PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: PBSI0004
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0004_V1
Glavni avtor(ji):
  • Toš, Niko
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; 2000)

Finančna podpora:

Urad vlade za informiranje Republike Slovenije

Serija:
  • PB/Politbarometer

    Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

Ne-zadovoljstvo z demokracijo, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, splošne ocene razmer v slovenskem gospodarstvu, skrb pred izgubo zaposlitve, ocene uspešnosti delovanja posameznih institucij in nosilcev funkcij, ocena delovanja ministrstev, zaupanje v institucije, evropske orientacije, strankarske preference, mandatarske kompetence politikov, podpora kandidaturi Andreja Bajuka za predsednika vlade, seznanjenost z uporabo tajnih ukrepov policije

Ključne besede ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
kazalci splošnega zadovoljstva
ocena delovanja državnih organov
politično opredeljevanje in odnos do političnih strank
evropske opredelitve
aktualna vprašanja


Povzetek:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava vključuje tudi ocenjevanje podpore vstopu v Evropsko unijo. Aktualne teme meseca so bile podpora kandidature Andreja Bajuka za predsednika vlade in poznavanje telefonske številke 080 1200 za posredovanje koristnih informacij in seznanjenost z uporabo tajnih ukrepov policije.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 17. april 2000 - 19. april 2000
Čas izdelave: 2000
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: PBSI0004 - Politbarometer 4/2000 [datoteka podatkov], 2000

Spremenljivke

KEY

ZAPST ZAPST

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
962 2 1899 940.914 535.513

Vrednosti spremenljivk od 2 do 1899

IZBOR1 //DOBER DAN, IME MI JE ............., SE

//DOBER DAN, IME MI JE ............., SEM ANKETAR-/KA CENTRA ZA RAZISKOVANJE JAVNEGA MNENJA Z UNIVERZE V LJUBLJANI. DELAMO KRATKO RAZISKAVO O AKTUALNIH TEMAH V SLOVENIJI. MED 1000 TELEFONSKIMI NAROČNIKI, JE RAČUNALNIK NAKLJUČNO IZBRAL TUDI VAŠO TELEFONSKO ŠTEVILKO. POMEMBNO JE, DA NA ANKETO ODGOVARJA PRAV OSEBA, DOLOČENA PO SLEDEČEM POSTOPKU.// NAJPREJ POVEJTE, KOLIKO OSEB STAREJŠIH OD 18 LET žIVI V VAŠEM GOSPODINJSTVU, VKLJUČNO Z VAMI?

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

KEY

ZAPST ZAPST

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
962 2 1899 940.914 535.513

Vrednosti spremenljivk od 2 do 1899

IZBOR1 //DOBER DAN, IME MI JE ............., SE

//DOBER DAN, IME MI JE ............., SEM ANKETAR-/KA CENTRA ZA RAZISKOVANJE JAVNEGA MNENJA Z UNIVERZE V LJUBLJANI. DELAMO KRATKO RAZISKAVO O AKTUALNIH TEMAH V SLOVENIJI. MED 1000 TELEFONSKIMI NAROČNIKI, JE RAČUNALNIK NAKLJUČNO IZBRAL TUDI VAŠO TELEFONSKO ŠTEVILKO. POMEMBNO JE, DA NA ANKETO ODGOVARJA PRAV OSEBA, DOLOČENA PO SLEDEČEM POSTOPKU.// NAJPREJ POVEJTE, KOLIKO OSEB STAREJŠIH OD 18 LET žIVI V VAŠEM GOSPODINJSTVU, VKLJUČNO Z VAMI?

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

IZBOR2 //IN KATERA OD TEH OSEB JE ZADNJA!! PRAZ

//IN KATERA OD TEH OSEB JE ZADNJA!! PRAZNOVALA ROJSTNI DAN?//

Vrednost 471 Frekvenca
1 odgovarja 1. oseba
2 odgovarjala bo 2. oseba

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

NAGOVOR1 //DOBER DAN, IME MI JE ............., SE

//DOBER DAN, IME MI JE ............., SEM ANKETAR-/KA CENTRA ZA RAZISKOVANJE JAVNEGA MNENJA Z UNIVERZE V LJUBLJANI. DELAMO KRATKO RAZISKAVO O AKTUALNIH TEMAH V SLOVENIJI. POMEMBNO JE, DA NA ANKETO ODGOVARJA TOČNO DOLOČENA OSEBA. ZA TO ANKETO STE BILI PO NAKLJUČJU IZBRANI PRAV VI. // //...anketar: za nadaljevanje pritisni ...

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

KONEC2 //TO BI BILO VSE. ZA SODELOVANJE SE VAM

//TO BI BILO VSE. ZA SODELOVANJE SE VAM NAJLEPŠE ZAHVALJUJEMO. LEP POZDRAV.//// //(CJMMK, Kardeljeva pl. 5, tel: 18-93-800)// // ...anketar: za nadaljevanje pritisni ...

