Slovenci in vojaško-obrambni ter obramboslovni poklic, 1985

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SLOOBR85
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SLOOBR85_V1
Glavni avtor(ji):
 • Bebler, Anton
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Ivančič, Angela
 • Makarovič, Jan
 • Žvokelj, Marko
 • Kromar, Brane
Izdelal datoteko podatkov:
ORC - Obramboslovni raziskovalni center, Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo, Univerza Edvarda Kardelja v Ljubljani (Ljubljana; 1986)

Finančna podpora:

Raziskovalni inštitut FSPN
Republiška raziskovalna skupnost

Serija:
 • SLOOBR/Slovenci in vojaško-obrambni ter obramboslovni poklic

  Triletni raziskovalni projekt obravnava odnos mladih v SR Sloveniji do vojaških poklicev in njihovo pripravljenost za vključevanje v te poklice. Projekt zajema tisti del populacije, iz katerih izhajajo možni kandidati za vojaške šole.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

vpliv ocen na odločitev o nadaljnem šolanju, poznavanje poklica, razvrstitev poklicev po cenjenosti, ocena sposobnosti za opravljanje določenega poklica, informiranost o vojaško-obrambnih poklicih, oblike posredovanja informacij o vojaško-obrambnih poklicih, prejemanje štipendije, pripravljenost in želja za izobraževanje vojaško-obrambnega poklica, odločitev za vojaško-obrambni poklic, reakcija staršev ob odločitvi za vojaško-obrambni poklic, navedba poklica kot dosežek življenjskega cilja, mnenje o različnih izraženih značilnostih pri vojaškem poklicu, ocena ugodnosti poklica vojaškega starešine, odklon mladine od poklica vojaškega starešine, samoocena sposobnosti in lastnosti, pomembnost vrednot za posameznika, bratstvo in enotnost jugoslovanskih narodov, narodna pripadnost, mir v svetu, varnost domovine, svoboda posameznika, vzorniki, družbena kriza, varnost Jugoslavije, najučinkovitejša obramba Jugoslavije, jedrska vojna, mirovna gibanja, funkcije v socialistični mladini, članstvo v organizacijah (samoupravni organi šolske ustanove ali študentskega doma, ZKS), vpliv staršev, šole, poklicne svetovalnice in drugih pri posameznikovi izbiri poklica, učni uspeh, mladinska delovna akcija, sodelovanje v interesnih dejavnostih, vključenost staršev v zvezo komunistov

Ključne besede ELSST:
MEDNARODNA POLITIKA, ORGANIZACIJA, VOJAŠKO IZOBRAŽEVANJE, VOJAŠKO OSEBJE, POKLIC , POKLIC

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - mednarodna politika in organizacije
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
SOCIODEMOGRAFSKE ZNAČILNOSTI UČENCEV
POKLICNE ASPIRACIJE
VREDNOTENJE VOJAŠKIH POKLICEV
SEZNANJENOST Z VOJAŠKIMI POKLICI
VIRI in VSEBINE INFORMACIJ
UGODNOSTI PRI USPODABLJANJU ZA VOJŠAKE POKLICE in DELA VOJAŠKIH STAREŠIN
IDEOLOŠKI DEJAVNIKI
VREDNOSTNA ORIENTACIJA MLADIH


Povzetek:

Raziskava je del triletnega raziskovalnega projekta "Slovenci in vojaški poklic". Obravnava odnos mladine v SR Sloveniji do vojaških poklicev in njihovo pripravljenost za vključevanje v te poklice. Raziskava se omejuje na tisti del populacije, iz katerih izhajajo možni kandidati za vojaške šole. Namen raziskave je pojasniti tiste subjektivne in objektivne dejavnike, ki so povezani z vključevanjem mladih v vojaške poklice, ki jih pri njihovem odločanju vzpodbujajo ali zavirajo. Predvsem pa smo želeli izpostaviti povezanost odnosa do vojaških poklicev in pripravljenosti za šolanje z zajetimi nekaterimi sociološkimi kot psihološkimi razsežnostmi izbire poklica.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: december, 1985
Čas izdelave: 1986
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Vključeni: Mladi del populacije, iz katerih izhajajo možni kandidati za vojaške poklice. To so učenci in učenke zaključnih razredov osnovnih šol, srednjih in nadaljevalnih programov srednjega usmerjenega izobraževanja.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Obramboslovni raziskovalni center, Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo

Tip vzorca:

Vzorec predstavlja 2500 respondentov (1600 osnovnošolcev in 900 srednješolcev). V vzorec so zajeti učenci 8. razredov osnovnih šol in dijaki 4. razredov srednjih šol.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: SLOOBR85 - Slovenci in vojaško-obrambni ter obramboslovni poklic 1985 - podatki za osnovnošolce [datoteka podatkov], 1985

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 291
 • število enot: 1293

Naslov podatkovne datoteke: SLOOBR85 - Slovenci in vojaško-obrambni ter obramboslovni poklic 1985 - podatki za srednješolce [datoteka podatkov], 1985

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 347
 • število enot: 691

Naslov podatkovne datoteke: SLOOBR85 - Slovenci in vojaško-obrambni ter obramboslovni poklic 1985 - podatki za srednješolce - Tacen [datoteka podatkov], 1985

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 346
 • število enot: 77

Spremenljivke

SOLA

Vrednost 13 Frekvenca
0 123
1 141
2 162
3 176
4 142
5 154
6 112
7 89
8 93
9 101
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

ZAP

Vrednost 22 Frekvenca
0 102
1 150
2 146
3 144
4 141
5 136
6 130
7 125
8 112
9 107
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

OBCINA

Vrednost 31 Frekvenca
0 145
1 111
2 130
3 168
4 52
5 167
6 183
7 144
8 120
9 73
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

SOLA

Vrednost 1291 Frekvenca
0 123
1 141
2 162
3 176
4 142
5 154
6 112
7 89
8 93
9 101
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

ZAP

Vrednost 2290 Frekvenca
0 102
1 150
2 146
3 144
4 141
5 136
6 130
7 125
8 112
9 107
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

OBCINA

Vrednost 3289 Frekvenca
0 145
1 111
2 130
3 168
4 52
5 167
6 183
7 144
8 120
9 73
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

ID

Vrednost 4288 Frekvenca
1 1293
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

ASPIR

Vrednost 5287 Frekvenca
0 2
1 1058
2 106
3 15
4 16
5 10
6 85
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1292 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

LETA

Vrednost 6286 Frekvenca
0 124
2 25
3 367
4 765
5 4
6 2
8 2
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1289 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

VIPSEZN 2. vprašanje - seznanjenost s poklicem

Vrednost 7285 Frekvenca
0 15
1 875
3 376
9 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

VIPVESEL 2. vprašanje - veselje do poklica

Vrednost 8284 Frekvenca
0 15
1 163
3 1088
9 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

VIPMATER 2. vprašanje - materialni pogoji šolanja

Vrednost 9283 Frekvenca
0 15
1 1196
3 55
9 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

VIPSOBLI 2. vprašanje - možnost šolanja v bližini doma

Vrednost 10282 Frekvenca
0 15
1 867
3 384
9 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

VIPNASV 2. vprašanje - nasvet strokovnjakov za poklicno usmerjanje

Vrednost 11281 Frekvenca
0 15
1 1201
3 50
9 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

VIPZELJE 2. vprašanje - želje staršev

Vrednost 12280 Frekvenca
0 15
1 1140
3 111
9 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

VIPSTIP 2. vprašanje - možnost pridobitve štipendije

Vrednost 13279 Frekvenca
0 15
1 1002
3 249
9 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

VIPZAPBL 2. vprašanje - možnost zaposlitve v bližini doma

Vrednost 14278 Frekvenca
0 15
1 908
3 343
9 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

VIPSTARI 2. vprašanje - eden od staršev že opravlja ta poklic

Vrednost 15277 Frekvenca
0 15
1 1157
3 93
5 1
9 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

VIPPRIJ 2. vprašanje - prijatelj, sošolec se je tudi odločil za ta poklic

Vrednost 16276 Frekvenca
0 15
1 1164
3 87
9 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

VIPTAKOJ 2. vprašanje - možnost takojšnje zaposlitve po končanem šolanju

Vrednost 17275 Frekvenca
0 15
1 1010
3 241
9 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

VIPNADSO 2. vprašanje - možnost za nadaljevanje šolanja

Vrednost 18274 Frekvenca
0 15
1 922
3 329
9 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

VIPDRUGO 2. vprašanje - drugo

Vrednost 19273 Frekvenca
0 15
1 1210
3 41
9 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

