Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

Basic Study Information

ADP - IDNo: PBSI0504
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0504_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Vovk, Tina
 • Bešter Falle, Rebeka
 • Broder, Živa
 • Kecman, Ivi
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; april 2005)

Funding agency:

Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Project number:

CRP V5-0540-00 (Javnomnenjske raziskave o odnosu javnosti do aktualnih razmer in dogajanj v Sloveniji.) (ARRS)

Series:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Study Content

Keywords:

zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, podpora Janezu Janši kot predsedniku vlade, ocena delovanja ministrstev, zaupanje v institucije, politični problemi, udeležba na volitvah, levo-desna politična orientacija, zakon o varnosti v cestnem prometu, predlog spremembe zakona o RTV, predlog spremembe treh vojnih zakonov

Keywords ELSST:
POLITIKA, POLITIKA, VOLITVE , VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM, VOLILNI SISTEM, POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE
EU


Abstract:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do institucij sistema ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok vključuje vprašanja o Zakonu o cestno-prometnih predpisih, o Vojnih zakonih ter o spremembi Zakona o RTV.

Methodology


Collection date: 18. april 2005 - 20. april 2005
Date of production: 2005-04
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: PBSI0504 - Politbarometer PB4/05 [datoteka podatkov], 2005

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 77
 • number of units: 862

Variable list

ANKETA

Value 13 Frequency
2005-04-14 862
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
862 2005-04-14 2005-04-14

Q1 ZADOVOLJSTVO Z DEMOKRACIJO

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Value 22 Frequency
1 zadovoljen 405
2 ni zadovoljen 409
3 ne vem, b.o. 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
814 48

Valid range from 1 to 2

Q2 ZADOVOLJSTVO Z MATERIALNIMI RAZMERAMI

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 31 Frequency
1 zadovoljen 535
2 ni zadovoljen 308
3 ne vem, b.o. 16
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
843 19

Valid range from 1 to 2

ANKETA

Value 177 Frequency
2005-04-14 862
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
862 2005-04-14 2005-04-14

Q1 ZADOVOLJSTVO Z DEMOKRACIJO

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Value 276 Frequency
1 zadovoljen 405
2 ni zadovoljen 409
3 ne vem, b.o. 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
814 48

Valid range from 1 to 2

Q2 ZADOVOLJSTVO Z MATERIALNIMI RAZMERAMI

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 375 Frequency
1 zadovoljen 535
2 ni zadovoljen 308
3 ne vem, b.o. 16
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
843 19

Valid range from 1 to 2

Q481C PODPIRA VLADO JANŠE?

ALI PODPIRATE VLADO JANEZA JANŠE, ALI NE?

Value 474 Frequency
1 da, podpiram 474
2 ne, ne podpiram 284
3 ne vem, b.o. 101
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
758 104

Valid range from 1 to 2

V1 4a. VLADA

ČE UPOSTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? VZEMIMO, DA OCENJUJETE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 ZELO USPEŠNO, 3 PA JE NEKJE VMES. KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE

Value 573 Frequency
1 zelo neuspešno 55
2 . 138
3 nekje vmes 385
4 . 172
5 zelo uspešno 55
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 52
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
805 57

Valid range from 1 to 5

V2 4b. JANŠA

IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA JANŠE KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Value 672 Frequency
1 zelo neuspešno 58
2 . 111
3 nekje vmes 244
4 . 259
5 zelo uspešno 118
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 65
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
790 72

Valid range from 1 to 5

V3 4c. DRŽAVNI ZBOR

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Value 771 Frequency
1 zelo neuspešno 63
2 . 165
3 nekje vmes 370
4 . 136
5 zelo uspešno 30
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 90
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
764 98

Valid range from 1 to 5

V10 4e. CUKJATI

KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, FRANCETA CUKJATIJA

Value 870 Frequency
1 zelo neuspešno 59
2 . 130
3 nekje vmes 276
4 . 184
5 zelo uspešno 72
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 132
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
721 141

Valid range from 1 to 5

V9 4f. OPOZICIJA

KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Value 969 Frequency
1 zelo neuspešno 74
2 . 197
3 nekje vmes 349
4 . 92
5 zelo uspešno 23
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 118
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
735 127

Valid range from 1 to 5

V6A 4g. USTAVNO SODIŠČE

KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA SLOVENIJE?

