Vloga nacionalnega parlamenta v EU – primer Državnega zbora RS, 2008

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: DZRS08
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_DZRS08_V1
Glavni avtor(ji):
  • Zajc, Drago
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Deželan, Tomaž
  • Fink Hafner, Danica
Izdelal datoteko podatkov:
CPR - Center za politološke raziskave, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2008)

Finančna podpora:

ni podatka

Serija:
  • DZRS/Državni zbor Republike Slovenije

    Raziskave iz serije Državni zbor Republike Slovenije zavzemajo pregled stališč poslancev o delovanju Skupščine RS in kasneje Državnega zbora RS. V skupini raziskav je na voljo še pregled predstavništva interesov, delovanja parlamenta, opazovanje interakcije Državnega zbora RS s političnim sistemom ter političnimi akterji, pregled dinamike in značilnosti poslanskega dela, vpogled v ocenjevanje delovanja Državnega zbora RS v danem mandatu, opazovanje vloge in delovanje Državnega zbora RS v pogojih članstva Slovenije v EU ter možnosti na vplivanje politke na ravni EU.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

parlament, državni zbor, poslanci, parlamentarizem, predstavljanje interesov, poslanske skupine, koalicija, opozicija, nacionalni parlamenti v EU

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - vlada, politični sistemi in organizacije
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
Delovanje Državnega zbora
Državni zbor pri odločanju o evropskih zadevah
Poslanci pri odločanju o evropskih zadevah


Povzetek:

Raziskava o stališčih poslancev o delovanju Državnega zbora RS daje vpogled v stališča poslancev glede nekaterih temeljnih elementov parlamentarizma v sodobnih liberalnih demokracijah. Na ta način se podrobneje opazuje percepcijo predstavništva interesov, ki predstavlja eno od temeljnih komponent poslanskega mandata, prav tako pa se opazuje celoten ustroj delovanja parlamenta z delovanjem delovnih teles na čelu. Cilj raziskave je odkriti kako poslanci ocenjujejo delovanje in vidijo vlogo Državnega zbora RS v pogojih polnopravnega članstva v EU, ter kakšne so njihove predstave in pričakovanja glede možnosti vplivanja na sprejemanje odločitev in oblikovanje politik na ravni EU.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: maj 2008 - junij 2008
Čas izdelave: 2008
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

Poslanec Državnega zbora RS.

Populacija:

Poslanci Državnega zbora RS 2004-2008 sklica.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Center za politološke raziskave

Tip vzorca:

Brez vzorčenja, zajeta celotna populacija.

Način zbiranja podatkov:

Samoizpolnjevana anketa.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: DZRS08 - Vloga nacionalnega parlamenta v EU – primer Državnega zbora RS, 2008 [datoteka podatkov], 2008

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • število spremenljivk: 107
  • število enot: 61

Dodatna pojasnila:

Za vprašanja odprtega tipa podatkov ni.

Spremenljivke

A1_1 Kako ocenjujete delovanje državnega zbora v tem mandatu? Kako bi ocenili motiviranost poslancev?

Vrednost 13 Frekvenca
1 slabo 2
2 5
3 31
4 20
5 dobro 1
9 ne vem 0
9999 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
59 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

A1_2 Kako ocenjujete delovanje državnega zbora v tem mandatu? Kako bi ocenili delo poslanskih skupin?

Vrednost 22 Frekvenca
1 slabo 1
2 2
3 19
4 32
5 dobro 7
9 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

A1_3 Kako ocenjujete delovanje državnega zbora v tem mandatu? Kako bi ocenili učinkovitost delovnih teles?

Vrednost 31 Frekvenca
1 slabo 1
2 11
3 25
4 22
5 dobro 2
9 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

A1_1 Kako ocenjujete delovanje državnega zbora v tem mandatu? Kako bi ocenili motiviranost poslancev?

Vrednost 1107 Frekvenca
1 slabo 2
2 5
3 31
4 20
5 dobro 1
9 ne vem 0
9999 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
59 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

A1_2 Kako ocenjujete delovanje državnega zbora v tem mandatu? Kako bi ocenili delo poslanskih skupin?

Vrednost 2106 Frekvenca
1 slabo 1
2 2
3 19
4 32
5 dobro 7
9 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

A1_3 Kako ocenjujete delovanje državnega zbora v tem mandatu? Kako bi ocenili učinkovitost delovnih teles?

Vrednost 3105 Frekvenca
1 slabo 1
2 11
3 25
4 22
5 dobro 2
9 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

A1_4 Kako ocenjujete delovanje državnega zbora v tem mandatu? Kako bi ocenili kvaliteto poslanske razprave?