DPEKON 3. vprašanje - ekonomski tehnik

Vrednost 20272 Frekvenca
0 8
1 929
3 356
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

DPKMET 3. vprašanje - kmetijski tehnik

Vrednost 21271 Frekvenca
0 8
1 1061
3 224
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

DPMILIC 3. vprašanje - miličnik

Vrednost 22270 Frekvenca
0 8
1 641
3 644
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

DPOFICIR 3. vprašanje - nižji oficir JLA

Vrednost 23269 Frekvenca
0 8
1 1171
3 114
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

DPPROMET 3. vprašanje - prometni tehnik

Vrednost 24268 Frekvenca
0 8
1 1228
3 57
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

DPSTROJ 3. vprašanje - strojni tehnik

Vrednost 25267 Frekvenca
0 8
1 937
3 348
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

DPTURIST 3. vprašanje - turistični tehnik

Vrednost 26266 Frekvenca
0 8
1 1102
3 183
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

DPUCIT 3. vprašanje - učitelj

Vrednost 27265 Frekvenca
0 8
1 337
3 948
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

DPZDRAV 3. vprašanje - zdravstveni tehnik

Vrednost 28264 Frekvenca
0 8
1 994
3 291
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

VCEKON 4. vprašanje - ekonomski tehnik

Vrednost 29263 Frekvenca
0 81
1 137
2 131
3 167
4 165
5 169
6 130
7 108
8 106
9 99
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

VCKMET 4. vprašanje - kmetijski tehnik

Vrednost 30262 Frekvenca
0 276
1 79
2 84
3 92
4 106
5 98
6 117
7 132
8 143
9 166
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

VCMILIC 4. vprašanje - miličnik

Vrednost 31261 Frekvenca
0 135
1 111
2 161
3 129
4 125
5 122
6 120
7 108
8 111
9 171
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

VCOFICIR 4. vprašanje - nižji oficir JLA

Vrednost 32260 Frekvenca
0 263
1 70
2 91
3 102
4 114
5 105
6 107
7 137
8 130
9 174
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

VCPROMET 4. vprašanje - prometni tehnik

Vrednost 33259 Frekvenca
0 131
1 8
2 40
3 73
4 92
5 118
6 163
7 218
8 254
9 196
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

VCRACUN 4. vprašanje - računalniški tehnik

Vrednost 34258 Frekvenca
0 92
1 240
2 201
3 152
4 147
5 130
6 112
7 84
8 70
9 65
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

VCSTROJ 4. vprašanje - strojni tehnik

Vrednost 35257 Frekvenca
0 134
1 178
2 99
3 96
4 80
5 122
6 164
7 137
8 150
9 133
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

VCTURIST 4. vprašanje - turistični tehnik

Vrednost 36256 Frekvenca
0 107
1 114
2 133
3 144
4 163
5 137
6 145
7 136
8 120
9 94
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

VCUCIT 4. vprašanje - učitelj

Vrednost 37255 Frekvenca
0 184
1 87
2 161
3 139
4 145
5 131
6 113
7 121
8 98
9 114
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

VCZDRAV 4. vprašanje - zdravstveni tehnik

Vrednost 38254 Frekvenca
0 62
1 256
2 179
3 189
4 140
5 136
6 98
7 90
8 89
9 54
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

CSEKON 5. vprašanje - ekonomski tehnik

Vrednost 39253 Frekvenca
0 8
1 779
3 506
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

CSKMET 5. vprašanje - kmetijski tehnik

Vrednost 40252 Frekvenca
0 7
1 873
3 413
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

CSMILIC 5. vprašanje - miličnik

Vrednost 41251 Frekvenca
0 7
1 1002
3 284
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

CSOFICIR 5. vprašanje - nižji oficir JLA

Vrednost 42250 Frekvenca
0 7
1 1123
3 163
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

CSPROMET 5. vprašanje - prometni tehnik

Vrednost 43249 Frekvenca
0 7
1 1146
3 140
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

CSRACUN 5. vprašanje - računalniški tehnik

Vrednost 44248 Frekvenca
0 7
1 1001
3 285
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

CSSTROJ 5. vprašanje - strojni tehnik

Vrednost 45247 Frekvenca
0 7
1 808
3 477
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1292 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

