Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: PBSI0504
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0504_V1
Glavni avtor(ji):
 • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Vovk, Tina
 • Bešter Falle, Rebeka
 • Broder, Živa
 • Kecman, Ivi
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; april 2005)

Finančna podpora:

Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Serija:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, podpora Janezu Janši kot predsedniku vlade, ocena delovanja ministrstev, zaupanje v institucije, politični problemi, udeležba na volitvah, levo-desna politična orientacija, zakon o varnosti v cestnem prometu, predlog spremembe zakona o RTV, predlog spremembe treh vojnih zakonov

Ključne besede ELSST:
POLITIKA, POLITIKA, VOLITVE , VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM, VOLILNI SISTEM, POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE
EU


Povzetek:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do institucij sistema ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok vključuje vprašanja o Zakonu o cestno-prometnih predpisih, o Vojnih zakonih ter o spremembi Zakona o RTV.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 18. april 2005 - 20. april 2005
Čas izdelave: 2005-04
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: PBSI0504 - Politbarometer PB4/05 [datoteka podatkov], 2005

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 77
 • število enot: 862

Spremenljivke

ANKETA

Vrednost 13 Frekvenca
2005-04-14 862
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
862 2005-04-14 2005-04-14

Q1 ZADOVOLJSTVO Z DEMOKRACIJO

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Vrednost 22 Frekvenca
1 zadovoljen 405
2 ni zadovoljen 409
3 ne vem, b.o. 48
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
814 48

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q2 ZADOVOLJSTVO Z MATERIALNIMI RAZMERAMI

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 31 Frekvenca
1 zadovoljen 535
2 ni zadovoljen 308
3 ne vem, b.o. 16
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
843 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

ANKETA

Vrednost 177 Frekvenca
2005-04-14 862
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
862 2005-04-14 2005-04-14

Q1 ZADOVOLJSTVO Z DEMOKRACIJO

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Vrednost 276 Frekvenca
1 zadovoljen 405
2 ni zadovoljen 409
3 ne vem, b.o. 48
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
814 48

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q2 ZADOVOLJSTVO Z MATERIALNIMI RAZMERAMI

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 375 Frekvenca
1 zadovoljen 535
2 ni zadovoljen 308
3 ne vem, b.o. 16
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
843 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q481C PODPIRA VLADO JANŠE?

ALI PODPIRATE VLADO JANEZA JANŠE, ALI NE?

Vrednost 474 Frekvenca
1 da, podpiram 474
2 ne, ne podpiram 284
3 ne vem, b.o. 101
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
758 104

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1 4a. VLADA

ČE UPOSTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? VZEMIMO, DA OCENJUJETE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 ZELO USPEŠNO, 3 PA JE NEKJE VMES. KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE

Vrednost 573 Frekvenca
1 zelo neuspešno 55
2 . 138
3 nekje vmes 385
4 . 172
5 zelo uspešno 55
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 52
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
805 57

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2 4b. JANŠA

IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA JANŠE KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Vrednost 672 Frekvenca
1 zelo neuspešno 58
2 . 111
3 nekje vmes 244
4 . 259
5 zelo uspešno 118
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 65
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
790 72

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3 4c. DRŽAVNI ZBOR

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Vrednost 771 Frekvenca
1 zelo neuspešno 63
2 . 165
3 nekje vmes 370
4 . 136
5 zelo uspešno 30
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 90
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
764 98

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V10 4e. CUKJATI

KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, FRANCETA CUKJATIJA

Vrednost 870 Frekvenca
1 zelo neuspešno 59
2 . 130
3 nekje vmes 276
4 . 184
5 zelo uspešno 72
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 132
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
721 141

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V9 4f. OPOZICIJA

KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Vrednost 969 Frekvenca
1 zelo neuspešno 74
2 . 197
3 nekje vmes 349
4 . 92
5 zelo uspešno 23
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 118
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
735 127

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V6A 4g. USTAVNO SODIŠČE

KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA SLOVENIJE?