Vrednost 4104 Frekvenca
1 slabo 5
2 18
3 28
4 8
5 dobro 0
9 ne vem 0
9999 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
59 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

A1_5 Kako ocenjujete delovanje državnega zbora v tem mandatu? Kako bi ocenili učinkovitost zakonodajnega dela?

Vrednost 5103 Frekvenca
1 slabo 3
2 11
3 16
4 23
5 dobro 6
9 ne vem 0
9999 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
59 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

A1_6 Kako ocenjujete delovanje državnega zbora v tem mandatu? Kako bi ocenili vodenje državnega zbora?

Vrednost 6102 Frekvenca
1 slabo 12
2 15
3 13
4 12
5 dobro 9
9 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

A1_7 Kako ocenjujete delovanje državnega zbora v tem mandatu? Kako bi ocenili delo zakonodajno-pravne službe?

Vrednost 7101 Frekvenca
1 slabo 1
2 2
3 20
4 29
5 dobro 9
9 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

A1_8 Kako ocenjujete delovanje državnega zbora v tem mandatu? Kako bi ocenili delo službe za odnose z javnostmi?

Vrednost 8100 Frekvenca
1 slabo 2
2 5
3 25
4 25
5 dobro 2
9 ne vem 1
9999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
59 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A1_9 Kako ocenjujete delovanje državnega zbora v tem mandatu? Kako bi ocenili delo raziskovalne službe?

Vrednost 999 Frekvenca
1 slabo 0
2 2
3 18
4 25
5 dobro 11
9 ne vem 4
9999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A2_1 Kako po vašem mnenju opravlja svojo vlogo koalicija? Ali jo opravlja dobro ali slabo?

Vrednost 1098 Frekvenca
1 slabo 8
2 ne tako slabo 13
3 srednje 17
4 kar dobro 12
5 dobro 11
9 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

A2_2 Kako po vašem mnenju opravlja svojo vlogo opozicija? Ali jo opravlja dobro ali slabo?

Vrednost 1197 Frekvenca
1 slabo 2
2 ne tako slabo 10
3 srednje 25
4 kar dobro 21
5 dobro 3
9 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

A3 Kolikšne so v državnem zboru razlike med stališči koalicije in opozicije?

Vrednost 1296 Frekvenca
1 zelo velike 26
2 precej velike 26
3 kakor kdaj 8
4 majhne 1
5 zelo majhne 0
9 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

A4 Ali slovenski državni zbor premore dovolj soglasja, ko gre za pomembne zadeve (zadeve nacionalnega interesa) ali ne?

Vrednost 1395 Frekvenca
1 premalo 15
2 44
5 dovolj 0
9 ne vem 0
9999 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
59 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

A5_1 Na katerih področjih dosega državni zbor premalo oz. dovolj soglasja? Zunanje zadeve

Vrednost 1494 Frekvenca
1 premalo 10
2 16
3 16
4 11
5 dovolj 7
9 ne vem 0
9999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
60 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

A5_2 Na katerih področjih dosega državni zbor premalo oz. dovolj soglasja? EU zadeve

Vrednost 1593 Frekvenca
1 premalo 2
2 4
3 19
4 23
5 dovolj 11
9 ne vem 0
9999 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
59 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

A5_3 Na katerih področjih dosega državni zbor premalo oz. dovolj soglasja? Predsedovanje EU

Vrednost 1692 Frekvenca
1 premalo 4
2 5
3 19
4 21
5 dovolj 11
9 ne vem 0
9999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
60 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

A5_4 Na katerih področjih dosega državni zbor premalo oz. dovolj soglasja? Meja s Hrvaško

Vrednost 1791 Frekvenca
1 premalo 15
2 19
3 23
4 1
5 dovolj 1
9 ne vem 0
9999 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
59 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

A5_5 Na katerih področjih dosega državni zbor premalo oz. dovolj soglasja? Slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem, v Italiji, na Madžarskem, Slovenci po svetu...

Vrednost 1890 Frekvenca
1 premalo 3
2 9
3 24
4 16
5 dovolj 7
9 ne vem 1
9999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
59 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A5_6 Na katerih področjih dosega državni zbor premalo oz. dovolj soglasja? Socialne zadeve

Vrednost 1989 Frekvenca
1 premalo 7
2 21
3 19
4 8
5 dovolj 5
9 ne vem 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
60 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A5_7 Na katerih področjih dosega državni zbor premalo oz. dovolj soglasja? Kultura

Vrednost 2088 Frekvenca
1 premalo 9
2 14
3 26
4 7
5 dovolj 3
9 ne vem 0
9999 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
59 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

A5_8 Na katerih področjih dosega državni zbor premalo oz. dovolj soglasja? Polpretekla zgodovina (žrtve vojnega nasilja, ureditev grobišč...)