CSTURIST 5. vprašanje - turistični tehnik

Vrednost 46246 Frekvenca
0 7
1 845
3 441
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

CSUCIT 5. vprašanje - učitelj

Vrednost 47245 Frekvenca
0 7
1 944
3 342
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

CSZDRAV 5. vprašanje - zdravstveni tehnik

Vrednost 48244 Frekvenca
0 7
1 999
3 287
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

TZEKONOM 6. vprašanje - ekonomski tehnik

Vrednost 49243 Frekvenca
0 7
1 618
3 667
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1292 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

TZKMET 6. vprašanje - kmetijski tehnik

Vrednost 50242 Frekvenca
0 7
1 1088
3 198
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

TZMILIC 6. vprašanje - miličnik

Vrednost 51241 Frekvenca
0 7
1 1147
3 139
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

TZOFICIR 6. vprašanje - nižji oficir JLA

Vrednost 52240 Frekvenca
0 7
1 1160
3 126
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

TZPROMET 6. vprašanje - prometni tehnik

Vrednost 53239 Frekvenca
0 7
1 1176
3 110
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

TZRACUN 6. vprašanje - računalniški tehnik

Vrednost 54238 Frekvenca
0 7
1 875
3 411
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

TZSTROJ 6. vprašanje - strojni tehnik

Vrednost 55237 Frekvenca
0 7
1 1124
3 162
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

TZTURIST 6. vprašanje - turistični tehnik

Vrednost 56236 Frekvenca
0 7
1 953
3 333
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

TZUCIT 6. vprašanje - učitelj

Vrednost 57235 Frekvenca
0 7
1 528
3 758
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

TZZDRAV 6. vprašanje - zdravstveni tehnik

Vrednost 58234 Frekvenca
0 7
1 666
3 620
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

VSOCE 7. vprašanje - moj oče

Vrednost 59233 Frekvenca
0 13
1 317
3 33
9 930
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

VSBRAT 7. vprašanje - moj brat

Vrednost 60232 Frekvenca
0 13
1 343
3 7
9 930
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

VSSOROD 7. vprašanje - sorodnik

Vrednost 61231 Frekvenca
0 13
1 216
3 134
9 930
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

VSPRIJ 7. vprašanje - družinski prijatelj ali znanec

Vrednost 62230 Frekvenca
0 13
1 192
3 158
9 930
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

VSPRIOCE 7. vprašanje - prijateljev oče ali sorodnik

Vrednost 63229 Frekvenca
0 13
1 271
3 79
9 930
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

VSDRUG 7. vprašanje - kdo drug

Vrednost 64228 Frekvenca
0 13
1 341
3 9
9 930
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

STKAR1

Vrednost 65227 Frekvenca
2 1293
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 2 do 2

SOSOLEC 8. vprašanje

Vrednost 66226 Frekvenca
0 3
1 295
2 614
3 380
4 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

OPUSTIL 9. vprašanje

Vrednost 67225 Frekvenca
0 4
1 68
2 700
3 521
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

UGLED 10. vprašanje

Vrednost 68224 Frekvenca
0 5
1 14
2 71
3 133
4 16
5 22
6 241
7 791
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

INFRADIO 11. vprašanje - iz radijskih oddaj

Vrednost 69223 Frekvenca
0 1
1 929
3 336
9 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

INFTV 11. vprašanje - iz televizijskih oddaj

Vrednost 70222 Frekvenca
0 1
1 278
3 987
9 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

INFTISK 11. vprašanje - iz časopisov in revij

Vrednost 71221 Frekvenca
0 1
1 701
3 564
9 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

INFLEPAK 11. vprašanje - iz lepakov in prospektov o vojaških šolah

Vrednost 72220 Frekvenca
0 1
1 1002
3 263
9 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

INFFILM 11. vprašanje - iz filmov

Vrednost 73219 Frekvenca
0 1
1 686
3 579
9 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

INFPRED 11. vprašanje - na predavanjih o vojaških šolah in poklicih

Vrednost 74218 Frekvenca
0 1
1 695
3 570
9 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

INFOBR 11. vprašanje - pri šolskem predmetu "Obramba in zaščita"

Vrednost 75217 Frekvenca
0 1
1 1010
3 255
9 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

INFSOLA 11. vprašanje - v šoli, pri izvajanju obrambnih aktivnosti

Vrednost 76216 Frekvenca
0 1
1 1106
3 159
9 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