Vrednost 1068 Frekvenca
1 zelo neuspešno 139
2 . 187
3 nekje vmes 231
4 . 114
5 zelo uspešno 22
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 159
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
693 169

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V5 4h. DRNOVŠEK

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE JANEZA DRNOVŠKA?

Vrednost 1167 Frekvenca
1 zelo neuspešno 28
2 . 85
3 nekje vmes 247
4 . 295
5 zelo uspešno 149
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 48
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
804 58

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M1 5a. DELO,DRUŽINA

Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTRSTEV IN NJIHOVIH SEDANJIH MINISTROV, IN SICER NAJPREJ M. ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE, MINISTER JANEZ DROBNIČ

Vrednost 1266 Frekvenca
1 zelo neuspešno 102
2 . 148
3 nekje vmes 281
4 . 132
5 zelo uspešno 47
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 137
Sysmiss 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
710 152

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M3 5b. FINANCE

M. ZA FINANCE, MINISTER ANDREJ BAJUK

Vrednost 1365 Frekvenca
1 zelo neuspešno 119
2 . 204
3 nekje vmes 255
4 . 116
5 zelo uspešno 48
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 106
Sysmiss 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
742 120

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M4 5c. GOSPODARSTVO

M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTER ANDREJ VIZJAK

Vrednost 1464 Frekvenca
1 zelo neuspešno 44
2 . 113
3 nekje vmes 313
4 . 154
5 zelo uspešno 37
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 187
Sysmiss 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
661 201

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M5 5d. KMETIJSTVO,GOZDARSTVO

M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, MINISTRICA MARIJA LUKAČIČ

Vrednost 1563 Frekvenca
1 zelo neuspešno 42
2 . 126
3 nekje vmes 255
4 . 120
5 zelo uspešno 24
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 280
Sysmiss 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
567 295

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M6 5e. KULTURA

NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M. ZA KULTURO, MINISTER VASKO SIMONITI

Vrednost 1662 Frekvenca
1 zelo neuspešno 68
2 . 115
3 nekje vmes 255
4 . 153
5 zelo uspešno 40
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 215
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
631 231

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M7 5f. NOTRANJE ZADEVE

M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER DRAGUTIN MATE

Vrednost 1761 Frekvenca
1 zelo neuspešno 40
2 . 100
3 nekje vmes 252
4 . 167
5 zelo uspešno 51
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 236
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
610 252

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M8 5g. OBRAMBA

M. ZA OBRAMBO, MINISTER KARL ERJAVEC

Vrednost 1860 Frekvenca
1 zelo neuspešno 30
2 . 68
3 nekje vmes 223
4 . 224
5 zelo uspešno 90
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 211
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
635 227

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M9 5h. OKOLJE IN PROSTOR

M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ PODOBNIK

Vrednost 1959 Frekvenca
1 zelo neuspešno 56
2 . 171
3 nekje vmes 296
4 . 148
5 zelo uspešno 40
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 135
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
711 151

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M10 5i. PRAVOSODJE

M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER LOVRO ŠTURM

Vrednost 2058 Frekvenca
1 zelo neuspešno 47
2 . 115
3 nekje vmes 244
4 . 154
5 zelo uspešno 60
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 226
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
620 242

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M11 5j. PROMET

IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE M. ZA PROMET, MINISTER JANEZ BOŽIČ

Vrednost 2157 Frekvenca
1 zelo neuspešno 26
2 . 95
3 nekje vmes 260
4 . 164
5 zelo uspešno 38
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 263
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
583 279

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M21 5k. ŠOLSTVO,ŠPORT

M. ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT, MINISTER MILAN ZVER

Vrednost 2256 Frekvenca
1 zelo neuspešno 45
2 . 123
3 nekje vmes 258
4 . 207
5 zelo uspešno 77
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 136
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
710 152

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M22 5l. VIS.ŠOLSTVO,ZNANOST,TEHNOL.

