Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Stališča o delu II

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: ISSP97
Glavni avtor(ji):
 • International Social Survey Programme
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Kelly, Jonathan
 • Guidorossi, Giovanna
 • Haller, Max
 • Smith, Tom W.
 • Becker, Jos
 • Park, Alison
 • Ward, Connor
 • Kolosi, Tamas
 • Harkness, Janet
 • Cichomski, Bogdan
 • Kalgraff Skjak, Knut
 • Lewin-Epstein, Noah
 • Gendal, Philip J.
 • Mangahas, Mahar
 • Khakhalina, Ludmila
 • Dimova, Lilia
 • Frizzell, Alan
 • Mateju, Petr
 • Onodera, Noriko
 • Toš, Niko
 • Mateju, Petr
 • Svallfors, Stefan
 • Diez Nicolas, Juan
 • Villaverde-Cabral, Manuel
 • Piscova, Magdalena
 • Papageorgiou, Bambos
 • Lemel, Yannick
 • Tabuns, Aivars
 • Lehmann, Carla
 • Ahmad, Q. K.
 • Goul Andersen, Jørgen
 • Armingeon, Klaus
 • Uher, Rolf
Izdelal datoteko podatkov:
ZA - Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung, (Köln, Nemčija; 1997)

Finančna podpora:

Podatki o financiranju niso na voljo.

Serija:
 • ISSP/Mednarodna splošna družboslovna anketa = International Social Survey Programme

  Raziskava je iz serije ISSP - Mednarodnega projekta sodelovanja splošnih družboslovnih anket, katerega namen je pridobivanje podatkov primernih za primerjalno analizo. Vsako leto se sodelujoče države odločijo za izvedbo kratkega vprašalnika na izbrano temo. (glej http://www.gesis.org/en/data_service/issp/index.htm in http://www.issp.org/homepage.htm ). Podatki iz mednarodne raziskave so na voljo pod oznako ADP - IDNo: ISSP in letnica.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

poraba prostega časa, trditve o delu, varnost zaposlitve, ocena vidikov zaposlitve, uvajanje novih tehnologij, nagrajevanje, samozaposlovanje, delovni čas, delo kot vrednota, značilnosti respondentove zaposlitve, pogoji dela, oddaljenost delovnega mesta, pridobivanje izobrazbe in delovnih veščin, odnosi med managerji ni zaposlenimi, odnosi med zaposlenimi, pripadnost podjetju, odsotnost z dela, strah pred izgubo zaposlitve, iskanje zaposlitve, viri preživljanja, brezposelnost, demografska vprašanja

Vsebinska področja CESSDA
DELO IN ZAPOSLOVANJE
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija dela, sociologija podjetij
Vsebinska področja ADP
delo
stališča do dela
pogoji dela
iskanje dela
odnosi med managerji in zaposlenimi
odnosi med zaposlenimi
nezaposlenost
demografija


Povzetek:

Mednarodna družboslovna anketa (ISSP) je kontinuiran program mednarodnega sodleovanja. Skupina, osnovana leta 1983, razvija različne raziskovalne module, ki se dotikajo pomembnih družbenih vprašanj in katerih namen je dopolniti nacionalne ankete. Tokratna raziskava, druga v seriji, ''stališča o delu'' prinaša podatke iz naslenjih držav: Bangladeša, Bolgarije, Kanade, Cipra, Češke, Danske, Francije, Nemčije, Velike Britanije, Madžarske, Izraela, Italije, Japonske, Nizozemske, Nove Zelandije, Norveške, Filipinov, Poljske, Portugalske, Rusije, Slovenije, Španije, Švedske; Švice in Združenih držav Amerike. Tokratni modul se, tako kot 1989, osredotoča na splošna stališča do dela in prostega časa, organizacije in vsebine dela. Povpraševali smo po preferencah do dela in prostega časa, vrednotenju dela na sploh, pomenu dejavnikov kot se denimo varnost zaposlitve, visok dohodek, možnosti napredovanja, interes do dela, neodvisnost in odnos do sodelavcev. Drugi sklop vprašanj je bil namenjen dejavnikom, ki opredeljujejo višino plače dveh delavcev, ki opravljata enako delo, učinkom uvajanja novih tehnologij (računalniki, roboti) na proizvodnjo, stališčem do samozaposlitve, velikosti delovne organizacije, zaposlitvi v javnem oziroma zasebnem sektorji in zaposlitvi za polni oziroma polovični delovni čas. Prav tako pa smo respondente spraševali kako težko bi našli sebi primerno delo, o odnosu do dela, ki ga trenutno opravljajo in kako ocenjujejo delovne pogoje, v katerih delajo (ali jih delo izmuči, ali je njihovo delo stresno, nevarno, delovni čas, delovno mesto, ali so zaposleni za nedoločen čas, v kolikšni meri pri svojem delu izkoriščajo lastne sposobnosti in kako se te pridobili). Dodatna vprašanja pa se nanašajo na odnose med managerji in zaposlenimi ter med zaposlenimi, na zadovoljstvo respondentov z delom, na odnos do podjetja, na absentizem v zadnjih šestih mesecih in na verjetnost, da bi si ti poiskali novo delovno mesto v roku enega leta. Poseben sklop vprašanj pa je bil namenjen respondentom, ki so trenutno nezaposleni. Demografske spremenljivke pa vključujejo starost, spol, izobrazbo, zakonski stan, osebni dohodek in dohodek gospodinjstva, zaposlenost, velikost in sestavo gospodinjstva, poklic, religijo in obiskovanje vesrkih obredov, razred, članstvo v sindikatu, političe preference, volilno obnašanje respondentov in etično pripadnost

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 1997
Čas izdelave: 1997
Država: Bangladeš, Bolgarija, Kanada, Ciper, Češka, Danska, Francija, Nemčija, Velika Britanija, Madžarska, Izrael, Italija, Japonska, Nizozemska, Nova Zelandija, Norveška, Filipini, Poljska, Portugalska, Rusija, Slovenija, Španija, Švedska, Švica in ZDA
Geografsko pokritje:

Teritorij naštetih držav, z izjemo Velike Britanije, kjer so izvzeti škotsko višavje in otoki.

