 to 9

B17_1 Ali bi moral državni zbor za uveljavljanje svoje vloge v EU bolj ali manj uporabljanti "mednarodne metode"? Razvijati sodelovanje z drugimi nacionalnimi parlamenti

Value 6345 Frequency
1 ni pomembno 1
2 1
3 15
4 27
5 zelo pomembno 15
9 ne vem 0
9999 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
59 2

Valid range from 1 to 9

B17_2 Ali bi moral državni zbor za uveljavljanje svoje vloge v EU bolj ali manj uporabljanti "mednarodne metode"? Razvijati sodelovanje z Evropskim parlamentom

Value 6444 Frequency
1 ni pomembno 1
2 3
3 9
4 30
5 zelo pomembno 15
9 ne vem 0
9999 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
58 3

Valid range from 1 to 9

B17_3 Ali bi moral državni zbor za uveljavljanje svoje vloge v EU bolj ali manj uporabljanti "mednarodne metode"? Posamezna delovna telesa naj bi bolj sodelovala z usreznimi telesi drugih parlamentov

Value 6543 Frequency
1 ni pomembno 1
2 5
3 12
4 28
5 zelo pomembno 13
9 ne vem 0
9999 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
59 2

Valid range from 1 to 9

B17_4 Ali bi moral državni zbor za uveljavljanje svoje vloge v EU bolj ali manj uporabljanti "mednarodne metode"? Uporabljati izkušnje slovenskih poslancev v EU

Value 6642 Frequency
1 ni pomembno 2
2 3
3 11
4 27
5 zelo pomembno 12
9 ne vem 1
9999 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
55 6

Valid range from 1 to 5

B17_5 Ali bi moral državni zbor za uveljavljanje svoje vloge v EU bolj ali manj uporabljanti "mednarodne metode"? Sodelovati s predstavniki v COSAC-u

Value 6741 Frequency
1 ni pomembno 1
2 2
3 20
4 20
5 zelo pomembno 12
9 ne vem 4
9999 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
55 6

Valid range from 1 to 5

B17_6 Ali bi moral državni zbor za uveljavljanje svoje vloge v EU bolj ali manj uporabljanti "mednarodne metode"? Vzpostaviti neformalne načine vplivanja

Value 6840 Frequency
1 ni pomembno 2
3 18
4 26
5 zelo pomembno 10
9 ne vem 1
9999 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56 5

Valid range from 1 to 5

B18_1 Kaj pričakujete od Lizbonske pogodbe? Ali bo okrepila demokratičnost in transparentnost odločanja v EU?

Value 6939 Frequency
1 sploh ne 3
2 5
3 23
4 17
5 v celoti 8
9 ne vem 0
9999 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56 5

Valid range from 1 to 9

B18_2 Kaj pričakujete od Lizbonske pogodbe? Ali bo povečala učinkovitost EU?

Value 7038 Frequency
1 sploh ne 3
2 2
3 20
4 25
5 v celoti 7
9 ne vem 0
9999 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
57 4

Valid range from 1 to 9

B18_3 Kaj pričakujete od Lizbonske pogodbe? Ali bo povečala vlogo nacionalnih parlamentov?

Value 7137 Frequency
1 sploh ne 3
2 4
3 26
4 18
5 v celoti 6
9 ne vem 0
9999 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
57 4

Valid range from 1 to 9

B18_4 Kaj pričakujete od Lizbonske pogodbe? Ali bo omogočila državljanom pobudo od spodaj?

Value 7236 Frequency
1 sploh ne 5
2 17
3 24
4 8
5 v celoti 3
9 ne vem 0
9999 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
57 4

Valid range from 1 to 9

B18_5 Kaj pričakujete od Lizbonske pogodbe? Ali bo omogočila, da bo EU postala globalni politični dejavnik?

Value 7335 Frequency
1 sploh ne 2
2 2
3 23
4 22
5 v celoti 8
9 ne vem 0
9999 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
57 4

Valid range from 1 to 9

B19 Ali menite, da je državni zbor dovolj prispeval pri predsedovanju Slovenije Svetu EU?

Value 7434 Frequency
1 dovolj je prispeval 22
2 srednje 19
3 slabo, le malo 15
9 ne vem 2
9999 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56 5

Valid range from 1 to 3

C1_1 Kako koristni so naslednji viri informacij za vaše poslansko delo? Srečanja z volivci, pisma volivcev

Value 7533 Frequency
1 sploh niso 0
2 5
3 7
4 20
5 zelo so koristni 28
9 ne vem 0
9999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
60 1

Valid range from 1 to 9

C1_2 Kako koristni so naslednji viri informacij za vaše poslansko delo? Vplivne osebnosti

Value 7632 Frequency
1 sploh niso 1
2 8
3 21
4 23
5 zelo so koristni 7
9 ne vem 0
9999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
60 1