M. ZA VISOKO ŠOLSTVO ZNANOST IN TEHNOLOGIJO, MINISTER JURE ZUPAN

Vrednost 2355 Frekvenca
1 zelo neuspešno 19
2 . 52
3 nekje vmes 205
4 . 152
5 zelo uspešno 50
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 368
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
478 384

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M13 5m. ZDRAVJE

M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER ANDREJ BRUČAN

Vrednost 2454 Frekvenca
1 zelo neuspešno 36
2 . 113
3 nekje vmes 262
4 . 199
5 zelo uspešno 92
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 144
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
702 160

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M15 5n. ZUNANJE ZADEVE

M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ RUPEL

Vrednost 2553 Frekvenca
1 zelo neuspešno 79
2 . 106
3 nekje vmes 235
4 . 225
5 zelo uspešno 95
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 105
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
740 122

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M23 5o. JAVNA UPRAVA

M. ZA JAVNO UPRAVO, MINISTER GREGOR VIRANT

Vrednost 2652 Frekvenca
1 zelo neuspešno 32
2 . 98
3 nekje vmes 208
4 . 156
5 zelo uspešno 108
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 243
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
602 260

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M20_1 5p. LOK. SAMOUPRAVA,REG.POLITIKA

SLUŽBA VLADE RS ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNO POLITIKO, MINISTER IVAN ŽAGAR

Vrednost 2751 Frekvenca
1 zelo neuspešno 17
2 . 63
3 nekje vmes 223
4 . 99
5 zelo uspešno 19
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 423
Sysmiss 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
421 441

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M17 5r. EVROPSKE ZADEVE

SLUŽBA VLADE RS ZA EVROPSKE ZADEVE, VODJA SLUŽBE MARCEL KOPROL

Vrednost 2850 Frekvenca
1 zelo neuspešno 20
2 . 55
3 nekje vmes 223
4 . 134
5 zelo uspešno 24
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 388
Sysmiss 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
456 406

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I1 6a. VLADI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE ZOPET Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: VLADI V CELOTI?

Vrednost 2949 Frekvenca
1 najmanj zaupa 62
2 . 148
3 nekaj vmes 351
4 . 193
5 najbolj zaupa 63
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 24
Sysmiss 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
817 45

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I2 6b. PRED. VLADE

PREDSEDNIKU VLADE?

Vrednost 3048 Frekvenca
1 najmanj zaupa 65
2 . 121
3 nekaj vmes 240
4 . 269
5 najbolj zaupa 117
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 29
Sysmiss 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
812 50

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I3 6c. DRŽAVNEMU ZBORU

DRŽAVNEMU ZBORU?

Vrednost 3147 Frekvenca
1 najmanj zaupa 57
2 . 145
3 nekaj vmes 367
4 . 188
5 najbolj zaupa 38
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 46
Sysmiss 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
795 67

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I4 6d. PRED. REPUBLIKE

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Vrednost 3246 Frekvenca
1 najmanj zaupa 24
2 . 65
3 nekaj vmes 238
4 . 340
5 najbolj zaupa 149
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 25
Sysmiss 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
816 46

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I5 6e. POLITIČNIM STRANKAM

POLITIČNIM STRANKAM?

Vrednost 3345 Frekvenca
1 najmanj zaupa 102
2 . 253
3 nekaj vmes 354
4 . 59
5 najbolj zaupa 17
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 56
Sysmiss 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
785 77

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I6 6f. SODIŠČEM

SODIŠČEM?

Vrednost 3444 Frekvenca
1 najmanj zaupa 152
2 . 256
3 nekaj vmes 257
4 . 121
5 najbolj zaupa 17
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 38
Sysmiss 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
803 59

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I7 6g. POLICIJI

POLICIJI?

Vrednost 3543 Frekvenca
1 najmanj zaupa 98
2 . 172
3 nekaj vmes 308
4 . 195
5 najbolj zaupa 43
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 25
Sysmiss 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
816 46

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I8 6h. VOJSKI

VOJSKI?