Value 1068 Frequency
1 zelo neuspešno 139
2 . 187
3 nekje vmes 231
4 . 114
5 zelo uspešno 22
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 159
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
693 169

Valid range from 1 to 5

V5 4h. DRNOVŠEK

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE JANEZA DRNOVŠKA?

Value 1167 Frequency
1 zelo neuspešno 28
2 . 85
3 nekje vmes 247
4 . 295
5 zelo uspešno 149
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 48
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
804 58

Valid range from 1 to 5

M1 5a. DELO,DRUŽINA

Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTRSTEV IN NJIHOVIH SEDANJIH MINISTROV, IN SICER NAJPREJ M. ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE, MINISTER JANEZ DROBNIČ

Value 1266 Frequency
1 zelo neuspešno 102
2 . 148
3 nekje vmes 281
4 . 132
5 zelo uspešno 47
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 137
Sysmiss 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
710 152

Valid range from 1 to 5

M3 5b. FINANCE

M. ZA FINANCE, MINISTER ANDREJ BAJUK

Value 1365 Frequency
1 zelo neuspešno 119
2 . 204
3 nekje vmes 255
4 . 116
5 zelo uspešno 48
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 106
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
742 120

Valid range from 1 to 5

M4 5c. GOSPODARSTVO

M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTER ANDREJ VIZJAK

Value 1464 Frequency
1 zelo neuspešno 44
2 . 113
3 nekje vmes 313
4 . 154
5 zelo uspešno 37
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 187
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
661 201

Valid range from 1 to 5

M5 5d. KMETIJSTVO,GOZDARSTVO

M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, MINISTRICA MARIJA LUKAČIČ

Value 1563 Frequency
1 zelo neuspešno 42
2 . 126
3 nekje vmes 255
4 . 120
5 zelo uspešno 24
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 280
Sysmiss 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
567 295

Valid range from 1 to 5

M6 5e. KULTURA

NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M. ZA KULTURO, MINISTER VASKO SIMONITI

Value 1662 Frequency
1 zelo neuspešno 68
2 . 115
3 nekje vmes 255
4 . 153
5 zelo uspešno 40
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 215
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
631 231

Valid range from 1 to 5

M7 5f. NOTRANJE ZADEVE

M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER DRAGUTIN MATE

Value 1761 Frequency
1 zelo neuspešno 40
2 . 100
3 nekje vmes 252
4 . 167
5 zelo uspešno 51
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 236
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
610 252

Valid range from 1 to 5

M8 5g. OBRAMBA

M. ZA OBRAMBO, MINISTER KARL ERJAVEC

Value 1860 Frequency
1 zelo neuspešno 30
2 . 68
3 nekje vmes 223
4 . 224
5 zelo uspešno 90
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 211
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
635 227

Valid range from 1 to 5

M9 5h. OKOLJE IN PROSTOR

M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ PODOBNIK

Value 1959 Frequency
1 zelo neuspešno 56
2 . 171
3 nekje vmes 296
4 . 148
5 zelo uspešno 40
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 135
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
711 151

Valid range from 1 to 5

M10 5i. PRAVOSODJE

M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER LOVRO ŠTURM

Value 2058 Frequency
1 zelo neuspešno 47
2 . 115
3 nekje vmes 244
4 . 154
5 zelo uspešno 60
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 226
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
620 242

Valid range from 1 to 5

M11 5j. PROMET

IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE M. ZA PROMET, MINISTER JANEZ BOŽIČ

Value 2157 Frequency
1 zelo neuspešno 26
2 . 95
3 nekje vmes 260
4 . 164
5 zelo uspešno 38
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 263
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
583 279

Valid range from 1 to 5

M21 5k. ŠOLSTVO,ŠPORT

M. ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT, MINISTER MILAN ZVER

Value 2256 Frequency
1 zelo neuspešno 45
2 . 123
3 nekje vmes 258
4 . 207
5 zelo uspešno 77
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 136
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
710 152

Valid range from 1 to 5

M22 5l. VIS.ŠOLSTVO,ZNANOST,TEHNOL.

