PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

Basic Study Information

ADP - IDNo: PBSI0004
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0004_V1
Main author(s):
  • Toš, Niko
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; 2000)

Funding agency:

Urad vlade za informiranje Republike Slovenije

Project number:

no information

Series:
  • PB/Politbarometer

    Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Study Content

Keywords:

Ne-zadovoljstvo z demokracijo, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, splošne ocene razmer v slovenskem gospodarstvu, skrb pred izgubo zaposlitve, ocene uspešnosti delovanja posameznih institucij in nosilcev funkcij, ocena delovanja ministrstev, zaupanje v institucije, evropske orientacije, strankarske preference, mandatarske kompetence politikov, podpora kandidaturi Andreja Bajuka za predsednika vlade, seznanjenost z uporabo tajnih ukrepov policije

Keywords ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
kazalci splošnega zadovoljstva
ocena delovanja državnih organov
politično opredeljevanje in odnos do političnih strank
evropske opredelitve
aktualna vprašanja


Abstract:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava vključuje tudi ocenjevanje podpore vstopu v Evropsko unijo. Aktualne teme meseca so bile podpora kandidature Andreja Bajuka za predsednika vlade in poznavanje telefonske številke 080 1200 za posredovanje koristnih informacij in seznanjenost z uporabo tajnih ukrepov policije.

Methodology


Collection date: 17. april 2000 - 19. april 2000
Date of production: 2000
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: PBSI0004 - Politbarometer 4/2000 [datoteka podatkov], 2000

Variable list

KEY

ZAPST ZAPST

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
962 2 1899 940.914 535.513

Valid range from 2 to 1899

IZBOR1 //DOBER DAN, IME MI JE ............., SE

//DOBER DAN, IME MI JE ............., SEM ANKETAR-/KA CENTRA ZA RAZISKOVANJE JAVNEGA MNENJA Z UNIVERZE V LJUBLJANI. DELAMO KRATKO RAZISKAVO O AKTUALNIH TEMAH V SLOVENIJI. MED 1000 TELEFONSKIMI NAROČNIKI, JE RAČUNALNIK NAKLJUČNO IZBRAL TUDI VAŠO TELEFONSKO ŠTEVILKO. POMEMBNO JE, DA NA ANKETO ODGOVARJA PRAV OSEBA, DOLOČENA PO SLEDEČEM POSTOPKU.// NAJPREJ POVEJTE, KOLIKO OSEB STAREJŠIH OD 18 LET žIVI V VAŠEM GOSPODINJSTVU, VKLJUČNO Z VAMI?

Valid range from 1 to 9

KEY

ZAPST ZAPST

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
962 2 1899 940.914 535.513

Valid range from 2 to 1899

IZBOR1 //DOBER DAN, IME MI JE ............., SE

//DOBER DAN, IME MI JE ............., SEM ANKETAR-/KA CENTRA ZA RAZISKOVANJE JAVNEGA MNENJA Z UNIVERZE V LJUBLJANI. DELAMO KRATKO RAZISKAVO O AKTUALNIH TEMAH V SLOVENIJI. MED 1000 TELEFONSKIMI NAROČNIKI, JE RAČUNALNIK NAKLJUČNO IZBRAL TUDI VAŠO TELEFONSKO ŠTEVILKO. POMEMBNO JE, DA NA ANKETO ODGOVARJA PRAV OSEBA, DOLOČENA PO SLEDEČEM POSTOPKU.// NAJPREJ POVEJTE, KOLIKO OSEB STAREJŠIH OD 18 LET žIVI V VAŠEM GOSPODINJSTVU, VKLJUČNO Z VAMI?

Valid range from 1 to 9

IZBOR2 //IN KATERA OD TEH OSEB JE ZADNJA!! PRAZ

//IN KATERA OD TEH OSEB JE ZADNJA!! PRAZNOVALA ROJSTNI DAN?//

Value 471 Frequency
1 odgovarja 1. oseba
2 odgovarjala bo 2. oseba

Valid range from 1 to 2

NAGOVOR1 //DOBER DAN, IME MI JE ............., SE

//DOBER DAN, IME MI JE ............., SEM ANKETAR-/KA CENTRA ZA RAZISKOVANJE JAVNEGA MNENJA Z UNIVERZE V LJUBLJANI. DELAMO KRATKO RAZISKAVO O AKTUALNIH TEMAH V SLOVENIJI. POMEMBNO JE, DA NA ANKETO ODGOVARJA TOČNO DOLOČENA OSEBA. ZA TO ANKETO STE BILI PO NAKLJUČJU IZBRANI PRAV VI. // //...anketar: za nadaljevanje pritisni ...