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?////

Vrednost 768 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI
2 NEZADOVOLJNI
3 ne vem, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH žIVITE VI IN VAŠA DRUžINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?////

Vrednost 867 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI
2 NEZADOVOLJNI
3 ne vem, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q4 ALI SE PO VAŠEM MNENJU RAZMERE V SLOVENS

ALI SE PO VAŠEM MNENJU RAZMERE V SLOVENSKEM GOSPODARSTVU://

Vrednost 966 Frekvenca
1 IZBOLJŠUJEJO
2 POSLABŠUJEJO
3 OSTAJAJO ISTE
4 ne vem, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

W DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRžAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?////

Vrednost 1065 Frekvenca
1 da
2 ne
3 ne vem, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

W2 IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? (anketar

IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? (anketar: ...ne beri strank)

Vrednost 1164 Frekvenca
1 /1/DS-demokratsko stranko Slovenije
2 /2/DESUS-demokratsko stranko upokojencev Slovenije
3 /3/LDS-liberalno demokracijo Slovenije
4 /5/SNS-slovensko nacionalno stranko
5 /6/SDS-socialno demokracijo Slovenije
6 /8/ZLSD-združeno listo socialnih demokratov
7 /9/ZS-zelene Slovenije
8 /10/SLS+SKD-slovenska ljudska stranka
9 /11/drugo
10 /12/ne ve, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

W3 NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO

NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO POVESTE, KATERA STRANKA VAM JE NAJBLIžJA? (anketar: ...ne beri strank)

Vrednost 1263 Frekvenca
1 /1/DS-demokratska stranka Slovenije
2 /2/DESUS-demokratska stranka upokojencev Slovenije
3 /3/LDS-liberalna demokracija Slovenije
4 /5/SNS-slovenska nacionalna stranka
5 /6/SDS-socialna demokracija Slovenije
6 /8/ZLSD-združena lista socialnih demokratov
7 /9/ZS-zeleni Slovenije
8 /10/SLS+SKD-slovenska ljudska stranka
9 /11/drugo
10 /12/ne ve, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V1_1 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRžAVNIH USTANOV,

NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRžAVNIH USTANOV, VI PA OCENITE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5. PRI ČEMER 1 - POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 - ZELO USPEŠNO, 3 - PA JE NEKJE VMES. //// NAJPREJ, KAKO OCENJUJETE DELO SEDANJE SLOVENSKE VLADE?//

Vrednost 1362 Frekvenca
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V2_1 IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA DRNOVŠKA

IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA DRNOVŠKA KOT PREDSEDNIKA VLADE?//

Vrednost 1461 Frekvenca
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRžAV

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRžAVNI ZBOR//

Vrednost 1560 Frekvenca
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V4 IN DRžAVNI SVET//

IN DRžAVNI SVET//

Vrednost 1659 Frekvenca
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLI

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE MILANA KUČANA?//

Vrednost 1758 Frekvenca
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V6A IN KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČ

IN KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA SLOVENIJE?//

Vrednost 1857 Frekvenca
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V7 KAKO OCENJUJETE DELO MARJANA PODOBNIKA K

KAKO OCENJUJETE DELO MARJANA PODOBNIKA KOT PODPREDSEDNIKA VLADE?//

Vrednost 1956 Frekvenca
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V8 IN ŠE, KAKO OCENJUJETE DELO GENERALNE DR

IN ŠE, KAKO OCENJUJETE DELO GENERALNE DRžAVNE TOžILKE ZDENKE CERAR?//

Vrednost 2055 Frekvenca
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

MPOZ1 ALI LAHKO NAVEDETE KAKO MINISTRSTVO SLOV

ALI LAHKO NAVEDETE KAKO MINISTRSTVO SLOVENSKE VLADE, KI PO VAŠEM MNENJU DELUJE UČINKOVITO IN BI GA OCENILI Z OCENO USPEŠNO? NAVEDITE NAJVEČ TRI USPEŠNA MINISTRSTVA? (anketar: ne beri, ...kodiraj)

Vrednost 2154 Frekvenca
1 delo, družino in socialne zadeve, anton rop
2 ekonomske odnose in razvoj, marjan senjur
3 finance, mitja gaspari
4 gospodarske dejavnosti, tea petrin
5 kmetijstvo in gozdarstvo, ciril smrkolj
6 kulturo, jozef školč
7 notranje zadeve, borut šuklje
8 obrambo, france demšar
9 okolje in prostor, pavel gantar
10 pravosodje, tomaz marušič
11 promet in zveze, anton bergauer
12 solstvo in šport, pavle zgaga
13 zdravstvo, marjan jereb
14 znanost in tehnologijo, lojze marinček
15 zunanje zadeve, boris frlec
16 malo gospodarstvo in turizem, janko razgoršek
17 za evropske zadeve, igor bavčar
18 nobeno
19 ne ve, ne pozna, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 19

MPOZ2 ALI LAHKO NAVEDETE KAKO MINISTRSTVO SLOV

ALI LAHKO NAVEDETE KAKO MINISTRSTVO SLOVENSKE VLADE, KI PO VAŠEM MNENJU DELUJE UČINKOVITO IN BI GA OCENILI Z OCENO USPEŠNO? NAVEDITE NAJVEČ TRI USPEŠNA MINISTRSTVA? (anketar: ne beri, ...kodiraj)