INFSTARS 11. vprašanje - od staršev, prijateljev, sorodnikov in znancev

Vrednost 77215 Frekvenca
0 1
1 1062
3 203
9 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

INFVOJAS 11. vprašanje - na obiskih v vojašnici

Vrednost 78214 Frekvenca
0 1
1 764
3 501
9 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

INFDRUGO 11. vprašanje - drugje

Vrednost 79213 Frekvenca
0 1
1 1257
3 8
9 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

PRPISAN 12. vprašanje - pisana beseda

Vrednost 80212 Frekvenca
0 2
1 1132
2 1
3 76
9 82
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

PRSLIKA 12. vprašanje - slikovni material

Vrednost 81211 Frekvenca
0 2
1 910
3 299
9 82
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

PRPREDAV 12. vprašanje - predavanje

Vrednost 82210 Frekvenca
0 2
1 844
3 365
9 82
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

PROGLED 12. vprašanje - ogled vojašnice

Vrednost 83209 Frekvenca
0 2
1 511
3 698
9 82
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

PRRAZG 12. vprašanje - razgovor s strokovnjakom s tega področja

Vrednost 84208 Frekvenca
0 2
1 838
3 370
9 83
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

PRFILM 12. vprašanje - filmski prikaz

Vrednost 85207 Frekvenca
0 2
1 457
3 752
9 82
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

PRAKTIV 12. vprašanje - seznanjanje s poklici ob lastnih aktivnostih (npr. obrambni krožek)

Vrednost 86206 Frekvenca
0 2
1 1048
3 161
9 82
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

PRDRUGO 12. vprašanje - drugo

Vrednost 87205 Frekvenca
0 2
1 1203
3 5
9 83
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

PONACIN 13. vprašanje - o načinu šolanja za vojaške poklice

Vrednost 88204 Frekvenca
0 16
1 446
2 1
3 295
9 535
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

POPOGOJ 13. vprašanje - o pogojih za vključevanje v šolanje za vojaške poklice

Vrednost 89203 Frekvenca
0 16
1 530
3 212
9 535
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

PODELO 13. vprašanje - o delu oficirjev v JLA

Vrednost 90202 Frekvenca
0 16
1 504
3 238
9 535
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

POTEH 13. vprašanje - o vojaški tehniki

Vrednost 91201 Frekvenca
0 16
1 532
3 210
9 535
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

POPRAVIC 13. vprašanje - o pravicah in dolžnostih oficifjev v JLA

Vrednost 92200 Frekvenca
0 16
1 505
3 237
9 535
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

POUGODNO 13. vprašanje - o ugodnostih, ki jih nudi vojaški poklic

Vrednost 93199 Frekvenca
0 17
1 479
3 263
9 534
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

PODRUGO 13. vprašanje - drugo

Vrednost 94198 Frekvenca
0 16
1 738
3 4
9 535
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

PONIC 13. vprašanje - dobil sem vse informacije, ki sem jih potreboval

Vrednost 95197 Frekvenca
0 17
1 692
2 1
3 50
9 533
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

STIPEND 14. vprašanje

Vrednost 96196 Frekvenca
0 9
1 392
2 891
3 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

SLISAL 15. vprašanje

Vrednost 97195 Frekvenca
0 4
1 526
2 761
3 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

PRIPRAV 16. vprašanje

Vrednost 98194 Frekvenca
0 6
1 146
2 60
3 718
4 363
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

CEPODOF 17. vprašanje - nižji oficir (podoficir) JLA

Vrednost 99193 Frekvenca
0 678
1 478
3 136
6 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

CEOFICIR 17. vprašanje - oficir JLA

Vrednost 100192 Frekvenca
0 679
1 335
3 279
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

CEOBRAMB 17. vprašanje - strokovnjak na področju splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite (obramboslovec)

Vrednost 101191 Frekvenca
0 679
1 443
3 171
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

CEKOP 18. vprašanje - vojaška akademija kopenske vojske

Vrednost 102190 Frekvenca
0 740
1 348
3 135
9 70
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

CETEH 18. vprašanje - tehniška vojaška akademijia kopenske vojske

Vrednost 103189 Frekvenca
0 740
1 384
3 99
9 70
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