Valid range from 0 to 0

KONEC2 //TO BI BILO VSE. ZA SODELOVANJE SE VAM

//TO BI BILO VSE. ZA SODELOVANJE SE VAM NAJLEPŠE ZAHVALJUJEMO. LEP POZDRAV.//// //(CJMMK, Kardeljeva pl. 5, tel: 18-93-800)// // ...anketar: za nadaljevanje pritisni ...

Valid range from 0 to 0

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?////

Value 768 Frequency
1 ZADOVOLJNI
2 NEZADOVOLJNI
3 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH žIVITE VI IN VAŠA DRUžINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?////

Value 867 Frequency
1 ZADOVOLJNI
2 NEZADOVOLJNI
3 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 3

Q4 ALI SE PO VAŠEM MNENJU RAZMERE V SLOVENS

ALI SE PO VAŠEM MNENJU RAZMERE V SLOVENSKEM GOSPODARSTVU://

Value 966 Frequency
1 IZBOLJŠUJEJO
2 POSLABŠUJEJO
3 OSTAJAJO ISTE
4 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 4

W DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRžAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?////

Value 1065 Frequency
1 da
2 ne
3 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 3

W2 IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? (anketar

IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? (anketar: ...ne beri strank)

Value 1164 Frequency
1 /1/DS-demokratsko stranko Slovenije
2 /2/DESUS-demokratsko stranko upokojencev Slovenije
3 /3/LDS-liberalno demokracijo Slovenije
4 /5/SNS-slovensko nacionalno stranko
5 /6/SDS-socialno demokracijo Slovenije
6 /8/ZLSD-združeno listo socialnih demokratov
7 /9/ZS-zelene Slovenije
8 /10/SLS+SKD-slovenska ljudska stranka
9 /11/drugo
10 /12/ne ve, b.o.

Valid range from 1 to 10

W3 NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO

NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO POVESTE, KATERA STRANKA VAM JE NAJBLIžJA? (anketar: ...ne beri strank)

Value 1263 Frequency
1 /1/DS-demokratska stranka Slovenije
2 /2/DESUS-demokratska stranka upokojencev Slovenije
3 /3/LDS-liberalna demokracija Slovenije
4 /5/SNS-slovenska nacionalna stranka
5 /6/SDS-socialna demokracija Slovenije
6 /8/ZLSD-združena lista socialnih demokratov
7 /9/ZS-zeleni Slovenije
8 /10/SLS+SKD-slovenska ljudska stranka
9 /11/drugo
10 /12/ne ve, b.o.

Valid range from 1 to 10

V1_1 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRžAVNIH USTANOV,

NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRžAVNIH USTANOV, VI PA OCENITE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5. PRI ČEMER 1 - POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 - ZELO USPEŠNO, 3 - PA JE NEKJE VMES. //// NAJPREJ, KAKO OCENJUJETE DELO SEDANJE SLOVENSKE VLADE?//

Value 1362 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

V2_1 IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA DRNOVŠKA

IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA DRNOVŠKA KOT PREDSEDNIKA VLADE?//

Value 1461 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

V3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRžAV

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRžAVNI ZBOR//

Value 1560 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

V4 IN DRžAVNI SVET//

IN DRžAVNI SVET//

Value 1659 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

V5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLI

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE MILANA KUČANA?//

Value 1758 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

V6A IN KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČ

IN KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA SLOVENIJE?//

Value 1857 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

V7 KAKO OCENJUJETE DELO MARJANA PODOBNIKA K

KAKO OCENJUJETE DELO MARJANA PODOBNIKA KOT PODPREDSEDNIKA VLADE?//

Value 1956 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

V8 IN ŠE, KAKO OCENJUJETE DELO GENERALNE DR

IN ŠE, KAKO OCENJUJETE DELO GENERALNE DRžAVNE TOžILKE ZDENKE CERAR?//

Value 2055 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

MPOZ1 ALI LAHKO NAVEDETE KAKO MINISTRSTVO SLOV

ALI LAHKO NAVEDETE KAKO MINISTRSTVO SLOVENSKE VLADE, KI PO VAŠEM MNENJU DELUJE UČINKOVITO IN BI GA OCENILI Z OCENO USPEŠNO? NAVEDITE NAJVEČ TRI USPEŠNA MINISTRSTVA? (anketar: ne beri, ...kodiraj)

Value 2154 Frequency
1 delo, družino in socialne zadeve, anton rop
2 ekonomske odnose in razvoj, marjan senjur
3 finance, mitja gaspari
4 gospodarske dejavnosti, tea petrin
5 kmetijstvo in gozdarstvo, ciril smrkolj
6 kulturo, jozef školč
7 notranje zadeve, borut šuklje
8 obrambo, france demšar
9 okolje in prostor, pavel gantar
10 pravosodje, tomaz marušič
11 promet in zveze, anton bergauer
12 solstvo in šport, pavle zgaga
13 zdravstvo, marjan jereb
14 znanost in tehnologijo, lojze marinček
15 zunanje zadeve, boris frlec
16 malo gospodarstvo in turizem, janko razgoršek
17 za evropske zadeve, igor bavčar
18 nobeno
19 ne ve, ne pozna, b.o.