Vrednost 2253 Frekvenca
1 delo, družino in socialne zadeve, anton rop
2 ekonomske odnose in razvoj, marjan senjur
3 finance, mitja gaspari
4 gospodarske dejavnosti, tea petrin
5 kmetijstvo in gozdarstvo, ciril smrkolj
6 kulturo, jozef školč
7 notranje zadeve, borut šuklje
8 obrambo, france demšar
9 okolje in prostor, pavel gantar
10 pravosodje, tomaz marušič
11 promet in zveze, anton bergauer
12 solstvo in šport, pavle zgaga
13 zdravstvo, marjan jereb
14 znanost in tehnologijo, lojze marinček
15 zunanje zadeve, boris frlec
16 malo gospodarstvo in turizem, janko razgoršek
17 za evropske zadeve, igor bavčar
18 nobeno
19 ne ve, ne pozna, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 19

MPOZ3 ALI LAHKO NAVEDETE KAKO MINISTRSTVO SLOV

ALI LAHKO NAVEDETE KAKO MINISTRSTVO SLOVENSKE VLADE, KI PO VAŠEM MNENJU DELUJE UČINKOVITO IN BI GA OCENILI Z OCENO USPEŠNO? NAVEDITE NAJVEČ TRI USPEŠNA MINISTRSTVA? (anketar: ne beri, ...kodiraj)

Vrednost 2352 Frekvenca
1 delo, družino in socialne zadeve, anton rop
2 ekonomske odnose in razvoj, marjan senjur
3 finance, mitja gaspari
4 gospodarske dejavnosti, tea petrin
5 kmetijstvo in gozdarstvo, ciril smrkolj
6 kulturo, jozef školč
7 notranje zadeve, borut šuklje
8 obrambo, france demšar
9 okolje in prostor, pavel gantar
10 pravosodje, tomaz marušič
11 promet in zveze, anton bergauer
12 solstvo in šport, pavle zgaga
13 zdravstvo, marjan jereb
14 znanost in tehnologijo, lojze marinček
15 zunanje zadeve, boris frlec
16 malo gospodarstvo in turizem, janko razgoršek
17 za evropske zadeve, igor bavčar
18 nobeno
19 ne ve, ne pozna, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 19

MNEG1 ALI LAHKO NAVEDETE ŠE KAKO MINISTRSTVO S

ALI LAHKO NAVEDETE ŠE KAKO MINISTRSTVO SLOVENSKE VLADE, KI PO VAŠEM MNENJU DELUJE NE_UČINKOVITO IN BI MU DALI OCENO NEUSPEŠNO? NAVEDITE NAJVEČ TRI NE_USPEŠNA MINISTRSTVA! (anketar: ne beri, ...kodiraj)

Vrednost 2451 Frekvenca
1 delo, družino in socialne zadeve, anton rop
2 ekonomske odnose in razvoj, marjan senjur
3 finance, mitja gaspari
4 gospodarske dejavnosti, tea petrin
5 kmetijstvo in gozdarstvo, ciril smrkolj
6 kulturo, jozef školč
7 notranje zadeve, borut šuklje
8 obrambo, france demšar
9 okolje in prostor, pavel gantar
10 pravosodje, tomaz marušič
11 promet in zveze, anton bergauer
12 solstvo in šport, pavle zgaga
13 zdravstvo, marjan jereb
14 znanost in tehnologijo, lojze marinček
15 zunanje zadeve, boris frlec
16 malo gospodarstvo in turizem, janko razgoršek
17 za evropske zadeve, igor bavčar
18 nobeno
19 ne ve, ne pozna, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 19

MNEG2 ALI LAHKO NAVEDETE ŠE KAKO MINISTRSTVO S

ALI LAHKO NAVEDETE ŠE KAKO MINISTRSTVO SLOVENSKE VLADE, KI PO VAŠEM MNENJU DELUJE NE_UČINKOVITO IN BI MU DALI OCENO NEUSPEŠNO? NAVEDITE NAJVEČ TRI NE_USPEŠNA MINISTRSTVA! (anketar: ne beri, ...kodiraj)

Vrednost 2550 Frekvenca
1 delo, družino in socialne zadeve, anton rop
2 ekonomske odnose in razvoj, marjan senjur
3 finance, mitja gaspari
4 gospodarske dejavnosti, tea petrin
5 kmetijstvo in gozdarstvo, ciril smrkolj
6 kulturo, jozef školč
7 notranje zadeve, borut šuklje
8 obrambo, france demšar
9 okolje in prostor, pavel gantar
10 pravosodje, tomaz marušič
11 promet in zveze, anton bergauer
12 solstvo in šport, pavle zgaga
13 zdravstvo, marjan jereb
14 znanost in tehnologijo, lojze marinček
15 zunanje zadeve, boris frlec
16 malo gospodarstvo in turizem, janko razgoršek
17 za evropske zadeve, igor bavčar
18 nobeno
19 ne ve, ne pozna, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 19

MNEG3 ALI LAHKO NAVEDETE ŠE KAKO MINISTRSTVO S

ALI LAHKO NAVEDETE ŠE KAKO MINISTRSTVO SLOVENSKE VLADE, KI PO VAŠEM MNENJU DELUJE NE_UČINKOVITO IN BI MU DALI OCENO NEUSPEŠNO? NAVEDITE NAJVEČ TRI NE_USPEŠNA MINISTRSTVA! (anketar: ne beri, ...kodiraj)