CEMORJE 18. vprašanje - mornariška vojaška akademija

Vrednost 104188 Frekvenca
0 740
1 329
3 154
9 70
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

CELETALO 18. vprašanje - letalska vojaška akademija

Vrednost 105187 Frekvenca
0 740
1 350
3 133
9 70
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

CELETEH 18. vprašanje - letalsko-tehniška vojaška akademija

Vrednost 106186 Frekvenca
0 740
1 409
3 74
9 70
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

CEFSPN 18. vprašanje - oddelek za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito na Fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo

Vrednost 107185 Frekvenca
0 740
1 398
3 85
9 70
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

CEJLA 19. vprašanje - v enotah in ustanovah JLA

Vrednost 108184 Frekvenca
0 739
1 188
3 239
9 127
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

CETO 19. vprašanje - v enotah in štabih teritorialne obrambe

Vrednost 109183 Frekvenca
0 739
1 336
3 91
9 127
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

CEOZD 19. vprašanje - na področju obrambnih priprav v združenem delu

Vrednost 110182 Frekvenca
0 739
1 381
3 46
9 127
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

CEOLO 19. vprašanje - v upravnih organih za ljudsko obrambo

Vrednost 111181 Frekvenca
0 739
1 350
3 77
9 127
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

CESOLA 19. vprašanje - učitelj ljudske obrambe na šoli

Vrednost 112180 Frekvenca
0 739
1 314
3 113
9 127
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

CEDRUGO 19. vprašanje - drugje

Vrednost 113179 Frekvenca
0 739
1 420
3 7
9 127
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

CESTARSI 20. vprašanje

Vrednost 114178 Frekvenca
0 24
1 65
2 145
3 339
4 134
5 75
6 511
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

BIVODJA 21. vprašanje - možnost vodenja dela drugih

Vrednost 115177 Frekvenca
1 1182
3 111
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

BIOD 21. vprašanje - dobri osebni dohodki

Vrednost 116176 Frekvenca
1 813
3 480
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

BIZANIM 21. vprašanje - zanimivo delo

Vrednost 117175 Frekvenca
1 214
3 1079
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

BINOVO 21. vprašanje - spoznavanje novih krajev in ljudi

Vrednost 118174 Frekvenca
1 861
3 432
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

BIUVELJ 21. vprašanje - možnost uveljavljanja znanja in sposobnosti

Vrednost 119173 Frekvenca
1 913
3 380
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

BIVARNO 21. vprašanje - varna sedanjost in zagotovljena prihodnost

Vrednost 120172 Frekvenca
1 958
3 335
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

BISAMOST 21. vprašanje - samostojnost in neodvisnost pri delu

Vrednost 121171 Frekvenca
1 951
3 342
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

BIUGLED 21. vprašanje - velik družbeni ugled

Vrednost 122170 Frekvenca
1 1233
3 60
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

BISVOB 21. vprašanje - veliko osebne svobode

Vrednost 123169 Frekvenca
1 1023
3 270
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

BINAPRED 21. vprašanje - možnost hitrega napredovanja

Vrednost 124168 Frekvenca
1 1045
3 248
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

BIDRUGO 21. vprašanje - kaj drugega

Vrednost 125167 Frekvenca
1 1266
3 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

ZNUGLED 22. a vprašanje

Vrednost 126166 Frekvenca
0 16
1 89
2 200
3 652
4 336
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

ZNPOMEN 22. b vprašanje

Vrednost 127165 Frekvenca
0 18
1 52
2 142
3 408
4 673
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

ZNSAMO 22. c vprašanje

Vrednost 128164 Frekvenca
0 27
1 243
2 403
3 451
4 168
5 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

ZNPESTRO 22. d vprašanje

Vrednost 129163 Frekvenca
0 23
1 85
2 229
3 501
4 455
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

ZNOD 22. e vprašanje

Vrednost 130162 Frekvenca
0 16
1 74
2 165
3 525
4 513
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

ZNUSTVAR 22. f vprašanje

Vrednost 131161 Frekvenca
0 23
1 187
2 415
3 496
4 171
8 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

ZNPROSTI 22. g vprašanje

Vrednost 132160 Frekvenca
0 28
1 277
2 531
3 323
4 134
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

ZNLJUDJE 22. h vprašanje

Vrednost 133159 Frekvenca
0 25
1 70
2 165
3 382
4 651
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