Vrednost 3642 Frekvenca
1 najmanj zaupa 38
2 . 102
3 nekaj vmes 266
4 . 264
5 najbolj zaupa 92
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 79
Sysmiss 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
762 100

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I9 6i. CERKVI

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Vrednost 3741 Frekvenca
1 najmanj zaupa 151
2 . 162
3 nekaj vmes 247
4 . 163
5 najbolj zaupa 73
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 45
Sysmiss 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
796 66

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I10 6j. BANKI SLOVENIJE

BANKI SLOVENIJE?

Vrednost 3840 Frekvenca
1 najmanj zaupa 34
2 . 86
3 nekaj vmes 308
4 . 295
5 najbolj zaupa 75
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 43
Sysmiss 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
798 64

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I11 6k. TOLARJU

SLOVENSKEMU TOLARJU?

Vrednost 3939 Frekvenca
1 najmanj zaupa 20
2 . 63
3 nekaj vmes 277
4 . 329
5 najbolj zaupa 118
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 34
Sysmiss 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
807 55

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I13 6m. ŠOLSTVU

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Vrednost 4038 Frekvenca
1 najmanj zaupa 26
2 . 101
3 nekaj vmes 352
4 . 260
5 najbolj zaupa 58
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 43
Sysmiss 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
797 65

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I14 6n. ZDRAVSTVU

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Vrednost 4137 Frekvenca
1 najmanj zaupa 46
2 . 163
3 nekaj vmes 335
4 . 220
5 najbolj zaupa 58
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 18
Sysmiss 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
822 40

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I23 6u. EU

EVROPSKI UNIJI?

Vrednost 4236 Frekvenca
1 najmanj zaupa 33
2 . 87
3 nekaj vmes 332
4 . 268
5 najbolj zaupa 48
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 72
Sysmiss 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
768 94

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I21 6s. NATU

NATU?

Vrednost 4335 Frekvenca
1 najmanj zaupa 88
2 . 148
3 nekaj vmes 290
4 . 172
5 najbolj zaupa 47
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 95
Sysmiss 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
745 117

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I22 6t. OZN

ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

Vrednost 4434 Frekvenca
1 najmanj zaupa 46
2 . 92
3 nekaj vmes 299
4 . 224
5 najbolj zaupa 77
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 101
Sysmiss 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
738 124

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I12 6l. USTAVNEMU SODIŠČU

USTAVNEMU SODIŠČU?

Vrednost 4533 Frekvenca
1 najmanj zaupa 67
2 . 181
3 nekaj vmes 287
4 . 144
5 najbolj zaupa 30
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 131
Sysmiss 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
709 153

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I15 6o. MEDIJEM

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Vrednost 4632 Frekvenca
1 najmanj zaupa 38
2 . 126
3 nekaj vmes 360
4 . 231
5 najbolj zaupa 63
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 22
Sysmiss 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
818 44

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I24 6v. DRŽAVNI UPRAVI

DRŽAVNI UPRAVI?

Vrednost 4731 Frekvenca
1 najmanj zaupa 49
2 . 135
3 nekaj vmes 392
4 . 142
5 najbolj zaupa 32
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 90
Sysmiss 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
750 112

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I25 6z. EVRU

EVROPSKI VALUTI EVRU?

Vrednost 4830 Frekvenca
1 najmanj zaupa 16
2 . 40
3 nekaj vmes 191
4 . 350
5 najbolj zaupa 177
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 66
Sysmiss 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
774 88

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I16 6r. VARUHU ČL.PRAVIC

VARUHU ČLOVEKOVIH PRAVIC?

Vrednost 4929 Frekvenca
1 najmanj zaupa 75
2 . 131
3 nekaj vmes 250
4 . 246
5 najbolj zaupa 87
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 50
Sysmiss 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
789 73

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I27 6y. KOMISIJI/PREPREČ.KORUPCIJE

KOMISIJI ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE?