Vrednost 2649 Frekvenca
1 delo, družino in socialne zadeve, anton rop
2 ekonomske odnose in razvoj, marjan senjur
3 finance, mitja gaspari
4 gospodarske dejavnosti, tea petrin
5 kmetijstvo in gozdarstvo, ciril smrkolj
6 kulturo, jozef školč
7 notranje zadeve, borut šuklje
8 obrambo, france demšar
9 okolje in prostor, pavel gantar
10 pravosodje, tomaz marušič
11 promet in zveze, anton bergauer
12 solstvo in šport, pavle zgaga
13 zdravstvo, marjan jereb
14 znanost in tehnologijo, lojze marinček
15 zunanje zadeve, boris frlec
16 malo gospodarstvo in turizem, janko razgoršek
17 za evropske zadeve, igor bavčar
18 nobeno
19 ne ve, ne pozna, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 19

EB1 ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTI

ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTILO, ALI JI NE BI KORISTILO, ČE BI POSTALA POLNOPRAVNA ČLANICA EVROPSKE UNIJE?//

Vrednost 2748 Frekvenca
1 koristilo bi ji
2 ne bi ji koristilo
3 ne vem, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

EBREF ČE BI žE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REF

ČE BI žE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REFERENDUMA O POLNOPRAVNEM ČLANSTVU SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO, KAKO BI VI GLASOVALI? ZA VSTOP ALI PROTI VSTOPU V EVROPSKO UNIJO?//

Vrednost 2847 Frekvenca
1 glasoval bi za vstop
2 glasoval bi proti vstopu
3 ne ve, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

I1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE ZOPET Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA.//KAKO TOREJ ZAUPATE...://// SEDANJI SLOVENSKI VLADI?//

Vrednost 2946 Frekvenca
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I2 PREDSEDNIKU VLADE?//

PREDSEDNIKU VLADE?//

Vrednost 3045 Frekvenca
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I3 DRžAVNEMU ZBORU?//

DRžAVNEMU ZBORU?//

Vrednost 3144 Frekvenca
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?//

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?//

Vrednost 3243 Frekvenca
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I5 POLITIČNIM STRANKAM?//

POLITIČNIM STRANKAM?//

Vrednost 3342 Frekvenca
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I6 SODIŠČEM?//

SODIŠČEM?//

Vrednost 3441 Frekvenca
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I7 POLICIJI?//

POLICIJI?//

Vrednost 3540 Frekvenca
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I8 VOJSKI?//

VOJSKI?//

Vrednost 3639 Frekvenca
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?//

CERKVI IN DUHOVŠČINI?//

Vrednost 3738 Frekvenca
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I10 BANKI SLOVENIJE?//

BANKI SLOVENIJE?//

Vrednost 3837 Frekvenca
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I11 SLOVENSKEMU TOLARJU?//

SLOVENSKEMU TOLARJU?//

Vrednost 3936 Frekvenca
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I12 USTAVNEMU SODIŠČU?//

USTAVNEMU SODIŠČU?//

Vrednost 4035 Frekvenca
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I13 SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?//

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?//

Vrednost 4134 Frekvenca
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I14 SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?//

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?//

Vrednost 4233 Frekvenca
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

LD MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH ST

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?////

Vrednost 4332 Frekvenca
1 prej levo
2 v sredino
3 prej desno
4 b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q210 ČE BI NA NASLEDNJIH PARLAMENTARNIH VOLIT

ČE BI NA NASLEDNJIH PARLAMENTARNIH VOLITVAH NASTOPILA LE KANDIDATA LEVO-SREDINSKE IN DESNO-SREDINSKE KOALICIJE, KOMU BI DALI GLAS?////

Vrednost 4431 Frekvenca
1 KANDIDATU LEVO-SREDINSKE KOALICIJE
2 KANDIDATU DESNO-SREDINSKE KOALICIJE
3 ne bi šel na volitve
4 ne vem, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q420 TRENUTNE RAZMERE MED STRANKAMI NAKAZUJEJ

TRENUTNE RAZMERE MED STRANKAMI NAKAZUJEJO, DA OBSTAJA VERJETNOST, DA BODO NA VOLITVAH NASTOPILE NASLEDNJE TRI PREVLADUJOČE POLITIČNE OPCIJE. PRVA JE KOALICIJA SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA TER SLS+SKD SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA; DRUGO PREDSTAVLJA SAMOSTOJNA LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE. TRETJA PA JE ZDRUžENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV IN DESUS. KATERO OD TEH TREH MOžNOSTI BI VI NAJPREJ PODPRLI?//

Vrednost 4530 Frekvenca
1 sds ter sls+skd slovenska ljudska stranka
2 lds
3 zlsd in desus
4 ne vem, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q460 ČE BI IMELI MOžNOST IZBIRATI MED DVEMA V

ČE BI IMELI MOžNOST IZBIRATI MED DVEMA VOLILNIMA SISTEMOMA, NA ENI STRANI MED OBSTOJEČIM PROPORCIONALNIM IN NA DRUGI STRANI DVOKROžNIM VEČINSKIM SISTEMOM, KATEREGA OD NJIJU BI VI PREJ PODPRLI?//

Vrednost 4629 Frekvenca
1 obstoječ proporcionalni sistem
2 dvokrožni večinski sistem
3 ne vem, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q461 MED NAVEDENIMI IZBERITE TISTO OSEBO, KI

