Slovenci in vojaško-obrambni ter obramboslovni poklic, 1985

Basic Study Information

ADP - IDNo: SLOOBR85
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SLOOBR85_V1
Main author(s):
 • Bebler, Anton
Co-workers:
 • Ivančič, Angela
 • Makarovič, Jan
 • Žvokelj, Marko
 • Kromar, Brane
Data file producer:
ORC - Obramboslovni raziskovalni center, Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo, Univerza Edvarda Kardelja v Ljubljani (Ljubljana; 1986)

Funding agency:

Raziskovalni inštitut FSPN
Republiška raziskovalna skupnost

Project number:

no information

Series:
 • SLOOBR/Slovenci in vojaško-obrambni ter obramboslovni poklic

  Triletni raziskovalni projekt obravnava odnos mladih v SR Sloveniji do vojaških poklicev in njihovo pripravljenost za vključevanje v te poklice. Projekt zajema tisti del populacije, iz katerih izhajajo možni kandidati za vojaške šole.

Study Content

Keywords:

vpliv ocen na odločitev o nadaljnem šolanju, poznavanje poklica, razvrstitev poklicev po cenjenosti, ocena sposobnosti za opravljanje določenega poklica, informiranost o vojaško-obrambnih poklicih, oblike posredovanja informacij o vojaško-obrambnih poklicih, prejemanje štipendije, pripravljenost in želja za izobraževanje vojaško-obrambnega poklica, odločitev za vojaško-obrambni poklic, reakcija staršev ob odločitvi za vojaško-obrambni poklic, navedba poklica kot dosežek življenjskega cilja, mnenje o različnih izraženih značilnostih pri vojaškem poklicu, ocena ugodnosti poklica vojaškega starešine, odklon mladine od poklica vojaškega starešine, samoocena sposobnosti in lastnosti, pomembnost vrednot za posameznika, bratstvo in enotnost jugoslovanskih narodov, narodna pripadnost, mir v svetu, varnost domovine, svoboda posameznika, vzorniki, družbena kriza, varnost Jugoslavije, najučinkovitejša obramba Jugoslavije, jedrska vojna, mirovna gibanja, funkcije v socialistični mladini, članstvo v organizacijah (samoupravni organi šolske ustanove ali študentskega doma, ZKS), vpliv staršev, šole, poklicne svetovalnice in drugih pri posameznikovi izbiri poklica, učni uspeh, mladinska delovna akcija, sodelovanje v interesnih dejavnostih, vključenost staršev v zvezo komunistov

Keywords ELSST:
MEDNARODNA POLITIKA, ORGANIZACIJA, VOJAŠKO IZOBRAŽEVANJE, VOJAŠKO OSEBJE, POKLIC , POKLIC

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - mednarodna politika in organizacije
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
SOCIODEMOGRAFSKE ZNAČILNOSTI UČENCEV
POKLICNE ASPIRACIJE
VREDNOTENJE VOJAŠKIH POKLICEV
SEZNANJENOST Z VOJAŠKIMI POKLICI
VIRI in VSEBINE INFORMACIJ
UGODNOSTI PRI USPODABLJANJU ZA VOJŠAKE POKLICE in DELA VOJAŠKIH STAREŠIN
IDEOLOŠKI DEJAVNIKI
VREDNOSTNA ORIENTACIJA MLADIH


Abstract:

Raziskava je del triletnega raziskovalnega projekta "Slovenci in vojaški poklic". Obravnava odnos mladine v SR Sloveniji do vojaških poklicev in njihovo pripravljenost za vključevanje v te poklice. Raziskava se omejuje na tisti del populacije, iz katerih izhajajo možni kandidati za vojaške šole. Namen raziskave je pojasniti tiste subjektivne in objektivne dejavnike, ki so povezani z vključevanjem mladih v vojaške poklice, ki jih pri njihovem odločanju vzpodbujajo ali zavirajo. Predvsem pa smo želeli izpostaviti povezanost odnosa do vojaških poklicev in pripravljenosti za šolanje z zajetimi nekaterimi sociološkimi kot psihološkimi razsežnostmi izbire poklica.