M. ZA VISOKO ŠOLSTVO ZNANOST IN TEHNOLOGIJO, MINISTER JURE ZUPAN

Value 2355 Frequency
1 zelo neuspešno 19
2 . 52
3 nekje vmes 205
4 . 152
5 zelo uspešno 50
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 368
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
478 384

Valid range from 1 to 5

M13 5m. ZDRAVJE

M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER ANDREJ BRUČAN

Value 2454 Frequency
1 zelo neuspešno 36
2 . 113
3 nekje vmes 262
4 . 199
5 zelo uspešno 92
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 144
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
702 160

Valid range from 1 to 5

M15 5n. ZUNANJE ZADEVE

M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ RUPEL

Value 2553 Frequency
1 zelo neuspešno 79
2 . 106
3 nekje vmes 235
4 . 225
5 zelo uspešno 95
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 105
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
740 122

Valid range from 1 to 5

M23 5o. JAVNA UPRAVA

M. ZA JAVNO UPRAVO, MINISTER GREGOR VIRANT

Value 2652 Frequency
1 zelo neuspešno 32
2 . 98
3 nekje vmes 208
4 . 156
5 zelo uspešno 108
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 243
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
602 260

Valid range from 1 to 5

M20_1 5p. LOK. SAMOUPRAVA,REG.POLITIKA

SLUŽBA VLADE RS ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNO POLITIKO, MINISTER IVAN ŽAGAR

Value 2751 Frequency
1 zelo neuspešno 17
2 . 63
3 nekje vmes 223
4 . 99
5 zelo uspešno 19
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 423
Sysmiss 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
421 441

Valid range from 1 to 5

M17 5r. EVROPSKE ZADEVE

SLUŽBA VLADE RS ZA EVROPSKE ZADEVE, VODJA SLUŽBE MARCEL KOPROL

Value 2850 Frequency
1 zelo neuspešno 20
2 . 55
3 nekje vmes 223
4 . 134
5 zelo uspešno 24
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 388
Sysmiss 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
456 406

Valid range from 1 to 5

I1 6a. VLADI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE ZOPET Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: VLADI V CELOTI?

Value 2949 Frequency
1 najmanj zaupa 62
2 . 148
3 nekaj vmes 351
4 . 193
5 najbolj zaupa 63
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 24
Sysmiss 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
817 45

Valid range from 1 to 5

I2 6b. PRED. VLADE

PREDSEDNIKU VLADE?

Value 3048 Frequency
1 najmanj zaupa 65
2 . 121
3 nekaj vmes 240
4 . 269
5 najbolj zaupa 117
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 29
Sysmiss 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
812 50

Valid range from 1 to 5

I3 6c. DRŽAVNEMU ZBORU

DRŽAVNEMU ZBORU?

Value 3147 Frequency
1 najmanj zaupa 57
2 . 145
3 nekaj vmes 367
4 . 188
5 najbolj zaupa 38
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 46
Sysmiss 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
795 67

Valid range from 1 to 5

I4 6d. PRED. REPUBLIKE

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Value 3246 Frequency
1 najmanj zaupa 24
2 . 65
3 nekaj vmes 238
4 . 340
5 najbolj zaupa 149
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 25
Sysmiss 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
816 46

Valid range from 1 to 5

I5 6e. POLITIČNIM STRANKAM

POLITIČNIM STRANKAM?

Value 3345 Frequency
1 najmanj zaupa 102
2 . 253
3 nekaj vmes 354
4 . 59
5 najbolj zaupa 17
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 56
Sysmiss 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
785 77

Valid range from 1 to 5

I6 6f. SODIŠČEM

SODIŠČEM?

Value 3444 Frequency
1 najmanj zaupa 152
2 . 256
3 nekaj vmes 257
4 . 121
5 najbolj zaupa 17
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 38
Sysmiss 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
803 59

Valid range from 1 to 5

I7 6g. POLICIJI

POLICIJI?