Valid range from 1 to 9

C1_3 Kako koristni so naslednji viri informacij za vaše poslansko delo? Množični mediji

Value 7731 Frequency
1 sploh niso 0
2 5
3 19
4 27
5 zelo so koristni 10
9 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61 0

Valid range from 1 to 9

C1_4 Kako koristni so naslednji viri informacij za vaše poslansko delo? Internet

Value 7830 Frequency
1 sploh niso 0
2 1
3 12
4 30
5 zelo so koristni 17
9 ne vem 0
9999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
60 1

Valid range from 1 to 9

C1_5 Kako koristni so naslednji viri informacij za vaše poslansko delo? Strokovna združenja, gospodarske organizacije, sindikati, interesne skupine

Value 7929 Frequency
1 sploh niso 0
2 1
3 21
4 29
5 zelo so koristni 9
9 ne vem 0
9999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
60 1

Valid range from 1 to 9

C1_6 Kako koristni so naslednji viri informacij za vaše poslansko delo? Parlamentarna gradiva

Value 8028 Frequency
1 sploh niso 1
2 2
3 14
4 32
5 zelo so koristni 10
9 ne vem 0
9999 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
59 2

Valid range from 1 to 9

C1_7 Kako koristni so naslednji viri informacij za vaše poslansko delo? Podatkovna zbirka "EU zadeve"

Value 8127 Frequency
1 sploh niso 1
2 3
3 26
4 23
5 zelo so koristni 7
9 ne vem 0
9999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
60 1

Valid range from 1 to 9

C1_8 Kako koristni so naslednji viri informacij za vaše poslansko delo? EU portal

Value 8226 Frequency
1 sploh niso 2
2 5
3 27
4 20
5 zelo so koristni 6
9 ne vem 0
9999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
60 1

Valid range from 1 to 9

C2_1 Koliko ste seznanjeni z zadevami EU in postopli sprejemanja odločitev oz. oblikovanja politik na ravni EU? Poznam delovanje EU in postopke odločanja

Value 8325 Frequency
1 malo 0
2 4
3 21
4 25
5 veliko, zelo 9
9999 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
59 2

Valid range from 1 to 5

C2_2 Koliko ste seznanjeni z zadevami EU in postopli sprejemanja odločitev oz. oblikovanja politik na ravni EU? Poznam javne politike EU na področjih, ki jih pokrivam

Value 8424 Frequency
1 malo 0
2 5
3 22
4 26
5 veliko, zelo 6
9999 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
59 2

Valid range from 1 to 5

C2_3 Koliko ste seznanjeni z zadevami EU in postopli sprejemanja odločitev oz. oblikovanja politik na ravni EU? Aktivno spremljam dogajanje oz. oblikovanje odločitev na ravni EU

Value 8523 Frequency
1 malo 3
2 11
3 23
4 16
5 veliko, zelo 5
9999 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
58 3

Valid range from 1 to 5

C3_1 Na kakšen način ste se seznanili oz. se seznanjate? Z branjem ustanovitvenih pogodb ali njihovih sprememb

Value 8622 Frequency
1 da 27
2 ne 25
9 ne vem 1
9999 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 9

Valid range from 1 to 2

C3_2 Na kakšen način ste se seznanili oz. se seznanjate? Preko poslanskih gradiv, pogovori z drugimi poslanci državnega zbora

Value 8721 Frequency
1 da 51
2 ne 6
9 ne vem 0
9999 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
57 4

Valid range from 1 to 9

C3_3 Na kakšen način ste se seznanili oz. se seznanjate? Preko prispevkov in oddaj v naših medijih

Value 8820 Frequency
1 da 51
2 ne 9
9 ne vem 0
9999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
60 1

Valid range from 1 to 9

C3_4 Na kakšen način ste se seznanili oz. se seznanjate? Preko raznih izobraževalnih seminarjev

Value 8919 Frequency
1 da 18
2 ne 33
9 ne vem 1
9999 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
51 10

Valid range from 1 to 2

C3_5 Na kakšen način ste se seznanili oz. se seznanjate? V pogovorih z našimi poslanci v EP

Value 9018 Frequency
1 da 34
2 ne 21
9 ne vem 3
9999 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
55 6

Valid range from 1 to 2

C3_6 Na kakšen način ste se seznanili oz. se seznanjate? Na obiskih v institucijah EU

Value 9117 Frequency
1 da 40
2 ne 15
9 ne vem 0
9999 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
55 6

Valid range from 1 to 9

C3_7 Na kakšen način ste se seznanili oz. se seznanjate? Na občasnih srečanjih s poslanci drugih parlamentov

Value 9216 Frequency
1 da 41
2 ne 13
9 ne vem 0
9999 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
54 7

Valid range from 1 to 9

C3_8 Na kakšen način ste se seznanili oz. se seznanjate? Imam redne stike s posameznimi poslanci oz. poslanskimi skupinami drugih parlamentov

Value 9315 Frequency
1 da 18
2 ne 34
9 ne vem 0
9999 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 9

Valid range from 1 to 9

C3_9 Na kakšen način ste se seznanili oz. se seznanjate? Preko poročil stalnega predstavnika DZ v Bruslju

Value 9414 Frequency
1 da 25
2 ne 28
9 ne vem 1
9999 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
53 8

Valid range from 1 to 2

C3_10 Na kakšen način ste se seznanili oz. se seznanjate? Z branjem Lizbonske pogodbe

Value 9513 Frequency
1 da 28
2 ne 21
9 ne vem 1
9999 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
49 12

Valid range from 1 to 2

C4_1 Koliko uspevate pojasniti posamezne zadeve EU vašim volivcem?