Methodology


Collection date: december, 1985
Date of production: 1986
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Vključeni: Mladi del populacije, iz katerih izhajajo možni kandidati za vojaške poklice. To so učenci in učenke zaključnih razredov osnovnih šol, srednjih in nadaljevalnih programov srednjega usmerjenega izobraževanja.

Excluded: no information
Data collected by:

Obramboslovni raziskovalni center, Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo

Sampling procedure:

Vzorec predstavlja 2500 respondentov (1600 osnovnošolcev in 900 srednješolcev). V vzorec so zajeti učenci 8. razredov osnovnih šol in dijaki 4. razredov srednjih šol.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: SLOOBR85 - Slovenci in vojaško-obrambni ter obramboslovni poklic 1985 - podatki za osnovnošolce [datoteka podatkov], 1985

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 291
 • number of units: 1293

Title of Data file: SLOOBR85 - Slovenci in vojaško-obrambni ter obramboslovni poklic 1985 - podatki za srednješolce [datoteka podatkov], 1985

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 347
 • number of units: 691

Title of Data file: SLOOBR85 - Slovenci in vojaško-obrambni ter obramboslovni poklic 1985 - podatki za srednješolce - Tacen [datoteka podatkov], 1985

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 346
 • number of units: 77

Variable list

SOLA

Value 13 Frequency
0 123
1 141
2 162
3 176
4 142
5 154
6 112
7 89
8 93
9 101
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 9

ZAP

Value 22 Frequency
0 102
1 150
2 146
3 144
4 141
5 136
6 130
7 125
8 112
9 107
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 9

OBCINA

Value 31 Frequency
0 145
1 111
2 130
3 168
4 52
5 167
6 183
7 144
8 120
9 73
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 9

SOLA

Value 1291 Frequency
0 123
1 141
2 162
3 176
4 142
5 154
6 112
7 89
8 93
9 101
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 9

ZAP

Value 2290 Frequency
0 102
1 150
2 146
3 144
4 141
5 136
6 130
7 125
8 112
9 107
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 9

OBCINA

Value 3289 Frequency
0 145
1 111
2 130
3 168
4 52
5 167
6 183
7 144
8 120
9 73
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 9

ID

Value 4288 Frequency
1 1293
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 1 to 1

ASPIR

Value 5287 Frequency
0 2
1 1058
2 106
3 15
4 16
5 10
6 85
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1292 1

Valid range from 0 to 6

LETA

Value 6286 Frequency
0 124
2 25
3 367
4 765
5 4
6 2
8 2
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1289 4

Valid range from 0 to 8

VIPSEZN 2. vprašanje - seznanjenost s poklicem

Value 7285 Frequency
0 15
1 875
3 376
9 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 9

VIPVESEL 2. vprašanje - veselje do poklica

Value 8284 Frequency
0 15
1 163
3 1088
9 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 9

VIPMATER 2. vprašanje - materialni pogoji šolanja

Value 9283 Frequency
0 15
1 1196
3 55
9 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 9

VIPSOBLI 2. vprašanje - možnost šolanja v bližini doma

Value 10282 Frequency
0 15
1 867
3 384
9 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 9

VIPNASV 2. vprašanje - nasvet strokovnjakov za poklicno usmerjanje

Value 11281 Frequency
0 15
1 1201
3 50
9 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 9

VIPZELJE 2. vprašanje - želje staršev

Value 12280 Frequency
0 15
1 1140
3 111
9 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 9

VIPSTIP 2. vprašanje - možnost pridobitve štipendije

Value 13279 Frequency
0 15
1 1002
3 249
9 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 9

VIPZAPBL 2. vprašanje - možnost zaposlitve v bližini doma

Value 14278 Frequency
0 15
1 908
3 343
9 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 9

VIPSTARI 2. vprašanje - eden od staršev že opravlja ta poklic

Value 15277 Frequency
0 15
1 1157
3 93
5 1
9 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 9

VIPPRIJ 2. vprašanje - prijatelj, sošolec se je tudi odločil za ta poklic

Value 16276 Frequency
0 15
1 1164
3 87
9 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 9

VIPTAKOJ 2. vprašanje - možnost takojšnje zaposlitve po končanem šolanju

Value 17275 Frequency
0 15
1 1010
3 241
9 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 9

