ADP Catalogue

Date of the last change of the catalog: 11.03.2021

List of studies by topic INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE

Study ID Title of the study
ADPUSE16 Anketa o zadovoljstvu uporabnikov ADP, 2016
BGP Mediana Branost, Gledanost, Poslušanost: Opis serije
BGP01 Mediana Branost, Gledanost, Poslušanost
BGP92 Mediana, 1992
BGP93 Mediana, 1993
BGP94 Mediana, 1994
BGP95 Mediana, 1995
BGP96 Mediana, 1996
BGP97 Mediana, 1997
BGP99 Mediana Branost, Gledanost, Poslušanost
BRANST01 Anketa o bralnih navadah in angažiranosti študentov
CESTE Socialno prostorski vpliv avtocest v Sloveniji: Opis serije
CESTE02 Socialno prostorski vpliv avtocest v Sloveniji, 2002
ESS06 Evropska družboslovna raziskava 2006
ESS08 Evropska družboslovna raziskava 2008
MEDIA89 Slovensko javno mnenje 1989: Media
MEDIA92 Slovensko javno mnenje 1992: Media
MIM99 Mladi in mediji: Raziskava študentov 3. in 4. letnika (pri predmetu Raziskovanje javnega mnenja)
MKS62 Anketa o masovnih komunikacijskih sredstvih (MKS) 1962
MM025 Mediana Multimedija - maj 2002: Dnevno spremljanje tiskanih medijev, televizije in uporabe interneta
MP14 Raziskava medijske pismenosti v Sloveniji 2014
MPPV16 Mediji in predšolski otroci v Sloveniji, 2016
MPSS16 Mediji in srednješolci v Sloveniji 2016
PIMJP97 Pripravljenost za izražanje mnenja in javno participacijo: Raziskava študentov 3. in 4. letnika (pri predmetu Raziskovanje javnega mnenja)
PSIMV99 Pogled študentov na informativne medijske vsebine: Raziskava študentov 3. in 4. letnika (pri predmetu Raziskovanje javnega mnenja)
PV_94 Propaganda v vojni
RISGOS00 Raba interneta v Sloveniji, 2000: Anketa med gospodinjstvi
RISGOS96 Raba interneta v Sloveniji, 1996: Anketa med gospodinjstvi
RISGOS97 Raba interneta v Sloveniji, 1997: Anketa med gospodinjstvi
RISGOS98 Raba interneta v Sloveniji, 1998: Anketa med gospodinjstvi
RISGOS99 Raba interneta v Sloveniji, 1999: Anketa med gospodinjstvi
RISPOD00 Raba interneta v Sloveniji, 2000: Anketa med podjetji
RISPOD96 Raba interneta v Sloveniji, 1996: Anketa med podjetji
RISPOD97 Raba interneta v Sloveniji, 1997: Anketa med podjetji
RISPOD98 Raba interneta v Sloveniji (RIS): Anketa med podjetji, 1998
RISPOD99 Raba interneta v Sloveniji, 1997: Anketa med podjetji
RISWWW00 Raba interneta v Sloveniji, 2000: Anketa WWW uporabnikov
RISWWW01 Raba interneta v Sloveniji, 2001: Anketa uporabnikov svetovnega spleta
RISWWW96 Raba interneta v Sloveniji 1996: Anketa uporabnikov svetovnega spleta
RISWWW97 Raba interneta v Sloveniji 1997: Anketa uporabnikov svetovnega spleta
RISWWW98 Raba interneta v Sloveniji 1998: Anketa uporabnikov svetovnega spleta
RISWWW99 Raba interneta v Sloveniji 1997: Anketa uporabnikov svetovnega spleta
RISZAV00 Raba interneta v Sloveniji (RIS), 2000/2001: Anketa med šolskimi zavodi
RISZAV97 Raba interneta v Sloveniji: Anketa med šolskimi zavodi, 1997
RISZAV98 Raba interneta v Sloveniji: Anketa med šolskimi zavodi, 1998
RISZAV99 Raba Interneta v Sloveniji (RIS): Anketa med šolskimi zavodi, 1999
RMM_92 Vloga množičnih medijev v srbsko-hrvaškem konfliktu
RPIM98 Raziskava o pripravljenosti izražanja mnenja: Raziskava študentov 3. in 4. letnika (pri predmetu Raziskovanje javnega mnenja)
RPNM99 Raziskava o problematiki nasilja v medijih: Raziskava študentov 3. letnika (pri predmetu Raziskovanje javnega mnenja)
RTVSPR76 Pretok sporočil na radiu in televiziji
STILI01 Življenjski stili v medijski družbi 2001
SUTR0909 Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji
SUTR1009 Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve
SUTR1111 Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference
SUTR1209 Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji
SUTR1309 Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji
SUTR1407 Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji
TANJUG Nasprotovanje enosmernemu toku novic v svetu: Primer Tanjuga
TKA67 Televizija in kulturne aktivnosti 1967
TP73 Tuje postaje 1973
TP83 Tuje postaje 1983
TVVSEB74 Socializacijske vsebine na televiziji
ZASEBN99 Raziskavo o varstvu zasebnosti na internetu in zanimanju uporabnikov interneta za politične zadeve: Raziskava študentov 4. letnika (pri predmetu Raziskovanje javnega mnenja)
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si