Vrednost 5028 Frekvenca
1 najmanj zaupa 71
2 . 152
3 nekaj vmes 252
4 . 200
5 najbolj zaupa 75
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 89
Sysmiss 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
750 112

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q900 NAJBOLJ PEREČ PROBLEM SLO. POLITIKE

NAVEDITE PO VAŠEM MNENJU TRENUTNO NAJBOLJ PEREČ PROBLEM, PRED KATERIM STOJI SLOVENSKA POLITIKA. (anketar: ne beri!!! šifriraj!!!

Vrednost 5127 Frekvenca
1 begunci, tujci, pribežniki, nestrpnost, Romi 18
2 brezposelnost 97
3 cerkev-država, Vatikan, verouk 1
4 ceste, avtoceste 4
5 draginja, revščina, cene 8
6 človekove pravice 5
7 državne finance, proračun, davki 34
8 EU 22
9 gospodarski problemi, stečaji, inflacija, razvoj 89
10 kmetijstvo 8
11 kriminal 8
12 mladi, mlade družine 14
13 kriminal v podjetjih, korupcija 19
14 nataliteta 4
15 NATO 2
16 nizek standard, kvaliteta življenja 9
17 nizke plače, razlike v dohodkih 32
18 pokojnine 13
19 politična kriza, nedemokratičnost, vlada 45
20 politične stranke 14
21 poprava krivic,sprava,povojni grobovi,preteklost 18
22 pravice delavcev, spoštovanje dela 2
23 privatizacija, denacionalizacija, lastninjenje 9
24 stanovanjski problemi 4
25 šolstvo, izobraževanje 24
26 zakonodaja, sodstvo, pravna država 28
27 afere (Orion, SIB, Zbiljski gaj0) 8
28 zdravstvo, sociala 51
29 zunanja politika (razen odnosi s Hrvaško!) 12
30 izbrisani 2
31 referendumi 2
32 slovenski karakter 3
33 osebni problemi 0
34 krajevni in lokalni problemi 3
35 prodaja tujcem, razprodaja slo. premoženja 3
36 problemi s Hrvaško (meja, Piranski zaliv0) 54
37 ekologija, skrb za okolje 3
38 drugo 28
39 ni problemov 6
40 ne vem, b.o. 116
Sysmiss 40
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
706 156

Vrednosti spremenljivk od 1 do 39

W10 STE VOLIL OKTOBRA 2004?

PRI VOLITVAH OKTOBRA 2004 JE BILO VELIKO DRŽAVLJANOV, KI SE ZARADI UTEMELJENIH RAZLOGOV NISO MOGLI ALI NISO HOTELI UDELEŽITI VOLITEV. KAKO JE BILO Z VAMI: ALI STE VOLILI ALI NISTE?

Vrednost 5226 Frekvenca
1 je volil 652
2 ni volil 177
3 ne vem, b.o. 10
Sysmiss 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
829 33

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

W20 OKTOBRA 2004 JE VOLIL...

IN ZA KANDIDATA KATERE STRANKE STE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 5325 Frekvenca
1 DESUS 13
2 LDS 111
3 NSI 26
4 SDS 207
5 SLS 10
6 SNS 18
7 ZLSD 63
9 drugo stranko 25
0 ne vem, b.o. 179
Sysmiss 210
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
473 389

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

W BI ŠLI NA VOLITVE?

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Vrednost 5424 Frekvenca
1 da 640
2 ne 157
3 ne vem, b.o. 42
Sysmiss 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
797 65

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

W2 VOLIL BI...

IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 5523 Frekvenca
1 DESUS 7
2 LDS 81
3 NSI 24
4 SDS 225
5 SLS 10
6 SNS 25
7 ZLSD 48
9 drugo stranko 17
0 ne vem, b.o. 203
Sysmiss 222
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
437 425

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

W3 SIMPATIJE

PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE? (anketar: ne beri strank!!!)