ZNPOMOC 22. i vprašanje

Vrednost 134158 Frekvenca
0 26
1 103
2 218
3 487
4 459
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

ZNVARNA 22. j vprašanje

Vrednost 135157 Frekvenca
0 24
1 222
2 297
3 469
4 281
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

ZNRAZISK 22. k vprašanje

Vrednost 136156 Frekvenca
0 26
1 233
2 373
3 453
4 207
5 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

ZNPOT 22. l vprašanje

Vrednost 137155 Frekvenca
0 24
1 195
2 357
3 422
4 295
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

ZNTEHN 22. m vprašanje

Vrednost 138154 Frekvenca
0 18
1 147
2 250
3 459
4 419
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

STKAR2

Vrednost 139153 Frekvenca
3 1293
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 3 do 3

ZASTROS 23. a vprašanje

Vrednost 140152 Frekvenca
0 7
1 86
2 139
3 399
4 661
9 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

ZAZAPOSL 23. b vprašanje

Vrednost 141151 Frekvenca
0 4
1 47
2 92
3 350
4 800
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

ZAZANIM 23. c vprašanje

Vrednost 142150 Frekvenca
0 7
1 72
2 180
3 502
4 532
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

ZASPORT 23. d vprašanje

Vrednost 143149 Frekvenca
0 6
1 97
2 250
3 477
4 462
5 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

ZANAPRED 23. e vprašanje

Vrednost 144148 Frekvenca
0 11
1 82
2 239
3 571
4 390
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

ZAMATPOL 23. f vprašanje

Vrednost 145147 Frekvenca
0 9
1 83
2 277
3 628
4 296
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

ZASTAN 23. g vprašanje

Vrednost 146146 Frekvenca
0 5
1 113
2 228
3 435
4 512
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

ZAODSL 23. h vprašanje

Vrednost 147145 Frekvenca
0 10
1 120
2 171
3 407
4 585
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

ZADRPOL 23. i vprašanje

Vrednost 148144 Frekvenca
0 11
1 148
2 338
3 548
4 248
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

ZADOPUST 23. j vprašanje

Vrednost 149143 Frekvenca
0 5
1 161
2 261
3 436
4 430
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

ZALETOV 23. k vprašanje

Vrednost 150142 Frekvenca
0 8
1 145
2 268
3 479
4 393
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

ZASOLA 23. l vprašanje

Vrednost 151141 Frekvenca
0 8
1 133
2 284
3 527
4 341
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

NEZUNAJ 24. a vprašanje

Vrednost 152140 Frekvenca
0 9
1 162
2 212
3 299
4 611
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

NEPOGOJ 24. b vprašanje

Vrednost 153139 Frekvenca
0 7
1 78
2 201
3 497
4 510
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

NEKRAJ 24. c vprašanje

Vrednost 154138 Frekvenca
0 8
1 79
2 256
3 439
4 511
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

NEUNIFOR 24. d vprašanje

Vrednost 155137 Frekvenca
0 10
1 375
2 344
3 357
4 207
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

NEHIERAR 24. e vprašanje

Vrednost 156136 Frekvenca
0 9
1 125
2 334
3 448
4 376
6 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

NESRBHRV 24. f vprašanje

Vrednost 157135 Frekvenca
0 6
1 225
2 280
3 379
4 403
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

NEOGROZ 24. g vprašanje

Vrednost 158134 Frekvenca
0 9
1 165
2 298
3 427
4 394
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

NEVOJNA 24. h vprašanje

Vrednost 159133 Frekvenca
0 21
1 182
2 352
3 508
4 230
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

NEMENJA 24. i vprašanje

Vrednost 160132 Frekvenca
0 12
1 143
2 287
3 427
4 422
6 1
8 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

NETUJINA 24. j vprašanje

Vrednost 161131 Frekvenca
0 10
1 153
2 366
3 437
4 327
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

NEZAHTEV 24. k vprašanje

Vrednost 162130 Frekvenca
0 9
1 91
2 200
3 473
4 520
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

NECIVIL 24. l vprašanje

Vrednost 163129 Frekvenca
0 11
1 131
2 323
3 514
4 314
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

NEINTERN 24. m vprašanje

Vrednost 164128 Frekvenca
0 8
1 176
2 329
3 461
4 318
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1292 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