VIPNADSO 2. vprašanje - možnost za nadaljevanje šolanja

Value 18274 Frequency
0 15
1 922
3 329
9 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 9

VIPDRUGO 2. vprašanje - drugo

Value 19273 Frequency
0 15
1 1210
3 41
9 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 9

DPEKON 3. vprašanje - ekonomski tehnik

Value 20272 Frequency
0 8
1 929
3 356
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 3

DPKMET 3. vprašanje - kmetijski tehnik

Value 21271 Frequency
0 8
1 1061
3 224
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 3

DPMILIC 3. vprašanje - miličnik

Value 22270 Frequency
0 8
1 641
3 644
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 3

DPOFICIR 3. vprašanje - nižji oficir JLA

Value 23269 Frequency
0 8
1 1171
3 114
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 3

DPPROMET 3. vprašanje - prometni tehnik

Value 24268 Frequency
0 8
1 1228
3 57
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 3

DPSTROJ 3. vprašanje - strojni tehnik

Value 25267 Frequency
0 8
1 937
3 348
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 3

DPTURIST 3. vprašanje - turistični tehnik

Value 26266 Frequency
0 8
1 1102
3 183
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 3

DPUCIT 3. vprašanje - učitelj

Value 27265 Frequency
0 8
1 337
3 948
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 3

DPZDRAV 3. vprašanje - zdravstveni tehnik

Value 28264 Frequency
0 8
1 994
3 291
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 3

VCEKON 4. vprašanje - ekonomski tehnik

Value 29263 Frequency
0 81
1 137
2 131
3 167
4 165
5 169
6 130
7 108
8 106
9 99
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 9

VCKMET 4. vprašanje - kmetijski tehnik

Value 30262 Frequency
0 276
1 79
2 84
3 92
4 106
5 98
6 117
7 132
8 143
9 166
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 9

VCMILIC 4. vprašanje - miličnik

Value 31261 Frequency
0 135
1 111
2 161
3 129
4 125
5 122
6 120
7 108
8 111
9 171
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 9

VCOFICIR 4. vprašanje - nižji oficir JLA

Value 32260 Frequency
0 263
1 70
2 91
3 102
4 114
5 105
6 107
7 137
8 130
9 174
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 9

VCPROMET 4. vprašanje - prometni tehnik

Value 33259 Frequency
0 131
1 8
2 40
3 73
4 92
5 118
6 163
7 218
8 254
9 196
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 9

VCRACUN 4. vprašanje - računalniški tehnik

Value 34258 Frequency
0 92
1 240
2 201
3 152
4 147
5 130
6 112
7 84
8 70
9 65
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 9

VCSTROJ 4. vprašanje - strojni tehnik

Value 35257 Frequency
0 134
1 178
2 99
3 96
4 80
5 122
6 164
7 137
8 150
9 133
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 9

VCTURIST 4. vprašanje - turistični tehnik

Value 36256 Frequency
0 107
1 114
2 133
3 144
4 163
5 137
6 145
7 136
8 120
9 94
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 9

VCUCIT 4. vprašanje - učitelj

Value 37255 Frequency
0 184
1 87
2 161
3 139
4 145
5 131
6 113
7 121
8 98
9 114
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 9

VCZDRAV 4. vprašanje - zdravstveni tehnik

Value 38254 Frequency
0 62
1 256
2 179
3 189
4 140
5 136
6 98
7 90
8 89
9 54
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 9

CSEKON 5. vprašanje - ekonomski tehnik

Value 39253 Frequency
0 8
1 779
3 506
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 3

CSKMET 5. vprašanje - kmetijski tehnik

Value 40252 Frequency
0 7
1 873
3 413
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 3

CSMILIC 5. vprašanje - miličnik

Value 41251 Frequency
0 7
1 1002
3 284
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 3

CSOFICIR 5. vprašanje - nižji oficir JLA

Value 42250 Frequency
0 7
1 1123
3 163
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 3

CSPROMET 5. vprašanje - prometni tehnik

Value 43249 Frequency
0 7
1 1146
3 140
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 3

CSRACUN 5. vprašanje - računalniški tehnik

Value 44248 Frequency
0 7
1 1001
3 285
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 3