Value 9612 Frequency
1 skoraj ne 1
2 bolj malo 21
3 srednje 30
4 precej 7
5 veliko 1
9 ne vem 0
9999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
60 1

Valid range from 1 to 9

C4_2 V čem je razlog, da skoraj ne, bolj malo oz. srednje uspevate pojasniti posamezne zadeve EU vašim volivcem?

Value 9711 Frequency
1 te zadeve so pretežke in zapletene 4
2 ni časa 4
3 ni zanimanja med volivci 31
4 kaj drugega 0
9998 8
9999 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
39 22

Valid range from 1 to 4

C5 Ali so bile razprave v državnem zboru o zadevah EU dovolj dobro posredovane javnosti oz. izkoriščene za informiranje in izobraževanje državljanov o vlogi EU in o odločanju v njej? (Npr. Deklaracije o usmeritvah za delovanje RS v institucijah EU in prednos

Value 9810 Frequency
1 zelo 2
2 precej 15
3 deloma 20
4 bolj malo 21
5 sploh ne 3
9 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61 0

Valid range from 1 to 9

C6 Ali sodite, da bi slovenski državni zbor s svojimi izkušnjami lahko pomagal parlamentom Jugovzhodne Evrope, zlasti tistim na področju bivše Jugoslavije?

Value 999 Frequency
1 da 42
2 deloma 19
3 ne 0
9 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61 0

Valid range from 1 to 9

C7 Ali bi bilo treba glede na spremenjeno vlogo državnega zbora ter povečane obremenitve povečati število poslancev, na primer na 120 članov?

Value 1008 Frequency
1 da 27
2 ne 29
9 ne vem 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56 5

Valid range from 1 to 2

C8 Ali sodite, da bi bilo potrebno oziroma koristno zmanjšati število delovnih teles?

Value 1017 Frequency
1 da 12
2 ne 46
9 ne vem 2
9999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
58 3

Valid range from 1 to 2

C9 Ali bi bilo treba glede na spremenjeno vlogo državnega zbora pristojnosti državnega sveta...

Value 1026 Frequency
1 razširiti 10
2 ohraniti v sedanji obliki 11
3 državni svet je potrebno ukiniti, ker je nepotreben 34
9 ne vem 5
9999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
55 6

Valid range from 1 to 3

D1 Ali ste pred izvolitvijo pričakovali obremenitve in napore, s katerimi se srečujete pri poslanskem delu?

Value 1035 Frequency
1 da 32
2 deloma 23
3 ne 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61 0

Valid range from 1 to 3

D3_1 Kateri poslanski skupini pripadate?

Value 1044 Frequency
0 Zakrita vrednost 61
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61 0

Valid range from 0 to 0

D3_2 Pripadnik opozicije/koalicije/narodnostne manjšine

Value 1053 Frequency
0 Zakrita vrednost 61
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61 0

Valid range from 0 to 0

D4 V koliko delovnih telesih ste član/ica?

Value 1062 Frequency
0 Zakrita vrednost 60
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
60 1

Valid range from 0 to 0

D5 Spol

Value 1071 Frequency
0 Zakrita vrednost 60
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
60 1

Valid range from 0 to 0

Materials of the Study

  1. Zajc, Drago (2008). DZRS08 - Vloga nacionalnega parlamenta v EU – primer Državnega zbora RS, 2008 [Vprašalnik].

Study Results Materials

No associated materials!

Related Publications

  1. Zajc, Drago, Ragus, Marjetka in Lajh, Damjano (2008). Raziskava Stališča in ocene poslank in poslancev o vlogi Državnega zbora RS kot nacionalnega parlamenta države članice EU : sumarno poročilo in analiza podatkov iz ankete med poslanci in poslankami..

Access to data and documentation - Nesstar


DOCUMENTATION STATUS

3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke.

CLASS OF THE STUDY

7 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, omejene na manj splošno populacijo, manj vplivne

  How to CITE this study?

Zajc, D. (2011). Vloga nacionalnega parlamenta v EU – primer Državnega zbora RS, 2008 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: DZRS08. https://doi.org/10.17898/ADP_DZRS08_V1

COBISS.SI
Publication date: 2011
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si