Vrednost 5622 Frekvenca
1 DESUS 6
2 LDS 33
3 NSI 3
4 SDS 30
5 SLS 4
6 SNS 8
7 ZLSD 25
9 drugo stranko 8
0 ne vem, b.o. 284
Sysmiss 461
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
117 745

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

LD ORIENTACIJA

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Vrednost 5721 Frekvenca
1 prej levo 223
2 v sredino 187
3 prej desno 162
4 b.o. 267
Sysmiss 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
572 290

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q778 UPORABA NOVEGA ZAKONA VCP. VOZNIKI VOZIJO SEDAJ ...

S 1. JANUARJEM LETOŠNJEGA LETA JE V UPORABI NOVI ZAKON O VARNOSTI CESTNEGA PROMETA. SE VAM ZDI DA VOZNIKI VOZIJO SEDAJ...

Vrednost 5820 Frekvenca
1 BOLJ V SKLADU S PREDPISI 440
2 ENAKO KOT PREJ 317
3 MANJ SKLADNO S PREDPISI 50
4 ne vem, b.o. 31
Sysmiss 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
807 55

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q778A ŠTIRI MESECE PO SPREJETJU VOZNIKI UPOŠTEVAJO ZVCP...

ALI SE VAM ZDI, DA VOZNIKI ŠTIRI MESECE PO SPREJETJU TA ZAKON ŠE VEDNO UPOŠTEVAJO ENAKO KOT SO GA UPOŠTEVALI TAKOJ NA ZAČETKU?

Vrednost 5919 Frekvenca
1 da 294
2 ne 473
3 ne vem, b.o. 72
Sysmiss 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
767 95

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q795A SLIŠALI O PREDLOGU SPREMEMBE ZAKONA O RTV

VLADA JE POSLALA V PARLAMENT PREDLOG SPREMEMBE ZAKONA O RTV. STE O TEM KAJ SLIŠALI?

Vrednost 6018 Frekvenca
1 da, sem slišal 487
2 ne, nisem slišal 329
3 ne vem, b.o. 23
Sysmiss 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
816 46

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q795B UČINKI PREDLAGANEGA ZAKONA-VPLIV POLITIKE NA JAVNO TV

V STROKOVNI IN SPLOŠNI JAVNOSTI OBSTAJAJO RAZLIČNE OCENE O UČINKIH PREDLAGANEGA ZAKONA. ALI BO TA ZAKON PO VAŠEM MNENJU POVEČAL, OHRANIL V ENAKI MERI ALI ZMANJŠAL VPLIV POLITIKE NA JAVNO TELEVIZIJO?

Vrednost 6117 Frekvenca
1 povečal 210
2 ohranil v enaki meri 83
3 zmanjšal 68
4 ne vem, b.o. 126
Sysmiss 375
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
361 501

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q795C PODPORA PREDLOGU NOVEGA ZAKONA RTV

ALI PREDLOG NOVEGA ZAKONA PODPIRATE ALI NE?

Vrednost 6216 Frekvenca
1 da, podpiram 102
2 ne, ne podpiram 243
3 ne vem, b.o. 142
Sysmiss 375
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
345 517

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q796A SLIŠALI O SPREMEMBAH TREH VOJNIH ZAKONOV

VLADA BO PARLAMENTU PREDLAGALA SPREMEMBE TREH T.I. VOJNIH ZAKONOV: 'ZAKONA O VOJNIH INVALIDIH', 'ZAKONA O ŽRTVAH VOJNEGA NASILJA' TER 'ZAKONA O VOJNIH GROBIŠČIH'. STE KAJ SLIŠALI O TEM?

Vrednost 6315 Frekvenca
1 da, sem slišal 249
2 ne, nisem slišal 200
3 ne vem, b.o. 13
Sysmiss 400
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
449 413

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q796B PODPORA PREDLOGU NOVIH VOJNIH ZAKONOV

ALI PREDLOG NOVIH VOJNIH ZAKONOV PODPIRATE ALI NE?