MED NAVEDENIMI IZBERITE TISTO OSEBO, KI JE PO VAŠEM MNENJU NAJSPOSOBNEJŠA ZA USPEŠNO VODENJE VLADE PO VOLITVAH://

Vrednost 4728 Frekvenca
1 JANEZ DRNOVŠEK
2 JANEZ JANŠA
3 FRANC ZAGOžEN
4 ANDREJ BAJUK
5 BORUT PAHOR
6 KDO DRUG
7 ne vem, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

Q461A KDO?//

KDO?//

Vrednost 4827 Frekvenca
1 lojze peterle
2 milan kučan
3 tone rop
4 janez potočnik
5 marjan podobnik
6 janez podobnik
7 france arhar
8 jože mencinger
9 franc but
10 drugo
11 ne vem, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

Q462A KATERA OD NAJVEČJIH ŠTIRIH STRANK, LIBER

KATERA OD NAJVEČJIH ŠTIRIH STRANK, LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA, SLS+SKD SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA IN ZDRUžENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, JE PO VAŠEM MNENJU NAJBOLJ USPOSOBLJENA ZA UČINKOVITO REŠEVANJE PROBLEMOV, KI VAM JIH BOMO NAVEDLI.////NAJPREJ... ZMANJŠANJE NEZAPOSLENOSTI//

Vrednost 4926 Frekvenca
1 lds
2 sds
3 sls+skd
4 zlsd
5 ne vem, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q462B RAZVOJ GOSPODARSTVA//

RAZVOJ GOSPODARSTVA//

Vrednost 5025 Frekvenca
1 lds
2 sds
3 sls+skd
4 zlsd
5 ne vem, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q462C VKLJUČEVANJE V EVROPO//

VKLJUČEVANJE V EVROPO//

Vrednost 5124 Frekvenca
1 lds
2 sds
3 sls+skd
4 zlsd
5 ne vem, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q462D IN ŠE ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI//

IN ŠE ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI//

Vrednost 5223 Frekvenca
1 lds
2 sds
3 sls+skd
4 zlsd
5 ne vem, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q463 KATERA OD SLOVENSKIH STRANK PA VAM JE BI

KATERA OD SLOVENSKIH STRANK PA VAM JE BILA NAJBLIžJA PRED ZDRUžITVIJO SKD IN SLS V NOVO STRANKO?//

Vrednost 5322 Frekvenca
1 DS-demokratska stranka Slovenije
2 DESUS-demokratska stranka upokojencev Slovenije
3 LDS-liberalna demokracija Slovenije
4 SLS-slovenska ljudska stranka
5 SNS-slovenska nacionalna stranka
6 SDS-socialna demokracija Slovenije
7 SKD-slovenski krščanski demokrati
8 ZLSD-združena lista socialnih demokratov
9 ZS-zeleni Slovenije
10 SND-slovenska nacionalna desnica
11 druga stranka
12 ne ve, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

Q464 KAJ BI BILO PO VAŠEM MNENJU BOLJE ZA SLO

KAJ BI BILO PO VAŠEM MNENJU BOLJE ZA SLOVENIJO...//

Vrednost 5421 Frekvenca
1 PREDČASNE VOLITVE JUNIJA LETOS
2 PREHODNA VLADA IN REDNE VOLITVE JESENI LETOS
3 ne vem, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q465 KOALICIJA POMLADNIH STRANK PREDLAGA ZA K

KOALICIJA POMLADNIH STRANK PREDLAGA ZA KANDIDATA ZA PREDSEDNIKA VLADE ANDREJA BAJUKA. ALI VI TO IZBIRO PODPIRATE ALI NE?//

Vrednost 5520 Frekvenca
1 da, podpira
2 ne, ne podpira
3 ne vem, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q466 POLICIJA JE žE PRED LETI UVEDLA ANONIMNO

POLICIJA JE žE PRED LETI UVEDLA ANONIMNO TELEFONSKO ŠTEVILKO 080 1200, KI JE NA VOLJO VSEM TISTIM, KI BI RADI POLICIJI POSREDOVALI KORISTNE INFORMACIJE IN PRI TEM OSTALI ANONIMNI. ALI POZNATE TO ŠTEVILKO OZ. ALI STE JO žE KDAJ POKLICALI?//

Vrednost 5619 Frekvenca
1 POZNAM IN SEM žE KLICAL
2 POZNAM, TODA ŠE NISEM KLICAL
3 NE POZNAM
4 ne vem, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q467 POLICIJA PRI PREISKOVANJU TEžKIH KAZNIVI

POLICIJA PRI PREISKOVANJU TEžKIH KAZNIVIH DEJANJ IN ODKRIVANJU STORILCEV LAHKO POSEžE TUDI PO TAJNIH OZ. POSEBNIH POLICIJSKIH UKREPIH, KOT SO NPR. PRISLUŠKOVANJE IN ZASLEDOVANJE. ALI STE S POGOJI UPORABE TEH POSEBNIH UKREPOV DOVOLJ ALI PREMALO SEZNANJENI?//

Vrednost 5718 Frekvenca
1 dovolj
2 premalo
3 ne vem, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

LROJ POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Vrednosti spremenljivk od 0 do 82

IZOB KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Vrednost 5916 Frekvenca
1 OSNOVNA
2 KONČANA POKLICNA
3 KONČANA SREDNJA
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

TIPK ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Vrednost 6015 Frekvenca
1 NA PODEžELJU
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU
3 V VEČJEM MESTU
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU?