CSSTROJ 5. vprašanje - strojni tehnik

Value 45247 Frequency
0 7
1 808
3 477
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1292 1

Valid range from 0 to 3

CSTURIST 5. vprašanje - turistični tehnik

Value 46246 Frequency
0 7
1 845
3 441
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 3

CSUCIT 5. vprašanje - učitelj

Value 47245 Frequency
0 7
1 944
3 342
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 3

CSZDRAV 5. vprašanje - zdravstveni tehnik

Value 48244 Frequency
0 7
1 999
3 287
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 3

TZEKONOM 6. vprašanje - ekonomski tehnik

Value 49243 Frequency
0 7
1 618
3 667
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1292 1

Valid range from 0 to 3

TZKMET 6. vprašanje - kmetijski tehnik

Value 50242 Frequency
0 7
1 1088
3 198
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 3

TZMILIC 6. vprašanje - miličnik

Value 51241 Frequency
0 7
1 1147
3 139
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 3

TZOFICIR 6. vprašanje - nižji oficir JLA

Value 52240 Frequency
0 7
1 1160
3 126
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 3

TZPROMET 6. vprašanje - prometni tehnik

Value 53239 Frequency
0 7
1 1176
3 110
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 3

TZRACUN 6. vprašanje - računalniški tehnik

Value 54238 Frequency
0 7
1 875
3 411
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 3

TZSTROJ 6. vprašanje - strojni tehnik

Value 55237 Frequency
0 7
1 1124
3 162
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 3

TZTURIST 6. vprašanje - turistični tehnik

Value 56236 Frequency
0 7
1 953
3 333
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 3

TZUCIT 6. vprašanje - učitelj

Value 57235 Frequency
0 7
1 528
3 758
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 3

TZZDRAV 6. vprašanje - zdravstveni tehnik

Value 58234 Frequency
0 7
1 666
3 620
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 3

VSOCE 7. vprašanje - moj oče

Value 59233 Frequency
0 13
1 317
3 33
9 930
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 9

VSBRAT 7. vprašanje - moj brat

Value 60232 Frequency
0 13
1 343
3 7
9 930
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 9

VSSOROD 7. vprašanje - sorodnik

Value 61231 Frequency
0 13
1 216
3 134
9 930
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 9

VSPRIJ 7. vprašanje - družinski prijatelj ali znanec

Value 62230 Frequency
0 13
1 192
3 158
9 930
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 9

VSPRIOCE 7. vprašanje - prijateljev oče ali sorodnik

Value 63229 Frequency
0 13
1 271
3 79
9 930
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 9

VSDRUG 7. vprašanje - kdo drug

Value 64228 Frequency
0 13
1 341
3 9
9 930
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 9

STKAR1

Value 65227 Frequency
2 1293
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 2 to 2

SOSOLEC 8. vprašanje

Value 66226 Frequency
0 3
1 295
2 614
3 380
4 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 4

OPUSTIL 9. vprašanje

Value 67225 Frequency
0 4
1 68
2 700
3 521
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 3

UGLED 10. vprašanje

Value 68224 Frequency
0 5
1 14
2 71
3 133
4 16
5 22
6 241
7 791
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 7

INFRADIO 11. vprašanje - iz radijskih oddaj

Value 69223 Frequency
0 1
1 929
3 336
9 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 9

INFTV 11. vprašanje - iz televizijskih oddaj

Value 70222 Frequency
0 1
1 278
3 987
9 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 9

INFTISK 11. vprašanje - iz časopisov in revij

Value 71221 Frequency
0 1
1 701
3 564
9 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 9

INFLEPAK 11. vprašanje - iz lepakov in prospektov o vojaških šolah

Value 72220 Frequency
0 1
1 1002
3 263
9 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 9

INFFILM 11. vprašanje - iz filmov

Value 73219 Frequency
0 1
1 686
3 579
9 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 9

INFPRED 11. vprašanje - na predavanjih o vojaških šolah in poklicih

Value 74218 Frequency
0 1
1 695
3 570
9 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 9

INFOBR 11. vprašanje - pri šolskem predmetu "Obramba in zaščita"

Value 75217 Frequency
0 1
1 1010
3 255
9 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 9