Value 3543 Frequency
1 najmanj zaupa 98
2 . 172
3 nekaj vmes 308
4 . 195
5 najbolj zaupa 43
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 25
Sysmiss 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
816 46

Valid range from 1 to 5

I8 6h. VOJSKI

VOJSKI?

Value 3642 Frequency
1 najmanj zaupa 38
2 . 102
3 nekaj vmes 266
4 . 264
5 najbolj zaupa 92
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 79
Sysmiss 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
762 100

Valid range from 1 to 5

I9 6i. CERKVI

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Value 3741 Frequency
1 najmanj zaupa 151
2 . 162
3 nekaj vmes 247
4 . 163
5 najbolj zaupa 73
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 45
Sysmiss 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
796 66

Valid range from 1 to 5

I10 6j. BANKI SLOVENIJE

BANKI SLOVENIJE?

Value 3840 Frequency
1 najmanj zaupa 34
2 . 86
3 nekaj vmes 308
4 . 295
5 najbolj zaupa 75
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 43
Sysmiss 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
798 64

Valid range from 1 to 5

I11 6k. TOLARJU

SLOVENSKEMU TOLARJU?

Value 3939 Frequency
1 najmanj zaupa 20
2 . 63
3 nekaj vmes 277
4 . 329
5 najbolj zaupa 118
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 34
Sysmiss 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
807 55

Valid range from 1 to 5

I13 6m. ŠOLSTVU

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Value 4038 Frequency
1 najmanj zaupa 26
2 . 101
3 nekaj vmes 352
4 . 260
5 najbolj zaupa 58
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 43
Sysmiss 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
797 65

Valid range from 1 to 5

I14 6n. ZDRAVSTVU

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Value 4137 Frequency
1 najmanj zaupa 46
2 . 163
3 nekaj vmes 335
4 . 220
5 najbolj zaupa 58
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 18
Sysmiss 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
822 40

Valid range from 1 to 5

I23 6u. EU

EVROPSKI UNIJI?

Value 4236 Frequency
1 najmanj zaupa 33
2 . 87
3 nekaj vmes 332
4 . 268
5 najbolj zaupa 48
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 72
Sysmiss 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
768 94

Valid range from 1 to 5

I21 6s. NATU

NATU?

Value 4335 Frequency
1 najmanj zaupa 88
2 . 148
3 nekaj vmes 290
4 . 172
5 najbolj zaupa 47
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 95
Sysmiss 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
745 117

Valid range from 1 to 5

I22 6t. OZN

ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

Value 4434 Frequency
1 najmanj zaupa 46
2 . 92
3 nekaj vmes 299
4 . 224
5 najbolj zaupa 77
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 101
Sysmiss 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
738 124

Valid range from 1 to 5

I12 6l. USTAVNEMU SODIŠČU

USTAVNEMU SODIŠČU?

Value 4533 Frequency
1 najmanj zaupa 67
2 . 181
3 nekaj vmes 287
4 . 144
5 najbolj zaupa 30
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 131
Sysmiss 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
709 153

Valid range from 1 to 5

I15 6o. MEDIJEM

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Value 4632 Frequency
1 najmanj zaupa 38
2 . 126
3 nekaj vmes 360
4 . 231
5 najbolj zaupa 63
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 22
Sysmiss 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
818 44

Valid range from 1 to 5

I24 6v. DRŽAVNI UPRAVI

DRŽAVNI UPRAVI?

Value 4731 Frequency
1 najmanj zaupa 49
2 . 135
3 nekaj vmes 392
4 . 142
5 najbolj zaupa 32
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 90
Sysmiss 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
750 112

Valid range from 1 to 5

I25 6z. EVRU

EVROPSKI VALUTI EVRU?

Value 4830 Frequency
1 najmanj zaupa 16
2 . 40
3 nekaj vmes 191
4 . 350
5 najbolj zaupa 177
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 66
Sysmiss 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
774 88

Valid range from 1 to 5

I16 6r. VARUHU ČL.PRAVIC

VARUHU ČLOVEKOVIH PRAVIC?