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

ZAP ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE//

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE//

Vrednost 6114 Frekvenca
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU
3 SAMOZAPOSLEN
4 KMET
5 GOSPODINJA
6 UPOKOJENEC
7 ŠTUDENT, DIJAK
8 BREZPOSELN
9 DRUGO...

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

ZAP2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?//

Vrednost 6213 Frekvenca
1 DA, ZELO ME SKRBI
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI
3 NE, TO ME NE SKRBI
4 ne vem, b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

REG1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Vrednost 6312 Frekvenca
1 sem veren
2 nisem veren
3 nekaj vmes...
4 zavrnil odg.,b.o.

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

SPOL SPOL

SPOL

Vrednost 6411 Frekvenca
1 moški
2 ženska

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

QI ANKETAR: kako bi ocenil koncani intervju

ANKETAR: kako bi ocenil koncani intervju://

Vrednost 6510 Frekvenca
1 dobro, potekal je običajno, normalno hitro ...
2 slabo, potekal je neobičajno počasi, ni bilo zanimanja za odg., ...

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

VZROK ZAKAJ NE BO ODGOVARJAL/A

ZAKAJ NE BO ODGOVARJAL/A

Vrednost 669 Frekvenca
1 v gospodinjstvu odložili slušalko takoj po prvem kontaktu
2 neustrezna številka (podjetje, trgovina, banka, itd.)
3 izbrana oseba kljub pojasnilom noče sodelovati
4 izbrana oseba začasno odsotna v času trajanja ankete
5 izbrane osebe kljub zmenku nikoli ni doma
6 nezmožnost sodelovanja ... (bolezen, neznanje jezika, itd.)
7 izrecno zvrnil sodelovanje sredi ankete
8 drugo,...?

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

RSTAR STAROST

Vrednost 678 Frekvenca
30 -- 30 231
45 30 - 45 294
60 46 - 60 233
99 61 -- 202
SYSMISS 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
960 30 99 56.3937 24.3542

Vrednosti spremenljivk od 30 do 99

WSKUP STR. PREFERENCE

Vrednost 687 Frekvenca
1 DS 1
2 DESUS 7
3 LDS 252
5 SNS 6
6 SDS 76
8 ZLSD 74
9 ZS 0
10 SLS+SKD 110
11 drugo 34
12 ne ve 402
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
962 1 12 8.46881 3.80667

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

OMR Omrezna skupina

Vrednost 696 Frekvenca
1 01 - Ljubljana 0
2 02 - Maribor, Murska Sobota, Ravne na Koroskem 0
3 03 - Celje, Trbovlje 0
4 04 - Kranj 0
5 05 - Koper, Nova Gorica, Postojna 0
7 07 - Novo Mesto, Krsko 0
61 285
62 144
63 122
64 108
65 62
66 33
67 20
68 52
69 42
601 26
602 33
608 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
962 61 608 116.076 160.656

Vrednosti spremenljivk od 1 do 608

OBCINA

Vrednost 705 Frekvenca
1 AJDOVŠČINA 13
2 BREŽICE 13
3 CELJE 37
4 CERKNICA 7
5 ČRNOMELJ 12
6 DOMŽALE 18
7 DRAVOGRAD 3
8 GOR. RADGONA 6
9 GROSUPLJE 14
10 HRASTNIK 7
11 IDRIJA 8
12 ILIR. BISTRICA 7
13 IZOLA 5
14 JESENICE 11
15 KAMNIK 15
16 KOČEVJE 9
17 KOPER 14
18 KRANJ 42
19 KRŠKO 14
20 LAŠKO 10
21 LENART 10
22 LENDAVA 5
23 LITIJA 7
24 LJ-BEŽIGRAD 203
25 LJ-CENTER 0
26 LJ-MOSTE 0
27 LJ-ŠIŠKA 0
28 LJ-VIČ 0
29 LJUTOMER 8
30 LOGATEC 6
34 METLIKA 5
35 MOZIRJE 6
36 MUR. SOBOTA 23
37 NOVA GOR. 30
38 NOVO MESTO 26
39 ORMOŽ 3
40 PIRAN 10
41 POSTOJNA 6
42 PTUJ 40
43 RADLJE 7
44 RADOVLJICA 21
45 RAVNE NA K. 14
46 RIBNICA 1
47 SEVNICA 8
48 SEŽANA 11
49 SLOV. GRADEC 9
50 SLOV. BISTRICA 17
51 SLOV. KONJICE 7
52 ŠENTJUR 11
53 ŠK. LOKA 26
54 ŠMARJE 11
55 TOLMIN 11
56 TRBOVLJE 10
57 TREBNJE 9
58 TRŽIČ 8
59 VELENJE 15
60 VRHNIKA 4
61 ZAGORJE 7
62 ŽALEC 26
64 MARIBOR 66
65 PESNICA 4
68 RUŠE 3
SYSMISS 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
959 1 68 32.6757 18.7936

Vrednosti spremenljivk od 1 do 68

REGIJA REGIJA

Vrednost 714 Frekvenca
1 LJ/MESTO 165
2 MB+KOROSKA 177
3 CELJSKA 122
4 GORENJSKA 108
5 PRIMORSKA 115
6 LJ/PERIFERIJA 120
7 ZASAV+POSAV+NM 113
8 POMURJE 42
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
962 1 8 3.88669 2.18467