INFSOLA 11. vprašanje - v šoli, pri izvajanju obrambnih aktivnosti

Value 76216 Frequency
0 1
1 1106
3 159
9 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 9

INFSTARS 11. vprašanje - od staršev, prijateljev, sorodnikov in znancev

Value 77215 Frequency
0 1
1 1062
3 203
9 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 9

INFVOJAS 11. vprašanje - na obiskih v vojašnici

Value 78214 Frequency
0 1
1 764
3 501
9 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 9

INFDRUGO 11. vprašanje - drugje

Value 79213 Frequency
0 1
1 1257
3 8
9 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 9

PRPISAN 12. vprašanje - pisana beseda

Value 80212 Frequency
0 2
1 1132
2 1
3 76
9 82
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 9

PRSLIKA 12. vprašanje - slikovni material

Value 81211 Frequency
0 2
1 910
3 299
9 82
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 9

PRPREDAV 12. vprašanje - predavanje

Value 82210 Frequency
0 2
1 844
3 365
9 82
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 9

PROGLED 12. vprašanje - ogled vojašnice

Value 83209 Frequency
0 2
1 511
3 698
9 82
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 9

PRRAZG 12. vprašanje - razgovor s strokovnjakom s tega področja

Value 84208 Frequency
0 2
1 838
3 370
9 83
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 9

PRFILM 12. vprašanje - filmski prikaz

Value 85207 Frequency
0 2
1 457
3 752
9 82
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 9

PRAKTIV 12. vprašanje - seznanjanje s poklici ob lastnih aktivnostih (npr. obrambni krožek)

Value 86206 Frequency
0 2
1 1048
3 161
9 82
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 9

PRDRUGO 12. vprašanje - drugo

Value 87205 Frequency
0 2
1 1203
3 5
9 83
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 9

PONACIN 13. vprašanje - o načinu šolanja za vojaške poklice

Value 88204 Frequency
0 16
1 446
2 1
3 295
9 535
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 9

POPOGOJ 13. vprašanje - o pogojih za vključevanje v šolanje za vojaške poklice

Value 89203 Frequency
0 16
1 530
3 212
9 535
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 9

PODELO 13. vprašanje - o delu oficirjev v JLA

Value 90202 Frequency
0 16
1 504
3 238
9 535
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 9

POTEH 13. vprašanje - o vojaški tehniki

Value 91201 Frequency
0 16
1 532
3 210
9 535
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 9

POPRAVIC 13. vprašanje - o pravicah in dolžnostih oficifjev v JLA

Value 92200 Frequency
0 16
1 505
3 237
9 535
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 9

POUGODNO 13. vprašanje - o ugodnostih, ki jih nudi vojaški poklic

Value 93199 Frequency
0 17
1 479
3 263
9 534
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 9

PODRUGO 13. vprašanje - drugo

Value 94198 Frequency
0 16
1 738
3 4
9 535
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 9

PONIC 13. vprašanje - dobil sem vse informacije, ki sem jih potreboval

Value 95197 Frequency
0 17
1 692
2 1
3 50
9 533
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 9

STIPEND 14. vprašanje

Value 96196 Frequency
0 9
1 392
2 891
3 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 3

SLISAL 15. vprašanje

Value 97195 Frequency
0 4
1 526
2 761
3 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 3

PRIPRAV 16. vprašanje

Value 98194 Frequency
0 6
1 146
2 60
3 718
4 363
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 4

CEPODOF 17. vprašanje - nižji oficir (podoficir) JLA

Value 99193 Frequency
0 678
1 478
3 136
6 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 6

CEOFICIR 17. vprašanje - oficir JLA

Value 100192 Frequency
0 679
1 335
3 279
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 3

CEOBRAMB 17. vprašanje - strokovnjak na področju splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite (obramboslovec)

Value 101191 Frequency
0 679
1 443
3 171
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 3

CEKOP 18. vprašanje - vojaška akademija kopenske vojske

Value 102190 Frequency
0 740
1 348
3 135
9 70
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 9

CETEH 18. vprašanje - tehniška vojaška akademijia kopenske vojske

Value 103189 Frequency
0 740
1 384
3 99
9 70
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 9