Vrednost 2187 Frekvenca
1 premalo 40
2 15
3 5
4 1
5 dovolj 0
9 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

A5_9 Na katerih področjih dosega državni zbor premalo oz. dovolj soglasja? Notranja ureditev (regionalizacija, število občin)

Vrednost 2286 Frekvenca
1 premalo 26
2 23
3 9
4 3
5 dovolj 0
9 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

A5_10 Na katerih področjih dosega državni zbor premalo oz. dovolj soglasja? Parlamentarni nadzor javne porabe

Vrednost 2385 Frekvenca
1 premalo 12
2 23
3 16
4 6
5 dovolj 3
9 ne vem 0
9999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
60 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

A5_11 Na katerih področjih dosega državni zbor premalo oz. dovolj soglasja? Visoko šolstvo

Vrednost 2484 Frekvenca
1 premalo 12
2 20
3 20
4 7
5 dovolj 2
9 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

A6 Ali v državnem zboru uporabljate nujne postopke...

Vrednost 2583 Frekvenca
1 prevečkrat 37
2 primerno 22
3 premalokrat 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A7 Ali je sprejemanje sprememb in dopolnitev zakonov...

Vrednost 2682 Frekvenca
1 prepogosto 40
2 primerno 21
3 redko 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A8 Ali državni zbor v tem mandatu deluje bolj ali manj učinkovito kot v prejšnjem? (samo za poslance, ki so bili izvoljeni že v prejšnjem mandatu)

Vrednost 2781 Frekvenca
0 v tem mandatu je bil(a) prvič izvoljen(a) 8
1 bolj 8
2 enako 12
3 manj 24
9999 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 9

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

A9 Ali sodite, da je vpliv vlade na odločanje v državnem zboru premočan?

Vrednost 2880 Frekvenca
1 da 35
2 kakor kdaj 16
3 ne 8
9 ne vem 0
9999 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
59 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

B1 Vloga državnega zbora se je po vstopu Slovenije v EU spremenila - kot parlament države članice lahko vpliva preko vlade na odločanje na ravni EU. Kako pomembno je to z vidika uveljavljanja slovenskih interesov?

Vrednost 2979 Frekvenca
1 zelo pomembno 17
2 precej pomembno 23
3 kakor kdaj 16
4 ni preveč pomembno 4
5 sploh ni pomembno 1
9 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

B2 Kolikšen delež zakonodajne pristojnosti je bil po vašem mnenju s pristopom Slovenije k EU prenesen na institucije EU?

Vrednost 3078 Frekvenca
1 do 20 % 21
2 do 33 % 18
3 50 % 11
4 več kot 50 % 4
9 ne vem 6
9999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
54 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B3 Kako bi vi na osnovi izkušenj ocenili zakonsko in poslovniško ureditev sodelovanja državnega zbora z vlado RS?

Vrednost 3177 Frekvenca
1 zelo dobra 6
2 precej dobra 9
3 dobra, a so nekatere pomanjkljivosti 31
4 precej slaba 11
5 zelo slaba 3
9 ne vem 0
9999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
60 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

B4 Ali sodite, da je državni zbor organizacijsko dovolj pripravljen, da svojo novo vlogo dobro opravlja?

Vrednost 3276 Frekvenca
1 da 12
2 precej 22
3 deloma 23
4 le malo 4
5 sploh ni 0
9 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

B5_1 Ali sodite, da je na ravni vlade RS in njenih služb dovolj storjeno za pravočasno prepoznavanje ciljev politik, ki se oblikujejo na ravni EU?

Vrednost 3375 Frekvenca
1 sploh ne 3
2 21
3 20
4 14
5 v celoti 3
9 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

B5_2 Ali sodite, da je na ravni vlade RS in njenih služb dovolj storjeno za temeljito oblikovanje predlogov in usklajevanje resorjev pri pripravi stališč RS?

Vrednost 3474 Frekvenca
1 sploh ne 6
2 17
3 24
4 10
5 v celoti 4
9 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

B5_3 Ali sodite, da je na ravni vlade RS in njenih služb dovolj storjeno za jasno predstavitev stališč in posledic javnosti in državnemu zboru?

Vrednost 3573 Frekvenca
1 sploh ne 8
2 28
3 12
4 9
5 v celoti 4
9 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

B6_1 Ali so predlogi stališč do predlaganih aktov EU, ki jih pripravi vlada oz. njeni resorji za obravnavo v državnem zboru, vsebinsko dobro pripravljeni - vsebujejo ustrezne ocene vplivov in posledic glede: potrebnosti sprememb predpisov

Vrednost 3672 Frekvenca
1 sploh ne 3
2 12
3 28
4 12
5 v celoti 5
9 ne vem 0
9999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
60 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

B6_2 Ali so predlogi stališč do predlaganih aktov EU, ki jih pripravi vlada oz. njeni resorji za obravnavo v državnem zboru, vsebinsko dobro pripravljeni - vsebujejo ustrezne ocene vplivov in posledic glede: posledic za proračun