Vrednost 6414 Frekvenca
1 da, podpiram 92
2 ne, ne podpiram 97
3 ne vem, b.o. 60
Sysmiss 613
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
189 673

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

LROJ LETO ROJSTVA

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
840 22 4 87 57.395 17.488

Vrednosti spremenljivk od 4 do 87

IZOB IZOBRAZBA

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Vrednost 6612 Frekvenca
1 OSNOVNA 120
2 POKLICNA 104
3 SREDNJA 381
4 VIŠJA, VISOKA 235
Sysmiss 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
840 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

TIPK KRAJ BIVANJA

ALI PREBIVATE:

Vrednost 6711 Frekvenca
1 PODEŽELJE 302
2 MANJŠI KRAJ 300
3 VEČJE MESTO 118
4 LJ ALI MB 120
Sysmiss 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
840 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

ZAP ZAPOSLENOST

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Vrednost 6810 Frekvenca
1 GOSPODARSTVU 226
2 NEGOSPODARSTVU 166
3 SAMOZAPOSLEN 20
4 KMET 4
5 GOSPODINJA 15
6 UPOKOJENEC 288
7 ŠTUDENT, DIJAK 81
8 BREZPOSELN 36
9 DRUGO... 4
Sysmiss 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
840 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

ZAP2 SKRB ZA ZAPOSLITEV

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Vrednost 699 Frekvenca
1 ZELO ME SKRBI 65
2 DO NEKE MERE 117
3 TO ME NE SKRBI 206
4 ne vem, b.o. 3
Sysmiss 471
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
388 474

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

REG1 VERNOST

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Vrednost 708 Frekvenca
1 sem veren 436
2 nisem veren 261
3 nekaj vmes... 125
4 zavrnil odg.,b.o. 18
Sysmiss 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
822 40

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

SPOL SPOL

SPOL

Vrednost 717 Frekvenca
1 moški 332
2 ženska 508
Sysmiss 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
840 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

KRAJ Kraj

Vrednost 726 Frekvenca
Zakrita vrednost 862
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
862 0

REGIJA Regija

Vrednost 735 Frekvenca
1 POMURSKA 54
2 PODRAVSKA 104
3 KORO[KA 26
4 SAVINJSKA 116
5 GORENJSKA 59
6 ZASAVSKA 14
7 OSREDNJA 204
8 SPOD. POSAVSKA 30
9 DOLENJSKA 108
10 GORIŠKA 64
11 OBALNO-KRAŠKA 40
12 KRAŠKA 27
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
846 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

VELN2 Veln2

Vrednost 744 Frekvenca
0 miss 0
1 ->500 288
2 500-4000 211
3 4000-50000 225
4 NAD 50000 138
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
862 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

RSTAR STAROST

Vrednost 753 Frekvenca
30 ->30 173
45 31 - 45 223
60 46 - 60 215
99 61 -> 229
Sysmiss 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
840 22

Vrednosti spremenljivk od 30 do 99

WSKUP STR. PREFERENCE

Vrednost 762 Frekvenca
1 DESUS 13
2 LDS 114
3 NSI 27
4 SDS 255
5 SLS 14
6 SNS 33
7 ZLSD 73
9 drugo 25
0 ne vem 284
Sysmiss 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
554 308

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

WUTEZ Poststratifikacijska utez

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
862 0 0.242 4.995 1 0.798

Vrednosti spremenljivk od 0.241604877673132 do 4.99494667100445

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Toš, N. (2009). Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: PBSI0504. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0504_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2009

SORODNE RAZISKAVE

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI9912 - Politbarometer PB12/99, Slovenija: December 1999

PBSI9911 - Politbarometer PB11/99, Slovenija: November 1999

PBSI9910 - Politbarometer PB10/99, Slovenija: Oktober 1999

PBSI9909 - Politbarometer PB9/99, Slovenija: September 1999

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI9906 - Politbarometer PB6/99, Slovenija: Junij 1999