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe, stare 18 let in več iz naslednjih držav: Bangladeša, Bolgarije, Kanade, Cipra, Češke, Danske, Francije, ZRN, Velike Britanije, Madžarske, Izraela, Italije, Japonske (16 let in več), Nizozemske (16 let in več), Nove Zelandije, Norveške, Filipinov, Poljske, Portugalske, Rusije (16 let in več), Slovenije, Španije, Švedske, Šice in ZDA.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

ni podatkov

Tip vzorca:

različno po posameznih državah

Način zbiranja podatkov:

Način zbiranja podatkov se med državami razlikuje razlikuje.

Uteževanje:

ni podatkov

Omejitve dostopa

Omejeno za potrebe naročnika in raziskovalne skupine. Uporaba je mogoča samo ob predhodnem dogovoru z glavnim avtorjem raziskave in predložitvi pisnega dovoljenja. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: ISSP97 - podatki [datoteka podatkov], 1997

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 276
 • število enot: 34835

Spremenljivke

V1 ZA study number ....

Vrednost 13 Frekvenca
0 5296
37 1034
1997 ISSP_97 1011
SYSMISS 27494
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7341 0 1997 280.238 686.259

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1997

V2 Respondent Number

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31087 1 5017160.0 420030 1087510.0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5017165

V3 Country

Vrednost 31 Frekvenca
2 D-W 1215
3 D-E 531
4 GB 1080
6 USA 1228
8 H 1500
9 I 1017
11 NL 2267
12 N 2199
13 S 1275
14 CZ 1080
15 SLO 1005
16 PL 1200
17 BG 1012
18 RUS 1698
19 NZ 1198
20 CDN 958
21 RP 1200
22 IL-J 1037
23 IL_A 496
24 J 1226
25 E 1211
27 F 1011
28 CY 1002
29 P 1637
30 DK 1034
31 CH 2518
32 BUP 2000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34835 2 32 18.34 8.96002

Vrednosti spremenljivk od 2 do 32

V1 ZA study number ....

Vrednost 1276 Frekvenca
0 5296
37 1034
1997 ISSP_97 1011
SYSMISS 27494
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7341 0 1997 280.238 686.259

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1997

V2 Respondent Number

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31087 1 5017160.0 420030 1087510.0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5017165

V3 Country

Vrednost 3274 Frekvenca
2 D-W 1215
3 D-E 531
4 GB 1080
6 USA 1228
8 H 1500
9 I 1017
11 NL 2267
12 N 2199
13 S 1275
14 CZ 1080
15 SLO 1005
16 PL 1200
17 BG 1012
18 RUS 1698
19 NZ 1198
20 CDN 958
21 RP 1200
22 IL-J 1037
23 IL_A 496
24 J 1226
25 E 1211
27 F 1011
28 CY 1002
29 P 1637
30 DK 1034
31 CH 2518
32 BUP 2000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34835 2 32 18.34 8.96002

Vrednosti spremenljivk od 2 do 32

V4 Time in a paid job

Vrednost 4273 Frekvenca
1 Much more time 3434
2 A bit more time 4325
3 Same time as now 11946
4 A bit less time 6056
5 Much less time 1860
7 Refused 88
8 Cant choose 6079
9 No answer 972
SYSMISS 75
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34760 1 9 4.01157 2.30305

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V5 Time doing household work

Vrednost 5272 Frekvenca
1 Much more time 1534
2 A bit more time 6182
3 Same time as now 16041
4 A bit less time 5682
5 Much less time 2830
7 Refused 88
8 Cant choose 1680
9 No answer 718
SYSMISS 80
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34755 1 9 3.43597 1.62675

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V6 Time with family

Vrednost 6271 Frekvenca
1 Much more time 7841
2 A bit more time 12022
3 Same time as now 12056
4 A bit less time 665
5 Much less time 199
7 Refused 88
8 Cant choose 1349
9 No answer 551
SYSMISS 64
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34771 1 9 2.533 1.6287

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V7 Time with friends

Vrednost 7270 Frekvenca
1 Much more time 3955
2 A bit more time 12496
3 Same time as now 13364
4 A bit less time 1974
5 Much less time 954
7 Refused 88
8 Cant choose 1263
9 No answer 668
SYSMISS 73
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34762 1 9 2.83174 1.61044

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V8 Time in leisure activities

Vrednost 8269 Frekvenca
1 Much more time 6659
2 A bit more time 12682
3 Same time as now 10745
4 A bit less time 1568
5 Much less time 1078
7 Refused 88
8 Cant choose 1407
9 No answer 540
SYSMISS 68
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34767 1 9 2.66494 1.67309

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V9 Job a way for earning money

Vrednost 9268 Frekvenca
1 Strongly agree 3868
2 Agree 7397
3 Neither agree nor 5056
4 Disagree 11722
5 Strongly disagree 5244
7 Refused 88
8 Cant choose 825
9 No answer 553
SYSMISS 82
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34753 1 9 3.42793 1.61947

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V10 A paid job even I did not need the money

Vrednost 10267 Frekvenca
1 Strongly agree 5161
2 Agree 14535
3 Neither agree nor 4676
4 Disagree 5371
5 Strongly disagree 2618
7 Refused 88
8 Cant choose 1745
9 No answer 562
SYSMISS 79
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34756 1 9 2.94818 1.82845

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V11 Work is persons most important activity

Vrednost 11266 Frekvenca
1 Strongly agree 7529
2 Agree 10749
3 Neither agree nor 5879
4 Disagree 6810
5 Strongly disagree 2337
7 Refused 88
8 Cant choose 989
9 No answer 395
SYSMISS 59
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34776 1 9 2.8086 1.66239

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V12 Person responsible for domestic duties