Valid range from 1 to 19

MPOZ2 ALI LAHKO NAVEDETE KAKO MINISTRSTVO SLOV

ALI LAHKO NAVEDETE KAKO MINISTRSTVO SLOVENSKE VLADE, KI PO VAŠEM MNENJU DELUJE UČINKOVITO IN BI GA OCENILI Z OCENO USPEŠNO? NAVEDITE NAJVEČ TRI USPEŠNA MINISTRSTVA? (anketar: ne beri, ...kodiraj)

Value 2253 Frequency
1 delo, družino in socialne zadeve, anton rop
2 ekonomske odnose in razvoj, marjan senjur
3 finance, mitja gaspari
4 gospodarske dejavnosti, tea petrin
5 kmetijstvo in gozdarstvo, ciril smrkolj
6 kulturo, jozef školč
7 notranje zadeve, borut šuklje
8 obrambo, france demšar
9 okolje in prostor, pavel gantar
10 pravosodje, tomaz marušič
11 promet in zveze, anton bergauer
12 solstvo in šport, pavle zgaga
13 zdravstvo, marjan jereb
14 znanost in tehnologijo, lojze marinček
15 zunanje zadeve, boris frlec
16 malo gospodarstvo in turizem, janko razgoršek
17 za evropske zadeve, igor bavčar
18 nobeno
19 ne ve, ne pozna, b.o.

Valid range from 1 to 19

MPOZ3 ALI LAHKO NAVEDETE KAKO MINISTRSTVO SLOV

ALI LAHKO NAVEDETE KAKO MINISTRSTVO SLOVENSKE VLADE, KI PO VAŠEM MNENJU DELUJE UČINKOVITO IN BI GA OCENILI Z OCENO USPEŠNO? NAVEDITE NAJVEČ TRI USPEŠNA MINISTRSTVA? (anketar: ne beri, ...kodiraj)

Value 2352 Frequency
1 delo, družino in socialne zadeve, anton rop
2 ekonomske odnose in razvoj, marjan senjur
3 finance, mitja gaspari
4 gospodarske dejavnosti, tea petrin
5 kmetijstvo in gozdarstvo, ciril smrkolj
6 kulturo, jozef školč
7 notranje zadeve, borut šuklje
8 obrambo, france demšar
9 okolje in prostor, pavel gantar
10 pravosodje, tomaz marušič
11 promet in zveze, anton bergauer
12 solstvo in šport, pavle zgaga
13 zdravstvo, marjan jereb
14 znanost in tehnologijo, lojze marinček
15 zunanje zadeve, boris frlec
16 malo gospodarstvo in turizem, janko razgoršek
17 za evropske zadeve, igor bavčar
18 nobeno
19 ne ve, ne pozna, b.o.

Valid range from 1 to 19

MNEG1 ALI LAHKO NAVEDETE ŠE KAKO MINISTRSTVO S

ALI LAHKO NAVEDETE ŠE KAKO MINISTRSTVO SLOVENSKE VLADE, KI PO VAŠEM MNENJU DELUJE NE_UČINKOVITO IN BI MU DALI OCENO NEUSPEŠNO? NAVEDITE NAJVEČ TRI NE_USPEŠNA MINISTRSTVA! (anketar: ne beri, ...kodiraj)

Value 2451 Frequency
1 delo, družino in socialne zadeve, anton rop
2 ekonomske odnose in razvoj, marjan senjur
3 finance, mitja gaspari
4 gospodarske dejavnosti, tea petrin
5 kmetijstvo in gozdarstvo, ciril smrkolj
6 kulturo, jozef školč
7 notranje zadeve, borut šuklje
8 obrambo, france demšar
9 okolje in prostor, pavel gantar
10 pravosodje, tomaz marušič
11 promet in zveze, anton bergauer
12 solstvo in šport, pavle zgaga
13 zdravstvo, marjan jereb
14 znanost in tehnologijo, lojze marinček
15 zunanje zadeve, boris frlec
16 malo gospodarstvo in turizem, janko razgoršek
17 za evropske zadeve, igor bavčar
18 nobeno
19 ne ve, ne pozna, b.o.