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

NOVAOBC

Vrednost 723 Frekvenca
1 Žalec 25
2 Železniki 7
3 Žiri 4
4 Ajdovščina 10
5 Beltinci 5
6 Bled 7
7 Bohinj 5
8 Borovnica 1
9 Bovec 1
10 Brda 4
11 Brežice 13
12 Brezovica 3
13 Cankova-Tišina 2
14 Celje 32
15 Cerklje na Gorenjskem 2
16 Cerknica 7
17 Cerkno 3
18 Destrnik-Trnovska vas 4
19 Divača 1
20 Dobrepolje 2
21 Dobrova-Horjul-Polhov Gradec 3
22 Dobrova-Horjul-Polhov Gradec in Medvo 0
23 Dol pri Ljubljani 0
24 Domžale 11
25 Dornava 2
26 Dravograd 3
27 Duplek 4
28 Gorenja vas-Poljane 2
29 Gorišnica 3
30 Gornja Radgona 4
31 Gornji Grad 0
32 Gornji Petrovci 1
33 Grosuplje 7
34 Herpelje-Kozina 0
35 Hodoš-Šalovci 0
36 Hrastnik 7
37 Hrpelje-Kozina 4
38 Idrija 5
39 Ig 2
40 Ilirska Bistrica 7
41 Ivančna Gorica 5
42 Izola/Isola 5
43 Jesenice 9
44 Juršinci 2
45 Kamnik 15
46 Kanal 4
47 Kidričevo 3
48 Kobarid 5
49 Kobilje 0
50 Komen 2
51 Koper/Capodistria 14
52 Kozje 1
53 Kočevje 9
54 Kranj 32
55 Kranjska Gora 2
56 Krško 14
57 Kungota 1
58 Kuzma 3
59 Laško 9
60 Lenart 10
61 Lendava/Lendva 4
62 Litija 7
63 Ljubljana 189
64 Ljubno 1
65 Ljutomer 8
66 Logatec 6
67 Loška dolina 0
68 Loški Potok 0
69 Lukovica 1
70 Luče 1
71 Majšperk 2
72 Maribor 56
73 Mežica 2
74 Medvode 5
75 Mengeš 3
76 Metlika 5
77 Miren-Kostanjevica 3
78 Mislinja 2
79 Moravske Toplice 3
80 Moravče 3
81 Mozirje 4
82 Mozirje in Nazarje 0
83 Murska Sobota 9
84 Muta 1
85 Naklo 2
86 Nazarje 0
87 Nova Gorica 19
88 Novo mesto 24
89 Odranci 0
90 Ormož 3
91 Osilnica 0
92 Pesnica 3
93 Piran/Pirano 10
94 Pivka 2
95 Podvelka-Ribnica 0
96 Podčetrtek 1
97 Postojna 4
98 Preddvor 5
99 Ptuj 19
100 Puconci 0
101 Radenci 2
102 Radeče 1
103 Radlje ob Dravi 5
104 Radovljica 9
105 Ravne-Prevalje 10
106 Rače-Fram 4
107 Ribnica 1
108 Rogatec 0
109 Rogaševci 0
110 Rogaška Slatina 4
111 Ruše 3
112 Sežana 4
113 Semič 3
114 Sevnica 8
115 Slovenj Gradec 7
116 Slovenska Bistrica 17
117 Slovenske Konjice 3
118 Starše 0
119 Sveti Jurij 0
120 Tolmin 5
121 Tržič 8
122 Trbovlje 10
123 Trebnje 9
124 Turnišče 1
125 Velenje 7
126 Velike Lašče 0
127 Videm 5
128 Vipava 3
129 Vitanje 2
130 Vodice 0
131 Vojnik 3
132 Vrhnika 3
133 Vuzenica 1
134 Zagorje ob Savi 7
135 Zavrč 0
136 Zreče 2
137 Šentilj 2
138 Šentjernej 1
139 Šentjur pri Celju 11
140 Šenčur 1
141 Škocjan 1
142 Škofja Loka 13
143 Škofljica 1
144 Šmarje pri Jelšah 5
145 Šmartno ob Paki 3
146 Šoštanj 6
147 Štore 2
148 Črenšovci 0
149 Črna na Koroškem 2
150 Črnomelj 9
SYSMISS 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
959 1 150 68.4213 37.9876

Vrednosti spremenljivk od 1 do 150

VELNAS Velikost naselja

Vrednost 732 Frekvenca
1 hisa na samem, zaselek ali manjsa vas z do 500 prebivalcev 295
2 vas, kraj, trg z nad 500 do 2000 prebivalci 135
3 kraj z nad 2000 do 4000 prebivalci 55
4 kraj z nad 4000 do 10.000 prebivalci 108
5 kraj z nad 10.000 do 50.000 prebivalcev 137
6 kraj z nad 50.000 prebivalci (Ljubljana, Maribor) 232
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
962 1 6 3.36694 2.02211

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

WUTEZ Poststratifikacijska utez

Vrednost 741 Frekvenca
0.439344 19
0.458326 35
0.484083 43
0.495169 59
0.516564 74
0.545594 56
0.556346 13
0.590021 12
0.615514 38
0.627039 53
0.650104 27
0.664993 55
0.693725 38
0.732711 49
0.747151 9
0.805735 3
0.840549 1
0.842088 45
1.02031 1
1.24094 23
1.29456 9
1.36731 25
1.57142 17
1.61561 54
1.66654 41
1.68541 23
1.73854 10
1.78013 21
1.83624 16
2.04586 27
2.11035 20
2.1697 29
2.26344 4
2.39064 8
2.74751 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
962 0.439344 2.74751 0.99925 0.584636

Vrednosti spremenljivk od 0.439344 do 2.74751

Gradiva o izvedbi raziskave

  1. Toš, Niko (2000). PBSI0004 - Vprašalnik PBSI0004 [vprašalnik].

Rezultati raziskave

  1. Toš, Niko (2000). PBSI0004 - POLITBAROMETER 4/00 Poročilo o meritvi, ki je bila opravljena od 17. do 19. aprila 2000 [ostali dokumenti].

Povezane objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Toš, N. (2001). PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: PBSI0004. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0004_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2001

SORODNE RAZISKAVE

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI9912 - Politbarometer PB12/99, Slovenija: December 1999

PBSI9911 - Politbarometer PB11/99, Slovenija: November 1999

PBSI9910 - Politbarometer PB10/99, Slovenija: Oktober 1999

PBSI9909 - Politbarometer PB9/99, Slovenija: September 1999

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI9906 - Politbarometer PB6/99, Slovenija: Junij 1999

PBSI9905 - Politbarometer PB5/99, Slovenija: Maj 1999

PBSI9904 - Politbarometer PB4/99, Slovenija: April 1999

PBSI9903 - Politbarometer PB3/99, Slovenija: Marec 1999

PBSI9902 - Politbarometer PB2/99, Slovenija: Februar 1999

PBSI9901 - Politbarometer PB1/99, Slovenija: Januar 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

PBSI9812 - Politbarometer PB12/98, Slovenija: December 1998

PBSI9811 - Politbarometer PB11/98, Slovenija: November 1998

PBSI9810 - Politbarometer PB10/98, Slovenija: Oktober 1998

PBSI9809 - Politbarometer PB9/98, Slovenija: September 1998

PBSI9807 - Politbarometer PB7/98, Slovenija: Julij 1998

PBSI9806 - Politbarometer PB6/98, Slovenija: Junij 1998

PBSI9805 - Politbarometer PB5/98, Slovenija: Maj 1998

PBSI9804 - Politbarometer PB4/98, Slovenija: April 1998

PBSI9803 - Politbarometer PB3/98, Slovenija: Marec 1998

PBSI9802 - Politbarometer PB2/98, Slovenija: Februar 1998

PBSI9801 - Politbarometer PB1/98, Slovenija: Januar 1998

PBSI9712 - Politbarometer PB12/97, Slovenija: December 1997

PBSI9711 - Politbarometer PB11/97, Slovenija: November 1997

PBSI9710 - Politbarometer PB10/97, Slovenija: Oktober 1997

PBSI9709 - Politbarometer PB09/97, Slovenija: September 1997

PBSI9707 - Politbarometer PB07/97, Slovenija: Julij 1997

PBSI9706 - Politbarometer PB06/97, Slovenija: Junij 1997

PBSI9705 - Politbarometer PB05/97, Slovenija: Maj 1997

PBSI9704 - Politbarometer PB04/97, Slovenija: April 1997

PBSI9703 - Politbarometer PB03/97, Slovenija: Marec 1997

PBSI9702 - Politbarometer PB02/97, Slovenija: Februar 1997

PBSI9701 - Politbarometer PB01/97, Slovenija: Januar 1997

PBSI9612 - Politbarometer PB12/96., Slovenija: December 1996

PBSI9611 - Politbarometer PB11/96, Slovenija: November 1996

PBSI9610 - Politbarometer PB10/96, Slovenija: Oktober 1996

PBSI9609 - Politbarometer PB09/96, Slovenija: September 1996

PBSI9607 - Politbarometer PB07/96, Slovenija: Julij 1996

PBSI9606 - Politbarometer PB06/96, Slovenija: Junij 1996

PBSI9605 - Politbarometer PB05/96, Slovenija: Maj 1996

PBSI9604 - Politbarometer PB04/96, Slovenija: April 1996

PBSI9603 - Politbarometer PB03/96, Slovenija: Marec 1996

PBSI9602 - Politbarometer PB02/96, Slovenija: Februar 1996

PBSI9601 - Politbarometer PB01/96, Slovenija: Januar 1996

PBSI9512 - Politbarometer PB12/95, Slovenija: December 1995

PBSI9511 - Politbarometer PB11/95, Slovenija: November 1995

PBSI9510 - Politbarometer PB10/95, Slovenija: Oktober 1995

PBSI9509 - Politbarometer PB9/95, Slovenija: September 1995

PBSI9507 - Politbarometer PB7/95, Slovenija: Julij 1995

PBSI9506 - Politbarometer PB6/95, Slovenija: Junij 1995

PBSI9505 - Politbarometer PB5/95, Slovenija: Maj 1995

PBSI9504 - Politbarometer PB4/95, Slovenija: April 1995

PBSI9503 - Politbarometer PB3/95, Slovenija: Marec 1995

PBSI9502 - Politbarometer PB2/95, Slovenija: Februar 1995

PBSI9501 - Politbarometer PB1/95, Slovenija: Januar 1995

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si