PBSI9905 - Politbarometer PB5/99, Slovenija: Maj 1999

PBSI9904 - Politbarometer PB4/99, Slovenija: April 1999

PBSI9903 - Politbarometer PB3/99, Slovenija: Marec 1999

PBSI9902 - Politbarometer PB2/99, Slovenija: Februar 1999

PBSI9901 - Politbarometer PB1/99, Slovenija: Januar 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

PBSI9812 - Politbarometer PB12/98, Slovenija: December 1998

PBSI9811 - Politbarometer PB11/98, Slovenija: November 1998

PBSI9810 - Politbarometer PB10/98, Slovenija: Oktober 1998

PBSI9809 - Politbarometer PB9/98, Slovenija: September 1998

PBSI9807 - Politbarometer PB7/98, Slovenija: Julij 1998

PBSI9806 - Politbarometer PB6/98, Slovenija: Junij 1998

PBSI9805 - Politbarometer PB5/98, Slovenija: Maj 1998

PBSI9804 - Politbarometer PB4/98, Slovenija: April 1998

PBSI9803 - Politbarometer PB3/98, Slovenija: Marec 1998

PBSI9802 - Politbarometer PB2/98, Slovenija: Februar 1998

PBSI9801 - Politbarometer PB1/98, Slovenija: Januar 1998

PBSI9712 - Politbarometer PB12/97, Slovenija: December 1997

PBSI9711 - Politbarometer PB11/97, Slovenija: November 1997

PBSI9710 - Politbarometer PB10/97, Slovenija: Oktober 1997

PBSI9709 - Politbarometer PB09/97, Slovenija: September 1997

PBSI9707 - Politbarometer PB07/97, Slovenija: Julij 1997

PBSI9706 - Politbarometer PB06/97, Slovenija: Junij 1997

PBSI9705 - Politbarometer PB05/97, Slovenija: Maj 1997

PBSI9704 - Politbarometer PB04/97, Slovenija: April 1997

PBSI9703 - Politbarometer PB03/97, Slovenija: Marec 1997

PBSI9702 - Politbarometer PB02/97, Slovenija: Februar 1997

PBSI9701 - Politbarometer PB01/97, Slovenija: Januar 1997

PBSI9612 - Politbarometer PB12/96., Slovenija: December 1996

PBSI9611 - Politbarometer PB11/96, Slovenija: November 1996

PBSI9610 - Politbarometer PB10/96, Slovenija: Oktober 1996

PBSI9609 - Politbarometer PB09/96, Slovenija: September 1996

PBSI9607 - Politbarometer PB07/96, Slovenija: Julij 1996

PBSI9606 - Politbarometer PB06/96, Slovenija: Junij 1996

PBSI9605 - Politbarometer PB05/96, Slovenija: Maj 1996

PBSI9604 - Politbarometer PB04/96, Slovenija: April 1996

PBSI9603 - Politbarometer PB03/96, Slovenija: Marec 1996

PBSI9602 - Politbarometer PB02/96, Slovenija: Februar 1996

PBSI9601 - Politbarometer PB01/96, Slovenija: Januar 1996

PBSI9512 - Politbarometer PB12/95, Slovenija: December 1995

PBSI9511 - Politbarometer PB11/95, Slovenija: November 1995

PBSI9510 - Politbarometer PB10/95, Slovenija: Oktober 1995

PBSI9509 - Politbarometer PB9/95, Slovenija: September 1995

PBSI9507 - Politbarometer PB7/95, Slovenija: Julij 1995

PBSI9506 - Politbarometer PB6/95, Slovenija: Junij 1995

PBSI9505 - Politbarometer PB5/95, Slovenija: Maj 1995

PBSI9504 - Politbarometer PB4/95, Slovenija: April 1995

PBSI9503 - Politbarometer PB3/95, Slovenija: Marec 1995

PBSI9502 - Politbarometer PB2/95, Slovenija: Februar 1995

PBSI9501 - Politbarometer PB1/95, Slovenija: Januar 1995

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si