CEMORJE 18. vprašanje - mornariška vojaška akademija

Value 104188 Frequency
0 740
1 329
3 154
9 70
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 9

CELETALO 18. vprašanje - letalska vojaška akademija

Value 105187 Frequency
0 740
1 350
3 133
9 70
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 9

CELETEH 18. vprašanje - letalsko-tehniška vojaška akademija

Value 106186 Frequency
0 740
1 409
3 74
9 70
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 9

CEFSPN 18. vprašanje - oddelek za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito na Fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo

Value 107185 Frequency
0 740
1 398
3 85
9 70
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 9

CEJLA 19. vprašanje - v enotah in ustanovah JLA

Value 108184 Frequency
0 739
1 188
3 239
9 127
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 9

CETO 19. vprašanje - v enotah in štabih teritorialne obrambe

Value 109183 Frequency
0 739
1 336
3 91
9 127
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 9

CEOZD 19. vprašanje - na področju obrambnih priprav v združenem delu

Value 110182 Frequency
0 739
1 381
3 46
9 127
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 9

CEOLO 19. vprašanje - v upravnih organih za ljudsko obrambo

Value 111181 Frequency
0 739
1 350
3 77
9 127
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 9

CESOLA 19. vprašanje - učitelj ljudske obrambe na šoli

Value 112180 Frequency
0 739
1 314
3 113
9 127
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 9

CEDRUGO 19. vprašanje - drugje

Value 113179 Frequency
0 739
1 420
3 7
9 127
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 9

CESTARSI 20. vprašanje

Value 114178 Frequency
0 24
1 65
2 145
3 339
4 134
5 75
6 511
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 6

BIVODJA 21. vprašanje - možnost vodenja dela drugih

Value 115177 Frequency
1 1182
3 111
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 1 to 3

BIOD 21. vprašanje - dobri osebni dohodki

Value 116176 Frequency
1 813
3 480
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 1 to 3

BIZANIM 21. vprašanje - zanimivo delo

Value 117175 Frequency
1 214
3 1079
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 1 to 3

BINOVO 21. vprašanje - spoznavanje novih krajev in ljudi

Value 118174 Frequency
1 861
3 432
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 1 to 3

BIUVELJ 21. vprašanje - možnost uveljavljanja znanja in sposobnosti

Value 119173 Frequency
1 913
3 380
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 1 to 3

BIVARNO 21. vprašanje - varna sedanjost in zagotovljena prihodnost

Value 120172 Frequency
1 958
3 335
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 1 to 3

BISAMOST 21. vprašanje - samostojnost in neodvisnost pri delu

Value 121171 Frequency
1 951
3 342
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 1 to 3

BIUGLED 21. vprašanje - velik družbeni ugled

Value 122170 Frequency
1 1233
3 60
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 1 to 3

BISVOB 21. vprašanje - veliko osebne svobode

Value 123169 Frequency
1 1023
3 270
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 1 to 3

BINAPRED 21. vprašanje - možnost hitrega napredovanja

Value 124168 Frequency
1 1045
3 248
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 1 to 3

BIDRUGO 21. vprašanje - kaj drugega

Value 125167 Frequency
1 1266
3 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 1 to 3

ZNUGLED 22. a vprašanje

Value 126166 Frequency
0 16
1 89
2 200
3 652
4 336
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 4

ZNPOMEN 22. b vprašanje

Value 127165 Frequency
0 18
1 52
2 142
3 408
4 673
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 4

ZNSAMO 22. c vprašanje

Value 128164 Frequency
0 27
1 243
2 403
3 451
4 168
5 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 5

ZNPESTRO 22. d vprašanje

Value 129163 Frequency
0 23
1 85
2 229
3 501
4 455
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 4

ZNOD 22. e vprašanje

Value 130162 Frequency
0 16
1 74
2 165
3 525
4 513
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 4

ZNUSTVAR 22. f vprašanje

Value 131161 Frequency
0 23
1 187
2 415
3 496
4 171
8 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 8

ZNPROSTI 22. g vprašanje

Value 132160 Frequency
0 28
1 277
2 531
3 323
4 134
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 4

ZNLJUDJE 22. h vprašanje

Value 133159 Frequency
0 25
1 70
2 165
3 382
4 651
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 4