STSPOMIN 25. a vprašanje

Vrednost 165127 Frekvenca
0 4
1 51
2 117
3 464
4 656
5 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

STMAT 25. b vprašanje

Vrednost 166126 Frekvenca
0 4
1 110
2 264
3 597
4 318
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

STPROSTO 25. c vprašanje

Vrednost 167125 Frekvenca
0 5
1 24
2 93
3 317
4 854
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

STJEZIK 25. d vprašanje

Vrednost 168124 Frekvenca
0 5
1 153
2 327
3 520
4 288
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

STROKE 25. e vprašanje

Vrednost 169123 Frekvenca
0 5
1 56
2 191
3 429
4 612
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

STUCEN 25. f vprašanje

Vrednost 170122 Frekvenca
0 2
1 58
2 190
3 524
4 519
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

STPISNO 25. g vprašanje

Vrednost 171121 Frekvenca
0 4
1 103
2 272
3 603
4 311
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

STSTIKI 25. h vprašanje

Vrednost 172120 Frekvenca
0 5
1 42
2 149
3 424
4 673
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

STTEHN 25. i vprašanje

Vrednost 173119 Frekvenca
0 6
1 53
2 149
3 444
4 641
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

STVZDR 25. j vprašanje

Vrednost 174118 Frekvenca
0 4
1 22
2 85
3 231
4 951
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

STNATAN 25. k vprašanje

Vrednost 175117 Frekvenca
0 4
1 33
2 102
3 350
4 804
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

STENOLIC 25. l vprašanje

Vrednost 176116 Frekvenca
0 4
1 118
2 340
3 627
4 204
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

STPOTRP 25. m vprašanje

Vrednost 177115 Frekvenca
0 5
1 63
2 151
3 408
4 666
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

STRAZISK 25. n vprašanje

Vrednost 178114 Frekvenca
0 6
1 111
2 259
3 527
4 390
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

STPRAKT 25. o vprašanje

Vrednost 179113 Frekvenca
0 5
1 35
2 114
3 343
4 796
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

STNASTOP 25. o vprašanje

Vrednost 180112 Frekvenca
0 8
1 119
2 244
3 474
4 447
9 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

STODLOC 25. r vprašanje

Vrednost 181111 Frekvenca
0 7
1 21
2 89
3 276
4 900
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

STPOGUM 25. s vprašanje

Vrednost 182110 Frekvenca
0 5
1 30
2 50
3 149
4 1059
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

STSAMKON 25. š vprašanje

Vrednost 183109 Frekvenca
0 5
1 31
2 93
3 408
4 756
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

STVSTRAJ 25. t vprašanje

Vrednost 184108 Frekvenca
0 4
1 31
2 67
3 220
4 971
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

UCSPOMIN 26. a vprašanje

Vrednost 185107 Frekvenca
0 9
1 9
2 61
3 802
4 412
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

UCMAT 26. b vprašanje

Vrednost 186106 Frekvenca
0 10
1 99
2 355
3 607
4 222
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

UCPROSTO 26. c vprašanje

Vrednost 187105 Frekvenca
0 15
1 23
2 163
3 602
4 490
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

UCJEZIK 26. d vprašanje

Vrednost 188104 Frekvenca
0 10
1 131
2 428
3 430
4 294
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

UCROKE 26. e vprašanje

Vrednost 189103 Frekvenca
0 10
1 16
2 117
3 607
4 543
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

UCUCEN 26. f vprašanje

Vrednost 190102 Frekvenca
0 9
1 48
2 274
3 732
4 230
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

UCPISNO 26. g vprašanje

Vrednost 191101 Frekvenca
0 11
1 46
2 304
3 638
4 294
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

UCSTIKI 26. h vprašanje

Vrednost 192100 Frekvenca
0 9
1 38
2 166
3 571
4 509
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

UCTEHN 26. i vprašanje

Vrednost 19399 Frekvenca
0 8
1 82
2 316
3 521
4 366
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

UCVZDR 26. j vprašanje

Vrednost 19498 Frekvenca
0 9
1 27
2 167
3 606
4 484
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

UCNATAN 26. k vprašanje

Vrednost 19597 Frekvenca
0 9
1 35
2 209
3 699
4 341
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

UCENOLIC 26. l vprašanje

Vrednost 19696 Frekvenca
0 9
1 247
2 385
3 533
4 119
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

UCPOTRP 26. m vprašanje