Vrednost 12265 Frekvenca
1 I am mainly respons. 15255
2 Equally respons. with else 8302
3 Someone else is respons. 10779
7 Refused 88
8 Cant choose 40
9 No answer 251
SYSMISS 120
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34715 1 9 1.94126 1.09802

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V13 Importance: job security

Vrednost 13264 Frekvenca
1 Very important 19626
2 Important 11820
3 Neither important nor 1457
4 Not important 561
5 Not important at all 205
7 Refused 88
8 Cant choose 704
9 No answer 343
SYSMISS 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34804 1 9 1.73086 1.38751

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V14 Importance: high income

Vrednost 14263 Frekvenca
1 Very important 9866
2 Important 16556
3 Neither important nor 5205
4 Not important 1797
5 Not important at all 282
7 Refused 88
8 Cant choose 542
9 No answer 460
SYSMISS 39
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34796 1 9 2.19229 1.39552

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V15 Importance: good advancement

Vrednost 15262 Frekvenca
1 Very important 8412
2 Important 15649
3 Neither important nor 5892
4 Not important 2716
5 Not important at all 558
7 Refused 88
8 Cant choose 952
9 No answer 534
SYSMISS 34
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34801 1 9 2.41597 1.57938

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V16 Importance: interesting job

Vrednost 16261 Frekvenca
1 Very important 15821
2 Important 14751
3 Neither important nor 2126
4 Not important 683
5 Not important at all 180
7 Refused 88
8 Cant choose 691
9 No answer 447
SYSMISS 48
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34787 1 9 1.88289 1.42665

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V17 Importance: independently work

Vrednost 17260 Frekvenca
1 Very important 10054
2 Important 15142
3 Neither important nor 5378
4 Not important 2199
5 Not important at all 481
7 Refused 88
8 Cant choose 957
9 No answer 488
SYSMISS 48
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34787 1 9 2.3094 1.57043

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V18 Importance: to help other people

Vrednost 18259 Frekvenca
1 Very important 8657
2 Important 16587
3 Neither important nor 6266
4 Not important 1536
5 Not important at all 348
7 Refused 88
8 Cant choose 886
9 No answer 426
SYSMISS 41
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34794 1 9 2.30071 1.47817

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V19 Importance: useful to society

Vrednost 19258 Frekvenca
1 Very important 9179
2 Important 16348
3 Neither important nor 5999
4 Not important 1570
5 Not important at all 363
7 Refused 88
8 Cant choose 810
9 No answer 443
SYSMISS 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34800 1 9 2.27155 1.47028

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V20 Importance: decide their times of work

Vrednost 20257 Frekvenca
1 Very important 6335
2 Important 12575
3 Neither important nor 7964
4 Not important 4756
5 Not important at all 1359
7 Refused 88
8 Cant choose 1281
9 No answer 440
SYSMISS 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34798 1 9 2.75935 1.65548

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V21 Importance: how well to do the job

Vrednost 21256 Frekvenca
1 Essential 14860
2 Very important 14010
3 Fairly important 4087
4 Not very important 532
5 Not important at all 216
7 Refused 88
8 Cant choose 681
9 No answer 329
SYSMISS 32
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34803 1 9 1.93587 1.37411

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V22 Importance: family responsibilities

Vrednost 22255 Frekvenca
1 Essential 3551
2 Very important 8685
3 Fairly important 8951
4 Not very important 6834
5 Not important at all 4970
7 Refused 88
8 Cant choose 1260
9 No answer 451
SYSMISS 45
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34790 1 9 3.29736 1.65832

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V23 Importance: education, formal qualif.

Vrednost 23254 Frekvenca
1 Essential 6282
2 Very important 11620
3 Fairly important 9704
4 Not very important 4561
5 Not important at all 1443
7 Refused 88
8 Cant choose 687
9 No answer 408
SYSMISS 42
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34793 1 9 2.69816 1.48942

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V24 Importance: how long being with the firm

Vrednost 24253 Frekvenca
1 Essential 4082
2 Very important 9997
3 Fairly important 10956
4 Not very important 6276
5 Not important at all 2049
7 Refused 88
8 Cant choose 936
9 No answer 408
SYSMISS 43
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34792 1 9 2.99118 1.51914

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V25 New technologies - Number of jobs:

Vrednost 25252 Frekvenca
1 greatly increase 2260
2 slightly increase 3617
3 make no difference 4141
4 slightly reduce 11915
5 greatly reduce 9199
7 Refused 88
8 Cant choose 3306
9 No answer 284
SYSMISS 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34810 1 9 4.17099 1.76077

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V26 New technologies will make work -

Vrednost 26251 Frekvenca
1 much more interesting 6462
2 little more interesting 10455
3 neither more nor less 7133
4 little less interesting 3736
5 much less interesting 2029
7 Refused 88
8 Cant choose 4519
9 No answer 359
SYSMISS 54
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34781 1 9 3.2736 2.22936

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V27 Personnally choose between diff. jobs

Vrednost 27250 Frekvenca
1 being an employee 14367
2 being self-employed 16507
7 Refused 88
8 Cant choose 3507
9 No answer 312
SYSMISS 54
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34781 1 9 2.26736 2.11529

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V28 I would choose working

Vrednost 28249 Frekvenca
1 in a small firm 16528
2 in a large firm 12380
7 Refused 88
8 Cant choose 5063
9 No answer 695
SYSMISS 81
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34754 1 9 2.55116 2.54159

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V29 I would choose working

Vrednost 29248 Frekvenca
1 in a private business 15239
2 governmet, civil service 13595
7 Refused 88
8 Cant choose 5133
9 No answer 702
SYSMISS 78
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34757 1 9 2.60169 2.53892

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V30 Decide on the present work situation

Vrednost 30247 Frekvenca
1 a full time job 19232
2 part-time job 10172
3 less than 10 hours 1842
4 No paid job at all 2729
7 Refused 88
8 Cant choose 387
9 No answer 316
SYSMISS 69
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34766 1 9 1.79986 1.33774