ZNPOMOC 22. i vprašanje

Value 134158 Frequency
0 26
1 103
2 218
3 487
4 459
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 4

ZNVARNA 22. j vprašanje

Value 135157 Frequency
0 24
1 222
2 297
3 469
4 281
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 4

ZNRAZISK 22. k vprašanje

Value 136156 Frequency
0 26
1 233
2 373
3 453
4 207
5 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 5

ZNPOT 22. l vprašanje

Value 137155 Frequency
0 24
1 195
2 357
3 422
4 295
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 4

ZNTEHN 22. m vprašanje

Value 138154 Frequency
0 18
1 147
2 250
3 459
4 419
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 4

STKAR2

Value 139153 Frequency
3 1293
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 3 to 3

ZASTROS 23. a vprašanje

Value 140152 Frequency
0 7
1 86
2 139
3 399
4 661
9 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 9

ZAZAPOSL 23. b vprašanje

Value 141151 Frequency
0 4
1 47
2 92
3 350
4 800
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 4

ZAZANIM 23. c vprašanje

Value 142150 Frequency
0 7
1 72
2 180
3 502
4 532
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 4

ZASPORT 23. d vprašanje

Value 143149 Frequency
0 6
1 97
2 250
3 477
4 462
5 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 5

ZANAPRED 23. e vprašanje

Value 144148 Frequency
0 11
1 82
2 239
3 571
4 390
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 4

ZAMATPOL 23. f vprašanje

Value 145147 Frequency
0 9
1 83
2 277
3 628
4 296
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 4

ZASTAN 23. g vprašanje

Value 146146 Frequency
0 5
1 113
2 228
3 435
4 512
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 4

ZAODSL 23. h vprašanje

Value 147145 Frequency
0 10
1 120
2 171
3 407
4 585
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 4

ZADRPOL 23. i vprašanje

Value 148144 Frequency
0 11
1 148
2 338
3 548
4 248
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 4

ZADOPUST 23. j vprašanje

Value 149143 Frequency
0 5
1 161
2 261
3 436
4 430
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 4

ZALETOV 23. k vprašanje

Value 150142 Frequency
0 8
1 145
2 268
3 479
4 393
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 4

ZASOLA 23. l vprašanje

Value 151141 Frequency
0 8
1 133
2 284
3 527
4 341
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 4

NEZUNAJ 24. a vprašanje

Value 152140 Frequency
0 9
1 162
2 212
3 299
4 611
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 4

NEPOGOJ 24. b vprašanje

Value 153139 Frequency
0 7
1 78
2 201
3 497
4 510
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 4

NEKRAJ 24. c vprašanje

Value 154138 Frequency
0 8
1 79
2 256
3 439
4 511
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 4

NEUNIFOR 24. d vprašanje

Value 155137 Frequency
0 10
1 375
2 344
3 357
4 207
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 4

NEHIERAR 24. e vprašanje

Value 156136 Frequency
0 9
1 125
2 334
3 448
4 376
6 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 6

NESRBHRV 24. f vprašanje

Value 157135 Frequency
0 6
1 225
2 280
3 379
4 403
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 4

NEOGROZ 24. g vprašanje

Value 158134 Frequency
0 9
1 165
2 298
3 427
4 394
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 4

NEVOJNA 24. h vprašanje

Value 159133 Frequency
0 21
1 182
2 352
3 508
4 230
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 4

NEMENJA 24. i vprašanje

Value 160132 Frequency
0 12
1 143
2 287
3 427
4 422
6 1
8 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 8

NETUJINA 24. j vprašanje

Value 161131 Frequency
0 10
1 153
2 366
3 437
4 327
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 4

NEZAHTEV 24. k vprašanje

Value 162130 Frequency
0 9
1 91
2 200
3 473
4 520
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 4

NECIVIL 24. l vprašanje

Value 163129 Frequency
0 11
1 131
2 323
3 514
4 314
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 4

NEINTERN 24. m vprašanje

Value 164128 Frequency
0 8
1 176
2 329
3 461
4 318
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1292 1

Valid range from 0 to 4

STSPOMIN 25. a vprašanje

Value 165127 Frequency
0 4
1 51
2 117
3 464
4 656
5 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 5