Value 4929 Frequency
1 najmanj zaupa 75
2 . 131
3 nekaj vmes 250
4 . 246
5 najbolj zaupa 87
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 50
Sysmiss 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
789 73

Valid range from 1 to 5

I27 6y. KOMISIJI/PREPREČ.KORUPCIJE

KOMISIJI ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE?

Value 5028 Frequency
1 najmanj zaupa 71
2 . 152
3 nekaj vmes 252
4 . 200
5 najbolj zaupa 75
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 89
Sysmiss 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
750 112

Valid range from 1 to 5

Q900 NAJBOLJ PEREČ PROBLEM SLO. POLITIKE

NAVEDITE PO VAŠEM MNENJU TRENUTNO NAJBOLJ PEREČ PROBLEM, PRED KATERIM STOJI SLOVENSKA POLITIKA. (anketar: ne beri!!! šifriraj!!!

Value 5127 Frequency
1 begunci, tujci, pribežniki, nestrpnost, Romi 18
2 brezposelnost 97
3 cerkev-država, Vatikan, verouk 1
4 ceste, avtoceste 4
5 draginja, revščina, cene 8
6 človekove pravice 5
7 državne finance, proračun, davki 34
8 EU 22
9 gospodarski problemi, stečaji, inflacija, razvoj 89
10 kmetijstvo 8
11 kriminal 8
12 mladi, mlade družine 14
13 kriminal v podjetjih, korupcija 19
14 nataliteta 4
15 NATO 2
16 nizek standard, kvaliteta življenja 9
17 nizke plače, razlike v dohodkih 32
18 pokojnine 13
19 politična kriza, nedemokratičnost, vlada 45
20 politične stranke 14
21 poprava krivic,sprava,povojni grobovi,preteklost 18
22 pravice delavcev, spoštovanje dela 2
23 privatizacija, denacionalizacija, lastninjenje 9
24 stanovanjski problemi 4
25 šolstvo, izobraževanje 24
26 zakonodaja, sodstvo, pravna država 28
27 afere (Orion, SIB, Zbiljski gaj0) 8
28 zdravstvo, sociala 51
29 zunanja politika (razen odnosi s Hrvaško!) 12
30 izbrisani 2
31 referendumi 2
32 slovenski karakter 3
33 osebni problemi 0
34 krajevni in lokalni problemi 3
35 prodaja tujcem, razprodaja slo. premoženja 3
36 problemi s Hrvaško (meja, Piranski zaliv0) 54
37 ekologija, skrb za okolje 3
38 drugo 28
39 ni problemov 6
40 ne vem, b.o. 116
Sysmiss 40
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
706 156

Valid range from 1 to 39

W10 STE VOLIL OKTOBRA 2004?

PRI VOLITVAH OKTOBRA 2004 JE BILO VELIKO DRŽAVLJANOV, KI SE ZARADI UTEMELJENIH RAZLOGOV NISO MOGLI ALI NISO HOTELI UDELEŽITI VOLITEV. KAKO JE BILO Z VAMI: ALI STE VOLILI ALI NISTE?

Value 5226 Frequency
1 je volil 652
2 ni volil 177
3 ne vem, b.o. 10
Sysmiss 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
829 33

Valid range from 1 to 2

W20 OKTOBRA 2004 JE VOLIL...

IN ZA KANDIDATA KATERE STRANKE STE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Value 5325 Frequency
1 DESUS 13
2 LDS 111
3 NSI 26
4 SDS 207
5 SLS 10
6 SNS 18
7 ZLSD 63
9 drugo stranko 25
0 ne vem, b.o. 179
Sysmiss 210
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
473 389

Valid range from 1 to 9

W BI ŠLI NA VOLITVE?

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Value 5424 Frequency
1 da 640
2 ne 157
3 ne vem, b.o. 42
Sysmiss 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
797 65

Valid range from 1 to 2

W2 VOLIL BI...

IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Value 5523 Frequency
1 DESUS 7
2 LDS 81
3 NSI 24
4 SDS 225
5 SLS 10
6 SNS 25
7 ZLSD 48
9 drugo stranko 17
0 ne vem, b.o. 203
Sysmiss 222
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
437 425

Valid range from 1 to 9

W3 SIMPATIJE

PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE? (anketar: ne beri strank!!!)

Value 5622 Frequency
1 DESUS 6
2 LDS 33
3 NSI 3
4 SDS 30
5 SLS 4
6 SNS 8
7 ZLSD 25
9 drugo stranko 8
0 ne vem, b.o. 284
Sysmiss 461
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
117 745

Valid range from 1 to 9

LD ORIENTACIJA

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Value 5721 Frequency
1 prej levo 223
2 v sredino 187
3 prej desno 162
4 b.o. 267
Sysmiss 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
572 290

Valid range from 1 to 3

Q778 UPORABA NOVEGA ZAKONA VCP. VOZNIKI VOZIJO SEDAJ ...

S 1. JANUARJEM LETOŠNJEGA LETA JE V UPORABI NOVI ZAKON O VARNOSTI CESTNEGA PROMETA. SE VAM ZDI DA VOZNIKI VOZIJO SEDAJ...

Value 5820 Frequency
1 BOLJ V SKLADU S PREDPISI 440
2 ENAKO KOT PREJ 317
3 MANJ SKLADNO S PREDPISI 50
4 ne vem, b.o. 31
Sysmiss 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
807 55

Valid range from 1 to 3

Q778A ŠTIRI MESECE PO SPREJETJU VOZNIKI UPOŠTEVAJO ZVCP...

ALI SE VAM ZDI, DA VOZNIKI ŠTIRI MESECE PO SPREJETJU TA ZAKON ŠE VEDNO UPOŠTEVAJO ENAKO KOT SO GA UPOŠTEVALI TAKOJ NA ZAČETKU?

Value 5919 Frequency
1 da 294
2 ne 473
3 ne vem, b.o. 72
Sysmiss 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
767 95

Valid range from 1 to 2

Q795A SLIŠALI O PREDLOGU SPREMEMBE ZAKONA O RTV

VLADA JE POSLALA V PARLAMENT PREDLOG SPREMEMBE ZAKONA O RTV. STE O TEM KAJ SLIŠALI?

Value 6018 Frequency
1 da, sem slišal 487
2 ne, nisem slišal 329
3 ne vem, b.o. 23
Sysmiss 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
816 46

Valid range from 1 to 2

Q795B UČINKI PREDLAGANEGA ZAKONA-VPLIV POLITIKE NA JAVNO TV

V STROKOVNI IN SPLOŠNI JAVNOSTI OBSTAJAJO RAZLIČNE OCENE O UČINKIH PREDLAGANEGA ZAKONA. ALI BO TA ZAKON PO VAŠEM MNENJU POVEČAL, OHRANIL V ENAKI MERI ALI ZMANJŠAL VPLIV POLITIKE NA JAVNO TELEVIZIJO?

Value 6117 Frequency
1 povečal 210
2 ohranil v enaki meri 83
3 zmanjšal 68
4 ne vem, b.o. 126
Sysmiss 375
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
361 501

Valid range from 1 to 3

Q795C PODPORA PREDLOGU NOVEGA ZAKONA RTV

ALI PREDLOG NOVEGA ZAKONA PODPIRATE ALI NE?

Value 6216 Frequency
1 da, podpiram 102
2 ne, ne podpiram 243
3 ne vem, b.o. 142
Sysmiss 375
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
345 517

Valid range from 1 to 2

Q796A SLIŠALI O SPREMEMBAH TREH VOJNIH ZAKONOV

VLADA BO PARLAMENTU PREDLAGALA SPREMEMBE TREH T.I. VOJNIH ZAKONOV: 'ZAKONA O VOJNIH INVALIDIH', 'ZAKONA O ŽRTVAH VOJNEGA NASILJA' TER 'ZAKONA O VOJNIH GROBIŠČIH'. STE KAJ SLIŠALI O TEM?