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V31 Easy or difficult to find an accept. job

Vrednost 31246 Frekvenca
1 Very easy 1879
2 Fairly easy 5128
3 Neither easy nor difficult 5449
4 Fairly difficult 9539
5 Very difficult 10537
7 Refused 88
8 Cant choose 1897
9 No answer 252
SYSMISS 66
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34769 1 9 3.95131 1.61578

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V32 Currenty working for pay

Vrednost 32245 Frekvenca
1 Yes 19660
2 No 15071
7 Refused 88
9 No answer 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34835 1 9 1.45147 0.590899

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V33 Best describes feelings about job

Vrednost 33244 Frekvenca
0 Not applicable (Code 2,7,9 in v32) 14632
1 only as hard as I have to 3905
2 Hard, but not interferes 7066
3 Best work I can 8097
7 Refused 88
8 Cant choose 388
9 No answer 659
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34835 0 9 1.49215 1.77707

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V34 Number of hour of work - earning money

Vrednost 34243 Frekvenca
0 Not applicable (Code 2,7,9 in v32) 14632
1 Longer and more money 5621
2 Same hours, same money 10937
3 Fewer hours, less money 1748
7 Refused 88
8 Cant choose 1117
9 No answer 692
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34835 0 9 1.39282 1.92718

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V35 Apply to the job - my job is secure

Vrednost 35242 Frekvenca
0 Not applicable (Code 2,7,9 in v32) 14632
1 Strongly agree 4817
2 Agree 6912
3 Neither agree nor disagree 3475
4 Disagree 2619
5 Strongly disagree 1157
7 Refused 88
8 Cant choose 449
9 No answer 686
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34835 0 9 1.59922 1.962

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V36 Apply to the job - my income is high

Vrednost 36241 Frekvenca
0 Not applicable (Code 2,7,9 in v32) 14632
1 Strongly agree 946
2 Agree 3381
3 Neither agree nor disagree 5668
4 Disagree 6353
5 Strongly disagree 2851
7 Refused 88
8 Cant choose 217
9 No answer 699
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34835 0 9 2.09623 2.14421

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V37 Apply - opport. for advancement is high

Vrednost 37240 Frekvenca
0 Not applicable (Code 2,7,9 in v32) 14632
1 Strongly agree 932
2 Agree 3268
3 Neither agree nor disagree 5342
4 Disagree 5903
5 Strongly disagree 3347
7 Refused 88
8 Cant choose 578
9 No answer 745
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34835 0 9 2.17557 2.25401

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V38 Apply to the job - my job is interesting

Vrednost 38239 Frekvenca
0 Not applicable (Code 2,7,9 in v32) 14632
1 Strongly agree 5066
2 Agree 8998
3 Neither agree nor disagree 3152
4 Disagree 1408
5 Strongly disagree 617
7 Refused 88
8 Cant choose 183
9 No answer 691
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34835 0 9 1.42196 1.76844

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V39 Apply to the job - can work independently

Vrednost 39238 Frekvenca
0 Not applicable (Code 2,7,9 in v32) 14632
1 Strongly agree 5644
2 Agree 8450
3 Neither agree nor disagree 2302
4 Disagree 1839
5 Strongly disagree 1001
7 Refused 88
8 Cant choose 188
9 No answer 691
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34835 0 9 1.43964 1.81482

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V40 Apply to the job - can help other people

Vrednost 40237 Frekvenca
0 Not applicable (Code 2,7,9 in v32) 14632
1 Strongly agree 5007
2 Agree 8125
3 Neither agree nor disagree 3315
4 Disagree 1749
5 Strongly disagree 889
7 Refused 88
8 Cant choose 358
9 No answer 672
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34835 0 9 1.49766 1.86432

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V41 Apply to the job - is useful to society

Vrednost 41236 Frekvenca
0 Not applicable (Code 2,7,9 in v32) 14632
1 Strongly agree 5778
2 Agree 7886
3 Neither agree nor disagree 3470
4 Disagree 1244
5 Strongly disagree 583
7 Refused 88
8 Cant choose 471
9 No answer 683
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34835 0 9 1.4463 1.8556

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V42 How often applies: home from work exhausted

Vrednost 42235 Frekvenca
0 Not applicable (Code 2,7,9 in v32) 14632
1 Always 1837
2 Often 6202
3 Sometimes 8717
4 Hardly ever 1930
5 Never 674
7 Refused 88
8 Cant choose 112
9 No answer 643
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34835 0 9 1.68741 1.83429

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V43 How often applies: to do hard physical work

Vrednost 43234 Frekvenca
0 Not applicable (Code 2,7,9 in v32) 14632
1 Always 1592
2 Often 2940
3 Sometimes 4537
4 Hardly ever 4542
5 Never 5722
7 Refused 88
8 Cant choose 113
9 No answer 669
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34835 0 9 2.16455 2.22486

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V44 How often applies: find the work stressful

Vrednost 44233 Frekvenca
0 Not applicable (Code 2,7,9 in v32) 14632
1 Always 1624
2 Often 4949
3 Sometimes 7817
4 Hardly ever 2697
5 Never 1416
7 Refused 88
8 Cant choose 117
9 No answer 1495
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34835 0 9 1.9477 2.2161

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V45 How often applies: work in dangerous conditions

Vrednost 45232 Frekvenca
0 Not applicable (Code 2,7,9 in v32) 14632
1 Always 1052
2 Often 1600
3 Sometimes 3393
4 Hardly ever 4484
5 Never 8618
7 Refused 88
8 Cant choose 289
9 No answer 679
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34835 0 9 2.42561 2.38435

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V46 Best describes the working hours

Vrednost 46231 Frekvenca
0 Not applicable (Code 2,7,9 in v32) 14632
1 I cannot change 9783
2 Decide within certain limits 6923
3 Entirely free 2691
7 Refused 88
8 Cant choose 35
9 No answer 683
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34835 0 9 1.11224 1.51995