STMAT 25. b vprašanje

Value 166126 Frequency
0 4
1 110
2 264
3 597
4 318
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 4

STPROSTO 25. c vprašanje

Value 167125 Frequency
0 5
1 24
2 93
3 317
4 854
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 4

STJEZIK 25. d vprašanje

Value 168124 Frequency
0 5
1 153
2 327
3 520
4 288
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 4

STROKE 25. e vprašanje

Value 169123 Frequency
0 5
1 56
2 191
3 429
4 612
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 4

STUCEN 25. f vprašanje

Value 170122 Frequency
0 2
1 58
2 190
3 524
4 519
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 4

STPISNO 25. g vprašanje

Value 171121 Frequency
0 4
1 103
2 272
3 603
4 311
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 4

STSTIKI 25. h vprašanje

Value 172120 Frequency
0 5
1 42
2 149
3 424
4 673
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 4

STTEHN 25. i vprašanje

Value 173119 Frequency
0 6
1 53
2 149
3 444
4 641
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 4

STVZDR 25. j vprašanje

Value 174118 Frequency
0 4
1 22
2 85
3 231
4 951
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 4

STNATAN 25. k vprašanje

Value 175117 Frequency
0 4
1 33
2 102
3 350
4 804
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 4

STENOLIC 25. l vprašanje

Value 176116 Frequency
0 4
1 118
2 340
3 627
4 204
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 4

STPOTRP 25. m vprašanje

Value 177115 Frequency
0 5
1 63
2 151
3 408
4 666
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 4

STRAZISK 25. n vprašanje

Value 178114 Frequency
0 6
1 111
2 259
3 527
4 390
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 4

STPRAKT 25. o vprašanje

Value 179113 Frequency
0 5
1 35
2 114
3 343
4 796
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 4

STNASTOP 25. o vprašanje

Value 180112 Frequency
0 8
1 119
2 244
3 474
4 447
9 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 9

STODLOC 25. r vprašanje

Value 181111 Frequency
0 7
1 21
2 89
3 276
4 900
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 4

STPOGUM 25. s vprašanje

Value 182110 Frequency
0 5
1 30
2 50
3 149
4 1059
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 4

STSAMKON 25. š vprašanje

Value 183109 Frequency
0 5
1 31
2 93
3 408
4 756
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 4

STVSTRAJ 25. t vprašanje

Value 184108 Frequency
0 4
1 31
2 67
3 220
4 971
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 4

UCSPOMIN 26. a vprašanje

Value 185107 Frequency
0 9
1 9
2 61
3 802
4 412
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 4

UCMAT 26. b vprašanje

Value 186106 Frequency
0 10
1 99
2 355
3 607
4 222
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 4

UCPROSTO 26. c vprašanje

Value 187105 Frequency
0 15
1 23
2 163
3 602
4 490
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 4

UCJEZIK 26. d vprašanje

Value 188104 Frequency
0 10
1 131
2 428
3 430
4 294
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 4

UCROKE 26. e vprašanje

Value 189103 Frequency
0 10
1 16
2 117
3 607
4 543
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 4

UCUCEN 26. f vprašanje

Value 190102 Frequency
0 9
1 48
2 274
3 732
4 230
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 4

UCPISNO 26. g vprašanje

Value 191101 Frequency
0 11
1 46
2 304
3 638
4 294
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 4

UCSTIKI 26. h vprašanje

Value 192100 Frequency
0 9
1 38
2 166
3 571
4 509
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 4

UCTEHN 26. i vprašanje

Value 19399 Frequency
0 8
1 82
2 316
3 521
4 366
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 4

UCVZDR 26. j vprašanje

Value 19498 Frequency
0 9
1 27
2 167
3 606
4 484
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 4

UCNATAN 26. k vprašanje

Value 19597 Frequency
0 9
1 35
2 209
3 699
4 341
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 4

UCENOLIC 26. l vprašanje

Value 19696 Frequency
0 9
1 247
2 385
3 533
4 119
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1293 0

Valid range from 0 to 4

UCPOTRP 26. m vprašanje

Value 19795 Frequency
0 8
1 76
2 206
3 582
4 421
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation