Katalog ADP

Datum zadnje spremembe kataloga: 16.10.2019

Seznam raziskav za področje INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE

ID raziskave Naslov raziskave
ADPUSE16 Anketa o zadovoljstvu uporabnikov ADP, 2016
BGP Mediana Branost, Gledanost, Poslušanost: Opis serije
BGP01 Mediana Branost, Gledanost, Poslušanost
BGP99 Mediana Branost, Gledanost, Poslušanost
BGP97 Mediana, 1997
BGP96 Mediana, 1996
BGP95 Mediana, 1995
BGP94 Mediana, 1994
BGP93 Mediana, 1993
BGP92 Mediana, 1992
BRANST01 Anketa o bralnih navadah in angažiranosti študentov
CESTE Socialno prostorski vpliv avtocest v Sloveniji: Opis serije
CESTE02 Socialno prostorski vpliv avtocest v Sloveniji, 2002
ESS08 Evropska družboslovna raziskava 2008
ESS06 Evropska družboslovna raziskava 2006
MEDIA92 Slovensko javno mnenje 1992: Media
MEDIA89 Slovensko javno mnenje 1989: Media
MIM99 Mladi in mediji: Raziskava študentov 3. in 4. letnika (pri predmetu Raziskovanje javnega mnenja)
MKS62 Anketa o masovnih komunikacijskih sredstvih (MKS) 1962
MM025 Mediana Multimedija - maj 2002: Dnevno spremljanje tiskanih medijev, televizije in uporabe interneta
MP14 Raziskava medijske pismenosti v Sloveniji 2014
MPPV16 Mediji in predšolski otroci v Sloveniji, 2016
MPSS16 Mediji in srednješolci v Sloveniji 2016
PIMJP97 Pripravljenost za izražanje mnenja in javno participacijo: Raziskava študentov 3. in 4. letnika (pri predmetu Raziskovanje javnega mnenja)
PSIMV99 Pogled študentov na informativne medijske vsebine: Raziskava študentov 3. in 4. letnika (pri predmetu Raziskovanje javnega mnenja)
PV_94 Propaganda v vojni
RISGOS00 Raba interneta v Sloveniji, 2000: Anketa med gospodinjstvi
RISGOS99 Raba interneta v Sloveniji, 1999: Anketa med gospodinjstvi
RISGOS98 Raba interneta v Sloveniji, 1998: Anketa med gospodinjstvi
RISGOS97 Raba interneta v Sloveniji, 1997: Anketa med gospodinjstvi
RISGOS96 Raba interneta v Sloveniji, 1996: Anketa med gospodinjstvi
RISPOD00 Raba interneta v Sloveniji, 2000: Anketa med podjetji
RISPOD99 Raba interneta v Sloveniji, 1997: Anketa med podjetji
RISPOD98 Raba interneta v Sloveniji (RIS): Anketa med podjetji, 1998
RISPOD97 Raba interneta v Sloveniji, 1997: Anketa med podjetji
RISPOD96 Raba interneta v Sloveniji, 1996: Anketa med podjetji
RISWWW01 Raba interneta v Sloveniji, 2001: Anketa uporabnikov svetovnega spleta
RISWWW00 Raba interneta v Sloveniji, 2000: Anketa WWW uporabnikov
RISWWW99 Raba interneta v Sloveniji 1997: Anketa uporabnikov svetovnega spleta
RISWWW98 Raba interneta v Sloveniji 1998: Anketa uporabnikov svetovnega spleta
RISWWW97 Raba interneta v Sloveniji 1997: Anketa uporabnikov svetovnega spleta
RISWWW96 Raba interneta v Sloveniji 1996: Anketa uporabnikov svetovnega spleta
RISZAV00 Raba interneta v Sloveniji (RIS), 2000/2001: Anketa med šolskimi zavodi
RISZAV99 Raba Interneta v Sloveniji (RIS): Anketa med šolskimi zavodi, 1999
RISZAV98 Raba interneta v Sloveniji: Anketa med šolskimi zavodi, 1998
RISZAV97 Raba interneta v Sloveniji: Anketa med šolskimi zavodi, 1997
RMM_92 Vloga množičnih medijev v srbsko-hrvaškem konfliktu
RPIM98 Raziskava o pripravljenosti izražanja mnenja: Raziskava študentov 3. in 4. letnika (pri predmetu Raziskovanje javnega mnenja)
RPNM99 Raziskava o problematiki nasilja v medijih: Raziskava študentov 3. letnika (pri predmetu Raziskovanje javnega mnenja)
RTVSPR76 Pretok sporočil na radiu in televiziji
STILI01 Življenjski stili v medijski družbi 2001
SUTR1407 Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji
SUTR1309 Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji
SUTR1209 Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji
SUTR1111 Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference
SUTR1009 Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve
SUTR0909 Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji
TANJUG Nasprotovanje enosmernemu toku novic v svetu: Primer Tanjuga
TKA67 Televizija in kulturne aktivnosti 1967
TP83 Tuje postaje 1983
TP73 Tuje postaje 1973
TVVSEB74 Socializacijske vsebine na televiziji
ZASEBN99 Raziskavo o varstvu zasebnosti na internetu in zanimanju uporabnikov interneta za politične zadeve: Raziskava študentov 4. letnika (pri predmetu Raziskovanje javnega mnenja)
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si