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V47 Best describes where you work

Vrednost 47230 Frekvenca
0 Not applicable (Code 2,7,9 in v32) 14632
1 away from home 14342
2 usually at home 862
3 part at home, part away 1096
4 in a variety of places 3124
7 Refused 88
8 Cant choose 27
9 No answer 664
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34835 0 9 1.10975 1.64761

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V48 Present job situation

Vrednost 48229 Frekvenca
0 Not applicable (Code 2,7,9 in v32) 14632
1 no written contract 3181
2 fixed-termed less 12 m. 938
3 fixed-termed one year m. 1962
4 no set time limit 12326
7 Refused 88
8 Cant choose 986
9 No answer 722
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34835 0 9 2.16016 2.30551

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V49 Experience and skills you make use of

Vrednost 49228 Frekvenca
0 Not applicable (Code 2,7,9 in v32) 14632
1 Almost none 2388
2 A little 3719
3 A lot 5675
4 Almost all 6648
5 No previous work exp 87
7 Refused 88
8 Cant choose 905
9 No answer 693
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34835 0 9 1.95123 2.16066

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V50 Developping skills: school, college, univ.

Vrednost 50227 Frekvenca
0 Not applicable (Code 2,7,9 in v32) 14632
1 Very important 4584
2 Important 6976
3 Neither important nor 2916
4 Not important 2308
5 Not important at all 1820
7 Refused 88
8 Cant choose 394
9 No answer 1117
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34835 0 9 1.70624 2.14151

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V51 Developping skills: training in a job

Vrednost 51226 Frekvenca
0 Not applicable (Code 2,7,9 in v32) 14632
1 Very important 8276
2 Important 7237
3 Neither important nor 1620
4 Not important 900
5 Not important at all 807
7 Refused 88
8 Cant choose 494
9 No answer 781
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34835 0 9 1.34468 1.8759

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V52 Relations: between management/employees

Vrednost 52225 Frekvenca
0 Not applicable (Code 2,7,9 in v32) 14632
1 Very good 4912
2 Quite good 7821
3 Neither good nor bad 4019
4 Quite bad 1091
5 Very bad 355
7 Refused 88
8 Cant choose 1056
9 No answer 861
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34835 0 9 1.59503 2.08692

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V53 Relations: between workmates/collegues

Vrednost 53224 Frekvenca
0 Not applicable (Code 2,7,9 in v32) 14632
1 Very good 6956
2 Quite good 8669
3 Neither good nor bad 2258
4 Quite bad 314
5 Very bad 66
7 Refused 88
8 Cant choose 943
9 No answer 909
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34835 0 9 1.40649 1.99046

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V54 How satisfied are you in your job

Vrednost 54223 Frekvenca
0 Not applicable (Code 2,7,9 in v32) 14632
1 Completely satisfied 2648
2 Very satisfied 5352
3 Fairly satisfied 7517
4 Neither satisfied nor dissatisfied 2477
5 Fairly dissatisfied 930
6 Very dissatisfied 292
7 Completely dissatisfied 178
8 Cant choose 93
9 No answer 628
10 Refused 88
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34835 0 10 1.74351 1.95806

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V55 Willing to work harder for succeed

Vrednost 55222 Frekvenca
0 Not applicable (Code 2,7,9 in v32) 14632
1 Strongly agree 3371
2 Agree 7824
3 Neither agree nor disagree 4452
4 Disagree 2257
5 Strongly disagree 794
7 Refused 88
8 Cant choose 610
9 No answer 807
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34835 0 9 1.66878 2.02192

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V56 Proud to be working for my firm

Vrednost 56221 Frekvenca
0 Not applicable (Code 2,7,9 in v32) 14632
1 Strongly agree 3713
2 Agree 8094
3 Neither agree nor disagree 5170
4 Disagree 1358
5 Strongly disagree 500
7 Refused 88
8 Cant choose 505
9 No answer 775
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34835 0 9 1.57813 1.9281

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V57 Given the chance, I would change

Vrednost 57220 Frekvenca
0 Not applicable (Code 2,7,9 in v32) 14632
1 Strongly agree 2325
2 Agree 4647
3 Neither agree nor disagree 3642
4 Disagree 4934
5 Strongly disagree 3049
7 Refused 88
8 Cant choose 742
9 No answer 776
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34835 0 9 2.03996 2.26402

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V58 Another job for quite a bit more pay

Vrednost 58219 Frekvenca
0 Not applicable (Code 2,7,9 in v32) 14632
1 Strongly agree 1629
2 Agree 3214
3 Neither agree nor disagree 3946
4 Disagree 5697
5 Strongly disagree 3396
7 Refused 88
8 Cant choose 1432
9 No answer 801
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34835 0 9 2.26623 2.44352

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V59 Proud of the type of work I do

Vrednost 59218 Frekvenca
0 Not applicable (Code 2,7,9 in v32) 14632
1 Strongly agree 4768
2 Agree 8323
3 Neither agree nor disagree 4328
4 Disagree 1051
5 Strongly disagree 512
7 Refused 88
8 Cant choose 401
9 No answer 732
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34835 0 9 1.48052 1.85248

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V60 How many days absent from work last 6 m.

Vrednost 60217 Frekvenca
0 Not applicable (Code 2,7,9 in v32) 14632
1 More than 20 days 1038
2 11 to 20 days 716
3 6 to 10 days 1343
4 1 to 5 days 5317
5 None 10116
7 Refused 88
8 Cant choose 930
9 No answer 655
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34835 0 9 2.64958 2.54881

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V61 How likely to find a job next 12 month

Vrednost 61216 Frekvenca
0 Not applicable (Code 2,7,9 in v32) 14632
1 Very likely 1715
2 Likely 2706
3 Unlikely 5029
4 Very unlikely 9017
7 Refused 88
8 Cant choose 991
9 No answer 657
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34835 0 9 2.0881 2.21652

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V62 Extent to worry about losing the job

Vrednost 62215 Frekvenca
0 Not applicable (Code 2,7,9 in v32) 14632
1 I worry a great deal 1995
2 I worry to some extent 3175
3 I worry a little 5480
4 I dont worry at all 8650
7 Refused 88
8 Cant choose 32
9 No answer 783
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34835 0 9 1.93208 2.02018

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V63 Not currently working: a paid job 1 year m.

Vrednost 63214 Frekvenca
0 Not applicable (Code 1,7,9 in v32) 18836
1 Yes 10153
2 No 4692
7 Refused 88
8 Cant choose 15
9 No answer 1051
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34835 0 9 0.853509 1.64226

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V64 Not working: end of last paid job

Vrednost 64213 Frekvenca
0 Not applicable (Code 2,0,7,8,9 in v63) 24638
7 Refused 88
8 Dont Know 38
9 No answer 310
14 1914 1
28 2
30 1
32 1
34 1
35 3
36 4
37 3
38 4
39 4
40 7
41 5
42 3
43 7
44 5
45 16
46 9
47 14
48 10
49 21
50 13
51 9
52 15
53 17
54 13
55 22
56 19
57 24
58 22
59 27
60 44
61 18
62 31
63 26
64 21
65 34
66 39
67 47
68 36
69 41
70 83
71 46
72 73
73 56
74 85
75 113
76 95
77 105
78 118
79 118
80 237
81 171
82 221
83 199
84 219
85 299
86 298
87 314
88 289
89 376
90 544
91 465
92 559
93 546
94 575
95 772
96 1017
97 884
98 209
99 1999 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34835 0 99 24.6662 39.6973

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V65 Not working: main reason for job end

Vrednost 65212 Frekvenca
0 Not applicable (Code 2,0,7,8,9 in v63) 24638
1 Retire-by age 2891
2 Retire-by choice 1005
3 Retire-not by choice 417
4 Disabled 1303
5 Workplace shut down 740
6 Dismissed 509
7 Contract ended 659
8 Family responsibl 1451
9 Got married 690
10 Others 130
97 Refused 88
98 Cant choose 54
99 No answer 260
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34835 0 99 2.33722 10.6715

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V66 Not working: like to have a job now or in future

Vrednost 66211 Frekvenca
0 Not applicable (Code 1,7,9 in v32) 17972
1 Yes 6806
2 No 7003
7 Refused 88
8 Cant choose 96
9 No answer 1642
SYSMISS 1228
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
33607 0 9 1.10019 2.02347

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V67 Not working: how likely to find a job

Vrednost 67210 Frekvenca
0 Not applicable (Code 1,7,9in v32) 18836
1 Very likely 1271
2 Likely 2857
3 Unlikely 2404
4 Very unlikely 5600
7 Refused 88
8 Cant choose 1588
9 No answer 2191
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34835 0 9 1.99902 2.7745

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V68 Not working: currently looking for a job

Vrednost 68209 Frekvenca
0 Not applicable (Code 1,7,9 in v32) 18836
1 Yes 2593
2 No 11168
7 Refused 88
8 Cant choose 46
9 No answer 2104
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34835 0 9 1.28747 2.19089

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V69 Not working: registered at a public agency

Vrednost 69208 Frekvenca
0 Not applicable (Code 1,7,9 in v32) 18836
1 No 11870
2 Yes, once or twice 1327
3 Yes, more than twice 669
7 Refused 88
8 Cant choose 27
9 No answer 2018
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34835 0 9 1.01981 2.11939

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V70 Not working: registered at a private agency

Vrednost 70207 Frekvenca
0 Not applicable (Code 1,7,9 in v32) 18836
1 No 12877
2 Yes, once or twice 582
3 Yes, more than twice 219
7 Refused 88
8 Cant choose 32
9 No answer 2201
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34835 0 9 1.01562 2.18224

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V71 Not working: answered advertisements

Vrednost 71206 Frekvenca
0 Not applicable (Code 1,7,9 in v32) 18836
1 No 11812
2 Yes, once or twice 1108
3 Yes, more than twice 832
7 Refused 88
8 Cant choose 32
9 No answer 2127
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34835 0 9 1.04892 2.17015

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V72 Not working: advertised in newspapers

Vrednost 72205 Frekvenca
0 Not applicable (Code 1,7,9 in v32) 18836
1 No 13169
2 Yes, once or twice 321
3 Yes, more than twice 183
7 Refused 88
8 Cant choose 32
9 No answer 2206
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34835 0 9 1.00721 2.18172

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V73 Not working: applied directly to employers

Vrednost 73204 Frekvenca
0 Not applicable (Code 1,7,9 in v32) 18836
1 No 11511
2 Yes, once or twice 1434
3 Yes, more than twice 831
7 Refused 88
8 Cant choose 30
9 No answer 2105
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34835 0 9 1.05276 2.16222

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V74 Not working: asked relatives, friends

Vrednost 74203 Frekvenca
0 Not applicable (Code 1,7,9 in v32) 18836
1 No 11105
2 Yes, once or twice 1573
3 Yes, more than twice 1119
7 Refused 88
8 Cant choose 29
9 No answer 2085
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34835 0 9 1.06849 2.16152

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V75 Main source of economic support

Vrednost 75202 Frekvenca
0 Not applicable (Code 1,7,9 in v32) 18838
1 Pension, private or state 6077
2 Unemployment benefits 712
3 Spouse/partner 3440
4 Other family members 2094
5 Social assistance/welfare 596
6 Occasional work 330
7 Other 1142
8 Cant choose 26
9 No answer 1492
10 Refused 88
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34835 0 10 1.54061 2.42451

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

SEX R: sex

Vrednost 76201 Frekvenca
1 Male 16505
2 Female 18313
9 NA 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34835 1 9 1.52961 0.525795