Valid range from 1 to 19

MNEG2 ALI LAHKO NAVEDETE ŠE KAKO MINISTRSTVO S

ALI LAHKO NAVEDETE ŠE KAKO MINISTRSTVO SLOVENSKE VLADE, KI PO VAŠEM MNENJU DELUJE NE_UČINKOVITO IN BI MU DALI OCENO NEUSPEŠNO? NAVEDITE NAJVEČ TRI NE_USPEŠNA MINISTRSTVA! (anketar: ne beri, ...kodiraj)

Value 2550 Frequency
1 delo, družino in socialne zadeve, anton rop
2 ekonomske odnose in razvoj, marjan senjur
3 finance, mitja gaspari
4 gospodarske dejavnosti, tea petrin
5 kmetijstvo in gozdarstvo, ciril smrkolj
6 kulturo, jozef školč
7 notranje zadeve, borut šuklje
8 obrambo, france demšar
9 okolje in prostor, pavel gantar
10 pravosodje, tomaz marušič
11 promet in zveze, anton bergauer
12 solstvo in šport, pavle zgaga
13 zdravstvo, marjan jereb
14 znanost in tehnologijo, lojze marinček
15 zunanje zadeve, boris frlec
16 malo gospodarstvo in turizem, janko razgoršek
17 za evropske zadeve, igor bavčar
18 nobeno
19 ne ve, ne pozna, b.o.

Valid range from 1 to 19

MNEG3 ALI LAHKO NAVEDETE ŠE KAKO MINISTRSTVO S

ALI LAHKO NAVEDETE ŠE KAKO MINISTRSTVO SLOVENSKE VLADE, KI PO VAŠEM MNENJU DELUJE NE_UČINKOVITO IN BI MU DALI OCENO NEUSPEŠNO? NAVEDITE NAJVEČ TRI NE_USPEŠNA MINISTRSTVA! (anketar: ne beri, ...kodiraj)

Value 2649 Frequency
1 delo, družino in socialne zadeve, anton rop
2 ekonomske odnose in razvoj, marjan senjur
3 finance, mitja gaspari
4 gospodarske dejavnosti, tea petrin
5 kmetijstvo in gozdarstvo, ciril smrkolj
6 kulturo, jozef školč
7 notranje zadeve, borut šuklje
8 obrambo, france demšar
9 okolje in prostor, pavel gantar
10 pravosodje, tomaz marušič
11 promet in zveze, anton bergauer
12 solstvo in šport, pavle zgaga
13 zdravstvo, marjan jereb
14 znanost in tehnologijo, lojze marinček
15 zunanje zadeve, boris frlec
16 malo gospodarstvo in turizem, janko razgoršek
17 za evropske zadeve, igor bavčar
18 nobeno
19 ne ve, ne pozna, b.o.

Valid range from 1 to 19

EB1 ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTI

ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTILO, ALI JI NE BI KORISTILO, ČE BI POSTALA POLNOPRAVNA ČLANICA EVROPSKE UNIJE?//

Value 2748 Frequency
1 koristilo bi ji
2 ne bi ji koristilo
3 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 3

EBREF ČE BI žE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REF

ČE BI žE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REFERENDUMA O POLNOPRAVNEM ČLANSTVU SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO, KAKO BI VI GLASOVALI? ZA VSTOP ALI PROTI VSTOPU V EVROPSKO UNIJO?//

Value 2847 Frequency
1 glasoval bi za vstop
2 glasoval bi proti vstopu
3 ne ve, b.o.

Valid range from 1 to 3

I1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE ZOPET Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA.//KAKO TOREJ ZAUPATE...://// SEDANJI SLOVENSKI VLADI?//

Value 2946 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I2 PREDSEDNIKU VLADE?//

PREDSEDNIKU VLADE?//

Value 3045 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I3 DRžAVNEMU ZBORU?//

DRžAVNEMU ZBORU?//

Value 3144 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?//

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?//

Value 3243 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I5 POLITIČNIM STRANKAM?//

POLITIČNIM STRANKAM?//

Value 3342 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I6 SODIŠČEM?//

SODIŠČEM?//

Value 3441 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I7 POLICIJI?//

POLICIJI?//

Value 3540 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I8 VOJSKI?//

VOJSKI?//

Value 3639 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?//

CERKVI IN DUHOVŠČINI?//

Value 3738 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I10 BANKI SLOVENIJE?//

BANKI SLOVENIJE?//

Value 3837 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I11 SLOVENSKEMU TOLARJU?//

SLOVENSKEMU TOLARJU?//

Value 3936 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I12 USTAVNEMU SODIŠČU?//

USTAVNEMU SODIŠČU?//

Value 4035 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I13 SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?//

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?//

Value 4134 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I14 SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?//

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?//

Value 4233 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

LD MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH ST

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?////

Value 4332 Frequency
1 prej levo
2 v sredino
3 prej desno
4 b.o.

Valid range from 1 to 4

Q210 ČE BI NA NASLEDNJIH PARLAMENTARNIH VOLIT

ČE BI NA NASLEDNJIH PARLAMENTARNIH VOLITVAH NASTOPILA LE KANDIDATA LEVO-SREDINSKE IN DESNO-SREDINSKE KOALICIJE, KOMU BI DALI GLAS?////

Value 4431 Frequency
1 KANDIDATU LEVO-SREDINSKE KOALICIJE
2 KANDIDATU DESNO-SREDINSKE KOALICIJE
3 ne bi šel na volitve
4 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 4

Q420 TRENUTNE RAZMERE MED STRANKAMI NAKAZUJEJ

TRENUTNE RAZMERE MED STRANKAMI NAKAZUJEJO, DA OBSTAJA VERJETNOST, DA BODO NA VOLITVAH NASTOPILE NASLEDNJE TRI PREVLADUJOČE POLITIČNE OPCIJE. PRVA JE KOALICIJA SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA TER SLS+SKD SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA; DRUGO PREDSTAVLJA SAMOSTOJNA LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE. TRETJA PA JE ZDRUžENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV IN DESUS. KATERO OD TEH TREH MOžNOSTI BI VI NAJPREJ PODPRLI?//

Value 4530 Frequency
1 sds ter sls+skd slovenska ljudska stranka
2 lds
3 zlsd in desus
4 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 4

Q460 ČE BI IMELI MOžNOST IZBIRATI MED DVEMA V

ČE BI IMELI MOžNOST IZBIRATI MED DVEMA VOLILNIMA SISTEMOMA, NA ENI STRANI MED OBSTOJEČIM PROPORCIONALNIM IN NA DRUGI STRANI DVOKROžNIM VEČINSKIM SISTEMOM, KATEREGA OD NJIJU BI VI PREJ PODPRLI?//

Value 4629 Frequency
1 obstoječ proporcionalni sistem
2 dvokrožni večinski sistem
3 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 3

Q461 MED NAVEDENIMI IZBERITE TISTO OSEBO, KI

MED NAVEDENIMI IZBERITE TISTO OSEBO, KI JE PO VAŠEM MNENJU NAJSPOSOBNEJŠA ZA USPEŠNO VODENJE VLADE PO VOLITVAH://

Value 4728 Frequency
1 JANEZ DRNOVŠEK
2 JANEZ JANŠA
3 FRANC ZAGOžEN
4 ANDREJ BAJUK
5 BORUT PAHOR
6 KDO DRUG
7 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 7

Q461A KDO?//

KDO?//

Value 4827 Frequency
1 lojze peterle
2 milan kučan
3 tone rop
4 janez potočnik
5 marjan podobnik
6 janez podobnik
7 france arhar
8 jože mencinger
9 franc but
10 drugo
11 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 11

Q462A KATERA OD NAJVEČJIH ŠTIRIH STRANK, LIBER

KATERA OD NAJVEČJIH ŠTIRIH STRANK, LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA, SLS+SKD SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA IN ZDRUžENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, JE PO VAŠEM MNENJU NAJBOLJ USPOSOBLJENA ZA UČINKOVITO REŠEVANJE PROBLEMOV, KI VAM JIH BOMO NAVEDLI.////NAJPREJ... ZMANJŠANJE NEZAPOSLENOSTI//

Value 4926 Frequency
1 lds
2 sds
3 sls+skd
4 zlsd
5 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 5

Q462B RAZVOJ GOSPODARSTVA//

RAZVOJ GOSPODARSTVA//

Value 5025 Frequency
1 lds
2 sds
3 sls+skd
4 zlsd
5 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 5

Q462C VKLJUČEVANJE V EVROPO//

VKLJUČEVANJE V EVROPO//

Value 5124 Frequency
1 lds
2 sds
3 sls+skd
4 zlsd
5 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 5

Q462D IN ŠE ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI//

IN ŠE ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI//

Value 5223 Frequency
1 lds
2 sds
3 sls+skd
4 zlsd
5 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 5

Q463 KATERA OD SLOVENSKIH STRANK PA VAM JE BI

KATERA OD SLOVENSKIH STRANK PA VAM JE BILA NAJBLIžJA PRED ZDRUžITVIJO SKD IN SLS V NOVO STRANKO?//

Value 5322 Frequency
1 DS-demokratska stranka Slovenije
2 DESUS-demokratska stranka upokojencev Slovenije
3 LDS-liberalna demokracija Slovenije
4 SLS-slovenska ljudska stranka
5 SNS-slovenska nacionalna stranka
6 SDS-socialna demokracija Slovenije
7 SKD-slovenski krščanski demokrati
8 ZLSD-združena lista socialnih demokratov
9 ZS-zeleni Slovenije
10 SND-slovenska nacionalna desnica
11 druga stranka
12 ne ve, b.o.

Valid range from 1 to 12

Q464 KAJ BI BILO PO VAŠEM MNENJU BOLJE ZA SLO

KAJ BI BILO PO VAŠEM MNENJU BOLJE ZA SLOVENIJO...//

Value 5421 Frequency
1 PREDČASNE VOLITVE JUNIJA LETOS
2 PREHODNA VLADA IN REDNE VOLITVE JESENI LETOS
3 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 3

Q465 KOALICIJA POMLADNIH STRANK PREDLAGA ZA K

KOALICIJA POMLADNIH STRANK PREDLAGA ZA KANDIDATA ZA PREDSEDNIKA VLADE ANDREJA BAJUKA. ALI VI TO IZBIRO PODPIRATE ALI NE?//

Value 5520 Frequency
1 da, podpira
2 ne, ne podpira
3 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 3

Q466 POLICIJA JE žE PRED LETI UVEDLA ANONIMNO

POLICIJA JE žE PRED LETI UVEDLA ANONIMNO TELEFONSKO ŠTEVILKO 080 1200, KI JE NA VOLJO VSEM TISTIM, KI BI RADI POLICIJI POSREDOVALI KORISTNE INFORMACIJE IN PRI TEM OSTALI ANONIMNI. ALI POZNATE TO ŠTEVILKO OZ. ALI STE JO žE KDAJ POKLICALI?//

Value 5619 Frequency
1 POZNAM IN SEM žE KLICAL
2 POZNAM, TODA ŠE NISEM KLICAL
3 NE POZNAM
4 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 4

Q467 POLICIJA PRI PREISKOVANJU TEžKIH KAZNIVI

POLICIJA PRI PREISKOVANJU TEžKIH KAZNIVIH DEJANJ IN ODKRIVANJU STORILCEV LAHKO POSEžE TUDI PO TAJNIH OZ. POSEBNIH POLICIJSKIH UKREPIH, KOT SO NPR. PRISLUŠKOVANJE IN ZASLEDOVANJE. ALI STE S POGOJI UPORABE TEH POSEBNIH UKREPOV DOVOLJ ALI PREMALO SEZNANJENI?//

Value 5718 Frequency
1 dovolj
2 premalo
3 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 3

LROJ POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Valid range from 0 to 82

IZOB KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Value 5916 Frequency
1 OSNOVNA
2 KONČANA POKLICNA
3 KONČANA SREDNJA
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA

Valid range from 1 to 4

TIPK ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Value 6015 Frequency
1 NA PODEžELJU
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU
3 V VEČJEM MESTU
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU?

Valid range from 1 to 4

ZAP ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE//

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE//

Value 6114 Frequency
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU
3 SAMOZAPOSLEN
4 KMET
5 GOSPODINJA
6 UPOKOJENEC
7 ŠTUDENT, DIJAK
8 BREZPOSELN
9 DRUGO...

Valid range from 1 to 9

ZAP2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?//

Value 6213 Frequency
1 DA, ZELO ME SKRBI
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI
3 NE, TO ME NE SKRBI
4 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 4

REG1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Value 6312 Frequency
1 sem veren
2 nisem veren
3 nekaj vmes...
4 zavrnil odg.,b.o.

Valid range from 1 to 4

SPOL SPOL

SPOL

Value 6411 Frequency
1 moški
2 ženska

Valid range from 1 to 2

QI ANKETAR: kako bi ocenil koncani intervju

ANKETAR: kako bi ocenil koncani intervju://

Value 6510 Frequency
1 dobro, potekal je običajno, normalno hitro ...
2 slabo, potekal je neobičajno počasi, ni bilo zanimanja za odg., ...

Valid range from 1 to 2

VZROK ZAKAJ NE BO ODGOVARJAL/A

ZAKAJ NE BO ODGOVARJAL/A

Value 669 Frequency
1 v gospodinjstvu odložili slušalko takoj po prvem kontaktu
2 neustrezna številka (podjetje, trgovina, banka, itd.)
3 izbrana oseba kljub pojasnilom noče sodelovati
4 izbrana oseba začasno odsotna v času trajanja ankete
5 izbrane osebe kljub zmenku nikoli ni doma
6 nezmožnost sodelovanja ... (bolezen, neznanje jezika, itd.)
7 izrecno zvrnil sodelovanje sredi ankete
8 drugo,...?