Vrednost 3771 Frekvenca
1 sploh ne 7
2 16
3 23
4 10
5 v celoti 5
9 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

B6_3 Ali so predlogi stališč do predlaganih aktov EU, ki jih pripravi vlada oz. njeni resorji za obravnavo v državnem zboru, vsebinsko dobro pripravljeni - vsebujejo ustrezne ocene vplivov in posledic glede: vpliva na gospodarstvo

Vrednost 3870 Frekvenca
1 sploh ne 4
2 23
3 21
4 9
5 v celoti 4
9 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

B6_4 Ali so predlogi stališč do predlaganih aktov EU, ki jih pripravi vlada oz. njeni resorji za obravnavo v državnem zboru, vsebinsko dobro pripravljeni - vsebujejo ustrezne ocene vplivov in posledic glede: vpliva na javno upravo

Vrednost 3969 Frekvenca
1 sploh ne 3
2 13
3 27
4 14
5 v celoti 4
9 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

B6_5 Ali so predlogi stališč do predlaganih aktov EU, ki jih pripravi vlada oz. njeni resorji za obravnavo v državnem zboru, vsebinsko dobro pripravljeni - vsebujejo ustrezne ocene vplivov in posledic glede: vpliva na okolje

Vrednost 4068 Frekvenca
1 sploh ne 6
2 14
3 25
4 12
5 v celoti 4
9 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

B6_6 Ali so predlogi stališč do predlaganih aktov EU, ki jih pripravi vlada oz. njeni resorji za obravnavo v državnem zboru, vsebinsko dobro pripravljeni - vsebujejo ustrezne ocene vplivov in posledic glede: vpliva na standard državljanov

Vrednost 4167 Frekvenca
1 sploh ne 10
2 18
3 21
4 9
5 v celoti 3
9 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

B7 Ali so ti predlogi stališč pravočasno pripravljeni in posredovani državnemu zboru?

Vrednost 4266 Frekvenca
1 v celoti da 3
2 v glavnem da 17
3 deloma, kakor kdaj 26
4 v glavnem ne 8
5 sploh ne 5
9 ne vem 1
9999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
59 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B8 Ali ste vi osebno kdaj dali kakšno pobudo, predlog za dopolnitev stališča, ki ga je predlagala vlada (v poslanski skupini, delovnem telesu, v OZEU)?

Vrednost 4365 Frekvenca
1 ne 17
2 sem razmišljal, a doslej nisem 6
3 da 38
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B9_1 Kaj od naslednjega je značilno za delovanje državnega zbora po vstopu Slovenije v EU? OZEU aktivno sodeluje z vlado pri oblikovanju stališč RS (razpravlja, dopolnjuje stališča)

Vrednost 4464 Frekvenca
1 sploh ne 1
2 le malo 15
3 kakor kdaj 22
4 precej 17
5 v celoti 3
9 ne vem 1
9999 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
58 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B9_2 Kaj od naslednjega je značilno za delovanje državnega zbora po vstopu Slovenije v EU? OZEU spremlja kako jih vlada uveljavlja

Vrednost 4563 Frekvenca
1 sploh ne 3
2 le malo 12
3 kakor kdaj 19
4 precej 20
5 v celoti 2
9 ne vem 3
9999 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B9_3 Kaj od naslednjega je značilno za delovanje državnega zbora po vstopu Slovenije v EU? DZ razpravlja o usmeritvah za delovanje RS v institucijah EU, stanju v EU in položaju Slovenije v njej

Vrednost 4662 Frekvenca
1 sploh ne 1
2 le malo 26
3 kakor kdaj 14
4 precej 16
5 v celoti 3
9 ne vem 0
9999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
60 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

B9_4 Kaj od naslednjega je značilno za delovanje državnega zbora po vstopu Slovenije v EU? DZ razpravlja tudi o drugih zadevah EU

Vrednost 4761 Frekvenca
1 sploh ne 4
2 le malo 29
3 kakor kdaj 12
4 precej 10
5 v celoti 5
9 ne vem 0
9999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
60 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

B10 Ali splošno gledano matična delovna telesa državnega zbora dovolj uporabljajo poslovniške in druge možnosti za obravnavanje evropskih zadev in prispevajo dopolnitve?

Vrednost 4860 Frekvenca
1 ne dovolj 25
2 deloma, nekatera delovna telesa 23
3 dovolj 12
9 ne vem 0
9999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
60 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

B11 Ali vlada tako oblikovana stališča državnega zbora oz. OZEU uspešno zastopa na ravni EU?

Vrednost 4959 Frekvenca
1 da, v celoti 6
2 da, precej 12
3 deloma, kakor kdar 33
4 le v manjši meri 5
5 sploh ne 2
9 ne vem, premalo poznam 2
9999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
60 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

B12 Ali vladni predstavniki redno obveščajo OZEU o uveljavljanju stališč Republike Slovenije in koristnosti sprejetih kompromisov za Slovenijo v institucijah EU?

Vrednost 5058 Frekvenca
1 redno, v celoti 7
2 pogosto 17
3 kakor kdaj 18
4 občasno, površno 15
5 sploh ne 2
9 ne vem 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
59 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B13_1 Kako naj bi predvsem deloval odbor državnega zbora za zadeve EU - kaj se vam zdi pomembno? (samo za člane OZEU) OZEU naj bi... omogočal kvalitetno vsebinsko razpravo o EU zadevah in predlogih stališč RS

Vrednost 5157 Frekvenca
0 ni član OZEU 18
1 ni pomembno 0
2 1
3 4
4 13
5 je zelo pomembno 21
9 ne vem 0
9999 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
57 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

B13_2 Kako naj bi predvsem deloval odbor državnega zbora za zadeve EU - kaj se vam zdi pomembno? (samo za člane OZEU) OZEU naj bi... dopolnjeval predloge stališč in aktivno spremljal kako jih vlada zastopa

Vrednost 5256 Frekvenca
0 ni član OZEU 18
1 ni pomembno 0
3 7
4 17
5 je zelo pomembno 15
9 ne vem 0
9999 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
57 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

B13_3 Kako naj bi predvsem deloval odbor državnega zbora za zadeve EU - kaj se vam zdi pomembno? (samo za člane OZEU) OZEU naj bi... seje OZEU bi morale biti odprte (čim več)

Vrednost 5355 Frekvenca
0 ni član OZEU 18
1 ni pomembno 1
2 2
3 6
4 9
5 je zelo pomembno 21
9 ne vem 0
9999 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
57 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

B13_4 Kako naj bi predvsem deloval odbor državnega zbora za zadeve EU - kaj se vam zdi pomembno? (samo za člane OZEU) OZEU naj bi... bolj naj bi se povezoval z delovnimi telesi

Vrednost 5454 Frekvenca
0 ni član OZEU 18
1 ni pomembno 1
2 2
3 7
4 13
5 je zelo pomembno 13
9 ne vem 0
9999 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
54 7

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

B13_5 Kako naj bi predvsem deloval odbor državnega zbora za zadeve EU - kaj se vam zdi pomembno? (samo za člane OZEU) OZEU naj bi... zagotavljal naj bi sodelovanje slovenskih poslancev v EP

Vrednost 5553 Frekvenca
0 ni član OZEU 18
1 ni pomembno 0
2 4
3 11
4 12
5 je zelo pomembno 12
9 ne vem 0
9999 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
57 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

B13_6 Kako naj bi predvsem deloval odbor državnega zbora za zadeve EU - kaj se vam zdi pomembno? (samo za člane OZEU) OZEU naj bi... zagotavljal naj bi sodelovanje strokovnjakov, predstavnikov civilne družbe, gospodarstvenikov

Vrednost 5652 Frekvenca
0 ni član OZEU 18
1 ni pomembno 1
2 3
3 10
4 13
5 je zelo pomembno 12
9 ne vem 0
9999 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
57 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

B13_7 Kako naj bi predvsem deloval odbor državnega zbora za zadeve EU - kaj se vam zdi pomembno? (samo za člane OZEU) OZEU naj bi... se povezoval z odbori za zadeve EU drugih parlamentov, sodeloval v COSAC-u

Vrednost 5751 Frekvenca
0 ni član OZEU 18
1 ni pomembno 0
2 3
3 12
4 12
5 je zelo pomembno 12
9 ne vem 0
9999 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
57 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

B13_8 Kako naj bi predvsem deloval odbor državnega zbora za zadeve EU - kaj se vam zdi pomembno? (samo za člane OZEU) OZEU naj bi... zagotavljal preglednost obravnavanja EU zadev

Vrednost 5850 Frekvenca
0 ni član OZEU 18
1 ni pomembno 0
2 1
3 7
4 16
5 je zelo pomembno 13
9 ne vem 0
9999 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
55 6

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

B13_9 Kako naj bi predvsem deloval odbor državnega zbora za zadeve EU - kaj se vam zdi pomembno? (samo za člane OZEU) OZEU naj bi... nadzoroval kršitve načel subsidiarnosti in sorazmernosti

Vrednost 5949 Frekvenca
0 ni član OZEU 18
1 ni pomembno 1
2 1
3 6
4 20
5 je zelo pomembno 11
9 ne vem 0
9999 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
57 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

B14 Ali bi bilo primerneje, da bi OZEU sestavljali predsedniki matičnih delovnih teles?