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

AGE R: Age

Vrednost 77200 Frekvenca
16 16 years 91
17 91
18 394
19 596
20 618
21 604
22 630
23 633
24 633
25 714
26 716
27 727
28 774
29 703
30 881
31 634
32 766
33 701
34 722
35 857
36 746
37 728
38 809
39 684
40 876
41 633
42 761
43 671
44 628
45 740
46 612
47 605
48 628
49 624
50 740
51 542
52 521
53 525
54 486
55 560
56 473
57 480
58 488
59 473
60 570
61 404
62 450
63 429
64 417
65 439
66 382
67 426
68 403
69 370
70 419
71 300
72 307
73 275
74 267
75 219
76 184
77 182
78 156
79 101
80 88
81 73
82 63
83 52
84 42
85 51
86 40
87 36
88 22
89 17
90 18
91 5
92 4
93 2
94 3
95 1
96 4
97 97 years 2
99 NA 85
SYSMISS 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34826 16 99 44.2071 16.7368

Vrednosti spremenljivk od 16 do 99

MARITAL R: Marital status

Vrednost 78199 Frekvenca
1 Married, live as married 21577
2 widowed 2421
3 divorced 1875
4 separated 708
5 Single,not married 8132
9 NA 113
SYSMISS 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34826 1 9 2.19816 1.72513

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

COHAB R: Steady life-partner

Vrednost 79198 Frekvenca
0 INAP 8886
1 Yes 5171
2 No 6872
8 DK 1
9 NA 172
SYSMISS 13733
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
21102 0 9 0.970098 1.1269

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

DEGREE R: Education II: categories

Vrednost 80197 Frekvenca
0 NAV 5
1 None 704
2 Incpl primary 1493
3 Primary compl 6504
4 Incpl secondary 6082
5 Secondary compl 10351
6 Incpl university 3188
7 University compl 4566
8 Other 126
9 NA 349
SYSMISS 1467
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
33368 0 9 4.6309 1.55371

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

HOMPOP How many persons in household

Vrednost 81196 Frekvenca
0 NAV 40
1 1 Person 4380
2 2 Persons 8520
3 6366
4 6753
5 3203
6 1543
7 721
8 446
9 154
10 132
11 68
12 46
13 14
14 14
15 14
16 13
17 6
18 5
19 3
20 2
22 1
23 1
25 1
28 1
34 1
35 1
41 1
43 1
81 81 Persons 1
99 NA 82
SYSMISS 2301
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
32534 0 99 3.5335 5.18023

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

HHCYCLE Household cycle

Vrednost 82195 Frekvenca
0 NAV 1114
1 Single household 4175
2 1 adult,1 child 404
3 1 adult,2 child 241
4 1 adult,3 or > ch 111
5 2 adults 7405
6 2 adults,1 child 3056
7 2 adults,2 child 3361
8 2 adults,3 or > ch 1571
9 3 adults 2867
10 3 adults+children 2161
11 4 adults 1475
12 4 adults+ children 1143
13 5 adults 362
14 5 adults+children 450
15 6 adults 138
16 6 adults+children 241
17 7 adults 39
18 7 adults+children 106
19 8 adults 15
20 8 adults+children 51
21 9 adults 10
22 9 adults+children 36
23 10 adults 4
24 10 adults+children 22
25 11 adults 7
26 11 adults+children 7
27 12 adults 6
28 12 adults+children 10
95 Otherwise 139
99 NA 550
SYSMISS 3558
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31277 0 99 8.49966 13.9867

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

ATTEND R: Religious services - how often

Vrednost 83194 Frekvenca
0 NAP 687
1 Once a week or more 6571
2 2-3 times a month 2047
3 Once a month 1681
4 Sev times a year 5730
5 Less frequently a year 7953
6 Never 9130
7 Refused 194
8 Dont know 328
9 NA 364
SYSMISS 150
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34685 0 9 4.04875 2.01256

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

CLASS R: Subjective social class

Vrednost 84193 Frekvenca
0 NAP; NAV; None of these 1209
1 Lower class 2401
2 Working class 6505
3 Lower middle class 3881
4 Middle class 13704
5 Upper middle cl 2770
6 Upper class 409
7 Refused 236
8 DK,cant choose 939
9 NA 499
SYSMISS 2282
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
32553 0 9 3.43529 1.70385

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

UNION R: Trade union membership

Vrednost 85192 Frekvenca
0 NAP 4382
1 Member 8760
2 No member 19882
8 Cant choose 2
9 NA 1246
SYSMISS 563
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34272 0 9 1.74352 1.57635

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

URBRURAL Urban - Rural

Vrednost 86191 Frekvenca
0 NAV 1706
1 Urban 12972
2 Suburb, town 6429
3 Rural 9839
9 No answer 66
SYSMISS 3823
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31012 0 9 1.80385 1.01066

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

WRKST R: Current employment status

Vrednost 87190 Frekvenca
0 NAV 169
1 F-time epl,main job 15682
2 P-t empl,main job 3024
3 Less part-time 751
4 Help family member 459
5 Unemployed 1758
6 Studt,school,edu,voc train 1875
7 Retired 5479
8 Housewife <man> 3806
9 Permant disabled 1011
10 Oth,n i lab force 470
99 NA 343
SYSMISS 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34827 0 99 4.66351 9.87865

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

SPWRKST S-P: Current employment status

Vrednost 88189 Frekvenca
0 Not married;no spou/partn 7974
1 F-t empl,main job 10775
2 P-t empl,main job 1573
3 Less part-time 293
4 Help family member 355
5 Unemployed 682
6 Studt,school,edu,voc train 294
7 Retired 2922
8 Housewife <man> 3170
9 Permant disabled 360
10 Oth,n i lab force 275
99 NA 1142
SYSMISS 5020
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29815 0 99 6.24706 18.7531

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

WRKGOVT R: Working for privat - public sector

Vrednost 89188 Frekvenca
0 NAP,never had a job 11074
1 Government 5324
2 Public owned firm/Cooperative/Non-profit organization 2585
3 Private firm 10680
8 Self employed 3386
9 NA 868
SYSMISS 918
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
33917 0 9 2.28304 2.5585

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

SELFEMP R: Self-employed I

Vrednost 90187 Frekvenca
0 NAP,never had a job 9651
1 Self-employed 3566
2 Work f someone else 16530
9 NA 848
SYSMISS 4240
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30595 0 9 1.44658 1.55893

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

NEMPLOY R: Self-employed II - how many employ

Vrednost 91186 Frekvenca
0 NAP 24512
1 1 employee 385
2 284
3 169
4 110
5 103
6 44
7 33
8 31
9 15
10 37
11 11
12 20
13 3
14 12
15 13
16 5
17 3
18 2
19 1
20 21
21 2
22 3
23 2
24 1
25 7
27 1
28 5
29 1
30 11
31 1
32 3
33 1
34 11
35 5
40 3
41 1
43 1
45 3
47 1
49 1
50 6
55 1
57 1
60 5
61 1
70 1
72 1
74 1
77 27
80 1
81 1
87 1
94 1
95 2
99 8
100 2
103 1
105 1
110 1
130 1
134 1
135 1
150 2
200 4
280 1
300 1
401 1
699 1
1800 1800 employees 1
9995 No employee 1113
9999 NA 1721
SYSMISS 6046
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28789 0 9999 984.739 2978.21

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9999

WRKHRS R: Hours worked weekly

Vrednost 92185 Frekvenca
0 0 hour 12151
1 1 hour 4
2 2 hours 16
3 17
4 46
5 59
6 63
7 36
8 122
9 33
10 200
11 20
12 123
13 23
14 51
15 174
16 98
17 34
18 111
19 51
20 527
21 75
22 91
23 39
24 189
25 283
26 57
27 48
28 146
29 20
30 713
31 28
32 216
33 62
34 80
35 744
36 462
37 689
38 657
39 341
40 4458
41 166
42 894
43 231
44 220
45 1155
46 127
47 57
48 588
49 69
50 1267
51 16
52 65
53 27
54 79
55 268
56 183
57 13
58 40
59 3
60 592
61 4
62 12
63 29
64 19
65 72
66 27
67 6
68 20
69 2
70 291
71 2
72 57
73 1
74 3
75 32
76 13
77 18
78 11
79 2
80 85
81 1
82 4
83 2
84 103
85 11
86 4
87 2
88 5
89 4
90 30
91 7
94 3
95 4
96 31
100 2
120 1
144 144 hours 1
997 Refused 120
998 DK 983
999 NA 601
SYSMISS 2793
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
32042 0 999 75.8566 219.692

Vrednosti spremenljivk od 0 do 999

WRKSUP R: Supervise

Vrednost 93184 Frekvenca
0 NAP,never had a job 12672
1 Yes,supervises 6706
2 No,do n supervise 14187
7 Refused 73
8 Dont know 122
9 NA 516
SYSMISS 559
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34276 0 9 1.20233 1.39903

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

NWRKSUP R: Supervise - how many

Vrednost 94183 Frekvenca
0 NAP 6762
1 Supervise 1 168
2 218
3 171
4 133
5 104
6 71
7 50
8 45
9 23
10 87
11 15
12 45
13 5
14 19
15 53
16 9
17 11
18 4
19 2
20 52
21 3
22 6
23 3
24 2
25 12
26 2
27 4
28 4
29 2
30 26
31 1
32 5
34 5
35 9
40 13
45 5
50 14
54 1
55 2
56 1
58 1
60 6
65 1
70 4
80 6
90 1
96 1
99 16
100 5
105 1
115 1
120 1
138 1
200 3
250 2
450 1
500 Supervise 500 1
9995 Supervise none 0
9998 Dont Know 0
9999 NA 117
SYSMISS 26499
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8336 0 9999 142.476 1176.13

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9999

WRKSIZE V227 Size of workplace

Vrednost 95182 Frekvenca
0 NAP 1370
1 1-2 Employees 227
2 3-5 Employees 237
3 6-9 Employees 216
4 10-50 Employees 752
5 51-100 Employees 229
6 101-500 Emplyees 271
7 501-1000 Employees 66
8 1001-10000 Employees 60
9 >10000 Employees 9
95 No employee 2
97 Refused 65
98 Dont know 370
99 NA 23
SYSMISS 30938
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3897 0 99 13.6472 30.9051

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

PARTY_LR R: party affiliation I: left - right

Vrednost 96181 Frekvenca
0 Not applicable 0
1 Far left etc 1039
2 Left,center left 5347
3 Center,liberal 4462
4 Right,conservative 4550
5 Far right etc 482
6 Other,no specific 604
7 No party; no prefer 5428
8 Dont know 2058
9 No answer,refused 1363
10 Under age 472
SYSMISS 9030
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25805 1 10 4.68126 2.48207

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

VOTE_LR R: Vote last election I: left - right

Vrednost 97180 Frekvenca
0 NAP;Did not vote 2032
1 Far left 99
2 Left,center left 537
3 Center,liberal 382
4 Right,conservative 794
5 Far right 17
6 Oth party,inclassif 63
7 No party; no prefer 0
8 Refused 0
9 NA,dont know 572
SYSMISS 30339
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4496 0 9 2.4702 2.98234

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

WEIGHT Weighting factor

Vrednost 98179 Frekvenca
1 No weighting
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34835 0.144279 6.99947 1.00187 0.300737

Vrednosti spremenljivk od 0.144279 do 6.99947

AGE_INT R: Age

Vrednost 99178 Frekvenca
1 Up to 17 years 182
2 18 - 24 years 4108
3 25 - 34 years 7338
4 35 - 44 years 7393
5 45 - 54 years 6023
6 55 - 64 years 4744
7 65 - 74 years 3588
8 75 years or more 1365
99 NA 85
SYSMISS 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34826 1 99 4.68081 4.95644

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

EDUCYRS R: Education I: years in school

Vrednost 100177 Frekvenca
0 NAV 763
1 1 year 102
2 211
3 367