ADP Catalogue

Date of the last change of the catalog: 20.06.2024

To search ADP catalog there are two available methods:

  • Use menus on the left side
  • For advanced search use Nesstar

List of studies by topic INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE

Study ID Title of the study
ADPUSE16 Anketa o zadovoljstvu uporabnikov ADP, 2016
BGP Mediana Branost, Gledanost, Poslušanost: Opis serije
BGP01 Mediana Branost, Gledanost, Poslušanost
BGP99 Mediana Branost, Gledanost, Poslušanost
BRANST01 Anketa o bralnih navadah in angažiranosti študentov
CESTE Socialno prostorski vpliv avtocest v Sloveniji: Opis serije
CESTE02 Socialno prostorski vpliv avtocest v Sloveniji, 2002
ESS06 Evropska družboslovna raziskava 2006
ESS08 Evropska družboslovna raziskava 2008
MEDIA89 Slovensko javno mnenje 1989: Media
MEDIA92 Slovensko javno mnenje 1992: Media
MKS62 Anketa o masovnih komunikacijskih sredstvih (MKS) 1962
MM025 Mediana Multimedija - maj 2002: Dnevno spremljanje tiskanih medijev, televizije in uporabe interneta
MP14 Raziskava medijske pismenosti v Sloveniji 2014
MPPV16 Mediji in predšolski otroci v Sloveniji, 2016
MPSS16 Mediji in srednješolci v Sloveniji 2016
PV_94 Propaganda v vojni
RISWWW01 Raba interneta v Sloveniji, 2001: Anketa uporabnikov svetovnega spleta
RISZAV00 Raba interneta v Sloveniji (RIS), 2000/2001: Anketa med šolskimi zavodi
RISZAV97 Raba interneta v Sloveniji: Anketa med šolskimi zavodi, 1997
RISZAV98 Raba interneta v Sloveniji: Anketa med šolskimi zavodi, 1998
RISZAV99 Raba Interneta v Sloveniji (RIS): Anketa med šolskimi zavodi, 1999
RMM_92 Vloga množičnih medijev v srbsko-hrvaškem konfliktu
STILI01 Življenjski stili v medijski družbi 2001
SUTR0909 Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji
SUTR1009 Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve
SUTR1111 Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference
SUTR1209 Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji
SUTR1309 Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji
SUTR1407 Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji
TKA67 Televizija in kulturne aktivnosti 1967
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si