Vrednost 6048 Frekvenca
1 da 20
2 ne 27
3 ne vem 11
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
58 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B15 Kakšna se vam zdi strokovna podpora pri obravnavanju EU zadev?

Vrednost 6147 Frekvenca
1 zelo dobra 4
2 dobra 27
3 kakor kdaj 21
4 slaba 2
5 zelo slaba 0
9 ne vem 4
9999 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
54 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B16 Ali sodite da so po vstopu Slovenije v EU "evropske zadeve" postale naše notranje zadeve?

Vrednost 6246 Frekvenca
1 da, na vsak način 6
2 da, precej 24
3 deloma 22
4 le malo 6
5 sploh ne 1
9 ne vem 0
9999 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
59 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

B17_1 Ali bi moral državni zbor za uveljavljanje svoje vloge v EU bolj ali manj uporabljanti "mednarodne metode"? Razvijati sodelovanje z drugimi nacionalnimi parlamenti

Vrednost 6345 Frekvenca
1 ni pomembno 1
2 1
3 15
4 27
5 zelo pomembno 15
9 ne vem 0
9999 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
59 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

B17_2 Ali bi moral državni zbor za uveljavljanje svoje vloge v EU bolj ali manj uporabljanti "mednarodne metode"? Razvijati sodelovanje z Evropskim parlamentom

Vrednost 6444 Frekvenca
1 ni pomembno 1
2 3
3 9
4 30
5 zelo pomembno 15
9 ne vem 0
9999 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
58 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

B17_3 Ali bi moral državni zbor za uveljavljanje svoje vloge v EU bolj ali manj uporabljanti "mednarodne metode"? Posamezna delovna telesa naj bi bolj sodelovala z usreznimi telesi drugih parlamentov

Vrednost 6543 Frekvenca
1 ni pomembno 1
2 5
3 12
4 28
5 zelo pomembno 13
9 ne vem 0
9999 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
59 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

B17_4 Ali bi moral državni zbor za uveljavljanje svoje vloge v EU bolj ali manj uporabljanti "mednarodne metode"? Uporabljati izkušnje slovenskih poslancev v EU

Vrednost 6642 Frekvenca
1 ni pomembno 2
2 3
3 11
4 27
5 zelo pomembno 12
9 ne vem 1
9999 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
55 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B17_5 Ali bi moral državni zbor za uveljavljanje svoje vloge v EU bolj ali manj uporabljanti "mednarodne metode"? Sodelovati s predstavniki v COSAC-u

Vrednost 6741 Frekvenca
1 ni pomembno 1
2 2
3 20
4 20
5 zelo pomembno 12
9 ne vem 4
9999 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
55 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B17_6 Ali bi moral državni zbor za uveljavljanje svoje vloge v EU bolj ali manj uporabljanti "mednarodne metode"? Vzpostaviti neformalne načine vplivanja

Vrednost 6840 Frekvenca
1 ni pomembno 2
3 18
4 26
5 zelo pomembno 10
9 ne vem 1
9999 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B18_1 Kaj pričakujete od Lizbonske pogodbe? Ali bo okrepila demokratičnost in transparentnost odločanja v EU?

Vrednost 6939 Frekvenca
1 sploh ne 3
2 5
3 23
4 17
5 v celoti 8
9 ne vem 0
9999 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

B18_2 Kaj pričakujete od Lizbonske pogodbe? Ali bo povečala učinkovitost EU?

Vrednost 7038 Frekvenca
1 sploh ne 3
2 2
3 20
4 25
5 v celoti 7
9 ne vem 0
9999 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
57 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

B18_3 Kaj pričakujete od Lizbonske pogodbe? Ali bo povečala vlogo nacionalnih parlamentov?

Vrednost 7137 Frekvenca
1 sploh ne 3
2 4
3 26
4 18
5 v celoti 6
9 ne vem 0
9999 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
57 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

B18_4 Kaj pričakujete od Lizbonske pogodbe? Ali bo omogočila državljanom pobudo od spodaj?

Vrednost 7236 Frekvenca
1 sploh ne 5
2 17
3 24
4 8
5 v celoti 3
9 ne vem 0
9999 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
57 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

B18_5 Kaj pričakujete od Lizbonske pogodbe? Ali bo omogočila, da bo EU postala globalni politični dejavnik?

Vrednost 7335 Frekvenca
1 sploh ne 2
2 2
3 23
4 22
5 v celoti 8
9 ne vem 0
9999 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
57 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

B19 Ali menite, da je državni zbor dovolj prispeval pri predsedovanju Slovenije Svetu EU?