Valid range from 1 to 8

RSTAR STAROST

Value 678 Frequency
30 -- 30 231
45 30 - 45 294
60 46 - 60 233
99 61 -- 202
SYSMISS 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
960 30 99 56.3937 24.3542

Valid range from 30 to 99

WSKUP STR. PREFERENCE

Value 687 Frequency
1 DS 1
2 DESUS 7
3 LDS 252
5 SNS 6
6 SDS 76
8 ZLSD 74
9 ZS 0
10 SLS+SKD 110
11 drugo 34
12 ne ve 402
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
962 1 12 8.46881 3.80667

Valid range from 1 to 12

OMR Omrezna skupina

Value 696 Frequency
1 01 - Ljubljana 0
2 02 - Maribor, Murska Sobota, Ravne na Koroskem 0
3 03 - Celje, Trbovlje 0
4 04 - Kranj 0
5 05 - Koper, Nova Gorica, Postojna 0
7 07 - Novo Mesto, Krsko 0
61 285
62 144
63 122
64 108
65 62
66 33
67 20
68 52
69 42
601 26
602 33
608 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
962 61 608 116.076 160.656

Valid range from 1 to 608

OBCINA

Value 705 Frequency
1 AJDOVŠČINA 13
2 BREŽICE 13
3 CELJE 37
4 CERKNICA 7
5 ČRNOMELJ 12
6 DOMŽALE 18
7 DRAVOGRAD 3
8 GOR. RADGONA 6
9 GROSUPLJE 14
10 HRASTNIK 7
11 IDRIJA 8
12 ILIR. BISTRICA 7
13 IZOLA 5
14 JESENICE 11
15 KAMNIK 15
16 KOČEVJE 9
17 KOPER 14
18 KRANJ 42
19 KRŠKO 14
20 LAŠKO 10
21 LENART 10
22 LENDAVA 5
23 LITIJA 7
24 LJ-BEŽIGRAD 203
25 LJ-CENTER 0
26 LJ-MOSTE 0
27 LJ-ŠIŠKA 0
28 LJ-VIČ 0
29 LJUTOMER 8
30 LOGATEC 6
34 METLIKA 5
35 MOZIRJE 6
36 MUR. SOBOTA 23
37 NOVA GOR. 30
38 NOVO MESTO 26
39 ORMOŽ 3
40 PIRAN 10
41 POSTOJNA 6
42 PTUJ 40
43 RADLJE 7
44 RADOVLJICA 21
45 RAVNE NA K. 14
46 RIBNICA 1
47 SEVNICA 8
48 SEŽANA 11
49 SLOV. GRADEC 9
50 SLOV. BISTRICA 17
51 SLOV. KONJICE 7
52 ŠENTJUR 11
53 ŠK. LOKA 26
54 ŠMARJE 11
55 TOLMIN 11
56 TRBOVLJE 10
57 TREBNJE 9
58 TRŽIČ 8
59 VELENJE 15
60 VRHNIKA 4
61 ZAGORJE 7
62 ŽALEC 26
64 MARIBOR 66
65 PESNICA 4
68 RUŠE 3
SYSMISS 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
959 1 68 32.6757 18.7936

Valid range from 1 to 68

REGIJA REGIJA

Value 714 Frequency
1 LJ/MESTO 165
2 MB+KOROSKA 177
3 CELJSKA 122
4 GORENJSKA 108
5 PRIMORSKA 115
6 LJ/PERIFERIJA 120
7 ZASAV+POSAV+NM 113
8 POMURJE 42
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
962 1 8 3.88669 2.18467

Valid range from 1 to 8

NOVAOBC

Value 723 Frequency
1 Žalec 25
2 Železniki 7
3 Žiri 4
4 Ajdovščina 10
5 Beltinci 5
6 Bled 7
7 Bohinj 5
8 Borovnica 1
9 Bovec 1
10 Brda 4
11 Brežice 13
12 Brezovica 3
13 Cankova-Tišina 2
14 Celje 32
15 Cerklje na Gorenjskem 2
16 Cerknica 7
17 Cerkno 3
18 Destrnik-Trnovska vas 4
19 Divača 1
20 Dobrepolje 2
21 Dobrova-Horjul-Polhov Gradec 3
22 Dobrova-Horjul-Polhov Gradec in Medvo 0
23 Dol pri Ljubljani 0
24 Domžale 11
25 Dornava 2
26 Dravograd 3
27 Duplek 4
28 Gorenja vas-Poljane 2
29 Gorišnica 3
30 Gornja Radgona 4
31 Gornji Grad 0
32 Gornji Petrovci 1
33 Grosuplje 7
34 Herpelje-Kozina 0
35 Hodoš-Šalovci 0
36 Hrastnik 7
37 Hrpelje-Kozina 4
38 Idrija 5
39 Ig 2
40 Ilirska Bistrica 7
41 Ivančna Gorica 5
42 Izola/Isola 5
43 Jesenice 9
44 Juršinci 2
45 Kamnik 15
46 Kanal 4
47 Kidričevo 3
48 Kobarid 5
49 Kobilje 0
50 Komen 2
51 Koper/Capodistria 14
52 Kozje 1
53 Kočevje 9
54 Kranj 32
55 Kranjska Gora 2
56 Krško 14
57 Kungota 1
58 Kuzma 3
59 Laško 9
60 Lenart 10
61 Lendava/Lendva 4
62 Litija 7
63 Ljubljana 189
64 Ljubno 1
65 Ljutomer 8
66 Logatec 6
67 Loška dolina 0
68 Loški Potok 0
69 Lukovica 1
70 Luče 1
71 Majšperk 2
72 Maribor 56
73 Mežica 2
74 Medvode 5
75 Mengeš 3
76 Metlika 5
77 Miren-Kostanjevica 3
78 Mislinja 2
79 Moravske Toplice 3
80 Moravče 3
81 Mozirje 4
82 Mozirje in Nazarje 0
83 Murska Sobota 9
84 Muta 1
85 Naklo 2
86 Nazarje 0
87 Nova Gorica 19
88 Novo mesto 24
89 Odranci 0
90 Ormož 3
91 Osilnica 0
92 Pesnica 3
93 Piran/Pirano 10
94 Pivka 2
95 Podvelka-Ribnica 0
96 Podčetrtek 1
97 Postojna 4
98 Preddvor 5
99 Ptuj 19
100 Puconci 0
101 Radenci 2
102 Radeče 1
103 Radlje ob Dravi 5
104 Radovljica 9
105 Ravne-Prevalje 10
106 Rače-Fram 4
107 Ribnica 1
108 Rogatec 0
109 Rogaševci 0
110 Rogaška Slatina 4
111 Ruše 3
112 Sežana 4
113 Semič 3
114 Sevnica 8
115 Slovenj Gradec 7
116 Slovenska Bistrica 17
117 Slovenske Konjice 3
118 Starše 0
119 Sveti Jurij 0
120 Tolmin 5
121 Tržič 8
122 Trbovlje 10
123 Trebnje 9
124 Turnišče 1
125 Velenje 7
126 Velike Lašče 0
127 Videm 5
128 Vipava 3
129 Vitanje 2
130 Vodice 0
131 Vojnik 3
132 Vrhnika 3
133 Vuzenica 1
134 Zagorje ob Savi 7
135 Zavrč 0
136 Zreče 2
137 Šentilj 2
138 Šentjernej 1
139 Šentjur pri Celju 11
140 Šenčur 1
141 Škocjan 1
142 Škofja Loka 13
143 Škofljica 1
144 Šmarje pri Jelšah 5
145 Šmartno ob Paki 3
146 Šoštanj 6
147 Štore 2
148 Črenšovci 0
149 Črna na Koroškem 2
150 Črnomelj 9
SYSMISS 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
959 1 150 68.4213 37.9876

Valid range from 1 to 150

VELNAS Velikost naselja

Value 732 Frequency
1 hisa na samem, zaselek ali manjsa vas z do 500 prebivalcev 295
2 vas, kraj, trg z nad 500 do 2000 prebivalci 135
3 kraj z nad 2000 do 4000 prebivalci 55
4 kraj z nad 4000 do 10.000 prebivalci 108
5 kraj z nad 10.000 do 50.000 prebivalcev 137
6 kraj z nad 50.000 prebivalci (Ljubljana, Maribor) 232
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
962 1 6 3.36694 2.02211

Valid range from 1 to 6

WUTEZ Poststratifikacijska utez

Value 741 Frequency
0.439344 19
0.458326 35
0.484083 43
0.495169 59
0.516564 74
0.545594 56
0.556346 13
0.590021 12
0.615514 38
0.627039 53
0.650104 27
0.664993 55
0.693725 38
0.732711 49
0.747151 9
0.805735 3
0.840549 1
0.842088 45
1.02031 1
1.24094 23
1.29456 9
1.36731 25
1.57142 17
1.61561 54
1.66654 41
1.68541 23
1.73854 10
1.78013 21
1.83624 16
2.04586 27
2.11035 20
2.1697 29
2.26344 4
2.39064 8
2.74751 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
962 0.439344 2.74751 0.99925 0.584636

Valid range from 0.439344 to 2.74751

Materials of the Study

  1. Toš, Niko (2000). PBSI0004 - Vprašalnik PBSI0004 [vprašalnik].

Study Results Materials

  1. Toš, Niko (2000). PBSI0004 - POLITBAROMETER 4/00 Poročilo o meritvi, ki je bila opravljena od 17. do 19. aprila 2000 [ostali dokumenti].

Related Publications

There is no information about publications related to this study!

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Toš, N. (2001). PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: PBSI0004. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0004_V1

COBISS.SI
Publication date: 2001

SIMILAR STUDIES

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si