Value 6315 Frequency
1 da, sem slišal 249
2 ne, nisem slišal 200
3 ne vem, b.o. 13
Sysmiss 400
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
449 413

Valid range from 1 to 2

Q796B PODPORA PREDLOGU NOVIH VOJNIH ZAKONOV

ALI PREDLOG NOVIH VOJNIH ZAKONOV PODPIRATE ALI NE?

Value 6414 Frequency
1 da, podpiram 92
2 ne, ne podpiram 97
3 ne vem, b.o. 60
Sysmiss 613
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
189 673

Valid range from 1 to 2

LROJ LETO ROJSTVA

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
840 22 4 87 57.395 17.488

Valid range from 4 to 87

IZOB IZOBRAZBA

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Value 6612 Frequency
1 OSNOVNA 120
2 POKLICNA 104
3 SREDNJA 381
4 VIŠJA, VISOKA 235
Sysmiss 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
840 22

Valid range from 1 to 4

TIPK KRAJ BIVANJA

ALI PREBIVATE:

Value 6711 Frequency
1 PODEŽELJE 302
2 MANJŠI KRAJ 300
3 VEČJE MESTO 118
4 LJ ALI MB 120
Sysmiss 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
840 22

Valid range from 1 to 4

ZAP ZAPOSLENOST

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Value 6810 Frequency
1 GOSPODARSTVU 226
2 NEGOSPODARSTVU 166
3 SAMOZAPOSLEN 20
4 KMET 4
5 GOSPODINJA 15
6 UPOKOJENEC 288
7 ŠTUDENT, DIJAK 81
8 BREZPOSELN 36
9 DRUGO... 4
Sysmiss 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
840 22

Valid range from 1 to 9

ZAP2 SKRB ZA ZAPOSLITEV

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Value 699 Frequency
1 ZELO ME SKRBI 65
2 DO NEKE MERE 117
3 TO ME NE SKRBI 206
4 ne vem, b.o. 3
Sysmiss 471
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
388 474

Valid range from 1 to 3

REG1 VERNOST

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Value 708 Frequency
1 sem veren 436
2 nisem veren 261
3 nekaj vmes... 125
4 zavrnil odg.,b.o. 18
Sysmiss 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
822 40

Valid range from 1 to 3

SPOL SPOL

SPOL

Value 717 Frequency
1 moški 332
2 ženska 508
Sysmiss 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
840 22

Valid range from 1 to 2

KRAJ Kraj

Value 726 Frequency
Zakrita vrednost 862
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
862 0

REGIJA Regija

Value 735 Frequency
1 POMURSKA 54
2 PODRAVSKA 104
3 KORO[KA 26
4 SAVINJSKA 116
5 GORENJSKA 59
6 ZASAVSKA 14
7 OSREDNJA 204
8 SPOD. POSAVSKA 30
9 DOLENJSKA 108
10 GORIŠKA 64
11 OBALNO-KRAŠKA 40
12 KRAŠKA 27
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
846 16

Valid range from 1 to 12

VELN2 Veln2

Value 744 Frequency
0 miss 0
1 ->500 288
2 500-4000 211
3 4000-50000 225
4 NAD 50000 138
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
862 0

Valid range from 0 to 4

RSTAR STAROST

Value 753 Frequency
30 ->30 173
45 31 - 45 223
60 46 - 60 215
99 61 -> 229
Sysmiss 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
840 22

Valid range from 30 to 99

WSKUP STR. PREFERENCE

Value 762 Frequency
1 DESUS 13
2 LDS 114
3 NSI 27
4 SDS 255
5 SLS 14
6 SNS 33
7 ZLSD 73
9 drugo 25
0 ne vem 284
Sysmiss 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
554 308

Valid range from 1 to 9

WUTEZ Poststratifikacijska utez

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
862 0 0.242 4.995 1 0.798

Valid range from 0.241604877673132 to 4.99494667100445

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Toš, N. (2009). Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: PBSI0504. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0504_V1

COBISS.SI
Publication date: 2009

SIMILAR STUDIES

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si