Vrednost 7434 Frekvenca
1 dovolj je prispeval 22
2 srednje 19
3 slabo, le malo 15
9 ne vem 2
9999 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C1_1 Kako koristni so naslednji viri informacij za vaše poslansko delo? Srečanja z volivci, pisma volivcev

Vrednost 7533 Frekvenca
1 sploh niso 0
2 5
3 7
4 20
5 zelo so koristni 28
9 ne vem 0
9999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
60 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

C1_2 Kako koristni so naslednji viri informacij za vaše poslansko delo? Vplivne osebnosti

Vrednost 7632 Frekvenca
1 sploh niso 1
2 8
3 21
4 23
5 zelo so koristni 7
9 ne vem 0
9999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
60 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

C1_3 Kako koristni so naslednji viri informacij za vaše poslansko delo? Množični mediji

Vrednost 7731 Frekvenca
1 sploh niso 0
2 5
3 19
4 27
5 zelo so koristni 10
9 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

C1_4 Kako koristni so naslednji viri informacij za vaše poslansko delo? Internet

Vrednost 7830 Frekvenca
1 sploh niso 0
2 1
3 12
4 30
5 zelo so koristni 17
9 ne vem 0
9999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
60 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

C1_5 Kako koristni so naslednji viri informacij za vaše poslansko delo? Strokovna združenja, gospodarske organizacije, sindikati, interesne skupine

Vrednost 7929 Frekvenca
1 sploh niso 0
2 1
3 21
4 29
5 zelo so koristni 9
9 ne vem 0
9999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
60 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

C1_6 Kako koristni so naslednji viri informacij za vaše poslansko delo? Parlamentarna gradiva

Vrednost 8028 Frekvenca
1 sploh niso 1
2 2
3 14
4 32
5 zelo so koristni 10
9 ne vem 0
9999 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
59 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

C1_7 Kako koristni so naslednji viri informacij za vaše poslansko delo? Podatkovna zbirka "EU zadeve"

Vrednost 8127 Frekvenca
1 sploh niso 1
2 3
3 26
4 23
5 zelo so koristni 7
9 ne vem 0
9999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
60 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

C1_8 Kako koristni so naslednji viri informacij za vaše poslansko delo? EU portal

Vrednost 8226 Frekvenca
1 sploh niso 2
2 5
3 27
4 20
5 zelo so koristni 6
9 ne vem 0
9999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
60 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

C2_1 Koliko ste seznanjeni z zadevami EU in postopli sprejemanja odločitev oz. oblikovanja politik na ravni EU? Poznam delovanje EU in postopke odločanja

Vrednost 8325 Frekvenca
1 malo 0
2 4
3 21
4 25
5 veliko, zelo 9
9999 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
59 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C2_2 Koliko ste seznanjeni z zadevami EU in postopli sprejemanja odločitev oz. oblikovanja politik na ravni EU? Poznam javne politike EU na področjih, ki jih pokrivam

Vrednost 8424 Frekvenca
1 malo 0
2 5
3 22
4 26
5 veliko, zelo 6
9999 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
59 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C2_3 Koliko ste seznanjeni z zadevami EU in postopli sprejemanja odločitev oz. oblikovanja politik na ravni EU? Aktivno spremljam dogajanje oz. oblikovanje odločitev na ravni EU

Vrednost 8523 Frekvenca
1 malo 3
2 11
3 23
4 16
5 veliko, zelo 5
9999 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
58 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C3_1 Na kakšen način ste se seznanili oz. se seznanjate? Z branjem ustanovitvenih pogodb ali njihovih sprememb

Vrednost 8622 Frekvenca
1 da 27
2 ne 25
9 ne vem 1
9999 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C3_2 Na kakšen način ste se seznanili oz. se seznanjate? Preko poslanskih gradiv, pogovori z drugimi poslanci državnega zbora

Vrednost 8721 Frekvenca
1 da 51
2 ne 6
9 ne vem 0
9999 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
57 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

C3_3 Na kakšen način ste se seznanili oz. se seznanjate? Preko prispevkov in oddaj v naših medijih

Vrednost 8820 Frekvenca
1 da 51
2 ne 9
9 ne vem 0
9999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
60 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

C3_4 Na kakšen način ste se seznanili oz. se seznanjate? Preko raznih izobraževalnih seminarjev

Vrednost 8919 Frekvenca
1 da 18
2 ne 33
9 ne vem 1
9999 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
51 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C3_5 Na kakšen način ste se seznanili oz. se seznanjate? V pogovorih z našimi poslanci v EP

Vrednost 9018 Frekvenca
1 da 34
2 ne 21
9 ne vem 3
9999 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
55 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C3_6 Na kakšen način ste se seznanili oz. se seznanjate? Na obiskih v institucijah EU

Vrednost 9117 Frekvenca
1 da 40
2 ne 15
9 ne vem 0
9999 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
55 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

C3_7 Na kakšen način ste se seznanili oz. se seznanjate? Na občasnih srečanjih s poslanci drugih parlamentov

Vrednost 9216 Frekvenca
1 da 41
2 ne 13
9 ne vem 0
9999 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
54 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

C3_8 Na kakšen način ste se seznanili oz. se seznanjate? Imam redne stike s posameznimi poslanci oz. poslanskimi skupinami drugih parlamentov

Vrednost 9315 Frekvenca
1 da 18
2 ne 34
9 ne vem 0
9999 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

C3_9 Na kakšen način ste se seznanili oz. se seznanjate? Preko poročil stalnega predstavnika DZ v Bruslju

Vrednost 9414 Frekvenca
1 da 25
2 ne 28
9 ne vem 1
9999 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
53 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C3_10 Na kakšen način ste se seznanili oz. se seznanjate? Z branjem Lizbonske pogodbe

Vrednost 9513 Frekvenca
1 da 28
2 ne 21
9 ne vem 1
9999 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
49 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C4_1 Koliko uspevate pojasniti posamezne zadeve EU vašim volivcem?

Vrednost 9612 Frekvenca
1 skoraj ne 1
2 bolj malo 21
3 srednje 30
4 precej 7
5 veliko 1
9 ne vem 0
9999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
60 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

C4_2 V čem je razlog, da skoraj ne, bolj malo oz. srednje uspevate pojasniti posamezne zadeve EU vašim volivcem?

Vrednost 9711 Frekvenca
1 te zadeve so pretežke in zapletene 4
2 ni časa 4
3 ni zanimanja med volivci 31
4 kaj drugega 0
9998 8
9999 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
39 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

C5 Ali so bile razprave v državnem zboru o zadevah EU dovolj dobro posredovane javnosti oz. izkoriščene za informiranje in izobraževanje državljanov o vlogi EU in o odločanju v njej? (Npr. Deklaracije o usmeritvah za delovanje RS v institucijah EU in prednos

Vrednost 9810 Frekvenca
1 zelo 2
2 precej 15
3 deloma 20
4 bolj malo 21
5 sploh ne 3
9 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

C6 Ali sodite, da bi slovenski državni zbor s svojimi izkušnjami lahko pomagal parlamentom Jugovzhodne Evrope, zlasti tistim na področju bivše Jugoslavije?

Vrednost 999 Frekvenca
1 da 42
2 deloma 19
3 ne 0
9 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

C7 Ali bi bilo treba glede na spremenjeno vlogo državnega zbora ter povečane obremenitve povečati število poslancev, na primer na 120 članov?

Vrednost 1008 Frekvenca
1 da 27
2 ne 29
9 ne vem 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C8 Ali sodite, da bi bilo potrebno oziroma koristno zmanjšati število delovnih teles?

Vrednost 1017 Frekvenca
1 da 12
2 ne 46
9 ne vem 2
9999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
58 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C9 Ali bi bilo treba glede na spremenjeno vlogo državnega zbora pristojnosti državnega sveta...

Vrednost 1026 Frekvenca
1 razširiti 10
2 ohraniti v sedanji obliki 11
3 državni svet je potrebno ukiniti, ker je nepotreben 34
9 ne vem 5
9999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
55 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

D1 Ali ste pred izvolitvijo pričakovali obremenitve in napore, s katerimi se srečujete pri poslanskem delu?

Vrednost 1035 Frekvenca
1 da 32
2 deloma 23
3 ne 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

D3_1 Kateri poslanski skupini pripadate?

Vrednost 1044 Frekvenca
0 Zakrita vrednost 61
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

D3_2 Pripadnik opozicije/koalicije/narodnostne manjšine

Vrednost 1053 Frekvenca
0 Zakrita vrednost 61
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

D4 V koliko delovnih telesih ste član/ica?

Vrednost 1062 Frekvenca
0 Zakrita vrednost 60
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
60 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

D5 Spol

Vrednost 1071 Frekvenca
0 Zakrita vrednost 60
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
60 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

Gradiva o izvedbi raziskave

  1. Zajc, Drago (2008). DZRS08 - Vloga nacionalnega parlamenta v EU – primer Državnega zbora RS, 2008 [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

Ni gradiv povezanih z rezultati raziskave!

Povezane objave

  1. Zajc, Drago, Ragus, Marjetka in Lajh, Damjano (2008). Raziskava Stališča in ocene poslank in poslancev o vlogi Državnega zbora RS kot nacionalnega parlamenta države članice EU : sumarno poročilo in analiza podatkov iz ankete med poslanci in poslankami..

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


STATUS RAZISKAVE

3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke.

KATEGORIJA RAZISKAVE

7 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, omejene na manj splošno populacijo, manj vplivne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Zajc, D. (2011). Vloga nacionalnega parlamenta v EU – primer Državnega zbora RS, 2008 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: DZRS08. https://doi.org/10.17898/ADP_DZRS08_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2011
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si